Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Θέσεις και προτάσεις για το ΣΝ που αφορά την "Ίδρυση Φορέα Διαχείρισης για τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή - Ιλισίων"

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ
Τηλ. Επικοιν. 6941639001, 6974888323, 6944914529
Email: ep.ag.goudi@gmail.com Αθήνα 26-3-2019

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
« ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΟΥΔΗ – ΙΛΙΣΙΩΝ»

Είναι θετική εξέλιξη, στην κατεύθυνση της υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, η έκδοση Σχεδίου Νόμου για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή- Ιλισίων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ΠΔ 187/Δ/2011.Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης εκκρεμεί από το 2014.
Επειδή το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα έχει μερικώς ακυρωθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), είναι πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την ψήφιση ή μετά την ψήφιση του νόμου για το Φορέα προβλήματα, επειδή πολλές διατάξεις του αναφέρονται στο ΠΔ 187/Δ/2011. Είναι φανερό ότι οι κίνδυνοι αυτοί καθώς και η Προστασία του όρους Υμηττού μάς επιβάλλουν να θέτουμε το αίτημα της άμεσης ολοκλήρωσης της (ΣΜΠΕ).
Επίσης με τον νόμο για τον Φορέα Διαχείρισης είναι απαραίτητο να κατοχυρώνεται η ολοκλήρωση της απόδοσης των 965 στρεμμάτων στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου όπως επιτάσσει ο ν.732/77. Στη συνέχεια να δοθούν σε κοινή χρήση με διοίκηση, διαχείριση και ευθύνη του Φορέα. ( Στις εκτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται το ανενεργό στρατόπεδο Βαρύτη, ο αδόμητος χώρος στο στρατόπεδο Φακίνου, οι χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι χώροι που δεν έχουν αποδοθεί σε κοινή χρήση, όπως το δάσος που είναι πάνω από τη Σχολή Χωροφυλακής, ο χώρος που είναι για τη θεραπευτική ιππασία κλπ.)
Επίσης χρειάζεται να διευκρινιστούν και να αποσαφηνιστούν ορισμένα σημεία όπως για παράδειγμα η παρ.3 (γγ) του άρθρου 3. Ποιες είναι οι νησίδες με μητροπολιτικές χρήσεις, που περιλαμβάνονται στην έκταση του Πυρήνα του ΜΠΓ; Το ίδιο πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο 4 παρ.2 (β) ποιες είναι οι χρήσεις μητροπολιτικής και τοπικής εμβέλειας που αναπτύσσονται και προβλέπεται η «βελτίωση της λειτουργικότητας τους»;
Το ίδιο ρητά πρέπει να διευκρινιστεί ποιες είναι οι οδοί που θα καταργηθούν άρθρο 4 παρ.2 (ι) Εδώ ζητούμε να γραφτεί η διάταξη όπως στο άρθρο 4 παράγρ.7 (δ) ΠΔ 187/Δ/2011 «Επιβάλλεται η απαγόρευση της κίνησης οχημάτων στους πυρήνες των Πάρκων (πλην των αξόνων Κατεχάκη, Κανελλοπούλου και Πάλμε και των εγκεκριμένων από τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος ρυμοτομικά σχέδια οδών) με εξαίρεση τα οχήματα τροφοδοσίας, αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, δυστυχημάτων και φυσικών καταστροφών».
Στο άρθρο 3 παρ.1 να προστεθούν στη φράση «…ως περιοχή ευθύνης » και οι λέξεις διοίκησης και διαχείρισης.

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Ο ίλιγγος των ποινικών μεταρρυθμίσεων

Ο ίλιγγος των ποινικών μεταρρυθμίσεων


Η μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι προσανατολισμένη προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μείωση των ποινών σε αρκετές περιπτώσεις και εξορθολογισμός με την κατάργηση ποινικών αδικημάτων από τη μια, διατήρηση όμως από την άλλη και αναβάθμιση του σημαντικότερου τμήματος του μετεμφυλιακού ποινικού οπλοστασίου που ποινικοποιεί την κινητοποίηση και τη διαμαρτυρία. Ευμενέστερη μεταχείριση των διοικητών νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και εισαγωγή θεσμών συνδιαλλαγής που επιτρέπουν στους εγκληματίες του λευκού κολάρου να αποφεύγουν τη φυλακή από τη μια, υποχρεωτική φυλάκιση από την άλλη για όσους καταδικασθούν σε πλημμελήματα άνω των 3 ετών. Κατάργηση αδικημάτων με ρατσιστικό κίνητρο και παρεμβάσεις (κατ’ αποτέλεσμα) υπέρ των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής από τη μια, επέκταση και αυστηροποίηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας από την άλλη. Και τέλος εισαγωγή θεσμών που καθιστούν κυριαρχικό τον ρόλο του Εισαγγελέα σε συνδυασμό με πλήθος ιδιωνύμων που προστατεύουν τους δικαστές από αντιδράσεις (167§2, 168Α) και αναδεικνύουν το φόβο τους απέναντι στην κοινωνία με δεδομένο ότι δεν έχουν τελεσθεί μέχρι σήμερα τέτοια αδικήματα.

Μεταξύ των προβληματικών διατάξεων του νέου συστήματος περιλαμβάνονται:

Η ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού κρίνεται στις 10 Μαΐου από την ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω σπουδαιότητας

Η ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού κρίνεται στις 10 Μαΐου από την ολομέλεια του ΣτΕ, λόγω σπουδαιότητας

Η δικάσιμος της προσφυγής του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στο ΠΔ 99/2018 "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα", ορίστηκε την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, με μείζονα σύνθεση, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του ΣτΕ.

Όπως έχει υπογραμμίσει αναφορικά με το εν λόγω προεδρικό διάταγμα ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ:

Διεκδικούμε την άμεση αναστολή και τροποποίηση του ΠΔ 99/ΦΕΚ 187Α/5-11-2018 για τους παρακάτω λόγους:

Μετά από τον νόμο 4439/2016 Άρθ. 29, η έννοια της μηχανικής ορίστηκε με τρόπο που καταργεί τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης του Μηχανικού, που είχαν συσχετιστεί με τη συνταγματική επιταγή της δημόσιας ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος.

Το ΠΔ 99Α/2018 υποβαθμίζει τους Μηχανικούς και μελλοντικά την ποιότητα των έργων στην Ελλάδα.

Η διαμόρφωση, μέσω του ΠΔ, των νέων όρων άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού, έπρεπε και όφειλε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της συνταγματικής νομιμότητας.

Το ΠΔ όφειλε να εστιάζει τουλάχιστον στις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται αιτιολογημένα για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων δραστηριοτήτων, με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος

Η νομοθετική κατοχύρωση της άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά από ορισμένους επαγγελματικούς τίτλους γίνεται αποδεκτή μόνο στις περιπτώσεις όπου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος τηρείται και η αρχή της αναλογικότητας με κριτήρια περιλαμβανόμενα στην Οδηγία που εκδόθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους*.

Παρεμβάσεις και ενημερώσεις από την ΕΜΔΥΔΑΣΠροβάδισμα κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης Φορέων του Υπ. Παιδείας. .doc


Αναγνώριση Προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου. .doc


Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών μετά την παρέλευση 20ετίας. .doc Γνωμοδότηση 8/2014 ΝΣΚ παραγραφή. .pdf

Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δήμου Πρέβεζας. .doc


Πρόσκληση για το 18ο Τακτικό και 5ο Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (19-21/6/2019). .doc

Πρόσκληση για ΔΣ (12-4-2019) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. .doc

Απάντηση του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ .doc ΕΤΕΑΕΠ : Δελτίο Τύπου για τις Εισφορές. .pdf..


Σχετικά με τα Ρέματα και τις πολιτικές διαχείρισής τους. doc


Συντονισμός νεοδιορισθέντων συναδέλφων μας για διεκδίκηση μισθολογικών θεμάτων. .doc


Ασφαλιστικές Κρατήσεις σε Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δήμου Ξάνθης. .doc..

Ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη στη Δ/νση Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης. (Κεντρικής Μακεδονίας) 29.3.2019

Ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη στη Δ/νση Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης. .docx


Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των εκλογών της 13/3/19. .doc


Σύμβαση ανάθεσης Υπηρεσιών Συμβούλου στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. .pdf

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Γιατί πανηγυρίζουν οι τράπεζες με τη «ρύθμιση» για την πρώτη κατοικίαOι τραπεζίτες θα βγάζουν στο σφυρί τη λαϊκή κατοικία, θα πάρουν κρατικές επιδοτήσεις και θα έχουν 10ετή φορολογική απαλλαγή ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ερώτηση κρίσεως: Πόσο πιθανό είναι μια νομοθετική ρύθμιση που προέκυψε μετρά από διαπραγμάτευση και συναλλαγή με του «θεσμούς» και τους εκπροσώπους των τραπεζιτών, την οποία εισηγείται η κυβέρνηση, θα υπερψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και μάλλον το ΚΙΝ.ΑΛ, να προστατεύει όντως την λαϊκή κατοικία από τους πλειστηριασμούς;

Ο ορθολογισμός σε συνδυασμό με την εμπειρία λέει «όχι» .

Ο πρώτος λόγος είναι πως πρόκειται για πολιτικές δυνάμεις που σε κομβικά πολιτικά διλήμματα απέδειξαν έμπρακτα τι «βαραίνει στην ζυγαριά» όταν από την μία βρέθηκε η «σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος» και από την άλλη τα λαϊκά συμφέροντα.

Ο δεύτερος λόγος είναι …η πρακτική αριθμητική. Υπάρχει ένα καταλογισμένο χρέος δεκάδων δις ευρώ. Από το χρέος αυτό δεν διαγράφεται ουσιαστικά ούτε ένα ευρώ. Καλείται λοιπόν να «διαμοιραστεί» το κόστος του ανάμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα και τα φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες. Ανάμεσα δηλαδή στις Τράπεζες που στα χρόνια της κρίσης ενισχύθηκαν με δύο ανακεφαλαιοποιήσεις και τον αναβαλλόμενο φόρο και στα λαϊκά στρώματα που καταστράφηκαν με την ανεργία, τα λουκέτα, την φορολογία και τις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Ακόμη και αν το κόστος μοιράζονταν 50% – 50% πάλι άδικο θα ήταν. Όμως δεν συμβαίνει ούτε αυτό. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.

Ας μην κατηγορηθούμε όμως ότι κάνουμε δίκη προθέσεων κι ας δούμε ορισμένα από τα βασικά δεδομένα:

Το σύνολο των χρεών είτε θα αποπληρωθούν, είτε θα καλυφθούν με πλειστηριασμούς. Στην εξίσωση μπαίνει και το κράτος που σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών που θα μπουν σε ρύθμιση θα ενισχύει οικονομικά. Δηλαδή μέρος του κρατικού προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί στα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό σε ετήσια βάση εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ και σε 150 εκατομμύρια για την τρέχουσα χρονιά.
Στο όριο των 130.000 ευρώ δανεισμού για υπαγωγή στην ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι και τα έξοδα εκτέλεση της τελευταίας τετραετίας Έτσι αυτόματα όλα τα δάνεια με ανεξόφλητο κεφάλαιο περίπου 90.000 τίθενται εκτός ρύθμισης και τα σπίτια οδηγούνται στον πλειστηριασμό. Μάλιστα σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Βουλή η Χαρούλα Απαλαγάκη γ.γ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στις διατάξεις του νέου νόμου θα υπαχθουν 150.000 δανειολήπτες. Δηλαδή το 70% όσων κάλυπτε ο νόμος Κατσέλη.

Μήνυση Χαραλαμπίδου και Θεοδωρόπουλου για την περιφερειακή οδό Κατερίνης και τα αντιπλημμυρικά έργαΜήνυση Χαραλαμπίδου και Θεοδωρόπουλου για την περιφερειακή οδό Κατερίνης και τα αντιπλημμυρικά έργαΒολές κατά της διοίκησης της ΠΚΜ για ένα δρόμο 10 χλμ που δημοπρατήθηκε το 2012 αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και για την αναποτελεσματικότητα των έργων στον ποταμό Πέλεκα


Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης (με αριθμό ΕΔ 2019/37), κατέθεσαν η υποψήφια περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με τον Συνδυασμό «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και περιφερειακή Σύμβουλος Δέσποινα Χαραλαμπίδου, μαζί με τον περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Θεοδωρόπουλο και υποψήφιο του Συνδυασμού, για τα έργα "Περιφερειακή οδό Κατερίνης" και " Αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Πέλεκα". 

Στη μήνυσή τους, η Δ. Χαραλαμπίδου και ο Γ. Θεοδωρόπουλος, υποστηρίζουν ότι από την πλημμελή εκτέλεση και υλοποίηση των έργων επήλθε σοβαρή ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο οικονομική, όσο και περιβαλλοντική, και ζητούν να ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.
Μεταξύ άλλων, καταγγέλλουν και ζητούν να διερευνηθεί και η παρακάτω πρόσφατη, προκλητική εξέλιξη από πλευράς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 


«Η διοίκηση Τζιτζικώστα, παρά τις καθυστερήσεις και τις παρατυπίες στην εκτέλεση των έργων, είχε αιτηθεί τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 11.787.712,20 ευρώ για τη συνέχιση του έργου. Ευτυχώς, και πολύ ορθά, το αίτημα απορρίφθηκε από το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο μάλιστα επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν πλημμέλειες στην αρχική μελέτη.
Όμως, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δηλαδή ο κ. Σπίρτζης, παρακάμπτοντας την απορριπτική και τεκμηριωμένη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και σε «Πρόδηλη Αντίθεση» με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποφάσισε ότι η Π.Κ.Μ. πρέπει να καταβάλει στην ανάδοχο εταιρεία γύρω στα 6.000.000 ευρώ, τα οποία, προφανώς, θα επιβαρυνθούν οι πολίτες της Π.Κ.Μ., η οποία είναι και από τις φτωχότερες της χώρας» τονίζουν στη μηνυτήρια αναφορά τους οι κ.κ Χαραλαμπίδου και Θεοδωρόπουλος.
Επισημαίνουν ακόμη πως η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης συνιστά, τουλάχιστον, θεσμικό ατόπημα και όπως υποστηρίζουν στη μήνυσή τους οι δυο σύμβουλοι, το έργο, που επί της ουσίας είναι ένας δρόμος 10 χιλιομέτρων εκτός σχεδίου πόλης, δημοπρατήθηκε στις 25/12/2012, με αρχικό προϋπολογισμό 58 εκατ. ευρώ και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Προτάσεις – Παρεμβάσεις προς τη ΣΕ Επιστημόνων ΕΦΚΑ


Προτάσεις – Παρεμβάσεις προς τη ΣΕ Επιστημόνων ΕΦΚΑ


Α. Ρύθμιση Οφειλών – 120 δόσεις


Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 900.000 οφειλέτες, με συνολικό χρέος περίπου 20 δις, είναι άμεσα εκτεθειμένοι σε μέτρα κατάσχεσης των περιουσιών τους. Μεγάλο μέρος από αυτούς είναι και αυτοαπασχολούμενοι Επιστήμονες του πρώην ΕΤΑΑ. Ενδεικτικά σήμερα πάνω από το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της ρύθμισης για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Πρέπει επιπλέον να προβλεφθεί μηχανισμός ευελιξίας στην αποπληρωμή των δόσεων, ώστε να μην χάνεται εύκολα.
Ακόμη να υπάρχει δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι αόριστο,  τουλάχιστον αντίστοιχο της διάρκειας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής, το οποίο επέβαλλε άλλωστε και την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Είναι ο μόνος τρόπος για να ενταχθούν στην ρύθμιση οι περισσότεροι καθώς θα αυξάνονται και θα βελτιώνονται τα οικονομικά τους.
Επιτόκιο ρύθμισης:
–          Το επιτόκιο των οφειλών για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να είναι είτε μηδενικό, αν τηρείται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών, είτε στο ύψος που δανείζεται το ελληνικό κράτος.
–          Να σταματήσει η πρακτική της κεφαλαιοποίησης των τόκων
Διαγραφές οφειλών σε ρύθμιση
–          Πλήρης διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και την ολοκληρώσουν, με αφαίρεσή των αντίστοιχων ποσών προοδευτικά από το τέλος των δόσεων.
–          Διαγραφή αναδρομικών εισφορών Ν3986/11 για όλους τους μηχανικούς και όχι μόνο για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση
–          Διαγραφή της αναδρομικής Ειδικής προσαύξησης κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου, καθώς ο κλάδος έχει καταργηθεί.
–          Δυνατότητα επανυπολογισμού με βάση το κατώτερο εισφοροδοτέο εισόδημα και δυνατότητα διαγραφής μέρους ή όλου του υπολοίπου
  • Oι μειώσεις οφειλών μέσω επαναυπολογισμού ή διαγραφών (αναδρομικών ειδικής προσαύξησης κλπ)  να γίνονται ανεξάρτητα από την ένταξη στην ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη.
- Σε περίπτωση που μετά τον επανυπολογισμό και τις προαναφερθείσες διαγραφές προκύπτει αδυναμία αποπληρωμής του υπολοίπου της οφειλής να υπάρχει και δυνατότητα διαγραφής μέρους ή όλου αυτής με αντίστοιχη απώλεια ασφαλιστικού χρόνου και δυνατότητα εξαγοράς του μελλοντικά.
- Αύξηση του ορίου οφειλών για τη συνταξιοδότηση (Η Συμβουλευτική επιτροπή επιστημόνων του ΕΦΚΑ, προτείνει το όριο των 45.000€, κατόπιν και των γνωμοδοτήσεων του Συνηγόρου του Πολίτη)
-  Να διαγραφούν οι οφειλές του κλάδου περίθαλψης καθώς και των χρεώσεων υπέρ του ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι οι οφειλέτες δεν είχαν τις αντίστοιχες παροχές.
- Να διεκπεραιωθούν  άμεσα οι αναδρομικές διαγραφές μηχανικών καθώς και οι διαγραφές λόγω αποσύνδεσης ασφάλισης από την ιδιότητα  που εκκρεμούν, ούτως ώστε να μπορούν οι υπό διαγραφή μηχανικοί να ενταχθούν και στη ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους.

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

20 χρόνια από τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας

Το κείμενο αποτελείται από αποσπάσματα του βιβλίου του Σταύρου Τζίμα για την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας.

Συμπληρώνονται σήμερα είκοσι ακριβώς χρόνια από την έναρξη των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών στο Κόσοβο, που προκάλεσαν ανθρώπινα θύματα και τεραστιες καταστροφές στις υποδομές της τότε Γιουγκοσλαβίας. 

Ο τερματισμός τους σήμανε και τον τερματισμό της σερβικής κυριαρχίας στο Κόσοβο, που το 2008 ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητο κράτος-όχι αναγνωρισμένο από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας- και ως τέτοιο «τοποθετήθηκε» στον μεταπολεμικό χάρτη της βαλκανικής. 

*(Το κείμενο αποτελείται από αποσπάσματα του βιβλίου του Σταύρου Τζίμα για την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας) 

ΒΡΟΧΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

«…Οι βομβαρδισμοί άρχισαν στις 24 Μαρτίου στις 8 μ. μ. τοπική ώρα.

Πύραυλοι τόμαχοκ και κρουζ που εκτοξεύτηκαν από αεροπλανοφόρα και υποβρύχια στην Αδριατική και άλλοι από αεροσκάφη Β 52 έπληξαν στόχους στα περίχωρα του Βελιγραδίου όπου βρίσκονταν η αεροπορική βάση Μπατάνιτσα, ο μεγάλος επικοινωνιακός πυλώνας στο βουνό Αβάλα, η στρατιωτική ακαδημία και το Στρατιωτικό-τεχνικό Ινστιτούτο του Βελιγραδίου και επίσης άλλοι σαράντα περίπου στρατιωτικοί στόχοι στη Σερβία και το Κόσοβο.

Η καταιγίδα των βομβών είχε ξεσπάσει και θα διαρκούσε εβδομήντα οχτώ ημέρες, διαλύοντας τις υποδομές της Σερβίας και οδηγώντας τη χώρα τριάντα χρόνια πίσω.

Σ’ αυτό το διάστημα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο άμυνας, ρίφθηκαν χλιάδες νατοϊκοί πύραυλοι και βόμβες που πέτυχαν το 99,6% των στόχων. Τουλάχιστον ογδόντα εξ αυτών, όμως, βρήκαν λάθος στόχο και σκότωσαν ανθρώπους.

Αν και δεν υπάρχουν ακριβείς αριθμοί για τους αμάχους που βρήκαν τον θάνατο, συνεπεία των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ, υπολογίζεται ότι οι νεκροί κυμαίνονται από πεντακόσιοι έως δυο χιλιάδες και οι τραυματίες σε έξι χιλιάδες.

Οι πρόσφυγες, η δυστυχία και ο πόνος, οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες υπήρξαν ανυπολόγιστες, ενώ το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε κατάφωρα, καθώς για πρώτη φορά μεταπολεμικά μια Συμμαχία δυνάμεων κάνοντας χρήση βίας ακρωτηρίασε εδαφικά μια χώρα-μέλος του ΟΗΕ.

Μόλις άρχισαν να πέφτουν οι πρώτοι πύραυλοι, η τηλεόραση του Βελιγραδίου διέκοψε το πρόγραμμά της και μετέδιδε πατριωτικά άσματα και ταινίες, ενώ οι ειδήσεις τελείωναν με εκκλήσεις για ψυχραιμία και μηνύματα του τύπου «οι εγκληματίες του ΝΑΤΟ και οι μοχθηροί τους αφέντες μπορούν να μας προκαλέσουν απώλειες, αλλά δεν μπορούν να μας κατατροπώσουν».

Ο ίδιος ο Μιλόσεβιτς απηύθυνε από την τηλεόραση μήνυμα προς τους Σέρβους λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο το Κοσσυφοπέδιο, παρά τη μεγάλη σημασία που έχει για μας, αλλά και η ελευθερία ολόκληρης της χώρας μας».

Χωρίς υγειονομική περίθαλψη χιλιάδες επαγγελματίες - Έκοψαν φάρμακα ακόμη και στους συνεπείς


Ουρές ταλαιπωρίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ από αυτοαπασχολούμενους που έμειναν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη παρά το γεγονός ότι έχουν πληρώσει τις εισφορές τους


Τρέχουν και δεν φτάνουν μετά την 28η Φεβρουαρίου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Κατά δεκάδες συνωστίζονται καθημερινά στις υπηρεσίες οι αυτοαπασχολούμενοι διαπιστώνουν πάνω στην ποιό δύσκολη στιγμή τους –δηλαδή όταν χρειάζονται φάρμακα ή μια ιατρική εξέταση- ότι το σύστημα τους βγάζει ανασφάλιστους. Η 28η Φεβρουαρίου είναι κομβική ημερομηνία καθώς για όσους εμφανίζονταν να έχουν οφειλές έως και το τέλος του 2018, το σύστημα έκοβε αυτομάτως την υγειονομική περίθαλψη.

Φαίνεται όμως ότι το σύστημα δεν κόβει μόνο αυτούς που έχουν πληρώσει αλλά ακόμη και τους συνεπείς. Στελέχη του ΕΦΚΑ μιλούν για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων εμφανίζονται ως οφειλέτες άνθρωποι που έχουν πληρώσει. Μάλιστα, μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, οι ασφαλισμένοι υποχρεώνονται να συνωστίζονται τις ουρές για ώρες προκειμένου να πάρουν μια προσωρινή περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης.

Στην πράξη, προκύπτει ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ από απλώς «τεχνικό». Για ολόκληρο το 2018, οι ασφαλισμένοι κλήθηκαν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές «έναντι» οι οποίες και υπολογίστηκαν με βάση τα κέρδη του 2017. Η τελική εκκαθάριση με βάση τα κέρδη του 2018, θα γίνει το φθινόπωρο και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πώς προκύπτει ότι για οφειλές «έναντι» πρέπει να κόβεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Γιατί ένας επαγγελματίας που υπέστη μείωση των κερδών του το 2018 να υποχρεώνεται να πληρώσει μεγαλύτερα ποσά ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με αυτά που του αναλογούν και να χρειάζεται να περιμένει ύστερα για μήνες προκειμένου να πάρει πίσω τα χρήματά του;

Ακόμη όμως και γι’ αυτούς που έχουν οφειλές, το πρόβλημα φαντάζει άλυτο. Αν κάποιος θέλει να ρυθμίσει τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί μετά την 1/1/2017 σε 12 δόσεις δεν μπορεί. Επίσης, επειδή υπάρχει μόνο ένας κωδικός πληρωμή για ολόκληρη την περίοδο από την 1/1/2017 μέχρι σήμερα, το σύστημα δεν αναγνωρίζει τον χρόνο γέννησης της οφειλής. Έτσι, αν κάποιος θέλει να πληρώνει τουλάχιστον τα τρέχοντα, δεν μπορεί. Το σύστημα παίρνει το όποιο ποσό εμφανίζεται ως πληρωμή και μηδενίζει τις παλαιότερες οφειλές. Είναι ένα ζήτημα το πώς θα χειριστεί ο ΕΦΚΑ αυτό το ζήτημα ενόψει και της ρύθμισης των 120 δόσεων.

Το πρόβλημα των ανασφάλιστων, έχει ήδη αναδείξει ο Δικηγορικός σύλλογος Αθηνών ενώ αναμένεται να λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς το πρόβλημα φαντάζει άλυτο αυτή τη στιγμή. Στην ανακοίνωσή τους, οι διηγόροι αναφέρουν τα εξής:
Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του δικηγορικού σώματος για την ανωτέρω παράνομη μαζική στέρηση ασφαλιστικής ικανότητας από ασφαλισμένους που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις ή έχουν εισαχθεί σε θεραπευτήρια ή σε κάθε περίπτωση χρήζουν περιθάλψεως.
Απαιτεί την άμεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στο σύνολο των δικηγόρων της χώρας και στα έμμεσα προστατευόμενα μέλη αυτών, μέχρι την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών του ΕΦΚΑ.
Απαιτεί την απαρέγκλιτη τήρηση, από τούδε και στο εξής, της αρχής της προηγούμενης ενημέρωσης και ακρόασης των ασφαλισμένων, πριν από οποιοδήποτε δυσμενές σε βάρος τους μέτρο, ιδίως την αφαίρεση ασφαλιστικής ικανότητας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο είτε να αποδείξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του είτε να εξοφλήσει τυχόν οφειλή.

Μαύρη ημέρα για το ελεύθερο διαδίκτυο - Υπερψηφίστηκε η Οδηγία Copyright στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Την έγκριση της πλειοψηφίας έλαβε τελικά το μεσημέρι της Τρίτης η προβληματική Οδηγία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στον ψηφιακό κόσμο, με τους ευρωβουλευτές να εγκρίνουν και τα άρθρα 11 και 13 (νυν 15 και 17) που θίγουν αλλάζουν το διαδίκτυο και απειλούν την ελευθερία της έκφρασης, παρά τις έντονες αντιδράσεις φορέων, οργανώσεων και χρηστών.

Την έγκριση 348 ευρωβυλευτών έλαβε τελικά η Οδηγία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στον ψηφιακό κόσμο, με το σώμα των ευρωβουλευτών να αρνείται ακόμα και να συζητήσει τροπολογίες που κατατέθηκαν, ώστε ακόμα και λίγο πριν την ψήφιση να βελτιωθεί η οδηγία και να αφαιρεθεί το άρθρο 13. Μάλιστα, αυτό αποφεύχθηκε με διαφορά μόλις πέντε ψήφων. Κατά της Οδηγίας ψήφισαν μόλις 274 ευρωβουλευυτές, ενώ 36 ψήφισαν «λευκό».

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχ. Δημοσίου: Ανακοίνωση για το αποτέλεσμα των εκλογών

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ως Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε θερμά τους εκατοντάδες συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στις 13/3. Η αύξηση της συμμετοχής κατά 45% (από 872 ψηφίσαντες το 2017 σε 1331 το 2019) τη στιγμή που ο κλάδος μας συρρικνώνεται λόγω αποχωρήσεων – συνταξιοδοτήσεων, στέλνει μήνυμα ενίσχυσης του σωματείου μας και επιβεβαίωσης της δουλειάς που έχει κάνει τα τελευταία δύσκολα χρόνια. Δεν είναι πολλοί οι χώροι και κλάδοι εργαζομένων που εμφανίζουν σημάδια επανασυσπείρωσης και επιστροφής στα σωματεία. Το γεγονός αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να αισθανθεί κανείς δικαιωμένος για τις επιλογές και τη δουλειά του.
Το αποτέλεσμα για την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση είναι θετικό δεδομένου ότι:
  • Διατηρήσαμε παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των κομματικών μηχανισμών, την πρώτη μας θέση με καθαρό τρόπο (90 ψήφους από τη 2η ΔΚΜ).
  • Αυξηθήκαμε σε απόλυτο αριθμό ψήφων (+32 στο ΔΣ, + 64 στους Αντιπροσώπους) παρά τη συντηρητική στροφή που καταγράφεται παντού - και λόγω της απογοήτευσης από την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η ποσοστιαία μας πτώση (από το δυσθεώρητο 42% στο 33%) είναι εξηγήσιμη και δικαιολογημένη από τη μαζικοποίηση του σωματείου, την επιστροφή των κομματικών μηχανισμών που το είχαν εγκαταλείψει και το κατέβασμα κομματικού ψηφοδελτίου από το χώρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε κατέβει.
  • Παρά τη συνταξιοδότηση της γενιάς των συναδέλφων μας που έχαιρε ευρύτατης εκτίμησης στον κλάδο και διατηρούσε πλατιά επιρροή, υπήρξε σοβαρή ανανέωση (άνω του 40%) στα ψηφοδέλτια με νέους και αξιόλογους συναδέλφους.
  • Η ενοποίηση των δύο ιστορικών παρατάξεων μας στην ΕΜΔΥΔΑΣ (Αγωνιστική Συνεργασία και Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών) έδειξε ότι έχει βάθος και μέλλον και προέκυψε ως ώριμη ανάγκη ενότητας των αγωνιστικών δυνάμεων, πέρα από κομματικές εξαρτήσεις και κρατικές παρεμβάσεις.
Η κινητοποίηση ισχυρών κομματικών μηχανισμών (ενόψει βουλευτικών και ευρωεκλογών), ώστε να καταγράψουν πολιτικά αποτελέσματα αξιοποιήσιμα κεντρικά, αλλά και κρατικών – διευθυντικών παρεμβάσεων ήταν αναμενόμενα μεγάλη και ειδικά σε έναν κλάδο με παρελθόν συναλλαγών με αυτούς τους μηχανισμούς. Η αντοχή μας σε αυτές τις πιέσεις κάνει την επιτυχία μας ακόμα πιο σημαντική.

Συνέλευση ΣΜΤ, Παρασκευή 29/3

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 7:00ΜΜ, ΤΕΕ (ΝΙΚΗΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)Τετάρτη 27 Μαρτίου 8:30πμ κινητοποίηση στην ΤΕΡΝΑ (Μεσογείων 85, Αθήνα)
στάση εργασίας τις 2 πρώτες ώρες του ωραρίου

Διεκδικούμε συλλογική σύμβαση εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ. Μια αύξηση που αφορά ένα μικρό κομμάτι των εργαζόμενων και που είναι ελάχιστη σε σχέση με την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου (17% αύξηση των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων το 2017). Ταυτόχρονα η κυβέρνηση αθέτησε την προεκλογική της δέσμευση για άμεση επαναφορά των 751 ευρώ, ενώ η μείωση του αφορολόγητου όταν εφαρμοστεί θα εξανεμίσει την αύξηση αυτή. Ακόμα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η εργοδοσία βρίσκει πάντα «τρόπους» να αποφύγει να δώσει ακόμα και αυτά τα ψίχουλα.

Μετά από τους πανηγυρισμούς για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καμία συλλογική σύμβαση δεν υπογράφτηκε. Γιατί η κυβέρνηση άφησε άθικτο το αντεργατικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τα μνημόνια και που επιτρέπει την ανυπαρξία συλλογικών συμβάσεων.

Πλέον έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον εργασίας ιδιαίτερα ανασφαλές για τους εργαζόμενους και πολύ βολικό για τους εργοδότες. Στον κλάδο της μελέτης και της κατασκευής τα τελευταία χρόνια μια σειρά εταιρείες έχουν αυξήσει σημαντικά τα κέρδη τους, ενώ ήδη σημειώνεται ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η μείωση των μισθών και η χειροτέρευση των ορών εργασίας μέσω της κατάργησης της συλλογικής σύμβασης του σωματείου, αποτελούν τον βασικότερο λόγο της ανάκαμψης των κερδών του κεφαλαίου. Ακόμα και η εγκυμοσύνη βρίσκεται διαρκώς στο στόχαστρο της εργοδοσίας. Οι επισφαλείς μορφές εργασίας, με κορυφαία το μπλοκάκι ως δήθεν «συνεργασία» με τους εργοδότες διαμορφώνουν ένα εργασιακό περιβάλλον ανασφάλειας, όπου ο εργαζόμενος καλείται να θυσιάσει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εξαρτημένη σχέση εργασίας (άδειες, δώρα, επιδόματα, προστασία από ομαδικές απολύσεις κ.ά.). Μάλιστα ο νόμος Κατρούγκαλου, αφού «νομιμοποίησε» το μπλοκάκι, έφερε νέες απώλειες στους μισθούς καθώς πολλοί εργοδότες αρνήθηκαν να αναλάβουν τη συμμετοχή τους στην ασφάλιση, και μετακύλησαν στις πλάτες μας την εργοδοτική εισφορά.

Με τον αγώνα μας να ανατρέψουμε την επίθεση στην τσέπη μας, στη δουλειά μας, στην αξιοπρέπειά μας

Από το καλοκαίρι του 2018 το ΣΜΤ προχώρησε μέσα από κινητοποιήσεις στην διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας από τις εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου. Η στάση των εργοδοτών ήταν ξεκάθαρη: με προφάσεις και προσχήματα αρνούνται την συζήτηση για συλλογική σύμβαση και επιδιώκουν να μην υπογράψουν με το ΣΜΤ. Δεν θέλουν να δώσουν αυξήσεις στους μισθούς παρά την άνοδο των κερδών.

Δικαστική απόφαση σταθμός, για την προστασία μηχανικού από κατάσχεση των αμοιβών τουΤης Ελένης Μπόκια, δικηγόρου*


Το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε μηχανικό σε βάρος του οποίου η Δ.Ο.Υ. είχε επιβάλει κατάσχεση των αμοιβών του από τον κυριότερο πελάτη του και όχι μόνο είχε μείνει χωρίς εισόδημα, αλλά είχε πληγεί και η συνεργασία του με τον συγκεκριμένο πελάτη.


Με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν αυτοανακηρυχθεί «συνεταίροι» στα κέρδη ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στους φορείς αυτούς είναι πλέον ο κανόνας.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν συσσωρευθεί οφειλές αρκετών ετών και το ύψος τους είναι πια αδύνατο να ρυθμιστεί με την πάγια δωδεκάμηνη ρύθμιση. Την ίδια ώρα, υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις ακινήτων, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ή ακόμη και κατασχέσεις στα χέρια τρίτων (π.χ. ενοικίων, μισθών ή αμοιβών).

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται εκ μέρους των ελευθέρων επαγγελματιών διότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ιδιαίτερα επιθετικές κινήσεις των Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου. Οι κατασχέσεις ακινήτων μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα συχνές αλλά όλο και πιο συχνές γίνονται οι κατασχέσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικά – ακόμη και ζωτικής σημασίας – για τον οφειλέτη, όπως η κατάσχεση αμοιβών ελεύθερου επαγγελματία π.χ. μηχανικού στα χέρια εταιριών – πελατών του.

Από τη στιγμή που οι αμοιβές αυτές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως μισθός, διότι ο ελεύθερος επαγγελματίας παρέχει τις υπηρεσίες του με ελεύθερη συνεργασία ή «μπλοκάκι», τότε το εισόδημά του αυτό δεν προστατεύεται ως ακατάσχετο από το νόμο, ακόμη και αν αποτελεί σχεδόν το 100% του εισοδήματός του.

Σε μια τέτοια ωστόσο περίπτωση, πολύ πρόσφατα, το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε τον μηχανικό σε βάρος του οποίου η Δ.Ο.Υ. είχε επιβάλει κατάσχεση των αμοιβών του από τον κυριότερο πελάτη του και όχι μόνο είχε μείνει χωρίς εισόδημα, αλλά είχε πληγεί και η συνεργασία του με τον συγκεκριμένο πελάτη. Το Δικαστήριο αναγνώρισε εμμέσως ότι πρόκειται για άνιση και αντισυνταγματική μεταχείριση σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών η μη ύπαρξη προστασίας για τις αμοιβές τους ανάλογης με το ακατάσχετο του μισθού και ανέστειλε την εκτέλεση της κατάσχεσης, ώστε ο μηχανικός να συνεχίσει να εργάζεται και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα για το βιοπορισμό του.

Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

Οι «νεκροθάφτες» της Δυτικής Αττικής απειλούν με νομικές διώξεις
Είναι απορίας άξιο με πόσες ακόμη απαράδεκτες αποφάσεις και ενέργειες σκοπεύει να ολοκληρώσει την τρέχουσα θητεία της η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και της περιφέρειας Αττικής. Τελευταίο κρούσμα η «εξώδικη διαμαρτυρία, δήλωση, πρόσκληση» του πρωτοκλασάτου στελέχους της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ κ. Βρούστη, κατά του Θωμά Μπιζά, μέλους του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ. Στο Θ. Μπιζά καταλογίζεται η αναδημοσίευση, στο προσωπικό του ιστολόγιο, πρόσφατης ανακοίνωσης του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, με τίτλο: «Οι άνθρωποι της κ. Δούρου χρησιμοποιούν τον κορεσμό του ΧΥΤΑ Φυλής, για να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά συμφέροντα». Του ζητείται να ζητήσει συγνώμη, να αποκηρύξει την ανακοίνωση του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ και να σταματήσει στο εξής να φιλοξενεί δημοσιεύματα που τον θίγουν, μέσα από το ιστολόγιό του.

Δεκαετίες αγώνων ενάντια στο «διαρκές έγκλημα» της Φυλής, απέναντι σε διοικήσεις και κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, δεν ήταν αρκετές για να προκαλέσουν μια τέτοια απαράδεκτη πρακτική απειλών νομικών διώξεων, σαν αυτή που χρησιμοποιεί ο κ. Βρούστης και όσοι του προσφέρουν την υποστήριξή τους και ανέχονται τις συμπεριφορές του. Αυτό που προδίδει η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είναι η υπεράσπιση της -υποτίθεται- «τρωθείσας» τιμής και υπόληψης του κ. Βρούστη, αλλά ο πανικός και η αμηχανία από την αποκάλυψη των όσων «μαγειρεύονται» στην εγκατάσταση της Φυλής και έχουν σαν στόχο τη διαιώνιση της λειτουργίας της και την επέκταση συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αυτήν.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ δε θα συνεργήσει στο να εκτραπεί σε προσωπική αντιπαράθεση ο πολιτικός και κινηματικός αγώνας για το άμεσο και οριστικό κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής, για την εγκατάλειψη του συγκεντρωτικού μοντέλου των σύμμεικτων απορριμμάτων και για την εφαρμογή ενός φιλολαϊκού, φιλοπεριβαλλοντικού μοντέλου αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση υλικών.

Θα αποφύγουμε τον πειρασμό να σχολιάσουμε τις αυτοαναφορικές δηλώσεις του για το ήθος του που «όλη η Αττική γνωρίζει» και για την αφιλοκερδή ενασχόλησή του με τα κοινά. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε είναι η απουσία πρότερης εμπειρίας στη διαχείριση των απορριμμάτων, η εκλογή του στο περιφερειακό συμβούλιο το 2014, η ταυτόχρονη εκλογή του στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ και ο ορισμός του σαν γενικού «δερβέναγα» στην εγκατάσταση στη Φυλή, για την τύχη της οποίας είναι ο μόνιμος εισηγητής και επιτηρητής των αποφάσεων που λαμβάνονται. Τον άθλιο ισχυρισμό του ότι το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΚΔΑΥ τον αφήνουμε στην κρίση όλων όσοι γνωρίζουν ποιοι υπερασπίζονται και ποιοι μάχονται το παρωχημένο, διάτρητο και αδιαφανές σύστημα του μπλε κάδου, της ΕΕΑΑ ΑΕ και των ιδιωτικών ΚΔΑΥ, ποιοι αγωνίζονται για την υλοποίηση δημοτικών – διαδημοτικών υποδομών ανακύκλωσης και ανάκτησης και ποιοι με τις επιλογές τους έχουν βάλει «ταφόπλακα» στη σχετική πρόβλεψη του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Ξεκαθαρίζουμε, λοιπόν, στον κ. Βρούστη ότι τη δική μας -τουλάχιστον- έξωθεν καλή μαρτυρία δεν την έχει. Το εξώδικο του κ. Βρούστη, ωστόσο, μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι για το σώμα του εγκλήματος: το ΚΔΑΥ της WATT ΑΕ, την επέκταση του ΕΜΑΚ και την επέκταση του ΧΥΤΑ.

Το ΚΔΑΥ της WATT ΑΕ

Εκδήλωση - Συζήτηση για τα κίτρινα γιλέκα

Εκδήλωση - Συζήτηση για τα κίτρινα γιλέκα

Ημέρα/Ώρα: 26/03/2019 στις 19:30

Τοποθεσία: Αθήνα/Περιστέρι / πρατήριο ΒΙΟΜΕ/Ψαρρών 33 (ΜΕΤΡΟ σταθμός ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ)

Εκδήλωση - Συζήτηση για τα κίτρινα γιλέκα με τη συναγωνίστρια του κινήματος στη Γαλλία,

Μπονίτα Παπαθανάση.

Τρίτη 26 Μάρτη 2019 - 19:30 στο χώρο του πρατηρίου της ΣΕ.ΒΙΟΜΕ στο Περιστέρι. 

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Βιο.Με Αθήνας [1]

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Πνεύμονας ελεύθερων χώρων και πρασίνου η πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών

Πνεύμονας ελεύθερων χώρων και πρασίνου η πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών

- Ζητάμε να μην εγκριθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τα αντισυνταγματικά σχέδια μετατροπής της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών, του τελευταίου αδόμητου χώρου στον βόρειο άξονα του Ν. Ηρακλείου, σε ακόμα μια τουριστική μονάδα. Να εφαρμοστεί το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που προβλέπει 60% ελεύθερους χώρους.

Στο βόρειο μέτωπο του Ν. Ηρακλείου, σχεδόν όλα έχουν κτιστεί ή πολεοδομηθεί με την παλιότερη νομοθεσία η οποία δεν ευνοεί την διάθεση ελεύθερων χώρων. Όλη αυτή η ζώνη έχει αποκτήσει τα προβληματικά χαρακτηριστικά της Αττικής, όπου η αναβάθμιση του χώρου και τα έργα υποδομής κοστίζουν πολλαπλάσια, ακριβώς επειδή δεν έγιναν όταν έπρεπε. Ένας μόνο χώρος έχει μείνει ακόμα αδόμητος: το μισό από τα 700 περίπου στρέμματα της πρώην Αμερικάνικης βάσης στις Γούρνες, αυτό με το μέτωπο στη θάλασσα.

Όλη αυτή τη δημόσια έκταση προσπαθεί σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ να «αξιοποιήσει» με εργαλείο το ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) με τη διάθεση 316 στρεμμάτων για τουριστική μονάδα με παραθεριστικές κατοικίες και 29 στρεμμάτων για εμπορικό κέντρο, με ταυτόχρονη παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας καθώς και του μικρού λιμανιού που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του ακινήτου, για τη δημιουργία τουριστικού λιμένα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου ήδη γνωμοδότησε αρνητικά για το ΕΣΧΑΔΑ με το σκεπτικό ότι «το μόνο που δε μας λείπει είναι άλλο ένα ξενοδοχείο στο βόρειο άξονα».

Στο ΣΧΟΟΑΠ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) της περιοχής προβλέπεται να μετατραπεί ο χώρος σε πολιτιστικό - παιδαγωγικό πνεύμονα του δήμου υπερτοπικής σημασίας και να διασφαλιστούν κοινόχρηστοι και ελεύθεροι χώροι πρασίνου σε ποσοστό 60%, με πολεοδόμηση. Και μόνο το γεγονός ότι προβλέπεται να γίνει πολεοδόμηση, σύμφωνα με το νόμο αυτό διασφαλίζει κοινόχρηστους χώρους ως εισφορά σε γη, αφού πρόκειται για ένα ενιαίο γήπεδο μεγάλης έκτασης. Το ΕΣΧΑΔΑ όμως δεν αποτελεί πολεοδομικό σχέδιο, καταλαμβάνει όλο το χώρο όπως στην εκτός σχεδίου δόμηση και δεν είναι υποχρεωμένο από τη νομοθεσία να αφήσει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο κοινόχρηστο χώρο!
Επειδή ο χώρος αυτός είναι μοναδικός σε όλο το βόρειο μέτωπο του Ν. Ηρακλείου και ζωτικής ανάγκης για την ποιότητα της ζωής μας,
Επειδή η αναβάθμιση της ποιότητας της τουριστικής ζώνης είναι στρατηγικής σημασίας και το όφελος από αυτήν πρέπει να διαμοιράζεται σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής,
Επειδή τέλος είναι αντισυνταγματικό να κτίζονται χώροι που είναι χαρακτηρισμένοι από το εγκεκριμένο σχεδιασμό ως κοινόχρηστοι,

- Ζητούμε την ακύρωση του ΕΣΧΑΔΑ και την άμεση εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής της πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών!