Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019

Μαύρη ανάπτυξη χωρίς κανόνες και όριαΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ Σταυρογιάννη Λούλη
Δημοσίευση: 11 Οκτωβρίου 2019 18:40

Η τρόικα εσωτερικού νομοθετεί - Αίρεται η απαγόρευση για την εγκατάσταση ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην Αττική, κι άλλα δώρα στον Λάτση

Την επιχειρηματική ασυδοσία θεσμοθετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, καθώς υλοποιούνται αιτήματα του ΣΕΒ και άλλων επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία είχαν τεθεί στα μνημονιακά χρόνια, αλλά «παράπεσαν» από την τρόικα.

Ταυτόχρονα με νέες διατάξεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δεν υπήρχαν στο σχέδιο το οποίο είχε δοθεί για διαβούλευση, επανέρχονται ρυθμίσεις - αιτήματα των ιδίων συμφερόντων που απορρυθμίζουν τους κανόνες χωρικού σχεδιασμού, ενώ φέρνουν κι άλλα δώρα στον όμιλο Λάτση για την περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Έτσι με τα άρθρα 207 και 208 καταργούνται βασικές διατάξεις του Νόμου 4447/2016 (χωρικός σχεδιασμός - βιώσιμη ανάπτυξη), οι οποίες είχαν εισαχθεί ως ασφαλιστικές δικλίδες στην απορρύθμιση που είχε προηγηθεί. Ειδικότερα η διαδικασία της προέγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων για χωροθέτηση και ανάπτυξη μικρομεσαίων επενδυτικών σχεδίων ή δραστηριοτήτων, π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, με εξέταση υπό μορφή διαβούλευσης του εκάστοτε σχεδίου από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), γίνεται τώρα προαιρετική για τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή το Δημόσιο. Διαφορετικά θα καταθέτει απευθείας την αίτηση οριστικής έγκρισης.

Ανατρέπεται το πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο και παρουσιάστηκε τον Απρίλιο με σκοπό να ξεκινήσει το φθινόπωρο για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για το σύνολο των 320 και πλέον δήμων της επικράτειας με χρηματοδότηση 200 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να αποκτήσουν χρήσεις γης, όρους δόμησης κ.λπ.

Τώρα τα εν λόγω σχέδια, τα παλαιά δηλαδή γενικά πολεοδομικά, αντί να εκπονούνται σε επίπεδο δήμων, η κατάρτισή τους κατακερματίζεται ανά πολεοδομική ενότητα (μίας ή περισσότερες) «με προτεραιότητα τις περιοχές που παρουσιάζουν πιο έντονες αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές πιέσεις». Πριν καν ξεκινήσει η εκπόνησή τους σε επίπεδο δήμων, η αιτιολογική έκθεση προεξοφλεί τον κίνδυνο «σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση και έγκρισή τους».

Φωτογραφική διάταξη -άρθρο 206- χαρίζει παρεκκλίσεις σε κτήρια, κτηριακές υποδομές και εγκαταστάσεις εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται ως κτήρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης στην ισχύουσα νομοθεσία. Σαν να λέμε τους έξι ουρανοξύστες και τα άλλα ψηλά κτήρια έως 50 μέτρα στο Ελληνικό. Οι παρεκκλίσεις θα δίδονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Πολιτισμού αν βρίσκονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

Με το άρθρο 205 το ΥΠΕΝ διώχνει από πάνω του την αρμοδιότητα εποπτείας του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Δραστηριοτήτων «Αντώνης Τρίτσης». Η αρμοδιότητα μεταφέρεται στην Περιφέρεια Αττικής με επταμελές συμβούλιο διοίκησης του φορέα.

Ενίσχυση του υδροκεφαλισμού της Αθήνας

Επανέρχονται οι ρυπογόνες δραστηριότητες στην Αττική και την Αθήνα, όπου κατοικεί ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας, και καταργούνται οι απαγορεύσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1980. Εξομοιώνονται, στην ουσία καταργούνται, τα πολεοδομικά κριτήρια για τη χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων και έργων (κατηγορίες υψηλής, μεσαίας, χαμηλής όχλησης) με τις κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης Α1 για έργα και δραστηριότητες που ενδεχομένως έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και Α2 με σημαντικές επιπτώσεις όπου απαιτείται περιβαλλοντική αξιολόγηση και στη συνέχεια έγκριση όρων και περιορισμών.

Ειδικά για την Αττική, το άρθρο 11 του νομοσχεδίου - σκούπα έχει απαλειφθεί έναντι του αρχικού σχεδίου η κατηγορία Α1. Στη νέα του εκδοχή προβλέπει ότι «επιτρέπεται στους Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του Ν. 3982/2011, εφόσον τούτο προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας - Αττικής, η εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων, οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορίες Α2 σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4014/2011 και της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 20 Ν. 3982/2011».

Με άλλη διάταξη (άρθρο 12 παράγραφος 17) πριμοδοτείται η εγκατάσταση μονάδων σε επιχειρηματικά πάρκα εντός Αττικής, αφού η παροχή κινήτρων για μετεγκατάσταση από άλλες περιοχές που μέχρι τώρα απαγορευόταν για την Αττική τώρα καταργείται.

Η εξομοίωση των κατηγοριών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τις κατηγορίες όχλησης αφορά όλη την επικράτεια και προφανώς δυναμιτίζει την ποιότητα ζωής μέσω ανταγωνιστικών χρήσεων, αφού, λόγου χάρη, θα επιτρέπεται η χωροθέτηση βιομηχανικών ζωνών σε απόσταση αναπνοής από περιοχές κατοικίας.

Αναλυτικότερα προβλέπεται (άρθρο 13, το οποίο έχει αναδιατυπωθεί έναντι του αρχικού) ότι η κατάργηση των κατηγοριών όχλησης (υψηλή, μέση και χαμηλή) για τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία θα γίνει με την έκδοση Κοινής Απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2020.

Πλήθος άλλων διατάξεων ευνοούν την απορρύθμιση σε πολλά πεδία. Έτσι, για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης με πρόσχημα τους λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να λάβουν έγκριση λειτουργίας και υπόκεινται σε απλό καθεστώς γνωστοποίησης για την έναρξη της δραστηριότητας, οι μεταποιητικές δραστηριότητες μπορούν να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους να αλλάξουν τον εξοπλισμό τους, ακόμη και αν στο μεταξύ από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπονται αυτές οι δραστηριότητες.

Χαλαρώνουν περαιτέρω οι διαδικασίες για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας δραστηριότητας της επιχείρησης, αφού πλέον δεν θα απαιτείται κατάθεση πλήρους φακέλου, αλλά μόνον τεχνική έκθεση.

Ενεργοποιείται η πρόβλεψη του Νόμου 4014/2011 για αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μελετών από ιδιώτες προκειμένου να εκδοθούν οι περιβαλλοντικοί όροι αντί της ενίσχυσης των δημοσίων υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών. Πλέον οι πιστοποιημένοι αξιολογητές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω εταιρειών που θα εγγράφονται στο σχετικό μητρώο. Παραμένει βεβαίως το ερώτημα ποιος θα εισηγείται στον υπουργό να εγκρίνει ή να απορρίψει τους περιβαλλοντικούς όρους.

Ένα άλλο μείζον θέμα που προκύπτει είναι ότι οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που εκπονούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων προφανώς με ευκολία θα αναλάβουν και την αξιολόγηση των μελετών και τη... σύνταξη των σχεδίων Αποφάσεων Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Οι προθεσμίες για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α 2 γίνονται ασφυκτικές. Μειώνονται σε 30 εργάσιμες ημέρες από 45 και 35 σήμερα αντίστοιχα. Πάντως άλλο ένα χαρακτηριστικό της ποιότητας επεξεργασίας του νομοσχεδίου - σκούπα είναι ότι και στο μέρος Θ και στο τελευταίο κεφάλαιο περιέχει διατάξεις αρμοδιότητας του ιδίου υπουργείου (ΥΠΕΝ).

Πρώην Στρατόπεδο Καρατάσιου ή πως ακυρώνεται ο τοπικός σχεδιασμός

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ Ή ΠΩΣ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11:33 | από Voria.gr

Άρθρο της «Πρωτοβουλίας για την Εναλλακτική Θεσσαλονίκη» στη Voria.gr για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου.

*Άρθρο της «Πρωτοβουλίας για την Εναλλακτική Θεσσαλονίκη» στη Voria.gr

Από την πρώτη στιγμή που οι πολίτες της Θεσσαλονίκης διεκδίκησαν την απόδοση των πρώην στρατοπέδων και άλλων ελεύθερων χώρων (ΔΕΘ,1Η προβλήτα ΟΛΘ, κ.λπ.) ως δημόσιων, κοινόχρηστων χώρων υψηλού πρασίνου ζητούσαν τη θεσμική κατοχύρωση τους πάνω σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την πλήρη παραχώρηση της ιδιοκτησίας στους δήμους με σαφείς, αυστηρούς όρους ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις και ο δεύτερος την διασφάλιση των χρήσεων αυτών μέσα από έναν δεσμευτικό προς όλους χωρικό σχεδιασμό. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα αποτελεσματικό προστατευτικό καθεστώς απέναντι στις αυθαιρεσίες της εκάστοτε κυβέρνησης, τις μικροκομματικές σκοπιμότητες των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους κερδοσκόπους της γης. Το ορθό και επίκαιρο των αιτημάτων αυτών παραμένει δυστυχώς και σήμερα, όπου η απροκάλυπτη πλέον νεοφιλελεύθερη λαίλαπα ετοιμάζεται να σαρώσει ότι έχει απομείνει ως τελευταία ελπίδα για το αστικό πράσινο της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα δε της Δυτικής της πλευράς, τα πρώην στρατόπεδα. Και παραμένει γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτούργησαν κυριολεκτικά ως λύκοι σε ρόλο φύλακα προβάτων μέσα από ένα πλέγμα ολιγωριών και προσχηματικών διαδικασιών που καλλιέργησαν το έδαφος για την πολιτική που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση.

Στο επίπεδο της ιδιοκτησίας οι προηγούμενες κυβερνήσεις θέσπισαν σειρά νόμων μέσω των οποίων ενδυναμώθηκε και οργανώθηκε η διαχείριση της περιουσίας του Ελληνικού λαού με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε βάρος των αναγκών του, με ουσιαστικά ωφελούμενους τους εργολάβους και τους κερδοσκόπους γης. Τελευταίος και σε ισχύ σήμερα ο περίφημος Ν. 4407/2016 που ορθά αποκαλείται ΤΑΙΠΕΔ Καμμένου και ψηφίστηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ των ΑΝΕΛ και των Οικολόγων που προωθεί το Real Estate της ελεύθερης δημόσιας γης προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών τους.
Στο επίπεδο του χωρικού σχεδιασμού, επίσης το 2016, με τον Ν. 4447/2016 (άρθρο 8 παρ. 3) θεσμοθετείται η δυνατότητα ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου που μπορεί να εκπονηθεί ακόμα και για λογαριασμό ιδιώτη και να τροποποιήσει υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες «επενδυτών». Αυτό δε μάλιστα γίνεται με διαδικασία "fast track" για να προωθηθεί τάχιστα η «ανάπτυξη». Επομένως, γιατί αναρωτιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πως είναι δυνατό να αγνοείται η τοπική διαβούλευση και οι προτάσεις της, το ΓΠΣ και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά, όταν όχι μόνο δεν τις κατοχύρωσαν θεσμικά, αλλά θεσμοθέτησαν τη δυνατότητα ακύρωσής τους; Είναι δυνατό, γιατί το ΥΠΕΘΑ εξακολουθεί να κατέχει την έκταση και μπορεί με τον Νόμο Καμμένου, σε συνδυασμό με τον Ν. 4447/2016 να τα ανατρέψει όλα υπέρ κάποιου ή κάποιων επενδυτών. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση τους και ο Δήμος Παύλου Μελά δεν γνωρίζει την χωροταξική-πολεοδομική νομοθεσία; Έφερε καμία αντίρρηση όταν ψηφιζόταν; Δεν κατάλαβε ότι αφορά άμεσα και τα στρατόπεδα εντός των ορίων του τα οποία υποτίθεται διεκδικεί; Οι προσχηματικές αντιδράσεις τους είναι υποκριτικές και δεν τους απαλλάσσουν από τις ευθύνες για τη συγγνωστή αδράνεια που επέδειξαν, αλλά και τη μεθόδευση υπονόμευσης του Τοπικού Σχεδιασμού που θεσμοθέτησαν.
Τι νόημα είχαν οι τοπικές διαβουλεύσεις πέρα του να εμφανιστούν ξανά οι γνωστοί παράγοντες που εκμεταλλεύονται την αγωνία των πολιτών με ποδηλατοδρομίες και φανφάρες για μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο; Ενημέρωσαν εκεί τους πολίτες για το άθλιο αυτό θεσμικό πλαίσιο και τι θα κάνουν για να ανατραπεί; Τι νόημα έχει πέρα του πολιτικάντικου εντυπωσιασμού η πρόσφατη επερώτηση τόσων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά;
Η παρούσα κυβέρνηση και οι δήμαρχοι δεν έκρυψαν ποτέ τις θέσεις τους: ΣΔΙΤ, εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου, έλεγχος στην πρόσβαση, παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων στους «επενδυτές», απόρριψη της λογικής του σχεδιασμού (βλ. και περίπτωση Μετρό). Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ας τοποθετηθούν κάποια στιγμή για το πως αντιλαμβάνονται τον χωρικό σχεδιασμό της πόλης. Ως ένα συνολικό και δεσμευτικό σχέδιο όπως το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης ή ως κουρελού Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (π.χ. στρατόπεδα, ΔΕΘ, Παραλιακό μέτωπο) που κατά περίπτωση παρεμβαίνουν πολεοδομικά αποσπασματικά για να διευθετήσουν τους σχεδιασμούς διαφόρων επιχειρηματικών ομάδων αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο σύνολο της πόλης; Γιατί ολιγώρησαν στην θεσμική θωράκιση των ελεύθερων δημόσιων χώρων και τους άφησαν έρμαια στην αρπακτική διάθεση των ποικιλώνυμων συμφερόντων;
Το εύρος των αντιδράσεων στην πέρα κάθε επιστημονικής λογικής απόφαση της παρούσας κυβέρνησης για τα αρχαία του Σταθμού Βενιζέλου του Μετρό δείχνει έναν δρόμο. Οι πολίτες στηρίζουν εκείνες τις εναλλακτικές που παρουσιάζουν με ειλικρίνεια τις δυσκολίες και υπερβαίνουν τα συγκυριακά συμφέροντα και τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος. Ο δρόμος είναι ανοικτός για όσους το θελήσουν.
Πρωτοβουλία για την Εναλλακτική Θεσσαλονίκη*
Γιατί «Πρωτοβουλία για την Εναλλακτική Θεσσαλονίκη»;
Γιατί η πόλη βρίσκεται σε οριακή τελική φάση υλοποίησης ολέθριων σχεδιασμών (ανάπλαση ΔΕΘ, πρώην στρατόπεδα, διαχείριση αποβλήτων, παράκτιο μέτωπο ,θεσμική αποδιάρθρωση, κλπ), που θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο και θα υποθηκεύσουν ανεπίστροφα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
Γιατί δεν αποδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην επιχειρηματική πόλη που απροκάλυπτα και σχεδόν διακομματικά, σχεδιάζουν και προωθούν τα νεοφιλελεύθερα επιτελεία.
Γιατί η αποτροπή αυτών των πολιτικών δεν επιτυγχάνεται με στείρες καταγγελίες, αλλά με την αποδόμησή τους επιστημονικά, πολιτικά, κοινωνικά και την διαμόρφωση και ανάδειξη με όρους κινήματος, εναλλακτικών προτάσεων που συγκροτούν το διαφορετικό παράδειγμα βιώσιμης πόλης.
Γιατί η οικολογική προσέγγιση των σύνθετων θεμάτων μιας Μητροπολιτικής περιοχής, δεν αποτελεί μια «πολυτέλεια» στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, αλλά καθοριστική παράμετρο αναπαραγωγής των κοινωνικών σχέσεων.
Γιατί η άρση της απογοήτευσης και του κατακερματισμού, οι συνέργειες και ο συντονισμός των διάσπαρτων δυνάμεων της κοινωνίας, μόνο μέσα από την υπεράσπιση των συγκεκριμένων αναγκών της, θα επιτευχθεί.
Πηγή: https://www.voria.gr/article/proin-stratopedo-karatasiou-i-pos-akironete-o-topikos-schediasmos?fbclid=IwAR39lxZR_vdvOLrgIO1tCRUqIySZNa_jDz65KamVgURzHHM-WSVK3JV17bQ

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Ξεκίνησε η καταστροφή του “Αμαζόνιου της Ελλάδας”

Ξεκίνησε η καταστροφή του “Αμαζόνιου της Ελλάδας”


Όλο το καλοκαίρι τα ΜΜΕ έπαιζαν σαν πρώτη είδηση τον Αμαζόνιο, τα δάση που καίγονταν, τις τεράστιες εκτάσεις που εκχερσώνονται, απειλώντας το οικοσύστημα και κατ’ επέκταση τον πολύτιμο πνεύμονα του πλανήτη. 

Αλήθεια εμείς έχουμε ποτέ σκεφτεί ποιος είναι ο “Αμαζόνιος” της Ελλάδας; 

Εκείνο το μέρος δηλαδή όπου δημιουργείται το σύνολο σχεδόν του νερού που χρησιμοποιούμε για ύδρευση και άρδευση και από τα δάση του παράγεται ο καθαρός αέρας που αναπνέουμε; 

Εκεί όπου η εκτατική κτηνοτροφία και η βιολογική γεωργία παράγουν τα αγνότερα προϊόντα της χώρας που γίνονται ανάρπαστα στο εξωτερικό;

Εκεί όπου η άγρια φύση έχει δημιουργήσει με την πάροδο των χιλιετιών, το δικό της σπάνιο και μοναδικό απόθεμα βιόσφαιρας; 

Ποιος είναι αυτός ο τόπος όπου οι ανθρωποκεντρικές επεμβάσεις ακόμη και στον 21ο αιώνα, είναι ελάχιστες και η μόλυνση του περιβάλλοντος μηδενική; 

Ποιο είναι το μέρος εκείνο που από παγκόσμιους περιβαλλοντικούς φορείς έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καθαρότερα σημεία του πλανήτη; 

Ας μην το κουράζουμε άλλο… Η παρθένα οροσειρά της Πίνδου, αυτός είναι ο «Αμαζόνιος» της Ελλάδας!!! 


Ένα φυσικό εργοστάσιο που παράγει καθαρό νερό και αέρα

Οι διατάξεις για τα πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων

Οι διατάξεις για τα πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων
Θεσπίζονται εξετάσεις στο οικείο ΑΕΙ, για τη χορήγηση επαγγελματικής ισοδυναμίας


Το esos δημοσιεύει τις διατάξεις ,για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων, όπως κατατέθηκαν από την υπουργό παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή.

Συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις:

α. Καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων και οι αρμοδιότητες του ΑΤΕΕΝ

β. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν ενδικοφανή διοικητική προσφυγή κατά αποφάσεων του αρμοδίου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, για την οποία απαιτείται η καταβολή υπέρ του δημοσίου παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

γ. Καταργείται το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΣΑΕΠ.

δ. Θεσπίζεται γραπτή δοκιμασία για τη χορήγηση επαγγελματικής ισοδυναμίας, η οποία διενεργείται σε κάθε εξεταστική περίοδο στο οικείο ΑΕΙ , κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ασφαλιστικό: Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποφάσεις του ΣτΕ

Ασφαλιστικό: Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποφάσεις του ΣτΕ

Να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη; Αύξηση εισφορών στα κατώτερα εισοδήματα μέσω επαναφοράς των ασφαλιστικών κλάσεων και μείωση τους στα υψηλότερα, μικρή αύξηση συντάξεων σε όσους έχουν 40 χρόνια ασφάλισης και μείωση στους υπόλοιπους και ιδιωτικοποίηση Επικουρικού και Εφάπαξ θα φέρει σύντομα η κυβέρνηση της ΝΔ πιστή στις ταξικές της επιλογές.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει, με ανακοίνωσή του, για τις αλλαγές στο Ν. 4387/2016 για ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μετά τις σημαντικές αποφάσεις του ΣτΕ.Όλες οι αποφάσεις, για κύριες και επικουρικές συντάξεις, εισφορές, ποσοστά αναπλήρωσης και ΕΦΚΑ, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Τι σημαίνουν οι αποφάσεις για ασφαλισμένους και συνταξιούχους και πώς επηρεάζονται τα αναδρομικά, χρήζουν υπεύθυνων απαντήσεων. Οι 10 βασικές ερωτήσεις που τίθενται σήμερα και οι απαντήσεις που δίδονται μέχρι στιγμής από τους ειδικούς, είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με το ΕΒΕΠ:

Για ποιους έκρινε το ΣτΕ αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών;

Για τους μη έχοντες εργοδότη, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες σε σύγκριση με τους μισθωτούς, καθώς αντίκειται στην αρχή της ισότητας.

Ποιο ποσοστό θεωρεί το ΣτΕ ότι είναι εκτός του συνταγματικού πλαισίου;

Το όριο του 20% που προέβλεπε αρχικά ο νόμος, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους μισθωτούς είναι 6%, αφού το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται από τους εργοδότες. Το ποσοστό του 20% με νεότερη νομοθετική ρύθμιση έχει πλέον μειωθεί στο 13,33%.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ ποιες διατάξεις του Νόμου έκρινε συνταγματικές;

Με οριακή πλειοψηφία, και ειδικότερα με ψήφους 13-12, έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου που ορίζει ως βάση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την 31.12.2014. Συνταγματικές, κατά πλειοψηφία, κρίθηκαν και οι διατάξεις του νόμου για τις κύριες συντάξεις, διότι κρίθηκε επαρκής η αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ από την Αναλογιστική Αρχή, καθώς και έγγραφο από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας που πιστοποιούσε το περιεχόμενό της.

Παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι θα διαχωρίζονται πλέον από τον νόμο;

Το δικαστήριο έκρινε ότι στις διατάξεις του νόμου υπάγονται όλοι, και οι παλιοί και οι νέοι και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το πότε ξεκίνησε ο ασφαλιστικός τους βίος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον ασφαλισμένοι πολλών ταχυτήτων, όπως για παράδειγμα ασφαλισμένοι πριν και μετά το 1993, καθώς το δικαστήριο θεωρεί ότι όλοι πρέπει να επωμιστούν το βάρος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των γενεών.
Ποιες διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές για τις επικουρικές συντάξεις;

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, για τις 260.000 επικουρικές συντάξεις δεν υπήρχε καμία αναλογιστική μελέτη και οι σχετικές διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο τρόπος υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, και των νυν και των μελλοντικών. Αυτό σημαίνει πως η πολιτεία πρέπει να νομοθετήσει εκ νέου στη βάση αναλογιστικής μελέτης καθώς και ανταπόδοσης παροχών.

Γιατί έκρινε το ΣτΕ αντισυνταγματικό το όριο των 1.300 ευρώ που τίθεται ως πλαφόν για περικοπές στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων;

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Ο φερόμενος ως «Εθνικός Επενδυτής» είναι σήμερα στην επικαιρότητα τόσο για την επένδυση στο Ελληνικό όσο και για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων


ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

                                                                                                                             10/10/2019

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ και ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΠΕ

ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ/ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ 4 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ


Το «μεγαλύτερο ακίνητο των Βαλκανίων» - σήμερα αναφέρουν και της Ευρώπης - που προοριζόταν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις Περιφέρειας Αττικής και Δήμων: Ελληνικού - Αργυρούπολης, Αλίμου, Γλυφάδας για τη δημιουργία ενός σύνθετου Μητροπολιτικού  Πάρκου,  με σχέδια του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος  ΕΜΠ, παραχωρήθηκε στην Hellinikon Global I SA (θυγατρική της Lamda Development) με σύμβαση που υπογράφηκε στις 14/11/2014.
Σημειωτέον ότι η Περιφέρεια Αττικής, στη συνεδρίαση της στις  1/02/2018, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 37/2018 επαναβεβαίωσε τη θέση της και καταψήφισε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ)  αλλά προσφάτως και την ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εφαρμογής του ΣΟΑ.

Στο διάστημα από το 2014 μέχρι σήμερα επιχειρήθηκε επανειλημμένα να απαλλαγεί το ακίνητο από «δουλείες» προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και δασικά βάρη. Δεν κατέστη πάντα δυνατόν λόγω των παρεμβάσεων του ΥΠΠΟ, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, πολλών κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της Επιτροπής Αγώνα για το Ελληνικό και του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης στο διάστημα της δημαρχίας Χρήστου Κορτζίδη.

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ δήλωσε ότι θα «ξεμπλοκάρει» το έργο. Απ’ ότι αποδεικνύεται ζητούμενο ήταν να μην υπογραφούν από την προηγούμενη κυβέρνηση οι έτοιμες αποφάσεις καθώς έπρεπε να ανατραπούν και τα ελάχιστα διασφαλισθέντα. Από την ανάληψη των καθηκόντων της ξεκίνησε χαριστικές παροχές.
Συγκεκριμένα:
  •  Ο νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, ήταν σύμβουλος της Lamda Development. Στην ΚΥΑ του Μητροπολιτικού Πάρκου εμφανίζεται ως μελετητής μαζί με τις άλλες μελετητικές εταιρείες, αλλά και ως υπογράφων υπουργός.
  • Τροποποίησαν τον νόμο του 2012 για να διευκολυνθούν οι επενδυτές στους ουρανοξύστες ώστε το «χαμηλότερο» κάτω μέρος τους να μην επηρεάζεται από την μέχρι τότε απαγόρευση των 100 μέτρων από τις γύρω υφιστάμενες γειτονιές.
  • Άλλαξαν την σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ώστε να λάβει νέα απόφαση.

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Η επική αποτυχία ιδιωτικοποίησης των νερών στην ΑγγλίαΟι μετοχές των ιδιωτικών εταιρειών ύδρευσης να αγοραστούν από το κράτος σε τιμές κτήσης ή τρέχουσες τιμές αγοράς; Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί ένα όλο και μεγαλύτερο κύκλο ενδιαφερομένων στην Μεγάλη Βρετανία μετά την απόφαση των Εργατικών να επανεθνικοποιήσουν την ύδρευση και την αποχέτευση, όταν θα εκλεγούν στην κυβέρνηση. Η οργή των Βρετανών εναντίον των ιδιωτικών εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης έφτασε πρόσφατα στα ύψη με αφορμή την δημοσιοποίηση των σχεδίων τους για την περίοδο 2020 – 2025. Απ’ όποια οπτική γωνία και να τα δει κανείς, τιμές καταναλωτή, επενδύσεις στις υποδομές, διαρροές του δικτύου, υπερχείλιση φρεατίων και μόλυνση ποταμιών, αβίαστα προκύπτει ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού που επέβαλε η Θάτσερ το 1989 έχει εξελιχθεί σε μια παταγώδη, επική αποτυχία. Σε τέτοιο βαθμό ώστε η συζήτηση για την κρατικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης δεν σχετίζεται με το αν, αλλά το πώς: υπό ποιους όρους, πότε, με ποια τιμή, κοκ.

Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την γενικευμένης εικόνα παρακμής και κατάπτωσης είναι ό,τι σχετίζεται με τη χρηματική οικονομία: μετοχές και χρέη! Εδώ πράγματι οι 15 ιδιωτικές εταιρείες ύδρευσης (3 εκ των οποίων είναι εισηγμένες) εκπλήσσουν όλους με την επινοητικότητά τους καθώς έχουν αποδειχθεί ένα τεράστιο πλυντήριο. Το κατόρθωμά τους συμπυκνώνεται σε δύο αριθμούς: Στα 56 δισ. βρετανικές λίρες που έχουν διανείμει ως μερίσματα στους μετόχους από το 1989 και στα 51 δισ. λίρες χρέους που έχουν φορτώσει τους ισολογισμούς τους! Να ληφθεί δε υπ’ όψη ότι η Θάτσερ παρέδωσε στους ιδιώτες τις εταιρείες ύδρευσης – αποχέτευσης χωρίς να έχουν ούτε μία πένα χρέους. Τι έκαναν έκτοτε οι ιδιώτες; Για να είναι ελκυστική η μετοχή στην αγορά και το χρηματιστήριο διένειμαν κάθε χρόνο υψηλά μερίσματα τα οποία προέκυπταν από νέο δανεισμό. Στην πραγματικότητα η χρηματοοικονομική θέση των εταιρειών επιδεινώνεται όλα αυτά τα χρόνια, καθώς φορτώνονται με μελλοντικές υποχρεώσεις. Η επιβάρυνση δεν είναι ορατή αυτή τη στιγμή λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Μέχρι πότε όμως τα επιτόκια θα είναι αρνητικά ή στη ζώνη του μηδενός; Εν συντομία, το κατόρθωμα των ιδιωτών είναι ότι χρησιμοποίησαν τις εταιρείες ύδρευσης ως κέλυφος των δραστηριοτήτων τους για να δανείζονται χρήμα από την αγορά και να το διανέμουν ως μέρισμα στους μετόχους, ενώ οι υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.

Ιδού η ...αισθητική της ...ανάπτυξης...!


Ιδού η ...αισθητική της ...ανάπτυξης...!

Απολαύστε τις μεταλλαγμένες "Καρυάτιδες" που θα "κοσμούν" τον ουρανό του Ελληνικού μας, στο μέλλον...


ΑΡΑΓΕΣ: Ενημέρωση από τη συνεδρίαση της Α/ΤΕΕ στις 5/10


Ενημέρωση από τη συνεδρίαση της Α/ΤΕΕ στις 5/10

Στις 5/10 συνεδρίασε (μάλλον) για τελευταία φορά για την τρέχουσα θητεία η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Παραδόξως ήταν ίσως από τις ελάχιστες συνεδριάσεις με κάποια ουσία.

Οι καθεστωτικές παρατάξεις είχαν μικρή παρουσία -ενδεικτικά Η ΔΗΣΥΜ (πρώην ΠΑΣΚ) ήταν ανύπαρκτη εντελώς- με αποτέλεσμα μια σειρά θετικών αποφάσεων ψηφισμάτων να περάσουν. Με το ξεκίνημα της συνεδρίασης μαζί με άλλες παρατάξεις ζητήσαμε να εισαχθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το φλέγον θέμα των κολλεγίων και να προταχθεί, πρόταση η οποία και πέρασε παρά την αντίθεση του Προεδρείου της Α/ΤΕΕ.

Στα επιμέρους θέματα:
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Στασινός έκανε πολύ επιφανειακό απολογισμό θητείας, επικεντρώνοντας στις συναινέσεις που πέτυχε (ΠΔ99 κλπ) και αποφεύγοντας τα κρίσιμα θέματα.Θέσαμε μια σειρά ερωτήσεων:
Για την έκβαση της προσφυγής στο ΣτΕ όπου η βασική αρχή της ενοποίησης των ταμείων και κυρίως της υφαρπαγής των αποθεματικών τους (βασικά στοιχεία της προσφυγής του ΤΕΕ) νομιμοποιήθηκε άρα δε μπορούμε να μιλάμε για νίκη.
Εκτός της διαφαινόμενης αναγνώρισης των κολλεγίων τα πρώην ΑΤΕΙ έγιναν Πανεπιστήμια και μάλιστα 5ετή με Υπουργικές αποφάσεις λίγο πριν τις εκλογές. Επισημάναμε την απουσία οποιασδήποτε αντίδρασης του ΤΕΕ
Για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο το ΤΕΕ δεν έχει τοποθετηθεί για την όλη λογική «πρώτα εγκρίνω μετά ελέγχω», τις επαπειλούμενες πειθαρχικές και άλλες διώξεις δημοσίων υπαλλήλων που «καθυστερούν επενδύσεις».
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανέλαβε σύμβουλος της «επένδυσης» στο Ελληνικό, ενώ παλιότερα το ΤΕΕ είχε αποδείξει ότι η «επένδυση» είναι επιζήμια για το ελληνικό δημόσιο.
Το ΤΕΕ με απαράδεκτο τρόπο στρέφεται δικαστικά εναντίον μελών Συλλόγων που προσέφυγαν ενάντια στο ΠΔ99/18 διεκδικώντας μάλιστα αποζημιώσεις.
Ακολούθησε το ζήτημα της επικείμενης επαγγελματικής ισοτίμησης των κολλεγίων. Είχαν κατατεθεί 3 ψηφίσματα από ΑΡΑΓέΣ, ΡΠΜ και ΕλΕΜ, τα οποία συντέθηκαν και προέκυψε το τελικό ψήφισμα που υπερψηφίστηκε (με λευκό της Πανεπιστημονικής). Ενώ στην πρώτη (ενδεικτική) ψηφοφορία δεν υπερψηφίστηκε από τους αντιπροσώπους της κυβερνητικής ΔΚΜ στη συνέχεια και κατόπιν προτροπής του προέδρου ψηφίστηκε και από αυτούς. Το ζήτημα πια είναι να μη μείνει άλλη μια απόφαση στα χαρτιά αλλά να αποτελέσει οδηγό δράσης.

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Το πόρισμα για το έγκλημα στον Σαρωνικό
Πλοιοκτήτης δίνει την εντολή στα δύο «προσεκτικά επιλεγμένα» μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιού του να το βυθίσουν. Αφού πρώτα ανοίξουν τα στόμια των δεξαμενών του πετρελαίου που μεταφέρει, ώστε όλη αυτή η ποσότητα να μην "σφραγιστεί" στο ναυάγιο, αλλά να διαχυθεί σκόπιμα στη θάλασσα. Τους απαγορεύει να ειδοποιήσουν το Λιμενικό, όπως δεν πράττει ούτε αυτός, προκειμένου να μη «χαλάσει η δουλειά» και προλάβουν οι αρχές να αποτρέψουν την περιβαλλοντική καταστροφή. 

Στη συνέχεια, αναθέτει τη δουλειά της αντιρρύπανσης και της ανέλκυσης του ναυαγίου σε δικούς του, ώστε να επωφεληθεί οικονομικά από όλη τη διαδικασία. «Χαλαρά με τις εργασίες», είναι η εντολή που τους δίνει, προκειμένου τα πετρελαιοειδή να προλάβουν να ρυπάνουν ολόκληρο τον Σαρωνικό. 


Τα λεφτά που παίζονται είναι πολλά, πολύ περισσότερα από όσο αξίζει το γερασμένο πια καράβι του, που αποφάσισε να θυσιάσει σαν πιόνι στη σκακιέρα προκειμένου να αιχμαλωτίσει τη «βασίλισσα»: Τα πολλά εκατομμύρια ευρώ όλης αυτής της διαδικασίας, συν τις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών.

Θύμα, φυσικά, το θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας και οι εκατομμύρια πολίτες και τουρίστες της Αττικής.

Το σενάριο αυτό θυμίζει συνωμοσιολογική ταινία με πρωταγωνιστή τον «κακό» που καταστρέφει τον πλανήτη για να βγάλει αυτός λεφτά, είναι όμως η απτή πραγματικότητα, όπως αποτυπώνεται στο επίσημο πόρισμα του Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων για το πολύκροτο ναυάγιο του «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», εξαιτίας του οποίου το φθινόπωρο του 2017 «μαύρισε» ο Σαρωνικός Κόλπος, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Το zougla.gr φέρνει στο φως το πόρισμα του Α.Σ.Ν.Α., το οποίο εν πολλοίς ταυτίζεται με τη γνώμη και την επιχειρηματολογία του έμπειρου πλοιάρχου Χαράλαμπου Λιβαδά για το συμβάν, ο οποίος από πολύ νωρίς, μέσω των επίσημων καταθέσεων του και των επιστολών του, είχε αναδείξει την «εγκληματική» ουσία της δυσώδους αυτής υπόθεσης.


Διαβάστε τις αναλυτικές επιστολές του Χαράλαμπου Λιβαδά στο zougla.gr εδώ, εδώ και εδώ.

Το πόρισμα του ΑΣΝΑ

Τι αλλάζει στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών

Ολική επαναφορά των ασφαλιστικών κλάσεων και της αυτόματης αύξησης εισφορών ανεξαρτήτως εισοδήματος προβλέπουμε. Από τη Σκύλα του Νόμου Κατρούγκαλου, επαναφορά στη Χάρυβδη του Νόμου Βρούτση.


Το σχέδιο της κυβέρνησης

Την αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος υπολογισμού των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Με το νέο καθεστώς θα προβλέπονται τρεις βαθμίδες, από 180 έως 260 ευρώ, τον μήνα.

Τι αλλάζει στις εισφορές των επαγγελματιών

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών: 
Θα υπάρξει πλήρης αποσύνδεση του ασφαλιστέου και του φορολογητέου εισοδήματος (την προέβλεπε ο ν. Κατρούγκαλου), ενώ θα καταργηθεί ο υπολογισμός των εισφορών ως ποσοστών επί του εισοδήματος. 
Θα διαμορφωθούν κλιμακούμενες βαθμίδες, όπου σε κάθε μία από αυτές θα προβλέπεται ένα ποσό ως εισφορά υπέρ της κύριας ασφάλισης και της υγείας. Το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση προβλέπει 3 βαθμίδες. Η 1η θα προβλέπει μηνιαίες εισφορές ύψους κοντά στα 180 ευρώ. Η 2η βαθμίδα θα προβλέπει μηνιαίες εισφορές κοντά στα 220 ευρώ . Η 3η θα προβλέπει μηνιαίες εισφορές περίπου 260 ευρώ. 
Η κλιμάκωση των ποσών θα γίνει ανάλογα με τα έτη ασφάλισης κάθε επαγγελματία. Δηλαδή εισφορές 180 ευρώ/μήνα θα καταβάλλουν όσοι επαγγελματίες έχουν έως 10 έτη ασφάλισης. Εισφορές 220 ευρώ/μήνα θα πληρώνουν όσοι αυταπασχολούμενοι έχουν 10-20 έτη ασφάλισης ,ενώ γύρω στα 260 ευρω/μήνα θα πληρώνουν όσοι έχουν πάνω από 20 έτη ασφάλισης . 


Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχει και το σενάριο της μείωσης των εισφορών των επαγγελματιών επί του εισοδήματός τους, στη βάση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου.


Το σενάριο αυτό, προβλέπει μείωση των εισφορών κύριας ασφάλισης στο 6,7% (έναντι του 13,3% που είναι σήμερα) και των εισφορών υγείας στο 2,5% (έναντι του 6,9% που είναι σήμερα) προκειμένου να εξισωθεί το ύψος των εισφορών μισθωτών-μη μισθωτών, στο πνεύμα των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ.


ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επιστολή Διαμαρτυρίας στην ιστοσελίδα real.gr

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
Αθήνα,   4-10-2019  
Αρ. Πρωτ. : 7929
                                                                Προς :     Διεύθυνση Σύνταξης Real.gr

                                                            Κοιν :  1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
                                                                        2. ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας


Θέμα :   Επιστολή Διαμαρτυρίας για άρθρο στην ηλεκτρονική σας σελίδα.

          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και έχει ως μέλη τους πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Δήμοι, Περιφέρειες κλπ).
Με τo παρόν έγγραφό θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση μας για το ανυπόγραφο άρθρο που δημοσιεύθηκε την 16/9 στις 13:18  στo sitereal.gr”, με τίτλο ¨Λάρισα: Εισαγγελική έρευνα για την άδεια του ΙΕΚ Ομηρος¨
Συγκεκριμένα  όπως επισημαίνει η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας με έγγραφό της, στο άρθρο σας : «Αναφέρεται ότι διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση  για την παράλειψη ελέγχου της υπαλλήλου της Δνσης Πολεοδομίας του Δ. Λαρισαίων (μέλους της τοπικής ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας) στα κατατεθειμένα από τον ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό ψευδή σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης,   η οποία εξέδωσε την οικ. Άδεια για λογαριασμό του  ΙΕΚ Όμηρος  και μάλιστα  εντελώς αντιδεοντολογικά η   υπάλληλος κατονομάζεται.
Επιμελώς παραλείπεται ή ορθότερα αποκρύπτεται σε όλο το άρθρο,  ότι η προκαταρκτική εξέταση δε διατάχθηκε αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα  αλλά κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς άλλου ανταγωνιστικών συμφερόντων εκπαιδευτικού ομίλου από τον οποίο και εκπορεύονται όλες οι λοιπές μηνυτήριες αναφορές και οι αντιδράσεις, οι οποίες στο άρθρο γενικοποιούνται και πολλαπλασιάζονται.
Εκτός των ανωτέρω υποδεικνύεται  και εμφανίζεται ως δεδομένος σκοπός της δικαστικής διερεύνησης,  η έλλειψη ελέγχου από την υπάλληλο, ταυτίζεται δηλαδή  το άρθρο με τις απόψεις του μηνυτή,  καταδικάζοντας και αφαιρώντας το τεκμήριο της ορθότητας των υπηρεσιακών πράξεων της  συναδέλφου πριν καν η ίδια αναφερθεί γι αυτές στην  αρμόδια δικαστική αρχή.

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Η κρίση της στέγης στα χρόνια της ύφεσηςΗ κρίση της στέγης στα χρόνια της ύφεσης

Από τη στεγαστική επισφάλεια στην απόλυτη αστεγία: πώς οι Ελληνες που έζησαν την άνοιξη «του δικού τους σπιτιού» ξαναβρίσκονται στη δεινή θέση να ξοδεύουν το μισό εισόδημα για λίγα τετραγωνικά ενοικιαζόμενης στέγης έως και να επιστρέφουν στο πατρικό και, ακόμα χειρότερα, να ζουν στα παγκάκια, στις «καβάντζες» και σε απάνθρωπες συνθήκες. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας (Δευτέρα 7 Οκτωβρίου) η «Εφ.Συν.» συνομιλεί με παθόντες και ειδικούς προσπαθώντας να φωτίσει πλευρές του σύνθετου προβλήματος.

Οι εικόνες με τους ξεσπιτωμένους πρόσφυγες και μετανάστες από τις πρόσφατες εκκενώσεις καταλήψεων στο κέντρο της Αθήνας, με μητέρες και μωρά να κλαίνε επειδή διώχνονται από τα εγκαταλειμμένα κτίρια όπου για χρόνια είχαν βρει στέγη και φροντίδα, αντιμετωπίστηκαν με διπλή ανάγνωση: η κυβέρνηση τις παρουσίασε ως απόδειξη ότι σπάει την ανομία, επιστρέφει στο Δημόσιο κτίρια που του ανήκουν και οδηγεί τους αιτούντες άσυλο σε επίσημες δομές.

Η αντιπολίτευση και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατήγγειλαν τις εκκενώσεις ως βίαιες πρακτικές αλλά και ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, αφού δεν υπήρξε ουσιαστική πρόνοια για το πού θα μεταφερθούν οι εκατοντάδες πρόσφυγες, που ώς έναν βαθμό είχαν ενταχθεί στον αστικό ιστό, τα παιδιά τους πήγαιναν σχολείο, οι δομές αλληλεγγύης τούς είχαν αγκαλιάσει, παρά τα υπαρκτά προβλήματα, τις προστριβές ή ελλείψεις.


Χάνοντας το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας και τη γη κάτω από τα πόδια μας

Μετρό: Δεν φταίνε τα αρχαία για τις καθυστερήσεις, αλλά οι εργολάβοι και οι κυβερνήσεις


Οι συνάδελφοι μας του ΑΡΑΓΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουν την κινητοποίηση.Μετρό: Δεν φταίνε τα αρχαία για τις καθυστερήσεις, αλλά οι εργολάβοι και οι κυβερνήσεις

Παραμονή των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου
Υπεράσπιση της ιστορίας, της ποιότητας ζωής, των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο μετρό
Τέρμα στα παιχνίδια εργολάβων-Κυβέρνησης-δημοτικής αρχής

Με αξιοσημείωτη ταχύτητα και χωρίς «περιττούς» διαλόγους διαδραματίζεται η παρωδία που στήθηκε από την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές γύρω από το μετρό της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα για το ζήτημα των αρχαιοτήτων στο σταθμό της Βενιζέλου. Έτσι, ζούμε το τελευταίο διάστημα την ολική επαναφορά ενός θέματος για το οποίο είχε ήδη δρομολογηθεί εδώ και καιρό η λύση της παραμονής του μνημειακού συνόλου κατά χώρα (in situ). 

Χωρίς λοιπόν να κρατάει ούτε καν τα προσχήματα, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε στη ΔΕΘ την αλλαγή της τεχνικής λύσης για την κατά χώρα ανάδειξη των αρχαιοτήτων, προδικάζοντας μάλιστα και την απόφαση του ΚΑΣ για απόσπαση του μνημειακού συνόλου. 

Από κοντά και οι μέχρι πρότινος πολιτικοί αντίπαλοι, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ζέρβας, χωρίς καν να έχει ζητήσει προηγουμένως τη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο κ. Ταχιάος, πρόεδρος πλέον της Αττικό Μετρό. Κι οι δυο τους, μαζί με άλλους μεγαλοπαράγοντες της πόλης, ενώθηκαν «σαν έτοιμοι από καιρό» κάτω από την πρωθυπουργική πρόταση και υπερασπίζονται ανενδοίαστα την απόσπαση των αρχαιοτήτων, με επιχειρήματα που παλινωδούν μεταξύ της «μη εφικτής λύσης», των «μεγάλων καθυστερήσεων» και του «υψηλού κόστους», πέφτοντας διαρκώς σε αντιφάσεις, υποστηρίζοντας μια λύση από την οποία κερδισμένοι θα βγουν μόνο κάποιοι μεγαλοεργολάβοι και γνωστά οικονομικά συμφέροντα.

Όλα αυτά φυσικά από πολιτικούς χώρους που ενώ εύκολα πλειοδοτούν σε εθνικισμό, και κόπτονται για την ιστορία, το παρελθόν, την παράδοση και άλλα τέτοια ηχηρά, προσπερνούν ως κάτι αμελητέο τη διάσωση και ανάδειξη των ρωμαϊκών και βυζαντινών ευρημάτων στον σταθμό Βενιζέλου.

Αυτό το -σχεδόν κωμικό, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό- πισωγύρισμα σε μια συζήτηση που η πόλη πίστευε ότι είχε λήξει, προαναγγέλλει μια σειρά από δυσοίωνες εξελίξεις:
Καταστροφή του μνημειακού συνόλου ως έχει αυτή τη στιγμή, 
Η μοίρα του μετά την απόσπαση τίθεται εν αμφιβόλω.
Νέο φαγοπότι της εργολαβίας και κάθε εμπλεκόμενου μέσω αποζημιώσεων λόγω της μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων.
Περαιτέρω αναβολή της λειτουργίας του μετρό στο διηνεκές (αντί του 2021 για το μεγαλύτερο μέρος και του 2023 για το σταθμό Βενιζέλου) και συνέχιση της ταλαιπωρίας του λαού της πόλης.
Διατήρηση και επιδείνωση του καθεστώτος εργοδοτικής ασυδοσίας και εργασιακής ανασφάλειας με εργαζομένους-ομήρους τόσο στο αρχαιολογικό, όσο και στο τεχνικό σκέλος του έργου.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι με την απόσπαση θα υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές ένα μνημειακό σύνολο που αποτελεί σπουδαίο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας της πόλης. Το μνημειακό συγκρότημα που έχει βρεθεί, τμήμα της ρωμαϊκής οδού Decumanus Maximus και της βυζαντινής Μέσης Οδού, περιέχει υλικά αποτυπώματα από διαφορετικά υλικά και καλύπτει μία ιστορική συνέχεια έξι αιώνων. Επιπλέον μια απόσπασή του τώρα θα είναι καταστροφική γιατί ήδη έχουν γίνει επιχωματώσεις και έχει εγκατασταθεί η πλάκα οροφής, πράγμα που σημαίνει ότι για να αποσπαστεί το μνημειακό σύνολο θα πρέπει να τεμαχιστεί ακομη περισσότερο από ό,τι συνέβη στην περίπτωση του σταθμού της Αγίας Σοφίας.

2) Το παράδειγμα του σταθμού της Αγ. Σοφίας που χρησιμοποιείται συχνά ως επιχείρημα υπέρ της απόσπασης-επανατοποθέτησης, μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση συνηγορεί: παρότι εκεί προκρίθηκε -σχεδόν εν κρυπτώ και σίγουρα εσπευσμένα- αυτή η λύση, δεν υπάρχει χώρος για την επανατοποθέτησή τους με αποτέλεσμα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα να στοιβάζονται σε αποθήκες χωρίς κατάλληλες συνθήκες και χωρίς να ξέρουμε αν, πότε και πώς τελικά θα εκτεθούν.

3) Ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά θα κοστίσει σε απόλυτους αριθμούς η νέα μελέτη, γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια για την ανάπτυξη της υπάρχουσας μελέτης για κατά χώραν ανάδειξη –κρατικές δαπάνες που θα πάνε χαμένες, την ώρα που θα απαιτηθούν εκ νέου πολλά εκατομμύρια για να διενεργηθεί από την αρχή η διαδικασία. Επιπλέον, με οποιαδήποτε προσβολή της υπάρχουσας σύμβασης ή μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, οι εργολάβοι μπορούν να αξιώσουν τεράστιες αποζημιώσεις, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν, στις πλάτες φυσικά των φορολογουμένων. 

4) Η απόσπαση των αρχαιοτήτων θα επιφέρει τελικά πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο τεχνικό έργο, αφού θα πρέπει να γίνουν νέες ανασκαφές στο ελληνιστικό υπόστρωμα και να εγκριθεί νέα μελέτη από το ΚΑΣ. Επομένως, η ταλαιπωρία των κατοίκων της πόλης και το κυκλοφοριακό κομφούζιο πρόκειται να συνεχιστούν αμείωτα. Ήδη ο ίδιος ο πρωθυπουργός εξήγγειλε την παράδοση όλου του έργου το 2023, ενώ ο προηγούμενος σχεδιασμός ήταν για το 2021 και μόνο ο σταθμός Βενιζέλου θα δινόταν στο 2023. Αξίζει να θυμίσουμε όμως εδώ ότι την ευθύνη των καθυστερήσεων ως τώρα τη φέρει η σημερινή και η προηγούμενη εργολαβία, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις από την αρχή του έργου, και όχι κάποιοι «αντιαναπτυξιακοί» αρχαιολόγοι. Δεν ξεχνάμε τις χρηματοδοτήσεις που τη μία αρκούσαν και την άλλη όχι, ούτε τη χρεοκοπία του προηγούμενου αναδόχου ούτε, πολύ περισσότερο, τις ολιγόμηνες συμβάσεις έργου τις οποίες επέβαλε η εργολαβία στους εργαζόμενους με τα τεράστια κενά στα ενδιάμεσα χωρίς κάποιον προφανή λόγο.

5) Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις στο μετρό της Θεσσαλονίκης, οι καταγγελίες ανά τα χρόνια είναι αμέτρητες -όσες και οι κινητοποιήσεις και οι απεργίες των εργαζομένων του έργου. Μαζικές απολύσεις αρχαιολόγων του έργου σε διάφορες χρονικές στιγμές -χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί- έτσι ώστε να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις ως αορίστου χρόνου, πρόσληψη είτε των ίδιων είτε άλλων με χαμηλότερους μισθούς και χειρότερους όρους με ατομικές συμβάσεις εργασίας (και όχι με βάση τη σχετική συλλογική σύμβαση), παράνομες απολύσεις όσων αντιδρούσαν, όλα αυτά μαζί συνθέτουν το ψηφιδωτό της εργασιακής ανασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν αρχαιολόγοι πρώην εργαζόμενοι του έργου κινήθηκαν κατά της εταιρείας, παρόλο που αρχικά δικαιώθηκαν, στη συνέχεια, αφού διώχθηκαν από αυτή, η εταιρεία απαίτησε τη δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών προκειμένου να αποζημιωθεί!

Με βάση τα παραπάνω, και όπως έχουμε ήδη δηλώσει, υπερασπιζόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, που υπομένουν εδώ και τόσα χρόνια ένα έργο από το οποίο κερδίζουν ως τώρα μόνο οι εργολάβοι και το οποίο ήταν εξαρχής ενταγμένο στη λογική των μεγάλων έργων, καθόλου άμοιρη ευθυνών για τη συγκεκριμένη εξέλιξή του. Μεγάλα έργα που κατά κανόνα δεν αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κυκλοφοριακού σχεδιασμού, ούτε σχεδιάζονται για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον και τις κοινωνικές ανάγκες· αντίθετα, ο σχεδιασμός τους εξυπηρετεί πάντα τον εντυπωσιασμό, την «αγορά», τα πρόσκαιρα οφέλη, ενώ καταλήγουν ξανά και ξανά σε πεδίο διαπλοκής και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος.

Δεν θα ανεχτούμε νέες καθυστερήσεις, νέες «λύσεις», νέες εργοδοτικές αυθαιρεσίες, στο όνομα της «Ανάπτυξης», μιας ανάπτυξης που συμφέρει τους λίγους και υποκρύπτει ρεβανσισμούς και καριερισμούς. Διεκδικούμε να επαναπροσληφθεί άμεσα όλο το απαραίτητο προσωπικό βάσει ΣΣΕ.

Θέλουμε και Μετρό και Αρχαία. Και θέλουμε αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό, με παραμονή των αρχαιοτήτων της Βενιζέλου κατά χώρα, με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των πολλών, στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στο έργο, στην ιστορία της πόλης. Αυτό που σίγουρα δεν θέλουμε είναι να συνεχίσει να γίνεται και αυτό το έργο βορά στα συμφέροντα των μεγαλοεργολάβων και παιχνίδι στα χέρια των πολιτευτών της εκάστοτε εξουσίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 7/10 στις 17:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου το θέμα θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να είμαστε όλες και όλοι εκεί!


Πόλη Ανάποδα-Δύναμη Ανατροπής – ενωτικό ψηφοδέλτιο στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Άδωνις απειλεί ξανά τους δημόσιους υπαλλήλους: με νόμο θα πληρώνουν από την τσέπη τους την «καθυστέρηση επενδύσεων»Η δουλοπρέπεια του υπουργού… Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, προς τους δανειστές και το κεφάλαιο φαίνεται πως τελικά είναι σαν το… βαρέλι δίχως πάτο.

Μετά το «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο, που πρόκειται να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή και να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, όπου ήδη περιλαμβάνεται διάταξη για διοικητικές κυρώσεις για τους δημόσιους λειτουργούς που θεωρείται πως καθυστερούν μία επένδυση, ο Α. Γεωργιάδης ήρθε να… προσθέσει ακόμη μια «πινελιά» στο αυταρχικό, αντιδημοκρατικό, αντεργατικό, αντιλαϊκό και άκρως νεοφιλελεύθερο πρόσωπο της κυβέρνησης της ΝΔ: την περασμένη Δευτέρα 30 Σεπτέμβρη, μιλώντας στην 6η Σύνοδο της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, δεσμεύθηκε να νομοθετήσει άμεσα -ακόμα και στο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο- την επιβολή αστικών αποζημιώσεων σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων που «καθυστερούν μία επένδυση». Μάλιστα, αποκάλυψε πως το θέμα έχει ήδη συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο. Το πολυνομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνει ήδη πρόβλεψη για διοικητικές κυρώσεις για τους δημόσιους λειτουργούς που θεωρείται πως καθυστερούν μία επένδυση, με τον υπουργό να υπόσχεται στους επιχειρηματίες πως θα νομοθετήσει άμεσα και για αστικές ευθύνες, απειλώντας ευθέως χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων.

«Ήδη σήμερα συζητήσαμε γι’ αυτό το θέμα στο υπουργικό συμβούλιο. Σας διαβεβαιώ ότι θα φέρουμε και πολύ πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, από αυτή που έχω τώρα στη Βουλή. Αν δεν προλάβω να το βάλω και σε αυτήν… Η σκέψη είναι και θέλω να ακουστεί, ότι θα βάλουμε όχι μόνο διοικητικές κυρώσεις, όπως έχουμε βάλει ήδη, στον υπάλληλο που καθυστερεί και θα έχει ποινή αργίας κατ’ ελάχιστον τριών μηνών που έχουμε γράψει στο νομοσχέδιο. Θα βάλουμε από εδώ και μπρος, ήδη έχω δώσει στους νομικούς μου και το σχεδιάζουνε και το γράφουνε, αστικές αποζημιώσεις. Θα πληρώνει ο κακός δασάρχης για την καθυστέρηση της επένδυσης από την τσέπη του. Δεν θα σταματάμε την επένδυση γιατί ο ένας έχει μία άποψη ιδεολογική και είναι κατά των επενδύσεων. Θα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, και όποιος στη χώρα παίζει με τις συντάξεις και τους φόρους των Ελλήνων, και καθυστερεί, θα πληρώνει από την τσέπη του. Αλλιώς δεν θα βγάλουμε άκρη στη χώρα», είπε μεταξύ άλλων ο Α. Γεωργιάδης, και φυσικά… καταχειροκροτήθηκε από το ακροατήριο… τους επιχειρηματίες.

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Ψηφίζουμε για το αυτοδιοίκητο των θεραπευτικών κοινοτήτων ΚΕΘΕΑ
KETHEA . started this petition to 
ΚΕΘΕΑ
Ψηφίζουμε για την άμεση απόσυρση της αιφνίδιας και αντισυνταγματικής απόφασης της κυβέρνησης να καταργήσει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, αντικαθιστώντας το άμισθο και εκλεγμένο Διοικητικό του Συμβούλιου με έμμισθο, διορισμένο από την ίδια.
Επί 4 δεκαετίες η αυτοδιοίκηση του ΚΕΘΕΑ, με τη συμμετοχή και την ψήφο των ίδιων των μελών των θεραπευτικών προγραμμάτων, των γονιών τους, των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών, έχει διασφαλίσει την υποδειγματική δημοκρατική λειτουργία και χρηστή διαχείριση του Οργανισμού, εκλέγοντας ένα ΔΣ εθελοντών υπόλογο σε όλους τους παραπάνω και την ελληνική κοινωνία.
Ο διορισμός έμμισθου ΔΣ στο ΚΕΘΕΑ αποτελεί ευθεία πολιτική παρέμβαση στο εσωτερικό του οργανισμού από την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να στηρίξει την επιλογή της αφήνοντας ψευδείς, συκοφαντικούς υπαινιγμούς για τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ.Με τη γραφειοκρατική, συγκεντρωτική πολιτική της η κυβέρνηση αφαιρεί απροκάλυπτα το δικαίωμα ψήφου των άμεσα εμπλεκόμενων στον οργανισμό, απαξιώνει τα προγράμματα απεξάρτησης και βάζει εμπόδια στην κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων. 
Ψηφίζουμε για την άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Ψήφισμα Α/ΤΕΕ σχετικά με την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων

Το παρακάτω ψήφισμα υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Α/ΤΕΕ κατόπιν πρότασης της ΕΛΕΜ, της ΡΠΜ και του ΑΡΑΓΕΣ. Ελπίζουμε να μην παραμείνει στα χαρτιά αλλά να αποτελέσει οδηγό δράσεων.

Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Σχετικά με την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνησημε την οποία προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίωνκαι των ξένων Πανεπιστημίων,είναι κατάφωρα άδικη για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και ισοπεδωτική για την Δημόσια Παιδεία. 
Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) εξομοιώνει το επίπεδο γνώσεων και 
δεξιοτήτων των Διπλωματούχων των Πολυτεχνείων, με αυτό των αποφοίτων Κολλεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση Τεχνικής Ευθύνης και ως εκ τούτου εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Το ΤΕΕ, ως ο υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία απονομής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και κατ’ επέκταση επαγγελματικών δικαιωμάτων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον,δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των Διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποδεχόμενο την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από διπλωματούχους μηχανικούς. Τουναντίον, θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικόκαι κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ διαφωνεί πλήρως με την επιχειρούμενη αναγνώριση των κολεγίων και με το παρόν ψήφισμα αποφασίζει:
1. Να προχωρήσει σε παντεχνικό συντονισμό με τους επιστημονικούς συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς των μηχανικών, τα Πολυτεχνεία της χώρας και τους φοιτητικούς συλλόγους
2. Να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις υπό την αιγίδα του παντεχνικού συντονισμού
3. Να στηρίξει έμπρακτα όλες τις σχετικές κινητοποιήσεις
4. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την κατάπτωση της σχετικής νομοθετικής τροπολογίας
5. Να ζητήσει από όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν δημόσια και να στηρίξουν τις θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών φορέων