Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

Το «νέο» υπόδειγμα της πόλης

sky-art-thomas-lamadieu-1
«…Η ερήμωση του ιστορικού-«χωρικού» κέντρου, η κοινωνική περιθωριοποίηση των λαϊκών-εργατικών περιοχών «αποκαλύπτει» το βασικό και το σημαίνον: ότι η πόλη, το μεγάλο και σημαντικό αστικό κέντρο λειτουργεί ως το «συμβολικό» «χωρικό» και γεωγραφικό επίκεντρο της κυρίαρχης αστικής τάξης…» του Σίμου Ανδρονίδη από εδώ
Οι σημερινές πόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα ορίζονται και προσδιορίζονται από τις πολύπλευρες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της οικονομικής-καπιταλιστικής κρίσης. Στον προσίδιο αστικό «χώρο» αποκρυσταλλώνονται οι συνέπειες της συγκεκριμένης και άκρως ταξικής διαχείρισης και ρύθμισης των «ροών» της οικονομικής κρίσης. Πέρα και πάνω από τον δομικό δυϊσμό που αναφύεται και αποκρυσταλλώνεται στο «χώρο» της πόλης, (αστικές συνοικίες-λαϊκές συνοικίες) πέρα και πάνω από την δομική απόκλιση των κοινωνικών τάξεων και των ταξικών αντιθέσεων που «διαβούν» στο «χώρο» της πόλης, η οικονομική κρίση μεταβάλλει και νοηματοδοτεί εκ νέου τον συνολικό αστικό «χώρο». Με αυτόν τον τρόπο ο «χώρος «έντασης» της ανθρώπινης δραστηριότητας ισοδυναμεί με την ιδεολογική και κοινωνική κυριαρχία του άρχοντος αστικού συγκροτήματος εξουσίας.
Και η ως άνω κυριαρχία συγκροτείται και «οριοθετείται» αρχικά στις κατά κύριο λόγο αστικές περιοχές κατοικίας, διαμορφώνοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις για την σταδιακή και δομική «ανάπλαση» της «χωρικής» οντολογίας της πόλης. Με άλλα λόγια η κοινωνική και «πολιτική» δράση του άρχοντος αστικού μπλοκ εξουσίας τείνει να επικαθορίσει και να επικαλύψει την «χωρική» διάρθρωση και κατανομή ισχύος που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό των μεγάλων αστικών κέντρων.

Το «νέο» υπόδειγμα της «κρισιακής» πόλης διαχέεται από τις ΗΠΑ στην ηπειρωτική Ευρώπη. Η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται και ανθεί σε εκείνες τις περιοχές όπου διαβούν και «δρουν» κοινωνικά τα μέλη των μεσοαστικών και αστικών κοινωνικών στρωμάτων. Η ερήμωση του ιστορικού-«χωρικού» κέντρου, η κοινωνική περιθωριοποίηση των λαϊκών-εργατικών περιοχών «αποκαλύπτει» το βασικό και το σημαίνον: ότι η πόλη, το μεγάλο και σημαντικό αστικό κέντρο λειτουργεί ως το «συμβολικό» «χωρικό» και γεωγραφικό επίκεντρο της κυρίαρχης αστικής τάξης.

Ο «χώρος» των ευρύτερων μητροπολιτικών κέντρων ορίζεται και προσδιορίζεται συνάμα ως ο «χώρος» της διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Και ακριβώς η διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής επιτελείται την περίοδο της βαθιάς και οξυμμένης οικονομικής-καπιταλιστική κρίσης, εκεί όπου η αναδιανομή πλούτου και κοινωνικής ισχύος από τα «κάτω» προς τα «άνω», καθώς και η ταυτόχρονη συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του κοινωνικά παραγόμενου προϊόντος επικαθορίζει το όλο πλαίσιο της «κρισιακής» πόλης.

«Η πόλη είναι η εγγραφή των κοινωνικών σχέσεων, ρόλων, κοινωνικών θέσεων, θεσμών, της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας στον χώρο».[1] Τα χαρακτηριστικά του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής εγγράφονται στο «χώρο» και στο «πεδίο» της πόλης. Όμως στο «χώρο» της πόλης συντελείται και η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, του εργατικού μπλοκ το οποίο είναι επιφορτισμένο με την προσίδια κινητοποίηση που έχει στόχο την «υπέρβαση» του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής.
Η κινητοποίηση και η δραστηριοποίηση του λαϊκού-εργατικού μπλοκ μπορεί να μεταβάλλει ριζικά και δομικά την «κίνηση» επικαθορισμού του αστικού «χώρου» από το αστικό μπλοκ εξουσίας, κάτι που όπως τονίστηκε και παραπάνω, διαφαίνεται και αποκρυσταλλώνεται κύρια σε εποχές συμπύκνωσης και πύκνωσης του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού «χωροχρόνου», σε εποχές βαθιάς και πολυεπίπεδης οικονομικής κρίσης. Ο λόγος περί κρίσης, το «πράττειν» την περίοδο της κρίσης τέμνει και ανατέμνει τον αστικό «χώρο» αφήνοντας πίσω τους εκείνα τα «κρισιακά υπολείμματα» (συνέπειες) της κρίσης που μεταβάλλουν ριζικά και επί τα χείρω την καθημερινότητα του μπλοκ των λαϊκών-καταπιεσμένων τάξεων. Όμως και το εργατικό-κινηματικό «πράττειν» μπορεί να μεταπλάσσει τον αστικό «χώρο».
Και η αριστερά σε όλες τις εκφάνσεις της, κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική, «ρεφορμιστική» ή επαναστατική οφείλει να στρέψει τα αναλυτικά της εργαλεία ακριβώς στο «πεδίο» του «κρισιακού» χωρικού υποδείγματος που συνιστά η πόλη. Οφείλει να εστιάσει και να εμβαθύνει στο «χώρο» διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαιοκρατικού τρόπου αναπαραγωγής, καθώς όμως και στην πόλη ως «πεδίο» ανάδυσης της εργατικής-κινηματικής εναντίωσης.
Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Ηλίας Ιωακείμογλου, «η Αριστερά, από τα κομμουνιστικά κόμματα ως τις ακροαριστερές οργανώσεις, από την LottaContinuaέως τον DavidΗarvey, έχει ξεχάσει ότι η αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης είναι η οικιοθελής αναπαραγωγή του συλλογικού μισθωτού σκλάβου και ότι η Πόλη του Κεφαλαίου είναι ο κατεξοχήν χώρος αυτής της αναπαραγωγής. Έχει ξεχάσει ότι η Πόλη του Κεφαλαίου είναι οι υλικοί δίαυλοι που κατευθύνουν τις ροές της εργασιακής δύναμης στον αέναο κύκλο της ανάμεσα στη σφαίρα της εκμετάλλευσης και στον χώρο της συντήρησης της και από εκεί στη σφαίρα της ιδεολογικής υποταγής και της εκπαίδευσης μιας νέας γενιάς υποτελών εργαζόμενων τάξεων».[2]
Και η Αριστερά οφείλει και μπορεί να συμβάλλει στην ριζική αποκοπή των όρων και των κοινωνικών «ροών» που τείνουν να διευρύνουν την αναπαραγωγή της εργασιακής εκμετάλλευσης. Ο αστικός «χώρος» μπορεί και πρέπει να ανασημασιοδοτηθεί ως «χώρος» μίας προσίδιας αναπαραγωγής των «ροών» εργατικής εναντίωσης.

[1] Βλ.σχετικά, Ιωακείμογλου Ηλίας, ‘Από την πόλη του κεφαλαίου στην πόλη της εργασίας’, Περιοδικό ‘Θέσεις’, Τεύχος 128, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2014, σελ. 78. [2] Βλ.σχετικά, Ιωακείμογλου Ηλίας, ‘Από την πόλη του κεφαλαίου στην πόλη της εργασίας…’ό.π, σελ.88.

Η «villa Αμαλία» και οι «πομπές της εξουσίας»

Αναδημοσίευση από εδώ. Σε συνέχεια προηγούμενης αναδημοσίευσης.


Περιβάλλον : Καλημέρα. Τα έμαθες τα νέα; Κατεδαφίστηκε η «Villa Αμαλία»
Αρχιτέκτονας: Δεν κατεδαφίστηκε. Απογυμνώθηκε από όλα τα «περιττά στοιχεία».
Περιβάλλον : Δεν βλέπω να σε εκπλήσσει το γεγονός.
Αρχιτέκτονας: Γιατί να με εκπλήσσει. Δεν χωρούσανε τα πανό των «χορηγών» και αφαιρέθηκαν όλα τα περιττά στοιχεία για να χωρέσουν.
Περιβάλλον : Μου φαίνεται ότι αστειεύεσαι.
Αρχιτέκτονας: Δεν αστειεύομαι καθόλου. Δεν μπορεί μόνο το Μέγαρο Μουσικής να διαθέτει  θέσεις «αξιοπρεπείς» για τους χορηγούς. Έχεις δει πόσο ωραία φαίνονται τα πανό των «χορηγών» στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο αναρτώνται τα πανό των «χορηγών» που φροντίζουν δήθεν την «μουσική μας παιδεία» και στο νέο κτίριο που σαν νέο θα έχει και νέο όνομα π.χ. «Μέγαρο εικονικής Παιδείας»  θα αναρτηθούν τα πανό των «χορηγών» που θα φροντίζουν «εικονικά» την «Παιδεία» των παιδιών μας.  Η Παιδεία σήμερα χρειάζεται «χορηγούς» το είπε και ο Υπουργός. Δεν είναι δυνατόν οι «χορηγοί» να είναι «άστεγοι»!!!
Περιβάλλον : Μου φαίνεται ότι σήμερα δεν έχεις διάθεση να μου απαντήσεις σοβαρά.
Αρχιτέκτονας: Εγώ σοβαρά σου απαντάω. Εσύ δεν θέλεις να καταλάβεις. Κοίταξε η «εξουσία» φροντίζει πάντα να ξεχνιούνται οι «πομπές» της, για να ξεχνάει ο λαός την πραγματική ιστορία του, και η ίδια να εξακολουθεί να κυβερνά τον τόπο διατηρώντας τα προνόμιά της.  Αυτό κάνει και σήμερα. Δεν σου κάνει εντύπωση πως η πρώτη επέμβαση γίνεται στο συγκεκριμένο κτίριο. Θα σου πω μια ιστορία για να καταλάβεις. Όταν γκρεμίζανε τις φυλακές «Αβέρωφ» στην Αλεξάνδρας έτυχε να περνάω από εκεί. Είδα ένα ηλικιωμένο τότε που καθότανε απέναντι και ήταν δακρυσμένος. Κοντοστάθηκα και γύρισε και μου πε «ξέρεις γιατί με στεναχωρεί που γκρεμίζουνε τις φυλακές, και δεν τις αναπαλαιώνουνε, γιατί μεθαύριο δεν θα μπορώ να πω στο εγγόνι μου, ότι αυτό το κτίριο που σήμερα είναι…….. κάποτε ήταν φυλακή πολιτικών κρατούμενων, δηλαδή εδώ φυλακίζονταν από την «εξουσία» όσοι αγωνίζονταν για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη  χώρα μας. όσοι αγωνίζονταν για να μην επικρατήσει ποτέ πια ξανά ο φασισμός. Όταν η «εξουσία» παιδί μου φροντίζει να ξεχαστούν οι «πομπές» της σημαίνει ότι πάλι θα υπάρξουν επόμενες γενιές που θα αγωνιστούν για τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, γιατί η «εξουσία» πάλι θα καλλιεργήσει τον φασισμό, για να μη δει ο λαός άσπρη μέρα, και αυτή να συνεχίζει να κυβερνά τον τόπο».
Και η «villa Αμαλία» είναι σήμερα μια από τις πολλές «πομπές» που η  σημερινή «εξουσία» θέλει και φροντίζει να ξεχαστούν. Θέλει να ξεχαστεί ότι με την βία και την τρομοκρατία έβγαλε τους καταληψίες από τον χώρο και τους οδήγησε στη φυλακή, ανθρώπους που αγωνίζονταν ενάντια στον φασισμό και τους φασίστες, ενάντια στον ρατσισμό που καλλιεργεί ο φασισμός, για να παραδώσει τον χώρο της περιοχής στους φασίστες να δρουν ανενόχλητοι με τις ευλογίες της.  
Αυτό θέλει να πετύχει. Αν θα το καταφέρει εξαρτάται από εμάς.  

Ανοιχτή επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου από το Συντονιστικό Κατοίκων ΝΦ-ΝΧ


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου
Νέα Φιλαδέλφεια, 1 Οκτωβρίου 2014
Το απελθόν Περιφερειακό Συμβούλιο, επί περιφερειάρχη Σγουρού, έσπευσε στις 10/07/2014 να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου για το έργο «Αναβάθμιση γηπέδου Λεωφόρου Αλεξάνδρας». Η υπ’ αριθμόν 292/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, εγκρίνοντας τη χρηματοδότηση με 7 εκατ. ευρώ του μεγαλοεπιχειρηματία Αλαφούζου, δημιουργεί κακό προηγούμενο και ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την κρατική χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων του ποδοσφαίρου εν γένει.
Σας είναι γνωστό ότι το Ε’ Κλιμάκιο (ΣΤ’ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την Πράξη 381/2014, μπλόκαρε τη σύμβαση, επικαλούμενο μια σειρά από νομικά επιχειρήματα. Δε θα σταθούμε αναλυτικά στο σύνολο της απόφασης και στα επιμέρους στοιχεία που τη συγκροτούν, αλλά θα πάμε στον πυρήνα που συγκροτεί την ουσία του σκεπτικού της:
«Η αρμοδιότητα επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων, η οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να αφορά στην εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων ανήκει, κατ’ αρχήν, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (…) Η κρατική αυτή αρμοδιότητα επιτρεπτώς μεταβιβάζεται στις Περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 του Συντάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται οι απαιτούμενοι για την άσκηση αυτής οικονομικοί πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος (…) Σε κάθε περίπτωση δεν έχει προβλεφθεί η μεταφορά στην Περιφέρεια των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ήτοι της χρηματοδότησης των εργασιών αναβάθμισης του γηπέδου (…) αντιθέτως, οι πόροι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα προέλθουν μέχρι του ποσού των 7.000.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας».
Ο πυρήνας του σκεπτικού της απόφασης υποστηρίζει βάσιμα, ότι δεν μπορεί η Περιφέρεια να ασκήσει κρατικές αρμοδιότητες αν δεν μεταβιβαστούν σ’ αυτή οι απαιτούμενοι πόροι. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτήσει ούτε το γήπεδο του επιχειρηματία Αλαφούζου ούτε κανένα άλλο. Η προσέγγιση αυτή, αν και στενά νομική, είναι απολύτως συμβατή με ένα μείζον κοινωνικό πρόταγμα: όχι δημόσιο χρήμα σε επιχειρηματίες-κερδοσκόπους του επαγγελματικού αθλητισμού – λεφτά για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών.
Γνωρίζετε, ασφαλώς, ότι στην πόλη μας αντιμετωπίζουμε μια απειλή ενάντια στο άλσος της, εξαιτίας των αρπακτικών διαθέσεων του επιχειρηματία Μελισσανίδη. Αυτός εξαπέλυσε ορδές τραμπούκων ενάντια σε όσους αντιδράσαμε στα σχέδιά του. Ο ίδιος, έχει συμφωνήσει επί της προηγούμενης περιφερειακής αρχής να χρηματοδοτηθεί το επιχειρηματικό του σχέδιο με 20 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια.
Είναι προφανές ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας θα χρησιμοποιήσει τυχόν θετική έκβαση της χρηματοδότησης Αλαφούζου ως πρόκριμα και για τη δική του χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Αυτό το γαϊτανάκι των συνταγματικά παράνομων, πολιτικά χαριστικών και κοινωνικά απαράδεκτων χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικών συμφερόντων, σε μια περίοδο που ο λαός μας πένεται και οι δημόσιες επενδύσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος έχουν πιάσει πάτο, πρέπει να σταματήσει τώρα.
Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από την Περιφερειάρχη να πάρουν θέση τώρα.
Τώρα είναι η ώρα για να φανεί αν θα υπάρξει στοιχειώδης αντιστοίχηση του μετεκλογικού έργου με τον προεκλογικό λόγο. Αν η νέα περιφερειακή διοίκηση θέλει να είναι συνεπής ως προς αυτά που διακήρυσσε προεκλογικά, οφείλει να παρέμβει υπέρ της Πράξης 381/2014 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ενδεχόμενη προσφυγή της πλευράς Αλαφούζου. Τυχόν αποχή από αυτό το καθήκον, τυχόν στάση Πόντιου Πιλάτου, θα ερμηνευτεί ως στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων σε βάρος της κοινωνίας.
Και βέβαια, ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειάρχη να μην υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση στήριξης των καταστροφικών σχεδίων Μελισσανίδη με 20 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια, γιατί πέραν του γενικότερου ζητήματος, που εγείρεται μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπογραφή μιας τέτοιας Προγραμματικής Σύμβασης θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση σε ευθεία σύγκρουση με το κοινό συμφέρον του λαού της Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.
Συντονιστικό Κατοίκων Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας και γύρω περιοχών

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

«Πράσινη ανάπτυξη» όπου φυσάει ο άνεμος

Περιβαλλοντικά «εγκλήματα» και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από το ΥΠΕΚΑ, με αφορμή καταγγελίες για τα αιολικά πάρκα σε Εύβοια και Κρήτη, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που απέστειλε επιστολή-προειδοποίηση στο υπουργείο Εξωτερικών.
   
Tου Τάσου Σαραντή από την ΕφΣυν

Σοβαρές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και αυθαιρεσίες και παραλείψεις από το ΥΠΕΚΑ στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή αιολικών πάρκων καταλογίζει στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προειδοποιητική επιστολή 39 σελίδων που απέστειλε πρόσφατα στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η σωρεία των παραβάσεων αφορά αιολικά πάρκα που αδειοδοτήθηκαν και λειτουργούν ή επρόκειτο να εγκριθεί η λειτουργία τους μέχρι το 2013 στην Εύβοια και την Κρήτη και, έπειτα από καταγγελίες που δέχτηκε, εξέτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιπτώσεις της Εύβοιας και της Κρήτης, με την ανάπτυξη πλειάδας ανεξάρτητων έργων, των οποίων οι σωρευτικές επιπτώσεις στις περιοχές Natura 2000 δεν λαμβάνονται υπόψη, αναδεικνύουν το σημαντικό πρόβλημα απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού για τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.

Ανατροπή

Στην πράξη αμφισβητούνται η αδειοδότηση και η λειτουργία των συγκεκριμένων αιολικών πάρκων, καθώς θα πρέπει να κατατεθούν νέες ολοκληρωμένες μελέτες περιβαλλοντικών όρων, ενώ με την επιστολή δρομολογούνται νέα δεδομένα στην έγκριση αυτών των όρων για τα αναρίθμητα αιολικά πάρκα που επιζητούν αδειοδότηση σχεδόν σε κάθε βουνοκορφή της χώρας, καθότι η ελληνική κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ταυτόχρονα, καθίσταται έωλο το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ.

Ανάμεσα στις καταγγελίες που εξέτασε η Επιτροπή, η μία αφορούσε την υπάρχουσα και σχεδιαζόμενη εγκατάσταση 42 αιολικών πάρκων από διάφορες εταιρείες στην Εύβοια, με τις ελληνικές αρχές να παραβιάζουν άρθρο της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους οικότοπους και την άγρια πανίδα και χλωρίδα (92/43/ΕΟΚ), καθώς δεν έλαβαν υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας τις σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων έργων.

Εντός Natura 2000

Οπως προέκυψε από την έρευνα της Επιτροπής, από το σύνολο των 427 ανεμογεννητριών που προβλέπεται να εγκατασταθούν σε αυτά τα αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα, οι 398 βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και μαζί με αυτές, τα συνοδευτικά έργα (δρόμοι, καλώδια, θάλαμοι ελέγχου κ.λπ.). Μάλιστα, οι ελληνικές αρχές παραδέχονται πως σε ό,τι αφορά το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, λόγω του εθνικού του χαρακτήρα, δεν λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο (π.χ. περιοχές Natura 2000 και τους στόχους διατήρησής τους) επί του οποίου μεριμνά το άρθρο της προαναφερόμενης οδηγίας.

Και για 12 αιολικά πάρκα στην Κρήτη η Επιτροπή διαπίστωσε παραβίαση της ίδιας ευρωπαϊκής οδηγίας, καθώς στα 51 ήδη υπάρχοντα και προβλεπόμενα αιολικά πάρκα στην Κρήτη υπάρχουν και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία 579 ανεμογεννήτριες συνολικά, εκ των οποίων οι 505 εντός περιοχών Natura 2000. Επιπλέον, σε σχετική επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρεται ότι «οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης ακολουθούνται μεμονωμένα για κάθε αιολικό σταθμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός και η θέση των ήδη λειτουργούντων και χωρίς να εκτιμάται η συσσωρευτική δράση τους στο περιβάλλον». Μάλιστα, το Τμήμα Περιβάλλοντος θεωρεί ότι η υλοποίηση όλων αυτών των σχεδιαζόμενων αιολικών σταθμών «είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει μια μη αναστρέψιμη κατάσταση υποβάθμισης, δεδομένου ότι παράλληλα απαιτείται μια σειρά συνοδών έργων».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

«Πολύ γενικό» (και αόριστο) το… χωροταξικό

Με συναίνεση ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει ο δρόμος της απελευθέρωσης της αγοράς Φυσικού ΑερίουΜε συναίνεση ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει ο δρόμος της απελευθέρωσης της αγοράς Φυσικού Αερίου

του Σπύρου Κοντομάρη
μέλος ΔΣ Ένωση Εργαζομένων Φυσικού Αερίου Αττικής

Αρχικά την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και τελικά την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μέσα σε δύο άσχετα Νομοσχέδια για την Εφοδιαστική και τις Θρησκευτικές Κοινότητες (!) υπερψηφίστηκε στο ΄Γ θερινό τμήμα της Βουλής, η τροπολογία-προσθήκη του ΥΠΕΚΑ για την διεύρυνση του ορισμού των Επιλεγόντων Πελατών Φυσικού Αερίου.

Η σχετική τροπολογία εισήχθη προς ψήφιση με το σκεπτικό του επείγοντος χαρακτήρα των ζητημάτων που ρυθμίζονται με αυτή.

Ας δούμε όμως ποιο το επείγον και ποια τα ζητήματα.

Ήδη από τον Απρίλιο 2014  η ΕΕ και η Τρόικα έχει υπαγορεύσει την άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς φ.α., δεσμεύσεις που έχουν αποτυπωθεί σε δημόσια κείμενα, το 2ο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής[1] και τον Οδικό Χάρτη που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το ΥΠΕΚΑ[2].

Οι εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και αναμένεται σύντομα να αποτυπωθούν σε σχετικό νομοσχέδιο, συνοψίζονται σε τρεις άξονες:
1. μείωση των εισαγωγών φ.α. από την Ρωσία μέσω της  τόνωσης των εισαγωγών LNG
2. ενίσχυση της επιλεξιμότητας παρόχου για τη βιομηχανία και τους μεγάλους πελάτες
3. διαχωρισμός των δραστηριοτήτων εμπορίας και διανομής των υφιστάμενων (Αττικής, Θεσσαλονικής, Θεσσαλίας) και των προς σύσταση ΕΠΑ.

Η εν λόγω τροπολογία αποτελεί προπομπό για την αποχώρηση από τις ΕΠΑ και την ΔΕΠΑ πελατών με μεγάλες και σταθερές καταναλώσεις (σε αντίθεση με τις οικιακές που έχουν μικρό και εποχιακό προφίλ κατανάλωσης), στερώντας τους το κύριο όπλο διαπραγμάτευσης της τιμής από την χονδρική αγορά. Η απώλεια αυτών των καταναλώσεων σημαίνει χειρότερη τιμή αγοράς και άρα μετακύλιση του κόστους στους εναπομείναντες οικιακούς πελάτες.

Με μια προσεκτικότερη ματιά όμως, ακόμα και η δυνατότητα επιλογής παρόχου ωφελεί τους μη οικιακούς πελάτες μόνο βραχυπρόθεσμα. Μπορεί πράγματι συγκυριακά να βρουν καλύτερες τιμές (ιδιαίτερα μέσα στην συγκυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές), αλλά μεσοπρόθεσμα είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσουν πολύ εύκολο θύμα της χονδρεμπορικής αγοράς φ.α. στα πλαίσια της μικρής διαπραγματευτικής τους δύναμης και των διακυμάνσεων στις ανάγκες κατανάλωσης τους.

Ας μην λησμονάμε ότι το βιομηχανικό κεφάλαιο σκέφτεται πολιτικά. Παρότι γνωρίζει τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους απόσπασης από την ΔΕΠΑ και τις ΕΠΑ κοιτάει προς τους εναλλακτικούς παρόχους ανταγωνιστές της Gazprom, και μάλιστα χωρίς εγγυημένες τιμές.

Το πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ (13/8) που αποφάσισε τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της Άττικα

Αναρτούμε το πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ (13/8) που αποφάσισε τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Άττικα. Από τη συνεδρίαση αυτή προκύπτουν διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία και ακολουθούν...430 εκατ € έχει δαπανήσει το ΤΣΜΕΔΕ για την "επένδυση", ενώ σήμερα η τιμή της μετοχής της είναι 0,077 €. συνεπώς η αξία της "επένδυσης" σήμερα είναι 41.223.435,71

https://drive.google.com/file/d/0B2iPq8AkxUHGSHVZdmdNY3I5a0k/edit?usp=sharing


Αυτή είναι η αξιοκρατία του Υπουργού ΔΜΗΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Άλλη μια επιβεβαίωση των παλαιοκομματικών πρακτικών του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί η κατάληψη των θέσεων ευθύνης στους νέους Οργανισμούς του Δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, με το πρόσχημα της έναρξης ισχύος των νέων οργανισμών των Υπουργείων (στο τέλος Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου), λήγουν οι θητείες όλων των προϊσταμένων όλων των ιεραρχικών επιπέδων (Τμήματος, Δ/νσης και Γενικής Δ/νσης) και ορίζονται νέοι με μια απλή απόφαση του οικείου Υπουργού. Αυτό προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄, του νόμου 4275/2014 που ψηφίσθηκε, όπως τόσα άλλα, από θερινό τμήμα της Βουλής, εφέτος το καλοκαίρι, όταν η Κυβέρνηση παρέδιδε μαθήματα Δημοκρατίας, προωθώντας για ψήφιση κρίσιμα νομοσχέδια (π.χ. για τον ΕΝΦΙΑ) αποκλειστικά σε ολιγομελή θερινά τμήματα, η σύνθεση των οποίων άλλαζε, έως ότου βρισκόταν βουλευτής «πρόθυμος» να ψηφίσει.

Οι πιο πάνω διατάξεις -που εφαρμόστηκαν για την επιλογή των προϊσταμένων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ)- προέβλεπαν προτεραιότητα εκείνων των υπηρετούντων προϊσταμένων που είχαν τοποθετηθεί έπειτα από κρίση του συνταγματικώς αρμοδίου συλλογικού Οργάνου, έναντι όσων είχαν οριστεί αναπληρωτές με απλή απόφαση Υπουργού.

Αυτό φυσικά δεν τηρήθηκε, από τον «μεταρρυθμιστή» Υπουργό, ο οποίος με την ευκαιρία της έναρξης ισχύος (από 29 Σεπτεμβρίου) του νέου οργανισμού του ΥΔΜΗΔ, όρισε προϊσταμένους σε όλα τα επίπεδα (Τμήματος, Δ/νσης και Γενικής Δ/νσης), με βάση αποκλειστικά κομματικά κριτήρια. Στις περιπτώσεις μάλιστα μη επανατοποθέτησης Προϊσταμένων Τμήματος και Διεύθυνσης δεν μπήκε καν στον κόπο να αιτιολογήσει την πράξη του αυτή, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά.

Ενδεικτικό της αντίληψης του Υπουργού ΔΜΗΔ περί αξιοκρατίας και δικαιοσύνης είναι το γεγονός ότι παρέλειψε πολλούς προϊσταμένους Τμήματος: τέσσερις Δ/ντες και ένα Γενικό Δ/τη (ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν ο μόνος ΓΔ του Υπουργείου που αρνήθηκε να εκδώσει πράξεις κατανομής ποσοστών, συμμετέχοντας στην απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την «αξιολόγηση»), που κατά το παρελθόν είχαν επιλεγεί με αντικειμενικές διαδικασίες και με κριτήρια, ενώ την τύχη εκείνων που μπήκαν στο «ψυγείο» απέφυγε ημέτερος στην Κυβέρνηση Γενικός Δ/ντής (σύζυγος αδελφής πρώην Υπουργού), ο οποίος τοποθετήθηκε προϊστάμενος Δ/νσης.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχε εγκαίρως επισημάνει πως οι υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις δεν είχαν στόχο την προώθηση της αξιοκρατίας και της αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Τομέα, αλλά την περαιτέρω συρρίκνωσή του και τον ασφυκτικό του έλεγχο από τα πελατειακά δίκτυα των εκάστοτε μνημονιακών κυβερνήσεων.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Αγωνία αρχαιολόγων για τον τέταρτο θάλαμο στην Αμφίπολη, ενδεχόμενο αλλαγής κλίμακας στον ΕΝΦΙΑ

Μια σατιρική ματιά στην ταφική πραγματικότητα, από την Αυγή


Έκδηλη είναι η ανησυχία στους αρχαιολόγους και τους συντελεστές των ανασκαφών της Αμφίπολης, καθώς το μέγεθος του μνημείου αυξάνεται με κάθε καινούριο θάλαμο που ανακαλύπτεται.
«Μέχρι στιγμής» μας λέει ο ειδικευόμενος αρχαιολόγος Γιάννης Σκαπακανέας, «τα τετραγωνικά του τάφου κρατούνταν σε λογικά επίπεδα, ακόμα και μετά την ανακάλυψη του τρίτου θαλάμου. Είναι αλήθεια πως περιμέναμε το πολύ δύο θαλάμους, κάτι που είναι εξάλλου και το συνηθισμένο στους μακεδονικούς τάφους, όπως ίσως γνωρίζετε από την ενημέρωση των Mega, Αnt1, Alpha, ΣΚΑΪ, ΝΕΡΙΤ, ΝΕΡΙΤ Sports και Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά δυστυχώς βρίσκουμε όλο και περισσότερους θαλάμους και δεν ξέρουμε πότε θα σταματήσει αυτό το κακό. Είμαστε κοντά στο να αλλάξουμε κλίμακα στον ΕΝΦΙΑ και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα».
Τις ίδιες ανησυχίες συμμερίζεται και ο οικονομικός διαχειριστής του εγχειρήματος ο οποίος γνωστοποίησε στο «Κουλούρι» πως οι ανασκαφές της Αμφίπολης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα χρηματοδότησης στο μέλλον. «Μπορεί το ενδιαφέρον για τον τάφο να παραμένει αμείωτο, αλλά δεν είχαμε τα αναμενόμενα έσοδα από την προβολή αυτή. Καταφέραμε να πουλήσουμε την πρώτη σεζόν της Αμφίπολης σε Μεξικό, Βολιβία και Εκουαδόρ αλλά δυστυχώς μείναμε μακριά από τις αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής όπου είναι και τα πολλά λεφτά. Κάτι τέτοιο ρίχνει το μπάτζετ της δεύτερης σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει με την είσοδο στον τέταρτο θάλαμο. Αφήστε που είχαμε πολλά έξοδα τα οποία δεν είχαμε υπολογίσει, όπως τις ομπρέλες ηλίου για τα τηλεοπτικά συνεργεία και τα ιατρικά έξοδα για την μία εκ των δύο Καρυάτιδων, η οποία ανέπτυξε μυκητίαση στα δάχτυλα του δεξιού της ποδιού, πιθανότατα από την παρατεταμένη και απότομη έκθεση στα φωτογραφικά φλας».
  Η πολεοδομία Σερρών από την μεριά της, αναφέρει πως θα καταγράψει τις όψεις και την κάτοψη του τύμβου όπως ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα ο κ. Νικόλαος Δαλακούρφης, προϊστάμενος της συγκεκριμένης υπηρεσίας ανέφερε σε ραδιοφωνικό σταθμό: «Ακούσαμε με προσοχή τις ανησυχίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας σχετικά με την Αμφίπολη. Καταρχάς να πω πως δεν συντρέχει σημαντικός λόγος αναστάτωσης. Η παλαιότητα του κτιρίου είναι άνω των 26 ετών, ενώ η αντικειμενική αξία στην περιοχή είναι χαμηλή. Εξίσου χαμηλός είναι και ο συντελεστής απόστασης από τη θάλασσα. Μια μικρή αλλαγή στην κλίμακα των τετραγωνικών δεν θα έχει μεγάλη επίπτωση στον αποδιδόμενο ΕΝΦΙΑ του κτηρίου. Εκεί όμως που δεν μπορώ να κάνω τα στραβά μάτια είναι στην συνηθισμένη παρανομία του Έλληνα, αυτή του μπαζώματος του ισογείου το οποίο δηλώνεται ως υπόγειο. Σα να το έχουμε από τότε στο γονίδιό μας. Ξέρετε για τι πράγμα μιλάω , ας μην κρυβόμαστε. Ρίχνουμε μπετά, κάνουμε ένα ωραίο ισόγειο, το σκεπάζουμε με χώμα, το ονομάζουμε τύμβο και μιλάμε λες και πρόκειται για τα έγκατα της γης. Ε όχι κύριοι, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την φυσική εδαφογραμμή της περιοχής. Σας πληροφορούμε πως εδώ στην πολεοδομία Σερρών δεν τρώμε κουτόχορτο. Ο τύμβος είναι στο ισόγειο, ως υπόγειο θα δηλωθεί μόνο ο τέταρτος θάλαμος, όταν και αν αυτός ανασκαφεί και είναι τόσα μέτρα κάτω από τη γη, όσα ορίζει ο νόμος».
Τέλος, στάση αναμονής τηρεί και η αρμόδια τοπική ΔΟΥ, καθώς σε περίπτωση που ο τάφος είναι ασύλητος και βρεθούν τιμαλφή και πολύτιμα κτερίσματα θα πρέπει να καθοριστεί, εν είδει πόθεν έσχες, η αξία, ο τρόπος κτήσης και η προέλευσή τους. Αν η κυρία Περιστέρη δεν καταφέρει να τα δικαιολογήσει επαρκώς ενδέχεται να κατηγορηθεί ο «ένοικος» του τάφου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Εγκλωβισμός στη “γη του κανενός”, άλλη μια ιστορία καθημερινής τρέλας, με υπογραφή ΤΣΜΕΔΕ και διεύθυνσης εισφορών ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ.

Μια καθόλα πραγματική καφκική ιστορία συναδέλφου (ων) από την Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών 

Καταπληκτική η λύση στο πρόβλημα των ατόμων που δεν ασκούν το επάγγελμα του μηχανικού αλλά χρεώνονται πάρ’ αυτα και κατά συρροή με εισφορές από το εξαιρετικό και εξυπηρετικότατο ταμείο ΤΣΜΕΔΕ…
Τους διαγράφει πλέον το ΤΕΕ από τα μητρώα του, (τα οποία έμοιαζαν με ισόβια… παγίδα) για να μπορέσουν μετά να εγκλωβιστούν στην άλλη νεκρή ζώνη ενός  μηχανισμού που υπερβαίνει και τον Κάφκα σε σύλληψη και εκτέλεση.
Καλώς ορίσατε για ακόμα μια φορά στο φαύλο κύκλο της ελληνικής γραφειοκρατικής – και όχι μόνο-παραφροσύνης, όπως εκφράζεται από καλοθελητές εκπροσώπους της βίας και πολιτικής εξόντωσης που ασκείται στους πολίτες.
Οπότε: Εφόσον κλείνει τα βιβλία του στην Εφορία ο αναγκαστικά ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ (επειδή εγγράφηκε μη γνωρίζοντας ότι είναι δρόμος χωρίς επιστροφή το να γίνει μέλος ΤΕΕ και να εγγραφεί αυτομάτως στο ΤΣΜΕΔΕ), και αυτό εάν είχε ανοίξει ποτέ βιβλία στην εφορία,
Αιτείται ο ενδιαφερόμενος στο ΤΕΕ, ότι πχ από τον Οκτώβρη του 2005 δεν ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού.
Το μέλος ΤΕΕ διαγράφεται αναδρομικά και πανηγυρικά  σε μία από τις  συνεδριάσεις  της ΔΕ ΤΕΕ. (Λάδι βγαίνει το ΤΕΕ…έκανε ότι μπορούσε…!)
Μετά του ζητάνε από το ΤΣΜΕΔΕ να πάρει ένα χαρτί από την περιφέρεια που να επιβεβαιώνει την παύση άσκησης του Επαγγέλματος.
Οπότε πηγαίνει το -πλέον- πρώην μέλος ΤΕΕ στην περιφέρεια (πχ στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 ) και παίρνει το χαρτί της παύσης επαγγέλματος,  που αναγράφει ότι έπαψε να ασκεί το επάγγελμα από την τάδε ημερομηνία (Οκτώβρης 2005).
Περιχαρής, πηγαίνει στο ΤΣΜΕΔΕ, στη γνωστή πλέον για τις μισανθρωπικές της τάσεις- διεύθυνση εισφορών τσεμεδε-εταα, να παραδώσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν είναι ενεργός μηχανικός, (σε μερικές περιπτώσεις δεν είχε ανοιχτεί καν φορολογική μερίδα), και να μπορέσει να απαλλαγεί από ακούσιες χρεώσεις…
Έλα όμως που το ΤΣΜΕΔΕ τελικά δεν λαμβάνει υπ’ όψιν αυτήν την ημερομηνία (πχ Οκτώβρης 2005) αλλά την ημερομηνία έκδοσης αυτού του χαρτιού! (πχ Σεπτέμβρης 2014!)
Οπότε, το ΤΣΜΕΔΕ, απαιτεί να πληρωθεί εισφορές με τόκους και πανωτόκια από έναν  άνθρωπο που δεν ασκούσε το επάγγελμα, ή που είναι εδώ και χρόνια αδρανής επαγγελματικά.
Εν τω μεταξύ, παύει να θεωρείται μηχανικός και αν έχει χρέη που δεν μπορεί να ξεπληρώσει στο ΤΣΜΕΔΕ αυτά τρέχουν, με το γνωστό κίνδυνο των κατασχέσεων κλπ.
Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά σε όσους σκέφτονται και εφαρμόζουν αυτές τις εμπνευσμένες μεθόδους βασανισμού ταλαιπωρίας και καταχρέωσης των πολιτών αυτής της χώρας, που η κακία και συνεπώς η βλακεία της πλέον είναι μυθική και μνημειώδης.
Όσοι εκπρόσωποι της Τρόικας και των δυναστών εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΤΣΜΕΔΕ, που πληρώνονται από το υστέρημα των ασφαλισμένων και των πολιτών εν γένει, να γνωρίζουν ότι θα έρθει και σε αυτούς ο λογαριασμός, και θα έρθει σίγουρα. Ας ξεκινήσουν λοιπόν, να συμπεριφέρονται σαν υπάλληλοι του δημοσίου που είναι και να εξυπηρετούν τους πολίτες και τους ασφαλισμένους αντί να είναι το μακρύ χέρι όσων εκουσίως καταληστεύουν και καταβασανίζουν τους πολίτες της χώρας.
dilosi nomarxia

Οργανισμός διάλυσης των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ


Κατακερματίζονται οι δασικές υπηρεσίες, υποβαθμίζονται οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Της Σταυρογιάννη Λούλη από την http://www.avgi.gr/


Ρολά κατεβάζουν την Τρίτη μετά από 29 χρόνια λειτουργίας βασικές δομές δημοκρατικού σχεδιασμού, όπως οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες προστίθενται στον μακρύ κατάλογο διάλυσης δημόσιων υπηρεσιών και σημαντικών δημόσιων οργανισμών.

Ήδη έχει καταργηθεί ο Οργανισμός Κτηματογράφησης Χαρτογράφησης (ΟΚΧΕ) και η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων, ενώ η κυβέρνηση έχει εκδιώξει διά της διαθεσιμότητας από τον Σεπτέμβριο 90 εργαζόμενους.

Από το 2010 και μετά το ΥΠΕΚΑ απογυμνώνεται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του με τις αποχωρήσεις συνταξιοδότησης. Τη διάλυση έρχεται να συμπληρώσει ο νέος οργανισμός του ΥΠΕΚΑ, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργιά από τις 28 Οκτωβρίου σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (Α 167/28-8-2014). Όπως φαίνεται από την περιγραφή της διάρθρωσης των υπηρεσιών, των θεματικών αντικειμένων, αρμοδιοτήτων κ.λπ. όχι μόνο δεν συνενώνονται τα ομοειδή θεματικά κομμάτια των υπηρεσιών, π.χ. δάση με φύση, αλλά κατακερματίζονται περαιτέρω. Κι όλα αυτά σε ένα υπουργείο που από τον Οκτώβριο του 2009, οπότε δημιουργήθηκε, απλώς "συστεγάζει" τις υπηρεσίες του παλαιού ΥΧΟΠ, της Ειδικής Γραμματείας Δασών με τις υπηρεσίες που αποσπάστηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συν αυτές από τα παλαιό υπουργείο Βιομηχανίας (ενέργεια, ορυκτοί πόροι).

Διατηρούνται τέσσερις γραμματείες και από τις σημερινές έξι καταργούνται η Ειδική Γραμματεία Δασών και Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου αποσπάται από το σώμα της διοίκησης, μετονομάζεται σε αυτοτελές τμήμα και υπάγεται απευθείας στην πολιτική ηγεσία. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο μοναδικός ελεγκτικός μηχανισμός εντοπισμού των περιβαλλοντικών εγκλημάτων υποβαθμίζεται. Δημιουργείται ένα σώμα... ατάκτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον υπουργό, το σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, χωρίς γενικό επιθεωρητή.

Επιπλέον στους μόνο 23 επιθεωρητές Περιβάλλοντος για όλη την επικράτεια ανατίθεται ο έλεγχος κατά τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων, αλλά και η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας σε ιδιώτες ελεγκτές όπως και του ελέγχου εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Γραμματεία Νερών για το ξεπούλημά τους

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων με δύο διευθύνσεις διατηρείται χωρίς να έχει ουδεμία συνάφεια με τη νέα Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Η αυτονομία της εν λόγω γραμματείας ουδόλως σχετίζεται με έγνοια για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Απλώς της έχει ανατεθεί, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, από πέρυσι η βρώμικη δουλειά: να παίξει τον ρόλο της ρυθμιστικής αρχής στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ και σε κάθε σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών ύδατος. Άλλωστε στο διάταγμα του νέου οργανισμού αντιγράφεται πλήρως το περιεχόμενο της παραπάνω ΚΥΑ. Λογάριασαν όμως χωρίς το ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική την παραχώρηση των δικτύων της ΕΥΔΑΠ και έκλεισε την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση.

Στη νέα Γενική Γραμματεία του ΥΠΕΚΑ, εκτός των διοικητικών υπηρεσιών, εντάσσεται η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, όπως και η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος. Στην πρώτη αντιστοιχούν τρεις διευθύνσεις. Ή με νόμο δημιουργηθείσα Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

Οι πικρές αλήθειες για την Attica bank – Το ΤΣΜΕΔΕ ή θα αποδεχθεί ότι έχασε ή θα παγώσει την ΑΜΚ έως 6 μήνες και θα υποστεί τις συνέπειες

Η σημερινή 30/9 Γενική Συνέλευση της Attica bank θα αναβληθεί ελλείψει απαρτίας....
(upd)Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα αποδεικνύεται η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των 434 εκατ ευρώ της Attica bank.
H σημερινή γενική συνέλευση αναβλήθηκε ελλείψει απαρτίας στην Attica bank και οι οριστικές αποφάσεις για την ΑΜΚ θα παρθούν στις 13 Οκτωβρίου στην α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση.
Τα δεδομένα αρχίζουν και αποσαφηνίζονται πλέον με καθαρό τρόπο.
Όμως θα πρέπει να ειπωθούν ορισμένες αλήθειες, για την Attica bank που πρέπει να παραμείνει αυτόνομη, διασφαλίζοντας και τις θέσεις εργασίας.
Ποιες είναι οι αλήθειες;
1)Το ΤΣΜΕΔΕ επένδυσε 430 εκατ ευρώ σωρευτικά και η αξία αυτών των 430 εκατ είναι 39 εκατ ευρώ δηλαδή καταστροφή.
Το Ταμείο των Μηχανικών απέτυχε στην Attica bank.
Είναι σκληρή η φράση απέτυχε αλλά το ΤΣΜΕΔΕ έχει χάσει το 90% της επένδυσης του αυτή είναι η αλήθεια.
2)Οι συνδικαλιστές του ΤΕΕ, μετά τις αναφορές Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Attica bank μαζί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες θα μπορούσαν να ενωθούν δημιουργώντας μια αναπτυξιακή τράπεζα, ξεκίνησαν να αριστερίζουν και ποντάρουν σε αυτή την λύση.
3)ΥΠΟΙΚ και ΤτΕ και κυρίως η DGCom η Ευρωπαική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν συζητούν το ΤΣΜΕΔΕ να κρατήσει το 51% αλλά ζητούν μείωση ποσοστού.
Ούτε καν εξετάζεται μονομερώς να αυξήσει το ποσοστό του το ΤΣΜΕΔΕ στην Attica bank δηλαδή πάνω από το 51% που ήδη ελέγχει.
Η DGCom θα απορρίψει ενδεχόμενο το ΤΣΜΕΔΕ να καλύψει τα 221 εκατ της ΑΜΚ και έτσι να κερδίσει χρόνο άπαξ και η Attica bank διαθέτει κεφάλαια και κεφαλαιακή επάρκεια.
4)Οι 20.000 ιδιώτες μέτοχοι έχουν χάσει τις επενδύσεις τους.
Έχουν καταστραφεί και οι ευθύνες βαραίνουν περισσότερο το ΤΣΜΕΔΕ, που άφησε να εξελιχθούν τα πράγματα χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες. 
Χρεριάστηκε να φθάσει την έσχατη στιγμή για να λάβει πρωτοβουλίες το ΤΣΜΕΔΕ.

Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα;

Η Attica bank λόγω των κεφαλαίων που διαθέτει δεν κινδυνεύει με good και bad bank.

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Ντοκουμέντο: Η «Κόκκινη Προβιά», η βάση στις Αλκυονίδες και οι σκελετοί που ζητούν ταυτότητα!

Αναδημοσίευση από εδώ. (πρώτο μέρος - δεύτερο μέρος - τρίτο μέρος). Μέρος τέταρτο: Οι παραστρατιωτικές επιχειρήσεις της CΙA στην Ελλάδα: Το ναυάγιο της δημιουργίας πλωτού ραδιοσταθμού, το φιάσκο της αποστολής αερόστατων με προπαγανδιστικό υλικό στις (πρώην) σοσιαλιστικές χώρες και η βοήθεια στην Ελλάδα για την ανακάλυψη των παράνομων ασυρμάτων του ΚΚΕ

image
Πριν από δύο περίπου χρόνια, περιπατητές που είχαν επισκεφθεί τις Αλκυονίδες Νήσους, σκάβοντας την ακτή ανακάλυψαν ανθρώπινους σκελετούς. Ειδοποίησαν τις αρχές οι οποίες έσπευσαν επί τόπου για να εξετάσουν τα μακάβρια ευρήματα. Κατά τη εξέταση διαπιστώθηκε ότι οι σκελετοί ανήκαν σε ανθρώπους, των οποίων ο θάνατος οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια. Τα κρανία έφεραν εμφανή ίχνη από τις τρύπες που είχαν ανοίξει οι σφαίρες στα κροταφικά οστά.
Επειδή όμως ο θάνατός είχε επέλθει πριν πάρα πολλά χρόνια, κρίθηκε ότι ακόμη και η εξέταση DNA, δεν θα απέδιδε αποτελέσματα, καθώς κανείς δεν είχε δηλώσει στις αρχές τις εξαφανίσεις των εν λόγω ατόμων. Έτσι, οι σκελετοί καταγράφηκε στα αστυνομικά αρχεία ότι προέρχονται από «αγνώστου ταυτότητας» άτομα, τα οποία υπήρξαν θύματα εγκληματικής πράξης. Η επικρατούσα άποψη πάντως ήταν ότι τα άτομα αυτά ήταν λαθρέμποροι , οι οποίοι πιθανόν να δολοφονήθηκαν από τους ανταγωνιστές τους, στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.
Ο φάκελος, που θα μπορούσε να προσφέρει υλικό για την πλοκή ενός συναρπαστικού αστυνομικού μυθιστορήματος, έκλεισε εσπευσμένα- δεν μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο, καθώς κανείς δεν ζήτησε την αναψηλάφηση της υπόθεσης.
Η υπόθεση αυτή που ήρθε στο νου καθώς διάβαζα τα έγγραφα της CIA για τις παραστρατιωτικές επιχειρήσεις με επίκεντρο την Ελλάδα. Κι αυτό γιατί στις Αλκυονίδες Νήσους, τα τρία μικρά νησάκια στην καρδιά του Κορινθιακού Κόλπου, κάποτε λειτουργούσε μία από τις σημαντικότερες μυστικές βάσεις εκπαίδευσης πρακτόρων της CIA στην Ελλάδα. Αρχικά η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης στη Ρόδο, αλλά εγκαταλείφθηκε πολύ σύντομα, γιατί κρίθηκε ότι η επιλογή αυτή είναι ασύμφορη και δεν εξυπηρετεί τους στόχους της επιχείρησης.
Έτσι, το κλιμάκιο της CIA άρχισε να αναζητεί έναν χώρο που να είναι σχετικά στο «επιτελικό κέντρο» και της ραδιοπροπαγάνδας σε βάρος των σοσιαλιστικών χωρών και κυρίως της Αλβανίας που ήταν η Αθήνα, να έχει πρόσβαση από στεριά και θάλασσα, να μπορεί να «αντικαταστήσει» το στρατόπεδο εκπαίδευσης που λειτουργούσε στη Μάλτα, να λειτουργεί υποβοηθητικά στα στρατόπεδα εκπαίδευσης στη Δυτική Γερμανία και, κυρίως, να διασφαλίζει τη «στεγανότητα» της επιχείρησης.
Την Δευτέρα,14 Ιουλίου 1952, ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της CIA στην Αθήνα ενημερώνει το «Κέντρο» στην Ουάσιγκτον ότι ελπίζει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις ως τις 20 Ιουλίου για την ενοικίαση δύο ή τριών ακατοίκητων νησιών στη Λιβαδόστρα στο κόλπο της Κορίνθου. «Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος στο παρελθόν ήταν αξιωματικός των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, συμφώνησε να νοικιάσει τα νησιά για τη δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης».
Έντεκα ημέρες αργότερα, την Παρασκευή, 25 Ιουλίου 1952, ο ίδιος ανέφερε ότι τα τρία νησιά τα οποία σκέπτονταν να μισθώσουν για κέντρο εκπαίδευσης είναι ακατάλληλα. «Παρά ταύτα, μία άλλη ομάδα νησιών στις Αλκυονίδες, στο κόλπο της Κορίνθου έχουν εξευρεθεί. Το ενοίκιο έχει συμφωνηθεί προς 200 δολάρια το μήνα. Περιμένουμε τα σχέδια για τη δημιουργία του κέντρου εκπαίδευσης», καταλήγει.

Μηνιαία-για όλα τα Ταμεία-η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

του Γ. Γάτου - imerisia.gr

Τη μηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης και επαγγέλματος, προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επιδιώκοντας να ελέγξει τις ροές των πληρωμών-και των εσόδων- στα Ταμεία και να προλάβει τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
"Μετά την αλλαγή που κάνουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες-ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, η μηνιαία καταβολή των εισφορών θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα Ταμεία στα οποία ισχύουν μεγαλύτεροι από τον έναν μήνα περίοδοι πληρωμής", προαναγγέλλει στην "ΗτΣ" ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.

Σύντμηση

Η απόφαση για τη σύντμηση του χρόνου πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών -που είναι έως τους έξι μήνες για τους γιατρούς, μηχανικούς, υγειονομικούς και τους αγρότες και φτάνει στον έναν χρόνο για τους δικηγόρους- ελήφθη με βάση την αύξηση των οφειλών τα τελευταία χρόνια αλλά και την Εκθεση του ΚΕΠΕ για τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών. Το ΚΕΠΕ διαπιστώνει ότι "σε κάποιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης η διορία πληρωμής των ασφαλιστικών οφειλών είναι μακρά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, εκ των πραγμάτων, καθυστερήσεις στην είσπραξη των οφειλόμενων", ενώ χαρακτηρίζει ως "απορίας άξιο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η είσπραξη των εισφορών και των οφειλών εναπόκειτο ουσιαστικά στη διάθεση των οφειλετών".

Το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι "η μείωση της διορίας αποπληρωμής και η συχνότερη καταβολή μικρότερων δόσεων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα ήταν μια θετική εξέλιξη για τις οικονομικές εισροές στα Ταμεία, θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων και πιθανότατα θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων των Ταμείων μέσω της μείωσης των μελλοντικών ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών". Η μηνιαία καταβολή των εισφορών αποτελεί πάντως προαπαιτούμενο και για την προβλεπόμενη (το 2017) ενιαία είσπραξη φόρων και εισφορών.

ΙΚΑ - ΟΑΕΕ

Η σύντμηση της προθεσμίας πληρωμής των βεβαιωμένων εισφορών ξεκίνησε από το ΙΚΑ με την επιβολή υποχρέωσης υποβολής κάθε μήνα (και όχι ανά τρίμηνο) των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Με τον τρόπο αυτό επετράπη ο μηνιαίος έλεγχος και η διασταύρωση των εισφορών που δηλώνονται και εκείνων που καταβάλλονται, διευκολύνοντας, σε κάθε περίπτωση, τον εντοπισμό ασυμφωνιών και τη λήψη μέτρων για την τακτοποίησή τους. Με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Γ. Βρούτση και του αρμόδιου υφυπουργού Αντ. Μπέζα, έχει προβλεφθεί από την 1η Μαρτίου του 2015 να καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες - ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ τις εισφορές κάθε μήνα (και όχι ανά δίμηνο). Οι ασφαλισμένοι θα εγγράφονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του OAΕΕ και θα πληρώνουν μηνιαία και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται τις εισφορές (διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα θα θεωρούνται καθυστερούμενες και θα επιβάλλονται προσαυξήσεις), ενώ θα καταργηθεί η αποστολή των ειδοποιητηρίων - ταχυπληρωμών.

Αδυναμίες

Παντεχνική Ανοικτή Συνέλευση Θεσσαλονίκης, Πέμπτη 2/10


Καλούμε όλους τους συναδέλφους μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο την Πέμπτη 2/10/2014 στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ* στο ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 19.00 με θέμα Ασφαλιστικό - ΤΣΜΕΔΕ. Σε αυτή τη συνέλευση θα υπάρχει και νομικός σύμβουλος. Μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσει συζήτηση.

Θέματα : 1. Κινητοποιήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα
2. Νομική διεκδίκηση στα θέματα του ασφαλιστικού είτε προσωπικά είτε συλλογικά. Θα υπάρχει δικηγόρος για ενημέρωση και για να δούμε πιθανές λύσεις. Μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

ΖΗΤΑΜΕ :
1. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΣΜΕΔΕ! ΤΟΥΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ.
2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΚΑΜΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΦΤΏΧΙΑΣ – ΑΝΑΛΟΓΊΚΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ – ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ.
4. ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΜΕΙΩΣΗ 30%
5. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 4 ΧΡΌΝΙΑ. ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΆΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
6. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

*Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ συγκροτήθηκε από συλλόγους μηχανικών, μηχανικούς, εργολήπτες, δεν έχει κομματικό χαρακτήρα και προσπαθεί να συντονίσει τη δράση όλου του κλάδου.

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γη και ύδωρ στους μεγαλοεργολάβους


Παρέμβαση της Aνεξάρτητης Aρχής Δημόσιων Συμβάσεων εν όψει
ΑΠEIΛEITAI βραχυκύκλωμα σε έργα και υποδομές άνω των 4 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ μέσα στο επόμενο εξάμηνο, με νέες τραγικές συνέπειες στην ανάπτυξη, την οικονομία και την απασχόληση, καθώς βρίσκεται στον αέρα το νέο σύστημα ανάθεσης των έργων του υπουργείου Υποδομών. Ετοιμάζεται παρέμβαση της Aνεξάρτητης Aρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ενώ κορυφώνονται οι αντιδράσεις για τη διανομή της πίτας των έργων.
Οι μικρομεσαίοι εργολάβοι τεκμηριώνουν με ανεξάρτητη γνωμοδότηση ότι η διατήρηση των κατώτατων ορίων στους προϋπολογισμούς των έργων, που έσπευσε η κυβέρνηση να καταργήσει από τον περασμένο Αύγουστο, είναι απόλυτα συμβατή με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Eνωσης, καταγγέλλοντας ταυτοχρόνως μεθοδευμένη διάλυση των ατομικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μεγαλοεργολάβοι.
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Απειλή γενικού «μττλακ άουτ» οτα έργα
Γενικό «μπλοκ άουτ» απειλείται σία δημόσια έργα, με κίνδυνο μέσα στο επόμενο εξάμηνο να παγώσουν νέες αναθέσεις και να βραχυκυκλώσουν έργα και υποδομές άνω των 4 δισ. ευρώ, που βρίσκονται στο στάδιο προέγκρισης για χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, με περαιτέρω τραγικές συνέπειες για την ανάπτυξη, την οικονομία και την απασχόληση.
To υπουργείο Υποδομών έσπευσε από τον περασμένο Αύγουστο να ανατρέψει το ισχύον επί 40 χρόνια καθεστώς των δημόσιων έργων, με αφετηρία θερινή διάταξη στο νόμο 4278/2014, με την οποία καταργήθηκαν ήδη τα κατώτατα όρια προϋπολογισμών, ανοίγοντας αμέσως το δρόμο να μπουν οι μεγάλοι εργολάβοι και στα μικρά δημόσια έργα, προϋπολογισμού έως και 5.186 εκατομμυρίων ευρώ.
To νέο Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων έργων και μελετών, για όλο το φάσμα των εμπλεκομένων, ενώ είχε επισήμως ανακοινωθεί από τον αρμόδιο υπουργό Μ. Χρυσοχοΐδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου, εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα.
Στο μεταξύ, τις επόμενες ημέρες αναμένεται παρέμβαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με πρωτοβουλία του προέδρου της αρχής Δημήτρη Ράικου, εφέτη της Διοικητικής Δικαιοσύνης και αναπληρωτή καθηγητή Διοικητικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος φέρεται ότι κρατά αποστάσεις από τις δρομολογημένες εξελίξεις και ότι ετοιμάζεται να κάνει φύλλο και φτερό τις αλλαγές που ετοιμάζονται στα δημόσια έργα.
Παράλληλα, κορυφώνονται οι αντιδράσεις των μικρομεσαίων εργολάβων, οι οποίοι επανέρχονται στο προσκήνιο, τεκμηριώνοντας με ανεξάρτητη γνωμοδότηση ότι η διατήρηση των κατώτατων ορίων είναι απόλυτα συμβατή με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης καταγγέλλοντας ταυτοχρόνως μεθοδευμένη διάλυση.
Κορυφώνονται οι αντιδράσεις των μικρομεσαίων εργολάβων για την κατάργηση των κατώτατων ορίων που εξυπηρετούν τους μεγαλοεργολάβους των ατομικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μεγαλοεργολάβοι.
Μετωπική