Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Έτσι δημιουργούνται τα πλεονάσματαΜειωμένες κατά 757 εκατ. έναντι του στόχου οι δαπάνες του ΠΔΕΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
Συνεχίστηκε και τον Ιούλιο η συμπίεση των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, όπως δείχνουν τα χθεσινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Ετσι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης προχθές των στοιχείων για την επίτευξη στόχων εκτέλεσης δαπανών του προϋπολογισμού, που αποκάλυπταν ότι οι δαπάνες του ΠΔΕ το α΄ εξάμηνο ήταν μειωμένες κατά 594 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, τα χθεσινά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού δείχνουν ότι η τάση διατηρήθηκε και τον Ιούλιο και οι δαπάνες του ΠΔΕ ήταν μειωμένες κατά 757 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Συγκεκριμένα, ενώ στο μεσοπρόθεσμο είχαν προβλεφθεί δαπάνες 1,990 δισ. ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου, τελικά δαπανήθηκαν 1,233 δισ. ευρώ. Ειδικά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, που αφορά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, σημείωσε υστέρηση 768 εκατ. ευρώ, ενώ το εθνικό είχε μια μικρή υπέρβαση 11 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν μειωμένα κατά 196 εκατ. ευρώ, με την υστέρηση των εισροών από την Ε.Ε. να διαμορφώνεται σε 189 εκατ. ευρώ και των ιδίων εσόδων σε 7 εκατ. ευρώ.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ήταν επίσης μειωμένες κατά 47 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, με τη μεγάλη μείωση (113 εκατ. ευρώ) να καταγράφεται στα εξοπλιστικά προγράμματα. Αντίθετα, για τόκους καταβλήθηκαν 113 εκατ. ευρώ περισσότερα από τις εκτιμήσεις.

Στα έσοδα η συνολική εικόνα δείχνει υπέρβαση. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν υψηλότερα κατά 508 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ωστόσο, ο φόρος εισοδήματος ήταν μειωμένος κατά 449 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, με κύριο υπεύθυνο τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, που ήταν μειωμένος κατά 519 εκατ. ευρώ ή 54,9% από τον στόχο, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, όπως υποστηρίζει το υπουργείο. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν κι αυτός μειωμένος κατά 49 εκατ. ευρώ ή 1% σε σύγκριση με τον στόχο. Υστέρηση 13 εκατ. ευρώ σημειώθηκε στον στόχο των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. Οι λοιποί άμεσοι φόροι ήταν μειωμένοι κατά 55 εκατ. ευρώ, ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ, οι λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 19 εκατ. ευρώ. Υπέρβαση έναντι του στόχου σημειώθηκε στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 179 εκατ. ευρώ, στον ΦΠΑ λοιπών κατά 140 εκατ. ευρώ, στους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 125 εκατ. ευρώ, στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 81 εκατ. ευρώ, στον ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 79 εκατ. ευρώ, στους φόρους εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 53 εκατ. ευρώ, στους φόρους στην περιουσία κατά 39 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,330 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 333 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Συνολικά, τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού δείχνουν ότι το ισοζύγιο εμφάνισε έλλειμμα 1,604 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2,608 εκατ. ευρώ, που προέβλεπε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και έναντι ελλείμματος 1,351 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,046 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,024 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2017.

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Αναγνώριση των Διπλωμάτων των Πολυτεχνείων και των πτυχίων 5ετων Γεωτεχνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583    fax: 210-82.59.410   e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240
e-mail:ax2u128@minagric.grΑθήνα 30 Αυγούστου 2018
Αρ. πρωτ.: 1202
 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
 και Θρησκευμάτων
  κ. Κων/νο  Γαβρόγλου.                                       
Θέμα : «Αναγνώριση των Διπλωμάτων των Πολυτεχνείων και των πτυχίων 5ετων Γεωτεχνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου»

Κε Υπουργέ,
Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας και από κοινού εκπροσωπώντας χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους Επιστήμονες αποφοίτους Ενιαίων και αδιάσπαστων Πενταετών σπουδών, επανερχόμαστε ζητώντας συνάντηση μαζί σας, ώστε να μας ενημερώσετε σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 46 του Νόμου 4485/17 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”,  όπου υπό τον τίτλο «Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.» και στην παράγραφο 2 αυτού, αναφέρει: «Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.».
Επειδή είναι σε εξέλιξη διαδικασίες κρίσεων θέσεων ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση και τα μέλη μας (Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι κλπ) επιθυμούν να κάνουν χρήση των βαθμολογικών και μοριοδοτικών προνομίων που απορρέουν από την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος, επιθυμούμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Όπως έχουμε ενημερωθεί τα Πολυτεχνεία, οι Πολυτεχνικές Σχολές και Γεωπονικές της χώρας έχουν υποβάλει τα σχετικά αιτήματα.
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι η μη ταυτόχρονη μισθολογική αναγνώριση, ακυρώνει την ουσία της αναγνώρισης των Διπλωμάτων των Πολυτεχνείων και των πτυχίων 5ετων Γεωτεχνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου  και την καθιστά «κενό γράμμα».  Οι μνημονιακές υποχρεώσεις που εκτιμούμε ότι επέβαλλαν την αλλαγή αυτή, για μια ακόμη φορά αποδεικνύονται ισχυρότερες από το αίσθημα δικαίου που επιβάλλει να χορηγηθούν τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια σε όλους τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (2 M.K. σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15). Αυτό εξάλλου γίνεται και με όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες υπαλλήλων (ΠΕ ή ΤΕ), που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και κερδίζουν τα προβλεπόμενα 2 ΜΚ. Σας καλούμε να αποκαταστήσετε την παραπάνω αδικία και να αποδώσετε όσα προβλέπονται από το Ν.4354/15 στο σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών και Γεωτεχνικών που υπηρετούν τη Δημόσια Διοίκηση, ως μια κίνηση ελάχιστης αποκατάστασης των συντριπτικών περικοπών και της απαξίωσης στην οποία έχουμε περιέλθει ως εργαζόμενοι Επιστήμονες.


Για τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών

Ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού

Αναρτούμε ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού σύμφωνα με το Ν.4387/16. Τελική σύνταξη (προ φόρων) κάτω από τα 1000 € με 39 χρόνια ασφάλισης. Όπως θα δείτε επιβεβαιώνονται όλες οι προηγούμενες αναρτήσεις μας (εδώ και εδώ) για τη ραγδαία μείωση των συντάξεων. Σε σχέση με τους υπολογισμούς, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: α) Μάλλον δεν είναι απαιτητές για τους συνταξιούχους οι αυξήσεις του Ν.3986/11 που ακόμα μας κυνηγάνε αναδρομικά, ένας ακόμα πρόσθετος λόγος γιατί πρέπει να ακυρωθούν β) Επιβεβαιώνονται όσα είχαμε αναδημοσιεύσει σε προηγούμενη μας ανάρτηση σχετικά με το συνυπολογισμό των ετών εξαγοράς στις συντάξιμες αποδοχές. Σε επόμενη μας ανάρτηση θα δείξουμε τον τρόπο υπολογισμού της προσωπικής διαφοράς που έχει πολύ μεγάλη σημασία, τόσο για τους ήδη συνταξιούχους, όσο και για όσους βγήκαν ή βγαίνουν τα έτη 2016 (διατηρούν το 50% της προσωπικής διαφοράς), 2017 (το 33%) και το 2018 (25%).ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 13/02/1982 - 22/08/2016: 34 - 06 - 09 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΙΤΗΣΗ 10/07/2014):  04 - 02 - 00 
ΣΥΝΟΛΟ: 38 - 08 - 09  38,69
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 13/02/1982 - 31/12/2015: 33 - 10 - 18  33,88
ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΦΟΡΑ ΕΙ. ΠΡ. (+2%) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/07/2011 - 15/11/2011 
Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ 01/01/2002 ΕΩΣ 22/08/2016
ΕΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20% ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ ΔΤΚ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2002 107,44 12,00 1.289,28 0,20 6446,40 2899,20 9345,60 1,30263 12173,86
2003 111,75 12,00 1.341,00 0,20 6705,00 3454,20 10159,20 1,25858 12786,17
2004 117,34 12,00 1.408,08 0,20 7040,40 3159,00 10199,40 1,22311 12474,99
2005 122,03 12,00 1.464,36 0,20 7321,80 2411,40 9733,20 1,18175 11502,21
2006 126,91 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 2776,20 10390,80 1,14510 11898,51
2007 131,99 12,00 1.583,88 0,20 7919,40 3720,60 11640,00 1,11283 12953,34
2008 135,95 9,00 1.223,55 0,20 6117,75 2601,00 8718,75 1,06798 9311,45
2008 138,67 3,00 416,01 0,20 2080,05 867,00 2947,05 1,06798 3147,39
2009 138,67 12,00 1.664,04 0,20 8320,20 5369,40 13689,60 1,05521 14445,40
2010 138,67 12,00 1.664,04 0,20 8320,20 4029,60 12349,80 1,00771 12445,02
2011 138,67 6,00 832,02 0,20 4160,10 1221,90 5382,00 1,00000 5382,00
2011 152,54 6,00 915,24 0,20 4576,20 1221,90 5798,10 1,00000 5798,10
2012 152,54 12,00 1.830,48 0,20 9152,40 2121,00 11273,40 1,00000 11273,40
2013 152,54 12,00 1.830,48 0,20 9152,40 1578,60 10731,00 1,00000 10731,00
2014 152,54 12,00 1.830,48 0,20 9152,40 1689,00 10841,40 1,00000 10841,40
2014 167,85 50,00 8.392,50 0,20 41962,50 0,00 41962,50 1,00000 41962,50
2015 152,54 12,00 1.830,48 0,20 9152,40 781,00 9933,40 1,00000 9933,40
2016 152,54 7,70 1.174,56 0,20 5872,79 122,43 5995,22 1,00000 5995,22
ΣΥΝΟΛΟ: 225,70 32.213,40 161066,99 40023,43 201090,42 215055,35
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 215055,35 / 225,70 ΜΗΝΕΣ =  952,84
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΣ: 40,25
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΣ: 952,84 Χ 40,25% = 383,52
ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ:
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΕΣ:
α) 13/02/1982 - 30/06/2011: 29 ΕΤΗ - 04 ΜΗΝΕΣ - 18 ΗΜΕΡΕΣ = 8815 Η.Ε.
8815 / 300 =  29,383 Χ 12 =  352,596
β) 01/07/2011 - 15/11/2011: 00 ΕΤΗ - 04 ΜΗΝΕΣ - 15 ΗΜΕΡΕΣ = 113 Η.Ε.
113 /300 =  0,377 Χ 14 =  5,278
γ) 16/11/2011 - 31/12/2015: 04 ΕΤΗ -  01 ΜΗΝΑΣ - 15ΗΜΕΡΕΣ =  1238 Η.Ε.
1238/300 =  4,127 Χ 12 = 49,524
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ α + β + γ = 407,398
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ:  407,398 Χ 0,075 =  30,555
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙ.ΠΡ.: 952,84 Χ 30,555 =  291,14
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ:  383,52 + 291,14 =  674,66
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: 384,00
ΣΥΝΟΛΟ: 1058,66
Κράτηση ΕΟΠΥΥ 6% 63,52
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρων: 995,14

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

«Ζήτω η νεοαποικιοκρατία!»


Πριν λίγες εβδομάδες βρέθηκα για δεύτερη φορά στη Σενεγάλη. Μια όμορφη χώρα στη Δυτική Αφρική λουσμένη στα νερά του Ατλαντικού. Η Σενεγάλη είναι επίσης μια όαση σταθερότητας στην περιοχή. Δεν γνώρισε πολέμους ή αιματηρές εξεγέρσεις, έχει σταθερή κυβέρνηση, και το Ντακάρ, η πρωτεύουσα της, έχει εξελιχθεί σε εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Δυτικής Αφρικής. Με τη χαλαρή της ατμόσφαιρα, τους φιλικούς της κατοίκους, τα αμέτρητα μικρά καφέ πάνω στα κύματα και τη ρέγκε μουσική παντού, η χώρα δέχεται περισσότερο από ένα εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο, που αναζητούν τον εξωτισμό της Αφρικής μακριά από τις εμφύλιες συγκρούσεις, τις ασθένειες και όλα εκείνα τα δεινά που γεμίζουν τις ειδήσεις μας.


της Φραγκίσκας Μεγαλούδη

Όταν περπατάς στους δρόμους του Ντακάρ, βρίσκεσαι άθελα σου στα σύνορα δύο κόσμων. Ο ένας είναι εκείνος των πολυτελών διαμερισμάτων, νοικιασμένα στη πλειοψηφία τους από υπαλλήλους και στελέχη διεθνών οργανισμών- όλοι βέβαια σκληρά εργαζόμενοι για την ανάπτυξη της «μαύρης» ηπείρου-και ο άλλος είναι των ντόπιων που κατοικούν στα χαμηλά, πουλάνε κοχύλια στους τουρίστες και παίζουν ποδόσφαιρό στην παραλία. Υπάρχει μια ανάλαφρη ξενοιασιά στην ατμόσφαιρά που κάπου μπερδεύεται με τις μυρωδιές των καμένων σκουπιδιών και του εμετού – μυρωδιές όμως που δεν φτάνουν ποτέ στα ψηλά μπαλκόνια των “expats” ή στα πολυτελή ξενοδοχεία των τουριστών.

Και κάπου εκεί μπερδεύομαι και εγώ καθώς επιστρέφω από τη μικρή κοινότητα ψαράδων στο Thieroy, λίγο έξω από το Ντακάρ. Έχω περάσει την ημέρα μου με την Αμαντου και τον γιο της. Η Αμαντού έχει 5 παιδιά και 9 εγγόνια. Πριν λίγα χρόνια ο μεγάλος της γιος – διπλωματούχος τεχνικός όπως μου τονίζει γεμάτη περηφάνεια σε κάθε ευκαιρία- πήρε τη μεγάλη απόφαση να μεταναστεύσει στην Ισπανία. Η Αμαντού τον συνόδευσε μέχρι τη βάρκα, τον φίλησε και του έδωσε την ευχή της. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδε. Σήμερα ξεχρεώνει ακόμα τον διακινητή και φροντίζει τα 3παιδιά που άφησε πίσω, όταν χάθηκε για πάντα στη θάλασσα. Ο μικρός της γιος μας ακούει σιωπηλός. Μου δείχνει μια βαθιά ουλή στη πλάτη. Είχε προσπαθήσει να περάσει στην Ισπανία από το Μαρόκο. Επι ένα χρόνο ζούσε σε μια σπηλιά, ψάχνοντάς εποχιακή δουλειά στα χωράφια, περιμένοντας να περάσει απέναντι. Όταν τραυματίστηκε στην πλάτη ύστερα από μια επιδρομή της αστυνομίας, αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω. Σήμερα είναι άνεργος, όπως και το 90% των κατοίκων της κοινότητας του. Η ανεργία, αν και επίσημα δεν ξεπερνάει το 15%, είναι ο βασικός λόγος μετανάστευσης των νέων. Σε πραγματικούς αριθμούς ο μισός εργατικός πληθυσμός της Σενεγάλης δεν βρίσκει δουλειά ενώ τα 3/5 όσων εργάζονται κάνουν εποχιακές και κακοπληρωμένες δουλειές και μόνο ένας στους 4 έχει δουλειά πλήρους απασχόλησης. Η κακή οικονομία, η έλλειψη ευκαιριών, η ανεργία αλλά και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από τη μετανάστευση.

Γενιές ολόκληρες Αφρικανών έχoυν μεγαλώσει με το όραμα της αναπτυγμένης Ευρώπης, μιας Ευρώπης όμως που όχι μόνο κλείνει ερμητικά τις πόρτες της σε κάθε σκουρόχρωμο φτωχοδιάβολο αλλά που ταυτόχρονα στηρίζει ένα μεγάλο μέρος της ευημερίας της στην εκμετάλλευση τους.

ΜΚΙΕ: Τσιμεντένιο καζίνο ή πράσινο πάρκο;

Ανακοίνωση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου ΕλληνικούΜετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Καλοκαιριού, που μαζί με τις ανθρώπινες ζωές εξαφάνισαν και άλλο πράσινο, από το λίγο που έχει απομείνει στην Αττική, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρουσιάσει στις 10/08 τα σχέδια για το καζίνο του Ελληνικού, την ναυαρχίδα της «επένδυσης» της Lamda Development για το Ελληνικό, δήθεν για διαβούλευση (διαβάστε περισσότερα εδώ), αλλά στην πραγματικότητα για νομιμοποίηση στη συνείδηση του κόσμου άλλης μιας περιβαλλοντικής καταστροφής. Τον ρόλο της φωτιάς σε αυτή τη περίπτωση θα τον παίξει το τσιμέντο, για να χτιστεί ο ναός-ουρανοξύστης του τζόγου ύψους 200μ. Διάλεξαν δε για ‘’κατάλληλο’’ χρόνο διαβούλευσης από 10 Αυγούστου -10 Σεπτεμβρίου.

Δεν αποτελεί νέο ότι η «επένδυση» του Ελληνικού ξεκινάει από ένα «έργο» που θα καταστρέψει 37 στρέμματα πρασίνου (δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες) και φυσικά θα αλλοιώσει την φυσιογνωμία όλου του παραλιακού μετώπου του Ελληνικού και της Γλυφάδας, πόσο μάλλον το περιβάλλον που ζουν χιλιάδες συμπολίτες μας, που δυστυχώς πολλοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει την καταστροφή που τους περιμένει. Σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας, τον τελευταίο καιρό, η επιχειρούμενη ‘’ανάπτυξη’’ μέσω του τζόγου-καζίνο συνάντησε τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, των τοπικών αρχών, ακόμα και τοπικών παραγόντων του κυβερνητικού συνασπισμού, όπως στην Κρήτη. Και όλοι αυτοί επισημαίνουν και αναλύουν τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην τοπική οικονομία και στον κοινωνικό ιστό από τέτοιες φαραωνικές κατασκευές καζίνο και παράλληλα τονίζουν την έλλειψη αναπτυξιακών αποτελεσμάτων από αυτά που λειτουργούν. Το πόσο σημαντικό είναι για τον «επενδυτή» το θέμα του καζίνο, φαίνεται από το ότι η εκχώρηση της άδειας για τη λειτουργία του αποτελεί για αυτόν προαπαιτούμενο για την υλοποίηση της υπόλοιπης σύμβασης παραχώρησης. Επιχειρείται δηλαδή στο Ελληνικό να χτιστεί μία τσιμεντένια καζινόπολη.

Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΓΕΔΥ (Γεωτεχνικοί)Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΟΓΕΔΥ)
ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041, 6977188035
FAX: 210-5232240 e-mail: ax2u128@minagric.gr

Αθήνα 29 / 8 / 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28-8-2018 συνάντηση στα γραφεία της ΠΟΓΕΔΥ ανάμεσα στους Προέδρους ΔΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΓΕΔΥ, Δ. Πετρόπουλο και Ν. Κακαβά. Στην συνάντηση παρόντες ήταν και ο Ταμίας του ΔΣ της ΠΟΓΕΔΥ Σ. Λαμπρόπουλος καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος κος Κ. Τσακίρης. Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια προηγούμενης παρόμοιας στα γραφεία της ΕΜΔΥΔΑΣ και σκοπό είχε τον συντονισμό ενεργειών για το επόμενο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο Ομοσπονδίες. 

Συγκεκριμένα τέθηκαν ζητήματα όπως: 

1. Η προσχώρηση των δύο Ομοσπονδιών σε ειδικές συλλογικές συμβάσεις άλλων Ομοσπονδιών όπως στις περιπτώσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Ειδικά για την σύμβαση των εργαζομένων στις Περιφέρειες αναφέρθηκε ότι θα γίνουν από κοινού νομικές ενέργειες ώστε οι ΠΟΓΕΔΥ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ να ολοκληρώσουν την προσχώρηση, διευκολύνοντας έτσι το πλήθος των Μελών τους, Γεωτεχνικών και τεχνικών που υπηρετούν στις Περιφέρειες. 

2. Στα παραπάνω πλαίσια συμφωνήθηκε να ξεκινήσει μια από κοινού προσπάθεια για την δημιουργία στο δημόσιο, Διυπουργικών Κλάδων των ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Γεωτεχνικών, κλάδοι οι οποίοι είναι πρώτης γραμμής για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με διακριτό και σημαντικό ρόλο στο δημόσιο, όπως παραλαβές και επιβλέψεις Δημοσίων Έργων, σχεδιασμός αγροτικής ανάπτυξης, παραλαβή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, προστασία δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και πολλά άλλα. 

3. Επίσης αναφέρθηκε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα προγραμματιστεί από κοινού από τις δύο Ομοσπονδίες η διοργάνωση εκδήλωσης - ημερίδας στην Αθήνα με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου των Δημοσίων τεχνικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και στην διασφάλιση της ποιότητας του εποπτευομένου από αυτές έργου σε τομείς όπως δημόσια έργα, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον κ.α.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει η υλοποίηση των δράσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω και για τις οποίες οι Συνάδελφοι θα παραμένουν ενήμεροι. 

Για τα Δ.Σ.


Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Μακρόνησος: Έχτισαν αυθαίρετα με υλικά από τα ιστορικά κτίσματα του κολαστηρίου

Αποστολή της Αθηνάς Καστρινάκη / ΑΠΕ - ΜΠΕΣαν βγεις στον πηγαιμό για τη Μακρόνησο, ξέρεις ότι ο δρόμος θα είναι σύντομος. Σε αντίθεση με τη διαδρομή του νησιού μέσα στην Ιστορία, η οποία εκτείνεται στους αιώνες. Αν και χαραγμένη στο νου, λόγω της νεώτερης ιστορίας της, ως τόπος εξορίας, τα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νησί χρονολογούνται ήδη από το 2.500 π.Χ., ενώ ίχνη κτιρίων μαρτυρούν την παρουσία οικισμού και κατά τους κλασικούς αιώνες (4ο και 5ο π.Χ. αι.). Σε απόσταση μόλις 2,5 ναυτικών μιλίων από το Λαύριο, η Μακρόνησος στέκει απόμακρη, απομονωμένη στην Ιστορία της και περήφανη, ως «Ιστορικός Τόπος» –χαρακτηρισμός που της δόθηκε το 1989 με υπουργική απόφαση.

«Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50 “Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830”, ολόκληρο το νησί της Μακρονήσου, γιατί έχει σημαδέψει την ιστορία της νεότερης Ελλάδας, γιατί αποτελεί χώρο μνήμης-όχι μόνο γι’ αυτούς πού έζησαν όλη τη φρικαλεότητα της περιόδου 1946-1953, αλλά για όλους τους Έλληνες, και κυρίως για τις νέες γενιές, γιατί αποτελεί σύμβολο καταδίκης του εμφυλίου πολέμου, όλων των βασανιστηρίων και κάθε καταπίεσης από οπουδήποτε προερχόμενης, βωμό ελευθερίας της σκέψης και των ιδεών. Χαρακτηρίζουμε επίσης με τον ίδιο νόμο ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία όλα τα κτίρια των στρατοπέδων της Μακρονήσου, γιατί αυτά κτίστηκαν από τους ίδιους τους κρατούμενους, μέσα στα οποία έζησαν κάτω από τις γνωστές συνθήκες και τα οποία χαρακτηρίζουν την εποχή στο συγκεκριμένο χώρο και την ιστορία του». Αυτά αναφέρει η απόφαση, που χαρακτήρισε διατηρητέα όλα τα μνημεία και τα κτίρια του νησιού. Κοιτάζοντας από το λιμάνι του Λαυρίου, δεν φαίνεται σχεδόν κανένα από αυτά. Το νησί μοιάζει έρημο. Ένα σκάφος του λιμενικού έχει αναλάβει να μας πάει απέναντι.

Ήδη, στο άκουσμα της φράσης «θα πάω στη Μακρόνησο», συγγενείς και φίλοι κοντοστέκονται. «Τι έχει στη Μακρόνησο;», «Αυθαίρετα». Η διαδρομή είναι όντως σύντομη. Το σκάφος -«αυτό το σκάφος είναι ηρωικό», θα μας πει ένας εκ του πληρώματος, «ήταν το πρώτο που έφτασε στο Μάτι»– αφού κάνει μία μικρή βόλτα costa-costa, κατά μήκος της ακτής, πλησιάζει προς το «ντοκάκι». Σε λίγο, θα καταλάβαινα ότι αυτό θα ήταν και το «λιμάνι». Τα κτίρια των στρατοπέδων αρχίζουν να φαίνονται καθαρά.

Πλησιάζοντας στον ντόκο, υπάρχει έντονη κίνηση, από τετράποδα που είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους επισκέπτες. Ένα παιδί της πόλης, από μακριά θα τα νόμιζε για σκυλιά. Είναι, όμως, κατσίκια. Μία εικοσαριά κατσίκια είναι επί της υποδοχής. Ήδη, από το πρώτο βήμα, στην ασφαλτοστρωμένη ανηφόρα προς το στρατόπεδο και τα φυλάκια, η αίσθηση ότι το σκηνικό προέρχεται από ταινία του Παντελή Βούλγαρη και η σκέψη ότι πατάς πάνω στα βήματα άλλων είναι κυρίαρχη. «Πόσο βαριά βήματα έχει δει αυτή η ανηφόρα…». Τα κουδουνάκια και το βέλασμα των κατσικιών επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Μία ταμπέλα που γράφει «ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ» μας καλωσορίζει. Η πρώτη αυτή ανηφόρα είναι και ο μόνος ασφαλτοστρωμένος δρόμος του νησιού. Κατά τα άλλα, όλα είναι… χωματόδρομος. Περνάμε δίπλα από το στρατόπεδο του Πρώτου Τάγματος Σκαπανέων, το οποίο ονομαζόταν Α’ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών. ΑΕΤΟ, (1947-1953), όπως γράφει ακόμα το ψηφιδωτό από χαλίκια, πάνω σε μια εξέδρα. Για αρκετή ώρα, το μόνο που ακούγεται, είναι βήματα στα χώματα, τζιτζίκια και δυο περίεργες κατσίκες που μας ακολουθούν.

Και τα αυθαίρετα; Σύμφωνα με την πολεοδομία, αυθαιρεσία χαρακτηρίζεται εκτός από το αυθαίρετο κτίσιμο καταλύματος ή αποθήκης και η κατάληψη ή διαμόρφωση των χώρων των παλιών στρατοπέδων. Υψώνοντας το βλέμμα, ανάμεσα στα μισογκρεμισμένα φυλάκια, το ένα στέκεται ανανεωμένο, βαμμένο και περιποιημένο. «Κουρείον», γράφει πάνω από την πόρτα. «Αυτή είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση κατάληψης χώρου», θα πει αργότερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος των κλιμακίων που πραγματοποίησαν αυτοψία στο νησί στις αρχές Αυγούστου, από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρόντες στην αυτοψία, εκτός των κλιμακίων, ήταν και ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κώστας Στρατής και η γενική γραμματέας του υπουργείου, Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη. Η δουλειά των κλιμακίων, σύμφωνα με την πηγή μας, είναι δύσκολη, διότι δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση για καταγραφή.

Κάτω από το όριο της φτώχειας το 48% των Ελλήνων

Newsroom , CNN Greece


Πηγή: EUROKINISSI

Σήμερα ένας στους τρεις μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα έχει καθαρό μισθό 327 ευρώ, ενώ περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με 4.500 ευρώ τον χρόνο.

Στατιστικά στοιχεία και μελέτη του ομότιμου Καθηγητή του Παντείου Σάββα Ρομπόλη, που επικαλείται η εφημερίδα «Τα Νέα», δείχνουν ότι σήμερα το 48% του πληθυσμού, δηλαδή 5,1 εκατομμύρια άτομα, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, που είναι 382 ευρώ τον μήνα. Και από αυτό το 48% υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, δηλαδή κάτω από 182 ευρώ τον μήνα.

Αν δεν αποφευχθεί η νέα μείωση των συντάξεων από το 2019 και ακολουθήσει η μείωση του αφορολογήτου από το 2020, οι συνθήκες φτώχειας αναμένεται να επιδεινωθούν δραματικά.

Με τις νέες περικοπές που έρχονται στις συντάξεις από το 2019 (μαζί με τη μείωση του αφορολογήτου) η μέση σύνταξη θα φθάσει στα 450 ευρώ, ενώ για τους συνταξιούχους τα δίδυμα προνομοθετημένα μέτρα θα επιφέρουν στο ετήσιο εισόδημά τους μια μείωση που θα αντιστοιχεί σε ένα έως τρία μηνιάτικα.

12 Photos: Συγκέντρωση συνταξιούχων έξω στο ΣτΕ
- Πηγή: EUROKINISSI

Στο μέτωπο του κατώτατου μισθού, πεδίο το οποίο αναμένεται να αποτελέσει αφορμή για έναν ακόμα γύρο αντιπαραθέσεων με τους δανειστές, η συζήτηση επικεντρώνεται στην αύξηση των 586 ευρώ. Στον ιδιωτικό τομέα όμως ακόμα και τα 586 ευρώ αποτελούν «όνειρο» για έναν στους τρεις εργαζομένους.

Ο ένας στους τρεις μισθωτούς στην Ελλάδα απασχολείται πλέον με μερική απασχόληση και μισθό-βοήθημα κάτω από το όριο της φτώχειας στη ζώνη των 327 ευρώ (καθαρά), χαμηλότερα ακόμα και από το επίδομα ανεργίας (360 ευρώ). Σε σύνολο σχεδόν 2,2 εκατομμυρίων εργαζομένων, περισσότεροι από 657.000 έχουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης, με το μέσο ημερομίσθιό τους να είναι κάτω από το μισό των αντίστοιχων ημερήσιων αποδοχών που λαμβάνουν όσοι έχουν πλήρες ωράριο.