Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Τινάζει στον αέρα η ΕΑΑΔΗΣΥ τις ιδιωτικές επιβλέψεις δημοσίων έργων

Τινάζει στον αέρα η ΕΑΑΔΗΣΥ τις ιδιωτικές επιβλέψεις δημοσίων έργωνΣτον αέρα τινάζει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) το θεσμικό πλαίσιο για τους ιδιώτες επιβλέποντες των δημοσίων έργων εκφράζοντας σειρά επιφυλάξεων για την γνήσια προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Την ίδια ώρα, η ΕΑΑΔΗΣΥ μιλά ξεκάθαρα για τον «κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων» στα δημόσια έργα μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τους Ιδιώτες Φορείς Επίβλεψης (ΙΦΕ), για τους οποίους με την τελευταία ρύθμιση ελαστικοποιείται το πλαίσιο λειτουργίας τους.

Ατελείς διορθωτικές παρεμβάσεις

Κι ενώ η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών τρέχει να κάνει διορθωτικές παρεμβάσεις, η ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει ότι η προτεινόμενη υπουργική απόφαση είναι ατελής. Και αυτό γιατί προσώρας δεν προσδιορίζονται επ’ ακριβώς οι απαιτούμενοι περιορισμοί, προκειμένου ο ΙΦΕ να μην είναι επηρεαζόμενος από τον ανάδοχο του έργου και άρα να μην υπάρχει ο κίνδυνος ταύτισης μαζί του εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Η τριγωνική σχέση

Με την επισήμανση ότι πρόκειται για μια «τριγωνική» σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι ο Δημόσιος φορέας και ταυτόχρονα ο εργοδότης του ΙΦΕ, του ιδίου του ΙΦΕ και του αναδόχου του έργου, η ΕΑΑΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι ο ΙΦΕ οφείλει «εξυπηρετώντας άμεσο σκοπό δημοσίου συμφέροντος», να «ενεργεί κυρίως ως θεματοφύλακας των συμφερόντων του εργοδότη του», δηλαδή του Δημοσίου.

Όμως πόσο εύκολο είναι αυτό, τη στιγμή που ο ΙΦΕ είναι ιδιώτης, όπως ιδιώτης είναι και ο ανάδοχος του έργου; Η σχέση μεταξύ του αναδόχου – εργολάβος και του ΙΦΕ είναι πιο περίπλοκη, γιατί όπως επισημαίνει η ΕΑΑΔΗΣΥ, ο εργολάβος «αφ’ ενός υποκαθιστά τον εργοδότη, δηλαδή το Δημόσιο, στην επιλογή του ιδιώτη – επιβλέποντος και, αφετέρου, τον εκπροσωπεί: (α) στη σύναψη του συμφωνητικού που συνάπτεται για λογαριασμό του εργοδότη, καθώς και (β) στην καταβολή της οφειλόμενης αμοιβής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της μελέτης».
Το μητρώο

Η μόνη λύση φαίνεται να είναι η εγγραφή του ΙΦΕ στο Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων, που όμως η ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει ότι «εν όψει και των δυσχερειών που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης λόγω και της μη πλήρους λειτουργίας του Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων, πρέπει να διασφαλισθεί ότι η αναθέτουσα αρχή ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να υπερβαίνει τα άκρα όρια αυτής, τα οποία καθορίζονται από τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της υπό ευρεία έννοια χρηστής διοίκησης».

Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται η σχέση του ΙΦΕ με την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, προκειμένου να είναι διασφαλισμένη η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος έναντι του ιδιωτικού που επιδιώκει ο ανάδοχος του έργου!
Χωρίς πειστικές απαντήσεις

Να σημειωθεί ότι οι επιφυλάξεις για την σχέση του ΙΦΕ με τον ανάδοχο είχαν διατυπωθεί στην Βουλή κατά την ψήφιση της σχετικής διάταξης, καθώς τότε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης δεν είχε απαντήσει πειστικά στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί γκρίζων ζωνών στην σχέση ελεγκτή, που είναι ο ΙΦΕ για λογαριασμό του Δημοσίου και του ελεγχόμενου που είναι ο ανάδοχος του δημόσιου έργου! Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει ότι η εγγραφή στο σχετικό Μητρώο ότι «αποτελεί την μόνη απαιτούμενη πιστοποίηση του ΙΦΕ». Όμως, ούτε αυτή η προϋπόθεση είναι αρκετή για να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον!

Η ΕΑΑΔΗΣΥ κάνει ένα βήμα παραπέρα υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται «ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενδεχόμενης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων του ΙΦΕ με τον ανάδοχο», και γι’ αυτό κρίνει «σκόπιμο να περιλαμβάνεται η πρόληψη, η ανίχνευση, η διαχείριση και η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων».

Συνεπώς, η ΕΑΑΔΗΣΥ κρίνει απαραίτητη:

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: σχετικά με τη χρέωση λανθασμένων ασφαλιστικών εισφορών

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Αναρτούμε επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ προς το Διοικητή του e ΕΦΚΑ - με κοινοποίηση στον αρμόδιο Υπουργό και Υφυπουργό - σχετικά με τη χρέωση λανθασμένων ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών σε αποκλειστικά Μισθωτούς Μηχανικούς. Ελπίζουμε οι πιέσεις που ασκούμε στον ΕΦΚΑ να οδηγήσουν σε επίλυση του μεγάλου αυτού θέματος.Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Το χρηματιστήριο ως θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος
Το χρηματιστήριο ως θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος
Vanna 10 Σεπτεμβρίου 2021


Το άρθρο 24 του Συντάγματος προστατεύοντας το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, απαγορεύει τη μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, «εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον», ενώ το άρθρο 117 απαγορεύει πλήρως την εκτέλεση έργων σε αναδασωτέες εκτάσεις.

Ποιος ορίζει όμως, ποιο είναι το «δημόσιο συμφέρον»; Οι ορισμοί αλλάζουν μαζί με τις διαδρομές που ακολουθούν οι πολιτικές προτεραιότητες. Σήμερα ως «δημόσιο συμφέρον» ορίζεται η ανάπτυξη της οικονομίας ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται με όρους καταστροφικούς για την κοινωνία, χωρίς δηλαδή να έχει καμιά σχέση με το «κοινό καλό» και αυτό γίνεται αποδεκτό και από τις τρεις εξουσίες, νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική. Η προσέγγιση αυτή όμως, αντιστρέφει το άρθρο 24 του Συντάγματος εις βάρος της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου και σηματοδοτεί πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών για τις «επενδύσεις» και την κοινωνία.

Το πολιτειακό μας σύστημα όταν ψήφισε το δασικό νόμο 998/1979 φαίνεται να αντιλαμβανόταν την προστασία των δασών ως δημόσιο συμφέρον και το κράτος ως θεματοφύλακά του. Η νομολογία αντιμετώπιζε τα δάση ως «κοινόχρηστα» που ανήκουν στα «εκτός συναλλαγής κοινά», όπως τα νερά, τους δρόμους, τις πλατείες, τους γιαλούς, τα λιμάνια, τις όχθες των πλεύσιμων ποταμών και των λιμνών που αναφέρονται ρητά στον Αστικό Κώδικα.[1] Γι’ αυτό ο δασικός νόμος εξαίρεσε ρητά από την προστασία των δασών μόνο τα στρατιωτικά έργα και τους δημόσιους δρόμους, αλλά και τη βαριά βιομηχανία (ναυπηγεία, διυλιστήρια, εξορύξεις). Επέτρεψε την κατασκευή αποκλειστικά δημοσίων έργων, με τον όρο να έχουν ψηφιστεί με ειδικό νόμο και μετά από ειδική αιτιολογία. Ανάμεσα στα δημόσια έργα ήταν και οι ενεργειακές υποδομές και -με μεταγενέστερη τροποποίηση (1988)- τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.

Επίσκεψη αλληλεγγύης στα λαβωμένα χωριά

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 14.09.2021, 11:04
Επίσκεψη αλληλεγγύης στα λαβωμένα χωριά
Φρόσω Κορτζίδου, Ελένη Πορτάλιου

Δημοτικές παρατάξεις από Αργυρούπολη - Ελληνικό, Ιλιον και Χαλάνδρι ταξίδεψαν στις καμένες περιοχές, αφουγκράστηκαν τις αγωνίες των κατοίκων και πρόσφεραν σχολικές τσάντες και είδη καθαρισμού στους κατοίκους του χωριού Παπάδες.

Η δημοτική παράταξη «Δημοτική Συνεργασία Αργυρούπολης-Ελληνικού», με επικεφαλής τον Χρήστο Κορτζίδη, οργάνωσε την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 επίσκεψη Αλληλεγγύης στα πυρόπληκτα χωριά της Βόρειας Εύβοιας και ειδικότερα στους Παπάδες.

Ήταν μια πρωτοβουλία από βάθος καρδιάς ανθρώπων που έχουν αφήσει ανεξίτηλη παρουσία στην περιοχή τους, αποτελώντας πρότυπο στον αυτοδιοικητικό χώρο. Ανάλογη κοινωνική δράση με άλλη μορφή έχουν κάθε Κυριακή στο δήμο τους.

Στην επίσκεψη Αλληλεγγύης πήραν επίσης μέρος μέλη των δημοτικών σχημάτων Ασυμβίβαστο Ίλιο και Χαλάνδρι Ενάντια καθώς και της περιφερειακής κίνησης Ανυπότακτη Αττική.

Αφιξη της αποστολής αλληλεγγύης στους Παπάδες

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τους Ιδιωτικούς Φορείς ΕπίβλεψηςΣυνάδελφοι/σες

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ η Γνωμοδότηση 15/2001 επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 183 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.

Το σχέδιο Υ.Α. το οποίο είναι τμήμα της γνωμοδότησης μπορεί να αναγνωσθεί στις σελίδες 2 – 19 αυτής και στα 18 άρθρα του περιγράφει τις διαδικασίες, προϋποθέσεις και αμοιβές της ανάθεσης της επίβλεψης Δημοσίων Έργων σε Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης (ΙΦΕ). Στη συνέχεια σταχυολογούμε κάποια σημεία από τη (θετική μεν για το σχέδιο αλλά με πολλές καίριες παρατηρήσεις) Γνωμοδότηση της αρχής και καλούμε τους συναδέλφους να συμβάλλουν και αυτοί με τις γνώμες τους.

Για τη συνέχεια, πατήστε ΕΔΩ.

“Ωστόσο, σε επιμέρους σημεία της Υ.Α., απαντώνται και ουσιαστικές ρυθμίσεις και κρίσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να περιορίζονται απλώς στη θέσπιση νέων δευτερευόντων κανόνων, ειδικότερων, τοπικού, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στον καθορισμό του ως άνω έργου της επίβλεψης από τον ΙΦΕ [ενδεικτικά αναφέρονται αυτές που αφορούν στον νομικό χαρακτηρισμό της σχέσεως του ΙΦΕ με τον κύριο του έργου (πρβλ ιδίως παρ. 4 άρθρου 9 Υ.Α.), στα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών ως προς την καταγγελία της σύμβασης κ.α.], οι οποίες είναι σκόπιμο να αποφευχθούν. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω Υ.Α., ρυθμίζοντας ειδικότερα ζητήματα που συνδέονται με την απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόμενα άσκηση επίβλεψης από ιδιωτικό φορέα, οφείλει να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη το γενικότερο κανονιστικό και πραγματολογικό πλαίσιο, τη φύση και τον δημόσιο σκοπό της επίβλεψης δημόσιας σύμβασης, τις αρχές και τους κανόνες που απορρέουν από τις βασικές ενωσιακές ελευθερίες (ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών), την προστασία του ανταγωνισμού, το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και το δημοσιονομικό δίκαιο. 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος στη δημόσια διαβούλευση

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος στη δημόσια διαβούλευση

επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις»
Σχολιάζονται το άρθρο 3 (περιβαλλοντικές ρυθμίσεις), το άρθρο 4 (πολεοδομικές ρυθμίσεις) και το άρθρο 5 (παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας).
Η παράκτια ζώνη (αιγιαλός, παραλία, θαλάσσιος χώρος, πυθμένας) αποτελεί ένα ενιαίο και δυναμικό οικοσύστημα εξαιρετικά ευαίσθητο από τη φύση του. Η διαμόρφωση της παράκτιας ζώνης καθορίζεται από φυσικούς ουσιαστικούς παράγοντες, οι κυριότεροι των οποίων είναι ο υδροδυναμικός (προσπίπτων κυματισμός), ο ατμοσφαιρικός (ροή μέσω ποταμών και βροχοπτώσεων) και η λιθολογική της σύσταση. Όσο μακροχρόνια είναι η διαδικασία επίτευξης οικολογικής ισορροπίας στο οικοσύστημα αυτό, τόσο εύκολη και γρήγορη είναι και η αποσταθεροποίησή του εξ αιτίας των ανθρωπίνων παρεμβάσεων. Παρεμβάσεις που καθίστανται όλο και πιο επικίνδυνες και καταστροφικές υπό το κράτος της κλιματικής αλλαγής*.

Όλα τα παραπάνω τα γνωρίζει εδώ και χρόνια η επιστήμη (παράκτια γεωλογία, ιζηματολογία, γεωλογική ωκεανογραφία). Τα επιβάλλει το Σύνταγμα (άρθρο 24), η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και η διεθνής και ενωσιακή νομοθεσία (αρχές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης [Integrated Coastal Zone Management], αρχές της Θαλάσσιας Στρατηγικής [Marine Strategy] και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού [Maritime Spatial Planning], η Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου, το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, κυρωθέν με την απόφαση του Συμβουλίου Ε.Ε. 4/12/2008 κ.λπ.). Τα επικυρώνει παγίως και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας**. Ο μόνος που φαίνεται να μην τα γνωρίζει είναι ο Έλληνας νομοθέτης. Επιμένει διαχρονικά και πεισματικά να θεωρεί την παράκτια ζώνη, τον αιγιαλό, ακόμα και το θαλάσσιο χώρο, ως ιδιωτική του περιουσία, την οποία μπορεί να μεταχειρίζεται κατά το δοκούν.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει τη χαριστική βολή στη μακροχρόνια κακοποίηση των ακτών της χώρας. Έχουν προηγηθεί αμέτρητες καταπατήσεις, αυθαίρετες ανοικοδομήσεις, χαριστικές παραχωρήσεις και πλήθος διατάξεων που ροκανίζουν αποσπασματικά τα παράκτια οικοσυστήματα. Έχει προηγηθεί η απόπειρα ιδιωτικοποίησης του αιγιαλού και της παραλίας το 2014, μέσω μιας επιστημονικά διάτρητης διαδικασίας καθορισμού των οριογραμμών τους, η οποία ματαιώθηκε τότε χάρη στην έντονη αντίδραση πολιτών και φορέων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Εύβοια / Η κυβέρνηση παραδίδει τις καμένες περιοχές στα ιδιωτικά συμφέροντα

Εύβοια / Η κυβέρνηση παραδίδει τις καμένες περιοχές στα ιδιωτικά συμφέροντα

Πρόκληση η ανάθεση της αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων με ανύπαρκτο δημόσιο έλεγχο σε ιδιωτική εταιρεία

Χωρίς σχέδιο αποκατάστασης και με τις δασικές υπηρεσίες τραγικά υποστελεχωμένες, η κυβέρνηση, διά του ΥΠΕΝ, παραδίδει τις καμένες περιοχές σε ιδιώτες χορηγούς για την εκτέλεση των αντιδιαβρωτικών έργων με ανύπαρκτο δημόσιο έλεγχο! Χθες ορίστηκε ανάδοχος αποκατάστασης η εταιρεία Εren Ελλάς (Eren Groupe S.A. 4, Rue Willy Goergen L-1636, Luxembourg. No TVA (ΑΦΜ): LU26 011 456) με σκοπό την εκτέλεση του έργου "Αντιπλημμυρική προστασία για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην υδρολογική λεκάνη 23.27.08 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ Κλιτύων Κανδηλίου Όρους' περιοχής Λίμνης Εύβοιας, προϋπολογισμού ύψους 992.222,00 ευρώ». Εταιρεία που, όπως συστήνεται μέσω της ιστοσελίδας της, «ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα. Διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό εν λειτουργία έργων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 156,90 MW, και είναι θυγατρική της Eren Renewable Energy S.A., η οποία ανήκει στον Όμιλο Eren Groupe S.A.».

Την ίδια μέρα

Για τις "δωρεές" των αρπακτικών

Για τις "δωρεές" των αρπακτικών

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια οργανωμένη προπαγάνδα από την κυβέρνηση και τα καθεστωτικά ΜΜΕ για τη δήθεν "δωρεά" της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ που αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι Τυρνάβου.

Το κτίριο του σχολείου υπέστει ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια του σεισμού που έπληξε την περιοχή τον περασμένο Μάρτιο και από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα, καθώς ο αντισεισμικός έλεγχος και η θωράκιση των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων για τις κυβερνήσεις διαχρονικά συγκαταλέγονται στις μη επιλέξιμες δαπάνες.

Η αποκατάσταση όμως των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α) είναι ένα ακόμα πεδίο για την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης με τους μεγαλοεργολάβους κολλητούς της, οι οποίοι από τη μια φαίνεται πως λειτουργούν σαν ευεργέτες της κοινωνίας με δήθεν "δωρεές" και από την άλλη εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη σε διαγωνισμούς αναθέσεις παρωδία με σκανδαλώδεις εκπτώσεις και διαδικασίες.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω περίπτωση με την ίδια εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ και την αποκατάσταση (ω! τη σύμπτωση) των περιοχών της περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον Ιανό το Σεπτέμβριο του 2020.

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Λε Κορμπιζιέ, ένας επαναστάτης αρχιτέκτονας

Ο Ελβετός αρχιτέκτονας Σαρλ Εντουάρ Ζανρέ Γκρι, πιο γνωστός ως Λε Κορμπιζιέ. 

ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Λε Κορμπιζιέ, ένας επαναστάτης αρχιτέκτονας
56 χρόνια μετά τον θάνατο του Λε Κορμπιζιέ, το Magazine θυμάται την πορεία του μεγάλου Ελβετού αρχιτέκτονα. Η νεωτερικότητα, οι αρχές, οι τάσεις, τα στιλ και τα υλικά, τα πέντε βασικά σημεία της "φιλοσοφίας" του, η οικιστική μονάδα, η Χάρτα των Αθηνών, η τεχνολογία, η πολεοδομία, τα σημαντικότερα έργα.

Διηγούνται ότι όταν το 1931 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της περίφημης Villa Savoye, οι ιδιοκτήτες λίγο μετά, ειδοποίησαν εξοργισμένοι τον Λε Κορμπιζιέ να πάει εκεί το συντομότερο δυνατό, γιατί η στέγη είχε αρχίσει να στάζει μετά την πρώτη βροχή που είχε πέσει ύστερα από την παράδοση του έργου. Πράγματι, ο αρχιτέκτονας έφτασε αμέσως. Η κυρία του σπιτιού, τού έδειξε τη μικρή λίμνη που είχε σχηματιστεί στο πάτωμα. Εκείνος ζήτησε μια λευκή κόλλα χαρτί. Του την έδωσαν. Τότε άρχισε να διπλώνει το χαρτί ξανά και ξανά, μέχρι που έφτιαξε μια βαρκούλα από αυτές που κάνουν τα παιδάκια, την εναπόθεσε απαλά πάνω στη λιμνούλα και ατάραχος αποχώρησε, αφήνοντας εμβρόντητους τους ιδιοκτήτες να τον κοιτάζουν χωρίς να πιστεύουν στα μάτια τους!

Αυτός ήταν ο Λε Κορμπιζιέ, ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, μια προσωπικότητα εξίσου δυνατή όσο και αντιφατική, περιθωριακός σε όλη του τη ζωή, χωρίς καμία αμφιβολία ο πιο χαρισματικός θεωρητικός της νεωτερικότητας στην αρχιτεκτονική. Με αφορμή τη συμπλήρωση 56 χρόνων από τον θάνατό του, στις 27 Αυγούστου του 1965, το Magazine επιχειρεί σήμερα μια μικρή αναδρομή στην παράδοξη διαδρομή του ανθρώπου που υπήρξε ο κύριος συντελεστής της πολεοδομικής επανάστασης της σύγχρονης εποχής, αλλά και ένας "επαναστάτης" που δεν μπόρεσε να κατανοήσει και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της πραγματικότητας, μετατρέποντας συχνά τη θεωρητική πρωτοπορία του σε πρακτική ουτοπία.

Η Villa Savoye, στο Πουασί, της Γαλλίας, σχεδιάστηκε από τον Λε Κορμπιζιέ και ολοκληρώθηκε το 1931. Ⓒ 1959 ASSOCIATED PRESS

Δελτίο Τύπου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, σχετικά με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) και τις Αρχιτεκτονικές Σχολές


Δελτίο Τύπου του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, σχετικά με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) και τις Αρχιτεκτονικές Σχολές
13-09-2021 - Πηγή: sadas-pea.gr

Α.Π. 66894 Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής “του Μέσου Όρου” και του παραλόγου

Βόμβα στα θεμέλια των Σχολών, παράδοση της εκπαίδευσης σε μια αβέβαιη και καταρρέουσα αγορά

Με τις πρόσφατες αποφάσεις και εξελίξεις για το θέμα των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) του Μέσου Όρου, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι παρά τις διαβεβαιώσεις και τις διακηρύξεις περί αριστείας, στο Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση επιβάλλεται η θέση ότι η οικονομία δεν μπορεί να απορροφήσει τόσους πολλούς αποφοίτους και ότι το κράτος, όχι μόνο δεν μπορεί αλλά, επιπλέον, δεν πρέπει να συντηρεί τόσες Σχολές. Πρυτανεύει, χωρίς ίχνος τεκμηρίωσης μια στρεβλή, προσχηματική και αόριστη λογική σύνδεσης των Πανεπιστημίων με τις «ανάγκες της αγοράς».

Στις τρέχουσες συζητήσεις οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας υποστήριξαν επίσης ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις κλίσεις, στις δεξιότητες και στην προοπτική που θέλουν οι μαθητές (υπονοώντας εν τέλει ότι το έλλειμα αυτό θα καλύπτεται πλέον από τις σχολές ιδιωτικών συμφερόντων και τα δημόσια ΙΕΚ). Επίσης ότι ένας μαθητής με χαμηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν δικαιούται να σπουδάσει, ξεχνώντας τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και τον ίδιο τον χαρακτήρα των εξετάσεων, που δεν πιστοποιούν ικανότητες αλλά είναι ένας διαγωνισμός πλήρωσης θέσεων.

Η προσωπικότητα του μαθητή συνεχίζει να συρρικνώνεται ασφυκτικά σε μερικούς βαθμούς, περιορίζοντας το μυαλό των παιδιών για τον στόχο της επίτευξης μιας όλο και μεγαλύτερης βαθμολογίας. Πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα που επιδεινώνεται με το νέο εξεταστικό πλαίσιο. Η αντιμετώπισή του απαιτεί ευρύ κοινωνικό διάλογο και βαθιές εκπαιδευτικές τομές, που παραμένουν ζωτική ανάγκη για την χώρα μας.

Στον αντίποδα, ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων διαχρονικά θεωρεί ότι η πρωταρχική αποστολή των Πανεπιστημίων είναι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικά συνειδητοποιημένων πολιτών.

Από τη Σητεία μέχρι την Ξάνθη το ίδιο ζευγάρι μελετητή – αναδόχου στον ηλεκτροφωτισμόΔιαστάσεις πανελλαδικού σκανδάλου αποκτά η σύμβαση που προωθεί η διοίκηση του κ. Βούρου για την ανάθεση του ηλεκτροφωτισμού σε ιδιωτική εταιρεία για 9 χρόνια και με τίμημα σχεδόν τριπλάσιο από το πραγματικό. Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε στη χθεσινή (9/9) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο αντιπρόεδρος και πρώην αντιδήμαρχος Γιώργος Ανεμογιάννης, ο οποίος παρουσίασε λίστα αναθέσεων έργων ηλεκτροφωτισμού, στις περισσότερες από τις οποίες ως μελετητής αναφέρεται η ίδια εταιρεία από το Ηράκλειο Κρήτης που πραγματοποίησε τη μελέτη στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και όλως… τυχαίως ο ανάδοχος είναι η ίδια εταιρεία με έδρα την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης.

Ενδεικτικά παραθέτουμε δήμους με το ίδιο ζευγάρι μελετητή – αναδόχου και δίπλα τις εκπτώσεις με τις οποίες γίνεται η ανάθεση του έργου, πολύ μικρές σε σχέση με τις συνήθεις εκπτώσεις που δίνονται σε προμήθειες Δήμων:

Ο κ. Ανεμογιάννης παρουσίασε άλλους οκτώ (8) δήμους, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος ΝΦ-ΝΧ, όπου έχει προσληφθεί ο ίδιος μελετητής από το Ηράκλειο Κρήτης και βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ίδια: οι δήμοι αναθέτουν σε μια μελετητική εταιρεία (πάντα την ίδια από το Ηράκλειο Κρήτης, ανεξάρτητα αν ο Δήμος βρίσκεται στο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, ή τη Βόρεια Ελλάδα) να ετοιμάσει μια φωτοτεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του σχετικού διαγωνισμού με τη μέθοδο της μακροχρόνιας ανάθεσης έναντι εκχώρησης των ανταποδοτικών τελών και τους διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται εμφανίζεται να κερδίζει πάντα η ίδια εταιρεία από ακριτικό νομό της Βόρειας Ελλάδας, με εκπτώσεις της τάξης του 2-10%.

Να συμπληρώσουμε ότι οι μελέτες που παρουσίασε ο δημοτικός σύμβουλος της Δύναμης Πολιτών είναι πανομοιότυπες. Άλλο στοιχείο που κατάθεσε ο κ. Ανεμογιάννης είναι οι προδιαγραφές που τίθενται στη μελέτη που παρέλαβε ο Δήμος μας. Όπως ανέφερε υπάρχουν ενδοιασμοί για τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, τα volt, την ποιότητα των υλικών, το χρόνο ζωής των φωτιστικών σωμάτων κλπ. Οι προδιαγραφές που τίθενται επιτρέπουν τη συμμετοχή εταιρειών που εμπορεύονται συγκεκριμένα υλικά από φθηνές αγορές αμφιβόλου ποιότητας του τρίτου κόσμου, ενώ αποκλείουν γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες. Μάλιστα οι προδιαγραφές αυτές προσδιορίζουν υλικά με ακόμα φθηνότερη τιμή από ότι κυκλοφορεί, κάνοντας ακόμα πιο κραυγαλέα τη διαφορά στο ύψος της σύμβασης, που έτσι κι αλλιώς είναι υπέρογκο.

Με αντίστοιχο ποσοστό εκπτώσεων όπως παραπάνω υπάρχουν τουλάχιστον 6 ακόμα περιπτώσεις διαγωνισμών, στις οποίες ανάδοχος είναι η ίδια επιχείρηση από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης.

Τα στοιχεία αυτά, όπως είπε ο κ. Ανεμογιάννης, αφορούν το διάστημα από το 2018 μέχρι σήμερα μόνο.

Το όνομα της εταιρείας – αναδόχου ακούγεται εδώ και μήνες και για την πόλη μας, δημιουργώντας μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα σκανδάλου.

Να σημειώσουμε ότι ήδη από τις αρχές Ιουνίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην αγορά των συστημάτων φωτισμού, για τον «εντοπισμό αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών».

Σε τουλάχιστον δυο περιπτώσεις αντίστοιχων αναθέσεων το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε μη σύννομη τη διαδικασία, όπως ανέφερε ο Χ. Τομπούλογλου στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Να θυμίσουμε ότι τουλάχιστον σε μια περίπτωση έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη, όπως είχε αποκαλύψει ο Πολίτης (Διαβάστε: «Στη Δικαιοσύνη για διαγωνισμό – σκάνδαλο 4 εκ.€ του 2015» σε έργο φωτισμού).

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Αιγιαλός: οικόπεδο για επενδυτές- τέλος στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών


Του Αργύρη Δεμερτζή/

Σκληρή και τεκμηριωμένη κριτική εξαπολύεται στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, που προβλέπουν παράκαμψη της πολεοδομικής νομοθεσίας και δόμηση στον αιγιαλό και τονίζεται για τα σχετικά άρθρα ότι: «δεν επιδέχονται παρατηρήσεις ούτε βελτίωση. Μόνο απόσυρση και συγγνώμη»!-« Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει τη χαριστική βολή στη μακροχρόνια κακοποίηση των ακτών της χώρας. Ο νομοθέτης δηλώνει, απερίφραστα πλέον, ότι ο αιγιαλός, η παραλία και η θάλασσα παύουν να είναι οικοσυστήματα και κοινόχρηστα δημόσια αγαθά».

Αυτά τονίζει επίσης το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, σχετικά με τις πολεοδομικές, χωροταξικές ρυθμίσεις και τον αιγιαλό, με παρέμβαση του στη δημόσια διαβούλευση επί του σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τις «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις».

Παράλληλα το WWF Ελλάς προαναγγέλλει δικαστική προσφυγή ακύρωσης σε περίπτωση που οι σχετικές ρυθμίσεις ψηφιστούν στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι είναι «αμφίβολης συνταγματικότητας, κρίση που πιθανότατα θα κληθούν να εκφράσουν τα αρμόδια δικαστήρια». Και ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) διαπιστώνει ότι «αναιρεί τον χωρικό σχεδιασμό σε όλες τις κλίμακες, από την εθνική και περιφερειακή (χωροταξικά σχέδια) μέχρι την τοπική (ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως ή/και πολεοδομικές μελέτες)».

Ηχηρές απουσίες

Πως “μπλοκάρεται” η Ανάπτυξη ενός Νομού (Χανίων) από μία Υπηρεσία (ΥΔΟΜ) που δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά

Πως “μπλοκάρεται” η Ανάπτυξη ενός Νομού (Χανίων) από μία Υπηρεσία (ΥΔΟΜ) που δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά


Η οικοδομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε μια περιοχή χαρακτηρίζει σημαντικά την ανάπτυξη της και την ευημερία των πολιτών της. Γιατί Ανάπτυξη σημαίνει θέσεις εργασίας, εισόδημα, καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οποιαδήποτε επένδυση σε μια περιοχή, που περιλαμβάνει τεχνικό έργο (Ξενοδοχεία, Γραφεία, καταστήματα, κατοικίες, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες κλπ.), για να ξεκινήσει να υλοποιείται, χρειάζεται την τελική έγκριση-άδεια από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ).

Στη φάση κατασκευής ενός οικοδομικού έργου, απασχολείται πλήθος ατόμων τεχνικών επαγγελμάτων, γίνεται προμήθεια οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού από εμπορικά καταστήματα (συνήθως της συγκεκριμένης περιοχής) και στη φάση λειτουργίας του έργου προσφέρονται πολλές θέσεις εργασίας.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρείται μεγάλη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε επίπεδο Νομού Χανίων.

Να σας γνωρίσω πως για το 2019 (από στοιχεία που δημοσίευσε το ΤΕΕ) η ΥΔΟΜ Χανίων (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών) καταγράφηκε ως 3η ΥΔΟΜ σε όλη την Ελλάδα (μετά την Αττική & Θεσσαλονίκη) από πλευράς έκδοσης όλων των διοικητικών πράξεων έκδοσης οικοδομικών αδειών. Για το 2020 (χωρίς ακόμα να έχουν δημοσιευθεί τα επίσημα στοιχεία), από έλεγχο και καταγραφή που πραγματοποίησα, προκύπτει για την ΥΔΟΜ Χανίων συνολική αύξηση όλων των διοικητικών πράξεων έκδοσης οικοδομικών αδειών κατά 14,50%.

Η ΥΔΟΜ Χανίων καλύπτει διοικητικά όλο το νομό Χανίων, μιας και κανένας άλλος Δήμος δεν προχώρησε στη σύσταση της αντίστοιχης ΥΔΟΜ, παρά τις προβλέψεις του «Καλλικράτη». Από το μακρινό 2010 θα έπρεπε όλοι οι Δήμοι να είχαν συστήσει ΥΔΟΜ, αλλά με διάφορα προσχήματα (πιέσεις) φτάσαμε στο 2021 κι ακόμα τίποτα.

Για τη σύσταση των ΥΔΟΜ θα έπρεπε οι Δήμοι να προχωρήσουν στην τροποποίηση του Οργανισμού τους, με τις προβλέψεις για τις απαιτούμενες θέσεις στην αντίστοιχη Διεύθυνση & Τμήματα, και να ζητήσουν την προκήρυξη και την κάλυψη των θέσεων αυτών.

Αυτό δεν έγινε για πολλούς λόγους, που δεν χρειάζεται να αναφέρω.

O υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς μίλησε το βράδυ της Τρίτης 20 Ιουλίου 2021 στην Ολομέλεια της Βουλής, για τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ), τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια – Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, την εκτός σχεδίου δόμηση, τους κοινόχρηστους δρόμους στην εκτός σχεδίου δόμηση, την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και το σχεδιασμό για το Μάτι.

Για τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ανέφερε:

Έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το νέο καρτέλ στον οδοφωτισμό

Πυρ ομαδόν κατά Βούρου για την υπερκοστολογημένη σύμβαση του ηλεκτροφωτισμούΤα πυρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης δέχθηκε ο δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Γιάννης Βούρος για την επιμονή του στην υπερκοστολογημένη σύμβαση του ηλεκτροφωτισμού ύψος 3,72 εκατ. ευρώ. Κι όλα αυτά υπό το βάρος της δικαστικής ήττας του δημάρχου, ο οποίος επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά του σωματείου των εργαζομένων υποβάλλοντας αγωγή προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία – αποχή που προστάτευε από τις πειθαρχικές και άλλες διώξεις τους τέσσερις υπαλλήλους της Επιτροπής του Διαγωνισμού, που αρνούνται να παρανομήσουν και δεν προχωρούν στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών!

Κόντρα στις μεθοδεύσεις Βούρου

Σύσσωμη, λοιπόν, η αντιπολίτευση, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Πέμπτης, ζήτησε από τον δήμαρχο, Γ. Βούρο να αποσύρει τον διαγωνισμό για την υπερκοστολογημένη σύμβαση και ακολούθως να συσταθεί διαπαραταξιακή επιτροπή διάρκειας δυο μηνών, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού από μηδενική βάση! «Όλοι συμφωνούμε με την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού, αλλά δυστυχώς οι μεθοδεύσεις και οι επιλογές της διοίκησης του Δήμου σας έχουν φέρει κύριε Βούρο σε διαφωνία και με τις δημοτικές παρατάξεις και με τους εργαζόμενους του Δήμου», υπογράμμισε ο επικεφαλής της παράταξης «Ξανά Μαζί», Παντελής Γρετζελιάς. Εκφράζοντας, μάλιστα, τη γνώμη των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων τάχθηκε κατά της ιδιωτικοποίησης της δημοτικής υπηρεσίας του ηλεκτροφωτισμού! Ως εκ τούτου, ζήτησε να σταματήσει ο διαγωνισμός του ηλεκτροφωτισμού και να ξεκινήσει κατόπιν διαβούλευσης εκ νέου!
Σοβαρές καταγγελίες για παρατυπίες στον διαγωνισμό

Μαζί με το αίτημα για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Πέμπτης ήρθαν στην επιφάνεια καταγγελίες της αντιπολίτευσης κατά του δημάρχου, Γ. Βούρου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης μίλησαν για σοβαρές παρατυπίες στον διαγωνισμό, με αποσφράγιση των φακέλων «εκτός διαδικασιών». «Αυτά τα πράγματα αυτομάτως εγείρουν ζήτημα ακυρότητας του διαγωνισμού», είπαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. «Κάνατε ετεροχρονισμένη παράταση της Επιτροπής διαγωνισμού και κάποιοι άνοιξαν τους φακέλους. Και την ίδια ώρα απειλούσατε τους υπαλλήλους της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σα να μη φτάνουν όλα αυτά κάνατε και αγωγή κατά των εργαζομένων!», είπε ο επικεφαλής της «Δύναμης Πολιτών» και τέως δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Άρης Βασιλόπουλος απευθυνόμενος προς τον νυν δήμαρχο, Γ. Βούρο.