Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017

Σαρωνικός: παραμένουμε στον τόπο του περιβαλλοντικού εγκλήματος, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη

Τρεις μήνες μετά το ναυάγιο που μαύρισε τις ακτές και τη θάλασσα του Σαρωνικού και ενώ οι έρευνες για τα αίτια και την εξάπλωση της ρύπανσης συνεχίζονται, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς παραμένει στον τόπο του εγκλήματος και καταθέτει ειδική έκθεση με κάθε διαθέσιμο χρήσιμο στοιχείο για το θέμα.


Η έκθεση υποβλήθηκε στην 5η τακτική ανακρίτρια του Πειραιά ως συμπληρωματικό υπόμνημα στη μήνυση που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά στις 18 Σεπτεμβρίου από το WWF Ελλάς. Περιλαμβάνει τη χαρτογραφική αποτύπωση της ρύπανσης κατά τις πρώτες μέρες μετά από το ναυάγιο, στοιχεία για την οικολογική κατάσταση του Σαρωνικού, καθώς και κάθε διαθέσιμο δεδομένο για τις οικολογικές επιπτώσεις και την αντιμετώπιση σημαντικών ατυχημάτων πετρελαιοκηλίδας παγκοσμίως.

«Πιστοί στην απαίτησή μας για απόδοση δικαιοσύνης για το ναυάγιο που προκάλεσε την πρωτοφανή ρύπανση των ακτών της πρωτεύουσας της χώρας, και χωρίς καμία έκπτωση στην πάγια διεκδίκηση περιβαλλοντικής διαφάνειας, δίνουμε στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε μέχρι στιγμής και ήδη προσκομίσαμε στις αρμόδιες αρχές για το περιβαλλοντικό έγκλημα της 10ης Σεπτεμβρίου», τονίζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς. «Θέλουμε το εξαιρετικά σοβαρό αυτό περιστατικό ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδα να αποτελέσει αφορμή για θωράκιση των ελληνικών θαλασσών από τέτοιους κινδύνους, οι οποίοι αναμένουμε ότι θα αυξηθούν δραματικά με την έναρξη γεωτρήσεων για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο και το Ιόνιο.»

Μέσω της έκθεσης, το WWF Ελλάς ζητάει, μεταξύ άλλων:
Επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 30 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 148/2009, σε σχέση με την περιβαλλοντική ζημία που έχει προκληθεί από το ναυάγιο.
Διενέργεια από το ΕΛΚΕΘΕ ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης δεικτών, και άμεσης δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων για την οικολογική κατάσταση του Σαρωνικού, δίχως καμία πολιτική παρέμβαση.
Διενέργεια από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τακτικών ελέγχων στις παραλίες που έχουν υποστεί ρύπανση από πετρέλαιο και επιβεβαίωση της καλής κατάστασής τους, πριν την απόδοσή τους για κολύμβηση και άλλες χρήσεις.

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση και video από την τελευταία συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Το προηγούμενο ΣΚ υπήρξε σύγκληση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (ΑΤΕΕ) σε έκτακτη διαδικασία, με κύριο θέμα από πλευράς προεδρείου την αλλαγή του Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας. Η σύγκληση της διαδικασίας ως έκτακτης είχε και άλλες συνέπειες στη διεξαγωγή της. Η προβλεπόμενη από τον κανονισμό (για τις τακτικές συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας) ενημέρωση από τη Διοικούσα Επιτροπή και το προεδρείο της για τις δράσεις της προηγούμενης περιόδου (η Αντιπροσωπεία είχε να συγκληθεί 6 μήνες) δεν έγινε ποτέ.
Θεσμικό πλαίσιο

Η εξαρχής αντίδραση για τον τρόπο σύγκλησης (διαμαρτυρία που διαπερνούσε τις περισσότερες παρατάξεις της ΑΤΕΕ ανεξαρτήτως έντασης της αντίδρασής τους) της Αντιπροσωπείας ως έκτακτης και οργάνωσης της συζήτησης για να περάσουν όλα σε μια συνεδρίαση, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος στην Αντιπροσωπεία για να βρεθούν όντως συγκλίσεις και αποκλίσεις, για ένα ζήτημα που αφορά ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει για πολλά χρόνια, οδήγησε στο να μην εκκινήσει κανονικά η διαδικασία και να υπάρξει απαίτηση από πολλές μεριές, να αποσυρθεί το ζήτημα από την ΗΔ (πράγμα που εκτός από την ΑΡΑΓέΣ ζητούσαν και το blockTEE και η Πανεπιστημονική). Το αίτημα με παραλλαγές στηρίχτηκε και από άλλες παρατάξεις (ΡΠΜ, ΕλΕΜ) ενώ και ο Σ. Ζαννιάς (Πρόοδος και Αναβάθμιση ΤΕΕ) διαμαρτυρήθηκε ότι είχε προτείνει να προταχθεί ο προϋπολογισμός και δεν μεταφέρθηκε η πρότασή του στα μέλη της Αντιπροσωπείας.

Μπροστά στην προοπτική να τιναχτεί η Αντιπροσωπεία στον αέρα από την αντίδραση στις μεθοδεύσεις του προεδρείου της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός υπαναχώρησε και «άδειασε» την πρόεδρο της ΑΤΕΕ Τ. Μοροπούλου (η οποία επέμενε για περισσότερη ώρα στη συζήτηση του ζητήματος ή επιχειρούσε να τη μεταθέσει για αργότερα με διαδικαστικά τερτίπια), συναινώντας στην απόσυρση του ζητήματος από την Ημερήσια Διάταξη, όπως και έγινε κατόπιν ψηφοφορίας.

Αποκατάσταση της νομιμότητας στον ΕΦΕΤ ύστερα από παρέμβαση - καταγγελία της ΕΜΔΥΔΑΣ προς το ΣΕΔΔ

      E.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

                                                                                          Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. :4509                                                            Προς : Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &        Τροφίμων κ. Αποστόλου
                                                                                          Κοιν.:
                                                                                          1.ΣΕΔΔ
                                                                            2.ΑναπληρωτήΥπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιρώνη
                                                                            3. Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΦΕΤ κ. Τσιάλτα
                                                                            4. ΚΕΕΡΦΑ
                                                                            5. ΤΕΕ
                                                                            6. ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση της νομιμότητας στον ΕΦΕΤ ύστερα από παρέμβαση - καταγγελία της ΕΜΔΥΔΑΣ προς το ΣΕΔΔ»
Σχετικά:         
1) Κανονισμός 852/2004/ΕΚ
2) Νόμος 2741/1999
3) ΥΑ 14708/2007
4) Εγκύκλιος αριθ. πρωτ. 4879/12-04-20017
5) Εγκύκλιος αριθ. πρωτ. 3823/24-03-2017 (ανακληθείσα)
6) C(2017) 6872 final COMMISSION NOTICE of 16.10.2017 “EU guidelines on food donation”
7) Κανονισμός 178/2002/ΕΚ
8) Το υπ. αριθμ. 4444/01-06-2017 έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ
9) Η αρ. πρω τ. 14203/07-11-2017 εγκύκλιος ΕΦΕΤ

Ιστορικό: Στον Κανονισμό 852/2004/ΕΚ (επισυνάπτεται – συνημμένο υπ’ αριθ. 1) ορίζεται ότι:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ - Εκπαίδευση
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν:
1. ότι τα πρόσωπα που χειρίζονται τρόφιμα, επιβλέπονται και καθοδηγούνται ή/και εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων, ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες
2. ότι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών, έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα στην εφαρμογή των αρχών HACCP
και
3. τη συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ορισμένους κλάδους τροφίμων.»

Για τη συμμόρφωση της χώρας με τις απαιτήσεις της ανωτέρω Ενωσιακής Νομοθεσίας τροποποιήθηκε αρχικά ο ιδρυτικός Νόμος του ΕΦΕΤ 2741/1999 (επισυνάπτεται – συνημμένο υπ. αριθ. 2) και στη συνέχεια εκδόθηκε η ΥΑ 14708/2007 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων» (επισυνάπτεται – συνημμένο υπ. αριθ. 3). Για την διευκρίνιση πολλών ερωτημάτων που τέθηκαν εκδόθηκε η Εγκύκλιος αριθ. πρωτ. 3823/24-03-2017 (επισυνάπτεται – συνημμένο υπ. αριθ. 5).

Αναδρομικές διαγραφές Μηχανικών από τέως ΤΣΜΕΔΕ

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                           Αθήνα, 4/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 7232

                                                Προς :  Τη Γενική Γραμματέα 
         του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής
    Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Θέμα :   Αναδρομικές διαγραφές Μηχανικών από τέως ΤΣΜΕΔΕ.

Κα Γενικέ
          Μετά την συνάντησή μας και την παρουσίαση του παραπάνω θέματος, σας στέλνουμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα του εκπροσώπου μας στη Διοικούσα Επιτροπή του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, Παναγιώτη Μούζιου, για πληρέστερη γνώση και αναμένουμε τις ενέργειές σας προκειμένου να επιλυθεί.

α)      Σύντομο Ιστορικό :
        Με τη δημιουργία του ΚΕΑΟ και την εντατικοποίηση από την πλευρά των ασφαλιστικών Φορέων των ελέγχων για τον εντοπισμό των οφειλετών, διαπιστώθηκε σχετικά με ασφαλισμένους του τέως ΤΣΜΕΔΕ ένας αριθμός Μηχανικών που αυτονόητα με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ ήταν υπόχρεοι εισφοράς στο ΤΣΜΕΔΕ, δεν είχαν ασκήσει όμως ποτέ το επάγγελμα του Μηχανικού, με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρώσει ποτέ το Ταμείο.
        Επιπρόσθετα αυτής της κατηγορίας, βιώνοντας ο Κλάδος την πιο βαθιά κρίση που βίωσε ποτέ, από το 2008 και μετά δημιουργήθηκε άλλη μια κατηγορία οφειλετών εξαιτίας της οικονομικής ανέχειας.
        Το Τεχνικό Επιμελητήριο γνωρίζοντας το πρόβλημα και προκειμένου να το αντιμετωπίσει αποφάσισε να εγκρίνει (η Διοικούσα Επιτροπή του) αναδρομικές διαγραφές, μετά φυσικά από ενδελεχείς ελέγχους των υπηρεσιών του, σχετικά με την μη άσκηση του επαγγέλματος.

β)     Η αντιμετώπιση του ΤΣΜΕΔΕ :
        Οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κατηγοριών λαμβάνοντας τις βεβαιώσεις αναδρομικής διαγραφής τους από το ΤΕΕ μετά από πολύμηνη προσπάθεια, κατέθεταν σχετικό αίτημα για διαγραφή τους από το ΤΣΜΕΔΕ και συνεπώς και απαλλαγής τους από τις αντίστοιχες οφειλές. Εδώ απαιτείται να σημειωθεί ότι με την βεβαίωσή του ΤΕΕ κατατίθετο και βεβαίωση της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχίας), που βεβαίωνε την παύση επαγγέλματος. Αυτή η διαδικασία δεν είχε κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο αφού η Περιφέρεια χωρίς κανέναν έλεγχο ή τηρούμενο αρχείο έδινε την βεβαίωση κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου, ήταν δηλαδή μια διαδικασία ουσιαστικά απολίθωμα του μακρινού παρελθόντος (βασιλικά διατάγματα της δεκαετίας του 30 και του 40).
        Η υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ παρά την ύπαρξη διαγραφής αυτών των ασφαλισμένων από το Μητρώο Μηχανικών του ΤΕΕ, απέρριπταν τις αιτήσεις τους (μετά από πολύμηνη αναμονή) και τους υποχρέωναν να επανέλθουν με νέα ”αίτηση θεραπείας” προς την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ για τελική απόφαση. Ακολουθούσε φυσικά νέα πολύμηνη αναμονή μέχρι να έλθουν κάποιες από αυτές τις αιτήσεις στην Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ - κατά προσέγγιση πρέπει να ήλθαν περίπου 40 - οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές, αυτές δε που εκκρεμούν πρέπει να είναι περίπου 200, κάποιες από αυτές εκκρεμούν για πάνω από 2 χρόνια, δημιουργώντας τεράστια αγωνία και ανασφάλεια στους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης και πάγωμα διαδικασιών συνταξιοδότησης σε κάποιες (λίγες) απ΄ αυτές τις περιπτώσεις.

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

“Μικρή διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης. Μεγάλα τα συμφέροντα”γράφει ο περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου Σταύρος Χρυσαδάκος

Μία κακή, μία αντιδημοκρατική επιλογή είναι αναμενόμενο ότι στη φάση της υλοποίησης δεν θα λογαριάζει τις θέσεις και τα θέλω, τις ευαισθησίες της κοινωνίας. Αυτό έχει συμβεί και με την ηλεκτρική διασύνδεση της Πελοποννήσου με την Κρήτη μέσω της χερσονήσου του Μαλέα.

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου έχει προκαλέσει την οργή και την αντίδραση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Δεκάδες συλλογικότητες της περιοχής της Νεάπολης έχουν συντονίσει την πολύμορφη δράση τους προκειμένου να αποτρέψουν τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτού του έργου.

Ο αγώνας των κατοίκων έχει επικεντρωθεί στη μορφή της διασύνδεσης. Καταδικάζουν και σωστά αντιδρούν στην επιλογή της εναέριας όδευσης των καλωδίων υψηλής τάσης διότι αυτή:

– Υποβαθμίζει το τοπίο ως παράγοντα ατομικής και συλλογικής ευημερίας.

– Εγκυμονεί τον κίνδυνο να καεί η περιοχή για άλλη μια φορά.

– Παραβιάζει ρυθμίσεις, κανόνες και αποφάσεις για το οικονομικό και χωροταξικό μέλλον της περιοχής.

Η ενδεχόμενη υπογειοποίηση του καλωδίου σύνδεσης σε όλη του τη διαδρομή -από το ακρωτήρι μέχρι τους Μολάους- φαίνεται ότι αποτελεί υπό προϋποθέσεις μία αποδεκτή λύση.

Θεωρούμε όμως ότι είναι σημαντικό να αναδειχτούν και να φωτιστούν όλες οι πλευρές της συγκεκριμένης επιλογής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης. Διότι το πρόβλημα στον πυρήνα του δεν είναι τεχνικό αλλά βαθύτατα πολιτικό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναδειχτεί αυτό που όλοι γνωρίζουν και ομολογούν σε προσωπικές εξομολογήσεις, ότι η μικρή διασύνδεση Πελοποννήσου – Κρήτης είναι μία λύση προσωρινή, ένα μπάλωμα. Δεν αποτελεί οργανικό μέρος ενός μακροπρόθεσμου εθνικού σχεδιασμού για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού.

Είναι ένα έργο μη σκόπιμο, μη αναγκαίο, με κριτήριο το συλλογικό κοινωνικό όφελος.

Οι υποστηρικτές του έργου και δυστυχώς μεταξύ αυτών και κυβερνητικοί παράγοντες ισχυρίζονται ότι:

α. Οι θερμικοί σταθμοί της Κρήτης έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/75 και 2015/2193 της ΕΕ.

Μέχρι το 2020 οφείλουμε να έχουμε «συμμορφωθεί»!!!

«Η μάταιη θυσία του Ελληνικού»Στο συνημμένο φάκελλο/τόμο «Η μάταιη θυσία του Ελληνικού»,

περιλαμβάνονται επιλεγμένα προσωπικά και συλλογικά κείμενα και δημοσιεύματα της περιόδου 2016-2017 που αφορούν τις σημαντικότερες εξελίξεις στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού και την παραλιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά.

Ανοιχτή Συνέλευση της Συμμαχίας των Κοινών – Θεματική: Συμπράξεις

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην ανοιχτή συνέλευση της Συμμαχίας των Κοινών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 9 Δεκέμβρη, από τις 16:30 έως τις 21:00 το βράδυ, στο χώρο Chimeres.Space (Πυθοδώρου 6, Αθήνα).Η ανοιχτή συνέλευση θα επικεντρωθεί στις Συμπράξεις, που προτάθηκαν στο Φεστιβάλ της Συμμαχίας των Κοινών και των οποίων θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξή τους. Μετά το ανοιχτό κάλεσμα προς όλες τις Συμπράξεις εκείνες που μας απάντησαν θετικά για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:
Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμετοχικότητα και την ανοιχτότητα στη συζήτηση για τις συμπράξεις, θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο του Open Space (οδηγός).

Aναλυτικά το πρόγραμμα:
16.30: Προσέλευση
17.00 – 17.15: Εισαγωγή, καλωσόρισμα
17.15 – 17.45: 5λεπτη παρουσίαση κάθε σύμπραξης
17.45 – 18.00: Προετοιμασία Open Space
18.00 – 18.45: Open Space
18.45 – 19.15: Coffee break & Προετοιμασία παρουσιάσεων
19.15 – 19.45: 5 λεπτη Παρουσίαση αποτελεσμάτων
19.45 – 21.00: Συζήτηση για την περαιτέρω συνεργασία των συμπράξεων με τη Συμμαχία των Κοινών
21.00: Συλλογική Κουζίνα και μπαρ ρεφενέ

Στο τέλος θα έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε ιδέες για νέες συμπράξεις που θα μπορούσαν να συζητηθούν σε επόμενη συνέλευση.

Σας παρακαλούμε να διαδώσετε το κάλεσμα σε άτομα κι ομάδες που γνωρίζετε ότι θα τους ενδιέφεραν οι θεματικές των συμπράξεων. Καλέστε φίλους και φίλες και στο Facebook Event. Η στήριξη σας είναι πολύτιμη!

Χρήσιμες πληροφορίες:
1. Μετά τις 21:00 θα ακολουθήσει συλλογικό φαγοπότι, οπότε φέρνουμε φαγητά, ποτά και γλυκά.
2. Για τη λιγότερη χρήση πλαστικών φέρνουμε το πιάτο, το ποτήρι μας και τα μαχαιροπίρουνα.

Σας περιμένουμε! 


Συμμετοχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία της 14/12/2017

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 7235 Αθήνα, 5/12/2017

Συμμετοχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην Πανελλαδική Πανεργατική
Απεργία της 14/12/2017


Συνάδελφοι, -σσες,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συμμετέχει στην 24ωρη Πανεργατική Απεργία την Πέμπτη, 14 του Δεκέμβρη 2017 και καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο μηχανικούς να συμμετέχουν μαζικά σε αυτήν, μαζί με το σύνολο των εργαζομένων της χώρας.
Ο αγώνας για να διεκδικήσουμε μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για την προαγωγή της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, της περίθαλψης και της Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ΤΩΡΑ περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. Και αυτό γιατί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την πολιτική των προκατόχων της (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ), φέρνει για ψήφιση στη Βουλή έναν προϋπολογισμό λιτότητας, δυσβάσταχτης φορολόγησης, όπου για μια ακόμη φορά οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να σηκώσουν τα βάρη των δημοσίων εσόδων.
Η Κυβέρνηση, για να κρύψει την αντιλαϊκή πολιτική της, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και να τους παραπλανήσει, ανακοινώνοντας μέρισμα 700.000.000 ευρώ, τη στιγμή που έχει αποφασίσει και υλοποιεί με το 3ο και το 4ο μνημόνιο μέτρα 17 δις ευρώ. Ήδη, πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2018 (κατάργηση ΕΚΑΣ, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων κτλ.) έχει ψηφίσει με τον Ν. 4442/2017 (τέταρτο μνημόνιο) τη μείωση του αφορολόγητου από 9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως και με τον Ν.4387/2016 περικόπτει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.
Η προσωπική διαφορά των συνταξιούχων περικόπτεται από 01/01/2019 και η μείωση των συντάξεων -ειδικά των μηχανικών- είναι ανυπολόγιστη.
Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την αντιαπεργιακή, τροπολογία (άρθρο 21 Ν. 4489/2017) που ψήφισε, προσπαθεί να επιβάλλει με αυταρχικό, αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή 8 Δεκέμβρη Εκδήλωση: Η ΒΙΟΜΕ στην άλλη άκρη του κόσμου!+party θέατρο Εμπρός


Εργαζόμενοι της Σ.Ε.ΒΙΟΜΕ και μέλη του Εργατικού Ιατρείου και της Πρωτοβουλίας Αλληλλεγγύης θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στην 6η διεθνή συνάντηση "Οικονομία των εργαζομένων" που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες και από τις συναντήσεις τους με τις ανακτημένες επιχειρήσεις της Αργεντινής.

Η εκδήλωση - ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, 19:00, σε αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 3ος όροφος).
Θα ακολουθήσει πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης, στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο ΕΜΠΡΟΣ (Ρήγα Παλαμήδου 2, Ψυρρή, μετά τις 23:00).

Συνεργατική Εργαζομένων ΒΙΟΜΕ
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης (Αθήνας) στη ΒΙΟΜΕ 

επισυνάπτουμε ηχητικό σποτ για την εκδήλωση!
Νέες μειώσεις για 2,6 εκατ. συνταξιούχους (Πίνακας)Νέες συντάξεις για 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους βγάζουν τα αρχεία του επανυπολογισμού που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2017.

Τα νέα ποσά είναι μικρότερα για τους περισσότερους συνταξιούχους. Οι μειώσεις φτάνουν:

• Στο -40,8% για τους συνταξιούχους του πρώην ΤΕΒΕ.

• Στο -27% για συνταξιούχους του Δημοσίου (πολιτικούς και ειδικών μισθολογίων).

• Στο -5% ως -17% για τους απόστρατους (ανάλογα με τα διπλά έτη που είχαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν).

• Στο -32,5% για συνταξιούχους του ΙΚΑ.

• Στο -25% για συνταξιούχους των ΔΕΚΟ και τραπεζών, υπό την αίρεση μιας μικρότερης περικοπής (στο -18%), λόγω του μικρού μπόνους που δίνουν οι αυξημένες εισφορές που ίσχυαν για χρόνια στα εν λόγω Ταμεία.

• Στο -45% για τις επικουρικές συντάξεις.

Ο επανυπολογισμός ολοκληρώνεται στο μεγαλύτερο μέρος του στο τέλος του 2017 για όλα τα Ταμεία.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018, οι νέες συντάξεις θα περάσουν και θα εμφανιστούν στα ενημερωτικά σημειώματα των συνταξιούχων.

Η διαφορά παλιάς και νέας σύνταξης που θα έχει ο κάθε συνταξιούχος (προσωπική διαφορά) θα συνεχίσει να πληρώνεται και οι συνολικές του αποδοχές θα είναι ίδιες ως και τον Νοέμβριο του 2018. Τον Δεκέμβριο του 2018 όμως με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2019 θα δουν μειώσεις συντάξεων που βάσει νόμου θα έχουν «ταβάνι» το -18%.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ο επανυπολογισμός βγάζει τώρα μειώσεις 40%, η περικοπή της σύνταξης τον Δεκέμβριο του 2018 θα σταματήσει στο -18%. Το υπόλοιπο ποσοστό μείωσης θα είναι νέα προσωπική διαφορά και θα μπορεί να κοπεί ανά πάσα στιγμή, γιατί ο νόμος 4472/2017 λέει στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ότι η προσωπική διαφορά καταργείται την 1η/1/2019, αλλά η τελική μείωση που θα έχουν οι συντάξεις δεν θα υπερβαίνει το -18%.

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 06/12/2017 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ! 

Την αναβολή των αυριανών πλειστηριασμών στο λεκανοπέδιο Αττικής (περιφέρειες Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιά) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας που θα ληφθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, κλπ συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να μπορέσει να βρει την νομική εκείνη φόρμα για την αναβολή των αυριανών πλειστηριασμών, ενώ είχαν προηγηθεί συνεννοήσεις με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ηγεσία της ΕΛΑΣ και την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, προκειμένου να βρεθεί λύση. Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι «δεν θα πραγματοποιηθούν όλοι οι προγραμματισμένοι για την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, πλειστηριασμοί στην περιφέρεια των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς, λόγω των εκτεταμένων εκτάκτων μέτρων ασφαλείας, που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν». 
Ακόμη, στην ανακοίνωση αναφέρεται, ότι «τα μέτρα αυτά ενδέχεται να καταστήσουν εξαιρετικά δύσκολη την έγκαιρη πρόσβαση στα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς, τόσο των συμβολαιογράφων όσο και των λοιπών νομίμων συμμετεχόντων στη διαδικασία των πλειστηριασμών και ως εκ τούτου να δημιουργήσουν σοβαρά και ανυπέρβλητα προβλήματα κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι είναι ρητή πλέον η δέσμευση της πολιτείας για την ομαλή διενέργεια των πλειστηριασμών και την ασφάλεια των συμβολαιογράφων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους».
https://noauctionsgr.blogspot.gr/2017/12/6122017.html

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

Αρ.Πρωτ:4506
Ανακοίνωση για πλειστηριασμούς

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής καταγγέλλει τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις, αφήνει απροστάτευτη από την αρπακτική διάθεση των τραπεζών και των ξένων funds, την πρώτη κατοικία χιλιάδων συνανθρώπων μας που λόγω της πρωτοφανούς μείωσης των αποδοχών τους ή ακόμη χειρότερα της ανεργίας τους, αδυνατούν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Αυτό που ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι δήθεν εκπλειστηριάζονται μόνο οι κατοικίες των κακοπληρωτών και των εχόντων ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ, αφού καμιά προστασία νομική δεν υπάρχει για τους ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συγκεντρώσεις και οι διαμαρτυρίες, χρησιμοποιήθηκε η πιο άγρια καταστολή, αφού τα ΜΑΤ έφτασαν στο σημείο να ρίξουν χημικά στις αίθουσες των δικαστηρίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των συγκεντρωμένων.

Καλούμε την Κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα το τέλος των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των συμπολιτών μας που ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, εξαιτίας των περικοπών που έγιναν στα χρόνια των μνημονίων. 

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Μια ημερίδα για το παρόν και το μέλλον του Ποδονίφτη
«Το ρέμα του Ποδονίφτη και τα βιομηχανικά κτήρια της περιοχής: το παρόν και το μέλλον ενός ρέματος σε κρίση». Αυτός είναι ο τίτλος ημερίδας που διοργανώνει το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς (ΠΠΙΕΔ), την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου.Στον απόηχο της τραγωδίας που έπληξε την Μάνδρα Αττικής, η ημερίδα που διοργανώνουν ο Δήμος και το ΠΠΙΕΔ για το ρέμα που διατρέχει την πόλη μας και τα βιομηχανικά κτήρια που είχαν αναπτυχθεί στις όχθες του αποκτούν μια ιδιαίτερη επικαιρότητα. Ακόμη πιο επίκαιρη γίνεται η ημερίδα λόγω της δημόσιας διαβούλευσης που «τρέχει» από τον Δήμο και την Περιφέρεια για ένα σχεδιαζόμενο έργο στον Ποδονίφτη, το οποίο αφορά την αντιπλημμυρική διευθέτησή του.Στην ημερίδα, όπως διαβάζουμε στο πρόγραμμα που έχει δημοσιοποιηθεί, υπάρχουν τρεις ενότητες που αφορούν:
  1. Το ιστορικό υπόβαθρο, την πολιτιστική σημασία και τον κοινωνικό ρόλο των αστικών ποταμών
  2. Την υφιστάμενη κατάσταση
  3. Την διαχείριση και αποκατάσταση των ποταμών
Συμμετέχουν σημαντικοί επιστήμονες και αναμένεται να υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Πρόταση ΠΡΕΣΑΣ για διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης ΣΠΜΕ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΠΜΕ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Έχουν περάσει πλέον 17 μήνες από τις τελευταίες εκλογές του ΣΠΜΕ (03 Ιουλίου 2016) από τις οποίες προέκυψε το νέο ΔΣ του συλλόγου, ενώ μερικούς μήνες μετά εκλέχθηκε από το ΔΣ το προεδρείο του συλλόγου. Για τα γεγονότα και τις διαδικασίες συγκρότησης του προεδρείου είχαμε αναφερθεί σε παλαιότερη ανακοίνωσή μας.

Μετά τη συγκρότηση του νέου προεδρείου, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα κυριάρχησαν ζητήματα διαχειριστικού χαρακτήρα όπως είναι αυτά της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου, της αλλαγής έδρας, της νέας ιστοσελίδας, της γραμματειακής υποστήριξης κ.α.

Τα παραπάνω ζητήματα δεν θεωρούμε πως είναι ασήμαντα, αλλά αφενός θεωρούμε πως είναι δευτερεύοντα σε σχέση με τα ουσιαστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί στην καθημερινότητά τους (εργασιακά, ασφαλιστικά, επαγγελματικά) και αφετέρου θεωρούμε πως ιδιαίτερα για την οικονομική κατρακύλα του συλλόγου θα πρέπει να δoθεί δημόσια από την παρούσα πλειοψηφία ένας αναλυτικός οικονομικός απολογισμός.

Σε ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού διαπιστώνουμε πως ο σύλλογος κινείται σε μια αρνητική κατεύθυνση η οποία στηρίζεται στις προσωπικές παρεμβάσεις του προέδρου του συλλόγου.

Επίσης από τις τελευταίες συνεδριάσεις του ΔΣ απουσιάζουν κρίσιμα ζητήματα τα οποία απασχολούν ολόκληρη την κοινωνία, όπως ο αντισεισμικός σχεδιασμός και ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός, για τα οποία είναι καθοριστικός ο ρόλος του πολιτικού μηχανικού τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και επίπεδο αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προκύπτουν.

Θεωρούμε πως ο ΣΠΜΕ πρέπει να έχει έναν ανοιχτό χαρακτήρα στη λειτουργία του, με συμμετοχή των μελών του σε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στις οποίες θα τίθενται όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του και θα παίρνονται αποφάσεις για άμεσες δράσεις σε όλα τα αμιγώς επαγγελματικά ή ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Οι συζητήσεις σε επίπεδο μελών του ΔΣ δεν επαρκούν τη στιγμή που η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα χειροτερεύει.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση προς τους συναδέλφους για εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 4/12/2017

Προς : Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 7231
Ενημέρωση προς τους συναδέλφους για εκκρεμή
ασφαλιστικά θέματα

Σε συνέχεια των συναντήσεων μας τον Ιούνη του 2017 (βλέπε σχετική ανακοίνωση) με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα με την Γεν. Γραμματέα Στ. Βρακά υπεύθυνη για την κοινωνική ασφάλιση, πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή 1/12/2017, νέα συνάντηση όπου θέσαμε τα παρακάτω θέματα:

1. Για τον υπολογισμό της προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης στην περίπτωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ για τον χρόνο που έχει διανυθεί στο Δημόσιο υπήρξε επιβεβαίωση της αποδοχής της πρότασής μας για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπλήρωσης σύμφωνα με το γινόμενο 0,075% Χ 20% Χ έτη ασφάλισης. Αναμένουμε τους πρώτους υπολογισμούς συντάξεων διπλοσυνταξιούχων που να επισημοποιούν αυτή τη θετική εξέλιξη.
2. Για την επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης στους μετά το 93 ασφαλισμένους, η θέση του Υπουργείου δεν είναι απορριπτική τόσο για τους ελεύθερους επαγγελματίες (να γίνει συμψηφισμός με οφειλές), όσο και για τους μισθωτούς οι οποίοι μη έχοντας οφειλές δεν υπάρχει η δυνατότητα του συμψηφισμού, παρά μόνο με μελλοντικές εισφορές. Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνάντηση με το νέο έτος. Η κατάθεση αγωγών από πλευράς μας είναι προφανές ότι αυξάνει την πίεση, ώστε να δοθεί λύση και σε αυτό το θέμα.
3. Θέσαμε ξανά την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης, για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης που προσαυξάνει το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, ώστε να αμβλυνθεί η τεράστια μείωση που προβλέπει ο Ν.4387/16. Δυστυχώς σε αυτό το ζήτημα οι εξελίξεις είναι αρνητικές για τους μονοσυνταξιούχους συναδέλφους, μια και επιβεβαιώθηκε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι μόλις 0,9% ανά έτος (0,075 Χ 12%). Για το ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε σε συνεννόηση με τις Ενώσεις Συνταξιούχων και το ΤΕΕ.
4. Υπήρχε ξανά σαφής δέσμευση ότι η κατανομή των καταργηθέντων κοινωνικών πόρων που αυξάνουν τις συντάξιμες αποδοχές θα συμπεριλαμβάνει και τους μισθωτούς, θα συμπεριλαμβάνονται δε και στον ασφαλιστέο μισθό της Ειδικής Προσαύξησης.
5. Στο παρελθόν μεταξύ Δημοσίου και ΤΣΜΕΔΕ δεν υπήρχε διαδοχική ασφάλιση για τον μη παράλληλο χρόνο, παρά μόνο μεταφορά και εξαγορά (διπλοπληρωμή δηλ.). Με την εγκύκλιο της 19/9/2017 υπήρξε διαβεβαίωση ότι επιλύεται το εν λόγω θέμα. Η εξέλιξη αυτή βοηθά τους πρώην διπλοσυνταξιούχους συναδέλφους να προσθέσουν το χρόνο ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ, πριν το διορισμό τους στο Δημόσιο, με αυτόν του Δημοσίου, ώστε να θεμελιώνουν συντομότερα (με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις του Δημοσίου) συνταξιοδοτικό δικαίωμα (διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο). Η ίδια εγκύκλιος προτείναμε να επιλύει και το θέμα τον διανυθέντα χρόνο στον πρώην ΕΛΠΠ ώστε να δοθεί η δυνατότητα επιλογής είτε για αξιοποίηση της διαδοχικής ασφάλισης (πχ σε κάποιο επικουρικό) είτε της προσαύξησης στην σύνταξη.

Κάτω τα χέρια από την απεργία – Πανελλαδική στάση εργασίας και πορεία προς τη Βουλή

Κάτω τα χέρια από την απεργία – Πανελλαδική στάση εργασίας και πορεία προς τη Βουλή


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αιφνιδιαστική κίνηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να φέρει εσπευσμένα στη Βουλή τροπολογία στον συνδικαλιστικό νόμο, με την οποία επιχειρεί να περιορίσει το δικαίωμα στην απεργία, ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώνες και αίμα!

Το απόγευμα της Δευτέρας 4/12 η Kυβέρνηση έφερε, κατά την πάγια τακτική της, εκπρόθεσμα και σε άσχετο νομοσχέδιο, τη σχετική τροπολογία που συμφώνησε με τους Θεσμούς στα κρυφά και ερήμην των εργαζομένων, με σκοπό να ψηφιστεί από την Βουλή την Τρίτη 5/12!

Μάλιστα, στην ίδια τροπολογία η Κυβέρνηση κάνει ένα ακόμη δώρο στους εργοδότες, καθώς περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει πως για την καταβολή αποζημίωσης σε εργατικό ατύχημα απαιτείται η διαπίστωση με δικαστική απόφαση πως το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη.

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Το άλλο Πολυτεχνείο

Ιανουάριος 1945. Η πρυτανεία του ΕΜΠ και, σε πρώτο πλάνο, το κατεστραμμένο από τις μάχες κτίριο της Γενικής Ασφάλειας


Ιανουάριος 1945. Η πρυτανεία του ΕΜΠ και, σε πρώτο πλάνο, το κατεστραμμένο από τις μάχες κτίριο της Γενικής Ασφάλειας
«Κύριε Πρύτανη, να έχετε υπόψη σας ότι εμείς δεν είμεθα διατεθειμένοι να πεθάνουμε αδιαμαρτύρητα»
Επιτροπή σπουδαστών του ΕΜΠ προς τον Ι. Θεοφανόπουλο (Φλεβάρης 1942)
Ηταν 6 το απόγευμα της 5ης Δεκεμβρίου 1944. Επί ένα τρίωρο, ο χώρος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε μετατραπεί σε ορμητήριο του ΕΛΑΣ της Σπουδάζουσας, με στόχο το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας που στεγαζόταν τότε στο απέναντι κτίριο, στη συμβολή των οδών Σουρνάρα και Πατησίων.
Ενα βρετανικό τανκ γκρέμισε την κεντρική πύλη του ιδρύματος, ανοίγοντας δρόμο στη μονάδα των αλεξιπτωτιστών που είχε επιφορτιστεί με την εκκαθάριση του χώρου.
Οπως ακριβώς έκανε και το αντίστοιχο ελληνικό 29 χρόνια αργότερα, αν και κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες.
Η παραπάνω σκηνή, στο ξεκίνημα των Δεκεμβριανών και προτού τα στρατεύματα του Σκόμπι επέμβουν επίσημα για την καταστολή των «στασιαστών» του ΕΑΜ, αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας θυελλώδους τετραετίας για το ΕΜΠ, τους διδάσκοντες και -κυρίως- τους σπουδαστές του.
Είχαν προηγηθεί:

 Σε μια πρώτη φάση, η ανάπτυξη του ΕΑΜικού αντιστασιακού κινήματος μεταξύ των σπουδαστών και μιας μερίδας καθηγητών του ΕΜΠ.


 Σε μια δεύτερη φάση, η σταδιακή ανάδυση της αντίρροπης τάσης: μιας αντίδρασης στο ΕΑΜικό κίνημα, η οποία μέσα στο 1943 παίρνει το πάνω χέρι στον χώρο του ιδρύματος, για λόγους και με μεθόδους που θα δούμε παρακάτω.

Η αναμέτρηση αυτών των δύο κόσμων, προέκταση της γενικότερης αναμέτρησης που ξετυλίχθηκε το ίδιο διάστημα στην Αθήνα και σ’ όλη την Ελλάδα γύρω από την αντιμετώπιση της Κατοχής και τη μεταπολεμική πορεία της χώρας, χάραξε αιματηρές διαχωριστικές γραμμές που στάθηκε αδύνατο να γεφυρωθούν μέσα στο σύντομο διάστημα της Απελευθέρωσης και καθόρισαν τη μεταπολεμική φυσιογνωμία του Πολυτεχνείου.

Η Αντίσταση