Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

«Δυτική Αττική – Αθήνα SOS»

Την Κυριακή 13 Μάρτη, 11πμ., Πνευματικό Κέντρο Πετρούπολης, η εκδήλωση: «Δυτική Αττική – Αθήνα SOS»
12 Μαρτίου 2022


Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττ. Προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ, εναντίον της Απόφασης της ΥΠΠΟΑ για τον μη χαρακτηρισμό ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ του συγκροτήματος ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας.

ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττ. Προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ, εναντίον της Απόφασης της ΥΠΠΟΑ για τον μη χαρακτηρισμό ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ του συγκροτήματος ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας.Απόφαση του ΣΑΔΑΣ-Τμήμα Αττικής

Συμμετοχή του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττ. σε προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ εναντίον της Απόφασης της ΥΠΠΟΑ με ΑΠ 16133/14.01.2022 για τον μη χαρακτηρισμό ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ του συγκροτήματος ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας.Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής, σύμφωνα με το σκεπτικό του με ΑΠ 3123/15.03.2019 ψηφίσματός του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα,

1. αποφασίζει την προσυπογραφή από τον ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής, της προσφυγής φορέων και πολιτών ενώπιον του ΣΤΕ, εναντίον της Απόφασης της ΥΠΠΟΑ με ΑΠ 16133/14.01.2022, για τον μη χαρακτηρισμό ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ του συγκροτήματος ΠΥΡΚΑΛ Ελευσίνας και

2. εξουσιοδοτεί την Γενική Γραμματέα του ΔΣ σ. Ουρανία Οικονόμου και τον Αναπληρωτή Γραμματέα Αντώνη Μαούνη για την εκπροσώπηση του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ενώπιον του ΣΤΕ.


Πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της Δημόσιας διαχείρισης του νερούKάλεσμα

Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των προεδρείων των:
Σύλλογος Μηχανικών ΕΥΔΑΠ
Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ
Σωματείο Εργαζομένων Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ
και της Συντονιστικής Επιτροπής του Περιβαλλοντικού Δικτύου Αθήνας, στο οποίο συμμετέχουν 24 περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Θέμα της σύσκεψης ήταν η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του νερού ως φυσικού πόρου και των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ τονίστηκε και η σημασία να προστατευθεί η ενιαία διαχείριση του κύκλου του νερού ενάντια στην εμπορευματοποίηση.

Στην σύσκεψη αυτή όλοι και όλες οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες διαπίστωσαν και συμφώνησαν στα παρακάτω ζητήματα και απόψεις:
Η αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ζωτικό και θεμελιώδες ανθρώπινο και κοινωνικό δικαίωμα. Η ιδιωτικοποίησή τους παραβιάζει το Σύνταγμα και είναι καταφανώς ενάντια στα συμφέροντα της κοινωνίας.
Η αμέσως προηγουμένη διαπίστωση κατοχυρώνεται με την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ.υπ. αριθμόν 190 -191/2022, που έκρινε αντισυνταγματική τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών των εταιρειών ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, και την οποία οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην εν λόγω σύσκεψη χαιρετίζουν.
Οι συμμετέχοντες φορείς επιδιώκουν την διεύρυνση της πρωτοβουλίας, έχοντας ως βασική αρχή ότι δεν αποκλείεται κανείς που συμφωνεί στο στόχο της αποτροπής κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης. Καλούμε σε συμμετοχή πολίτες, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικές, καταναλωτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς, πρωτοβουλίες και κινήσεις πολιτών, την εκκλησία, για να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Συμφωνούμε και στηρίζουμε τα σχετικά ψηφίσματα κατά της ιδιωτικοποίησης του Υδροδοτικού Συστήματος της Αττικής που έχουν υπογράψει φορείς της αυτοδιοίκησης, κοινωνικές οργανώσεις κλπ.

Ως ένα από τα πρώτα βήματα αποφασίστηκε η οργάνωση συνέντευξης τύπου για την προώθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Επείγον αίτημα συνάντησης με το Διοικητή του e ΕΦΚΑ. Να δοθεί άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα στους Μηχανικούς του Δημοσίου που κόπηκε αναιτιολόγητα.

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/9.3.2022_epeigon_aitima_synantisis_efka_8738.pdf

Προς: 1. Διοικητή e ΕΦΚΑ κο Δουφεξή Π.

Κοιν.: 1. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κο Τσακλόγλου

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ

3. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

4. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕΘέμα : Επείγον αίτημα συνάντησης με το Διοικητή του e ΕΦΚΑ. Να δοθεί άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα στους Μηχανικούς του Δημοσίου που κόπηκε αναιτιολόγητα.

Κύριε Διοικητή

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με πλήθος σημαντικών ασφαλιστικών και εργασιακών θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας σε σχέση με τη λειτουργία του e ΕΦΚΑ και δημιουργούν ταλαιπωρία και εύλογη αναστάτωση.

Α. Όπως θα έχετε ενημερωθεί από την 1/3/2022 το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων Μηχανικών του Δημοσίου έχει απολέσει την ασφαλιστική του ικανότητα με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εκτελεστούν προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις, και συνταγογραφήσεις των ασφαλισμένων αλλά και των προστατευόμενων μελών τους. Η απώλεια αυτή της ασφαλιστικής ικανότητας είναι αναιτιολόγητη και λανθασμένη δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές μας εισφορές είναι πλήρως εξοφλημένες από τη μισθωτή μας σχέση με το Δημόσιο και καταβάλλονται τακτικά μέσω ΑΠΔ. Το τεράστιο αυτό σφάλμα του Φορέα στον οποίο προΐσταστε οφείλει να αποκατασταθεί άμεσα και πραγματικά ελπίζουμε να μην έχουν επιβαρυνθεί στην υγεία τους τα ασφαλισμένοι μέλη μας με αποκλειστική ευθύνη του ΕΦΚΑ και όχι των ασφαλισμένων.

Β. Εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, όπως έχουμε ενημερώσει και πολλές φορές εγγράφως, αλλά και δια ζώσης όλους τους Υποδιοικητές, εμφανίζονται λανθασμένες ασφαλιστικές οφειλές «ελεύθερου επαγγελματία» σε μηχανικούς με αποκλειστική μισθωτή απασχόληση στο Δημόσιο με αποτέλεσμα των απώλεια ασφαλιστικής ενημερότητας. Το προφανές αυτό σφάλμα του e ΕΦΚΑ – παρά τις διαβεβαιώσεις – δεν έχει ακόμη επιλυθεί από τις Υπηρεσίες με αποτέλεσμα πρόσθετη ταλαιπωρία και εικόνα απαξίωσης για το Φορέα. (Βλέπε και σχετικό Αίτημα συνάντησης για τα ασφαλιστικά θέματα των Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ .pdf)

Γ. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων παραμένουν, με αποκορύφωμα τη μη έκδοση των συντάξεων με προσαύξηση σύνταξης εδώ και έξι (6) ολόκληρα χρόνια. Παρά τις συνεχιζόμενες διαβεβαιώσεις ότι το θέμα θα επιλυθεί «τον επόμενο μήνα» έχουμε συνεχείς παρατάσεις στη λειτουργία του λογισμικού απόδοσης της προσαύξησης σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης. Ενώ υπήρχαν δεσμεύσεις ότι θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το Φεβρουάριο, φαίνεται ότι πάμε σε πρόσθετες καθυστερήσεις που στερούν τη σύνταξη από χιλιάδες ασφαλισμένους με διαδοχική ή/και παράλληλα ασφάλιση, ενώ έχουν πληρώσει διπλές εισφορές. Δείτε και τη σχετική Επιστολή Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Διοικητή ΕΦΚΑ.pdf

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/15.12.2021_apantisi_ypoyrgeioy_sti_vouli_1715.pdf

Δ. Εκκρεμεί η έκδοση από τον e ΕΦΚΑ Εγκυκλίου σχετικά με την αλλαγή στην εισφορά του Επικουρικού πρώην ΤΣΜΕΔΕ αναδρομικά από 1.1.2020 και για τους Μόνιμους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς. Για τους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλους έχει εκδοθεί η σχετική Εγκύκλιος 8, δεν έχει όμως εκδοθεί η αντίστοιχη εγκύκλιος για τους μονίμους υπαλλήλους με αποτέλεσμα: (α) οι συνάδελφοι μας να μην έχουν ερωτηθεί ποτέ για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικού πρώην ΤΣΜΕΔΕ (β) οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας να μην εφαρμόζουν τη ρητή πρόβλεψη του Νόμου (γ) να εκκρεμεί η επιστροφή των πρόσθετων καταβληθέντων εισφορών επικουρικού αναδρομικά επί δύο ολόκληρα έτη!

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/15.2.2022_efka_epikouriko_8717.pdf

Ε. Σχετικά με την παρουσία των Διπλωματούχων Μηχανικών Υπαλλήλων του e ΕΦΚΑ διεκδικούμε ρητή πρόβλεψη περί προστασίας των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων με διατήρηση αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Διευθύνσεων του Φορέα και τη δυνατότητα ελεύθερης κατ’ επιλογήν τους μετακίνηση στη νεοσυσταθείσα εταιρεία ή οπουδήποτε αλλού με την κινητικότητα.

https://www.emdydas.gr/images/stories/news/2020/19.1.2022_ns_e_%CE%95%CE%A6%CE%9A%CE%91_8686.pdf

ΣΤ. Τέλος σας καλούμε να ανακαλέσετε την αναιτιολόγητη και άδικη μετακίνηση συναδέλφου μας Διπλωματούχου Μηχανικού του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής από το τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας & Μητρώου Εξοπλισμού και Λογισμικού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού & Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΓΔΠ&Ε), στο Τμήμα Ασφάλισης & Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Δυτικής Αττικής με έδρα τα Άνω Λιόσια. Το αντικείμενο της θέσης στην οποία την μετακινούν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αντικείμενο της θέσης διορισμού, των σπουδών, των προσόντων, της εμπειρίας και της επιθυμίας της συναδέλφου μας. Εκτιμούμε ότι οι Μηχανικοί Πληροφορικής μπορούν να συμβάλλουν αποδοτικότερα ασκώντας τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν (πληροφορικής) από το να υποκαθιστούν υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.


Επειδή όλα τα παραπάνω θέματα έχουν χαρακτήρα επείγοντα και προκαλούν εύλογη αναστάτωση στους Μηχανικούς, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

O ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής προσυπογράφει την κοινή ανακοίνωση των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ για την απεργιακή τους κινητοποίηση στις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ από 14 έως 24 Μαρτίου

O ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής προσυπογράφει την κοινή ανακοίνωση των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ για την απεργιακή τους κινητοποίηση στις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ από 14 έως 24 Μαρτίου.Ψήφισμα του ΣΑΔΑΣ-Τμήμα Αττικής

Στήριξη και συμμετοχή των μελών του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής στις δράσεις που περιγράφονται στην κοινή ανακοίνωση των ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ για την απεργιακή τους κινητοποίηση από 14 έως 24 Μαρτίου.

Απεργία – αποχή στο διάστημα μεταξύ 14 και 24 Μαρτίου κήρυξαν στις Υπηρεσίες Δόμησης τρεις Ομοσπονδίες του δημοσίου (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ), αντιδρώντας «στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών». Παράλληλα, Οι Ομοσπονδίες κηρύσσουν πανελλαδική στάση εργασίας για τις 23 Μαρτίου, από τις 9.00 ως τις 12.00.

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής καλεί τα μέλη του να στηρίξουν είτε να συμμετάσχουν στις δράσεις που περιγράφονται στην κοινή ανακοίνωση των πιο πάνω Ομοσπονδιών που επισυνάπτονται στο παρόν.


Ακολουθεί συνημμένη η κοινή ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Υπόμνημα σχετικά με την Γνωμοδότηση της Διϋπουργικής Επιτροπής για την «Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αθήνα, 9-3-2022

Αρ. Πρωτ.: 8735

Προς: 1. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Σκυλακάκη

2. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής d22@glk.gr

3. Υπουργό Εσωτερικών κο Βορίδη Μ.

Κοιν.: 1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/9.3.2022_ypomnima_antygieino_8735.pdf

Θέμα : Υπόμνημα σχετικά με την Γνωμοδότηση της Διϋπουργικής Επιτροπής για την «Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»Κύριοι Υπουργοί

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ – όπως γνωρίζετε - αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με την Γνωμοδότηση της Διϋπουργικής Επιτροπής για την «Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» η οποία κατά τη γνώμη μας δε μπορεί να αποτελέσει σοβαρή βάση συζήτησης διότι προέκυψε αποκλειστικά με οικονομικά κριτήρια και χωρίς επί της ουσίας τις απαιτούμενες Μελέτες που θα όφειλαν να τη συνοδεύουν.

Με κύριο στόχο την κατάργηση ή ανακατανομή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε χιλιάδες εργαζόμενους, κάθε σχέσης εργασίας του δημοσίου τομέα, δίχως να υπάρχουν, όπως γραπτώς αναφέρει, Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και κλαδικές και επιδημιολογικές μελέτες, με ανέθεση της περιγραφής της επικινδυνότητας ανά υπουργείο σε διοικητικά στελέχη δίχως τις σχετικές γνώσεις. Το αποτέλεσμα είναι να εξετάζονται κλίμακες βαθμολογίας οι οποίες δε μπορούν να αιτιολογηθούν μια και δεν προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη κάθε χώρου εργασίας με τις ιδιαιτερότητες που αυτός έχει. Προφανώς εγείρονται σοβαρά ζητήματα με την αξιολόγηση - βαθμολόγηση της επικινδυνότητας και την κατάταξη των εργαζομένων στις κατηγορίες. Ολόκληροι κλάδοι εργαζομένων τίθενται μη δικαιούχοι του επιδόματος και γίνονται απαράδεκτοι διαχωρισμοί και αδικίες στις κατηγοριοποιήσεις.

Όσον μας αφορά ως κλάδος εργαζομένων με τεράστια συμβολή στη λειτουργία του συνόλου των Τεχνικών Υπηρεσιών, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι για άλλη μια φορά η παντελώς άδικη εξαίρεση των Διπλωματούχων Μηχανικών από πλήθος χώρων εργασίας όπου προκύπτουν με σαφήνεια και κατόπιν σχετικών Μελετών συνθήκες επικινδυνότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι παρεμβάσεις είχαν ως στόχο την άρση της ανισότητας που προέκυπτε από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο όπου δύο εργαζόμενοι στον ίδιο ακριβώς χώρο εργασίας με τις ίδιες εκθέσεις σε επικινδυνότητα αντιμετωπίζονταν διακριτά.

Στα πλαίσια αυτά επαναφέρουμε συμπληρωμένες τις σχετικές μας προτάσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή


1. Ένταξη όλων των τεχνικών υπαλλήλων των Τμημάτων Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημοσίων Έργων των Αποκεντρ/νων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας, όπου μέχρι σήμερα εντάσσονταν μόνο οι Χημικοί Μηχανικοί, εξαιρουμένων αδίκως των λοιπών τεχνικών ειδικοτήτων. Για τα Εργαστήρια αυτά υπάρχει μάλιστα και Μελέτη Εκτίμησης Βλαπτικών Παραγόντων που εκπονήθηκε από το ΕΛΙΝΥΑΕ, την οποία και επισυνάπτουμε.


  1. Ένταξη των ΠΕ Μηχανικών που απασχολούνται στα Εργοστάσια, Εργαστήρια, Χημεία, Κέντρα Τηλεπικοινωνιών, Αεροδρόμια, Νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς είναι εκτεθειμένοι καθημερινά σε σοβαρούς επαγγελματικούς κινδύνους οι οποίοι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους και αποτελούν τις μόνες ειδικότητες ενός κρίσιμου Υπουργείου που εξαιρούνται


3. Επέκταση των προβλέψεων χορήγησης του επιδόματος στους ελάχιστους (πια) ΠΕ μηχανικούς που εργάζονται στα Νοσοκομεία. Οι συνάδελφοι μας αυτοί των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Πληροφορικής υποστηρίζουν και κινούνται στο σύνολο του χώρου των Νοσοκομείων (και όχι μόνο στα γραφεία τους) καθώς και υποστηρίζουν την ασφαλή λειτουργία κρίσιμων Υποδομών των Νοσοκομείων όπως τα Λεβητοστάσια και οι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης με προφανή επικινδυνότητα


  1. Ένταξη όλων των Μηχανικών που στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας τους ασκούν εργασία πεδίου ή εργασία σε χώρους με επικινδυνότητα όπως τα εργοτάξια. Ενδεικτικά αναφέρουμε την επίβλεψη έργων και μελετών σε έργα με σήραγγες, γέφυρες, Εποπτεία Φάσματος (ΕΕΤΑΑ), εργασία σε Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα, Επίβλεψη και λειτουργία Αντλιοστασίων, Λεβητοστασίων, Βιολογικών Καθαρισμών και Υποσταθμών, Έργα Διαχείρισης Απορριμάτων από τους αντίστοιχους φορείς, έλεγχος και καταγραφή επικίνδυνων κατασκευών, ασφαλτοστρώσεις, Πολιτική Προστασία, διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Τοπογραφικές εργασίες στο πεδίο κλπ.

Για την ορθή υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται επιπρόσθετα να γίνουν προσλήψεις Ιατρών εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας. Να γίνουν επίκαιρες Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου για όλους τους εμπλεκόμενους χώρους εργασίας. Να χορηγούνται συστηματικά σε όλους τους εργαζόμενους τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022

Περίπου 1,3 δισ. το μήνα κοστίζει στην Ελλάδα η βιαστική απόσυρση από τον λιγνίτη!

Περίπου 1,3 δισ. το μήνα κοστίζει στην Ελλάδα η βιαστική απόσυρση από τον λιγνίτη!


Πλήρη ανατροπή στα δεδομένα της αγοράς ενέργειας έχει φέρει η ενεργειακή κρίση, καθώς έχει απογειώσει την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίος, ως καθαρότερο καύσιμο από το λιγνίτη και το πετρέλαιο είχε επιλεγεί ως μεταβατικό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας είχε οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός συστήματος αντικινήτρων για τη χρήση λιγνίτη και πετρελαίου, καθώς για τη χρήση αυτών των καυσίμων στη βιομηχανία πρέπει να χρησιμοποιούνται Δικαιώματα Εκπομπής Ρύπων τα οποία πωλούν τα κράτη μέλη.

Βέβαια, τις τελευταίες μέρες, λόγω των μεγάλων ανατροπών, η Ε.Ε. επανεξετάζει το όλο θέμα και ήδη η Κομισιόν έδωσε πράσινο φως για την χρήση λιγνίτη.

Η ενεργειακή κρίση εκτόξευσε την τιμή του φυσικού αερίου πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα τις τελευταίες ημέρες, ενώ πριν ένα χρόνο ήταν στα 20 ευρώ.

Η τιμή των δικαιωμάτων ρύπων έχει εκτοξευτεί και αυτή και από περίπου 30 ευρώ που ήταν πριν ένα χρόνο βρίσκεται τώρα στα 65 ευρώ (είχε «χτυπήσει» και 90 ευρώ πριν ένα μήνα).Με τις τιμές του φυσικού αερίου στα χαμηλά επίπεδα που βρισκόταν στο παρελθόν, η χρήση του ήταν πιο συμφερουσα για την παραγωγή ηλεκτρικού, καθώς χρειάζονταν πολύ λιγότερα δικαιώματα ρύπων, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο καύσιμο είναι πολύ πιο «καθαρό» σε σχέση με το λιγνίτη και το πετρέλαιο.

Όμως η έκρηξη της τιμής του έχει αντιστρέψει την κατάσταση και έχει οδηγήσει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται με φυσικό αέριο στα ύψη.

Ο χορός των ιδιωτικοποιήσεων και της σπατάλης

Ο χορός των ιδιωτικοποιήσεων και της σπατάλης
Γράφει η Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα


Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα ήρθε για να μείνει οριστικά με την αντίστροφη μέτρηση να ξεκινάει από την μετατροπή των Αναπτυξιακών Εταιρειών, Δήμων και Περιφερειών, σε Ανώνυμες Εταιρίες Α.Ο.Τ.Α. Αρχικός σκοπός ήταν η διάλυση των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομιών και η μεταφορά του αντικειμένου τους, στις Ανώνυμες Εταιρείες. Πρόφαση για την αποδυνάμωση και εν τέλη, το κλείσιμο των δημόσιων υπηρεσιών ήταν η χρόνια ελλιπής στελέχωση η οποία οδήγησε στην μη τεχνική επάρκειά τους. Διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις, ουσιαστικά μιλάμε για προσλήψεις προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ, στις Α.Ε., με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες και για επιστροφή, στο πελατειακό κράτος του παρελθόντος. Με το Ελεγκτικό Συνέδριο να απορρίπτει ενίοτε, σχέδια προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμων και Α.Ε.προκύπτει ότι, η επιλεγμένη πολιτική της ιδιωτικοποίησης, καθυστερεί την εκτέλεση έργων με θύμα, τον πολίτη.

Το ξεπούλημα του Δημοσίου συνεχίζεται με τις πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις θέσπισης ενός Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης των δημόσιων έργων και μελετών. Πρόφαση και για αυτό, ήταν η υποστελέχωση και η έλλειψη εμπειρίας των εν ενεργεία υπαλλήλων μηχανικών, αιτία που δεν στέκει καθώς η απαιτούμενη πιστοποίηση του ιδιώτη μηχανικού θα αποδεικνύεται μόνον με την εγγραφή του στο σχετικό Μητρώο.

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Απεργία – Αποχή στις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ | Από Δευτέρα 14 – Πέμπτη 24 Μάρτη


ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ: Απεργία – Αποχή στις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ | Από Δευτέρα 14 – Πέμπτη 24 Μάρτη
6 Μαρτίου 2022


Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 του Μάρτη του 2022ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 8 του Μάρτη του 2022Οι εργαζόμενοι μηχανικοί στο δημόσιο, τιμάμε αγωνιστικά την 8η Μάρτη, πρωτοστατώντας για να δυναμώσει τώρα ο συλλογικός οργανωμένος αγώνας για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των γυναικών στην εργασία, στην Υγεία και στην κοινωνική προστασία της μητρότητας. Στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από την δημιουργία της και μέχρι σήμερα, οι γυναίκες μηχανικοί είχαν καθοριστικό ρόλο, συμμετέχοντας με καλή αναλογία σε ΔΣ Α' βαθμιών και ΠΟ και από θέσεις ευθύνης.

Στην εποχή της υγειονομικής κρίσης αλλά και των πολεμικών αντιπαραθέσεων μεταξύ ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που στο όνομα του μοιράσματος σφαιρών επιρροής, πρώτων υλών και αγορών φορτώνουν νέα βάρη και κινδύνους στους λαούς, πρέπει -με πρώτες τις γυναίκες- να διεκδικήσουμε σταμάτημα του πολέμου και καμία εμπλοκή της χώρας μας.

Σε αντίθεση με τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων αλλά και ης ΕΕ διεκδικούμε:

Προσωπικό ελεύθερο χρόνο για κοινωνική ζωή και δράση ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα. Μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας

Μέτρα προστασίας της υγείας και της μητρότητας ενάντια στις πολιτικές υποβάθμισης τους

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές ενάντια στις ληστρικές αυξήσεις που εξανεμίζουν το εισόδημα μας, μείωση της φορολογίας στην ενέργεια

Όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε κάθε εργαζόμενη να στέκεται στα πόδια της χειραφετημένη, χωρίς να εξαρτάται οικονομικά, κοινωνικά, συναισθηματικά στα πλαίσια του γάμου, της οικογένειας ή της διαπροσωπικής της σχέσης

Άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας, μητρότητας με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης.

Ισότητα στην αντιμετώπιση και την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζόμενων γυναικώνΧρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δημιουργία και λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες, τηλεφωνικές γραμμές κ.α.)

Δημόσιες και δωρεάν δομές συμβουλευτικής γονέων, παιδιών, οικονομικής, κοινωνικής στήριξης των διαζευγμένων γονιών, ιδιαίτερα των μονογονεϊκών οικογενειών.