Σάββατο 17 Ιουλίου 2021

Τι επισημαίνει ο ΣΕΠΟΧ για το Ρυμοτομικό Σχέδιο στο Μάτι


Τι επισημαίνει ο ΣΕΠΟΧ για το Ρυμοτομικό Σχέδιο στο Μάτι
16-07-2021 - Πηγή: ypodomes.com

Με επιστολή του προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) προχωρά σε επισημάνσεις σχετικά με την Εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για το Μάτι.
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής

“Ο ΣΕΠΟΧ παρακολουθεί τις εξελισσόμενες αποφάσεις επιχειρησιακής οργάνωσης, που προωθούνται από το ΥΠΕΝ αναφορικά με το σχεδιασμό του χώρου και επιθυμεί εκ των προτέρων να εκφράσει και να υπενθυμίσει δημόσια βασικές αρχές που οι περισσότεροι επιστημονικοί φορείς και το ιδιο το ΤΕΕ έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει, όπως:

• Η ποιότητα των μελετητικών εργασιών είναι η βάση επιτυχίας του σχεδιασμού του χώρου και όχι μόνο το κόστος. Ως εκ τούτου οι αναθέσεις σχετικών μελετών, θα πρέπει να αποφασίζονται στα πλαίσια της αρχής «βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής», ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προσέγγιση της ποιότητας του μελετητικού δυναμικού και των μελετών. Αλλά με λύπη μας παρατηρούμε ότι η προκήρυξη για την Εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) στην περιοχή “Μάτι” Αττικής πραγματοποιείται με το κριτήριο κατακύρωσης «η χαμηλότερη οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης». Επίσης η συγκεκριμένη προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε ελάχιστα και αποκλειστικά μόνο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ

• Τα ελληνικά γραφεία μελετών και οι Έλληνες μελετητές χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού(κατηγορίες πτυχίων 01 και 02) είναι συνήθως μικρές εξειδικευμένες οικονομικές μονάδες, που υπόκεινται σε : μη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αυτών των υπηρεσιών, υποχρηματοδότηση και διοικητική δυσπραγία. Επιπλέον υφίστανται όλες τις επιπτώσεις από τη δεκαετή περίοδο οικονομικής κρίσης και πρόσφατα της υγειονομικής κρίσης ,χωρίς να απολαμβάνουν καμία πρόνοια για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από αυτές.

• Μας λυπεί το γεγονός λοιπόν ότι προαναφερόμενη προκήρυξη είναι προνομιακή και μάλιστα υπέρ μεγάλων συμπράξεων με ευνοϊκούς όρους. Παρατηρούμε χαρακτηριστικά ότι δεν προβλέπεται υποχρέωση εγγυητικής προσφοράς!!!!αντίθετα απαιτείται εγγύηση μόνον καλής εκτέλεσης. (βλέπε ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

• Τέλος επιτρέψτε μας να σημειώσουμε πως η διαγωνιστική διαδικασία αναφορικά με την Εκπόνηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) στην περιοχή “Μάτι” Αττικής και οι πρόδρομες συμβατικές εργασίες θα έπρεπε να επιτελούνται από το ΥΠΕΝ .

• Ο ΣΕΠΟΧ διατηρεί πολλές επιφυλάξεις για την ανάληψη αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΤΕΕ “.

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπ. Ψηφιακής Διακ. με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου"

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 16-7-2021

Αρ. Πρωτ.:

Προς: Υπουργό Ψηφιακής

Διακυβέρνησης κο Πιερακάκη

Κοιν: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»


Κύριε Υπουργέ


Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές). Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», αλλά και την τροπολογία (ν.4808/2021 κεφ. Δ’) που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες.

Το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ως Ν.Π.Δ.Δ. και οι εργαζόμενοι του καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος από δυσεπίλυτα θέματα, και έναν τεράστιο και πρωτοφανή, όγκο εργασιών όπως:

Την διαδικασία Κτηματογράφησης σε όσες περιοχές δεν έχει ακόμα ξεκινήσει,

Την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης και τη μετάβαση στο καθεστώς του Λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Την δημιουργία και λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους, απορροφώντας παράλληλα τα υπό κατάργηση Υποθηκοφυλακεία της χώρας καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά

Την ανάρτηση και εποπτεία των Δασικών Χαρτών

Τη διευθέτηση των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς δύναται να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα περίπλοκο

Πέραν των ανωτέρω βασικών εργασιών, το προσωπικό καλείται να διεκπεραιώσει και άλλες παράλληλες εργασίες, όπως η χορήγηση αεροφωτογραφιών, η λειτουργία του συστήματος εντοπισμού HE.PO.S. κ.α.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η υπηρεσία βιώνει το φαινόμενο της υποστελέχωσης αλλά και της εγκατάλειψης –όπως ακριβώς συμβαίνει και με το σύνολο των Δημόσιων Υπηρεσιών- αφού ο όγκος εργασιών αυξάνει εκθετικά με τις συνεχείς εισροές καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων, ενώ τα έμπειρα και ικανά στελέχη αποχωρούν μαζικά, είτε προς τον ιδιωτικό είτε προς τον δημόσιο τομέα, μην αντέχοντας την πίεση και τον όγκο εργασιών, χωρίς να αναπληρώνονται με νέα. Επιπλέον στις περιφερειακές υπηρεσίες, ο όγκος εργασιών είναι τεράστιος καθώς οι υπάλληλοι εκεί καλούνται να διεκπεραιώσουν τόσο τις εργασίες του πρώην Υποθηκοφυλακείου, όσο και του Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ το φαινόμενο της υποστελέχωσης είναι κι εκεί πολύ έντονο. Παράλληλα η υποστήριξη από την κεντρική υπηρεσία είναι δυσχερής για τους λόγους που προαναφέραμε.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Θετική απόφαση του Ελεγκτικού σχετικά με Προγραμματική Σύμβαση Δήμου με Αναπτυξιακό ΟργανισμόΘέμα : Θετική απόφαση του Ελεγκτικού σχετικά με Προγραμματική Σύμβαση Δήμου με Αναπτυξιακό Οργανισμό. 

Συνάδελφοι/σες 

Με την υπ’ αριθμ. 917/2021 απόφαση του, το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακύρωσε την ανάθεση, μέσω προγραμματικής σύμβασης, του συνόλου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Εύδημος». Είχε προηγηθεί η σχετική πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με την οποία είχε κριθεί, ότι κωλύεται η υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης για λόγους, που σχετίζονται με την νομιμότητα αυτής. Η προγραμματική σύμβαση είχε απορριφθεί από την αναπληρώτρια Επίτροπο με το σκεπτικό ότι πρόκειται για «απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατά παράβαση των νόμιμων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο μεταξύ άλλων, αποδεχόμενο τις αιτιάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ που έκανε σχετική παρέμβαση, έκρινε, ότι η εν λόγω Σύμβαση «δεν αποτελεί περίπτωση επιτρεπόμενης Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς η «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα αφού δεν διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και κατ’ ανάγκη θα προβεί σε προσλήψεις χωρίς μάλιστα την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας. Αναφέρει ότι «ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει με ίδια μέσα το 80% των δραστηριοτήτων στις οποίες αφορά η συνεργασία», όταν «δεν έχει προϋφιστάμενο κύκλο εργασιών επί του αντικειμένου στο οποίο αφορά η συνεργασία». Ταυτόχρονα, έκρινε ότι, «δεν είναι δυνατή η εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, όταν αντικείμενο των προγραμματική συμβάσεων είναι η άσκηση αρμοδιοτήτων νευραλγικών 2 υπηρεσιών της τοπικής διακυβέρνησης, αναγόμενων σε μία από τις βασικές και πρωτεύουσες λειτουργίες οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ». Συνεπώς «η σκοπούμενη προγραμματική συνεργασία δεν ορίζεται ισόρροπα και νόμιμα», «δεν καθορίζεται σαφώς το εύρος της διοικητικής υποστήριξης που θα παρασχεθεί από την ‘ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ’», «το προσωπικό που εισφέρει η ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ θα έχει το δικαίωμα υπογραφής και άρα την ευθύνη του αντικειμένου και του αποτελέσματος» και «η ελεγχόμενη σύμβαση δεν πληρεί τη σχετική προϋπόθεση της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν.4412/16». Υπενθυμίζουμε όσα είχαμε αναδείξει με πρόσφατο Δελτίο Τύπου μας : https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/31.5.2021_anatpyxiakoi_deltio_typo u_8501.pdf  ότι 
«Σε Προγραμματική Σύμβαση Δήμου της Αττικής με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για το έργο «Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης», συνολικού προϋπολογισμού 153.995,10€ το ετήσιο κόστος για τον καθέναν από τους 4 μηχανικούς ανέρχεται σε 22.260,00 € + ΦΠΑ 24% δηλαδή σε 27.602,40 €, τη στιγμή που η πρόσληψη Διπλωματούχων Μηχανικών απαιτεί 30% μικρότερη δαπάνη!» 
και όσα αναφέραμε σε ψήφισμα το οποίο προωθήσαμε σε Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια:

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Μηχανικοί: σταματήστε τη “Βαβέλ” ανεφάρμοστης πολεοδομικής νομοθεσίας!Ως “Βαβέλ” και “Λερναία Ύδρα” χαρακτηρίζουν την πολεοδομική νομοθεσία οι πρόεδροι των συλλόγων Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων μηχανικών και της Ομοσπονδίας των μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Τονίζουν ότι οι πρόσθετες πολεοδομικές διατάξεις, που εισήλθαν με το νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση είναι το κερασάκι στην τούρτα της δαιδαλώδους πολυνομίας, που ανοίγει την ψαλίδα των ανισοτήτων και δημιουργεί ακανθώδη προσκόμματα στην άσκηση του επαγγελματικού και επιστημονικού έργου τους.Χαμένοι στη μετάφραση «… υποπερίπτωσης, των περιπτώσεων, της παραγράφου, του άρθρου, του νόμου τάδε, όπως τροποποιείται με την προσθήκη της περίπτωσης τάδε και τελειωμό δεν έχει….» της Βαβέλ της πολεοδομικής νομοθεσίας δηλώνουν σύσσωμοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί.

Τα τρία τελευταία χρόνια δέχονται καταιγισμό νομοθετημάτων για πολεοδομικά, χωροταξικά θέματα άνω των χιλίων νέων διατάξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως αναφέρει στο ecopress ότι κατάφερε και τις μέτρησε (;) διευθύντρια πολεοδομίας, που ασχολείται συστηματικά με το αντικείμενο.

Το σίριαλ συνεχίζεται με μπαράζ νέων πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων, που κατακλύζουν και αποτελούν ένα νέο νομοσχέδιο μέσα στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που κατά τα άλλα τιτλοφορείται ότι αφορά «στη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση». Στην ευρεία γκάμα των νέων ρυθμίσεων περιλαμβάνονται από αλλαγές στην έκδοση των οικοδομικών αδειών, μπαράζ τροποποιήσεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού μέχρι και νέοι κανόνες για τη χωροθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης.

Το ΥΠΕΝ … παρέλειψε όχι μόνον να θέσει τις νέες ρυθμίσεις σε διαβούλευση αλλά αφού κατάθεσε το νομοσχέδιο στη Βουλή, να παρουσιάσει με απλά ελληνικά και συγκεκριμένο τρόπο στους μηχανικούς και την κοινή γνώμη, τι αλλάζει ξανά στην πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία.

Οι θεσμικοί εκπρόσωποι των μηχανικών, στηλιτεύουν την πολεοδομική Βαβέλ και δηλώνουν, ότι είναι πια τόσο μεγάλος ο παραγόμενος όγκος του νομοθετικού έργου, που είναι αδύνατον να αφομοιωθεί για να περάσει στη συνέχεια στην πρακτική εφαρμογή του, τόσο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και από τις δημόσιες υπηρεσίες, που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις.

Τονίζοντας παράλληλα, ότι στην ουσία αναπαράγονται μέσω της ανεφάρμοστης πολυνομίας νέες γενιές αυθαιρέτων και ταυτοχρόνως δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο μετάθεσης ευθυνών, από την πολιτεία προς τους μηχανικούς, που δεν τους ανήκουν και δεν τους αναλογούν, μέσω μάλιστα των νέων ψηφιακών εφαρμογών της έκδοσης αδειών, ταυτότητας κτιρίου, κτηματολογίου κλπ

Πολιτιστικό και περιβαλλοντικό έγκλημα από την Cosco


Πολιτιστικό και περιβαλλοντικό έγκλημα από την Cosco

Το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής «αδειάζει» την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έχει διαψεύσει τις καταγγελίες του Παρατηρητηρίου για τους κινδύνους που απορρέουν από τα έργα της Cosco στην Πειραϊκή.

Οι κίνδυνοι που διατρέχει το Ταφικό Μνημείο του Θεμιστοκλή μαζί με την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται στο θαλάσσιο εργοτάξιο της Cosco, στην Πειραϊκή, εκεί όπου εκτελούνται τα έργα για την κατασκευή του νέου λιμένα κρουαζιέρας, επισημαίνονται στο πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά τις συνεχόμενες καταγγελίες του Παρατηρητηρίου Πειραϊκής, το κλιμάκιο των Επιθεωρητών πραγματοποίησε αυτοψία στις 11 Ιουνίου και διαπίστωσε σωρεία παραβάσεων και «τη δημιουργία νέας ακτής, η οποία προέκυψε στη θέση τής πρώην βραχώδους προς τη νότια - νοτιοανατολική πλευρά του Ταφικού Μνημείου του Θεμιστοκλή από το εκτελούμενου έργο».

Το πόρισμα «αδειάζει» την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έχει διαψεύσει τις καταγγελίες του Παρατηρητηρίου.


Στη Βουλή, μάλιστα, στις 5/2/21, απαντώντας στην ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη βουλευτή του ΜέΡΑ 25, η υπουργός είχε πει: «Επισημαίνω ότι η αρμόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία επιβλέπει τις εργασίες στον βυθό, δεν διαπίστωσε φθορά ή καταστροφή στο ονομαζόμενο “Ταφικό Μνημείο του Θεμιστοκλή” και όλες οι εργασίες στη θαλάσσια περιοχή και στον αιγιαλό εκτελούνται υπό τη συνεχή εποπτεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων».

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Αυξημένη φιλοδοξία (και) για επικοινωνιακή πολιτική

Αυξημένη φιλοδοξία (και) για επικοινωνιακή πολιτική
Χάρτης ΡΑΕ: Αστυπάλαια Ιούλιος 2021

Η αυξημένη φιλοδοξία της κυβέρνησης για την εφαρμογή όλων των παραμέτρων της πράσινης συμφωνίας, εκφράζεται και στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Αυτό τώρα γίνεται με επικοινωνιακούς όρους σε συνεργασία με κράτη και εταιρείες με φόντο τα ελληνικά νησιά.
Έτσι, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Volkswagen για την Αστυπάλαια, ακολούθησε άλλο μνημόνιο, αυτή τη φορά με τη Γαλλική Πρεσβεία, τη Citroen και άλλες γαλλικές εταιρίες, για τη Χάλκη.

Και στις δύο περιπτώσεις η ηλεκτροκίνηση θα υποστηριχθεί από υβριδικά ενεργειακά συστήματα που θα εγκατασταθούν στα νησιά. Στους στόχους της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν ανάλογα συστήματα και σε άλλα είκοσι περίπου νησιά και για το σκοπό αυτό επιλέγονται αυτά που δεν προβλέπεται να διασυνδεθούν μέχρι το 2030 με υποβρύχιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις που έχουν προγραμματιστεί από τον διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Η ενεργειακή αυτονομία των μη διασυνδεδεμένων μικρών νησιών με υβριδικά συστήματα είχε μελετηθεί εδώ και δεκαετίες από τη ΔΕΗ και θα μπορούσε εύκολα να είχε προχωρήσει. Όμως η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας εμπόδισε τη διαδικασία αφού εν τέλει, το πιο σημαντικό διακύβευμα ήταν αυτό που τονίστηκε από τον Πρωθυπουργό στη φιέστα της Αστυπάλαιας, ότι «Η Αστυπάλαια σήμερα φωτίζει το αύριο και είναι μια συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα.» (1)


Στη μετατροπή των νησιών σε «ηλεκτρικά» και «έξυπνα», οι παροχές των εταιρειών είναι μηδαμινές και περιορίζονται σε λίγα ηλεκτρικά οχήματα για ανάγκες υπηρεσιών και κάποιους σταθμούς φόρτισης που εύκολα θα καλυφθούν από προγράμματα -διαφημιστικά και «εταιρικής ευθύνης»- των εταιρειών που συμμετέχουν. Ωστόσο αυτό που ίσως δεν έχει φωτιστεί αρκετά είναι η προοπτική που εισάγεται για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών να αγοράσουν ακριβά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με αυξημένη επιδότηση σε σχέση με αυτή που εφαρμόζεται για ολόκληρη τη χώρα. Καλούνται δηλαδή, να πληρώσουν το 60% του κόστους νέων ακριβών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δίνοντας υποχρεωτικά τα αυτοκίνητα που έχουν για απόσυρση. (2) (3) Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του υβριδικού συστήματος στην Αστυπάλαια θα γίνει μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, ενώ ο Δήμος της Χάλκης καλείται να δημιουργήσει ενεργειακό συνεταιρισμό.

Αν και διαφημίστηκε ότι το πρόγραμμα για την Αστυπάλαια θα προχωρήσει μόνο με φωτοβολταϊκά λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων στα αιολικά, (4) κανείς δεν αναφέρθηκε στις άδειες παραγωγής που έχουν εκδοθεί και δεσμεύουν το νησί σε αναμονή μιας κάποιας μελλοντικής ενεργειακής διασύνδεσης που θα βάλει τέλος στην τώρα διαφημιζόμενη ενεργειακή αυτονομία!
Πόσο οικολογικά είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Σύμφωνα με τον ιστότοπο amperorio.gr, από τις αρχές του 1910, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυριαρχούσαν στους δρόμους όλων των πόλεων, από το Los Angeles των Η.Π.Α έως και το Sidney της Αυστραλίας, ενώ τρία τέτοια αυτοκίνητα κατασκεύασε και ο Edison. Το τέλος εκείνης της περιόδου σηματοδότησε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929, ενώ στη συνέχεια χρηματοδοτήθηκε και επικράτησε ο κινητήρας με βενζίνη. (5)

Η περίοδος 1950-1980 για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο περιλαμβάνει και κατασκευή ελληνικού οχήματος (1971) που δεν έλαβε ποτέ έγκριση για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα. (6)

Ανεξάρτητα όμως από το αν πολεμήθηκαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τις επιλογές που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της οικονομίας του πετρελαίου, μια έρευνα που προβάλλεται από το περιοδικό drive έρχεται να ταράξει τα νερά, ως προς το πόσο οικολογικά είναι. (7)

Σύμφωνα με έρευνα του «Argonne National Laboratory» που εδρεύει στο Σικάγο, ένα ερευνητικό κέντρο που εκπονεί μελέτες για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και που συμβουλεύεται ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, κατά τον κύκλο εξόρυξης των υλικών και την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων παράγεται περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τα αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας.

Από τη μεριά της η αυτοκινητοβιομηχανία τονίζει ότι η απόφαση προώθησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν ήταν δική της και κάνει κριτική στις κυβερνήσεις που χάνουν τη μεγάλη εικόνα καθώς επικεντρώνουν την προσοχή τους στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται μόνον από τις εξατμίσεις των οχημάτων, αντί να μετρούν τις εκπομπές του συνολικού κύκλου ζωής ενός αυτοκινήτου. (8)

Το βέβαιο πάντως είναι ότι ο πόλεμος που διεξάγεται στα πλαίσια της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, κινείται αυστηρά στα πλαίσια του καταναλωτικού μοντέλου. Ενώ σήμερα αποκλείονται πολύ περισσότεροι άνθρωποι από την κατανάλωση εξ αιτίας μιας κλιμακούμενης φτωχοποίησης, οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διαιώνιση του καταναλωτικού μοντέλου δεν ενδιαφέρονται καθόλου για πραγματικά εναλλακτικές λύσεις, όπως θα ήταν για παράδειγμα μια διευρυμένη χρήση αναβαθμισμένων δημόσιων μεταφορών

Για τα ζητήματα υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Για τα ζητήματα υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και προστασίας της δημόσιας υγείας.

[Το κείμενο βασίζεται στην από 2/7/2021 επιστολή του δικηγόρου Δημήτρη Σαραφιανού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Δικαιωμάτων του ΔΣΑ. Ο Δημήτρης Σαραφιανός έχει διατελέσει σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ με την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας.]


Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Σύνταγμά μας κατοχυρώνει τόσο το ατομικό δικαίωμα στην υγεία (5§5 Σ), η άσκηση (ή μη άσκηση) του οποίου προϋποθέτει την ενημερωμένη συναίνεση, όσο και ένα κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία (21§3 Σ), καθώς επίσης και ότι η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων οφείλει να πραγματοποιείται υπό το φως της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (2§1 Σ.).

Aπό την κατοχύρωση αυτή, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η προστασία της «δημόσιας υγείας» -υπό την έννοια και της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου 5 Σ. ως σκοπού προς εκπλήρωση του οποίου επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών - διέπεται κατ’αρχήν από την ίδια την κατοχύρωση του ατομικού και του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία. Το Κράτος έχει δηλαδή την ευθύνη να οργανώσει ένα επαρκές σύστημα προστασίας της δημόσιας υγείας που καλείται να εκπληρώσει το ατομικό δικαίωμα-αίτημα του κάθε πολίτη για άσκηση του δικαιώματος στην υγεία του με ενημερωμένη συναίνεση. Η δημόσια υγεία δεν είναι συνεπώς μια μυστικιστική έννοια που προσδιορίζει το Κράτος «για το καλό μας» ή επειδή «έτσι αποφάσισε». Σε καμία περίπτωση το Κράτος δεν μπορεί, προκειμένου να εκπληρώσει τη συνταγματική του υποχρέωση, να περιπέσει είτε σε έναν υγειονομικό πατερναλισμό (προστασία της υγείας του ατόμου «για το καλό του», ακόμα και αν αυτό διαφωνεί), είτε σε έναν υγειονομικό ολοκληρωτισμό (επιβολή τέτοιων περιορισμών προς χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας -ή ακόμα χειρότερα της εθνικής οικονομίας- κατά παραβίαση της υγειονομικής αυτονομίας του προσώπου). Δυστυχώς η ιστορία έχει να επιδείξει πολλά τέτοια παραδείγματα. Επίσης δεν δύναται να απεκδυθεί της ευθύνης του για επαρκή οργάνωση της προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας (νοούμενης ως της δυνατότητας ασκήσεως του δικαιώματος του καθενός μας στην υγεία) π

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

Federico Garcia Lorca: εκδήλωση στη Λαμπηδόνα


Την Πέμπτη 15/7 στις 9.00μμ θα κάνουμε μια ιδιαίτερη παρουσίαση του Λόρκα στο Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα (Λαμπηδόνα) – Άλσος Αγίας Τριάδας, σε εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια εκδήλωση που την ετοιμάζουμε πολύ καιρό: το lockdown μας υποχρέωσε να την αναβάλλουμε για πολλούς μήνες, αυτό όμως μας έδωσε χρόνο να την δουλέψουμε και να την εμπλουτίσουμε περισσότερο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Χάρτης θέσης εδώ

Η αφίσα της εκδήλωσης εδώ: αναπαραγωγή - χρήση ελεύθερα.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Για την κεφαλαιοποίηση της Eπικουρικής και τη μετατροπή της σε χρηματιστηριακό στοίχημα

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Για την κεφαλαιοποίηση της Eπικουρικής και τη μετατροπή της σε χρηματιστηριακό στοίχημα

12 Ιουλίου 2021


Σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο νόμου έχουμε μετατροπή της επικουρικής σύνταξης από αναδιανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Το σχέδιο νόμου αλλάζει πλήρως τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης μετατρέποντας την σε χρηματιστηριακό στοίχημα:

α) πλήττει τους νέους ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών, καθώς οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα γίνουν αντικείμενο χρηματιστηριακού τζόγου με τεράστιες επισφάλειες όπως δείχνει και η ιστορία (είναι γνωστό «ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές αποδόσεις» όπως αναγράφουν και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλιστικών), από την Enron έως την ΑΣΠΙΣ Πρόνοια

(β) πλήττει τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, καθώς η χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων καθίσταται αβέβαιη και επισφαλής, μια και η παροχή και το ύψος τους θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό

(γ) δημιουργεί νέες διαιρέσεις μεταξύ των εργαζομένων χειρότερες και από αυτές που επέβαλλε ο Ν.2084/92 με τους προ και μετά 93 ασφαλισμένους

(δ) Αποτελεί πρόκριμα για αντίστοιχες μεταβολές και σε άλλους κλάδους ασφάλισης (με πρώτο το Εφάπαξ) και στο βάθος και για τις Κύριες Συντάξεις.

(ε) Βασικός στόχος του Νομοσχεδίου, αλλά και όσων θα ακολουθήσουν είναι ότι στο διάστημα έως το 2060 θα έχουν δημιουργηθεί αποθεματικά ύψους περί τα 60 δις ευρώ από τις “κεφαλαιοποιημένες” εισφορές! Τα χρήματα αυτά δεν θα πηγαίνουν στις συντάξεις όπως τώρα, αλλά για επενδύσεις (όπως ακριβώς έγινε την περίοδο 1961- 1980) στις χρηματαγορές και όταν έρθει ο χρόνος αποπληρωμής, τότε οι τρέχουσες εισφορές θα καλύπτουν τις (ελάχιστες) συντάξεις!! Μέχρι δηλαδή να αρχίσουν να βγαίνουν στη σύνταξη όσοι ενταχθούν στο νέο κεφαλαιοποιημένο σύστημα (τουλάχιστον 30 χρόνια δηλαδή από τους σημερινούς 35άρηδες) οι εισφορές θα κεφαλαιοποιούνται και θα 2 επενδύονται χωρίς άλλες υποχρεώσεις! Δημιουργείται έτσι ένα τεράστιο κεφάλαιο στα χέρια της πολιτικής – οικονομικής εξουσίας και των ασφαλιστικών εταιριών που θα ελέγχουν το νέο Ταμείο ώστε να το αξιοποιήσουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. (στ) Βασικό προβληματικό σημείο τέλος της μετατροπής του υπάρχοντος διανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε κεφαλαιοποιητικό είναι, σύμφωνα με έρευνες, το κόστος μετάβασης (62 δις ευρώ εκτιμά η αλλά σίγουρα θα ανέλθει σε πάνω από 75 δις €). Αυτό το κόστος μετάβασης των 62 δις ευρώ, θα προστεθεί στο ήδη υψηλό δημόσιο χρέος των 340 δις ευρώ (206% του ΑΕΠ) και πλήττει και συνολικά τους φορολογούμενους.

Ελεγκτικό: Παράνομη η ανάθεση από το Δήμο Χερσονήσου των οικονομικών υπηρεσιών του σε Αναπτυξιακή Εταιρεία

Ελεγκτικό: Παράνομη η ανάθεση από το Δήμο Χερσονήσου των οικονομικών υπηρεσιών του σε Αναπτυξιακή Εταιρεία

Με την υπ’ αριθμ. 917/2021 απόφαση του, το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακύρωσε την ανάθεση, μέσω προγραμματικής σύμβασης, του συνόλου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Εύδημος» ▬ Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «δεν αποτελεί περίπτωση επιτρεπόμενης Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς η «Εύδημος» δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα, αφού δε διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και κατ’ ανάγκη θα προβεί σε προσλήψεις χωρίς μάλιστα την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας ▬ Από την πλευρά της, η ΠΟΕ-ΟΤΑ σημειώνει πως η απόφαση αυτή αποτελεί μεγάλη νίκη για την Ομοσπονδία και τους εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ακολουθεί η ανακοίνωσή της:
12 Ιουλίου 2021


Δικαίωση και μία σημαντική νίκη, όσον αφορά στο θέμα των «Αναπτυξιακών Οργανισμών», συνιστά για την ΠΟΕ-ΟΤΑ και τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η υπ’ αριθμ.: 917/2021 απόφαση του Έβδομου (VII) Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έκρινε παράνομη την ανάθεση του συνόλου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου στον «Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ» μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.

Είχε προηγηθεί η σχετική πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με την οποία είχε κριθεί, ότι κωλύεται η υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης για λόγους, που σχετίζονται με την νομιμότητα αυτής. Τόσο στα πλαίσια της διαδικασίας ενώπιον της Επιτρόπου όσο και στα πλαίσια της εκδίκασης της υποθέσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε ασκήσει νομίμως παρέμβαση, τονίζοντας, ότι δεν επρόκειτο περί πραγματικής Προγραμματικής Σύμβασης-συνεργασίας μεταξύ δύο (2) φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά περί κανονικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, χωρίς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο μεταξύ άλλων, αποδεχόμενο τις αιτιάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ, έκρινε, ότι η εν λόγω Σύμβαση «δεν αποτελεί περίπτωση επιτρεπόμενης Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς η «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα αφού δεν διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και κατ’ ανάγκη θα προβεί σε προσλήψεις χωρίς μάλιστα την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, και αυτή είναι η σημαντικότερη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκρινε ότι, «δεν είναι δυνατή η εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, όταν αντικείμενο των προγραμματική συμβάσεων είναι η άσκηση αρμοδιοτήτων νευραλγικών υπηρεσιών της τοπικής διακυβέρνησης, αναγόμενων σε μία από τις βασικές και πρωτεύουσες λειτουργίες αυτές, όπως είναι οι οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ».

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον κομβικό ρόλο του οποίου ως όργανο προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου υποστηρίζουμε διαχρονικά, πιστεύοντας, ότι μόνο μέσω αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου, μπορούν να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις κατασπατάλησης του Δημοσίου χρήματος και στρέβλωσης των κανόνων, που διέπουν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προς όφελος όχι μόνο των ιδίων των υπαλλήλων των Δήμων αλλά και των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το κόστος της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών σε τρίτους.

Προτάσσει την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και βελτίωσης των υλικοτεχνικών υποδομών έναντι της πληρωμής «φουσκωμένων» λογαριασμών σε τρίτους, που λυμαίνονται τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δημοτικές Υπηρεσίες δεν είναι πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας οποιουδήποτε είδους. Είναι πεδίο προσφοράς στον Δημότη, προστασίας των Δημοτικών αγαθών και προάσπισης του Δημοσίου συμφέροντος.

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

ΜΑΤώνουν παρκάκι για να φυτέψουν κοντέινερ

Τα πρώτα δένδρα κόπηκαν από το παρκάκι της οδού Ιακωβάτων
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 12.07.2021, 14:18
ΜΑΤώνουν παρκάκι για να φυτέψουν κοντέινερ

Απρόκλητη επίθεση στους κατοίκους που αντιδρούν στην καταστροφή του χώρου πρασίνου με 42 δένδρα (πλατάνια, πεύκα, φοίνικες και επιπλέον πολλά θαμνώδη δένδρα) και πάρκινγκ της γειτονιάς τους προκειμένου να γίνουν «προσωρινές» αίθουσες νηπιαγωγείου.

Κλίμα αστυνομοκρατίας επικρατεί στη γειτονιά των Κάτω Πατησίων, στην οδό Ιακωβάτων, όπου οι κάτοικοι αντιδρούν στην κοπή δένδρων ενός από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου της πυκνοκατοικημένης περιοχής. Στο παρκάκι Μηναΐδη-Φωτιάδη, όπως ονομάζεται, στο πλαίσιο της έναρξης της δίχρονης προσχολικής αγωγής από την ερχόμενη σχολική χρονιά στην πρωτεύουσα, ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει να τοποθετήσει 11 κοντέινερ που θα στεγάσουν ισάριθμες αίθουσες νηπιαγωγείων – μια λύση που έχει χαρακτηριστεί αντιεκπαιδευτική από φορείς γονέων και εκπαιδευτικών.

Αν και στα σχέδια του δήμου ο συγκεκριμένος χώρος περιγράφεται ως αδόμητο οικόπεδο, το παρκάκι –που εγκαινιάστηκε επί δημαρχίας Ντόρας Μπακογιάννη- χρησιμοποιείται από μικρούς και μεγάλους ως χώρος αναψυχής, αλλά και ως δημοτικό πάρκινγκ που εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους της γειτονιάς αλλά και τους επισκέπτες του γειτονικού νοσοκομείου «Παμμακάριστος». Αντιδρώντας στην καταστροφή του πρασίνου, οι κάτοικοι δέχτηκαν την περασμένη Παρασκευή επίθεση από τα ΜΑΤ. Μόλις το Σάββατο αποχώρησε από το σημείο κλούβα της Αστυνομίας, παρέμεναν ωστόσο μέχρι χθες δυνάμεις της ελληνικής και της δημοτικής αστυνομίας και, σύμφωνα με τους κατοίκους, ήταν συχνές οι περιπολίες της ομάδας ΔΙΑΣ γύρω από το περιφραγμένο, αυτή τη στιγμή, παρκάκι.Το γειτονικό εγκαταλειμμένο κτίριο που σύμφωνα με τους κατοίκους αποτελεί εστία μόλυνσης και καθιστά ακατάλληλη την τοποθέτηση κοντέινερ δίπλα του για την εκπαίδευση νηπίων

Ανησυχίες στους κατοίκους για το μέλλον του χώρου πρασίνου γεννήθηκαν την περασμένη Δευτέρα, όπως περιέγραψαν στην «Εφ.Συν.», όταν ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες από το δημοτικό συνεργείο και κόπηκαν τα πρώτα τέσσερα δένδρα (το πάρκο υπολογίζεται ότι έχει 42 δένδρα -πλατάνια, πεύκα, φοίνικες- και επιπλέον πολλά θαμνώδη δένδρα).

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαν τοιχοκολληθεί ανακοινώσεις που καλούσαν τους κατοίκους να πάρουν τα αυτοκίνητά τους από το δημοτικό πάρκινγκ και όταν αυτοί ρώτησαν τον λόγο, η απάντηση που πήραν από αρμόδιους ήταν ότι «πρόκειται να γίνει μια ανάπλαση», «κάτι προσωρινό». Σε νεότερη συζήτηση τους με τον μηχανικό του συνεργείου, την Τετάρτη, ζήτησαν την άδεια των εργασιών. Δεν τους δόθηκε τίποτε παραπάνω από την απάντηση ότι «την άδεια την έχει ο δήμος». «Αρχισε να μας δημιουργείται η αίσθηση ότι όλο αυτό είναι κάτι αυθαίρετο», μας λέει κάτοικος.

Καταγγελίες

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για ακόμη μια φορά στο παρκάκι αντιδρώντας στην κοπή των δένδρων (μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι έχουν κοπεί 10-15 δένδρα). Απέναντί τους είδαν δυνάμεις των ΜΑΤ και σε ένα ακόμη αίτημά τους να δουν την άδεια των εργασιών δέχτηκαν απρόκλητη -όπως καταγγέλλουν- επίθεση από την Αστυνομία και χημικά, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει μια ηλικιωμένη κυρία.


Από τότε έχουν σταματήσει οι εργασίες, όμως οι κάτοικοι συγκεντρώνονται καθημερινά το απόγευμα στο σημείο εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κοπή των δένδρων, αλλά και στην τοποθέτηση των κοντέινερ. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο χώρος είναι ακατάλληλος για τη στέγαση νηπιαγωγείων, καθώς στο σημείο υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο κτίσμα που αποτελεί εστία μόλυνσης και υπάρχει ανησυχία ότι θα καταρρεύσει. Οπως περιγράφουν, με βάση τα κράσπεδα που έχουν γκρεμιστεί, αναμένεται να τοποθετηθούν κοντέινερ ακριβώς δίπλα στο ακατάλληλο κτίσμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου, στο παρκάκι-δημοτικό πάρκινγκ θα τοποθετηθούν 11 κοντέινερ που θα φιλοξενήσουν 253 νήπια. Το οικόπεδο έχει περιφραχτεί ήδη και ο δήμος έχει πει ότι ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελέσει χώρο υπαίθριου παιχνιδιού για τους μαθητές των νηπιαγωγείων. Οι κάτοικοι αντιπροτείνουν να αναζητήσει ο δήμος άλλο χώρο για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς αν προχωρήσει ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής Κ. Μπακογιάννη θα απολέσουν ένα ελεύθερο χώρο πράσινου ιδιαίτερα κρίσιμο στις παρούσες συνθήκες. «Ο χώρος σήμερα αξιοποιείται κυρίως από παιδιά. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που τα απογεύματα παίρνουν τα αυτοκίνητά τους από το πάρκινγκ ακριβώς για να μπορούν να παίξουν τα παιδάκια», μας περιγράφει ένας κάτοικος.

Οι κάτοικοι προτίθενται να ξεκινήσουν έναν πολύμορφο αγώνα για να βάλουν «στοπ» στην καταστροφή του πάρκου. Εχουν ήδη καταθέσει μήνυση για την κοπή των δένδρων, προτίθενται να απευθυνθούν σε κάθε αρμόδια αρχή και την ερχόμενη Τετάρτη (14 Ιουλίου, 19.00), η Επιτροπή Κατοίκων Γειτονιών Πατησίων προγραμματίζει συγκέντρωση και πορεία στη γειτονιά.

Καταδικάζοντας την επίθεση των ΜΑΤ και ταυτόχρονα κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι προχωρά τον σχεδιασμό της ερήμην των κατοίκων, τρεις δημοτικές παρατάξεις (Ανοιχτή Πόλη, Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, Αντικαπιταλιστική Ανατροπή) ζητούν έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα. «Η δημοτική αρχή οφείλει να σταματήσει να υπονομεύει την προοδευτική μεταρρύθμιση της δίχρονης προσχολικής αγωγής επιβάλλοντας αυθαίρετες λύσεις που δεν σέβονται ούτε τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας, ούτε αυτές των γειτονιών», τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η «Ανοιχτή Πόλη».

Σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης

 Σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης

 


Σύμφωνα με το κατατεθειμένο σχέδιο νόμου έχουμε μετατροπή της επικουρικής σύνταξης από αναδιανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Τα αναδιανεμητικά συστήματα, είναι υποχρεωτικά, λειτουργούν υπό την αιγίδα του κράτους, το οποίο ευθύνεται για την αξιοποίηση των αποθεματικών και εγγυάται (άρθρο 22 του Συντάγματος) την καταβολή των προκαθορισμένων παροχών. Τα κεφαλαιοποιητικά, ισοδυναμούν με τα της ιδιωτικής ασφάλισης (ακόμη και αν λειτουργούν υπό την κρατική αιγίδα όπως το ΝΠΔΔΔ ΤΕΚΑ που ιδρύεται) και η ευθύνη βαραίνει μόνο τους ασφαλισμένους και η ένταξη σε αυτά δεν μπορεί να είναι παρά μόνο προαιρετική (βλέπε επαγγελματικά ταμεία). Στην πραγματικότητα ήδη σήμερα λειτουργούν εδώ και χρόνια και τα αναδιανεμητικά ως κεφαλαιοποιητικά (με νοητή κεφαλαιοποίηση) καθόσον και τα δυο αυτά συστήματα (θεωρητικά) στηρίζονται στα αποθεματικά (κεφαλαιοποίηση εισφορών) και στη ροή νέων εισφορών, ενώ οι συντάξεις που παρέχουν ισοδυναμούν (πρέπει) με τις καταβαλλόμενες εισφορές συν τους τόκους.

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, κύριας και επικουρικής, υπήρξε ανέκαθεν διανεμητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι καταβαλλόμενες ετήσιες εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών καλύπτουν τις κατ' έτος καταβαλλόμενες συντάξεις, τυχόν διαφορά εξασφαλίζεται από τον κρατικό προϋπλογισμό. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, στο νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης οι τρέχουσες εισφορές των ασφαλισμένων δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τρεχουσών συντάξεων. Αντιθέτως, συγκεντρώνονται σε ατομικούς λογαριασμούς, αποταμιεύονται και επενδύονται στη βάση προκαθορισμένων κανόνων και διαδικασιών και εν τέλει χρηματοδοτούν το εισόδημά τους, όταν συνταξιοδοτηθούν.

Η νέα μορφή της επικουρικής ασφάλισης υποτίθεται ότι δεν μεταβάλλει το καθεστώς επικουρικής ασφάλισης των σημερινών συνταξιούχων: Υποτίθεται ότι δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις, οι εισφορές ή το εύρος των καλύψεων που αυτοί απολαμβάνουν. Προς το σκοπό αυτό, υπάρχει πρόβλεψη στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για την κάλυψη των παροχών του ισχύοντος διανεμητικού συστήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παρεπιπτόντως το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης δεν επιβαρύνει καθόλου τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του Ν. 4670/2020 και είναι ισοσταθμισμένο για τις επόμενες δεκαετίες (μέχρι το 2070) μεταξύ εισφορών και παροχών, λόγω ρήτρας μηδενικού ελλείματος, δηλαδή μείωση των παροχών ανάλογα με τη ροή παροχών.