Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Ειδικό ρουσφέτι για «ειδικά έργα»

Ειδικό ρουσφέτι για «ειδικά έργα»

Ειδικό ρουσφέτι για «ειδικά έργα»
- 15 Δεκεμβρίου, 2021

Της Βάννας Σφακιανάκη

Πριν από δέκα χρόνια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) μοίρασε απλόχερα νησιώτικες βουνοκορυφές σε μεγάλες εταιρείες για να εγκαταστήσουν σύνολα αιολικών σταθμών με την προϋπόθεση να κατασκευάσουν οι ίδιες, υποβρύχιες ενεργειακές διασυνδέσεις των έργων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία ως «ειδικά έργα» και αδειοδοτήθηκαν ως ενιαίο έργο το καθένα, με σκοπό την κατάργηση της ενεργειακής αυτονομίας των νησιών. Η εγκατάσταση και η λειτουργία όλων αυτών των έργων περιλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειακών διασυνδέσεων, για τη μεταφορά της ενέργειας εκτός των νησιών όπου θα παράγεται.

Όμως τα αμέσως επόμενα χρόνια ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), επιφορτισμένος για τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), προγραμμάτισε ή και προχώρησε ο ίδιος στην υλοποίηση, ενεργειακών διασυνδέσεων σε μη διασυνδεδεμένα νησιά. Ο σχεδιασμός αυτός επικαιροποιείται κάθε χρόνο από τον ΑΔΜΗΕ μετά από διαβούλευση με τους υφιστάμενους και μελλοντικούς χρήστες του συστήματος μεταφοράς και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.

Με τροπολογία στη Βουλή οι εταιρείες απαλλάχθηκαν από τα έργα των διασυνδέσεων

Τον περασμένο Ιούλιο η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή διάταξη με την οποία απάλλαξε τις εταιρείες από την υποχρέωση κατασκευής υποβρύχιων ενεργειακών διασυνδέσεων και καθόρισε διαδικασία έτσι ώστε οι αιολικοί σταθμοί να συνδεθούν με τις ενεργειακές διασυνδέσεις που κατασκευάζει ο ΑΔΜΗΕ. Με τη ρύθμιση αυτή που έγινε με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο,(1) χωρίς καν αιτιολογική έκθεση, υποδεικνύεται στην –κατά τα άλλα ανεξάρτητη αρχή- ΡΑΕ να αντικαταστήσει τις παλιές άδειες παραγωγής «ειδικών έργων» με νέες βεβαιώσεις παραγωγού, αλλά πάλι «ειδικών έργων». Ο χειρισμός αυτός επιτρέπει στις εταιρείες να διατηρήσουν τις θέσεις που είχαν δεσμευθεί για αιολικούς σταθμούς με τις αρχικές άδειες παραγωγής, αλλά και ένα κατ’ εξαίρεση καθεστώς που επιτρέπει προνομιακή μεταχείριση των μεγάλων επενδύσεων, σε σχέση με ό,τι ισχύει για τα μεμονωμένα έργα.

Με βάση αυτή τη ρύθμιση, η ΡΑΕ ξεκίνησε την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγού «ειδικών έργων», εντάσσοντάς τα στην κατηγορία που ορίζεται ως «συγκρότημα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) MW» και αφορά σε «σύνολο αιολικών πάρκων ενός ή περισσότερων φορέων, που αναπτύσσονται σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους και αξιοποιούν κατά το δυνατόν κοινές υποδομές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο έργο».

Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να μπορούν να διατηρήσουν τις επί μία δεκαετία δεσμευμένες βουνοκορφές μέχρι το 2036! Στην Κρήτη οι δεσμευμένες θέσεις είναι για τριανταοκτώ (38) σταθμούς της ΣΑΡΡΑΣ ΑΕ συνολικής ισχύος 1023,5 MW και για εικοσιπέντε (25) σταθμούς της ΤΕΡΝΑ συνολικής ισχύος 873 MW. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι αιολικοί σταθμοί δεν είναι ούτε σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, ούτε αξιοποιούν ως επί το πλείστον κοινές υποδομές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά αντίθετα, είναι συγκεντρωμένοι ανά περιφερειακή ενότητα και συνδέονται ανά ομάδα, με το δίκτυο υψηλής τάσης της Κρήτης, που σήμερα ενισχύει ο ΑΔΜΗΕ ΑΕ για να υποδεχθεί εκατοντάδες νέες ανεμογεννήτριες. Ακόμα περισσότερο ο παραπάνω όρος δεν τηρείται στην περίπτωση του έργου των Κυκλάδων, συνολικής ισχύος 342,7 MW, που αναπτύσσεται σε τέσσερα νησιά, Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Τήνο.

Πριν από δέκα χρόνια οι άδειες παραγωγής γι’ αυτά τα έργα χορηγήθηκαν με την πολιτική ότι θα ήταν οι ίδιες οι εταιρείες που θα υλοποιούσαν τις υποβρύχιες διασυνδέσεις, που σχεδιάζει ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς. Οι άδειες παραγωγής περιλαμβάνουν τον όρο ότι ανακαλούνται σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης του έργου της ανεξάρτητης διασύνδεσης. Η κινητικότητα των εταιρειών όλο αυτό το διάστημα διαφέρει από τόπο σε τόπο. Στην Κρήτη οι εταιρείες υπέβαλλαν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη συνέχεια ζήτησαν την αναβολή των αδειοδοτήσεων για να επανασχεδιάσουν τα έργα (2). Στην Ικαρία δεν υποβλήθηκε ποτέ μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα έργο 330,0 MW που εκτείνεται απ’ άκρου σ’ άκρο στο νησί. Ωστόσο η ΡΑΕ δεν έκρινε ποτέ ότι υπάρχει αδυναμία υλοποίησης των έργων και ικανός λόγος για να προβεί σε ανάκληση των αδειών παραγωγής. Αντίθετα καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να κρατηθούν τα έργα ζωντανά, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν στη Βουλή από το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΕ μετά από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα της Κρήτης, (3) ένα χρόνο πριν το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας φέρει για ψήφιση στη Βουλή την παραπάνω φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση. Η ΡΑΕ απάντησε και το ΥΠΕΝ δεν διέψευσε, ότι οι εταιρείες περιμένουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις μελέτες που είχαν υποβάλλει για τις οποίες ίδιες είχαν ζητήσει από το 2016 να μην προχωρήσουν, για να επανασχεδιάσουν τα έργα!

(1) Με το άρθρο 100 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου κλπ» (ΦΕΚ Α 134/31.7.2021)

(2) Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις 39/2016 και 40/2016 της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Ένας μόλις μηχανικός με χωρική αρμοδιότητα 24 νησιών!


Διαβάστε παρακάτω το κείμενο της επιστολής του ΣΥΜΜΗΚ:

Προς :
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Γεν.Γραμ.Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας Κ. Αθηνά Καλύβα
Κοιν:
Βουλευτές Ν.Κυκλάδων
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου
Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου
ΜΜΕ

Θέμα : ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α’

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, με αφορμή την δραματική κατάσταση, η οποία επικρατεί στην Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α’, έναν από τους πλέον ευαίσθητους δημόσιους φορείς προάσπισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ως επαγγελματίες, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την πλήρη απαξίωση της εν λόγω Υπηρεσίας, η οποία, εξ αιτίας της πολυετούς και τραγικής της υποστελέχωσης, υπολειτουργεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ουσιαστικά δεν λειτουργεί, με συνέπεια την ανείπωτη ταλαιπωρία τόσο των υπαλλήλων της όσο και όλων, των συναλλασσομένων με αυτήν.

Αποτελεί κοινό μυστικό για όλους μας, επαγγελματίες, πολίτες, επιχειρηματίες, διοικητικούς και δικαστικούς φορείς, ότι η Υπηρεσία υφίσταται, κυριολεκτικά και εκ των πραγμάτων, μόνο κατ’ επίφαση, με αποτέλεσμα την απογοήτευση και κόπωση όλων από τις χρονοβόρες διαδικασίες για τις απλούστερες των υποθέσεων και τις πολύχρονες καθυστερήσεις και πάγωμα σημαντικών έργων για την Περιφέρειά μας.

Η Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων Α΄ με χωρική αρμοδιότητα 24 νησιών, σε έναν από τους πλέον τουριστικούς νομούς στη χώρα μας, με τεράστιο εύρος αντικειμένου σε ιδιαίτερα ευαίσθητους και απαιτητικούς τομείς, όπως είναι οι αιγιαλοί, τα δημόσια κτήματα, οι κτηματολογικές διορθώσεις, οι απαλλοτριώσεις, οι στεγάσεις δημοσίων υπηρεσιών, η διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων στα νησιά, οι παραχωρήσεις αιγιαλού για κατασκευή έργων, κλπ, προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον απίστευτο όγκο δουλειάς με 3 υπαλλήλους (!!!) , από τους οποίους μόνο ο ένας είναι μηχανικός και εκτελεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Προϊσταμένου.

Προφανώς γνωρίζετε ότι το οργανόγραμμα του Υπουργείου προβλέπει την ύπαρξη 2 Κτηματικών Υπηρεσιών για το Νομό Κυκλάδων, την Κτηματική Α’ με έδρα τη Σύρο και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Μήλου, Κέας, Κύθνου και την Κτηματική Β’, με έδρα τη Νάξο και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Νάξου, Πάρου, Θήρας.

Στην πραγματικότητα όμως, η “προβλεπόμενη” Κτηματική Β΄”, με έδρα τη Νάξο ουδέποτε συστάθηκε και μέχρι σήμερα υφίσταται μόνο στο οργανόγραμμα του Υπουργείου, η δε Κτηματική Α’ με έδρα τη Σύρο, παρά το γεγονός ότι επιφορτίζεται και με τις αρμοδιότητες της ανύπαρκτης Κτηματικής Β’, δεν έχει καν στελεχωθεί ούτε με τον προβλεπόμενο στο οργανόγραμμα γι αυτήν, αριθμό των 13 υπαλλήλων.

Όπως είναι φυσικό, οι εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, επί σειρά ετών, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων και σημαντικών αναπτυξιακών έργων τα οποία έχουν μπλοκάρει, είναι αντικειμενικά και ανθρωπίνως αδύνατον να διεκπεραιωθούν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων της, οι οποίοι εισπράττουν καθημερινά την δικαιολογημένη αγανάκτηση, δυσαρέσκεια και τα παράπονα όλων των συναλλασσομένων.

Πραγματικά αδυνατούμε να κατανοήσουμε την ολιγωρία και τον λόγο, για τον οποίο η Πολιτεία δεν προχωρά στην επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος και επιτρέπει την διαιώνιση της θλιβερής και τραγικής κατάστασης της Υπηρεσίας, η οποία αυτό που με βεβαιότητα δεν μπορεί να εκπληρώσει είναι ακριβώς ο στόχος για τον οποίο υφίσταται, δηλαδή η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Επειδή όντως “δεν πάει άλλο”, με την παρούσα επιστολή μας, εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία μας για την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α’ και ζητάμε επιτακτικά το αυτονόητο, τις ενέργειές σας τόσο για την άμεση και πλήρη στελέχωση της Κτηματικής Α΄, όσο και για την άμεση ενεργοποίηση και λειτουργία της Κτηματικής Β΄, προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της και να μπορεί να ανταποκριθεί στις πολυεπίπεδες απαιτήσεις του θεσμικού της ρόλου και να επιτελεί απρόσκοπτα το σκοπό της, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Μηνάς Μπουγιούρης

Γιώργος Φρέρης


Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Εναλλακτική Άποψη: Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτ. Ελλάδος

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δε δόθηκε

Συνάδελφοι/σες

Δέκα χρόνια μνημόνια και δύο χρόνια πανδημία μας έχουν γονατίσει ως κλάδο. Υποστελέχωση υπηρεσιών, εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, ασφαλιστικό χάος, ποινικές ευθύνες, επαγγελματική και μισθολογική υποτίμηση. Αλλά και αυταρχισμός, περιορισμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων, περιβαλλοντική υποβάθμιση. Καμία σχέση δηλαδή με την εικονική πραγματικότητα των ΜΜΕ.

Χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δε δόθηκε

Η απογοήτευση από τις κυρίαρχες πολιτικές έχει φέρει κούραση και απογοήτευση. Είναι εξηγήσιμο αλλά δεν είναι σωστό. Ας αναλογιστούμε αν δεν υπήρχε το Σωματείο μας πόσο δυσμενέστερες θα ήταν οι εξελίξεις. Η Ένωση μας η ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Ελλάδας (αλλά και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) κρατήθηκε ζωντανή και με δουλειά, συνέπεια και αγωνιστικότητα όλα αυτά τα χρόνια πάλεψε:

Επανασυσπείρωσε τον κλάδο, απογράφοντας από την αρχή όλους τους συναδέλφους

Κέρδισε και κατοχύρωσε ξανά τον πόρο 6ο/οο, αλλά και την εκκαθάριση του αποθεματικού

Πέτυχε θετικές αποφάσεις στο ΣτΕ για το προβάδισμα κατηγοριών

Στάθηκε στο πλάι δεκάδων συναδέλφων απέναντι στον αυταρχισμό αιρετών και πολιτικών ηγεσιών

Ενάντια στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και στους ιδιώτες επιβλέποντες με την προκήρυξη 16 + 5 συνολικά εβδομάδων απεργίας – αποχής από Επιτροπές

Ακόμα και εν μέσω πανδημίας, ενημέρωνε, οργάνωνε παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και άλλες δράσεις

Ανέδειξε ζητήματα για τις Πολεοδομίες, τα ΣΔΙΤ, τα Ιntegrated Master, τους Οργανισμούς

Ξαναέβαλε στο τραπέζι τα μισθολογικά μας θέματα (5ετία σπουδών, αναγνώριση προϋπηρεσίας, integrated master, δώρα κλπ) μπροστά στην επερχόμενη ακρίβεια

Ενάντια σε όλες τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που διαλύουν το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και με παρεμβάσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα μας

Διεκδίκησε προσλήψεις με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας ενάντια στην υποστελέχωση και φαίνεται να δικαιώνεται μια και θα ανακοινωθεί ΑΣΕΠ με περίπου 600 θέσεις Μηχανικών.

Και όλα τα παραπάνω με διάθεση ανιδιοτέλειας, ενωτική, αγωνιστική και χωρίς κομματικές εξαρτήσεις. Η συμμετοχή των συναδέλφων στις δράσεις, στις εκλογές αλλά και στους αγώνες είναι ο μόνος δρόμος για να διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου επιστήμονα που τόσο θέλουν να εξαφανίσουν.

Παλεύουμε για τα κλαδικά, αλλά και για τα συνολικά μας αιτήματα, με την ενεργό συμμετοχή όλων μας και όχι με ανάθεση

Για μια ΕΜΔΥΔΑΣ αυτόνομη και μαχητική

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (μόνο για Αντιπρόσωπος στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ)

 2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (μόνο για Αντιπρόσωπος στην ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ)

 3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 4. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

 5. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 6. ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 7. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 8. ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 9. ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 10. ΝΕΙΛΑ ΑΓΑΘΗ

 11. ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 12. ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 13. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 14. ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για εκλογή Δ.Σ, Ε.Ε. και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία θα γίνουν την Δευτέρα 20-12-2019 από 9.00 π. μ. έως 3.00 μ. μ. στο Κεντρικό εκλογικό τμήμα της Πάτρας (Αίθουσα Συνεδριάσεων πρώην ΕΛΚΕΠΑ, Ακτή Δυμαίων & Υψηλάντου, στον 4ο όροφο, Πάτρα) και στο εκλογικό τμήμα του Πύργου (Διοικητήριο) από 9 π. μ. έως 1:00 μ. μ. Στο εκλογικό τμήμα του Πύργου θα γίνει και εκλογή Διοικούσας του Τμήματος.

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την ΑΠΔ μισθωτών μηχανικών

 

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr                                                                                                                

Αρ. Πρωτ.:                                                      Αθήνα,   15/12/2021

 

                            Προς:     A ‘ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

                                       (για ενημέρωση των μελών)

 

Θέμα: Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την ΑΠΔ μισθωτών μηχανικών και του Υπουργείου Εργασίας για την Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e Ε.Φ.Κ.Α.

 

Συνάδελφοι/σες

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η Εγκύκλιος 65 του ΕΦΚΑ με Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019.

Η Εγκύκλιος και τα Παραρτήματα της είναι αναρτημένα εδώ και οι συνάδελφοι μπορούν να την κοινοποιήσουν στους εκκαθαριστές μισθοδοσίας τους:

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-65-13122021

Όπως είχαμε ενημερώσει λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του Εφάπαξ και του Επικουρικού και αναφέρει και η Εγκύκλιος «, η εν λόγω τροποποίηση της ασφάλισης επιφέρει και αναπροσαρμογή του ύψους των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) σε ποσά κατώτερα από τα αρχικά θα είναι σύντομα διαθέσιμη (σε πρώτη φάση στους ασφαλισμένους και εν συνεχεία στους εργοδότες) νέα ηλεκτρονική / διαδικτυακή υπηρεσία επιστροφής των αντίστοιχων αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία.»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ: «Τέθηκε σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2022, των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τα έτη 2019 και 2020 για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς. …. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, θα εμπλουτισθεί στις 17/01/2022 με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους εν λόγω δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες).»

Επίσης εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας (Φ. 80000/102641/10.12.2021) σχετικά με την Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. «Επομένως, για όλους τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης προς θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον, βεβαίως, καταστούν συνταξιούχοι με την αίτησή τους αυτή. Δηλαδή δεν απαιτείται η αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης να έχει κατατεθεί σε προηγούμενο έτος από εκείνο της υποβολής της αιτήσεως συνταξιοδότησης, αλλά ο αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, ακόμη και σε χρόνο παλαιότερο της 18.07.2018, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των τότε ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Ο μέγιστος, δε, δυνατός αναγνωριστέος πλασματικός χρόνος είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του οποίου οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν, κατά τα προαναφερθέντα.»

«Καμπάνα» σε επιχειρηματία νίκη για το περιβάλλον


ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 16.12.2021, 16:22
«Καμπάνα» σε επιχειρηματία νίκη για το περιβάλλον

Το Τριμελές Πρωτοδικείο Νάξου καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή τον Αγγ. Μιχαλόπουλο για την ανέγερση τουριστικού καταλύματος στο νησάκι-ακρωτήρι Κουμπάρα-Διακοφτό, όπου διαπιστώθηκαν μεγάλης κλίμακας δομικές και περιβαλλοντικές παραβάσεις.


«Υπάρχουν δικαστές στη Νάξο»! Με ανάλογα σχόλια υποδέχθηκαν τις χθεσινές εξελίξεις όσοι παρακολουθούν την υπόθεση του περιβαλλοντικού εγκλήματος που συντελούνταν με την οικοδόμηση ενός μνημείου φυσικού κάλλους στην Ιο. Το Τριμελές Πρωτοδικείο Νάξου καταδίκασε με ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή τον επιχειρηματία Αγγ. Μιχαλόπουλο, η εταιρεία του οποίου («105 Α.Ε.») είχε ξεκινήσει την ανέγερση σύνθετου τουριστικού καταλύματος στο νησάκι-ακρωτήρι Κουμπάρα-Διακοφτό, ένα από τα πιο άθικτα τοπία στο Αιγαίο, που μέχρι πρότινος δεν είχε γνωρίσει ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς, κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει για ανεπανόρθωτες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον αυτής της γωνιάς της Ιου από τις μεγάλης κλίμακας δομικές παρεμβάσεις, οι οποίες εξελίσσονταν μάλιστα κατά παράβαση της νομοθεσίας, σύμφωνα με έκθεση που συνέταξαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατόπιν αυτοψίας τους στην περιοχή του έργου.

Οι ποινές στον επιχειρηματία επιβλήθηκαν χθες, με το δικαστήριο να τον καταδικάζει για παραβιάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», οι ενέργειες που κρίθηκαν καταδικαστέες είναι η κατασκευή γέφυρας «λειτουργικής σύνδεσης» της Κουμπάρας με το Διακοφτό, με οριζόντιες επιφάνειες μπετόν αντί ξύλινων πασσάλων, εργασίες που αλλοίωσαν τη μορφολογία τμήματος οριοθετημένου ρέματος και η φύτευση ξενικών ειδών, με τη νομοθεσία να προβλέπει χρήση αυτοφυούς χλωρίδας (ο επιχειρηματίας φύτεψε φοίνικες, δέντρο-σήμα κατατεθέν του σε όσα σημεία της Ιου έχει χτίσει). Επιπλέον, ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε για παράβαση της νομοθεσίας προστασίας του αιγιαλού και συγκεκριμένα για αυθαίρετες κατασκευές που στερούνταν οικοδομικές άδειες. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας προτίθεται να ασκήσει έφεση.


Η παραλία της Κουμπάρας συνδέεται με το νησάκι Διακοφτό με μια στενή λωρίδα αμμουδιάς. Η πρόσβαση στο νησάκι διακόπτεται τους χειμερινούς μήνες (εξ ου και το όνομα Διακοφτό) από τη φουσκωμένη θάλασσα. Το συγκεκριμένο σημείο κοσμεί σχεδόν όλες τις καρτ ποστάλ της Ιου και της παραλίας Κουμπάρας με το νησάκι Διακοφτό. Σε αυτό το ανεπανάληπτης ομορφιάς τοπίο, ο επιχειρηματίας θέλησε να κατασκευάσει ένα τουριστικό χωριό…

Τα έργα έχουν σταματήσει με διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2016 (αν και το τσιμέντωμα είχε συνεχιστεί για ένα διάστημα μετά τη διαταγή). Η «Εφ.Συν.» με επανειλημμένα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ έχει αναδείξει την περιβαλλοντική καταστροφή της περιοχής Κουμπάρα-Διακοφτό (βλ. ενδεικτικά: 18/11/2016 «Πόρισμα κόλαφος των επιθεωρητών με 10+1 καραμπινάτες παραβάσεις», 22/4/2019 «Τα κατεχόμενα της Ιου»). Αναμφίβολα η χθεσινή δικαστική απόφαση αποτελεί μεγάλη νίκη για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους συλλογικούς φορείς που θέλησαν να προστατεύσουν τη φυσιογνωμία της Ιου. Σχολιάστηκε μάλιστα πολύ θετικά η αποδοχή της παρουσίας του σωματείου «Σώστε την Ιο (Save Ios)» από το δικαστήριο, για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σχολιάζοντας στην «Εφ.Συν.» τη χθεσινή δικαστική απόφαση, νομικοί κύκλοι έκαναν λόγο για μια «αυτονόητη απόδοση δικαιοσύνης. Αποδεικνύεται ότι αυτή η τουριστική ανάπτυξη που επιδιώκεται στην περιοχή, αντί να γίνεται με τρόπο συμβατό με το περιβάλλον, γίνεται εις βάρος του περιβάλλοντος, αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία του νησιού. Η απόφαση είναι θετική. Προστατεύει το περιβάλλον και το φυσικό κάλλος της Ιου».

Συγκέντρωση την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου για τον προϋπολογισμό στο Σύνταγμα

 


Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Συγκέντρωση την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου για τον προϋπολογισμό στο Σύνταγμα

 

Οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν βλέπουν την ανάπτυξη να έρχεται, αλλά το μόνο που θα δουν είναι κι άλλα βάρη στις πλάτες τους, προκειμένου η κυβέρνηση να παρουσιάσει θετικά πρόσημα. Δυο χρόνια μετά την πανδημία βρισκόμαστε σε νέα έξαρσή της, με πολλούς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Κυβέρνησης γιατί δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν παίρνει κανένα από τα μέτρα που διεκδικεί το υγειονομικό και συνδικαλιστικό κίνημα για να προστατέψει την υγεία των πολιτών. Αντίθετα, επιτρέπει σε συνθήκες πανδημίας το δικαίωμα στην Υγεία να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιωτικές εταιρείες. Είναι πρόκληση την ώρα που μετράμε χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία, εκατοντάδες διασωληνωμένους, η κρατική χρηματοδότηση στην Υγεία να μειώνεται κατά 450 εκατ. ευρώ. Η φορολογία αυξάνει, αλλά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόβλεψη για αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, για σχολικές υποδομές. Η ακρίβεια καλπάζει και εξανεμίζει το εισόδημα των εργαζομένων αλλά οι μισθοί παραμένουν παγωμένοι επί μια δεκαετία.

Καλούμε σε Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας μαζί με δεκάδες Σωματεία, Ομοσπονδίες, την ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ την Πέμπτη 16/12/21 στο Σύνταγμα στις 6μμ με προσυγκέντρωση στις 5:30μμ στην πλ. Κλαυθμώνος.

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Εκλογές Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας 2021 Ριζοσπαστική Κίνηση Τεχνικών
|| Εκλογές Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας 2021 ||
Να πάρουμε πίσω όσα μας κλέβουν!
Ψηφίζουμε - Στηρίζουμε: Ριζοσπαστική Κίνηση Τεχνικών
Που ψηφίζουμε:
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 32 και Ολύμπου)
Παρασκευή 17/12/21 17:00 -21:00
Σάββατο 18/12/21 09:00-17:00
Κυριακή 19/12/21 09:00-19:00
*Ψηφίζουμε με αποδεικτικό έγγραφο: Αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο17-19 Δεκέμβρη Εκλογές ΣΜΤ -Μ
Αυτοί μας χρειάζονται
Εμείς όχι!
Ψηφίζουμε - Στηρίζουμε: Ριζοσπαστική Κίνηση Τεχνικών
-Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
-Μείωση εργάσιμου χρόνου - χωρίς μείωση των απολαβών
-Κατάργηση ελαστικών μορφών εργασίας, με πρώτο το “μπλοκάκι”
-Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθολική περίθαλψη
-Κατάργηση νόμου Χατζηδάκη
-Καταπολέμηση Σεξισμού
Το ΣΜΤ-Μ Ενεργό Εργαλείο Μάχης των Τεχνικών

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ανάρτηση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάθεση επίβλεψης έργων και μελετών κάτω των ορίων σε ιδιώτες

 


Θέμα: Ανάρτηση από την ΕΑΑΔΗΣΥ των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάθεση επίβλεψης έργων και μελετών κάτω των ορίων σε ιδιώτες


Συνάδελφοι/σες


Ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και στη σελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ Γνωμοδοτήσεις επί των σχεδίων Υπ. Απόφασης για την επίβλεψη Έργων από ΙΦΕ σε Μελέτες και Έργα κάτω του ορίου καθώς επί του σχεδίου ΚΥΑ για το ΝΠΙΔ Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών. Τα σχετικά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν αυτούσια και τα σχέδια Υπουργικών αποφάσεων μπορείτε να τα δείτε εδώ:

1. Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Σύσταση, οργάνωση και διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. “Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών”- Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)’»

http://www.eaadhsy.gr/images/docs/2021_%CE%93/2021_%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%97_%CE%9322.pdf

2. Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών -Εσωτερικών, με αντικείμενο την παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς, εκδιδομένης κατ’εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 183Α του ν. 4412/2016

eaadhsy.gr/images/docs/2021_Γ/2021_ΓΝΩΜΗ_Γ21.pdf

3. Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’ υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών -Εσωτερικών, με αντικείμενο την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς, εκδιδομένης κατ’εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 136Α του ν. 4412/2016

https://www.eaadhsy.gr/images/docs/2021_%CE%93/2021_%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%97_%CE%9320.pdf

Τα εν λόγω σχέδια ΥΑ και ΚΥΑ δε διαφέρουν όσον αφορά την ουσία τους από τις αντίστοιχες ΥΑ για τα έργα και μελέτες άνω του ορίου που ήδη αναλυτικά είχαμε περιγράψει στις σχετικές μας ανακοινώσεις: “Με τις ρυθμίσεις αυτές εξαφανίζεται ο Τεχνικός ρόλος και το αντικείμενο των Μηχανικών με απρόβλεπτες συνέπειες στη μελλοντική δυνατότητα των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών να σχεδιάζουν, να μελετούν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν το παραγόμενο Τεχνικό έργο. Συνοψίζοντας, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες”.

Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης σε Έργα άνω των ορίων https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/12.11.2021_erga_ife_8633.pdf

Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης στις Μελέτες https://emdydas.gr/images/stories/news/2020/4.11.2021_ife__8627_.pdf

Παρακαλούμε για τις απόψεις Α' Βάθμιων Ενώσεων και μελών μας επί όλων των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων μέχρι τη Δευτέρα 20/12 το μεσημέρι στο emdydas@tee.gr

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Πανελλαδικό Δίκτυο Συλλογικοτήτων για την Ενέργεια: παρουσίαση των θέσεών του για την αιολική βιομηχανία, 14/12

Πανελλαδικό Δίκτυο Συλλογικοτήτων για την Ενέργεια: παρουσίαση των θέσεών του για την αιολική βιομηχανία, 14/12


ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

για την παρουσίαση της έκδοσης, με τίτλο: «Το Πανελλαδικό Δίκτυο συλλογικοτήτων για την ενέργεια αντικρούει τις θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ και του λόμπι της αιολικής βιομηχανίας».

Η συζήτηση θα γίνει την Τρίτη 14/12, στις 18:00, στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο της Νομικής Αθήνας (είσοδος από Μασσαλίας), τηρώντας όλα τα βασικά μέτρα προστασίας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής και παρακολούθησης, μέσω της πλατφόρμας Zoom, του f/b κ.λπ..

Ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση

– στην πλατφόρμα zoom (μέχρι 100 άτομα), μέσω του link: https://us02web.zoom.us/j/5279599038

– στην ομάδα του Δικτύου στο f/b: https://www.facebook.com/groups/273872317219823

Με τη συγκεκριμένη έκδοση αντικρούονται οι θέσεις του λόμπι της αιολικής βιομηχανίας, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την προπαγανδιστική έκδοση «Η αιολική ενέργεια απαντά, η αλήθεια πίσω από τους μύθους», που υπογράφει η ΕΛΕΤΑΕΝ, ένας οργανισμός που εμφανίζεται με το «μανδύα» της επιστημονικής ένωσης, ενώ είναι ξεκάθαρα φορέας εταιρικών συμφερόντων. Το κείμενο έχει πεδίο αναφοράς μια συγκεκριμένη ενεργειακή δραστηριότητα -τις αιολικές εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου, που κατακλύζουν όλη τη χώρα- και, ταυτόχρονα, την επικοινωνιακή καταιγίδα που τη συνοδεύει, στηριγμένη στην οικονομική ευρωστία των χορηγών της.

Η αντιμετώπιση των επιχειρημάτων του λόμπι της αιολικής βιομηχανίας λειτουργεί υποστηρικτικά στη δράση των συλλογικοτήτων, που εμπλέκονται στις ποικίλες ενεργειακές δραστηριότητες, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με τη βίαιη -κυριολεκτικά και μεταφορικά- υλοποίηση βιομηχανικού τύπου έργων ΑΠΕ. Αποτελεί, ταυτόχρονα, μια ψηφίδα στο μωσαϊκό των δράσεων των κινημάτων, που δεν εξαντλούνται στην αποδόμηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ, αλλά φιλοδοξούν να ανοίξουν μια ευρύτερη συζήτηση για το σύνολο των ζητημάτων της ενέργειας, από τη σκοπιά των πολιτών και των κινημάτων.

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

Μετέωρο βήμα για τη νέα ιδιωτική επικούρηση


Αντί απαντήσεων, οι συνεργάτες του αρμόδιου υφυπουργού Π. Τσακλόγλου και της προσωρινής διοικούσας επιτροπής επέμειναν με αισιόδοξο τόνο στην έναρξη λειτουργίας του ΤΕΚΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 10.12.2021, 14:45
Μετέωρο βήμα για τη νέα ιδιωτική επικούρηση

Αοριστία και αβεβαιότητα για τη λειτουργία του ΤΕΚΑ, για το οποίο πολλές δραστηριότητες παραπέμπονται στο μέλλον ● Υποχρεωτικά στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα οι νέοι ασφαλισμένοι από την Πρωτοχρονιά ● Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για το κενό χρηματοδότησης ● Μετά το 2023 θα ανοίξει η πλατφόρμα επιλογής επενδυτικού προφίλ.

Σε εγχείρημα μεγάλης αβεβαιότητας και ασάφειας για τρεις μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού, συνταξιούχους, νυν αλλά και μελλοντικούς ασφαλισμένους, αποδεικνύεται η εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022 του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση. Καθώς από την Πρωτοχρονιά ξεκινά η λειτουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), το οποίο υπό τη μορφή ΝΠΔΔ αναλαμβάνει τη διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των οποίων θα δοθούν και οι πρώτες επικουρικές συντάξεις μετά 35 χρόνια, κρίσιμα ερωτήματα –και όχι μόνο για το κόστος μετάβασης των 78 δισ. ευρώ– παραμένουν αναπάντητα παρά τις όποιες προσπάθειες των συνεργατών του αρμόδιου υφυπουργού Π. Τσακλόγλου και της προσωρινής διοικούσας επιτροπής να θυμίσουν με αισιόδοξο τόνο την έναρξη λειτουργίας του σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις τους, το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη θα αργήσει. Καθώς το όλο σχέδιο του κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικών συντάξεων έχει θεμελιωθεί σε θεωρητικές και αισιόδοξες αναλογιστικές παραδοχές για την πορεία της απασχόλησης, την εξέλιξη των αγορών από τις οποίες θα εξαρτώνται οι αποδόσεις των επενδυτικών προϊόντων που θα επιλέγουν οι ασφαλισμένοι, αλλά και σε μια αδιασάλευτη πολιτική κανονικότητα χωρίς κυβερνητικές εναλλαγές ακόμη και μετά τη λήξη της τετραετίας το 2023, ως μόνες χειροπιαστές παραδοχές παραμένουν οι εξής τέσσερις: