Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

ΣτΕ: «Ορθή» η περικοπή 13ου & 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων


Νόμιμη έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ την περικοπή των δώρων-επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας των δημοσίων υπαλλήλων.
Κατά τους δικαστές ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων που κυμαίνεται από τα 780 ευρώ έως και 1.092 ευρώ, ακόμη και μετά την κατάργηση των τριών επίμαχων επιδομάτων, εξασφαλίζουν «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο» (!!!) ενώ η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού ήταν αναγκαία (!!!) σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.
Ειδικότερα η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου με μια σειρά αποφάσεων της (1307-1316/2019) έκρινε μεταξύ άλλων κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν 2 αντιπρόεδροι και 4 συμβούλοι Επικρατείας), ότι η κατάργηση των τριών επιδομάτων, «τεκμηριώνεται επαρκώς»! 
Έτσι οι σύμβουλοι Επικρατείας «έκλεισαν οριστικά την πόρτα» στους δημοσίους υπαλλήλους ως προς τη χορήγηση 13ου και 14ου μισθός, αφήνοντας στην άκρη τις αποφάσεις του Μισθοδικείου και ειδικά τις τελευταίες για τις μισθολογικές ωριμάνσεις και τα χρονοεπιδόματα των δικαστών και εισαγγελέων, όπως έλεγαν δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν λόγο, με νόημα, για δύο μέτρα και δύο σταθμά. 
Από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατά πλειοψηφία και αφού αντικαταστάθηκαν εισηγητές και τακτικά μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου με αναπληρωματικά μέλη (με δικαίωμα ψήφου), αναστράφηκαν κατά 180 μοίρες οι θετικές για τους δημοσίους υπαλλήλους αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ, που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των τριών επιδομάτων-δώρων, που έγιναν με το νόμο 4093/2012. Υπενθυμίζεται ότι το ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ είχε κρίνει ότι η κατάργηση των δώρων-επιδομάτων αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.
Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητές οι σύμβουλοι Επικρατείας, Ελένη Παπαδημητρίου και Ιωάννης Σπερελάκης (αρχικά εισηγήτρια ήταν η Κωνσταντίνα Φιλοπούλου) με μια σειρά αποφάσεων της (1307-1316/2019) έκρινε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν 2 αντιπρόεδροι και 4 σύμβουλοι Επικρατείας), μεταξύ των άλλων, ότι η κατάργηση των τριών επιδομάτων, «τεκμηριώνεται επαρκώς» και δεν παρίσταται απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, για «την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος».

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Ελληνικό: Το ΣτΕ έδωσε «πράσινο φως» για τους ουρανοξύστες
Δόθηκε το «πράσινο φως» από το ΣτΕ για τους ουρανοξύστες στο Ελληνικό.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ενέκρινε σήμερα οριστικά την επένδυση στο Ελληνικό Αττικής και ειδικότερα για τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν στο λεγόμενο μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, ύψους 6 δισ. ευρώ

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με δύο αποφάσεις της (1305 και 1306/2019) απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης περίπου 550 κατοίκων της περιοχής του Ελληνικού (Κάτω και Άνω Ελληνικό, Άγιος Κοσμάς, Αργυρούπολη και όμοροι δήμοι), όπως και νομικά πρόσωπα (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, Οικολογική Συνεργασία, Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης). Όλοι ζητούσαν να ακυρωθεί το από 28.2.2018 Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, συνολικής εκτάσεως 6.008.076 τ.μ. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα είχαν εγκριθεί οι κατευθύνσεις και οι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος και όροι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, επικυρώθηκαν δε οι οριογραμμές των διαρρεόντων την περιοχή ρεμάτων.

Με τις αιτήσεις ακύρωσης ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να ακυρωθεί του επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει την τοποθέτηση 6 υψηλών κτιρίων (ουρανοξύστες), ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, μέγιστου ύψους 200 μέτρων, που γίνονται αντιληπτά ως τοπόσημα (landmarks).

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Ντουχάνη απέρριψαν τις αιτήσεις ακυρώσεως.

Το ΣτΕ, ερμηνεύοντας τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις έκρινε, αφενός ότι ο αριθμός των 6 ειδικών κτιρίων είναι εύλογος προκειμένου αυτά να επιτελέσουν την αρχιτεκτονική τους λειτουργία ως τοποσήμων και, αφετέρου, ότι από τις συνοδευτικές του σχεδίου αρχιτεκτονικές μελέτες θα εξαρτηθεί αν θα εξαντληθεί το μέγιστο προβλεπόμενο ύψος των 200 μ.

Ακόμη, κρίθηκε ότι καμία από τις νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας για το τοπίο, και το άρθρο 22 του ν. 4277/2014 (νόμος για το ΡΣΑ), δεν υπάγει στην αρμοδιότητα της αρχαιολογικής αρχής την έγκριση χωρικού σχεδίου για λόγους προστασίας του τοπίου.

Συνεπώς, αποφάνθηκαν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «είναι απορριπτέοι οι λόγοι ακυρώσεως, σύμφωνα με τους οποίους η πρόβλεψη των συγκεκριμένων υψών κτιρίων είναι αντίθετη με τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 παρ. 1 Συντ.) της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέρος του οποίου αποτελεί το τοπίο και, εν προκειμένω, το αττικό, καθώς και ο λόγος ότι μη νομίμως εκδόθηκε το διάταγμα χωρίς την έγκριση της ΥΠΠΟ». Ως προς το δεύτερο ζήτημα διατυπώθηκε μειοψηφούσα άποψη από εννέα συμβούλους Επικρατείας.

Τέλος, έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ ότι το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές επιταγές του άρθρου 24 για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον που έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία.

Τέλος, απορρίπτονται οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων ότι το σχέδιο επιφέρει υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στις όμορες περιοχές. Ως προς το τελευταίο διατυπώθηκε μειοψηφία 10 συμβούλων Επικρατείας ειδικά ως προς το παράκτιο μέτωπο της επίμαχης έκτασης.

Σενάρια για «σπάσιμο» του ΕΦΚΑ στα τρία


Ολική επαναφορά Ν3986/2011 με ανά τριετία αύξηση εισφορών;

Παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό δρομολογεί η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει προβλήματα κληρονομημένα από το παρελθόν, αλλά και νέα ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά, προβλήματα για τα οποία και η ΝΔ είναι συνυπεύθυνη, με την προσήλωσή της και την ψήφιση μνημονίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γ. Βρούτσης και Ν. Μηταράκης επεξεργάζονται το σενάριο διαχωρισμού Ταμείων εντός του ΕΦΚΑ, αλλά και εκείνο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών σε ορίζοντα τετραετίας.

Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα ή μη των επίμαχων ρυθμίσεων του νόμου 4387/2016 (Ν. Κατρούγκαλου), οι επιτελείς της οδού Σταδίου μελετούν τη δυνατότητα διαχωρισμού εντός του ΕΦΚΑ των Ταμείων των μισθωτών, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα τέτοιο πιθανό «σπάσιμο» του ΕΦΚΑ, θα άνοιγε τον δρόμο για την επαναφορά των ασφαλιστικών κλάσεων για επαγγελματίες και αγρότες και την επιλογή χαμηλού ή υψηλότερου ασφαλίστρου από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

Παράλληλα σχεδιάζεται η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργοδότες και εργαζομένους κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε βάθος τετραετίας, αρχής γενομένης από το 2020

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Πώς οι ιθαγενείς πέτυχαν μια νίκη ορόσημο, προστατεύοντας τον Αμαζόνιο από τις εξορύξεις πετρελαίουΗ φυλή των Γαοράνι του Ισημερινού πέτυχε μια ιστορική δικαστική νίκη για τη προστασία των σπιτιών τους - και του πλανήτη - από την καταστροφή.


Δημοσιεύτηκε στο Open democracy και μεταφράστηκε συλλογικά από μέλη της πλατφόρμας των 1101.Στις 16 Μαΐου, εκατοντάδες αυτόχθονες ταξίδεψαν από διάφορες Αμαζόνιες περιοχές του Ισημερινού στην πρωτεύουσα Κίτο, για να απαιτήσουν την τήρηση της ιστορικής δικαστικής απόφασης της 26ης Απριλίου, στην οποία η φυλή Γαοράνι του Ισημερινού υπερασπίστηκε επιτυχώς 2 εκατομμύρια στρέμματα τροπικού δάσους των αυτόχθονων κοινοτήτων του Αμαζονίου από τις εξορύξεις πετρελαίου.

Μετά από δύο εβδομάδες διαβουλεύσεων, η απόφαση ορόσημο, που έλαβε μια ομάδα τριών δικαστών του περιφερειακού δικαστηρίου της Παστάζα, διέκοψε άμεσα και επ’ αόριστον τα σχέδια για τον πλειστηριασμό 180 χιλιάδων εκταρίων γης της φυλής Γαοράνι σε πετρελαϊκές εταιρείες, καταφέροντας ένα μεγάλο πλήγμα και στην κυβέρνηση του Ισημερινού. 

Η απόφασή αυτή παρέχει προστασία σε μια έκταση μεγαλύτερη από εκείνη που είχε αρχικά δημοπρατηθεί. Σύμφωνα με την Amazon Frontlines, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που βοήθησε στην υπόθεση των Γαοράνι, «Η ετυμηγορία διακόπτει επίσης τον υπό διαβούλευση πλειστηριασμό 16 “οικοπέδων” πετρελαίου, που εκτείνονται σε μια περιοχή 7 εκατομμυρίων εκταρίων αυτόχθονης γης, προσφέροντας ένα ανεκτίμητο δεδικασμένο για άλλους γηγενείς πληθυσμούς σε όλο τον Αμαζόνιο του Ισημερινού».

Στις 16 Μαΐου, μέσω μιας κινητοποίησης στο Κίτο, ομάδες ιθαγενών αποδοκίμασαν τις δηλώσεις της κυβέρνησης μετά τη δικαστική απόφαση. «Ελπίζουμε ότι κατά την έφεση η απόφαση μπορεί να αναστραφεί», δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Μη-Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων, Κάρλος Πέρες. Αδιαφορώντας πλήρως για την αυτονομία και τα δικαιώματα των ιθαγενών πρόσθεσε : «Δεν είναι δυνατόν αποφάσεις με εθνικό αντίκτυπο, να λαμβάνονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, όπως στην περίπτωση των υδρογονανθράκων και των εξορύξεων». Με την απόφασή τους, οι δικαστές παρέμειναν πιστοί στα πρότυπα του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ισημερινού και της διεθνούς νομοθεσίας. Οι αποφάσεις που αφορούν την γη των ιθαγενών δεν δύνανται να λαμβάνονται μονομερώς από την κεντρική κυβέρνηση.


Ειδικότερα, η απόφαση ακυρώνει τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση του Ισημερινού με τους Γαοράνι το 2012, η οποία, σύμφωνα με τους δικαστές, παραβίαζε το δικαίωμα των Γαοράνι σε μια ελεύθερη και εμπεριστατωμένη διαβούλευση καθώς και στην αυτοδιάθεσή τους. Η απόφαση όριζε δηλαδή ότι η διαβούλευση έγινε κακή τη πίστη και απέτυχε να ενημερώσει ορθά τους Γαοράνι για τους κινδύνους και τις επιπτώσεις των σχεδίων της κυβέρνησης για τον πλειστηριασμό της γης τους, αγνοώντας παράλληλα την κουλτούρα των Γαοράνι και τις παραδοσιακές μεθόδους λήψης αποφάσεων της φυλής.

Στις 13 Μαρτίου, οι Γαοράνι εκλήθησαν σε μια εσπευσμένη ακρόαση στην επαρχιακή πρωτεύουσα του Πούγιο, για να υπερασπιστούν τη θέση τους. Σύμφωνα με τη συνήγορο της κοινότητας, Λίνα Μαρία Εσπινόζα, το δικαστήριο έκανε λόγο για «μεροληπτικές πρακτικές του κράτους του Ισημερινού, και ανικανότητα ή έλλειψη ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τα δικαιώματα και τα έθιμα λαών και πολιτισμών χιλιετιών, που προσπαθούν να προστατέψουν τις περιοχές τους και τα συνταγματικά τους δικαιώματα».

«Τα οστά των προγόνων μας είναι θαμμένα κάτω από αυτήν την γη», είπαν οι Γαοράνι σε μια δήλωση στο Amazon Frontlines. «Ελάφια, αγριογούρουνα και ιαγουάροι ακόμα περιφερονται ελεύθερα σε αυτήν την γη. Η μνήμη μας, η γλώσσα μας και τα τραγούδια μας γεννιούνται από το δάσος, και θα διασφαλίσουμε τη συνέχειά τους από γενιά σε γενιά». Ένα σημαντικό σημείο της απόφασης είναι ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις γης προστατεύονται από το σύνταγμα του Ισημερινού, το οποίο ορίζει τα «αναφαίρετα και αδιαίρετα» δικαιώματα των αυτόχθονων λαών «στην πατρογονική τους γη και στην ελεύθερη επιδίκαση διαμαχιών για αυτή». 

Οι δικαστές αποφάσισαν πως η κυβέρνηση του Ισημερινού οφείλει να επαναλάβει την ελεύθερη, προηγούμενη και ενημερωμένη διαβούλευση, ακολουθώντας τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Ισημερινού. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας και Μη-Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων και το Υπουργείου Περιβάλλοντος πρέπει να εκπαιδεύσουν επαρκώς κυβερνητικούς αξιωματούχους σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης, προηγούμενης και ενημερωμένης διαβούλευσης, αλλά και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης πριν τους αναθέσουν υποθέσεις. 

“Η κυβέρνηση προσπάθησε να πουλήσει τη γη μας στις εταιρείες πετρελαίου χωρίς την έγκριση μας,” είπε ο Νεμόντε Νενκίμο, πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου των Γαοράνι του Εκουαδόρ-Παστάζα (Pastaza CONCONAWEP), ένας πολιτικός οργανισμός των Γαοράνι και ενάγων στην μήνυση. “Εμείς αποφασίζουμε τι θα γίνει με τη γη μας. Ποτέ δε θα πουλήσουμε το τροπικό δάσος στις πετρελαϊκές εταιρείες.Τα εξορυκτικά συμφέροντα της κυβέρνησης δεν έχουν μεγαλύτερη αξία από τα δικαιώματα μας, τα δάση και τις ζωές μας.”

Η μήνυση κατατέθηκε μαζί με τον Διαμεσολαβητή του Ισημερινού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατά του Υπουργείου Ενέργειας και Μη-Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων, της Γραμματείας Υδρογονανθράκων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την Amazon Frontlines,

η αγωγή υποστηρίζει ότι τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Γαοράνι “παραβιάστηκαν μέσω μιας καταχρηστικής διαδικασίας διαβούλευσης, που προηγήθηκε μιας δημοπρασίας πετρελαίου, η οποία θα προσέφερε τη γη των Γαοράνι στην επαρχία Παστάτσα στην πλειοδότρια εταιρεία.”

Η δημοπρασία της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, περιελάμβανε 16 νέες παραχωρήσεις πετρελαίου, που καλύπτουν πάνω από επτά εκατομμύρια στρέμματα πρωτογενούς, χωρίς υποδομές (π.χ. δρόμοι), Αμαζόνιου δάσους κατά μήκος του νοτιοανατολικού Ισημερινού. Μια ανατολική επαρχία ζούγκλας, η Παστάζα, της οποίας το ομώνυμο ποτάμι είναι ένας από τους χίλιους περίπου παραπόταμους που τροφοδοτούν τον επιβλητικό Αμαζόνιο, περιλαμβάνει μερικές από τις πιο πλούσιες σε βιοποικιλότητα περιοχές του κόσμου. 

Ο εκπρόσωπος των Γαοράνι, Οσβάντο Νενκίμο, δήλωσε, ότι ενώ η απόφαση αποτελεί “ένα νομικό προηγούμενο για τα δικαιώματα των αυτόχθονων”, “η μάχη μόλις τώρα ξεκίνησε.” Πρόσθεσε πως “η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση επειδή ακόμη θέλουν το πετρέλαιο κάτω από τη γη μας.” Όντως, μια μέρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η κυβέρνηση του Ισημερινού ανακοίνωσε ακριβώς αυτό. Σε μια δήλωση, το Υπουργείο Ενέργειας και Μη-Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων είπε ότι “θα ασκήσει έφεση στην απόφαση, καθώς, παρά την παρουσίαση εγγράφων και βίντεο και τη τήρηση της διαδικασίας σύμφωνα με τα πρότυπα, αυτά δεν λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο.”

“Η επερχόμενη έφεση είναι κρίσιμη για τους Γαοράνι, αλλά και για τους αυτόχθονες λαούς σε όλη τη χώρα, που αγωνίζονται για να προστατέψουν εκατομμύρια στρέμματα πατρογονικής, αυτόχθονης, δασικής γης,” δήλωσε ο Μπράιαν Πάρκερ, δικηγόρος με το Amazon Frontlines, στο Ινστιτούτο Ανεξάρτητων Μέσων. “Στέκονται ενωμένοι δίπλα στους Γαοράνι επειδή τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών παραβιάζονται συστηματικά από την κυβέρνηση του Ισημερινού προς όφελος του πετρελαίου, των εξορύξεων και των υδροηλεκτρικών έργων σε όλη τη χώρα.”

Στις 21 Μαΐου, όμως, ο πρόεδρος, Λένιν Μορένο, εξέδωσε ένα καινούριο διάταγμα, παραχωρώντας δύο οικόπεδα αυτόχθονης γης στην εταιρεία Yasuni National Park Area, χωρίς να συμβουλευτεί τις αυτόχθονες κοινότητες και πιθανότατα ξεκινώντας ακόμη μία νομική διαμάχη.Παραχωρήσεις εναντίον Συνταγματικών ΔικαιωμάτωνΟι παραχωρήσεις αυτές καλύπτουν τις περιοχές που βρίσκονται στην κυριότητα των εθνών Σούαρ, Ακουάρ, Κιχγουά, Γαοράνι, Σιγουίαρ, Αντόα και Σαπάρα, με ένα κομμάτι να βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα στην περιοχή των Γαοράνι. Η συμμαχία αυτόχθονων κοινοτήτων προειδοποιεί, ότι, αν παραχωρηθούν στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, θα απειληθούν τόσο η υγεία και οι ζωές των κοινοτήτων που ζουν στην περιοχή, όσο και η σπάνια βιοποικιλότητα και το ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Αλλά ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοπολιτισμικές απειλές, οι ενάγοντες υποστήριξαν επιτυχώς ότι οι παραχωρήσεις καταπατούν τα συνταγματικά τους δικαιώματα. 

Το πετρέλαιο και οι άλλες εξαγωγικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν από μόνα τους μια συνταγματική πρόκληση. Το 2008, ο Ισημερινός έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τα δικαιώματα της φύσης στο Σύνταγμά του, το οποίο αναθεωρήθηκε για να αναγνωριστεί ότι η φύση σε όλες τις έμβιες μορφές της “έχει το δικαίωμα να υπάρχει, να επιμένει,να διατηρεί και να αναγεννά τους ζωτικούς κύκλους, τις δομές, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες στην εξέλιξη.”Βιομηχανική Ανάπτυξη εναντίον Αυτόχθονων ΛαώνΟ Ισημερινός είναι ένας από τους μικρότερους παραγωγούς πετρελαίου στον Οργανισμό Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC). Μόνο η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ισημερινή Γουινέα και η Γκαμπόν αντλούν ακόμα λιγότερο. Αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει τη χώρα από το να συνάψει μεγάλες συμφωνίες με κράτη πεινασμένα για πετρέλαιο. Το 2009, ένα χρόνο μετά τη χρεοκοπία της χώρας – έχοντας συσωρεύσει ένα χρέος 3 δισεκατομμυρίων δολλαρίων – ο τότε πρόεδρος, Ραφαέλ Κορέα, έκανε μια συμφωνία με τη Κίνα για παραχώρηση πετρελαίου έναντι μετρητών. Σε αντάλλαγμα για την πώληση του αργού πετρελαίου της χώρας στην κρατική Petrochina, η Κίνα παρείχε στον Ισημερινό δάνειο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. 

Τώρα η χώρα ψάχνει να προσελκύσει επενδύσεις συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων για την τόνωση της παραγωγής πετρελαίου, την οποία η κυβέρνηση εκτιμά ως κρίσιμη για την βελτίωση της οικονομίας. “Ήρθε η ώρα για τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει,” είπε ο πρόεδρος Μορένο το 2018 σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα, υποστηρίζοντας ότι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στις υποδομές, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στις εξορύξεις και στους τομείς τηλεπικοινωνίας θα μπορούσαν να αποφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις μέχρι το 2021.

Η μήνυση των Γαοράνι προέκυψε από την αθέτηση της υπόσχεσης του κράτους. Το Δεκέμβριο του 2017, μετά από δύο εβδομάδες πορεία διαμαρτυρίας 200 μιλίωναπό τη ζούγκλα του Αμαζονίου στην πρωτεύουσα Κίτο, οι αυτόχθονες ακτιβιστές απαίτησαν ένα τέλος στη δραστηριότητα της εξαγωγικής βιομηχανίας στις περιοχές τους. Η κυβέρνηση του Μορένο δεσμεύτηκε στο Συντονιστικό των Ιθαγενών Εθνοτήτων (CONAIE), τον μεγαλύτερο οργανισμό αυτοχθόνων στον Ισημερινό, να σταματήσει νέες πετρελαϊκές και εξορυκτικές παραχωρήσεις σε περιοχές όπου δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τα τοπικά έθνη αυτόχθονων. Όμως, όπως ισχυρίστηκε η αγωγή, οι Γαοράνι δεν είχαν ενημερωθεί σωστά.

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ: Ανακοίνωση για τις τραγικές απώλειες και τις καταστροφές στη Χαλκιδική
Το ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας (10/7/2019), στην Χαλκιδική.

Δυστυχώς κάθε τραγικό συμβάν αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες κράτους και κυβερνήσεων και ανοίγει συζητήσεις για θέματα αντιμετώπισης των έκτακτων καιρικών φαινομένων, αυθαίρετων κατασκευών, ελέγχων, διευθέτησης ρεμάτων, πολεοδομικής Νομοθεσίας, κατασκευής υποδομών κ.λπ.

Επίσης πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή επιβάλει, πλέον, την προσαρμογή των δεδομένων σε όλους τους τομείς για να σταματήσουμε να θρηνούμε, θύματα.

Χωρίς να υποβαθμίζουμε την ισχύ των καιρικών φαινομένων, με μια πρώτη εκτίμηση, θεωρούμε ότι οι βασικότεροι παράγοντες που είναι «συνεργοί» στο τραγικό συμβάν είναι τα χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με την υποστελέχωση των υπηρεσιών, τη δαιδαλώδη και συνεχώς τροποποιούμενη νομοθεσία, την υποβάθμιση του ρόλου του μηχανικού, την αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων διαφορετικών φορέων, τη δυνατότητα παραγραφής προστίμων πολεοδομικών παραβάσεων, τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις υπηρεσιών χωρίς κανένα κριτήριο (που έχουν οδηγήσει την χώρα και την δημόσια διοίκηση σε χαώδη κατάσταση), την ανεξέλεγκτη χορήγηση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα (χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο) κ.ά.

Ευθύνες υπάρχουν κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης / εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα ασφαλείας των κατασκευών, προστασίας από φυσικές καταστροφές και της περιβαλλοντικής κρίσης που διανύουμε, στις εγκληματικές ανθρώπινες παρεμβάσεις στην φύση και στις διοικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίες λειτουργούν τις περισσότερες φορές, έτσι ώστε να έχουν το λιγότερο πολιτικό κόστος και με «ανταποδοτικό» χαρακτήρα.

Κύριος στόχος πρέπει να είναι, η αυτοματοποίηση μεθόδων ώστε να υπάρχει επαρκής έλεγχος και πρόληψη εκ μέρους του Δημόσιου Τομέα. Αναγκαία είναι η επίτευξη ομοιογένειας και ο εκσυγχρονισμός όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων, όλου του δημόσιου τομέα ο οποίος αυτή την στιγμή υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα τις ατελείωτες καθυστερήσεις, την δίκαια αγανάκτηση των πολιτών και τελικά την μη παραγωγή έργου προς κοινωνικό όφελος.

Επίσης, επιβάλλεται η έντονη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α & Β βαθμού) όσο αφορά στην πρόληψη, έλεγχο και ενέργειες σε θέματα Πολιτικής Προστασίας αλλά και ελέγχου αυθαίρετης δόμησης και εν γένει εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλο το δομημένο περιβάλλον, κάτι που προϋποθέτει ενισχυμένες δημόσιες υπηρεσίες.

Καλούμε την πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα, ώστε να γίνει αποκατάσταση όλων των ζημιών και να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Επίσης, ζητάμε την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών, με Μηχανικούς και την παροχή κατάλληλων εργαλείων ώστε να υπάρχει επαρκής έλεγχος και πρόληψη εκ μέρους του Δημόσιου Τομέα.

Για το Δ.Σ.

Η πλειοψηφούσα

  1. Κριστίνα Ηλέκτρα Μακνέα

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

ΝΔ- ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ βάφτισαν "Εθνικό" καύσιμο τις εισαγωγές ρεύματος!Πασοκ - ΝΔ - Σύριζα έκαναν όλοι μαζί ΤΟ θαύμα: "εθνικό" καύσιμο οι εισαγωγές ρεύματος!
Στις αρχές του μήνα είδαμε τα στοιχεία παραγωγής ηλεκτρισμού του Απριλίου και του 1ου 4μήνου 2019. Ο φετινός Απρίλης είχε ελάχιστα νερά στα υδροηλεκτρικά, μόνο 176GWh και 4%, έναντι 627GWh και 17% την προηγούμενη χρονιά, αποδεικνύοντας άλλη μια φορά πως η αξιοπιστία των ΑΠΕ είναι εντελώς συζητήσιμη. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τα Φ/Β, η "παραγωγή στο δίκτυο" τον Απρίλη 2019 ήταν 455GWh, αλλά ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 492GWh, 8% περισσότερο.

Κι έπειτα, ήλθε ο Μάιος 2019. Το τελευταίο Μηνιαίο Δελτίο Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ είναιεντελώς αποκαλυπτικό του τεράστιου μπάχαλου που έχουν προκαλέσει Πασοκ - ΝΔ - Σύριζα, όλοι μαζί από κοινού, στην ηλεκτροπαραγωγή και στην οικονομία και φαίνεται χαρακτηριστικά στο πιο πάνω διάγραμμα: νέο "εθνικό" καύσιμο, με 26% και 1.014GWh οι εισαγωγές έτοιμου ρεύματος, στη 2η θέση το 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο με 24% και 946GWh, ενώ είμαστε χρεοκοπημένοι κατορθώσαμε να εισάγουμε πλέον το 50% του ηλεκτρισμού μας! Κι αυτοί που προκάλεσαν ΤΟ μπάχαλο, όχι μόνο ζητούν ξανά στις 7 Ιουλίου την ψήφο μας, αλλά δεν ντρέπονται και να λένε πως μετά απ' αυτούς είναι το χάος! Όταν αυτοί είναι ΤΟ χάος! 

Φυσικά η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, αποτελεί μέρος προδιαγεγραμμένου σχεδίου που εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια και υπηρετείται πιστά κι απ' τα τρία κόμματα που μας κυβέρνησαν και είτε μας χρεοκόπησαν είτε διαχειρίζονται τη χρεοκοπία:

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Ο πλανήτης εκπέμπει SOS αύριο θα είναι πολύ αργά


ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019, 11-14/ 7/2019, ΑΘΗΝΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ;

Ομιλητές/τριες : Ελένη Πορτάλιου, Λέανδρος Μπόλαρης, Ορέστης Ηλίας


Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS
ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ !Εισήγηση : Ελένη Πορτάλιου
μέλος περιβαλλοντικών κινημάτων


Η χθεσινή δραματική καταστροφή στη Χαλκιδική, που άφησε πίσω της 7 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, ήρθε να ταράξει την πολιτική και κοινωνική αμεριμνησία για τη ραγδαία καταστροφή του κλίματος και τις ανεπίστρεπτες επιπτώσεις στην επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών.
Μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι η διεθνής ερευνήτρια και πανεπιστημιακός Νατάσσα Ρωμανού δήλωσε : «Λόγω της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουν τετραπλασιαστεί οι πλημμύρες και έχουν διπλασιαστεί οι καύσωνες, οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές και οι καταιγίδες ενώ στην Αττική, την περισσότερο πυρόπληκτη περιφέρεια της χώρας, έχει καεί το 40% του δασικού πλούτου της. Η θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,3 βαθμούς σε σχέση με 50 χρόνια πριν ενώ τα πιο θερμά χρόνια ήταν από το 2011 και μετά».
Στην Ελλάδα τα κύρια μέτωπα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή είναι. Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων, η διαχείριση των απορριμμάτων και οι καταστροφές των δασών και των πράσινων χώρων. Τα υπαρκτά σήμερα κινήματα σ’ αυτούς τους τομείς πρέπει να ενισχυθούν.
Με στόχο την κατανόηση και τις δυνατότητες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής θα οργανώσω την τοποθέτησή μου σε τρία σημεία.


Σημείο 1
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Το 2015 στη Διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα, παρουσία διεθνών κινημάτων και οργανώσεων με αντικείμενο τη σωτηρία του πλανήτη και με μεγάλη συμβολή της LCR στην υποστήριξη της λαϊκής διαμαρτυρίας, τέθηκαν ως όριο περαιτέρω αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη οι 2 oC για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Αποδείχθηκε πολύ σύντομα ότι οι 2 oC έπρεπε να μειωθούν περαιτέρω. Άλλωστε, όχι μόνο ο Τραμπ, εκπρόσωπος των πετρελαϊκών λόμπυ, δεν υπέγραψε τη συμφωνία αλλά και δεν υπήρξαν ουσιώδεις παγκόσμιας εμβέλειας ρυθμίσεις και μέτρα ανάσχεσης της ραγδαία επερχόμενης καταστροφής του κλίματος.
Το 2018 επανήλθε το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ (International Panel on Climate Change - IPCC). Σύμφωνα με την απόφασή του, που εγκρίθηκε από 195 κράτη - μέλη, θα προκληθεί μη αναστρέψιμη απώλεια της φύσης αν η αύξηση της θερμοκρασίας υπερβεί τον 1,5 Co σε σχέση με τα προβιομηχανικά όρια. Ελάχιστα χρόνια είναι η προθεσμία που θέτει το τελεσίγραφο του ΟΗΕ για ν’ ανακοπεί η υπαρξιακή απειλή για τον πλανήτη, εφόσον βέβαια ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ανάσχεσης !
Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες της υπερθέρμανσης του πλανήτη : 1. Η γενικευμένη χρήση των ορυκτών καυσίμων που ενοχοποιούνται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 2. Η υπερχειλίζουσα αστικοποίηση της γης που επιταχύνθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση και στην οποία σήμερα προστίθεται η ιλιγγιώδης αστικοποίηση της Κίνας. Τα δάση απομειώνονται δραματικά παγκόσμια και η γη κυριολεκτικά δεν μπορεί να αναπνεύσει. 35% των μαγκρόβιων δασών έχει ήδη εξαφανιστεί και ορισμένες χώρες έχουν ήδη απολέσει το 80% της επικάλυψής τους.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Απλοποίηση διαδικασιών. Ως Υφυπουργός θα παραλαμβάνει τις μελέτες κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κοίτα να δεις που απλοποιούνται τόσο πολύ οι διαδικασίες έγκρισης για το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και δε θα καθυστερήσει καθόλου, αφού ο κ. Οικονόμου που έχει αναλάβει από πέρυσι τη μελέτη, θα μπορεί να την εγκρίνει τώρα που έγινε υφυπουργός, μόνος του!


ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ Η ΣΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

του Θοδωρή Καραουλάνη

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Ρένας Κλαμπατσέα προχωρά επιτέλους με απευθείας ανάθεση (αλλά μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης) η μελέτη με τίτλο«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό».

Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας για την υιοθέτηση, επιτέλους, νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Είχε προηγηθεί η ανάθεση της μελέτης «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ Τουρισμού)» με την υπογραφή σύμβασης στις αρχές Ιουνίου με την ένωση οικονομικών φορέων: Οικονόμου Δημήτριος, Τσακίρης Στυλιανός, Κοτζαμπόπουλος Αλέξανδρος και «Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και συνεργάτες Ο.Ε., μελέτες για το περιβάλλον». Η πρώτη φάση του έργου της ομάδας που εκπονεί το ΕΧΠ Τουρισμού πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβρη, μετά από παράταση που πήρε, και ακολούθως να προχωρήσει στο 20 στάδιο και παράλληλα να προχωρήσει και η διαδικασία της ΣΜΠΕ, την οποία το ΥΠΕΝ αποφάσισε να δώσει ως ξεχωριστό έργο (σε άλλες περιπτώσεις τα δύο αυτά κείμενα δίνονταν, ως έργο, μαζί).

Θυμίζουμε ότι η χώρα μας στερείται παντελώς, εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, ενός ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον Τουρισμό (σε αντίθεση με άλλους τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΑΠΕ κλπ των οποίων τα ΕΧΠ βρίσκονται εν ισχύ και επίκειται η αναθεώρησή τους) διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε για διαδικαστικούς λόγους (χωρίς να μπει στην ουσία του περιεχομένου) το τελευταίο ΕΧΠ Τουρισμού που ενέκρινε η κυβέρνηση το 2014, ενώ λίγο αργότερα το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε για άλλους λόγους, ουσίας, και το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού του 2009 (που ήταν η πρώτη φορά που θεσμοθετήθηκε). Με βάση τις σχετικές αναφορές του ΣτΕ, στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την έγκριση νέου ΕΧΠ, η διοίκηση θα προχωρά με βάση τις προβλέψεις των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (τα οποία όμως έχουν εκπονηθεί με παραδοχές όσα αναφέρονταν στο ΕΧΠ που ακυρώθηκε). Για να μην σας μπερδεύουμε: η χώρα μας δεν έχει σήμερα ειδικές διατάξεις για το πού, τι μεγέθους και πόσα ξενοδοχεία, μονάδες και τουριστικές δραστηριότητες επιτρέπονται ή απαγορεύονται αλλά μόνο ειδικές προβλέψεις ανά Περιφέρεια. Σημειώνουμε ότι τη γρήγορη θεσμοθέτηση νέου ΕΧΠ Τουρισμού ζητούν μετ’ επιτάσεως όλοι οι οικονομικοί και θεσμικοί φορείς της αγοράς (ΣΕΤΕ, ΣΕΒ, ΤΕΕ, κλπ).

Η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό» συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (19.302,13 €), πλέον ΦΠΑ, (δηλαδή συνολικά περίπου 24.000 ευρώ) ανατίθεται στην εταιρεία Ι.ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα. Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης επί αυτής, στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στην οποία υποβάλλονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 (Β’ 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (…)».

Μηταράκης: Η μεγάλη αλλαγή στο ασφαλιστικό θα είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στις επικουρικές


Η κεφαλαιοποίηση των εισφορών είναι το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Κανείς δε λέει βέβαια κουβέντα για το τι θα γίνει με τις ήδη πληρωμένες εισφορές"Η ψηφιακή μεταμόρφωση της χώρας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, ένας στόχος που, όταν επιτευχθεί τελικά, αφενός μεν θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών αφετέρου δε θα αποτελέσει ένα μέτρο εξοικονόμησης πόρων για τη Γενική Κυβέρνηση" δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8.

Έτσι, όπως είπε, θα εξοικονομηθούν χρήματα για φοροαπαλλαγές, αλλά και για άλλους τομείς πρώτης προτεραιότητας, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, κ.λπ.


Στο ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, ο κ. Μηταράκης τόνισε πως δεν υπάρχει το ακριβές νούμερο από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), αλλά αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, υψηλά στην ατζέντα είναι το ζήτημα με τις συντάξεις χηρείας, όπου πρέπει να εφαρμοστούν οι αλλαγές που έχουν γίνει στο νομοθετικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του OPEN για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης όσον αφορά το ασφαλιστικό, το μέλλον των συντάξεων, καθώς και τα ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν από το μεταναστευτικό.

Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι η μεγάλη αλλαγή στο ασφαλιστικό θα γίνει στις επικουρικές συντάξεις, καθώς θα γίνει κεφαλαιοποιητικό, δηλαδή τα χρήματα των ασφαλισμένων θα βρίσκονται στο δικό τους λογαριασμό. "Αυτό, σε συνδυασμό με την κύρια σύνταξη, θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους συνταξιούχους και αισιοδοξία στους σημερινούς νέους για περισσότερη ισορροπία στον ασφαλιστικό τους κουμπαρά, ανεξαρτήτως των δημοσιονομικών της χώρας" υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο κ. Μηταράκης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μείωσης συντάξεων, ενώ σημείωσε ότι η νέα κυβέρνηση ευελπιστεί πως με τη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας θα μπορεί να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα και μία αύξηση στις συντάξεις.

Κλείνοντας, ο κ. Μηταράκης επανέλαβε την εξαγγελία του πρωθυπουργού για 25% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όπως ανέφερε, αυτό συνεπάγεται αύξηση στο εισόδημα των εργαζομένων και μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το μεταναστευτικό, ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι το θέμα του μεταναστευτικού, αλλά και το σωφρονιστικό σύστημα, "για εμάς είναι ζητήματα ασφάλειας". "Για την κυβέρνηση, η ασφάλεια των πολιτών είναι πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας" συμπλήρωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά με τη συγκρότηση του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Σχετικά με τη συγκρότηση του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Η συγκρότηση του νέου ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ μετά το 18ο Συνέδριο συνέπεσε (όχι με δική μας επιλογή) με την πρώτη ημέρα παραλαβής της νέας κυβέρνησης.
Ελπίζουμε ότι η σύμπτωση αυτή δεν έχει σχέση με τις συμπορεύσεις που ακολούθησαν.
Το 18ο Συνέδριο και τα αποτελέσματά του ήρθαν ως επιστέγασμα της δουλειάς του προηγούμενου ΔΣ, γεγονός που αποδεικνύεται από:
  • την πρωτοφανή αύξηση συμμετοχής των εκλεγμένων αντιπροσώπων σε πανελλαδικό επίπεδο ως αποτέλεσμα της μαζικής συμμετοχής παλαιών και νέων μελών στις εκλογές των πρωτοβάθμιων Ενώσεων (από 88 εκλεγμένοι σύνεδροι στο 16ο συνέδριο σε 179 σύνεδροι στο 18ο συνέδριο δηλ. μία αύξηση κατά 100% των εκλεγμένων αντιπροσώπων),
  • την σχεδόν καθολική αποδοχή των εκλεγμένων αντιπροσώπων σχετικά με τη λειτουργία του προηγούμενου ΔΣ και του συγκεκριμένου Προεδρείου (94% έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού),
  • την εκλογική στάση των 79 συνέδρων στους 175 οι οποίοι έδωσαν στην παράταξή μας (Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση) την πρώτη θέση με ποσοστό 45% και 7 έδρες στις 15 στο ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.
Θυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα στις εκλογές για το 15μελές ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι:
Η Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση (με ένωση 2 ιστορικών παρατάξεων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ της Αγωνιστικής Συνεργασίας και της συσπείρωσης αριστερών μηχανικών, την παρουσία των πλειοψηφουσών παρατάξεων από Αττική και από Κεντρική Μακεδονία αλλά και με ένα άνοιγμα προς συναδέλφους από διάφορους χώρους) πήρε 7 έδρες, η ΔΚΜ1 πήρε 3 έδρες, η ΔΚΜ2 πήρε 1 έδρα, η ΕΔΑΚ πήρε 2 έδρες, η Περιφερειακή Συνεργασία πήρε 1 έδρα και η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα πήρε 1 έδρα.
Εκτιμώντας τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, η πρόταση που εισηγήθηκε αρχικά η παράταξή μας ήταν, να παραμείνει η σύνθεση του προεδρείου ίδια με την προηγούμενη για τους παρακάτω λόγους:
  • Αποδείχτηκε στην πράξη ότι είχε επιτυχία ο τρόπος λειτουργίας του προηγούμενου ΔΣ, με παρουσία όλων των παρατάξεων (αντιπροσωπευτικό).
  • Η αρχής της αναλογικότητας των αποτελεσμάτων των εκλογών πρέπει να χαρακτηρίζει τη νέα σύνθεση του ΔΣ. Επομένως η παράταξή μας ως η Πρώτη (με μεγάλη διαφορά) παράταξη (με 7 από τις 15 έδρες και ποσοστό 45% δικαιούται 2 έδρες στο Προεδρείο (όπως ακριβώς στο προηγούμενο ΔΣ),
  • η θέση του Προέδρου καταλαμβάνεται από τον πρώτο σε σειρά εκλογής (Πετρόπουλο Δημήτρη) και του Αντιπροέδρου από τον δεύτερο σε σειρά εκλογής (Μακνέα Κριστίνα), ώστε να μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν χρειαστεί, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσής μας
  • η θέση του Αντιπροέδρου, στο προηγούμενο ΔΣ, εκπροσωπήθηκε επάξια από την Μακνέα Κριστίνα, η οποία εκπροσωπούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη Ένωση και Περιφέρεια της Ελλάδας, αυτή της Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρουσία, η ανιδιοτελής πρόσφορά και το έργο της Κριστίνας Μακνέας ήταν καταλυτικά στοιχεία για την αναβάθμιση και ταυτόχρονα την συσπείρωση του κλάδου μας
Δυστυχώς η απολύτως λογική και άκρως τεκμηριωμένη αυτή πρότασή μας συνάντησε την άρνηση των υπολοίπων παρατάξεων. Η (ενωμένη πλέον) ΔΚΜ και η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα έβαλαν ως προϋπόθεση την αποδοχή της από όλους, στηρίζοντας εμμέσως (πλην σαφώς) την επιμονή της ΕΔΑΚ και της Περιφερειακής Συνεργασίας να διεκδικήσουν αναβαθμισμένη παρουσία στο νέο ΔΣ καταλαμβάνοντας τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Ταμεία αντίστοιχα.
Μετά την άρνηση αυτή, η Παράταξή μας επανήλθε με συμβιβαστική πρόταση διαμοιρασμού της θητείας του Αντιπροέδρου μεταξύ των δύο υποψηφίων, της Κριστίνας Μακνέας και της Πλουμίτσας Τριανταφυλοπούλου (με όποια μάλιστα σειρά το επιθυμούν), η οποία μετά από διαβουλεύσεις δυστυχώς απορρίφθηκε επίσης από την ΕΔΑΚ. Ο κίνδυνος να αναβληθεί η συγκρότηση προεδρείου για το φθινόπωρο, να χρεωθεί η Ομοσπονδία με επιπλέον έξοδα και να μην υπάρχει εκλεγμένο προεδρείο για να δουλέψει, ήταν ορατός καθώς δεν υπήρξε διάθεση για αντίστοιχες υποχωρήσεις και από τις υπόλοιπες πλευρές.

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Τεχνικός σύμβουλος για το Ελληνικό αναλαμβάνει ο πρόεδρος του TEE, Γιώργος Στασινός

Πρωτοφανής υποβάθμιση του κύρους του ΤΕΕ δια του Προέδρου του, αναλαμβάνοντας το ρόλο διεκπεραιωτή των συμφερόντων των επενδυτών.
Το ίδιο το ΤΕΕ πριν από πέντε χρόνια τεκμηριωμένα αποδομούσε το τίμημα της επένδυσης...

Τεχνικό Επιμελητήριο: €3 δισ. η πραγματική αξία του Ελληνικού

Τι Ελληνικό, τι Βραχάτι Κορινθίας. Ίδιες φαίνεται ότι είναι για το ελληνικό δημόσιο οι αξίες ενός οικοπέδου στην περιοχή «φιλέτο» του πρώην αεροδρομίου και αντίστοιχης έκτασης στην παραθαλάσσια κωμόπολη της Κορινθίας.
ΤΕΕ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ (ΜΠΕΑ)

Τεχνικός σύμβουλος για το Ελληνικό αναλαμβάνει ο πρόεδρος του TEE, Γιώργος ΣτασινόςΟ υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό. Στη συνάντηση παρέστη και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης και μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι αναθέτει στον κ. Στασινό καθήκοντα τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο υπουργός δήλωσε: «Όπως έχουμε τονίσει με κάθε ευκαιρία, η εμβληματική επένδυση του Ελληνικού θα προχωρήσει άμεσα. Θέλουμε να δώσουμε με το σημαντικό αυτό έργο, ξεκάθαρο μήνυμα ότι στην Ελλάδα γίνονται επενδύσεις και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Προχωρούμε με συγκεκριμένες κινήσεις στην επίλυση όλων των προβλημάτων. Στην προσπάθεια αυτή, είναι όχι μόνο χρήσιμη, αλλά απαραίτητη η συμμετοχή του ΤΕΕ και του προέδρου, κ. Στασινού, προκειμένου οι επιλογές που θα γίνουν να έχουν και την κατάλληλη επιστημονική τεκμηρίωση. Η νέα κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς διότι, όπως έχουμε τονίσει, οι στόχοι για την ανάπτυξη της χώρας πιστεύουμε ότι είναι κοινοί και οφείλουμε να ενώσουμε σε αυτόν τον αγώνα όσο το δυνατόν περισσότερους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Στασινός είπε: «Προσπαθούμε με συνέπεια να ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια, κάθε κυβέρνησης, που συμβάλλει στην πραγματική ανάπτυξη, δημιουργεί δουλειές και εισόδημα. Η επένδυση στο Ελληνικό είναι ένα σύνθετο τεχνικό σχέδιο που οφείλουμε να προωθήσουμε με τεχνική επάρκεια και επιστημονική πληρότητα. Για μια ανάπλαση που έχει αργήσει πολύ, με περιβαλλοντικό όφελος για όλη την Αττική. Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στις καλύτερες δυνατές λύσεις, ώστε να επισπευστεί η προώθηση όλων των ζητημάτων, σε κάθε επίπεδο».

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Μη Μισθωτών ΑσφαλισμένωνΣας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. 
Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 30.8.2019.


ΕΦΚΑ: Οδηγίες εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 


Αναλυτικές οδηγίες για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2018 για διαφορετικές κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων με παράλληλη απασχόληση δίνει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πληροφορίες για τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί και τη μηχανογραφική τους απεικόνιση στην ιστοσελίδα του οργανισμού και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών».

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες αφορούν τις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων: α) αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι έχουν και παράλληλη δραστηριότητα ως μισθωτοί, β) υγειονομικούς που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), γ) εταίρους και διαχειριστές πολυπρόσωπων ΙΚΕ. Επισημαίνεται ότι όσοι ασφαλισμένοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των εισφορών του έτους 2018, θα πρέπει να το αποπληρώσουν σε πέντε μηνιαίες δόσεις και η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30 Αυγούστου του 2019. Στις περιπτώσεις που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο μεγαλύτερο από 50 ευρώ, αυτό μπορεί να συμψηφιστεί με τις επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Χθες, η διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. Ήδη, τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 30.8.2019.

Χρονοδιάγραμμα διαχείρισης 

Για τη διαχείριση του αποτελέσματος εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του 2018, κατά περίπτωση, ισχύουν τα εξής: 

Όταν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01 ευρώ, αυτό το ποσό μπορεί να συμψηφιστεί με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης -δήλωσης συμψηφισμού έως 30.08.2019, στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ με την ένδειξη: (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης / Εκκαθάριση έτους 2018). 

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχουν δηλώσει αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

Προσοχή! Χρεωστικό υπόλοιπο εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως 30.08.2019. Για τη βεβαίωση του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης στο ΚΕΑΟ και την ενδεχόμενη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες του ΕΦΚΑ. 

Έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φονικό μπουρίνι στη Χαλκιδική. Έρευνες για αγνοούμενο ψαρά (βίντεο, φωτογραφίες)

Σφοδρή κακοκαιρία με έξι νεκρούς (ανάμεσά τους ένα δίχρονο αγοράκι) και περίπου 700τραυματίες στη Χαλκιδική. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Χαλκιδική. Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές – στην περιοχή μεταβαίνει με εντολή του Πρωθυπουργού κυβερνητικό κλιμάκιο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κρατήσουν έως τις 6 το πρωί. Μετά τον καύσωνα και τους 42 βαθμούς άρχισαν οι βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα ενώ πέφτει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα.

Στους έξι ανήλθαν οι νεκροί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις προηγούμενες ώρες τη Χαλκιδική, ενώ όπως έγινε γνωστό μεταξύ των νεκρών είναι και ένα ανήλικο αγόρι. Όπως επιβεβαίωσε η Πυροσβεστική, πρόκειται για 8χρονο παιδί από τη Ρουμανία, που βρισκόταν στην ταβέρνα στα Νέα Πλάγια όπου έπεσε το στέγαστρο, καταπλακώνοντας θαμώνες του καταστήματος. Εκεί τραυματίστηκε επίσης θανάσιμα μια 54χρονη, επίσης από τη Ρουμανία, Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί από την Πυροσβεστική εάν τα δύο θύματα είχαν συγγένεια.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στοίχισαν επίσης τη ζωή σε ζευγάρι ηλικιωμένων από την Τσεχία, που παραθέριζαν με τροχόσπιτο στη Σωζόπολη και το όχημά τους φαίνεται να ανατράπηκε από τους σφοδρούς ανέμους. Μαζί τους παραθέριζε ο γιος τους που τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, καθώς και ο εγγονός τους, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι 18 ετών, είναι καλά στην υγεία του αλλά έχει υποστεί σοκ.

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Φορτώνουν σε τεχνικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων τις ευθύνες για όλες τις κακοδαιμονίες χρόνων και χρόνων


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. Συγγρού 80-88, ΤΚ:11741 Αθήνα
https:// syllogospatt.wordpress.com
τηλ. προέδρου: 6932442294
τηλ. γραμματέα: 6972820724


Αθήνα 8- 7 -2019
Αρ. Πρωτ.: 162
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΗ 2019, από ώρα 11.00 – λήξη ωραρίου
Συγκέντρωση στις 11.30 πμ έξω από το κτίριο 9 της πρώην Σχολής Ευελπίδων
Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας, αλλά και την αγανάκτησή μας για την ποινική ευθύνη που φορτώνεται σε συναδέλφους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για τις πλημμύρες του 2017 στη Μάνδρα.
Φορτώνουν σε τεχνικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων τις ευθύνες για όλες τις κακοδαιμονίες χρόνων και χρόνων, για τα αποτελέσματα των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων και όλων των Τοπικών Αρχών (Νομαρχιών, Περιφερειαρχών, Δήμων).
Καλούν συναδέλφους μας να απολογηθούν ως κατηγορούμενοι στην ανακρίτρια του 7ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών, στις 11 και 12 Ιούλη 2019.
Οι ευθύνες για τους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας στην Δυτική Αττική, οι ευθύνες για τις καταστραμμένες περιουσίες δεν μπορεί ούτε να κρύβονται ούτε να μεταβιβάζονται, γιατί απορρέουν από προδιαγεγραμμένα εγκλήματα.
Χρόνια τώρα κυβερνήσεις, Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές υποτιμούν τα μέτρα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης και «φορτώνουν» όλα τα δεινά στα λεγόμενα «ακραία» καιρικά και γεωλογικά φαινόμενα. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι έτσι και θρηνούμε ανθρώπινες ζωές και υλικές ζημιές.
Ως Σύλλογος έχουμε καταθέσει αιτήματα και έχουμε στηρίξει αναφορές και διαμαρτυρίες συναδέλφων μας – τεχνικών υπαλλήλων για την τραγική υποστελέχωση που υπάρχει στις Τεχνικές υπηρεσίες, για τον τεράστιο όγκο δουλειάς που έχουν να υλοποιήσουν, για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας από τον ελλειπή εξοπλισμό, την απαρχαιωμένη νομοθεσία κλπ.
Ελάχιστοι υπάλληλοι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα καλούνται να εκτελέσουν μια πληθώρα αρμοδιοτήτων, που αντικειμενικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες και ολοκληρωμένα. Τι να προλάβουν;

Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ για τις εκλογές του 2016Συναδέλφισες –οι,

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εξάντλησε κάθε καλόπιστη προσέγγιση από τη μεριά των εργαζομένων ώστε να καταβληθούν αυτά που οφείλει το ΤΕΕ στους εργαζόμενους για τις εκλογές του 2016.

Προθεσμίες επί προθεσμιών που μας ζητήθηκαν από το ΤΕΕ, για να καταβάλλει τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους παρήλθαν άπρακτες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΕ

Όλοι στην Αθήνα και στα Περιφερειακά Τμήματα στη στάση εργασίας 
την Πέμπτη 11 Ιουλίου από την έναρξη του ωραρίου έως 12 μμ

Συγκέντρωση έξω από στο Κεντρικό ΤΕΕ στις 10 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΟ 2016

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν σε πολυήμερες και επίπονες εργασίες, εκτός ωραρίου και εκτός των υπερεσιακών τους καθηκόντων για τις εκλογές του ΤΕΕ το 2016, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 3 χρόνια.

Επανειλημμένες συναντήσεις του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό, δεν έφεραν αποτέλεσμα ενώ οι δεσμεύσεις του για την πληρωμή των δεδουλευμένων δεν υλοποιήθηκαν.

Αυτό συνιστά, πέρα από τα άλλα, και απαξίωση του συλλογικού οργάνου των εργαζομένων.

Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι καλούμαστε και πάλι να εργαστούμε το ίδιο σκληρά για τις ερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ το Φθινόπωρο του 2019. Ήδη εργαζόμενοι στο ΤΕΕ δέχονται πιέσεις, εντολές, ή υποσχέσεις ακόμη και από εξϋπηρεσιακούς παράγοντες να κάνουν την ίδια δουλειά όπως στις εκλογές του ΤΕΕ το 2016 για την οποία όμως δεν έχουν πληρωθεί.

Απευθυνόμαστε στη Διοικούσα του ΤΕΕ, στις Παρατάξεις του ΤΕΕ που πήραν μέρος στις εκλογές του 2016 ή θα κατέβουν στις προσεχείς εκλογές, στα μέλη της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και στους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων και τους ζητάμε να πάρουν θέση στο ζήτημα των απλήρωτων εργαζόμενων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εργαζόμενους και Διοίκηση όταν θεμελιώδεις αρχές του Εργατικού Δικαίου δεν υφίστανται.

Μέχρι να λυθεί το ζήτημα της πληρωμής των δεδουλευμένων το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ αποφασίζει:

Να καλέσει τους εργαζόμενους σε αποχή από κάθε εργασία που αφορά στις εκλογές (επισκευή υπολογιστών, ψηφιακή υποστήριξη, διεκπεραίωση Προμηθειών, εργασία σε αποθήκες, διαλογή ψηφοδελτίων στις αποθήκες, έλεγχος μητρώου κλπ) είτε ζητηθεί εντός είτε περισσότερο εκτός ωραρίου.

Να καταγγείλει κάθε υπηρεσιακό ή εξωϋπηρεσιακό όργανο ή παράγοντα που θα προσπαθήσει με πιέσεις, εντολές, ή υποσχέσεις να αναγκάσει τους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι να δουλέψουν για τις εκλογές. Να καταγγείλει τις «διαρροές» για ανάθεση της εργασίας σε ιδιώτες σε περίπτωση άρνησης των απλήρωτων εργαζόμενων του ΤΕΕ.

Να καλέσει τους εργαζόμενους σε προειδοποιητική στάση εργασίας στο Κεντρικό ΤΕΕ και την Περιφέρεια την Πέμπτη 11 Ιουλίου από την αρχή του ωραρίου έως και τις 12μμ με συγκέντρωση των συναδέλφων της Αθήνας στην είσοδο του ΤΕΕ στις 10 πμ.

Να παρέμβει στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ την Τρίτη 2 Ιουλίου, για να ενημερώσει για το ζήτημα.

Να καλέσει τις Παρατάξεις του ΤΕΕ τους Συλλόγους και τα σωματεία των Μηχανικών την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, την ΕΜΔΥΔΑΣ την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ να πάρουν θέση πάνω στο θέμα.

συναδελφικά

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΤΕΕ
Μαρία Πέτρου


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 10-7-2019
Αρ. Πρωτ. :

Προς: Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
Κοιν. : 1. Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ
2. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα : Καθυστέρηση καταβολής δεδουλεμένων εργαζομένων ΤΕΕ

Συνάδελφε Πρόεδρε και μέλη της ΔΕ ΤΕΕ
Ως Ομοσπονδία γίναμε αποδέκτες από το Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ επιστολής για την καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων για τις εκλογές του ΤΕΕ 2016 στους υπαλλήλους του ΤΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονικά καλή συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ και ΕΜΔΥΔΑΣ, την αποδεδειγμένη ευαισθησία που έχετε για τα θέματα των εργαζομένων αλλά και ενόψει των επερχόμενων εκλογών του ΤΕΕ σας καλούμε να βοηθήσετε για την καλύτερη δυνατή επίλυση του δίκαιου αιτήματος των εργαζομένων του Επιμελητηρίου.