Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Λήξη ασφαλιστικής ικανότητας για χιλιάδες ασφαλισμένους

 


Όπως έχουν διαπιστώσει χιλιάδες συνάδελφοι και συναδέλφισσες μας, από προχθές 1/3/2022 όπου και έληξε η ασφαλιστική ικανότητα που ήταν εν ισχύ μέχρι 28/2/2022, βρεθήκαμε ξαφνικά ανασφάλιστοι!

Πολλές προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις, ραντεβού ή συνταγογραφήσεις φαρμάκων ακυρώθηκαν, τόσο για τους άμεσα ασφαλισμένους, όσο και για τα προστατευόμενα μέλη μας (παιδιά κλπ).

Πραγματικά ελπίζουμε να μην έχει τεθεί σε κίνδυνο η υγεία πολλών ασφαλισμένων λόγω αυτής της εξέλιξης.

Η τρομακτική και ευθέως αντικοινωνική αυτή κίνηση του e ΕΦΚΑ αφορά κάθε περίπτωση που είχε την ελάχιστη οφειλή ακόμα και αν είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο έτος.

Αφορά συναδέλφους μας που έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές τους, αλλά οι περίφημοι "ηλεκτρονικοί αυτοματισμοί" δεν ενημέρωσαν έγκαιρα για την εξόφληση!

Αφορά ασφαλισμένους με μισθωτή σχέση που για διαπιστωμένα σφάλματα του φορέα ΕΦΚΑ εμφανίζονται να έχουν λανθασμένες οφειλές ελεύθερου επαγγελματία!

Αφορά συναδέλφισσες μας με ενεργή ρύθμιση οφειλών όπου πάλι δε διασταυρώθηκε η εξόφληση των δόσεων.

Αφορά εργαζόμενους με ΔΠΥ και άρθρο 39 όπου ο εργοδότης δεν παρακρατά τα 10 € υπέρ ΟΑΕΔ μηνιαίως και αυτά εμφανίζονται ως οφειλή.

Αφορά τέλος τους χιλιάδες μηχανικούς με φορτωμένα υπέρογκα χρέη στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ λόγω των ετών της κρίσης, της πανδημίας κοκ

Μας αφορά όλους και όλες δηλαδή όσους ζούμε από τη δουλειά μας.

Δεν αφορά τα golden boys της άριστης κυβέρνησης, που συνεχίζουν το αντικοινωνικό τους έργο μέχρι τελικής εξόντωσης της κοινωνίας. Δεν αφορά επίσης ούτε αυτούς που συνεχίζουν να την καλύπτουν και να την υποστηρίζουν. Είναι αρκετά απασχολημένοι μάλλον με την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με αναγκαίες τροποποιήσεις στο Θεσμικό Πλαίσιο των Εκτός Έδρας Μετακινήσεων

 

Αθήνα, 2-3-2022

Αρ. Πρωτ.:

Προς: 1. Υπουργό Εσωτερικών κο Βορίδη

2. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Σκυλακάκη

Κοιν.: 1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕΘέμα : Σχετικά με αναγκαίες τροποποιήσεις στο Θεσμικό Πλαίσιο των Εκτός Έδρας Μετακινήσεων

Κύριοι Υπουργοί

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ – όπως γνωρίζετε - αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε συνέχεια προηγούμενων μας συναντήσεων, ώστε να σας θέσουμε υπόψη τις προτάσεις μας για την αναγκαία μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τις εκτός έδρας μετακινήσεις.

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί μετακινούνται συχνά με εντολή της υπηρεσίας τους προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών τους (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και έλεγχος κρίσιμων έργων υποδομής και δραστηριοτήτων) σε όλη την επικράτεια. Οι ως άνω δραστηριότητες συνήθως βρίσκονται εντός της ακτίνας των 50 χλμ από την υπηρεσία που εκδίδει τις εκτός έδρας μετακινήσεις, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μετακινήσεων να χαρακτηρίζεται ως "εντός έδρας" χωρίς καμία πρόβλεψη αποζημίωσης.

Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/14-08-2015 αναγράφεται ότι:


Άρθρο 10

Έξοδα Διανυκτέρευσης

1.Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:

α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πλήθος μετακινήσεων, ειδικά σε νησιά, να μην υπάρχει πρόβλεψη διανυκτέρευσης με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται τα σχετικά έξοδα κατά τις μετακινήσεις αυτές, παρά μόνον ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ μετακίνηση και επιστροφή στην έδρα των Τμημάτων.


Οι μετακινήσεις σε νησιά με διαδοχική μετακίνηση οδικά και ακτοπλοϊκά αυθημερόν δημιουργούν τεράστιες δυσχέρειες τόσο στην Υπηρεσία όσο και στους εργαζόμενους. Οι μετακινούμενοι πρέπει αυθημερόν να πραγματοποιήσουν πολύωρες εργασίες, συνήθως στο πεδίο ή στο εργοτάξιο και παράλληλα να ταξιδέψουν οδικά και ακτοπλοϊκά μεγάλες αποστάσεις, έχοντας το άγχος να περαιώσουν το ελεγκτικό τους έργο προ της αναχώρησης του τελευταίου ημερήσιου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από το νησί. Οι δε αποζημιώσεις δεν αρκούν ούτε για να καλύψουν τα μικροέξοδα της μετακίνησης.


Δίνεται με τον τρόπο αυτό, ένα ακόμη αντικίνητρο για την ορθή και πλήρη εκπόνηση, επίβλεψη, κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων έργων και των ελεγκτικών μηχανισμών, γεγονός το οποίο θα αποβεί σε βάρος της ποιοτικής και οικονομικής εκτέλεσής τους. Η αδυναμία παρουσίας των μηχανικών στο κάθε φύσης έργο που παρακολουθούν, θα λειτουργήσει με βεβαιότητα, σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και μόνο.


Για τους παραπάνω λόγους διεκδικούμε να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμό Αποζημίωσης και για τις Εντός Έδρας Μετακινήσεις με κλιμακωτό τρόπο ή με τη χορήγηση πάγιων οδοιπορικών εξόδων για τις Υπηρεσίες που προβλέπεται μετακίνηση εντός των προβλεπόμενων ορίων

  2. Αναπροσαρμογή προς τα κάτω των ορίων των 160 χλμ και των 50 χλμ και συμπλήρωση του με κριτήρια νησιωτικότητας και ορεινών περιοχών. Για παράδειγμα κάθε μετάβαση με χρήση πλοίου ή αλλαγή Περιφερειακής ενότητας να θεωρείται ως εκτός έδρας με δικαίωμα διανυκτέρευσης.

  3. Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης των 0,15 € το χιλιόμετρο σε τουλάχιστον 0,30 €, ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κλπ των οχημάτων μας η οποία οφείλεται στην έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων.

  4. Αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, όπου αυτό απαιτείται γιατί σε πλήθος περιπτώσεων, το όριο των 60 ημερών δεν επαρκεί λόγω πλήθος επιβλέψεων

  5. Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης ειδικά στις περιπτώσεις που αφορούν σε επιβλέψεις έργων και μελετών, φυσικές καταστροφές, έλεγχο κατασκευών και υποδομών και γενικά εργασίες που αφορούν Τεχνικά Έργα

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Γνωμοδότηση κόλαφος για άνθηση της διαφθοράς


Γνωμοδότηση κόλαφος για άνθηση της διαφθοράς

Κινδύνους για ανάπτυξη της αδιαφάνειας και παραβιάσεις των οδηγιών της Ε.Ε. εντοπίζει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή σχετικά με έργα υποδομής τα οποία σχεδιάζονται από το Δημόσιο και εκτελούνται από ιδιώτες.

Καίριες επισημάνσεις με σαφείς αναφορές στον «κίνδυνο ανάπτυξης διαφθοράς», σε διαδικασίες που αλλοιώνουν την ίση μεταχείριση αλλά και σε παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιλαμβάνει σε γνωμοδότησή της η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) σχετικά με το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή για τις «πρότυπες προτάσεις».

Η ΕΑΑΔΗΣΥ, δηλαδή ο επίσημος φορέας της πολιτείας για τις δημόσιες συμβάσεις, έχει γνωμοδοτήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν το νομοσχέδιο ήταν σε διαβούλευση και πριν κατατεθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για ψήφιση. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ξεκίνησε από την περασμένη Πέμπτη στις Επιτροπές της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί εντός της εβδομάδας.

Με τον όρο «πρότυπες» η κυβέρνηση αποδίδει κατ’ ευφημισμό τον αγγλικό όρο unsolicited proposals (αυτόκλητες προτάσεις), δηλαδή ιδέες που κατατίθενται από ιδιώτες με στόχο να υλοποιηθούν, ουσιαστικά, από το Δημόσιο ή σε κάποιο μικτό σχήμα. Οπως αναφέρει η ΕΑΑΔΗΣΥ, αυτός ο εναλλακτικός τρόπος έχει τύχει μέχρι σήμερα εφαρμογής στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ και ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη στο δίκαιο της Ιταλίας.

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Υπόμνημα επί του Ν/Σ ''Πρότυπες Προτάσεις για έργα Υποδομής και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών''

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Αθήνα, 28-2-2022

Αρ. Πρωτ.: 8730

Προς: 1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κο Καραμανλή
2. Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου Βουλής

Κοιν.: 1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/28.2.2022_ypomnima_ypodomon_8730.pdf


Θέμα : Υπόμνημα επί του Ν/Σ "Πρότυπες Προτάσεις για έργα Υποδομής και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών"

Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με το Ν/Σ "Πρότυπες Προτάσεις για έργα Υποδομής και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών" καταθέτοντας τις απόψεις μας.

Όπως είχαμε επισημάνει και στη διαβούλευση του Ν.4782/21 και μέσα στη Βουλή, αλλά και με τις κινητοποιήσεις μας: Με τις προβλέψεις του Ν/Σ: «ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες, οι οποίοι θα επιλέγονται και θα πληρώνονται από τους ίδιους τους ιδιώτες εργολάβους.»

Με το εν λόγω Ν/Σ για τις “Πρότυπες Συμβάσεις στο άρθρο 1 στο Σκοπό αυτού αναφέρεται ότι: «Με τον παρόντα εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός των προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό Και την ωρίμανση ενός έργου, συμπληρωματικά προς τον σχεδιασμό του κράτους, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα».

Επικυρώνεται η είσοδος των μεγάλων Ιδιωτικών Οικονομικών & Κατασκευαστικών Ομίλων, στην μελέτη, στην υλοποίηση – κατασκευή – επίβλεψη – συντήρηση – εκμετάλλευση των Δημοσίων Έργων και Υποδομών. Δηλαδή αρπάζουν το Σχεδιασμό όλων των έργων με προϋπολογισμό πάνω από 200.000.000 εκ ευρώ, όχι μόνο από το «Επιτελικό Κράτος» αλλά και από την Αυτοδιοίκηση, τόσο Περιφερειακή, όσο και Τοπική (ιδιαίτερα των μεγάλων Δήμων). Οι προτεραιότητες του Στρατηγικού σχεδιασμού & της υλοποίησης των Δημοσίων έργων περνάει στους μεγάλους Ιδιωτικούς Οικονομικούς Φορείς. Η ωρίμανση θαυμάσια γινόταν και μπορούσε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με την αιτούμενη από την Ένωση μας εδώ και χρόνια, από τη στελέχωση των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών. Το χτύπημα που γίνεται είναι καίριο για τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες, αλλά και για τις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αντί να προωθηθεί η διαβούλευση με τις Τοπικές Κοινωνίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Κοινωνικούς Φορείς για το τι έργα και Υποδομές χρειαζόμαστε ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού περνούν στους ιδιώτες Οικονομικούς Φορείς.

Επιπλέον στοιχείο του Ν/Σ είναι η αδιαφάνεια που σίγουρα δημιουργεί εστίες νέας διαφθοράς με αμφιλεγόμενα έως ανύπαρκτα κριτήρια. Κριτήριο επιλογής δεν θα είναι άλλο από την επίτευξη της μέγιστης κερδοφορίας των εμπλεκόμενων Οικονομικών φορέων συνθλίβοντας τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Με κίνδυνο μάλιστα ακραίες στρεβλώσεις, όπου όμιλοι εταιριών θα προτείνουν Χωροταξικές και Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις που θα ευνοούν τις επενδύσεις τους. Δίκτυα Ενεργειακά θα κατασκευάζονται και θα χρηματοδοτούνται ανάλογα με τα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης. ΑΠΕ, δρόμοι, λιμάνια και γέφυρες θα κατασκευάζονται, όχι με βάση την κοινωνική χρησιμότητα, αλλά με βάση δείκτες κερδοφορίας ή εξυπηρέτησης συμφερόντων. Γιατί ποιος Οικονομικός φορέας θα βάλει σε προτεραιότητα την αντισεισμική προστασία, τα αντιπλημμυρικά έργα, την πολιτική προστασία, την αντιπυρική προστασία που τόσα συχνά πια μας βασανίζουν;

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

Τι συμβαίνει με την ΠΥΡΚΑΛ;

Τι συμβαίνει με την ΠΥΡΚΑΛ;


Η εξαγγελία πριν λίγους μήνες της πρόθεσης της κυβέρνησης να δημιουργήσει κυβερνητικό πάρκο στον χώρο του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην σημερινή συγκυρία: Ποιός σχεδιάζει τόσο σημαντικές για το μέλλον της πόλης παρεμβάσεις; Με ποιά δημοκρατική νομιμοποίηση, με ποιό όραμα για την πόλη και με ποιές διαδικασίες; Λαμβάνονται υπόψη οι πιεστικές ανάγκες για πράσινο και ελεύθερους χώρους, εκτιμώνται συστηματικά οι πολύπλευρες επιπτώσεις από τόσο βαθιές αλλαγές στη λειτουργία της πρωτεύουσας και στην καθημερινότητα των πολιτών; Ή μήπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την μόχλευση του κτηματομεσιτικού/κατασκευαστικού κεφαλαίου; Για να επιταχύνει αναδιατάξεις στον αστικό χώρο και να δημιουργήσει ευκαιρίες κερδοσκοπίας για όσους μπορούν να τις εκμεταλλευτούν; Μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό, φορείς όπως οι σύλλογοι Αρχιτεκτόνων και Πολεοδόμων – Χωροτακτών, αυτοδιοικητικές παρατάξεις κ.α. έχουν πλέον τοποθετηθεί θέτοντας τους προβληματισμούς τους.

Στόχος αυτού του κειμένου είναι να παρουσιαστούν τα βασικά δεδομένα της υπόθεσης της ΠΥΡΚΑΛ.

Στο Α’ Μέρος παραθέτουμε στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, που βοηθούν να κατανοήσουμε την φυσιογνωμία του αστικού χώρου, τα ζητήματα που προέκυπταν από την παρουσία του εργοστασίου εκεί, καθώς και τους στόχους που έθεσε ο σχεδιασμός διαχρονικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, μέχρι και πολύ πρόσφατα.

Στο Β’ Μέρος παρουσιάζονται η πρόσφατη (αιφνιδιαστική) κυβερνητική πρόταση για τη δημιουργία του “κυβερνητικού πάρκου” και η αντίδραση φορέων του σχεδιασμού και της κοινωνίας των πολιτών. Στο τέλος των κειμένων παρατίθενται πηγές και σύνδεσμοι για σχετικά άρθρα γνώμης.
Α’ ΜΕΡΟΣ

Ιστορικό εργοστασίου και οικισμού