Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master – Όχι στη συνεχιζόμενη απαξίωση των Διπλωματούχων Μηχανικών.

  


Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master – Όχι στη συνεχιζόμενη απαξίωση των Διπλωματούχων Μηχανικών. 

Κύριοι Υπουργοί 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα. Με το παρόν απευθυνόμαστε για μία ακόμη φορά σε σας, σε σχέση με τη μισθολογική αναγνώριση των Integrated Master. 

Όπως με δυσάρεστη έκπληξη διαπιστώσαμε στο Νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «νέοι Ορίζοντες στα ΑΕΙ», όπως τελικά κατατέθηκε στη Βουλή: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6- aebdc768f4f7/12010979.pdf και στο Άρθρο 78 αυτού - όπου επαναφέρει τη ρύθμιση για τα Integrated Master - προστέθηκε παράγραφος 4 : “ Η χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές. “. Η παράγραφος αυτή δεν υπήρχε στο Νομοσχέδιο όπως αυτό είχε αναρτηθεί σχετική διαβούλευση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5957. 

Η αιφνιδιαστική αυτή αφαίρεση της δυνατότητας μισθολογικής αναγνώρισης των integrated master είναι προσβλητική και απαξιωτική για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τα Ενιαία και Αδιάσπαστα Πενταετή Διπλώματα των Πολυτεχνείων. 

(α) Δημιουργεί δύο είδη Μεταπτυχιακών Τίτλων, αυτά που αναγνωρίζονται μισθολογικά και αυτά που εξαιρούνται. Υπενθυμίζουμε ότι τα Integrated Master μοριοδοτούνται και αναγνωρίζονται βαθμολογικά πλήρως από τη Δημόσια Διοίκηση, γεγονός που αποτυπώνεται και σε πρόσφατη Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (https://www.ypes.gr/164622/), όσο και από τον ΑΣΕΠ κατά την επιλογή προσωπικού (https://www.asep.gr/guide/5E_2021/ratingpe-te.html). (

β) Αγνοεί τις συνεχείς διεκδικήσεις μας και τις παρεμβάσεις του ΤΕΕ και συνεχίζει την αδικία του Ν.4485/17, όπου με αντίστοιχο τρόπο την τελευταία στιγμή προστέθηκε η σχετική παράγραφος. 

Επιπρόσθετα όπως είχαμε επισημάνει ήδη από τη διαβούλευση https://www.emdydas.gr/images/stories/news/3.6.2022_integrated_master_8799.pdf η υφιστάμενη ρύθμιση του άρθρου 46 του Ν.4485/2017 περιλαμβάνεται στις καταργούμενες διατάξεις, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται(;) το σύνολο των διαπιστωτικών πράξεων που έχουν ήδη εκδοθεί για τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της ημεδαπής. Διαπιστωτικές πράξεις που έχουν ήδη αξιοποιηθεί από χιλιάδες μηχανικούς σε διαδικασίες προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, κρίσεων κλπ και είναι αδιανόητο να υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρωθούν. Πρέπει με σαφήνεια να διατυπωθεί ότι οι νομίμως εκδοθείσες Διαπιστωτικές Πράξεις και οι Διοικητικές Πράξεις που βγήκαν σε εφαρμογή τους παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 

Ζητάμε τέλος να προβλεφθεί επίσης με σαφήνεια η συμπερίληψη των ισότιμων και αντίστοιχων Διπλωμάτων της αλλοδαπής στη ρύθμιση αυτή, διότι η σχετική πρόβλεψη της παραγράφου 6 του άρθρου 311, δημιουργεί ερωτηματικά, σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. 

Τα παραπάνω είναι προφανές ότι προκαλούν αίσθημα αδικίας σε έναν κλάδο εργαζομένων που συνεισφέρει διαχρονικά τα μέγιστα στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και έχει δοκιμαστεί οικονομικά επί δέκα έτη, δυσανάλογα σε σχέση με την προσφορά του. Σας καλούμε λοιπόν να αποκαταστήσετε τα παραπάνω αφαιρώντας την παράγραφο 4 του άρθρου 78.

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ανακοίνωση για Εργατικό ατύχημα σε συνάδελφο μας


Ανακοίνωση για Εργατικό ατύχημα σε συνάδελφο μας

Την Πέμπτη 30/6/2022 ένας συνάδελφός μας Διπλωματούχος Μηχανικός, Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια ελέγχου σε τεχνικό έργο είχε ένα εξαιρετικά σοβαρό εργατικό ατύχημα και δίνει μάχη για την ζωή του.

Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ανησυχητική τάση αύξησης των εργατικών ατυχημάτων. Έχουμε πλέον φτάσει στο σημείο να συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα σε αυτούς που θεωρητικά διασφαλίζουν με τους ελέγχους τους ότι δεν θα συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα.

Το Υπουργείο Εργασίας, οφείλει να ενημερώσει σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, την απόδοση ευθυνών και τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή μελλοντικών ατυχημάτων.

Ευχόμαστε την αίσια έκβαση της πορείας της υγείας του συναδέλφου μας, την ταχεία επιστροφή στην οικογένειά του και στην εργασία του και ζητάμε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης με την απαιτούμενη σοβαρότητα καθώς και την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με τον υπολογισμό της Επικουρικής Σύνταξης

Σχετικά με τον υπολογισμό της Επικουρικής Σύνταξης

Συνάδελφοι/σες


Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων μας σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της κράτησης στο Επικουρικό του πρώην ΤΣΜΕΔΕ και κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων για την επίπτωση του στην προσδοκώμενη παροχή, αναρτούμε όλη τη σχετική Νομοθεσία που αφορά στο επικουρικό, όπου φαίνεται ότι ο υπολογισμός αυτός είναι εξαιρετικά δύσκολος και ασαφής. Σε αναμονή της Εγκυκλίου και για τους Μονίμους Υπαλλήλους, θα επανέλθουμε μόλις έχουμε νεότερα.


Επικουρική Σύνταξη

Η επικουρική σύνταξη έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό της κύριας σύνταξης. Σκοπός της είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των ασφαλισμένων όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος του γήρατος, της αναπηρίας ή του θανάτου (για τους επιζώντες συζύγους και τα τέκνα αυτών).

Παρέχεται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Το ΜΤΠΥ χορηγεί μέρισμα (άρθρο 2 του π.δ/τος 422/1981) κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων του μετόχου

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ δικαιούνται επικουρικής σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισής τους, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν (άρθρο 41 του ν. 4052/2012).

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι τα 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Για το Μ.Τ.Π.Υ. απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή μερίσματος είναι, η προηγούμενη συνταξιοδότηση του μετόχου από το Δημόσιο ή από τον πρ. φορέα Κύριας ασφάλισης.

Η γενική προϋπόθεση αποκτήσεως μερίσματος από το ΜΤΠΥ είναι, η 20ετής συμμετοχή του μετόχου στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 40 του π.δ.422/1981 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (www.mtpy.gr).

Τρόπος υπολογισμού

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Αίτημα Συνάντησης για τα Μισθολογικά θέματα των Διπλωματούχων Μηχανικών


Θέμα: Αίτημα Συνάντησης για τα Μισθολογικά θέματα των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Κύριοι Υπουργοί

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι το ανώτερο όργανο των Διπλωματούχων Μηχανικών που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα. Με το παρόν αιτούμαστε ξανά συνάντηση μαζί σας – σε συνέχεια των δύο προηγούμενων με τον κο Αναπληρωτή Υπουργό το 2019 και το 2021 - για πληθώρα μισθολογικών θεμάτων που απασχολούν τα χιλιάδες μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Α. Δημιουργία Κλαδικού Μισθολογίου που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετείς σπουδές κλπ). Ειδικά οι πενταετείς σπουδές αμείβονταν διακριτά σε όλα ανεξαιρέτως τα μισθολόγια έως και το Ν.4024/11 όπου αναιτιολόγητα καταργήθηκε το πρόσθετο Μισθολογικό Κλιμάκιο για τους αποφοίτους Πενταετών σπουδών. Να θεσμοθετηθεί ξανά το πρόσθετο Κλιμάκιο για τις Πενταετείς σπουδές, ως ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Β. Μισθολογική Αναγνώριση των Integrated Master σύμφωνα με τις προτάσεις μας. Για το θέμα σας έχει απευθυνθεί και το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2823/Οικ.41580 έγγραφο του. Τα Integrated Master μοριοδοτούνται και αναγνωρίζονται βαθμολογικά πλήρως από τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά εκκρεμεί ακόμη η μισθολογική τους αναγνώριση, παρά τις δεσμεύσεις, γεγονός που προκαλεί αίσθημα αδικίας στον κλάδο μας. Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, για άλλη μια φορά τα εξαιρεί μισθολογικά, σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο που αναρτήθηκε στη διαβούλευση, γεγονός που μας υποχρεώνει να αντιδράσουμε δυναμικά. 

Γ. Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η προηγούμενη κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει. Να προστεθεί επιτέλους το Μισθολογικό κλιμάκιο που αδίκως μας αφαιρέθηκε. Δ. Να αντιμετωπιστεί το θέμα με το αυξημένο κόστος των Εκτός Έδρας μετακινήσεων, που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από την τσέπη μας, ειδικά όσον αφορά τη χιλιομετρική αλλά και την ημερήσια αποζημίωση. Για το θέμα έχουμε υποβάλλει εγγράφως τις προτάσεις μας: https://emdydas.gr/images/stories/news/4.4.2022_tropopoihseis_ektos_edras_8754_.pdf 

Λείπουν 200.000 εργαζόμενοι στις κατασκευές


Μετά την υπερδεκαετή απαξίωση όλων των εργαζόμενων στα τεχνικά επαγγέλματα και ειδικά των μηχανικών που έγιναν "τακτοποιητές αυθαιρέτων", τη μισθολογική υποτίμηση και την φορολογική-ασφαλιστική εξόντωση τους...

Λείπουν 200.000 εργαζόμενοι στις κατασκευές
05-07-2022 - Πηγή: kathimerini.gr

«Εάν έρθει ένας μηχανικός και μου ζητήσει δουλειά αυτή τη στιγμή θα του βρω σε μία ημέρα. Αυτό δεν συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, αλλά σήμερα συμβαίνει κατά κόρον». Με τη φράση αυτή ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός περιέγραφε πρόσφατα μια από τις σημαντικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια ο κατασκευαστικός κλάδος, την έλλειψη προσωπικού σε μια περίοδο κατά την οποία έχει γιγαντωθεί ο όγκος των προς εκτέλεση έργων. Ο κ. Στασινός αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα, στο πλαίσιο συζήτησης κατά τη διάρκεια του 5ου συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2022.

Σήμερα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των πέντε εταιρειών της ανώτατης τάξης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, Αβαξ και Intrakat προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ (μαζί με τις προς υπογραφή συμβάσεις), έχοντας υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, το μέγεθος αυτό αναμένεται να προσεγγίσει τα 15 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2023, καθώς αναμένεται να προχωρήσουν κι άλλοι διαγωνισμοί έργων ΣΔΙΤ, σιδηροδρομικά και συμβάσεις παραχώρησης. Επί της ουσίας, οι κατασκευές επιστρέφουν στο σημείο που βρίσκονταν στα μέσα της δεκαετίας του 2000, τη στιγμή που σήμερα στον κλάδο απασχολούνται 200.000 άνθρωποι λιγότεροι από τότε.

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, εντεταλμένο σύμβουλο της ΤΕΡΝΑ, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, «η οικονομική κρίση και η καταρράκωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας είχαν δύο πολύ σημαντικές επιπτώσεις: αφενός ένα διόλου ευκαταφρόνητο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού έφυγε στο εξωτερικό και αφετέρου οι άνθρωποι που έμειναν εδώ στερήθηκαν εμπειρίας μεγάλων έργων, δηλαδή της ανεκτίμητης γνώσης που αποκτά κανείς στο πεδίο εκτελώντας απαιτητικά έργα υποδομών. Αρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα δύο θέματα: από τη μια το πώς θα επιστρέψει το τεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα –και δεν αναφέρομαι μόνο στο επιστημονικό– ειδικά όταν πολύ μεγάλα έργα και με υψηλότερους πόρους εκτελούνται αυτή τη στιγμή σε σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης… Από την άλλη, πώς θα εκπαιδεύσουμε πρακτικά τους ανθρώπους που έμειναν στη χώρα, αλλά στερήθηκαν τεχνογνωσίας λόγω απουσίας μεγάλων έργων;», τονίζει ο κ. Μιχαηλίδης.


Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Ξεσηκωμός ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης της εργοδοτικής ευθύνης

Ξεσηκωμός ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης της εργοδοτικής ευθύνης
Αποκαλυπτική εσωτερική αλληλογραφία της εταιρείας

Συλλαλητήριο σήμερα στις 8.30 μ.μ. στην πλατεία Κιλκίς και παράσταση διαμαρτυρίας στις 13/7 στο δικαστήριο


Αχούρι ο ηλεκτρικός πίνακας στον χώρο που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία ο Χρ. Ζορμπάς

Κάλεσμα αγώνα σε κάθε τίμιο εργάτη, στον λαό της Αρτας να μην επιτρέψουν τη συγκάλυψη των ευθυνών της εργοδοσίας «Ηπειρος ΑΕΒΕ» για το θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» όπου έχασε τη ζωή του ο Χρήστος Ζορμπάς, το 2020, απηύθυνε χτες ο Γιώργος Αλιφτήρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρτας, σε σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων και συνδικαλιστών που πραγματοποιήθηκε με αυτό το θέμα. Στη σύσκεψη παραβρέθηκε και ο πατέρας του αδικοχαμένου Χρήστου Ζορμπά.

Στην εισηγητική του ομιλία ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, απαντώντας στην προσπάθεια της εργοδοσίας να αποποιηθεί τις ευθύνες της, ανέδειξε σειρά αποκαλυπτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην ακροαματική διαδικασία, στη δίκη που είναι σε εξέλιξη, και καταδεικνύουν ότι ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί το θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα».

«Εξαρτάται από το κόστος...»

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία, του γενικού διευθυντή ασφάλειας της εταιρείας με τους τεχνικούς υπεύθυνους των εργοστασίων Αρτας και Ελασσόνας με ημερομηνία 30 Μάη 2020, δηλαδή λίγες μέρες πριν από το «δυστύχημα», όπου αν και αναγνωρίζεται ότι «θα ήταν καλό να έχουμε RDC» (ρελέ διαφυγής) σε κάθε ηλεκτρικό ερμάριο «επειδή είναι ασφαλέστερο για τα άτομα που εργάζονται στο εργοστάσιο», ωστόσο η επιλογή αυτή «εξαρτάται από το κόστος του». Η ανατριχιαστική αλληλογραφία καταλήγει ότι «ζήτησα από την (...) να μας ενημερώσει πόσα χρήματα θα εξοικονομήσουμε αν τοποθετήσουμε RDC μόνο στις πρίζες και τα φώτα και όχι σε όλα τα ηλεκτρικά ερμάρια». Η παραπάνω συζήτηση αποτελεί κυνική ομολογία της προθυμίας της εργοδοσίας να θυσιάσει τα όποια μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων στη λογική του κόστους που θίγει την κερδοφορία της. Εφτά μέρες μετά, στις 6 Ιούνη, ο Χρήστος Ζορμπάς έβρισκε τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία λόγω απουσίας ρελέ διαφυγής. Διευκρινίζεται ότι το κόστος ενός ρελέ διαφυγής κυμαίνεται σήμερα από 12 έως 44 ευρώ.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ανάθεση Λειτουργίας ΥΔΟΜ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό


Θέμα: Ανάθεση Λειτουργίας ΥΔΟΜ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό

Κύριε Δήμαρχε

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς σε σχέση με την αναφορά που κατέθεσε συνάδελφος μας Διπλωματούχος Μηχανικός, σε σχέση με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου σας.

Α. Καταρχήν οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι τόσο η Ομοσπονδία μας, όσο και η Α’ Βάθμια ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, έχουμε εκφράσει σε όλα τα επίπεδα την έντονη διαφωνία μας σχετικά με την ανάθεση λειτουργίας κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η λειτουργία μιας Υπηρεσίας Δόμησης σε ιδιωτικά σχήματα μέσω Αναπτυξιακών Οργανισμών. Η στελέχωση των Υπηρεσιών αυτών πρέπει να γίνεται από Υπαλλήλους Διπλωματούχους Μηχανικούς με Μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας κατόπιν πρόσληψης μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ. Όπως έχουμε αναπτύξει θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής, κλπ) από τη στιγμή που δε θα υπογράφονται από Δημόσιους λειτουργούς αλλά από Υπαλλήλους Αναπτυξιακού Οργανισμού με προσωρινό χαρακτήρα (λίγων μηνών) και επισφαλείς εργασιακές σχέσεις (ΔΠΥ).

Στην κατεύθυνση αυτή μάλιστα εκδόθηκε και η 179/2022 Απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία: «Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει, ότι στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης, ο ρόλος, που δύναται νομίμως να ανατεθεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό είναι επικουρικός της λειτουργίας του αντισυμβαλλόμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προεχόντως δε συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών παροδικών και ποσοτικά περιορισμένων τις οποίες σύμφωνα με ειδική αιτιολογία, αδυνατεί να καλύψει ο ίδιος ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρβλ. ΕλΣυν Τμ.Μειζ.- Επτ. Συνθ. 1353, 1355/2018. Επομένως δεν είναι νόμιμη προγραμματική σύμβαση αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης υπηρεσιών του Δήμου δια της έμμεσης πρόσληψης προσωπικού, που θα ασκεί τα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων κατά καταστρατήγηση του απορρέοντος από το Σύνταγμα κανόνα στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου με μονίμους υπαλλήλους και του, σε συμφωνία με αυτόν, θεσπισθέντος συστήματος πρόσληψης υπαλλήλων, αφού στην πραγματικότητα οι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων».

Β. Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στην πολεοδομική νομοθεσία (ν.1337/83, ΓΟΚ ’85, ΓΟΚ ’00, ΝΟΚ, ν.4030/11, ν.3862/10, ν.4014/11, ν.4178/13, ν.4495/17, ν.4735/20, 4759/20, κλπ) και υποχρεούνται να ασκούν οι ΥΔΟΜ, απαιτούν κατ’ ελάχιστον τ’ ακόλουθα τμήματα σε επίπεδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:

1. Τμήμα Πολεοδομικών και τοπογραφικών εφαρμογών – απαλλοτριώσεις, όροι δόμησης

2. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (αυθαίρετα), Γραφείο επικινδύνων (Π.Δ. 23-4-29, ΦΕΚ 153Α /29), αρμοδιότητες που περιγράφονται στο ν.4495/17, άρ. 2, 5 & 6 (ως Τοπικά και Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δόμησης), καθώς και εξέταση προσφυγών για υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν.4495/17(άρ. 60 του ν.4643/19)

3. Τμήμα Έκδοσης οικοδομικών αδειών

4. Γραμματειακή Υποστήριξη – Αρχείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.4735/20:

«α. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη - πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αποδοχή Θετικής Γνωμοδότησης ΝΣΚ για τις εργοδοτικές εισφορές τέως ΟΕΚ
Αποδοχή Θετικής Γνωμοδότησης ΝΣΚ για τις εργοδοτικές εισφορές τέως ΟΕΚ

Συνάδελφοι/σες

Ενημερώνουμε ότι έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό και αναρτήθηκε η επισυναπτόμενη Γνωμοδότηση 183/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η γνωμοδότηση με ερώτημα:

«Εάν το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 2963 /1954 συνιστά αιτία νόμιμης απαλλαγής ή όχι του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) από την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς στο τ. ΤΣΜΕΔΕ για τους παλαιούς (μέχρι 31.12.1992) ασφαλισμένους στο Ταμείο αυτό μισθωτούς (μονίμους) μηχανικούς του τ. ΟΕΚ, που ασφαλίζονταν υποχρεωτικά, τόσο στο ΙΚΑ (ως ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών), όσο και στο τ. ΤΣΜΕΔΕ (λόγω της ιδιότητάς τους ως μηχανικών) υπέρ του οποίου θεσπίστηκαν από 1.1.2007 οι ασφαλιστικές εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3518/2006 και εάν, σε περίπτωση που δεν απαλλάσσεται ο τ. ΟΕΚ από τις ως άνω εργοδοτικές εισφορές, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2013, έχει υποχρέωση ή όχι ο ΟΑΕΔ, ως καθολικός του διάδοχος από την 14.2.2012, να καταβάλει στο τ. ΤΣΜΕΔΕ και ήδη e-ΕΦΚΑ το σύνολο των εισφορών (εργοδοτικών και εισφορών εργαζομένων) του χρονικού αυτού διαστήματος.»

Αποφαίνεται ότι: «Το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 2963/1954 δεν απαλλάσσει τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) από την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2013 υπέρ των μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένων μηχανικών του, οι οποίοι ως μηχανικοί ασφαλίζονταν στο τ.ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ του οποίου θεσπίστηκαν από 1.1.2007 οι ασφαλιστικές εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3518/2006. Τις οφειλόμενες εισφορές οφείλει να καταβάλει ο ΟΑΕΔ προς τον e-ΕΦΚΑ στο σύνολό τους, ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4144/2013 και στο άρθρο 27 παρ. 6 του ν. 3518/2006 (ομόφωνα).»

Η αποδοχή της πολύ θετικής αυτής Γνωμοδότησης του ΝΣΚ από το Υπουργείο Εργασίας ανοίγει το δρόμο για την οριστική επίλυση του θέματος των οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ στους συναδέλφους μας του πρώην ΟΕΚ, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν στον ΟΑΕΔ, ο οποίος ως καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ οφείλει να καταβάλει τα σχετικά ποσά και τις προσαυξήσεις. Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλάι των συναδέλφων μας με παρεμβάσεις, στάσεις εργασίας, συναντήσεις αλλά και την προκήρυξη απεργίας – αποχής.

Είναι άλλη μια απόδειξη ότι μόνο ο Συλλογικός αγώνας, η αλληλεγγύη, η επιμονή και η συναδελφικότητα μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα ακόμα και σε δύσκολες εποχές, ακόμα και σε υποθέσεις που φαίνονται δύσκολες.