Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Κλιματική αλλαγή και ρύπανση νεκρώνουν τη Μεσόγειο

Κλιματική αλλαγή και ρύπανση νεκρώνουν τη Μεσόγειο
Εκθεση του ΟΗΕ τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων άμεσα προκειμένου να ανασχεθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, να περιοριστεί η ανθρώπινη δραστηριότητα και να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες.
Η Μεσόγειος αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο μιας μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής καταστροφής. Εκθεση του ΟΗΕ για τη μεσογειακή λεκάνη τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων άμεσα προκειμένου να ανασχεθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, να περιοριστούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Η έκθεση, με θέμα την κατάσταση του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης στη Μεσόγειο, πραγματοποιήθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεσόγειο (MAP/UNEP). Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, το 15% των θανάτων στη Μεσόγειο οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί. Το 2016, πάνω από 228.000 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους λόγω της έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση. Η περιοχή, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς (προ κορωνοϊού, 360 εκατομμύρια αφίξεις ετησίως) αλλά και διαύλους της ναυσιπλοΐας, εκτιμάται ότι ρυπαίνεται με 730 τόνους πλαστικών κάθε μέρα. Η παρουσία περισσότερων από 1.000 χωροκατακτητικών ειδών είναι μια σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα. 

Η έκθεση παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για την κοινωνική/οικονομική και περιβαλλοντική κατάσταση στις 21 μεσογειακές χώρες και στην κοινή μας θάλασσα:

• Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη Μεσόγειο σε σημαντικότερο βαθμό από ότι τον μέσο όρο του πλανήτη και είναι πλέον αισθητή με την άνοδο της θερμοκρασίας του αέρα και της επιφάνειας της θάλασσας. Παρότι η θερμοκρασία παγκοσμίως έχει αυξηθεί κατά 1,1 βαθμό, στη Μεσόγειο έχει αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό Κελσίου και, σύμφωνα με την πρόσφατη μεγάλη μελέτη του ΟΗΕ (IPCC), η αύξηση θα φτάσει τους 2-3 βαθμούς έως το 2050.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Να επιλυθεί επιτέλους το θέμα των Integrated Maste

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, 22/10/2020


Προς: 1. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Κεραμέως

2. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκη


Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

2. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ


Θέμα:
Να επιλυθεί επιτέλους το θέμα των Integrated Master.

κα. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε με τον Υφυπουργό το Σεπτέμβρη 2019, σχετικά με πλήθος ζητημάτων που έχουν ανακύψει με τα Integrated Master, ειδικά για το θέμα των αποφοίτων σχολών εξωτερικού που έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα με αυτά των Ελληνικών Πολυτεχνείων. Υπενθυμίζουμε ότι για το θέμα έχει τοποθετηθεί σχετικά και με σχετική επιστολή του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η καθυστέρηση όμως στην επίλυση του θέματος, δημιουργεί πολλαπλές επιπλοκές στους Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη μας γιατί :

Α) είναι σε εξέλιξη διαδικασίες κρίσεων θέσεων ευθύνης, όπου η μοριοδότηση των μάστερ συνυπολογίζεται σε κάποιους και σε κάποιους όχι

Β) αμφισβητούνται πράξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας όπως οι πράξεις αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, ή του ΔΙΚΑΤΣΑ παλαιότερα αλλά και οι άδειες εξάσκησης επαγγέλματος που εκδίδει το ΤΕΕ

Γ) βλάπτουν την Υπηρεσιακή εξέλιξη των συναδέλφων μας που δε μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων αυτών

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε για μία ακόμη φορά να αποκαταστήσετε το πρόβλημα αυτό, όπως και την απουσία μισθολογικής αναγνώρισης των Integrated Master, σύμφωνα με την ακόλουθη πρόταση τροπολογίας:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 του Ν.4485/17 αναδιατυπώνεται ως εξής:


"2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το αυτό ισχύει και για τους αποφοίτους Τμημάτων ή Σχολών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία - διπλώματα έχουν κριθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα των οικείων Τμημάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις."

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Μπλόκο στην αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων κολεγίων από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 21.10.2020, 14:46
Μπλόκο στην αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων κολεγίων από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προσέβαλε δικαστικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους ιδιωτικού κολεγίου επαγγελματικά προσόντα και το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δικαίωσε τις αιτήσεις ακύρωσης.

Τρίζουν τα θεμέλια ενός εκ των βασικών προπυργίων της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, αυτό της ισοτιμίας των κολεγίων με τα δημόσια Πανεπιστήμια. Με πρόσφατη απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για απόφοιτους φυσικοθεραπευτές κολεγίων, των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ - ΝΠΔΔ).

Για δικαίωση κάνει λόγο ο ΠΣΦ, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων επιχειρούν να εγγραφούν στα μητρώα του Συλλόγου ώστε να επιτύχουν την πλήρη επαγγελματική εξομοίωσή τους με τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων ΑΕΙ της χώρας, επικαλούμενοι την κοινοτική νομοθεσία περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Θυμίζουμε ότι πριν από περίπου έναν χρόνο η υπουργός Παιδείας νομοθέτησε την επαγγελματική ισοδυναμία των πάσης φύσεως ιδιωτικών κολεγίων με τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα («Εφ.Συν.» 6.10.2019 και «Εφ.Συν.» 11.10.2019), μόνο για να ακολουθήσει λίγους μήνες αργότερα ρύθμιση σε νομοσχέδιο του υπουργείου με την οποία απελευθερώθηκε πλήρως η δυνατότητα κατάληψης μιας θέσης στο Δημόσιο μόνο με την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών («Εφ.Συν.», 13.1.2020).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προσέβαλε δικαστικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους ιδιωτικού κολεγίου επαγγελματικά προσόντα, με το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών να κάνει τελικά δεκτές τις αιτήσεις ακύρωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το Διοικητικό Εφετείο αναγνώρισε πως το πρόγραμμα των κολεγίων διαφέρει ουσιωδώς από το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων ΑΕΙ, αμφισβητώντας επί της ουσίας τη νομιμότητα των πράξεων αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), που έχει αντικαταστήσει το ΣΑΕΠ.

Ως προς τον εντοπισμό ουσιωδών διαφορών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών, ο ΠΣΦ επικαλείται τις διατάξεις του άρθρου 57Α, παρ. 1 του Π.Δ. 38/2010, σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που ο προϊστάμενος του ΑΤΕΕΝ εντοπίσει τέτοιες διαφορές, τότε μπορεί να εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας.

«Ενώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση που παρέχουν τα κολέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των δημόσιων ΑΕΙ της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολεγίων», σχολιάζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.

Σωματείο ΚτΥΠ: Με αφορμή τα εγκαίνια των 50 ΜΕΘ στο νοσ. ΣΩΤΗΡΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
Φαβιέρου 30 - Τ. Κ. 10438 Α Θ Η Ν Α – Τηλέφωνα : 210.5272443 – 210.5272299 
6977 674562, 6978 900537- FAX: 210.5272489 e-mail: somateio@ktyp.gr 

Αθήνα 20/10/2020 

Αρ. πρωτ. 1383 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Με αφορμή τα εγκαίνια των 50 ΜΕΘ στο νοσ. ΣΩΤΗΡΙΑ 

Με αφορμή τα χθεσινά εγκαίνια των 50 νέων κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτές κατασκευάστηκαν και εξοπλίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ ενός διμήνου, με την καθοριστική δουλειά, ευθύνη και επίβλεψη των εργαζομένων στο δημόσιο κατασκευαστικό φορέα «Κτιριακές Υποδομές» (συγχώνευση ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ, ΘΕΜΙΣ, τεχν. ΚΕΔ). Ένα δημόσιο φορέα που παρότι έχει αποδείξει στην πράξη και διαχρονικά την εμπειρία, την τεχνογνωσία, το έργο και τις δυνατότητές του, οι εκάστοτε κυβερνήσεις κάνουν ό,τι μπορούν για να τον αποδυναμώσουν και απαξιώσουν, να εμπορευματοποιήσουν και ιδιωτικοποιήσουν το έργο του. Μόνο την τελευταία τριετία μετατάχθηκε σε άλλες υπηρεσίες ή συνταξιοδοτήθηκε πάνω από το 60% του τεχνικού προσωπικού, ενώ μειώθηκαν πάνω από 50% τα κρατικά κονδύλια για το φορέα. Παρόλα αυτά το εναπομείναν προσωπικό συνεχίζει με αυταπάρνηση να παρέχει αναγκαία έργα και να ανταποκρίνεται σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, δείχνοντας στην πράξη τις μεγάλες δυνατότητες. Όπως ανταποκριθήκαμε στο παρελθόν στους σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, έτσι ανταποκρινόμαστε και τώρα στη τη μάχη κατά της πανδημίας, με την κατασκευή σε χρόνο ρεκόρ των 50 ΜΕΘ. Παράλληλα δε , συνεχίζουμε να φέρνουμε σε πέρας το τρέχον έργο, ενώ έχουμε αναλάβει τα 13 επιχειρησιακά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες της χώρας και ήδη έχουμε παραδώσει και λειτουργεί αυτό της Αττικής. Με αυτό τον τρόπο δείχνουμε και τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε για την κατασκευή εκατοντάδων ακόμα κλινών ΜΕΘ και μη, αλλά και άλλων σημαντικών δημοσίων κτιρίων όπως σχολικά κτίρια, δικαστικά μέγαρα κ.ά. Αρκεί ο φορέας να ενισχυθεί ουσιαστικά με αρμοδιότητες, τεχνικό προσωπικό και κρατικά κονδύλια και να γίνει προγραμματισμός έργων με βάση τις επιτακτικές ανάγκες. 

Τα ερωτήματα λοιπόν είναι: Γιατί δεν αξιοποιείται από το κράτος ένα σημαντικό εργαλείο για το τομέα των δημοσίων κτιρίων, με προτεραιότητα τα σχολεία και τα νοσοκομεία; Γιατί δεν ενισχύονται ουσιαστικά οι Κτιριακές Υποδομές σε αρμοδιότητες, τεχνικό προσωπικό και κρατικά κονδύλια, ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους ως ο κατεξοχήν αρμόδιος δημόσιος τεχνικός κατασκευαστικός φορέας για τα νοσοκομεία και τις άλλες δομές υγείας, για τη σχολική στέγη και για άλλα σημαντικά δημόσια κτίρια; Γιατί δεν δίνεται από το κράτος ανάλογο βάρος και ενίσχυση των Κτιριακών Υποδομών, ώστε να κατασκευαστούν σε εύλογο διάστημα εκατοντάδες ακόμα κλίνες ΜΕΘ και μη, αλλά και εκατοντάδες δημόσια σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, όπως δίκαια απαιτούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί; Γιατί έχουν νομοθετήσει τη διάχυση της ευθύνης σε περιφέρειες, δήμους και άλλους φορείς, αντί το κράτος να έχει -μέσω των Κτιριακών Υποδομών- την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την κατασκευή αυτών των σημαντικών δημοσίων κτιρίων; Τα ερωτήματα απαιτούν έμπρακτες απαντήσεις, όπως και οι μεγάλες και επείγουσες ανάγκες σε νοσοκομειακές κλίνες και σχολικές αίθουσες. 

Για το Δ.Σ. του Σωματείου 

Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας 

Μ. Δανδουλάκης Σ. Παπαδόπουλος

Στην «ουρά» 4,5 χρόνια για πλήρη σύνταξη 50.000 Γιατροί, Μηχανικοί, Δικηγόροι με παράλληλη ασφάλιση


Στην «ουρά» 4,5 χρόνια για πλήρη σύνταξη 50.000 Γιατροί, Μηχανικοί, Δικηγόροι με παράλληλη ασφάλιση
20-10-2020 - Πηγή: ieidiseis.gr

Ο ΕΦΚΑ δεν εξετάζει αιτήματα που αφορούν σε διορθώσεις. Η θέση του υπουργείου Εργασίας και οι προτεραιότητες που δίνει για τις συντάξεις.
Μπορεί οι εν αναμονή συντάξεις να φτάνουν ήδη τις 300.000 (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ), ωστόσο οι «ουρά» των ασφαλισμένων που διεκδικούν διορθώσεις, εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων και επανέλεγχο συντάξεων ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο.

Και αυτό γιατί ο ΕΦΚΑ δεν εξετάζει αιτήματα που αφορούν σε διορθώσεις (σ.σ. υπολογίζεται ότι πάνω από το 1/3 των συντάξεων έχουν βγει με λάθη, κυρίως ως προς τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού και τις μνημονιακές περικοπές), εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, διορθώσεις λαθών, αλλά και απόδοση συμπληρωματικής σύνταξης για διπλή ασφάλιση. Και ειδικά για τα λάθη, αφενός δεν υπάρχει εποπτική επιτροπή για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των πράξεων συνταξιοδότησης, αφετέρου δε ο ΕΦΚΑ δεν αναρτά τα εκκαθαριστικά των συντάξεων (πόσο μάλιστα δεν τα αποστέλλει).

Ανάμεσα στους ένα αναμονή συνταξιούχους υπάρχουν και περίπου 50.000 γιατροί, μηχανικοί, δικηγόρει, αλλά και συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του (πρώην) ΟΑΕΕ που δεν έχουν λάβει το συμπληρωματικό ποσό σύνταξης για την παράλληλη ασφάλιση. Ακόμη και πρώην Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων βρίσκονται ανάμεσά στους εν αναμονή ασφαλισμένους καθώς έλαβαν την (τιμητική) σύνταξη του Δημοσίου, αλλά το ταμείο τους (π.χ. το ΤΣΑΥ των γιατρών) δεν έχει κατορθώσει να τους αποδώσει την κανονική σύνταξη από την εργασία τους.

Το υπουργείο Εργασίας δείχνει να δίνει προτεραιότητα στην έκδοση (των πρώτων) κύριων συντάξεων, για τις οποίες δέχεται πιέσεις από τους δανειστές, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι πάνω από 50.000 συνταξιούχοι ζουν με μισές αποδοχές…
Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα του Ν.4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου), θεσμικό πλαίσιο που διατήρησε και η σημερινή κυβέρνηση, όσοι είχαν διπλή-παράλληλη ασφάλιση (π.χ. δημόσιο και ταμείο Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ ή Ταμείο Νομικών, ΙΚΑ και ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ κ.λπ.) δεν δικαιούνται δεύτερη σύνταξη. Απλώς θα λάβουν προσαύξηση της πρώτης σύνταξης κατά 0,075% για κάθε επιπλέον ποσοστιαία μονάδα εισφορών που πλήρωσαν (στο δεύτερο ασφαλιστικό φορέα ή πέραν του 20% των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών που αποτελούν τη βάση για την κύρια σύνταξη).

Με αυτόν τον τρόπο, της μη καταβολής δηλαδή δεύτερης σύνταξης, το Σύστημα «κερδίζει» την εθνική σύνταξη (δεν καταβάλει 384 ευρώ το μήνα για 20 και πάνω έτη ασφάλισης) ενώ η προσαύξηση αφορά σε διπλές εισφορές από το 2002 και μετά. Για το προηγούμενο διάστημα (π.χ. εισφορές στο ΙΚΑ και το ΤΕΒΕ την δεκαετία του 1980 ή του 1990), χάνονται οι καταβληθείσες εισφορές…

Ωστόσο, από τις 13 Μαΐου 2016 που τέθηκε σε ισχύ το συγκεκριμένο σύστημα (προσαύξησης των συντάξεων στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης) δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία συμπληρωματική σύνταξη. Το πρόσχημα είναι ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα (η πλατφόρμα δηλαδή) για τον υπολογισμό της προσαύξησης.

Δηλαδή εκτός από τους ασφαλισμένους που περιμένουν τις συντάξεις τους για 3 (κύριες) έως 6 (επικουρικές) χρόνια, είναι και οι διπλοασφαλισμένοι που δεν έχουν λάβει την κανονική σύνταξή τους εδώ και 4,5 χρόνια και δε προβλέπεται να την πάρουν κατά τους επόμενους 12 μήνες…

Η εξέλιξη αυτή είναι και κυβερνητική επιλογή καθώς τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών δέχονται πιέσεις από τους δανειστές (τρόικα) μόνο για τις κύριες συντάξεις (φτάνουν ήδη τις 200.000 αιτήσεις) καθώς οι δανειστές τις καταγράφουν στις οφειλές του δημοσίου σε… πιστωτές. Το εν λόγω ποσό, μόνο για τις κύριες συντάξεις, υπολογίζεται σε 1,5 δις ευρώ! Και αυτές οι εκκρεμότητες έπρεπε να εκκαθαριστούν, με βάσει τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι τις 31/12/2019. Πριν από 10 μήνες δηλαδή και δεν προβλέπεται να εκκαθαριστούν ούτε κατά τους επόμενους 12 μήνες…

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Αποθήκευση ενέργειας: Μέρος 1ο: Νερό και αλάτι

Αποθήκευση ενέργειας

Μέρος 1ο: Νερό και αλάτι


Επιμέλεια: Βάννα Σφακιανάκη

Πριν από λίγες μέρες ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι «τους επόμενους μήνες πρόκειται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που θα θέσει τις βάσεις για τη νέα εποχή στον χώρο της ενέργειας. Το νομοσχέδιο αυτό θα δημιουργήσει το πλαίσιο για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας» (1).

Η εξαγγελία αυτή γίνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια από πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας περιλαμβάνεται σε όλα τα κείμενα πολιτικής για την ενέργεια, ευρωπαϊκά και διεθνή. Όμως, παρά το γεγονός ότι συχνά διαφημίζονται έργα που εντάχθηκαν σε προγράμματα ή χρηματοδοτικά σχήματα, δεν υπάρχει ακόμα γι αυτά ένα πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τις οδηγίες της Ε.Ε. η αποθήκευση ενέργειας –και ρητά η αντλησιοταμίευση– δεν θα πρέπει να θεωρείται Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. (2).

Είναι γνωστό ότι η ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί αλλά μόνο να καταναλωθεί την ώρα που παράγεται. «Λύσεις» που έχουν προταθεί όπως η αντλησιοταμίευση και η αποθήκευση ενέργειας σε μορφή θερμότητας (δεξαμενές υγρών αλάτων) που συνδέεται με έργα ηλιοθερμικών σταθμών, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, γιατί συνεπάγονται μεγάλα κόστη και μεγάλες απώλειες από αλλεπάλληλες μετατροπές της παραγόμενης ενέργειας.

Στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια η νομοθεσία συμπεριέλαβε έργα αποθήκευσης ενέργειας με ευνοϊκούς όρους για την αδειοδότηση και την αποζημίωσή τους. Όμως μετά από την ψήφιση του ν. 4414/2016 για το νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που από τότε γίνονται με ανταγωνιστικές διαδικασίες, δεν υπάρχει πλαίσιο για τέτοιου είδους έργα και οι προτάσεις του ΥΠΕΝ φαίνεται να μην γίνονται δεκτές από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (3).

Σε ό,τι αφορά στην αντλησιοταμίευση, η σύλληψη περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο φραγμάτων –δεξαμενών σε διαφορετικά υψόμετρα και άντληση του νερού στο υψηλότερο επίπεδο –με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος– έτσι ώστε να λειτουργήσει το σύστημα ως υδροηλεκτρικό όταν αυτό ζητηθεί από τον διαχειριστή του Δικτύου.Ηλιοθερμικός σταθμός με αποθήκευση ενέργειας στη Ν. Αφρική. Για ένα τέτοιο έργο σε οροπέδιο της Σητείας, διαβάζουμε στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιτώσεων: «Θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις με είδη της τοπικής χλωρίδας των διαθέσιμων επιφανειών κάτω από τα παραβολικά κάτοπτρα. Στο μεγαλύτερο βαθμό η βλάστηση του γηπέδου του ηλιοθερμικού σταθμού θα επανέλθει σταδιακά στην προηγούμενη φυσική κατάσταση.» (!)

Το σύστημα που ονομάστηκε «υβριδικό», περιλαμβάνει αιολικό(ούς) σταθμό(ούς) –που χαρακτηρίζεται ως ΑΠΕ– και αντλησιοταμιευτικό σύστημα –που δεν χαρακτηρίζεται ως ΑΠΕ– με την κάθε μονάδα να συνδέεται ανεξάρτητα με το δίκτυο και τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας να γίνεται λογιστικά (4).

Οι ηλιοθερμικοί σταθμοί με αποθήκευση, αποτελούν θηριώδεις εγκαταστάσεις που συνδυάζουν τα κοίλα κάτοπτρα στις εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων που απαιτούνται –που χαρακτηρίζονται ως ΑΠΕ– με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπου αποθηκεύεται θερμότητα που παράγεται από τα κάτοπτρα σε υγρά άλατα που λειτουργούν ως θερμοσυσσωρευτές –που δεν χαρακτηρίζονται ως ΑΠΕ–. Φυσικά χρειάζονται εγκαταστάσεις μετατροπής της ενέργειας, που δεν διαφέρουν από ένα συμβατικό εργοστάσιο. Η όλη εγκατάσταση που από τη νομοθεσία χαρακτηρίζεται ως «χαμηλής όχλησης», κατατάσσεται στις επικίνδυνες εγκαταστάσεις της οδηγίας Seveso .
Το «πείραμα της Κρήτης»

Αν όλα αυτά ακούγονται περίεργα, είναι γιατί δεν υλοποιήθηκαν τέτοιου είδους έργα μέχρι σήμερα με μόνη εξαίρεση το «υβριδικό» της Ικαρίας (5). Πρόκειται για έργα που εμφανίστηκαν στην Κρήτη με άδειες παραγωγής και στη συνέχεια –κάποια απ’ αυτά– με εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων. Ο λόγος είναι απλός: η Κρήτη μέχρι σήμερα αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα, κορεσμένο από ΑΠΕ, που προσφερόταν για πειραματισμούς από επίδοξους επενδυτές συνεπικουρούμενους από υποστηρικτές των εφαρμογών αυτών (πολιτικών, ακαδημαϊκών) και η νομοθεσία επέτρεπε να αδειοδοτηθούν προνομιακά, και κατ’ εξαίρεση των περιορισμών, επειδή ακριβώς υποσχόταν αποθήκευση ενέργειας.

Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί κανένα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πολύ μεγάλες αντιδράσεις της κοινωνίας, αλλά και στις παλινωδίες της εθνικής νομοθεσίας, που όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των Βρυξελλών για το πλαίσιο στήριξής τους. Οι αγώνες μιας δεκαετίας όμως, απέναντι σε εταιρείες κολοσσούς και πρωτόγνωρες καταστάσεις, για την αποτροπή δεσμεύσεων πολύ μεγάλων εκτάσεων γης και υδάτινων πόρων έγιναν πολύ λίγο γνωστοί.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το «πείραμα της Κρήτης» είναι ένα πείραμα μεγάλου βεληνεκούς που καμιά σχέση δεν έχει με τα πάλαι ποτέ υποστηριζόμενα από τη ΔΕΗ μικρά υβριδικά των μικρών νησιών που στόχευαν στην αυτάρκειά τους χωρίς ενεργειακές διασυνδέσεις. Τα «υβριδικά» έργα και τα ηλιοθερμικά με αποθήκευση φιγουράρουν επί πολλά χρόνια ανάμεσα σε άλλα έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας στην Κρήτη, που έφτασαν και την ισχύ των 6.500 MW, χωρίς κανείς να αισθάνεται υποχρεωμένος να υπολογίσει αθροιστικά τι θα εξοικονομούσαν και τι θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν σε συμβατικές μονάδες αλλά και σε μονάδες ΑΠΕ, έτσι ώστε να προκύψει και εξοικονόμηση στην περιβαλλοντική ζημιά. Κι αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει ούτε σήμερα που δεν ισχύει πια το σενάριο της αυτονομίας, προχωράει η διασύνδεση και κάποια απ’ αυτά τα έργα έχουν μεταμορφωθεί σε «υβριδικά» του τύπου αιολικά με μπαταρίες.

Παραπομπές

(2) Οδηγίες 2009/28/ΕΚ, 2018/2001

Κινητοποίηση για τον πτωχευτικό κώδικα


Κάλεσμα σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα από την Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πλειστηριασμών | Τετάρτη 21 Οκτώβρη

Και ώρα 7μμ.
20 Οκτωβρίου 2020


Την Πέμπτη το απόγευμα ψηφίζεται το νομοσχέδιο – σφάχτης για τον νέο πτωχευτικό κώδικα.

Τι προβλέπει λίγο πολύ μας είναι γνωστό. Και το τι μας περιμένει επίσης.

Οι εκατοντάδες πλειστηριασμοί φτωχόσπιτων ανά εβδομάδα πρέπει να μας αφυπνίσουν.

Καλούμε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη ώρα 19.00 στην πλατεία Συντάγματος (συντριβάνι).

Να είμαστε όλες και όλοι εκεί.

Καμία απουσία, καμία μοιρολατρία, καμία παραίτηση.

Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών

Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των πλειστηριασμών | Νέος πτωχευτικός νόμος: Αποχαιρέτα το σπίτι που χάνεις

Μια πρώτη ματιά στον εξωραϊσμό της πιο βάρβαρης λεηλασίας
26 Σεπτεμβρίου 2020

Με τον προκλητικό τίτλο, «Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» έρχεται προς ψήφιση στη βουλή ο νέος πτωχευτικός νόμος. Ένας νόμος που, όπως ρητά διατυπώνεται στο πρώτο του άρθρο, σκοπός του είναι: «…η ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με την ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του… εντός της συντομότερης κατά το δυνατόν προθεσμίας».

Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:


Ρευστοποιείται το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη, συμπεριλαμβανόμενης της πρώτης κατοικίας, ακόμα και των κινητών περιουσιακών στοιχείων, εκτός από αυτά που κρίνονται αναγκαία για την επιβίωση του,


Στη διαδικασία της πτώχευσης, εξυπηρετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα τα πιστωτικά ιδρύματα και στη συνέχεια κάθε άλλη οφειλή συμπεριλαμβανόμενων των οφειλών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα τυχών πληρωμές που έχει κάνει ο οφειλέτης προς τρίτους πλην των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να θεωρηθούν δόλιες.


Η μόνη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης που δύνεται με την διαμεσολάβηση συνδίκου που διατυπώνει πρόταση ρύθμισης είναι στην απόλυτη κρίση των τραπεζών αν θα γίνει δεκτή.
Πτωχευτική διαδικασία

Από το άρθρο 1 ως το άρθρο 112, περιγράφεται με λεπτομέρειες η πτωχευτική διαδικασία από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωσή της. Θα σχολιάσουμε μόνο μερικά από τα δεκάδες σημεία που αναδεικνύουν τον απόλυτο έλεγχο του τραπεζικού συστήματος πάνω στο εκπονηθέν νομοσχέδιο.


Οι τράπεζες δικαιούνται να αιτηθούν μονομερώς την πτώχευση, εφόσον η ληξηπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ και το 40% αυτής παραμένει ανεξόφλητο για ένα εξάμηνο.


Η εκδίκαση της αίτησης πτώχευσης μπορεί να γίνεται χωρίς την παρουσία του οφειλέτη.


Η διαδικασία της πτώχευσης αίρει οποιοδήποτε προστατευτικό μέτρο υφίσταται συμπεριλαμβανόμενων των αποφάσεων του 3869/10 (νόμος Κατσέλη) και του 4605/19,


Κατά την πτωχευτική διαδικασία, σφραγίζεται από την πρώτη ημέρα η προς εκποίηση περιουσία. Ειδικά για την πρώτη κατοικία δίνεται προθεσμία 6 μηνών να παραδοθεί.


Στην πτωχευτική περιουσία, ανήκει και κατάσχεται και το μέρος του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.


Η όλη διαδικασία της πτώχευσης εποπτεύεται από τον διοριζόμενο από το δικαστήριο σύνδικο. Ο σύνδικος προτείνεται από αυτόν που κάνει την αίτηση πτώχευσης. Αν όμως την αίτηση την κάνει ο οφειλέτης, τότε οι πιστωτές μπορούν να ζητήσουν άλλο πρόσωπο ως σύνδικο και αυτό γίνεται δεκτό από το δικαστήριο.


Ο σύνδικος δικαιούται να έχει πρόσβαση σε κάθε προσωπικό στοιχείο του οφειλέτη. Επιστολές, mail, μηνύματα, αλλά οφείλει… να τηρεί εχεμύθεια!!!!


Κατά την διαδικασία της ρευστοποίησης (πλειστηριασμός) δεν επιτρέπεται ανακοπή ή άλλο ένδικο μέσον κατά του προσδιορισμού της πρώτης τιμής προσφοράς.


Συνοφειλέτες και εγγυητές συνεχίζουν να είναι υπόχρεοι και μετά την πτώχευση ενός οφειλέτη, παρότι αυτός απαλλάσσεται περαιτέρω από υποχρεώσεις.


Αν ο πρώτος πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, επαναλαμβάνεται εντός 20 ημερών με αρχική προσφορά στα 2/3 της τιμής και ο επόμενος με προσφορά στο ½ της τιμής. Αν εντός 120 ημερών δεν υπάρξει προσφορά, το ακίνητο περιέρχεται στο Δημόσιο.
Εξωδικαστική συμφωνία

Στο δεύτερο μέρος του νόμου, από το άρθρο 113 ως το 132, αναφέρεται στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης προ πτώχευσης, για φυσικά πρόσωπα (113-121) και για επιχειρήσεις (122-132). Ήδη, από το πρώτο άρθρο διατυπώνεται η φιλοσοφία αυτού του μηχανισμού: οι χρηματοδοτικοί φορείς ΔΕΝ υποχρεούνται να υποβάλλουν προτάσεις, όταν τους ζητηθεί ρύθμιση. Αν όμως υποβάλλουν, τότε δεσμεύουν και το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Η εξωδικαστική συμφωνία δεν επιτρέπεται να φέρει οποιονδήποτε πιστωτή σε συνθήκη χειρότερη από αυτήν που θα προέκυπτε από την ρευστοποίηση της περιουσίας. Η εξωδικαστική ρύθμιση είναι φανερό ότι επιδιώκει μια ευνοϊκότερη και πιο γρήγορη για τις τράπεζες διαδικασία και με δεδομένα τα κοινά χαρακτηριστικά της με την υφιστάμενη πλατφόρμα και τα μηδαμινά αποτελέσματα (63.000 εκκινήσεις, 7.300 ολοκληρωμένες προτάσεις, 2.200 τελικές ρυθμίσεις!) μπορούμε να προβλέψουμε μια νέα αποτυχία.

Σε 134 σελίδες και 167 άρθρα, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες με τις οποίες οι πιστωτές θα διασφαλίσουν την είσπραξη των οφειλών τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και συμβολικό ότι διατίθεται ένα και μόνο άρθρο, το άρθρο 166, για να περιγράψει ένα πλαίσιο «προστασίας» των «ευάλωτων οφειλετών» από την έξωση από την κατοικία που θα έχουν απολέσει.
Το άρθρο 166

Το άρθρο 116 συμπυκνώνει την φιλοσοφία ενός μεγάλου μετασχηματισμού που συντελείται σήμερα στον τομέα της στέγης, από την προώθηση του μοντέλου της ιδιοκατοίκησης στην πιο συμβατή με το ευρωπαϊκό μοντέλο υφαρπαγή της ατομικής κατοικίας και άνοιγμα ενός πεδίου ενοικιαζόμενης στέγης που θα διαχειρίζονται μεγάλες εταιρείες.

Τέσσερα είναι τα βασικότερα σημεία αυτού του άρθρου:


Αφορά μόνον τους ευάλωτους οφειλέτες όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 του νόμου 4472/2017


Θεσμοθετεί «Φορέα απόκτησης και Επαναμίσθωσης», ο οποίος «αγοράζει» την πρώτη κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του φορέα θα ασκούνται από ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρεία διαχείρισης.


Το τίμημα της μεταβίβασης στον φορέα ισούται με την εμπορική αξία, όπως αυτή ορίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή.


Ο φορέας εκμισθώνει το ακίνητο στον οφειλέτη για 12 χρόνια με μίσθωμα το μέσο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου. Μετά τα 12 χρόνια, ο οφειλέτης θα μπορεί να επαναγοράσει το ακίνητο σε τιμή που θα αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του ακινήτου εκείνη τη στιγμή χωρίς να συνεκτιμάται το ενοίκιο που έχει πληρωθεί!!!!

Το άρθρο 166 ολοκληρώνει την διαδικασία υφαρπαγής επιδιώκοντας να αμβλύνει το πολιτικό κόστος και τις όποιες κοινωνικές αντιδράσεις από τις επερχόμενες εξώσεις. Επιδιώκει να λειτουργήσει πυροσβεστικά βασιζόμενο πάνω στον φόβο της αστεγίας, και την ενοχή και την ντροπή που καλλιεργείται συστηματικά εδώ και χρόνια στους δανειολήπτες.
Τις επόμενες μέρες ο νόμος θα έρθει προς ψήφιση στη βουλή.
Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι άμεση και δυναμική. Ξέρουμε πως θα ψηφιστεί, αλλά επτά χρόνια αγώνα μας έδειξαν πως είμαστε εδώ για να τον καταργήσουμε στην πράξη!
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για:
– Την οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας
– Το κούρεμα των χρεών σε τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΚΟ για όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Αθήνα Σεπτέμβρης 2020
Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εκκίνηση Κλαδικών Κινητοποιήσεων ενάντια στις γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις και την απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 20/10/2020

Αρ. Πρωτ. :

Προς: Α’ Βάθμιες Ενώσεις

(για ενημέρωση των μελών)


Θέμα: Εκκίνηση Κλαδικών Κινητοποιήσεων ενάντια στις γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις και την απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών


Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην πρόσφατη συνεδρίασή του (16/10/2020) και σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων, αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις εναντίωσής μας στη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του συνόλου του Τεχνικού Έργου. Συγκεκριμένα το επόμενο διάστημα έχουμε να αντιμετωπίσουμε:

Α. Την εφαρμογή του Ν.4674/20 αλλά και του Ν.4735/20 με τους οποίους δύναται να εκχωρηθούν τόσο οι λειτουργίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όσο και της Υπηρεσίας Δόμησης κάθε Δήμου στην ΕΕΤΑΑ ή στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς που λειτουργούν χωρίς κανόνες Δημοσίου δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα υπογραφής στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ. Δηλαδή δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες να ασκούν καθήκοντα που μέχρι σήμερα ήταν αποκλειστικής υποχρέωσης μηχανικών του Δημοσίου. 

Β. Την Υποχρεωτική σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης σε κάθε Δήμο από την 1/11/2020 με το Ν.4735/20. Και επειδή οι ελλείψεις σε προσωπικό των Δήμων είναι γνωστές σε όλους και τις επισημαίνουμε σε κάθε ευκαιρία, είναι προφανές ότι η πρόβλεψη αυτή (χωρίς να προηγηθεί επαρκής συζήτηση ή να εξετασθούν άλλες εναλλακτικές, όπως η αξιοποίηση των Περιφερειών) θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην ανάθεση της λειτουργίας της ΥΔΟΜ σε ιδιώτες μηχανικούς και την υπογραφή Διοικητικών Πράξεων έκδοσης αδειών από τους Δημάρχους με ό,τι σημαίνει αυτό, όπως επισημάναμε από την πρώτη στιγμή. 

Γ. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα απόπειρα εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες με την υλοποίηση της κυβερνητικής εξαγγελίας για «Μητρώο Ιδιωτών Επιβλεπόντων», το οποίο θα αναιρέσει και τα τελευταία ψήγματα Τεχνικής εργασίας και αρμοδιότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών, θα ενισχύσει τη διαπλοκή των ιδιωτών με το Δημόσιο και θα αποβεί σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος όπως με στοιχεία έχουμε αποδείξει ότι έγινε διαχρονικά με τις ιδιωτικοποιήσεις 

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ επιχειρεί να συντονισθεί και με άλλες εμπλεκόμενες Ομοσπονδίες εργαζομένων (ΠΟΕ ΟΤΑ, ΟΣΥΑΠΕ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ) ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό μέτωπο εργαζομένων για την υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος, του περιβάλλοντος και των Δημόσιων Υπηρεσιών ενάντια στη γενικευμένη απαξίωση και υποκατάστασή τους. 

Η πρότασή μας είναι σε συνεργασία μαζί τους να επανεκκινήσουμε τις κινητοποιήσεις με τη μορφή της Απεργίας – Αποχής από Επιτροπές και Συμβούλια στις αρχές του Νοέμβρη. Σε κάθε περίπτωση ως ΕΜΔΥΔΑΣ θα αντισταθούμε σε αυτές τις πολιτικές με το παρακάτω πλαίσιο: 

«Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει ομόθυμα την έντονη διαμαρτυρία του για τις συνεχιζόμενες πολιτικές υποστελέχωσης, υποβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, υποτίμησης των Διπλωματούχων Μηχανικών και ποινικοποίησης της εργασίας τους. 

Οι πολιτικές αυτές είχαν και θα έχουν συντριπτικές επιπτώσεις στο Δημόσιο συμφέρον, στο περιβάλλον και στα κοινωνικά δικαιώματα. Αποφασίζουμε να εκκινήσουμε διαδικασία ενημέρωσης των συναδέλφων αλλά και της κοινωνίας για τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, που είναι ήδη ορατά, και να εκκινήσουμε διαδικασίες κινητοποιήσεων για την αποτροπή τους με κεντρικά αιτήματα: 

Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε επικαιροποιημένα Οργανογράμματα Υπηρεσιών. 

Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, όχι στην ιδιωτικοποίηση. 

Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών» 

Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις που θα σηκώσουν το βάρος της ενημέρωσης και της κινητοποίησης, σε αυτές τις δύσκολες –λόγω πανδημίας – συνθήκες, οφείλουν: 

Α) Να συνεδριάσουν το συντομότερο δια ζώσης ή με Τηλεδιάσκεψη, ώστε να συζητήσουν τα παραπάνω αλλά και ό,τι άλλο προκρίνουν διεκδικητικά. 

Β) Να μεταφέρουν τις απόψεις - προτάσεις τους σε Τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, όπου πρέπει να υπάρχει συμμετοχή όλων των Α’ Βάθμιων Ενώσεων 

Γ) Να ενημερώσουν τους συναδέλφους μας με κάθε πρόσφορο τρόπο (ειδικά ηλεκτρονικό), να διοργανώσουν περιοδείες και ενημερωτικές συζητήσεις για τα παραπάνω θέματα και να προετοιμάσουν τον κλάδο. 

Κάθε παρατήρηση, συμπλήρωση και γνώμη επί των παραπάνω είναι ευπρόσδεκτη.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

ΣΜΤ: Να μην χρεωθεί καμία ημέρα κανονικής άδειας σε εργαζόμενους γονείς για τις άδειες Ειδικού Σκοπού στο πλαίσιο των μέτρων

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΩΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΗ, 9ΠΜΝα μην χρεωθεί καμία ημέρα κανονικής άδειας σε εργαζόμενους γονείς
για τις άδειες Ειδικού Σκοπού στο πλαίσιο των μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid – 19

Διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Σταδίου Τετάρτη 21 Οκτώβρη από 9πμ έως 10πμ

Εξαιτίας των ρυθμίσεων στις Π.Ν.Π. οι εργαζόμενοι, ειδικά οι γονείς με μικρά παιδιά, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση των αδειών Ειδικού Σκοπού έχουν στερηθεί μεγάλο μέρος της κανονικής ετήσιας άδειάς τους.

Τα εργατικά σωματεία που υπογράφουμε το κείμενο , θεωρούμε ότι τα μέτρα που έλαβε η και λαμβάνει η Πολιτεία για την προστασία της κοινωνίας από την διασπορά της πανδημίας δεν πρέπει να βαρύνουν τους εργαζόμενους γονείς ή τους εργαζόμενους γενικότερα.

Η προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό, σε πανεθνική κλίμακα, πρέπει να αποτελεί ευθύνη που βαραίνει την Πολιτεία συνολικά και όχι ατομικά τον κάθε πολίτη και πολύ περισσότερο την εργαζόμενη μητέρα.

Ζητάμε:
Μπροστά στο ενδεχόμενο νέων μέτρων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων σχετικά με την πανδημία να υπάρξει νομοθετική πρόνοια ώστε να μην επιβαρυνθούν ξανά οι γονείς που θα κάνουν χρήση των αδειών Ειδικού Σκοπού.
Να ακυρωθούν αναδρομικά οι αντικοινωνικές και αντεργατικές διατάξεις των Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A_55_11-3-2020, άρθρο 5) που στερούν τους εργαζόμενους γονείς από την κανονική ετήσια άδειά τους. Να μην στερείται καμια εργατική οικογένεια την άδεια αναψυχής.
Να ακυρωθούν οι διατάξεις (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134) που υποχρεώνουν τους γονείς να αναπληρώσουν το μειωμένο ωράριο που έκαναν χρήση λόγω των μέτρων για την πανδημία (μη λειτουργία του «ολοήμερου», κλπ.) , και να μην αναγκαστούν να εργαστούν 10, 12 ή παραπάνω συνεχείς ώρες σε ημερήσια βάση.
Να ληφθεί ουσιαστικότερη και συστηματικότερη πρόνοια για τους εργαζόμενους που συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ώστε να μην εξωθούνται στην πράξη στην εξάντληση της κανονικής άδειας τους,προκειμένου να προστατεύσουν τους συνοικούντες, όπως συνέβη την προηγούμενη περίοδο.


εργατικά σωματεία από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα:
Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ)
Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Σωματείο Εργαζομένων στην Εταιρεία Retail World A.E. – Καταστήματα Public
Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)
Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Σ.Ε.Ο.Μ.Μ.Α. – Σωματείο Εργαζομένων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μ.Κ.Ο. – Σ.Β.Ε.Μ.Κ.Ο.
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ)
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα
Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού
Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Πλαίσιο
Σύλλογος Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)
Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia Ελλάδος
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Ρύθμιση – δώρο στην αναπροσαρμογή ασφαλίστρων από την κυβέρνηση στις ασφαλιστικές


Η εν λόγω τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες για ελεύθερη αύξηση στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Μέχρι τώρα οι αυξήσεις στα παλιά, σταθερά συμβόλαια υγείας συνδέονταν με αντικειμενικούς παράγοντες. Ουσιαστικά, με τη ρύθμιση αυτή, για την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εις βάρος των ασφαλισμένων. Αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης η οποία εισχώρησε μέσα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» δημιουργεί ένα ακόμη πλήγμα για τους πολίτες σε ένα ν/σ το οποίο καταργεί ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης.

Η εν λόγω τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες για ελεύθερη αύξηση στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας. Μέχρι τώρα οι αυξήσεις στα παλιά, σταθερά συμβόλαια υγείας συνδέονταν με αντικειμενικούς παράγοντες. Ουσιαστικά, με τη ρύθμιση αυτή, για την αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εις βάρος των ασφαλισμένων.

Ειδικότερα, η αύξηση των των ασφαλίστρων φαίνεται ότι δεν θα συνδέεται με αντικειμενικούς παράγοντες, με μοναδική προϋπόθεση να ενημερώνουν τον ασφαλισμένο 60 ημέρες νωρίτερα. Απ’ την πλευρά του ο ασφαλισμένος ή θα αποδεχθεί την αύξηση ή θα καταγγείλει τη σύμβαση εντός 30 ημερών χάνοντας την κάλυψη του άσχετα απ’ το πόσα χρόνια είναι ενεργό το συμβόλαιο του.

«Με την προσθήκη μίας ρύθμισης στο νομοσχέδιο για το νέο πτωχευτικό δίκαιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να ικανοποιήσει τις παράνομες απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εις βάρος χιλιάδων ασφαλισμένων καταναλωτών. Αφού ο Υπουργός Ανάπτυξης ακύρωσε αναιτιολόγητα και με πρωτοφανή τρόπο το πρόστιμο που είχε επιβληθεί από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε ασφαλιστική επιχείρηση για παράνομες αυξήσεις ασφαλίστρων, τώρα προβαίνει σε τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε οι τελευταίες να προβαίνουν ανεμπόδιστα πλέον σε αυθαίρετες αυξήσει», σημειώνει σχετικά η Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Όπως αναφέρει και το ergasianet.gr, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές που έχουν συνάψει ασφάλιση υγείας είναι οι υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων σε κάθε επέτειο του ασφαλίστρου.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Επικαιρότητα με χιούμορ

 


«Νέα εργασιακά δικαιώματα» και συνδικαλιστικός νόμος: «Εάλω το δίκιο του εργάτη»

«Νέα εργασιακά δικαιώματα» και συνδικαλιστικός νόμος: «Εάλω το δίκιο του εργάτη»Συνεχίζει η κυβέρνηση την αντεργατική και αντισυνδικαλιστική της πρακτική, προκειμένου να πλήξει τις διαδηλώσεις, κάθε φωνή αντίδρασης, την απεργία και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Από τις διαρροές που έρχονται τμηματικά στη δημοσιότητα, μέσα από τα Μέσα Ενημέρωσης, σε ένα συμπέρασμα καταλήγει κάποιος, σε συνδυασμό μάλιστα και με τον αντεργατικό νόμο για την ποινικοποίηση των διαδηλώσεων, που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση της ΝΔ: ότι και μόνον η εκφορά των λέξεων «κινητοποίηση», «απεργία» θα είναι αρκετή, ώστε να κινητοποιηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός (κυβέρνηση, εργοδοσία, κατασταλτικοί μηχανισμοί) για να καταπνίξει και να βάλει «στο κάδρο» τη συνδικαλιστική δράση, τους αγώνες για τα δικαιώματά μας.

Έτσι, μετά την προσπάθεια χειραγώγησης του εκλογικού αποτελέσματος για την ανάδειξη των αιρετών εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλιά τους, στις 7 Νοέμβρη, με την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ ανακοίνωσαν πως θα αποσύρουν συντεταγμένα τα ψηφοδέλτια, ενώ ήδη η Αγωνιστική Ριζοσπαστική Ενότητα το έχει πράξει. Η ΔΑΚΕ Δημόσιου Τομέα, από την άλλη πλευρά, συντάσσεται ανοιχτά με το κυβερνητικό αφήγημα), η κυβέρνηση μέχρι το τέλος Νοέμβρη θα έχει καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο.

Το είχε προαναγγείλει, άλλωστε, από το «Thessaloniki Helexpo Forum», ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν δεν ήταν σίγουρος για τη χρονολογία ψήφισής του (δείγμα ότι δεν τον έχει διαβάσει ποτέ και δε γνωρίζει) και όταν μίλησε για «νέα εργασιακά δικαιώματα» με «κατάργηση παρωχημένων ρυθμίσεων». «Λίγοι μπορεί να έχουν αντίρρηση στο γεγονός, ότι ένας συνδικαλιστικός νόμος, ο οποίος, εάν δεν κάνω λάθος, είχε ψηφιστεί το 1982, χρειάζεται επιτέλους κάποιον ουσιαστικό εξορθολογισμό… για αυτό το ζήτημα θα φροντίσω να δώσω άπλετο χρόνο διαβούλευσης, αλλά και κοινοβουλευτικής συζήτησης», είχε πει τότε.

Το CNN Greece αναφέρει σημεία του νέου νόμου, που θα παρουσιάσει τις επόμενες εβδομάδες στον πρωθυπουργό ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, και στη συνέχεια θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το CNN Greece, από την κυβέρνηση ισχυρίζονται πως «ο νέος συνδικαλιστικός νόμος έχει τρεις βασικούς στόχους: Πρώτον να παραμείνει ο συνδικαλισμός, πυλώνας της Δημοκρατίας. Δεύτερον το συνδικαλιστικό κίνημα να είναι ελκυστικό στους εργαζόμενους και φιλικό στην κοινωνία και τρίτον η μείωση των προνομίων και το καταχρηστικές συμπεριφορές που υπονόμευαν το ασφαλιστικό σύστημα. Για πρώτη φορά ο νέος συνδικαλιστικός νόμος θα διασφαλίζει ισότιμα και ελεύθερα το δικαίωμα στην απεργία αλλά και στην εργασία, λένε στην κυβέρνηση».

Διαρθρωτική αλλαγή θα αποτελέσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο συνδικαλιστικό κίνημα, με την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή εργαζομένων, εργοδοτών και φορέων και για να λαμβάνουν χρήματα αλλά και για να υπογράφουν τις συλλογικές συμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται από την κυβέρνηση πως «θα μπει ένα τέλος στα φαινόμενα με τα “φαντάσματα” και οι σφραγίδες αναφορικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις».

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Απασχόληση Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ και μισθολόγιο

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             

                                                                                                                    

Αθήνα, 16/10/2020

Αρ. Πρωτ. : 8231

                                                            Προς : 1. Υπουργείο Οικονομικών / Γεν. Γραμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο Κράτους

                                                                        2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων / Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

                                                      Κοιν.:    1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

                                                                     2. Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

 

Θέμα: Απασχόληση Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΙΔΑΧ και μισθολόγιο 


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με μέλη 19 Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ σε όλη τη χώρα και εκπροσωπεί πάνω από 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, ΝΠΔΔ). 

Απευθυνόμαστε σε εσάς, κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από συναδέλφους μας, εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, αναφορικά με τη δυνατότητα της συνέχισης της απασχόλησης τους στο Φορέα που εργάζονται, ενώ έχουν υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης, αξιοποιώντας τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων. 

Αιτούμενοι στις Υπηρεσίες τους τη δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεων αυτών ενημερώθηκαν για την ύπαρξη εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με το οποίο εάν λαμβάνουν έστω και μέρος από το ποσό της σύνταξής τους, ο Φορέας θα πρέπει να τους επανεντάξει στο εισαγωγικό (1ο) μισθολογικό κλιμάκιο, καθόσον τα χρόνια της προϋπηρεσίας τους στον Φορέα «έχουν ήδη ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της πλήρους σύνταξής κι επομένως δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και για την τοποθέτησή τους στο προωθημένο μισθολογικό κλιμάκιο» που βρίσκονται την παρούσα χρονική στιγμή, λόγω προϋπηρεσίας τους. Εναλλακτικά μόνο εφόσον η καταβολή της πλήρους σύνταξής αναστέλλεται πλήρως (δηλαδή δεν εισπράττουν τίποτα απολύτως από τη σύνταξή τους) και εάν φυσικά τέτοια αναστολή προβλέπεται νομοθετικά από τις σχετικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν στους ασφαλιζόμενους και συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ, τότε θα καταβάλλεται από τον Φορέα προς τους Υπαλλήλους ο μισθός που αντιστοιχεί στο προωθημένο μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο βρίσκονται τοποθετημένοι και για όσο χρόνο διαρκεί η πλήρης αναστολή. 

Εκτιμούμε ότι οι απόψεις αυτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι : 

Α) προγενέστερες των Ν.4381/16 και Ν.4670/20 και δεν λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές που αυτοί έχουν επιφέρει με την ενίσχυση της δυνατότητας απασχόλησης συνταξιούχων και 

Β) έχουν τιμωρητική λογική σε βάρος όσων έχουν επιλέξει τη δυνατότητα που τους παρέχει ο Νόμος, πολύ περισσότερο όταν επιλέγεται και λόγω ανάγκης επιβίωσης μια και η διαδικασία απονομής συντάξεων έχει απαράδεκτες καθυστερήσεις. 

Σας καλούμε να εκδώσετε νέες οδηγίες προς τις Υπηρεσίες, με διατήρηση των αποδοχών σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.