Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

Προσφεύγουν στο ΣτΕ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών

EUROKINISSI ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 01.12.2020, 06:00
Προσφεύγουν στο ΣτΕ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών

Η «Κίνηση για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου» προσβάλλει την υπουργική απόφαση που πολλαπλασιάζει την ισχύ των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών σταθμών χωρίς ΜΠΕ.

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία διπλασιάζει την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών σταθμών που εξαιρούνται από κάθε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, κατατέθηκε με πρωτοβουλία της «Κίνησης για την προστασία των νησίδων του Αιγαίου».

Πρόκειται για την υπουργική απόφαση του Κ. Χατζηδάκη που βρίσκεται σε ισχύ από τις 6/8/2020 με την οποία, στο όνομα της απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, επιτρέπεται αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί με ισχύ μέχρι 10 MW να παίρνουν άδεια εγκατάστασης χωρίς την ύπαρξη της αναγκαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μέχρι πρότινος αυτό ίσχυε για σταθμούς μέχρι 5 MW για τα αιολικά και 2 ΜW για τα φωτοβολταϊκά.

Με την ίδια απόφαση αυξήθηκε κατά 20 ολόκληρες φορές το κατώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος που επιτρέπεται να έχει ένας φωτοβολταϊκός σταθμός προκειμένου να εξαιρείται από κάθε είδους περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ αντίστοιχες οριζόντιες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση και για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.


Στην προσφυγή που κατατέθηκε, στην οποία συμμετέχουν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η «Καλλιστώ» και η MOm, οχτώ σωματεία, αλλά και πολίτες, υποστηρίζεται ότι μέσω της υπουργικής απόφασης ένας τεράστιος αριθμός αιολικών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών σταθμών παύει να αξιολογείται ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, κατά παράβαση του περιβαλλοντικού κεκτημένου, όπως αυτό διασφαλίζεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, και χωρίς καμία επιστημονική ή τεχνική τεκμηρίωση της απόφασης αυτής.

Κι ακόμα ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός έργων που εντάσσονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 θα υποβάλλεται πλέον σε μια πολύ πιο συνοπτική και ελαστική αξιολόγηση ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Επιπλέον, δεν εξετάζονται καθόλου οι συσσωρευτικές επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον -και μάλιστα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές- και ενθαρρύνεται η κατάτμηση μεγάλων σταθμών σε μικρότερα υποέργα χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων έργων αθροιστικά, χωρίς καμία μέριμνα για το περιβάλλον. Τέλος, η οριζόντια αύξηση των κατώτατων ορίων χωρίς αναφορά σε επιστημονικά δεδομένα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αυξήσεις χωρίς καμία τεκμηρίωση.

«Καθώς η κρίση της πανδημίας έχει αναδείξει με τον πιο επιτακτικό τρόπο την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τα υγιή, φυσικά οικοσυστήματα αποτελούν -σύμφωνα με τους επιστήμονες- τη σημαντικότερη ασπίδα μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, καλούμε την κυβέρνηση να ανακαλέσει αυτήν την οριζόντια, ατεκμηρίωτη και αντιεπιστημονική απόφαση και να θέσει την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος ως μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές της» αναφέρουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα σωματεία που προσφεύγουν στο ΣτΕ.

Απόσυρση του προωθούμενου σχεδίου νέου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού.
 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ.Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: Απόσυρση του προωθούμενου σχεδίου νέου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού.

Κύριε υπουργέ.

To 1978, λίγα χρόνια μετά την κατάρευση της στρατιωτικής δικτατορίας, προωθήθηκε στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρα μας, ένα πρωτοποριακό για την εποχή του Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για την Προστασία του Υμηττού. Στα πλαίσια αυτού του Π.Δ., το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού όγκου κηρύχθηκε Ζώνη Α’ απόλυτης προστασίας ενώ οι εγγύτερες προς τους υφιστάμενους δήμους περιοχές του βουνού, χαρακτηρίστηκαν Ζώνη Β’ όπου επιτρέπονταν η δόμηση εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισμού (Σχολεία, αθλητικά και πολιτιστικά κτίρια, εγκαταστάσεις υγείας, πρόνοιας κλπ.). Το σημαντικότερο ωστόσο επίτευγμα του Π.Δ. του 1978 ήταν η πλήρης απαγόρευση δόμησης κατοικιών.

Τις επόμενες ωστόσο δεκαετίες, αυτό το πλαίσιο προστασίας του Υμηττού, ουσιαστικά ανατράπηκε. Παράλληλα με την δόμηση νόμιμων, νομότυπων ή παράνομων εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισμού που έγινε από Κρατικές υπηρεσίες, την Εκκλησία και κυρίως από τους όμορους Δήμους, στην δυτική πλευρά του βουνού, αναπτύχθηκε εκτεταμένη αυθαίρετη δόμηση κατοικιών από ιδιώτες, κυρίως στην ανατολική πλευρά του Υμηττού, ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν ως δασικές και διακατεχόμενες.

Παράλληλα με όσα αναφέρονται παραπάνω, από την δεκαετία του ’80 καταγράφονται επανειλημμένες πυρκαγιές στον Υμηττό, οι οποίες καταστρέφουν εκτεταμένες δασικές περιοχές, μετατρέποντας σταδιακά το βουνό σε «κρανίου τόπο» και δίνοντας την δυνατότητα αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και δόμησης χιλιάδων παράνομων κατοικιών.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θεωρήθηκε αναγκαία η τροποποίηση του Π.Δ. του 1978, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δυνατότητα νομότυπης και αυθαίρετης δόμησης κατοικιών στον Υμηττό και να περιοριστεί η δόμηση κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Τα 2011 εγκρίνεται ένα νέο Π.Δ., το οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις ανεξέλεκτες νομότυπες ή παράνομες οικιστικές επεκτάσεις (ιδιωτικές κατοικίες, δημοτικές εγκαταστάσεις κ.ά) και να κλείσει τα ‘’παράθυρα’’του προηγούμενου Προεδρικού Διατάγματος, τα οποία έφεραν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την παράνομη οικοδόμηση στις ζώνες προστασίας του Υμηττού. Η προστατευόμενη περιοχή του βουνού αυξήθηκε και η Ζώνη Α΄ επεκτάθηκε σχεδόν πάνω από το 90% της προστατευόμενης περιοχής, απαγορεύοντας οποιαδήποτε χρήση και δόμηση σ’ αυτή. Επιπλέον απαιτούσε την καταμέτρηση των αυθαίρετων κτισμάτων και την κατεδάφιση αυτών για τα οποία είχε εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Βεβαίως, το αυστηρότερο καθεστώς προστασίας, μη αφήνοντας περιθώρια σε πολλούς μικροϊδιοκτήτες αυθαιρέτων και Δημάρχους που απέβλεπαν στη νομιμοποίησή τους, είχε σαν αποτέλεσμα την προσβολή του ΠΔ στο ΣτΕ. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το ΣτΕ ακύρωσε το ΠΔ στους Δήμους που είχαν προσφύγει, όχι γιατί διαφωνούσε επί της ουσίας αλλά γιατί η διαδικασία έγκρισής του θα έπρεπε να προχωρήσει με τη σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και όχι απλής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεδομένου ότι ο Υμηττός επηρεάζει τους κατοίκους ολόκληρου του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Kύριε υπουργέ.

Ο Υμηττός βρίσκεται το τελεταίο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων. Η κατάργηση το 2017 του μέχρι τότε ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) προστασίας του βουνού του 2011 και η αναστολή των κάθε είδους οικοδομικών εργασιών σε κάποιες περιοχές, έχει δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο καθεστώς.

Τον περασμένο Μάϊο, ο πρόεδρος του διαδημοτικού «Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού» (ΣΠΑΥ) παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο «αξιοποίησης» του Υμητού, ενώ παράλληλα λαμβάνονταν πρωτοβουλίες που

υπερέβαιναν τα όρια της νομιμότητας, όπως η περίπτωση αυθαίρετης επέκτασης του Προφήτη Ηλία, στην Ηλιούπολη.

Τον περασμένο Ιούλιο, κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ η ΣΜΠΕ για τον Υμηττό με την οποία επιδιώκεται η νομιμοποίηση κάθε είδους οικιστικών αυθαιρεσιών από ιδιώτες ή δημόσιους φορείς (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης -ΚΥΤ, Νεκροταφεία, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποριμμάτων κλπ). Τον περασμένο Αύγουστο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της λεγόμενης «διαβούλευσης» της ΣΜΠΕ και εκτιμάται ότι τους επόμενους μήνες θα προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης νέου Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού.

Κύριε υπουργέ.

Από την πληθώρα των ζητημάτων που προκύπουν, θέλουμε να επισημάνουμε την προωθούμενη μέσω της ΣΜΠΕ διατήρηση και επέκταση του υφιστάμενου παράνομου και αυθαίρετου ΚΥΤ στον Υμηττό, στα όρια των Δήμων Ηλιουπολης –Αργυρούπολης. Με την απόφαση 67 /11.2.1998 του ΣτΕ, η κατασκευή ΚΥΤ στον Υμηττό θεωρείται «χρήσις ασυμβίβαστος προς την προστασία και αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του Υμηττού». Με τις αποφάσεις 1672, 1676 και 1678/2005, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες επιχειρήθηκε η νομιμοποίηση των παράνομων εγκαταστάσεων για το ΚΥΤ στον Υμηττό, και δικαίωσε τους αγώνες των κατοίκων της περιοχής.

Το ΣτΕ έχει ήδη αποφανθεί: «το ΚΥΤ επετράπη να κατασκευαστεί εντός της Β’ Ζώνης Προστασίας του Υμηττού, με συνέπεια την κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 του Συντάγματος υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την επιδείνωση της κατάστασης αυτού». Ακόμη, το ΣτΕ έχει γνωμοδοτήσει ότι «η εγκατάσταση του ΚΥΤ εντός της Β’ Ζώνης του Υμηττού κρίθηκε ως ασυμβίβαστη με την προστασία της οικολογικής ισορροπίας του βουνού».

Κύριε υπουργέ.

Θεωρώντας ότι η διαδικασία έγκρισης ενός νέου Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού αποτελεί μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να περιοριστεί η λεγόμενη «διαβούλευση» μέσα στο κατακαλόκαιρο (15/7-15/8) και να προχωρήσει εν μέσω των περιορισμών που δημιουργούν οι συνθήκες αποκλεισμού λόγω της πανδημίας και που δεν επιτρέπουν έναν ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο,

ΖΗΤΑΜΕ

Να μην προωθηθεί προς έκδοση το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού που προτείνεται από την ως άνω ΣΜΠΕ και να γίνει εκ νέου επεξεργασία της με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους στόχους που έθετε το Π.Δ. του 2011 για το δημόσιο συμφέρον και τις κοινωνικές ανάγκες.

Για τις συνυπογράφουσες συλλογικότητες

Θοδωρής Παπαδάτος, δικηγόρος (6947765007)

*Επιτροπή πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό

*Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης *Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο)

Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης (ΚΙ.Π.Η) *Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Υμηττού

*Παρατηρητήριο Προβλημάτων Πανοράματος Ηλιούπολης *Επιτροπή κατοίκων

*Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης *Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Συνέντευξη Τύπου 6 Ομοσπονδιών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών

Συνέντευξη Τύπου 7 Ομοσπονδιών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών

Οι έξι μεγάλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ και ΠΟΜΗΔΕΤΥ, που πραγματοποιούν Απεργία – Αποχή από τς διαδικασίες ΜηΜΕΔ και τις Επιτροπές, από 23/11 έως 11/12, παραχώρησαν το πρωί συνέντευξη Τύπου, όπου και παρουσίασαν τις θέσεις και τις διεκδικήσεις τους σχετικά με τη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών. Σκοπός τους, όπως υπογραμμίστηκε, η ενημέρωση της κοινωνίας για τις συντριπτικές επιπτώσεις τους, στο Περιβάλλον, στα λαϊκά δικαιώματα και στο Δημόσιο Συμφέρον. Να σημειωθεί πως την κινητοποίηση στηρίζει η ΑΔΕΔΥ.
Παρέμβαση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το Χωροταξικό Ν/Σ

Παρέμβαση και απαντήσεις του Προέδρου ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στη συζήτηση του ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων) στις 30/11/2020. 
Ολόκληρη η Συνεδρίαση εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/Vou...

ΑΔΕΔΥ: Στήριξη των κινητοποιήσεων 7 Ομοσπονδιών του Δημοσίου

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη των κινητοποιήσεων 7 Ομοσπονδιών του Δημοσίου

Με αφορμή την κοινή απόφαση των 7 (επτά) Ομοσπονδιών του Δημοσίου (ΠΟΕ – ΟΤΑ, Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε, Π.Ο.Σ.Ε – Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε, Π.Ο.ΓΕ.ΔΥ, Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ, Π.Ο.Ε.Μ.ΔΥΔΑΣ) που αποφάσισαν από τις 23/11/2020 έως τις 11/12/2020 ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και όλες τις Τεχνικές Επιτροπές.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει τα εξής:
  1. Υιοθετεί πλήρως το κοινό κείμενο που εξέδωσαν οι παραπάνω Ομοσπονδίες που διεκδικεί προσλήψεις με Μόνιμες και Σταθερές Σχέσεις Εργασίας, Θεσμική και Οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του Προσωπικού, και κατάργηση όλων των Σχετικών Νόμων που επιτρέπουν τις Ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.
  2. Στηρίζει ανεπιφύλακτα τις κινητοποιήσεις που εξήγγειλαν, προκειμένου να αντισταθούν στην γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Λειτουργιών του Δημοσίου και στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε συμφέροντα και ιδιώτες.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Πρωτοβουλία πολιτών και συλλογικοτήτων για την άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας


Πρωτοβουλία πολιτών και συλλογικοτήτων
για την άμεση ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας

Κάτω από το βάρος του 2ου κύματος της πανδημίας covid το ΕΣΥ καταρρέει. Καθημερινά γινόμαστε θεατές τραγικών περιστατικών όπως της μεταφοράς διασωληνωμένων ασθενών από νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας σε νοσοκομεία άλλων πόλεων, και δυστυχώς παρακολουθούμε με θλίψη και αμηχανία τον ημερήσιο αριθμό νοσηλευομένων στις ΜΕΘ αλλά και των θανάτων που συνεχώς αυξάνουν. Η κυβέρνηση αντί να λάβει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ, προσπαθεί με την παραπληροφόρηση και με μπαλώματα να διαχειριστεί αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση.

Κωφεύει στις κραυγές απόγνωσης του υγειονομικού προσωπικού, κραυγές που κάθε μέρα πληθαίνουν και απαιτούν εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Τώρα είναι η ώρα να ενωθούν οι κραυγές των υγειονομικών με τις κραυγές όλων των πολιτών και όλοι μαζί να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση:
Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η ΠΦΥ είναι αυτή που πρέπει να σηκώσει το βάρος της πανδημίας, στην ΠΦΥ πρέπει να δοθεί η μεγάλη μάχη. Διορισμός μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού χωρίς άλλη αναβολή, ενίσχυση όλων των Κέντρων Υγείας με τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό.
Διορισμός εδώ και τώρα μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ.
Άνοιγμα όλων των νοσοκομείων που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια
Επίταξη εδώ και τώρα όλων των ιδιωτικών νοσοκομείων που έχουν τις κατάλληλες υποδομές να νοσηλεύσουν ασθενείς με covid.
Αμεσος Προσδιορισμός των δημόσιων εφημερεύοντων οδοντιατρικών δομών, που θα λειτουργούν με ασφάλεια και για τους οδοντιάτρους (επαρκή Μ.Α.Π.) και για τους θετικούς ασθενείς που θα κατευθυνθούν εκεί για επείγουσα οδοντιατρική περίθαλψη.

Από την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν κινδυνεύουν μόνο οι ασθενείς με covid, κινδυνεύουν όλοι οι ασθενείς από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια.

Ενώστε την φωνή σας μαζί μας, όλοι οι πολίτες και όλες οι συλλογικότητες στην Ελλάδα, τώρα είναι η ώρα των πολιτών, τώρα πρέπει να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας στην ζωή, την υγεία και την αξιοπρέπεια.

Καλούμε συλλογικότητες και πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή η οποία έχει έναν και μοναδικό στόχο: Τη δημιουργία ενός μοχλού πίεσης στα χέρια των μαχόμενων υγειονομικών της χώρας που θα αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους και να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.


Αθήνα/Κατερίνη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας "Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ"

Συνυπογράφοντας το παραπάνω κείμενο ενισχύετε την προσπάθεια αυτή!

Δηλώνω ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR παρ. 6,9) παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προσωπικών στοιχείων μ ό ν ο για τον σκοπό της συμμετοχής μου στην παραπάνω πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδας.

Ανεβαίνουν τα τιμολόγια ρεύματος για τις επιχειρήσεις – Έρχονται ανατιμήσεις και στα νοικοκυριά

Ανεβαίνουν τα τιμολόγια ρεύματος για τις επιχειρήσεις – Έρχονται ανατιμήσεις και στα νοικοκυριά

Μαριάννα Τζάννε


Πώς επηρεάζει η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας την αγορά ηλεκτρισμού - Γιατί είναι σε απόγνωση οι ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας

Συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης στους ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας, προκαλεί η λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας καθώς ο απολογισμός των τριών πρώτων εβδομάδων που ξεκίνησε η νέα δομή οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς (target model), δημιουργεί αποκαρδιωτική εικόνα.

Όπως λένε χαρακτηριστικά στην αγορά όχι μόνο δεν μειώθηκε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, όπως διακήρυττε η κυβέρνηση αλλά μέχρι στιγμής εξελίσσεται σε μνημειώδη αποτυχία για την προμήθεια, καθώς ούτε οι τιμές της κύριας αγοράς (της Αγοράς Επόμενης Ημέρας – Day Ahead Market -DAM) υποχώρησαν αλλά, επιπλέον, προέκυψε και ένα θηριώδες κόστος από την αγορά εξισορρόπησης (balancing market) το οποίο, αν εξακολουθήσει να υφίσταται σε τόσο υψηλά επίπεδα, νομοτελειακά θα μετακυλιστεί στους λογαριασμούς που θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές.

Ήδη, λόγω της εκτίναξης των τιμών, έχουν ξεκινήσει σημαντικές ανατιμήσεις σε πελάτες Μέσης Τάσης ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και οι επιχειρηματικοί πελάτες Χαμηλής Τάσης με τις υψηλότερες καταναλώσεις, διότι με τα νέα επίπεδα κόστους που έχουν διαμορφωθεί η υφιστάμενη τιμολόγηση γίνεται ζημιογόνος για τους προμηθευτές. Από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς είναι οι εναλλακτικοί και μη καθετοποιημένοι πάροχοι ενέργειας, όπως η NRG του ομίλου Βαρδινογιάννη, η Watt&Volt συμφερόντων Αναστάσιου Παπαναγιώτου, η Volterra του ομίλου ΑVΑX εταιρείες με τα μεγαλύτερα μερίδια στην προμήθεια μετά τους ηλεκτροπαραγωγούς.

Αν παραμείνουν οι συνθήκες αμετάβλητες, το αποτέλεσμα θα είναι να προκύψει μέσα στη χειμερινή περίοδο που σημειώνεται η υψηλότερη ζήτηση, συνολική αύξηση του επιπέδου τιμών ρεύματος για όλη την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών πελατών. Όπως μάλιστα τονίζουν, σε αντίθετη περίπτωση η ΡΑΕ, βάσει του κώδικα προμήθειας οφείλει να λάβει μέτρα ώστε οι τιμές των προμηθευτών να προσαρμοστούν για να καλύπτουν το αυξημένο αυτό κόστος.

Μόνο για την περίοδο 1 Νοεμβρίου έως 22 Νοεμβρίου για την οποία έχουν εκδοθεί εκκαθαριστικά σημειώματα από τον διαχειριστή συστήματος, ΑΔΜΗΕ, το συνολικό κόστος της αγοράς εξισορρόπησης ανέρχεται σε 49 εκ. ευρώ όταν για όλο το 2019 δεν ξεπέρασε τα 200 εκ. ευρώ. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι αν συνεχίσει να παράγεται τόσο υψηλό κόστος εξισορρόπησης, αυτό θα υπερβεί τα 750 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση (δηλαδή σχεδόν τετραπλάσιο από την προηγούμενη χρονιά).

Έκθεση Πισαρίδη: Εισαγωγή Διδάκτρων στα Πανεπιστήμια και χορήγηση δανείων κατά τα αμερικάνικα πρότυπα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΊΔΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΔΙΔΆΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΆΝΙΚΑ ΠΡΌΤΥΠΑ
 

Του Βαγγέλη Καλιντεράκη

Πολλή συζήτηση έχει γίνει για τον «εκσυγχρονισμό» του ελληνικού πανεπιστημίου. Ήδη από την προεκλογική περίοδο, αλλά και μετά την άνοδό της στην κυβέρνηση, η ΝΔ έθεσε το ζήτημα της ριζικής αναδιαμόρφωσης του ελληνικού πανεπιστημίου, που σαφώς υποστηρίχτηκε από το μιντιακό κατεστημένο (ΣΚΑΙ, Καθημερινή κτλ).

Απέναντι στις δυνάμεις του «αναχρονισμού», όπως λοιδορούνται, καθώς θέλουν τα πράγματα να μείνουν ως έχουν – τους «αρτηριοσκληρωτικούς» καθηγητές, τις «ξεπερασμένες» κομματικές παρατάξεις, τους διδακτορικούς και το διοικητικό προσωπικό, δηλαδή την πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας,- η ανταπάντηση είναι γνωστή και διαδεδομένη: «τα πανεπιστήμια πρέπει να γίνουν κέντρα αριστείας, να εισαχθούμε πλέον στον 21ο αιώνα και να τα δομήσουμε στα πρότυπα της δύσης». Τα πρότυπα αυτά φυσικά δεν είναι αλλά από αυτά της Δύσης, και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Ήταν εξάλλου και η ίδια η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη και της υπουργού Παιδείας Νίκη Κεραμέως με τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ που έβγαλε το αυτονόητο πόρισμα: ότι Ελλάδα και ΗΠΑ πορεύονται με τις ίδιες αρχές και αξίες και ως εκ τούτου θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σήμερα, ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη, Χριστόφορος Πισσαρίδης, με την παρουσίαση της εισηγητικής έκθεσης για την οικονομική ανάπτυξη επιδιώκει να προωθήσει τον μετασχηματισμό του ελληνικού πανεπιστημίου κατά τα αμερικάνικα πρότυπα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ακριβά εξαγορασμένος από την κυβέρνηση, Τύπος στην Ελλάδα, χαιρέτισε με συγκίνηση αυτή τη προσπάθεια. Δεν πρόκειται να αναφερθούμε στο σύνολο των ζητημάτων που θέτει η εισηγητική έκθεση για το ζήτημα της εκπαίδευσης. Θα αναφερθούμε κυρίως στο ζήτημα της προώθησης φοιτητικών δανείων και στην εισαγωγή διδάκτρων.

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αναφέρει η έκθεση:

« Άτοκα δάνεια στους φοιτητές

Στον αναγκαίο εξορθολογισμό της φοιτητικής μέριμνας μπορεί επίσης να συμβάλλει η εισαγωγή μηχανισμού άτοκων δανείων, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής (μετά την ένταξη στην αγορά εργασίας, από ένα ύψος εισοδημάτων και πάνω, χωρίς εμπλοκή τραπεζών) για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης στη διάρκεια των σπουδών.

Τέλος επανεγγραφής για όσους φοιτητές παρατείνουν τις σπουδές τους».

Να τονίσουμε, όμως, πως όλα αυτά δεν αποτελούν κάποια καινοτομία. Είναι πάντα οι κοινές αρχές και αξίες, που μοιράζονται η κυβέρνηση της ΝΔ και η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, με τις «πολιτισμένες» χώρες της Δύσης. Ιδιαίτερα, είναι ο ζήλος και ο θαυμασμός προς το πρότυπο μοντέλο εκπαίδευσης των ΗΠΑ. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι σε τι συνίσταται αυτό το πρότυπο και ποια τα αποτελέσματά του. Το πρόγραμμα της ΝΔ για την Παιδεία, έτσι όπως συμπυκνώνεται στην εισηγητική έκθεση Πισσαρίδη και προωθείται από τους εκπροσώπους τύπου της ΝΔ (κανάλια και εφημερίδες), παρουσιάζεται ως η «γη της επαγγελίας» για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Τα ίδια τα στοιχεία της πραγματικότητας διαψεύδουν περίτρανα αυτόν τον ισχυρισμό.

Θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνικής πραγματικότητας των αμερικάνικων πανεπιστημίων – που εμφανίζεται και στο σύνολο των πανεπιστημίων της Δύσης με διαφορετικές εντάσεις – το πρότυπο των οποίων η ΝΔ επιδιώκει να φέρει και στην Ελλάδα.

Τα φοιτητικά δάνεια στις ΗΠΑ- μια βόμβα χρέους έτοιμη να εκραγεί

Στις ΗΠΑ, το προπύργιο του νεοφιλελευθερισμού, ένα σύνολο κοινωνικών λειτουργιών και δομών είναι παραδομένο στο αόρατο χέρι της αγοράς. Κοινωνική ασφάλιση, υγεία, εκπαίδευση λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς. Δηλαδή, σύμφωνα με τους απολογητές του νεοφιλελευθερισμού, δεν εντάσσονται στον κρατικοδίαιτο, μονολιθικό και γραφειοκρατικό δημόσιο τομέα, αλλά στον δημιουργικό και παραγωγικό ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια αυτά, η εκπαίδευση δεν είναι μια υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν. Τα πανεπιστήμια – δημόσια και ιδιωτικά- έχουν δίδακτρα και όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν, καλούνται να πληρώσουν το κόστος. Όπως επιδιώκεται να συμβεί και στην Ελλάδα από πλευράς ΝΔ, το κόστος σπουδών και διαβίωσης προέρχεται μέσα από τον μηχανισμό χορήγησης φοιτητικών δανείων, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο.

Να σημειωθεί πως στις ΗΠΑ μια τέτοια διαδικασία για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο δεν εκκίνησε τώρα, αλλά υπάρχει ήδη από την δεκαετία του ’60. Όπως θα αποτυπωθεί και παρακάτω, από τις αρχές του 2000 έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις, καθώς το χρέος των αμερικάνων πολιτών που έχει συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, για την πρόσβαση των παιδιών τους στο πανεπιστήμιο, έχει φτάσει το δυσθεώρητο ύψος των 1.68 τρισεκατομμύρια δολαρίων. Τόσα χρωστάνε τα αμερικάνικα νοικοκυριά στις τράπεζες και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τις δανειοδοτήσεις που εξασφάλισαν για να σπουδάσουν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους στα αμερικανικά κολέγια (δημόσια, μη κερδοσκοπικά και κερδοσκοπικά). Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη του χρέους των φοιτητικών δανείων.

Πίνακας 1: Εξέλιξη του χρέους των φοιτητικών δανείων 2003-2020 (σε τρις)


Πηγή: Forbes

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Ντέιβιντ Χάρβεϊ: Ο χώρος και ο χρόνος του νεοφιλελευθερισμού


Ντέιβιντ Χάρβεϊ: Χώροι του Νεοφιλε­λευ­θε­ρισμού: μια θεωρία της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης, Μτφρ: Αλέξης Καλοφωλιάς, Εκδόσεις ΕΑΠ – Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 29.11.2020, 12:36
Ντέιβιντ Χάρβεϊ: Ο χώρος και ο χρόνος του νεοφιλελευθερισμού

Ο Χάρβεϊ δείχνει με μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία ότι η μείωση της φτώχειας και η διάχυση του πλούτου μέσω του νεοφιλε­λευθερισμού αποδείχτηκαν μια χίμαιρα, ενώ αντίθετα αυτό που βλέπουμε είναι η τεράστια αύξηση των ανισοτήτων και η ραγδαία περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Αναμφίβολα ο Ντέιβιντ Χάρβεϊ είναι ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που έδωσαν νέα πνοή στη μαρξιστική θεωρία τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και οικονομίας, χωρίς να υπολείπεται και στο πεδίο της φιλοσοφίας.

Το πολυσχιδές έργο του αντιμετωπίζει τη θεωρητική κληρονομιά του Μαρξ όχι σαν ένα ευαγγέλιο πίστης, αλλά ενταγμένη στο πολιτικό, ιστορικό και επιστημονικό της πλαίσιο, κάτι που αφήνει ανοιχτό το πεδίο για συμπληρώσεις και διορθώσεις σε πλευρές που εκ των πραγμάτων πλέον έχουν ξεπεραστεί ή ενδεχομένως ήταν αδύνατο να έχουν αναλυθεί.

Ο Χάρβεϊ, τυπικά καθηγητής Γεωγραφίας και Ανθρωπολογίας, μπορεί με άνεση να κινείται στις αναλύσεις του από την πολιτική οικονομία και την πολιτική επιστήμη μέχρι την κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία, καταδεικνύοντας την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης στα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, αλλά και το πόσο πορώδη είναι πλέον τα σύνορα των κοινωνικών επιστημών.


Ο Ντέιβιντ Χάρβεϊ

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Χώροι του Νεοφιλελευθερισμού: μια θεωρία της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης» (εκδόσεις ΕΑΠ – Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), σε μετάφραση του Αλέξη Καλοφωλιά. Το έργο αυτό αποτελείται από τις διαλέξεις του Χάρβεϊ στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης το 2004 και θα συνιστούσα στον αναγνώστη να το διαβάσει συνδυαστικά με τα βιβλία του συγγραφέα «Νεοφιλελευθερισμός: Ιστορία και Παρόν» (εκδόσεις Καστανιώτη) σε μετάφραση Αριάδνης Αλαβάνου, αλλά και το εμβληματικό έργο του Κόλιν Κράουτς «Μεταδημοκρατία» (εκδόσεις Εκκρεμές), σε μετάφραση Αλέξανδρου Κιουπκιολή.

Κοινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου των 6 Ομοσπονδιών, Πέμπτη 3 Δεκέμβρη

Απεργία – Αποχή από ΜηΜΕΔ | Κοινή διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου των 6 Ομοσπονδιών, Πέμπτη 3 ΔεκέμβρηΟι έξι μεγάλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου που συνυπογράφουμε τη συνημμένη δήλωση και στηρίζουμε την Απεργία – Αποχή από ΜηΜΕΔ και Επιτροπές, από 23/11 έως 11/12, σας καλούμε σε ενημερωτική Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, και ώρα 11πμ., στην ακόλουθη Ηλεκτρονική Διεύθυνση Zoom:


Θα παρουσιάσουμε τις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας σχετικά με τη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών. Επιδίωξη μας η ενημέρωση της κοινωνίας για τις συντριπτικές επιπτώσεις τους, στο Περιβάλλον, στα λαϊκά δικαιώματα και στο Δημόσιο Συμφέρον.

Οι Ομοσπονδίες
1. ΠΟΕ-ΟΤΑ
2. ΟΣΕΑΔΕ
3. ΠΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ
4. ΠΟΓΕΔΥ
5. ΠΟΜΗΔΕΤΥ
6. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ


Σχετικές αναρτήσεις:

Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατά τη συζήτηση του ν/σ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 1/12/2020

Αρ. Πρωτ. :

Προς: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για ενημέρωση όλων των μελών μας)


Θέμα : Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατά τη συζήτηση του ν/σ «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» η τοποθέτηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο 2:27:20 και η απάντηση στις ερωτήσεις στο 5:39:20

Ενημερώνουμε ότι χθες Δευτέρα 30/11 η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κλήθηκε να παρουσιάσει τις θέσεις της κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του νομοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» .

Το Υπόμνημα που αποστείλαμε στην Επιτροπή συνίσταται από τις κάτωθι προηγούμενες τοποθετήσεις μας:

1. Παρατηρήσεις στο «Σχέδιο Νόμου για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και πολεοδομικής Νομοθεσίας» 

2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «για την έκδοση 100.000 οικοδομικών αδειών από το e-adeies του ΤΕΕ».

3. Για την Παράταση Διοικητικής Υποστήριξης Δήμων από Υπηρεσίες Δόμησης

Συνοπτικά τοποθετηθήκαμε για τα κάτωθι ζητήματα:

Α. Πολυνομία και κακονομία που φοβόμαστε ότι θα συνεχισθεί μια και δεν απλοποιείται η πολεοδομική Νομοθεσία, γιατί εκτός του παρόντος Ν/Σ συνεχίζουν να υφίστανται ο Ν.4447/16 για την χωροταξία, ο Ν.4546/18 για την θαλάσσια χωροταξία , ο Ν.4495/17 για το δομημένο περιβάλλον και ο Ν.4067/12 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός). Δηλαδή προστίθεται ένας ακόμα νόμος στους 4 υπάρχοντες για την δόμηση ενώ παράλληλα σε αυτούς τους νόμους εμπεριέχονται διατάξεις από άλλους νόμους που σχετίζονται με τη δόμηση, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Ουδέποτε αποτιμήθηκαν ο “Καλλικράτης” που φόρτωσε της Πολεοδομίες στους Δήμους πριν δέκα έτη, με αποτέλεσμα να μη συγκροτηθούν οι μισές Υ.ΔΟΜ, ενώ θεσμοθετήθηκε ο Ν.4495/17 πριν τρία έτη και ξεκίνησε η λειτουργία του e adeies.

Β. Για εκτός σχεδίου δόμηση, ως μηχανικοί θα συμφωνούσαμε ακόμη και στην παντελή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταρτιστεί σαφέστατη πολεοδομική νομοθεσία, έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια πόλης, υπάρχουν όλα τα υπόβαθρα χαρτών (δασικοί, κτηματολόγιο), απαλλοτριώσεων, διοικητικών γραμμών (ακτογραμμές, ρέματα, οδοί), έχουν οριστεί σαφείς χρήσεις γης για όλες τις δραστηριότητες. Ειδάλλως, θα λειτουργήσει ως μηχανισμός απαξίωσης (και δήμευσης λόγω χρεών) της μικρής ατομικής ιδιοκτησίας, ώστε αυτή να συγκεντρωθεί σε μεγάλα κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα κυρίως του Τουριστικού Τομέα που είναι τα μόνα που θα μπορούν να συγκεντρώσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις δόμησης. Η κρίση του Τουρισμού διεθνώς και εγχώρια λόγω πανδημίας, θα όφειλε να προβληματίσει. 

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Χωροταξικές Ανησυχίες

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ


Η ερμηνεία της λέξης Χωροταξία στα σύγχρονα λεξικά του κόσμου θα μπορούσε να περιγράφεται σαν ένα σύνολο νομοθετικών ρυθμίσεων της πολιτείας για οργάνωση του χώρου με στόχο την βελτίωση των όρων συνάθροισης και διαβίωσης των κατοίκων, την εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων και την προστασία της φύσης και πολιτιστικής κληρονομίας ενός τόπου.


Δυστυχώς στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες κάθε προσπάθεια χωροταξικής ρύθμισης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου που έθιγε ιδιωτικά οικοπεδικά συμφέροντα δεν μακροημέρευε. Οι εκλεγμένοι μας χρησιμοποιούσαν την χωροταξικές ρυθμίσεις για ίδιον εκλογικό όφελος και η οικιστική αναρχία απλωνόταν στη χώρα.


Αυτό το εμπόριο ψήφων που υποβάθμιζε το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον και οδήγησε εκτός των άλλων στην οικονομική και πολιτιστική χρεοκοπία του τόπου μας προσπάθησαν μάταια να σταματήσουν από αρμόδιες υπουργικές θέσεις κατά την πρώιμη περίοδο της μεταπολίτευσης,ο Στέφανος Μάνος από το χώρο της Δεξιάς και ο Αντώνης Τρίτσης από το χώρο της κεντροαριστεράς αλλά γρήγορα εκδιώχτηκαν και απομονώθηκαν από τα ίδια τους τα κόμματα για την έλλειψη σεβασμού πού επέδειξαν στο πρόσκαιρο πολιτικό κόστος.


Το περιβάλλον, η ομορφιά του ελληνικού τοπίου, τα συμφέροντα των γενιών που έρχονται έμειναν χωρίς πολιτικούς εκπροσώπους στα μεγάλα κόμματα της ελληνικής βουλής. Οι προσπάθειες ορισμένων πεφωτισμένων δικαστών στο Συμβούλιο της Επικρατείας να σταματήσουν την πολεοδομική νομοθετική ασυδοσία έπεσαν στο κενό. Η έννοια της χωροταξίας στον ελληνικό χώρο ήταν ουσιαστικά νεκρή.


Την νόμιμη οικιστική αναρχία ακολουθούσε και η παράνομη. Η κατασκευή και νομιμοποίηση ενός εκατομμυρίων νέας γενιάς αυθαιρέτων σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης ήταν ενδεικτική της ανομίας και της αποκέντρωσης της διαφθοράς που με άνωθεν πολιτική κάλυψη ανθεί στη χώρα μας .


Ενώ στην γείτονα χώρα, την Τουρκία, οι κυβερνήτες προχωρούσαν με μακροπρόθεσμους στόχους χωροταξικής οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής και δημιουργούσαν βιομηχανικές δομές που κατασκεύαζαν ακόμα και drone, οι δικοί μας πολιτικοί ανέχονταν και επιβράβευαν την παραγωγή εκατομμυρίων αυθαιρέτων και πριμοδοτούσαν επενδύσεις σε καζίνα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές.


Οι Έλληνες μηχανικοί καθ’ ύλην δημιουργοί του οικιστικού γίγνεσθαι στην χώρα μας είχαν καταντήσει διαπιστευμένοι συμβολαιογράφοι αυθαιρέτων αυτοαναιρώντας για πενιχρές αμοιβές τον ίδιο τον επαγγελματικό τους προορισμό. Εκατοντάδες αποσπασματικές χωροταξικές ρυθμίσεις εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων προστίθενται κάθε χρόνο στο παζλ της ελληνικής <από και έως> πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα μαθήματα από την οικονομική κρίση της εποχής των μνημονίων δεν ήταν αρκετά να αλλάξουν κάθε είδους ρουσφετολογικές πρακτικές που καθόρισαν και καθορίζουν το οικιστικό γίγνεσθαι στη χώρας μας.
Το Νέο Χωροταξικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη βουλή το Νοέμβριο του 2020 όχι μόνο δεν εκσυγχρονίζει τα πολεοδομικά θέματα της χώρας αλλά εισάγει νέες μεθόδους ρουσφετολογικής διαχείρισης της χωροταξίας στη χώρας μας.


Οι αρμόδιοι υπουργοί, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Οικονόμου δεν αφήνουν αμφιβολίες. Η πρόταση τους να καταργηθούν οι παρεκκλίσεις σε οικόπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων στην εκτός σχεδίου δόμηση επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να μπορούν να χτίσουν δύο χρόνια από σήμερα για να εκμεταλλευτούν τα οικόπεδα τους είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας των χωροταξικών επιλογών των υπουργών. Το θέμα παρά το γεγονός ότι από πολεοδομική άποψη δεν είναι πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκτός σχεδίου δόμησης είναι ενδεικτικό των προθέσεων. Η θέα του Υπουργού Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη στην ελληνική τηλεόραση να διαβεβαιώνει απολογητικά τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων αυτών ότι θα έχουν και πρόσθετο χρόνο να χτίσουν μέχρι και έξη χρόνια, ( πάλι καλά που δεν έβαλε χρονικό ορόσημο τις επόμενες εκλογές ) είναι αποκαλυπτική της νοοτροπίας των επιλογών μηδενικού πολιτικού κόστους των ανδρών που χειρίζονται τις τύχες της οικιστικής οργάνωσης του τόπου μας .


Είναι πράγματι εξωφρενικό αρμόδιοι υπουργοί να προτρέπουν, σχεδόν να εκβιάζουν ιδιοκτήτες γης εξωθώντας τους να τρέξουν να βρουν χρήματα για να προλάβουν να χτίσουν και να εκμεταλλευτούν την εκτός σχεδίου μικρή ιδιοκτησία τους καταργώντας με τον τρόπο αυτόν τις χωροταξικές επιλογές που οι ίδιοι φέρνουν προς νομοθέτηση στη βουλή. Η μεθόδευση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος σαν η αρχή της εποχής της προειδοποιητικής ρουσφετολογίας στον ελληνικό χώρο.


Κάθε σκεπτόμενος Έλληνας με αποθέματα αξιοπρέπειας τρομάζει με την ιδέα ότι οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις προτάσεις θα κατευθύνουν την εκπόνηση των χωροταξικών σχεδίων της χώρας μας. Παράλληλα η πρόταση τους να μειωθεί ο συντελεστής δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων από 0,20 σε 0,18 προκαλεί θυμηδία και υποτιμά την νοημοσύνη μας.

Η δήλωση τους ότι τα χωροταξικά σχέδια θα ξεκινήσουν από τα νησιά μας, τις περιοχές Νατούρα και τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους με fast trαck διαδικασίες για να μην καθυστερεί η τουριστική εκμετάλλευση των περιοχών αυτών προκαλεί εφιάλτες σε όσους λατρεύουν την ομορφιά της πατρίδας μας.

Είναι γνωστό σε όλους τους αρμόδιους ότι χωροταξικές μελέτες χωρίς έγκαιρη διακοπή έκδοσης οικοδομικών αδειών στον χώρο εκπόνησης της μελέτης είναι δώρο άδωρον. Κάθε προειδοποίηση ακυρώνει την ίδια την έννοια εκπόνησης της χωροταξικής μελέτης. Όλοι θα τρέξουν να χτίσουν να προλάβουν και να ακυρώσουν στην πράξη οιεσδήποτε επιλογές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου που θίγουν τα προσωπικά τους συμφέροντα. Αυτή την αλήθεια φαίνεται να θέλουν να αγνοούν με περίσσια υποκρισία οι αρμόδιοι υπουργοί συντάκτες του νέου χωροταξικού νομοσχεδίου

Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τρίτο κύμα της ρουσφετολογικής πανδημίας που σαρώνει χρόνια τώρα την χώρα μας και απειλεί να καταστρέψει ότι έχει μείνει όμορφο στον ελληνικό χώρο.

Αν όλοι εμείς, δεξιοί και αριστεροί, άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, Έλληνες και ευρωπαίοι που αγαπούν αυτόν τον τόπο δεν αντιδράσουμε σε αυτή την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπική επέλαση σε βάρος του ελληνικού τοπίου και της ποιότητας της ζωής μας,

Αν οι βουλευτές που καλούνται να ψηφίσουν αυτό το χωροταξικό νομοσχέδιο δεν απαρνηθούν τα ρουσφετολογικά τους προνόμια και δεν τολμήσουν να εισηγηθούν την από κοινού δημιουργία ενός ανεξάρτητου υπερκομματικού οργανισμού, απαλλαγμένου από τα δεσμά του πολιτικού κόστους, που θα αναλάβει την διαχείριση των πολεοδομικών μας θεμάτων,

Αν δεν εξοστρακίσουμε από την πολιτική ζωή όλους εκείνους, τους μη ικανούς, τους χωρίς αντισώματα στον ιό της κερδοσκοπίας, που χρόνια τώρα έχουν μετατρέψει την χωροταξία σε πεδίο εξυπηρέτησης ιδιωτικών και προσωπικών συμφερόντων σε βάρος της ποιότητας της ζωής μας προβάλλοντας σαν άλλοθι της οργανωτικής τους ανεπάρκειας fast track διαδικασίες και άλλα δήθεν αναπτυξιακά κερδοσκοπικά οράματα,


Αν δεν επαναστατήσουμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας και υποβαθμίζουν το ελληνικό χώρο και την αξιοπρέπεια μας θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι θα ζούμε σε ένα υποβαθμισμένο οικιστικό περιβάλλον μιας χώρας όπου οι τελευταίοι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι στις πόλεις θα διατίθενται για τη δημιουργία καζίνων, όπου οι κορυφογραμμές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους των βουνών μας μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεών του Ολύμπου θα παραδίδονται στο έλεος της ανανεώσιμης επιδοτούμενης ανεμοδαρμένης προχειρότητας χωρίς αισθητικά και χωροταξικά κριτήρια, όπου οι ντομάτες θα πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με τα φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται απρογραμμάτιστα εδώ και εκεί στα χωράφια της χώρας, όπου οι όμορφές παραλίες μας και τα νησιά μας που ανέδειξαν τον τουρισμό μας χρόνια τώρα θα παραδοθούν άνευ όρων για αποκλειστική τουριστική εκμετάλλευση και κακοποίηση σε off shore επιχειρηματικά συμφέροντα και θα χρειαζόμαστε corporate πιστωτικές κάρτες για να κάνουμε μπάνιο στους τόπους που γεννηθήκαμε,


Η αυθεντική ομορφιά της πατρίδας μας θα έχει χαθεί για πάντα.Νίκος Τσεμάνης, Πολιτικός Μηχανικός, Dipl. Ing. ETH Ζυρίχης


Ακόμη ένα νομοσχέδιο !! Το Υπεαν στην υπηρεσία του Υπποα

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων 
έδρα Πάρος 
Email : info@issigonis.gr evripl@otenet.gr 

Ακόμη ένα νομοσχέδιο !! 
Το Υπεαν στην υπηρεσία του Υπποα 


Κατατέθηκε πρόσφατα στην Βουλή το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο 179 σελίδων και 139 άρθρων !!! το οποίο , σύμφωνα με την έντονη επικοινωνιακή πολιτική των ευφάνταστων υπουργών κ. Χατζηδάκη και κ. Οικονόμου οραματίζεται να ρυθμίσει την δαιδαλώδη χωροταξική πολιτική ????? Αλλά αντιθέτως Το νομοσχέδιο αυτό προσθέτει επιπλέον λίθους στο χαώδες υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ,και ως είθισται ασχολείται με πλειάδα συναφών θεμάτων χάνοντας τον επιδιωγμένο κύριο στόχο. Αναλίσκεται περιμετρικά σε , διάφορα χωροταξικά εργαλεία, την εκτός σχεδίου δόμηση, τα συμβούλια αρχιτεκτονικής , τις μεγάλου μεγέθους τουριστικές αναπτύξεις , …………… 
Το νομοσχέδιο αυτό , ‘’ως είθισται’’ δεν έλαβε υπ’οψιν τις ουσιαστικές παρεμβάσεις που κατετέθηκαν κατά την διαβούλευση , ούτε τις ανησυχίες των σχετικών φορέων 
Εκτός των ‘’διαφόρων’’ χωροταξικών θεμάτων , οι συντάξαντες , ασχολούνται… περιέργως και με θέματα ελέγχου αρχιτεκτονικών μελετών , επεμβαίνοντας αθόρυβα αλλα καίρια στην αποδυνάμωση της λειτουργίας των Έγκριτων Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. Εκει στο αρθρο 46 ,παρ. 1α προσετέθη ,εμβόλιμα μια παράγραφο ‘’της τελευταίας στιγμής ΄΄ η ακόλουθη (‘’….. για όσα υπάρχει αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α’ 153).’’) Ω, τι επικίνδυνη ασάφεια!! 
Με την εν λόγω προσθήκη ο συντάξας (ΥΠΕΑΝ) συμβάλλει στην περιπλοκότητα επι το μέγιστο του ελέγχου μελετών και αντι να προτείνει τον εμπλουτισμό των Έγκριτων Συμβούλιων Αρχιτεκτονικής επιπλέον με αρχιτέκτονες της υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων (ως προέβλεπε ο Νόμος 4030/ 11) όπου με αυτή την σύνθεση το συγκροτημένο αυτό όργανο θα ήταν αρμόδιο – ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ( ως ισχυει σήμερα και καταστρατηγείται από την υπηρεσία Νεότερων Μνημείων, οτανσαφώς ο οργανισμός του Υπποα δεν δίνει τετοια δικαιοδοσία)- στην ουσιαστική διαδικασία , θα έλυε το πρόβλημα των συναρμοδιοτήτων και απώλειας χρόνου και σαφώς θα βοηθούσε στην πολυπόθητη ‘’one step ‘’ διαδικασία ελεγχου . ( Δεν έχουν ακόμη καταλάβει οι συντάξαντες γραφειοκράτες , ότι οπου επεμβαίνουν οι δύστοκες (λογω υποστελεχωσης και επιστ. πλαισίου) υπηρεσιες του Υππο , ο χρόνος δεν μετρά !! 
επι προσθέτως ως καθοδηγούμενος νομοθέτης , ο συντάξας , επαναλαμβάνει την εμπλοκή του ΥΠΠΟ στο αρθρο 31 παρ 2 με την τελευταία εμβόλιμη !! φράση ‘’….Ειδικά για τις περιπτώσεις εκτός σχεδίου δόμησης σε περιοχές με κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ακολουθούνται οι ρυθμίσεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153)΄΄ 
Και βέβαια ως συνετό κράτος που διογκώνει με κάθε ευκαιρία την γραφειοκρατία, νομιμοποιεί , αποδέχεται και επιβραβεύει !!! και την δυστοκία υπηρεσιών , και επισημοποιεί την αποδοχή της χρόνιας καθυστέρησης των υπηρεσιών . αρθρο 40 παρ 1 , …όπως βεβαιώσεις της δασικής ή της αρχαιολογικής και δασικής υπηρεσίας, 
Οι συντάξαντες δεν πήραν παράδειγμα από την καθυστέρηση της επένδυσης στο Ελληνικό την κατάρρευση των νεοκλασικών της Πάτρας της, του Πειραιά, της Κέρκυρας , τα επικίνδυνα που καταρρέουν στην Σάμο , στην Ερμούπολη,στην Κέρκυρα και ολη την Επικράτεια…) όταν παράλληλα, ωραιοποιείται η τσιμεντοποίηση τη Ακρόπολης, ….. 
Τέλος , ( πρώτη παγκόσμια πρωτοτυπία ) το πολυδιαφημιζόμενο νομοσχέδιο δεν προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για μελέτες που έχουν ήδη συνταχθεί ,εγκριθεί η ενταχθεί σε υπηρεσίες , η επενδυτικά προγράμματα ! το οξύμωρο δε είναι ότι αυτά τα υπέγραψαν υπουργοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την ελάφρυνση των γραφειοκρατικών διαδικασίων!! 

Νοέμβριος 2020 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων 
Μανώλης Ισιγώνης 
αρχιτέκτων μηχανικός 
πρόεδρος
Γιώργος Ευριπιώτης 
αρχιτεκτων χωροτάκτης  
αν τιπρόεδρος

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ : Να δοθούν λύσεις στα φλέγοντα ασφαλιστικά μας θέματα

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 30/11/2020

Αρ. Πρωτ. :

Προς: 1. Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσων κο Βρούτση

2. Υφυπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσων κο Τσακλόγλου

Κοιν.: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για ενημέρωση όλων των μελών μας)Θέμα : Αίτημα συνάντησης. Να δοθούν λύσεις στα φλέγοντα ασφαλιστικά μας θέματα

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ 

Δυστυχώς όπως φοβόμασταν και στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πληθώρα αρνητικών εξελίξεων, οι οποίες αποκτούν έως και εκδηκητικό χαρακτήρα σε βάρος των Διπλωματούχων Μηχανικών. 

Οι πρόσφατες Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας θίγουν ακόμα και γεγενημένα – θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών μας, λόγω της αιφνίδιας και παντελώς παράνομης ανάκληση τριών (3) υφιστάμενων και νόμιμων Εγκυκλίων μετά από 3 ολόκληρα έτη και εκατοντάδες ήδη εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. 

Η γενική αναφορά των Εγκυκλίων ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε Φορέα οδηγεί μαθηματικά στην απώλεια ασφαλιστικού χρόνου παράλληλης ασφάλισης και την ακύρωση εκατοντάδων αποφάσεων συνταξιοδότησης που έχουν ήδη εκδοθεί κυρίως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και από το ΤΣΜΕΔΕ. 

Φυσικά η παραπάνω εξέλιξη καθυστερεί ακόμη παραπάνω την εδώ και 55 μήνες (4,5 έτη) εκκρεμότητα απονομής των οριστικών συντάξεων στους διπλοασφαλισμένους συναδέλφους μας, όπως ομολογείτε και στην από 16/11/2020 απάντηση σας σε Κοινοβουλευτική ερώτηση. Χιλιάδες ασφαλισμένων, μεταξύ αυτών και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί επιβιώνουν με πενιχρώτατες προσωρινές συντάξεις, ενώ έχουν καταβάλλει διπλές εισφορές επί 35 και πλέον έτη. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι ασφαλισμένοι αποκλειστικά στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ που έχουν καθυστερήσεις απονομής άνω των 2,5 ετών. 

Επιπρόσθετα: 

α) Για τους συναδέλφους μας Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς που διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά το 1992 αλλά είχαν ασφαλιστεί πριν στο ΤΣΜΕΔΕ (παλιοί ασφαλισμένοι αλλά διορισθέντες μετά το 1993) και είχαν επιλέξει να έχουν Διπλή ασφάλιση (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο), λόγω της Εγκυκλίου 10/2020 του ΕΦΚΑ (παράγραφος 13.1.4) υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση τους στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Επειδή από άλλες Εγκυκλίους προκύπτει ότι ο χρόνος ασφάλισης από 1/1/2017 μπορεί να αξιοποιηθεί ελεύθερα σε όποιο από τα εντασσόμενα ταμεία είχε ασφαλισθεί κάποιος, θεωρούμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι άδικη και παράνομη. 

β) συνεχίζονται τα πολλαπλά προβλήματα σχετικά με τις εισφορές μας σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ (νυν e ΕΦΚΑ) που προκαλούν εύλογη αγανάκτηση στους ασφαλισμένους λόγω χρέωσης διπλών εισφορών. https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/23.11.2020_diorthosi_efka_eteaep_8347.pdf

γ) Με το από 17/11/2020 Έγγραφο σας απαντήσατε αρνητικά στο αίτημα μας να περιληφθούν και οι μετά το 1993 Μισθωτές Μηχανικοί στις προβλέψεις για πρόωρη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων που προβλέπονται και για τα υπόλοιπα ταμεία, από τη στιγμή που έχουν διανήσει πλέον 3 ολόκληρα έτη στον ενοποιημένο πλέον ΕΦΚΑ. Η αρνητική απάντηση αφορούσε γενικά στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ και όχι ειδικά στις μετά το 1993 Μισθωτές που απασχολούνται στο Δημόσιο. 

Για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα σας καλούμε να ανταποκριθέτε στο αίτημα μας για συνάντηση, ώστε να δωθούν λύσεις.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Διαδικτυακή εκδήλωση, Τετάρτη 2 Δεκέμβρη: «Νέος πτωχευτικός νόμος. Κατάργηση του δικαιώματος στη Στέγη;»

Διαδικτυακή εκδήλωση, Τετάρτη 2 Δεκέμβρη: «Νέος πτωχευτικός νόμος. Κατάργηση του δικαιώματος στη Στέγη;»
29 Νοεμβρίου 2020
Δημόσια Διαδικτυακή εκδήλωση
Νέος Πτωχευτικός νόμος. Κατάργηση του δικαιώματος στη Στέγη;

Λεπτομέρειες
Τετάρτη 2 Δεκέμβρη στις 7 μ.μ.
Δημόσια εκδήλωση

Ομιλητές
Αντώνης Καββαδίας, Μέλος Γ.Σ. της ΟΤΟΕ
Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρος ΕΚΠΟΙΖΩ/Πρόεδρος ΠΟΜΕΚ-Παρέμβαση
Παναγιώτης Κολοβός, Δικηγόρος
Δημήτρης Σαραφιανός, Δικηγόρος
Συντονίζει η Τόνια Κατερίνη

Διοργανωτές: Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας δίνει το οριστικό τέλος στην προστασία της πρώτης κατοικίας που ήδη είχε σταδιακά αποδυναμωθεί στα τελευταία 7 χρόνια. Σε μια χώρα με μηδενικές πολιτικές στέγης, χιλιάδες νοικοκυριά θα οδηγηθούν στην αστεγία.

Ο εμπαιγμός της παραμονής στο σπίτι που ήδη θα έχει χαθεί με ενοίκιο για 12 χρόνια κάνει αυτό τον νόμο περισσότερο ανάλγητο. Μοναδικός κερδισμένος οι τράπεζες που αποτελούν τον κυρίαρχο σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας πτώχευσης που μόνο γνώμονα έχει τα συμφέροντά τους.

Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στις 2 Δεκέμβρη και καλούμε να συμμετέχετε όλες και όλοι, όχι μόνο για να ενημερωθείτε για την ζοφερή επόμενη ημέρα αλλά και για να μοιραστείτε μαζί μας τις ανησυχίες και τις σκέψεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση παρακολουθείστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης στο facebook
https://www.facebook.com/events/2757220671183549


Για περισσότερες πληροφορίες: https://noauctionsgr.blogspot.com/2020/11/blog-post_16.html

Η κυβέρνηση υλοποιεί το πιο ακραίο νεοφιλελεύθερο σχέδιο και μέσω του νέου πτωχευτικού νόμου. Διαβάστε τι αναφέρει σχετικά το περιβόητο πόρισμα Πισσαρίδη (στη σελίδα 128):

Πτωχευτικό δίκαιο

«Αστυνομία παντού, Δικαιοσύνη πουθενά»

«Αστυνομία παντού, Δικαιοσύνη πουθενά»
Περίσσότεροι από 130.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας ακόμα και με τις εκτιμήσεις των αρχών, υπολογιζόμενοι σε άνω των 200.000 από τους οργανωτές μόνο στο Παρίσι, ενάντια στον νέο νόμο περί ασφαλείας και στην αχαλίνωτη αστυνομική βία. Τα μαζεύει ο Μακρόν.
THOMAS COEX / AFP

Στο στόχαστρο πάνω από 130 χιλιάδων διαδηλωτών, σύμφωνα με τα νούμερα του υπουργείου Εσωτερικών που επικαλείται η «Figaro», βρέθηκε και πάλι σήμερα, Σάββατο, ο νόμος περί ασφάλειας που πέρασε πρόσφατα η γαλλική κυβέρνηση, παρά τις αντιδράσεις πολιτών, σωματείων, οργανώσεων και συνδικάτων, από τις ενώσεις των δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ ως το δικηγορικό σύλλογο του Παρισιού και τη Διεθνή Αμνηστία. 

Με πανώ που ζητούσαν την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, Ζεράρ Νταρμαμέν, τον οποίο αποκαλούν «Υπουργό της Ντροπής», υπενθύμιζαν «τις αρχές της δημοκρατίας μας» ή τόνιζαν την ανάγκη να σταματήσει η αστυνομική βαρβαρότηταν με το σύνθημα «Αστυνομία παντού, Δικαιοσύνη πουθενά», οι Γάλλοι αγνόησαν την πανδημία και, φορώντας μάσκες, κατέκλυσαν τις κεντρικές πλατείες όλων των μεγάλων πόλεων.

Η μεγαλύτερη όλων των συγκεντρώσεων, στο Παρίσι, γέμισε την τεράστια Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la Republique) και απλώθηκε και στα πλησίον στενά, ξεπερνώντας με βεβαιότητα τις 50.000 διαδηλωτών που έδωσαν οι αρχές και υπολογιζόμενοι σε άνω των 200.000 από τους οργανωτές.Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης, και της πορείας προς τη Βαστίλη, που ακολούθησε, υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών και έγινε χρήση δακρυγόνων ενώ φωτιές άναψαν σε διάφορες περιοχές του κέντρου της πόλης. Φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν βίαιη αστυνομική καταστολή, ξυλοδαρμούς και συλλήψεις. 

Ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά, καθώς η ρατσιστική βάρβαρη επίθεση αστυνομικών κατά του μαύρου μουσικού παραγωγού Μισέλ Ζεκλέρ, στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού, και η καταγραφή της σε βίντεο, έφερε και πάλι το νόμο στο προσκήνιο και κορύφωσε τις αντιδράσεις. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας είχε ανακοινωθεί πριν γίνει γνωστό το βίντεο, αλλά έλαβε χαρακτήρα και διαμαρτυρίας κατά της ρατσιστικής βίας και έφερε περισσότερους πολίτες στους δρόμους από ότι αναμενόταν.

Επώνυμοι και ανώνυμοι έχουν καταδικάσει κατηγορηματικά το περιστατικό και έχουν αναφερθεί στο νόμο, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση Μακρόν να δηλώσει ότι «θα τον ξαναδεί» και να αναζητήσει «τρόπους ώστε η κυβέρνηση του να αγωνιστεί κατά των διακρίσεων».Ήδη έχει ξεκινήσει δικαστική διερεύνηση του περιστατικού, εις βάρος των τεσσάρων αστυνομικών που χτύπησαν με τόση βαρβαρότητα τον κο Ζεκλέρ. Δεν έχει ασκηθεί ούτε αναμένεται να ασκηθεί δίωξη στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Loopsider ο οποίος και έφερε στο φως το βίντεο καταγραφής της ρατσιστικής επίθεσης. Ειδικά καθώς ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες τονίζουν πως, αν εφαρμοζόταν ο νέος νόμος, το βίντεο και η αστυνομική αυθαιρεσία δε θα έρχονταν ποτέ στο φως. Οι περισσότεροι αναλυτές, παράλληλα, τόνιζαν την «διολίσθηση» του Μακρόν προς την άκρα δεξιά.

Το άρθρο 24 του νέου νόμου ποινικοποιεί την βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση αστυνομικών όταν «απειλεί την φυσική ή ψυχική τους ακεραιότητα», ότι και αν σημαίνει αυτό (ειδικώς το δεύτερο). Ο νόμος, που πέρασε από το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, αλλά όχι και από τη Γερουσία, έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις. Ο Μακρόν ήδη ανακοίνωσε, την Παρασκευή ότι θα δημιουργηθεί επιτροπή αναθεώρησης του φρεσκοψηφισμένου άρθρου 24, αλλά είναι πιθανό η δήλωση και η αλλαγή να προσπαθούν να προλάβουν την απόρριψη του νόμου από τη Γερουσία, λόγω των τεράστιων λαϊκών αντιδράσεων. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρόεδρος της Βουλής, Ρισάρ Φεράντ, που θεωρείται από τους στενότερους συμμάχους του Μακρόν, τον κατηγόρησε ότι δρα μειωτικά προς το κοινοβούλιο.