Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΣτΕ: απόφαση συνταξιοδότησης μηχανικών ανεξαρτήτως οφειλών

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δίνει μισή λύση στην συνταξιοδότηση μηχανικών, ιδίως ελεύθερων επαγγελματιών, κατασκευαστών, μελετητών και εργοληπτών που χτυπήθηκαν από την κρίση να πάρουν από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) το 50% της σύνταξης που δικαιούνται ανεξαρτήτως οφειλών.


Η απόφαση του ΣτΕ, που εν μέρει δικαιώνει μεγάλο πλήθος μηχανικών, οι οποίοι βρίσκονται σε συνταξιοδοτική ομηρεία λόγω οφειλών που δημιουργήθηκαν προς το Ταμείο τους «από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ασφαλιστικές εισφορές», ιδίως την περίοδο της κρίσης κατά την άσκηση της επαγγελματικής και παράλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας τους, αναγνωρίζει ως λόγους «οικονομικής αδυναμίας», «ένδειας» και «πραγματικής αδυναμίας να επιμεληθούν των οικονομικών υποθέσεων τους για λόγους υγείας» για τους οποίους «δύναται να ζητήσει από το Ταμείο να του χορηγήσει το 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης με παρακράτηση του υπόλοιπου 50% προς συμψηφιστική απόσβεση των οφειλών του αυτών».

Ταυτοχρόνως σ την ίδια απόφαση υπογραμμίζεται ότι για τους παραπάνω λόγους, «το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα έχει δεσμία αρμοδιότητα να αποφασίσει τη χορήγηση στον συνταξιούχο ποσοστού 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του», σημειώνοντας ότι σε αυτή την περίπτωση «δεν συντρέχει παραβίαση της αρχής της ισότητας».

Η απόφαση του ΣτΕ για τη συνταξιοδότηση μηχανικών

Η απόφαση (ΣτΕ Α΄ 771/2023 Πρόεδρος: Τ. Κόμβου Εισηγητής: Μ. Δρίβα) αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αποδεδειγμένη πραγματική ένδεια συνταξιούχου μηχανικού ή εργολήπτη δημοσίων έργων με οφειλές πλην ασφαλιστικών εισφορών. Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του. Αρχή της ισότητας.

Κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 11 του αν.ν. 2326/1940, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 915/1979 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 805/1981, ο δικαιωθείς συντάξεως από το πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (E.T.A.A., ήδη e – Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος έχει ταυτόχρονα και οφειλές προς το Ταμείο από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ασφαλιστικές εισφορές και ο οποίος βρίσκεται αποδεδειγμένως σε κατάσταση πραγματικής ένδειας για λόγους ιδίως οικονομικούς ή σε ουσιαστική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεών του ιδίως για λόγους υγείας, δύναται να ζητήσει από το Ταμείο να του χορηγήσει το 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης με παρακράτηση του υπόλοιπου 50% προς συμψηφιστική απόσβεση των οφειλών του αυτών.

Εφόσον δε συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις του νόμου (υποβολή αίτησης, πραγματική ένδεια ή λόγοι υγείας του συνταξιούχου), το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα έχει δεσμία αρμοδιότητα να αποφασίσει τη χορήγηση στον συνταξιούχο ποσοστού 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του.

Δεν συντρέχει παραβίαση της αρχής της ισότητας, αφού τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 11 του αν.ν. 2326/1940 τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, δεδομένου ότι γενικό και αντικειμενικό κριτήριο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι αυτοί να βρίσκονται αποδεδειγμένως σε κατάσταση πραγματικής ένδειας για λόγους ιδίως οικονομικούς ή σε ουσιαστική αδυναμία να επιμεληθούν των υποθέσεών τους ιδίως για λόγους υγείας».

Απόφαση-ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων-Τμήμα Αττικής για το Πεδίο του Άρεως και την πλατεία Πρωτομαγιάς


Απόφαση-ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων-Τμήμα Αττικής για το Πεδίο του Άρεως και την πλατεία ΠρωτομαγιάςΨήφισμα του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ για το Πεδίο του Άρεως και την

Πλατεία Πρωτομαγιάς

Το Πεδίον του Άρεως αποτελεί έναν ελεύθερο χώρο πρασίνου και αναψυχής με τοπική και μητροπολιτική σημασία. Πρόκειται για έναν δημόσιο χώρο τον οποίο οικειοποιούνται σε καθημερινή βάση οι κάτοικοι των όμορων στο πάρκο γειτονιών, διαμορφώνοντας μέσα από καθημερινές πρακτικές κατοίκησης ένα πραγματικά προνομιακό πεδίο συνύπαρξης, συνάντησης και στάσης για τους κατοίκους της Κυψέλης, του Γκύζη, του Πολυγώνου, της Βικτώριας και των Εξαρχείων. Παράλληλα, σε μητροπολιτική κλίμακα ανάγνωσης, το Πεδίον του Άρεως συνιστά σημαντικό θύλακα πρασίνου για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, λαμβάνοντας ως δεδομένη και την ασφυκτική κατάσταση που διαμορφώνει η απουσία μεγάλων ελεύθερων χώρων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Το γεγονός μάλιστα ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, προσδίδει στο Πεδίον του Άρεως έναν κομβικό, υπερτοπικό χαρακτήρα, ως μια πραγματική «ανάσα πρασίνου» που συμβάλλει στη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών στον αστικό ιστό της πόλης. Η συμβολή του στη συγκρότηση του αστικού χώρου δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση του ως χώρου αστικού πρασίνου, αλλά έγκειται και στη λειτουργία του ως χώρου αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού. Ωστόσο, αυτός ο δημόσιος πολυλειτουργικός χαρακτήρας τίθεται υπό διαρκή διακύβευση, σε διάφορα τμήματα του Πεδίου του Άρεως. Η πλήρης παραχώρηση χρήσεων εντός του πάρκου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι πιθανές καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων και η «ανάδυση» αυθαίρετων κατασκευών, αποτελούν βασικούς άξονες στις κατά καιρούς κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες κατοίκων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η σταδιακή διεύρυνση και εν τέλει η κυριαρχία οχλουσών δραστηριοτήτων και χρήσεων στάθμευσης αυτοκινήτων εντός του πάρκου φαίνεται να ενισχύει τις επιφυλάξεις και τους φόβους των κατοίκων για μια τάση διαρκούς μείωσης των ελεύθερων προσβάσιμων χώρων εντός του πάρκου. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ένας σχεδιασμός κατακερματισμού των χρήσεων του πάρκου, με κριτήριο την επιχειρηματική ανταποδοτικότητα, που έχει οδηγήσει μεγάλα τμήματα να είναι έμμεσα αποκομμένα από τη δυνατότητα ουσιαστικής δημόσιας χρήσης τους.

Από τις αρχές Μαΐου οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από την πλατεία Πρωτομαγιάς ήρθαν αντιμέτωποι με την αιφνιδιαστική περίφραξη του μεγαλύτερου τμήματος της με μπετονένιες βάσεις και προσωρινό πλαστικό πλέγμα. Η περίφραξη αφορά την «κατάληψη χώρων της πλατείας Πρωτομαγιάς από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για το έργο επέκταση της Γραμμής 4, Σταθμός «ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ΦΕΚ Δ’306/2021), οι οποίοι προβλέπεται να αξιοποιηθούν για την τοποθέτηση γραφείων και αποθηκών που θα εξυπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ο εκτιμώμενος χρόνος της εργοταξιακής περίφραξης ταυτίζεται με την τελική αποπεράτωση του έργου, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, με τις μέχρι στιγμής προβλέψεις από τους αρμόδιους φορείς να μιλάνε για παράδοση της γραμμής το 2030.

Παρότι ιδιοκτήτης της πλατείας Πρωτομαγιάς φέρεται να είναι ο Δήμος Αθηναίων, αρμόδια για τη διαχείρισή της, όπως αντίστοιχα και για το γειτονικό Πεδίο του Άρεως, είναι η Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής φαίνεται πως δεν είχαν καν ενημερωθεί για την έναρξη των εργασιών και την τοποθέτηση της περίφραξης. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είχαν ήδη παραχωρήσει το χώρο για εκδηλώσεις μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σχεδίαζε να έχει τοποθετήσει μόνιμη περίφραξη από λαμαρίνες.

Όπως το Πεδίο του Άρεως, έτσι και η πλατεία Πρωτομαγιάς αποτελεί μέχρι και σήμερα έναν ζωτικό δημόσιο χώρο για τους κατοίκους των ασφυκτικά πυκνοδομημένων γύρω περιοχών. Την επισκέπτονται εντατικά και σε καθημερινή βάση, ενώ αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης ειδικά για τους μετανάστες, οι οποίοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς τμήμα της έχει καθιερωθεί και ως ένας αυτοσχέδιος χώρος παιχνιδιού κρίκετ. Την περίοδο της πανδημίας, η πλατεία αποτέλεσε σημαντική ανάσα και σημείο συνεύρεσης, γεγονός που έδωσε νέα ζωή σε μια πλατεία που για χρόνια οι αρμόδιοι φορείς είχαν παραμελήσει επιδεικτικά. Χαρακτηριστικό στοιχείο, άλλωστε, της απόλυτης αδιαφορίας των αρμόδιων φορέων για την κατάσταση της πλατείας είναι το γεγονός πως τμήμα της επιτρέπεται να μετατρέπεται παράνομα σε πάρκινγκ για τις ανάγκες καταστηματαρχών της περιοχής, παρά τις επίμονες καταγγελίες των κατοίκων. Σήμερα, μετά και την πρόβλεψη κατάληψης της πλατείας για τις ανάγκες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η πλατεία Πρωτομαγιάς κινδυνεύει να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά για ένα «προσωρινό» αλλά αόριστα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής ενάντια στην συγκεκριμένη πρόβλεψη χωροθέτησης και στην μετατροπή της πλατείας σε χώρο αποθηκών και γραφείων. Θεωρεί ζωτικής σημασίας την προσπάθεια διασφάλισης του κοινόχρηστου και κοινωφελούς χαρακτήρα της. Εκτιμά πως η γενικότερη καταστρατήγηση ενός συνολικού σχεδιασμού για την πλατεία και για το γειτονικό της Πεδίο του Άρεως, καθώς και η συνεχής συρρίκνωση των δημόσιων ελεύθερων χώρων εντός του πάρκου διαμορφώνουν ένα δυσμενές πλαίσιο. Προτάσσει την ανάγκη διατήρησης της πλατείας και του χαρακτήρα της και προτείνει την αναζήτηση εναλλακτικής χωροθέτησης των προβλεπόμενων χώρων αποθήκευσης και γραφείων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και σε κάθε περίπτωση την μείωση της επιφάνειας της κατάληψης. Στην κατεύθυνση αυτή θα αναζητήσει από τους αρμόδιους φορείς τις μελέτες για τις εργασίες και χρήσεις που προβλέπονται, καθώς και το σκεπτικό που οδήγησε στην απόφαση για την αδειοδότηση της κατάληψης του χώρου, θέτοντας επιπλέον τα ερωτήματα: Υπάρχει μελέτη για την αναγκαιότητα κατάληψης των χώρων αλλά και της λειτουργίας των χώρων της κατάληψης; Εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις και ποιες; Υπάρχει μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων;

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Η χώρα ως εργοτάξιο των ιδιοκτητών της

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 02.06.2023, 16:45
Η χώρα ως εργοτάξιο των ιδιοκτητών της

Η καθημερινή όψη των πόλεων και των γειτονιών, ειδικά στην Αθήνα, μου θυμίζει λίγο κινηματογραφικά επίκαιρα της χούντας. Και γενικώς εικόνες δεκαετίας του 1960. Ως γενιά της αντιπαροχής, που μετέτρεψε την Αθήνα και τις άλλες μεγαλουπόλεις σε ατέλειωτες κοιλάδες σκυροδέματος, ανακαλώ τα στερεότυπα και σύμβολα της εργολαβικής εποποιίας: την μπετονιέρα με τον εκκωφαντικό θόρυβό της, το κομπρεσέρ, το καρότσια, τα πτυοσκάπανα, να αναβατόρια, τα φορτηγά, τους εκσκαφείς, τις ξύλινες σκαλωσιές, τους ανθρώπους που σκαρφάλωναν πάνω τους με ακροβατική δεξιότητα. Και, φυσικά, το μυστρί. Α, ναι, το μυστρί, που στα χέρια των υπουργών της χούντας γινόταν πανίσχυρο όπλο προπαγάνδας. «Η Ελλάδα απ’ άκρου εις άκρον αποσκάπτεται», έλεγε ο αφηγητής των κινηματογραφικών επικαίρων, που τα βλέπαμε λίγο πριν από το αμερικανικό γουέστερν, τον Ξανθόπουλο ή το τουρκικό μελό, που τότε έκανε σουξέ στα συνοικιακά σινεμά. «Αποσκάπτεται», «ανασκάπτεται» ή «εκσκάπτεται», έλεγε ο εκφωνητής; Δεν είμαι σίγουρος, αλλά η λέξη απέπνεε την εικόνα μας Ελλάδας απέραντου εργοταξίου ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Και στην κατακλείδα, ένας Παττακός ή ένας Μακαρέζος με το μυστρί στο χέρι να ρίχνει δυο-τρεις δόσεις τσιμέντο και να τοποθετεί τη μαρμάρινη πλάκα με τα απαραίτητα credits: «Ενεκαινιάσθη επί εθνικής κυβερνήσεως…».

Η προπαγανδιστική βιτρίνα των χουντικών επικαίρων δεν ήταν εντελώς ψευδής. Η χώρα ήδη από τα τέλη του εμφυλίου, αλλά κυρίως από τις αρχές της δεκαετία του ’60, βρίσκεται σε οικοδομικό οργασμό, με παράλληλη ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων που υπηρετούσαν άναρχα και χωρίς σχέδιο την ατελή εκβιομηχάνιση και μαζική αστικοποίηση-προλεταριοποίηση του πληθυσμού της υπαίθρου. Ολοι έπρεπε να κάνουν κάτι: οι εργολάβοι να βρουν οικόπεδα και να σηκώσουν πολυκατοικίες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι να στήσουν μεγάλες μονάδες διύλισης πετρελαίου ή παραγωγής εσωρούχων, το εμπορικό κεφάλαιο να χτίσει μικρά ή μεγάλα καταστήματα λιανικής, η ΔΕΗ να επεκτείνει το δίκτυο και τις συνδέσεις της, η ΕΥΔΑΠ να διευρύνει την αποχέτευση και την ύδρευση όπου πήγαινε το κεφάλαιο και ο πληθυσμός, ο ΟΤΕ να κάνει τις τηλεφωνικές συνδέσεις, το κράτος να φτιάξει δρόμους, σχολεία, στοιχειώδεις υποδομές, οι δήμοι να δώσουν μορφή στις άμορφες οικιστικές μάζες που αναπτύσσονταν εκτός σχεδίου, με τη διάσωση κάποιων ελάχιστων δημόσιων χώρων.

Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Δελτίο Τύπου - Ψηφιακή Ελλάδα 2.0 ή κυβερνητικό Denial of Service;


Δελτίο Τύπου - Ψηφιακή Ελλάδα 2.0 ή κυβερνητικό Denial of Service;

02/06/2023


Τις τελευταίες ημέρες η ελληνική ειδησεογραφία πραγματικά κατακλύστηκε από δημοσιεύματα όπως τα παρακάτω: 26/5/2023: “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης(ΟΠΣΥΔ) Ακούει κανείς; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των λαθών; Είναι δυνατόν τόσοι εκπαιδευτικοί να έκαναν το ίδιο λάθος;” 29/5/2023: “Άνω κάτω τα σχολεία: “Έπεσε" η Τράπεζα Θεμάτων! Μπλόκαραν οι εξετάσεις στα Λύκεια” 29/5/2023: “Νέο "χάος" με την Τράπεζα Θεμάτων: Κληρώνει "λειψά" θέματα στα Λύκεια και "κλειδώνει" η πλατφόρμα” 30/5/2023: “Τράπεζα Θεμάτων: "Κατέρρευσε" και σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα” 30/5/2023: “ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ:«Έπεσε» η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού”

Δελτίο Τύπου - Ψηφιακή Ελλάδα 2.0 ή κυβερνητικό Denial of Service;
Αθήνα, 2-6-2023

Τις τελευταίες ημέρες η ελληνική ειδησεογραφία πραγματικά κατακλύστηκε από δημοσιεύματα όπως τα παρακάτω:

26/5/2023: “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης(ΟΠΣΥΔ) Ακούει κανείς; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των λαθών; Είναι δυνατόν τόσοι εκπαιδευτικοί να έκαναν το ίδιο λάθος;” (https://is.gd/TU1Abu)

29/5/2023: “Άνω κάτω τα σχολεία: “Έπεσε" η Τράπεζα Θεμάτων! Μπλόκαραν οι εξετάσεις στα Λύκεια” (https://is.gd/KRXDeb)

29/5/2023: “Νέο "χάος" με την Τράπεζα Θεμάτων: Κληρώνει "λειψά" θέματα στα Λύκεια και "κλειδώνει" η πλατφόρμα” (https://is.gd/MVHBu7)

30/5/2023: “Τράπεζα Θεμάτων: "Κατέρρευσε" και σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα” (https://is.gd/bK6Lwz)

30/5/2023: “ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ:«Έπεσε» η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού” (https://is.gd/824EdT)

Και μόνο το πρώτο από τα παραπάνω προβλήματα, αυτό της κατάρρευσης επί δύο ημέρες της Τράπεζας Θεμάτων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://trapeza.iep.edu.gr), ταλαιπώρησε χιλιάδες μαθητές Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, αρκετοί εκ των οποίων θα καλούνταν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις της Γ’ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ελάχιστες ημέρες μετά. Αυτό που ανακοινώθηκε επισήμως από τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν ότι οι αντίστοιχοι servers φιλοξενίας είχαν γίνει στόχος πρωτοφανούς μαζικότατης επίθεσης τύπου άρνησης υπηρεσίας (Distributed Denial of Service attack - DDoS) από άγνωστους hackers του εξωτερικού, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της πλατφόρμας για πολλές ώρες επί δύο συνεχόμενες ημέρες.

Ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) παρακολουθούμε διαρκώς τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των βασικών υποδομών σε πληροφοριακά συστήματα, ειδικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δυστυχώς, το φαινόμενο της επισφαλούς, πολύ κακής ως και εντελώς καταστροφικής τους λειτουργίας είναι συχνό και έχουμε αναγκαστεί να παρέμβουμε δημόσια πολλές φορές. Ενδεικτικά, μερικά παραδείγματα:

8/3/2023: “Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα τρένων στα Τέμπη” (https://is.gd/R2Pkjk)

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

5η Ιούνη: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

 


5η Ιούνη: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

 

Από πολλές δεκαετίες η φύση στέλνει μηνύματα για τις αλόγιστες ενέργειες της ανθρωπότητας που προκαλούν δραματικές αλλαγές όπως η διατάραξη του κλίματος, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ξηρασία έρχονται όλο και πιο συχνά προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή μας.

Η 5η Ιούνη, καθιερωμένη από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Περιβάλλον, αποτελεί αφορμή για να αναλογιστούμε ειδικότερα το μέγεθος της καταστροφής του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.

Σε μια πόλη σαν την Αθήνα, σε μια συνοικία όπως οι Αμπελόκηποι η ανάγκη των κατοίκων για πάρκα και ελεύθερους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας θεωρείται πολυτέλεια και έχει θυσιαστεί και αυτή, στον βωμό του κέρδους.  

Οι κάθε είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες στα εναπομείναντα πάρκα, άλση και  παραλίες της Αττικής, υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές, σε περίπτωση σεισμού, δεν υπάρχουν στοιχειώδεις ελεύθεροι χώροι για να συγκεντρωθούν ασφαλώς οι κάτοικοι, σε περίπτωση καύσωνα αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες που απειλούν τη ζωή και την υγεία όλων, ενώ καταστροφικές πλημμύρες αποτελούν μόνιμο φαινόμενο.

Ακόμα και μικροί ελεύθεροι χώροι έχουν παραχωρηθεί ή επιδιώκεται να παραχωρηθούν από τον Δήμο, την Περιφέρεια ή την Κυβέρνηση σε ιδιώτες για εκμετάλλευση, όπως συνέβη πρόσφατα στο Αττικό Άλσος με την παραχώρηση των γηπέδων τένις σε ιδιώτες, όπως εδώ και χρόνια συμβαίνει με τα ελάχιστα γήπεδα ποδοσφαίρου ή μπάσκετ τα οποία δεν είναι πρακτικά προσβάσιμα στους κατοίκους. Η ίδια πρακτική ακολουθείται για τους ελάχιστους αθλητικούς χώρους των σχολείων.

 

Οι διεκδικήσεις των φορέων και των κατοίκων για χώρους πρασίνου και άθλησης με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία της ίδιας μας της ζωής και της ποιότητάς της που υποβαθμίζεται καθημερινά.

Απέναντι στους σχεδιασμούς Κυβέρνησης, Περιφέρειας, Δήμου και επιχειρηματικών ομίλων, που διαχρονικά βάζουν τα κέρδη πάνω από την υγεία και τη ζωή μας, αντιστεκόμαστε και διεκδικούμε:

·        Δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων πρασίνου, στα Κουντουριώτικα, στα Τουρκοβούνια κ.ά.

·        Διατήρηση του χαρακτήρα των υπαρχόντων ελεύθερων χώρων πρασίνου, διαμόρφωση, καθαρισμό και συντήρησή τους με ευθύνη του Δήμου.

·        Συντήρηση και δημιουργία νέων παιδικών χαρών, χώρων άθλησης και αναψυχής με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους κατοίκους.

·        Υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

·        Απόδοση στους κατοίκους του Πάρκου Παστέρ.

·        Απόδοση στον Δήμο του οικοπέδου της ΔΕΗ στους Άνω Αμπελοκήπους και αξιοποίησή του ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

·        Άμεση αποκατάσταση και απόδοση στους κατοίκους του χώρου πρασίνου στο μετρό «Αμπελόκηποι» σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου.

·        Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στους ελεύθερους χώρους πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής.

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ώρα 11.00 π.μ.

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

 

·        ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

·        ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

·        ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

·        ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 7ηε ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

·        ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

·        Β’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

«Πλιάτσικο» 15 δισ. με τις απευθείας αναθέσεις
Από τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται πως οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας αφορούν μόλις 470 εκατ. ευρώ από τα 15,1 δισ. ευρώ, κατά συνέπεια δεν αποτελούν την «πλειονότητα», όπως υποστηρίζει ο κ. Σκέρτσος. Τα υπόλοιπα τι ακριβώς αφορούσαν;ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 02.06.2023, 12:38
«Πλιάτσικο» 15 δισ. με τις απευθείας αναθέσεις

Η αφαίμαξη του δημόσιου κορβανά χωρίς κανέναν έλεγχο δεν είχε προηγούμενο κατά τη διακυβέρνηση της Ν.Δ. ● Μόνο την τριετία 2020-2022, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι σχετικές συμβάσεις με διαδικασίες κλειστού τύπου ή χωρίς να προηγηθεί διαπραγμάτευση έφτασαν τις 500.000, το ύψος των οποίων ξεπέρασε τα 15 δισ. ευρώ.


Ξεπέρασαν τα 15 δισ. ευρώ οι απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης της Ν.Δ. μέσα στην τριετία 2020-2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, φτάνοντας έτσι σε άλλα επίπεδα το «ωραίο πλιάτσικο» που γίνεται στον δημόσιο κορβανά χωρίς κανέναν έλεγχο.


Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου του 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 δόθηκαν 15.114.228.005 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και σε διαδικασίες κλειστού τύπου ή χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση, που φτάνουν σε αριθμό σχεδόν τις 500.000 (για την ακρίβεια 496.353)! Αξίζει να σημειωθεί ότι από το τεράστιο αυτό ποσό, μόλις τα 470 εκατ. ευρώ αφορούν συμβάσεις και αναθέσεις που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση του Covid.

Με απλά λόγια, την περίοδο που η κοινωνία ήταν έγκλειστη και ζούσε με τα επιδόματα των 534 ευρώ και την εποχή που τα καταστήματα έκλειναν το ένα μετά το άλλο μην αντέχοντας το «λουκέτο», η κυβέρνηση ακολουθούσε τη λογική του μηδαμινού ελέγχου μοιράζοντας χρήμα δεξιά και αριστερά.

Μάλιστα, όπως φαίνεται, η ίδια πρακτική εφαρμόστηκε και μετά το πέρας της πανδημίας, καθώς οι απευθείας αναθέσεις και οι διαδικασίες κλειστού τύπου συνεχίζονταν και έως πριν από λίγους μήνες, στα τέλη του 2022. Για την ακρίβεια, τα στοιχεία αναφέρουν πως μόνο τον μήνα Δεκέμβριο καταγράφηκαν 20.388 συμβάσεις με απευθείας ανάθεση ύψους 208 εκατ. ευρώ. Τον προηγούμενο μήνα, τον Νοέμβριο του 2022, καταγράφηκαν 15.688 συμβάσεις με το κόστος να φτάνει σχεδόν τα 166 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι έναν μήνα μετά, τον Ιανουάριο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας «για μη συμμόρφωσή της με τους ενωσιακούς κανόνες στις δημόσιες προμήθειες». Απαντώντας μάλιστα σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Δημήτρη Παπαδημούλη, ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος Τιερί Μπρετόν ανέφερε πως η χώρα μας «σημειώνει πολύ κακή επίδοση στην πλειονότητα των δεικτών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις»:

Το «42% αυτών ανατέθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών με μόλις έναν υποψήφιο» και ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), μόνο στο διάστημα Ιανουάριος 2020-Οκτώβριος 2021, 3,66 δισ. ευρώ αφορούσαν κλειστούς διαγωνισμούς (17,5%) και 2,9 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεις (13,9%). Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για το σύνολο των αναθέσεων και των κλειστών συμβάσεων αν μη τι άλλο επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη χώρα.
Τι λέει η Ν.Δ.«Οι απευθείας αναθέσεις των προηγούμενων χρόνων έγιναν στην πλειονότητά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες υγειονομικής κρίσης, μεγάλων ελλείψεων και οξύτατου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες προμήθειας υγειονομικού υλικού» δήλωσε ο Ακης Σκέρτσος, πλην όμως τα στοιχεία τον διαψεύδουνΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Ακης Σκέρτσος άσκησε δριμεία κριτική τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στο ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τα ότι διασπείρουν fake news αναφορικά με τη διακυβέρνηση της Ν.Δ. Ενας από τους τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ήταν και οι απευθείας διαγωνισμοί. Τι είπε ο κ. Σκέρτσος;

«Αναγνωρίζουμε ότι διαχρονικά υπάρχει όντως μια κακή πρακτική, αν θέλετε μια κατάχρηση των απευθείας δημόσιων αναθέσεων», είπε και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι την περίοδο 2018-2019 η πλειονότητα των αναθέσεών του είχε τον χαρακτήρα τού «απευθείας».

Για τα πεπραγμένα της Ν.Δ. ανέφερε στη συνέχεια ότι «οι απευθείας αναθέσεις των προηγούμενων χρόνων έγιναν στην πλειονότητά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες υγειονομικής κρίσης, μεγάλων ελλείψεων και οξύτατου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες προμήθειας υγειονομικού υλικού, π.χ. μάσκες, εξοπλισμός ΜΕΘ, εμβόλια, σελφ τεστ κ.λπ.» και πρόσθεσε ότι «οι προμήθειες αυτών των υλικών έγιναν υπό πλήρη νομιμότητα και με την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων διαχείρισης της πανδημίας».

Κατέληξε λέγοντας ότι «στο πρόγραμμα της Ν.Δ. υπάρχει η δέσμευση να δημιουργηθεί νέο πλαίσιο για τις αναθέσεις, να συσταθεί κεντρικός φορέας για τις δημόσιες προμήθειες». Ωραία όλα αυτά, το πρόβλημα ωστόσο και τα ερωτήματα παραμένουν.

Και αυτό επειδή από τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται πως οι απευθείας αναθέσεις και οι κλειστοί διαγωνισμοί αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας αφορούν μόλις 470 εκατ. ευρώ από τα 15,1 δισ. ευρώ, κατά συνέπεια δεν αποτελούν την «πλειονότητα», όπως υποστηρίζει ο κ. Σκέρτσος. Τα υπόλοιπα τι ακριβώς αφορούσαν;

Στον κ. Σκέρτσο εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας τη Ν.Δ. ότι «επί τέσσερα χρόνια εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα με τις απευθείας αναθέσεις των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζημιώνοντας ευθέως το δημόσιο συμφέρον».


Στα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται οι συμβάσεις όπως απεικονίζονται στον διαδραστικό πίνακα στατιστικής απεικόνισης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (https://eaadhsy.gr/)

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επιστολή για επέκταση χωρικής αρμοδιότητας Κτηματικών Υπηρεσιών

Επιστολή για επέκταση χωρικής αρμοδιότητας Κτηματικών Υπηρεσιών


Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρία ,

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με την πρόσφατη επέκταση χωρικής αρμοδιότητας Κτηματικών Υπηρεσιών. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από το Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, ότι στο Ν. 5042/23 (Φ.Ε.Κ. 88/τ.Α’/2023), χωρίς ενημέρωση των Κτηματικών Υπηρεσιών, χωρίς διαβούλευση και χωρίς να ερωτηθεί ο Σύλλογός που εκπροσωπεί τους τεχνικούς και όχι μόνο υπαλλήλους των υπηρεσιών της Δημόσιας Περιουσίας, προστέθηκε το άρθρο 69 με τίτλο «Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών - -Εξουσιοδοτική διάταξη» στο οποίο αναφέρεται ότι « Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να επεκτείνεται, για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, η χωρική αρμοδιότητα των Κτηματικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε έτερη περιφερειακή ενότητα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.»

Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών είναι υποστελεχωμένες με ότι αυτό συνεπάγεται για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας, τα τυχόν διαφυγόντα έσοδα από την εκμετάλλευση αιγιαλών και Δημοσίων Κτημάτων καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η άποψη μας ταυτίζονται με αυτές του συλλόγου Τεχνικών και τις λύσεις που έχει προτείνει όπως έχουν εκφραστεί σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον κ. Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (βλ. και το με αρ. πρωτ. 2/21.09.2022 έγγραφό του Συλλόγου). Η γνώμη των συναδέλφων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Δημόσιας Περιουσίας είναι ότι το πιο πάνω άρθρο δεν λύνει, ούτε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Κτηματικών Υπηρεσιών ούτε το πρόβλημα αντιμετώπισης επειγουσών και όχι μόνο υποθέσεων. Aντιθέτως θα οδηγήσει, σε νέα προβλήματα και δυσκολίες αντιμετώπισης υποθέσεων που περιληπτικά συνοψίζουμε στα παρακάτω:

- Οι υποθέσεις που χειρίζονται οι συνάδελφοι στις υπηρεσίες έχουν κάποιο ιστορικό που εκτείνεται από μερικά έτη έως πολλές δεκαετίες. Δεν είναι δυνατή η συνέχεια του χειρισμού κάθε υπόθεσης από τη μια στιγμή στην άλλη αφού ο συνάδελφος που θα την αναλάβει θα αφιερώσει σημαντικό χρόνο για να ενημερωθεί.

- Για αρκετές υποθέσεις οι συνάδελφοι παρίστανται στα δικαστήρια ως μάρτυρες για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Πως ένας συνάδελφος που πήρε ξαφνικά στα χέρια του μια υπόθεση θα μπορέσει να υπερασπιστεί αποτελεσματικά το Δημόσιο ενώπιον των δικαστικών αρχών;

- Άλλες υπηρεσίες καθώς και εισαγγελικές αρχές ζητάνε άμεσα στοιχεία για ενέργειες που έχουν γίνει ή θα πρέπει να γίνουν για διάφορες υποθέσεις. Η ξαφνική μεταφορά αρμοδιοτήτων σίγουρα θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην υπηρεσία που θα κληθεί να ενεργήσει ή να απαντήσει σχετικά με υποθέσεις που μόλις παρέλαβε.

- Η επέκταση σε έτερη περιφερειακή ενότητα θα δημιουργήσει νέα έξοδα εκτός έδρας μετάβασης και διαμονής των υπαλλήλων για αυτοψίες και παραστάσεις σε δικαστήρια.

- Το κόστος μετάβασης και διαμονής τη θερινή σεζόν για αυτοψίες, ελέγχους και παραστάσεις σε δικαστήρια, έχει καταστεί απλησίαστο ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα. Η επέκταση σε έτερη περιφερειακή ενότητα θα δημιουργήσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στους συναδέλφους οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν τα έξοδα αυτά και να αποζημιωθούν μετά από κάποιους μήνες.

- Η αποζημίωση για το διαμονή και σίτιση για επείγουσες υποθέσεις για εκτός έδρας μετακίνηση έχει παραμείνει σε προμνημονιακό επίπεδο.

- Θα αυξηθεί το αντικείμενο για τις υπηρεσίες που θα επεκταθεί η χωρική τους αρμοδιότητα σε έτερη περιφερειακή ενότητα με αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο διεκπεραίωσης κάθε υπόθεσης από τους συναδέλφους.

- Υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν ένα μικρό αριθμό υπαλλήλων για μεγάλη χωρική αρμοδιότητα που ίσως κληθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και έτερης περιφερειακής ενότητας με αρνητικό αντίκτυπο στο χρόνο απόκρισης και διεκπεραίωσης κάθε υπόθεσης.

- Με βάση όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι η διάταξη αυτή θα οδηγήσει σε νέο κύμα φυγής από τις Κτηματικές Υπηρεσίες.Oι προτάσεις μας που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί για την επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος των υπηρεσιών της Δημόσιας Περιουσίας που είναι η υποστελέχωση και κατά συνέπεια ο μεγάλος χρόνος διεκπεραίωσης ή η αδυναμία διεκπεραίωσης των υποθέσεων είναι :

- Η προκήρυξη μέσω Α.Σ.Ε.Π. μεγάλου αριθμού θέσεων μηχανικών Π.Ε και Τ.Ε.

- Η μεγαλύτερη εφαρμογή του μέτρου της κινητικότητας όχι μόνο για μηχανικούς αλλά και για διοικητικούς .

- Ρύθμιση έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αυτοψία και σύνταξη διαγραμμάτων από μηχανικούς ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη ίδια περιφερειακή ενότητα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει μηχανικός σε κάποια υπηρεσία, κατόπιν Προγραμματικής Σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω και επειδή πιστεύουμε ότι το προαναφερόμενο άρθρο δεν θα λύσει χρονίζοντα προβλήματα των υπηρεσιών αλλά αποτελεί λύση προσωρινού χαρακτήρα που θα δημιουργήσει νέα προβλήματα, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να αποσυρθεί ή να μην εφαρμοστεί αυτή , προτείνοντας ως λύση τις πιο πάνω προτάσεις του Συλλόγου. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων

 


Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων

Με την αριθμ. ΥΠ 342 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 294Β/4-5-2023 περί της «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα» ανατέθηκε στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) η περαιτέρω ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων (εφεξής αποκαλούμενη «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα») και για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημόσιοι φορείς και κρίσιμες λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, καταρτίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων (εφεξής αποκαλούμενο ως «Μητρώο»), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Αποτελεί καταρχήν μια θετική εξέλιξη ώστε επιτέλους να προχωρήσει με συγκεκριμένο τρόπο και πανελλαδικά ο καθόλα αναγκαίος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, όπως κι εμείς έχουμε τονίσει στο παρελθόν. Ελπίζουμε -και επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή- ώστε να μην περιοριστούμε εκεί, αλλά να βρεθούν οι τρόποι και οι πόροι ώστε να προχωρήσουμε και στις αναγκαίες παρεμβάσεις, ενισχύσεις όπου αυτές απαιτούνται αλλά να ακολουθήσει προσεισμικός έλεγχος και στο υπόλοιπο κτιριακό απόθεμα της χώρας.

Στο Μητρώο αυτό προβλέπεται να εγγράφονται διπλωματούχοι μηχανικοί-μέλη του Τ.Ε.Ε. που έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία και γνώσεις σύμφωνα με την παρ. 1 αρθρ. 3 του δηλ: «αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών» το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αντισταθμίζει την πολυετή εμπειρία των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών που έχουν κάνει πλήθος μελετών, επιβλέψεων, αποκαταστάσεων σε Δημόσια κτήρια.

Από την εν λόγω ΚΥΑ, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη συμμετοχής των διπλωματούχων μηχανικών οι οποίοι έχουν ήδη την εμπειρία αυτοψιών στους σεισμούς που έγιναν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια (Λάρισα Μάρτιος 2021, Αρκαλοχώρι, Σεπτέμβριος 2021 κλπ). Η απαιτούμενη εμπειρία για την σύνταξη των δελτίων προσεισμικού ελέγχου υπάρχει στους συναδέλφους που βρέθηκαν πρώτοι και άμεσα στα πεδία των περιοχών που πλήγηκαν από τους σεισμούς.

Επιπλέον από ίδιον ενδιαφέρον οι πρωτοβάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ έχουν καλέσει τον ΟΑΣΠ σε ημερίδες ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών τους δείχνονταν ακόμα μια φορά το ενδιαφέρον και το ζήλο τους πέρα από τα στενά υπηρεσιακά τους καθήκοντα (Λάρισα Μάιος 2023, Αττική Φεβρουάριος 2020, Κως Ιούνιος 2018, Μυτιλήνη Ιανουάριος 2018 κλπ).

Αντί λοιπόν να αποδοθεί η στελέχωση του Μητρώου αυτού αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στους Μηχανικούς Δημοσίους Υπαλλήλους που τεκμηριωμένα έχουν την εμπειρία και αποτελούν διοικητικά και επιστημονικά μέρος τους μηχανισμού ελέγχου και αποκατάστασης πριν και μετά το σεισμό, αποδίδεται στο ΤΕΕ δίνοντας κατευθύνσεις για την εμπειρία και το βιογραφικό των ιδιωτών μηχανικών που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί αντικειμενικά εμπλέκονται στις διαδικασίες προσεισμικού ελέγχου μια και σε αυτούς θα απευθυνθούν οι ελεγκτές ώστε να συγκεντρώσουν στοιχεία, σχέδια, άδειες, συμβόλαια για το σύνολο των Δημοσίων κτιρίων που πρόκειται να ελεγχθούν. Η εξαίρεση τους από το Μητρώο και τις σχετικές αμοιβές, είναι άδικη και εκδικητική. Θα έπρεπε για κάθε Δημόσιο Κτίριο πρώτα να ερωτάται η αρμόδια Υπηρεσία αν μπορεί να διεξάγει τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο με αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας και μόνο αν δεν υπήρχε διαθεσιμότητα να προχωρούσε στην ανάθεση από το Μητρώο. Εναλλακτικά να συγκροτηθεί ανά Περιφέρεια ένα Σώμα Δημοσίων Υπαλλήλων που με λίγες προσλήψεις Μηχανικών θα μπορούσε να αναλάβει τα κτίρια της Περιοχής ευθύνης.

Σας καλούμε να αναθεωρήσετε την λογική της δημιουργίας του Μητρώου και ζητούμε την apriori εγγραφή στο μητρώο προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου που το επιθυμούν, ως μέλη του ΤΕΕ και ως αποκλειστικά καταρτισμένοι μηχανικοί με τις αμοιβές όπως αναγράφονται στο ΦΕΚ 294Β/4-5-2023. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνάντηση.

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Ποιοι χάκερς, ρε κακόμοιροι

Dreamstime.com ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 31.05.2023, 10:41
Αναζητείται... χάκερ να αναλάβει την ευθύνη

Η πλειονότητα των σχολείων πήρε χθες θέματα μετά τις 12 το μεσημέρι. ● Ανησυχία και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. ● Δύο υπουργεία ψάχνουν τους ενόχους σε... 114 χώρες. ● Η ΟΛΜΕ καταγγέλλει την εγκατάλειψη των δημόσιων εκπαιδευτικών υποδομών από την κυβέρνηση της Ν.Δ. και το «χρύσωμα» ιδιωτών. ● Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια αποδομούν τις κυβερνητικές αστειότητες. ● Παρέμβαση Ντογιάκου. ● Δριμεία κριτική από την αντιπολίτευση για επιτελική ανικανότητα.

Κενές περιεχομένου αποδείχτηκαν οι διαβεβαιώσεις των ιθυνόντων ότι έχουν διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ενδοσχολικών εξετάσεων στα Λύκεια μετά την πρώτη ημέρα που είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού φιάσκου.

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Γιάννης Αντωνίου, δήλωνε με περίσσια σιγουριά στην «Εφ.Συν.» ότι δεν θα επαναληφθεί το σκηνικό της Δευτέρας, όταν χιλιάδες εξαντλημένα παιδιά κλήθηκαν να εξεταστούν ύστερα από πολύωρη αναμονή, ενώ αρκετές ήταν και οι περιπτώσεις που η διαδικασία αναβλήθηκε. Και ενώ σύμφωνα με τα υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης λήφθηκαν επιπλέον μέτρα προστασίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων κατέρρευσε ξανά χθες με πάταγο.
Δικαιολογίες

Στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας αποποιούνται τις ευθύνες τους επιρρίπτοντας όλο το φταίξιμο στη μόλις λίγων ημερών υπηρεσιακή κυβέρνηση. «Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ν.Δ. στην κυβέρνηση, είναι υπηρεσιακή» είπε ανερυθρίαστα ο εκπρόσωπος του κόμματος Ακης Σκέρτσος.

Και οι δικαιολογίες συνεχίζονται... «Η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων δέχθηκε 165 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρες. Είναι η πιο σημαντική επίθεση που έγινε ποτέ σε ελληνικό δημόσιο κυβερνητικό οργανισμό» αναφέρει η χθεσινή κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων (Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης), με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρο Κόπτση, να κάνει λόγο για «επίθεση εναντίον της εκπαίδευσης».

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Αντιεξορυκτική κινητοποίηση στα Γιάννενα: Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

Αντιεξορυκτική κινητοποίηση στα Γιάννενα: Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

Φορείς, συλλογικότητες, επιτροπές και πολίτες της Ηπείρου καλούν σε πανελλαδική κινητοποίηση στα Γιάννενα, το Σάββατο 17/6, στις 12 το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης (θα ακολουθήσει πορεία). Στο επίκεντρο της κινητοποίησης είναι η αντίθεση στις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο, σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία οι σχετικοί σχεδιασμοί έχουν αναθερμανθεί και ενώ επίκειται η περιβαλλοντική αδειοδότηση της νέας φάσης των εργασιών. Αναλυτικά στοιχεία για το έργο στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1511

Στο δημόσιο κάλεσμα, που ακολουθεί, επισημαίνεται ότι «Η Ήπειρος δέχεται επίθεση στα βουνά της, στα ποτάμια της, στα χωριά της …», ενώ η εξόρυξη υδρογονανθράκων χαρακτηρίζεται ως καταστροφική επιλογή για την ΗΠΕΙΡΟ.

Το πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια προτίθεται να οργανώσει ομαδική μετάβαση. Για το λόγο αυτό συγκεντρώνονται διαθεσιμότητες στο energynetwork2020@gmail.com.

Περιοχή έργων

Προσφυγικά στην Αττική - Χάρτες (Τοπογραφικά) 1925 - 2006ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΧΑΡΤΕΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ) 1925 -2006

May 6, 2023


Υπουργείο Εργασίας-Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας-Τμήμα πολιτικών Στέγασης. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΧΑΡΤΕΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ) 1925-2006 7015 χάρτες που παραχωρήθηκαν προς χρήση στην ATTIKIPEDIA από το ως άνω Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας τον Απρίλιο του 2023. Μπορείτε να ανακτήσετε τον πλήρη κατάλογο εδώ και τους χάρτες εδώ.

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες με τα “μπλοκάκια” έχουν δικαιώματα και δικαιώνονται ακόμα και στον Άρειο Πάγο.


Η δικαστική διαδικασία δεν είναι ο βασικός τρόπος και εργαλείο που έχουμε για την διεκδίκηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Χρειάζεται η απευθείας διεκδίκηση από την εργοδοσία, με τρόπους αγώνα που την “πονάνε”: όπως απεργίες, συγκεντρώσεις, “δημόσια δυσφήμιση” και άνοιγμα του ζητήματος στην κοινωνία (όπως έδειξε και η πρόσφατη κατάκτηση του αγώνα στη Green Properties).

Ωστόσο, έχει σημασία να μην υποτιμάμε και τις δικαστικές νίκες κυρίως για δύο λόγους:

i. Γιατί όταν τις γνωρίζουμε και τις αναφέρουμε στην εργοδοσία, καταλαβαίνει ότι γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και επομένως δεν θα είμαστε εύκολος αντίπαλος σε μια ενδεχόμενη διένεξη.

ii. Γιατί και οι νίκες αυτές βασίζονται στο εργατικό δίκαιο -ή μάλλον ό,τι έχει απομείνει από αυτό τα τελευταία χρόνια- το οποίο δεν μας χαρίστηκε, αλλά κατακτήθηκε με αγώνες τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν.

Λίγα λόγια για το νομικό πλαίσιο

Πολλές φορές οι εργοδότες μας πιέζουν να υπογράψουμε συμβάσεις έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών (εργασία σε καθεστώς αυτοαπασχολούμενου με “μπλοκάκι”) θεωρώντας ότι έτσι δεν είναι αναγκασμένοι να τηρούν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Το εργατικό δίκαιο και οι νόμοι που το διέπουν δεν προσεγγίζουν τα πράγματα έτσι όμως.

Η σχέση εργασίας δεν χαρακτηρίζεται όμως από τη σύμβαση που υπογράφει ο εργαζόμενος με τον εκάστοτε εργοδότη, αλλά από τα χαρακτηριστικά της. Ειδικότερα, αν η πραγματική συμφωνία που κάνουν εργαζόμενος- εργοδότης, αφορά την παρεχόμενη εργασία (ώρες, ημερομίσθιο ή μηνιαίο μισθό, τόπος εργασίας κλπ.) και όχι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (παραδοτέο έργο), τότε η σχέση του εργαζόμενου με τον εργοδότη είναι σαφώς σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Η απόδειξη της σχέσης εξαρτημένης εργασίας γίνεται πιο συγκεκριμένα με 2 τρόπους:

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Καλαμιά Κοζάνης: «Εδώ ζούμε εμείς!»

Καλαμιά Κοζάνης: «Εδώ ζούμε εμείς!»
Vanna 28 Μαΐου 2023


Σε ένα Γαλατικό χωριό, την Καλαμιά Κοζάνης, συναντήθηκαν οι αγώνες πολλών περιοχών της Κοζάνης και της Φλώρινας, περιοχών που πλήττονται από την εγκατάσταση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πριν από λίγες μέρες, οι εκπρόσωποι των Επιτροπών Αγώνα αποφάσισαν την πραγματοποίηση παλλαϊκού συλλαλητηρίου στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης την 1η Ιουνίου.[1]

Στην Καλαμιά οι αντιδράσεις για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημόσια χορτολιβαδική έκταση 750 στρεμμάτων στην πλαγιά του όρους Κέδρωμα, σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια του χωριού, είχαν ξεκινήσει δύο χρόνια πριν και κλιμακώθηκαν όταν η εταιρεία έστειλε τις μπουλντόζες για να ξεκινήσει το έργο. Στις 27 Απριλίου με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα, είχαν στηθεί οι πρώτες σκηνές στο Κέδρωμα με σκοπό τη μόνιμη παραμονή στη βουνοπλαγιά και κλήθηκαν να πάνε όσοι άλλοι ήθελαν να στήσουν τη δική τους σκηνή και να γιορτάσουν όλοι μαζί την Πρωτομαγιά.Με καθημερινή μαζική παρουσία τους και με το σύνθημα «Δεν χαρίζουμε σε κανέναν το μέλλον του χωριού μας», οι κάτοικοι σταματούσαν τις εργασίες. Στις 12 Μαίου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με παρουσία Δημοτικών και Περιφερειακών συμβούλων και βουλευτών.[2]

Σε συνάντηση που είχε γίνει στην Κοζάνη στις 3 Μαίου μεταξύ αντιπροσωπείας της Καλαμιάς και της εταιρείας Kiefer μετά από πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι κάτοικοι ζήτησαν νέα χωροθέτηση με τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας να χαρακτηρίζει κάτι τέτοιο ανέφικτο. «Ζητούμε νέα χωροθέτηση.Το πάρκο αυτό είναι η γελιοποίηση του κράτους και ο δικός μας εξευτελισμός. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Εσείς μπορείτε να βρείτε έκταση σε εφαπτόμενο οικόπεδο. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε σε αυτή τη γωνιά της γης στο φυσικό μας περιβάλλον. Σε 25 χρόνια που θα σηκωθούνε τα φωτοβολταϊκά θα χαθεί το δάσος. Εμείς δεν ξεπουλιόμαστε και τσάμπα ρεύμα να μας δώσετε» τόνισε εμφαντικά κάτοικος για αυτούς που βλέπουν την Καλαμιά ως κουκίδα χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο άνθρωπος. «Δεν μπορούν να έρθουν τα παιδιά μας να δουν αυτή την βαρβαρότητα. Το τοπίο είναι σημαντικό κλειδί για την ευημερία και συνεπάγεται ευθύνες και δικαιώματα για τον καθένα. Αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουμε, να διαφυλάξουμε το τοπίο, το δικαίωμα στη ζωή».[3]
Ασφυκτικά περικυκλωμένα χωριά από μονοκαλλιέργεια θηριωδών φωτοβολταϊκών και στο βάθος αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά

Μια ματιά στο χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας φτάνει για να διαπιστώσει κανείς τη ζοφερή εικόνα στα ορεινά χωριά της Κοζάνης, αλλά και άλλων περιοχών, ορεινών και πεδινών, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και όλης της χώρας. Χωριά που ζουν από τη γεωργία και την κτηνοτροφία πολιορκούνται από φωτοβολταϊκές μονάδες που καταλαμβάνουν παραγωγικές εκτάσεις και δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες για τη ζωή. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι στην Καλαμιά –και όχι μόνο εκεί- οι εκτάσεις παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που σκοπός του είναι να στηρίζει την ύπαιθρο και την αγροτική ανάπτυξη!Στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει η εξής πρόβλεψη: «Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας και κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους… Ειδικώς για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε πολυσύχναστους χώρους πρέπει, στο πλαίσιο της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να καθορίζονται τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα για να μην υπάρχει οπτική όχληση.». Οι προβλέψεις αυτές παρά την ασάφειά τους, σε άλλες εποχές θα προβλημάτιζαν τις υπηρεσίες αφού έστω και «κατά προτίμηση», οι μονάδες θα έπρεπε να είναι «αθέατες από πολυσύχναστους χώρους». Πως να κάνει όμως κανείς αθέατη μια βουνοπλαγιά που κατεβαίνει προς το χωριό;

Για την κτηνοτροφική γη στα ορεινά χωριά δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο. Είναι βέβαιο παρ’ όλα αυτά, ότι σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα, εθνικά ή περιφερειακά, υπάρχουν αναφορές σε προστασία της κτηνοτροφίας και οι υπηρεσίες όχι μόνο μπορούν αλλά οφείλουν να τις συνεκτιμήσουν. Στην εποχή που ζούμε όμως, όπου όλες οι έννοιες έχουν χάσει το νόημά τους, το Ειδικό Χωροταξικό «εφαρμόζεται» ακόμα κι αν δεν προβλέπει τίποτα, όταν αυτό συμφέρει την κυρίαρχη πολιτική!
Σχεδόν ένα «Βέλγιο» χρειάζονται για να πετύχουν τους στόχους, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.

Είναι γνωστό ότι οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικά τα φωτοβολταϊκά καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις γης. Η McKinsey σε μελέτη με τίτλο «Land: A crucial resource for the energy transition», εξέτασε πόση γη χρειάζεται για να εκπληρωθεί ο στόχος ισχύος ΑΠΕ που τίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (REPowerEU) και ο οποίος μόνο για τα φωτοβολταϊκά είναι 600 GW μέχρι το 2030. «Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, μόνο η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των εγκαταστάσεων ΑΠΕ μέχρι το 2030, χρειάζονται επιπλέον 23,000 έως 35,000 τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου να φιλοξενήσουν την νέα ισχύ έργων ΑΠΕ με βάση τους στόχους που υπάρχουν. Πρόκειται για μια έκταση που ισούται με το μέγεθος του Βελγίου.». Σύμφωνα με την μελέτη, στην Ιταλία μόλις το 1% της γης είναι κατάλληλο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών χωρίς περιορισμούς. Και η «λύση» θα μπορούσε να είναι η …μείωση των περιορισμών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών![4]

Στην Ελλάδα πάντως ως πρωτοπόροι, επειδή δεν έχουμε περιορισμούς όπως η Ιταλία, και επειδή επίσης, δεν μας πειράζει να κάνουμε αθρόες εισαγωγές γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, πήραμε ασημένιο μετάλλιο στο ρυθμό διείσδυσης φωτοβολταϊκών παγκοσμίως καταγράφοντας το 2022 το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μετά την Ισπανία σε παγκόσμιο επίπεδο![5] Σε βάρος των τόπων όπου ζουν άνθρωποι και του μέλλοντός τους, που δεν αποτιμήθηκαν από την επιτροπή που μοίρασε τα μετάλλια…Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Δρόμος της Αριστεράς», φύλλο 639,
27 Μαίου 2023.

Σάββατο 27 Μαΐου 2023

Ενα παράθυρο στην πόλη

«Είμαι άνθρωπος, Οχι σκουπίδι» - Λαδοπαστέλ σε χαρτί, Τάσης Παπαϊωάννου ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 26.05.2023, 16:45
Ενα παράθυρο στην πόλη
Τάσης Παπαϊωάννου*

Το γίγνεσθαι της πόλης απεικονίζεται πάνω στους τοίχους των κτιρίων, στους δρόμους, στις πλατείες.

Ζούμε σε μια εποχή απόλυτης ρευστότητας. Τίποτε δεν μοιάζει σταθερό, αμετάβλητο, αναλλοίωτο. Οι παλιές βεβαιότητες καταρρίπτονται εν ριπή οφθαλμού η μία μετά την άλλη και την ίδια στιγμή έχεις την αίσθηση ότι το αύριο που θα ξημερώσει θα είναι ακόμη πιο αβέβαιο, σκοτεινό, ζοφερό. Νιώθεις σαν άξαφνα να χάθηκε η ελπίδα ή αυτό είναι που επιδιώκουν κάποιοι προκειμένου να σε πείσουν στη μεθοδευμένη προσπάθειά τους χειραγώγησης και εκφοβισμού του κόσμου.

Κι όμως, όπως πάντα συμβαίνει μέσα στο σκοτάδι, αρκεί μια σπίθα για να ανάψει τη φωτιά που θα κατακάψει τα σκηνικά του φόβου και θα φωτίσει ξανά τον δρόμο που οδηγεί μακριά από τα κατασκευασμένα αδιέξοδα και τους ψεύτικους μονόδρομους. Εκεί που νόμιζες ότι τίποτε δεν είναι δυνατόν να αλλάξει τη μίζερη καθημερινότητα, είναι η πάλη των ανθρώπων που αναβλύζει από τα κάτω και ανατρέπει την παγιωμένη εικόνα της «κανονικότητας» και της αποχαυνωτικής νιρβάνας των κρατούντων.

Πεδίο αυτής της πάλης ήταν πάντοτε η πόλη ως ο κατεξοχήν χώρος των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων, των ταξικών διεκδικήσεων, της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας. Ο δημόσιος χώρος της πόλης αυτό συμβολίζει, αυτό εκφράζει, όσο κι αν θέλουν κάποιοι να μας πείσουν για το αντίθετο. Οσο κι αν θέλουν να τον παρουσιάσουν απογυμνωμένο από το ιδεολογικό του φορτίο, στεγνό, αποστειρωμένο, δίχως ζωή· σαν μια ανούσια, αστραφτερή τουριστική καρτ-ποστάλ.

Το γίγνεσθαι της πόλης απεικονίζεται πάνω στους τοίχους των κτιρίων, στους δρόμους, στις πλατείες. Κάθε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια γίνεται -αν οι συνθήκες το απαιτούν- φορέας ατομικών ή συλλογικών μηνυμάτων. Μεμονωμένες λέξεις, φράσεις, συνθήματα, εικόνες, graffiti, αφίσες, εκφράζουν τη διαρκώς μεταβαλλόμενη καθημερινότητα της πόλης. Ερχονται να πιστοποιήσουν, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, μια διαφορετική πραγματικότητα, μακριά από την ωραιοποιημένη, πλασματική και λαμπερή εικόνα που πλασάρεται από τον κόσμο της διαφήμισης. Δεν προσπαθούν να εφησυχάσουν, αλλά αντίθετα να προκαλέσουν, να ταρακουνήσουν, να προειδοποιήσουν, να διαμαρτυρηθούν, μα κυρίως να προβληματίσουν. Οπτικοποιημένες φωνές αγωνίας είναι· κραυγές απόγνωσης ανθρώπων που δεν έχουν άλλο τρόπο να επικοινωνήσουν τα προβλήματα που τους πνίγουν.

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Τελευταία προθεσμία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελματιών


Τελευταία προθεσμία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελματιών

Xωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα μείνουν από τον Ιούνιο όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για την ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2023 καταβάλλοντας τα ποσά που αντιστοιχούν για τον κλάδο υγείας.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει στους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους) που δεν έχουν διευθετήσει τις ασφαλιστικές εισφορές για το 2023 να σπεύσουν να το πράξουν έως τις 31 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα έτη, όταν για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας προϋπόθεση ήταν να μην υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από πέρυσι –κατ' εξαίρεση- ισχύει ειδική ρύθμιση που ανανεώθηκε φέτος.

Σύμφωνα με αυτήν, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα στους μη μισθωτούς έως τις 31 Μαΐου 2023, ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όμως, καλούνται να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες εισφορές για το 2022 του κλάδου υγείας της ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει, προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα έως και 29 Φεβρουαρίου 2024.

Αρκεί δηλαδή ένας μη μισθωτός να καταβάλει τις εισφορές του κλάδου υγείας για ένα χρόνο –αναδρομικά για το έτους 2022- προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική του ικανότητα, έστω και αν έχει άλλες ασφαλιστικές οφειλές.

Από την 1η Ιουνίου 2023 όσοι μη μισθωτοί διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ' ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά-χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ( www.efka.gov.gr ) στην πλατφόρμα: «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών», https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me- misthoton και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει, επίσης, ότι, όσον αφορά ειδικά στην ασφαλιστική ικανότητα των μακροχρόνια ανέργων αλλά και των εργαζομένων ειδικών κατηγοριών και των μελών των οικογενειών τους, αυτή έχει παραταθεί χωρίς προϋποθέσεις έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο της πρόνοιας που λαμβάνεται παγίως για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ώστε να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Αποκεντρωμένες: ακάλυπτοι οι υπάλληλοι που εκτελούν τις κατεδαφίσεις


Εντελώς ακάλυπτοι είναι οι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εκτελούν τις κατεδαφίσεις, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο του ΥΠΕΝ, που εξασφάλισε το ακαταδίωκτο για υπαλλήλους των αρμόδιων υπουργείων που συμμετέχουν στα μικτά κλιμάκια ελέγχου και ανώτατα στελέχη της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.


Το θέμα θέτει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ) υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωση της ότι: «Η παράλειψη αυτή δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί, ως ένοχη επιλογή αυτών που νομοθέτησαν, ώστε οι κατεδαφίσεις να ανατεθούν σε υπηρεσίες ( Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), που δεν διαθέτουν ούτε μέσα (μηχανήματα) ούτε κατάλληλο προσωπικό, ενώ επιπρόσθετα αντιμετωπίζουν συχνά, προβλήματα χρηματοδότησης και υποστελέχωσης». Και σημειώνοντας ότι:

«Οι μάχιμοι δημόσιοι λειτουργοί που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ιδίως όταν αυτό αφορά στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του περιβάλλοντος, αφήνονται εντελώς ακάλυπτοι απέναντι στα οικονομικά συμφέροντα που λυμαίνονται την άναρχη τουριστική / οικιστική «ανάπτυξη», κατά το γράμμα και το πνεύμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής, που αντιμετωπίζει την χρήση της γης ως εμπόρευμα».

Η ανακοίνωση της ΟΣΕΑΔΕ

Η ανακοίνωση της ΟΣΕΑΔΕ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Γαβριήλ Ιωαννίδης και ο γενικός γραμματέας Χαρ. Ζεπάτος και αποστέλλεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «να προστατευτούν τώρα οι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» αναφέρει τα ακόλουθα:

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

To ΕΜΠ "ξεπλένει" την απαράδεκτη αντιδεοντολογική διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με την τιμητική εκδήλωση στον D. Chipperfield για τα βραβεία Pritzker
Η σημερινή τιμητική εκδήλωση που οργανώνεται από τέσσερις από τις αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας με αφορμή τη φετινή απονομή του βραβείου Pritzker στον D. Chipperfield, θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα, αν δεν γινόταν παραγνωρίζοντας τα όσα κατάπτιστα έχουν προηγηθεί σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης μελέτης για την επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος, το ΤΕΕ, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, πολλές Αρχιτεκτονικές Σχολές, αλλά και ο Σύλλογος Αρχαιολόγων έχουν καταγγείλει την απαράδεκτη διαδικασία που ακολούθησε το υπουργείο Πολιτισμού με πρόσχημα την δωρεά του Ιδρύματος Λαιμού, να παρακάμψει τόσο κάθε διαδικασία κοινωνικής διαβούλευσης πάνω στο θέμα, όσο και τη νόμιμη και επιβεβλημένη για ένα τέτοιο έργο διαδικασία ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές που εξασφαλίζουν ισότιμη συμμετοχή σε κάθε αρχιτεκτονική ομάδα που θα ήθελε να συμμετάσχει. Αντ΄ αυτού επιλέγεται ένας κλειστός διαγωνισμός δέκα διεθνών γραφείων επιλογής του χορηγού, αποκλείοντας τους έλληνες συναδέλφους και συρρικνώνοντας την ελληνική συμμετοχή στον επικουρικό συνεργάτη των δέκα επιλεγμένων γραφείων.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους ενόψει του διαγωνισμού οι σύλλογοι Αρχιτεκτόνων και Αρχαιολόγων είχαν δηλώσει ρητά:

-Ζητάμε από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού να ακυρώσει τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις που παραβιάζουν ευθέως τη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ακύρωσή τους στα αρμόδια δικαστήρια.

- Ζητάμε από τα κόμματα και τους φορείς να καταδικάσουν την παράκαμψη της διαδικασίας του ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καθώς και τον εξευτελιστικό για τον τεχνικό κόσμο της χώρας αποκλεισμό της ισότιμης συμμετοχής των Ελλήνων αρχιτεκτόνων από έργα παρεμβάσεων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας.

- Ζητάμε να καταργηθούν τα άρθρα στην Υπουργική Απόφαση για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε εξαιρέσεις και στην πρακτική αχρηστία του νόμου. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ενός έργου δεν μπορεί να είναι στοιχείο για την υποβάθμισή του, μέσω της εξαίρεσής του από τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

- Ζητάμε στις περιπτώσεις ιδιωτικών χορηγιών να ακολουθείται η κείμενη νομοθεσία, που προβλέπει ότι οι χορηγίες χρηματοδοτούν τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και στη συνέχεια τη διακριθείσα μελετητική ομάδα, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους χορηγούς να ορίζουν ένα ή δύο μέλη ανάλογα με τη σύνθεση της επιτροπής (5μελή, 7μελή ή 9μελή), όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 12 του ΦΕΚ 2239 Β/31-05-2021 παρ.2.δ: «Σε περίπτωση χορηγίας προς τη διοργανώτρια αρχή για τη διοργάνωση διαγωνισμού μελετών, οι κριτές των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, δύνανται να ορίζονται από τον χορηγό εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις».

Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μη νόμιμου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα UIA-UNESCO δήθεν Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, κατήγγειλε στην Ελληνική και Διεθνή κοινότητα τόσο την προκήρυξη, όσο και το αποτέλεσμα για τον Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του ΕΑΜ ζητώντας από το Υπουργείο Πολιτισμού να μη προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της Αρχιτεκτονικής μελέτης ενός τόσο σημαντικού Δημόσιου κτιρίου όπως το ΕΑΜ καθώς και την εκχώρηση του πολιτισμού σε ιδιωτικούς φορείς που δεν τηρούν τη νόμιμη διαδικασία Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και υλοποίησης εμβληματικών δημόσιων κτιρίων».

Θα πρέπει ακόμα να επισημάνουμε ότι εξ ίσου προβληματική ήταν και η αυθαίρετη συγκρότηση της αποκαλούμενης επιτροπής αξιολόγησης του «διαγωνισμού», όπου συμμετείχαν μόνο δύο Αρχιτέκτονες σε σύνολο επτά μελών επιλεγμένων από τον ιδιωτικό φορέα που τον προκήρυξε.

Το ίδιο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που σχολιάστηκε αρνητικά ως προς την συμβατότητά του με το υπάρχον κτήριο και το αστικό περιβάλλον επιβεβαιώνει τις αδυναμίες αυτής της μεθόδευσης.

Σήμερα, λίγους μήνες μετά, μας εκπλήσσει δυσάρεστα η «επιβράβευση» από τις αρχιτεκτονικές σχολές αυτής της μεθοδολογίας με την τιμητική εκδήλωση για ένα αρχιτέκτονα, που ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική του αξία που δεν αμφισβητούμε, αποδέχτηκε να γίνει συμμέτοχος αυτής της παράνομης και προσβλητικής για τους έλληνες συναδέλφους διαδικασίας.

Ακόμα και τώρα υπάρχει καιρός για την επαναπροκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού χωρίς αποκλεισμούς.