Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Ανακύκλωση βιο-αποβλήτων: Προσεχώς και στους ιδιώτες…Τον δρόμο να εμπλακούν ιδιώτες στην καθαριότητα ανοίγει απόφαση του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με την απόφαση για σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με δήμους της Περιφέρειας για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων καταγγέλλει η περιφερειακή παράταξη Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, «11 χρόνια μετά την Οδηγία 99/2008 για την προστασία του περιβάλλοντος από τα βιοαπόβλητα, 7 χρόνια μετά την ψήφιση του Ν.4042/12 που ενσωματώνει την παραπάνω Οδηγία στην ελληνική νομοθεσία,3,5 χρόνια μετά τον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και 2,5 χρόνια μετά την κατάρτιση από τους Δήμους των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιφερειακού Σχεδίου από τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ μόλις τώρα, λίγες ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ προχώρησε στην απόφαση για σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων (κάδοι, οχήματα αποκομιδής), με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΚΜ, ύψους 14 εκατ. ευρώ συνολικά».

Η περιφερειακή παράταξη τονίζει πως «δεν πρόκειται απλά για τις προαναφερθείσες απαράδεκτες καθυστερήσεις και για τους ακόμη 27 μήνες τουλάχιστον επιπλέον, που προβλέπονται από τις Προγραμματικές Συμβάσεις για την υλοποίηση του έργου».

Ούτε αφορά μόνο τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αλλά με την απόφαση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «έρχονται στο φως και οι διαχρονικές πολιτικές επιλογές κεντρικών κυβερνήσεων, της Περιφέρειας αλλά και κάποιων δημάρχων, που στόχο έχουν να ανοίξουν το δρόμο προς την καθαριότητα για τους ιδιώτες».

Στην ανακοίνωση η Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία εξηγεί ακόμη πως με αυτή την απόφαση, «προκύπτει η υποχρέωση του κάθε δήμου "να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα". Οι δεσμεύσεις αυτές που τίθενται από τις Προγραμματικές Συμβάσεις και οδηγούν στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης , προωθούνται και γίνονται αποδεκτές από τους δήμους ,τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη που προΐσταται της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ ΚΜ και του υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο» και καταλήγει λέγοντας πως «η «Κυκλική Οικονομία» για την οποία μιλάει εσχάτως ο κ. Φάμελλος με αιχμή την ανακύκλωση αυτή τη φορά, περιλαμβάνει και τις… business as usual με τα ιδιωτικά συμφέροντα στο επίκεντρο».

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Μεταβιβάζονται σε funds 50.000 πρώτες κατοικίες


Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και την υλοποίηση προγραμμάτων πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων μπαίνουν φέτος στο κάδρο τα στεγαστικά με ενέχυρο την πρώτη κατοικία.

Με βάση τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το 2019 θα πωληθούν/τιτλοποιηθούν 5-6 δισ. ευρώ «κόκκινα» στεγαστικά και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει χαμηλώσει σημαντικά ο πήχης της αξίας του υπολοίπου του δανείου στην περιοχή των 50.000-80.000 ευρώ.


Το 50%-60% των εν λόγω δανείων φέρουν ως εγγύηση/ενέχυρο την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη και με δεδομένο το στοιχείο ότι τα 5-6 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 100.000 δάνεια, προκύπτει ότι τουλάχιστον 50.000 πρώτες κατοικίες θα περάσουν στον έλεγχο των ξένων funds και η διαχείρισή τους θα ανατεθεί στις εξειδικευμένες εταιρείες.


Η αρχή της νέας πραγματικότητας αναμένεται να γίνει με το πρώτο πακέτο πώλησης κόκκινων στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ από τη Eurobank και σύμφωνα με πηγές, το 60% των εν λόγω δανείων αφορούν σε δάνεια με ενέχυρο πρώτες κατοικίες.


Έως σήμερα τα δάνεια που είχαν πουληθεί σε ξένα funds ήταν καταναλωτικά χωρίς καμία εξασφάλιση (σ.σ. χωρίς δηλαδή εγγυήσεις) και μικρών επιχειρήσεων χωρίς όμως λειτουργική δραστηριότητα, που είχαν εγγυήσεις. Επρόκειτο για «ήπιου χαρακτήρα» πωλήσεις, καθώς δεν άγγιζαν το σπίτι του δανειολήπτη.


Η πώληση στεγαστικών δανείων θα συνεχισθεί και το 2020 καθώς οι τράπεζες έχουν προϋπολογίσει να προχωρήσουν του χρόνου σε πώληση/τιτλοποίηση επιπλέον 5 δισ. στεγαστικών δανείων. Οι πωλήσεις σε συνδυασμό με τη μετατόπιση των πλειστηριασμών σε χαμηλότερης αξίας δάνεια και ακίνητα αναμένεται να συνθέσουν το σκηνικό τόσο για το 2019 όσο και για το 2020.


Η «συγκατοίκηση» με τα funds


Μετά την πώληση του κόκκινου στεγαστικού δανείου πακέτο με το ακίνητο που το συνοδεύει, ο δανειολήπτης θα βρεθεί σε μια νέα κατάσταση και θα πρέπει να συνεννοηθεί με τους εκπροσώπους/υπαλλήλους της εταιρείας που θα διαχειρίζεται για λογαριασμό του fund το δάνειό του αλλά και το σπίτι του.


Εκπρόσωποι των ξένων εταιρειών που ήδη εδρεύουν στην Αθήνα τονίζουν ότι ετοιμάζουν σειρά από λύσεις για τους δανειολήπτες, οι οποίες δεν στηρίζονται σε απλές ρυθμίσεις του δανείου αλλά σε πιο δραστικά μέτρα, που ορισμένα εξ αυτών οδηγούν στην αλλαγή κατοικίας, μέσω της πώλησης του ακινήτου.


Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική διαφορά μεταξύ των λύσεων που προσέφεραν έως σήμερα οι τράπεζες σε σχέση με τις λύσεις που θα αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα άμεσα στην ελληνική αγορά από τα ξένα funds: Οι ξένες εταιρείες δεν έχουν πρόβλημα και αυστηρές δεσμεύσεις κεφαλαιακού χαρακτήρα όπως οι ελληνικές τράπεζες, άρα μπορεί να είναι πιο ευέλικτες σε «κούρεμα» χρέους.


Από την άλλη πλευρά, αν ο δανειολήπτης δεν συνεργασtεί ή διαθέτει περιουσία, οι ξένοι θα είναι πιο «δραστικοί» στην οριστική διευθέτηση του προβλήματow, επιστρατεύοντας όλα τα νόμιμα μέσα όπως τον πλειστηριασμό κ.λπ. Οι λύσεις, λοιπόν, που θα προτείνουν και οι οποίες μολονότι έχουν δοθεί ως οδηγία στις τράπεζες από την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2015 δεν έχουν εφαρμοσθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω του σφιχτού κεφαλαιακού κορσέ, είναι:


- Παράδοση του ακινήτου: Στην περίπτωση που το εισόδημα του δανειολήπτη είναι χαμηλό σε σύγκριση με το ύψος του δανείου, τότε το fund θα προτείνει στον δανειολήπτη να του παραδώσει το ακίνητο και έτσι να διαγραφεί κατόπιν της εκτίμησης του ακινήτου από ανεξάρτητο εκτιμητή είτε το όλο είτε μέρος του δανείου. Το υπόλοιπο ποσό, εφόσον δεν καλυφθεί από την παρούσα αξία του ακινήτου ανάλογα και με την υπόλοιπη περιουσία του δανειολήπτη, είτε θα κουρεύεται (σ.σ. όταν δεν υπάρχει περιουσία) είτε θα μπει σε ρύθμιση. Εν συνεχεία το ακίνητο θα πουληθεί από το fund.


- Πώληση του ακινήτου: Η λύση αυτή προβλέπει την πώληση του ακινήτου από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη/δανειολήπτη και εν συνεχεία την πληρωμή του δανείου στο fund. Μάλιστα, ορισμένες από τις ξένες εταιρείες αναλαμβάνουν για όσο καιρό ψάχνει αγοραστή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να το ανακαινίσουν, να πληρώνουν τα έξοδα συντήρησης μέχρι να πουληθεί, ενώ αρκετές από αυτές τις εταιρείες συνάπτουν ήδη συνεργασίες με μεσίτες, με στόχο την παροχή βοήθειας στη διαδικασία της πώλησης του ακινήτου.


- Ανταλλαγή με άλλο μικρότερο: Το fund και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της εταιρείας που θα διαχειρίζεται το δάνειο για λογαριασμό του ακινήτου θα προτείνουν, επίσης, στον δανειολήπτη την προοπτική να ανταλλάξει το ακίνητό του με άλλο, μικρότερης αξίας, το οποίο θα βρίσκεται στην κατοχή του fund. Η διαφορά θα «κουρεύεται».


- Ενοικίαση: Μετατροπή σε ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση της δανειακής σύμβασης. Ο δανειολήπτης θα μεταβιβάζει οικειοθελώς την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα, υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία θα του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη, ελάχιστη χρονική περίοδο.


Το «κούρεμα» οφειλής


Το κούρεμα του δανείου αποτελεί μέρος της στρατηγικής των funds, ωστόσο δεν χαρίζεται. «Θα γίνεται και το ποσοστό του θα διαφοροποιείται κατά περίπτωση, όχι για όλους αλλά για τους πραγματικά οικονομικά αδύναμους», τονίζει στέλεχος ξένης εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων.


Παρά όμως τις αυστηρές δικλείδες ως προς τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, το κούρεμα θα δίνεται, σε αντίθεση με τις τράπεζες που στις ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων τα περιθώρια κουρέματος ήταν περιορισμένα.


Πηγή: Euro2day

Μια πολιτική προσέγγιση για τον «πολυκατακερματισμό» των συστημικών δυνάμεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης19 υποψήφιοι δήμαρχοι για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Βλέπει όμως κάνεις 19 πολιτικά προγράμματα;

Μια σύντομη ματιά στο λόγο και το γενικό πολιτικό κλίμα που αποπνέει ο λόγος των παρατάξεων που κατέρχονται για το Δήμο της πόλης είναι πειστική! Προγράμματα – ευχολόγια , εύκολες λύσεις πάντοτε με την επίκληση στην «ανάπτυξη» και τον αόρατο νόμο της ελεύθερης αγοράς που συνεχώς αυτορυθμίζεται και όλους τους βολεύει, μεγάλα έργα που θα αλλάξουν τη μορφή της πόλης, αλλά και ολίγον από μακεδονομάχους, επιστροφή στο συντηρητισμό και προσπάθεια αντιπαράθεσης γύρω από την «τάξη και ασφάλεια». Το κακό συναγωνίζεται το χειρότερο.

Ο χώρος της δεξιάς- κεντροδεξιας- κεντροαριστεροδεξιας πολυεκπροσωπούμενος σε υποψηφίους στοχεύει να υπερεκπροσωπηθεί στο Δημοτικό συμβούλιο. Οι διαφορετικοί εκπρόσωποι της, ένθερμοι υποστηριχτές του ΝΑΙ και των μνημονίων, αποσκοπούν στην εκμετάλλευση του νέου εκλογικού συστήματος και έτσι να συγκροτήσουν μια νέα δημοτική αρχή “Frankenstein” αποτελούμενη από διαφορετικές παρατάξεις που θα συνεργαστούν στη βάση της μοιρασιάς των δημαρχιακών αξιωμάτων. Προβλεπόμενο αποτέλεσμα: οι παρατάξεις και οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα αντιπολιτεύονται τη νέα Δημοτική αρχή θα περιοριστούν κατά πολύ και μάλλον πάρα πολύ.

Αυτό αποτελεί περισσότερο συνέπεια της επικράτησης του ΝΑΙ στο επίσημο πολιτικό σκηνικό και της μνημονιακής προσαρμογής του ΣΥΡΙΖΑ που με θέρμη υποδέχτηκαν έμπρακτα, ψηφίζοντας το 3ο μνημόνιο από κοινού οι πάντα πρόθυμοι ΝΔ-ΚΙΝΑΛ-ΠΟΤΑΜΙ. Ο νέος εκλογικός νόμος για την αυτοδιοίκηση με διαφορικές πολιτικές εξελίξεις και επιλογές το 2015 θα οδηγούσε και σε διαφορετικά μονοπάτια το προεκλογικό αυτοδιοίκητο τοπίο (με πραγματικά ερωτήματα) και όχι στη σημερινή θολούρα.

Τα ερωτήματα όμως που έθεσε το μαζικό κοινωνικό κίνημα και ο λαϊκός παράγοντας παραμένουν ζωντανά και θα συνεχίσουμε να τα θέτουμε μέχρι να βγουν ξανά στο προσκήνιο, υπερασπιζόμενοι τις ανάγκες και τα δικαιώματα των πολλών. Όλα τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας στον καιρό της κρίσης, ακόμα και αυτά πού άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης αναμετρώνται και συγκρούονται με τον πυρήνα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της λιτότητας που επιβάλουν οι εγχώριες ελίτ σε συνεργασία με τους διεθνείς μηχανισμούς του κεφαλαίου.

Έτσι παράλληλα με το πρόγραμμά μας για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένα πλαίσιο αμέσων διεκδικήσεων, θέτουμε και το εξής κεντρικό ερώτημα:

Υπογραφές στήριξης της Ανυπότακτης Αττικής από Μηχανικούς


Οι υπογράφοντες Μηχανικοί δηλώνουμε τη στήριξη μας στην Αυτοδιοικητική Περιφερειακή Κίνηση της «Ανυπότακτης Αττικής» με επικεφαλής τη Μαριάνα Τσίχλη. Στην εποχή της υποχώρησης των κοινωνικών κινημάτων και της ιδιώτευσης χρειαζόμαστε μια πλατιά ριζοσπαστική αριστερή κίνηση πολιτών που να συμβάλλει στην ανάδειξη κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων για να διεκδικήσουμε στην Περιφέρεια Αττικής μια ανοιχτή, δημοκρατική αυτοδιοίκηση που θα απλώνει δίχτυ προστασίας και θα λογοδοτεί στην κοινωνία. Η μετατροπή της Περιφέρειας σε μοχλό εφαρμογής των πολιτικών των μνημονίων και της κοινωνικής αναλγησίας – που συνέχισε η διοίκηση Δούρου – πρέπει και μπορεί να σταματήσει.

Δεν ξεχνάμε τις καταστροφές σε Μάνδρα και Μάτι, τα μπαζώματα των ρεμάτων, το έγκλημα της Φυλής ούτε τις ευθύνες της Περιφέρειας σε αυτά. Σε μια Αττική που μεταλλάσσεται ραγδαία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, επιμένουμε να αγωνιζόμαστε για ελεύθερους χώρους ενάντια στα φαραωνικά έργα στυλ Ελληνικού, για προστασία της κατοικίας ενάντια στο ανεξέλεγκτο air b’n’b και τους πλειστηριασμούς, για προστασία των ορεινών όγκων και των ποταμών κόντρα στην υποβάθμιση τους, για ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές, στα πολιτιστικά μνημεία ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την “αξιοποίηση” από επιχειρηματικά συμφέροντα. Για δημόσιες και ποιοτικές υποδομές, συντηρημένες και σύγχρονες και όχι λεόντειες “Συμβάσεις Παραχώρησης”. Για κοινωνικές υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες σε όφελος της κοινωνίας .

Με τους υποψήφιους της «Ανυπότακτης Αττικής» έχουμε βρεθεί στους αγώνες των εργαζομένων, των επιστημόνων και της νεολαίας, τις συγκρούσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς, τους αγώνες ενάντια στο ξεπούλημα των δημόσιων ελεύθερων χώρων σε πολλές περιοχές της Αττικής, στα κινήματα για τη διάσωση του περιβάλλοντος και των κοινωνικών αγαθών, στους αγώνες ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση, τα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε τους αναγκαίους αγώνες και να στείλουμε μήνυμα ενότητας σε μια κατακερματισμένη αριστερά. Για να μπουν μπροστά τα δικαιώματα των πολλών και όχι η «ανάπτυξη» των λίγων.

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Οριστικό κλείσιμο των ναυπηγείων Σκαραμαγκά επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση !


Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ( ΕΝΣ), τα μεγαλύτερα της Μεσογείου και από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, θα μπορούσαν με την επαναλειτουργία τους να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά 20.000 θέσεις εργασίας και τεράστια κέρδη για το ελληνικό δημόσιο. Τα συγκεκριμένα ναυπηγεία, εκτός των άλλων, διαθέτουν, μια πελώρια δεξαμενή 500.000 τόνων, τη μοναδική στη Μεσόγειο που μπορεί να δεχτεί για ναυπηγοεπισκευές τα εκατοντάδες δεξαμενόπλοια ανάλογου μεγάλου μεγέθους που υποχρεώνονται για το σκοπό αυτό να μεταβαίνουν σε ναυπηγεία της Άπω Ανατολής.

Αντί για την επαναλειτουργία τους, το ιερατείο των Βρυξελλών, επιβάλλει το οριστικό τους κλείσιμο, έτσι ώστε η Ελλάδα, η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, να μειονεκτεί ή και να αποκλειστεί και σε αυτόν τον ιστορικά δυναμικό για τη χώρα μας τομέα.

Σε απάντησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους όρους της ειδικής διαχείρισης τους, ο ειδικός διαχειριστής Χριστόδουλος Σεφέρης αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι :

Τα 16 εμπορικά ακίνητα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά) που έχουν ήδη μεταβιβασθεί, θα αξιοποιηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη είτε ως γραφεία είτε ως αποθηκευτικοί χώροι είτε στο πλαίσιο κάποιας εμπορικής δραστηριότητας, ενώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ναυπηγείο. Όσον αφορά επιμέρους περιουσιακά στοιχεία, αφού ο πλειοδότης ανελκύσει τη βυθισμένη δεξαμενή 1, θα την εκποιήσει ως σκραπ. Το ίδιο θα συμβεί με τα δύο ρυμουλκά «Κρόνος» και «Τιτάν» μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασής τους.
Είναι προφανές ότι, έχει μεθοδευτεί μια μεγάλη κλοπή των περιουσιακών στοιχείων των ναυπηγείων και ειδικότερα της τεράστιας και μοναδικής στη Μεσόγειο δεξαμενής χωρητικότητας 500.000 τόνων, η οποία θα πουληθεί έναντι ευτελούς αξίας ως σκράπ, δηλ .ως παλιοσίδερο. Και επιπλέον ξεπουλιέται ο εξαιρετικά προνομιούχος χώρος των ΕΝΣ, μαζί με όλα τα ακίνητα και τον εξοπλισμό του που έχουν ήδη μεταβιβαστεί με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, Και το κυριότερο, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως ναυπηγείο ! 

Μια σύντομη αναφορά στα ΕΝΣ

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά εκτείνονται σε 832.000m², από τα οποία τα 65.000m² είναι στεγασμένα. Διαθέτουν δύο μόνιμες τεράστιες δεξαμενές 500 και 250 χιλιάδων τόνων και τρεις μικρότερες πλωτές δεξαμενές (72 χιλιάδες, 60 χιλιάδες και 36 χιλιάδες τόνοι), καθώς και κεκλιμένη ναυπηγική κλίνη για την καθέλκυση πλοίων ή τμημάτων τους. Τα ναυπηγεία είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας CNC (Telerex) και οπτικής εργασίας (φωτοκύτταρο).

Τα τελευταία χρόνια, τα μεγέθη κυρίως των δεξαμενοπλοίων έχουν αυξηθεί αλματωδώς και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι τα μόνα στην Μεσόγειο όπου μπορούν να επισκευαστούν στη τεράστια δεξαμενή των 500.000 τόνων, που όμοιά της δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Μαζί με τη δεξαμενή των 250.000 χιλ. τόνων, μπορούν να προσελκύσουν ετησίως πολλά από τα περίπου 400 πλοία μεγάλου μεγέθους που διαπλέουν τη Μεσόγειο και χρειάζονται ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες από τα πολλά περισσότερα μεγάλα σκάφη που διέρχονται μέσα από την ίδια θάλασσα. 

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές κρατήσεις στην προσωπική διαφορά

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                          
Αθήνα,    23-5-2019

Αρ. Πρωτ.: 7817
                                                                             Προς:   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για                                                                                        ενημέρωση των μελών.
                                                                            
Θέμα : Εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές κρατήσεις στην προσωπική διαφορά

          Συνάδελφοι αναρτούμε χθεσινή Οδηγία του Υπουργείου προς τον ΕΦΚΑ, σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αυτή και σε επιβεβαίωση προηγούμενων μας ενημερώσεων :
          Α) Από 1/7/2018 η προσωπική διαφορά δεν υπόκειται σε κρατήσεις Κύριας Σύνταξης, Επικουρικού και Εφάπαξ ούτε στους ΙΔΑΧ συναδέλφους. Στους Μονίμους υπενθυμίζουμε ότι αυτό ισχύει από 1/1/2017
          Β)  Από 1/7/2018 η προσωπική διαφορά δεν υπόκειται σε κρατήσεις Κλάδου Υγείας για όλες τις κατηγορίες συναδέλφων (μονίμους και ΙΔΑΧ)
          Ακολουθεί το κείμενο της Εγκυκλίου:
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου»

Σε απάντηση της από 1.11.2018 ηλεκτρονικής αναφοράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με το ως άνω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Στην με αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31.3.2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στη νεότερη Φ80020/45578/Δ15.780/16.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων, ότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Α' 176), εν όψει του ότι δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων υπαλλήλων. Συνεπώς, δεν υπόκειται σε εισφορές υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.

Στην με αριθμ. Φ10042/οικ. 13567/329/2018 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, με την οποία δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, αμειβόμενων με το ενιαίο μισθολόγιο, επισημάνθηκε ότι για λόγους χρηστής διοίκησης και στα πλαίσια διαμόρφωσης του ενιαίου πλαισίου εισφοροδότησης των πρόσθετων αμοιβών του Δημοσίου εν γένει, τα προβλεπόμενα για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, εφαρμόζονται από 1.07.2018 και στους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), οι οποίοι επίσης αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

Για τις εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 41 του ν. 4387/2016), με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι από 1.07.2018 υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών, είτε πρόκειται για υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου).

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), δεν διενεργούνται από 1.07.2018 επί της εν λόγω προσωπικής διαφοράς κρατήσεις υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υπ. Εργασίας : Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν.4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. .pdf

Θεματικές συζητήσεις Πρωτοβουλίας Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων


Α΄ κύκλος συζητήσεων (άνοιξη 2019)

1η συζήτηση (4/4/2019)

Οι ιδεολογικές αφηγήσεις που σχετίζονται με τις εξορύξεις (ανάπτυξη, πλούτος, ευημερία, ανεξαρτησία κλπ.). Οι αιτίες του ενεργειακού «παροξυσμού», οι τάσεις στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, ο ρόλος των ορυκτών καυσίμων. Η οικολογική πτυχή των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων και το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής.

2η συζήτηση (23/5/2019)

Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών, που έχουν συντελεστεί και συντελούνται. Ο ιδιαίτερος ρόλος της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στους εταιρικούς και κρατικούς σχεδιασμούς. Συσχέτιση με τους υποτιθέμενους εναλλακτικούς σχεδιασμούς στους τομείς του φ.α., των ΑΠΕ και των δικτύων μεταφοράς.3η συζήτηση (4/6/2019)

Η γεωστρατηγική των υδρογονανθράκων, οι διεθνείς ανταγωνισμοί και η θέση της Ελλάδος στη νοτιο-ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.

4η συζήτηση 

Οι συμβάσεις παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, το νομικό καθεστώς τους, οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, τα οικονομικά ανταλλάγματα.

5η συζήτηση 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων έρευνας και εξόρυξης Υ/Α, η πρακτική του fracking. Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των εξορύξεων υδρογονανθράκων, από τη φάση των ερευνών ως το τελικό στάδιο. Αξιολόγηση και κωδικοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας.

6η συζήτηση 

Οι βασικές αρχές μιας άλλης αντίληψης στον τομέα της παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας. Κωδικοποίηση πρακτικών που μπορούν να λειτουργήσουν και άμεσα και στο μεταβατικό στάδιο. Περιγραφή ενός πλαισίου κοινής αναφοράς των συλλογικοτήτων, που δραστηριοποιούνται στα διάφορα «μέτωπα» της ενέργειας.

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Ελένη Πορτάλιου: Στήριξη στο Ν. Χουντή

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΧΟΥΝΤΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ


Ο Νίκος Χουντής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Λαϊκή Ενότητα έχει σημαντική εμπειρία από το Ευρωκοινοβούλιο και γνωρίζει ευρύτερα τα θέματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και τα σύγχρονα επίδικα : νεοφιλελευθερισμός, άνοδος ακροδεξιάς, κλιματική αλλαγή. 

Εκλέχθηκε ευρωβουλευτής το 2004 με τον Συνασπισμό και το 2009 με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησε από το κόμμα το 2015 με τη ΛΑΕ και αντικατέστησε τον Μανόλη Γλέζο στο Ευρωκοινοβούλιο. Συμμετέχει στην ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βόρειων Χωρών (GUE/NGL).

Στο διάστημα της παραμονής του στο Ευρωκοινοβούλιο παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Ελλάδα, μεταφέροντας στο διεθνές πεδίο τα εθνικά αιτήματα από τη σκοπιά της αριστεράς και των λαϊκών τάξεων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ο σ. Νίκος Χουντής αποτελεί τη φωνή του Κινήματος για την Υπεράσπιση του Ελληνικού στην Ευρώπη. Με αποφασιστικότητα, επιμονή και ευγένεια παραμένει ο δικός μας άνθρωπος στην Ευρωβουλή, ξεκλειδώνοντας θεσμικές προσβάσεις που θα μάς ήταν άγνωστες και στηρίζοντας πολλαπλά τον αγώνα μας. 

Η στήριξή του στις Ευρωεκλογές είναι η ελάχιστη αναγνώριση του έργου που έχει επιτελέσει για τα κινήματα και της βαθιάς συντροφικότητας και εμπιστοσύνης που μας ενώνουν. 

Ελένη Πορτάλιου 

Μέλος της Ευρείας Επιτροπής για την Υπεράσπιση του Ελληνικού 

22/5/2019

Επαγγελματικό επιμελητήριο ως προεκλογικό μαγαζάκι του προέδρου

Αναρτούμε σχόλιο συναδέλφου


Το μεσημέρι της Τρίτης 14 Μάη έλαβα μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο από έναν λογαριασμό με όνομα “Πάρις Μπίλλιας - υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος”.

Αυτό που με παραξένεψε σε πρώτη φάση είναι πως το συγκεκριμένο e-mail το χρησιμοποιώ σχεδόν αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, οπότε είναι αρκετά απίθανο να δεχτώ σπαμ-μαζικά πολιτικά μηνύματα, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχε ξανασυμβεί.

Παρατηρώντας όμως λίγο περισσότερο το όνομα του υποψηφίου, αντιλαμβάνομαι ότι τον γνωρίζω∙ ο Πάρις Μπίλλιας είναι ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας). Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτό:

"Αγαπητή συνάδελφε,

Αγαπητέ συνάδελφε,

Οι Μηχανικοί, βάσει σπουδών και επαγγέλματος, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης. Μοιραία, είμαστε οι πρώτοι, που πλήττονται από την ύφεση. Αλλά ταυτόχρονα είμαστε, φύσει και θέσει, στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για ανάκαμψη.

Φέτος συμπληρώνονται έξι χρόνια, που απευθύνομαι σε εσένα ως πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε μια διαρκή προσπάθεια συμβολής στην προκοπή του τόπου, αλλά και υποστήριξης των Μηχανικών και βελτίωσης των όρων άσκησης του επαγγέλματός μας. Αγώνας δύσκολος, αλλά ποτέ άγονος…

Ανοίξαμε, στο Συνέδριο του 2016, που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, έναν χρήσιμο διάλογο για την Κεντρική Μακεδονία, που είναι μια μικρή Ελλάδα.

Βρεθήκαμε, το ΤΕΕ και οι Μηχανικοί, στο κέντρο των εξελίξεων των δύο mega-projects της πόλης: της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ και του Παραλιακού Μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Καταθέσαμε προτάσεις για την Αντισεισμική θωράκιση.

Φιάσκο η περιβόητη 13η σύνταξη. Ένα βοήθημα που τελικά χορηγείται «κουτσουρεμένο»

Από τον Κώστα Νικολάου, συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ
20 Μαΐου 2019


Σε πολλαπλή απάτη 2,5 εκατ. συνταξιούχων εξελίσσεται η περιβόητη 13η σύνταξη (!) Ένα βοήθημα που τελικά… χορηγείται και κουτσουρεμένο! Συγκεκριμένα:

1ον. Ένα βοήθημα των 320 ευρώ (κατά μέσο όρο) που θα χορηγείται από το Ταμείο Πρόνοιας (ΟΠΕΚΑ) και το οποίο είναι άσχετο με τις 4 θεσμοθετημένες επιπλέον συντάξεις (13η – 14η κύριας & επικουρικής που θα πρέπει να χορηγούνται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και που οφείλονται στους συνταξιούχους, το βαφτίζουν 13η σύνταξη (!)

2ον. Για τα δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα & επιδόματος αδείας έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συνεπώς, η 13η και 14η σύνταξη αποτελούν θεσμοθετημένες τακτικές αποδοχές και δεν είναι δώρα ούτε βοηθήματα όπως θέλουν να τις εμφανίσουν!

3ον. Το ΣτΕ έκρινε παράνομες τις περικοπές της 13ης και 14ης σύνταξης. Αντί η κυβέρνηση, να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις αυτές και να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, χορηγεί βοηθήματα (!) τα οποία βεβαίως δεν μπορούν να συγκριθούν με τα οφειλόμενα ποσά, που προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές!

4ον. Χρησιμοποιούν, ξανά, τη 13η σύνταξη όχι μόνο για προεκλογικούς σκοπούς, αλλά, εξομοιώνουν το βοήθημα αυτό με τις 4 συντάξεις που εκκρεμούν (δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα & επιδόματος άδειας, κύριας και επικουρικής) και που οφείλονται προς συνταξιούχους, ύστερα και από προς αποφάσεις του ΣτΕ.
Ένα βοήθημα άσχετο με τις συντάξεις

α) Το βοήθημα χορηγείται από το Ταμείο Πρόνοιας (ΟΠΕΚΑ) και ΟΧΙ από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και με βάση τις υποχρεώσεις αυτών προς τους συνταξιούχους.

β) Δεν χορηγείται στις επικουρικές, ούτε στις δεύτερες συντάξεις όπως προβλέπεται από τα Ταμεία. Αντιθέτως, για όσους έχουν πάνω από μια κύρια σύνταξη, αυτές προστίθενται και αντί για αύξηση, το βοήθημα αυτό…. μειώνεται περαιτέρω!

γ) Ούτε ως προς το ύψος σχετίζεται με συντάξεις, καθόσον, όσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη τόσο μειώνεται και το βοήθημα αυτό! Δηλαδή, όσοι λαμβάνουν έως 500 ευρώ κυρία σύνταξη, δικαιούνται το αντίστοιχο ποσό (100%) σύνταξης. Ενώ από 500 έως 600 ευρώ, το χορηγούμενο ποσό αντιστοιχεί στο 70% της κύριας σύνταξης. Από 600 έως 1.000 ευρώ στο 50% της σύνταξης, ενώ από 1.000 ευρώ και άνω, λαμβάνουν μόνο το 30% της σύνταξης.

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

«Το δικό μου αριστερό μαγαζί είναι καλύτερο»: Με αφορμή μία αφίσα

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτουμε σε συζητήσεις και συνεντεύξεις με εκπροσώπους της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς είναι το εξής απλό και εύλογο: «Γιατί δεν συνεργάζεστε;». Όχι σε ένα μοντέλο ενός «ΣΥΡΙΖΑ βήτα», αλλά με συγκεκριμένες, απαράβατες προγραμματικές θέσεις και ταυτόχρονα αμοιβαίες συγκλίσεις. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχουν πολλοί και πολλές που αναγνωρίζουν αυτήν την ανάγκη. Υπάρχουν και άλλοι/ες, που κοιτάνε «να πάει καλά το μαγαζί».

Τη Δευτέρα, κυκλοφόρησε στα κοινωνικά μέσα η παρακάτω αφίσα, από τη νεολαία για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, τμήμα του ΝΑΡ που συνεργάζεται με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές:


Κατά την ταπεινή μου άποψη και τηρουμένων των αναλογιών, η αφίσα αυτή συγκαταλέγεται στα χειρότερα μηνύματα που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα, «επίτευγμα» πολύ δύσκολο εν μέσω μιας τριπλής προεκλογικής περιόδου. Αυτό που ξενίζει περισσότερο, είναι η χρήση του συμβόλου της αγωνίστριας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, με τη λογική της ψηφοθηρίας. Νομίζω ότι μετά την χρήση του λόγου του Άρη Βελουχιώτη από τον Αλέξη Τσίπρα στη Λαμία, σίγουρα δεν έλειπε κάτι τέτοιο. Για να το πω πολύ απλά: Δεν ξέρω τι φαντασιώνονται οι δημιουργοί της αφίσας, αλλά οι αγώνες τους, μικροί ή μεγάλοι, όπως και η πολιτική δράση του οποιουδήποτε, δεν θα αγγίξουν ποτέ ούτε στο απειροελάχιστο, εκείνους τους ανθρώπους. Πόσο μάλλον, όταν τέτοια σύμβολα παραχαράσσονται και ουσιαστικά εμπορευματικοποιούνται για μερικές «αντάρτικες ψήφους».

ΟΧΙ στα ΔΙΟΔΙΑ * Το δίκαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης!

ΟΧΙ στα ΔΙΟΔΙΑ * Το δίκαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης!

Και ξαφνικά όλοι αυτοί που προσπαθούσαν να μας πείσουν για την αναγκαιότητα και το δίκαιο των αναλογικών διοδίων και της χιλιομετροχρέωσης, πανηγυρίζουν γιατί το ... δίκαιο έγινε πράξη και οι δημότες Ωρωπού και Βαρνάβα θα διέρχονται ελεύθερα απ τα μετωπικά διόδια Αφιδνών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022.

Υπουργός, περιφέρεια και κυρίαρχες δημοτικές παρατάξεις θεωρούν πως οι πολίτες έχουν αμνησία και ξεχνούν τι έλεγαν, τι έπραταν και σε τι διώξεις υποβλήθηκαν όσοι αντιστάθηκαν προκειμένου να συμβιβαστούν με τη «πραγματικότητα».

Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως.

Εστω και με καθυστέρηση τόσων ετών σημειώνουμε ως θετική εξέλιξη που όλοι σήμερα αναγνωρίζουν το δίκιο του αγώνα μας – ο υπουργός μάλιστα χθες στο Καπανδρίτι έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στις άδικες διώξεις που υπέστησαν οι δημότες του Ωρωπού που αντιστάθηκαν τόσα χρόνια, χωρίς ωστόσο να εξαγγέλει και την κατάργηση των νόμων Βορίδη – Ρέππα που έστειλαν και στέλνουν εκατοντάδες αγωνιστές στα δικαστήρια.

Τι άλλαξε λοιπόν;

Προφανώς σε μια βδομάδα έχουμε εκλογές. Για φαντάσου ... Πόσο γρήγορα λειτουργούν πια τα πράγματα ... Κυριακή έγινε η εξαγγελία στο Καπανδρίτι απ τον Χρήστο Σπίρτζη, από Πέμπτη θα εφαρμοστεί! Σαν καλοκουρδισμένη η κρατική μηχανή μας στέλνει στη κάλπη με το χαμόγελο.

Βέβαια τα «καλά» νέα δεν αφορούν όλους όσους διέρχονται σχεδόν καθημερινά από τα διόδια των Αφιδνών. Οι εργαζόμενοι στον Ωρωπό και τον Βαρνάβα και οι επαγγελματίες Ωρωπού και Βαρνάβα που έχουν άλλη διεύθυνση κατοικίας θα συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά διόδια. Είναι κι αυτός είναι ύπουλος τρόπος να διασπαστεί το κίνημα και να λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός ο οποίος εύχονται οι εμπνευστές του να καταλήξει μετά από λίγα χρόνια στο «δίκαιο» που οραματίζονται: τα αναλογικά ηλεκτρονικά διόδια για όλους.

Ετσι λοιπόν το δίκαιο της κατάργησης των διοδίων για τους δημότες Ωρωπού και Βαρνάβα θα έχει ημερομηνία λήξης που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι το τέλος του 2022 (ο υπουργός χθες είπε πως το σύστημα των ηλεκτρονικών διοδίων θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις αρχές του 2022 και μετά είπε πως για τον Ωρωπό θα είναι το τέλος του 2022 – δες και βίντεο) Αυτό σημαίνει πως τώρα ο εργολάβος έχει δουλειές στον παράδρομο της Εθνικής στις εισόδους και εξόδους των κόμβων Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης.

ΣτΕ: Τέλος δώρα και επίδομα αδείας για τους δημοσίους υπαλλήλους

Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη ξαναχτυπά και η ολομέλεια ανατρέπει την ισχυρή απόφαση του τμήματος. Είναι μάλλον επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια αλλά κάποιος ξέχασε να ειδοποιήσει τους δικαστικούς. Την πλήρη ευθύνη τώρα την έχει η κυβέρνηση που δε μπορεί να κρύβεται άλλο, θα τα επιστρέψει ή θα κρυφτεί πίσω από τους δικαστές...

Του Παναγιώτη Στάθη

Σε απόφαση με την οποία βάζει ταφόπλακα στο δώρο και το επίδομα αδείας των δημοσίων υπαλλήλων, κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, ανατρέποντας την άποψη που είχε εκφράσει προ μηνών το ΣΤ’ Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου έκρινε, κατά πλειοψηφία, συνταγματικές τις περικοπές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος άδειας (13ος και 14ος μισθός) των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, κ.λπ.

Οι περικοπές είχαν αποφασιστεί με το μνημόνιο 2 (νόμος 4093/2012) και οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν προσφύγει στο ΣτΕ όπου η 7μελής σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος τους δικαίωσε κρίνοντας αντισυνταγματικές τις περικοπές των δώρων.

Διάσκεψη

Η υπόθεση οδηγήθηκε στην Ολομέλεια, η οποία παρά την αντίθετη εισήγηση της Συμβούλου Επικρατείας Ελένης Παπαδημητρίου, έκρινε κατά πλειοψηφία συνταγματικές τις περικοπές με αποτέλεσμα να κλείσει οριστικά τόσο το θέμα της επιστροφής τους όσο και των αναδρομικών που διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, κ.λπ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ το έτος 2015 με την υπ΄ αριθμ. 2287/2015 απόφασή της είχε κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο 4093/2012 με αφορμή τις περικοπές των συντάξεων που είχαν γίνει.

Η εισήγηση 

Η εισηγήτρια πάντως τάχθηκε με τις θέσεις του ΣΤ΄ Τμήματος, επικαλούμενη και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία: "...λόγω της αποτυχίας είσπραξης των προβλεπομένων φορολογικών εσόδων και των ανείσπρακτων οφειλών παρελθόντων ετών και της αδυναμίας προώθησης των διορθωτικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεων του προγράμματος προσαρμογής, δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές", ανέφερε.

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Να σταματήσουν άμεσα τα έργα, που καταστρέφουν και υποβαθμίζουν το Μητροπολιτικό Πάρκο στο βωμό του κέρδους και της εμπορευματοποίησης.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Τηλ. Επικοιν.: 6972408401,6944914529, 6948080518
Email ep.ag.goudi@gmail.com

Αθήνα 18-5-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενώ ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαδικασία διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου που αφορά τον Φορέα Διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων και επίκειται η κατάθεσή του για ψήφιση στη Βουλή, στο χώρο του Πάρκου συμβαίνουν γεγονότα, που όχι μόνο έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το προς ψήφιση νομοσχέδιο, αλλά παραβιάζουν κατάφορα διατάξεις του ΠΔ 187/Δ/2011 (Άρθρο 4 παράγρ.7).

Στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας πολίτες-φίλοι του Πάρκου μας πληροφόρησαν ότι στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, στο πρώην αναψυκτήριο Ya, εκτελούνται οικοδομικές εργασίες και διαμορφώσεις, έχουν κοπεί δέντρα και ανεγείρεται νέο κτίριο, αφού κατεδαφίστηκε το προηγούμενο οικοδόμημα. Τούτο επιβεβαίωσαν εκπρόσωποι της Επιτροπής μας, οι οποίοι επισκέφτηκαν το χώρο. Άμεσα (9-5-2019) έγινε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων (Α. Π. 1020/1/365) και στους αρμόδιους φορείς (Α.Π Εισερχ. ΥΠΕΝ/43297/14-5-2019).

Από στέλεχος του Υπουργείου Άμυνας μας δηλώθηκε ότι θα σταματήσουν οι καταγγελλόμενες εργασίες διότι, όπως μας είπαν, παραβιάστηκε η εκδοθείσα άδεια η οποία προέβλεπε εργασίες ήπιας κλίμακας και μόνο στο εσωτερικό του υφιστάμενου κτίσματος και όχι κατεδάφισή του και επεκτάσεις στον γειτονικό με το Υa χώρο. Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές οι εργασίες συνεχίζονται και είναι φανερό ότι επιδιώκεται η δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων σε βάρος του Πάρκου.

Η Επιτροπή μας καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να σταματήσουν άμεσα τα έργα, που καταστρέφουν και υποβαθμίζουν το Μητροπολιτικό Πάρκο στο βωμό του κέρδους και της εμπορευματοποίησης. Να αποκατασταθεί επιτέλους η νομιμότητα και να αποτραπούν τα τετελεσμένα γεγονότα.

Επιπλέον ενημερώνουμε ότι το θέμα θα τεθεί στη σύσκεψη φορέων και πολιτών, στην οποία προτείνεται να συζητηθεί η οργάνωση συγκέντρωσης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή την Ημέρα Περιβάλλοντος ( 5 Ιουνίου 2019).Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαϊου 2019 σε αίθουσα στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ Λάκωνος 9 ώρα 20.00.

Η Γραμματεία της Επιτροπής
Βοζικάκης Γιώργος
Ζευγώλη Μαρία
Ζωίδης Μιχάλης
Κλεφτοδήμος Δημήτρης
Σακκά Ζωήτσα

Συσπείρωση Αριστερών Εργαζομένων ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ


συσπείρωση αριστερών εργαζομένων
Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ Ανατ. Στερεάς και Νήσων
εκλογές του Συλλόγου, Τρίτη 21 μαΐου 2019
τρία (ή μήπως τέσσερα) μνημόνια είναι πολλά
Όλοι μας βιώνουμε τις συντριπτικές επιπτώσεις των επί εννέα χρόνια συνεχιζόμενων μνημονιακών πολιτικών. Τα μνημόνια όμως δεν είναι μια προσωρινή επιλογή, αλλά ένα καθεστώς ακραίας νεοφιλελεύθερης διαχείρισης, ένα υπόδειγμα για το παρόν και το μέλλον. Πρόκειται για στρατηγική μεταβολή, για γενική εκκαθάριση δικαιωμάτων των εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων, με στόχο ένα νέο μοντέλο άγριας καπιταλιστικής ανάπτυξης και αποκατάστασης της υψηλής κερδοφορίας του κεφαλαίου, που οδηγεί στη δραματική υποβάθμιση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των λαϊκών στρωμάτων, μέσω της θέσπισης επιτροπείας και της κατάλυσης της -όποιας- δημοκρατίας. Πρόκειται για την επιστροφή σε συνθήκες πρωταρχικής συσσώρευσης, για την επιστροφή στον 19ο αιώνα κι ακόμα παραπίσω.
Η μεγαλύτερη δυσκολία όμως σήμερα δεν είναι η συνεχιζόμενη επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματά μας. Είναι το κλίμα απογοήτευσης και παραίτησης. Η υποχώρηση των μεγάλων κινημάτων μετά το 2012, η υποταγή της κυβέρνησης (μετά τη θεαματική kolotoumba), η καταρράκωση της ελπίδας για ρήξη και ο ευτελισμός της δυνατότητας εναλλακτικών πολιτικών, ενισχύουν τα υπαρκτά ρεύματα ατομισμού και κυνισμού, που οδηγούν σε πολύ επικίνδυνους δρόμους.
Απ’ αυτό το πλαίσιο δεν εξαιρείται φυσικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που με μεγαλοστομίες για «ανάπτυξη» καταφέρνει να παίρνει όλο και πιο σκληρά μέτρα, χωρίς σοβαρές αντιστάσεις. Βέβαια την «ανάπτυξη» την εννοούν με φτώχεια και υπερεκμετάλλευση, με ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και καταστροφή του περιβάλλοντος, ενώ η πραγματικότητα διαψεύδει τις όποιες «αυταπάτες», αφού η ύφεση συνεχίζει, ενώ η ανεργία (ειδικά των νέων) διατηρείται σε ύψη ρεκόρ, παρά την εφαρμογή υπερεκμετάλλευσης και ελαστικών μορφών εργασίας. Η «έξοδος απ’ τα Μνημόνια» γίνεται με όρους ασφυκτικής, «μεταμνημονιακής» πλέον, εποπτείας, διαμορφώνοντας έναν «κοινοβουλευτικό» ολοκληρωτισμό, που είναι συνολική πολιτική της ΕΕ. Όλα αυτά δείχνουν πως κανένα μέλλον δεν υπάρχει για μας μέσα σ’ αυτή τη φυλακή -με ή χωρίς μνημόνια-, καθώς και πόσο κρίσιμη είναι η μάχη για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Παράλληλα με τη συνολική επίθεση στη ζωή μας, ιδιαίτερα στη χώρα μας βιώνουμε και το δράμα των χιλιάδων προσφύγων, τραγικών θυμάτων των πολύχρονων πολέμων για τον έλεγχο των πετρελαίων και όλης της περιοχής (που οι ίδιοι αυτοί που επιτίθενται στη ζωή μας υποκινούν ή εξαπολύουν), αλλά και των ομαδικών απελάσεών τους στην «ασφαλή» Τουρκία από τη «δημοκρατική» Ε.Ε. και την «αριστερή» κυβέρνησή μας.

κι όμως, αυτή η πολιτική δεν έπεσε από τον ουρανό…
Πριν από κάποια χρόνια είχαμε δημοσιεύσει αποσπάσματα μιας έκθεσης του ΟΟΣΑ για κυβερνήσεις που θέλουν να περάσουν σκληρά μέτρα (με τη θλιβερή διαπίστωση ότι η κυβέρνηση απόδεικνύεται πολύ καλός και επιμελής μαθητής): «…Τελικά, μια ενδεχόμενη προσφυγή στο ΔΝΤ μπορεί να κάνει καλό σε μια κυβέρνηση, μιας και θα μπορέσει να απαντήσει στους επικριτές της ότι η συμφωνία με το ΔΝΤ της επιβλήθηκε, δεν το ήθελε… Μπόνους μπορούν να περικοπούν…, χρησιμοποιώντας μια πολιτική διακρίσεων, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να ενωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε ένα κοινό μέτωπο. Προφανώς δεν συμβουλεύουμε να κοπούν τα μπόνους των δυνάμεων ασφαλείας σε δύσκολες πολιτικές καταστάσεις, όπου η κυβέρνηση μπορεί να τους χρειαστεί… Μπορούμε να κόψουμε τα λειτουργικά έξοδα σε σχολεία ή πανεπιστήμια… Οι οικογένειες θα αντιδράσουν βίαια αν τα παιδιά τους δεν μπορούν να σπουδάσουν, αλλά θα δεχτούν με ήπιες αντιδράσεις μια σταδιακή μείωση της ποιότητας της… εκπαίδευσης, ενώ τα σχολεία μπορούν προοδευτικά... να πάρουν συνεισφορές από τις οικογένειες, ή να παύσουν κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα… Αν μια κυβέρνηση πρόκειται να χρειαστεί επαρκή χώρο για πολιτικές μανούβρες για την προσαρμογή, πρέπει να υποστηριχθεί από ένα ή δύο μεγάλα κόμματα …»
[του Christian Morrisson, αξιωματούχου του ΟΟΣΑ]

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Χορήγηση οδηγιών προς ΥΔΟΜ – Αναβάθμιση του συστήματος e-άδειες.

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 16/5/2019
Αρ. Πρωτ. : 7806
Προς: 1.Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη
2. Υ.Π.ΕΝ, Δ/νση Α.Ο.Κ.Α.
Μεσογείων & Τρικάλων 36
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
Μεσογείων 239


Κοιν. : Πρόεδρο και Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.

Θέμα : Χορήγηση οδηγιών προς ΥΔΟΜ – Αναβάθμιση του συστήματος e-άδειες.

Κύριε Υπουργέ

Σε συνέχεια των υπ’ αρ. 7267/18, 4496/17, 4788/18, 7563/18 και 4812/19 εγγράφων της Ομοσπονδίας μας και της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, επανερχόμαστε με αφορμή την από 15/4 «οδηγία προς ΥΔΟΜ» από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies/NAVIGATION/guide20190415ydom.pdf. Επ’ αυτής της «οδηγίας» θεωρούμε σκόπιμο και επιβεβλημένο να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:
  1. Δεν προκύπτει από πουθενά στην κείμενη Νομοθεσία, η αρμοδιότητα του ΤΕΕ να στέλνει οδηγίες προς τις ΥΔΟΜ ως οιονεί προϊστάμενός τους. Την αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα την έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  2. Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί η παράγραφος «Κάθε επιλογή προϋπόθεσης ή έγκρισης εμφανίζεται στην ΥΔΟΜ ως ξεχωριστός έλεγχος ….και εκδίδει την πράξη». Εκτός της ασάφειας της διατύπωσης, ανακύπτουν τα εξής ερωτήματα, τα οποία κατά την άποψή μας πρέπει να απαντηθούν αρμοδίως:
Α. Τι σημαίνει ότι η προϋπόθεση εμφανίζεται στην ΥΔΟΜ; Ότι η ΥΔΟΜ ως Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να ελέγχει κάτι παραπάνω από τα όσα περιγράφονται στο νόμο 4495/17 και στις 3136//31-07-18, 4520/16-10-2018 και 5716/19-12-18 σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις;
Β. Τι σημαίνει ότι μια προϋπόθεση εμφανίζεται ως ξεχωριστός έλεγχος και πώς η ΥΔΟΜ θα ελέγχει την ορθότητα της επιλογής και, εφ’ όσον δεν διαπιστώνει παραλείψεις ή λάθη θα επισυνάπτει αρχείο με βεβαίωση όρων δόμησης, όταν μάλιστα η Βεβαίωση Όρων Δόμησης εκδίδεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με απλή αίτηση; Πως συναρτάται αυτός ο έλεγχος με το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αυτόματα; Τελικώς, εκδίδονται αυτόματα ή ο υπάλληλος απλώς φορτώνεται με την ευθύνη των λαθών των αιτούντων, τα οποία και δεν του δίνεται η δυνατότητα να ελέγξει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4495/17 και των εφαρμοστικών του Υπουργικών Αποφάσεων;
3. Πως είναι δυνατόν οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης να παρέχουν Βεβαιώσεις ότι οι όροι δόμησης θα ισχύουν όχι μόνο για τη στιγμή της εκδόσεως της άδειας, αλλά για ογδόντα έτη;