Σάββατο 13 Αυγούστου 2011

Πολυνομία, ασάφειες, διαφθοράΑναδημοσιεύουμε άρθρο της Χ. Τζαναβάρα από την Ελευθεροτυπία. Για να δείτε επίσης τι δυνάμεις αναπτύσσονται πίσω από το νέο τρόπο έκδοσης αδειών, κάντε απλά κλικ στο όνομα που υπογράφει το 34ο σχόλιο στο άρθρο 1 της διαβούλευσης http://www.opengov.gr/minenv/?p=2540. Όπως θα διαπιστώσετε, η απευθείας παρέμβαση στη διαβούλευση ενός οικονομολόγου είναι απροκάλυπτα δεμένη με τα προσωπικά του συμφέροντα. Το θέμα είναι οτι αυτού του τύπου οι εταιρείες, μάλλον έχουν ετοιμαστεί από καιρό και καθόλου ασύνδετα με τις επερχόμενες αλλαγές.


«Τρία είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της ισχύουσας διαδικασίας για την έκδοση οικοδομικών αδειών: η νομοθεσία με τις ασάφειες σε ολόκληρο τον ΓΟΚ, τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και η κατάχρηση εξουσίας και η διαφθορά. Αν δεν εκσυγχρονιστούν, δεν θα έχουμε καμία αλλαγή».
Είναι ίσως η πιο περιεκτική από τις περίπου 600 έως τώρα συμμετοχές στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με το νέο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο και να θεσμοθετηθεί ώς το τέλος του χρόνου. Ο δημόσιος διάλογος έληγε στις 8 Αυγούστου, αλλά παρατάθηκε ώς τις 16 του μήνα λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής, που καλύπτει μεγάλη γκάμα ενδιαφερομένων.

Στην ίδια παρέμβαση δίνονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αναφέρεται ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα θεσπίστηκαν το 1930 και ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στη δεκαετία του '90, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η μονιμότητα και ο μη έλεγχος των υπαλλήλων έχει δημιουργήσει το τέρας της διαφθοράς. Οι υπάλληλοι στις πολεοδομίες δεν είναι υπόλογοι σε κανέναν και σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει διευθυντές των ιδιωτών»! Σημειώνει επίσης ότι «ο ΓΟΚ είναι λαβύρινθος, με ασάφειες και διπλές ερμηνείες», συμφωνώντας με τους περισσότερους από τους μετέχοντες στη διαβούλευση ότι η αχίλλειος πτέρνα στην όλη διαδικασία είναι η πολυνομία και οι αντικρουόμενες ερμηνείες διατάξεων. Δεκάδες είναι οι προτάσεις για την απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και την κωδικοποίηση των βασικών διατάξεων, που έχει σταματήσει στο 1999.
«Η εμπειρία έχει δείξει ότι στις υπηρεσίες υποβάλλονται μελέτες και "πατσαβουρομελέτες", που όλες εγκρίνονται γιατί δεν υπάρχει έλεγχος», αποκαλύπτει άλλη παρέμβαση, που θεωρεί ότι το νομοσχέδιο πρέπει να θεσπίζει ουσιαστικούς ελέγχους που θα θέτουν τέρμα στο σημερινό αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα στους σοβαρούς μελετητές και σε αυτούς που καταθέτουν «πατσαβούρες».
Διευκρινίζεται ότι οι περισσότερες παρεμβάσεις συμφωνούν με την ανάγκη να αλλάξει το σημερινό καθεστώς έκδοσης οικοδομικών αδειών, αλλά και με το πνεύμα του νομοσχεδίου. Γίνεται ωστόσο αρκετή κριτική και κατατίθενται προτάσεις που οφείλει να λάβει υπόψη του το υπουργείο Περιβάλλοντος στην τελική διατύπωση του νομοσχεδίου. Για την εφαρμογή του νομοθετήματος απαιτούνται 10 υπουργικές αποφάσεις, αποκαλύπτει άλλη παρέμβαση, ενώ εντοπίζεται από αρκετούς ότι η «ταυτότητα» για τις νέες οικοδομές και το ηλεκτρονικό μητρώο έχουν θεσπιστεί με το νόμο 3843/2010, αλλά ώς τώρα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα για την ενεργοποίησή του.
Από την κωδικοποίηση των προτάσεων προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:
* Θετικό χαρακτηρίζεται το μέτρο της ηλεκτρονικής οικοδομικής άδειας, αλλά πολλοί διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει υποδομή στις πολεοδομίες, αλλά ούτε και το θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει την υποβολή των μελετών και των δηλώσεων μέσω Ιντερνετ.
* Βοηθά στην πάταξη παρανομιών η κατάθεση τοπογραφικών με γεωγραφικές συντεταγμένες, αλλά σήμερα δεν καλύπτεται όλη η χώρα με κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα. Ακόμη και υπηρεσίες του Δημοσίου χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα αναφοράς και χρειάζεται να ενεργοποιηθεί το ταχύτερο ο νόμος 3882/2010 που προβλέπει την υποχρεωτική σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ). Εχει ψηφιστεί επίσης διάταξη που υποχρεώνει όλους τους φορείς να συγκεντρώσουν ή να δημιουργήσουν ενιαία χαρτογραφική υποδομή, μέσω ενός geoportal που ώς τώρα δεν έχει προχωρήσει. Το θέμα αυτό περιγράφεται με πληρότητα στην παρέμβαση της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ).
* Διχάζει η ανάθεση μέρους της διαδικασίας έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας σε ιδιώτες μηχανικούς. Ακόμα και φορείς, όπως το περιφερειακό τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στα Δωδεκάνησα, σημειώνει ότι το νομοσχέδιο «εκχωρεί μία από τις βασικές κρατικές αρμοδιότητες σε ιδιώτες, κατά την προσφιλή πολιτική της κυβέρνησης, μετακινώντας αντίστοιχα και τη διαφθορά» και κάνει λόγο «για ιδιωτικοποίηση των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας», χωρίς να αναφέρει κάτι για το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς τους.
* Προβληματίζει η πρόβλεψη του νομοσχεδίου ότι οι όροι δόμησης θα εγκρίνονται μέσα σε πέντε ημέρες από τις νέες πολεοδομίες, που θα λειτουργούν με ευθύνη των δημοτικών αρχών. Η άδεια δόμησης θα παρέχεται σε δύο ημέρες, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο. Αρκετοί σημειώνουν ότι οι προθεσμίας στην πράξη θα καταστρατηγούνται. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση διαφόρων εγκρίσεων από άλλες υπηρεσίες, που απαιτούνται σε ορισμένες περιπτώσεις. Αφορά τις βεβαιώσεις από δασαρχεία, αρχαιολογία ή άλλες υπηρεσίες που σήμερα καθυστερούν για μήνες έως και χρόνια.
Στην εκτενή παρέμβασή της η ΤΕΔΚΝΑ ζητεί να καθοριστούν κριτήρια στην επιλογή των ελεγκτών δόμησης και να διασαφηνιστεί ο ρόλος τους σε σχέση με τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Προτείνει μάλιστα οι εκθέσεις των ελεγκτών, που προτείνει να γίνονται έπειτα από αυτοψίες σε συγκεκριμένες φάσεις της κατασκευής (π.χ. ολοκλήρωση της σκυροδέτησης κ.λπ.), να αναρτώνται υποχρεωτικά και για 20 ημέρες στο δημοτικό κατάστημα.

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011

Ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ


Αναρτούμε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (έτσι για να μην ξεχνιόμαστε μια και εδώ και κάνα δίμηνο έχουμε χάσει τα νέα της). Να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει επιπλεόν περικοπή 50 € μηνιαίως αναδρομικά από τον Ιούλιο (η ΕΜΔΥΔΑΣ δεν την έχει πάρει ακόμα χαμπάρι). Παρά τη συνεχή πίεση της συσπείρωσης την αποφασισμένη Γενική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής το Μάη - Ιούνη δεν την είδαμε ποτέ. Πρώτα θα ψηφιστεί το μισθολόγιο και μετά θα τρέχουν να δουν τι δεν πήγε καλά (αν και υπάρχει έτοιμη η "απάντηση", "ο κόσμος δεν τραβάει" κλπ).

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝΜαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 21 / 7 / 2011

Αρ. Πρωτ. : 6198
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η βαρβαρότητα της Κυβερνητικής πολιτικής με τις συνεχείς επιθέσεις στο εισόδημά μας δεν έχει τελειωμό. Το 2010 με το αντιλαϊκό μνημόνιο και τις διαδοχικές εκδοχές του, το εισόδημά μας μειώθηκε κατά 25%.
Με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού νόμου πριν λίγες μέρες, επιβλήθηκε νέα μείωση της τάξης του 10% (κρατήσεις για ανεργία, ΤΠΔΥ, αναστολή μισθολογικής εξέλιξης, έκτακτη εισφορά, μείωση αφορολόγητου κλπ.)
Η προκλητική λεηλασία των εισοδημάτων μας δε σταματάει εδώ, μετά την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου που επέβαλε τις κρατήσεις για την ανεργία και το ΤΠΔΥ από 1-8-2011, με νέα διάταξη άλλου νομοσχεδίου που κατέθεσε η Κυβέρνηση εσπευσμένα την προηγούμενη εβδομάδα, ορίζει για τις παραπάνω κρατήσεις αναδρομική ισχύ από 1-1-2011, παράλληλα δε αποκαλύπτει τις προθέσεις της για νέες μειώσεις, μέσω μείωσης επιδομάτων και του νέου μισθολογίου.
Το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο, οδηγείται στη φτώχεια και την εξαθλίωση, αφού αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στο σημερινό κόστος ζωής.
Ταυτόχρονα με την ληστρική επίθεση στο εισόδημά μας, έχουμε τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών που οδηγούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων στην απόλυση και την ανεργία και στην καλύτερη των περιπτώσεων σε βίαιες μετατάξεις που αλλάζουν προγραμματισμούς ετών. Παράλληλα προωθείται νέα υποβάθμιση στα δημόσια αγαθά της Υγείας, της Παιδείας, των Δημόσιων υποδομών και κάθε μορφής κοινωνικών παροχών.
Αυτή η πολιτική που αφήνει στο απυρόβλητο τους έχοντες και κατέχοντες, που διασφαλίζει τα συμφέροντα των δανειστών, των τραπεζιτών, του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου, την ίδια στιγμή που συνθλίβει τους εργαζόμενους και την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας και τους καταδικάζει σε ένα εργασιακό, οικονομικό και ασφαλιστικό μεσαίωνα, πρέπει να ανατραπεί.
Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου, μαζί με όλο το συνδικαλιστικό κίνημα του Δημοσίου και όχι μόνο, πρέπει να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τους αγώνες μας για να ανατρέψουμε αυτή την πρωτόγνωρη αντιλαϊκή πολιτική.  

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

Καταργούν τις πολεοδομίες για την τουριστική κατοικία!

Αναδημοσιεύουμε άρθρο της Χ. Τζαναβάρα από την Ελευθεροτυπία.

Είναι το «κερασάκι» στο μεγάλο πακέτο των προσφορών προς επίδοξους επενδυτές στον τομέα της εξοχικής κατοικίας για αλλοδαπούς, το οποίο ακυρώνει βασικές αρχές της δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές. Καθιερώνει πολεοδόμηση με διαδικασίες fast track σε φιλέτα των ελληνικών τουριστικών προορισμών, όπου προβλέπεται να κατασκευαστούν βίλες με αυξημένους όρους δόμησης, που προβλέπονται για ξενοδοχειακές μονάδες.
Είναι όμως και η «συνταγή» που ακολουθήθηκε στην Ισπανία, αφήνοντας απούλητες πάνω από 800.000 κατοικίες και άλλες 200.000 μισοτελειωμένες, ενώ οι δέκα μεγαλύτερες οικολογικές οργανώσεις της χώρας μας είχαν εγκαίρως ενημερώσει τους βουλευτές όλων των κομμάτων ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας στη χώρα μας πρέπει να ξεκινήσει από την ανάδειξη των δεκάδων εγκαταλειμμένων οικισμών.
Εχει ενδιαφέρον ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις ούτε από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το οποίο το 2009, από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, είχε αντιταχθεί στα περίφημα condo hotels (σ.σ. ανεξάρτητες, συνήθως ιδιόκτητες κατοικίες μέσα σε ξενοδοχειακές μονάδες) που θέσπιζε το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουν να γίνουν «τσιμέντο» τα μικρά νησιά της Ελλάδας.
Δύο είναι τα στοιχεία με τη νέα ρύθμιση και προκαλούν μεγάλη ανησυχία:
* Μειώνεται στα 100 από τα 150 στρέμματα η έκταση που πρέπει να διαθέτει ένα τουριστικό συγκρότημα για να μπορεί να κατασκευάσει και να πουλήσει ανεξάρτητες κατοικίες.
* Αυξάνεται από 20% σε 30% το ποσοστό επί της συνολικής δόμησης του συγκροτήματος που μπορεί να διατίθεται για κατοικίες. Η αρχική ρύθμιση μάλιστα προέβλεπε 35%.
«Υπάρχει ολόκληρος ο ελληνικός χώρος που πρέπει να σκεφθούμε, αλλά και ο ιδιαίτερος κόσμος των κυκλαδίτικων και μικρών νησιών, τα οποία, λόγω των άκρως ευαίσθητων κλιμάκων τους, χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Επομένως, δεν είναι δυνατή η ενιαία μεταχείριση των νησιών. Πρέπει τα νησιά με εμβαδόν μικρότερο από εκείνο της Λήμνου να εξαιρεθούν εντελώς από την ίδρυση εκείνων των μεγαθηρίων-τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία ανατινάσσουν την κάθε φέρουσα ικανότητα των νησιών, διαστρέφουν το φυσικό τους περιβάλλον και καταστρέφουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, η οποία όμως αποτελεί μέχρι σήμερα τη σχεδόν μοναδική οικονομική τους βάση. Δεν πρέπει στο βωμό της ανάπτυξης, την οποία πρέπει σαφώς να υποστηρίξουμε, να σπαταλήσουμε άλογα τον εθνικό μας πλούτο», επισημαίνει στην «Ε» ο πολεοδόμος Γιάννης Μιχαήλ, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και προτείνει να εξαιρεθούν τα νησιά με επιφάνεια μικρότερη των 450 τετραγωνικών χιλιομέτρων από την πρόβλεψη για τουριστικά συγκροτήματα, τα οποία στην ουσία θα αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία τους.
Επιπλέον, με το νέο νόμο, για τον οποίο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος τηρεί σιγήν ιχθύος, επέρχονται οι εξής αλλαγές:
* Καταργούνται οι πολεοδομίες και αποκτούν συμβουλευτικό ρόλο, με υποχρέωση να δίνουν μέσα σε 3 ημέρες τους όρους δόμησης που ισχύουν σε κάθε περιοχή στα νέα πολεοδομικά γραφεία, που προβλέπεται να ιδρυθούν από τον ΕΟΤ. Αυτά θα έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης των οικοδομικών αδειών για ακίνητα τουριστικού ενδιαφέροντος!
* Μετατρέπονται οι περιφέρειες σε απλά γνωμοδοτικά όργανα, και μάλιστα, αν δεν καταθέσουν την απόφασή τους μέσα σε 30 ημέρες, προχωρά ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής σε τουριστική.
* Επιτρέπεται η συνέχιση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων, ακόμη και αν με νεότερους πολεοδομικούς σχεδιασμούς δεν προβλέπονται στην περιοχή τουριστικές χρήσεις. Δεν μπορούν όμως να επεκταθούν, αλλά μόνο να ανακαινίσουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
* Παραδίδεται ουσιαστικά η ζώνη αιγιαλού και παραλίας που βρίσκεται μπροστά σε τουριστικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν εκχωρηθεί από το Δημόσιο για την εκτέλεση προσωρινών ή και μόνιμων έργων.
* Παρέχεται η δυνατότητα ακόμη και για προσωρινές ή λυόμενες εγκαταστάσεις με απλή τεχνική έκθεση και με υποχρέωση απομάκρυνσής τους 10 ημέρες μετά το έκτακτο γεγονός για το οποίο κατασκευάστηκαν.
Βεβαίως, προβλέπεται και συγχωροχάρτι για τις αυθαιρεσίες που έχουν γίνει σε τουριστικά καταλύματα. Παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης χώρων, αρκεί τα συνολικά τετραγωνικά του συγκροτήματος να μην υπερβαίνουν το συντελεστή δόμησης 0,15. Επιπλέον έως το συντελεστή 0,20 ο επιχειρηματίας μπορεί να αγοράσει έκταση στον ίδιο που να καλύπτει τα επιπλέον τετραγωνικά για να ενταχθεί σε πρόγραμμα τακτοποίησης

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Τα πράγματα δεν είναι τόσο σκανδαλώδη όσο φανταζόμασταν. Είναι ακόμα χειρότερα.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ 
«Η ΓΑΛΑΡΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παναγοπούλα 03/08/2011 Αρ. Πρωτοκόλλου 048

Τα πράγματα δεν είναι τόσο σκανδαλώδη όσο φανταζόμασταν
Είναι ακόμα χειρότερα.

Συμμετείχαμε κι εμείς στην περιβόητη σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών, για την πορεία (?) του έργου «Ολυμπία Οδός», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Αυγούστου στην Αθήνα.
Πληροφορηθήκαμε καινούργια στοιχεία και επιβεβαιώσαμε υποψίες και θέσεις μας από το παρελθόν.
Επιβεβαιωθήκαμε πλήρως όταν μιλάγαμε για σκανδαλώδεις συμβάσεις παραχώρησης έργων.
Δεν ξέραμε όμως μέχρι ποιού σημείου αποτελούν σκάνδαλο. Τώρα ξέρουμε πως αν η δικαιοσύνη δεν είχε στόχο να φυλακίζει άδικα με τρομονόμους εικοσάχρονα παιδιά, θα είχε ασχοληθεί με όσους σχεδίασαν αυτή την σύμβαση και όσους την ψήφησαν στην Βουλή.
Επιβεβαιωθήκαμε πλήρως λοιπόν για τα παρακάτω, που κάθε ένα από μόνο του αποτελεί σκάνδαλο:
1ον Η σύμβαση που ψηφίστηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, άφηνε αρκετά πράγματα ανοιχτά που θα «λύνονταν στην πορεία του έργου». Χαρακτηριστικά μάθαμε πως ο σχεδιασμός ήταν, «ξεκινάμε και βλέπουμε».
2ον Η ευθύνη για την μελέτη, την τήρηση των κανόνων κατασκευής, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και ο έλεγχος του έργου ήταν αποκλειστικά δουλειά του «ανεξάρτητου» μηχανικού. Ο οποίος πληρώνεται από τους εργολάβους, δηλαδή από αυτούς που «ελέγχει». Αυτό που επιβεβαιώσαμε πλήρως στην σύσκεψη είναι πως το Υπουργείο δεν μπορεί να παρέμβει πουθενά και δεν ελέγχει το παραμικρό σε σχέση με την σχεδίαση και την υλοποίηση του έργου.
3ον Μάθαμε πως ακόμα και σήμερα ο Υπουργός δεν έχει στην διάθεση του προσαρτήματα της σύμβασης, που αποτελούν νόμο του κράτους και κυρίως δεν έχει αυτό του μοντέλου χρηματοδότησης….
4ον Επιβεβαιώθηκε πλήρως από τον κ. Μαγκριώτη δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας, αλλά και της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο τέως υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ (ΠΟΣΥΠΕΧΩΔΕ) που καταγγέλλει πως «με την παραχώρηση των εθνικών δρόμων στους εργολάβους το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, για το οποίο το Δημόσιο είχε διαθέσει πάνω από 12 εκατ. ευρώ, καταργήθηκε με επιχείρημα ότι οι σταθμοί διοδίων αυξήθηκαν, ενώ θα μπορούσε να επεκταθεί.» και πως «από την άνοιξη του 2008, όταν τα διόδια παραχωρήθηκαν στους κατασκευαστές, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 50-180%, ενώ οι σταθμοί έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και φτάνουν πλέον τους 34. Υπολογίζεται ότι τα ετήσια έσοδα αγγίζουν τα 450-500 εκατ. ευρώ, ακόμα και με μείωση της κυκλοφορίας κατά 10% το χρόνο, όπως υπολογίζουν οι εργολάβοι.»
5ον Μάθαμε από τον υφυπουργό πως υπάρχει όρος στη σύμβαση που προβλέπει πως, «αν κάθε χρόνο, εξετάζοντας το έργο, διαπιστωθεί πως δεν είναι βιώσιμο, υπάρχει το δικαίωμα της διακοπής του από τους εργολάβους.»
6ον Επιβεβαιωθήκαμε πλήρως πως δεν μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ, και πως οι εξαγγελίες του Υπουργού «Ανάπτυξης», για ξεμπλοκάρισμα του έργου ήταν ακόμα ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εις βάρος χιλιάδων απολυμένων με την συμμετοχή και την συνενοχή MEGAλων δημοσιογράφων.

Εμείς απλώς ρωτάμε:

Καινούρια Μπίζνα με τα αποθεματικά του Ταμείου μας

Όλα δείχνουν ότι πλησιάζει η στιγμή που η Τράπεζα Αττικής (της οποίας το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατέχει το πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ετοιμάζεται να εξαγοράσει την καταρρέουσα Proton Bank προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στην κυβέρνηση και εξανεμίζοντας για άλλη μια φορά τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ που έχουν επενδυθεί στην Τράπεζα Αττικής. Και όλα αυτά τη στιγμή που ετοιμάζουν νέα χαράτσια στους ασφαλισμένους και οδηγούν τους άνεργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους στην εξαθλίωση και στην έξοδο από το επάγγελμα. Η υπόθεση πέρα από το κοινωνικά σκανδαλώδες έχει και μεγάλο επιχειρηματικό-πολιτικό-εκδοτικό background το οποίο τα δημοσιεύματα που ακολουθούν προσπαθούν λιγάκι να φωτίσουν.

Τράπεζα Αττικής: Ψάχνεται για συνέργειες με την Proton Bank
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1549880&nt=103

Το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, της 5 Αυγούστου 2011, αποφάσισε και ανέθεσε στον πρόεδρο του ΔΣ και εντεταλμένο σύμβουλο κ. Ιωάννη Γαμβρίλη τη διερεύνηση ενδεχόμενων στρατηγικών συνεργασιών και συνεργειών με την Proton Bank, μετά από διενέργεια σχετικών ελέγχων, όπως οικονομικού, φορολογικού και νομικού.

Το έργο του προέδρου του Δ.Σ. θα συνδράμει επιτροπή υπό την προεδρία του, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ. Ιωάννη Ιωαννίδη και Αλέξανδρο Αντωνόπουλο.

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=298392
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ PROTON ΒΑΝΚ • ΠΩΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ • ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
«Συγκρότηση ομάδας» για το ξέπλυμα συγκοινωνούντων δοχείων
Της ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΥ

Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

Το Λονδίνο μας καλεί...

Διαβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο ανταπόκριση από το φλεγόμενο Λονδίνο (έχει links με φωτογραφίες και ανταποκρίσεις από τα προάστια του Λονδίνου) και συνοδεύστε την ανάγνωση με 3 πάντα επίκαιρα και ιστορικά τραγουδάκια:
http://rioter.info/2011/08/08/londonriots2011/ Τεμαχίζουν και χαρίζουν τη ΔΕΗ

Αναδημοσιεύουμε άρθρο των Φλώρα Παπαδέδε και Σπύρου Κοντομάρη* το οποίο δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα ΠΡΙΝ http://www.prin.gr/2011/07/blog-post_2269.htm


Οι εργατικοί και λαϊκοί αγώνες επέβαλλαν τα μαύρα χρόνια του ’50 στη ΔΕΗ την υποχρέωση να αντιμετωπίζει το ηλεκτρικό ρεύμα ως κοινωνικό αγαθό και να το παρέχει «εις την εφθηνοτέραν τιμήν». Σήμερα που μετατρέπεται σε εμπόρευμα με στόχο «να προσφέρει αξία στους μετόχους», το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει να διεκδικήσει την επανακατοχύρωσή του ως δημόσιου κοινωνικού αγαθού. Να διεκδικήσει την εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, ώστε να αποτελέσουν την ατμομηχανή της παραγωγικής ανασυγκρότησης, τη βάση για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Να αναδείξει τη μοναδική πρόταση διεξόδου που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και της χώρας: Την έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ. Την άρνηση αναγνώρισης και πληρωμής του χρέους προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι. Οι συνασπισμένες κατοχικές δυνάμεις ΕΕ, ΔΝΤ, κυβέρνηση σε συνεργασία με ΝΔ και ΛΑΟΣ αξιοποιούν το χρέος που οι ίδιοι δημιούργησαν για να αποδιαρθρώσουν και να ξεπουλήσουν τη δημόσια περιουσία.

Μετά τον Εφαρμοστικό νόμο και την ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης, το υπό ψήφιση «σχέδιο νόμου για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, για έρευνα - παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων» παραχωρεί πλέον στους επιχειρηματικούς κολοσσούς και στους διεθνείς τοκογλύφους ακόμα και το τυπικό κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας να χαράζει δική της ενεργειακή πολιτική.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2009/72 (άρθρο 1, παρ.1), με την οποία:
Πρώτον, κάθε εθνική ρύθμιση στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας των κρατών-μελών καθίσταται εξ ορισμού επιζήμια για τη διαμόρφωση της ενιαίας πανευρωπαϊκής αγοράς και πρέπει να καταργηθεί.
Δεύτερον, αναγνωρίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών «κοινής ωφέλειας» οι μεταπράτες που μεσολαβούν ανάμεσα στη χρήση των δημοσίων υποδομών και τον τελικό καταναλωτή, επιβαρύνοντας με επιπρόσθετο κόστος την τελική τιμή του προϊόντος. Δηλαδή, το κέρδος του μεταπράτη μετακυλύεται στον καταναλωτή (άρθρο 56, παρ.2).

Η εποπτεία κάθε είδους ενεργειακών δραστηριοτήτων παραδίδεται στον υπουργό Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Kλιματικής Aλλαγής και στην «ανεξάρτητη» Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (PAE). Μόνο που η δεύτερη θα εποπτεύεται και θα λογοδοτεί μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (άρθρα 3 και 6) ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει σημαντικές νομοθετικές, εκτελεστικές και δικαστικές αρμοδιότητες. Αυτό το εγκάθετο όργανο που απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των μονοπωλιακών ομίλων και διορίζεται από το συλλογικό εκφραστή τους, την Κομισιόν, είναι ανεξάρτητο μόνο από το λαό, από τον κοινωνικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο και το δημόσιο συμφέρον! Ένα στόχο έχει: Nα εξασφαλίσει την κερδοσκοπία του κεφαλαίου, τη λεηλασία του λαού και της χώρας.

Ο στόχος αυτός προϋποθέτει πριν απ’ όλα την απαξίωση και τη διάλυση των στρατηγικών εργαλείων που γύρω και πάνω τους εδράστηκε η όποια ανάπτυξη γνώρισε αυτός ο τόπος και βασίστηκε το μέλλον του. Αυτά τα εργαλεία είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις και η υποδομή που χτίστηκε με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Ο διαμελισμός, η ιδιωτικοποίησή τους και η «απελευθέρωση» των αγορών είναι όρος για την αχαλίνωτη, ασύδοτη κερδοσκοπία ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων σε αγαθά πρώτης και ζωτικής ανάγκης όπως το ρεύμα, το νερό, το φυσικό αέριο. Η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ κ.ο.κ. πρέπει να εξαφανιστούν. Γιατί όσο υπάρχουν θυμίζουν στον ελληνικό λαό ότι η ενέργεια, οπως και το νερό, οι συγκοινωνίες, η παιδεία, η υγεία, είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα.

Έτσι, στον ηλεκτρενεργειακό τομέα προωθείται, πρώτον, η διάσπαση και η απόσχιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής που θα ενταχθούν σε ανεξάρτητες θυγατρικές και θα οδεύσουν άμεσα σε παράδοση του μετοχικού τους κεφαλαίου, της περιουσίας και του μάνατζμεντ σε ιδιώτες και στρατηγικούς εταίρους. Οι νέες θυγατρικές θα λειτουργούν και θα αναπτύσσουν το δίκτυο με αποκλειστικό κριτήριο «τις επενδυτικές ανάγκες» των ιδιωτικών μονοπωλίων που ετοιμάζονται να καταπιούν και την ηλεκτροπαραγωγή. Σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 122 του νομοσχεδίου, η ΡΑΕ αφού «διαβουλευθεί» με τους επιχειρηματικούς ομίλους, θα μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου δικτύου, όσο αντιοικονομικό, ανορθολογικό και περιβαλλοντικά καταστροφικό κι αν είναι, εφόσον το απαιτούν οι «παράγοντες της αγοράς». Οι εργαζόμενοι κι ο ελληνικός λαός δεν δικαιούνται βέβαια να έχουν λόγο, έχουν όμως την υποχρέωση να χρηματοδοτούν τα υπέρογκα κόστη τέτοιων «έργων». Αυτό και μόνο εννοεί η κυβέρνηση όταν μιλά για «δημόσιο έλεγχο» των δικτύων.

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

Η απάντηση των απολυμένων της InternetQ στις επιθέσεις ΜΜΕ και εργοδοσίας


Αναρτούμε επιστολή απάντησης των απολυμένων της InternetQ στις επιθέσεις ΜΜΕ και εργοδοσίας (Protagon, Εθνος, Άλτερ κλπ)

Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας σε ότι αφορά μια σειρά γεγονότων που εκτυλίχθηκαν στην εταιρία InternetQ. Τόσο η εργοδοσία, όσο και διάφοροι συνοδοιπόροι της έχουν εξαπολύσει, μέσω ορισμένων ΜΜΕ, επίθεση αποσκοπώντας στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων σε σχέση με την εργασιακή πραγματικότητα εντός της εταιρίας. Κρίνουμε λοιπόν σκόπιμο να αναφέρουμε τα πραγματικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας αλλά και τα γεγονότα που συνέβησαν από τις 11/07 μέχρι και σήμερα.
Η ανάπτυξη της εταιρείας συνδέεται άμεσα με την ολοένα και αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας είτε μέσω απλήρωτης υπερωριακής απασχόλησης, είτε μέσω των ακυρώσεων αδειών, είτε ακόμα και μέσω πιέσεων που ασκούνταν από τους προϊσταμένους των τμημάτων για να καπνίζουμε λιγότερο. Οι πιέσεις αυτές κορυφώθηκαν στα τέλη Μαΐου όταν ζητήθηκε από μεγάλο αριθμό εργαζομένων να δουλέψουν υπερωριακά και τα σαββατοκύριακα, χωρίς να αμειφθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα project εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί και το οποίο κατά ομολογία ακόμα και των προϊσταμένων ήταν εκτός πραγματικότητας.
Στις 11/07 και ενώ μόλις είχε παρέλθει η προθεσμία για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου project απολύθηκε ο πρώτος συνάδελφος με την αιτιολογία ότι δεν είχε ολοκληρώσει τη δουλειά του εντός χρονοδιαγράμματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας απολύτως από τους εργαζομένους που δούλευαν πάνω στο συγκεκριμένο project δεν είχε ολοκληρώσει το κομμάτι του και κανένας δεν εξαρτιόνταν από τη δουλειά του συναδέλφου που απολύθηκε. Το «λάθος» του συναδέλφου ήταν ότι αρνήθηκε να δουλέψει Σάββατα χωρίς να αμειφθεί για αυτά. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρα ο εκφοβισμός των εργαζομένων έτσι ώστε να επιβληθεί το καθεστώς της απλήρωτης υπερωριακής εργασίας. Την επόμενη μέρα ακολούθησε δεύτερη απόλυση εις βάρος συναδέλφου τρεις ώρες αφού είχε μοιράσει προκηρύξεις που καλούσαν τους συναδέλφους σε Γενική Συνέλευση στο ΕΚΑ προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της πρώτης απόλυσης. Στις 15/07 πραγματοποιήθηκαν τρεις απολύσεις ακόμα, εις βάρος εργαζόμενων οι οποίοι είχαν διαφωνήσει ανοικτά με τις δύο πρώτες απολύσεις και καλούσαν τους συναδέλφους τους σε οργανωμένη δράση απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι πέντε απολυμένοι είχαν γνωστή συνδικαλιστική δράση καθώς οι δύο ήταν μέλη του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) και οι τρεις του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ), δηλαδή των δύο κλαδικών σωματείων.
Η προσπάθεια αποσιώπησης, από τη μεριά της εργοδοσίας, του καθεστώτος της απλήρωτης υπερωριακής εργασίας κατέρρευσε στις 18/07 όταν σε έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας βρέθηκαν περίπου 30 εργαζόμενοι να δουλεύουν εκτός ωραρίου ενώ ακόμα και τα τελευταία Σάββατα υπάρχουν εργαζόμενοι που εργάζονται απλήρωτα.
Όσο για τους ισχυρισμούς περί μειωμένης απόδοσης μας, πέραν του ότι ουδέποτε μας έγινε σύσταση για κάτι τέτοιο, την καλύτερη απάντηση θα τη δώσουν οι συνάδελφοι μας οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα την ποιότητα της δουλειάς μας.
Σε ότι αφορά τις 2 απεργίες που πραγματοποιήθηκαν στις 19/07 και στις 28/07 έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
  • Όσοι εργαζόμενοι επιθυμούσαν να εργαστούν εισήλθαν στους χώρους δουλειάς, δηλαδή ένας
  • Η νομιμότητα των απεργιών ήταν ξεκάθαρη, γι’ αυτό άλλωστε η εταιρία δεν κινήθηκε νομικά για να τις κηρύξει παράνομες και γι’ αυτό οι προσπάθειες της να τις σπάσει μέσω εισαγγελέα, αστυνομίας και βουλευτών έπεσαν στο κενό
  • Τα περί απειλής προπηλακισμού εις βάρος εργαζόμενων είναι γελοιότητες, σε αντίθεση με την παρουσία μισθωμένων μπράβων από την εργοδοσία
  • Η δημιουργία απεργοσπαστικού μηχανισμού μέσω του μαντρώματος των συναδέλφων μέσα σε λεωφορείο και η απόπειρα να εισέλθει στον προαύλιο χώρο της εταιρίας περνώντας πάνω από μέλη της απεργιακής περιφρούρησης είναι πραγματικότητα
  • Οι εκβιασμοί προϊσταμένων προς τους συναδέλφους να μπουν να δουλέψουν αποτελούν επίσης πραγματικότητα
  • Η αδιαφορία της εργοδοσίας να κανονίσει την επιστροφή των συναδέλφων με λεωφορείο, όπως κανόνισε και τον ερχομό τους, είναι δυστυχώς πραγματικότητα
Ο σεβασμός της εταιρίας απέναντι στους θεσμούς και στους νόμους είναι ξεκάθαρος και από τη στάση που κράτησε όταν ζήτησε αναβολή της τριμερούς συνάντησης στην επιθεώρηση εργασίας που είχε οριστεί για τις 02/08 με τη προσχηματική δικαιολογία του φόρτου εργασίας.
Στο ψευτοδίλημμα που θέτουν πως είτε θα μεταφέρουν τον κύριο όγκο εργασιών εκτός Ελλάδας είτε θα δουλεύουμε απλήρωτοι, δεν απαντάμε καν. Η απάντηση μας θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα με την στήριξη των σωματείων μας, αλλά και αλληλέγγυου κόσμου. Δε δεχόμαστε την καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων που οι κυβερνήσεις, η Ε.Ε. και η τρόικα προωθούν και έχουν κερδηθεί με αίμα.

ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ INTERNETQ
02/08/11

Αυτοί χωρίς εμάς τίποτα...

ΑΥΤΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ ΤΙΠΟΤΑ… ΕΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Την Πέμπτη 28 Ιούλη πραγματοποιήθηκε νέα 24ώρη απεργία, η οποία κηρύχθηκε από το ΣΜΤ και το ΣΕΤΗΠ  ενάντια στις 5 συνδικαλιστικές και καταχρηστικές απολύσεις συναδέλφων και την παραβίαση των ωραρίων εργασίας και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Η απεργία περιφρουρήθηκε τόσο στην έδρα της επιχείρησης στην Κυψέλη, όσο και στο κτίριο που μίσθωσε η εργοδοσία στο Κορωπί, νομίζοντας πως θα αποφύγει νέες απεργίες μετά την κινητοποίηση της 19ης Ιούλη. Οι εργαζόμενοι δεν εισήλθαν στους χώρους δουλειάς, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η εποχή της λογικής «έχω λεφτά και κάνω ότι θέλω» που εφαρμόζεται στην εταιρία δεν περνά πια και πως οι εργαζόμενοι μπορούν να την αντιμετωπίζουν αποφασιστικά. Η απεργία της 28ης Ιούλη όμως, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί απέδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως αντιλαμβάνεται η εργοδοσία όχι μόνο το δικαίωμα στην εργασία αλλά και τον ίδιο τον εργαζόμενο.
Απέδειξε ότι ακριβώς 31 χρόνια μετά τη δολοφονία της συνδικαλίστριας Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, η οποία ενώ μοίραζε προκηρύξεις έξω από εργοστάσιο παρασύρθηκε από πούλμαν που βγήκε με ταχύτητα από την πύλη προκειμένου να μην τις παραδώσει στα χέρια των εργατών που βρίσκονταν σε αυτό, υπάρχουν ακόμα αφεντικά:
που δεν διστάζουν να δώσουν εντολή σε οδηγό λεωφορείου να πέσει πάνω σε ανθρώπους που περιφρουρούν την απεργία.
που αντιλαμβάνεται τους εργαζόμενους σαν πρόβατα, μαντρώνοντας τους σε πούλμαν και απαγορεύοντας την έξοδο τους από αυτό, ακόμα κι όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.
που δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην απεργία ζητώντας την παρέμβαση του εισαγγελέα αλλά και την μεσολάβηση του ακροδεξιού  Άδωνι Γεωργιάδη για να σπάσει η απεργία.
 Ακόμη φάνηκε ότι μετά και την εισαγωγή της εταιρίας στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, λεφτά υπάρχουν αλλά για να δίνονται σε μπράβους της νύχτας που απειλούσαν συναδέλφους και απεργούς και όχι στους υπαλλήλους της. Απέδειξε ότι χωρίς τους εργαζόμενους είναι ανίκανη να κάνει το παραμικρό, αφού παρά το γεγονός ότι όλοι οι προϊστάμενοι εισήλθαν στο κτίριο, αντί να δουλέψουν προτίμησαν να τραβάνε βίντεο, να ζητάνε από τους εργαζόμενους να σπάσουν την απεργία και να απειλούν τα μέλη των σωματείων και τους αλληλέγγυους, προσπαθώντας ασταμάτητα να δημιουργήσουν προβοκάτσιες. Φάνηκε το ενδιαφέρον της για το ανθρώπινο δυναμικό της, παρατώντας το στον ήλιο επί ώρες και καταλήγοντας στο τέλος να ζητάει από τα μέλη των σωματείων να μεταφέρουν τους συναδέλφους στον προαστιακό με ΙΧ. Απέδειξε, εν τέλει, τον πανικό της απέναντι σε οργανωμένους και αποφασισμένους εργαζόμενους.
Η συγκεκριμένη απεργία έδειξε ότι η μοναδική απάντηση απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία είναι η αλληλεγγύη ανάμεσα στους συναδέλφους. Έκανε φανερό ότι η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων που προωθούν η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και η τρόικα μπορεί να μπλοκαριστεί μόνο μέσα από την οργανωμένη πάλη των εργαζόμενων. Έδειξε ότι ανεξάρτητα από τον χώρο δουλειάς η απεργία αποτελεί το ισχυρότερο όπλο μας για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας.
    * Όσο τα στελέχη δηλώνουν προκλητικά ότι βγάζουν παραπάνω από 10.000€ το μήνα θα παλεύουμε ενάντια στην απλήρωτη υπερωριακή εργασία και στα σχέδια για μειώσεις μισθών.

    * Όσο η απάντηση στο ερώτημα «γιατί φέρατε μπράβους» είναι «δεν είδατε τίποτα ακόμα», θα απαιτούμε την ανάκληση των απολύσεων και το πάγωμα μελλοντικών απολύσεων.

    * Όσο θα προσπαθούν να φορτώσουν την κρίση που εκείνοι δημιούργησαν σε εμάς, θα ζητάμε μόνιμη και σταθερή εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς για όλους.
 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ένας κόσμος...