Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

Για το σκάνδαλο των παραποιημένων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Αποσπάσματα από την έκθεση αναιρέσεως κατά του αθωωτικού βουλεύματος για τον Γεωργίου

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ

Σπουδαία στοιχεία κι ένα σκεπτικό επίσης που δείχνει βαθιά γνώση των δραματικών εξελίξεων που βύθισαν την Ελλάδα στη δίνη των Μνημονίων περιλαμβάνει η έκθεση αναιρέσεως την οποία άσκησε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου, εναντίον του βουλεύματος υπ. Αρ. 969/2017, του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απαλλάχθηκαν των βαρύτατων κατηγοριών για ψευδή βεβαίωση κατά συναυτουργία σε βάρος του Δημοσίου, υπό την ιδιαζόντως επιβαρυντική περίσταση της ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας του αντικειμένου, οι Ανδρέας Γεωργίου, Κωνσταντίνος Μολφέτας και Αθανασία Ξενάκη. Η έκθεση αναιρέσεως υπ. Αρ. 47/2017, που περιήλθε στη διάθεση των Επικαίρων από δικαστικές πηγές, έγινε τελικά δεκτή από το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου στις 14 Μαΐου 2018.

Στις τελευταίες σελίδες της εκθέσεως, αναφέρεται κατά λέξη από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου – Βασιλοπούλου: «Το ανωτέρω βεβαιωθέν από τους ως άνω συγκατηγορούμενους δημοσιονομικό έλλειμμα, ως πραγματικό περιστατικό, ήταν ψευδές (το έντονο γράμμα προέρχεται από το πρωτότυπο κείμενο) αφού τεχνηέντως διογκώθηκε με:

α) Την αναταξινόμηση, για πρώτη φορά, από το θεσμικό τομέα των μη χρηματοδοτικών εταιρειών στο θεσμικό τομέα της Γενικής Κυβέρνησης δεκαεπτά Δημοσίων Επιχειρήσεων (Αττικό Μετρό, ΕΤΕΡΠΣ, ΕΑΣ, ΕΛΓΑ, ΕΡΤ, ΕΟΤ, ΕΘΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ, ΟΠΒΚΕΠΕ, ΟΣΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ), όπως οι εν λόγω τομείς προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό (ΕΚ) 2223/1996 του Συμβουλίου της 25ηςΙουνίου 1996 “περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας“ και στο εισαχθέν με αυτόν Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 1995 (ΕΣΟΛ 1995), χωρίς να πληρούνται οι τιθέμενες από το τελευταίο σχετικές προϋποθέσεις και δη:

1) Παρότι οι εν λόγω Δημόσιες Επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μη εμπορικές μονάδες, ήτοι ως πωλούσες τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε τιμές κατώτερες του 50% του κόστους… χαρακτηρισμός που άλλοτε προϋπέθετε την προηγούμενη εκπόνηση από την ΕΛΣΤΑΤ σχετικών μελετών… Η αναταξινόμηση των δεκαεπτά προαναφερόμενων Δημοσίων Επιχειρήσεων στο θεσμικό τομέα της Γενικής Κυβέρνησης διόγκωσε το δημοσιονομικό έλλειμμα του έτους 2009 κατά ποσοστό 0,74% επί του ΑΕΠ.

β) Την ένταξη στο θεσμικό τομέα της γενικής Κυβέρνησης, εκατοντάδων (περί τα πεντακόσια) νομικών προσώπων, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να ελεγχθεί η πλήρωση της προβλεπόμενης από τον ΕΣΟΛ 1995 προϋπόθεσης του ελέγχου τους από τη Γενική Κυβέρνηση…»

ΕΦΚΑ: Πότε οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται, γλιτώνουν τη μείωση στις συντάξεις τους


Περιθώριο έως τις 31 Οκτωβρίου έχουν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να διατηρούν παράλληλη απασχόληση, για να υποβάλλουν αίτηση ώστε να ανακληθεί το αρχικό αίτημα συνταξιοδότησης και να αποφύγουν τις περικοπές 60% που προβλέπει για τις συντάξεις, ο νόμος Κατρούγκαλου (ν.4387/2016).

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ τονίζεται ότι το ίδιο χρονικό όριο υπάρχει και για υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης που αφορά τον χρόνο ασφάλισης για δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (εκτός Δημοσίου). Η συγκεκριμένη αίτηση έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης.

Όπως τονίζεται στην σχετική εγκύκλιο «στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι συνέχισαν να εργάζονται ή να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα μετά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, γίνεται δεκτό ότι δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των υφισταμένων διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου, ως προς τη μείωση ή την αναστολή της σύνταξης ως προς το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης μέχρι την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης και πάντως μέχρι και την 31/10/2018».

Άρα η περικοπή στη σύνταξη ύψους 60% που ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου θα εφαρμοστεί από την 01.11.2018 και μετά.

Ειδική αναφορά γίνεται στην εγκύκλιο για όσους συνταξιούχους είχαν συνταξιοδοτηθεί έως 12.05.2016, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου και ασκούν θεμελιωμένο δικαίωμα για χορήγηση δεύτερης σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, με αίτηση που έχουν υποβάλλει από 13.05.2016 και μετά.

Στις περιπτώσεις αυτών των ασφαλισμένων η εγκύκλιος τονίζει ότι ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.

Ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της δεύτερης σύνταξης, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της με μειωμένο ποσό ( π.χ., με 4.800 ημέρες ασφάλισης), δεν εφαρμόζεται η σχετική μείωση.

Ο λόγος είναι ότι στις διατάξεις που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό της σύνταξης (άρθ. 7, 8 και 28 του ν. 4387/2016) υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τις περιπτώσεις στις οποίες μειώνεται το ποσό της εθνικής σύνταξης, ενώ δεν προβλέπεται μείωση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Όλα στο σφυρί για χάρη των δανειστών και των επενδυτών

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 7508 Αθήνα, 27/9/2018

Προς: Α' Βάθμιες Ενώσεις
Ανακοίνωση
ΟΛΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ


Ήρθε στο φως με το θόρυβο που ξέσπασε για τα αρχαιολογικά μνημεία στα Χανιά ότι με το ΦΕΚ Β’ 2317/19.6.2018 με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβούλιου εκχωρούνται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Υπερταμείο) 10.119 ακίνητα του Δημοσίου. Δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, αλλά κωδικοί για 10.119 ακίνητα. Ανάμεσά τους σχολεία, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί, πολιτιστικοί και αθλητικοί χώροι, δημόσια κτίρια, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι και ποιος ξέρει πόσα ακόμα, μιας και στο ΦΕΚ περιγράφονται απλώς ως αριθμοί κτηματολογίου.
Αρχαιολογικοί Χώροι, όπως η Ροτόντα και η Κνωσός, Πλατείες και σχολεία, Στρατόπεδα και Γήπεδα Άθλησης, Νοσοκομεία και κοινόχρηστοι χώροι και συνολικά 10.119 ακίνητα μετά από αίτημα της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. τυπικά περνούν στην ΕΤΑΔ (Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου). Σύμφωνα με το ν. 4389/2016 η ΕΤΑΔ μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΧΣ και τις ΔΕΚΟ ανήκουν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. με πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή άνευ ανταλλάγματος όλης της περιουσίας τους. Η ΕΕΣΥΠ εποπτεύεται από 5μελές εποπτικό συμβούλιο, με τα 2 μέλη να διορίζονται άμεσα από την Κομισιόν και τον ESM ενώ τα υπόλοιπα 3 να είναι της αρεσκείας των «θεσμών». Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. «δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα… λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας… για 99 χρόνια, ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της».
Σκοπός της Ε.Ε.ΣΥ.Π. είναι να «ρευστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει πηγή για την προγραμματισμένη αποπληρωμή του νέου δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και θα παράγει κατά τη διάρκεια ισχύος του νέου δανείου ένα σκοπούμενο σύνολο 50 δις ευρώ, εκ των οποίων 25 δις θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και 50% από κάθε ευρώ που απομένει (π.χ. 50% των 25 δις €) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις».
Η εταιρεία συνδέεται με την περίφημη EBRD ή European Bank for Reconstruction and Development, που διαχειρίστηκε τις αποκρατικοποιήσεις στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και αντίστοιχο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων λειτούργησε στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Πίσω τους άφησαν φτώχεια, διάλυση, λεηλασία του δημόσιου πλούτου από τους επιτήδειους, κυριαρχία των αδίστακτων καπιταλιστών.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ κλπ, με τους μνημονιακούς νόμους που έχει ψηφίσει «δεσμεύεται να αναπτύξει ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με βελτιωμένη διαχείριση. Αυτό το ταμείο θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα διοικείται από τις ελληνικές αρχές υπό την εποπτεία των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Σε συμφωνία με τους Θεσμούς και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει διαφανείς διαδικασίες και επαρκή τιμολόγηση της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση των Κρατικών Επιχειρήσεων.». Υλοποιεί, λοιπόν αυτή την πολιτική, στην πραγματικότητα με τη στήριξη όλων των μνημονιακών κομμάτων, που μπορεί να σηκώνουν τους τόνους υποκριτικά, γιατί δεν είναι και αυτοί τώρα στην κυβέρνηση.

Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών: Επόμενη Συνέλευση και ΠρακτικάΚαλούμε όλους τους συναδέλφους στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, στις 8:00 μ.μ., στο ΤΕΕ (Νίκης 4), στην αίθουσα του 7ου ορόφου.

Η παρουσία σας είναι σημαντική ώστε να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε τη δράση μας για τα παρακάτω σημαντικά θέματα που αφορούν όλους μας.

Θέματα:
 • Προσπάθεια συντονισμού με δικηγόρους και ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ για το κοινά μας θέματα (ΚΕΑΟ, εισφορές, ασφαλιστικό)
 • Το θέμα των εισφορών και των εξαγγελιών για “δήθεν” μειώσεις
 • Ενημέρωση από τη συνάντηση της ΔΕ ΤΕΕ με το Υπουργείο (προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Σεπ. 2018)
 • Απόδοση αρμοδιοτήτων στην Δ.Ε. Μηχανικών ΕΦΚΑ – που παραμένει σε εκκρεμότητα.
 • Μη αποδιδόμενες συντάξεις
Εάν θέλετε να προτείνετε κάποιο ακόμα θέμα για συζήτηση, ελάτε στη συνέλευση να το θέσετε και να οργανώσουμε την κοινή μας δράση.Πρακτικά Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών 13/9/2018Στη συνέλευση της ΑΣΜ που πραγματοποιήθηκε την πέμπτη 13/9/2018 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:1. ΚΕΑΟ

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Στην αρένα της οδού Γλάδστωνος - Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου

Όλο και χειροτερεύει. Από τους ακροδεξιούς νοικοκυραίους στα έμπειρα χέρια (και πόδια) της ελληνικής αστυνομίας. Η συντηρητική στροφή μια κοινωνίας σε απόγνωση αποτυπωμένη σε σχόλια μίσους και μια υποτιθέμενη "κυβέρνηση της αριστεράς" που συστηματικά χαϊδεύει τους μηχανισμούς καταστολής...

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου

zak-kosmimatopoleio-630.jpg

Αθήνα
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το ανατριχιαστικό βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος που δημοσιοποίησε η «Εφημερίδα των Συντακτών», στο οποίο καταγράφεται η παράλογη βία που ασκούν αστυνομικοί στον αιμόφυρτο και αναίσθητο νέο.
Παράλληλα, αίσθηση προκαλούν όσα περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες και ανατρέπουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

«Τα χτυπήματα ήταν δολοφονικά»

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του ανθρώπου που προσπάθησε να εμποδίσει το λιντσάρισμα του Ζακ και ο οποίος βρέθηκε τυχαία στο σημείο καθώς παρουσίασε βλάβη η μηχανή του.
Όπως περιγράφει στο newpost.gr«βλέπω ένα παιδί μέσα... φου να του έκανες θα έπεφτε κάτω, δεν ξέρω τώρα αν είχε πάρει ντραγκς, αν είχε πάρει ψυχοφάρμακα, αλλά ο άνθρωπος παραπατούσε. Μ’ έναν πυροσβεστήρα προσπαθούσε να σπάσει την πόρτα, αλλά δεν είχε τον πυροσβεστήρα με τσαγανό, πέρα δώθε τον πήγαινε, δεν μπορούσε να τον σηκώσει. Δεν είχε δύναμη, με τα πόδια λυγισμένα και μέσα κλεισμένος.
Από έξω πρέπει να έσπασε κάποιος ένα κομμάτι της τζαμαρίας, πετάει μία πέτρα, δεν ξέρω τι πέταξε, πετάει κάτι μικρό, δεν ήτανε καρεκλοτράπεζο, μάλλον πέτρα, δεν ξέρω αν τον πέτυχε το παλικάρι τον Ζακ μέσα ή όχι και το παιδί σκύβει από εκεί που είναι σπασμένα τα τζάμια, κάτω απ’ την προθήκη που έχει τα κοσμήματα, ήτανε ένα κενό, κι έχει πέσει στα τέσσερα και προσπαθεί το παιδί μπουσουλώντας να βγει έξω.
Με το που πλησιάζει στη βιτρίνα, μου φαίνεται πρώτος ο άλλος, όχι ο ιδιοκτήτης, ο άλλος με το άσπρο πουκάμισο, χώνει μία κλωτσιά και του σπάει το εναπομείναν τζάμι πάνω στο κεφάλι. Το παιδί προσπαθεί να βγει κι εκεί πέρα αρχίζει η κλωτσοπατινάδα, που εγώ σοκαρίστηκα τελείως, και τα 'χασα για λίγο.
Και με το που βλέπω ότι συνεχίζεται  η κλωτσοπατινάδα, πήγα μπροστά και όρμηξα, “ρε παιδιά τι έγινε, τον έπιασες, τον γάμησες”. Πετάγεται ο ιδιοκτήτης, μου λέει “κι εμένα με γάμησε”. Του λέω “ποιος είσαι εσύ;” Κι εκεί πέρα μου λέει, “ο ιδιοκτήτης”.
Tου λέω: “Ωραία, τόνε γάμησες κι εσύ, μέσα στο αίμα είναι... κάτω. Πεσμένος. Θα τόνε σκοτώσεις; Πάτε καλά, είσαστε ζώα; Φύγετε από δω!.
(...)

Η φάση που είναι το παλικάρι πεσμένο κάτω και τρώει τα σουτ, τα σουτ ήτανε απίστευτα. Δηλαδή οι κλωτσιές που έτρωγε στο κεφάλι, δεν ξέρω, και να μην πέθανε από αυτό, να πέθανε από κάτι άλλο, τα χτυπήματα ήτανε δολοφονικά. Κάλλιστα θα μπορούσε να έχει πεθάνει από μια κλωτσιά και μόνο.
Το κεφάλι του έφευγε με τέτοια ένταση από τις κλωτσιές, που εγώ δεν μπορώ να το πετάξω, έτσι όπως έφευγε. Το οποίο χτύπαγε επάνω όπως είχε σπάσει το τζάμι, δεν μένουνε διάφορα κομμάτια τζαμιού πιασμένα απ’ το στόκο; Το κεφάλι του κοπάναγε επάνω σε ό,τι είχε απομείνει από το σπασμένο το τζάμι.
Και η φάση που φαίνεται στο βίντεο, που βάζει την κλωτσιά ο ιδιοκτήτης και του χώνει μία και του καρφώνει το κεφάλι κάτω, το κεφάλι δεν του το κάρφωσε πάνω στο πεζοδρόμιο. Του το κάρφωσε πάνω στα σπασμένα γυαλιά. Όπως έφαγε την κλωτσιά, από τη μία ήταν το πόδι του ιδιοκτήτη και από την άλλη τον έχει καρφώσει πάνω στα γυαλιά.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση για την Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                          
Αθήνα, 27/9/2018
Αρ. Πρωτ.: 7510
                                                                                                                                 Προς :     A' βάθμιες Ενώσεις
(για ενημέρωση των μελών μας)
                                                   
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση των Διπλωμάτων Πολυτεχνικών Σχολών ως Ισότιμων με Master.
Συνάδελφοι, όπως θα έχετε ενημερωθεί από το από 24/9/2018 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ΦΕΚ Β 3987/2018, εκδόθηκαν πληθώρα Υπουργικών Αποφάσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ Α’ 114), όπου αναγνωρίζεται σε Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών «ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, …, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων», 

Καταρχάς όσον αφορά τα Τμήματα που απουσιάζουν από τα ΦΕΚ γνωρίζουμε τα εξής:

Για το ΑΠΘ κατόπιν σχετικού μας εγγράφου, λάβαμε την παρακάτω απάντηση από τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής: “Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Η Κοσμητεία της Σχολής δεν εμπλέκεται στο διαδικαστικό αυτό πρόβλημα. Από όσο γνωρίζω όμως, το Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει αποστείλει ήδη τον σχετικό φάκελο και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών πρόκειται να τον αποστείλει πολύ σύντομα. Με εκτίμηση Κ.Λ. Κατσιφαράκης Κοσμήτωρ Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.”

Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του Δ.Π.Θ. όπως και για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαθαίνουμε ότι έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα και αναμένεται η έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Θα παρακολουθούμε το θέμα ώστε να μην έχουμε ξανά πολύμηνες καθυστερήσεις.

Ενημερώνουμε ότι στις 26/9/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και του ΓΓ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο κο Θεοδωράκη, όπου συζητήσαμε ότι σύμφωνα με τις Υπουργικές αυτές αποφάσεις οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών για τις οποίες εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, λογίζονται ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, οπότε η Δημόσια Διοίκηση, οφείλει να προνοήσει για την ορθή εφαρμογή της μεταβολής αυτής σε κάθε επίπεδο. 

Συμφωνήσαμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα εκδώσει σύντομα Οδηγία προς όλους τους Φορείς του Δημοσίου (στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Προσωπικού), που θα αφορά τους κάτοχους των σχετικών Διπλωμάτων και σύμφωνα με την οποία:

· Για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης θα λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη μοριοδότηση των Διπλωματούχων Μηχανικών κατόχων ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Η μοριοδότηση αυτή θα ληφθεί υπόψη και στις υπό εξέλιξη διαδικασίες κρίσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

· Για τη βαθμολογική κατάταξη θα ληφθεί υπόψη το προβάδισμα των δύο ετών στην κατάταξη σε Βαθμούς.

· Το integrated master είναι αντικειμενικά συναφές αφού είναι στο βασικό μας τίτλο σπουδών.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε βάσιμα και δίκαια (παρά την αντίθετη πρόβλεψη του Ν.4485/17) και τη μισθολογική αναβάθμιση με τη χορήγηση των (2) μισθολογικών κλιμακίων που αποδίδονται σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15). Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει νομοθετική λύση στο ζήτημα αυτό, ώστε να μην αναγκαστούμε να καταθέσουμε αγωγές.

Όσον αφορά τους συναδέλφους μας με Διπλώματα Εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ισοτιμία και αντιστοίχηση από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ με αντίστοιχες Ελληνικές Πολυτεχνικές Σχολές, θεωρούμε ότι αυτοδίκαια η ρύθμιση αυτή οφείλει να επεκταθεί και σε αυτούς.

Νέα αθωωτική απόφαση μηχανικού για ατύχημα σε λακκούβα – Καταπέλτης ο Εισαγγελέας – Επίκειται νομοθετική ρύθμιση


Άλλη μία δικαστική απόφαση, που μετά από πολυετή δικαστική ταλαιπωρία αθωώνει μηχανικό δημόσιο υπάλληλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για συμβάν ατυχήματος από πτώση σε λακκούβα φέρνει στην επιφάνεια το γνωστό θέμα της διακινδύνευσης των ανύποπτων πολιτών στην καθημερινότητα τους και ταυτοχρόνως των άδικων και ατεκμηρίωτων δικαστικών διώξεων των μηχανικών του δημοσίου, για θέματα που άπτονται της άσκησης των καθηκόντων τους.


Η αθωωτική απόφαση συνοδεύτηκε από τοποθέτηση καταπέλτη της Εισαγγελικής Αρχής, ότι «αναιτιολόγητα και κακώς είχε παραπεμφθεί η υπόθεση στο ακροατήριο», καθώς « η συγκεκριμένη υπάλληλος εφάρμοσε τη νομοθεσία και επιτέλεσε επακριβώς τα καθήκοντα που της είχαν ανατεθεί από την υπηρεσία της».

Το σχόλιο του ecopress είναι ότι οι πολίτες πληρώνουν ακριβά, ορισμένες φορές ακόμη και με την ίδια την ζωή τους, συχνότατα με την σωματική τους ακεραιότητα και σχεδόν καθημερινά με φθορές της περιουσίας τους, τις συνέπειες από τις κακοτεχνίες και την συστηματική απουσία συντήρησης των δημοσίων υποδομών. Η συγκάλυψη στην κορυφή της πυραμίδας και η μετατόπιση των ευθυνών άδικα και ατεκμηρίωτα στους μηχανικούς υπαλλήλους, διαιωνίζει το πρόβλημα, εξυπηρετεί την ατιμωρησία και προσθέτει στη λίστα των αθώων μαζί με τα πραγματικά και εξιλαστήρια θύματα.

Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ σε επιστολή της προς τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Υποδομών Μεταφορών τονίζει ότι «οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με ιδιαίτερη σφοδρότητα σύρονται στις αίθουσες των Δικαστηρίων στην συντριπτική τους πλειοψηφία ως εξιλαστήρια θύματα».

Ταυτοχρόνως η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ υπογραμμίζει ότι «οι μεγάλες διαστάσεις του φαινομένου, η συχνότητα και οι σοβαρότατες συνέπειες για τους συναδέλφους, τις οικογένειές τους, οικονομικές, ηθικές, κοινωνικές κλπ., αλλά και η επιρροή όλων των παραπάνω στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών επιβάλλουν το ταχύτερο δυνατό νομοθετικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση».

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Πρωτοφανείς διώξεις από το «Τμήμα Προστασίας Κράτους και Δημοκρατικού Πολιτεύματος»
Το αμαρτωλό, άκρως αντιδραστικό και βαθύτατα αναχρονιστικό «Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος», το οποίο παραπέμπει σε άλλες σκοτεινές εποχές αμερικανοκρατίας, δοσιλογισμού και αντικομμουνιστικών επιχειρήσεων, πρωτοϊδρύθηκε, καθόλου τυχαία, επί κυβέρνησης Σημίτη το 2000, αναβαθμίστηκε επί μνημονιακής κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου το 2011, με υπ. Δημόσιας Τάξης τον Χρ. Παπουτσή για την αντιμετώπιση των αντιμνημονιακών λαϊκών αντιδράσεων και εκσυγχρονίστηκε περαιτέρω το 2017 επί κυβέρνησης Τσίπρα, με υπουργό Δημόσιας Τάξης τον Χρ. Τόσκα.

Αυτό το αμαρτωλό Τμήμα που ελέγχεται απολύτως από την κυβέρνηση και διαπλέκεται με ξένες μυστικές υπηρεσίες ιμπεριαλιστικών χωρών, αποφάσισε, με εντολή της κυβέρνησης, τις διώξεις κατά του Παν. Λαφαζάνη, Γραμματέα του Π.Σ. της ΛΑ.Ε, και προς το παρόν τις διώξεις του Γιώργου Λούκα, του Ηλία Παπαδόπουλου, του Λεωνίδα Παπαδόπουλου, του Ζ.Κ. και βλέπουμε.

Τ.Κ.
Ιδού το ιστορικό ίδρυσης και αναβάθμισης του «Τμήματος Προστασίας του κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος», μετ΄από έρευνα του δικηγόρου και στελέχους της ΛΑ.Ε., Σαράντου Θεοδωρόπουλου:

Το τμήμα που μας καλεί αναβαθμίστηκε το 2017 με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2017
ΦΕΚ 14/Α/9-2-2017
Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Όπου στο άρθρο 7 ( Στην υποδιεύθυνση κρατικής ασφαλείας λειτουργεί ) β. Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή σοβαρών ενεργειών ή απειλών που στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών, συνεργαζόμενο άμεσα προς τούτο με τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Πιο πριν το τμήμα αυτό είχε αναβαθμιστεί με την παρ. β του άρθρου 19 του π.δ. 42/ 2011 ,( ΦΕΚ Α 108/10.05.2011)

Στην υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας ιδρύεται Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση ατόμων ή οργανωμένων ομάδων που ενεργούν πράξεις που στρέφονται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών, συνεργαζόμενο άμεσα προς τούτο με το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. καθώς και με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.
Η διατάξεις του άρθρου 19 δεν εθίγησαν με το Προεδρικό Διάταγμα 178/2014 – ΦΕΚ 281/Α/31-12-2014 ( Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας)

Με το άρθρο 19 του π.δ. 42/ 2011 τροποποιήθηκε το άρθρο 13§ 2 και 15αριθ. 2 του π.δ. 1/2001 (ΦΕΚ Α 1/2001).

Σύμφωνα με το οποίο η υποδιεύθυνση κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται σε Τμήματα …. 2. στο Τμήμα 2ο Προστασίας της Ασφάλειας του Κράτους και του Πολιτεύματος , το οποίο είναι αρμόδιο για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Το τμήμα αυτό ιδρύθηκε με εξουσιοδοτική διάταξη του Ν. Νόμος 2800/2000 – ΦΕΚ 41/Α/29-2-2000 ” Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις”


ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστικά μας θέματα

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 7504 Αθήνα, 26/9/2018

Προς: Α' Βάθμιες Ενώσεις
(για ενημέρωση των μελών)

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστικά μας θέματα.

Συνάδελφοι 

Σε συνέχεια προηγούμενων μας ενημερώσεων σχετικά με τα πολλαπλά εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα που υπάρχουν (και λόγω της εφαρμογής του Ν.4387/16) ενημερώνουμε σχετικά με τις συναντήσεις που είχαμε με τη ΓΓ Κοινωνικής Ασφάλισης, με το Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό και εφάπαξ) κο Μπρίκη καθώς και με Υπηρεσιακούς παράγοντες του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Ο κλάδος μας λόγω της ασφάλισης ιδιότητας (διπλή ασφάλιση), είχε μια σειρά από ιδιαιτερότητες στην ασφάλισή του και η μετάβαση από το ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ και από εκεί στον ΕΦΚΑ έχει δημιουργήσει μια σειρά από πρόσθετες επιπλοκές. Παρουσιάζουμε εν συντομία τα εκκρεμή θέματα:

Καταρχάς θέσαμε την πέρα από κάθε λογική, καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/16. Έχουν ήδη παρέλθει δυόμισι ολόκληρα χρόνια και ουδεμία οριστική σύνταξη δεν έχει απονεμηθεί σε μισθωτούς μηχανικούς. Ενημερωθήκαμε ότι μόλις το Σεπτέμβρη άρχισαν να εκδίδονται οι πρώτες οριστικές συντάξεις ελευθέρων επαγγελματιών από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Τις επόμενες βδομάδες θα εκδοθούν οι πρώτες οριστικές συντάξεις Μονοσυνταξιούχων (μόνο ΤΣΜΕΔΕ) Μισθωτών. Όσον αφορά τους Διπλοσυνταξιούχους (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ) -παρά τις συνεχείς μας οχλήσεις- δεν υπάρχει ακόμα ορατό φως για την απονομή οριστικής σύνταξης. Αντιπροτείναμε εναλλακτικά τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης επί της συνολικής σύνταξης και όχι επί της μίας, όπως γίνεται σήμερα. 

Όσον αφορά τις αναδρομικές αυξήσεις εισφορών στο σκέλος της Ειδικής Προσαύξησης, όπως έχουμε ενημερώσει αυτές δεν είναι πια απαιτητές (κατόπιν πολλαπλών παρεμβάσεων μας), το Υπουργείο όμως δεν δέχεται την επιστροφή όσων τυχόν έχουν ήδη πληρωθεί. Δεν εξετάζει επίσης την επιστροφή των έως 9 ετών για τους προ 93 ασφαλισμένους, περιμένοντας τις αποφάσεις των δικαστηρίων μετά από τις αγωγές που έχουμε καταθέσει.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των κοινωνικών πόρων στον τρόπο υπολογισμού του ασφαλιστέου μισθού των μισθωτών, επιβεβαιώθηκε ότι το θέμα έχει επιλυθεί και θα συνυπολογισθούν κανονικά. Τα παραδείγματα υπολογισμού σύνταξης που πρώτοι είχαμε αναρτήσει επίσης επιβεβαιώνονται όσον αφορά την ορθότητα τους (http://www.emdydas.gr/images/stories/news/2018/13.3.2018_pinakes_excel_final.xls).

ΠΚΜ: Κόντρα για απευθείας αναθέσεις έργων ύψους 10 εκατ. ευρώΚαθυστερήσεις και παρατυπίες όσον αφορά αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει η περιφερειακή παράταξη ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ - Τι απαντά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ευθύνες στη διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σημαντικές καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη στον τρόπο ανάθεσης αρκετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στους δήμους Θερμαϊκού, Δέλτα και Χαλκηδόνας, όπου σημειώθηκαν ανυπολόγιστες ζημιές από θεομηνία το 2016, καταλογίζει η περιφερειακή παράταξη της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας (ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ). Υποστηρίζει μάλιστα ότι από το σύνολο των έργων, ύψους 16,5 εκατ. ευρώ, πολλά από τα οποία παραδόθηκαν και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη, τα 10 εκατ. ευρώ προχώρησαν με απευθείας ανάθεση, ενώ υπήρχε χρόνος να γίνουν με τη διαδικασία του τακτικού διαγωνισμού.

Την ίδια ώρα στελέχη της ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ, που κατέθεσαν σχετική επερώτηση στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ, γνωστοποίησαν ότι τέσσερα σημαντικά αντιπλημμυρικά υποέργα στους παραπάνω δήμους επέστρεψε πίσω η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, κρίνοντας ότι δυο χρόνια μετά δεν ισχύει η κατάσταση έκτακτης ανάγκη, ώστε να γίνουν με απευθείας ανάθεση. Το γεγονός αυτό παραδέχθηκε και η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, σημειώνοντας πως για τα έργα προκηρύχθηκε τακτικός διαγωνισμός, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για έργα που αφορούν: σε εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων και τάφρων του δήμου Δέλτα, ύψους 600.000 ευρώ, αποκατάσταση βλαβών σε παράκτια έργα του δήμου Θερμαϊκού, ύψους 1 εκατ. ευρώ, επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάσταση υδατορεμάτων στο δήμο Χαλκηδόνας, ύψους 400.000 ευρώ και αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρωμάτων στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Μηχανιώνας του δήμου Θερμαϊκού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας από το βήμα της συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, ο περιφερειακός σύμβουλος της ΡΙΖ.ΑΡ.ΕΝ, Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ζήτησε από τη διοίκηση απαντήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το ποια υποέργα εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του βασικού έργου, με ποια διαδικασία, ποιος ήταν ο τελικός προϋπολογισμός κάθε υποέργου και σε ποια φάση βρίσκεται η εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία.

«Ένα μεγάλο μέρος από τα έργα συνολικού ύψους 16,5 εκατ. ευρώ, συγκεκριμένα τα 10 εκατ. ευρώ έγιναν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών έγιναν με απευθείας ανάθεση και εκτελέστηκαν ένα χρόνο μετά, δηλ. πολύ αργότερα από τις πλημμύρες που κατέστρεψαν τις περιοχές» τόνισε στην τοποθέτηση του ο κ. Θεοδωρόπουλος, για να προσθέσει πως η διαδικασία που ακολούθησε η περιφέρεια ήταν παράτυπη, καθώς, όπως είπε, υπήρχε χρόνος τα έργα να γίνουν με τακτικό διαγωνισμό. «Εμείς πάντως ως παράταξη δεν αναγνωρίζουμε αυτές τις εργασίες και ζητάμε απαντήσεις για τον τρόπο ανάθεσής τους» σχολίασε ο περιφερειακός σύμβουλος.

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

2o Workers Fest: Το πρόγραμμα της Γιορτής των Εργαζομένων | 29 Σεπτέμβρη

Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας, Πατριάρχου Ιωακείμ, 4 (πλησίον του σταθμού του ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας)Το 1ο Worker’s Fest πραγματοποιήθηκε πέρυσι ως το πρώτο Φεστιβάλ που διοργανώνεται από πρωτοβάθμια σωματεία. Σκοπός ήταν να να έρθουν κοντά, να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς οι εργαζόμενοι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας. Τώρα ανοίγει πέρα από αυτόν.

Φιλοδοξούμε, σε μία δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, να κάνουμε ακόμα ένα μικρό βήμα προς την ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος και την επιστροφή της εμπιστοσύνης των εργαζομένων στο συνδικαλισμό και στη δική τους δύναμη.

Συντονισμός Σωματείων και Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Τεχνολογία

– Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

– Σωματείο Εργαζομένων στη ΝΟΚΙΑ

– Σωματείο Εργαζομένων στο Πλαίσιο

– Σωματείο Εργαζομένων στη CYTA

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου-Ψηφιακών Μέσων Αττικής

Σωματείο Εργαζομένων στη Victus

Το φεστιβάλ των εργαζομένων επιστρέφει για τα καλά! Γεμάτο μουσική, συζήτήσεις για όσα μας αφορούν και αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας, φωτογραφιές και γελοιογραφίες που προσπαθούν αν αποτυπώσουν το σήμερα, ντοκιμαντέρ, γεύσεις, ποτό, φωτογραφίες, κόμικ, δραστηριότητες για τα παιδιά.

Aναλυτικά:
Συναυλίες (ξεκινούν στις 9.00)

Στη μουσική σκηνή του 2ου Workers Fest θα ανέβουν:

* οι Bandallusia, Το 9μελές σχήμα, ανακατεύει παραδοσιακούς, ρεμπέτικους και έντεχνους ήχους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μουσικό αμάλγαμα.

* Οι JazzMatazz 3 που θα παίξουν blues για την για την εργατική τάξη, φολκ σκλαβοτραγουδα, που αφηγούνται ανθρώπινες ιστορίες.

Επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο...ΕΝΦΙΑ, ΚΕΑΟ και πλειστηριασμοί για την κοινωνία...

Oι πρώτες 19 επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου

Tα νέα μεγάλα ιδιωτικά έργα ανά την Eλλάδα

Tα σχέδια άνω του 1 εκατ. ευρώ - O τουρισμός «επικρατεί»

Mία «καταιγίδα» εγκρίσεων μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ ξεκίνησε μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, καθώς υπογράφονται οι οριστικές «λίστες» με τις υπαγωγές στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού Nόμου. Πρόκειται για πολλά μεγάλα ιδιωτικά έργα, με πλουσιοπάροχα κίνητρα άμεσων επιδοτήσεων, αλλά και leasing ή φοροαπαλλαγών.

Mεγάλο μέρος τους επικεντρώνεται στον τουρισμό, ενώ στο επίκεντρο είναι τα 19 μεγάλα έργα που υποβλήθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες του YΠ.OIK. και δεκάδες επενδύσεις που εγκρίνονται ανά τη χώρα. H «διάθεση» για επενδύσεις διαφοροποιείται ανά περιοχή. Πλέον το «στοίχημα» είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης των υπολοίπων έργων του 1ου και 2ου κύκλου αιτήσεων (που έγινε φέτος). Oι αιτήσεις που εγκρίνονται αφορούσαν στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Eπιχειρηματικότητα» και «Nέες ανεξάρτητες MME».

Tα 19 «μεγάλα» σχέδιαH «ναυαρχίδα» είναι οι εντάξεις 19 σχεδίων στο καθεστώς των Nέων Aνεξάρτητων MME με αιτήσεις που έγιναν στη Γενική Διεύθυνση Iδιωτικών Eπενδύσεων του Yπουργείου Oικονομίας. Συνολικό ποσό επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων στα 37,5 εκατ. και της φορολογικής απαλλαγής σε 2,35 εκατ. Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά για τουριστικές επενδύσεις:

• H SYN INNOVATION LABORATORIES AE είναι η μόνη μη τουριστική επένδυση. Aφορά στην κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής ραδιοφαρμάκων για εξετάσεις εντοπισμού καρκινικών όγκων σε αρχικό στάδιο. Θα γίνει στο Λουτράκι με κόστος 4,77 εκατ. και αποκλειστικά φοροαπαλλαγές ως κίνητρα, 2,35 εκατ.

Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 24-9-2018
Αρ. Πρωτ. : 7503

Προς: 1. Υπουργείο Εσωτερικών/ Γεν Διευθ. Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης
     1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου
     2. Δήμος Βέλου - Βόχας

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
2. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα : Παράνομη Περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης Μεταταγέντων Υπαλλήλων


Κύριοι ,
Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την περικοπή της Υπερβάλλουσας Μείωσης σε συνάδελφο Διπλωματούχο Μηχανικό που πρόσφατα μετατάχθηκε στο Δήμο Βέλου – Βόχας με βάσει της διατάξεις του του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, του άρθρου 181 του Ν.3584/2007, του άρθρου 68 του Ν.4002/2011, του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 και του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016
Σύμφωνα με το υπ' Αριθ. Πρωτ: 41051/2017 22/2/2018 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το σύνολο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων :
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄) σε θέματα αρμοδιότητας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
 1. Παρ. 2 άρθρου 99 .Εξαίρεση από περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (υπερβάλλουσα διαφορά)
Για την εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 του ν.4024/2011 σας παραπέμπουμε στην αριθ. 33/17 εγκύκλιο του Υπουργείου μας (ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ), στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις υπαλλήλων που εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης, καθώς επίσης οι δικαιούχοι της αναδρομικής χορήγησης σε όσους έχει ήδη περικοπεί και η διαδικασία του υπολογισμού της αναδρομικής χορήγησης αυτής. Να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου η αναδρομική χορήγηση αφορά στο σύνολο των αναφερόμενων στα προγενέστερα εδάφια περιπτώσεων υπαλλήλων, που είτε έχουν ήδη μεταταχθεί είτε μετατάσσονται μεταξύ άλλων και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς να γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιήθηκε ή πραγματοποιείται η μετάταξη ή μεταφορά, θέτοντας ως χρόνο έναρξης της αναδρομικής χορήγησης, το χρόνο θέσης σε ισχύ της διάταξης βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η περικοπή.”

Αν και οι διατάξεις με τις οποίες μετακινήθηκε ο συνάδελφος δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που αναφέρει ο Νόμος 4483/17 και το άρθρο 99 αυτού -δηλαδή των υ̟παλλήλων ̟που µετατάχθηκαν / µεταφέρθηκαν σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)- το αίσθημα δικαίου επιβάλει και σε αυτή, όπως και σε πολλές άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις να εξαιρούνται από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης.
Ελπίζουμε ότι θα προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί σύντομα και να αποκαταστήσετε τις αποδοχές της συναδέλφου μας, αλλά και όλων των αντίστοιχων περιπτώσεων.