Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Αποτελέσματα εκλογών ΣΜΤ 2013

Αναρτούμε τα αποτελέσματα των εκλογών του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (σε παρένθεση τα αντίστοιχα του 2011, η σύγκριση του Ριζοσπαστικού Χώρου Τεχνικών γίνεται με το άθροισμα των 2 παρατάξεων ΤΡΕΝΑ και Αυτόνομη Παρέμβαση). Τα ακριβή αποτελέσματα του 2011 μπορείτε να τα δείτε εδώ. Η κατανομή των εδρών είναι 4 για την Αριστερή Πρωτοβουλία, 2 για την ΕΣΑΚ και 1 για το Ριζοσπαστικό Χώρου Τεχνικών.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Ψηφίσαντες ....................................................1168 (1160)
Άκυρα - Λευκά......................................................5 (14)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών.......................577 (592)
2) ΕΣΑΚ ..........................................................393 (373)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών.........................180 (167)
4) Αγωνιστική Συνεργασία ....................................13 (14)

ΑΘΗΝΑ

Ψηφίσαντες .......................................................1015 (1016)
Άκυρα - Λευκά.........................................................4 (9)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών...........................514 (534)
2) ΕΣΑΚ ..............................................................321 (319)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών............................163 (140)
4) Αγωνιστική Συνεργασία ......................................13 (14)

ΠΑΤΡΑ

Ψηφίσαντες ..........................................................40 (69)
Άκυρα - Λευκά........................................................0 (5)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών............................20 (37)
2) ΕΣΑΚ ...............................................................12 (9)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών...............................8 (18)

ΛΑΡΙΣΑ

Ψηφίσαντες ..........................................................39 (41)
Άκυρα - Λευκά........................................................0 (0)
1) ΕΣΑΚ ...............................................................28 (31)
2) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών.............................7 (5)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών...............................4 (5)

ΧΑΝΙΑ

Ψηφίσαντες ............................................................47 (34)
Άκυρα - Λευκά..........................................................0 (0)
1) ΕΣΑΚ .................................................................26 (14)
2) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών..............................21 (16)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών.................................0 (4)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ψηφίσαντες .............................................................27 (-)
Άκυρα - Λευκά...........................................................1 (-)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών...............................15 (-)
2) ΕΣΑΚ ....................................................................6 (-)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών...................................5 (-)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Ψηφίσαντες ............................................................957 (962)
Άκυρα ......................................................................2 (9)
Λευκά ......................................................................2 (7)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών..............................475 (486)
2) ΕΣΑΚ .................................................................311 (306)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών................................152 (138)
4) Αγωνιστική Συνεργασία ..........................................15 (16)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ψηφίσαντες ................................................................19 (-)
Άκυρα .........................................................................1 (-)
1) Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών .................................18 (-)
2) ΕΣΑΚ .......................................................................0 (-)
3) Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών......................................0 (-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου