Σάββατο 8 Μαΐου 2021

Η Attica Bank χρεοκόπησε. Τεράστιες οι ευθύνες κυβέρνησης και ΤτΕ

Η Attica Bank χρεοκόπησε. Τεράστιες οι ευθύνες κυβέρνησης και ΤτΕ
8 Μαΐου 2021


Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργούσε έλεγχο θα έπρεπε να εκφέρει γνώμη και αυτό θα σηματοδοτούσε το οριστικό τέλος της Attica Bank.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Τράπεζα της Ελλάδος για το φιάσκο της Attica Bank.

Η μετοχή της Attica Bank βρίσκεται πλέον εκτός διαπραγμάτευσης και θα παραμείνει ωσότου η KPMG, η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τη χρεοκοπημένη τράπεζα.

Μετά τις αρνητικές αναθεωρήσεις στα ίδια κεφάλαια από 494 εκατ. στο τέλος του 2019 στα 206 εκατ. στο τέλος του 2020 η αλήθεια ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί.

Τα πραγματικά ίδια κεφάλαια της Attica Bank με βάση ορισμένες πηγές είναι αρνητικά, -50 εκατ.

Άρα πρακτικά λοιπόν η Attica Bank θα πρέπει να διενεργήσει προβλέψεις άλλα 250 εκατ. για να καλύψει όλες τις ζημίες από τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχει διενεργήσει.

Η τιτλοποίηση Artemis 1 των 1,3 δισ. ευρώ και η δεύτερη τιτλοποίηση των 700 εκατ. ευρώ κρύβουν ακόμη μεγάλες ζημιές.

Η Attica Bank δεν θα μπορέσει να εντάξει τις τιτλοποιήσεις στο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ για παροχή κρατικής εγγύησης εάν δεν αποκαλύψει όλη την αλήθεια καθώς σε άλλη περίπτωση δεν πάρει αξιολόγηση (rating) από τους οίκους αξιολόγησης Moody’s ή DBRS.

Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν διενεργεί έλεγχο

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η εποπτεύουσα αρχή της Attica Bank.

Ενώ στο παρελθόν η διεύθυνση επιθεώρησης επί παντός επιστητού παρέμβαινε, όπως για παράδειγμα η υπόθεση Ρουμελιώτη που ήταν πρόεδρος στην Attica Bank, η υπόθεση των δανείων Πολάκη και πλήθος άλλων υποθέσεων, για την Attica Bank… κωφεύει και σιγεί…

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφεύγει να διενεργήσει έλεγχο στην Attica Bank για δύο βασικούς λόγους:

1) Γιατί θα αποκαλυφθεί ότι η τράπεζα έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια.

2) Γιατί θα αποκαλυφθεί ότι συγκάλυπτε την τράπεζα, απέκρυπτε τα προβλήματά της καθώς ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Θεόδωρος Πανταλάκης, είναι προσωπική επιλογή του Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργούσε έλεγχο θα έπρεπε να εκφέρει γνώμη και αυτό θα σηματοδοτούσε το οριστικό τέλος της Attica Bank.

Κράτησαν τόσα τρίμηνα «ζωντανή» την Attica Bank παραπληροφορώντας το επενδυτικό κοινό, αποκρύπτοντας ζωτικά στοιχεία για τον ισολογισμό της τράπεζας και αποσιωπώντας ότι στην πράξη είναι μια χρεοκοπημένη τράπεζα, είναι default.

Ποια είναι τα πραγματικά κεφάλαια της Attica Bank

Επισήμως – αλλά αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια – η Attica Bank δηλώνει ότι διαθέτει 206 εκατ. κεφάλαια.

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Επόμενη στάση: 13 ώρες δουλειά τη μέρα, 78 ώρες τη βδομάδα!

Επόμενη στάση: 13 ώρες δουλειά τη μέρα, 78 ώρες τη βδομάδα!

Νέα αντεργατική οδηγία της ΕΕ

Νέα αντεργατική οδηγία της ΕΕ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας – Από τον «Ριζοσπάστη»

Στα κράτη – μέλη της ΕΕ το νομικό πλαίσιο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας οριοθετείται από την ευρωενωσιακή Οδηγία 88 του 2003 (2003/88/ΕΚ). Η Οδηγία αυτή υποτίθεται ότι ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην οργάνωση του χρόνου εργασίας. Στην πραγματικότητα, όμως, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο…

Από το προοίμιο κιόλας της Οδηγίας γίνεται καθαρό πως τα όρια στον εργάσιμο χρόνο τα θέτει μόνο η ανάγκη θωράκισης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας, στο έδαφος της καπιταλιστικής παραγωγής.

Οπως σημειώνεται, «στις Οδηγίες που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού (σ.σ. 137 της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας), αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των (…) επιχειρήσεων».

Επομένως, κάθε διατύπωση περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην Οδηγία είναι παραπλανητική. Στόχος της Οδηγίας είναι να γενικεύσει την εφαρμογή της διευθέτησης ως ενός από τα βασικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η εργοδοσία για να επεκτείνει τον απλήρωτο χρόνο της εργασίας, το χρόνο δηλαδή που αντλεί υπεραξία, εξουθενώνοντας σωματικά και πνευματικά τον εργαζόμενο, απορρυθμίζοντας πλήρως την οικογενειακή και προσωπική του ζωή.

Τα παραπάνω ομολογεί και η Ερμηνευτική Ανακοίνωση (2017) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την αποσαφήνιση και εφαρμογή της Οδηγίας»:

«Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες με μεθόδους παραγωγής “τη στιγμή που χρειάζεται” (just-in-time) απαιτούν αυξημένη ευελιξία και συνεπάγονται, ενίοτε, εντατικοποίηση της εργασίας. Ως εκ τούτου, το μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας και οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις αναγνωρίζονται ως ο κύριος μοχλός αλλαγής στον κόσμο της εργασίας (…) Ταυτόχρονα, η ψηφιακή τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο σε νέες δυνατότητες παρακολούθησης του χρόνου εργασίας».

Επικουρικές | Colpo Grosso Ν.2: Τώρα θέλουν τα αποθεματικά (60 δισ. ευρώ) και των μελλοντικών συνταξιούχων

Επικουρικές | Colpo Grosso Ν.2: Τώρα θέλουν τα αποθεματικά (60 δισ. ευρώ) και των μελλοντικών συνταξιούχων

Από τον Κώστα Νικολάου, πρώην μέλος Δ.Σ. επικουρικού ταμείου


Colpo grosso N.2. Η μετάβαση της επικουρικής ασφάλισης από το αναδιανεμητικό σύστημα σε (δήθεν) «κεφαλαιοποιητικό» που εξήγγελλε η κυβέρνηση, δεν είναι παρά μια απάτη. Ένα καλοστημένο κόλπο με μόνο στόχο την αρπαγή των αποθεματικών (60 δις ευρώ) ! Έκλεψαν τα αποθεματικά (120 δις ευρώ) των σημερινών συνταξιούχων και τώρα θέλουν και της μελλοντικής γενιάς!!

Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύεται μέσα από τα στοιχεία των ίδιων των επικουρικών ταμείων και που παραθέτουμε:

Αναδιανεμητικά; ή Κεφαλαιοποιητικά;

Είναι δυο όψεις ιδίου νομίσματος. Με αντιθέσεις και προσομοιώσεις. Τα πρώτα, είναι υποχρεωτικά, λειτουργούν υπό την αιγίδα του κράτους, το οποίο ευθύνεται για την αξιοποίηση των αποθεματικών και εγγυάται (άρθρο 22 του Συντάγματος) την καταβολή των προκαθορισμένων παροχών. Τα δεύτερα, ισοδυναμούν με τα της ιδιωτικής ασφάλισης όπου η ευθύνη βαραίνει μόνο τους ασφαλισμένους και η ένταξη σε αυτά δεν μπορεί να είναι παρά μόνο προαιρετική.

Ομοιότητες. Και τα αναδιανεμητικά ως (νοητά) κεφαλαιοποιητικά λειτουργούν καθόσον και τα δυο αυτά συστήματα (θεωρητικά) βασίζονται στο ίδιο κανόνα: στα αποθεματικά (κεφαλαιοποίηση εισφορών) και στη ροή νέων εισφορών, ενώ οι συντάξεις που παρέχουν ισοδυναμούν (πρέπει) με τις καταβαλλόμενες εισφορές συν τους τόκους.

Παράδειγμα 1: Έστω με εισφορές 84 ευρώ (αποδοχές 1.400 ευρώ) και 35 έτη. Ο μέσος όρος συνταξιοδότησης ήταν τα 63 έτη ενώ το προσδόκιμο ζωής 17 έτη. Κατέβαλε (84Χ12Χ35) 35.280 + (τόκους) 25.000 = 60.280 ευρώ. Εισέπραττε σύνταξη (συντελεστής 20%) (1400Χ20%) 280 ευρώ. Συνολικά (280Χ12Χ17) 57.120 ευρώ.

Επομένως, το διακύβευμα δεν είναι η ονομασία, αλλά, το ύψος των συντάξεων, τα όρια συνταξιοδότησης και η εγγύηση του κράτους εφόσον είναι υποχρεωτικά.

Επικουρικά ταμεία – ιστορικό

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Προς… προσωρινή κρατικοποίηση η Attica Bank

Προς… προσωρινή κρατικοποίηση η Attica Bank (άρθρο 27Α, Ν.4172/2013)

Μετά την ανακοίνωση ζημιών άνω των 300 εκατ. το 2020, δρομολογεί τον συμψηφισμό τους με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις με αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, για να προχωρήσει στη συνέχεια σε επανιδιωτικοποίηση


Με προσφυγή στις διατάξεις του νόμου Χαρδούβελη για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προτίθεται να αντιμετωπίσει, σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος, το κεφαλαιακό έλλειμμα η Attica Bank. Ειδικότερα, με στόχο την εξυγίανση του ισολογισμού της η τράπεζα θα κρατικοποιηθεί –εκτιμάται ότι περί το 25% θα περάσει στο ΤΧΣ– και μετά θα δρομολογηθεί η ιδιωτικοποίησή της, κατά προτίμηση με εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τη Μ. Τετάρτη, καθώς η χρήση του 2020 «έκλεισε» με καθαρές ζημίες 306,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των προβλέψεων ύψους 286 εκατ. ευρώ που λαμβάνει ώστε να διενεργήσει τιτλοποιήσεις που θα ενταχθούν στον «Ηρακλή ΙΙ» και να μηδενίσει τα «κόκκινα» δάνεια.

Ο νόμος για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να αναγνωρίζουν στα εποπτικά ίδια κεφάλαια το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών τους απαιτήσεων, καθιερώνοντας αυτόματο και υποχρεωτικό συμψηφισμό τους. Οι τράπεζες που εμφανίζουν κέρδη, συμψηφίζουν DTC με φορολογία εισοδήματος. Σε περίπτωση ζημιών συμψηφίζουν DTC με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Ετσι, ύστερα και από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Attica διευκρίνισε ότι:

Στο πλαίσιο του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου για τη βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, η Attica Bank προτίθεται να προβεί στην ενεργοποίηση του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC»). Με τον μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του ελληνικού Δημοσίου. Η τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής-«warrants») στο ελληνικό Δημόσιο.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς («call option») των δικαιωμάτων μετατροπής αυτών, σε περίπτωση δε μη ενάσκησης, αυτά δύνανται να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής («dilution») των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της γενικής συνέλευσης, που είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο. Νωρίτερα ωστόσο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο εκκρεμεί, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει θέσει προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Πηγή: efsyn.gr, Άρτεμις Σπηλιώτη

Τετάρτη 5 Μαΐου 2021

Ένας χρόνος χωρίς την Έλενα Πατρικίου (29.11.1962 - 6.5.2020)

Ένας χρόνος χωρίς την Έλενα Πατρικίου (29.11.1962 - 6.5.2020)

Στη μνήμη της Έλενας Πατρικίου.


Οι δυο τελευταίες Ανακοινώσεις της Έλενας Πατρικίου (29.11.1962 - 6.5.2020)

Παρουσιάστηκαν στο:

1ο Επιστημονικό Συνέδριο

του Τμήματος Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ - Τμ. Αττικής), με ΘΕΜΑ:

ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού

20-21-22 Οκτωβρίου 2017

1η Εισήγηση Έλενας με ΘΕΜΑ:

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΥ – Ο ΦΡΟΥΝΤ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ»

Στην Παράλληλη Προσυνεδριακή Ημερίδα με ΘΕΜΑ:

«ΤΟ ΑΕΝΑΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ: ΟΙ SIGMUND FREUD ΚΑΙ LE CORBUSIER AYTOBIOGRAFOYMENOI ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ»

στην οδό Ερμού 134, Αθήνα, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ισόγειο

Κυριακή 15 Οκτωβρίου, 18:00:
Για την ιστορία:
Για την ημερίδα αυτή, η Έλενα δεν περιορίστηκε στην προσωπική της ανακοίνωση αλλά φρόντισε να συμβάλει στην επιμέλεια για την διαμόρφωσή της: Με δικές τις ενέργειες, για την ημερίδα αυτή εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο των εισηγητών της η ψυχαναλύτρια Ελένη Τζαβάρα και η ιστορικός Πέπη Ρηγοπούλου. Από όσο γνωρίζω, αποτάθηκε και σε έναν ακόμα σημαντικό κατά τη γνώμη της, γνωστό της ψυχαναλυτή, ο οποίος δυστυχώς αδυνατούσε.

Οι παρεμβάσεις Τζαβάρα, Ρηγοπούλου, Πατρικίου, προσέδωσαν εμφανώς κατά την γνώμη μου - και όχι μόνον - στην ημερίδα αυτή, μιαν απρόβλεπτη τροπή και ένα ειδικό ενδιαφέρον.

Αντώνης Μαούνης

2η Εισήγηση Έλενας, με ΘΕΜΑ:


Στην Συνεδριακή Ενότητα με ΘΕΜΑ:

«ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» (A’ ΜΕΡΟΣ)

Κυριακή 22/10, ΕΜΠ Αίθουσα Αβέρωφ 008, Ώρα 10.50-11.05:
Μια ύστατη παρέμβασή της, στο 02:24:42΄΄.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Τετάρτη 12/5- Διαδικτυακό Σεμινάριο για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021)

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 27-4-2021

Αρ. Πρωτ. : 8475

Προς: Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

(για ενημέρωση των μελών)

Θέμα: Τετάρτη 12/5- Διαδικτυακό Σεμινάριο για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021)


Συνάδελφοι-ισσες

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποφάσισε να διοργανώσει δοκιμαστικά ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021). Το Πρώτο Μέρος του Σεμιναρίου στο οποίο θα εισηγηθεί ο συνάδελφος μας κος Παπασταμάτης Ζ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαίου στις 10:30πμ, θα έχει 3ωρη διάρκεια, θα αφορά στις Ενότητες 1 έως και 3 και θα είναι σε ζωντανή ροή στο κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCf8UVdeFTBsUFlnv_KgFFvw).

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021

Οι καινοτομίες του 4782/2021 – Εφαρμογή & Χρόνος ισχύος των νέων διατάξεων

Η Γνώμη Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ

Νέοι Ορισμοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων

Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών για σύναψη ΔΣ Έργων και Μελετών

Νέοι Φορείς προς σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων & απαιτήσεις επάρκειας αυτών

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ

Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, Μελέτες

Έλεγχος Μελετών από τους ιδιώτες επιβλέποντες «ελεγκτές μηχανικούς» του Άρ. 183Α

Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (Σύστημα Μ-Κ)

Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυξης

Τροποποίηση διατάξεων περί Συγκρότησης και τήρησης φακέλου σύμβασης

Νέα Τεύχη Διακηρύξεων και ΕΣΥ - Σημεία προσοχής κατά τη σύνταξη αυτών

Επίτευξη κανόνων δημοσιότητας – ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ

Αλλαγές στην σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού

¨Ευέλικτες¨ μορφές Ανάθεσης (Νέες διαδικασίες Απευθείας ανάθεσης - κατάργηση Συνοπτικού διαγωνισμού )

Δευτέρα 3 Μαΐου 2021

Οι μειώσεις στην κεφαλαιοποιητική επικουρική σύνταξη

Σ. Ρομπόλης, Β. Μπέτσης: Οι μειώσεις στην κεφαλαιοποιητική επικουρική σύνταξη


Το κυβερνητικό εγχείρημα της κεφαλαιοποίησης της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης συνοδεύεται, μεταξύ των άλλων, από ανάλογα επιχειρήματα και πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στο αντίστοιχο αποτυχημένο παράδειγμα της Χιλής, όπου για να πεισθούν οι πολίτες και να επιλέξουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα παρουσιάζονταν παραδείγματα που εμφάνιζαν συντελεστές αναπλήρωσης 70%, αποσιωπώντας επιμελώς τους κινδύνους (Ν. Barr & P. Diamond (2016), “Reforming pensions in Chile”).

Η ίδια κατεύθυνση δυστυχώς ακολουθείται και στην χώρα μας, όπως διαπιστώνεται από τα συγκριτικά παραδείγματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με το επίπεδο των μελλοντικών συντάξεων με το σημερινό και με το προτεινόμενο κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Έτσι, στα συγκεκριμένα παραδείγματα παρουσιάζεται η υπεροχή του προτεινόμενου κεφαλαιοποιητικού συστήματος, έναντι του σημερινού σε διάφορα έτη ασφάλισης (30, 35 και 40 έτη) και σε ηλικίες 62, 65 και 67 ετών, με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα να εμφανίζεται ότι καταβάλλει μηνιαία επικουρική σύνταξη από 200 ευρώ μέχρι και 560 ευρώ και με συντελεστές αναπλήρωσης από 20% μέχρι και 40%. Όμως, στα συγκεκριμένα παραδείγματα δεν παρουσιάζεται μία βασική παράμετρος με την οποία καθορίζεται το ύψος της σύνταξης. Αυτή η παράμετρος είναι η μέση ετήσια απόδοση που χρησιμοποιείται σε κάθε σύστημα για την συσσώρευση των εισφορών των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης, η συσσώρευση των εισφορών υπολογίζεται με βάση ένα συντελεστή ο οποίος καθορίζεται από την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή εξαρτάται από την πραγματική οικονομία.

Ενώ, στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα που προτείνεται από την Κυβέρνηση, η συσσώρευση των εισφορών υπολογίζεται με βάση την ετήσια απόδοση των επενδύσεων στις χρηματιστηριακές κεφαλαιοαγορές. Βέβαια, αυτό που απαιτείται να παρατηρηθεί αναφορικά με τα δημοσιοποιημένα παραδείγματα είναι η υπάρχουσα έλλειψη συνοχής μεταξύ των ποσών για 30, 35 και 40 έτη ασφάλισης, γεγονός που αναδεικνύει, μεταξύ των άλλων, την έλλειψη ιδιαίτερης προσοχής.

Όμως εκείνο που απαιτεί ιδιαίτερη επισήμανση είναι ότι προκειμένου να επιτυγχάνονται τα συγκεκριμένα ποσά έχει θεωρηθεί ότι η μέση ετήσια ονομαστική απόδοση των επενδύσων θα είναι 5%, δηλαδή 3% εάν θεωρηθεί ο μακροχρόνιος πληθωρισμός 2%, που αποτελεί και στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κυριακή 2 Μαΐου 2021

Πόλεις προς Ενοικίαση: Χαρτογραφώντας τους κερδοσκόπους του real estate στην Ευρώπη – και στην Ελλάδα

Πόλεις προς Ενοικίαση: Χαρτογραφώντας τους κερδοσκόπους του real estate στην Ευρώπη – και στην Ελλάδα


Την ώρα που όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να κρατήσουν το σπίτι τους, δισεκατομμύρια ευρώ συρρέουν στην αγορά του real estate. Ποιες είναι οι εταιρείες και οι επενδυτές που αγοράζουν όλα αυτά τα σπίτια στην Ευρώπη; Καθώς αρχίζουμε να δημοσιεύουμε τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνάς μας, αυτός σίγουρα δεν είναι ο επίλογος, αλλά η εισαγωγή στη μελέτη του φαινομένου που αλλάζει με δραματικό τρόπο τη ζωή στις πόλεις μας.

Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευση στο πλαίσιο της διασυνοριακής έρευνας για τη στεγαστική κρίση σε 16 ευρωπαικές πόλεις με τίτλο «Πόλεις προς Ενοικίαση», σε συνεργασία με 25 ρεπόρτερ, δημοσιογράφους δεδομένων και ειδικούς οπτικοποίησης. Η κεντρική σελίδα του πρότζεκτ είναι εδώ.

Από τους Jose Miguel Calatayud και Σωτήρη Σιδέρη
| Πρώτη δημοσίευση: reportersunited.gr

Φωτογραφία, γραφήματα,
πληροφορίες: Pressenza Athens

Το 2013, οι τοπικές αρχές της Μαδρίτης πούλησαν περισσότερα από 4.800 σπίτια σε εταιρείες που ελέγχονται από αμερικανικά επενδυτικά funds, όπως η Blackstone. Οι συγκεκριμένες κατοικίες αρχικά προορίζονταν για ενοικίαση σε προσιτές τιμές για τους Μαδριλένους. Μετά την αγοραπωλησία, όμως, η οποία παρεμπιπτόντως έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Blackstone άρχισε να αυξάνει τις τιμές και σε μερικές περιπτώσεις να τις διπλασιάζει, σε λιγότερο από τρία χρόνια. Αρκετοί ενοικιαστές δεν απέφυγαν την έξωση.

Στο Δουβλίνο, τον Μάιο του 2019, ένας από τους εκπροσώπους μίας ακόμα κερδοσκοπικής εταιρείας real estate, η οποία κατέχει μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων, μπήκε βίαια σε ένα από αυτά προκαλώντας υλικές ζημιές στο εσωτερικό του. Οι ενοικιαστές δήλωσαν πως η εταιρεία προσπαθούσε επανειλημμένως να τους διώξει από το κτίριο ήδη από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Στη Λισαβόνα, το 2017, δύο εταιρείες αγόρασαν ένα κτίριο στην τιμή των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια το έβγαλαν προς πώληση σαν “ανεκμετάλλευτο” για 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα υπήρχαν 12 οικογένειες που ακόμα κατοικούσαν εκεί.