Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Ιδιώτες στον ΕΦΚΑ για τις συντάξεις


EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 20.04.2021, 12:19
Ιδιώτες στον ΕΦΚΑ για τις συντάξεις

Εάν δεν επικυρωθούν από τις υπηρεσίες του Ταμείου εντός 30 ημερών, θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί αυτόματα τα ποσά σύνταξης που προτείνουν οι πιστοποιημένοι ιδιώτες και η σύνταξη απονέμεται βάσει αυτών.

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη η τροπολογία για την επιτάχυνση απονομής συντάξεων (κύριων, επικουρικών και εφάπαξ) μέσω της σύμπραξης του ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είναι αυτές που θα υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης και θα εκδίδουν την πράξη απονομής της.

Για την εκτέλεση του έργου τους οι εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάριο επιμόρφωσης από τους οικείους συλλόγους τους και να πιστοποιηθούν: α) μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τουλάχιστον τριετή δικηγορία και β) μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου λογιστές-φοροτεχνικοί Α’ τάξης. Η ανάθεση στους δικηγόρους και λογιστές θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο ή τον δικαιοδόχο του ασφαλισμένου. Η ανάθεση θα γίνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 που απευθύνεται στον e-ΕΦΚΑ, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αναθέτοντος από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr.


Το τίμημα για την ανάθεση θα γίνεται από τον EΦΚΑ για κάθε επιμέρους πράξη. Οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης).

Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ πραγματοποιεί υποχρεωτικά κάθε μήνα τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των πράξεων απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν βάσει βεβαιώσεων πιστοποιημένων επαγγελματιών τον προηγούμενο μήνα.

Για την εκτέλεση του έργου τους οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούνται σε ηλεκτρονικά και έγχαρτα αρχεία του e-ΕΦΚΑ και έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τις βεβαιώσεις και, όταν απαιτείται, κάθε αναγκαίο στοιχείο στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες: α) διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και εκδίδουν σχετική βεβαίωση, β) διαπιστώνουν την ύπαρξη ή μη οφειλόμενων εισφορών του αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ασφαλισμένου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση ή υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση, γ) υπολογίζουν το οφειλόμενο ποσό για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου και εκδίδουν σχετική βεβαίωση, δ) συντάσσουν σχέδιο απόφασης προσωρινής σύνταξης, καθώς και οριστικής κύριας και επικουρικής σύνταξης, ε) εκδίδουν την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 (Α’ 1) και στ) συντάσσουν σχέδιο πράξης διακανονισμού οφειλών των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 61 ν. 3863/2010 (Α’ 115).

Η συνταξιοδοτική απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή του σχεδίου οριστικής απόφασης. Αν δεν εκδοθεί στην ανωτέρω προθεσμία θεωρείται ότι έχει εγκριθεί το σχέδιο και η σύνταξη απονέμεται βάσει αυτού, εφαρμοζομένων αναλογικώς των διατάξεων περί εκτέλεσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Οι ανεμογεννήτριες «γεννούν» βιομηχανία διώξεων

Κινητοποιήσεις των ντόπιων κατά της εγκατάστασης του αιολικού πάρκου ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 29.12.2019, 15:54
Οι ανεμογεννήτριες «γεννούν» βιομηχανία διώξεων

Η εταιρεία WRE ΕΛΛΑΣ που εγκατέστησε αιολικό πάρκο στα Κουλέντια Λακωνίας, στην περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέας, έχει καταθέσει σωρεία μηνύσεων και αγωγών εναντίον του δημάρχου και ολόκληρου του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, φυσικών προσώπων, της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών συλλόγων και δύο ραδιοφωνικών σταθμών, επειδή αντιτίθενται και καταθέτουν προσφυγές ακύρωσης της επένδυσής της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία προβαίνει σε ποινικές διώξεις και επιχειρεί τον εκφοβισμό κατοίκων και φορέων που, υπερασπιζόμενοι τον τόπο τους και την ποιότητα της ζωής τους, αντιδρούν σε κάποια επένδυση. Ομως το μπαράζ των μηνύσεων και των αγωγών προς κάθε κατεύθυνση από εταιρεία που εγκατέστησε αιολικό πάρκο στα Κουλέντια, στο ακρωτήριο του Μαλέα, δεν αποτελεί συνηθισμένη περίπτωση.

Στο στόχαστρο της εταιρείας μπήκαν ο δήμαρχος και ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας (συνολικά 27 άτομα), τουλάχιστον 10 φυσικά πρόσωπα (κάποια απ’ αυτά δύο φορές), η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών και Δικτύου Υψηλής Τάσης, ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μονεμβασίας/Χερσονήσου Μαλέα «ΑΡΤΕΜΙΣ», αλλά και δύο μέσα ενημέρωσης της Λακωνίας, ο «Mousikos Palmos 94,5 fm» και ο «FLY fm 89,7».

Οι… αξιόποινες πράξεις των προαναφερόμενων κατά της εταιρείας ήταν οι προσφυγές που κατέθεσαν στο ΣτΕ ώστε να ακυρωθεί η αδειοδότηση του αιολικού πάρκου, οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν και τα αιτήματα που κατέθεσαν προς τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα των έργων. Σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης, υπέπεσαν στο… έγκλημα να δώσουν τον λόγο σε πολίτες που εξέφρασαν την άποψή τους και τις αντιρρήσεις τους στο σχεδιαζόμενο έργο.

Να αποσυρθεί κάθε πρόταση για αστυνόμευση της Πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής ζωήςΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Η ψήφιση του Ν. 4777/2021 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργεί μείζονα ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης της πολιτικής και του νομοθετικού έργου που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ. Σειρά διατάξεων του εν λόγω νόμου αναδεικνύουν ότι η βασική στόχευση του νομοθετήματος σε καμία περίπτωση δεν ήταν η επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά κυρίως η αναίρεση θεμελιωδών δημοκρατικών κεκτημένων και ελευθεριών.
Η κυβέρνηση όχι απλώς δεν δίστασε να προχωρήσει εν τω μέσω πανδημίας, κι ενόσω τα πανεπιστήμια είναι κλειστά για περισσότερο από ένα χρόνο, στην ψήφιση ενός νομοσχεδίου που έχει καταγγελθεί από σχεδόν το σύνολο της πανεπιστημιακής και εν γένει εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά προχωρά και στην υλοποίησή του, διακηρύσσοντας την είσοδο αστυνομικών στα πανεπιστήμια στο άμεσο διάστημα.
Η θέσπιση ειδικού σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας, δηλαδή του σώματος ειδικών φρουρών Ο.Π.Π.Ι., αποτελεί κηλίδα για τις δημοκρατικές εγγυήσεις στη χώρα μας. Μοναδικός σκοπός της μόνιμης αστυνόμευσης των πανεπιστημίων είναι η επιτήρηση και καταστολή της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης του φοιτητικού κινήματος και συνολικά της ελεύθερης σκέψης και κριτικής σε κάθε είδους εξουσία, που αποτελεί την ουσία του πανεπιστημιακού ασύλου και δημοκρατική παράδοση στο χώρο της εκπαίδευσης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά.
Μετά την νομική κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, η κυβέρνηση προχωρά ακόμη παραπέρα θέτοντας το πανεπιστήμιο υπό τον έλεγχο ενός ξένου σώματος καταστολής, μέτρο που παραβιάζει ευθέως το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και τα θεμέλια της επιστημονικής και ακαδημαϊκής ελευθερίας, που οφείλει να παραμένει έξω από την εποπτεία και έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και ιδίως των σωμάτων ασφαλείας.
Τα επιχειρήματα περί δήθεν αναγκαιότητας καταπολέμησης της εγκληματικότητας στερούνται ελάχιστης σοβαρότητας, όταν είναι γνωστό τοις πάσι ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας και τέλεσης αδικημάτων εντός των πανεπιστημίων, και δη σοβαρών, είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Αντίθετα, είναι οι ακραία συντηρητικές ιδεολογικές εμμονές της κυβέρνησης που δημιουργούν μέγιστους κινδύνους, εφόσον τίθεται η ακαδημαϊκή, κοινωνική και πολιτική ζωή των φοιτητών, των πανεπιστημιακών, των εργαζόμενων και κάθε πολίτη που συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συζητήσεις εντός των Πανεπιστημίων υπό την επιτήρηση ενός σώματος καταστολής ειδικών φρουρών και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται ως προς τη δράση της ΕΛ.ΑΣ. το τελευταίο διάστημα. Είναι αδιανόητο σε μια περίοδο που η κοινωνία βοά για τα ακραία περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας σε βάρος διαδηλωτών και πολιτών, βασανισμών και παράνομων παρακολουθήσεων πολιτών, και ειδικά για την δράση ειδικών ομάδων αποτελούμενων από ανύπαρκτης εκπαίδευσης ειδικούς φρουρούς, τα ίδια αυτά σώματα, αντί να καταργηθούν και να τεθούν σε έλεγχο και λογοδοσία, να αναλαμβάνουν τη «φύλαξη» των νέων και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

Το Θέατρο Βράχων στα χέρια ιδιωτών

Το Θέατρο Βράχων στα χέρια ιδιωτών
17 Απρίλιος 2021


Μόλις εχθές έμαθα για μία πολύ σημαντική δικαστική απόφαση του εφετείου. Σύμφωνα με αυτήν η ευρύτερη περιοχή γύρω από την οδό Γρανικού στο Βύρωνα αποχαρακτηρίζεται και επιδικάζεται η ιδιοκτησία της υπέρ ιδιωτών.

Ουσιαστικά αφορά όλη την περιοχή του θεάτρου Βράχων με τις κοινόχρηστες δημοτικές χρήσεις και όλο τον λόφο Κοπανά -φυσικό σύνορο μεταξύ Βύρωνα και Αγίας Μαρίνας (Ηλιούπολης)- στον οποίο δεσπόζει και το πυροφυλάκιο του Βύρωνα.

Η περιοχή έως τώρα ήταν χαρακτηρισμένη δασική και αναδασωτέα, εντός της Β’ ζώνης Υμηττού. Υπέφερε από πολλές προσβολές και καταπατήσεις. Έχουν δοθεί από τη δεκαετία του 80 σημαντικοί αγώνες εναντίον εκκλησίας, εταιρειών και ιδιωτών για να παραμείνει δημόσιος δασικός χώρος.

Επί δημαρχίας Νικολαϊδη είχαν γίνει απόπειρες αναδάσωσης, όπου τα δεντράκια τα έβγαζαν νύχτα οι μπράβοι ιδιωτών που επιβουλεύονταν την περιοχή. Τα συμβόλαια που είχαν παρουσιαστεί τους δικαίωναν με βάσει τους νόμους χρησικτησίας από τουρκικού κράτους. Τη δεκαετία του 80 υπήρχε η φήμη πως ήταν πλαστά και είχαν εκδοθεί με τη βοήθεια αστυνομικών επί Χούντας. Αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ και ακόμη και αν ισχύει θα είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί πλέον.

Το κίνημα των κατοίκων τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80 είχε πετύχει κόντρα σε δικαστικές αποφάσεις της εποχής να διώξει την εταιρεία των νταμαριών και να επιβάλλει δημόσιες χρήσεις της γης σταματώντας την καταστροφή του δασικού περιβάλλοντος.

Μέρος της περιοχής εντάχθηκε στο natura 1999 και αποφάσεις του δασαρχείου και του ΣτΕ σταμάτησαν διάφορά έργα κατά περιόδους χαρακτηρίζοντας την φυσική συνέχεια του Υμηττού και δασική.

Κάλεσμα στη Γεν. Συνέλευση του ΣΜΤ, 25/4/2021

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 25 Απρίλη στις 11πμ, στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Ερμού 134, Θησείο- Μοναστηράκι, δείτε χάρτη εδώ) με τήρηση των μέτρων υγειονομικής προστασίας.

Να πάρουμε στα χέρια μας την υπόθεση του απεργιακού εορτασμού της Πρωτομαγιάς, την Πέμπτη 6 Μάη να αποφασίσουμε και να οργανώσουμε 24ωρη απεργία!

Ανάπτυξη και κλιμάκωση των αγώνων για να μην κατατεθεί το αντεργατικό τερατούργημα

Την Πέμπτη 22 Απρίλη καλούμε σε συλλαλητήριο ενάντια στο αντεργατικό αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο και συνολικά στην αντιλαϊκή πολιτική (Προπύλαια, 6 μ.μ.)

Έχει συμπληρωθεί ήδη ένας χρόνος από την εκδήλωση της πανδημίας και συντελείται μια σαρωτική επίθεση στα δικαιώματά μας, στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, που αφορούν την εργασία, τη δημόσια υγεία, την καθημερινότητα μας, την εκπαίδευση αλλά και τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες.

Γίνεται φανερό, με τραγικό τρόπο, πως η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ στον τομέα της υγείας έχει πλήρως αποτύχει και έχει οδηγήσει την πανδημία εκτός ελέγχου. Το ΕΣΥ βρίσκεται στο κόκκινο και παρά τα κυβερνητικά ασύστολα ψέματα, ασθενείς καταλήγουν χωρίς να έχουν λάβει την ιατρική φροντίδα, έξω από τις ΜΕΘ. Εδώ και μήνες, δε λήφθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αποσυμφόρηση των ΜΜΜ και των μεγάλων χώρων εργασίας, δεν επιτάχθηκαν ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές για να μη χάσουν από τα κέρδη τους οι έμποροι της υγείας, δεν έγιναν μαζικά τεστ στον πληθυσμό, δεν ενισχύθηκαν με προσωπικό και εξοπλισμό ούτε οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας ούτε τα νοσοκομεία.

Όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να αντιπαλέψουμε την εργοδοτική τρομοκρατία και την αξιοποίηση όλων των αντεργατικών μέτρων που πέρασαν στην πανδημία με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. Η εργοδοτική αυθαιρεσία απογειώθηκε με τους εξαναγκασμούς για παροχή εργασίας ενόσω ο εργαζόμενος/η είναι σε αναστολή, με την υποχρέωση προσέλευσης για εργασίας εργαζομένων με συμπτώματα, την παράνομη χρέωση αδειών, την καταστρατήγηση των ωραρίων των τηλεργαζόμενων κ.ά. Η κυβέρνηση της ΝΔ επιδόθηκε σε μια ασύλληπτη αστυνομική βία και καταστολή, σε πρόστιμα και απαγορεύσεις διαδηλώσεων με στόχο να φιμώσει όποιον αντιστέκεται. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, δίνει λεφτά στους τραπεζίτες, τους επιχειρηματικούς ομίλους, για εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ και την αστυνομία. Στην εκπαίδευση, ψήφισε τον αντιδραστικό νόμο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη, μέσω του οποίου ιδρύεται πανεπιστημιακή αστυνομία με πάνω από χίλια άτομα προσωπικό, κάμερες και face control ενώ θεσπίζεται νέο σύστημα εισαγωγής στις σχολές, που προσφέρει πελατεία στους κολεγιάρχες.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παροχή Επιστημονικής Συνδρομής

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 16-4-2021

Αρ. Πρωτ. :

Προς: Διοικητή 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Κοιν:1. Υπουργείο Υγείας

2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

3. ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

4.Διοικήτρια Γ.Α.Ο.Ν.Α «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»


Θέμα : “Παροχή Επιστημονικής Συνδρομής”
Κύριε Διοικητά

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές). Απευθυνόμαστε σε εσάς κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε σχετικά με την απόφαση σας(-αρ.πρ.6047/08.02.2021) να αναθέσετε πρόσθετα καθήκοντα “Παροχής Επιστημονικής Συνδρομής” σε συνάδελφο μας Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Άγιου Σάββα, Αγγελική Γεωργούλη ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ώστε να προβεί στη Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, Σχεδίων, Προϋπολογισμού και Διοικητικών Πράξεων έργων στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ και στην απάντηση της με αρ.πρ.4360/857/22-2-21 που σας επισυνάπτουμε.

Όπως θα πρέπει να γνωρίζεται, τα Νοσοκομεία της Αττικής, ειδικά την τρέχουσα περίοδο της Πανδημίας, λειτουργούν στα όρια τους και αυτό χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του συνόλου του προσωπικού τους. Ειδικά οι Τεχνικές Υπηρεσίες στενάζουν λόγω της έλλειψης προσωπικού και της παλαιότητας των υποδομών και του εξοπλισμού. Το προσωπικό εν μέσω συνεχούς έκθεσης στην Πανδημία έχει να διαχειρισθεί και την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των αναγκαίων υποδομών και ειδικά οι Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων συνοδεύονται από τεράστιες ευθύνες για τη λειτουργία τους.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να τους αναθέτετε πρόσθετα καθήκοντα άλλων Νοσοκομείων αντί να βρείτε τρόπους να στελεχωθούν όλα τα Νοσοκομεία της περιοχής ευθύνης σας με το απαιτούμενο προσωπικό, ειδικά Διπλωματούχων Μηχανικών ώστε να μελετήσουν και να επιβλέψουν τα απαιτούμενα έργα, να συντηρήσουν και να λειτουργήσουν τις αναγκαίες Υποδομές του Συστήματος Υγείας. Πολύ περισσότερο όταν πρόσφατα όπως ενημερωθήκαμε, λύθηκαν οι Συμβάσεις Εργασίας Επικουρικών Μηχανικών σε Νοσοκομεία της Αττικής.

Η Ομοσπονδία μας συναισθανόμενη τις ειδικές συνθήκες της Πανδημίας εξαίρεσε τον τομέα της υγείας από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις μας. Ας συναισθανθεί και η Διοίκηση τις ευθύνες τις οποίες καλείται να διαχειρισθεί το προσωπικό και ας ανακαλέσει την άδικη και επιβαρυντική απόφαση αυτή. Ας διεκδικήσουμε από κοινού τη στελέχωση όλων των απαιτούμενων θέσεων, ειδικά Τεχνικού Προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.

Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Η καντίνα που... έφαγε μια ολόκληρη παραλία

Απλωμένες στο βάθος εκατοντάδες ξαπλώστρες, στριμωγμένοι στην άκρη (αριστερά) όσοι θέλουν να βάλουν τη δική τους ομπρέλα. Δεξιά στην ένθετη φωτογρ. εργασίες σε εξέλιξη για τρίτη επέκταση του beach-bar ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 18.04.2021, 14:15
Η καντίνα που... έφαγε μια ολόκληρη παραλία

Μια απίστευτη ιστορία καταπάτησης δημόσιου χώρου και υπερχρέωσης του Δημοσίου εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια στην παραλία Πεύκο του Λαγονησίου, όπου μια επιχείρηση, που ξεκίνησε ως... τροχήλατη καντίνα, έχει εγκαταστήσει εκατοντάδες ομπρελοξαπλώστρες καταλαμβάνοντας όλο το εμβαδόν της παραλίας εκτός από μια μικροσκοπική γωνιά που μένει για τον κόσμο ● Ολα αυτά ενώ δεν πληρώνει καν!

Ηταν στραβός... ο γιαλός, τον έφαγε κι ο γάιδαρος. Το διαχρονικό καθεστώς της ασυδοσίας, των καταπατήσεων και της εκμετάλλευσης χωρίς όρια που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής γνωρίζει μια από τις πιο χαρακτηριστικές του εκφάνσεις στην παραλία Πεύκο, στο Λαγονήσι.

Επιχείρηση που ώς το 2012 είχε μια άδεια να λειτουργεί τροχήλατη καντίνα, κατάφερε σήμερα να έχει απλωθεί σε ολόκληρη την έκταση μέχρι εκεί που σκάει το κύμα, να έχει στήσει δύο τεράστιες σταθερές κατασκευές προετοιμασίας των προϊόντων beach-bar και να έχει απλώσει εκατοντάδες ομπρελοξαπλώστρες. Για όποιον θέλει να βάλει τη δική του ομπρέλα ή μια σκέτη πετσέτα έχουν μείνει ελάχιστα τετραγωνικά στα βράχια της στενής άκρης, ενώ περίοικοι που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση καταγγέλλουν ότι υπέστησαν τραμπουκισμούς και έχουν αλληλομηνυθεί με τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Το καλύτερο; Οπως αναφέρει ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, η επιχείρηση δεν πληρώνει για να εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο «φιλέτο» αφού δεν υπάρχει καν μισθωτήριο συμβόλαιο...

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Ελλάς, Ελλήνων Μεσιτών

 Ελλάς, Ελλήνων Μεσιτών

Στις 24 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, μια ημέρα πριν την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό η ελληνική βουλή με ψήφους 264 υπέρ επικύρωσε τη σύμβαση πώλησης για real estate εκμετάλλευση του τελευταίου σημαντικού κοινόχρηστου χώρου της Αθήνας στο παλαιό αεροδρόμιο του Eλληνικού. Η ημέρα ήταν ιστορική. Πρώην και νυν πρωθυπουργοί για πρώτη φορά ενωμένοι και αγκαλιασμένοι χαιρέτησαν με εθνική υπερηφάνεια το γεγονός.

Η εθνική ομοψυχία που επέδειξαν κατά την ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου αυτού τα τρία μεγάλα κόμματα της ελληνικής βουλής ( Ν.Δ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ) βάζοντας τις τελευταίες real estate νομοθετικές πινελιές για την κατασκευή προς επιχειρηματική εκμετάλλευση πολυτελών κατοικιών της ανώνυμης εταιρείας Lamda Development και ενός καζίνου της αμερικανικής εταιρείας Mohegan Gaming and Entertainment Company στον κοινόχρηστο αυτό χώρο ήταν στην πολιτική της διάσταση πρωτόγνωρη.

Όλες οι προσπάθειες χρόνια τώρα, περιβαλλοντικών οργανώσεων, αρχιτεκτόνων, πολιτών, δημάρχων, φορέων της περιοχής η δημόσια αυτή έκταση του παλιού αεροδρομίου να στεγάσει κοινωφελείς δημόσιας ωφέλειας δραστηριότητες, δημόσια πάρκα, δημοτικά πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και αποτελέσει πολιτιστικό πόλο αναφοράς και αναψυχής της πόλης έπεσαν στον κενό.

Ακόμα και η απλή ανέξοδη πρόταση να πουληθεί με προστιθέμενη πολεοδομική υπεραξία τμήμα της έκτασης και τα χρήματα να διατεθούν για να απαλλοτριωθούν οικοδομικά τετράγωνα και δημιουργηθούν πολλές μικρές κοινόχρηστες πλατείες στο πολεοδομικό ιστό της ταλαίπωρης πόλης θεωρήθηκε εξωπραγματική. Μια χρυσή ευκαιρία για την ανάπλαση και πολεοδομική αναδιοργάνωση της πόλης των Αθηνών χάθηκε. Η ελληνική βουλή επέλεξε την real estate γκλαμουριά με χαρτοπαικτική υπόκρουση. Το χρήμα νίκησε και πάλι.

Μια κοινόχρηστη έκταση της Αθήνας μεγαλύτερη και ομορφότερη του Central Park της Νέας Υόρκης, του Hyde Park του Λονδίνου, του Tivoli Gardens της Κοπεγχάγης παραδόθηκε στην real estate κερδοσκοπία.

Μας είπαν χωρίς ντροπή με την ψήφο τους αριστεροί και δεξιοί εκλεγμένοι μας ότι αν δεν πουλήσουμε εδώ και τώρα τους κοινόχρηστους μας χώρους, αν δεν μάθουμε πόσα χαρτιά έχει η τράπουλα του Μπλακ Τζακ δεν θα αναπτυχθούμε ποτέ.

Απάτη από τον eΕΦΚΑ εις βάρος των συνταξιούχων με τα πλασματικά έτη - Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματική η εισφορά αλληλεγγύης σε συνταξιούχους


Νέα απάτη από τον eΕΦΚΑ εις βάρος των συνταξιούχων
Γιώργος Κόκκινος
14.04.2021 | 6:00

Μειώνουν κι άλλο –προφανώς με εντολή της κυβέρνησης– τις ήδη κουτσουρεμένες συντάξεις υπολογίζοντας με παράτυπο τρόπο τα πλασματικά έτη.

Καλά κρατεί η εξαπάτηση των συνταξιούχων από τον eΕΦΚΑ, προφανώς κατ’ εντολήν της κυβέρνησης Μητσοτάκη διά του αρμόδιου υπουργού Κωστή Χατζηδάκη. Σαν να μην έφτανε η κοροϊδία με την επιστροφή των αναδρομικών, σαν να μην έφταναν οι αντισυνταγματικές διατάξεις περικοπής των συντάξεων του 2012 από τον Γιάννη Βρούτση, σαν να μην έφτανε ο λάθος υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων το 2016 από την κυβέρνηση Τσίπρα, τώρα μειώνουν τη σύνταξη υπολογίζοντας παράτυπα τα πλασματικά έτη!

Το ζήτημα είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια κυβερνητική κουλτούρα υφαρπαγής ποσών από τους συνταξιούχους και οι εκάστοτε κυβερνώντες, εκμεταλλευόμενοι το τεκμήριο νομιμότητας των αποφάσεων, μειώνουν παράνομα τις συντάξεις υπολογίζοντας ότι αφενός το θέμα θα σέρνεται στην ελληνική Δικαιοσύνη και αφετέρου ότι ελάχιστοι συνταξιούχοι θα μπουν στη διαδικασία μακρόσυρτης δικαστικής διεκδίκησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι: -Οι αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων του 2012 των Κουτρουμάνη και Βρούτση κρίθηκαν αντισυνταγματικές για πρώτη φορά το 2015. Ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά αποφάσισε το 2020 να δώσει μόνο έντεκα μήνες παράνομων περικοπών στους συνταξιούχους και συνολικά μόλις 4 δισ. ευρώ, όταν οι παράνομες περικοπές ξεπερνούσαν τα 80 δισ. ευρώ! Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τελικά επέστρεψε 1,4 δισ. ευρώ, αφήνοντας το πετσοκομμένο υπολειπόμενο ποσό να διεκδικείται δικαστικώς…

«Τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε» ήταν η απάντηση του τότε υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου όταν το καλοκαίρι του 2016 αποκαλυπτόταν από τα εκκαθαριστικά ότι ο επανυπολογισμός στις επικουρικές συντάξεις επέφερε περικοπές κατά 50% μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες από τον νόμο Κατρούγκαλου (άρθρο 96). Το φθινόπωρο του 2019 το ΣτΕ αποφαινόταν ότι ο τρόπος αυτός δεν ήταν σωστός και επέτασσε να επιστραφούν ποσά από τον παράνομο επανυπολογισμό.

Συντάξεις μειωμένες έως και κατά 20%

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Τα δεδομένα των θανάτων εντός και εκτός ΜΕΘ στο δεύτερο «κύμα» της πανδημίας

Κορονοϊός: Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, 7 στους 10 θανάτους από Covid-19 συνέβησαν εκτός ΜΕΘ

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στην επιφάνεια έρευνα του iMEdD Lab σχετικά με τα δεδομένα των θανάτων εντός και εκτός ΜΕΘ στο δεύτερο «κύμα» της πανδημίας και όχι μόνο. Το 2020 εκτιμάται ότι καταγράφηκαν περίπου 8.300 περισσότεροι θάνατοι από τους στατιστικά αναμενόμενους, επτά στους δέκα θανάτους από COVID-19 κατά τη διάρκεια του δεύτερου «κύματος» της πανδημίας στην Ελλάδα συνέβησαν εκτός ΜΕΘ, ενώ τα περισσότερα νέα κρούσματα φαίνεται ότι εντοπίζονται σε επαγγελματικούς χώρους, καθώς σημειώνονται πολλαπλάσιες νέες συρροές συγκριτικά με άλλους ειδικούς χώρους, όπως κλειστές δομές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και δομές υγείας
13 Απριλίου 2021


Ανατριχιαστικά αλλά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που, για πρώτη φορά, δημοσιεύθηκαν από το iMEdD Lab αναφορικά με τους θανάτους εντός και εκτός ΜΕΘ στο δεύτερο «κύμα» της πανδημίας και όχι μόνο.

Πηγή: ThePressproject

Στοιχεία από την έρευνα:

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων εβδομαδιαίων θανάτων από οποιαδήποτε αιτία για ολόκληρο το 2020 που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η θνησιμότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την COVID-19 είναι μεγαλύτερη από αυτή που γνωρίζουμε. Το διάστημα 23 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2020 εκτιμάται ότι καταγράφηκαν 41% περισσότεροι θάνατοι από τους στατιστικά αναμενόμενους.

Η υπερέχουσα θνησιμότητα (excess mortality) αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο και αμερόληπτο δείκτη για την παρακολούθηση των θανάτων που σχετίζονται με την COVID-19, διότι μας βοηθά να αντιπαρέλθουμε ένα σημαντικό πρόβλημα: τη μη καταγραφή θανάτων που σχετίζονται έμμεσα με τη νόσο. Διεθνείς επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν πως κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταγράφεται αύξηση της θνησιμότητας από αιτίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τον ιό. Για παράδειγμα, ασθενείς από άλλες νόσους ενδεχομένως αμελούν τις θεραπείες τους κατά τη διάρκεια ενός lockdown, εμφραγματίες δεν καταφεύγουν έγκαιρα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων από φόβο μήπως κολλήσουν τον ιό, ενώ ταυτόχρονα τα υπό πίεση συστήματα υγείας ακυρώνουν χειρουργεία ή δίνουν προτεραιότητα σε περιστατικά COVID-19, με αποτέλεσμα ασθενείς άλλων παθήσεων να μη λαμβάνουν έγκαιρη θεραπεία.

Στην Ελλάδα, το 2020 η υπερέχουσα θνησιμότητα έφτασε το 7% (1η – 52η εβδομάδα). Από τους περίπου 8.300 στατιστικά μη αναμενόμενους θανάτους, εκτιμάται ότι το 61% αφορούν επιβεβαιωμένους θανάτους ασθενών με COVID. Οι υπόλοιποι εικάζεται ότι σχετίζονται έμμεσα με την πανδημία.

«Οι περιφέρειες που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά υπερέχουσας θνησιμότητας είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Δυτική Μακεδονία καθώς και η Θεσσαλία. Στην Κεντρική Μακεδονία, 7 στους 10 θανάτους σχετίζονται άμεσα με την COVID-19, ενώ στην Αττική το ποσοστό είναι 45,3%. Αντιθέτως, στην Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά, περιοχές που επλήγησαν λιγότερο από την πανδημία, συγκριτικά με άλλες περιφέρειες, καταγράφεται αρνητικό ποσοστό υπερέχουσας θνησιμότητας –δηλαδή, σημειώθηκαν λιγότεροι θάνατοι από τους στατιστικά αναμενόμενους» αναφέρει η έρευνα που φέρει την υπογραφή του Θ. Τρομπούκη.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ερωτηματικά για το σχέδιο μετεγκατάστασης 9 Υπουργείων στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ

ΕΜΔΥΔΑΣ: Ερωτηματικά για το σχέδιο μετεγκατάστασης 9 Υπουργείων στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ


Δελτίου Τύπου της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. σχετικά με το κυβερνητικό σχέδιο μετεγκατάστασης εννέα Υπουργείων στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ

Έχει ξεκινήσει μία καμπάνια και μέσω του Τύπου αλλά και μέσω των social media και του διαδικτύου για το κυβερνητικό σχέδιο μετεγκατάστασης εννέα Υπουργείων στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ. Αυτά είναι τα Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγείας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. Μαζί τους, το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), το ΤΑΙΠΕΔ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αν και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Διπλωματούχοι Μηχανικού ουδέποτε ερωτηθήκαμε, θα θέλαμε με τη δική μας σειρά να καταθέσουμε τον προβληματισμό μας για αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο:

Έχει εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη για το χώρο, τις χρήσεις και την περιοχή σε επίπεδο Μητροπολιτικής Αθήνας; Υπάρχουν έστω σε επίπεδο προμελετών τα σχέδια; Θα υπάρξουν διαγωνισμοί Αρχιτεκτονικοί και άλλοι για ένα τόσο εμβληματικό έργο, όπως θα έπρεπε; Ποιοι είναι οι φορείς που θα τους προκηρύξουν;

Έχει εμπλακεί οποιαδήποτε Δημόσια Τεχνική Υπηρεσία των εμπλεκόμενων Υπουργείων ή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το σχέδιο μετεγκατάστασης; Ισχύουν οι πληροφορίες ότι το πρωθυπουργικό γραφείο ανέθεσε σε δύο μελετητικά γραφεία να εκπονήσουν μια προκαταρκτική πρόταση; Γιατί τέτοια απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών;

Έχει γίνει μια συγκοινωνιακή -έστω προμελέτη- με επιβαρύνσεις φορτίων; αν μπορούν αυτά να απορροφηθούν σε έναν μικρό δήμο της Δάφνης / Υμηττού και ειδικά σε ένα σημείο της Βουλιαγμένης με 1,5 λωρίδα ανά κατεύθυνση; Εκτός του Σταθμού Μετρό στη Δάφνη, υπάρχουν άλλα επαρκή Συγκοινωνιακά Μέσα για να εξυπηρετήσουν πολίτες και εργαζόμενους;

Η Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (με ιδιωτική επένδυση 250 εκατ. ευρώ) πως επιλέχθηκε ως προσφορότερη λύση για την κατασκευή; Δεν είναι ήδη γνωστά τα καταστροφικά αποτελέσματα των Συμπράξεων όπως ήδη έχουμε αναδείξει με ανακοινώσεις μας (Δελτίο Τύπου με αφορμή την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις ΣΔΙΤ και Δελτίο Τύπου για τα καταστροφικά αποτελέσματα στο δημόσιο συμφέρον από τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ));

Από ποια ακριβώς οικονομοτεχνική μελέτη προκύπτει η “εξοικονόμηση” κατά 1 δις €; Στον ιδιώτη κατασκευαστή δε θα ανήκουν όλα τα κτήρια και μέρος ή όλου του “Πάρκου”; Ποιό είναι το κόστος ανακατασκευής των κτηρίων, το κόστος μεταφοράς και μετεγκατάστασης, της συντήρησης κλπ κτηρίων που είναι ήδη Δημόσια (το 30,6% των μετακινούμενων στεγάζεται ήδη σε Δημόσιο Κτίριο) και ποιες οι εναλλακτικές;

Τα κτήρια που θα “απελευθερωθούν” στο κέντρο της πόλης, τι θα γίνουν; Μήπως ξενοδοχείο για ένα κέντρο Αθήνας, αποκλειστικά τουριστικό προορισμό για weekend και όχι μόνο; Τι θα σημάνει αυτή η μεταφορά για τη λειτουργία του κέντρου της πόλης συνολικά όταν γύρω από κάθε κυβερνητική υπηρεσία έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος ειδικοτήτων και Υπηρεσιών; Όλοι αυτοί θα μετακομίσουν ομοίως στον Υμηττό;

Για τη στέγαση των Υπηρεσιών, έχουν καταρτιστεί κτηριολογικά προγράμματα σύμφωνα με τα Ψηφιακά Οργανογράμματα όλων των εμπλεκόμενων υπό Μεταφορά Υπουργείων και Υπηρεσιών;

Έχει ρωτηθεί η τοπική κοινωνία αν μπορεί να σηκώσει το πρόσθετο βάρος αυτών των χρήσεων στην περιοχή; Τι σχέση έχει ένα μεγάλο πραγματικό πάρκο-πνεύμονας πρασίνου το οποίο έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή με ένα «Πάρκο Υπουργείων» το οποίο δε θα είναι προσβάσιμο κατά το μεγαλύτερο μέρος του στους πολίτες;

Έχουν ρωτηθεί οι Υπάλληλοι και τα Σωματεία των εμπλεκόμενων Υπουργείων για τη μεταφορά τους στο νέο χώρο; Θυμάται κανείς την υπόθεση “Κεράνη”;

Τα εργοστάσια της ΕΑΣ (πρώην ΠΥΡΚΑΛ) που οδηγήθηκαν στην υποβάθμιση, γιατί δεν είναι αναγκαία πια; Μήπως για να εξυπηρετηθούν εξωχώριες αμυντικές βιομηχανίες και συμφέροντα; Χρειάζεται ή όχι Αμυντική Βιομηχανία η χώρα μας;

Και τελικά αυτές οι μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις είναι αυτές που έχει ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία ή είναι αυτές που μας ταλαιπωρούν συνεχώς;

Κάλεσμα σε αγώνα ενάντια στο Νομοσχέδιο Βορίδη απευθύνουν δεκάδες κινήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης

Κάλεσμα σε αγώνα ενάντια στο Νομοσχέδιο Βορίδη απευθύνουν δεκάδες κινήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης

Την άμεση απόσυρση του προβληματικού και κατά βάση αντιδημοκρατικού σχεδίου νόμου του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, ζητούν με κοινό κάλεσμά τους δεκάδες περιφερειακές και δημοτικές κινήσεις, καλώντας σε μαζικό αγώνα «έναντι στο αντιδημοκρατικό εκλογικό σύστημα σε δήμους και περιφέρειες». Την Πέμπτη, 15 Απριλίου στις 17.00 το ραντεβού για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών για την Αττική, και ανά πόλη πανελλαδικά, και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης.


«Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει σημαντικές αλλαγές με το νομοσχέδιο για το εκλογικό σύστημα ανάδειξης συμβουλίων, περιφερειαρχών και δημάρχων. Αποτελεί το αναγκαίο θεσμικό συμπλήρωμα της «επιτελικής»/ επιχειρηματικής λειτουργίας των Περιφερειών και Δήμων, στο πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών των κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ) και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για την «Ευρώπη των Περιφερειών», μακριά από κάθε λογική λαϊκής συμμετοχής και κάλυψης κοινωνικών αναγκών» αναφέρεται στο κοινό κάλεσμα των δεκάδων οργανώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δημοτικό και σε περιφερειακό επίπεδο, απαιτώντας την απόσυρση του εξαμβλωματικού νομοσχεδίου.

Όπως τονίζουν, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο Βορίδη προβλέπει:
Όριο εισόδου 3% και μείωση των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, που οδηγεί σε αποκλεισμό δυνάμεων από τα συμβούλια και πρακτικά ανεβάζει το όριο εισόδου σε μια σειρά δήμων ακόμα και στο διπλάσιο του 3%.
Το 60% των εδρών λαμβάνει η παράταξη που αναδεικνύει τον περιφερειάρχη ή το δήμαρχο.

Όπως σημειώνουν οι οργανώσεις, με τις παραπάνω ρυθμίσεις καταργείται η αναλογική εκπροσώπηση εντός του δημοτικού/ περιφερειακού/ κοινοτικού συμβουλίου, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται, να ακούγονται και να παρεμβαίνουν.

Μερικές ακόμα από τις «μεταρρυθμίσεις» που επιφέρει το νομοσχέδιο Βορίδη, είναι οι εξής:
Επαναφορά της 5ετούς θητείας που ενισχύει τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές έναντι των δημοκρατικών διαδικασιών και των αντιπολιτευτικών φωνών.
Αύξηση του κόστους παράβολων, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 50%, για να ενισχυθούν οι αποκλεισμοί μέσω της οικονομικής αφαίμαξης.

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Απόφοιτοι κολεγίων με τη βούλα των ΑΕΙ

Απόφοιτοι κολεγίων με τη βούλα των ΑΕΙ

Ταφόπλακα στο άρθρο 16 του Συντάγματος βάζει η υπουργός Παιδείας, υποχρεώνοντας τα πανε­πιστημιακά τμήματα να οργανώνουν γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους κολεγίων τριετούς φοίτησης προκειμένου να έχουν ισοδύναμα επαγγελματικά προσόντα με τους πτυχιούχους


Τα δώρα της κυβέρνησης προς τα ιδιωτικά κολέγια δεν έχουν τελειώσει. Τελευταίο και καλύτερο, αυτό που ετοιμάζει εν κρυπτώ και παραβύστω. Όπως αποκαλύπτει η «Εφ.Συν.», το υπουργείο Παιδείας υποχρεώνει τα ελληνικά Πανεπιστήμια να οργανώνουν γραπτές εξετάσεις προκειμένου να χορηγηθεί στους συγκεκριμένους αποφοίτους η απαραίτητη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια που σφραγίζει την επαγγελματική αναγνώριση και αποκατάστασή τους!

Αποθρασυμένη πια η υπουργός Παιδείας, μετά την εξωφρενική τροπολογία τον περασμένο Δεκέμβριο, με την οποία «άρπαξε» την αρμοδιότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών από τα επαγγελματικά και επιστημονικά επιμελητήρια, τώρα ολοκληρώνει το ευφυές σχέδιό της. Στέλνει απευθείας τους αποφοίτους να κάνουν αίτηση στα ελληνικά ΑΕΙ! Μαζί φυσικά με την έγκριση του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου Παιδείας και την εντολή να οριστούν μαθήματα προς εξέταση. Τόσο απλό!

Βέβαια, δεν πρόκειται για ένα τυχαίο τμήμα του υπουργείου. Είναι το περιβόητο ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), που από τον Δεκέμβριο αναβαθμίστηκε σε υπερ-όργανο αποκλειστικής και καθολικής αρμοδιότητας για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων και γενικώς την αποκατάσταση του κύρους των κολεγίων. Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, ούτε καν τα Πανεπιστήμια που καλούνται να «αναγνωρίσουν» τα τριετούς φοίτησης κολέγια, τίποτα σχετικά με τα κριτήρια των αποφάσεων του ΑΤΕΕΝ, τα γνωστικά αντικείμενα, τα προγράμματα σπουδών, τις διαφορές, τη σύγκριση και τις αντιστοιχίες των μαθημάτων. Το κυριότερο, δε, τα πανεπιστημιακά τμήματα μετατρέπονται σε παραρτήματα του ΑΤΕΕΝ που θα αποδίδουν απευθείας επάρκεια και επαγγελματική αναγνώριση με ακαδημαϊκού τύπου διαδικασίες χωρίς δυνατότητα οποιουδήποτε επιστημονικού ελέγχου των ξένων τίτλων. Θα τα έχει κάνει όλα το τέλειο ΑΤΕΕΝ.

Ξανά αιτήσεις για το επίδομα των 400 € που δεν πήρε σχεδόν κανείς


Μέχρι στις 15 Απριλίου 2021 έχουν προθεσμία οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες να υποβάλλουν στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, υπεύθυνη δήλωση – αίτηση χορήγησης, για το πολυθρύλητο επίδομα των 400 ευρώ με τους νέους ευνοϊκότερους όρους, που περιγράφονται σε νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, με ημερομηνία 13 Απριλίου 2021.


Νέα κριτήρια

Η νέα απόφαση αμβλύνει τα κριτήρια της προηγούμενης, που οδήγησαν σε αποκλεισμό μεγάλου αριθμού δικαιούχων και προκάλεσαν τις αντιδράσεις των επιστημονικών φορέων της χώρας, με διορθωτικές ρυθμίσεις οι βασικές από τις οποίες αφορούν:

-Τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες – επιστήμονες, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ ή έναρξη νέας ατομικής δραστηριότητας, μετά την 1.1.2015 έως και την 5.02.2021, αντί «μετά την 1.1.2017» που ανέφερε η αρχική απόφαση, ενώ προστίθεται πρόβλεψη για τους νομικούς «ή είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο δικηγορικό σύλλογο μετά την 1.1.2017».

-Την έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 31.12.2014 έναντι της πρόβλεψης μέχρι 31.12.2016 στην η αρχική απόφαση .

-Ουσιώδης αλλαγή αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια για τα οποία προβλέπεται «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2020 (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς. Ο κύκλος εργασιών αναφοράς ορίζεται ως το σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί τρίτα τέταρτα (3/4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, ο κύκλος εργασιών λογίζεται μηδενικός». Σημειώνεται ότι η αρχική απόφαση προέβλεπε ότι «οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με το είδος των φορολογικών βιβλίων».

-Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επί ποδός οι εργαζόμενοι για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη
15:25 | 13 Απρ. 2021Τελευταία ανανέωση 19:06 | 13 Απρ. 2021

Κατάργηση του 8ωρου με καθιέρωση 10ωρης δουλειάς μέσω «διευθέτησης» του χρόνου εργασίας και ατομικών συμβάσεων, σε συνδυασμό με δυσμενείς, για τους εργαζόμενους, αλλαγές στον τρόπο συνδικαλιστικής δράσης φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που έχει προκαλέσει την οργή των συνδικάτων, τα οποία προετοιμάζονται για δυναμική απάντηση με την ευκαιρία του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

Οι δύο επιπλέον ώρες εργασίας δεν θα αμοίβονται, αλλά θα «αναπληρώνονται» ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης. Το δε 8ωρο, από σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, θα μετατρέπεται σε μέσο όρο εργάσιμου χρόνου, σε βάθος εξαμήνου ή έτους. Οι υπερωρίες που για όλους τους κλάδους θα διαμορφωθούν στις 120 ή 150 ώρες τον χρόνο, ενώ σήμερα στη βιομηχανία το όριο είναι 90 ώρες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η βιομηχανία (σ.σ. κάνει χρήση υπερωριών στο 70% του προσωπικού που απασχολεί) και εν γένει ο ιδιωτικός τομέας (1 στους 2 μισθωτούς κάνει υπερωρίες σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό της ΓΣΕΕ), να μειώσουν το μισθολογικό κόστος. Αυτό θα συμβεί διότι σήμερα η υπερωρία, πέραν των 120 ωρών το χρόνο, πληρώνεται συν 80% στο ωρομίσθιο. Αν αυξήσεις το όριο, αυξάνεται και ο παραπάνω χρόνος απλήρωτης δουλειάς. Αυτό σημαίνει κέρδος για τον εργοδότη και μείωση του εισοδήματος για τον μισθωτό.

Μέχρι τώρα οι πρώτες 5 ώρες επιπλέον εργασίας την εβδομάδα χαρακτηρίζονται σαν «υπερεργασία» και είναι υποχρεωτική για τον μισθωτό (8 ώρες για την εξαήμερη εβδομάδα εργασίας). Δεν απαιτείται συλλογική ή ατομική συμφωνία. Οι 5 ώρες υπερεργασία για το σύστημα του πενθημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η ενώ οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η.

Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει. Οι παραπάνω ώρες αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

Με βάσει την πρόταση της κυβέρνησης τόσο η υπερεργασία όσο και η υπερωρία τροποποιούνται. Θα αλλάξουν τα πάντα πέραν της 40ης ώρας εργασίας την εβδομάδα (είτε 5νθημερο εφαρμόζεται, είτε 6ήμερο), αφού η διευθέτηση του χρόνου εργασία με ατομική συμφωνία εργαζομένου - εργοδότη θα ξεκινά από την 41η ώρα και για 10 ώρες την εβδομάδα.

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Ελληνόμετρο


Τα άγρια ποτάμια των Βαλκανίων σε κίνδυνο - Αχελώος και Μεσοχώρα: 35 χρόνια αγώνας

Τα άγρια ποτάμια των Βαλκανίων σε κίνδυνο - Αχελώος και Μεσοχώρα: 35 χρόνια αγώνας

Είναι γνωστός ο αγώνας των κατοίκων της Μεσοχώρας ενάντια στον αφανισμό του τόπου τους από τη λειτουργία του μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος στον άνω ρου του Αχελώου (Ασπροπόταμου) και την επικείμενη εκτροπή αδιευκρίνιστης ποσότητας νερού προς το θεσσαλικό κάμπο.

Με αφορμή και την πρόσφατη πρωθυπουργική ανακοίνωση (1/2/2021), ότι θα προχωρήσει σύντομα μια νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση του φράγματος με μια απλή «επικαιροποίηση» της μελέτης την οποία ακύρωσε το ΣτΕ -για έβδομη φορά (!)- και με δεδομένες τις οικολογικές επιπτώσεις σε όλον τον ρου του Αχελώου από τη λειτουργία του φράγματος και τυχόν εκτροπή, το Δίκτυο «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS» διοργανώνει διαδικτυακή δημόσια συζήτηση, με θέμα:

ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΧΕΛΩΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ: 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ


Στη συζήτηση θα τεθούν επί τάπητος:
· οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα,
· η κοινωνική αντίσταση στον έλεγχο του νερού και της ενέργειας, από τους αυθαίρετους κρατικούς ή εταιρικούς σχεδιασμούς, καθώς και
· ο αγώνας των κατοίκων της Μεσοχώρας, σε συνδυασμό με τις διεθνείς και, ιδιαίτερα, τις βαλκανικές πρωτοβουλίες για τη διάσωση των ποταμών και την πρόταση για κατεδάφιση του φράγματος, πρόταση που ήδη υλοποιείται στην Ευρώπη σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ολλανδία.

ΜΙΛΟΥΝ:
· Ulrich Eichelmann, πανευρωπαϊκό δίκτυο River Watch
· Θεοχάρης Ζάγκας, καθηγητής Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
· Γιάννης Παπαδημητρίου, μέλος Δικτύου oικολογικών οργανώσεων Ιωαννίνων
· Χρήστος Βλάχος, κάτοικος Μεσοχώρας

Η συζήτηση θα μεταδοθεί από το κανάλι του Δικτύου Μεσοχώρα-Αχελώος SOS στο youtube:

Ψήφισμα Αλληλεγγύης στις καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών


Δείτε από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Ψήφισμα Αλληλεγγύης στις καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών .pdf

Ψήφισμα Αλληλεγγύης στη συνδικαλίστρια Τ. Ανδρέου .pdf

Αποζημιωτικές Αγωγές Συνταξιούχων Συναδέλφων .pdf

Συνεργασία ανάμεσα στην ΕΜΔΥΔΑΣ και το ΕΚΔΔΑ σε θέματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των Διπλωματούχων Μηχανικών .pdf

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Προϊσταμένων στην Υ.Π.Α. .pdf

Ψήφισμα Αλληλεγγύης στις καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών

Στις 31 Μάρτη, 145 καθαρίστριες και καθαριστές του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ απολύθηκαν γιατί δεν κατάφεραν να περάσουν το κόσκινο του ΑΣΕΠ. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις - λόγω κοινωνικών κριτηρίων - εργαζόμενες και εργαζόμενοι που δουλεύουν πολλά χρόνια στην καθαριότητα (κάποιοι από το 2002) και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, βρέθηκαν εκτός των επιτυχόντων στα προσωρινά αποτελέσματα που έβγαλε το ΑΣΕΠ, μιας και δεν μοριοδοτήθηκαν έξτρα όπως τους είχε υποσχεθεί ο υπουργός. Έτσι οι αόρατοι ήρωες που βρέθηκαν στη πρώτη γραμμή της μάχης για να σωθούν ζωές από την πανδημία, κέρδισαν μαζί με το χειροκρότημα και την απόλυσή τους. Ακόμα χειρότερα μάλιστα, εξαιρέθηκαν προκλητικά από την τρίμηνη παράταση συμβάσεων που δόθηκε για υπηρεσίες απολύμανσης και φύλαξης στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Έτσι στις 31 Μάρτη, μαζί με τον Κώστα Καταραχιά, πρόεδρο του σωματείου των εργαζομένων του Αγίου Σάββα που απολύθηκε εκδικητικά, απολύθηκαν και οι 145 συμβασιούχοι της καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ θα έπρεπε να μονιμοποιηθούν και να ενταχθούν άμεσα στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.


ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ στη δουλειά, στην κοινωνική ασφάλιση, στη σύνταξη, στην αξιοπρέπεια.


  1. Να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου - μόνιμοι με πλήρη δικαιώματα - δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι/ες αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

  2. Να γίνουν νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας για όσες υπηρεσίες παρουσιάζουν ελλείψεις.

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Κείμενο πανεπ/κων-επιστημόνων-εργαζομένων: Να σταματήσει τώρα η Νατοϊκή επιθετικότητα στο Ντονμπάς

Κείμενο πανεπ/κων-επιστημόνων-εργαζομένων: Να σταματήσει τώρα η Νατοϊκή επιθετικότητα στο Ντονμπάς!

Τις τελευταίες ημέρες, η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κλιμάκωση της επιθετικότητας του καθεστώτος-μαριονέτας του Κιέβου σε βάρος των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονμπάς. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις (υπολογισμοί ανεξάρτητων ειδησεογραφικών πρακτορείων τις υπολογίζουν σε πάνω από 170 χιλιάδες μισθοφόρων, ΝΑΤΟικών «συμβούλων» και παραστρατιωτικών, ναζιστικών ομάδων τύπου «τάγματος Αζόφ») έχουν παραταχθεί κατά μήκος της συνοριακής γραμμής με τις ΛΔ και έχουν ξεκινήσει καθημερινές επιθέσεις κατά στόχων, κυρίως αμάχων με τελευταίο συμβάν το θάνατο ενός 5χρονου αγοριού.

Την ίδια στιγμή, η χούντα του Κιέβου, από κοινού με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν την ανάπτυξη ΝΑΤΟικών στρατευμάτων εντός του Ουκρανικού εδάφους με την πρόθεση να εισβάλλουν στις ΛΔ του Ντονμπάς και να καταστείλουν τη λαϊκή εξέγερση που οδήγησε στη δημιουργία τους, μετά το αμερικανοκίνητο πραξικόπημα του Μαϊντάν το 2014.

Όλος ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Δύσης (και στη χώρα μας) έχει τεθεί στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και των φασιστικών συμμοριών του Κιέβου,συγκαλύπτοντας τα εγκλήματά της σε βάρος του Ουκρανικού λαού, όπως η φρικιαστική δολοφονία δεκάδων συνδικαλιστών και απλών αγωνιστών (εμπρησμός του κτιρίου των Συνδικάτων ) από φασίστες παρακρατικούς στην Οδησσό, το 2014, οι χιλιάδες δολοφονίες, βιασμοί, ακρωτηριασμοί, βασανισμοί πολιτών στην ανατολική Ουκρανία από τα νεοναζιστικά τάγματα οπαδών του Μπαντέρα.

Φυσικά, καμία πληροφόρηση δεν υπάρχει για την τρομακτική συγκέντρωση ΝΑΤΟικών δυνάμεων στη περιοχή, στη Μαύρη Θάλασσα κλπ, τη πραγματική επιθετική κίνηση που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής.

Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ: Κινητοποίηση για τους 15 απολυμένους, για μόνιμη και σταθερή δουλειά

Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ: Κινητοποίηση για τους 15 απολυμένους, για μόνιμη και σταθερή δουλειά | Τετάρτη 14 Απριλίου


Εφτά μήνες μετά την εφετειακή απόφαση 5703/20, οι κινητοποιήσεις του ΣΕΤΕΕ, τα ψηφίσματα εργατικών συνδικαλιστικών φορέων μεταξύ των οποίων και της ΑΔΕΔΥ, αποφάσεις παρατάξεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ, δηλώσεις κορυφαίων θεσμικών προσωπικοτήτων του ΤΕΕ, τοποθετήσεις πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης κλπ, αποδεικνύουν ότι το ζήτημα της εφαρμογής της εφετειακής απόφασης και της απόσυρσης του ΤΕΕ από τα ένδικα μέσα αποτελεί ένα απόλυτα δίκαιο αίτημα και κανείς δεν μπορεί να το αγνοεί.

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εντάσσεται στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής προσέγγισης η οποία στρέφεται ακόμη και κατά τελεσίδικων εφετειακών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους.

Για αυτό και ο αγώνας μας είναι κοινός με τον αγώνα των συμβασιούχων καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών που απολύθηκαν μετά από πολλά συνεχόμενα έτη εργασίας με συμβάσεις ομηρίας, όπως και των συμβασιούχων του ΤΕΕ που δικαιώθηκαν στο εφετείο.

Ο αγώνας για την δικαίωση των καθαριστριών και των εργαζόμενων του ΤΕΕ, είναι κοινός με τον αγώνα κάθε εργαζόμενου ενάντια στις επισφαλείς εργασιακές σχέσεις.

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕ απαιτεί από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ και τα όργανα διοίκησής του ΤΕΕ να επανεξετάσουν τη στάση τους και να ανακαλέσουν τα ένδικα μέσα κατά των 15 συναδέλφων μας που δικαιώθηκαν στο εφετείο.

Καλούμε σε στάση εργασίας την Τετάρτη 14 Απριλίου από την έναρξη του ωραρίου έως 12 μμ., συγκέντρωση έξω από το ΤΕΕ 10 πμ και διαμαρτυρία μαζί με τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών.

Απαιτούμε:

– Άμεση εφαρμογή της εφετειακής απόφασης 5703/20 που δικαιώνει τους 15 εργαζόμενους του ΤΕΕ, απόσυρση του ΤΕΕ από τα ένδικα μέσα

– Ακύρωση της ανάθεσης – σκάνδαλο από το ΤΕΕ σε ιδιωτική δικηγορική εταιρεία των απολύσεων των εργαζομένων, έναντι 19.000 € (!)

– Επαναπρόσληψη των συμβασιούχων καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις για όλους τους εργαζόμενους!

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ, τις Ομοσπονδίες, τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων και εργατικούς -συνδικαλιστικούς φορείς, να εκφράσουν την συμπαράσταση τους στον αγώνα μας και να πλαισιώσουν την κινητοποίησή μας. Καλούμε τις παρατάξεις του ΤΕΕ και τους μηχανικούς που δεν ενστερνίζονται τα νεοφιλελεύθερα δόγματα να σταθούν δίπλα μας.