Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Ψήφισμα για το ΚΕΑΟ προς την Α/ΤΕΕ

Το παρακάτω ψήφισμα που προτείναμε ως ΑΡΑΓΕΣ στη σημερινή Α/ΤΕΕ υπερψηφίσθηκε σχεδόν ομόφωνα (με μόνο 4 λευκά). Η Α/ΤΕΕ όμως αρνήθηκε να συζητήσει τα υπόλοιπα ψηφίσματα και κείμενα που είχαμε καταθέσει (σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών, τις συνταξιοδοτήσεις και τις εισφορές).

Προς: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ 

ΨΗΦΙΣΜΑ για το ΚΕΑΟ 

Να παγώσει άμεσα η δράση του ΚΕΑΟ - Να σταματήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων και η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος των ασφαλισμένων. 
Σημειωτέο ότι το ΚΕΑΟ βασίζει το όλο σύστημα λειτουργίας του σε μια σειρά από σκανδαλώδεις αυθαιρεσίες και παρατυπίες, τις οποίες επισημαίνουμε: 

1. Με τις πρόσφατες Αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων επί αιτήσεων αναστολής /ανακοπής των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ κατά των ταμειακών βεβαιώσεων οφειλών του ΚΕΑΟ (όπως οι Α 6439/2018 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, Α 516/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης,128/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 1482/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών - οι οποίες δικαίωσαν τους αιτούντες, αναστέλλοντας την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους) τίθενται πλέον ξεκάθαρα τα κρίσιμα νομικά ζητήματα που ενέχονται στην εφαρμοζόμενη τυπική διαδικασία - καθώς προκύπτουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τον παράνομο, παράτυπο και καταχρηστικό χαρακτήρα των διαδικασιών που ακολουθούνται από το ΚΕΑΟ, με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Κοινό στοιχείο όλων των περιπτώσεων διαβίβασης ‘Ατομικών Ειδοποιήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών’, αποτελεί η συστηματική παράλειψη της ‘καταλογιστικής πράξης επιβολής εισφορών’. Πρόκειται για το απαιτούμενο έγγραφο ανάλυσης χρεώσεων, του οποίου η σύνταξη πρέπει να έχει προηγηθεί της διαβίβασης. Πρέπει επίσης, να έχει κοινοποιηθεί έγκυρα και έγκαιρα στον οφειλέτη, με ταυτόχρονη την ενημέρωση του για την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από μέρους του, εντός 30 ημερών από αυτή την κοινοποίηση. Η απουσία του καθιστά Άκυρες τις ‘ταμειακές βεβαιώσεις οφειλών’ - δηλαδή τα ειδοποιητήρια του ΚΕΑΟ. 

2. Το ΚΕΑΟ ενεργεί βασιζόμενο σε Υπουργικές Αποφάσεις που δεν είναι σύννομες [58039 / 3275 / 28.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4504/30-12-2016) και 29715/2410/30-5-2018 (ΦΕΚ Β΄2105)], καθώς αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4172/13 - άρθρο 100, παρ.9.β) – θέμα που είχε ως αποτέλεσμα σχετική προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣτΕ
Οι Αποφάσεις αυτές αφορούν την διαβίβαση όλων ανεξαιρέτως των οφειλών στο ΚΕΑΟ - παύοντας πλέον να εξαιρούν τα χρέη κάτω των 5000 ευρώ καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργού ρύθμισης - κατά παράβαση όσων ρητά προβλέπονται από τον νόμο. 

3. Το ΚΕΑΟ βασίζεται στην παραλαβή στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών από το τ. ΤΣΜΕΔΕ - που ως τ. ΦΚΑ των Μηχανικών, είναι (σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4172/13) υπεύθυνο για «τον προσδιορισμό του ύψους και του είδους των οφειλών». Ωστόσο, η χαρακτηριστική υποστελέχωση και η ελλειμματικότητα των υπηρεσιών του, θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητα των στοιχείων που διαβιβάζει και καθιστούν συνεπώς, αβέβαιη την δυνατότητα του να ανταποκριθεί σ’ αυτή την ευθύνη. 
Είναι άλλωστε γνωστό, ότι το τ. ΤΣΜΕΔΕ/ΕΦΚΑ επιμένει στη διαβίβαση οφειλών στο ΚΕΑΟ, χωρίς να έχουν εξεταστεί από μέρους του οι ‘αιτήσεις αναδρομικής διαγραφής’ (που εκκρεμούν προ της 31/12/16) ενώ διαπιστωμένα, εξακολουθεί να χρεώνει με ασφαλιστικές εισφορές τους μη μισθωτούς επαγγελματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους στην εφορία (από 1/1/17) - κατά παράβαση του άρθρου 20, του Ν. 4488/2017 που έχει καταργήσει την ασφάλιση ιδιότητας … 

ΑΡΑΓΕΣ: Ψήφισμα προς την Α/ΤΕΕ για τις ασφαλιστικές οφειλές


Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 900.000 οφειλέτες, με συνολικό χρέος περίπου 20 δις, είναι άμεσα εκτεθειμένοι σε μέτρα κατάσχεσης των περιουσιών τους. Η κυβέρνηση εξήγγειλε προσφάτως υποτιθέμενα μέτρα ανακούφισης των οφειλετών, τα οποία όμως αφορούν μόνο όσους προβούν σε ρύθμιση και κανέναν άλλο. Για αυτή την περίπτωση εξαγγέλλει: 

 • επανυπολογισμό εισφορών με βάση τον ισχύοντα νόμο, δηλαδή με βάση το εισόδημα αλλά και κατ’ ελάχιστον το κατώτατο εισφορολογητέο εισόδημα και με παράλληλη μείωση των θεσμοθετημένα πλέον, ήδη πενιχρών, συντάξεων. 
 • “κούρεμα” των προσαυξήσεων σε ποσοστό 85% μόνο για όσους οφειλέτες ενταχθούν στην αντίστοιχη ρύθμιση. 
 • Οι ρυθμίσεις προβλέπεται να έχουν επιτόκιο 5 έως 6% 
 • Διατηρείται η υποχρέωση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ως προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης. 
Η πιθανή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων θα επέτρεπε ενδεχομένως σε κάποιους οφειλέτες να μειώσουν το χρέος τους και να προστατευτούν προσωρινά από επικείμενες κατασχέσεις ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε σύνταξη (από την οποία έχουν αποκλειστεί λόγω των οφειλών), ωστόσο τα μέτρα αυτά: 

 • αφορούν μόνο όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν την απαιτούμενη ρύθμιση και μάλιστα να μην την χάσουν, γιατί τότε αυτομάτως επανέρχεται το χρέος τους στα προηγούμενα επίπεδα – που είναι και το πιθανότερο να συμβεί. 
 • η επιβολή στις ρυθμίσεις τόκου (της τάξης 5% με 6%), εξανεμίζει την όποια μείωση στις ισχύουσες προσαυξήσεις, επαναφέροντας ουσιαστικά το σύνολο του ποσού πριν τη ρύθμιση. 
 • με την υποχρέωση καταβολής της τρέχουσας εισφοράς, η τήρηση της ρύθμισης γίνεται σχεδόν αδύνατη για την μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών. Ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας όπως αυτή που βιώνουμε. 
 • Επίσης, η υποχρεωτική εισφοροδότηση για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ, καθώς και της ειδικής προσαύξησης, διατηρούν την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά σε πολύ ψηλά επίπεδα. 
 • Διατηρούν τις χρεώσεις για μη παρεχόμενες υπηρεσίες (υγειονομική περίθαλψη και επίδομα ανεργίας) και καταργημένους ασφαλιστικούς κλάδους (ειδικής προσαύξησης)

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Τα «ψηλά κτίρια» στην περιοχή του Μακρυγιάννη και τα άρθρα 10 &11 του ΝΟΚ/2012

Τα «ψηλά κτίρια» στην περιοχή του Μακρυγιάννη και τα άρθρα 10 &11 του ΝΟΚ/2012Περιβάλλον: Τα έμαθες μετά τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής του Μακρυγιάννη η Κυβέρνηση δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε αναστολή των οικοδομικών αδειών και θα εξετάσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε.
Αρχιτέκτονας: Το θέμα δεν είναι τοπικό, είναι θέμα που αφορά ολόκληρη τη χώρα. Για τον ΝΟΚ για τον οποίο τόσο υπερήφανοι ήταν οι κ.κ Γ. Παπακωνσταντίνου και Ν. Σηφουνάκης, Υπουργός ο πρώτος του ΥΠΕΚΑ τότε και Υφυπουργός ο δεύτερος, το έχουμε πει από τότε ότι τα άρθρα 10 και 11 σκοτώνουν το περιβάλλον και πρέπει να καταργηθούν. Είχαμε πει τότε: ΝΕΟΣ ΓΟΚ : Επενδυτές παρόντες - Λαός απών που σήμαινε ότι με τον ΝΟΚ, όπως τον βάφτισε ο κ. Ν.Σηφουνάκης, στηρίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών, και αγνοούνται εντελώς τα συμφέροντα του λαού. 
Το άρθρο 10 δίνει «Πολεοδομικά κίνητρα» σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, και οι περιοχές έχουν επιλεγεί με πολλή προσοχή .Ας το διαβάσουμε:
[1. Σε περίπτωση οικοπέδων (αυτοτελών ή εκ συνενώσεως), που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως στις γεωγραφικές περιφέρειες: α) των Δήμων του Νομού Αττικής και β) των αναφερόμενων στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148), Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως και στις δύο περιπτώσεις, καθορίζονταν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), και οι οποίοι είχαν κατά την απογραφή του 1991 πληθυσμό μεγαλύτερο των 25.000 κατοίκων, και γ) των Δήμων Πάτρας, Λάρισας, Ηρακλείου, Βόλου, Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, Ιωαννίνων, όπως καθορίζονταν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2539/1997, και (τα οικόπεδα σε καθεμία από τις υπό α΄, β΄ και γ΄ περιπτώσεις) δεν εμπίπτουν σε παραδοσιακούς οικισμούς και παραδοσιακά τμήματα πόλης ή σε ιστορικούς τόπους ή σε περιοχές με αποκλειστική χρήση κατοικίας και όταν το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, παρέχονται τα ακόλουθα κατά περίπτωση πολεοδομικά κίνητρα, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες κατά περίπτωση προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση με την προϋπόθεση ο αριθμός των κτιρίων που δημιουργούνται να είναι μικρότερος του Β/2 και ίσος με τη μικρότερη προκύπτουσα ακέραιη μονάδα με ελάχιστο το ένα:
α. Με την προϋπόθεση:
− ποσοστιαίας μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑX10%,
δίνεται το κίνητρο:

ΣΜΤ: Κινητοποίηση στο ΥπΥπΜΕ ενάντια στη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων

Δευτέρα 25-2-2019 9:00πμ παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών (Αναστάσεως 2 Χολαργός) – (στάση εργασίας έως 11:πμ)

Το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 με τίτλο «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρόχρονη αλυσίδα διαδοχικών αντιλαϊκών ρυθμίσεων, κάθε αστικής κυβέρνησης της τελευταίας 30ετίας, για την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του Μηχανικού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του κεφαλαίου. Συνιστά ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην αναδιάρθρωση του κλάδου των μηχανικών/τεχνικών σε βάρος όσων ζουν από τη δουλειά τους και σε όφελος των μεγάλων τεχνικών εταιρειών, η οποία υλοποιείται υπό τον τίτλο της «απελευθέρωσης» ή του «ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων».

Βασικός στόχος του ΠΔ 99/2018 είναι ο καθορισμός των ειδικοτήτων, η περιγραφή του αντικειμένου τους (τα λεγόμενα «επαγγελματικά περιγράμματα» του ν.4439/2016) και η κατάτμησή του κάθε επιστημονικού –επαγγελματικού αντικειμένου σε επιμέρους «δραστηριότητες μηχανικής». Το επόμενο βήμα είναι η απόσπαση όλων αυτών των δικαιωμάτων από τα πτυχία και η εξατομικευμένη «διαβαθμισμένη πρόσβαση» σε ένα μόνο τμήμα αυτών. Κάτι τέτοιο θα αποκτιέται με επί πληρωμή και δη ακριβά σεμινάρια, καταρτίσεις, εξετάσεις πιστοποίησης, ξεκινώντας από τις αυστηρές εξετάσεις εγγραφής στο ΤΕΕ και κυρίως την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας, με βασικό εργαλείο το ενιαίο πλέον μητρώο δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (νέο «ΜΗΤΕ»). Η υλοποίηση των σχεδίων αυτών, θα καταστήσει τους νέους αποφοίτους «δόκιμους μηχανικούς» με μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα, το σύνολο των μηχανικών διαχωρισμένο σε επίπεδα πρόσβασης στην «τεχνική πυραμίδα» ανάλογα με την τάξη του πτυχίου και το ίδιο το πτυχίο «ατομικό φάκελο προσόντων».

Η πορεία της «απελευθέρωσης» δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς την ενεργητική στήριξη της ηγεσίας του ΤΕΕ και των Επιστημονικών Συλλόγων. Η ηγεσία του ΤΕΕ μέχρι σήμερα πρόβαλε σταθερά τη λογική επιλογής του δήθεν «μικρότερου κακού» προκειμένου να κάνει «εύπεπτο» στους μηχανικούς, συνδιαμορφώνοντάς το, το θεσμικό πλαίσιο της «διαβαθμισμένης πρόσβασης». Το ΠΔ 99/2018, με ευθύνη των ίδιων παρατάξεων και πολιτικών δυνάμεων της ηγεσίας του ΤΕΕ που προωθούν αυτήν την πολιτική συνδιαμορφώνοντας με την κυβέρνηση τις ρυθμίσεις της «απελευθέρωσης», ξανά πυροδοτεί μια συντεχνιακή διαμάχη μεταξύ των ειδικοτήτων.

Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών ΔΕΗ: ΔΕΗ και εργαζόμενοι, θυσία στο βωμό της αγοράς

20 02 2019 | 14:23

Σε ανακοίνωση της η Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ σχετικά την αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων αναφέρει τα εξής:

Σκανδαλώδης και προκλητική ήταν η προσφορά της εταιρίας Μυτιληναίος για τη Μελίτη και της Seven Energy-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και για τη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη.

25 εκ. για τη Μελίτη, όταν μόνο το κόστος της σε σημερινές τιμές ξεπερνά το 1 δισ. μαζί με την άδεια της Μελίτης ΙΙ. Βέβαια, ο ανεξάρτητος εκτιμητής την αποτίμησε 153 εκ. ευρώ! Τη δε Μεγαλόπολη την αποτίμησε στα 147 εκ. ευρώ!

Όσο για την κοινοπραξία Seven Energy-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έδωσε 103 εκ. και για τις δύο θυγατρικές και μάλιστα υπό προϋποθέσεις!

Μετά από τόσα χρόνια «απελευθέρωσης» έχουμε νοιώσει στο πετσί μας τι σημαίνει να τρέφονται οι ιδιώτες από τις σάρκες της ΔΕΗ.

Όμως, αυτή η τελευταία πράξη του δράματος αποτελεί την πλέον κυνική δήλωση. Έστησαν τα μνημόνια και τους μηχανισμούς στα μέτρα τους, έχουν τις κυβερνήσεις πρόθυμες να εκτελέσουν τα σχέδιά τους και δεν χρειάζεται τα τηρούνται ούτε καν τα προσχήματα.

Η ΔΕΗ διαλύεται, στραγγαλίζεται οικονομικά και πωλείται έναντι πινακίου φακής. Με τη δημοπράτηση της φθηνής λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής (ΝΟΜΕ) σε τιμές κάτω του κόστους συνεχίζεται η χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ των ιδιωτών. Μόνο για το 2018 η οικονομική ζημιά της ΔΕΗ από τα ΝΟΜΕ ανήλθε στα 230 εκ. ευρώ.

Έτσι, για να μην υπάρχουν αυταπάτες ποιόν υπηρετεί η πολιτική της ΕΕ, των μνημονίων και οι κυβερνήσεις όλων των πολιτικών αποχρώσεων μέχρι σήμερα!

Κι αντί να ανακρούσει πρύμναν η κυβέρνηση μπροστά στην αδιέξοδη και σκανδαλώδη εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, ο διαγωνισμός συνεχίζεται... και τι προβλέπει άραγε πέρα από το προσδοκώμενο;

«Ο λιγνίτης για να κατέβει θέλει νεράκι», είπε εκπρόσωπος μεγάλης εταιρίας πριν λίγο καιρό.

Τι χρειάζεται για να ελέγξεις την Οριακή Τιμή Συστήματος; Ένα λιγνιτικό και έναν υδροηλεκτρικό σταθμό. Και το 2020 οι μονάδες που θα μπορούν να εισφέρουν καθώς θα είναι περιβαλλοντικά συμμορφωμένες θα έχουν χαριστεί σε ιδιώτες. Μόνο που οι ιδιώτες ούτε πετρέλαιο θα κάψουν, ούτε φράγματα θα αδειάσουν για να σώσουν τη χώρα από ενδεχόμενο black out όταν έρθει ο χιονιάς, ούτε θα κρατήσουν χαμηλά την τιμή με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

23-24 Φλεβάρη Πρόγραμμα διήμερων εκδηλώσεων για τα 6 χρόνια ΒΙΟΜΕ

6 χρόνια ΒΙΟ.ΜΕ. 23-24 Φλεβάρη

Σας καλούμε στα γενέθλια της αυτοδιαχειριζόμενης ΣΕ ΒΙΟΜΕ (23-24/2 στο εργοστάσιο) να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα και να γλεντήσουμε!!

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/2

· Από τις 12.00 παζάρι παραγωγών

· 17.00-20.00 Πανελλαδική συνέλευση αλληλέγγυων υποστηρικτών

· 20.00 Live με Ψύλλους στ’ Άχυρα & ...

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/2

· Από τις 12.00 παζάρι παραγωγών

· 14.00 Εκδήλωση-συζήτηση για δράσεις στο χώρο του ΑΠΘ (φοιτητική κοινότητα-οικογιορτή- ΒΙΟΜΕ)

& Δημιουργία φούρνου στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ

· 16.00 Γλέντι με τους Γκιντικι & Χρήστο Τζιτζιμίκα 

Τις ημέρες των γενεθλίων θα υπάρχει επίσης

· έκθεση φωτογραφίας από τη Φωτομάδα.

· γκραφιτι στους τοίχους της ΒΙΟΜΕ.

· Βιγκαν κουζίνα από το Room 39.

Θα παρουσιαστούν και θα υπάρχουν προς πώληση και νέα προϊόντα της ΣΕ ΒΙΟΜΕ.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με το Ωράριο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                     
                                                                                                      Αθήνα,  20/2/2019
Αρ. Πρωτ. : 7709                          
Προς:  Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
             κ. Σπίρτζη Χρ.

Κοιν.: 1. Πρόεδρο & ΔΕ ΤΕΕ
          2. Α’ βάθμιες Ενώσεις

Θέμα :  Σχετικά με το Ωράριο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας       Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.

Κε Υπουργέ
Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με ένα θέμα που μας κοινοποίησαν συνάδελφοι μας Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Υπάλληλοι της Υ.Π.Α. και μέλη της Ομοσπονδίας μας. Το 2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4427 με σκοπό την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ. Στο άρθρο 73 ρυθμίζει τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του προσωπικού και ενώ αναγνωρίζει ρητώς ότι η ΥΠΑ είναι ειδική υπηρεσία η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, εξαιρεί μόνο(!) τους εργαζόμενους στον κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) για τους οποίους ορίζει τις ώρες εργασίας σε 33 εβδομαδιαίως. Αυτό συνιστά μια κατάφωρη αδικία έναντι του κλάδου των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Εναέριας Κυκλοφορίας και αυτό διότι:
1. Από ιδρύσεως της ΥΠΑ ο κλάδος των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας υπηρετεί την Αεροναυτιλία και λειτουργεί σε 24ωρη βάρδια και έως την εμφάνιση του ν.4427/16 είχε ακριβώς το ίδιο ωράριο βαρδιών όπως και ο κλάδος των ΕΕΚ. Καθημερινά συνεργάζονται με τους συναδέλφους ΕΕΚ και δια ζώσης αλλά και επικοινωνούν μέσω μαγνητοφωνούμενων τηλεφώνων έτσι ώστε όλες οι συνομιλίες όπως και όλοι οι χειρισμοί στα συστήματα να καταγράφονται λόγω της σπουδαιότατος τους από πλευράς ευθύνης.
2. Οι κλάδοι Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας θεωρούνται διεθνώς ως οι πυλώνες της Αεροναυτιλίας. Ειδικότερα το επάγγελμα των Ηλεκτρονικών  είναι αναγνωρισμένο από τον ICAO και καταχωρημένο στον ILO με παραπλήσιο κωδικό δίπλα σε  αυτό των πιλότων και των ΕΕΚ. Κωδικοί 3143 Aircraft pilots, 3144 Air traffic controllers, 3145 Air traffic safety technicians ή κατά ICAO  Air Traffic Safety Electronics Personnel (ATSEP).
3. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό ανήκουν αδιαμφισβήτητα στα τρία safety related επαγγέλματα τα οποία τεκμηριώνουν την διαφορετικότητά τους από πλευράς ευθυνών προς την ανθρώπινη ζωή και για το λόγο αυτό ο νέος Ευρωπαϊκό Κανονισμός 2017/373 εισάγει πλέον ακόμα και στην εκπαίδευσή τους τις έννοιες stress/fatigue.
Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με τον ICAO, τον ILO, την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία, οι  ΗΜΑΕΚ (ATSEP) είναι εργαζόμενοι που ανήκουν στην Αεροναυτιλία και εργάζονται σε 24ωρη βάρδια ακριβώς  όπως και οι ΕΕΚ και σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα ωράρια λειτουργίας του προσωπικού αεροναυτιλίας (ATSEP) στους Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στον Ευρωπαϊκό Νότο όπως στην Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και φυσικά Κύπρο, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι και στις χώρες  αυτές και για όλους τους παραπάνω λόγους, το ωράριο των ΗΜΑΕΚ/ATSEP είναι μειωμένο όπως ήταν  και στην Ελλάδα μέχρι την εμφάνιση του ν.4427/16.

Οι συνάδελφοι μας διεκδικούν να αρθεί η παραπάνω αδικία και με νομοθετική ρύθμιση (τροπολογία) να προστεθεί μια λέξη με το όνομα και του κλάδου των Ηλεκτρονικών στο άρθρο 73 του ν.4427 ώστε να επανέλθει η εναρμόνιση του εργασιακού χρόνου μεταξύ των εργαζομένων στην αεροναυτιλία  σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και ακριβώς όπως ίσχυε και στην ΥΠΑ για τους Ηλεκτρονικούς  Ασφάλειας Εναερίου Κυκλοφορίας εδώ και περίπου 50 συναπτά έτη.

Εγκύκλιος για ένα μήνα

Η Εγκύκλιος 7 του ΕΦΚΑ για τη "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών" έχει πρακτική ισχύ μόνο για τον Ιανουάριο του 2019, μια και από 1/2/2019 ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ασφάλισης, θα αυξηθούν με βάση τα 650€ και όχι τα 584€. Παρεπιπτόντως οι εισφορές για Εφάπαξ και Επικουρικό που είναι?Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 7 του ΕΦΚΑ για μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 και 3 του Ν. 4578/2018 αντικαθίστανται τα άρθρα 39και 40και προστίθεται νέο άρθρο (39Α) στο Ν.4387/2016.

Με τις νέες διατάξεις διατηρούνται:
Το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους ως βάση υπολογισμού των εισφορών,
η διαδικασία υπολογισμού και εισφοροδότησης,
η διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών, ως αποτέλεσμα της σχέσης καταβλητέων και καταβληθεισών εισφορών,

και θεσπίζεται μείωση στο ποσοστό εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

Με την εγκύκλιο 7 παρέχονται διευκρινίσεις – οδηγίες για πληρέστερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων:

Ως έναρξη ισχύος της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, είναι η 01/01/2019.

Για το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων και τις γενικές αλλαγές που επέρχονται, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν Ελ. Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, μειώνεται από 20% σε 13,33%.

2. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν οι Αγρότες μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής:
για το έτος 2019 από 18% σε 12%,
για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%,
για το έτος 2021 από 19,5% σε 13% και
για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%.

3. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς Κλάδου Σύνταξης που καταβάλλουν ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη). Για τους ασφαλισμένους αυτούς, εφόσον η μηνιαία εισφορά υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών άνω των πέντε ετών ασφάλισης, το ποσό της διαφοράς παραμένει ως ασφαλιστική οφειλή.

4. Σε ισχύ παραμένουν οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του N.4387/2016 . Ως εκ τούτου τα πρόσωπα που υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του N.4387/2016 .
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

Η υπολογιζόμενη κατά τα ανωτέρω μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών δεν μπορεί να υπολείπεται της ελάχιστης καθορισθείσας με τις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του Ν.4387/2016, όπως αυτές ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 και 3 του Ν. 4578/2018 .

Σε ισχύ παραμένουν οι ρυθμίσεις της παρ.2 του άρθρου 38 του N. 4387/2016 ως προς την ανώτερη βάση υπολογισμού εισφορών. Ειδικότερα οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως εξής:

Α. Μοναδική Ασφάλιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Φορολογήστε τους πλούσιους

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ!

Τα πάνω – κάτω έχει φέρει η πρόταση της αμερικανίδας βουλευτού Αλεξάνδρια Οκάσιο – Κόρτες, που σαν να πήρε τη σκυτάλη του ριζοσπαστισμού στο κόμμα των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ από τον Μπέρνι Σάντερς, για γενναία αύξηση της φορολογίας των πλουσίων, στο 70% από 37% που είναι σήμερα. Η πρότασή της αφορά εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 10 εκ. δολ. και θίγει συγκεκριμένα 16.000 οικογένειες που ζουν στις ΗΠΑ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η πρότασή της ξεπέρασαν το όριο του γελοίου με τη βαθιά αμερικανική Δεξιά να την χαρακτηρίζει κομμουνίστρια και τη δε πρότασή της ισοδύναμη τη δήμευσης των περιουσιών των «πιο σκληρά εργαζόμενων και πετυχημένων Αμερικάνων». Κι επειδή όλοι στην Αμερική είναι σκληρά εργαζόμενοι κι όλοι θέλουν να πετύχουν η πρόταση της Κόρτες εμφανίζεται να πλήττει …όλη την Αμερική. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι δεν πλήττει παρά το 0,1% του πληθυσμού, δηλαδή ακόμη λιγότερους κι από το 1% που έβαλε στο στόχαστρο του το κίνημα Occupy Wall Street, πριν σχεδόν μια δεκαετία.

Η αλήθεια είναι πώς παρότι η αύξηση της φορολογίας των πλουσίων είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη και κοινωνικά νομιμοποιημένη – πρέπει δηλαδή να ψηφιστεί για να χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα ιατρικής φροντίδας των φτωχών, οι υποδομές, κ.α. τα αποτελέσματά της σε επίπεδο δημοσιονομικών αποτελεσμάτων αναμένεται να είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Κι ο λόγος έγκειται στο ότι μια τέτοια αύξηση θα είναι κενό γράμμα αν δε συνοδεύεται από μια παράλληλη αύξηση της φορολογίας των κερδών κεφαλαίου, που θα αφορά μερίσματα, τόκους, κ.α. που σήμερα βρίσκεται καθηλωμένη στο ονομαστικό επίπεδο του 20%. Η πραγματική φορολογία που πληρώνουν στο τέλος της ημέρας είναι ακόμη χαμηλότερη.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι όσο κι αν οι σημερινοί υπερβολικά χαμηλοί συντελεστές φορολογίας, που παράγουν ή συνεχή δημοσιονομικά ελλείμματα και αύξηση του δημόσιου χρέους ή περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες ή πιο συχνά και τα δύο μαζί, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής των Ρεπουμπλικανών, οι Δημοκρατικοί ήταν τη δεκαετία του ’80 επί Ρόναλντ Ρήγκαν που πρωταγωνίστησαν κι όχι απλώς συναίνεσαν στη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 70% στο 50% για να ακολουθήσουν κι άλλες μειώσεις στη συνέχεια. Η πρόταση επομένως της Κόρτες δεν παραπέμπει στη Σοβιετική Ένωση, αλλά στην προεδρία του Τζίμι Κάρτερ, ενώ εκθέτει και το δικό της κόμμα.

Ευρύτερα, η πρωτοβουλία του μέλους του αμερικανικού Κογκρέσου που έχει εκτινάξει τη δημοτικότητά της εκφράζει μια γενικότερη αντίδραση απέναντι στη νομοθετικά κατοχυρωμένη φορολογική ασυλία των πλουσίων, σε μια εποχή μάλιστα που έχει γίνει εμφανές ότι η κρίση του 2008 αύξησε υπέρογκα τα κέρδη τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο αίτημα, της αύξησης της φορολογίας των πλουσίων, εκφέρεται κι από τους Εργατικούς του Τζέρεμι Κόρμπιν που ζητούν να αυξηθεί ο συντελεστής φορολόγησης στο 50% για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 λιρών.

Γράμμα των γυναικών ζαπατίστας προς τις γυναίκες του κόσμου που αγωνίζονται


Φλεβάρης 2019
Προς: τις γυναίκες που αγωνίζονται σε όλο τον κόσμο.
Από: τις γυναίκες ζαπατίστας.

Αδερφή, συντρόφισσα:

Οι γυναίκες ζαπατίστας, γυναίκες που αγωνιζόμαστε, σε χαιρετίζουμε.
Αυτό που θέλουμε να σου πούμε, να σε ενημερώσουμε, είναι λίγο στενάχωρο γιατί δεν θα μπορέσουμε να οργανώσουμε το Μάρτη του 2019, εδώ στη ζαπατίστικη γη μας, τη Δεύτερη Διεθνή Συνάντηση των Γυναικών που Αγωνίζονται.

Μπορεί ήδη να ξέρεις τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε, και αν όχι θα σου τους εξηγήσουμε:
Φαίνεται λοιπόν ότι οι καινούργιες κακές κυβερνήσεις είπαν ήδη καθαρά ότι θα προχωρήσουν στα μεγα-σχέδιά τους, σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου: στο Τρένο Μάγια, στο σχέδιο για τον Ισθμό του Τεουαντεπέκ, στη φύτευση δέντρων για εμπόριο ξυλείας και φρούτων. Και είπαν ακόμα ότι θα επιτρέψουν ορυχεία και μεγάλες εταιρείες τροφίμων. Έχουν επιπλέον και το αγροτικό τους σχέδιο που μας καταστρέφει σαν ιθαγενείς λαούς, γιατί μετατρέπει τη γη μας σε εμπόρευμα. Έτσι, με όλα αυτά τα σχέδια, θα ολοκληρώσουν ότι άφησε στη μέση ο Σαλίνας ντε Γκορτάρι τότε που τον σταματήσαμε με την εξέγερσή μας.

Αυτά τα σχέδια είναι σχέδια καταστροφής. Όσο κι αν προσπαθούν να το κρύψουν με τα ψέματά τους. Όσες φορές κι αν πολλαπλασιάσουν τις 30 εκατομμύρια ψήφους τους. Η αλήθεια είναι ότι πάνε για όλα εναντίον των ιθαγενών λαών. Πάνε για τις κοινότητές μας, για τη γη μας, για τα βουνά μας, για τα ποτάμια μας, για τα ζώα μας, για τα φυτά μας ως και για τις πέτρες μας.

Που πάει να πει ότι δεν στρέφονται εναντίον, μονάχα, των γυναικών ζαπατίστας αλλά εναντίον όλων των ιθαγενών γυναικών. Και ενάντια στους άνδρες βέβαια αλλά εδώ, σα γυναίκες που είμαστε, μιλάμε για τις γυναίκες.

Θέλουν η γη μας, τα εδάφη μας να μην είναι πια για μας αλλά να ‘ρχονται τουρίστες να περιηγούνται, να έχουν τα μεγάλα ξενοδοχεία τους και τα μεγάλα ρεστοράν τους και τις επιχειρήσεις που θα τους προσφέρουν αυτές τις πολυτέλειες.

Θέλουν να μετατρέψουν τα εδάφη μας σε τσιφλίκια που θα παράγουν πολυτελή ξυλεία, φρούτα και νερό. Να τα μετατρέψουν σε ορυχεία για να βγάζουν χρυσό, ασήμι, ουράνιο και όλα τα ορυκτά που υπάρχουν και που τα θέλουν οι καπιταλιστές.

Θέλουν να μετατραπούμε σε δούλες τους, σε υπηρέτριές τους, να πουλήσουμε την αξιοπρέπειά μας για λίγα νομίσματα το μήνα.

Γιατί αυτοί οι καπιταλιστές και όσοι τους υπακούν από τις καινούργιες κακές κυβερνήσεις σκέφτονται ότι αυτό που θέλουμε είναι λεφτά.
Δεν μπορούν να καταλάβουν πως εμείς θέλουμε την ελευθερία, δεν καταλαβαίνουν ότι το λίγο που έχουμε πετύχει το πετύχαμε με αγώνα χωρίς να μας πληρώνει κάποιος, χωρίς συνεντεύξεις, χωρίς φωτογραφίες, χωρίς βιβλία, χωρίς δημοψηφίσματα, χωρίς δημοσκοπήσεις, χωρίς ψηφοφορίες, χωρίς μουσεία και χωρίς ψέματα.

Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που εκείνοι αποκαλούν «πρόοδο» είναι ένα ψέμα, που δεν μπορεί ούτε καν την ασφάλεια των γυναικών να εξασφαλίσει. Στους κόσμους τους, προοδευτικούς ή συντηρητικούς, οι γυναίκες εξακολουθούν να δέρνονται, να βιάζονται, να δολοφονούνται.

Πόσες γυναίκες δολοφονήθηκαν σε αυτούς τους προοδευτικούς ή συντηρητικούς κόσμους την ώρα που εσύ διαβάζεις αυτές τις γραμμές, συντρόφισσα και αδερφή;

Ίσως το ξέρεις αλλά το λέμε καθαρά και εδώ: στα ζαπατίστικα εδάφη δεν έχει δολοφονηθεί ούτε μια γυναίκα εδώ και πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά εμάς κατηγορούν για οπισθοδρομικές, αδαείς, ασήμαντες.

Συγκέντρωση και πορεία ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκωνH Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, μαζί με συλλογικότητες απ’ όλη την Ελλάδα, πραγματοποιούν κεντρική διαμαρτυρία στην Αθήνα, που θα περιλαμβάνει

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 21/2/2019, ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ..

Έχει προηγηθεί πληθώρα ενημερωτικών παρεμβάσεων σε κοινωνικούς και κινηματικούς χώρους, καθώς και σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να επιβεβαιώσει το γενικευμένο ενδιαφέρον για το ζήτημα των εξορύξεων υδρογονανθράκων, χωρίς να εξαιρούνται τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στο κείμενο του καλέσματος γίνονται λόγος για πολιτικές επιλογές και σχεδιασμούς, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και των οποίων το μέγεθος προδιαγράφει ένα ζοφερό μέλλον.

Χαρακτηριστικό δείγμα επιλογών αυτού του τύπου θεωρείται «το υπερφίαλο σχέδιο έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε μια τεράστια κλίμακα, που αγγίζει το 1/3 σχεδόν της χερσαίας και θαλάσσιας επικράτειας της χώρας. Πολλοί/ές πιστεύουν ότι πρόκειται για μια αποσπασματική κίνηση, που αφορά μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν «στοχοποιηθεί».

Αναμφισβήτητα, το περιβάλλον θα υποστεί βαρύ κλίμα, αλλά οι συνέπειες δεν περιορίζονται εκεί. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, η συνέχιση της πρόσδεσης σε ένα αποτυχημένο ενεργειακό μοντέλο, η ένταση της εξάρτησης, η εμπλοκή στις τρέχουσες και μελλοντικές γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή δίνουν το στίγμα ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, καθολικής σημασίας για το σύνολο της κοινωνίας«.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας:

Κυβέρνηση και μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, έχουν συμφωνήσει στην υλοποίηση ενός φαραωνικού σχεδίου εξόρυξης υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου). Για το σκοπό αυτό, το 1/3 περίπου της ηπειρωτικής και θαλάσσιας επικράτειας της χώρας έχει εκχωρηθεί με μακροχρόνιες συμβάσεις. Οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ήπειρο είναι ο προάγγελος των όσων θα ακολουθήσουν. Tο 2019 προβλέπεται να είναι καθοριστικό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες και στην Αιτωλοακαρνανία, στη ΒΔ Πελοπόννησο, στο Κατάκολο, στον Πατραϊκό, σε όλο το Ιόνιο και στις θαλάσσιες περιοχές νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πρόκειται για σχέδιο, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την υποκριτική ρητορική για την προστασία του κλίματος και για τη διασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Οι φοιτητές ξεσηκώνουν την Αλβανία 28 χρόνια μετά

Στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, ένα άσχημο νέο περίμενε τους φοιτητές στο τμήμα Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων στην Αλβανία: εκτός από τα ετήσια δίδακτρα που επωμίζονται κανονικά, θα έπρεπε τώρα να πληρώσουν παραπάνω χρήματα για κάθε μάθημα στο οποίο θα έμεναν μετεξεταστέοι. Το νέο αυτό έμελλε να γίνει η θρυαλλίδα για το μεγαλύτερο κίνημα που έχει δει η γειτονική χώρα τα τελευταία 28 χρόνια.

Η εξέγερση και τα αιτήματα


Το νέο της αύξησης των διδάκτρων διαδόθηκε από σχολή σε σχολή και από πόλη σε πόλη μέχρι που στις 5 Δεκεμβρίου 2018 χιλιάδες φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν με τελικό προορισμό το αλβανικό υπουργείο Παιδείας. Για τρεις βδομάδες - μέχρι τις χειμερινές διακοπές των πανεπιστημίων - οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι με φοιτητές που διεκδικούσαν δημόσια δωρεάν παιδεία και καλύτερη ποιότητα στα πανεπιστήμια. Τον Γενάρη ξαναέπιασαν το νήμα των κινητοποιήσεων, που συνεχίζονται εντός των πανεπιστημίων μέχρι και σήμερα.

Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα (μετεξέλιξη του Εργατικού Κόμματος που ήταν στην εξουσία από το 1945-1991) πέρασε το 2015 τον Νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που βασίζονται σε αυτόν τον νόμο, τα δημόσια πανεπιστήμια θα μοιράζονται τον κρατικό προϋπολογισμό που προβλέπεται για την ανώτατη εκπαίδευση, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα κρατικά χρήματα για την εκπαίδευση δεν αυξήθηκαν όμως, και το αποτέλεσμα είναι τα δημόσια ιδρύματα να αυξάνουν σήμερα τα φοιτητικά δίδακτρα για να καλύψουν το κενό. 

«Οι μεταρρυθμίσεις βασίζονται στην ιδέα ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων προκειμένου να εξασφαλίσουν από μόνα τους το σύνολο των χρημάτων που απαιτούνται για μισθούς και υποδομές, θα ανεβάσει την ποιότητα των δημόσιων. Μέχρι στιγμής, το μόνο που ανεβαίνει είναι τα δίδακτρα. Ο μέσος μισθός στην Αλβανία είναι 350 ευρώ τον μήνα, όταν τα δίδακτρα μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 1.800 ευρώ. Ευνοούν το προνομιούχο 1% του πληθυσμού και όχι το 99% των αλβανικών οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας» διαμαρτύρεται η φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών, Gresa Hasa, που συμμετέχει δυναμικά στο φοιτητικό κίνημα.Ακρόπολη - Μακρυγιάννη: Δεκαόροφα ξενοδοχείαΤα τελευταία χρόνια ο μαζικός τουρισμός και η απουσία νομικού πλαισίου προστασίας έχουν μετατρέψει την περιοχή του Μακρυγιάννη σε ένα απέραντο ξενοδοχείο.Οι ισχύοντες όροι δόμησης είναι απαράδεκτοι για μία περιοχή που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Η αδιαφορία του Υπουργείου Πολιτισμού, η αφωνία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Δήμου Αθηναίων και οι εξωφρενικοί ισχύοντες όροι δόμησης, έχουν δώσει το πράσινο φως για την ανέγερση νέων 10-11ώροφων ξενοδοχείων μαμούθ κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. 
Η υποβάθμιση ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η οπτική, ηχητική και περιβαλλοντική ρύπανση,η υπέρμετρη επιβάρυνση των δικτύων κυκλοφορίας και υποδομών, η εκδίωξη της κατοικίας, η δραματική αύξηση των τιμών των ενοικίων, είναι μόνο κάποιες από τις συνέπειες.Το 2017 ο Δήμος Αθηναίων ενέκρινε την ανέγερση 10-11ώροφου ξενοδοχείου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Τον Οκτώβριο 2018 δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και ακολούθως από το Δήμο Αθηναίων το πράσινο φως για την ανέγερση νέου 9-10 ώροφου ξενοδοχείου μαμούθ, 5.300 μ2, στην καρδιά του Μακρυγιάννη, σε μία περιοχή με 6-7ώροφα κτίρια, ύψους 21 μέτρων.

http://www.kathimerini.gr/1003790/article/epikairothta/ellada/teixos-dekawrofwn-ktiriwn-katw-apo-ton-vraxo-ths-akropolhs 

https://thecaller.gr/stigma/lori-keza-chtizontas-stin-akropoli 

Ο δρόμος έχει ανοίξει και για τα επόμενα που ήδη δρομολογούνται!!

Ζητάμε τώρα από την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μυρσίνη Ζορμπά , τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Γιώργο Σταθάκη και το Δήμαρχο Αθηναίων κύριο Γιώργο Καμίνη :

- Την αποτελεσματική προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, του παγκόσμιου πολιτιστικού αγαθού του Μνημείου της Ακρόπολης
- Την ΑΜΕΣΗ θέσπιση ηπιότερων όρων δόμησης και χρήσεων γης στην περιοχή Μακρυγιάννη
- Την επανεξέταση όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν στις εγκρίσεις ανέγερσης κτιρίων-ξενοδοχείων μαμούθ στην περιοχή Μακρυγιάννη. 

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αναγνώριση Intergrated Master

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                               
                                                   Αθήνα,  15/2/2019
Αρ. Πρωτ.:  7704       
                            Προς:    Α' βάθμιες Ενώσεις      
(για ενημέρωση των μελών)

Θέμα: Αναγνώριση του Αδιάσπαστου Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Intergrated Master) – Πρόσθετες Σχολές.

Συνάδελφοι/σες
Σε συνέχεια προηγούμενων μας ανακοινώσεων για το θέμα (12/11/18 και 13/12/18), και κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων επανερχόμαστε με τα κάτωθι:

Α. Προκειμένου να συμπεριληφθεί στο προσωπικό μας μητρώο η αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σας (integrated master), θα πρέπει, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25-10-2018), να προσκομίσουμε στις οικείες διοικητικές υπηρεσίες, με αίτησή μας τη διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση υπαγωγής του τμήματος από το οποίο αποφοιτήσαμε. O κατάλογος με τα μέχρι στιγμής τμήματα και Σχολές που έχουν εκδοθεί οι διαπιστωτικές πράξεις, βρίσκεται σε Υπόμνημα στο τέλος του εγγράφου, μαζί με τα σχετικά ΦΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4369/2016, που τροποποιεί τα άρθρα 80,82 και 83 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007), δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου, αλλά αρκεί η κατάθεση του σχετικού τίτλου στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου, για τα οφέλη της βαθμολογικής κατάταξης και προαγωγής (ή πλεονάζοντος χρόνου). Υπόδειγμα σχετικής αίτησης βρίσκεται ως επισυναπτόμενο.

Β. Ειδικά για τους αποφοίτους των πολυτεχνικών σχολών του εξωτερικού θα πρέπει να κατατεθεί και η πράξη αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών που κατέχουν από το ΔΟΑΤΑΠ (π. ΔΙΚΑΤΣΑ) μαζί με τη διαπιστωτική απόφαση υπαγωγής του τμήματος στο οποίο αναφέρεται η ισοτιμία και η αντιστοίχιση του (συνήθως τμημάτων του ΕΜΠ). Για τις περιπτώσεις αυτές έχει απευθυνθεί ερώτημα από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ώστε να γνωμοδοτήσει σχετικά. Από την πρώτη στιγμή θέση μας είναι ότι εφόσον υπάρχει ισοτιμία και αντιστοιχία με τα Ελληνικά Πολυτεχνεία είναι αυτονόητη η επέκταση του Μάστερ και σε αυτούς τους συναδέλφους.

Γ. Όσον αφορά τις Σχολές και τα Τμήματα που απουσιάζουν από τις μέχρι στιγμής διαπιστωτικές πράξεις, οφείλει το Υπουργείο Παιδείας που τις εκδίδει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην έκδοση τους. Ενημερώνουμε πάντως ότι στις 4/2/2019 εκδόθηκε το ΦΕΚ Β’ 204/2019 με τις διαπιστωτικές αποφάσεις του Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την υπαγωγή των Τμημάτων ΗΜ&ΜΥ και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ καθώς και των Μηχανικών Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οπότε ως κύρια εκκρεμότητα παραμένουν οι Πολιτικοί Μηχανικοί του ΑΠΘ.

Δ. Όσον αφορά τη μοριοδότηση των Ιntergrated Master, θέσαμε το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να υπάρξει μια πιο ισότιμη σχέση μεταξύ των διάφορων Μεταπτυχιακών τίτλων. Σε ενδεχόμενη τροποποίηση του Ν.4369/16 υπήρχε δέσμευση ότι θα εξεταστεί και το θέμα αυτό.

Ε. Τέλος ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι έχουμε αποστείλει σε όλους τους εμπλεκόμενους Υπουργούς Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Μισθολογική Αναγνώριση του Intergrated Master. H «επιβάρυνση» που προκαλεί στον προϋπολογισμό είναι ελάχιστη και επιμένουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη της κυβέρνησης να δώσει άμεσα νομοθετική λύση για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να αρνείται να μας συναντήσει και να συζητήσει μαζί μας και την άρνηση του αυτή τη χρεώνεται ολόκληρη η κυβέρνηση.

 1. Αναγνώριση του Αδιάσπαστου Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Intergrated Master) - Πρόσθετες Σχολές. .doc
 2. Αίτηση .doc
 3. ΦΕΚ Α΄ 204/1-2-2019 .pdf

ΥΠΟΜΝΗΜΑ