Τα κοινωνικά κινήματα που δραστηριοποιούνται για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας έχουν σημαντικό ρόλο στη νέα περίοδο μετά την αποπομπή της κυβέρνησης Σαμαρά.