Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-εξόδου από την Κρίση. Ελεύθερος Λαός σε Ελεύθερη Ελλάδα
Η ίσκρα κάνει μια δημοσίευση κάποιων αποσπασμάτων του βιβλίου, που αναφέρονται στις κύριες αντιθέσεις που διαμορφώνονται στην Ελλάδα, εξ αιτίας της ένταξής της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση-και μάλιστα στον σκληρό της πυρήνα-, ιδιαίτερα όμως στην θεωρητική διαύγεια, των προγόνων της σύγχρονης ελληνικής αριστεράς, πριν αρκετές δεκαετίες, πέραν μάλιστα του μισού αιώνα, να κατανοήσουν, τα δομικά προβλήματα της χώρας και να προβλέψουν με ακρίβεια στο ζήτημα της Ε.Ο.Κ., την καταστροφή που θα φέρει η ένταξη, στην πατρίδα μας και στον κόσμο της εργασίας Σαφώς είναι ενδεικτικά και δεν μπορούν να δώσουν ολοκληρωμένη εικόνα του βιβλίου. Δημοσιεύονται επίσης τα περιεχόμενα του βιβλίου.

Το βιβλίο -όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς- χαράζει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικών και πολιτικών αλλαγών, το οποίο έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι και η χώρα.Πρόγραμμα Δι-Εξόδου από τον ευρωζωνικό-ευρωενωσιακό κλωβό πόλωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης, και δημιουργίας μιας νέας, αυθεντικής δημοκρατίας του λαού. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί (όπως φαίνεται και στην στήλη των εκδηλώσεων), τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017, 7:30 μ.μ. στον κινηματογράφο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42-46 (στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια, τηλ.: 2108220008, 2108220023)

Από το κεφάλαιο 2, η παράγραφος 6:

6. Επιμύθιο: Το «Μακρινό» έτος 1962

Δείχθηκε ότι η ευρωπαϊκή «ολοκλήρωση» δεν αποτελεί, στην πραγματικότητα, διαδικασία ολοκλήρωσης αλλά κλιμακούμενης πόλωσης, η οποία (i) διέπεται από συνεκτική, πλην επαρκώς κεκαλυμμένη, οικονομική-κοινωνική-πολιτική λογική, και (ii) συνεπάγεται, αφενός, ραγδαία μεταβολή του συσχετισμού ταξικών δυνάμεων σε βάρος των μισθωτών εργαζομένων όλων των χωρών-μελών και, αφετέρου, παραγωγική αποσάθρωση για τους εθνικούς κοινωνικούς σχηματισμούς του «Νότου». Για τους τελευταίους, η κύρια (και ανταγωνιστική) αντίθεση συνίσταται, επομένως, στο εξής: Ενώ είναι κεφαλαιοκρατικοί, δεν δύνανται να αναπτυχθούν περαιτέρω εντός του Ευρωενωσιακού, ή, γενικότερα, «παγκοσμιοποιητικού», κεφαλαιοκρατικού πλαισίου. Και κύριος πόλος αυτής της αντίθεσης είναι ο κατά σειρά δεύτερος, δηλαδή το «εντός». Κατά συνέπεια, στο ορατό μέλλον της ΕΕ-ΕΖ ενέχονται δύο, κατάβάση, εναλλακτικές, αλλά ασυμβίβαστες μεταξύ τους, προοπτικές:

Οι αλλαγές για τους στρατευμένους με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)


Μαζί τον νέο φορέα ασφάλισης ήρθαν και αλλαγές, προς το χειρότερο για όσους έχουν καταταχθεί και υπηρετούν στον Ελληνικό Στρατό ή πρόκειται να καταταχθούν στο μέλλον. Με το παλιό ασφαλιστικό σύστημα του ΤΣΜΕΔΕ οι στρατιώτες, παραδίδοντας το βιβλιάριο υγείας τους και αποδεικνύοντας με κάποιο σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Στρατού ότι υπηρετούν μπορούσαν να απαλλαχθούν από τις εισφορές του κλάδο Υγείας. Με την απόλυση τους μπορούσαν να πάρουν πίσω το βιβλιάριο υγείας τους και να ξαναρχίσουν να πληρώνουν κανονικά τον κλάδο Υγείας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτών την αναλαμβάνει ο Ελληνικός Στρατός.

Με την εφαρμογή του ΕΦΚΑ οι στρατιώτες καλούνται να πληρώσουν τις εισφορές τους στον κλάδο Υγείας κανονικά χωρίς να έχουν το δικαίωμα να διακόψουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Ακόμη και αυτοί που είχαν καταταγεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ είναι πλέον υποχρεωμένοι να πληρώσουν τις εισφορές για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα ασφάλισης μέχρι και τώρα.

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Δασικά Οικοσυστήματα – SOS

ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – SOS

Η ανάρτηση και η αναγγελλόμενη κύρωση των δασικών χαρτών μεταλλάσσεται δυστυχώς σε μία διαδικασία αποχαρακτηρισμού εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικών οικοσυστημάτων (δημόσιων και ιδιωτικών). Με πρόσχημα την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία είναι ασφαλώς υπαρκτά, επιχειρείται μία χωρίς προηγούμενο ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων που δεν είναι καθόλου αθώα. Όσο είναι αλήθεια ότι η παράλειψη σύνταξης των δασικών χαρτών επί δεκαετίες (όπως απαιτούσε το Σύνταγμα του 1975), έχει ως θύματα εκείνους που χωρίς να το ξέρουν επένδυσαν ελπίδες και χρήματα στη γη, που σήμερα αποκαλύπτεται ότι είναι δασική και πολλές φορές δημόσια, άλλο τόσο είναι αλήθεια ότι στην κατηγορία των θυμάτων δεν υπάγονται βεβαίως εκείνοι οι οποίοι εν γνώσει τους καταπάτησαν δημόσια γη και εκχέρσωσαν ή έκαψαν δάση και δασικές εκτάσεις (δημόσιου ή ιδιωτικού καθεστώτος) αποκομίζοντας πολλές φορές τεράστια οικονομικά οφέλη.
Επισημαίνονται τα εξής:
• Προβλέπεται η οριζόντια, και χωρίς κανένα δασολογικό περιορισμό, είτε παραχώρηση σε ιδιώτες της κυριότητας δημοσίων δασικών οικοσυστημάτων στο 1/4 της αντικειμενικής τους αξίας είτε της χρήσης δημοσίων και ιδιωτικών δασικών οικοσυστημάτων, εκατομμυρίων στρεμμάτων παράνομα καταπατημένων και εκχερσωμένων (ακόμη και καμένων) προκειμένου να καλλιεργηθούν και για το σκοπό αυτό επιτρέπονται γεωτρήσεις, κτίσματα και άλλες εγκαταστάσεις. Ενώ χάνονται οριστικά αυτά τα οικοσυστήματα, έχουν αφεθεί ακαλλιέργητες εξαιρετικά πολυάριθμες γεωργικές εκτάσεις.
• Δεν καταγράφονται στους δασικούς χάρτες τα δασικά οικοσυστήματα που δημιουργήθηκαν μετά από το 1945 και αποψιλώθηκαν ή κάηκαν πριν από το 2007, καθώς και εκείνα που δημιουργήθηκαν μετά το 2007 (γιατί άραγε σήμερα το 2017 χρησιμοποιούνται τα αεροφωτογραφικά δεδομένα μιας δεκαετίας προγενέστερης, του 2007; !!!)
• Εξαιρούνται προκλητικά από τους δασικούς χάρτες οι περιοχές με αυθαίρετα κτίσματα («οικιστικές πυκνώσεις») με διαφαινόμενη προοπτική την τελική νομιμοποίησή της αυθαίρετης δόμησης μέσα στα δάση.
• Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών θεσμοθετήθηκε διαδικασία που θέτει σε κίνδυνο αποχαρακτηρισμού τις αναδασωτέες εκτάσεις που δασώθηκαν μετά από το 1945 και πριν από το 2007.

Πορεία αλληλεγγύης για το Τάσο Θεοφίλου


24 Ιούνη ημέρα πανελλαδικής δράσης για την δίωξη του αναρχικού κομμουνιστή Τάσου Θεοφίλου.

“Θα πω για άλλη μια φορά και κλείνοντας ότι δεν έχω διαπράξει τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Διέπραξα όμως το αδίκημα που περικλείει όλα τα αδικήματα.

Είμαι αναρχικός. Στον ταξικό πόλεμο πήρα θέση
με τους αποκλεισμένους και τους αδικημένους, με τους κυνηγημένους και με τους κολασμένους, με τους φτωχούς, με τους αδύναμους και τους καταπιεσμένους”
απόσπασμα από την "απολογία" του συντρόφου

Τρομοκράτες, φονιάδες και ληστές είναι τα κράτη και οι καπιταλιστές !
Οργάνωση και αγώνας για την Κοινωνική Επανάσταση !
συλλογικότητες, σύντροφοι/συντρόφισσες

Έργα ΣΔΙΤ. "Ανάπτυξη" ή αφαίμαξη του Δημοσίου Χρήματος?


Σχολεία με Συμπράξεις του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ)
Παρουσιάζουν ένα «παραμύθι» κρύβοντας επιμελώς το «δράκο»!
  
Τις τελευταίες μέρες δεχόμαστε ομοβροντία δημοσιευμάτων, δηλώσεων και ημερίδων που ‘ξαναζεσταίνουν» το μοντέλο των ΣΔΙΤ. Η αφορμή δόθηκε με τα εγκαίνια ομάδας σχολείων στην Αττική που έγιναν με ΣΔΙΤ, όπως έγινε και χθες στο ΤΕΕ-ΣΕΚ Μεγάρων. 
Οι εργαζόμενοι στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (πρώην ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΔΕΠΑΝΟΜ, τεχν.ΚΕΔ)  είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας στην κατασκευή σχολείων με ΣΔΙΤ ήδη από το 2007 που η τότε κυβέρνηση είχε αποφασίσει την κατασκευή δεκάδων σχολείων με αυτό το «μοντέλο» και με τα γνωστά επιχειρήματαΌτι διασφαλίζεται χρηματοδότηση και με συμφέροντες όρους σε περίοδο έλλειψης κρατικών κονδυλίων. Ότι τα σχολεία θα κατασκευαστούν πιο γρήγορα και πιο ποιοτικά. Ότι η καθαριότητα, φύλαξη και συντήρηση θα είναι εξασφαλισμένα για 25 χρόνια.
 Τίθεται το ερώτημα: Μήπως τελικά είναι προκατειλημμένοι φορείς όπως το Σωματείο μας ή η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων (ΑΣΓΜΕ), που διαφωνούν και αντιτίθενται στα ΣΔΙΤ; Ακόμα και το ΤΕΕ σε ημερίδα του καταλήγει ότι ειδικά για μη ανταποδοτικά έργα και κτίρια όπως τα σχολεία, η μέθοδος των ΣΔΙΤ είναι ασύμφορη και οικονομικά, αφού μεταθέτει τα κόστη στο μέλλον με τους ανάλογους τόκους.
Επειδή υπάρχει πλέον εμπειρία στους εργαζόμενους στις Κτιριακές Υποδομές, καθώς -παρότι διαφωνούμε με τα ΣΔΙΤ- κληθήκαμε να τα υλοποιήσουμε, μπορούμε να απαντήσουμε μεμερικές αλήθειες:
1.Οι εκάστοτε κυβερνήσεις και Διοικήσεις του Δημόσιου φορέα, αψηφώντας τις αντιδράσεις των εργαζομένων και τα πραγματικά στοιχεία, έδωσαν «γη και ύδωρ» για να προχωρήσει η κατασκευή σχολείων με ΣΔΙΤ. Τα 14 σχολεία που παραδίδονται αυτή την περίοδο, μπήκαν ή μάλλον εγκλωβίστηκαν στο μοντέλο ΣΔΙΤ το 2007 !!! Έπρεπε να περάσουν 10 ολόκληρα χρόνια για να μπορέσουν μαθητές και γονείς να δουν το πολυπόθητο σχολείο που τότε είχαν ανάγκη.
2.Τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία επιλέχθηκαν έτσι ώστε να μην έχουν προβλήματα που είναι συνήθη για τις συμβατικές μελέτες, ιδιαίτερα στην Αττική (προβληματικά οικόπεδα: ιδιοκτησιακά, από άποψη μεγέθους, προσανατολισμού, χωροταξίας κ.ά.). Και βέβαια ακόμα και όταν προέκυψαν στην πορεία κάποια απρόβλεπτα θέματα όπως «αρχαιολογία» ή άλλα, το κόστος και τις καθυστερήσεις τα πλήρωσε εξ ολοκλήρου το Δημόσιο. Όπως ακριβοπλήρωσε με σχεδόν 1 εκατομμύριο τους εξωτερικούς συμβούλους που «έφτιαξαν» τις συμβάσεις.

SOS εκπέμπει ο κατασκευαστικός κλάδος

ΠηγήΚαι όπως πάντα η κρίση φορτώνεται στους εργαζόμενους...


Τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια και το «κενό έργων» στην Ελλάδα δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για τον κλάδο. Βαρίδι και τα πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Χρεωμένο το 95% των μηχανικών-ελεύθερων επαγγελματιών.

Ζοφερή περιγράφεται από ανθρώπους της αγοράς η κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα, καθώς δέχεται χτυπήματα εντός και εκτός συνόρων.

Δεν είναι τυχαίο πως οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αυτή τη στιγμή ο κλάδος «αγωνίζεται να επιβιώσει υπό τις πιο ακραίες και αντίξοες συνθήκες». Αλλωστε, όπως πρόσφατα θύμισε ο Prem Watsa στην ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος στα χρόνια της κρίσης έχασε το 87% της δραστηριότητάς του. Αυτό οδήγησε στο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων και σε συσσωρευμένες ζημίες άνω του 1 δισ. για τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, που ωστόσο συνεχίζει να είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες, με περίπου 150 χιλ. εργαζόμενους.
Η κρίση στο Κατάρ

Προβληματισμός υπάρχει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου πολλές επιχειρήσεις του κλάδου είχαν στραφεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στο Κατάρ οι Έλληνες που εργάζονται ξεπερνούν τις 3.000, εκ των οποίων εκατοντάδες είναι μηχανικοί. Ενδεικτικά αυτή την περίοδο:

- Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ έχει το 32% της κοινοπραξίας που υλοποιεί τη γραμμή Gold Line του μετρό στην Ντόχα.

- Η J&P Αβαξ ΑΒΑΞ 0,00% συμμετέχει με 25% στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή του μήκους 45 χιλ. New Orbital Highway and Truck Route, ενώ μαζί με τη μητρική της υλοποιεί τον West Corridor - P010, προϋπολογισμού περίπου 350 εκατομμύριων ευρώ, και σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες έχει συνάψει συμφωνία για την κατασκευή του νέου σταδίου Qatar Foundation για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

- Η ΤΕΡΝΑ έχει έναν ακόμα χρόνο (από τα 3 της αρχικής της σύμβασης), για να ολοκληρώσει έργο οδοποιίας και δικτύων που ανέλαβε το 2015, σε κοινοπραξία με τοπική εταιρεία.

Επιπλέον, διεθνής πονοκέφαλος για τον κλάδο είναι η απόσυρση των ελληνικών τραπεζών από τα Βαλκάνια, γεγονός που αποτελεί μια ακόμα δυσάρεστη είδηση για τις ελληνικές κατασκευαστικές που έχουν μακροχρόνια παρουσία στις αγορές αυτές και παραμένουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, χάρη ακριβώς στην στήριξη που είχαν ως τώρα από τις ελληνικές τράπεζες.

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Οι Ταγματασφαλίτες δικαιώνονται

Με αφορμή το απαράδεκτο άρθρο του Σ. Καλύβα στην Καθημερινή που ξεπλένει τη χούντα

Η ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι Ταγματασφαλίτες δικαιώνονται

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ


1. / 2.   

Οσο απομακρυνόμαστε από τη σκοτεινή περίοδο της Κατοχής, τόσο η μνήμη των επιζώντων αδυνατίζει, οι αξιόπιστες μαρτυρίες σπανίζουν και τα ιστορικά ντοκουμέντα εξαντλούνται. Τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση "αναθεώρησης" της ιστορίας και την "επιστημονική εξαφάνιση" του ενοχλητικού παρελθόντος του εγχώριου δωσιλογισμού.


Φαίνεται πως η μνήμη της δεκαετίας του '40 θα συνεχίσει για καιρό να στοιχειώνει την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Το διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά φέτος το καλοκαίρι, με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στη Μακρόνησο.


Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κ. Καραμανλή να αποποιηθεί τη σκοτεινή κληρονομιά της μεταπολεμικής εθνικοφροσύνης, επισκεπτόμενος μέχρι και τον Αη Στράτη, οι περισσότεροι από τους opinion leaders του κόμματός του προτίμησαν να ακολουθήσουν την πεπατημένη. Εφημερίδες της παράταξης έκαναν ξανά λόγο για "ξενοκίνητους κομμουνιστοσυμμορίτες" κι "επίορκους εισβολείς", ενώ δεν έλειψαν αυτοί που αναρωτήθηκαν δημόσια, γιατί οι πανεπιστημιακοί κ.λπ. διανοούμενοι της Ν.Δ. αποφεύγουν ν' αντιπαραθέσουν στις "προκλήσεις" της άλλης πλευράς τη "σωστή" εκδοχή των γεγονότων της εποχής.

Πολύ φοβούμαστε ότι, όσοι εκδήλωσαν μ' αυτό τον τρόπο την αγανάκτησή τους, δεν έχουν πάρει καθόλου χαμπάρι τις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στο πεδίο της εγχώριας ιστοριογραφίας. Το γεγονός, δηλαδή, ότι οι οργανικοί διανοούμενοι της Δεξιάς, όχι μόνο δεν "σιωπούν" όσον αφορά τη δεκαετία του '40, αλλά κι έχουν από καιρό δρομολογήσει την αντεπίθεσή τους. Μόνο που αυτή η τελευταία δύσκολα μπορεί -προς το παρόν- να εκλαϊκευτεί πανηγυρικά, καθώς είναι μάλλον υπερβολικά προχωρημένη για τα γούστα του "μεσαίου χώρου".

Ο λόγος είναι απλός: αντί ν' αντιπαρατάξει στο ΕΑΜ τις (μάλλον περιθωριακές, αριθμητικά) δεξιές αντιστασιακές οργανώσεις της εποχής, όπως έκανε παλιότερα η επίσημη ιστοριογραφία, το νέο συντηρητικό ιστοριογραφικό ρεύμα προτιμά να συμφιλιωθεί με το σκληρό πυρήνα της κατοχικής εθνικοφροσύνης, παρακάμπτοντας την αντίθεση "αντίσταση-δωσιλογισμός" κι αποκαθιστώντας πολιτικά την πιο "καθαρή" (και μαζική) αντικομμουνιστική δύναμη της εποχής: τα Τάγματα Ασφαλείας του 1943-44!

Στην δίνη των χρεών ο ΕΦΚΑ


Στις 18.000 οι κατασχέσεις, από την αρχή του έτους - Στο στόχαστρο και όσοι οφείλουν κάτω από 5.000 ευρώ

Στα 22,49 δισ. ευρώ έχουν ανέλθει τα χρέη του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, ενώ διάχυτοι είναι πλέον οι φόβοι για ανεξέλεγκτη πορεία των οφειλών στο άμεσο προσεχές διάστημα, κυρίως λόγω της δεδηλωμένης ανικανότητας των ελευθέρων επαγγελματιών να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών το 80% των οφειλετών, δηλαδή 493.577 οφειλέτες χρωστούν έως 30.000 ευρώ ο καθένας.

Όπως αναφέρεται εξάλλου στην τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, τα χρέη αυξήθηκαν κατά 3,9 δισ. ευρώ στα χρόνια της κρίσης, όπως γράφουν τα ΝΕΑ.

Στο πλαίσιο αυτό εντείνεται η εφαρμογή του μέτρου των κατασχέσεων, καθώς ήδη από τις αρχές του έτους έχουν γίνει 18.000 κατασχέσεις με πρώτους στον κατάλογο όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ στο στόχαστρο έχουν αρχίσει να μπαίνουν και οι οφειλέτες με χρέη κάτω από το όριο αυτό.

Ήδη στο ΚΕΑΟ έχουν μεταβιβαστεί όλα τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας των οφειλετών, οι οποίοι εφόσον έχουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό διαθέσιμο ποσό αποτελούν στόχο του συστήματος.

http://www.dealnews.gr/roi/item/205950#.WUqH1OvyiM9

Συμμαχία των κοινών

Προφεστιβαλική εκδήλωση:

Το Φεστιβάλ Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και το CommonsFest ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Φεστιβάλ των Κοινών, 6-8 Οκτώβρη.

Πέμπτη, 22/6, Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Νοσότρος, Εξάρχεια

19:00, Μορφές Κοινών και Κοινωνικής Οικονομίας στη Ρόζαβα του Συριακού Κουρδιστάν.

Ομιλητής: John Restakis (ακτιβιστής, συγγραφέας)

21:00 Καλοκαιρινό Mojito Party με dj sets στην ταράτσα του Nosotros

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Εκτός έδρας μετακινήσεις μηχανικών σε αυτοψίες σεισμόπληκτων

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017

Αρ.Πρωτ: 4457 
Προς: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη

Θέμα: «Εκτός έδρας μετακινήσεις»

κε Υπουργέ,
Μετά τον σεισμό της 13 Ιουνίου, που έπληξε τη Μυτιλήνη υπήρξε άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, μέρος της οποίας ήταν η άμεση μετάβαση στο νησί Μηχανικών του Δημοσίου, με μεγάλη εμπειρία σε αυτοψίες σεισμόπληκτων.

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου ζητήθηκε από συναδέλφους, με εμπειρία στην διενέργεια αυτοψιών, να μεταβούν στη Μυτιλήνη τη Δευτέρα για ένα δεκαήμερο περίπου.

Μετά από ερώτησή των συναδέλφων μας, τους διευκρινίστηκε υπηρεσιακά ότι θα καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης και διαμονής και θα αποζημιωθούν αργότερα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η οικονομική δυνατότητα ενός δημοσίου υπαλλήλου μηχανικού προφανώς και δεν του επιτρέπει , πλέον , να δαπανήσει από την τσέπη του ποσό ,που υπερβαίνει τον μηνιαίο μισθό του (για μετακίνηση, διαμονή και τροφή δέκα ημερών στη Λέσβο).

Υπουργέ, μπορεί και πρέπει να εξασφαλιστεί, τουλάχιστον, η δωρεάν μετάβαση και διαμονή για όλους τους συναδέλφους που μετακινούνται. Ή έστω να δοθούν προκαταβολές για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις στους μετακινούμενους συναδέλφους, ώστε να μπορούν άμεσα να ανταποκριθούν στα αυξημένα καθήκοντα τους.

Είναι προφανές ότι το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών και ειδικά του ΥΠΥΜΕ, θα συνδράμουν με υπευθυνότητα στους πληττόμενους συμπολίτες μας, όπως έχουν πράξει ήδη πολλές φορές στο παρελθόν.

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Λευτεριά στην Ηριάννα


Η Ηριάννα είναι υποψήφια διδάκτωρ της Φιλοσοφικής και επιστημονική συνεργάτις σε διάφορα πανεπιστημιακά προγράμματα.
Την 1η Ιουνίου 2017 η Ηριάννα καταδικάστηκε σε 13χρόνια κάθειρξη και βρίσκεται σήμερα στις φυλακές της Θήβας ,αποτέλεσμα μιας δίκης η οποία σε κανένα σημείο της δεν απέδειξε την ενοχή της!
Με ανύπαρκτους μάρτυρες, με ανύπαρκτα στοιχεία και με αυθαίρετες κατασκευές ,ένας συνάνθρωπος μας ,αυτή τη στιγμή ,χάνει τα πιο δημιουργικά του χρόνια ,κλεισμένος σε ένα κελί ,μετά από μια κατάφωρα άδικη απόφαση δικαστηρίου. 

Το χρονικό.
Στις 14 Μαρτίου 2011 η Αντιτρομοκρατική έκανε έφοδο στο σπίτι του φοιτητή ΕΜΠ και φίλου της Ηριάννας, Κωνσταντίνου. 
Στο σπίτι κοιμόταν ,εκείνο το βράδυ και η Ηριάννα, φοιτήτρια φιλοσοφικής.
Προσάγεται στη ΓΑΔΑ όπου δίνει προανακριτική κατάθεση , οικειοθελώς DNA, αποτυπώματα και την ίδια μέρα αφήνεται ελεύθερη.
18 Νοέμβρη 2011. Σύμφωνα με την κατάθεση ενός «μάρτυρα» που δεν ξανά εμφανίζεται ποτέ στο εξής, ούτε στο δικαστήριο, ανακαλύπτονται όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά σε χώρο του ΕΜΠ στου Ζωγράφου.
11 Ιανουαρίου 2013. Συλλαμβάνεται η Ηριάννα και κατηγορείται ως μέλος της ΣΠΦ και για οπλοκατοχή με βάση ένα χαμηλής ποσότητας και κακής ποιότητας δείγμα DNA σε γεμιστήρα εκτός όπλου , από τα ευρήματα στο ΕΜΠ. 
Ενάμισι χρόνο μετά την υποτιθέμενη ανακάλυψη των όπλων και δύο χρόνια με το DNA της να υπάρχει στα χέρια της αστυνομίας.
Γίνεται έρευνα στο σπίτι της, στο αυτοκίνητο, παντού, και δεν βρίσκεται το παραμικρό στοιχείο.

Η φοιτήτρια αφήνεται ελεύθερη με περιοριστικούς όρους οι οποίοι αργότερα αίρονται και έτσι η κοπέλα ταξιδεύει στο εξωτερικό για να παρουσιάσει τις δημοσιεύσεις της.

Ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος παραπέμπεται ως μέλος της ΣΠΦ χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο πέρα από τη φιλική του σχέση με δύο μέλη των Πυρήνων. 

Η εγκατάσταση μηχανημάτος POS δεν είναι μονόδρομος
Σύνταξη - επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeavenΠριν από λίγες μέρες στο άρθρο μας με τίτλο Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται, είχαμε εκφράσει έναν έντονο προβληματισμό αναφορικά με την υποχρέωση ορισμένων επαγγελματιών για την εγκατάσταση μηχανημάτων pos. Ειδικότερα, αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι, η ύπαρξη και μόνο ενός κύριου  Κ.Α.Δ. —από αυτούς που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. 45231/27.4.2017 — στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει πραγματική συναλλαγή με ιδιώτες (σ.σ. αυτό αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους), ή υπάρχει, αλλά είναι σχεδόν αμελητέα σε σχέση με το συνολικό τζίρο, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και υποχρέωση αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων POS. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά πάρκα που εν τέλει εξαιρέθηκαν από τη χρήση POS, επειδή οι μοναδικοί τους πελάτες είναι η ΛΑΗΓΕ Α.Ε. ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σ.σ. εκδίδονται κάθε μήνα τα σχετικά τιμολόγια από τους παραγωγούς και τα ποσά κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών). Δείτε για το εν λόγω θέμα τη σχετική ανάρτηση στον κόμβο (Εξαιρούνται της χρήσης POS οι ηλεκτροπαραγωγοί φωτοβολταϊκών). 
Ο ίδιος προβληματισμός υπάρχει και για τις περιπτώσεις εκείνες των επαγγελματιών που ανήκουν στους λεγόμενους «μπλοκάκηδες» και έχουν έδρα το σπίτι τους, καθώς και σε αρκετούς ακόμη επαγγελματίες οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητά τους έχουν συναλλαγές αποκλειστικά με άλλους επαγγελματίες. Μήπως τελικά υπάρχει λύση και γι΄ αυτούς τους επαγγελματίες και δεν πρέπει να προμηθευτούν μηχανήματα POS, αλλά να διαθέτουν κάποιο άλλο εναλλακτικό μέσο που καλύπτει όμως την υποχρέωση που απορρέει από τις νέες διατάξεις; 
Προκειμένου όμως να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό πρέπει να μελετήσουμε και ορισμένες ακόμη διατάξεις που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα. 

► Με το άρθ. 65 του ν. 4465/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) καθιερώθηκε η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα των επιχειρήσεων.

Όταν το gentrification δολοφονεί

Πώς θα εξηγούσε ο Ενγκελς τη μεγάλη πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο; Ηταν οι ένοικοι θύματα ενός τυχαίου δυστυχήματος ή ανθρώπινες απώλειες σε έναν ταξικό πόλεμο που μαίνεται από τη δεκαετία του ’80;
Οι διαβόητες τρύπες και τα κελάρια, όπου καταχωνιάζει τους εργάτες το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, δεν καταργούνται, απλώς μετακομίζουν
Ενγκελς, «Για το ζήτημα της κατοικίας»
Ο Αλεχάντρο Νιέτο έδειχνε εξαντλημένος εκείνο το πρωινό της 21ης Μαρτίου του 2014 στο πάρκο του Μπέρναλ Χιλ στο Σαν Φρανσίσκο. Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή εργασία του, σαν πορτιέρης σε κλαμπ, και έτρωγε μηχανικά ένα σάντουιτς.
Λίγα μέτρα μακρύτερα ο Εβαν Σνόου, ένας λευκός γραφίστας, έκανε το πρωινό του τζόκινγκ με τον σκύλο του, ο οποίος μόλις είδε τον Αλεχάντρο τού επιτέθηκε για να του φάει το σάντουιτς.
Οταν ο σκουρόχρωμος Νιέτο απείλησε να χτυπήσει το σκυλί με ένα taser (συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης), αρκετοί λευκοί περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία λέγοντας ότι ένας ένοπλος Λατίνος κινείται ύποπτα στη γειτονιά τους. Δέκα λεπτά αργότερα ο Αλεχάντρο κειτόταν νεκρός με το κεφάλι του πολτοποιημένο από τις 14 σφαίρες που άδειασαν πάνω του τέσσερις αστυνομικοί.
Ο Νιέτο γεννήθηκε και μεγάλωσε σε εκείνη τη γειτονιά. Η μητέρα του ήταν καθαρίστρια και ο πατέρας του έκανε διάφορες δουλειές για να συντηρεί την οικογένειά του.
Αυτοί που κάλεσαν την αστυνομία είχαν μετακομίσει πριν από μερικούς μήνες, όταν το Μπέρναλ Χιλ άρχισε να βιώνει το λεγόμενο gentrification – τον εξωραϊσμό και την «αναβάθμιση» μιας γειτονιάς, που συνοδεύεται από εκτίναξη των ενοικίων και σταδιακή εκκένωση της περιοχής από τους παλιούς, φτωχούς κατοίκους του.

Ασφαλιστέες αποδοχές από την 1.1.2017 υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής

Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο).
Σύμφωνα με την Φ80020/45578/Δ15.780/16.6.17, από την 1/1/2017 για τον προσδιορισμό των ασφαλιστέων αποδοχών υπέρ επικουρικής ασφάλισης για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στο Τμήμα Ι, παρ.Α1, ενώ για τους «νέους ασφαλισμένους» εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στην παρ.Α2 της σχετικής κοινής εγκυκλίου 2/24112/ΔΕΠ/31.3.2017 του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα οι ασφαλιστέες αποδοχές κατά κατηγορία ασφαλισμένων είναι:
– Για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» η βάση υπολογισμού επί της οποίας θα υπολογίζονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, είναι
α. ο βασικός μισθός όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 27 του ν.4354/15,
β. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης,
γ. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων για την αξιοποίηση των κτηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο λόφο Καστέλλι


Ανακοίνωση σχετικά με το «καυτό» θέμα της αξιοποίησης των κτηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης εξέδωσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων.

Αναλυτικά 

Στο Καστέλλι Χανίων, στην εμβληματική κορυφή του λόφου που δεσπόζει στον ενετικό λιμένα, με πλήθος σημαντικών μνημείων διαχρονικής κατοίκησης της παλιάς πόλης, βρίσκονται τα κτήρια των παλιών Στρατώνων και Φυλακών, το υπό κατάληψη (από το 2004) πρώην Στρατηγείο της V Μεραρχίας και η «πλατεία» στην οποία έχουν πρόσβαση τα κτήρια. Αυτό το προνομιούχο συγκρότημα έχει έκταση 3.650 τ.μ. και από το 1985 αποτελεί ένα από τα ακίνητα που διαθέτει το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η διαδικασία αποκατάστασης και αξιοποίησης των κτηρίων και της πλατείας, άρχισε πριν από δύο τουλάχιστον χρόνια, με απόφαση της Συγκλήτου, όταν οι Στρατώνες και οι Φυλακές έπαψαν να στεγάζουν την Πρυτανεία και τη Διοίκηση του Ιδρύματος. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε η 25ετής μίσθωσή τους σε ιδιωτική εταιρεία, για να τα διαμορφώσει σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα!

Όμως, η παλιά πόλη των Χανίων, στον ιστορικό πυρήνα της οποίας βρίσκεται το μοναδικό αυτό σύνολο, τα τελευταία χρόνια εκπέμπει σήμα κινδύνου, ακριβώς επειδή η καλπάζουσα τουριστικοποίηση τη μετατρέπει σε ένα απέραντο χώρο αναψυχής χωρίς μόνιμους κατοίκους, που αλλοιώνει την μνημειακή της ποιότητα, ακυρώνει τη βιώσιμη εξέλιξή της και υποθηκεύει το μέλλον της (σε περίπτωση αιφνίδιας μείωσης του πλήθους των επισκεπτών).

Στη Δυτική Αττική, οι πιο επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας


Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Δυτικής Αττικής στη φιλοξενία της πλειονότητας των πιο επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την κατάρτιση του πίνακα όσων υπάγονται στον Κανονισμό Σεβέζο. Ο Κανονισμός αυτός πήρε το όνομά του από το ατύχημα που έγινε στην ομώνυμη ιταλική πόλη το 1976, όταν διέρρευσαν δηλητηριώδη αέρια από ένα εργοστάσιο που οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους.Με βάση τον Κανονισμό, πρέπει κάθε βιομηχανική εγκατάσταση στην οποία βρίσκονται καύσιμα, φυτοφάρμακα, εκρηκτικά και κάθε λογής επικίνδυνα χημικά σε ποσότητες πάνω από κάποιο όριο να διαθέτει όχι μόνο συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων αλλά και οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών με την ταχύτερη δυνατή ενεργοποίηση όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτείας για να περιοριστούν οι συνέπειες.

Το σχέδιο αυτό ονομάζεται ΣΑΤΑΜΕ (Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Εκτασης) και προβλέπεται η κατάρτισή του ενώ για τις πιο επικίνδυνες περιπτώσεις υπάρχουν τα «ειδικά ΣΑΤΑΜΕ».

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε την κατάρτισή τους από το 2015 και το Περιφερειακό Συμβούλιο (στις 15/6) ενημερώθηκε για τις διαδικασίες που προχωρούν δύο χρόνια μετά. Στο μεταξύ, διαπιστώθηκε η αδυναμία των κρατικών αρμοδίων να παρέμβουν αμέσως σε δύο περιπτώσεις: Η μία όταν το 2015 πήρε φωτιά εργοστάσιο επεξεργασίας ανακυκλωμένων υλικών στον Ασπρόπυργο που έμεινε να σιγοκαίει επί μήνες και η άλλη όταν 90 τόνοι υδραργύρου παρέμεναν προχείρως αποθηκευμένοι σε χώρο επίσης στη Δυτική Αττική.

Συγκέντρωση στο Υπ. Περιβάλλοντος για το Γουδή

Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού, Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων, Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Ο Ιλισός", Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Αττικής, ΕΜΔΥΔΑΣ, Σύλλογος Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης (Β ΕΛΜΕ), Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου "Αγ. Σάββας", Περιβαλλοντικό Δίκτυο Aθήνας, Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου, Περιβαλλοντικός Σύλλογος "Υμηττός"
 


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017
Ώρα 7.00 μμ
Προσυγκέντρωση
στο Πάρκο Σχολής Χωροφυλακής (Λεωφ. Μεσογείων)


ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Mητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και αρχαιότητες: ποιος κοροϊδεύει ποιόν;


18 Ιουν. 2017-Στάθης Γκότσης, Ιστορικός στο Υπουργείο Πολιτισμού, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων


Πανηγυρικό χαρακτήρα είχε το δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ με τίτλο Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το Ελληνικό (16 Ιουνίου), όπως, άλλωστε, και ανάλογα άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά την κατάθεση από τη Lamda Developement του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟA), του σχεδίου δηλαδή χωρικής επένδυσης και επενδυτικής ταυτότητας του ακινήτου.

Κήρυξη; Ποια κήρυξη; 

Μεταξύ άλλων, στο κείμενο της ΑΥΓΗΣ αναφέρονται και τα εξής: «Για την εκκρεμότητα με την Αρχαιολογία η πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού υποστήριξε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αίτημα ώστε να συζητηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) η κήρυξη μεγάλου τμήματος της έκτασης του πρώην αεροδρομίου σε αρχαιολογικό χώρο». Προφανώς πρόκειται περί λάθους(;). Ουδείς εχέφρων άνθρωπος από την «πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού» θα μπορούσε να ισχυριστεί κάτι τέτοιο, αφού είναι σε όλους γνωστό πως η πρόταση (και όχι αίτημα, βέβαια) της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων για οριοθέτηση-κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου του Ελληνικού είναι αρκετά παλιά ιστορία, η οποία μπλόκαρε συνεχώς λόγω μικροπολιτικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, μπήκε στο… συρτάρι το 2014 από την τότε πολιτική ηγεσία, επανακατατέθηκε επικαιροποιημένη το καλοκαίρι του 2016, εμφανίστηκε δε στην Ημερήσια Διάταξη του ΚΑΣ στη συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου 2016, χωρίς ωστόσο να συζητηθεί!

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Να υπερασπίσουμε τα δάση ως κοινά αγαθά!

Να υπερασπίσουμε τα δάση ως κοινά αγαθά!
                                                                                                                         Του Πάνου Τότσικα
Η πρόσφατη ανάρτηση Δασικών Χαρτών σε 33 περιοχές της χώρας, ανέδειξε ένα πλήθος προβλημάτων που μέχρι σήμερα αποσιωπούνταν και τα οποία σχετίζονται με την μακροχρόνια ανεπαρκή  προστασία των δασών, της δασικής γης και της δημόσιας περιουσίας από τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις.
Με τους νόμους 4462/2017, 4467/2017 και με μια σειρά Υπουργικές αποφάσεις, προωθείται  από την σημερινή κυβέρνηση ο αποχαρακτηρισμός εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών και η εκποίηση δημόσιας δασικής γης, επιβραβεύοντας τους κάθε λογής καταπατητές, εκχερσωτές, εμπρηστές των δασών και των δασικών εκτάσεων, δίνοντάς τους «συγχωροχάτι» για τις πολλαπλές παρανομίες και αυθαιρεσίες τους.
 Επισημαίνεται ότι:
·        Συνολικά προβλέπεται η παραχώρηση  σε ιδιώτες άνω των 6.000.000  στρεμμάτων  παράνομα καταπατημένων και εκχερσωμένων δημόσιων δασικών εκτάσεων με πρόσχημα την  γεωργική καλλιέργεια, γεγονός που έχει ως συνέπεια την διάσπαση της φυσικής ισορροπίας  και της  λειτουργικότητας των φυσικών οικοσυστημάτων. Επισημαίνεται ότι, ένα σημαντικό μέρος αυτών των «καλλιεργούμενων» εκτάσεων, επιδοτούνται σήμερα παράνομα με Κοινοτικές ενισχύσεις.
·        Δασικές εκτάσεις που κηρύχτηκαν αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς μεταξύ 1945 και 2007, χάνουν τον αναδασωτέο χαρακτήρα τους.
·        Η κύρωση των δασικών χαρτών συνάντησε   τις αντιρρήσεις  και των κάθε είδους αυθαίρετων οικιστών, πρώτης  ή και δεύτερης, πολυτελούς συνήθως, κατοικίας. Με τον νόμο 4389/2016,  θεσμοθετήθηκε  η εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες αυθαίρετων οικισμών που βρίσκονται εντός των δασών και των δασικών εντάσεων, δημιουργώντας αλλεπάλληλες «τρύπες» στη συνέχεια των δασικών οικοσυστημάτων, τις λεγόμενες «οικιστικές πυκνώσεις».
·        Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση 1203/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας, επειδή  η διαδικασία του Κτηματολόγιου έχει προηγηθεί  σε διάφορες περιοχές της χώρας χωρίς  την κατάρτιση δασικών χαρτών, «...αφήνεται χωρίς πλήρη προστασία ο δασικός πλούτος της χώρας, ο οποίος αποτελεί πολύτιμο περιβαλλοντικό αγαθό και ιδίως, αποκόπτονται από τη δημόσια κτήση δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και, μάλιστα, ευρισκόμενες πλησίον αστικών περιοχών, αφού τα εγγραφέντα φερόμενα ως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου επ’ αυτών βαίνουν προς οριστικοποίηση, η δε αμφισβήτησή τους από το Δημόσιο, ακόμη κι αν ευδοκιμήσει, θα έχει μόνον ενοχικές συνέπειες».

Τα δάση ανήκουν σε όλους  και όχι στους καταπατητές και στους σφετεριστές τους!
Όχι στη  λεηλασία της δημόσιας δασικής γης!
 Όχι στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δασικών εκτάσεων!
 Τα δάση δεν είναι εμπορεύματα!
 Tα δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι κοινά αγαθά!

Τα δάση είναι η ζωή μας!

Εξωτερική μόνωση με φτηνά και εύφλεκτα υλικά«Δεν έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε μια χώρα σαν τη Βρετανία τον 21ο αιώνα» παραδέχτηκε χθες με όψιμη ειλικρίνεια ο υπουργός Κοινοτήτων Σάτζιντ Τζάβιντ, καθώς ο πόνος για την τραγική απώλεια τόσο πολλών ζωών από τη φονική πυρκαγιά στον 24ώροφο πύργο Γκρένφελ του δυτικού Λονδίνου κλιμακωνόταν πια σε ξέχειλη οργή για τις ευθύνες της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών του ζάπλουτου δημοτικού διαμερίσματος Κένσινγκτον και Τσέλσι, που ανέθεσαν την ανακαίνιση του ουρανοξύστη -και δη την τοποθέτηση νέας εξωτερικής μόνωσης- σε εργολαβικές εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποίησαν όχι απλά φτηνά αλλά και εύφλεκτα συνθετικά υλικά, η χρήση των οποίων έχει απαγορευτεί τουλάχιστον σε Γερμανία και ΗΠΑ για λόγους πυρασφάλειας...

Περσινή έκθεση ειδικών για την ασφάλεια οικοδομικών κατασκευών, που έγινε για λογαριασμό της κυβέρνησης, τόνιζε πως -για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και εξωραϊσμού- όλο και περισσότερα κτίρια στη Βρετανία καλύπτονταν εξωτερικά με υλικά τα οποία θα μπορούσαν να αναφλεγούν.

Παράλληλα ο Τζον Κάουλι, διευθυντής στην εργολαβική εταιρεία Omnis Exteriors, η οποία κατασκεύασε τα αλουμινένια και πλαστικά πάνελ της μονωτικής επένδυσης (που τοποθέτησε στον πύργο η εταιρεία Harley Facades για λογαριασμό του ανάδοχου του έργου, δηλαδή της κατασκευαστικής εταιρείας Rydon Maintenance) δήλωσε στην Guardian πως τους ζητήθηκε να επιλέξουν υλικό που ήταν κατά δύο στερλίνες το μέτρο φτηνότερο από το εναλλακτικό πυρίμαχο...

Η εξωτερική μόνωση πιστεύεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Μόλις χθες δόθηκε επείγουσα εντολή για επιθεώρηση της ασφάλειας των 4.000 πολυώροφων κτιρίων με διαμερίσματα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ξεκίνησε ήδη η ποινική διερεύνηση για τα αίτια της αδιανόητης τραγωδίας.

Στριμωγμένη η Μέι

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις στις διεκδικήσεις μας.

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                  
Αθήνα,   19/6/2017
Αρ. Πρωτ. : 7108                                    
Προς :    Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                                       

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις στις διεκδικήσεις μας.

Συνάδελφοι,
          στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στις 9-6-2017, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μια δέσμη κινητοποιήσεων από 22-6-2017 μέχρι 12-7-2017 (όπως είχαν σχεδιαστεί σε προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και ανακοινωθεί με την Αρ. Πρωτ. 7090 ανακοίνωσή μας - 2/5/2017) .
    Την Τετάρτη 14-6-2017, υπήρξε συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών – Μεταφορών,  συνάντηση που δημιούργησε νέα δεδομένα αφού:
          α. Μας παρουσίασε υπογεγραμμένη την Υπουργική Απόφαση που ολοκληρώνει την επανενεργοποίηση του πόρου 6 ( είναι ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ), σύμφωνα με τη Συμφωνία μεταξύ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και Εργοληπτικών Οργανώσεων και κατόπιν της κύρωσης της με το Ν.4412/16 .
          β.       Στο ζήτημα των “Εκτός Έδρας” υπήρξε από μέρους του δέσμευση για υλοποίηση στο αμέσως επόμενο διάστημα πρότασης (ανέλαβε να τη διαμορφώσει η Ομοσπονδία) με βελτιωμένους όρους για τις Εκτός Έδρας μετακινήσεις του συνόλου των διπλωματούχων μηχανικών που αναλογεί στις ιδιαιτερότητες και αυξημένες ευθύνες του Κλάδου μας.
          γ.       Με πρωτοβουλία του και σαφώς δηλωμένη πρόθεση να το υλοποιήσει, κάλεσε την Ομοσπονδία να συμμετάσχει σε διάλογο με ομάδα συνεργατών του για τη θεσμοθέτηση του Διυπουργικού Κλάδου Μηχανικών (αποτελεί συνεδριακή θέση από παλιά της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ). Ήδη την Πέμπτη 15-6-2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των συνεργατών του Υπουργού με την Ομοσπονδία (εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο) και διαφάνηκε κατά τη συζήτηση όπως και σε αυτήν για το θέμα με τον Υπουργό, ότι οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουμε ως Ομοσπονδία δηλαδή :
                   (1) Καθολική ένταξη των Διπλ. Μηχανικών μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ στο            Διυπουργικό Κλάδο
                   (2) Αποτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των Διπλ. Μηχανικών βαθμολογικά και     μισθολογικά (κλαδικό μισθολόγιο)

ΑΑΔΕ: Στη «μέγγενη» 900.000 φορολογούμενοι

ΑΑΔΕ: Στη «μέγγενη» 900.000 φορολογούμενοι – Πώς θα γλιτώσετε τις κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων

Σε βραχνά για πάνω από 900.000 φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές εξελίσσονται πλέον οι κατασχέσεις σε εισοδήματα και περιουσιακά τους στοιχεία.


Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην προσπάθειά της να αυξήσει τις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο έχει εξαπολύσει τους τελευταίους μήνες μπαράζ κατασχέσεων σε μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιδόματα, εισοδηματικές παροχές, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία ακόμη και μικροοφειλετών. Οι τράπεζες λαμβάνουν καθημερινά πάνω από 1.000 ηλεκτρονικά κατασχετήρια για να δεσμεύσουν και να αποδώσουν στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα τα ποσά που κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν τακτοποιήσει τα χρέη τους.

Ταυτόχρονα, όσοι πολίτες χρωστούν στο Δημόσιο μεγάλα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις ακινήτων περιουσιακών τους στοιχείων. Ενδεικτικό της αποδοτικότητας των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης είναι ότι από τις αρχές του έτους έως τον Απρίλιο οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ κατάφεραν κυρίως μέσω κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών να βάλουν στο ταμείο περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ παλαιών και φρέσκων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

Η λυκοσυμμαχία της ΕΕ δεν μπορεί να είναι ανθρώπινη!

Κώστας Λουλουδάκης/Ιουλιανός: Η λυκοσυμμαχία της ΕΕ δεν μπορεί να είναι ανθρώπινη!

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Κώστα Λουλουδάκη/Ιουλιανού με τίτλο Από το Τρίτο Ράιχ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις εκδόσεις ΚΨΜ. Τον πρόλογο κάνει ο δημοσιογράφος Νίκος Μπογιόπουλος, ενώ το επίμετρο γράφει ο Δημήτρης Γκόβας. Στις σελίδες του ξεδιπλώνεται η διαδικασία της «ευρωπαϊκής ενοποίησης», ενώ ανάγλυφα παρουσιάζονται οι ανταγωνισμοί, οι συμμαχίες και οι αντιπαραθέσεις που οδηγούν μέχρι σήμερα στην βαθιά κρίση της ΕΕ.
Συνέντευξη στον Ηλία Κορδαλή
Κώστα, ο τίτλος του πρώτου σου βιβλίου ήταν Άσπρα μαντίλια στην Plaza de Mayo και κάποιος έπρεπε να ψάξει διεξοδικά το τι σημαίνουν τα «συμφραζόμενα». Το δεύτερο βιβλίο σου έχει τον σαφέστατο πολιτικό τίτλο Από το Τρίτο Ράιχ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πες μας συνοπτικά για την κεντρική του ιδέα;
Η κοινωνία, με αυξανόμενη ταχύτητα, θυμάται όλο και λιγότερα. Το βιβλίο λοιπόν είναι ένα εργαλείο κατά της λήθης και πραγματεύεται ζητήματα όπως τα προβλήματα της αποκατάστασης της ισορροπίας ανάμεσα στις μεγάλες δυτικές δυνάμεις, καθώς και την εκ νέου αναδιανομή των αποικιών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα διαβάσουμε αλλιώς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος δεν είναι μια επανάληψη του Πρώτου, διότι μεσολάβησε μια εποχή που έφερε σημαντικές αλλαγές. Θα ανακαλύψουμε συγκλονιστικά ιστορικά γεγονότα και στοιχεία για την άμεση σχέση του φασισμού, της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού, των καπιταλιστικών χωρών με τη διαδικασία της «ευρωπαϊκής ενοποίησης». Και βέβαια, η θεματική του βιβλίου δεν παραλείπει: τα διάφορα αντικομμουνιστικά Μνημόνια της ΕΕ, την ανακήρυξη της 23ης Αυγούστου, ημέρας που υπογράφηκε το «Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ», ως «Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης κατά του κομμουνισμού και του ναζισμού», μα ούτε τους απογόνους του Γκέμπελς. Ακόμα, στο βιβλίο αναδύονται διάφορα ευτράπελα γεγονότα που αφορούν τη σύνδεση και την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην ΕΕ.
Ο σκιτσογράφος Μιχάλης Κουντούρης έχει δημιουργήσει ένα εκπληκτικό σκίτσο που δείχνει την ΕΕ να είναι μια πανάσχημη γριά που κάτω απ’ το φουστάνι της με τη σημαία της ΕΕ φοράει μια βράκα με τη σβάστικα. Αυτό δεν αποτελεί τελικά το πολιτικό background του βιβλίου;