Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 1886/2022 ΣτΕ: Μια ακόμα σπουδαία και όμορφη μέρα για το κίνημα του δημόσιου νερού


Απόφαση 1886/2022 ΣτΕ: Μια ακόμα σπουδαία και όμορφη μέρα για το κίνημα του δημόσιου νερού | Από τον Κώστα Λυμπέρη


Η απόφαση 1886/2022 της μείζονος σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ αποτελεί μια ακόμα νίκη για το Κίνημα του δημόσιου νερού. Έρχεται σε «φυσική» συνέχεια των προηγούμενων τριών σημαντικών αποφάσεών του και κατοχυρώνει με τη «βούλα» του Aνώτατου Δικαστηρίου το νερό ως δημόσιο αγαθό. Απλώνει δίκτυ νομικής προστασίας από την άμεση και έμμεση ιδιωτικοποίηση.Το ΣτΕ με την απόφαση 1906/2014 απαγόρευσε τη διάθεση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην αγορά και διέταξε την έξοδο της ΕΥΔΑΠ από το ΤΑΙΠΕΔ.
Με τις σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις της ολομέλειας 190-191/2022, διέταξε την έξοδο ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ από το υπερταμείο κρίνοντας το χαρακτήρα του υπερταμείου ως ασύμβατο με το κοινό αγαθό.
Με την απόφαση 92/2022 του Δ΄ Τμήματος εμπόδισε την περαιτέρω εμπορευματοποίηση ακυρώνοντας την ΚΥΑ τιμολόγησης.
Και τώρα, με την απόφαση 1886/2022 απαγορεύει την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης και λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος και ακυρώνει το ΣΔΙΤ στο ΕΥΣ Αττικής θεωρώντας την παροχή ύδρευσης ως ένα ενιαίο σύστημα από τις πηγές μέχρι τις βρύσες και ότι η ΕΥΔΑΠ και η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ «αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα».

Το κίνημα του δημόσιου νερού, κατάφερε την τελευταία δεκαετία, με μοναδικό τρόπο να διασώσει προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικό πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες αποχέτευσης και προς όφελος της διατροφικής αλυσίδας, και των αγροτών το φθηνό αγροτικό νερό.

Το κίνημα του δημόσιου νερού πρόσφερε πολύτιμη υπηρεσία στους εργαζόμενους στον κύκλο του νερού και κυρίως στους υδροδοτούμενους πολίτες που στη δύσκολη συγκυρία που ζούμε έχουν πρόσβαση, με προσιτό τιμολόγιο, σε νερό συνεχούς ροής στις βρύσες των σπιτιών τους 24 ώρες το 24ωρο.

Δεδομένων των συνθηκών της μνημονιακής δεκαετίας της υγειονομικής κρίσης και του τρέχουσας ενεργειακής και διατροφικής κρίσης πρόκειται για τη μοναδικό παράδειγμα αποτελεσματικής κινηματικής, πολιτικής και νομικής διαχείρισης από την πλευρά του κινήματος δημόσιου νερού που διέσωσε ένα κοινό αγαθό.

Αντί να αναρωτιούνται οι επαΐοντες της πολιτικής και των κινημάτων για τον «μυστικό λόγο» που οδήγησε το ΣτΕ στις τόσο σημαντικές αποφάσεις ας αναρωτηθούν τι οδήγησε την κυβέρνηση σε μια, ακόμα και για τα «αστικά» μέτρα τους, μέγιστη θεσμική εκτροπή ακυρώνοντας τις αποφάσεις 190-191/2022 του ΣτΕ, με νέα νομοθετική ρύθμιση.

Το κίνημα του δημόσιου νερού θα συνεχίσει να ρέει μεγαλώνοντας την κοίτη και τον όγκο του μέχρι να πνίξει στην ορμή του όσους επιβουλεύονται την, ποικιλοτρόπως εκφρασμένη και σχεδόν καθολική, θέληση του ελληνικού λαού για να μείνει το νερό σε δημόσια ιδιοκτησία, σε δημοκρατική διαχείριση και σε κοινωνικό και εργατικό έλεγχο.

Ακολουθεί απόσπασμα από σχόλιο του δικηγόρου Αλέξανδρου Σαριβαλλάση που ήταν ο ένας εκ των δύο, που μαζί με την Κατερίνα Γεωργιάδου, εκπροσώπησαν την πλευρά του δημόσιου νερού σε όλες αυτές τις δίκες.

«Τα σημαντικότερα εκ της απόφασης 1886/2022 της μείζονος σύνθεσης του Δ’ Τμήματος:
1. Είναι ομόφωνη (7 δικαστές)
2. Δέχθηκε το έννομο συμφέρον.
3. Δέχεται ότι:
(α) η παροχή ύδρευσης είναι ένα ενιαίο σύστημα από τις πηγές μέχρι τις βρύσες και ότι η ΕΥΔΑΠ και η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ «αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα»,
(β) το ως άνω «ενιαίο λειτουργικό σύστημα» πληροί τους όρους του Συντάγματος, όπως αυτοί ερμηνεύθηκαν από τις ΟλΣτΕ 1906/2014 και 190/2022, δεδομένου ότι αφενός η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αφετέρου η ΕΥΔΑΠ ελέγχεται από το Δημόσιο δια της κατοχής της πλειοψηφίας, τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου από αυτό [ Σημείωση : εννοεί η απόφαση ότι έτσι προβλέπεται από τις ως άνω αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, αν και στην πραγματικότητα, ως γνωστόν, δεν έχουν εφαρμοστεί εξαιτίας της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης ]
(γ) η έννοια του άρθρου 114 του ν. 4812/2021, «κατά τη σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνεία», όπως και του νόμου περί ΣΔΙΤ, δηλ. του ν. 3389/2005, είναι ότι η παραχώρηση με ΣΔΙΤ είναι επιτρεπτή μόνο για την εκτέλεση «συγκεκριμένου κάθε φορά έργου ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας» και όχι, όπως εν προκειμένω, «για την εν γένει συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ στο σύνολό του».

Έτσι, η ως άνω απόφαση του ΣτΕ ακύρωσε όλες τις πράξεις (προκήρυξη, απόφαση Υπουργού, απόφαση διυπουργικής επιτροπής) ως παράνομες, διότι παραβίασαν τους ίδιους τους νόμους 4812/2021 και 3389/2005. Με τον τρόπο αυτόν, λόγω δηλ. παράβασης των ίδιων των νόμων (και όχι λόγω αντίθεσης των νόμων στο Σύνταγμα) ακυρώθηκαν οι πράξεις ήδη από τη μείζονα σύνθεση του Δ Τμήματος χωρίς να απαιτείται η παραπομπή της υπόθεσης στην Ολομέλεια [Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι, όταν ένα Τμήμα κρίνει ένα νόμο ως αντισυνταγματικό, υποχρεωτικώς πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια για οριστική κρίση ]»

– Ο Κώστας Λυμπέρης είναι Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ. Μέλος της Γραμματείας του ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ.

Πηγή: sekes-eydap.gr

Ανακοίνωση του Συλλόγου Μηχανικών Δήμου Αθήνας

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας με έκπληξη παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή των Εξαρχείων τους τελευταίους μήνες, με αφορμή τις περιφράξεις τεχνικών έργων. Σε μια περιοχή, με λιγοστούς κοινόχρηστους χώρους, είναι -τουλάχιστον- πολύ ατυχής σχεδιασμός δημοσίων έργων, τα εργοτάξια δύο εντελώς διαφορετικών έργων (μετρό στην πλατεία Εξαρχείων και ανάπλαση λόφου του Στρέφη από ιδιώτη) να στήνονται την ίδια χρονική περίοδο (Αύγουστο κλείστηκε η πλατεία και Οκτώβριο ο Στρέφης), στερώντας από τους κατοίκους μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής, το δικαίωμα στο δημόσιο χώρο.

Στην ασφυκτική αυτή κατάσταση έρχεται να προστεθεί από την σύσταση του κάθε εργοταξίου, η καθημερινή παρουσία των ΜΑΤ και των δυνάμεων καταστολής στις περιφράξεις των έργων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Αύγουστο, που στήθηκε η περίφραξη του μετρό, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται με ειρηνικές διαδηλώσεις και πορείες, αλλά όχι με σωματική βία. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν την Τρίτη, 4/10 να ξυλοκοπηθεί από τις δυνάμεις καταστολής ένας πατέρας μπροστά στα παιδιά του, στο μπασκετάκι του λόφου του Στρέφη, επειδή τόλμησε να υπερασπιστεί το δικαίωμα μιας κοπέλας να παίξει μπάσκετ.[1]

Συγκεκριμένα, ο χώρος του μπάσκετ είναι εκτός της περιοχής της δωρεάς της prodea investment και των τεχνικών έργων που υλοποιούνται από ιδιωτική εργολαβία. Γιατί να απαγορεύεται η χρήση του; Ως μηχανικοί δημοσίων έργων, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι απαραίτητο σε έργα που γίνονται σε χώρους πρασίνου, τα έργα και οι περιφράξεις τους να εκτελούνται τμηματικά (π.χ. στο έργο του Εθνικού Κήπου), ώστε να μη στερούνται οι κάτοικοι τους χώρους πρασίνου κατά την περίοδο κατασκευής. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση δεν εφαρμόστηκε κάτι τέτοιο από τον ιδιώτη; Γιατί η δημοτική αρχή δέχεται να στερεί ο «δωρητής» το δημόσιο χώρο από τους κατοίκους;

Αναφορικά με την πλατεία, οι κάτοικοι θέλουν να σώσουν τα δένδρα της και το χαρακτήρα της, έχοντας καταφέρει, μετά την πανδημία να την επανοικιοποιηθούν από τους εμπόρους ναρκωτικών. Από τεχνική άποψη, το όρυγμα του εργοταξίου θα μπορούσε άνετα να περιοριστεί στο κέντρο του, για να σωθούν τα δένδρα. Από αρχιτεκτονική άποψη, οι κλίμακες των εξόδων του μετρό μπορούν να βγουν στα πεζοδρόμια της οδού Στουρνάρη, για να σωθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της πλατείας και να μην εκπέσει σε πέρασμα. Από πολεοδομική άποψη, η πρόταση καθηγητών του ΕΜΠ για μεταφορά του σταθμού του μετρό στην οδό Τοσίτσα, προς εξυπηρέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Πολυτεχνείου έχει πιο πολύ νόημα, από την ύπαρξη σταθμού – περάσματος στη συγκεκριμένη πλατεία. Κι ενώ ο σχεδιασμός του μετρό μετακινείται εύκολα εκατοντάδες μέτρα για την εξυπηρέτηση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, δεν μετακινείται λίγες δεκάδες μέτρα για την εξυπηρέτηση του Αρχαιολογικού Μουσείου και των αιτημάτων των κατοίκων.

Στη στέρηση αυτή του κοινόχρηστου χώρου έρχεται να προστεθεί και η ισχυρή ύπαρξη δυνάμεων καταστολής, ακόμα και έξω από δημοτικό σχολείο, την ώρα του σχολάσματος.[2] Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια αστυνομική κινητοποίηση για τη φύλαξη εργοταξίων, όταν μάλιστα δεν έχουν προϋπάρξει περιστατικά βίας από τους κατοίκους. Πρόκειται για γενική και αδικαιολόγητη κορύφωση της αστυνομικής βίας.

Την ίδια μέρα, που ο πατέρας ξυλοκοπήθηκε από δυνάμεις καταστολής μπροστά στα παιδιά του στο λόφο του Στρέφη, ο Δήμαρχος καλούσε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 4.10.2022 να καταδικάσει τη βία απ’όπου κι αν προέρχεται. Αυτή τη βία, που βιώνουν οι κάτοικοι μιας γειτονιάς του κέντρου της Αθήνας, ο κος Μπακογιάννης, πότε θα την καταδικάσει;

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Aντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο (7/10, 8.30πμ.), ημέρα που καταθέτει η Μάγδα Φύσσα


ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 7/10 ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ, 9πμ
Την Παρασκευή 7/10 συνεχίζεται το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της δίκης των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Δύο χρόνια μετά την ιστορική ημέρα καταδίκης της ως εγκληματική οργάνωση. Δύο χρόνια μετά τη στιγμή που το αντιφασιστικό, δημοκρατικό, εργατικό και λαϊκό κίνημα της χώρας, έστειλαν ηχηρό μήνυμα, ότι η θέση των φασιστών είναι στη φυλακή και στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Λίγες μέρες πριν, στις 30/9, γίναμε μάρτυρες της προκλητικής εμφάνισης και παρουσίας οπαδών και συνηγόρων της Χρυσής Αυγής που επευφημούσαν Κασιδιάρη και Λαγό και χαιρετούσαν ναζιστικά.
Την Παρασκευή, ημέρα που καταθέτει η Μάγδα Φύσσα, χρειάζεται να δείξουμε ότι οι ομάδες αυτές ήταν, είναι και θα είναι στο περιθώριο.
Η προκλητική παρουσία των νεοναζί της Χρυσής Αυγής και των διάδοχων κομμάτων της ( Έλληνες για την πατρίδα κλπ ), αναδεικνύουν ότι ο αγώνας ενάντια στου φασίστες και στον φασισμό, δεν εξαντλείται και δεν ολοκληρώνεται στις δικαστικές αίθουσες. Χρειάζεται μαζική δράση του λαού και της νεολαίας απέναντι στη φασιστική απειλή και μπροστά στην υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών. Ειδικά σε μία περίοδο που αυτά πλήττονται βάναυσα, όπως χαρακτηριστικά και με κυνικό τρόπο μαρτυρά η ασκούμενη πολιτική της ΝΔ στην Ελλάδα αλλά και όλων των αστικών κυβερνητικών πολιτικών διεθνώς.
Από την άγρια καταστολή των ημερών της πανδημίας και τη ψήφιση των νόμων για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, την περιστολή του δικαιώματος στην απεργία, την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και την εγκαθίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας μέχρι την ωμή βία απέναντι σε όποιον και όποια αγωνίζεται και την εκδικητική και άνευ προηγουμένου στοχοποίηση της νεολαίας και του φοιτητικού κινήματος φαίνεται ότι το τσάκισμα των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών βρίσκεται στο επίκεντρο για την κυβέρνηση.
Την ίδια στιγμή μεγάλα θεσμικά ζητήματα, όπως το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και της λογοκρισίας των ΜΜΕ, αναδεικνύουν τη συνεχή αντιδημοκρατική εκτροπή των ημερών μας, εκθέτοντας τη χώρα μας διεθνώς.
Σε αυτές τις συνθήκες ο αγώνας υπεράσπισης και διεύρυνσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών, απέναντι στην καταστολή και τη φασιστική απειλή, πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο του αγώνα των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας και κάθε δημοκρατικού ανθρώπου σήμερα.
Δίκτυο Υπεράσπισης Δημοκρατικών Ελευθεριών
Κάλεσμα ΕΠΔΑ στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο (7/10, 8.30πμ.), ημέρα που καταθέτει η Μάγδα Φύσσα
5 Οκτωβρίου 2022

Φωτογραφία: Τατιάνα Μπόλαρη

Η εκτίμηση για τις νέες αυξημένες εισφορές

236.8 € για Σύνταξη και Υγεία + 70,2 € για Επικουρικό και Εφάπαξ ξαναφτάνουμε στα 307 € το μήνα εισφορές για την 1η ασφαλιστική κατηγορία των Μηχανικών...

Ασφαλιστικές εισφορές: Ποιους αφορά η αύξηση το 2023
05-10-2022 - Πηγή: ot.gr
0


Σύμφωνα με τον ν.4670/20, γνωστό ως «νόμος Βρούτση», οι εισφορές για τους μη μισθωτούς θα αναπροσαρμοστούν το 2023 σύμφωνα με τον φετινό πληθωρισμό, με συνέπεια -όπως εκτιμάται- να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 8,6%.

Με τα άρθρα 31, 34, 35, 36, 37 και 45 του ν. 4670/2020 (γνωστός ως νόμος Βρούτση) αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν τα άρθρα 35, 38, 39, 40, 41 και 97 του ν. 4387/2016 (γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου) καθιερώθηκαν οι κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών κλάδων σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους και τους αγρότες καθώς και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500€).

Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται «Από την 1.1.2023 έως την 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.»
Εισφορές μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων
Έως 31.12.2022 κλάδους σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης

Οι εισφορές μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων για κλάδους σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης σήμερα (2022) διαμορφώνονται συνοπτικά ως εξής:


ΣΜΤ: Διαδηλώνουμε την Παρασκευή 7/10 – ημέρα της συνόδου κορυφής για την ενέργεια. ΝΑ ΠΑΓΩΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
Την Παρασκευή στις 7 ΟΚΤΩΒΡΗ – τη μέρα της συνόδου κορυφής για την ενέργεια – διαδηλώνουμε ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ – ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ

Συγκέντρωση 7μμ, πλ. Κλαυθμώνος και πορεία στη Βουλή & στα γραφ. της ΕΕ.

Στις 7 Οκτώβρη πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής των αρχηγών των κρατών μελών της ΕΕ για να αποφασίσουν τα μέτρα για την ενέργεια. Είναι οι ίδιοι – με πρώτο ανάμεσα στους άλλους τον Έλληνα πρωθυπουργό – που μας προειδοποιούν για κρύο και εξαθλίωση το χειμώνα, απειλούν με δελτίο στην κατανάλωση ρεύματος και προδιαγράφουν την επιστροφή μας στο 1942.

Αυτοί που μας κοροϊδεύουν με vouchers (power – fuel pass) που δεν αποτελούν λύση. Είναι χρήματα που – μέσω των εργαζόμενων – καταλήγουν στις τσέπες των ιδιωτών της ενέργειας και διατηρούν την τιμή του ρεύματος και τα κέρδη τους ψηλά αντί να τα περιορίζουν. Μεταφέρουν την ευθύνη σε μας – ατομική ευθύνη ξανά – για «οικονομία στην κατανάλωση» και για το αν και πόση επιδότηση θα δοθεί.

Αυτοί που προσπαθούν να μας πείσουν ότι για τις περικοπές και την κρίση πάντα φταίει κάτι άλλο – ο κορονοϊός, η πράσινη μετάβαση ή ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αποκρύπτουν σκόπιμα ότι η ακρίβεια στο ρεύμα και την ενέργεια απογειώθηκε πριν από τον πόλεμο με την απελευθέρωση της αγοράς, την ιδιωτικοποίηση και τα χρηματιστήρια της ενέργειας που επέβαλλε η ΕΕ, και την απογείωση των κερδών των ιδιωτών στην ενέργεια. Στη χώρα μας, καταγράφονται κέρδη πάνω από 7 δις σε δύο μόλις χρόνια για τους ιδιωτικούς παρόχους. Το ενεργειακό πρόβλημα φυσικά οξύνεται με τη χρήση των καυσίμων ως μέσο εκβιασμών από τις εμπόλεμες πλευρές, ΝΑΤΟ-ΕΕ επιβάλουν κυρώσεις και εμπάργκο στη Ρωσία και η Ρωσία κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου, εκβιασμών που τελικά πληρώνουν οι λαοί.

Την ίδια ώρα, oι τιμές στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και στα super markets αυξάνουν κάθε εβδομάδα, ενώ η στέγη μετατρέπεται σε πανάκριβη πολυτέλεια.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ακολουθώντας πιστά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρώνει το έδαφος σε αυτόν τον κατήφορο προσφέροντας δισεκατομμύρια στο μεγάλο κεφάλαιο και φτώχεια στο λαό.

Σ΄ αυτές τις συνθήκες έκρηξης της ακρίβειας του κόστους ζωής, οι εξαγγελίες για «αυξήσεις» κοροϊδία της τάξης του κάτω από ένα ευρώ τη μέρα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ότι ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ. Στην ουσία επιβάλλεται νέο πολλαπλό μνημόνιο. Το ήδη χτυπημένο από τα μνημόνια εισόδημά των εργαζόμενων καταληστεύεται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, την ίδια στιγμή που τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων απογειώνονται. Ενώ την ίδια στιγμή επιβάλλουν αύξηση του χρόνου εργασίας, ελαστικά ωράρια και«εθελοντική» – απλήρωτη εργασία και απολύσεις.

Οι μέχρι τώρα εξελίξεις δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην πορεία προς μια βαθιά κρίση που οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους και νοικοκυριά στη φτωχοποίηση και στην αδυναμία επιβίωσης. Μόνο οι αγώνες του λαού και της νεολαίας μπορούν να επιβάλλουν ότι δεν θα πεινάσουμε και δεν θα κρυώσουμε το χειμώνα που έρχεται. Γι΄ αυτό και η κυβέρνηση επιστρατεύεται την καταστολή – ν. Χατζηδάκη στα συνδικάτα απέναντι σε κάθε απεργιακό αγώνα και στη νεολαία με την πανεπιστημιακή αστυνομία και τα ΜΑΤ και χημικά.

Τους απαντάμε:

ΔΕΝ ΘΑ ΚΡΥΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΠΕΙΝΑΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΑπαιτούμε εδώ και τώρα:Ρεύμα, πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο, φτηνά για το λαό. Διατίμηση στα τιμολόγια του ρεύματος και των καυσίμων. Κατάργηση των χρηματιστηρίων της ενέργειας, κόντρα στην πολιτική της ΕΕ, των ιδιωτικοποιήσεων, του ανταγωνισμού, της αγοράς.
Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό όχι εμπόρευμα. Επιστροφή στο δημόσιο χωρίς αποζημίωση της ΔΕΗ και όλων των ιδιωτικών παρόχων. Αποκλειστικά δημόσια η παραγωγή, διάθεση και διατίμηση του ρεύματος για να λειτουργεί σε όφελος της πλειοψηφίας του λαού.
Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Κανένας πλειστηριασμός και καμία έξωση.
Δικαίωμα στη στέγη σε όλους ντόπιους και πρόσφυγες.
Μέτρα ΤΩΡΑ ενάντια στην ακρίβεια. Κατάργηση του ΦΠΑ και κάθε έμμεσου φόρου στα είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
Υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, ενάντια στις ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις. Όχι στο μαζικό ξεπούλημα των δημόσιων υποδομών και του περιβάλλοντος. Αποκλειστικά στο δημόσιο με λειτουργία σε όφελος του λαού, η ενέργεια, το ρεύμα, το νερό, οι μεταφορές και τα βασικά κοινωνικά αγαθά. Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ.
Αύξηση των δαπανών για Υγεία, Παιδεία και κοινωνικές ανάγκες και όχι για τους εξοπλισμούς.
Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ριζικές – πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Κάλυψη με ΣΣΕ όλων των εργαζόμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής τους. Συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους/ες με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.
Τέρμα στην επίθεση στα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και την απεργία, στην καταστολή και τις παρακολουθήσεις. Κατάργηση του νόμου για τις συγκεντρώσεις και του ν Χατζηδάκη και απειθαρχία στην εφαρμογή του. Αγώνας μαζί με το φοιτητικό κίνημα για την κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο τώρα με οποιοδήποτε πρόσχημα και τρόπο κι αν γίνεται.– Ειρήνη και Φιλία των Λαών!

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Δικαίωση του αγώνα στην Μαλαματίνα – Να παρθούν πίσω οι απολύσεις!


Δικαίωση του αγώνα στην Μαλαματίνα – Να παρθούν πίσω οι απολύσεις!

Νέο χτύπημα από την εργοδοσία της Μαλαματίνας με δύο εκδικητικές συνδικαλιστικές απολύσεις, του Γιάννη Φραγκίδη, προέδρου του Σωματείου και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων και του Άρη Μερκενίδη, προέδρου του Συνδικάτου οδηγών, Πωλητών, και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών Βορείου Ελλάδος.

Μετράμε ήδη δύο μήνες σκληρού απεργιακού αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα, με ανθρώπινες αλυσίδες στην πύλη απέναντι στον απεργοσπαστικό μηχανισμό και τα ΜΑΤ, με ξύλο και συλλήψεις αλλά και με την ανάπτυξη της έμπρακτης αλληλεγγύης από τους εργαζομένους/ες σε όλη την Ελλάδα.

Ο αγώνας των εργαζομένων για την ανάκληση των 15 απολύσεων συναδέλφων τους και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης δεν έχει απέναντι του μόνο την άτεγκτη στάση της εργοδοσίας της Μαλαματίνας αλλά και τον κατάπτυστο νόμο Χατζηδάκη που αποδεικνύεται «πραγματικό πολυεργαλείο» στα χέρια της κυβέρνησης και των αφεντικών για το τσάκισμα των εργατικών αγώνων και την απονεύρωση των συνδικαλιστικών διαδικασιών.

Όταν η εταιρεία μιλούσε για εξυγίανση, ζητούσε από τους εργαζόμενους «να βάλουν πλάτη», αλλά όταν ήρθε η ώρα της κερδοφορίας, τους πετά, όπως κάνουν πάντα οι εργοδότες. Και τώρα με τις απολύσεις στέλνει μήνυμα ότι το δόγμα νόμος και τάξη θα το επιβάλλει με κάθε τρόπο.

Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων της Μαλαματίνας.

Να παρθούν πίσω όλες οι απολύσεις.

Συσπειρωνόμαστε στα σωματεία μας. Για να δυναμώσουμε τον αγώνα για αυξήσεις στο ύψος των αναγκών μας, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ελεύθερη συνδικαλιστική δράση.

Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Μέσα από τα συνδικάτα μας επιδιώκουμε και την οικονομική υποστήριξη των συναδέλφων μας στη Μαλαματίνα στον πολυήμερο αγώνα τους.

ΜΑΧΗ

Ανεξάρτητη Ενωτική Ταξική Κίνηση

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Κάνουν τα Φαλάσαρνα… ξενοδοχείο

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 04.10.2022, 14:24
Κάνουν τα Φαλάσαρνα… ξενοδοχείο

Μέσα σε προστατευόμενο οικότοπο στα Χανιά προωθείται μονάδα 800 κλινών, καταστρατηγώντας ακόμα και τον απαράδεκτο νόμο Χατζηδάκη που προβλέπει έως 150 κλίνες στις περιοχές Natura ● Συστάθηκε πρωτοβουλία πολιτών #savefalasarna.

Μία τεραστίων διαστάσεων ξενοδοχειακή μονάδα σχεδιάζεται στην παραλία Φαλάσαρνα των Χανίων, έναν από τους σπουδαιότερους τόπους του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη αλλά και μία από τις γνωστότερες και πιο προβεβλημένες τοποθεσίες του νομού Χανίων και όλης της Ελλάδας.

Η επένδυση σχεδιάζεται από την οικογένεια Τσατσαρωνάκη (η οποία ώς τώρα ειδικεύεται στην αρτοποιία, παξιμάδια κτλ) και βρίσκεται στο σύνολό της εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura, καλύπτοντας έκταση 120 στρεμμάτων. Το ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας θα απέτρεπε κάθε συζήτηση για τόσο μεγάλη παρέμβαση σε αυτόν τον τόπο, εντούτοις οι ορέξεις των επενδυτών έχουν ανοίξει και επιχειρούν να προλάβουν τις εξελίξεις, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της περιοχής, αλλά ούτε καν έχει τεθεί σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ).

Στόχος των επενδυτών είναι η έκδοση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το ξενοδοχείο πριν από τη θέσπιση των κανόνων προστασίας. Στις προσπάθειες αυτές βρίσκουν ενθάρρυνση από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης που προβλέπουν επενδύσεις ακόμα και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Ακόμα όμως και ο περιβαλλοντοκτόνος νόμος Χατζηδάκη προβλέπει επενδύσεις μόνο στις ζώνες Γ (διατήρησης οικοτόπων) και μόνο μέχρι 150 κλίνες.

Περισσότεροι από 1000 απόφοιτοι-ες των Πολυτεχνείων υπογράφουν ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία

Περισσότεροι από 1000 απόφοιτοι-ες των Πολυτεχνείων υπογράφουν ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομίαΞεπέρασαν τις 1000 οι υπογραφές αποφοίτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία στα ιδρύματα.

«Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν έχει καμία απολύτως θέση στα πανεπιστήμια. Ούτε στα αμφιθέατρα στα οποία συζητήσαμε για τις σπουδές μας, τις αγωνίες και το μέλλον το δικό μας και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ούτε στις αίθουσες που παρακολουθήσαμε μαθήματα, άλλες ομιλίες και εκδηλώσεις. Ούτε στα εργαστήρια που πειραματιστήκαμε. Ούτε στις βιβλιοθήκες και στις αίθουσες όπου κάναμε τις διπλωματικές μας εργασίες. Ούτε στις Εστίες που μείναμε οι πλέον οικονομικά αδύναμοι και αδύναμες από εμάς. Ούτε στις λέσχες, στα κυλικεία και στα προαύλια όπου κοινωνικοποιηθήκαμε και πήραμε δύναμη να συνεχίσουμε για να κατανοήσουμε και να αμφισβητήσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει» σημειώνουν μεταξύ άλλων στο κάλεσμά τους και καλούν παράλληλα σε συλλογή υπογραφών και κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια στο πλευρό των φοιτητών-τριών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα βρίσκεται εδώ

Στο τέλος του κειμένου ακολουθούν οι υπογραφές.

Το κείμενο των υπογραφών των αποφοίτων των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αναφέρει:

Έξω η αστυνομία από όλες τις σχολές !

Παλιοί και παλιές φοιτητές και φοιτήτριες πολυτεχνικών σχολών καλούμε στις κινητοποιήσεις ενάντια στην είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Όλοι και όλες στον αγώνα!

Εμείς που σπουδάσαμε, είτε στο κοντινό είτε στο μακρινό παρελθόν, στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, ενώνουμε τη φωνή μας με το φοιτητικό κίνημα του σήμερα, που το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης του 2022 και ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων για συμπαράσταση και κοινό αγώνα.

Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν έχει καμία απολύτως θέση στα πανεπιστήμια. Ούτε στα αμφιθέατρα στα οποία συζητήσαμε για τις σπουδές μας, τις αγωνίες και το μέλλον το δικό μας και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ούτε στις αίθουσες που παρακολουθήσαμε μαθήματα, άλλες ομιλίες και εκδηλώσεις. Ούτε στα εργαστήρια που πειραματιστήκαμε. Ούτε στις βιβλιοθήκες και στις αίθουσες όπου κάναμε τις διπλωματικές μας εργασίες. Ούτε στις Εστίες που μείναμε οι πλέον οικονομικά αδύναμοι και αδύναμες από εμάς. Ούτε στις λέσχες, στα κυλικεία και στα προαύλια όπου κοινωνικοποιηθήκαμε και πήραμε δύναμη να συνεχίσουμε για να κατανοήσουμε και να αμφισβητήσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Από την πρόσφατη δραστηριότητα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Ενημερώσεις και παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για επιστροφές εισφορών Εφάπαξ και Επικουρικού, Βίντεο και παρουσίαση από εκδηλώσεις για το ασφαλιστικό, Αναφορά της ΕΑΔ για την απαράδεκτη καθυστέρηση στην καταβολή των παράλληλων συντάξεων, παρέμβαση για τον Οργανισμό του ΕΟΠΥΥ και το εξώδικο για τη Στάση Εργασίας της 13/10/22Έκθεση Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για τη μη χορήγηση της προσαύξησης Σύνταξης κατόπιν αναφοράς της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ .pdf


Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) - Έκθεση Ελέγχου .pdf...


Να επιλυθεί επιτέλους το θέμα της επιστροφής των Ασφαλιστικών Κρατήσεων για το Εφάπαξ σε Μηχανικούς του Υπ. Παιδείας .pdf

Για το σχέδιο Οργανογράμματος του ΕΟΠΥΥ .pdf


Παρουσίαση της κα Βρακά "Οι όροι ασφάλισης και συνταξιοδότησης των Μηχανικών". pptx
Εξώδικη Γνωστοποίηση : Προκήρυξη Πανελλαδική Στάσης Εργασίας την 13η Οκτωβρίου 2022, από 07.00 έως 11.00 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Γ.Λ.Κ. .pdf