Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης πλατείας Συντάγματος


Εδώ και πολύ καιρό παίρνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς.
Είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι, που έχουμε έρθει στο σύνταγμα για να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για τις ζωές μας και το μέλλον μας.
Είμαστε εδώ γιατί γνωρίζουμε ότι οι λύσεις στα προβλήματά μας μπορούν να προέλθουν μόνο από εμάς.
Καλούμε όλους τους Αθηναίους, εργαζόμενους, ανέργους και νεολαία στο Σύνταγμα, και όλη την κοινωνία να γεμίσει τις πλατείες και να πάρει τη ζωή στα χέρια της.
Εκεί στις πλατείες θα συνδιαμορφώσουμε όλα μας τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους που θα απεργήσουν την επόμενη περίοδο να καταλήγουν και να παραμένουν στο Σύνταγμα.
Δεν θα φύγουμε από τις πλατείες, μέχρι να φύγουνε αυτοί που μας οδήγησαν εδώ: Κυβερνήσεις, Τρόικα, Τράπεζες, Μνημόνια και όλοι όσοι μας εκμεταλλεύονται. Τους διαμηνύουμε ότι το χρέος δεν είναι δικό μας.
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ!
ΙΣΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!
Ο μόνος αγώνας που χάνεται είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ!

Συνέπεια πάνω από όλα


Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Έγγραφο του ΤΕΕ Β. Αιγαίου για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ

Αναρτούμε έγγραφο του ΤΕΕ ΒΑ για τον ΚΕΝΑΚ. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες αναρτήσεις μας το πραγματικό πρόβλημα με τον ΚΕΝΑΚ είναι το ότι για πρώτη φορά ένα δικαίωμα άσκησης ορισμένου έργου, αποσπάται από τα υπόλοιπα δικαιώματα και μετατρέπεται σε "προσόν" το οποίο κανεις θα πρέπει να πληρώσει, να εξεταστεί κλπ για να το αποκτήσει. Η αδιαφανής και απαράδεκτη διαδικασία επιλογής των "προσωρινών" επιθεωρητών είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου. Αποτελεί προπομπό για το τι μας περιμένει με τη διαδικασία των "προσόντων", των "πιστοποιήσεων" και την οριστική διάλυση του επαγγέλματος στο όνομα της ευελιξίας.

Κύριοι Υπουργοί,
Καθημερινά γινόμαστε δέκτες διαμαρτυριών νέων Διπλωματούχων Μηχανικών που πλήττονται από την ανεργία ή υποαπασχολούνται (με άδειες μικροπεπισκευών μικρής κλίμακας, κ.λ.π.) προσπαθώντας να επιβιώσουν στο ΒΑ Αιγαίου (115 οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα).
Ο λόγος των διαμαρτυριών είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για την εγγραφή στο μητρώο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.
Κατά την γνώμη μας η προϋπόθεση των 10 χρόνων (άρθρο 7 του Π.Δ. 100/2010) «αποδεδειγμένη» αλλά απροσδιόριστη απαιτούμενη εμπειρία στην σύνταξη μελετών και επίβλεψης θερμομόνωσης, θέρμανσης, κ.λ.π. πιστοποιούμενη από έντυπα οικοδομικών αδειών, είναι αυθαίρετη.
Με αυτόν τον τρόπο έγινε επιλογή «προσωρινών» επιθεωρητών στα κτιριακά, στους Λέβητες και στον κλιματισμό.
Ταυτόχρονα αποκλείσθηκαν νέοι με μεταπτυχιακές σπουδές στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική, στον ενεργειακό σχεδιασμό, κ.λ.π.
Στη συζήτηση μαζί τους καμιά αιτιολογία ή δικαιολογία δεν μπορεί να στηριχθεί επιστημονικά και επαγγελματικά με αποτέλεσμα οι συγκρούσεις να είναι καθημερινές.
Ταυτόχρονα γίνεται αντιληπτό ότι «το ουδέν μονιμότερων του προσωρινού» θα γίνει πράξη, από την μέχρι σήμερα πορεία των διαδικασιών που ακολουθούνται.
Διαμορφώνεται η αντίληψη ότι τους νέους άνεργους μηχανικούς η πολιτεία δεν αντιμετώπισε δίκαια δημιουργώντας άνισες ευκαιρίες.
Με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία έχουμε νέους Διπλ. Μηχανικούς που σε τρία χρόνια μπορούν να γίνουν κατασκευαστές και σε πέντε χρόνια μελετητές έργων του Δημοσίου και ΟΤΑ, κ.λ.π. και αν διορισθούν στο δημόσιο να ελέγχουν και να επιβλέπουν πιο σύνθετες μελέτες και κατασκευές. Ταυτόχρονα απαιτούνται δέκα χρόνια για εγγραφή στο προσωρινό μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών ή τετραετή αποδεδειγμένη εμπειρία στο μόνιμο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών (ΠΔ 100/2010).
Επαναλαμβάνεται και πάλι το παράδοξο της επιβράβευσης της «ήσονος προσπάθειας» ο Διπλ. Μηχανικός με μεταπτυχιακό να εγγράφεται με καθυστέρηση από 1 έως 3 χρόνια σε σχέση με τον απόφοιτο ΤΕΙ.
Με τους περιορισμούς αυτούς έχουν αποκλεισθεί χιλιάδες νέοι Διπλωματούχοι μηχανικοί σ’ αυτή την δύσκολη εποχή της ανεπανάληπτης κρίσης στην παραγωγή έργων του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (115 οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα από Πολεοδομία Λέσβου, αρνητικό ιστορικό ρεκόρ χωρίς προηγούμενο, το 60% των απασχολούμενων στην έκδοση οικοδομικών αδειών δεν έχει εκδώσει ουδεμία οικοδομική άδεια).
Κύριοι Υπουργοί
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ ελπίζοντας ότι θα γίνει κατανοητό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτή την κρίσιμη στιγμή για τους νέους μηχανικούς ζητούμε:
 • Nα τροποποιηθεί το Π.Δ. 100/2010 άρθρα 3 και 7 που αφορά τους περιορισμούς της ελάχιστης απαιτούμενης αποδεδειγμένης εμπειρίας. Την άμεση επίλυση ενός «αυτονόητου αιτήματος» νέων επιστημόνων, δηλαδή την κατάργηση των χρονικών περιορισμών πρόσβασης στους καταλόγους των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.
 • Να δοθεί παράταση ώστε να υποβληθούν νέες αιτήσεις για αξιολόγηση προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, έως την λήξη του σχετικού μέτρου και την εφαρμογή του άρθρου 3,4, και 7 του Π.Δ. 100/2010.
 • Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες σύστασης των φορέων επιμόρφωσης καθώς και οι απαιτούμενες εξετάσεις πιστοποίησης Άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2010.
 • Να τεθούν κανόνες δεοντολογίας στην άσκηση της δραστηριότητας των ενεργειακών επιθεωρητών γιατί η σημερινή αδιέξοδη κατάσταση έχει δημιουργήσει καταστάσεις αθέμιτου και στρεβλού ανταγωνισμού με την εμπλοκή και των τραπεζών, στις τοπικές μικρές κοινωνίες.
 • Να δοθούν άμεσα διευκρινίσεις για τον τρόπο θεώρησης ή ελέγχου των μελετών ΚΕΝΑΚ από τις πολεοδομίες, γιατί έχει ξεκινήσει το «κυνήγι της θερμογέφυρας».
Το Τμήμα ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία σχετικά με ζητήματα που σας αναδείξαμε.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Της Δ.Ε. του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

Για μια Αριστερή Παρέμβαση στο χώρο των Μηχανικών

Για ιστορικούς - και όχι μόνο - λόγους αναρτούμε το κοινό κείμενο με το οποίο οι παρατάξεις Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία - Εργαζόμενοι Μηχανικοί και συσπείρωση αριστερών μηχανικών συγκρότησαν ψηφοδέλτιο στις τελευταίες (ιούλιος 2010) εκλογές για την ανάδειξη της Διοικούσας του ΤΕΕ. Το ψηφοδέλτιο αυτό με τον τίτλο Αριστερός Ενωτικός Συνδιασμός συγκέντρωσε 14 ψήφους στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και εξέλεξε για πρώτη φορά αυτοτελώς έναν εκπρόσωπο στη Διοικούσα του ΤΕΕ. Εκτιμούμε ότι η ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη δεν πρέπει να μείνει εκεί αλλά να έχει και συνέχεια. Επειδή τα γραπτά μένουν και η συγκεκριμένη πολιτική συμφωνία αποτυπώνει τόσο έναν επαρκή πολιτικό λόγο όσο και μια αναγκαία ευρήτητα, το επαναφέρουμε.
 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η διαρκής κινητοποίηση των εργαζομένων, αντίστοιχη και μεγαλύτερη από την διαδήλωση ορόσημο ενάντια στην ψήφιση των μέτρων της 5ης Μάη, αποτελεί τη μόνη διέξοδο απέναντι σε μια πολιτική που καθημερινά επιβεβαιώνει ότι έρχεται να ακυρώσει κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα αγώνων. Η μάχη αυτή έχει χαρακτήρα ζωής ή θανάτου για τους εργαζόμενους και  ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Η Ελλάδα δεν σώθηκε από την χρεοκοπία, αυτά που σώθηκαν από τον «μηχανισμό στήριξης» είναι τα δάνεια των Γερμανικών και άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών.
Η κρίση του εθνικού χρέους δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και η αντιμετώπισή του με την αφαίρεση εργατικών δικαιωμάτων είναι ευρωπαϊκή στρατηγική. Η καπιταλιστική κρίση εκδηλώνεται σε όλο και περισσότερες χώρες της ευρωζώνης και τα παραμύθια για την «ιδιαιτερότητα» της ελληνικής κρίσης, τινάζονται στον αέρα από την ταχύτατη εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων σε όλη την Ευρώπη, με τον ίδιο σχεδιασμό, τις ίδιες δικαιολογίες, την ίδια βαρβαρότητα. Το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις σε όλη την ΕΕ αλλάζουν τα πάντα. Θέλουν να φορτώσουν με απίστευτη βιαιότητα την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, να ξεμπερδέψουν με τις εργατικές κατακτήσεις, να επιβάλλουν συνθήκες εξαθλίωσης, να λεηλατήσουν τον παραγόμενο πλούτο, να εγκαθιδρύσουν την απόλυτη οικονομική και πολιτική κυριαρχία του κεφαλαίου. Η υπεράσπιση των υλικών συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας, θέτει ιστορικά σημαντικές ευθύνες για την εργατική τάξη και την αριστερά.
Η οργάνωση του αγώνα και της αντίστασης για την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής, για τον χώρο των μηχανικών, απαιτεί τη λήψη κοινών πρωτοβουλιών μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο τέτοιο που να θέσει τον κλάδο σε ανυποχώρητη κινητοποίηση και σε αμφισβήτηση των μονόδρομων που θέλουν να μας επιβάλουν . Είναι επείγουσα ανάγκη η δημιουργία ενός μετώπου αγωνιστικής συσπείρωσης των εργαζόμενων μηχανικών για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων σε κάθε εργασιακό χώρο και συνολικά.

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΕ – ΔΝΤ

3ήμερο Εκδηλώσεων στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης


Για τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της Ανοικτής κατάληψης της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Πρακτικά της χτεσινής συνέλευσης στο Σύνταγμα


Αυτά είναι τα πρακτικά της 1ης ανοιχτής συνέλευσης της Πραγματικής Δημοκρατίας Τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Πρακτικά κρατήθηκαν από τις 10.00μμ έως λίγο πριν την 1.00 τα ξημερώματα.
Συνολικά, σε αυτό το χρονικό διάστημα, τοποθετήθηκαν 83 ομιλητές, ανάμεσά τους, άνεργοι, φοιτητές, εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές, άστεγοι, νοικοκυρές και πολλοί ακόμη. Τα πρακτικά παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά τοποθετήσεων των ομιλητών, χωρίς να παρατίθενται προσωπικά στοιχεία τους, τα οποία και οι ίδιοι, πολλές φορές δεν τα ανέφεραν.Πολλές φορές, υπήρξαν προτάσεις οργάνωσης, άλλες φορές, κραυγές αγωνίας, άλλες, κραυγές καταγγελίας, πάντοτε όμως απόψεις σεβαστές και διατυπωμένες σε μια διαδικασία άμεσης Δημοκρατίας. 
Τα πρακτικά της 1ης Συνέλευσης.
-          Να υπάρξουν κατασκηνώσεις σε όλους τους ανοιχτούς χώρους της Ελλάδας, να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας με σαφή κατανομή καθηκόντων και υποχρεώσεων.
-          Έχουμε την ομορφιά μαζί μας, απέναντι στον μοχθηρό τραπεζίτη και τον κακό πολιτικό.
-          Όποιος πολιτικός αδικεί, όποιος πολιτικός δεν σέβεται την λαϊκή εντολή, να πηγαίνει σπίτι του ή στην φυλακή.
-          Είναι μια διαδήλωση ανοιχτή, μια συγκέντρωση όπου μιλώ και ανατριχιάζω με την εμπειρία
-          Η Δημοκρατία τους, δεν εγγυάται ούτε την Ισότητα ούτε την Δικαιοσύνη.
-          Να μείνουμε στο Σύνταγμα, έως ότου αποφασίσουμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας.
-          Όταν ο κόσμος, όταν όλοι εμείς συζητάμε χωρίς φόβο, ο φόβος φωλιάζει σε αυτούς εκεί πάνω στο κτίριο της Βουλής.
-          Αυτή την στιγμή, οι λέξεις στην Ελλάδα, έχουν χάσει το νόημά τους. Λέμε Ελλάς και εννοούν ΕΛ. ΑΣ, λέμε λαός και εννοούν ΛΑΟΣ, το κόμμα του Καρατζαφέρη. Να δώσουμε ώθηση, να βρούμε την δύναμη, οι λέξεις να ξαναβρούν το νόημά τους.

Πάρτε το Μνημόνιο και φύγετε από δω - Ουστ

ΑθήναΔε θα σχολιάσουμε τα όσα πολύ ενδιαφέροντα συνέβησαν χτες στο Σύνταγμα και στις πλατείες τις υπόλοιπης χώρας. Θα αναδημοσιεύουμε για ενημέρωση άρθρο της σημερινής Ελευθεροτυπίας και θα παρατηρήσουμε ότι δε μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί η πολλαπλότητα των υποκειμένων που βέθηκαν χτες στις πλατείες όλης της χώρας . Φωτογραφίες από το Ηράκλειο εδώ από την Αθήνα εδώ και ενημερώνουμε ότι υπάρχει κάλεσμα και για σήμερα στις 19:00.
«Estamos aqui», δηλαδή «είμαστε εδώ» στα ισπανικά, φώναζαν χθες το απόγευμα χιλιάδες αγανακτισμένοι πολίτες, που κατέκλυσαν στην κυριολεξία την πλατεία Συντάγματος.
Η φήμη και μόνο από την Ιβηρική χερσόνησο, πως οι εκεί διαδηλωτές φώναζαν «ησυχία, γιατί οι Ελληνες κοιμούνται» αρκούσε για να σηκωθούν πολλά πανό που έγραφαν: «Ξυπνήσαμε». Χωρίς κομματικό ή συνδικαλιστικό καπέλωμα, περισσότεροι από 20 χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία Συντάγματος για να εκφράσουν την αγανάκτηση τους στο Μνημόνιο και τα νέα κυβερνητικά μέτρα.
Ολες οι ηλικίες βρίσκονταν εκεί. Εμπνευσμένοι από το κίνημα των Ισπανών «15-Μ» (επειδή εκεί όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 15ης Μαΐου), που οργανώθηκε και συσπειρώθηκε μέσω του Facebook, έτσι και εδώ, δόθηκε το ραντεβού με σύνθημα «Αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα». Το κάλεσμα έκανε έκανε λόγο για ειρηνική διαδήλωση. Ετσι και έγινε. Ηδη από τις 18.00, όπως είχε ανακοινωθεί, περισσότεροι από 1.500 πολίτες βρίσκονταν στην πλατεία Συντάγματος και απλώς περίμεναν. Περίπου μία ώρα μετά, το αδιαχώρητο επικρατούσε. Μικρά παιδιά με τους γονείς τους.
Αλλοι με τα κατοικίδιά τους, πολλές παρέες, πολλά ζευγάρια, μοναχικοί, οι γνωστοί γραφικοί κ.ά. Οσο η ώρα περνούσε, ολοένα και περισσότεροι πολίτες έφταναν.
Παρόλο που πολλές ήταν οι αναφορές στους Ισπανούς, δεν ήταν αυτοί οι αποδέκτες των μαζικών και ηχηρών συνθημάτων, όπως «κλέφτες», «προδότες», «πάρτε το Μνημόνιο και φύγετε από δω», πολλά «ουστ», πολλές μούντζες προς το Κοινοβούλιο, καθώς και ιδιαίτερα υβριστικά συνθήματα προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού.
Μπροστά από τη Βουλή είχε σηκωθεί και ένα τεράστιο πανό, μέχρι πρότινος βρισκόταν έξω από την ισπανική πρεσβεία με ισπανικές και ελληνικές σημαίες και έγραφε: «Estamos despiertos! Que hora es? Ya es hora de que se vayan!», που σημαίνει «Ξυπνήσαμε! Τι ώρα είναι; Είναι ώρα να φύγουν!». Δίπλα υπήρχε ένα πανό που έγραφε μόνον «ουστ».
Γύρω στις 19.30 πέρασε από το Σύνταγμα η προγραμματισμένη πορεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, όπου και αποδοκιμάστηκε από μεγάλη μερίδα κόσμου.
Υπήρχε οργή. Υπήρχε όμως και αμηχανία. «Τι κάνουμε τώρα;», «Πώς προχωράμε;». Αρκετός κόσμος δεν είχε ξανακατεβεί καν σε διαδήλωση. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, συνθήματα είχαν μόνο καταγγελτικό χαρακτήρα.
Η αμηχανία πάντως εκφράστηκε και σε πολλά ενδύματα πολιτών, με πιο χαρακτηριστικό κοντομάνικο που έγραφε: «Η καμαριέρα αντιστάθηκε. Εμείς τι κάνουμε;».
Στο κάλεσμα των αγανακτισμένων ανταποκρίθηκαν άμεσα χιλιάδες πολίτες.
Αντίστοιχες κινήσεις αγανακτισμένων πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Φλώρινα, Ζάκυνθο, Αρτα, Καβάλα, Πτολεμαΐδα, Σύρο, Καστοριά, Ναύπλιο, Χανιά, Ξάνθη, Χαλκίδα, Σέρρες, Κομοτηνή, Λαμία, Ρόδο, Ιεράπετρα, Καρδίτσα, Κεφαλονιά, Σάμο, Σητεία, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Χίο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κοζάνη και Ηράκλειο. Μέχρι αργά το βράδυ, κανείς από το Σύνταγμα δεν είχε φύγει. Πολλοί φώναζαν «venceremos». Θα νικήσουμε, δηλαδή... *

Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Live από το Σύνταγμα

Watch live streaming video from stopcarteltvgr at livestream.com

Η Ελευθεροτυπία γράφει :
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κυριευμένοι από αγανάκτηση για τα νέα μέτρα και το Μνημόνιο πλημμύρισαν τις πλατείες πολλών ελληνικών πόλεων. Ακολουθώντας το παράδειγμα των Ισπανών «Ιndignados», νέοι, οικογενειάρχες και ηλικιωμένοι, χωρίς κομματικές ταμπέλες, πραγματοποιούν από το απόγευμα ειρηνικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, υψώνοντας τη δική τους φωνή απέναντι στη λεηλασία που επιχειρείται σε βάρος τους.
Στην πλατεία Συντάγματος εκτιμάται ότι έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 15.000 πολίτες, ενώ η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται. Οι συγκεντρωμένοι φωνάζουν συνθήματα κατά των πολιτικών και των αποκρατικοποιήσεων ("Πουλάτε, πουλάτε. Ξύλο που θα φάτε"), ενώ έχουν υψώσει δύο πανό, ένα στα ισπανικά κι ένα στα ελληνικά. Ορισμένοι κρατούν πλακάτ που αναγράφουν: "Ξυπνήσαμε".
Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στη συγκέντρωση είναι ότι όλα τα καταστήματα γύρω από το Σύνταγμα παραμένουν ανοιχτά με τους καταστηματάρχες να δηλώνουν ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται διαδήλωση και δεν αποφάσισαν να κατεβάσουν ρολά. Το μετρό του Συντάγματος λειτουργεί κανονικά και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στην οδό Φιλελλήνων.
 Αντίστοιχη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, όπου περισσότεροι από 5.000 έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Λευκό Πύργο. Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται, ενώ δεν υπάρχουν πανό και ακούγονται ευρηματικά συνθήματα.
Στην Πλατεία Γεωργίου της Πάτρας έχουν συρρεύσει περίπου 2.000 πολίτες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα διαμαρτυρίας μέσω του Ιντερνετ.
Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, περίπου 300 άτομα, κυρίως νέοι, ντυμένοι με μαύρα ρούχα πραγματοποιούν σιωπηλή διαμαρτυρία, ενώ στην παραλία του Βόλου, μπροστά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουν συγκεντρωθεί ως τώρα 2.000, ενώ πολίτες εξακολουθούν να συρρέουν στο σημείο.
Μεγάλη είναι και η συγκέντρωση στο Ηράκλειο, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να διαδηλώνουν κατά του Μνημονίου και της οικονομικής πολιτικής.
Πάνω από 1.000 άτομα είναι συγκεντρωμένα στην Πλατεία Αγοράς των Χανίων, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται. "Είμαστε άνθρωποι, όχι προϊόντα σε μια αγορά", τόνισαν.
Στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη συγκεντρώθηκαν οι "αγανακτισμένοι" του Ρεθύμνου. Νέοι άνθρωποι, μαθητές, οικογενειάρχες, περίπου χωρίς σημαίες και πανό, διαμαρτύρονται για τα μέτρα της κυβέρνησης.
Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook  και το Twitter και αποτελούν κινήσεις πολιτών, χωρίς κομματικές ταυτότητες.

Κάντε ησυχία μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες

Αναδημοσιεύουμε από τον Πιτσιρίκο.
«Κάντε ησυχία μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες» είναι ένα από τα συνθήματα που φωνάζουν οι Ισπανοί διαδηλωτές στις πλατείες. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε τόσο ωραίες πλατείες. Αν είχαμε εμείς τόσο ωραίες και μεγάλες πλατείες -όπως οι Ισπανοί-, θα είχαμε κάνει τώρα την Οκτωβριανή Επανάσταση.
Στην αρχή, ο χλευασμός για τους Έλληνες προερχόταν από μεγάλα περιοδικά και εφημερίδες του εξωτερικού. Ακολούθησαν οι ξένοι πολιτικοί και τώρα μας χλευάζουν ανοιχτά και οι άλλοι λαοί.
Το αξιοσημείωτο είναι πως -μέχρι τώρα- υπήρχαν παραινέσεις από την κυβέρνηση και τους δημοσιογράφους της να μην αντιδρούμε και να καθόμαστε φρόνιμα, για να μη χαλάσει η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Τώρα -με το σύνθημα των Ισπανών διαδηλωτών- διαπιστώνουμε πως η απάθεια και η δουλοπρέπεια των Ελλήνων γίνονται αφορμή να χαλάσει η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό και να μας δουλεύουν ανοιχτά. Δηλαδή, έχουμε γίνει ρόμπες διεθνώς.
Το να σε χλευάζει ένας δημοσιογράφος ή ένας πολιτικός δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Το να σε χλευάζει ένας άλλος λαός πονάει πολύ. Ειδικά, όταν ξέρεις πως έχει δίκιο.

Εκδήλωση του “Ποτέ Ξανά” στη Νομική - Πέμπτη 26/5, 7μμ


Απέναντι στην κρατικά κατευθυνόμενη ανθρωποφαγία, τη φασιστική τρομοκρατία, τα ρατσιστικά πογκρόμ, καθώς και την παρόξυνση της κοινωνικής εξαθλίωσης, η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία “Ποτέ Ξανά” οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση την  Πέμπτη 26 Μαΐου, 7:00 μμ στη Νομική (αίθουσα 14) με θέμα:
Κέντρο της Αθήνας: Φασιστική βία-φτώχεια-κοινωνικός αποκλεισμός
Τη συζήτηση θα ανοίξουν οι:
Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος
Ανρί Κασόγκο, Action Congo
Δήμητρα Σιατίτσα, Encouter Athens-Κίνηση για το Κέντρο της Αθήνας
Κατερίνα Πούτου, ΜΚΟ Άρσις
Αποστόλης Καψάλης, ερευνητής-συνδικαλιστής
Χρήστος Ρουμπάνης, μέλος Πρωτοβουλίας “Ποτέ Ξανά” και κάτοικος του 6ου διαμερίσματος
Να πολεμήσουμε την εξαθλίωση, όχι τους εξαθλιωμένους!
Οι γειτονιές μας έχουν ανάγκη αλληλεγγύη, όχι ρατσιστικό μίσος
Ποτέ ξανά!
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία
http://potexana.wordpress.com/

Αναγνώριση Πλασματικού Χρόνου Υπηρεσίας για τους διπλοασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ

Σε παλαιότερη ανάρτηση (Κακά μαντάτα για τους διπλοασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ) είχαμε αναφερθεί στον "εγκλωβισμό" των συναδέλφων διπλοσυνταξιούχων (πχ ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο) οι οποίοι λόγω μιας δυσμενούς εγκυκλίου της ΓΓΚΑ έχαναν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για την αποχώρηση από το ΤΣΜΕΔΕ και τη λήψη δεύτερης σύνταξης, λόγω θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ένα Ταμείο. Για παράδειγμα συνάδεφος Δημόσιος Υπάλληλος με 25 χρόνια υπηρεσία στο Δημόσιο λόγω θεμελίωσης δικαιώματος στο Δημόσιο δε μπορούσε να αναγνωρίσει πλασματικά χρόνια (πχ Στρατό, Σπουδές κλπ) έτσι ώστε να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και από το ΤΣΜΕΔΕ. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστούν οι συνάδελφοι αυτοί όλες τις δυσμενείς συνέπειες του πρόσφατου αντιασφαλιστικού νόμου, δηλαδή να αναγκαστούν να παραμείνουν στην εργασία μέχρι τα 65.
Φαίνεται όμως ότι η σπουδή της κυβέρνσης να διαλύσει το δημόσιο τομέα, απομακρύνοντας (πιθανά και απολύοντας) χιλιάδες υπαλλήλους, δίνει πιθανά λύση σε αυτό το ζήτημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες συναδέλφους/ισσες. Στο σχέδιο Νόμου για το ΣΕΠΕ (βλέπε προηγούμενη ανάρτηση Νέα άρθρα για το ΤΣΜΕΔΕ) ανάμεσα στα πολύ αρνητικά που περιγράψαμε εκεί (μη αναγνώριση δικαιώματος πρόωρης στις συναδέλφισσες μητέρες, χαράτσωμα των συναδέλφων που έχουν μικρό μισθό, υποχρέωση ασφάλισης και στον ΟΑΕΕ) στο άρθρο 40 (Πλασματικός Χρόνος Παιδιών) δεν κάνει πια αυτή τη διάκριση για τους διπλοασφαλισμένους, ανοίγοντας το δρόμο στην αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. Για την ακρίβεια αναφέρει "Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο , το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα μόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, κατ’ επιλογή". Ενώ στο άρθρο 41 (Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας) αναφέρει "Το δικαίωμα αναγνώρισης για καθέναν από τους παραπάνω χρόνους ασκείται μόνο σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης". Δηλαδή μπορεί να εξαγοραστεί πλασματικός χρόνος αλλά σε ένα από τα δύο Ταμεία Κύριας Ασφάλισης (ή στο Δημόσιο ή στο ΤΣΜΕΔΕ). Προτιμούν μάλλον να διώξουν προς τη σύνταξη όσους περισσότερους μπορούν -  και για το λόγο αυτό αναιρούν τους φραγμούς που έβαλε ο επόμενος νόμος. Είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες κινήσεις. Η ελάχιστη αυτή θετική εξέλιξη βέβαια καθόλου δε σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το άθλιο σχέδιο νόμου με τις απαράδεκτες ρυθμίσεις που περιγράψαμε στην προηγούμενη ανάρτηση.

Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Πορεία στα Πατήσια στις 28/5

Pogrom Low

Να μην επιτρέψουμε τον κοινωνικό κανιβαλισμό και τα φασιστικά πογκρόμ στις γειτονιές μας

Pogrom Patisia New1

Είναι δυνατόν να τους ανεχόμαστε ακόμα?

Αναδημοσιεύουμε από το http://news247.gr/oikonomia/forologia/forokataigida_kai_apokratikopoihseis_apofasise_to_ypoyrgiko.870815.html
Δε θα σχολιάσουμε γιατί δεν αξίζει καν τον κόπο. Τα ΜΜΕ, οι πουλημένοι συνδικαλιστές, οι τράπεζες και οι λοιποί κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, εμείς τι στο καλό κάνουμε και τους κοιτάμε?
 
Νέα φοροεπιδρομή αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα αναψυκτικά και εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο. Ποια επιδόματα κόβονται. Στο σφυρί ΤΤ, ΟΛΠ, ΟΤΕ και Καζίνο Πάρνηθας. Την Τρίτη οι κρίσιμες συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς
Εκτεταμένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που θα ξεκινήσει άμεσα, επιπρόσθετες παρεμβάσεις ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ για το 2011, καθώς και εξασφάλιση άλλων 22 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2012-2015 αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας.
Η κυβέρνηση προχωρά στη λήψη ακόμα σκληρότερων μέτρων, με στόχο να εξασφαλίσει την πέμπτη δόση του δανείου.
Συγκεκριμένα, προχωρά στην επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αναψυκτικά και στο φυσικό αέριο, ενώ θα κοπούν και σειρά επιδομάτων.
Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε:
-Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αναψυκτικά
-Εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης
-Αύξηση των τελών κυκλοφορίας των ΙΧ κατά 20%
-Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο
-Μετάταξη προϊόντων από το 13% στο 23%
Όσον αφορά τις περικοπές, κόβονται υπερωρίες, επιδόματα και κίνητρο απόδοσης-εξομάλυνσης στο δημόσιο, ενώ επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στις επικουρικές συντάξεις από 1ης Ιουλίου.
Περιορίζονται και οι συντάξεις
Τις υψηλές συντάξεις βάζει ως στόχο η κυβέρνηση, έχοντας αποφασίσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αυξήσεις εισφορών και αναπροσαρμογή επιδομάτων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες επιβάλλεται εισφορά (τύπου ΛΑΦΚΑ) σε όλες τις επικουρικές συντάξεις από 1ης Ιουλίου η οποία θα εφαρμοσθεί κλιμακωτά.
Πρόσθετη ειδική εισφορά θα κληθούν να πληρώσουν και ασφαλισμένοι που λαμβάνουν υψηλές συντάξεις, έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας εθελουσίας εξόδου και είναι κάτω από 60 ετών.
Εξετάζεται επίσης η μείωση του εφάπαξ τουλάχιστον κατά 10% αλλά από τις αρχές του 2012 και μετά από επανεξέταση της δημοσιονομικής πολιτικής.
Ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους φορέων που αντιμετωπίζουν ελλείμματα.
Το υπουργείο Εργασίας φέρεται να προσανατολίζεται στην επιβολή πλαφόν στις κύριες συντάξεις άνω των 1.700.
Ακόμη αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης (υπέρ του ΟΑΕΔ) κατά 1% στον ιδιωτικό τομέα η οποία θα επιμερισθεί κατά 0,5% στον εργοδότη και 0,5% στον εργαζόμενο.
Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων

Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Για μια κοινή στάση της Αριστεράς απέναντι στο χρέος

Αναρτούμε το τρίτο και τελευταίο μέρος των άρθρων από το Δρόμο για το χρέος

Παρά την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι συζητήσεις και τα συνέδρια για το χρέος, παραμένει για την Αριστερά το μεγάλο κενό πολιτικής δράσης, με μαζικό, κινηματικό χαρακτήρα, σχετικά με αυτό το ζήτημα. Τη στιγμή που το χρέος αποτελεί το πιο κεντρικό πολιτικό ζήτημα της χώρας μοχλό μεγάλων πολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων. Το ερώτημα είναι αν μπορούν οι δυνάμεις της Αριστεράς να συναντηθούν για να ανοίξουν το δρόμο σε μια πειστική, μετωπική κατεύθυνση απέναντι στην πολιτική των ιμπεριαλιστικών κέντρων και του αστισμού της Ελλάδας. Παρακάτω διερευνούμε το ζήτημα αυτό, όχι με κριτήριο το ποιος είναι ο κοινός μέσος όρος των διαφόρων απόψεων αλλά με κριτήριο το ποια είναι η αναγκαία και επαρκής γραμμή ρήξης με τον αντίπαλο.

Οι αιτίες του χρέους
Είναι αυτό το πρώτο ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Αν αυτό δεν είναι σαφές τότε μιλάμε στο κενό.  Σε προηγούμενο άρθρο (βλ «Δρόμος» φ. 64 07.05.2011) προσδιορίσαμε τις αιτίες της διατήρησης του χρέους την τελευταία εικοσαετία σε επίπεδα άνω του 100% του ΑΕΠ,  ως εξής:
 1. παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας, συνέπεια σε μεγάλο βαθμό της προσαρμογής στις απαιτήσεις του Μάαστριχτ και της ΟΝΕ (βλ. «Δρόμος» φ.58: το ευρώ βασική αιτία του χρέους, ιδίως τα στοιχεία για το εμπορικό έλλειμμα με ΕΕ)
 2. χρεομηχανή, δηλαδή σύναψη νέων δανείων προκειμένου να αποπληρωθούν οι τόκοι των προηγούμενων δανείων (ενώ το κεφάλαιο των αρχικών δανείων μετακυλίεται από χρονιά σε χρονιά)
 3. ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να δανίζει τις εμπορικές τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο, οι οποίες με τη σειρά τους δανείζουν το Ελληνικό Δημόσιο με πολλαπλάσιο επιτόκιο
 4. ανοιχτή προικοδότηση των ελληνικών τραπεζών από το Δημόσιο, με 108 δις ευρώ (23 δις σε ρευστό και 85 δις σε εγγυήσεις)
 5. φορολογική ασυλία του μεγάλου κεφαλαίου
 6. υπέρογκες εξοπλιστικές και στρατιωτικές δαπάνες
 7. αποικιοκρατικές δημόσιες συμβάσεις
 8. Ολυμπιάδα 2004
 9. ιδιωτικοποιήσεις

η ταυτότητα των δανειστών

Ποιες είναι οι αιτίες του δημόσιου χρέους

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρους του άρθρου από την εφημερίδα «Δρόμος» φ. 64 07.05.2011

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η συνολική πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα και μάλιστα διαχρονικά οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια στην υπερχρέωση της χώρας. Η χρέωση υπήρξε ανέκαθεν εργαλείο ελέγχου των χωρών από τις Μεγάλες Δυνάμεις, βασικό εργαλείο της ιμπεριαλιστικής πολιτικής, αφαίμαξης και καθυπόταξης των λαών (ο πιστωτής δένει πολύ πιο γερά αυτόν που δανείζεται απ’ ότι ο πωλητής αυτόν που αγοράζει τα εμπορεύματα, γράφει ο Λένιν ). Η χρέωση παραμένει στις συνθήκες του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού βασικός μοχλός για την πολιτική και οικονομική κυριαρχία των (κρατικών και υπερεθνικών) ιμπεριαλιστικών κέντρων των πολυεθνικών και την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Συνεπώς, μόνο για λόγους ανάλυσης θα μπορούσαμε, να εντοπίσουμε ορισμένες ξεχωριστές αιτίες του Δημόσιου Χρέους.
Το ΔΧ της Ελλάδας πέρασε από 28% του ΑΕΠ το 1980 στο 61,5% του ΑΕΠ το 1989 και στο 110% του ΑΕΠ το 1993. (βλ. Πιν 1). Έκτοτε και μέχρι το 2008 παραμένει πάνω -κάτω στα επίπεδα του 100-110% του ΑΕΠ για να εκτιναχθεί στη συνέχεια στο επίπεδο κοντά στο 150% του ΑΕΠ που είναι σήμερα (βλ. Πιν 2). Τα απόλυτα μεγέθη είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικά: από 117 δις ευρώ το 1999 έφθασε στα 261 δις το 2008, πριν εκτοξευθεί στα 320 δις το 2010. Μέσα σε μια δεκαετία, που κυριάρχησε η αστική ρητορική της «ισχυρής Ελλάδας», του ευρώ, της Ολυμπιάδας και της ανάπτυξης, μέσα σε αυτήν τη δεκαετία το χρέος υπερδιπλασιάστηκε. Σα βασικές αιτίες της έκρηξης του ΔΧ, ειδικά για τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τις εξής:

1. παραγωγική αποδιάρθρωση
Πρόκειται για τη βασικότερη αιτία, άμεση συνέπεια της προσαρμογής στις απαιτήσεις της ΕΕ και του Συμφώνου Σταθερότητας. Στο άρθρο «το ευρώ βασική αιτία του δημόσιου χρέους» (βλ. «Δρόμος» φ.58) τεκμηριώσαμε αυτόν τον ισχυρισμό, ιδίως με το γεγονός ότι ακόμη μεγαλύτερη και από αυτήν την ίδια την διόγκωση του χρέους, υπήρξε η συσσώρευση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας (μεταξύ 1999 και 2008 είχαμε αύξηση χρέους κατά 144 δις ευρώ και συσσώρευση εμπορικού ελλείμματος 167 δις ευρώ). Σημειώνουμε όμως ότι από την παραγωγική αποδιάρθρωση υπήρξαν κερδισμένοι. Πρώτοι μεταξύ αυτών οι χώρες του ευρωπαϊκού διευθυντήριου, που προώθησαν αλματωδώς τις εξαγωγές τους στην Ελλάδα –και πρώτη μεταξύ των πρώτων η Γερμανία. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη δήλωση του επικεφαλής του Eurogroup και επί δεκαετίες βασικού παράγοντα της ευρωκρατίας Ζαν Κλωντ Γιούγκερ: «γνωρίζαμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά δεν μιλούσαμε γιατί Γερμανία και Γαλλία κέρδιζαν τεράστια ποσά».

2. χρεομηχανή
Η Ελλάδα τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 συνάπτει δάνεια προκειμένου να πληρώσει τόκους προηγούμενων δανείων. Το δε κεφάλαιο των παλαιότερων δανείων δεν αποπληρώνεται, αντίθετα μετακυλίεται από χρονιά σε χρονιά. Αυτή τη λειτουργία ονομάζουμε χρεομηχανή. Ένα φαινόμενο που έχει συμβεί σε πολλές περιόδους στην ελληνική ιστορία (αναλυτικά στο βιβλίο του Νίκου Μπελογιάννη «το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα»). Οι πιστωτές (ιδίως το διεθνές μονοπωλιακό κεφάλαιο) θησαυρίζουν καθώς το αρχικό κεφάλαιο κάθε δανείου έχει σε ορισμένες περιπτώσεις φθάσει να πληρώνεται δύο και τρεις φορές μέσω των τόκων. Επισημαίνουμε ότι σε ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού χρέους τα επιτόκια δανεισμού ήταν υπερβολικά και πεδίο «τρελής» κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου. Στη χρεομηχανή εντάσσονται επίσης οι διάφορες μεθοδεύσεις με swaps και άλλα χρηματιστηριακά κόλπα (περίπτωση Goldman Sachs).
Μια εποπτική εικόνα της χρεομηχανής δίνεις ο Πίνακας 3. Εκεί συγκρίνουμε τα ετήσια ελλείμματα (που συσσωρευόμενα δημιουργούν το ΔΧ) με την πληρωμή ετησίως των τόκων του χρέους. Δεν αναφερόμαστε στο αρχικό κεφάλαιο των δανείων, διότι αυτό ουσιαστικά δεν αποπληρώνεται, απλά μετακυλίεται από χρόνο σε χρόνο, με έκδοση νέων ομολόγων. Από τη σύγκριση προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου ελλείμματος προέρχεται από την πληρωμή των τόκων. Και άρα το κράτος δανειζόμενο για να καλύψει τα ελλείμματα, στην ουσία καλύπτει κυρίως την πληρωμή των τόκων.
Στο ζήτημα της χρεομηχανής είναι κρίσιμος ο ρόλος της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους.

3. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Κυριακή 22 Μαΐου 2011

Tο ευρώ βασική αιτία του δημόσιου χρέους

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του Χρ. Καραμάνου από την εφημερίδα «Δρόμος» φ. 58 12.02.2011. Το άρθρο συνοδεύεται και από δύο επόμενες δημοσιέυσεις.

Είναι άξιο παρατήρησης ότι στη δημόσια συζήτηση το ευρώ και γενικότερα η διαδικασία ευρωποποίησης της Ελλάδας δεν συνδέεται με τις αιτίες του Δημόσιου Χρέους της χώρας. Είναι αναμενόμενο αυτό από τις συστημικές δυνάμεις και τα ΜΜΕ, δεν είναι όμως εύλογο να χαρακτηρίζει τις συζητήσεις και την πολιτική γραμμή της Αριστεράς.

Παραγωγική αποδιάρθρωση
Η επίδραση του ευρώ και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας είναι έντονη στην εκτίναξη του Δημόσιου Χρέους. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι επιβλήθηκε από την ΕΕ σε αγαστή συνεργασία με τον αστισμό της Ελλάδας ένα μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο οδήγησε στην παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας. Δηλαδή, στη μεγάλη υποβάθμιση της αγροτικής οικονομίας και της βιομηχανίας και την υποκατάσταση τους ως βασικών πηγών παραγομένου προϊόντος από τις υπηρεσίες, από τις αντιπροσωπεύσεις και τις διαμεσολαβήσεις προς το διεθνές μονοπωλιακό κεφάλαιο. Βέβαια ο τομέας των υπηρεσιών είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες –και πρωτ’ απ’ όλα στις ιμπεριαλιστικές χώρες- αλλά αυτό συνδέεται με την μετατόπιση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων των χωρών αυτών σε χώρες της περιφέρειας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει για την Ελλάδα. Η μεταφορά κάποιων δραστηριοτήτων (πχ κλωστοϋφαντουργία κλπ) από την Ελλάδα στα Βαλκάνια έχει δευτερεύουσα σημασία μπροστά στη δραματική συρρίκνωση της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής, μπροστά στο κλείσιμο ολόκληρων τομέων (πχ ναυπηγεία, παραγωγή οχημάτων, λιπάσματα) και ακόμη περισσότερο μπροστά στη μη ανάπτυξη τομέων όπως η μικροηλεκτρονική, η ενέργεια, η επεξεργασία του ορυκτού πλούτου κλπ Έχει σημασία να επισημάνουμε ότι όλα αυτά αποτέλεσαν βασική επιδίωξη του ευρωπαϊκού διευθυντήριου, επιδίωξη στην οποία πρόθυμα προσαρμόστηκε ο αστισμός της Ελλάδας -εισπράττοντας παράλληλα το κάτι τις από τα λογής «μαύρα ταμεία».


Εκτίναξη του εμπορικού ελλείμματος
Ενώ μιλάμε πολύ για το Δημόσιο Χρέος γίνεται ελάχιστη συζήτηση για το εμπορικό έλλειμμα, δηλαδή τη διαφορά εισαγωγών με εξαγωγές. Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι το ΔΧ αυξήθηκε στη δεκαετία 1999 -2008 κατά 144,3 δις ευρώ (στήλη 10). Κι όμως το εμπορικό έλλειμμα της χώρας στις σχέσεις της μόνο με τις χώρες της ΕΕ, όπως συσσωρεύθηκε στην ίδια δεκαετία είναι μεγαλύτερο από το ΔΧ: ανέρχεται σε 167,0 δις ευρώ (στήλη 5).
Η Ελλάδα, πριν καταλήξει στη χρεοκοπία, ήταν ένας ταπεινός εισαγωγέας της ΕΕ. Στην δεκαετία 1999 -2008 οι εξαγωγές ήταν το 30,2% των εισαγωγών από την ΕΕ. Μάλιστα ο δείκτης βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της εισόδου των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Αν λαμβάναμε υπόψη μόνο τον σκληρό πυρήνα της ΕΕ των 15 τότε το ποσοστό θα κατρακυλούσε κοντά στο 25%.
Όπως δείχνει ο Πιν. 1, η Ελλάδα πάντα χαρακτηριζόταν από το εμπορικό έλλειμμα σε σχέση με την ΕΟΚ και την ΕΕ. Όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία με την κατάργηση των δασμών και των εμπορικών συνόρων και μετέπειτα με την επέλαση του ευρώ και των γερμανικών (κυρίως) πολυεθνικών. Ο δείκτης που δείχνει χαρακτηριστικά όλα αυτά, είναι το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από εξαγωγές (στήλη 7). Κι ενώ ο δείκτης αυτός από 38,4% που ήταν στην περίοδο 1967 -1973, ανέβηκε στο 51,2% στην περίοδο 1974 -1980 (παρά την τότε παγκόσμια κρίση) και ανέβηκε ακόμη περισσότερο στο 52,9% στην περίοδο 1981 -1987, μετέπειτα και καθώς προχωρούν οι ενοποιήσεις και οι «απελευθερώσεις» και οι ιδιωτικοποιήσεις εντός της ΕΟΚ και της ΕΕ, ο δείκτης πέφτει. Πρώτα σταδιακά, στο 43,7% για την πρώτη εισαγωγική περίοδο 1988 -1992 και μετά, μπαίνοντας στη περίοδο του Μάαστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας, ο δείκτης εξαγωγών προς εισαγωγές κυριολεκτικά γκρεμίζεται, όπως γκρεμίζεται και ο παραγωγικός ιστός της χώρας: 34% στην περίοδο 1993-1998 και ακόμη πιο χαμηλά, στο 30,2%, στην περίοδο 1999 -2008.
Η τραγικότητα της κατάστασης παρουσιάζεται από τη μεγάλη χειροτέρευση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών (Πιν. 2, στήλη 11). Στο μέγεθος αυτό περιλαμβάνεται όχι μόνο το εμπορικό έλλειμμα αλλά και το ισοζύγιο από τον τουρισμό και τις μεταφορές καθώς και από τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ελαφρά αρνητικό στο τέλος της δεκαετίας του 90. Αυτό υποδηλώνει ότι μέχρι τότε οι υπηρεσίες κάλυπταν, ας το πούμε, έτσι το «παραγωγικό έλλειμμα». Με την είσοδο στο ευρώ όμως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γίνεται έντονα αρνητικό και με επιταχυνόμενους ρυθμούς –αντικατοπρίζοντας ακριβώς την αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. Από 4,8 δις ευρώ το έλλειμμα εκτοξεύθηκε πέρασε στα 30,7 δις ευρώ, ή συγκρίνοντας με το ΑΕΠ από 4,3% σε 13,0% του ΑΕΠ.
Συμπερασματικά, στο εμπορικό έλλειμμα και στο παραγωγικό έλλειμμα βρίσκεται η κύρια αιτία του δημοσιονομικού ελλείμματος και του Δημόσιου Χρέους. Γι’ αυτό η βασική επιδίωξη για την Αριστερά οφείλει να εστιάζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση «με τους εργαζόμενους στο τιμόνι». Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει οικονομική και κοινωνική διέξοδος για τη χώρα.

Ένας Ισπανικός Μάης?Στο παραπάνω video υπάρχει η ζωντανή αναμετάδοση της κινητοποίησης του Ισπανικού Λαού στην πλατεία Puerta del Sol. Ακολουθούν μια σειρά από ενδιαφέροντα Link με κείμενα και συγκλονιστικές φωτογραφίες από από μια εξέλιξη που πρέπει να μας εμπνεύσει για να βγούμε και εμείς στους δρόμους. Όπως διαβάσαμε κάπου : "κάποιοι εξυπνάκιδες ψάχνουν να βρουν ποιες δυνάμεις κρύβονται πίσω από την σημερινή καταιγίδα. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο: Όποιο και να ήταν το σπίρτο που άναψε τη φωτιά εμείς θα πρέπει να δούμε πως θα την εξαπλώσουμε".

Βίντεο ντοκυμαντέρ: Το προγκρόμ κατά των Ελλήνων μεταναστών στο Τορόντο του Καναδά (1918)

Στο βίντεο αυτό εξιστορείται το βίαιο πογκρόμ κατά των Ελλήνων μεταναστών στο Τορόντο του Καναδά τον Αύγουστο του 1918. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην πόλη κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου, οδήγησαν σε μια έκρηξη ρατσιστικής βίας, που για διάφορους λόγους επικεντρώθηκε στους Έλληνες μετανάστες της πόλης. Αξίζει να το δούμε και να προβληματιστούμε με όσα συμβαίνουν σήμερα, στην Αθήνα και αλλού. Αναδημοσιεύουμε από το Ηρόδοτος.