Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Πρυτάνεις του ΔΠΘ... σίτιζαν με τεράστια ποσά συνεταίρο τους

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ενα βήμα πριν από την παραπομπή του στο πειθαρχικό βρίσκεται ο νυν πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Θανάσης Καραμπίνης, ύστερα από το άκρως επιβαρυντικό γι’ αυτόν πόρισμα που εξέδωσε το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Εφ.Συν.», που είχε αποκαλύψει τα σκάνδαλα στο ακριτικό ίδρυμα, το πολυσέλιδο πόρισμα βρίσκεται ήδη στο υπουργείο Παιδείας, ενώ έχει διαβιβαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και τη γενική γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
Επιπλέον η υπόθεση περνάει στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών η οποία θα ερευνήσει το ποινικό σκέλος καθώς από τους ελέγχους των επιθεωρητών προκύπτει ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, με βασικούς ελεγχόμενους τον νυν πρύτανηΑθ. Καραμπίνη και τον πρώην πρύτανη και καθηγητή Ιατρικής, Κωνσταντίνο Σιμόπουλο.
Ταυτόχρονα, σημαντικές ευθύνες προκύπτουν, εκτός από το πρυτανικό συμβούλιο, για τα μέλη της Συγκλήτου και για τον διευθυντή οικονομικής διαχείρισης και τον προϊστάμενο του τμήματος προμηθειών του ΔΠΘ.
Το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών
Με αφορμή μια σκανδαλώδη απευθείας ανάθεση (με τη μορφή της επέκτασης) του έργου σίτισης των φοιτητών ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2014 παρότι το Πανεπιστήμιο είχε αποφασίσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, η «Εφ.Συν.» από τον Μάιο του 2015 («Ο διαχρονικός εργολάβος σίτισης του Δημοκρίτειου» 22.5.2015, «Οικογενειακές μπίζνες στο Δημοκρίτειο», 4.6.2015) αναφέρθηκε με σειρά δημοσιευμάτων στους δύο εναλλασσόμενους πρυτάνεις (Αθ. Καραμπίνης-Κ. Σιμόπουλος) και στον επί 10 χρόνια εργολάβο σίτισης (Αντώνη Χούτο), με τον οποίο διατηρούσαν εξωπανεπιστημιακές εταιρικές σχέσεις.
Τα δημοσιεύματά μας μαζί με πολλές ακόμα επώνυμες καταγγελίες οδήγησαν στη διερεύνηση των καταγγελλομένων από το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.
Αντικείμενο της έρευνας ήταν η νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης των υπηρεσιών σίτισης για τους φοιτητές στις πόλεις Ξάνθη και Κομοτηνή κατά τα έτη 2005-2015 και στις πόλεις Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη κατά τα έτη 2014-2015. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για τα έτη 2008 και 2015 δεν προσκομίστηκαν στοιχεία στους επιθεωρητές από το Πανεπιστήμιο.

Στην ίδια τσέπη 10 χρόνια

Θανάσης Καραμπίνης, Κωνσταντίνος Σιμόπουλος
Θανάσης Καραμπίνης, Κωνσταντίνος Σιμόπουλος | 
Το ύψος των εγκεκριμένων χρημάτων για τη σίτιση, τα οποία κατέληγαν επί 10 χρόνια (μέχρι να ξεσπάσει το σκάνδαλο) στην ίδια ανάδοχο εταιρεία (Χούτος Catering Α.Ε.), ξεπερνά συνολικά τα 24 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα έτη 2008 και 2015.
Εκτός της σίτισης των φοιτητών, η ίδια εταιρεία (Xoύτος Catering) το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει το έργο της σίτισης και της στέγασης σε πολλές προσφυγικές δομές κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ο Αντώνης Χούτος αγόρασε ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο χωριό Μουριές στο Κιλκίς για να στεγαστούν εκεί πάνω από 200 πρόσφυγες.
Σύμφωνα με το πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, προκύπτουν τα εξής:
Επάλληλοι κύκλοι της συμμετοχής μελών του πρυτανικού συμβουλίου ή συγγενών
Οι επάλληλοι κύκλοι της συμμετοχής μελών του πρυτανικού συμβουλίου ή συγγενικών τους προσώπων σε εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με βασικό μέτοχο εταιρείας, η οποία ήταν ο αποκλειστικός ανάδοχος των συμβάσεων σίτισης | 
1.O πρώην πρύτανης Κωνσταντίνος-Σίμος Σιμόπουλος και ο Αντώνιος Χούτος μετείχαν ως συνιδρυτές στην εταιρεία φωτοβολταϊκών «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε.», που συστάθηκε το έτος 2007. Στη συσταθείσα κατά την ίδια ημερομηνία εταιρεία «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε.» μετείχαν ως συνιδρυτές ο Σιμόπουλος και η σύζυγος του τότε αντιπρύτανη Αθ. Καραμπίνη.
Οι εταιρείες είχαν κοινή έδρα, κοινά τα περισσότερα μέλη των Δ.Σ., κοινό σκοπό, ενώ και οι υπογράφοντες λογιστές και οικονομικοί διευθυντές είναι τα ίδια πρόσωπα.
Στη δε εταιρεία «ΗΛΙΟΚΗΠΟΣ Α.Ε.», κατά τη σύστασή της το έτος 2011, δύο από τα τρία μέλη του Δ.Σ. ήταν κοινά με εκείνα της εταιρείας «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε.», ενώ το τρίτο ήταν ο καθηγητής Στυλιανός Σταματόπουλος
Στις εταιρείες «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε.», «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε.» και «ΗΛΙΟΚΗΠΟΣ Α.Ε.» από το έτος 2012 τροποποιήθηκε η μετοχική τους σύνθεση με τη συμμετοχή και άλλων εταιρειών και μετατράπηκαν σε «THERMI-TANEO VENTURE CAPITAL FUND» και «SPI & ΣΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε.», αντίστοιχα.
2. «Οι σχέσεις που προκύπτουν ανάμεσα στις πιο πάνω εταιρείες και τα πρόσωπα των μετόχων Αντ. Χούτου, Κ. Σιμόπουλου και Μ. Λάππα αναδεικνύουν ένα σύμπλεγμα κοινών εταιρικών και προσωπικών συμφερόντων και σε κάθε περίπτωση μια ιδιάζουσα σχέση μεταξύ των ως άνω προσώπων.
Συνέπεια αυτής της σχέσης είναι να δημιουργείται τεκμήριο επηρεασμού τού τότε πρύτανη Κ. Σιμόπουλου και του τότε αντιπρύτανη Αθ. Καραμπίνη, που είναι σύζυγος της Μ. Λάππα, υπέρ των συμφερόντων της εταιρείας του Αντ. Χούτου.
Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συμβιβάζεται με την αρχή της αμεροληψίας η δημιουργία κοινών εταιρειών από μέλη του πρυτανικού συμβουλίου με τον αποκλειστικό ανάδοχο των συμβάσεων σίτισης κατά την περίοδο 2005-2014», αναφέρεται στο πόρισμα των επιθεωρητών.
3. Το 2005 το πρυτανικό συμβούλιο καθυστέρησε να εγκρίνει την προκήρυξη του διαγωνισμού, ενώ είχε ήδη αποφασιστεί από το 2004 να προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός.
4. Για τον διαγωνισμό του 2007, το πρυτανικό συμβούλιο καθυστέρησε να αποφασίσει τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού, φτάνοντας δύο μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης (24/12/2007).
Επίσης η επιτροπή διαγωνισμού καθυστέρησε αδικαιολόγητα να συνεδριάσει από τις 7/2/2008 -οπότε αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές- έως τις 11/7/2008 που αξιολόγησε τις τεχνικές προσφορές.
Είναι ακριβώς η ίδια χρονική περίοδος που ιδρύονται οι πρώτες εταιρείες φωτοβολταϊκών των εμπλεκόμενων προσώπων.
Οι αναφερόμενες καθυστερήσεις από τα διοικητικά όργανα του ΔΠΘ, είτε από την επιτροπή διαγωνισμών είτε από τα όργανα διοίκησης, είχαν αποτέλεσμα την απευθείας ανάθεση της σίτισης των φοιτητών στον υφιστάμενο ανάδοχο και συνεταίρο Αντ. Χούτο.
5. Η πιο κραυγαλέα ίσως περίπτωση αφορά τη σύμβαση του 2015, στο θέμα που αποκάλυψε η «Εφ.Συν.». Αυτή υπογράφτηκε στις 5/11/2015 με απόφαση Συγκλήτου που διεξάχθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2014. Εκείνη τη μέρα το ζήτημα της σίτισης δεν ήταν καν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Με απόφαση πρύτανη, που φέρεται να επικύρωσε η Σύγκλητος, αποφασίστηκε παράνομα, όπως αποδεικνύεται, να παραταθεί μονομερώς η σύμβαση με τον διαχρονικό εργολάβο, παρότι το δικαίωμα αυτό έπρεπε να ασκηθεί πριν από τη λήξη της σύμβασης βάσει της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο λόγος που αυτό έγινε; Προφανώς για να ακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί πολύ νωρίτερα και είχε αναδείξει άλλες ανάδοχες εταιρείες, από αυτήν του συμμέτοχου στις εταιρείες φωτοβολταϊκών Χούτου.
Υπενθυμίζεται πως η επέκταση της σύμβασης, για την οποία φέρουν ευθύνη και τα μέλη της Συγκλήτου εκείνης της περιόδου, υλοποιήθηκε παρότι η επιτροπή του διαγωνισμού είχε απορρίψει τον συγκεκριμένο υποψήφιο.

Η έγγραφη γνωμοδότηση

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πρύτανη, η επέκταση της σύμβασης βασίστηκε σε έγγραφη γνωμοδότηση με ημερομηνία 10/9/2014 του προέδρου της νομικής υπηρεσίας του ΔΠΘ Στ. Σταματόπουλου, ο οποίος επίσης μετέχει σε εταιρεία φωτοβολταϊκών (ΗΛΙΟΚΗΠΟΣ).
Ενα ερώτημα είναι αν υπάρχει όντως αυτή η έγγραφη γνωμοδότηση του Στ. Σταματόπουλου, όπως ισχυρίζεται ο πρύτανης Καραμπίνης.
Αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, θα αναζητηθούν ευθύνες από τον ίδιο, όπως εξηγεί το πόρισμα των επιθεωρητών. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεμελιωνόταν το αδίκημα της πλαστογραφίας.
6. Οι Αθ. Καραμπίνης και Κ. Σιμόπουλος, κατά παράβαση των διατάξεων του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, δεν δήλωσαν ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος που επιβάλλει την αποχή τους, ώστε να εξαιρεθούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα που έλαβαν τις αποφάσεις για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του 2007 και τη σύναψη συμβάσεων (2008-2011 και 19/9/2014 έως 31/8/2015).
Οπως αναφέρει το πόρισμα, οι προαναφερόμενοι είχαν «ιδιάζουσα σχέση, καθόσον η πρώην υπάλληλος του ΔΠΘ και σύζυγος του Καραμπίνη συμμετείχε ως συνιδρυτής στην εταιρεία «ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε.» με συνιδρυτή τον δεύτερο εξ αυτών, ο οποίος ταυτόχρονα συμμετείχε ως συνιδρυτής στην εταιρεία «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε.» με συνιδρυτή τον ανάδοχο των ως άνω συμβάσεων σίτισης των φοιτητών του ΔΠΘ».
Ο Αθανάσιος Καραμπίνης έγινε γνωστός πανελλαδικά από το περίφημο συμβολικό «χτίσιμο» της πρυτανείας το 2005 από μια ομάδα αριστερών φοιτητών που διαμαρτύρονταν για παρατυπίες στους διαγωνισμούς σίτισης.
Η υπόθεση πήρε διαστάσεις, οι φοιτητές λοιδορήθηκαν από τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, όμως δικαστικά δικαιώθηκαν ύστερα από λίγα χρόνια. Δώδεκα χρόνια έπειτα από εκείνα τα γεγονότα, η πρυτανική αρχή είναι η ίδια.
Οσα σκανδαλώδη ακολούθησαν επί των ημερών Καραμπίνη-Σιμόπουλου κάνουν την παλιά υπόθεση, για την οποία διαμαρτύρονταν οι φοιτητές, να μοιάζει σήμερα ήσσονος σημασίας.
Αποτέλεσε όμως την αρχή που ανέδειξε ένα σύστημα πανεπιστημιακής εξουσίας το οποίο μέχρι σήμερα παρέμενε στο απυρόβλητο, καθώς για τους δικούς τους λόγους η πολιτική και δικαστική εξουσία δεν θέλησαν ποτέ να αναμετρηθούν μαζί του.

Εξόντωση διαφωνούντων

Χαρακτηριστική είναι η νωθρότητα που επέδειξε η Δικαιοσύνη για την υπόθεση αυτή, καθώς, παρά τα δημοσιεύματα της «Εφ.Συν.» από τον Μάιο του 2015 έως σήμερα δεν έχει διαταχθεί ουσιαστική έρευνα για τα πεπραγμένα της πρυτανικής αρχής («Εφ.Συν.», «Τι -δεν- ερευνά η Δικαιοσύνη», 7.11.2015).
Αντιθέτως, όσοι τόλμησαν να εκφέρουν δημοσίως και στα θεσμικά όργανα διαφορετική άποψη για τις αυθαιρεσίες της πρυτανικής αρχής οδηγήθηκαν με εντολές πρύτανη στους τοπικούς εισαγγελείς, οι οποίοι με τη σειρά τους προθύμως ξεκινούσαν έρευνες για υποτιθέμενες παρατυπίες.
Στο πλαίσιο της απόπειρας εξόντωσης των διαφωνούντων ακαδημαϊκών το τελευταίο διάστημα διατάσσονται αλλεπάλληλες ΕΔΕ, καθηγητές παραπέμπονται για φαιδρούς λόγους στο πειθαρχικό, χρηματικές ποινές και στερήσεις μισθών επιβάλλονται, ενώ με αποφάσεις του πρύτανη και της επιτροπής ερευνών ματαιώνονται ερευνητικά προγράμματα -εντελώς τυχαία- όσων ασκούν κριτική στη συγκεκριμένη διοίκηση.
Παράλληλα ο Αθ. Καραμπίνης επιχειρεί να πολιτικοποιήσει το θέμα, αναζητώντας στηρίγματα, ενώ βρίσκει γόνιμο έδαφος για να προβάλει ένα «πατριωτικό» προφίλ σε εφημερίδες όπως το «Πρώτο Θέμα».
Η τελευταία τού έδωσε προχθές τη δυνατότητα να «εκφράσει τους φόβους του για υπόγειες διαδρομές στη Θράκη» και να παρουσιάσει το «εθνικό» του πρόσωπο, σχολιάζοντας τα μειονοτικά, δίγλωσσα σχολεία.
Η διγλωσσία όμως του ίδιου του πρύτανη, αφ’ ενός η δεξιά περί εθνικισμού προς τους αναγνώστες του «Πρώτου Θέματος» και αφ’ ετέρου η αριστερή περί αντιρατσισμού προς τους διωκόμενους φοιτητές που αντιτίθενται στη ρητορική ενός καθηγητή, μόνο απαρατήρητη δεν περνάει.

Εξελίξεις στην Τράπεζα Αττικής


Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε...Απολύσεις υπαλλήλων, ποινικές διώξεις στελεχών για θαλασσοδάνεια και απόστρατοι στο τιμόνι...

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα γεγονότα της Παρασκευής με τα απειλητικά τηλεφωνήματα από τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού σε ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων είναι σε γενικές γραμμές γνωστά. Περαιτέρω ενημέρωση σε ειδικότερες πτυχές της υπόθεσης (ακριβής αριθμός, ονόματα κτλ) θα είναι χρήσιμη μεν αλλά δεν επηρεάζει στο ελάχιστο τη θέση που οφείλουμε να πάρουμε. 

Αν στην περίπτωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου του 2016, η απόφαση για συμμετοχή ή μη καθοριζόταν εν πολλοίς από τα υποκειμενικά κριτήρια του καθενός και οι γενικότερες επισημάνσεις ήταν περισσότερο συμβουλευτικού χαρακτήρα, εδώ τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά και η γραμμή που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι κοινή και ξεκάθαρη. Κανείς δεν πρέπει να υποβάλλει παραίτηση αποδεχόμενος τον εκβιασμό και διευκολύνοντας τα σχέδια της διοίκησης. Η μονομερής καταγγελία σύμβασης δε γίνεται με μία απλή απόφαση της διοίκησης, αλλά υπόκειται στις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 28 του Κανονισμού Εργασίας που προβλέπει ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει. Η απόλυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή από κανέναν, η όποια αποζημίωση θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και στη συνέχεια το Σωματείο οφείλει να ξεκινήσει δικαστικό αγώνα βάσει του Κανονισμού.

Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι το θέμα αφορά ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ κι όχι μόνο τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος είναι καλός ή κακός στη δουλειά του (για αυτό άλλωστε υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες που στην περίπτωση αυτή καταστρατηγούνται), αλλά πρόκειται για μια μετωπική επίθεση στο σύνολο των εργαζόμενων. Για αυτό και η αντίδραση στην επίθεση αυτή δε θα είναι αποτελεσματική αν γίνει ατομικά και κατά μόνας, αλλά μόνο αν είναι συλλογική.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας από τη Διοίκηση «εξυγίανσης» της Τράπεζας και «μείωσης του λειτουργικού κόστους», βάσει μιας λογιστικής προσέγγισης που παρουσιάζεται ως «ουδέτερη» και «αντικειμενική». Όμως οι αριθμοί δεν είναι ποτέ ουδέτεροι, η σημασία και η χρήση τους έχουν πολιτικό περιεχόμενο που το καθορίζει αυτός που τους χρησιμοποιεί. Το επιχείρημα περί «μείωσης του λειτουργικού κόστους» είναι έωλο, καθώς την ίδια ώρα που συνάδελφοι, μαζικά, έχουν οδηγηθεί βίαια προς την έξοδο τους τελευταίους μήνες, παράλληλα μπαίνουν από το παράθυρο σε καλοπληρωμένες προσωποπαγείς θέσεις αργομισθίας:

Πρόσκληση συμμετοχής σε περίπατο και παρουσίαση του εργαστήριου: Διαδρομές της αρχιτεκτονικής από την εποχή του Μοντερνισμού έως σήμερα στην Αττική. Κυριακή 2.4.2017«Διαδρομές της αρχιτεκτονικής, από τις απαρχές της εμφάνισης του μοντερνισμού μέχρι σήμερα, στην Αττική»

Στο πλαίσιο των εργασιών του 2ου Workshop με θέμα Διαδρομές της Αρχιτεκτονικής από την εποχή του Μοντερνισμού μέχρι σήμερα στην Αττική, σας καλούμε στον αρχιτεκτονικό περίπατο στις εργατικές κατοικίες Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στην Πέτρου Ράλλη, την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Στον περίπατο θα ηγηθεί η συνάδελφος Ελίνα Πούλου – αρχιτέκτων Msc ΕΜΠ – η οποία θα παρουσιάσει την αρχιτεκτονική και κοινωνική ιστορία της περιοχής.

Η εκκίνηση έχει οριστεί στις 11:00. Το σημείο συνάντησης των ενδιαφερομένων να την παρακολουθήσουν είναι μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Άννης στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγ. Άννης.

Για την Οργανωτική Επιτροπή η κα Αντωνία Πάνου.

ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ Τμήμα Αττικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΟΥΝΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Οικονομίες κλίμακας ή ενεργειακή δημοκρατία; – Συγκέντρωση ή αποκέντρωση;


Πλαστά διλήμματα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς – Ο λόγος για Ενεργειακό Μάαστριχ


Πρόκειται για ένα δίλημμα, που φέρνει σε αντιπαράθεση πολίτες και συλλογικότητες, παρά το γεγονός ότι με τους όρους που συζητείται, είναι ολωσδιόλου πλαστό.

Ας το δούμε μέσα από δύο τοποθετήσεις, του Παντελή Κάπρου και του Γιώργου Σταθάκη, που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες μέρες στον γνωστό ενεργειακό ιστότοπο energypress.gr.

Ο Π. Κάπρος είναι καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ και πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σήμερα είναι σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και κυβερνήσεων πολλών χωρών της Ε.Ε., για την ενεργειακή ένωση και την εφαρμογή κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύει ότι στην ενέργεια πρέπει να υπάρχει ενιαία αγορά, ενοποιημένα ιδιωτικοποιημένα ενεργειακά δίκτυα και ότι ο καταναλωτής πρέπει να γίνει ο ίδιος επιχειρηματίας. Θεωρεί επίσης ότι η πολιτική για τα ενεργειακά θέματα από τις εθνικές κυβερνήσεις, αποτελεί παρωχημένο ζήτημα, γιατί δημιουργεί εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.[1]

Ο Γ. Σταθάκης είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Π. Κάπρος δηλώνει κατηγορηματικά[2] ότι οι ελληνικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που με βάση τους στόχους της Ε.Ε. θα πρέπει να παράγουν ως το 2030 πάνω από το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορούν να φτάσουν στο ποσοστό αυτό δίχως οικονομίες κλίμακας και συγκέντρωση.

«Οι ΑΠΕ», λέει «που για διάφορους λόγους είναι η μόνη διαθέσιμη λύση μαζί με το φυσικό αέριο συμπληρωματικά», – χωρίς να εξηγεί γιατί και χωρίς να μπαίνουμε κι εμείς τώρα στο κρίσιμο αυτό πεδίο – «δεν μπορούν να είναι μικρές εταιρειούλες σε ισόγεια με δεκάδες καλοπροαίρετους ανθρώπους από πίσω.»

Καταγγελία από την ΑΔΕΔΥ στη Δικέφαλος 1924 ΑΕ

Αναδημοσιεύουμε από : paratiritis-fx.blogspot.gr

Νέα καταγγελία, με ιδιαίτερη σημασία , προς την Δικέφαλος 1924 , αυτή τη φορά από την ΑΔΕΔΥ.

Καταγγέλλει το κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού που προσπαθεί να καλλιεργήσει απέναντι στους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας με τα απανωτά εξώδικα .

Η νέα καταγγελία έρχεται να προστεθεί σ’ αυτή που κατατέθηκε πριν λίγες μέρες (14-3-2017) από την ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ η οποία με την ανακοίνωση της , εκτός των άλλων , ερμήνευε το νομοθετικό πλαίσιο για την διαδικασία έγκρισης των υψομετρικών μελετών και προσυπέγραφε την νομιμότητα της διαδικασίας , που ακολούθησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας . 

Ως πότε θα φωνάζουν κάποιοι οτι ο Δήμος θα πρέπει να σεβαστεί την νομιμότητα ;

Μήπως πρέπει να αντιστραφούν οι ρόλοι και τα βέλη ; Κάποια στιγμή η πολιτεία θα πρέπει να μάθει να σέβεται τους νόμους , που η ίδια δημιουργεί . Επίσης κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει να μη νομοθετεί κατά παραγγελία . 

"Να κατασκευάζει κανείς νόμους είναι εύκολο, να προβλέπει όμως τις συνέπειες είναι δύσκολο. Πολλοί νόμοι χειροτερεύουν τα δεινά προς θεραπεία των οποίων έγιναν" [Λε Μπον]

Πανάκριβα Σχολικά Κτίρια σε χέρια ιδιωτών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)

Νέα σύγχρονα κτίρια μπορεί να παραδίδονται με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, οι συμβάσεις όμως αποκαλύπτουν ότι οι ιδιώτες αποκτούν λόγο στην ίδια τη λειτουργία των σχολείων


Η Προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε την κατασκευή 24 σχολείων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, που εγκαινιάζονται αυτή την περίοδο από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Τι σημαίνει όμως κατασκευή σχολείων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ;


Η κατασκευαστική εταιρεία ανέλαβε εξολοκλήρου την κατασκευή και την τεχνική διαχείριση των σχολικών μονάδων (φύλαξη τις ώρες που το σχολείο είναι κλειστό, καθαριότητα, τεχνική συντήρηση). Τα κεφάλαια προήλθαν από ίδιους πόρους (περίπου 5%) και τα υπόλοιπα από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (με επιτόκιο της τάξης του 7,25 - 8%), καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Jessica» (για την ανάπλαση των πόλεων).

Στη συνέχεια, η κατασκευαστική εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚτΥπ), στην οποία συγχωνεύθηκε (ουσιαστικά καταργήθηκε) ο πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Το ελληνικό Δημόσιο, μέσω της ΚτΥπ ΑΕ, ουσιαστικά «νοικιάζει» για 25 χρόνια τα κτίρια αυτά, τα οποία στην πορεία θα μεταβιβαστούν (αν δεν αλλάξει κάτι), κατά πλήρη κυριότητα, στο ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνουμε ότι τα κτίρια αυτά, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, δεν αποτελούν ιδιοκτησία της ΚτΥπ ΑΕ, όπως γινόταν με τα κτίρια που κατασκεύαζε ο πρώην ΟΣΚ.Αποτελούν περιουσία της κατασκευαστικής εταιρείας, όπου το Δημόσιο πληρώνει νοίκι για τη χρήση τους. Η εταιρεία είναι η αποκλειστική υπεύθυνη για όλα τα έργα συντήρησης και αντικατάστασης των εγκαταστάσεων του σχολείου, για όλο το διάστημα των 25 χρόνων, όπως προβλέπεται αναλυτικά στη σύμβαση με την ΚτΥπ ΑΕ.

Τα έξοδα που βαραίνουν την κατασκευαστική εταιρεία είναι για την κατασκευή και συντήρηση του σχολείου και την αποπληρωμή των τόκων του δανείου από την Ε

Διοίκηση ΕΦΚΑ: Εμπαιγμός με την παράταση καταβολής εισφορών


Το ΔΣ του ΕΦΚΑ στη σημερινή συνεδρίαση Πέμπτη 30.03.17 όπως φαίνεται από εδώ: http://tmede.gr/2017/03/30/par atasi-ton-asfalistikon-isforon -v-examinou-2016/
έδωσε παράταση ΜΟΝΟ για την καταβολή των εισφορών 2ου εξαμήνου 2016 του πρώην ΕΤΑΑ έως τις 30.06.17
Για τις εισφορές ΕΦΚΑ Ιανουαρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Επομένως οι εισφορές για το μήνα Ιανουάριο λήγουν στις 31.03.17 και οι εισφορές Φεβρουαρίου στις 13.04.17

Επίσημη ανακοίνωση ή δελτίο τύπου από τον ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Αν ισχύει η παραπάνω απόφαση ΔΣ/ΕΦΚΑ πρόκειται για μια ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και χωρίς προηγούμενο ΤΑΚΤΙΚΗ της διοίκησης του ΕΦΚΑ και του υφυπουργού εργασίας Πετρόπουλου οι οποίοι στα πλαίσια της κινητοποίησης των ασφαλισμένων στα γραφεία του ΕΦΚΑ σήμερα Πέμπτη 30.03.17 ανακοίνωσαν στους εκπροσώπους των φορέων των ασφαλισμένων πως μόλις πριν από λίγο:
"το ΔΣ/ΕΦΚΑ έκανε δεκτή την εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων"

Η σημερινή κινητοποίηση στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οποία συμμετείχαν η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, η ΕΜΔΥΔΑΣ, ο ΣΑΔΑΣ, ο ΣΠΜΕ , εκπρόσωποι φορέων ιατρών, εκπρόσωποι φορέων νομικών,
αντιμετωπίστηκε αρχικά από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ με αποκλεισμό της πρόσβασης στη συνεδρίαση του ΔΣ/ΕΦΚΑ από κατασταλτικές δυνάμεις της αστυνομίας και μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΔΣ έγινε δεκτή μια αντιπροσωπεία από τους παρευρισκόμενους φορείς.

Στα δίκαια αιτήματα των φορέων των ασφαλισμένων ο υφυπουργός Πετρόπουλος χωρίς να δεσμευτεί σε τίποτα απάντησε χαρακτηριστικά πως "αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης για να γίνουν νομοθετικές παρεμβάσεις" ενώ ο διοικητής ΕΦΚΑ Αθ. Μπακαλέξης σημείωσε τα αιτήματα για να απαντήσει σε μελλοντική συνάντηση. Οι παρευρισκόμενοι του υποσχέθηκαν πως αν χρειαστεί θα έρχονται στον ΕΦΚΑ κάθε Πέμπτη που έχει συνεδρίαση το ΔΣ όπως έχουν κάνει άλλωστε και στο παρελθόν...

Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Πάρκο για όλους - Όχι γήπεδο ποδοσφαίρου στο Γουδή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΟΧΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΓΟΥΔΗ

Ο χώρος του πάρκου Γουδή αποτελεί έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες ελεύθερους δημόσιους χώρους της Αθήνας που προέκυψαν μετά την απομάκρυνση στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα της άμεσης επαφής με τον ορεινό όγκο του Υμηττού.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες και ύστερα από πολύχρονους αγώνες των πολιτών, το Γουδή έχει θεσμοθετηθεί ως «Μητροπολιτικό Πάρκο Πράσινου και Αναψυχής»  με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ν. 4277/2014) και έχει ενταχθεί στις Ζώνες προστασίας του Υμηττού (Π.Δ. 187 Δ’/2011).

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε απαράδεκτη την πρόσφατη αιφνιδιαστική εξαγγελία του πρωθυπουργού με την οποία αγνοείται η εκφρασμένη θέληση των πολιτών, παρακάμπτεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και παραχωρείται τμήμα του πολύτιμου δημόσιου χώρου στο Γουδή για την κατασκευή ενός ιδιωτικού γηπέδου ποδοσφαίρου χιλιάδων θεατών και συνοδευτικών κτιριακών εγκαταστάσεων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες, ως προς τον προσανατολισμό και το περιεχόμενο του -υπό εκπόνηση- νέου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού.

Επισημαίνεται ότι, αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και εκτιμούν ότι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο χώρο αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, ατμοσφαιρικής  ρύπανσης και ασφάλειας στην ευρύτερη οικιστική περιοχή, συρρικνώνοντας τον δημόσιο χώρο πράσινου και αναψυχής και ακυρώνοντας τελικά τον χαρακτήρα του θεσμοθετημένου Μητροπολιτικού Πάρκου.

Καλούμε σε ενημερωτική δημόσια συζήτηση,
την Τρίτη 4 Απριλίου, στις 7:00 μ.μ.,
στο Δημαρχείο στο Χολαργό (Περικλέους 55)

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΣΑΔΑΣ "Νέος κύκλος της βίας; "

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αθήνα 29 Μαρτίου 2017 

Προς Τον Δήμο Νέας Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος 

Για τα φαινόμενα εκτροπής στη Νέα Φιλαδέλφεια 

Νέος κύκλος της βίας; 

Ένας νέος κύκλος βίας, με στόχο τον Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σημερινή κακοποιός δράση και οι απειλές δεν στρέφονται μόνον εναντίον της ηγεσίας της δημοτικής αρχής, του Δημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (που πρόσφατα και δημοσίως προπηλακίστηκε): στρέφονται πλέον και κατά των υπαλλήλων που αρνούνται να παρανομήσουν, απλώς για να διευκολύνουν την ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 1924 Α.Ε. 
Των προσφάτων επεισοδίων προηγήθηκε πέρσι ένα διάλειμμα ηρεμίας στη Νέα Φιλαδέλφεια, που διευκόλυνε την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να ικανοποιήσουν τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς για το γήπεδο. 
Την σημερινή αναζωπύρωση, φαίνεται ότι προκάλεσε ένα τεχνικό, διοικητικό ζήτημα. 
Θα αναφερθούμε σε αυτό συνοπτικά, γιατί το γενεσιουργό της εγκληματικής δράσης στη Νέα Φιλαδέλφεια φαίνεται ότι βρίσκεται αλλού. 

Ένα τεχνικό ζήτημα; 

Η σημερινή ένταση στην περιοχή, ήρθε σε συνέχεια του αιτήματος της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ να εγκρίνει ο Δήμος την υψομετρική μελέτη του δημόσιου χώρου που θα περιβάλλει το γήπεδο, για να την χρησιμοποιήσει για την αδειοδότηση της κατασκευής του γηπέδου. 
Στον χώρο αυτό περιλαμβάνεται το συγκοινωνιακό έργο «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια». Με αυτό θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο. 
Αρμόδια για την έγκριση της μελέτης αυτού του έργου είναι η Περιφέρεια. Όμως η Περιφέρεια έχει παραλάβει μόνον την προμελέτη του (από ιδιώτη μελετητή). Οριστική μελέτη του έργου δεν έχει υποβληθεί. Χωρίς την έγκριση οριστικής μελέτης του έργου από την Περιφέρεια, τα υψόμετρα του δημόσιου χώρου που θα περιβάλλει το γήπεδο δεν έχουν οριστικά καθοριστεί. Επομένως ο Δήμος δεν μπορεί ούτε γνωμοδοτικά -όπως είναι αρμόδιος- να εγκρίνει την υψομετρική μελέτη, όπως αιτήθηκε η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ, αφού η οριστική μελέτη του συγκοινωνιακού έργου παραμένει ανύπαρκτη. 

Επιμονή και απειλές 

Από το 2014 ο Δήμος έχει κάνει γνωστό στην ΔΙΚΕΦΑΛΟ τις προϋποθέσεις για έγκριση υψομετρικής μελέτης, ανάμεσα στις οποίες η έγκριση από την Περιφέρεια της οριστικής μελέτης για το συγκοινωνιακό έργο που αναφέρθηκε. 
Δυο χρόνια μετά (2016) η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ επανήλθεκαι επιμένει να εγκρίνει ο Δήμος τα υψόμετρα του δημόσιου χώρου που θα περιβάλλει το γήπεδο, ενώ η οριστική μελέτη του χώρου παραμένει ανύπαρκτη. 

Χρέη - φωτιά 30 δισ. στα ασφαλιστικά ταμεία


Στοιχεία 80.000 ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ έχει στα χέρια του το ΚΕΑΟ και ετοιμάζει την επίθεση...Ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο οι εργοδότες και ασφαλισμένοι που χρωστούν στα ταμεία, ουσιαστικά στο νέο φορέα, τον ΕΦΚΑ. Το ποσό των ληξοπρόθεσμων οφειλών φτάνει τα 30 δις ευρώ. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που διαχειρίζεται πλέον όλες τις οφειλές ( και αυτές κάτω των 5.000 ευρώ) στοχεύει σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του να εισπράξει 1 δις. ευρώ από τα 22 εντός του 2017.

Οι νέοι οφειλέτες ( κάτω των 5.000 ευρώ ) που διαβιβάστηκαν στο Κέντρο είσπραξης ξεπερνούν το 1κ. Οι οφειλές τους θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη ενταγμένες οφειλές, οι οποίες στο τέλος του 2016 ήταν στο ύψος των 17,5 δισ. ευρώ για 314.917 οφειλέτες. Είναι εμφανές ότι πρόκειται για πολύ μεγάλο όγκο οφειλών η διαχείριση των οποίων απαιτεί εντατικές προσπάθειες για την τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, την ενημέρωση των οφειλετών, τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων και την επιβολή της αναγκαστικής είσπραξης.

Με δεδομένο ότι δεν έχει καταμετρηθεί το συνολικό ύψος των οφειλών που μεταφέρθηκαν αναμένεται το σύνολο των οφειλών να ξεπεράσει τα 22 δις.

Το ΚΕΑΟ θα εντείνει την πίεση προς του οφειλέτες με αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων και λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια της ρύθμισης. Το 2016 το ΚΕΑΟ προχώρησε σε εφαρμογή 37.570 ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι 23.791 το 2015.

Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι το τέλος του 2016 έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 132.923 οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (περίπου το 26% των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί 136.678 οφειλέτες με οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω. Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 57.066 και 2.903 οφειλέτες.

Μέσα στο 2016 εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 48.677 νέοι οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 824.134.539 ευρώ (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη). 

Από τους 40.142 οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. που απώλεσαν την ρύθμιση του Ν.4321/2015, οι 5.232 έχουν υπαχθεί στην πάγια.

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Στάση Εργασίας και ανακοίνωση συμπαράστασης

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Αρ. Πρωτ. : 4419
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-3-2017 ΑΠΟ ΤΙΣ 2.00 Μ.Μ.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στα πλαίσια των διεκδικήσεών της, λόγω της εφαρμογής του αντιασφαλιστικού Ν.4387/16, προκηρύσσει στάση εργασίας την Πέμπτη 30/3/2017 από τις 2.00μ.μ έως τη λήξη του ωραρίου.
Αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτό το συνεχή κατήφορο, τη συνεχιζόμενη φτωχοποίησή μας, την απόλυτη υποβάθμιση του ρόλου μας και την παραπέρα αποδόμηση του Δημοσίου, να αποτρέψουμε την διευρυνόμενη υποβάθμιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, τον ευτελισμό των συντάξεων, τη συνεχιζόμενη ληστρική φορολογία, ο μόνος δρόμος είναι η αντίστασή μας απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές επιλογές.
Συμπαρατασσόμαστε και με τους υπόλοιπους εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και καλούμε από κοινού σε συγκέντρωση στις 3:00μ.μ. στον ΕΦΚΑ (Αγ. Κωνσταντίνου 5) στις 30/3/2017 και διεκδικούμε:
 • Να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε θέσει σχετικά με τους διπλοασφαλισμένους συναδέλφους και τον υπολογισμό των συντάξεών τους.
 • Να επιστραφούν οι εισφορές της Ειδικής Προσαύξησης στους μετά το ’93 ασφαλισμένους, όπως επανειλημμένως έχουμε ζητήσει και το Υπουργείο κωφεύει.
 • Να καταργηθούν οι αναδρομικές αυξήσεις εισφορών του Ν.3986/11 που ειδικά στους μισθωτούς προ και μετά το ’93 φόρτωσαν ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση πρόσθετα βάρη, σε έναν ασφαλιστικό κλάδο που μόλις καταργήθηκε.
 • Όχι στα ιδιωτικοποιημένα επαγγελματικά ταμεία που καταργούν την κοινωνική ασφάλιση.
Όχι στην παράδοση των οφειλετών στον κατασχετικό μηχανισμό του ΚΕΑΟ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οφειλές δημιουργήθηκαν από την επαγγελματική συντριβή του Κλάδου μας.

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Αρ.Πρωτ: 4421
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ εκφράζει την συμπαράστασή του στους συναδέλφους μας Δημήτριο Κλεφτοδήμο, Αναστασία Χριστοπούλου, Ιωσήφ Νομικό και Νικόλαο Θεοδωρίδη, οι οποίοι δικάζονται στις 30/3/2017 στο 3ο Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έλθει σε γνώση μας εκτιμούμε ότι ως μέλη της Επιτροπής Κρίσης Αυθαιρέτων κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγ. Παρασκευής ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και της εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος.
Πάγια θέση της Ένωσής μας είναι:
 • ΟΧΙ στην ποινικοποίηση της εργασίας μας.
 • ΟΧΙ στην "εύκολη" παραπομπή σε δικαστικές και πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων οι οποίοι καλούνται να αποδείξουν (ενώπιον ακροατηρίου) την οφθαλμοφανή αθωότητά τους, ενώ θα μπορούσε να είχε εκδοθεί πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα για απαλλαγή τους, ώστε ούτε οι συνάδελφοι να ταλαιπωρούνται (με πολλαπλές επιπτώσεις ψυχολογικές, οικονομικές, υπηρεσιακές κα) αλλά ούτε να επιβαρύνονται τα πινάκια των δικαστηρίων με υποθέσεις και να διευκολύνεται το έργο της δικαιοσύνης.
Κατόπιν αυτών, ευελπιστούμε στην αθώωση των προαναφερόμενων συναδέλφων και την αποφυγή των σοβαρών συνεπειών για τους ίδιους αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας τους.

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση της ΕΑΑΚ για τα γεγονότα στο ΕΜΠ και τη στάση των δυνάμεων της ΚΝΕ

Ανακοίνωση της ΕΑΑΚ
για τα γεγονότα στο ΕΜΠ και τη στάση των δυνάμεων της ΚΝΕ
Την ίδια ώρα που τα πανεπιστήμια βρίσκονται σε μια οριακή κατάσταση, με μια ποιοτικά αναβαθμισμένη εκπαιδευτική αναδιάρθρωση να βρίσκεται στα σκαριά, η ΚΝΕ επιλέγει σαν απάντηση να στοχοποιήσει την αγωνιστική δράση της μαχόμενης ριζοσπαστικής αριστεράς. Αποκορύφωμα της στάσης αυτής αποτέλεσαν τα γεγονότα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 23/3. Παρά τη δημοσιότητα που έλαβαν αυτά τα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα και τυχαία, αλλά συνδέονται με μια αλυσίδα γεγονότων που προηγήθηκαν.
Ήδη πριν από μιάμιση περίπου εβδομάδα οι δυνάμεις της ΚΝΕ επέλεξαν να στήσουν καρτέρι σε μέλος των ΕΑΑΚ της Ιατρικής, εκτός σχολής, η οποία ακολουθήθηκε από κεντρική επίθεση της ΚΝΕ Ιατρικής σε μέλη της ΕΑΑΚ στην Ιατρική. Σε αυτές τις εκφυλισμένες πρακτικές της ΚΝΕ, δόθηκε η απάντηση που αντιστοιχούσε.
Την Πέμπτη 23/3, προετοιμάζοντας το έδαφος για όσα ακολουθούσαν, εξέδωσε ανακοίνωση η οποίαλασπολογεί άνευ αρχών ενάντια στον κινητοποιούμενο κόσμο των φοιτητικών συλλόγων στο Υπουργείο Παιδείας και τους αγωνιστές της ΕΑΑΚ, χαρακτηρίζοντας τους ως «τσιράκια της κυβέρνησης», προσπαθώντας να αποσείσει από τις δυνάμεις της ΚΝΕ την ευθύνη για τη διάσπαση του κινήματος. Η προβοκατόρικη διάθεση αυτής της ανακοίνωσης ήταν ξεκάθαρη καθώς έφτανε στο σημείο να κατηγορήσει τους φοιτητικούς συλλόγους που συγκεντρώθηκαν στο Υπουργείο με αποφάσεις γενικών συνελεύσεωναλλά και την ίδια την ΕΑΑΚ, για συνεργασία με την αστυνομία (η οποία δεν υπήρχε καν, στον χώρο του Υπουργείου)!!!
Μετατρέποντας σε πράξη το «πνεύμα» της προβοκατόρικης αυτής ανακοίνωσης, στο Φυσικό, 30 κνίτες επιτέθηκαν με τραμπούκικο τρόπο στα (πολύ λιγότερα) μέλη του σχήματος ΕΑΑΚ που βρίσκονταν στη σχολή. Η συγκεκριμένη πρακτική δεν ήταν τυχαία, κάτι που αναδεικνύεται από τα γεγονότα που ακολούθησαν στο ΕΜΠ.

ΠΡΕΣΑ: Παρέμβαση για το ασφαλιστικό στο ΔΣ ΕΦΚΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΣ/ΕΦΚΑ ΣΤΙΣ 30.03.17

Με την ολοκλήρωση πλέον 3 μηνών από την έναρξη λειτουργίας του νέου ενιαίου υπερ-φορέα ασφάλισης ΕΦΚΑ και την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου από 01.01.17 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχει γίνει πλέον κατανοητό στην πράξη, μετά και την αποστολή των πρώτων ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ, πως πρόκειται για μια ενοποίηση με αρνητικό πρόσημο για το σύνολο των πιο πληττόμενων κοινωνικών ομάδων σε όποιο εργασιακό κλάδο και αν ανήκουν.

Ειδικότερα για τον κλάδο των μηχανικών του πρώην πλέον ΤΣΜΕΔΕ, όπως επίσης και για άλλους κλάδους του πρώην ΕΤΑΑ, είναι ξεκάθαρο πως το νέο ασφαλιστικό καθεστώς, σε πλήρη συνέχεια των προηγούμενων, επιτίθενται για μία ακόμη φορά βίαια στις πιο πληττόμενες κοινωνικές ομάδες δηλαδή στους άνεργους και στους υποαπασχολούμενους συναδέλφους οι οποίοι μάλιστα καλούνται να πληρώσουν υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.      

Είναι προφανές πως το επόμενο χρονικό διάστημα στον ήδη μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων από όλους τους εργασιακούς κλάδους που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ και οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις θα προστεθούν χιλιάδες ασφαλισμένοι στους οποίους φορτώνεται ένα πλήρως άδικο χρέος που διαρκώς μεγαλώνει και στο οποίο επιβάλλονται απαράδεκτες προσαυξήσεις.

Οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται ήδη σε αυτό το καθεστώς δηλαδή της δημιουργίας ενός τεχνητού ασφαλιστικού χρέους, πλήρως δυσανάλογου με την εργασιακή και οικονομική τους κατάσταση, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που αργά ή γρήγορα θα βρεθούν σε αυτό το καθεστώς, έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν και δύο νέες αρνητικές εξελίξεις που εφαρμόζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη σημερινή κυβέρνηση:

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θεωρούνται για τον ΕΦΚΑ οφειλέτες χάνουν πλήρως την ασφαλιστική τους ικανότητα και βρίσκονται εκτός του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με συνέπεια να καλούνται να καλύψουν ατομικά τις όποιες ανάγκες του για παροχές υγείας. Τον τελευταίο μάλιστα μήνα με την εφαρμογή κατά γράμμα μιας νέας υπουργικής απόφασης έχουν περιοριστεί σε μια πολύ μικρή ομάδα και οι όποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις εφαρμόζονταν παλαιότερα.

Δελτίο Τύπου από τη σύσκεψη εργαζομένων με μπλοκάκι και αυτοαπασχολούμενων στις 23/03


Την Πέμπτη 23 Μάρτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκε μαζική διακλαδική σύσκεψη με βασικό θέμα την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και τους εργαζόμενους που εργάζονται με «μπλοκάκι», έπειτα από κάλεσμα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.

Στην σύσκεψη πήραν μέρος εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, σωματεία και συλλογικότητες. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν ερευνητές από το Σύλλογο Υποψήφιων Διδακτόρων ΕΜΠ, το ΕΛΚΕΘΕ και από άλλα ερευνητικά κέντρα, εργαζόμενοι από το Σύλλογο Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (ΣΜΕΔ), το Σύλλογο Έμμισθων Ιατρών Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Αθήνας Πειραιά (ΣΕΙΙΝΑΠ), δικηγόροι που εργάζονται στο τμήμα μεταναστευτικής πολιτικής, εργαζόμενοι με μπλοκάκι από την ΔΕΗ, η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών, μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ, αυτοαπασχολούμενοι γιατροί και δικηγόροι, μέλη φοιτητικών συλλόγων του ΕΜΠ με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων.

* Τη συζήτηση απασχόλησε η κατάσταση που διαμορφώνει ο νέος αντιασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου, οι κυβερνητικές ρυθμίσεις για το μπλοκάκι και η στάση της εργοδοσίας σε μια σειρά κλάδων και χώρων εργασίας όπου το «μπλοκάκι» αποτελεί την κύρια μορφή απασχόλησης.

* Στην συζήτηση ήταν κοινός τόπος πως ο νόμος Κατρούγκαλου εναρμονίζεται με την κατεύθυνση της πλήρους διάλυσης της ασφάλισης ως κοινωνικό δικαίωμα και τη μετατροπή της σε εξατομικευμένη υποχρέωση και ανταποδοτική «παροχή». Παράλληλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέσω των ρυθμίσεων για τα μπλοκάκια νομιμοποιεί το συγκεκριμένο καθεστώς και σηματοδοτεί την περαιτέρω εξάπλωση και εδραίωσή του δελτίου παροχής υπηρεσιών στην εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα «μπλοκάκια» - Οδηγίες χρήσης

Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (μπλοκάκια).

Η πλατφόρμα αποτελείται από 2 επιμέρους εφαρμογές 


Στην πρώτη γίνεται η διαχείριση (καταχώριση) των συμβάσεων. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Η είσοδος στην υπηρεσία Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016) γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, εμφανίζεται Αρχική σελίδα με σύντομες οδηγίες για τα πρόσωπα που εντάσσονται, ποσοστά εισφορών και οδηγίες για την δήλωση των συμβάσεων και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.


Επιλέγοντας Συμβάσεις Απασχόλησης -> Διαχείριση, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα βασικά στοιχεία αντισυμβαλλόμενου (Επωνυμία, ΑΜΕ και ΑΦΜ) και φόρμα καταχώρησης στοιχείων ασφαλισμένου μέσω σύμβασης.

Κάλεσμα σε μαζική διακλαδική παρέμβαση στο ΔΣ ΕΦΚΑ, στις 30/03/2017, Αγ.Κωνσταντίνου 5 (Ομόνοια)

Η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών καλεί σε μαζική διακλαδική παρέμβαση στο ΔΣ ΕΦΚΑ, στις 30/3. Το κάλεσμα γίνεται σε συντονισμό με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, αλλά και συλλογικότητες από άλλους κλάδους με βάση την απόφαση της συνάντησης συντονισμού την Πέμπτη 23/3 ( βλ. διακλαδική σύσκεψη που κάλεσε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών). Θεωρούμε ότι η μάχη για την απόκρουση των καταστροφικών για εμάς νεοφιλελεύθερων μέτρων δε μπορεί να περιορίζεται στην –κατά τα άλλα απαραίτητη– καταγγελία των υπερεθνικών εμπνευστών τους και των κυβερνητικών υποχειρίων τους. Αναγκαστικά περνάει και μέσα από τα εκτελεστικά όργανα, όπως ο ΕΦΚΑ, που άλλωστε δεν παραλείπει να προσθέσει τη δική του κακόβουλη νότα στα μέτρα των εντολέων του. Έτσι, παράλληλα με όλα τα ζητήματα που θα τεθούν, είτε από συναδέλφους είτε από φίλους άλλων κλάδων που και αυτοί στοχοποιούνται, καθώς ανήκουν στον κόσμο της εργασίας, εμείς εστιάζουμε στα ακόλουθα:
 • Το ζήτημα που έχει ανακύψει για την ασφαλιστική ικανότητα, εξαιτίας της νέας ερμηνείας της σχετικής εγκυκλίου που έχει δώσει ο ΕΦΚΑ και η οποία αποκλείει πολλούς συναδέλφους από την ασφάλιση.
 • Το σταμάτημα των κατασχέσεων σε βάρος ασφαλισμένων με οφειλές μέσω του ΚΕΑΟ, με παράλληλη ενημέρωση του ΔΣ του ΕΦΚΑ σχετικά με τις διεκδικήσεις μας για το μείζον θέμα της αποστολής στο ΚΕΑΟ (ένα όργανο που στοχοποιεί άμεσα τον κόσμο της εργασίας) ακόμη και των μικρών οφειλετών.
 • Την ανάγκη απόδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας με οφειλές, ρύθμιση που θα ωφελήσει και τους ασφαλισμένους και το ταμείο, αντίστοιχη με παλιότερη απόφαση της ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ.
 • Την ανάγκη παράτασης στην καταβολή των υπέρογκων τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους μηχανικούς, ως προσωρινή ελάφρυνση, με δεδομένη τη συσσώρευση υποχρεώσεων στο μήνα Μάρτιο.
 • Την ενημέρωση του ΔΣ του ΕΦΚΑ σχετικά με το απαράδεκτα και κοινωνικά ανάλγητο ύψος των εισφορώνμε τις οποίες χρεώνονται οι αυτοαπασχολούμενοι, και σε ορισμένους κλάδους, όπως το δικό μας, ακόμα και οι άνεργοι πρώην αυτοαπασχολούμενοι (ασφάλιση ιδιότητας).
Παράλληλα η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών απευθύνει κάλεσμα σε συγκρότηση ενιαίου μετώπου του κόσμου της εργασίας.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/3, ΣΤΙΣ 3.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 (ΟΜΟΝΟΙΑ)