Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

Γνωμοδότηση ΝΣΚ: Κατάργηση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠΚατάργηση κρατήσεων ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Εκδόθηκε η αναμενόμενη τελική Γνωμοδότηση της πλήρους Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. 129/2019 γνωμοδότησή του το ΝΣΚ γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία τα εξής:

Ερώτημα 1. Η κατάργηση της υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεως, με τον ν.4254/2014, αφορά μόνο στις συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν συναφθεί από την 01.01.2015 και εφεξής και, συνεπώς, για όσες συμβάσεις συνήφθησαν πριν από την 01.01.2015 ισχύει υποχρέωση παρακρατήσεως της εν λόγω κρατήσεως επί παντός ανεξαιρέτως λογαριασμού πληρωμής εργολάβου επί των εκτελουμένων έργων του Δημοσίου και λοιπών φορέων;

Νέα γνωμοδότηση ΝΣΚ: Η κατάργηση της προβλεπόμενης με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 περ. β' του α.ν. 2326/1940 κράτησης [1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ], ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή από 1-1-2015, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 25 (βλ. παρακάτω)Ερώτημα 2. Η κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων, με τον ν.4393/2016, αφορά μόνο στις συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν καταρτιστεί από 12.05.2016 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν.4387/2016) και εφεξής και, συνεπώς, ισχύει υποχρέωση παρακρατήσεως των εν λόγω κρατήσεων για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 12.05.2016;

Νέα γνωμοδότηση ΝΣΚ: Η κατάργηση των προβλεπόμενων πόρων στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 περ. β1 και ιη' του α.ν. 2326/1940 [6% και 2% υπερ ΤΣΜΕΔΕ], αντίστοιχα, ισχύει για τους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος που υποβάλλονται από τον εργολάβο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή από 12-05-2016, τόσο για την πρώτη (περ. β1), όσο και για τη δεύτερη (περ. ιη') που ανακύπτει σε σχέση με τεκμαρτά κέρδη του εργολάβου, εξαιτίας της εκτέλεσης εργολαβικών εργασιών, ανεξάρτητααπό τον χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριντην ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 25 (βλ. παρακάτω.).

Ερώτημα 3. Η κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων, συνεπάγεται την κατάργηση και της αντίστοιχης κράτησης υπέρ ΕΜΠ και εάν ναι με ποια νομοθετική διάταξη θεωρείται ότι επέρχεται η σχετική κατάργηση (ήτοι τον ν.4254/2014 ή τον ν. 4393/2016);

Νέα γνωμοδότηση ΝΣΚ: Η κατάργηση της κράτησης του άρθρου 7 παρ. 1 περ. β' του ν. 2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται και την κατάργηση των αντίστοιχων προβλέψεων των ν. 546/1943 και 440/1945 για την επιβολή της πρόσθετης υπέρ ΕΜΠ κράτησης εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριντην ημερομηνία κατάργησης των παραπάνω διατάξεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 25(βλ. παρακάτω)

Προσοχή! Σύμφωνα με τη σκέψη 25 της γνωμοδότησης, την οποία καλούνται να εφαρμόζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου η κατάργηση των συγκεκριμένων κρατήσεων να αποβεί πράγματι ουδέτερη, όπως επιβάλλεται και να μην διαταραχθεί η οικονομική ισορροπία της σύμβασης, θα πρέπει κατ’ αυτόθροη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 37 του ν. 3669/2008, να πιστωθεί μεν το εργολαβικό αντάλλαγμα στον οικείο λογαριασμό με την αξία των κρατήσεων που καταργήθηκαν, ταυτόχρονα όμως και προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αδικαιολόγητος πλουτισμός του αναδόχου, να χρεωθεί(μειωθεί) ισόποσα, ώστε αυτό (το εργολαβικό αντάλλαγμα) να παραμείνει στο ύψος που είχε υπολογιστεί από τον εργολάβο κατά την υποβολή της προσφοράς του.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω γνωμοδότησης φαίνεται να δίνεται τέλος στο ζήτημα του χρόνου κατάργησης των εν λόγω κρατήσεων που εκκρεμεί από το έτος 2015! Η αποδοχή της γνωμοδότησης από τον αρμόδιο Υπουργό εκκρεμεί. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για σχετική αποδοχή που θα ακολουθήσει.

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019

Επίκαιρη απορία: Ποιο κόμμα απαίτησε την αναθεώρηση του αρ.24 για τα δάση;


Επίκαιρη απορία: Ποιο κόμμα απαίτησε την αναθεώρηση του αρ.24 για τα δάση;

Μόλις πριν λίγους μήνες η Ν.Δ ζητούσε να αλλάξει η «σκληρή» συνταγματική πρόβλεψη για τα δάση, γιατί εμποδίζει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δείτε τι έλεγαν οι σημερινοί υπουργοί της.

Σε σαφέστατη αντίφαση με την εικόνα που θέλει σήμερα να δώσει η κυβέρνηση, για την προστασία των δασικών εκτάσεων, που καταστρέφονται από τις πυρκαγιές, έρχονται οι προτάσεις που κατέθεσε στην πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης που ολοκληρώθηκε πριν μερικούς μήνες.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ζητήσει στη Βουλή κατά την διάρκεια των συζητήσεων για το νέο Σύνταγμα την αναθεώρηση του άρθρου 24, που ορίζει με σαφήνεια «τι εστί δάσος», προτείνοντας να προστατεύονται μόνον οι δασικές εκτάσεις που έχουν οριστεί μετά την μεταπολίτευση. Μάλιστα είχε προτείνει στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να… «ανταλλάξει» όποιο άρθρο επιθυμεί να αναθεωρηθεί προκειμένου να υπάρξει συμφωνία των δύο κομμάτων.

Επίσης, αποκαλυπτική των προθέσεων της σημερινής κυβέρνησης ήταν η συζήτηση που έγινε για το άρθρο 24 στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης στις 5 Δεκεμβρίου του 2018, όταν η Ν.Δ κατέθεσε και αιτιολόγησε την σχετική της πρόταση.

Άδωνις Γεωργιάδης: Γίνεται ζημιά στην προσέλκυση επενδύσεων

Όπως …συνήθως ο πλέον ευθύς για την στόχευση της Νέας Δημοκρατίας ήταν τότε ο νυν υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως είχε δηλώσει:

«Ως προς το άρθρο 24 τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κανένας δεν θέλει να βλάψει το περιβάλλον» όμως «όπως είναι γραμμένο το άρθρο 24 στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει γίνει μια υπερβολική του χρήση με αποτέλεσμα να προκαλείται διαρκής μεγάλη ζημία στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα»! Με βάση αυτό υποστήριξε ότι «μια αναπροσαρμογή λοιπόν, του άρθρου 24 με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, θα έδινε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία ταχύτερα». Μάλιστα συνέχισε την σκέψη του σημειώνοντας πως συνολικά «ούτε οι οικονομικές παροχές στους ασθενέστερους ούτε η εξασφάλιση βιώσιμου δείκτη προστασίας ούτε τα κοινωνικά δικαιώματα δεν μπορούν να προστατευτούν από κανένα Σύνταγμα. Αυτά χρειάζονται λεφτά! Άρα το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα έχουμε περισσότερα λεφτά».

Τρίτη 13 Αυγούστου 2019

Η απεργία στο… ηλεκτρονικό απόσπασμα κυβέρνησης και εργοδοσίας

ΜΕΤΑ: Η απεργία στο… ηλεκτρονικό απόσπασμα κυβέρνησης και εργοδοσίας
12 Αυγούστου 2019


Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μετά την ψήφιση στη Βουλή των αντεργατικών τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, προανήγγειλε και νέα παρέμβαση στην απεργιακή νομοθεσία, σε συνέχεια αυτής της προκατόχου του, Έφης Αχτσιόγλου.

Έτσι, στη διάταξη που προβλέπει την παρουσία 50%+1 των οικονομικά ενεργών μελών μιας πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στην γενική συνέλευση, για τη λήψη απόφασης για απεργία, θα προστεθεί ότι αυτή γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου των μελών του σωματείου. Ταυτόχρονα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα επεκτείνεται και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους.

Επίσης, προωθείται η δημιουργία ηλεκτρονικούμητρώου Συνδικάτων και συνδικαλιστών, καθώς και ειδική ιστοσελίδα, όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα μπορούν να δημοσιοποιούν τις ανακοινώσεις τους ηλεκτρονικά, προκειμένου – όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση – να αποτραπεί το φαινόμενο της αφισορρύπανσης από τα Συνδικάτα!

Όλα αυτά γίνονται, στο όνομα της διαφάνειας και της συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων.