Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Αντιφασιστική Εκδήλωση στον Ωρωπό

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ στον ΩΡΩΠΟ


Στις φυλακές του Ωρωπού σε ένα μνημείο του "πρόσφατου χθες" το οποίο έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη του λαού μας, ως χώρος φυλάκισης πολιτικών κρατουμένων στη νεότερη ελληνική ιστορία ως ένας τόπος εξορίας και βασανισμού χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων, με στόχο την «εθνική αναμόρφωση» τους, δηλαδή τη βίαιη αποκήρυξη των ιδεών τους και την απάρνηση της αγωνιστικής τους ιστορίας, η Επιτροπή Αγώνα Ωρωπού και η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Διονύσου διοργανώνουν ΕΚΔΗΛΩΣΗ με Θέμα: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ!

Καλεσμένοι αυτή τη φορά και ΟΧΙ "βιαίως προσαγώμενοι", όπως το 1967 οι πολιτικοί κρατούμενοι, τότε εδώ στον Ωρωπό,ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ και ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που θα μοιραστούν μαζί μας τις μνήμες του χθες συζητώντας μαζί τους για τους αγώνες του σήμερα. Στην παρέα μας και ο Κώστας Παπαδάκης Δικηγόρος του κινήματος των διοδίων, του Τάσου Θεοφίλου αλλά και των Αιγυπτίων ψαράδων στη δίκη της Χρυσής Αυγής, για να μοιραστεί μαζί μας τις συγκλονιστικές στιγμές της αστικής δικαιοσύνης σήμερα!

Θα ακολουθήσει η υπέροχη θεατρική παράσταση σε απόδοση από το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ του Σπύρου Τζόκα, της ζωής του Μικρασιάτη αγωνιστή-μάρτυρα Ναπολέοντα Σουκατζίδη, της σύντομης ζωής του και ταυτόχρονα λεηλατημένης. Από φύτρα μικρασιατική είναι. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία του. Το 1909.

Και η Ιστορία του τόπου 1909 - 1944.

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι «οικιστικές πυκνώσεις»


Για την συνταγματικότητα ή μη της υπουργικής απόφασης (11/7/2016) για τις «οικιστικές πυκνότητες» εντός των δασικών εκτάσεων, δηλαδή τους οικισμούς αυθαιρέτων μέσα στα δάση, οι οποίοι εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες, θα αποφανθεί η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, στην οποία παραπέμφθηκε το θέμα από το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στο ΣτΕ έχει προσφύγει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση- WWF και ζητεί την ακύρωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης, ως αντισυνταγματικής και παράνομης.

Συγκεκριμένα, η WWF ζητεί να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 34844/11.7.2016 απόφαση του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία έγινε ο προσδιορισμός του περιγράμματος της «οικιστικής πύκνωσης» κατά την έννοια του νόμου 3889/2010.

Οι περιοχές «οικιστικής πυκνότητας» περικλείονται στους χάρτες με «ιώδες περίγραμμα».

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ’ αριθμ. 1942/2017 απόφασή του, με πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή, τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Ντουχάνη, παρέπεμψαν το όλο ζήτημα στην Ολομέλεια, καθώς, είτε ομόφωνα, είτε κατά πλειοψηφία κατά περίπτωση, έκριναν αντισυνταγματική την επίμαχη υπουργική απόφαση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν στην απόφασή τους, ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση «περιέχει τον όρο της ?οικιστικής πύκνωσης? ως περιοχή υπαγόμενη σε ειδικό νομικό καθεστώς (εξαίρεση από την διαδικασία των δασικών χαρτών, μόνιμη ή πρόσκαιρη ειδική περιβαλλοντική και πολεοδομική διαδικασία, κλπ), χωρίς όμως να δίνει η ίδια η εν λόγω υπουργική απόφαση τον ορισμό της ή να εκθέτει τα ληπτέα υπόψη στοιχεία για την υπαγωγή ορισμένης περιοχής στην έννοια της ?οικιστικής πύκνωσης? ή να προβλέπει, έστω σε αδρές γραμμές τα χαρακτηριστικά της, ούτε τέλος προβλέπει τη διαδικασία για το χαρακτηρισμό της».

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Χωρίς μισθολογικές και βαθμολογικές μεταβολές η ισοτίμηση με master των πτυχίων των Πολυτεχνείων

Τροποποιήθηκε το άρθρο για την ισοτίμηση των πτυχίων των Πολυτεχνείων με master και προστέθηκε "Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν προσδίδει επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμούς, ούτε επιφέρει μεταβολές, όπως ιδίως μισθολογικές και βαθμολογικές.". Η αρχική εκδοχή ανέφερε : "Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να γεννάται κανένα αναδρομικό δικαίωμα.". Διάταξη τυράκι για τη φάκα της ισοπέδωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απεργάζονται και θα μας εμφανίσουν οσονούπω...


Νομοσχέδιο ΑΕΙ: 
Στο Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που θα ψηφιστεί στις αρχές Αυγούστου από την ολομέλεια της Βουλής, περιλαμβάνεται ρύθμιση με τίτλο «Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι.». Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr τη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 46 του σχεδίου νόμου: 

Άρθρο 46 Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματικά προσόντα αποφοίτων Τ.Ε.Ι. 


1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών: α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται: αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,  ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον. 
 2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν προσδίδει επιπλέον μοριοδότηση σε διαγωνισμούς, ούτε επιφέρει μεταβολές, όπως ιδίως μισθολογικές και βαθμολογικές. 

Μακροχρόνια άνεργος με συνολικό εισόδημα 0,24 ευρώ από τόκους θα κληθεί να πληρώσει φόρο 4.447,30 ευρώ.

Μακροχρόνια άνεργος με συνολικό εισόδημα 0,24 ευρώ από τόκους θα πληρώσει φόρο 4.447 ευρώ! (Photo)
Την εξωφρενική αυτή περίπτωση αναφέρει ο οικονομολόγος - λογιστής, Νεκτάριος Ζορμπάκος ο οποίος περιγράφει για ποιο λόγο ο παραλογισμός του φορολογικού συστήματος καλεί έναν άνεργο να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό.
Δείτε τι αναφέρει ο κ. Ζορμπάκος:
"Φορολογούμενος έκανε φέτος δήλωση εισοδήματος και δήλωσε ως εισόδημα από τόκους καταθέσεων 0,24 ευρώ! Διέμενε σε οικία 70 τμ,που του έχει παραχωρήσει ΔΩΡΕΑΝ, η μητέρα του, και έχει στην κατοχή του ένα Ι.Χ 1756 κε, με ετήσια αντικειμενική δαπάνη 3.800 ευρώ.
Για όλα τα παραπάνω καλείται να πληρώσει 4.470,30 ευρώ ( δείτε τη σχετική εικόνα από την εκκαθάριση της δήλωσης).
Γιατί συμβαίνει αυτό; Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 άρθρο 34 παρ. 1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:
α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή "δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή"[1] "έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ ή
β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Στην περίπτωσή μας έχει μεγαλύτερο εισόδημα από κεφάλαιο ύψους 0,24 ευρώ από ότι από μισθωτή εργασία ή συντάξεις όντας άνεργος η φορολογική αρχή, τον φορολογεί σαν να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υπολογίζοντας κύριο φόρο 2.235,15 ευρώ και προκαταβολή φόρου 2.235,15 ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό φόρου που καλείται να πληρώσει είναι 4.470,30 ευρώ.

Οι τέχνες «από τα κάτω» στο εργοστάσιο ΒΙΟ.ΜΕ.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο εσωτερικό του εργοστασίου ΒΙΟΜΕ

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο εσωτερικό του εργοστασίου | ΦΩΤ.: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Εκτός από χώρο παραγωγής η ΒΙΟ.ΜΕ. στη Θεσσαλονίκη εξελίσσεται και σε χώρο καλλιτεχνικών δράσεων, διότι το ανακτημένο από τους εργάτες εργοστάσιο εδώ και έξι χρόνια, εκτός από την παραγωγή υλικών καθαριότητας, παράγει αφ’ ενός νέα προϊόντα, αφ’ ετέρου γίνεται τόπος συνάντησης και εκδηλώσεων καθώς ο χώρος προσφέρεται σε ποικίλες προσαρμογές.
Μετά την ομάδα «theatre de Votanique» από την Αθήνα που παρουσίασε μια διασκευή της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή και το Θέατρο Τέχνης που παρουσίασε το «Δεν πληρώνομαι, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φο, την περασμένη Παρασκευή και παρά τον αφόρητο καύσωνα μια λογοτεχνική παρουσίαση εξελίχθηκε σε λαϊκή γιορτή, η οποία τελείωσε τα ξημερώματα.
Στην εκδήλωση που ξεκίνησε μέσα σε ένα από τα κτίρια της ΒΙΟ.ΜΕ. και συνεχίστηκε κάτω από τα αστέρια διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο της Αννας Στεφούλη «Αλλον δεν έχω» (εκδ. Ταξιδευτής) με ενδιάμεσες μουσικές παρεμβάσεις από την ορχήστρα «Ο,τι μπορούμε κάνουμε».
Τα τραγούδια ήταν σχετικά με τον Μάη του ‘36, το ΕΑΜ και την Αντίσταση, τις εξορίες και τον αντιδικτατορικό αγώνα, αφού ο ήρωας του βιβλίου διατρέχει ολόκληρο τον περασμένο αιώνα συμμετέχοντας στους λαϊκούς αγώνες.
Τα αποσπάσματα διάβασε η ηθοποιός Δήμητρα Παπαδημητρίου, ενώ την μπάντα αποτελούσαν οι Ακύλλας Τερζόγλου και Γιάννης Γκουτούλας (μπουζούκι), Στέργιος Πίσπας (κλαρίνο), Φιλάρετος Γραμματικόπουλος (κιθάρα), Βασίλης Πιτιτζόγιας (μπαγλαμά, τραγούδι), ενώ το κύριο μέρος του προγράμματος ερμήνευσαν οι Γιάννης και Δήμητρα Βρεττού.
Το γλέντι που ακολούθησε κάτω από τα αστέρια έγινε φυσικά συνοδεία ανταλλαγής απόψεων για το παρόν και το μέλλον της προσπάθειας των εργατών, οι οποίοι δεν είναι μόνο φιλόξενοι αλλά και εξαιρετικοί διοργανωτές.
«Ηταν ένα όμορφο καλλιτεχνικό γεγονός που συνδυάστηκε με γλέντι και δείξαμε για άλλη μία φορά ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δράση κόντρα στην αναπαραγωγή του συστήματος», είπε στην «Εφ.Συν.» ο εργάτης Μάκης Αναγνώστου, τονίζοντας ότι «ο χώρος της ΒΙΟ.ΜΕ. είναι ανοιχτός σε καλλιτεχνικές δράσεις που δεν αποσκοπούν στο κέρδος και συνδέουν την τέχνη με τους καταπιεσμένους».

Κόντρα στις δυσκολίες

Θυμίζουμε ότι παρά τις αντιξοότητες στο εργοστάσιο γίνονται μαθήματα αυτομόρφωσης (το τελευταίο στις 11 Ιουλίου), ενώ λειτουργεί και Εργατικό Ιατρείο σε συνεργασία με το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης με παροχή και φαρμακευτικής κάλυψης σε ανασφάλιστους, ανέργους και μη κατόχους ΑΜΚΑ.
Στο μεταξύ και παρά τις απειλές τμηματικού πλειστηριασμού, χωρίς να έχουν διευθετηθεί τα προβλήματα με την ύδρευση και το ρεύμα, έπειτα από χρόνια κενών υποσχέσεων στη ΣΕΒΙΟΜΕ προχώρησαν και στην πρώτη παραγωγή τριών διαφορετικών ειδών κόλλας με σήμα την ποιότητά της.
►1. Sand: υπόλευκη κόλλα πλακιδίων με πυριτική άμμο, κατάλληλη για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου πάνω σε μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία κ.λπ.
►2. Sand acrylic: ακριλική κόλλα πλακιδίων με πυριτική άμμο, κατάλληλη για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου πάνω σε μπετόν κ.λπ.
►3. Super acrylic: ισχυρή ακριλική κόλλα πλακιδίων, αντιπαγετική, ειδικών εφαρμογών, κατάλληλη για την τοποθέτηση όλων των τύπων πλακιδίων σε επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς χώρους, πισίνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, γυψοσανίδα.

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

20 Ιουλίου 1974: 43 χρόνια από την τουρκική εισβολή -


20 Ιουλίου 1974. Είναι η μέρα που ο χρόνος για την Κύπρο σταματά. Είναι η μέρα που αλλάζει τον ρου της ιστορίας για «το ριγμένο στο πέλαγος χρυσοπράσινο φύλλο».

Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ξεκίνησε στις 5 το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974, όταν οι ναυτικοί σταθμοί επιτήρησης ΣΕΠ “Α” και ΣΕΠ “Δ” δέχτηκαν τα πρώτα πυρά. Στις 5.15′ Τούρκοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στον τουρκικό τομέα της Λευκωσίας, ενώ η πόλη δεχόταν αεροπορικό βομβαρδισμό. 
Στις 6 π.μ. άρχισε η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων στην Κερύνεια.

Ο λαός προσπαθεί να αντισταθεί με κάθε μέσο αλλά το πραξικόπημα της χούντας και ΕΟΚΑ Β είχε διαλύσει κάθε αμυντικό μηχανισμό. Επικρατεί χάος στις στρατιωτικές δυνάμεις, που απλώς υποχωρούν κάτω από τις διαταγές των χουντικών αξιωματικών που έκρυβαν τον οπλισμό για να μη έρθει στα χέρια του λαού. Εξάλλου είναι γνωστό ότι μέχρι και την τουρκική εισβολή, μέρος της εθνικής φρουράς παρέα με τις συμμορίες της ΕΟΚΑ Β΄ κυνηγούσαν ακόμα μακαριακούς και αριστερούς και επιδίδονταν σε σφαγές.

Στις 23 Ιουλίου κηρύχθηκε εκεχειρία με την Τουρκία να κατέχει το 7% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τόσο η Χούντα των Αθηνών όσο και η κυπριακή πραξικοπηματική κυβέρνηση κατέρρευσαν. Ακολουθήσανε δύο γύροι διαβουλεύσεων στην Γενεύη μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Στις 14 Αυγούστου, και αφού οι συνομιλίες έφτασαν σε αδιέξοδο, ο τουρκικός στρατός ξεκινά τη δεύτερη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό την ονομασία «Αττίλας 2».

«Ακυρώστε τώρα το σχέδιο για αεροδρόμιο στο Καστέλλι»

Η Μαργαρίτα Καραβασίλη, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρα Ανάπτυξη


Η Μαργαρίτα Καραβασίλη, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρα Ανάπτυξη
Τους λόγους που καθιστούν παράλογη και ασύμφορη τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλλλι εκθέτει με αναλυτική του ανακοίνωση το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD). Ζητά από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει οριστικά την ιδέα κατασκευής του και προτείνει την επέκταση του υπάρχοντος αεροδρομίου Ηρακλείου.
H μακροσκελής ανακοίνωση απευθύνεται στον πρωθυπουργό, τους υπουργούς Μεταφορών και Υποδομών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στους βουλευτές της περιοχής, στους προέδρους των Κομμάτων. στην πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, στα εθνικά και τοπικά ΜΜΕ και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. υπογράφεται από την πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Μαργαρίτα Καραβασίλη και έχει τίτλο:  «Επέκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου ή νέα φαραωνικά σχέδια αμφιβόλου αποτελεσματικότητας;»
Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρεται: 
Πρόσφατα το CISD έγινε κοινωνός της μεγάλης ανησυχίας που προκαλεί σε μερίδα πολιτών το ζήτημα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», καθώς η συζήτηση, αν και είναι ανοιχτή την τελευταία 25ετία, παραμένει αναπάντητη και το υφιστάμενο Αεροδρόμιο Νέας Αλικαρνασσού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και δεν εξυπηρετεί ικανοποιητικά την αεροπορική κίνηση της Κρήτης, κυρίως την περίοδο τουριστικής αιχμής.
Είναι γνωστό ότι πριν από 15 περίπου χρόνια είχε εκπονηθεί πλήρης ολοκληρωμένη μελέτη, βασισμένη στο master plan του ΕΜΠ, η οποία πρότεινε ως βέλτιστη λύση την επέκταση του υφιστάμενου αεροδρόμιου, από βοριο-δυτικά του σημερινού, γωνία προς την θάλασσα, μια λύση που ονομάστηκε ο «Λοξός Διάδρομος». Μια μελέτη που προσέφερε πολλά πλεονεκτήματα και συνέβαλε τόσο στην αποφυγή της ηχητικής όχλησης στη Νέα Αλικαρνασσό, όσο και στην βέλτιστη και ασφαλέστερη λειτουργία του αεροδρομίου σε σχέση με ισχυρούς πλάγιους και νότιους ανέμους, ενώ, ταυτόχρονα σχημάτιζε ένα νέο τεχνητό προστατευμένο θαλάσσιο κόλπο (περί τα 700 στρέμματα) συμπληρωματικά με τον λιμενοβραχίονα Ηρακλείου, προσθέτοντας έτσι απεριόριστες νέες δυνατότητες στο Ηράκλειο.

Όρια ηλικίας για το ΤΣΜΕΔΕ


Έξι κατηγορίες ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 και πριν από τα 67. Για κάθε κατηγορία τα νέα όρια ηλικίας, που ισχύουν ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, έχουν ως εξής:

1. Σύνταξη με 21,5-25 έτη για γυναίκες στο ΕΤΑΑ. Με 25 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ ή τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών ή 21,6 έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ, μέχρι 31/12/2010, βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν πιάσουν τα 60. Για παράδειγμα, γυναίκα φαρμακοποιός 60 ετών το 2016, με 22 έτη το 2010, θα πάρει πλήρη σύνταξη στα 61,9. Οσες κλείνουν το 60ό έτος το 2018 θα πάρουν σύνταξη στα 63,6. Με το 60ό έτος το 2019, το όριο για σύνταξη πάει στα 64,5, ενώ με το 60ό έτος να συμπληρώνεται το 2022, η σύνταξη πάει στα 67.


2. Σύνταξη με 35 έτη για γυναίκες στο ΕΤΑΑ. Οσες συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν με πλασματικούς χρόνους τα 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 κατοχυρώνουν ως όριο ηλικίας το 58ο ή το 59ο έτος. Θεμελιωμένο δικαίωμα έχουν όσες συμπλήρωσαν την ηλικία μέχρι τις 18/8/2015 και είχαν 36 ή 37 έτη συνολικά μέχρι αυτή την ημερομηνία. Οσες συμπληρώνουν τα 58 ή τα 59 μετά τις 19/8/2015 συνταξιοδοτούνται με τα νέα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με 35 έτη το 2011 και ηλικία 58 ετών το 2017 θα πάρει σύνταξη στα 59,6. Γυναίκα μηχανικός, γιατρός, φαρμακοποιοός ή δικηγόρος με 35 έτη το 2012 και ηλικία 59 ετών το 2019 παίρνει σύνταξη στα 60,11.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Δύο χρόνια μετά τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ

h3 class="post-title entry-title" itemprop="name" style="margin: 20px 0px 0px; position: relative;"> http://costaslapavitsas.blogspot.gr/2017/07/blog-post_16.html
Η πρόσφατη επέτειος των δύο χρόνων από το δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου 2015, σε συνδυασμό με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, δίνει την ευκαιρία για μια ψύχραιμη εκτίμηση της κατάστασης της χώρας. Οι κυβερνώντες επιδιώκουν να παρουσιάσουν μια εικόνα δραστικής βελτίωσης, επειδή εφαρμόζουν τα μνημόνια με «φιλικό» τρόπο προς τον λαό. Η παραδοσιακή μνημονιακή παράταξη, που έχει ιδεολογικά θριαμβεύσει, ουσιαστικά συμφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά επιδίδεται σε κλασικού τύπου αντιπολίτευση με ρητορικές κοκορομαχίες. Η πραγματικότητα επί του εδάφους είναι σκληρή και για τη χώρα και το λαό της.
Το πρώτο μέρος αυτού του κειμένου εξετάζει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προοπτικές της Ελλάδας, οι οποίες παραμένουν δυσοίωνες. Το δεύτερο μέρος αναλύει το ταξικό περιεχόμενο της κρίσης και των μνημονίων. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια ιδιόμορφη θέση, όπου τα εργατικά και μικρομεσαία στρώματα έχουν σηκώσει το βάρος της κρίσης, αλλά και ο ελληνικός αστισμός έχει δεχθεί μεγάλα πλήγματα και βρίσκεται σε κατάσταση ιστορικής χρεοκοπίας. Η μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ανάγλυφα αυτή την ασταθή ταξική ισορροπία.


Ι. Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα
Οικονομική δυστοκία
Η εποχή της ραγδαίας συρρίκνωσης του ΑΕΠ και της εκτίναξης της ανεργίας έχει παρέλθει ήδη από το 2013. Τα μνημόνια σταθεροποίησαν τη Ελλάδα μέσα στην ΟΝΕ, αλλά παράλληλα δημιούργησαν συνθήκες αναπτυξιακής δυσπραγίας. Η χώρα έχει μπροστά της μια μακρά περίοδο με χαμηλή ανάπτυξη και συχνή επιστροφή στην ύφεση και τη στασιμότητα.
Πιο συγκεκριμένα, με την τελευταία αξιολόγηση, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ασκήσει εξαιρετικά σκληρή λιτότητα μέχρι το 2022, και στη συνέχεια να επιβάλλει  σκληρή λιτότητα για δεκαετίες, ώστε να εξυπηρετείται το χρέος. Τα πλεονάσματα του 3,5% και 2%, αντιστοίχως, απαιτούν υψηλή φορολογία και περικοπές δαπανών. Οι υφεσιακές πιέσεις θα είναι ασφυκτικές, με αποτέλεσμα την υψηλή ανεργία για χρόνια. Θα υπάρξουν πλήθος αρνητικές παρενέργειες στις λιανικές πωλήσεις, στον εγχώριο κύκλο εργασιών της βιομηχανίας, στους μισθούς, τις συντάξεις και αλλού.
Η υφεσιακή πολιτική σε συνδυασμό με την προβληματική δομή της οικονομίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει τεράστιο έλλειμμα αποταμίευσης, το τραπεζικό της σύστημα είναι κατάφορτο με προβληματικά δάνεια και χωρίς ρευστότητα, η εκπαιδευμένη νεολαία της μεταναστεύει μαζικά και η ανταγωνιστικότητά της δεν έχει ανακάμψει επαρκώς. Υπάρχουν βιομηχανικοί κλάδοι που ήδη δεν μπορούν να βρουν ειδικευμένο προσωπικό και πληρώνουν ακριβούς μισθούς, μέσα σε περιβάλλον υψηλότατης ανεργίας.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου για τους ΟΤΑ

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr 
                                                                                                    
Αθήνα, 18-7-2017
Αρ. Πρωτ. : 7125
                                                                   Προς:  Τον Υπουργό Εσωτερικών
                                                                                κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

                                                                   Κοιν.:  1.  Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών
                                                                                   κ.  Πουλάκη.
                                                                              2.  Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
                                                                              3.  Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» .

Κε Υπουργέ,
          Σε συνέχεια των εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ. 7082, 7087 (7/4/2017 και 19/4/2017) έχουμε να συμπληρώσουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας:
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις του άρθρου 102 για τη Νομική Κάλυψη των Υπαλλήλων ΟΤΑ έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:
Στο σημείο όπου αναφέρεται «……Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας ,……» , πρέπει να διαγραφεί του Δήμου ή της Περιφέρειας και να είναι στην ευχέρεια του υπαλλήλου η επιλογή του δικηγόρου της εμπιστοσύνης του. Επίσης να διαγραφεί το εδάφιο το οποίο αναφέρει «…Άν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή……». Θεωρούμε τις διορθώσεις αυτές απαραίτητες μια και ο υπάλληλος δεν εκφράζει προσωπικές του απόψεις και θέσεις αλλά εκφράζει τις απόψεις της υπηρεσίας του, και ούτε μπορεί να πραγματοποιήσει προμήθειες, συντηρήσεις, έργα επείγοντα, κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κλπ τη στιγμή που είναι γνωστό ότι την διαχείριση και κατανομή των χρημάτων την πραγματοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση και κατ΄ επέκταση ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα οι οποίοι και πρέπει να έχουν την ευθύνη.
Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει την πλήρη νομική κάλυψη και να καλύπτεται εξ ολοκλήρου η αμοιβή του δικηγόρου και όχι η ελάχιστη σύμφωνα με το πινάκιο αποζημίωση (όπως προέβλεπε ο νόμος  3316/2005 όσον αφορά τους μηχανικούς)

ΤΕΕ: Το 81,5% των μηχανικών εκτός επαγγέλματος, λόγω ασφαλιστικών οφειλών

Εύλογα θα ρώταγε κανείς, τι ακριβώς έχει κάνει το ΤΕΕ ενάντια σε αυτή την επιδρομή, έχει επαρκώς αντιδράσει, είναι ικανοποιημένα τα μέλη του από τη δράση του?

Το 81,5% των διπλωματούχων μηχανικών που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι πλέον πρακτικά εκτός επαγγέλματος, λόγω των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών στις οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν.


Αυτό είπε, αναφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, σε συνάντηση με δημοσιογράφους, θέτοντας επιπροσθέτως επιτακτικά, το ζήτημα της γραφειοκρατικής λειτουργίας και της αδυναμίας ενοποίησης των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ, ως πρόσθετο εμπόδιο, ακόμη και για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε δέσμη αναπτυξιακών προτάσεων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει το Επιμελητήριο, με ορίζοντα έως το 2020, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, τα αναγκαία βήματα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο ίδιος μίλησε για τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα του επιστημονικού έργου που παράγει το ΤΕΕ σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, τα ακίνητα, η χρηματοδότηση των έργων, ενώ έκανε λόγο για συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΤΕΕ προς τα μέλη του.

Ειδικότερα, για το ασφαλιστικό πρόβλημα, ο κ. Στασινός έκανε γνωστό, ότι από το σύνολο των περίπου 70.000 μηχανικών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, οι 68.183 έχουν οφειλές, συνολικού ύψους 885 εκατ. ευρώ, τις οποίες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, αδυνατούν να πληρώσουν.

Μόνο οι 12.738 από αυτούς έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για συνολικό ποσό 88 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, "οι μηχανικοί έχουν στον ΕΦΚΑ αρρύθμιστες οφειλές της τάξης των 885 εκατ. ευρώ και οι ρυθμισμένοι αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 18,5%, δηλαδή, το 81,5% είναι εκτός επαγγέλματος, αφού οι υπόλοιποι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά".

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: Ψήφισμα “ΟΧΙ Mall στην Ακαδημία Πλάτωνος”


ΨΗΦΙΣΜΑ "ΟΧΙ Mall στην Ακαδημία Πλάτωνος"

Στις 9 Μαΐου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως για την κατασκευή του Mall της πολυεθνικής Artume – BlackRock στον χώρο του πρώην εργοστασίου Μουζάκη, στα όρια Ακαδημίας Πλάτωνος – Περιστερίου, με εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη.

Η κυβέρνηση μετά το Ελληνικό και το Γουδή, παραδίδει στους επενδυτές και την Ακαδημία Πλάτωνος. Πετώντας στα σκουπίδια τις προτάσεις κατοίκων, καταστηματαρχών και συλλογικών φορέων της Ακαδημίας Πλάτωνος, του Κολωνού, των Σεπολίων, του Περιστερίου και άλλων περιοχών, και αγνοώντας τους πολύχρονους αγώνες τους, υιοθετεί μέχρι κεραίας τα επιχειρήματα της πολυεθνικής και αναγγέλλει πως θα υπογράψει «μνημόνιο συνεργασίας» μαζί της στο όνομα της «οικονομικής ανάπτυξης» και της «ανάδειξης» του αρχαιολογικού χώρου. Όπως είχε κάνει ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης με αντάλλαγμα αντισταθμιστικά – φιλοδώρημα.

Εμείς όλοι επιμένουμε :

ΟΧΙ στην κατασκευή του Mall που σημαίνει :
Εμπορευματοποίηση ενός παγκόσμιας αξίας πολιτιστικού αγαθού, με την «εμπορική χρήση» του ονόματος της Ακαδημίας στον τίτλο ενός πολυκαταστήματος (Academy Gardens) και τη μετατροπή του αρχαιολογικού χώρου σε αυλή του Mall.
Καταστροφή των μικρών επιχειρήσεων των Σεπολίων, του Κολωνού, του Σκουζέ, του Πλάτωνα, όσων ακόμα επιβιώνουν από την εφαρμογή των μνημονίων. Ερήμωση στο Μπουρνάζι, κτύπημα της εμπορικής αγοράς στο Περιστέρι και τους άλλους γειτονικούς δήμους, όπως ακριβώς συνέβη στο Μαρούσι και το Χαλάνδρι.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ένα ήδη επιβαρυμένο κόμβο. Επιβάρυνση του περιβάλλοντος με τσιμεντοποίηση απίστευτου μεγέθους.

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Αλλαγή Οργανισμού Δήμου Πειραιά

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017

Αρ. Πρωτ. : 4473
ΠΡΟΣ: 1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
κ. Ταταρόπουλο Βασίλειο
2. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝ.: 1. ΤΕΕ
2. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΛΛΑΓΗ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι η Ένωσή μας πραγματοποίησε πρόσφατα συνάντηση με το Δήμαρχο στις 9/5/2017 και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πειραιά. Στη συνάντηση αυτή ετέθησαν οικονομικά και θεσμικά θέματα που απασχολούν τα μέλη μας, Διπλωματούχους Μηχανικούς - εργαζόμενους στο Δήμο Πειραιά. Επικεντρωθήκαμε στην επικείμενη αλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών και κυρίως σε ότι αφορά στο προβάδισμα των κατηγοριών στις θέσεις ευθύνης, επισημαίνοντας πως για την στελέχωση των προϊσταμένων τμημάτων και προϊσταμένων διευθύνσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή στον ΟΕΥ «εν ελλείψει» ΠΕ Μηχανικών επέρχονται οι ΤΕ Μηχανικοί. Υπήρξε θετική ανταπόκριση στο θέμα αυτό από τη Δημοτική Αρχή και κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πειραιά, σας επισυνάπτουμε σχετικά με το θέμα έγγραφα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Επισημαίνουμε αφενός ότι πρωτίστως πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις του Συμβούλιου της Επικρατείας και το Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αφετέρου ότι οι εκδοθείσες εγκύκλιοι αποτελούν διοικητικές ενέργειες, δεν είναι εφαρμοστέοι νόμοι, δεν έχουν κανονιστικό περιεχόμενο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες.  

Η Ηριάννα χτυπάει την καμπάνα


Η αίτηση της Ηριάννας για αναστολή της εκτέλεσης της ποινής απορρίφθηκε από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία (3-2), ώστε να υπάρχει η εντύπωση στο πόπολο πως υπάρχουν και τίμιοι δικαστές, και να κοιμούνται όλοι ήσυχοι.

Φυσικά, η Ηριάννα θα αθωωθεί σε κάποια επόμενη δίκη -γιατί είναι αθώα- αλλά πρέπει να μείνει λίγο στη φυλακή, για να σταλθεί το μήνυμα σε όλους να είναι φρόνιμοι και να μην κάνουν παρέα με αναρχικούς.

Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων της δεκαετίας του ’50 έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα του 2017.

Τώρα στο στόχαστρο δεν είναι οι κομμουνιστές και οι δημοκράτες αλλά οι αναρχικοί και όσοι τολμούν να συναναστρέφονται μαζί τους.

Τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων τα μοιράζει η Ασφάλεια -παρέα με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία-, γιατί η Ασφάλεια ξέρει.

Η Ασφάλεια κάνει στόχο τον Τάσο Θεοφίλου, η Αντιτρομοκρατική τον «δένει» χωρίς στοιχεία, και οι δικαστές στέλνουν τον Θεοφίλου στη φυλακή, για να τον αθωώσουν πέντε χρόνια μετά επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία.

Κάτι παρόμοιο θα κάνουν και με την Ηριάννα· άλλωστε, θα ήταν «σκάνδαλο» να αφεθεί ελεύθερη η αθώα Ηριάννα λίγες μόλις ημέρες μετά την αθώωση του Τάσου Θεοφίλου, γιατί μπορεί το πόπολο να σκεφτεί πως η Δικαιοσύνη τους είναι μια κουράδα.

Ωραία Δικαιοσύνη, πάντως.

Είναι προφανές πως η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο.


Η Δικαιοσύνη είναι απόλυτα εξαρτημένη από τους ολιγάρχες.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφαγε τα μούτρα της σε μια σειρά από θέματα που απορρίφθηκαν από την Δικαιοσύνη.

Αλλά, ας πρόσεχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, που πίστεψε πως θα κυβερνήσει στο προτεκτοράτο και πως θα αποδοθεί Δικαιοσύνη, χωρίς να έχει αποδοθεί Δικαιοσύνη για τους υπεύθυνους της χρεοκοπίας της χώρας.

Είναι λογικό οι δικαστές να αντιμετωπίζουν τους αναρχικούς ως προσωπικούς τους εχθρούς, αφού οι δικαστές ξέρουν καλά πως είναι όλοι τους παράνομοι και πως, αν αποδοθεί Δικαιοσύνη, αυτοί θα πρέπει να βρεθούν πίσω από τα κάγκελα.

Οι δικαστές είναι οι τρομοκράτες.

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Ο... Πολιτισμός μιας κρατικοδίαιτης «βιομηχανίας»


EUROKINISSI / ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Αλλάζουν κάποια πράγματα σε αυτήν τη χώρα; Το ερώτημα τίθεται με την επαναφορά του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού (ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ) στο προσκήνιο και πάλι ως υποκείμενου ελέγχου οικονομικών αρχών.
Παρόμοια υπόθεση είχε βγει στην επιφάνεια το 2008, στον απόηχο των αποκαλύψεων του «σκανδάλου Ζαχόπουλου».
Νέες καταγγελίες, που έφτασαν στη Βουλή, μιλούν για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.
Στο παρελθόν μια σειρά ερευνών ξεκίνησαν μεν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν καρποφόρησαν.
Τον περασμένο Ιανουάριο διατάχθηκε έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στο Ταμείο, σε βάθος δωδεκαετίας (2005–2016), στη διάρκεια της οποίας το ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ επιχορηγήθηκε με τουλάχιστον 46 εκατ. ευρώ δημοσίου χρήματος, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Κοινοβούλιο, σε απάντηση μιας πολυσέλιδης, αποκαλυπτικής ερώτησης 29 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Αποκαλώντας το ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ «τερατώδες μόρφωμα», «εφεύρεση», «ψευδεπίγραφο» από το βήμα της Βουλής, ο πρώην υπουργός Πολιτισμού -και ένας εκ των βουλευτών που κατέθεσαν την ερώτηση- Αριστείδης Μπαλτάς μίλησε για ανάγκη «εκκαθάρισης ολόκληρης αυτής της φαύλης κατάστασης» με επίκεντρο ένα Ταμείο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο:
■ δεν έχει νομική προσωπικότητα,
■ δεν συνιστά συνδικαλιστικό φορέα υπαλλήλων,
■ δεν έχει γενική συνέλευση ή άλλο συλλογικό όργανο το οποίο να εκλέγει τη διοίκησή του και στο οποίο αυτή να λογοδοτεί,
■ δεν έχει καν εντοπιστεί κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του.
Παρ’ όλα αυτά, δέχεται σημαντική κρατική οικονομική υποστήριξη· «ένα σκάνδαλο από μόνο του», σύμφωνα με τον πρώην υπουργό.

Ενωση Προσώπων

Ορισμός Συντάξιμου Μισθού για την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕΑριθμ. οικ. 52331/1861 

Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7-6-2016 (Β΄1605) υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» 

Αριθμ. οικ. 52331/1861 (ΦΕΚ Β' 2379/12-7-2017) 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3518/2006 (Α’272), όπως ισχύει, του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 982/1979 (Α’239) και του άρθρου 1 του π.δ. 460/1989 (Α’201), του άρθρου 19 του ν.δ. 4114/1960 (Α’164) όπως ισχύει με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 1090/1980 (Α’ 263) και την υπουργική απόφαση Φ41/738/2.4.1986 (Β’242), που αφορούν στον υπολογισμό των κύριων συντάξεων των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών). 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 180) όπως ισχύουν και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

6. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 99Β2168/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β/2015), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. οικ. 54051/δ9.14200/ 22-11-2016 (3801/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

8. Την αριθ οικ. 16777/652/7-4-2017 εισηγητική έκθεση της ΓΔΟΥ. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ σε σχέση με την εκτιμηθείσα για το ΜΠΔΣ 2017_2020, 

αποφασίζουμε: 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης με αριθ. 26083/887/7.6.2016 (Β΄ 1605) όπως διορθώθηκε με τις διορθώσεις σφαλμάτων του ΦΕΚ 1623/τ.Β΄/2016, «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων», προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 

Για την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-5-2016, δηλαδή το ποσό των 1.146,32€. 

Για την Ειδική Προσαύξηση του ανω τέρω τομέα, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύξησης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-5-2016, δηλαδή το ποσό των 1.524,60€. 

Για τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 39 έτη ασφάλισης,όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31-5-2016, δηλαδή το ποσό των 1.562,10€. 

Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016, δηλαδή το ποσό των 1.232,09€. 

Ως ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3518/2006 ποσοστό ασφάλισης, όπως ίσχυε την 31-12-2015, δηλαδή ασφάλιστρο ύψους 12%. 

Ως ασφάλιστρο για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 10%.». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 

Οι Υπουργοί Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26598
© Taxheaven

Κυβέρνηση και Γεροβασίλη αναγνωρίζουν την επιτυχία της απεργίας-αποχής από την «αξιολόγηση» στο Δημόσιο

Σχόλιο του ΜΕΤΑ για τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016» (ΑΔΑ: 7ΖΖΞ465ΧΘΨ-ΥΘΟ)

Η επιβεβαίωση για τη μαζική συμμετοχή στο συλλογικό αγώνα της απεργίας – αποχής από την «αξιολόγηση» του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ από το Μάρτιο και η συντριπτική πλειονότητα Ομοσπονδιών και πρωτοβάθμιων Σωματείων στο δημόσιο τομέα, ήρθε με τον πιο επίσημο τρόπο, από την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.
Με νέο έγγραφο (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ, ΑΔΑ: 7ΖΖΞ465ΧΘΨ-ΥΘΟ) από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις 12 Ιουλίου, η υπουργός μάς υπενθυμίζει ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της «αξιολόγησης», παραδεχόμενη στην ουσία την καθολική επιτυχία της απεργίας – αποχής.
Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αποτυχία της κυβέρνησης να πείσει στοιχειωδώς τους εργαζόμενους να συναινέσουν στη διάλυση του Δημοσίου και των όποιων αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών έχουν απομείνει, στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται και οι λόγοι, που κατά την άποψη της κυβέρνησης, οδήγησαν στην άρνηση της «αξιολόγησης».
Έτσι, η απόρριψη της «αξιολόγησης» αποδίδεται στις «όποιες επιφυλάξεις έχουν ανακύψει εξαιτίας προηγούμενων συστημάτων αξιολόγησης και τη μη έγκυρη πληροφόρηση αρκετών συνδικαλιστικών φορέων για το περιεχόμενο του ν. 4369/2016 (Α’ 33)».
Επανέρχονται, όπως αναμενόταν, κατακαλόκαιρο, με νέες προθεσμίες (Τρίτη 8 Αυγούστου) για «αξιολόγηση», κάτι που απαιτεί εγρήγορση από πλευράς Σωματείων – Ομοσπονδιών-ΑΔΕΔΥ και «επιφυλακή» για την αντιμετώπιση των πιέσεων και εκβιασμών που, ήδη, με αυτό το έγγραφο, επιχειρούνται, με καλυμμένο -ως συνήθως- τρόπο.

Το μεγάλο αλαλούμ με το μητρώο του ΕΦΚΑ για χιλιάδες επαγγελματίες


Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Χωρίς ασφαλιστική "ενημερότητα", χω­ρίς ασφαλιστική "ικανότητα", αλλά και καταχρεωμένοι, κιν­δυνεύουν να παραμείνουν χι­λιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί, λόγω της έως τώρα αδυναμίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι­σης να καταγράψει στα μη­τρώα του όλους τους ασφα­λισμένους του.

Και αυτό, γιατί σημαντική μερίδα από τις προαναφερθείσες κατηγορίες αυτασφαλισμένων εξακολουθεί είτε να είναι "διπλοεγγεγραμμένη" στα μητρώα του ΕΦΚΑ (δηλαδή εμφανίζεται με δύο ασφαλιστι­κούς "βίους") είτε να μην έχει καν εγγράφει στα μητρώα του ασφαλιστικού υπερφορέα, αν και η ένταξη του Ταμεί­ου τους (π.χ., τέως ΤΣΜΕΔΕ- ΕΤΑΑ) έχει γίνει από 1/1/2017 και ο νόμος Κατρούγκαλου, που προέβλεπε την ενοποίη­ση των Ταμείων, έχει τεθεί σε ισχύ από 13/5/2016.

Ασφαλισμένοι - "φαντάσματα"

Αυτό σημαίνει πως οι συ­γκεκριμένοι αυτασφαλισμένοι αποτελούν "φαντάσματα" για τον ΕΦΚΑ (αν και όχι για την αγορά, δεδομένου ότι συνεχίζουν να εργάζονται νόμιμα):

- Δεν μπορούν να λάβουν χρήματα από το Δημόσιο για κάποια σύμβαση έργου την οποία υπέγραψαν.

- Δεν μπορούν να μεταβιβά­σουν ένα ακίνητό τους.

- Δεν θα μπορούν να έχουν επιστροφή φόρου από την Εφορία.

Αναδρομικά "χαράτσια"

Παράλληλα, για όσους αυτασφαλισμένους εξακολου­θούν να "αγνοούνται" από τον ΕΦΚΑ αυξάνονται "σιωπη­ρά" τα ασφαλιστικά χρέη τους, μιας και δεν καταβάλ­λουν τις τρέχουσες εισφο­ρές, καθώς αυτές δεν έχουν υπολογιστεί -ούτε καταλο­γιστεί στους υπόχρεους-, ελλείψει του μητρώου των εν λόγω αυτασφαλισμένων.

Μόλις γίνει η "ταυ­τοποίηση" των εν λόγω επαγγελματιών, θα κληθούν να καταβά­λουν αναδρομικά τις εισφο­ρές που δεν κατέβαλαν χω­ρίς δική τους ευθύνη. Έτσι θα γίνει με 57.000 μη μισθω­τούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, "μπλοκάκηδες" και αγρότες), όπως αποφάσισε πρόσφατα η διοίκηση του ΕΦΚΑ.