Σάββατο 13 Μαΐου 2023

ΨΗΦΙΣΜΑ του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δημόσιου συμφέροντος


ΑΠ 4060 Αθήνα 11 Μαΐου 2023

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Μπουμπουλίνας 20 – 22
10682 Αθήνα

Κοινοποίηση
 Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ
 ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 Μέλη του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δημόσιου συμφέροντος

Ζούμε σε μία εποχή όπου στο όνομα της προσέλκυσης επενδύσεων, της ανάκτησης της «επενδυτικής βαθμίδας», της άνευ όρων «ανάπτυξης» με την έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης, στενεύουν διαρκώς τα περιθώρια υπεράσπισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος αλλά και μιας μακραίωνης ιστορίας πολιτισμού που έχει αποτυπωθεί σε όλη την επικράτεια. Αυτή θα πρέπει ή να ενταχθεί στην οπτική της τουριστικής ανάπτυξης ή να πεθάνει όπως κάθε τι που γερνά και περνά η περίοδος της αποδοτικότητας του. Με λίγα λόγια ότι δεν «παράγει χρήμα» δεν είναι άξιο συζήτησης άρα είναι άχρηστο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο γινόμαστε μάρτυρες επεισοδίων του ιδίου «έργου», όσο και αν τα πράγματα μοιάζουν ασύνδετα:

 Πριν από μερικές μέρες ζήσαμε την μαφιόζικη επίθεση ενάντια στον αρχαιολόγο Μανώλη Ψαρρό, θυμίζοντάς μας τον ξυλοδαρμό στις 16.07.2018 του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Δόμησης Σαντορίνης.
 Βλέπουμε να υπάγονται στον νόμο περί αυθαιρέτων πολλές κατασκευές σε περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον χωρίς όμως ουσιαστικά καμία γνωμοδότηση από τις εφορίες αρχαιοτήτων (από τις πάνω από 1000 υπαγωγές μόνο 4 έφτασαν στις εφορίες).
 Ανεχόμαστε στο όνομα μιας ανέξοδης τουριστικής ανάπτυξης την ανυπαρξία στρατηγικού κρατικού ελέγχου με την αποδυνάμωση των σχετικών υπηρεσιών από υπαλλήλους και παράλληλα την ανυπαρξία πολιτικής για κεντρικό σχεδιασμό (πολεοδομικό και χωροταξικό) για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων.
 Οι λεγόμενοι «στρατηγικοί επενδυτές» αποτελούν πλέον κράτος εν κράτει.
Έχουν δικαίωμα επί της ουσίας να διαμορφώνουν την νομοθεσία, να ασκούν πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό προς το συμφέρον τους.
 Τα μουσεία μετατρέπονται σε ΝΠΔΔ ιδιωτικοποιώντας πλευρές της λειτουργίας τους, βορά στις επιδιώξεις μιας εικόνας της χώρας μας ως τεράστιου ξενοδοχείου με πολλές προσφορές. Ο αναξιοκρατικός και αδιαφανής τρόπος διορισμού των διοικήσεων των νέων αυτών ΝΠΔΔ, αποτελεί συνέχεια της ίδιας πολιτικής.

Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

Για την επιστροφή χρημάτων από τις ασφαλιστικές εισφορές Επικουρικού και Εφάπαξ (Πρόνοιας)

Για την επιστροφή χρημάτων από τις ασφαλιστικές εισφορές Επικουρικού και Εφάπαξ (Πρόνοιας)

Περί τίνος πρόκειται: Οι βασικές ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών αφορούν τους εξής κλάδους: α) κύρια σύνταξη , β) υγεία, γ) επικουρικό, δ) εφάπαξ (πρόνοια), ενώ υπάρχουν και ορισμένες επιπλέον εισφορές υπέρ ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ κλπ για όσους είχαν τυπική σύμβαση εργασίας.

Μέχρι και τις αρχές του 2019 οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς μηχανικούς με σύμβαση εργασίας αλλά και με σύμβαση του άρθρου 9/39 του νόμου Κατρούγκαλου (δηλαδή “μπλοκάκι με αναγγελία”) υπολογίζονταν αναλογικά με βάση το μισθό.

Η συγκεκριμένη διάταξη άλλαξε από το 2019, και οι εισφορές γ) για το επικουρικό και δ) για το εφάπαξ έγιναν σταθερά ποσά (επιλογή κλάσεων) και όχι αναλογικά με το μισθό. Προφανώς η αλλαγή έγινε για να μειωθούν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, συνδέθηκε με την κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης και τζογαρίσματος της επικουρικής ασφάλισης που έφεραν οι ασφαλιστικοί νόμοι Βρούτση - Χατζηδάκη, και θα έχει επιπτώσεις και στο ύψος αυτών των συντάξεων (επικουρική - εφάπαξ)

Παρά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού, δεν άλλαξαν τα αντίστοιχα συστήματα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι (και οι εργοδότες για το επικουρικό) να χρεώνονται μεγαλύτερα ποσά από αυτά που όντως κατέληγαν στις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η διαφορά αυτή πρέπει να επιστραφεί στους/τις εργαζόμενους/ες, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη αυτόματα!

Ποιους/ες αφορά:

Όλους/ες που είχαν σχέση εργασίας μηχανικού (για να υπάρχουν οι εισφορές επικουρικού - εφάπαξ)

Μισθωτού (δηλαδή και τυπική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το παλιό καθεστώς ΙΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ) ή
"Μπλοκάκι με αναγγελία", δηλαδή άρθρο 9/39 του ν. Κατρούγκαλου για έστω και 1 μήνα από τον Ιανουάριο του 2019 ως και το Σεπτέμβριο του 2020.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επανυποβολή αιτημάτων σχετικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Υπ. Υγείας – Αίτηση Θεραπείας

Προς: 1. Υπουργείο Υγείας / Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων
2. Υπουργείο Οικονομικών / Επιτροπή μεταρρύθμισης Επιδόματος και Ανθυγιεινής Εργασίας
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Επανυποβολή αιτημάτων σχετικά με το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Υπ. Υγείας – Αίτηση Θεραπείας

Σχετ. (1) : Το υπ'αρίθμ.1392/3-5-2023 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Υγείας


Η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Ως εκ τούτου, προασπιζόμαστε τον ρόλο και την συμβολή του Διπλωματούχου Μηχανικού στη λειτουργία του Κράτους, με γνώμονα την σπουδαιότητα του ευρέως τεχνικού γνωστικού αντικειμένου που απαιτείται και τις ευθύνες που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων του.

Στις 21 Απριλίου 2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2611Β’/21-04-2023 η Κ.Υ.Α. 2/35134/ΔΕΠ των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας για τον καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του νόμου 4354/2015 των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.

Παρότι στο παρελθόν έχουμε εκφράσει τις παρατηρήσεις μας, τόσο όταν δημοσιεύτηκε ο γνωμοδότηση της Διϋπουργικής επιτροπής για την «Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» όσο και κατά την δημοσίευση τους Σχεδίου της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α., φαίνεται ότι οι παρατηρήσεις μας δεν είχαν θετικής ανταπόκρισης από την μεριά σας.

Θεωρούμε ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας πρέπει να χορηγείται, όταν η εργασία παρέχεται υπό ανθυγιεινές συνθήκες και έχει σκοπό των εξισορρόπηση των δυσμενών συνθηκών εργασίας πέρα από το συνηθισμένο μέτρο.

Η κυβέρνηση κατά την διάρκεια της πανδημίας εφάρμοσε υποχρεωτικά αυστηρότατα μέτρα προστασίας, που ίσχυσαν για το σύνολο των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία, χωρίς να εξαιρέσει καμία ειδικότητα και συνεπώς έχει αποδεχθεί ότι οι χώροι των Νοσοκομείων είναι στο σύνολό τους αμιγώς επικίνδυνοι και ανθυγιεινοί για όλους τους εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου επανερχόμαστε στα καταφανή λάθη και παραλήψεις της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α., που με την σειρά τους δημιουργούν αδικίες και ανισότητας μεταξύ των εργαζόμενων στους εποπτευόμενους φορές του Υπουργείου Υγείας.

Έτσι

Τρίτη 9 Μαΐου 2023

GREEN PROPERTIES: Σημαντική κατάκτηση στον αγώνα ενάντια στις μαζικές εκδικητικές απολύσεις!

GREEN PROPERTIES : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!


Οι επαναλαμβανόμενες μαζικές κινητοποιήσεις του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, ενάντια στις μαζικές εκδικητικές απολύσεις συναδέλφων/ισσών από τη Green Properties, έφεραν μια σημαντική κατάκτηση για τους απολυμένους εργαζόμενους. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να εξοφλήσει τα δεδουλευμένα του Γενάρη, να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές και επιπλέον αποζημίωση απόλυσης σε κάθε απολυμένο/η.

Στο διάστημα που μεσολάβησε απ’ τα τέλη Γενάρη μέχρι σήμερα, οι απολυμένοι/ες, ανάμεσα τους και μητέρες μικρών παιδιών, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εργασία ώστε να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους. Οπότε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων το αίτημα για επαναπρόσληψη τους, με τη θέληση και των απολυμένων, μετατράπηκε σε αίτημα καταβολής του συνόλου των δεδουλευμένων και αποζημιώσεων απόλυσης.

Η έκβαση αυτής της μάχης έχει ευρύτερη σημασία για τους μισθωτούς μηχανικούς – τεχνικούς που εργάζονται αμοιβόμενοι με μπλοκάκι στον κλάδο των Κατασκευών, των Μελετών αλλά και ευρύτερα στις εταιρείες Παροχής Επιστημονικών & Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Green Properties εξαρχής αρνούνταν ακόμα και να συνομιλήσει με το Σωματείο ως εκπρόσωπο των εργαζομένων. Βάφτιζε τους απολυμένους «εξωτερικούς συνεργάτες» των οποίων δήθεν «έληξαν» οι ανανεούμενες μηνιαίες συμβάσεις που ωστόσο υπέγραφαν με αυτήν επί μήνες ή χρόνια.

Τελικά η εταιρεία υποχρεώθηκε κάτω απ’ την πίεση των κινητοποιήσεων να διαπραγματευτεί με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Αναγνώρισε στην πράξη την εξαρτημένη εργασία των εργαζόμενων και υποχρεώθηκε σε καταβολή δεδουλευμένων και αποζημίωσης για την απόλυση τους, όπως προβλέπεται για τους συμβατικά μισθωτούς εργαζόμενους.

Η κατάκτηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην «de facto» αναγνώριση ως εξαρτημένης της σχέσης εργασίας που υποκρύπτεται πίσω από τον τίτλο του «ανεξάρτητου συνεργάτη». Η εργοδοσία αξιοποιεί την ευέλικτη εργασία με το Μπλοκάκι για να απογειώνει τα κέρδη της καθώς έτσι απαλλάσσεται απ’τις «υποχρεώσεις» τήρησης ωραρίου, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αποζημίωσης απόλυσης, χορήγησης νόμιμης άδειας με αποδοχές, άδειας τοκετού και λοχείας, άδειας ασθενείας ή λόγω εργατικού ατυχήματος,

Η υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών με την εργοδοσία θα αποτελέσει ουσιαστικό βήμα για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των χιλιάδων, ιδιαίτερα των νέων μηχανικών – τεχνικών, εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών στον Κλάδο. Η γενική εφαρμογή της ΣΣΕ μέσα απ’ τη μαζική κινητοποίηση μπορεί να βάλει τις βάσεις για τη συνολική κατάργηση της ευέλικτης εργασίας με ΔΠΥ.

Το Σωματείο με τη ΣΣΕ που υπέγραψε με τους εργοδότες το 2009 είχε πετύχει για πρώτη φορά στη χώρα να καλυφθούν και οι εργαζόμενοι με ΔΠΥ ως προς το ύψος του μισθού και τα υπόλοιπα εργασιακά δικαιώματα. Η κατάργηση της ισχύος των ΣΣΕ το 2012, η πολύχρονη κρίση και η ανεργία στον κλάδο απελευθέρωσε την επίθεση των εργοδοτών στους μισθούς και τις κατακτήσεις μας.

Ο μαζικός ταξικός αγώνας & η πλατιά αλληλεγγύη φέρνουν αποτέλεσμα

Κοινή Ανακοίνωση των τριών Ομοσπονδιών ΠΟΕ – ΟΤΑ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ – ΠΟΜΗΤΕΔΥ για την εγκύκλιο 402/2023 του ΥΠΕΣ σχετικά με τις ΥΔΟΜΔε λύνεται το πρόβλημα με ιδιωτικοποιήσεις,

δεν ξεπουλιούνται όλα στο βωμό του κέρδους.

Με την υπ’ αριθμ. 402/2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. γίνεται για μια ακόμη φορά αντιληπτή η προχειρότητα με την οποία το κράτος αντιμετωπίζει την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις Υ.ΔΟΜ. Μια κατάσταση που γιγαντώνεται με τις συνεχιζόμενες πολιτικές ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών και για την οποία ουδέποτε το κράτος και οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε ουσιαστική διαβούλευση με τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εμπλεκόμενους εργαζομένους και τις υπηρεσίες.Ούτε προφανώς τους αφύπνισαν ή τους ενεργοποίησαν οι πολύχρονες και πολύμορφες κινητοποιήσεις των Ομοσπονδιών για την ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος επί της ουσίας προχωρά σε επιπρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες μάλιστα υπεισέρχονται και σε αρμοδιότητες άλλων δύο Υπουργείων, του Οικονομικών και του ΥΠΕΝ (Ενέργειας - Περιβάλλοντος). Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Α. Γενικό μέρος, Ι. Εισαγωγή, παρ. δ «Εξειδικεύεται η ενίσχυση των δήμων που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. και παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε άλλο δήμο, με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, με τριετή πρόβλεψη. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται ένα πλέγμα διατάξεων για την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των Υ.ΔΟΜ. με προσωπικό, τη συνεχή παρακολούθηση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών αυτών και την πρόβλεψη διαδικασιών ενίσχυσης, σε περίπτωση μείωσής του.».

Μεγάλο μέρος της εγκυκλίου αποτελεί απάντηση σε συνδικαλιστικά έγγραφα, αναφερόμενο στις προσλήψεις. Επί της ουσίας αυτό το μέρος της εγκυκλίου δεν είναι ούτε διευκρινιστικό ούτε κανονιστικό για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Προσπαθεί απλά να «δικαιολογηθεί» για την τεράστια ολιγωρία στις αναγκαίες προσλήψεις μηχανικών όλων των ειδικοτήτων για την ορθή στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης.