Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η 20ετής παραγραφή οφειλών στον ΕΦΚΑ, ισχύει η 10ετής


ΣτΕ: Αντισυνταγματική η 20ετής παραγραφή οφειλών στον ΕΦΚΑ
05-11-2021 - Πηγή: euro2day.gr

Αντισυνταγματικη κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η 20ετής παραγραφή (νόμος 4387/2016) των αξιώσεων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια ισχύει 10ετής παραγραφή.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος η Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου), με την υπ’ αριθμ. 1833/2021 απόφασή της, έκρινε ότι ο θεσπισθείς με το άρθρο 95 παρ. 1 του νόμου 4387/2016 γενικός κανόνας της εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για την καταβολή εισφορών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων κοινωνικής ασφάλισης αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου.

Ακόμη, η Ολομέλεια του ΣτΕ (με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης) κατά πλειοψηφία, αποφάνθηκε -σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου- ότι το επίμαχο άρθρο 95 του εν λόγω νόμου του 2016 «αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον χρόνος παραγραφής 20 ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια της οικείας προθεσμίας, η οποία απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη, δεδομένης και της αυξανόμενης ταχύτητας και πολυπλοκότητας των σύγχρονων βιοτικών σχέσεων και συναλλαγών, που αξιώνουν, κατ’ αρχάς, ταχεία εκκαθάριση των εκάστοτε τρεχουσών υποχρεώσεων των διοικουμένων».

Αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων, επισημαίνει το ΣτΕ ότι «ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής πρέπει να επαρκεί, ώστε, με τη συνδρομή και των σύγχρονων δυνατοτήτων της τεχνολογίας, να διενεργούνται, στο πλαίσιο της ορθολογικής οργάνωσής τους, επίκαιροι και αποτελεσματικοί, από την άποψη της εισπραξιμότητας, έλεγχοι με στόχο την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, χωρίς να εκτείνεται σε μεγάλη διάρκεια, η οποία, λόγω της χρονικής απόστασης από την παράβαση δεν συμβάλλει στην ορθή, κατά τον χρόνο ισχύος της, εφαρμογή της διαρκώς μεταβαλλόμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας και τη δημιουργία συνείδησης συμμόρφωσης προς αυτή, οδηγεί αναγκαίως, δεδομένης και της σοβαρής υποστελέχωσης των υπηρεσιών, σε ανεπίκαιρους και για τον λόγο αυτό μειωμένης εισπραξιμότητας ελέγχους, συνεπάγεται μη διαχειρίσιμο φόρτο για τις υπηρεσίες και, ενδεχομένως, ενθαρρύνει την απραξία των ασφαλιστικών φορέων».

Ως προς τους βεβαρημένους με τις ασφαλιστικές εισφορές υπόχρεους, σημειώνει το ΣτΕ ότι «ο χρόνος της παραγραφής απαιτείται να είναι ο αναγκαίος, ώστε, αφενός, να διασφαλίζεται το δικαίωμα άμυνας αυτών έναντι δυσχερειών απόδειξης περιστατικών αναγόμενων στο απώτερο παρελθόν, αφετέρου δε, να μην οδηγούνται οι οφειλέτες σε οικονομική εξουθένωση λόγω της υποχρέωσης ταυτόχρονης καταβολής συσσωρευμένων οφειλών περισσότερων ετών, με περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση και την εθνική οικονομία γενικότερα».

Επίσης, προσθέτει το ΣτΕ ότι επιπρόσθετα ελήφθη υπόψη ότι «η μη καταβολή ή πλημμελής καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δεν συνδέεται αναγκαίως με πρόθεση αποφυγής τους, αλλά δύναται να οφείλεται σε δυσχέρειες κατά την ερμηνεία της ασφαλιστικής νομοθεσίας, αποτέλεσμα των συνεχών τροποποιήσεων και του κατακερματισμού των επιμέρους ρυθμίσεών της».

Αντίθετα, η μειοψηφία εξέφρασε την άποψη ότι η εικοσαετής γενική παραγραφή, που θεσπίζεται με το άρθρο 95 παρ. 1 του ν. 4387/2016, δεν αντίκειται σε καμία συνταγματική ή υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη και αρχή.

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Η ενεργειακή φρενίτιδα δεν είναι απάντηση για το κλίμα, είναι μέρος του προβλήματος

Η ενεργειακή φρενίτιδα δεν είναι απάντηση για το κλίμα, είναι μέρος του προβλήματος


Για άλλη μια φορά, γινόμαστε μάρτυρες μιας προαναγγελθείσας παγκόσμιας παρωδίας, που ο ΟΗΕ ονομάζει «Διάσκεψη για το Κλίμα» (COP26). Σε ένα πλανήτη που τα όρια του μοιάζει να έχουν ήδη ξεπεραστεί, οι κυβερνήσεις όσων κρατών προσήλθαν (οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας δεν συμμετείχαν) διαπραγματεύτηκαν συμφωνίες που εκ των προτέρων γνωρίζουν ούτε αποτελέσματα θα φέρουν, ούτε καν θα επιχειρήσουν να τηρηθούν. Όπως συνέβη και με την προηγούμενη συμφωνία του Παρισιού το 2015. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της COP26 υπολείπονται μακράν των στόχων που απαιτούνται ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Εδώ και πολλούς μήνες, παρακολουθούμε μια γενικευμένη συζήτηση για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και τους τρόπους ανάσχεσής της με πρωταγωνιστές εκπροσώπους κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακυβερνητικών οργανισμών και συσκέψεων κ.λπ. Χαρακτηριστικά της όλης «φιλολογίας» είναι η, κατ’ αποκλειστικότητα, εστίαση στο θέμα της ενέργειας και η αγωνιώδης προσπάθεια αναδιάταξης του ενεργειακού τοπίου, με κριτήρια καθαρά οικονομικά και επιχειρηματικά, κάτω από το μανδύα της «πράσινης» ανάπτυξης. Οι «λύσεις» ωστόσο που προτείνονται, είναι στην κατεύθυνση επιδείνωσης των προβλημάτων. Και αυτό γιατί η κλιματική κρίση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την προώθηση πολιτικών και μέτρων με αποκλειστικό στόχο την μεγέθυνση των κερδών και την επένδυση συσσωρευμένων κεφαλαίων. Για αυτόν το λόγο η προώθηση των – αποκλειστικά ιδιωτικών και μεγάλης κλίμακας – εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ΑΠΕ, έγινε σχεδόν μονοσήμαντος στόχος υπέρτερος κάθε άλλης περιβαλλοντικής προστασίας.

Η ανάγκη ανάσχεσης της οικολογικής και κλιματικής κρίσης είναι πρόδηλη. Εξίσου πρόδηλο όμως είναι ότι είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί χωρίς την ανατροπή της ολοένα και πιο επιταχυνόμενης εκμετάλλευσης της φύσης, της ολοένα και πιο διευρυνόμενης όξυνσης των ανισοτήτων, της ολοένα και πιο εντεινόμενης εμπορευματοποίησης κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Είναι αδύνατη η αναστροφή της πορείας αν δεν απαλλαγούμε από την καταστροφική ιδεολογία της συνεχούς ανάπτυξης, σε όποιο χρώμα και αν προσπαθούν να την πουλήσουν. Για την ακρίβεια όσο περισσότερο μιλάνε για πράσινη ανάπτυξη, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης στις Μελέτες

 


Αρ. Πρωτ.: 8628

Αθήνα, 4/11/2021
Προς: A΄ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

(για ενημέρωση των μελών)
Θέμα: Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τους Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης στις Μελέτες
Συνάδελφοι/σες

Ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Υπ’ αριθμ. 299801 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης Μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΦΕΚ/Β/5072/2-11-2021).

Όπως ακριβώς είχαμε επισημάνει και κατά τη συζήτηση του σχετικού Νόμου Ν.4782/21 «ενισχύεται και διευρύνεται η παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, γενικεύονται οι «συνέργειες» Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, όπου «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά έργο. Ήδη ο σχεδιασμός των Τεχνικών Έργων γίνεται πρώτιστα με κριτήρια ανταποδοτικότητας και κερδοφορίας (ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Παραχώρησης) και όχι με κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών (αντισεισμική προστασία, αντιπλημμυρικά έργα, Πολιτική Προστασία κλπ), γεγονός που αποδεικνύεται σε κάθε “φυσική” καταστροφή. Με τις προβλέψεις του Ν/Σ: ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες. Μόνο το κόστος θα πληρώνει το Δημόσιο (και οι πολίτες) με πλημμελή έλεγχο και τεράστιες επισφάλειες.» Με τις ρυθμίσεις αυτές εξαφανίζεται ο Τεχνικός ρόλος και το αντικείμενο των Μηχανικών με απρόβλεπτες συνέπειες στη μελλοντική δυνατότητα των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών να σχεδιάζουν, να μελετούν, να παρακολουθούν και νε ελέγχουν το παραγόμενο Τεχνικό έργο.

Η εν λόγω Υ.Α περιγράφει τις διαδικασίες, προϋποθέσεις και αμοιβές της ανάθεσης της επίβλεψης Δημοσίων Μελετών σε Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης (ΙΦΕ) και επιβεβαιώνει τόσο την δική μας κριτική, όσο και τις επισημάνσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ (https://www.eaadhsy.gr/images/docs/2021__15.pdf), ορισμένες από τις οποίες υπενθυμίζουμε στο Παράρτημα που ακολουθεί. Εμείς καταρχήν από την πλευρά μας σημειώνουμε τα εξής σε σχέση με την ΥΑ:

Α. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καταλαμβάνει τις δημόσιες συμβάσεις μελετών του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 227 του άνω νόμου, ή άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των ορίων της περ. β’ και γ’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 και της περ. α’ του άρθρου 235 αντίστοιχα.

Η επίβλεψη των μελετών του προηγούμενου άρθρου της παρούσας δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ).

Δηλαδή απουσιάζει οποιαδήποτε πρόνοια για την αιτιολόγηση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την ανάθεση επίβλεψης Μελέτης σε Ιδιώτη ή από την Υπηρεσία.

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: 6 Νοέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Να προστατεύσουμε το Περιβάλλον

Αθήνα, 3/11/2021

6 Νοέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Δράσης
Να προστατεύσουμε το Περιβάλλον

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενώνει τη φωνή του με τις παγκόσμιες κινητοποιήσεις το Σάββατο 6 Νοέμβρη! Εκείνη την ημέρα εκατομμύρια άνθρωποι ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος, ενώ θα διεξάγεται η Σύνοδος του ΟΗΕ για το Κλίμα (Cop26) στη Γλασκόβη.

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη να φτάνει 1,1°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, βιώνουμε ήδη τις καταστροφικές συνέπειες: από τις πυρκαγιές στην Τουρκία και την Ελλάδα έως τις πλημμύρες στην Ευρώπη και την Κίνα, τους καύσωνες στη Βόρεια Αμερική έως την καταστροφική ξηρασία στη Μαδαγασκάρη.

Οι συνομιλίες στη Γλασκόβη δεν πρόκειται να καταλήξουν σε κανένα ουσιαστικό μέτρο παρά τα μεγάλα λόγια και τις κούφιες υποσχέσεις που θα ακουστούν. Εδώ και αιώνες, τα ισχυρά κράτη και οι πολυεθνικές εταιρείες εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους και τον πλανήτη για το κέρδος, παραβλέποντας το πόσο βλάπτουν όλους τους υπόλοιπους από εμάς. Όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα την κλιματική αλλαγή, παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων και των κινημάτων, αλλά επιδεινώνουν τα αποτελέσματα των καταστροφών εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που διαλύουν το δημόσιο και τις υπηρεσίες προστασίας και αντιμετώπισής τους.

Η χώρα μας δυστυχώς βρίσκεται σε δεινή θέση! Το ζούμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια με τα 1,3 εκατομμύρια στρέμματα που έγιναν στάχτη το καλοκαίρι και την επέλαση των κερδοσκόπων που ετοιμάζονται να «επενδύσουν» πάνω στα αποκαΐδια, ενώ τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα καθυστερούν προκλητικά και ο κόσμος κινδυνεύει από τις πλημμύρες. Πουλάνε «πράσινη ανάπτυξη» την ώρα που ρημάζουν τις βουνοκορφές και τα νησιά με ανεξέλεγκτες ανεμογεννήτριες. Ιδιωτικοποιούν την ενέργεια και επιμένουν στην καύση απορριμάτων και την επέκταση των ΧΥΤΑ. Μπαζώνουν ρέματα και θάλασσες και λεηλατούν πάρκα και ελεύθερους χώρους. Και φυσικά φορτώνουν το κόστος στους εργαζόμενους με την “απελευθέρωση” της ενέργειας που έχει εκτινάξει το κόστος της, φέρνοντας παντού ενεργειακή φτώχεια. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις καταστροφικές πολιτικές!

Στις 6 Νοέμβρη διαδηλώνουμε στην Αθήνα, Σύνταγμα 2 μμ, και σε όλη την Ελλάδα. Ενώνουμε τη φωνή μας με το διεθνές κίνημα που διεκδικεί «να αλλάξουμε το σύστημα – όχι το κλίμα»! Στηρίζουμε επίσης την κινητοποίηση των πυρόπληκτων την ίδια ημέρα στις 12μμ στο Σύνταγμα.

Κάλεσμα που στηρίζεται από τη ΡΙΣΤάΡΤ και αριστερές δυνάμεις στο ΣΜΤΔημοσιεύουμε το κάλεσμα που στηρίζεται από τη ΡΙΣΤάΡΤ και αριστερές δυνάμεις στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, για τη δημιουργία νέας αγωνιστικής και ριζοσπαστικής συλλογικότητας στο Σωματείο

https://issuu.com/ristart.smt/docs/_-_-_-_-_-v2

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Επιτροπής Αγώνα για Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

Τηλ. Επικοιν. :6941639001, 6944914529,6974477388, 6972408401

Email.: ep.ag.goudi@gmail.com Αθήνα 26/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) προέβλεπε στο Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας, που βρίσκεται στον Πυρήνα (Ζώνη Δ1) του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή (Μ.Π.Γουδή), να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία «Κέντρου για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη», σύμφωνα με το Π.Δ.187Δ/2011 και το σχετικό για το Μ.Π.Γουδή Ερευνητικό Πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης .

Στη συνέχεια με εκπρόθεσμη τροπολογία χωροθετήθηκε «κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης» η στέγαση της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ) στο Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας στον Πυρήνα (Ζώνη Δ1) του Μ.Π.Γουδή (άρθρο 111 Ν.4623/09.08.2019,ΦΕΚ 134Α).

Η Επιτροπή μας κατήγγειλε αυτή τη ρύθμιση που καταστρατηγεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Επίσης ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (με την με αρ.πρωτ.3476/19.02.2020 απόφαση ΔΣ ΣΑΔΑΣ – Τμήμα Αττικής) επισήμανε ότι : «η χωροθέτηση αυτή είναι ασύμβατη και ετερόκλητη. Θα επιφέρει αύξηση της διαμπερούς κυκλοφορίας και αυθαίρετης στάθμευσης των αυτοκινήτων μέσα στο πάρκο και τελικά την υποβάθμιση και κατάτμηση της έκτασης του. Εντούτοις και σε συνέχεια αυτής της προβληματικής χωροθέτησης, στις 16/1/2020 εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη η αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για το κόστος μετεγκατάστασης της Γ.Γ.Ε.Τ».

Επίσης στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος για τον Υμηττό & το Μ.Π.Γουδή επιχειρείται η εκ των υστέρων «θεραπεία» του θεσμικού προβλήματος, που υπάρχει στο ν. 4623/2019 (ΦΕΚ. 134/Α/2019), με τον οποίο το κεντρικό κτίριο ιππασίας απέκτησε δυνατότητα να στεγάσει δημόσια υπηρεσία, σε αντίθεση με τις διατάξεις του υφιστάμενου Π.Δ. προστασίας Υμηττού. Ομοίως επιχειρείται η νομιμοποίηση της χρήσης διοίκησης για τα δύο κτίρια παλαιών στάβλων στα οποία σήμερα στεγάζεται η διοίκηση της Ε.Π.Ο.

Τελικά όλη αυτή η βιασύνη καταστρατήγησης της νομοθεσίας με ad hoc ρυθμίσεις, όπως εν προκειμένω της στέγασης στο Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας μιας δημόσιας υπηρεσίας (ΓΓΕΤ) και μάλιστα με κάλυψη του κόστους μετεγκατάστασής της από το Ίδρυμα Ωνάση βλέπουμε να ετεροχρονίζονται, αφού πιο άμεση ανάγκη φάνηκε να είναι η λειτουργία του κτιρίου ως χώρος, που προάγει τον «Πολιτισμό και τη διασκέδαση», στεγάζοντας τις δραστηριότητες της εκπομπής TOP CHEF

Άραγε πώς δικαιολογείται από τους αρμόδιους αυτή η ανάγκη; Είναι σύννομη; Μήπως τελικά οι ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της ρυμουλκούνται από τις εκάστοτε εξουσίες προς ετερόκλητες και ασύμβατες λειτουργίες (αλλότριους σκοπούς) ;

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για το «αστικό βουλεβάρτο» του Δήμαρχου της Αθήνας- Ένα διδακτικό άρθρο του Μάριου Πλωρίτη το 1965


Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021

Για το «αστικό βουλεβάρτο» του Δήμαρχου της Αθήνας- Ένα διδακτικό άρθρο του Μάριου Πλωρίτη το 1965 - Ποιο είναι το όνομα του «Νέου Βωβού» της Αθήνας;

Περιβάλλον: Το έμαθες; Η Αθήνα θα αποκτήσει «αστικό βουλεβάρτο».

Αρχιτέκτονας: Τι θα κάνει λέει;

Περιβάλλον: Ο Δήμαρχος της Αθήνας δήλωσε ότι η Πανεπιστημίου θα μετατραπεί σε ένα «αστικό βουλεβάρτο» αντάξια με τα αντίστοιχα που υπάρχουν σε πόλεις της Ευρώπης, και έφερε σαν παράδειγμα το Βερολίνο. Επίσης είπε ότι : «τα έργα θα γίνουν με μια νέα αισθητική που βασίζεται στη λογική της «αχρονίας» δηλαδή να μη καταλαβαίνει κάποιος εάν έγιναν το 1960, το 2020 ή το 2025». θα φυτευτούν, λέει, πλατάνια , θα φαρδύνουν τα πεζοδρόμια, θα γίνουν παρτέρια για να δώσουν την αίσθηση ενός αστικού κήπου.

Αρχιτέκτονας: Και από εμένα τι θέλεις τώρα;

Περιβάλλον: Το σχόλιό σου.

Αρχιτέκτονας: Τι να σχολιάσω, το έχω σχολιάσει παλαιότερα και δεν νομίζω ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει αλλάξει κάτι. Μια μελετημένη δήθεν οπισθοχώρηση είχαμε, ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα το «επενδυτικό πακέτο» για την περιοχή.

Περιβάλλον: Μα από τον «Μεγάλο Περίπατο» περάσαμε στο «αστικό βουλεβάρτο»;

Αρχιτέκτονας: Αυτή δεν είναι αλλαγή. Αυτό δείχνει την σταθερότητα της κυρίαρχης αστικής τάξης στη χώρα μας. Μένει «σταθερή» στη βυζαντινοεκκλησιαστική της παράδοση και τις φεουδαρχικές της αντιλήψεις. Δεν της βγήκε ο «Μεγάλος Περίπατος» των «αρχαίων μας προγόνων» και άλλαξε εποχή νομίζοντας ότι θα της βγει το «αστικό βουλεβάρτο» της ξένης βασιλείας που μας φυτεύτηκε με την επανάσταση του 21. Από τις χλαμύδες και τις περικεφαλαίες πέρασε στις φουστανέλες και το τσαρούχι. Ενδυμασία αλλάζει, το σώμα παραμένει ίδιο.

Περιβάλλον: Αυτό το «η νέα αισθητική του έργου βασίζεται στη λογική της «αχρονίας» δεν το κατάλαβα. Τι εννοεί;

Αρχιτέκτονας: Τι δεν καταλαβαίνεις. Σου το λέει ξεκάθαρα. Να μην καταλαβαίνεις αν έγινε το 1960, το 2020 ή το 2025, για να μπορεί η ίδια να πουλάει τον βαθύ συντηρητισμό της, ντυμένο είτε με χλαμύδα είτε με φουστανέλα.

Περιβάλλον: Μου έκανε όμως εντύπωση η επιλογή του 1960.

Αρχιτέκτονας: Η σημερινή εξουσία της δεξιάς έχει μεγάλη εκτίμηση στη δεξιά της δεκαετίας του 60. Είναι η δεκαετία της βίας και νοθείας, των τραμπούκων, των ΤΕΑ, της καρφίτσας, της …., της……..


Στις 17 Γενάρη 1965 ο Μάριος Πλωρίτης γράφει ένα άρθρο στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» με τίτλο «ΟΙ ΔΥΟ ΤΑΡΤΟΥΦΟΙ –Ή περί κλασικής παιδείας και κλασικής αναισχυντίας» . Το διάβασα στο αρχείο του παιδαγωγού Κώστα Σωτηρίου -1965-66 Από τη «Συλλογή» «Αποκόμματα εφημερίδων» του Κ.Δ. Σωτηρίου - και οι διαχειριστές του blog είχαν την καλοσύνη να μου το στείλουν να το αναδημοσιεύσω εδώ. Το βάζω σαν εικόνα και μπορείς να το διαβάσεις. Οι κόκκινες υπογραμμίσεις είναι του Σωτηρίου. Διάβασέ το. Με τον ίδιο τρόπο, αλλά στολισμένο με λέξεις της σημερινής εποχής, προσπαθεί η εξουσία- «ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ Α΄» -σήμερα, να μας πείσει ότι πρέπει να γίνουμε όλοι ο «ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ Β΄»

Σελίδα 2Σελίδα 1Γι αυτό ας σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τον «Μεγάλο Περίπατο» και το «Βουλεβάρτο» και ας ασχοληθούμε με αυτά που συζητήθηκαν στις 25-26 Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο της 22ης Prodexpo που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής. Διάβασε το δημοσίευμα της ιστοσελίδας news.b2green.gr με τίτλο :Η στιγμή της Αθήνας • Στο επίκεντρο κατεδαφίσεις κτιρίων και επιστροφή των κατοίκων στο κέντρο της πόλης και όποτε θέλεις το συζητάμε.Περιβάλλον: Εσύ το διάβασες.;

Αρχιτέκτονας: Ναι

Περιβάλλον: Καταλαβαίνω ότι κουράστηκες, αλλά θέλω ένα σχόλιο έστω και επιγραμματικό

Αρχιτέκτονας: Η πρώτη και σύντομη ανάγνωση που έκανα, μου έδωσε το όνομα του «Νέου Βωβού» της εποχής. Αλλά θέλω λίγο χρόνο γιατί πρέπει να βρω ολόκληρες τις ομιλίες να διαβάσω.

Περιβάλλον: Ναι αλλά δεν μου λες το όνομα του «Νέου Βωβού»

Αρχιτέκτονας: Δεν θα στο πω, πρέπει να το βρεις μόνος σου.

1-14 Νοεμβρίου: δυναμώνουμε το ΣΕΤΗΠ, ψηφίζουμε RADICAL I.T.
1-14 Νοεμβρίου: δυναμώνουμε το ΣΕΤΗΠ, ψηφίζουμε RADICAL I.T.

To Radical I.T. είναι μια πρωτοβουλία εργαζομένων σε εταιρείες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και call center. Στόχος μας είναι η οργάνωση των εργαζομένων στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μέσα από σωματεία και επιτροπές. Συζητάμε τα προβλήματα, την άποψη και τις δράσεις μας συλλογικά στις τακτικές συνελεύσεις βάσης μας. Συμμετέχουμε σε επιχειρησιακά σωματεία, οργανωνόμαστε για να ιδρύσουμε νέα εκεί που δεν υπάρχουν και συναντιόμαστε με όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας ανεξαρτήτως ειδικότητας στο κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΗΠ. Επιμένουμε ότι μόνο αν παλέψουμε ενωμένοι και ενωμένες μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, αλλά και να τα διευρύνουμε με βάση τις δυνατότητες της εποχής.
Tech workers στα χρόνια της πανδημίας

Η πανδημία έδειξε ότι εργαζόμενοι και εργοδότες δεν είμαστε μια οικογένεια. Ποτέ δεν ήμασταν. Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοί μας στα τηλεφωνικά κέντρα την περίοδο της καραντίνας στοιβάχτηκαν σε γραφεία χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, εκτεθειμένοι στον ιό, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στις μεγάλες εταιρείες του κλάδου βρεθήκαμε να δουλεύουμε κλεισμένοι στο σπίτι χωρίς ωράριο, ενώ στις «πετυχημένες» start-up Blueground, OpenBet, Beat, Workable, Viva Wallet και Omilia όσοι και όσες από εμάς δεν απολυθήκαμε, δουλέψαμε με μειωμένους μισθούς ή με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας. Η εργοδοσία έκανε σαφές ότι είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Την ίδια ώρα οι ίδιες εταιρείες πολλαπλασίαζαν τα κέρδη τους, ενώ ο κλάδος συνολικά επεδείκνυε σημαντική ανθεκτικότητα παρά τα συνεχόμενα λοκντάουν.

Η ανάπτυξη του κλάδου της τεχνολογίας είναι στρατηγικός στόχος τόσο για την κυβέρνηση και το σχέδιό της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όσο και για την ΕΕ. Όμως οι «αστραφτερές» συμφωνίες με την Microsoft και την Amazon, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές που πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα (Intrasoft-Net Company, Wind-United Group, Softomotive-Microsoft, OpenBet-SG Digital) κρύβουν επιμελώς από πίσω κάτι: την αλλεργία όλων αυτών των μεγάλων εταιρειών στα εργατικά δικαιώματα και τα σωματεία. Ξέρουμε καλά πως η «ανάπτυξη» τους για εμάς σημαίνει: απλήρωτες υπερωρίες, πιεστικά deadline, mobbing από μάνατζερ, τηλεργασία χωρίς ωράριο, συνεχόμενα standby, συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς δικαιώματα μέσα από δουλεμπορικές εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων, εντατικοποίηση και στο τέλος απολύσεις. Φρόντισαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων για αυτό.
Νόμος Χατζηδάκη: επιστροφή στον εργασιακό «μεσαίωνα»

Ο νόμος Χατζηδάκη δεν ήρθε να λύσει το πρόβλημα, αλλά τα χέρια των αφεντικών νομιμοποιώντας και εντείνοντας αυτές ακριβώς τις συνθήκες που προϋπήρχαν στον κλάδο: κατάργηση του 8ώρου, υπερωρίες που θα «πληρώνονται» σε ρεπό, μονιμοποίηση της τηλεργασίας χωρίς ωράριο και χωρίς αποζημίωση για την μετακύλιση των λειτουργικών εξόδων στον εργαζόμενο, απαξίωση της επιθεώρησης εργασίας, ψηφιακή κάρτα εργασίας, κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας σε τηλεφωνικά κέντρα, υπηρεσίες I.T. και data centers. Και για να μπορέσει η κυβέρνηση να τα εφαρμόσει όλα αυτά φρόντισε να χτυπήσει τα πιο αποτελεσματικά όπλα που έχουμε στην διάθεσή μας, τα σωματεία και την απεργία: ηλεκτρονικό φακέλωμα, υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου για να αποφασιστεί μια απεργία, απαγόρευση της απεργιακής περιφρούρησης, απαγόρευση απεργίας για το 1/3 των εργαζομένων που υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως προσωπικό ασφαλείας στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.
Ό,τι έχουμε είμαστε εμείς

Η πανδημία όμως διεθνώς έστειλε κι ένα μήνυμα πιο επίκαιρο από ποτέ: είναι η εργατική τάξη που αν σταματήσει, σταματούν όλα γύρω της. Εμείς. Οι γιατροί, οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές, οι ταμίες στα σούπερ μάρκετ, οι κούριερ και οι διανομείς, οι δικές μας τηλεφωνήτριες και τηλεφωνητές, οι τεχνικοί, οι προγραμματιστές και οι προγραμματίστριες, όσοι και όσες κράτησαν την κοινωνία όρθια. Δεν θα γίνουμε από ήρωες μέσα στην πανδημία, εργαζόμενοι-ρομπότ χωρίς δικαιώματα! Σήμερα μπορούμε όλοι και όλες να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ποτέ. Ειδικά στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που με την βοήθεια του γρήγορου ίντερνετ, του αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία του.
efood: οι εργατικοί αγώνες μπορούν να νικάνε

Η ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια δεν έφερε μόνο περισσότερα κέρδη στα αφεντικά, αλλά και περισσότερες εργατικές διεκδικήσεις: οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του κλάδου τα προηγούμενα χρόνια έδωσαν συντονισμένα την μάχη ενάντια στην εντατικοποίηση και τις απολύσεις και πάλεψαν για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μέσα στην πανδημία ξεπήδησαν μια σειρά από αντιστάσεις: ο αγώνας των εργαζομένων για τα μέτρα προστασίας στα μεγάλα τηλεφωνικά κέντρα και στο “great place to work” της Teleperformance που κατάφερε να αποτρέψει την εγκατάσταση καμερών στα σπίτια, οι στάσεις εργασίας και οι απεργίες ενάντια στις μαζικές απολύσεις σε Intralot, Vodafone, NOKIA και LG-CNS, το μπλοκάρισμα των απολύσεων, των μειώσεων και της εκ περιτροπής εργασίας στην OpenBet, η οργάνωση των εργαζομένων στην Beat μέσα σε συνθήκες καραντίνας και η πρώτη στάση τηλεργασίας στη χώρα που έδειξαν ότι υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός της αντίστασης και της αλληλεγγύης.

Η πρόσφατη νίκη των συναδέλφων μας διανομέων στην efood δείχνει όχι μόνο ότι υπάρχει άλλος δρόμος, αλλά ότι μπορεί να είναι και νικηφόρος. Για αυτό η νίκη τους είναι και δική μας νίκη. Και την οφείλουμε στην αλληλεγγύη του υπόλοιπου κόσμου της εργασίας που έδωσε την μάχη του μποϊκοτάζ και στάθηκε στο πλευρό τους, στη συντονισμένη δράση των σωματείων χωρίς παζάρια με την εργοδοσία και χωρίς παρακάλια στην ΓΣΕΕ, αλλά κυρίως την οφείλουμε στους χιλιάδες διανομείς που συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις κοκκινίζοντας τους δρόμους όλης της χώρας. Η αλληλεγγύη και ο μαζικός οργανωμένος και επίμονος αγώνας αναδείχθηκαν σε μια κοινωνική δύναμη της οποίας η ορμή κάνει πολυεθνικούς γίγαντες να μοιάζουν με χάρτινους πύργους.
Τι σωματείο θέλουμε;

Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που συμμετέχουμε στο Radical I.T. πιστεύουμε ότι η κλαδική οργάνωση είναι αναγκαία για να συλλογικοποιήσουμε τους επιμέρους αγώνες. Για αυτό συμμετέχουμε στο ΣΕΤΗΠ και παλεύουμε για να είναι ένα σωματείο μαζικό, που θα εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον κλάδο της τεχνολογίας και θα παλέψει μεθοδικά και επίμονα για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ. Ένα σωματείο ανοιχτό σε νέες ιδέες, μορφές αγώνα και συνεργασίες με επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου. Ένα σωματείο συμμετοχικό, που θα παίρνει αμεσοδημοκρατικά τις αποφάσεις του στις Γενικές Συνελεύσεις. Ένα σωματείο δημοκρατικό, που θα λαμβάνει υπόψιν του όλες τις φωνές των μελών του και θα λειτουργεί με διαφάνεια. Ένα σωματείο μαχητικό, που θα παλεύει κάθε φορά μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά του κόντρα στην ηττοπάθεια και τον ξεπουλημένο-γραφειοκρατικό συνδικαλισμό.

Αυτή τη μάχη σας καλούμε να την δώσουμε μαζί. Για να γίνουμε όλοι και όλες ασπίδα προστασίας για κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη του κλάδου μας απέναντι στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων μας, το νέο κύμα ακρίβειας και την κυβερνητική πολιτική.
Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς – 6ωρο-5ήμερο-30ωρο για όλους και όλες
Τέρμα στις απλήρωτες υπερωρίες και τα πιεστικά deadline – μαζικές προσλήψεις με βάση τις ανάγκες του κάθε έργου
Να σταματήσει το δουλεμπόριο των εταιρειών ενοικίασης εργαζομένων – μετατροπή όλων των συμβάσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου με απευθείας πρόσληψη από την κάθε εταιρεία
Ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά και συχνά διαλείμματα για όσους και όσες εργάζονται αποκλειστικά με ακουστικά – ενιαία ειδικότητα τηλεφωνητών-τριών
Κατάργηση της συνακρόασης και οποιασδήποτε μορφής παρακολούθησης και καταγραφής των εργαζομένων
Ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας – μαζικά τεστ με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας
Όχι στην μονιμοποίηση της τηλεργασίας – παροχή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αποζημίωσης από την εργοδοσία σε όσους και όσες εργάζονται με τηλεργασία
Κάτω τα χέρια από την απεργία – μαχητικά σωματεία στα χέρια των εργαζομένων, ανεξάρτητα από κράτος-κυβερνήσεις-εργοδοσία – όχι στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και το φακέλωμα
Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη και όλων των αντεργατικών νόμων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ
Δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια – αγωνιστικός συντονισμός «από τα κάτω» για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής
Στις εκλογές του ΣΕΤΗΠ 1-14 Νοεμβρίου
δυνάμωσε το σωματείο,
στήριξε-ψήφισε RADICAL I.T.

To Radical I.T. είναι μια πρωτοβουλία εργαζομένων σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και σε call center. Στόχος μας είναι η οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς μέσα από σωματεία και επιτροπές για την αντιμετώπιση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και την ανατροπή των εργασιακών συνθηκών που καθιερώνονται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο.

 2016-202

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Υπάρχει ελπίδα;

Υπάρχει ελπίδα;
Γράφει ο Μανόλης Ντουντουνάκης

Δημήτρης Τοσίδης/alterthess

Βιώνουμε, ως κοινωνία, την ώριμη περίοδο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πολιτική ατζέντα της είναι σε πλήρη εφαρμογή, παρά τις όποιες αντιξοότητες στην αρχή. Όμως, παρά την απεριόριστη υποστήριξη από το σύνολο σχεδόν των Μ.Μ.Ε. φαίνεται ότι η «κυβέρνηση των αρίστων» έχει υποστεί βαθύτατα πλήγματα στην αξιοπιστία της, και το πολιτικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει να ηχεί παράταιρα σε σημαντικό μέρος του Ελληνικού λαού. Έχουμε ένα κράτος αυταρχικό, και μια κυβέρνηση που «κλείνει το μάτι» στην ακροδεξιά και χρησιμοποιεί πολλά στελέχη της ακροδεξιάς σε υπουργικές θέσεις και σε άλλες πολιτικές θέσεις. Μάλιστα, η μετατόπιση προς την ακροδεξιά, διογκώθηκε στον τελευταίο ανασχηματισμό.

Οι δαπάνες για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και για όλες τις βαθμίδες της περίθαλψης, έχουν περιοριστεί ακόμα περισσότερο, παραχωρώντας συνεχώς ζωτικό χώρο στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Η υπουργός Παιδείας αυταρχικά, καταφεύγει στη βοήθεια της δικαιοσύνης για να καταστείλει απεργίες άλλα και πολιτικές διαφωνίες με τη πολιτική της. Γυρίσαμε πια, στην εποχή του χωροφύλακα που αποτελεί το δεξί χέρι της κυβέρνησης για να ποδηγετήσει το μέρος του λαού που αντιστέκεται στη πολιτική της. Στην οικονομία, ενώ μας μιλάνε για ανάπτυξη του 6%, δε λένε λέξη για την αυτονόητη αύξηση του κατώτατου μεροκάματου και την παροχή αυξήσεων στους εργαζόμενους.

Στην εξωτερική πολιτική μοιράζουν αφειδώς χρήματα που δεν περισσεύουν στην αγορά πανάκριβων οπλικών συστημάτων, μπαίνοντας σε ένα πολυέξοδο και χωρίς νόημα ανταγωνισμό με τους Τούρκους. Η χώρα θριαμβολογεί και υπογράφει συμφωνίες χωρίς νόημα με τους Γάλλους, ενώ παραχωρεί νέες βάσεις στους Αμερικανούς και στέλνει στρατεύματα και εξοπλισμό που χρειαζόμαστε εδώ, στο εξωτερικό. Αγνοούν προκλητικά την ιστορία μας. Τα παραδείγματα στα Ίμια και της Αγγλικής βάσης στη Κύπρο, έδειξαν ότι αν χρειαστεί να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε μόνοι μας, οι ξένοι έρχονται πάντα ως διαιτητές για να κερδίσουν αυτοί από τη διαιτησία και το γκριζάρισμα περιοχών, ενώ ούτε η αγγλική βάση στη Κύπρο έσωσε την Κύπρο από τους «Άττιλες».

Οδεύουμε σε μια φεουδαρχική Ελλάδα με λίγους, πολύ πλούσιους φεουδάρχες – μεγιστάνες και πάρα πολλούς φτωχοποιημενους εργαζόμενους. Στην αυριανή Ελλάδα που προετοιμάζουν δεν υπάρχει χώρος για τη λεγόμενη μεσαία τάξη των Μητσοτάκη – Τσιπρα.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Τα Σωματεία ανήκουν αποκλειστικά στους εργαζόμενους - Συλλαλητήριο 4 Νοέμβρη 2021, Σύνταγμα 7μ.μ.

 Αρ. Πρωτ.: 8625 

 Αθήνα, 1-11-2021 

 Όχι στον αντι συνδικαλιστικό Νόμο Χατζηδάκη 

Τα Σωματεία ανήκουν αποκλειστικά στους εργαζόμενους 

Συλλαλητήριο 4 Νοέμβρη 2021, Σύνταγμα 7μ.μ. 


Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ενώνει τη φωνή του με εκατοντάδες Σωματεία και Ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ στον κοινό αγώνα ενάντια στην εφαρμογή του Νόμου Χατζηδάκη (Ν.4808/21). Τα καταστατικά μας έχουν συσταθεί και εγκριθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους και δε σκοπεύουμε να τα θυσιάσουμε για κανέναν και τίποτα. Τα σωματεία και οι Ενώσεις δημιουργήθηκαν με το αίμα, τις θυσίες και τους αγώνες των προηγούμενων γενεών, προκειμένου να διεκδικήσουν και προασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ν’ αντισταθούν στις αχόρταγες βλέψεις των εκάστοτε αγορών. Σήμερα λόγω της ψήφισης και εφαρμογής του αντί συνδικαλιστικού Νόμου Χατζηδάκη, ήρθε η ώρα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, της κρίσιμης καμπής της ύπαρξης των συνδικάτων. Πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημα μας στην εφαρμογή αυτού του Νόμου με τον οποίον το διεθνές κεφάλαιο θέλει να χειραγωγήσει, να φιμώσει και στη συνέχεια αφανίσει κάθε φωνή αντίστασης, γιατί το δίκαιο του αγώνας μας είναι ο φόβος τους. Αυτό έδειξε και η σπασμωδική αντίδραση τους στην πρόσφατη απεργία των εκπαιδευτικών που γέμισαν κατά χιλιάδες τους δρόμους. Τρομοκρατημένοι προσπάθησαν να την ακυρώσουν με διάφορα νομικά τερτίπια. Ο μοναδικός τους στόχος μέσω της εφαρμογής αυτού του νόμου είναι να περιορίσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης και να υποτάξουν τους εργαζόμενους στις διαθέσεις των απάνθρωπων αγορών χωρίς δυνατότητα αντίστασης. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπεράσπιση της Κοινωνικής Ασφάλισης, προσλήψεις ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Συντονιζόμαστε με όλους τους εργαζόμενους Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την απόκρουση της αντεργατικής πολιτικής, για να μείνει στα χαρτιά ο νόμος Χατζηδάκη, για τη διεκδίκηση πάγιων και διαχρονικών δικαιωμάτων για όλη την κοινωνία. Ενωμένοι όλοι μαζί σαν μια γροθιά, μπορούμε να τους νικήσουμε!

Οσμή «φωτογραφικού» διαγωνισμού

EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 14.10.2021, 14:14
Οσμή «φωτογραφικού» διαγωνισμού

Ενα σίριαλ που κρατάει 35 χρόνια δείχνει να οδηγείται στο τέλος ● Οι προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού που αναρτήθηκε στη Διαύγεια είναι... κομμένες και ραμμένες στην παλιά καπνοβιομηχανία ● Το κτίριο ανήκε στο Δημόσιο, εκπλειστηριάστηκε και τώρα ίσως ξαναγοραστεί με υπερπολλαπλάσιο τίμημα!

Μετά το τελευταίο «ναυάγιο» στην υπόθεση μεταστέγασης των δικαστηρίων του Πειραιά στη Ράλλειο Σχολή, στην πλατεία Κοραή -έχουν προηγηθεί πολλά στα 35 χρόνια που εκκρεμεί το αίτημα του νομικού κόσμου, των φορέων και των κατοίκων της πόλης-, το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο, με άλλο σενάριο αυτή τη φορά.

Οπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στην Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αναρτήθηκε στη Διαύγεια η διακήρυξη του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) για την αγορά ενός κτιρίου περίπου 30.000 τ.μ. στα όρια του Δήμου Πειραιά, προκειμένου να στεγαστούν σε αυτό τα δικαστήρια και οι δικαστικές υπηρεσίες της πόλης. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και το ανώτατο ποσό που θα διατεθεί είναι 80.954.000 ευρώ.


Ο Κ. Τσιάρας

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Η «τυχαία» σύμπτωση της «ανάπλασης Εξαρχείων» με την αύξηση στις τιμές ακινήτων

Η «τυχαία» σύμπτωση της «ανάπλασης Εξαρχείων» με την αύξηση στις τιμές ακινήτων

Οκτ 29, 2021 | Δελτία Τύπου

Η «τυχαία» σύμπτωση της «ανάπλασης Εξαρχείων» με την αύξηση στις τιμές ακινήτων
Τα Εξάρχεια ανέκαθεν αποτελούσαν μια ιδιαίτερη περιοχή. Η «ανάπλαση Μπακογιάννη» για κάποιους είναι εμπορευματοποίηση και για άλλους επενδυτική ευκαιρία για κέρδος. Όσο πολιτικές επιλογές στοχεύουν στην υποβάθμιση, ιδιώτες τρυπώνουν όλο και περισσότερο στα Εξάρχεια ενώ οι τιμές των ακινήτων παίρνουν την ανιούσα. Τυχαίο δεν το λες.

της Γεωργίας Κριεμπάρδη (αναδημοσίευση από το The Press Project)

Το αφήγημα περί ωραιοποίησης και ανάπλασης των Εξαρχείων ήρθε τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει το «σχέδιο ανάπλασης» μέχρι τέλους, παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων. Στα Εξάρχεια, για πρώτη φορά βλέπουμε επενδύσεις από το εξωτερικό, μαζικές αγορές ακινήτων, αύξηση ενοικίων και εισχώρηση στην περιοχή από ψηφιακές πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης ενοικίασης για τουρίστες (airbnb, booking). Η εκλογή του Κώστα Μπακογιάννη για τα Εξάρχεια σήμαινε σπάσιμο καταλήψεων, μαζικές αγορές ακινήτων από επιχειρηματίες και τελικά, ένας μαζικός εκτοπισμός κατοίκων ώστε να εγκατασταθεί η «αφρόκρεμα».

Σε επενδυτικό φιλέτο φαίνεται πως μετατρέπεται και ο Λόφος του Στρέφη στη περιοχή των Εξαρχείων, με την απόφαση του Δήμου Αθηναίων να δώσει την ανάπλασή του στην εταιρεία Real Estate, Prodea Investments. Η εταιρεία δεσμεύεται να εκπονήσει μελέτη κόστους 1 εκατομμυρίου για την ανάπλαση του Λόφου του Στρέφη και να πραγματοποιήσει μέρος των έργων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου, ανάπλασης των μονοπατιών, δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος καμερών στον Λόφο. Από πλευράς του ο Δήμος σε κάποιες περιπτώσεις δεσμεύτηκε να εξετάσει και να εγκρίνει μελέτες εντός ασφυκτικού πλαισίου πέντε εργάσιμων ημερών, ενώ το έργο έχει συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί «εκτός απροόπτου» την 1η Ιουλίου του 2023.