Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

Περί του νέου συστήματος εισαγωγής – λαιμητόμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο λόγος…


Περί του νέου συστήματος εισαγωγής – λαιμητόμου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ο λόγος…

της Ναταλίας Λαμπρυνιάδη, φοιτήτριας Μαθηματικού ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΦΣ Μαθηματικού

Το νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, όπως παρουσιάστηκε αυτές τις μέρες στην διαδικτυακή συνέντευξη τύπου από την Ν. Κεραμέως στο πλευρό του Υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη περιλαμβάνει τη θέσπιση του νέου συστήματος εισαγωγής. Σύμφωνα τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το νέο σύστημα θα ισχύσει για τους μαθητές της φετινής Γ’ Λυκείου, γεγονός που έχει ξεσηκώσει ισχυρές αντιδράσεις και διαφωνίες.

Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα επιθετική ως προς την φύση της αναδιάρθρωσης μιας και έχει στρατηγικό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα στοχεύοντας στη συνολικότερη αναδιάρθρωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η χώρα βρίσκεται εν μέσω του δεύτερου κύματος πανδημίας, έχοντας περιορίσει πτυχές κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εν πολλοίς παραμένουν κλειστά – πέραν κάποιον εβδομάδων λειτουργίας των σχολείων- από πέρυσι το Φλεβάρη. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας, αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της «τηλεκπαίδευσης» που έχει δεχτεί δριμεία κριτική, παρόλο που η κυβέρνηση και το Υπουργείο προσπαθούν να την νομιμοποιήσουν. Η τηλεκπαίδευση πέραν των ζητημάτων αποκλεισμού που θέτει σε μερίδα μαθητών εξαιτίας της έλλειψης υλικοτεχνικού εξοπλισμού, επ’ ουδενί δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δια ζώσης εκπαίδευση. Αυτή η συνθήκη διαμορφώνει επιπλέον αναχώματα στους μαθητές-σπουδαστές, ιδιαίτερα μάλιστα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά του λυκείου. Οι πρώτες δύο τάξεις καλούνται να υπερβούν τον σκόπελο της τράπεζας θεμάτων και η τρίτη τάξη έχει να ανταπεξέλθει στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μία αναφορά στην Τράπεζα Θεμάτων, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος στην Α’ λυκείου, μετά από το 2013. Πρακτικά, πρόκειται για έναν τεράστιο όγκο προτεινόμενων θεμάτων, από τον οποίο θα επιλέγονται θέματα που θα καλύπτουν το 50% της εξεταζόμενης ύλης στις προαγωγικές και απολυτήριες (ενδοσχολικές) εξετάσεις σε Α’, Β’, και Γ’ Λυκείου αντίστοιχα. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις και το επίπεδο δυσκολίας, θα οξύνει την εντατικοποίηση σε τεράστιο βαθμό, σε μια λογική «πανελληνίων». Είναι άστοχο να θεωρεί κανείς πως θα διευκολύνει τους μαθητές, δήθεν λόγω του πεπερασμένου των θεμάτων που θα επιλέγονται, καθώς θα μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο που θα είναι αδύνατο να καλύψει κανείς. Υπό τον φόβο της αποτυχίας οι μαθητές θα στρέφονται ολοένα και σε περισσότερα βιβλία και θα αυξηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων σε φροντιστήρια. Επίσης πρακτικά αυξάνει την εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα, που μέχρι τώρα επαφιόταν στον κάθε καθηγητή, να επιλέξει τα 2/3 της διδαχθείσας ύλης για τη διαμόρφωσης της υπό εξέταση ύλης, με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε τμήματος και του πώς κύλησε η χρονιά. Μέσω της τράπεζας θεμάτων θα επιλέγονται με κλήρωση τυχαία θέματα από την τράπεζα, που η βάση εκκίνησής τους θα είναι η συνολική ύλη του μαθήματος με βάση τις εγκυκλίους και το αναλυτικό πρόγραμμα, επομένως μιλάμε για αύξηση της εξεταστέας ύλης κατά 1/3!

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Ποιος γνωρίζει τη Σύμβαση Άαρχους;

Ποιος γνωρίζει τη Σύμβαση Άαρχους;Επιμέλεια: Βάννα Σφακιανάκη

Η Ελληνική Βουλή κύρωσε το 2005 τη Διεθνή Σύμβαση που υιοθετήθηκε στο Άαρχους της Δανίας το 1998 και κατοχυρώνει στους πολίτες δικαιώματα στον τομέα του περιβάλλοντος.

α) Ο πρώτος πυλώνας της Σύμβασης αφορά στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Οι πολίτες δικαιούνται να ζητούν πληροφορίες και οι δημόσιες αρχές είναι υποχρεωμένες να τις παρέχουν (άρθρο 4). Επί πλέον οι δημόσιες αρχές είναι υποχρεωμένες να συλλέγουν στοιχεία και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους πολίτες (άρθρο 5).

β) Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων.

Οι πολίτες δικαιούνται να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για συγκεκριμένες δραστηριότητες και έργα (άρθρο 6), στην προετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών (άρθρο 7) και στην προετοιμασία νόμων, κανονισμών και νομικά δεσμευτικών κανόνων (Άρθρο 8).

γ) Ο τρίτος πυλώνας αφορά στο δικαίωμα στη δικαστική προστασία σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω δικαιωμάτων.

Ο πυλώνας αυτός ουσιαστικά ενδυναμώνει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 9) και εξασφαλίζει πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης από δικαστήριο ή άλλον ανεξάρτητο φορέα που καθορίζεται από νόμο, για κάθε πολίτη που θεωρεί ότι το αίτημα του για πληροφορίες έχει αγνοηθεί ή έχει απαντηθεί ανεπαρκώς.

Θα πει κανείς, που γίνονται όλα αυτά; Και η απάντηση είναι βέβαια, πουθενά!

Συνέχιση της Απεργίας – Αποχής των 6 Ομοσπονδιών μέχρι 5/2/2021

 Συνέχιση της Απεργίας – Αποχής των 6 Ομοσπονδιών μέχρι 5/2/2021

          Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε συνέχεια της κοινής ανακοίνωσης 7 Ομοσπονδιών στις 12/11/2020 , του από 23/11/2020 Εξώδικου μας, με το οποίο προκηρύξαμε Απεργία – Αποχή από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αλλά και άλλων κοινών μας δράσεων (κοινή Συνέντευξη Τύπου, κοινή Στάση Εργασίας στις 8/12/2020,παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον ΓΓ και όχι τον Υπουργό στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, συναντήσεις με αντιπροσωπείες κομμάτων κλπ) και κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα μας, αποφασίζουμε τη συνέχιση της Απεργίας – Αποχής και για το διάστημα 23/1/2021 έως και 5/2/2021, όπως μας δίνει το δικαίωμα το από 23/11/2020 κοινό μας Εξώδικο.

          Η κατάθεση του Νομοσχεδίου για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/16 εδώ και εδώ), που ενισχύει και διευρύνει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, που γενικεύει τις “συνέργειες” Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, με την ταυτόχρονη άρνηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συζητηθούν αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών κλπ), η προώθηση ΚΥΑ με την οποία απαξιώνονται δημόσιες υπηρεσίες (πχ κτηνιατρικές) αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη ρύθμιση για τα κολλέγια (που νομιμοποιεί και εγκαθιστά την ιδιωτική εκπαίδευση, δίνοντας ανεξέλεγκτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους τη στιγμή που εκκρεμεί εδώ και χρόνια η έκδοση τους για πολλές ειδικότητες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων.

          Συγκεκριμένα συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23/11/2020 έως και 5/2/2021 καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, από 23/1/2021 έως και 5/2/2021  με ανάλογη από τις εξελίξεις χρονική επέκταση.

          Από την απεργία – αποχή συνεχίζουν να εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης - αποκατάστασης φυσικών καταστροφών γιατί η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη.

          Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις υγειονομικών και νεολαίας αυτής της περιόδου. Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας με όλα τα μέσα προστασίας, στο Υπ. Εσωτερικών την Τετάρτη 3 Φλεβάρη στις 12μμ, ενάντια στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού σε ιδιώτες και ζητάμε συνάντηση με τον  Υπουργό Εσωτερικών.

          Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

  Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου

  Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

  Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού

  Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

22/1/2021

Οι Ομοσπονδίες

  1. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.       2.  Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.              3. Π.Ο.Σ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

    4. Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ.          5. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.        6. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Με τη στήριξη και της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Λεφτά για την Παιδεία και όχι για αστυνομοκρατία

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             

                                                                    Αθήνα,  21/1/2021


Όχι στο Νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Λεφτά για την Παιδεία και όχι για αστυνομοκρατία

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους αγώνες των Πανεπιστημιακών, των Φοιτητών, των εργαζόμενων στα πανεπιστήμια αλλά και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για απόσυρση του Νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια, το οποίο φέρνει ένταση των ταξικών φραγμών, της καταστολής, του αυταρχισμού και στο βάθος την ιδιωτικοποίησης της παιδείας. 

Η κυβέρνηση, όπως έχει κάνει όλο το διάστημα της πανδημίας, αξιοποιεί τα περιοριστικά μέτρα, ελπίζοντας ότι θα αποφύγει τις αντιδράσεις από την κοινωνία. Το νομοσχέδιο προβλέπει: 

- Την σύσταση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για 1.000 οργανικές θέσεις κατώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ και ειδικών φρουρών με δικαίωμα προανάκρισης. Αφήνει μάλιστα ανοιχτό το ζήτημα της οπλοφορίας τους, στη διακριτική ευχέρεια των Υπ. Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, καταλύοντας έτσι πλήρως το κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων! Τη στιγμή που όλες οι Υπηρεσίες στενάζουν από την υποστελέχωση, λεφτά υπάρχουν μόνο για αστυνομικούς!

- Την συγκρότηση «Πειθαρχικών Συμβουλίων Φοιτητών», σε μια προσπάθεια να βάλουν ταφόπλακα στις διεκδικήσεις εργαζομένων και φοιτητών. 

- Την εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας (κάμερες, συστήματα ανίχνευσης κτλ) και την περίφραξη των Πανεπιστημίων κατά παρέκκλιση κάθε πολεοδομικής διάταξης και τη λήψη μέτρων ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους των πανεπιστημίων, τη στιγμή που οι ακαδημαϊκές διαλέξεις οφείλουν να είναι ανοικτές και ελεύθερες.

- Δυσχεραίνουν την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια μέσω αλλαγών στις εξετάσεις (τριπλή βάση εισαγωγής η οποία θα λειτουργεί ως πολλαπλό φίλτρο αποκλεισμού των μαθητών) και επαναφέρουν τη δαμόκλειο σπάθη των διαγραφών φοιτητών τη στιγμή που ολοένα και περισσότερους φοιτητές εργάζονται, αλλά και πάρα πολλοί εργαζόμενοι φοιτούν για δεύτερο πτυχίο σε σχολές.

- Η κυβέρνηση με τον ίδιο νόμο «για την εκπαίδευση» τροποποιεί το άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα περί διατάραξης της λειτουργίας υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα τυποποιείται στην πρώτη παράγραφο ως αδίκημα η είσοδος και παραμονή στον χώρο δημόσιας υπηρεσίας «παρά την ρητή εναντίωση» της τελευταίας. Η διάταξη τυποποιεί ως «έγκλημα» τις παραστάσεις διαμαρτυρίας σε όργανα διοίκησης, αλλά και σε κάθε άλλο όργανο ΝΠΔΔ ή υπηρεσία, όπως λ.χ. κινητοποιήσεις πολιτών, Σωματείων και φορέων σε δημοτικά/περιφερειακά συμβούλια.

- Μέσω των δυσκολιών αυτών (πρόσβασης, διαγραφών, αυταρχισμού, κόστους) θέλουν να μεταφέρουν «πελατεία» στα ιδιωτικά κολέγια στα οποία πρόσφατα απέδωσαν και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς κανέναν έλεγχο!

- Δεν ξεχνάμε τέλος, ότι εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει επιλύσει το θέμα με την αναγνώριση integrated master στους συναδέλφους μας με πτυχία εξωτερικού παρά τις συνεχείς μας οχλήσεις!

Ως επιστήμονες που έχουμε περάσει από τα Πολυτεχνεία, ως εργαζόμενοι σε αυτά και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ως γονείς αλλά και ως πολίτες που αναγνωρίζουμε την αξία της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας αλλά και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων δε μπορούμε παρά να ενώσουμε τη φωνή μας με το εκπαιδευτικό κίνημα: Τα πανεπιστήμια δεν έχουν ανάγκη από μηχανισμούς καταστολής και αυταρχισμό, έχουν ανάγκη από προσωπικό, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, φοιτητική μέριμνα, χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών τους.

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Η Ενωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) καταγγέλει ότι η πλατφόρμα emvolio.gov.gr ήταν έτοιμη πριν την προκήρυξη διαγωνισμού και υλοποιήθηκε με εντελώς άγνωστη διαδικασίαΠολύ σοβαρές καταγγελίες περιέχει η επιστολή της Ενωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) σε επιστολή της που δημσιοποίησε για τις διαδικασίες του διαγωνισμού υλοποίησης της πλατφόρμα emvolio.gov.gr, που είναι σε λειτουργία για την καταχώρηση ραντεβού εμβολιασμού για τους πολίτες. Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή, χωρίς περικοπές, σχόλια ή επισημάνσεις.

Εδώ και λίγες μέρες η πλατφόρμα emvolio.gov.gr είναι σε λειτουργία για την καταχώρηση ραντεβού εμβολιασμού για τους πολίτες1. Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα, δεν γνωρίζουμε πρακτικά τίποτα για τη διαδικασία κοστολόγησης, προκήρυξης διαγωνισμού, ανάθεσης σε ανάδοχο, υλοποίησης, αξιολόγησης και παράδοσης-παραλαβής ως έργο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ).

Συγκεκριμένα, μετά από εξαιρετικά μικρό διάστημα δημοσιοποίησης της πρόθεσης εκ μέρους του ΕΟΔΥ και των συναρμόδιων υπουργείων να δημιουργηθεί μια τέτοια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στις 11/1/2021 παρουσιάστηκε επίσημα2,3 ήδη έτοιμη και σε πλήρη λειτουργία.

Στο μεταξύ, τρεις μέρες νωρίτερα την Παρασκευή 8/1/2021 ανακοινώθηκε από την ΗΔΙΚΑ η έναρξη του σχετικού διαγωνισμού4, με ημερομηνία λήξης Τρίτη 12/1/2021 στις 10πμ. Στην προκήρυξη αναφέρεται πως “Η διαδικασία επιλογής οικονομικού φορέα για διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί εκτός της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), στα γραφεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., επί της Λυκούργου 10, Αθήνα 10551”. Κατά συνέπεια ο διαθέσιμος χρόνος υποβολής προσφορών ήταν λιγότερο από μιάμιση εργάσιμη ημέρα, με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΗΔΙΚΑ, εν μέσω περιορισμών μετακίνησης λόγω της πανδημίας.

Το γεγονός ότι η πλατφόρμα παρουσιάστηκε έτοιμη το Σάββατο 11/1/2021 από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί καν η υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό που ήταν ενεργός, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις από φορείς και πολιτικά κόμματα5,6, η ΗΔΙΚΑ με νέα απόφασή της την ίδια μέρα ματαίωσε τη διαγωνισμό7.

Πράγμα που σημαίνει ότι, βάσει της αρχικής προκήρυξης, ένα έργο ΤΠΕ για το Δημόσιο και μάλιστα σχετιζόμενο με τη δημόσια Υγεία τελικού κόστους 723.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, χωρίς να υπάρχει ούτε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού, ούτε απευθείας ανάθεσης, χωρίς καμία πληροφορία ποιος και βάσει ποιας διαδικασίας το υλοποίησε, σε ποιο (προγενέστερο) χρόνο, πως (αν) πληρώθηκε, με βάσει ποια σύμβαση και για πόσο χρονικό διάστημα ως προς τη συντήρηση της πλατφόρμας, εφόσον η αρχική προκήρυξη δεν ισχύει και επομένως ούτε οι προβλεπόμενοι όροι της.

Δελτίο Τύπου Ομοσπονδιών για την κινητοποίηση στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/1/2021 η προγραμματισμένη κινητοποίηση μας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια της “Κοινής Δήλωσης επτά (7) Ομοσπονδιών σχετικά με τη διαρκή προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών“, αλλά και του από τις 16/11/2020 Εξώδικού μας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν πολλά μέλη από τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών μας, των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων μας και εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ. Για άλλη μια φορά υπήρξε έντονη αστυνομική παρουσία στην κινητοποίηση μας αλλά σε αντίθεση με το Υπουργείο Εσωτερικών (8/12/2020) υπήρξε ανταπόκριση για συνάντηση με το Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κο Καραγιάννη. Στη συνάντηση στην οποία από πλευράς μας συμμετείχαν εκπρόσωποι και των επτά Ομοσπονδιών, παρουσιάστηκαν οι θέσεις μας όπως αποτυπώνονται στην κοινή μας δήλωση και ειδικότερα θέματα που αφορούν τις αλλαγές στο Ν.4412/16 που ενισχύει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων.

Από πλευράς του Γεν. Γραμματέα ενώ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να εισαχθεί το συντομότερο στη Βουλή το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις, αρνήθηκε να συζητήσει αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών κλπ), χαρακτηρίζοντας ως «γόνιμο διάλογο» μόνο ότι σχετίζεται με δευτερεύουσες πλευρές του. Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση γενίκευσης της “συνέργειας” Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, ενώ δεν υπήρξε καμία ουσιαστική δέσμευση για ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών οι οποίες στενάζουν από την υποστελέχωση, σημειώνοντας ότι έτσι «ενισχύεται ο επιτελικός ρόλος των δημοσίων υπηρεσιών»!

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε από κοινού για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και διεκδικούμε:

1. Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου

2. Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

3. Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.

4. Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

20/1/2021

Οι Ομοσπονδίες:

1. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 2. Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. 3. Π.Ο.Σ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

4. Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. 5. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 6. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 7. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Όχι στο Πανεπιστήμιο Φυλακή - Όχι αστυνομία στις σχολές μας

Δείτε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που οργάνωσαν Φοιτητικοί Σύλλογοι με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών. Σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα διαδηλώνει στις 12μμ στα Προπύλαια.
Να σταθούμε δίπλα τους...


Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν θα μείνει αδρανής. 
Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Παντείου και Ιστορικού Αρχαιολογικού ΑΠΘ διοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση την Τρίτη 19/1 στις 19:00 με ομιλητές:
- Δημήτρης Καλιαμπάκος, κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών 
- Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
- Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής στο ΕΚΠΑ 
- Χρήστος Ταξιλτάρης, καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ 
Θα τοποθετηθούν φοιτητές από διάφορους Φοιτητικούς Συλλόγους

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Εταιρεία με «παρελθόν» αναλαμβάνει την ανάπλαση του Λόφου Στρέφη

Εταιρεία με «παρελθόν» αναλαμβάνει την ανάπλαση του Λόφου Στρέφη

Μεγάλα ερωτηματικά προκύπτουν από την επιχείρηση του Δήμου Αθηναίων, για ανάπλαση του Λόφου του Στρέφη στη περιοχή των Εξαρχείων. Η δημοτική αρχή «έδωσε» τη μελέτη της ανάπλασης στην Prodea Investments, την μετονομασμένη δηλαδή «ΠΑΝΓΑΙΑ», η οποία είχε εμπλακεί σε υπόθεση της ΕΤΕ ξεπουλήματος ακινήτων το 2013, με την υπόθεση να είχε πάρει μάλιστα και τον δρόμο της δικαιοσύνης. Παράλληλα αν και η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ύψους 1 εκατομμυρίου, ο Δήμος δεσμεύτηκε να αναλάβει μέρος των εργασιών. Ανάμεσα σε αυτές προβλέπεται και η εγκατάσταση περίφραξης και καμερών, ενώ παράλληλα ο Δήμος αναλαμβάνει και το ρόλο του χωροφύλακα αφού θα πρέπει να αστυνομεύει τον Λόφο τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών όσο και μετά το πέρας αυτών.


Σε επενδυτικό φιλέτο φαίνεται πως μετατρέπεται και ο Λόφος του Στρέφη στη περιοχή των Εξαρχείων, με την απόφαση του Δήμου Αθηναίων να δώσει την ανάπλασή του στην εταιρεία Real Estate, Prodea Investments. Πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Ιανουαρίου, εγκρίθηκε η «υιοθέτηση» του λόφου από την εταιρεία, με την περιοχή 40,5 στρεμμάτων να γίνεται η μεγαλύτερη περιοχή που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την Πόλη σου», το οποίο «τρέχει» με τη λογική ότι κάθε τι δημόσιο δεν είναι και κρατικό και αποτελεί πρόγραμμα ανάπλασης δημοσίων χώρων με τη σύμπραξη Δήμου και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Η εταιρεία δεσμεύεται να εκπονήσει μελέτη κόστους 1 εκατομμυρίου για την ανάπλαση του Λόφου του Στρέφη και να πραγματοποιήσει μέρος των έργων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου, ανάπλασης των μονοπατιών, δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος καμερών στον Λόφο. Ωστόσο ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, Ευγ. Κολλάτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» διαφώνησε σε περίπτωση που η εγκατάσταση «αντιβαίνει στο νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Από πλευράς του ο Δήμος σε κάποιες περιπτώσεις δεσμεύτηκε να εξετάσει και να εγκρίνει μελέτες εντός ασφυκτικού πλαισίου πέντε εργάσιμων ημερών, ενώ το έργο έχει συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί «εκτός απροόπτου» την 1η Ιουλίου του 2023. Παρ’ όλα αυτά η σύμβαση προβλέπει και τους λόγους «ανωτέρας βίας» καθώς ορίζει ότι αν υπάρχουν τέτοιες αιτίες που αποδεδειγμένα «δεν οφείλονται σε υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του Δήμου ή των προστηθέντων, συμβούλων, μελετητών και εργολάβων με τους οποίους θα έχει συνεργασθεί, συμπεριλαμβανομένων ως τέτοιων λόγων ανωτέρας βίας και δικαστικών εμπλοκών διοικητικής φύσης και μόνον, αναστέλλονται οι προθεσμίες της ανωτέρω παραγράφου για όσο χρόνο διαρκεί ο λόγος αυτός».

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου.

 https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/19.1.2021_enimerosi_apothematiko_8380.pdf

ΦΕΚ Β΄ / 6023-31-12-2020  .pdf


Θέμα : Ενημέρωση για το αποθεματικό του πόρου. 

Συνάδελφοι/σες 

Σε συνέχεια της από 11/12 ενημέρωσης μας ενημερώνουμε για τις αποφάσεις της Συνεδρίασης της αρμόδιας Διαχειριστικής Επιτροπής στις 17/12/2020, οι οποίες σταδιακά οδεύουν προς υλοποίηση. Σύμφωνα με αυτές: 

(α) μέρος του αποθεματικού που αφορά στα έτη 2011 έως και 2013 έχει ήδη μεταφερθεί σε λογαριασμό του ΤΕΕ ώστε να εκκινήσουν οι διαδικασίες απόδοσης του στους δικαιούχους. Το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε για τα έτη 2011,2012 και 2013 ανέρχεται περίπου στα 19 εκατ. € από το οποίο ο eΕ.Φ.Κ.Α. έχει παρακρατήσει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 4 του ΦΕΚ 2276/11-06- 2019, όπως προέβλεπε και ο προϋπολογισμός του για το 2020. 

(β) έχει εγκριθεί ο Πίνακας των ανθρωπομηνών των δικαιούχων του πόρου που συνέταξε το ΤΕΕ. 

(γ) η Επιτροπή δια του Συντονιστή της εισηγήθηκε την τροποποίηση της ΚΥΑ σε δύο σημεία, η οποία και υπογράφει την 31/12/2020 και κυκλοφόρησε χθες σε ΦΕΚ 6023/Β/31-12-2020 (επισυναπτόμενο). Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ: «αποφασίζουμε: Η περ. γ) της παρ. 4 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.25141/2355/3.06.2019 (Β’ 2276) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «4. γ) ποσοστό μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) για τραπεζικές προμήθειες και διαχειριστικά έξοδα του TEE» «5. Η διάθεση του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31/12/2021» Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.25141/ 2355/3.06.2019 (Β΄2276) κοινή υπουργική απόφαση ισχύει, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Β/7/ οικοθ.41089/3624/3-10-2019 (Β’ 3841) κοινή υπουργική απόφαση.» 

(δ) Η ΚΥΑ επίσης προβλέπει σύμφωνα και με τις αποφάσεις τις διαχειριστικής Επιτροπής «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2021 του e-ΕΦΚΑ, ύψους 28 εκ. € η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 6429 του προϋπολογισμού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης και λοιπών παροχών έτους 2021 του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο θα εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση, αποφασίζουμε:», δηλαδή το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τα υπόλοιπα έτη 2014 έως και 31/5/2019 ανέρχεται περίπου στα 28 εκατ. €. 

(ε) το ΤΕΕ έχει περίπου 8.000 έγκυρα ΙΒΑΝ δικαιούχων και ότι έχει ξεκινήσει την δημιουργία διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην οποία οι περίπου 4.000 υπόλοιποι δικαιούχοι θα συμπληρώνουν τον ΙΒΑΝ και την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία. 

Συνάδελφοι/σες, σαφή χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχουν ακόμη, θα ενημερώνουμε όμως σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη. Καλή και αγωνιστική χρονιά με υγεία και δύναμη σε όλους και όλες.

Σε κίνδυνο σημαντικά μνημεία του Πειραιά από την COSCO


Σε κίνδυνο σημαντικά μνημεία του Πειραιά από την COSCO

Δήμητρα Βήνη | 
17 Ιανουαρίου, 2021

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΟΛΠ Α.Ε, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Πειραϊκή, μετά από αίτηση που είχαν καταθέσει το Παρατηρητήριο Πειραϊκής με 24 πολίτες.

Σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή «…υφίσταται κατεπείγουσα περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία των σχετικών δικαιωμάτων των αιτούντων αφού η εν λόγω προσβολή της προσωπικότητάς τους συνεπεία των ενεργειών της ΟΛΠ είναι διαρκής, προκαλώντας ακόμη και σήμερα τα βλαβερά αποτελέσματα στην υγεία και την ταυτότητά τους...». Η ίδια απόφαση δέχεται επίσης την επιπλέον ρύπανση της θάλασσας στις 10-12-20 από τις επιχωματώσεις και τη συντριβή του κεσόν στα δυο «ενώ τα άγνωστης προέλευσης υλικά έχουν πλήρως διαρρεύσει στη θάλασσα, αλλά και στο χώρο του ταφικού μνημείου του Θεμιστοκλή».

Η πολιτιστική κληρονομιά του Πειραιά έχει παραχωρηθεί στη δικαιοδοσία του master plan της COSCO, παρά τις διεθνείς συμβάσεις όπου αναγνωρίζεται ότι η κληρονομιά αυτή αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό και η διαχείρισή της είναι κοινωνική λειτουργία. Στην πράξη, για τα σωζόμενα μνημεία της Πειραϊκής έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις των οποίων τόσο η υλοποίηση όσο και η επίβλεψή τους έχουν ανατεθεί στην ΟΛΠ ΑΕ.

Η καταιγίδα διέλυσε τις επιχωματώσεις

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Χωροταξικοί απολογισμοί

EUROKINISSI17.01.2021, 13:30
Χωροταξικοί απολογισμοί
Νίκος Τσεμάνης

Ένα νέο χωροταξικό νομοσχέδιο (4759/2020), σημαντικό για την ποιότητα του χώρου που ζούμε, ψηφίστηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2020. Τα κόμματα τις αντιπολίτευσης το καταψήφισαν και εγκρίθηκε με 157 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Κανένας κυβερνητικός βουλευτής δεν εξέφρασε αντίθετη άποψη. Αμφιβάλλω αν το είχε διαβάσει κανένας από τους βουλευτές που το ψήφισαν και δεν τους αδικώ. Η ανάγνωση της πολεοδομικής μας νομοθεσίας θυμίζει τους δώδεκα άθλους του Αστερίξ.

Η τραγικά δαιδαλώδης πολεοδομική νομοθεσία στη χώρα μας δεν είναι τυχαία. Είναι το απόσταγμα από μαγειρεμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις που αποτυπώνουν χρόνια τώρα απίθανες συμφεροντολογικές εξισώσεις, κυλιόμενες νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, ίντριγκες και ρουσφέτια που παρουσιάζονται συνήθως σαν χωροταξικά νομοσχέδια εθνικής στρατηγικής σκοπιμότητας.

Το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση. Η πιο κάτω ανάλυση ενδεικτικών άρθρων του νέου νομοσχεδίου είναι αποκαλυπτική:

1. Οι χωρικοί επιστήμονες

Άρθρα Α1 έως Α172. Ένα διοικητικό όργανο, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α, αποτελούμενο από δέκα εντεταλμένους-από τον Υπουργό Περιβάλλοντος- συμβούλους, διευθυντές, χωρικούς επιστήμονες και άλλους καλείται χωρίς κτηματολόγια, χωρίς δασικούς χάρτες, χωρίς χωροταξικές μελέτες, να μοιράσει δικαιώματα εκμετάλλευσης της Ελλάδας σε επιχειρηματικά συμφέροντα όσο πιο γρήγορα μπορεί, με fast track διαδικασίες.

Τα δημοτικά συμβούλια, οι δήμαρχοι, οι τοπικοί σύλλογοι, οι κάτοικοι παρακάμπτονται με τον νέο νόμο σε χωροταξικές επιλογές που αφορούν αποκλειστικά τους ίδιους και την ποιότητα της ζωής τους.

2. Η προειδοποιητική ρουσφετολογία 

Άρθρο 40. Ο υπουργός περιβάλλοντος εμφανίζεται στις τηλεοράσεις και προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες μικρών εκτός σχεδίου οικοπέδων κατά μήκος δρόμων και γύρω από παραδοσιακούς οικισμούς ότι έχουν διορία έξι χρόνια να τρέξουν να χτίσουν για να προλάβουν δυσμενείς για τα οικόπεδα τους, χωροταξικές ρυθμίσεις που ο ίδιος ο υπουργός για λόγους δημοσίου συμφέροντος προτείνει. Η υποκρισία στην πολιτική σκοπιμότητα ξεπέρασε τα όρια της.

Ας ελπίσουμε ότι η μεθόδευση αυτή, που εύστοχα νομίζω χαρακτηρίστηκε ως αρχή της προειδοποιητικής ρουσφετολογίας στον ελληνικό χώρο, δεν θα γενικευτεί ακυρώνοντας στην πράξη κάθε έννοια χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε αυτή τη χώρα.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Όχι στην παράδοση των δημόσιων/κρατικών μουσείων στους ιδιώτες

 

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                                                                     

                                                                    Αθήνα,  18/1/2021                                   

Όχι στην παράδοση των δημόσιων/κρατικών μουσείων στους ιδιώτες


 

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2020 (σε μία περίοδο κατά την οποία τα Μουσεία παραμένουν κλειστά λόγω της πανδημίας), η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο και σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο, που θα μετατρέψει σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) τα πέντε μεγαλύτερα ελληνικά δημόσια μουσεία που λειτουργούν ως ανεξάρτητες περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). Πρόκειται για τα σημαντικότερα δημόσια μουσεία που αποτελούσαν πάντα αναπόσπαστο τμήμα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και λειτουργούσαν στην ελληνική επικράτεια ως αντιπρόσωποι μεγάλων γεωγραφικών περιοχών και των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν σε αυτές.

Μια τέτοια σοβαρή - νομικού, διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα - μεταρρύθμιση, η οποία παρουσιάζεται ως τετελεσμένο γεγονός, αφορά σε οργανισμούς που βρίσκονται στον πυρήνα της προστασίας, διαχείρισης και προβολής της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα έπρεπε, λοιπόν, να έχουν τουλάχιστον ενημερωθεί οι εμπλεκόμενοι φορείς και να τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν τεκμηριωμένα την άποψή τους.

Τα μεγάλα μουσεία έχουν επιδείξει σημαντικό σε ποσότητα και ποιότητα έργο στην κατεύθυνση της ανάδειξης και της προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς προωθώντας την επιστημονική έρευνα, διαχέοντας την επιστημονική γνώση στην κοινωνία, προάγοντας την πολιτιστική δημιουργία και βέβαια, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη.

Η μετατροπή των μεγάλων μουσείων σε ΝΠΔΔ δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση και από καμία άποψη τη βελτίωση της λειτουργίας τους και της προσφοράς τους. Αντίθετα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υποβάθμισή τους και την υπαγωγή τους στον άμεσο έλεγχο οποιασδήποτε κυβερνητικής εξουσίας σε κάθε επίπεδο. Στην ιεραρχική δομή των μουσείων προστίθενται διορισμένα διοικητικά συμβούλια, που επιβαρύνουν οικονομικά τη λειτουργία των μουσείων και καθορίζουν τη μουσειακή πολιτική. Η νομική μορφή του Ν.Π.Δ.Δ. παρέχει τη δυνατότητα συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα ή ανάθεσης τομέων (όπως η φύλαξη) σε εταιρείες, ή ακόμα και προνομιακές σχέσεις με Ιδρύματα Πολιτισμού που αδημονούν να εισβάλουν και στον χώρο της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ένα άλλο μείζον θέμα είναι ότι ο ΟΔΑΠ (πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων) θα στερηθεί τα έσοδα των μεγάλων Μουσείων, μέρος των οποίων διανέμονται στα υπόλοιπα μικρότερα περιφερειακά μουσεία της χώρας. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση; Θα αυξηθεί η κρατική χρηματοδότησή τους ή θα κλείσουν οριστικά;

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέλημα του νομοθέτη και των εκάστοτε κυβερνήσεων είναι η διασφάλιση του κρατικού χαρακτήρα των Μουσείων, γεγονός που εγγυάται τον προσανατολισμό της πολιτιστικής πολιτικής του κράτους. Για τον λόγο αυτό, η διοίκησή τους γινόταν ανέκαθεν από κρατικούς λειτουργούς εντός του πλαισίου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της οποίας τα Μουσεία πρέπει να συνεχίσουν να είναι οργανικά τμήματα και όχι από Διοικητικά Συμβούλια που θα αλλάζουν κάθε φορά μαζί με τις κυβερνήσεις.

Ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να τον διαφυλάξουμε. Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει τη συμπαράστασή της στο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των Μουσείων και συμπαραστέκεται στον αγώνα τους ενάντια στην προγραμματιζόμενη αυτονόμηση των 5 μεγαλύτερων δημόσιων Μουσείων της Ελλάδας και στη μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ.


Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού (2 δισ. ευρώ) στα σκουπίδια

 

Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού (2 δισ. ευρώ) στα σκουπίδια

Η αποτυχία της ελληνικής Πολιτείας να χτίσει αποδοτικά πάνω στην ανακύκλωση και ο γαλάζιος εμφύλιος για τους «μπλε κάδους» και τα «σπιτάκια» που κόστισε στους εμπλεκόμενους υπουργούς Τ. Θεοδωρικάκο και Κ. Χατζηδάκη.

«Εκεί όπου απέτυχε το Δημόσιο πληρώνοντας αρκετά, θα πετύχουν οι επιχειρήσεις εισπράττοντας περισσότερα». Θα μπορούσε να είναι το κεντρικό μότο πάνω από το γραφείο κάθε νεοφιλελεύθερης ψυχής που έχει αναλάβει να διαχειριστεί τις τύχες της Ελλάδας. Τι συμβαίνει όμως όταν τέτοια γραφεία καλούνται να ασχοληθούν με θέματα «ταπεινά» όπως τα σκουπίδια;

Η «Εφ.Συν.» ανοίγει σήμερα τον φάκελο της διαχείρισης των απορριμμάτων, πιάνοντάς τον από τη, θεωρητικώς, λιγότερο δύσοσμη άκρη του, την ανακύκλωση. Μια έννοια η οποία ήρθε από την Εσπερία τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις χωματερές τής σήψης, αναγεννώντας χρήσιμα υλικά που ο άκρατος καταναλωτισμός μετέτρεπε σε απόβλητα. Για να αποδειχθεί ότι η ελληνική Πολιτεία όχι μόνο δεν κατάφερε να χτίσει αποδοτικά πάνω στην ιδέα, αλλά επέτρεψε να σηκωθούν «αυθαίρετα» που απορρόφησαν κονδύλια χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Διήμερος αποκλεισμός της Πολυτεχνειούπολης από εργαζομένους, φοιτητές, ερευνητές ΕΜΠ

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Διήμερος αποκλεισμός της Πολυτεχνειούπολης από εργαζομένους, φοιτητές, ερευνητές ΕΜΠ

Διαφωνούν με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και οι… αστυνομικοί. «Είναι βέβαιο ότι αντί να μειωθούν οι εντάσεις, θα αυξηθούν οι κίνδυνοι και μάλιστα με θύματα πρώτους τους αστυνομικούς», αναφέρει, ανάμεσα στα άλλα, σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλληλων (ΠΟΑΣΥ)


Σε διήμερο αποκλεισμό της Πολυτεχνειούπολης, την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Γενάρη προχωρούν εργαζόμενοι, φοιτητές και ερευνητές του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Η πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΜΠ αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο Κεραμέως και κυβέρνησης για τα ΑΕΙ, το οποίο εντείνει τους φραγμούς στις σπουδές και κλιμακώνει την καταστολή, με την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Σχετικές αποφάσεις έχουν πάρει οι Σύλλογοι των φοιτητών του ΕΜΠ καθώς και οι Σύλλογοι Διοικητικών Υπαλλήλων, Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδιακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω Σύλλογοι, σήμερα, Δευτέρα 18 Γενάρη και ώρα 12μ., στην πύλη Ζωγράφου, πραγματοποιούν σύσκεψη συντονισμού, των κινητοποιήσεων και αντιδράσεών τους. στην πύλη Ζωγράφου, σύσκεψη συντονισμού.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Σχεδόν ένα χρόνο τώρα τα ιδρύματα παραμένουν κλειστά και οι φοιτητές αναγκάζονται να ξοδεύουν τα φοιτητικά τους χρόνια πίσω από μια οθόνη, ξεκομμένοι από τον κοινωνικό τους χώρο και τη συνύπαρξη με τους συναδέλφους τους. Ο εγκλεισμός της νεολαίας έχει δώσει στην κυβέρνηση το χώρο να προχωρήσει την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση σε σημείο που ούτε η ίδια δεν θα φανταζόταν, φέρνοντας την αστυνομία και τις δυνάμεις καταστολής μέσα στις σχολές μας! Ο νέος Υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος, πριν λίγες μέρες δήλωσε πως οι σχολές δεν πρόκειται να ανοίξουν ούτε το εαρινό εξάμηνο, δήλωση που δεν βασίζεται σε υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης να διατηρήσει απονεκρωμένα τα ιδρύματα.

H δυναμική της επιδημίας για αρχάριους
Η μαθηματική περιγραφή της επιδημίας για αρχάριους

Από τους Ηλία Ιωακείμογλου και του Γιώργο Γαλανή

η δυναμική της επιδημίας για αρχάριους by DimitrisPeter on Scribd


Το ζήτημα με ποιο τρόπο αναπτύσσεται μια επιδημία και πώς μπορούμε να την θέσουμε υπό έλεγχο, έχει λυθεί ως μαθηματικό πρόβλημα εκατοντάδες φορές από χιλιάδες μαθηματικούς και επιδημιολόγους, και άλλες τόσες φορές τα αποτελέσματα των μαθηματικών μοντέλων έχουν επαληθευθεί από τα απολογιστικά στοιχεία. Εάν δεν επαληθεύονταν, οι μαθηματικές αναλύσεις της επιδημιολογίας θα είχαν ήδη απορριφθεί, όπως γίνεται σε όλες τις επιστήμες.

Παράσταση διαμαρτυρίας των 7 Ομοσπονδιών στο Υπ. Υποδομών


ΑIΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 7 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

Προς: Yπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή 

Οι 7 συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες, με την κοινή μας δήλωση, τις ενέργειες και τις δράσεις μας (Απεργία – Αποχή από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16, καθώς και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, Στάση Εργασίας, Παραστάσεις διαμαρτυρίας κλπ) αγωνιζόμαστε ενάντια στη διαρκή προσπάθεια της Κυβέρνησης, για την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών. Με αποφάσεις των αρμόδιων Οργάνων μας, συνεχίζουμε τις πολύμορφες δράσεις μας με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στις 11πμ, ζητώντας ταυτόχρονα με το αίτημα μας αυτό και συνάντηση μαζί σας, ενόψει της επικείμενης κατάθεσης του Νομοσχεδίου, για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/16) που ενισχύει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων και επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις, παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων. 
Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες αγωνιζόμαστε από κοινού για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και διεκδικούμε: 
1.Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου 
2. Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες 
3.Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού. 
4.Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών. 

Οι 7 Ομοσπονδίες 
1. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 2. Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. 3. Π.Ο.Σ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 4. Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. 5. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 6. Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 7. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Στηρίζω πολιτικά τις διαδηλώσεις της 17ης Νοέμβρη και 6ης Δεκέμβρη!


Εμείς που υπογράφουμε αυτή τη δημόσια δήλωση δηλώνουμε ότι στηρίζουμε πολιτικά τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης τη 17 Νοέμβρη και την 6 Δεκέμβρη.
Οι διαδηλωτές αυτών των συγκεντρώσεων φώναξαν δυνατά ΨΩΜΙ-ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ, ενώ τήρησαν όλα τα μέτρα προστασίας ενάντια στη διασπορά του ιού με υποδειγματικό τρόπο. Θέλησαν να σπάσουν στην πράξη την καραντίνα, την οποία προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση στις κατακτήσεις και στα δικαιώματά μας, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την πανδημία, με αντισυνταγματικά και υγειονομικά άχρηστα μέτρα που θυμίζουν άλλες εποχές και κάνουν ακόμα επίκαιρα τα συνθήματα του Πολυτεχνείου του ΄73.

Απαιτούμε την παύση κάθε δίωξης για αυτά τα γεγονότα!

Να διαγραφούν άμεσα όλα τα εξοντωτικά πρόστιμα που μόνο σκοπό έχουν να επιβληθεί καθεστώς οικονομικής τρομοκρατίας σε όσους κινητοποιούνται ενάντια στα σχέδιά τους που προκαλούν μόνο θανάτους και φτώχια!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η πρωτοβουλία αλληλεγγύης των διαδηλωτών - διαδηλωτριών της Πορείας του Πολυτεχνείου διοργανώνει καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης, για την υποστήριξη όλων των διωκόμενων, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα ή πρόκειται να δικαστούν.
Τα παράνομα και παράλογα πρόστιμα και οι αυθαίρετες διώξεις αγωνιστών/τριων αποσκοπούν στην εξόντωση των κινημάτων και είναι υπόθεση όλων μας!

Είναι ένα βάρος που θα σηκώσουμε όλοι μαζί πολιτικά, δικαστικά και οικονομικά!

Κατάθεση χρημάτων για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων των διωκόμενων:


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΠΕΖΑ: IBAN: GR5501102230000022300588906

Να αποτρέψουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή

Να αποτρέψουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή

Μέσα σε ένα πέπλο σιωπής εξελίσσεται η δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ενός έργου, που αν υλοποιηθεί, θα σημάνει τη μονιμοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή -εξακολουθητικά του μοναδικού στην τεράστια περιφέρεια της Αττικής-, που για να ωραιοποιηθεί «σερβίρεται» με τον τίτλο «μεταβατική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής» και ως μέρος μιας μελέτης για την περιβαλλοντική εκτίμηση του συνόλου των δραστηριοτήτων στη Φυλή. Η τελευταία ήταν υποχρέωση -εδώ και χρόνια- του αρμόδιου φορέα διαχείρισης (ΕΔΣΝΑ), που την καθυστέρησε σκόπιμα για να συνδυαστεί με το διακαή πόθο διοικούντων και εργολάβων για μια ακόμη επέκταση του ΧΥΤΑ. 


η περιοχή του νέου ΧΥΤΑ, που δημιουργείται με την κατασκευή 
ενός τεράστιου εξωτερικού τείχους με τραπεζοειδή διατομή 
(όπως των μεγάλων φραγμάτων στα ποτάμια) και 
με συνολικό μήκος 1.535 μέτρων

Σημειώνουμε ότι η περιοχή της γ΄ φάσης της εγκατάστασης της Φυλής δεν περιλαμβάνεται στα έργα, καθώς πρόκειται να αποτελέσει το «φιλέτο» της επόμενης -ακόμη μεγαλύτερης- επέκτασης του ΧΥΤΑ, η οποία σε συνδυασμό με τις παλιές και νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων θα κρατήσει ζωντανή αυτήν την περιβαλλοντική «νάρκη», τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια.