Την πλούσια και πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι τα ρέματα αποτελούν ουσιωδώς στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, αντιτείνει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής έναντι των διατάξεων νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ που πριμοδοτεί την κακοποίησή τους, ακόμη και την κατάργησή τους. Στη γνωμοδότησή με χθεσινή ημερομηνία "υπενθυμίζει" πλήθος αποφάσεων του ΣτΕ, βάσει των οποίων:
* Το κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα ρέματα στη φυσική τους κατάσταση διασφαλίζοντας τη λειτουργία τους ως οικοσυστημάτων και επιτρέποντας μόνον τα απολύτως αναγκαία τεχνικά έργα ώστε να επιτυγχάνεται η επιτελούμενη από αυτά ελεύθερη ροή των υδάτων "αποκλειομένης κάθε αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους, ή τεχνική επέμβαση στα σημεία διακλαδώσεώς τους".
* Η οριοθέτηση γίνεται κατ' αρχάς για το σύνολο του ρέματος και η τμηματική οριοθέτηση επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και εφόσον τεκμηριώνεται από ειδικούς λόγους.
* Η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών υδατορέματος "πρέπει να γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, όχι μόνον όταν το προς οριοθέτηση τμήμα του υδατορέματος ευρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό (συμφώνως προς την προτεινόμενη διάταξη), αλλά και στις περιπτώσεις που αυτό ευρίσκεται σε παραλιακές περιοχές ή οικισμούς, τουριστικούς τόπους, δάση, δασικές εκτάσεις, τοπία ιδιαίτερου κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και, γενικώς, σε περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, όπως οι περιοχές Natura 2000. Αυτό ισχύει και σε εκκρεμείς επικυρώσεις καθορισμού των οριογραμμών υδατορεμάτων που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές".
Επιπλέον το Επιστημονικό Συμβούλιο εκφράζει τον προβληματισμό του για τη συνταγματικότητα της διάταξης, που επιτρέπει την εξαίρεση από την οριοθέτηση των μικρών ρεμάτων, ενώ καθιστά σαφές ότι η ένταξη των ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση γίνεται μόνο όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού, μόνον όταν διασφαλίζεται η φυσική του λειτουργία και εφόσον έχει προηγηθεί η αποτύπωσή τους και ο καθορισμός της οριογραμμής.
Στο άλλο μίνι νομοσχέδιο "εντός" του πολυνομοσχεδίου - σκούπα, για τη μεταφορά γηπέδων ποδοσφαίρου σε περιοχές εκτός, με μεταφορά συντελεστή δόμησης, το Επιστημονικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η μεταφορά συντελεστή επιτρέπεται με το σταγονόμετρο. Ήτοι μόνον όταν έχουν καθοριστεί ζώνες υποδοχής με πολεοδομικά κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί από τον σχεδιασμό. Για την καθ' υπέρβαση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης σε υφιστάμενα ποδοσφαιρικά γήπεδα, προσθήκη εμπορικών χρήσεων παρατηρεί ότι η διάταξη είναι εντελώς γενική και "ότι η δυνατότητα τήρησης ή μη των επιτρεπόμενων χρήσεων θα κριθεί για κάθε περίπτωση χωριστά, βάσει του συνόλου των σχετικών στοιχείων".

Νέες φωτογραφικές τροπολογίες

Παρότι το νομοσχέδιο περιέχει πλήθος φωτογραφικών διατάξεων, άσχετων μεταξύ τους, χθες εμπλουτίστηκε με πλήθος τροπολογιών. Μεταξύ αυτών η τροπολογία που παρατείνει τη λειτουργία παράνομων λατομείων για τρία χρόνια σε δασικές, ακόμη και διακατεχόμενες εκτάσεις, παγώνοντας κάθε πράξη της διοίκησης η οποία έχει εκδοθεί για την προστασία της έκτασης (είσπραξη προστίμων, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης χρήσης κ.ά.).
Άλλη διάταξη για τις περιπτώσεις ακυρωμένων σχεδίων, τοπικών ρυμοτομικών κ.λπ., λέει ότι "ξαναζωντανεύουν" με Προεδρικά Διατάγματα και με το ίδιο περιεχόμενο που εκδόθηκαν αρχικά. Παρά ταύτα, πριν θεσμοθετηθεί το Π.Δ., οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί "θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές και εκτελούνται νομίμως οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται σε αυτές". Μπορούν δε να θεωρηθούν για παράταση ισχύος τους "εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτηρίου".