Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

Ομαδική αγωγή από μηχανικούς κατά του ΕΦΚΑΟμαδική αγωγή από μηχανικούς κατά του ΕΦΚΑ
Διαβάστε σχετικά: ΕΦΚΑ συντάξεις
18:15, 25/07/2019

Ομαδική αγωγή κατά του ΕΦΚΑ κατέθεσαν στις 2 Ιουλίου υπό συνταξιοδότηση μηχανικοί του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ζητώντας την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης για τις συνέπειες που έχει στο βίο και στην προσωπικότητά τους η μη έκδοση για περίοδο πολύ μεγαλύτερη του εξαμήνου της οριστικής τους σύνταξης.

Στην αγωγή τους υποστηρίζουν ότι με την τεράστια καθυστέρηση της έκδοσης της οριστικής τους Πράξης και την εξίσου πολύ μεγάλη καθυστέρηση της προσωρινής τους σύνταξης, σε συνδυασμό με τα ελάχιστα ποσά της προσωρινής που τους αναλογούν βάσει του άρθρου 29 του ν. 4387/2016, καταλήγουν να βιώνουν καταστάσεις έσχατης αδυναμίας.

Τι υποστηρίζουν συγκεκριμένα:

Κατά παράβαση του νόμου λαμβάνουμε προσωρινή σύνταξη για περίοδο πέραν του εξαμήνου, μέσα στο οποίο, κατά το νόμο θα έπρεπε να έχει εκδοθεί η οριστική μας σύνταξη και αναγκαζόμαστε λόγω υπαιτίων πράξεων και παραλείψεων του ΕΦΚΑ, να υφιστάμεθα πλήθος προβλημάτων όπως:
Τεράστια καθυστέρηση στην απονομή τόσο των προσωρινών (μέγιστη καθυστέρηση που καταγράφηκε: 19 μήνες) όσο και -κυρίως-των οριστικών συντάξεων των οποίων η απονομή βρίσκεται σήμερα στα 2,5 με 3 χρόνια.
Προβλήματα και τεράστια εμπόδια σε όποια προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με το κεντρικό κατάστημα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, τη Δ/νση Συντάξεων και τα επιμέρους Τμήματά της: Είναι αδύνατον να επικοινωνήσει μαζί τους είτε με τηλέφωνο (δεν απαντούν) είτε με e-mail). Επί της ουσίας πρόκειται για αποκλεισμό της επικοινωνίας για όλους τους συναδέλφους. Τα περιφερειακά Τμήματα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ είναι το ίδιο αποκλεισμένα και δεν έχουν καμιά πληροφόρηση.
Η δυσκολία στην επικοινωνία συμβαδίζει συχνά με ανάρμοστη και ταπεινωτική συμπεριφορά των αρμοδίων υπαλλήλων προς εμάς που αγωνιούμε για την επιβίωσή μας.
Δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση σε αιτήματα που έχουμε υποβάλει, δεν απαντώνται οι διαμαρτυρίες των υποψηφίων συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ακόμα και οι αναφορές μας στο συνήγορο του Πολίτη περιφρονούνται.
Υφίσταται υπαιτιότητα του ΕΦΚΑ αφού ο Διοικητής του και οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι από την υπαλληλική του ιεραρχία, υπαιτίως παραλείπουν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να στελεχωθεί η αρμόδια Δ/νση Συντάξεων η οποία σήμερα αριθμεί 3 υπαλλήλους που εκδίδουν συντάξεις. Με αυτή τη στελέχωση και με το ρυθμό που πετυχαίνουν, ποτέ δεν θα εκκαθαρίσουν τις εκκρεμείς συντάξεις αλλά μάλλον θα μεγαλώνουν τον αριθμό τους.
Υπαιτίως δεν είχε δημιουργηθεί επί μακρόν το απαιτούμενο λογισμικό υπολογισμού των συντάξεων. Αυτό δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2018, σχεδόν δυόμιση χρόνια μετά τον ασφαλιστικό νόμο, και δουλεύει μόνο εν μέρει, ενώ δεν επικοινωνεί σωστά με το κεντρικό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Περαιτέρω:
Η σχεδόν τρίχρονη καθυστέρηση στην απονομή σύνταξης κατ' ανάγκην δημιουργεί αντίστοιχη καθυστέρηση στην καταβολή του εφάπαξ ή στην καταβολή της επικουρικής σε όσους συναδέλφους τη δικαιούνται. Για μερικούς, εάν δοθεί, θα δοθεί στους κληρονόμους τους.
Υφίσταται, με υπαιτιότητα του ΕΦΚΑ σωρεία από λανθασμένες καταχωρήσεις της ασφαλιστικής μας κατάστασης (πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν προ εκπλήξεων όταν χρειάστηκαν ιατρικές υπηρεσίες), αργοπορία στην καταχώρησή μας ως συνταξιούχων στο σύστημα του ΕΦΚΑ (χρειάστηκαν δικές μας ενέργειες για να σβηστεί η κατάστασή μας ως ενεργών ασφαλισμένων), λανθασμένες καταχωρήσεις της ημερομηνίας αίτησης συνταξιοδότησης στη σελίδα του ΕΦΚΑ, μη ενημέρωσή μας για την πρόοδο των αιτήσεών μας, διπλά πρωτόκολλα αίτησης ανάλογα με την ημερομηνία αίτησης ή ανάλογα με την ημερομηνία εισερχομένων στο κεντρικό ΤΣΜΕΔΕ, μη τήρηση της σειράς αίτησης στην εξέταση των αιτήσεων.
Επειδή: Η καταβολή της προσωρινής σύνταξης γίνεται ακόμη με βάση την πρώτη εφαρμοστική εγκύκλιο του ν. 4387/16 (άρθρο 29), η οποία καταλήγει σε απονομές προσωρινής των 250 έως 450 €.
Επειδή: Δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην περίπτωση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ η αντίστοιχη εφαρμοστική εγκύκλιος του ν. 4499/17 (Μέρος Α', άρθρο 2) με τον οποίο νόμο τροποποιείται το άρθρο 29 του αρχικού νόμου και προστίθεται νέο Άρθρο 29 Α το οποίο προβλέπει την καταβολή προσωρινής σύνταξης η οποία υπολογίζεται στο 80% της οριστικής για όσους ασφαλισμένους υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά.
Επειδή: Ακόμα και από το πολύ μικρό ποσό της προσωρινής, όπως μας υπολογίζεται, παρακρατείται για όσους έχουν οφειλές λόγω εξαγοράς ετών σπουδών το ¼ αυτού, πέραν της κράτησης του 6% για τον Κλάδο Υγείας.

Και καταλήγουν:

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο εναγόμενος προσβάλλει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά μας αδιαφορώντας εάν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, (πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτηση δανείων, πληρωμή των φόρων και του ΕΝΦΙΑ), ή εάν κινδυνεύουμε από κατασχέσεις. Αδιαφορεί για τη δυνατότητά μας, όχι απλά να ζήσουμε αξιοπρεπώς, αλλά και εάν ακόμη μπορούμε να επιβιώσουμε στοιχειωδώς.»

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Κωνσταντίνος Μακέδος: Αυτός είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Attica Bank

Σημείωση: ο Μακέδος δεν πάει στην Attica ως εκπρόσωπος ασφαλιστικού φορέα, αλλά του ΤΜΕΔΕ (ΝΠΙΔ) του οποίου είναι και πρόεδρος....

Αυτό που τον ενδιαφέρει δηλαδή είναι οι μετοχές του ΤΜΕΔΕ στην Attica οι οποίες έχουν μεταβιβαστει από τον ΕΦΚΑ (ως διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ) στο ΤΜΕΔΕ.

Αυτό που δεν μας έχει απαντήσει κανείς μέχρι τώρα είναι με ποιο τρόπο μεταβιβαστηκε η περιουσία του πρώην ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ, σε ένα άλλο φορέα ΤΜΕΔΕ που δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλιση των μηχανικών αλλά έχει άλλες αρμοδιότητες (εγγυοδοσια και πιστοδοσια έργων)??? 


Κωνσταντίνος Μακέδος: Αυτός είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Attica Bank
NewsRoom
22/07/2019 19:44:13

Κωνσταντίνος Μακέδος, αντιπρόεδρος Attica Bank, πρόεδρος ΤΜΕΔΕ

Ο Κωνσταντίνος Μακέδοςείναι ο νέος αντιπρόεδρος της Attica Bank, το ΔΣ της οποίας συγκροτήθηκε την Δευτέρα σε σώμα.

Ο νέος Αντιπρόεδρος της Attica Bank είναι Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την ίδρυσή του, την 1/1/2017.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατέστη πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, European Association of Guarantee Institutions. Επιπλέον, ύστερα θετική εισήγηση της ΤτΕ, το Ταμείο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), ως κατάλληλος μέτοχος ειδικής συμμετοχής, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταγράφηκαν κέρδη ήδη από την πρώτη οικονομική χρήση λειτουργίας του, εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην ετήσια έκθεση των οικονομικών καταστάσεων, ενώ ο Φορέας ολοκλήρωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.

Ο κ. Μακέδος έως το 2016 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. ενώ, επί σειρά ετών, ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και υπεύθυνος των Οικονομικών και Ασφαλιστικών-Αναλογιστικών θεμάτων του Επιμελητηρίου.

Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής δημοσίων έργων, μέτοχος και Διευθύνων
Σύμβουλος της τεχνικής εταιρίας CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E.

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

«Θεσμική οπισθοδρόμηση» στο προσφυγικό διαπιστώνει η Καμπάνια για το Ασυλο

«Θεσμική οπισθοδρόμηση» στο προσφυγικό διαπιστώνει η Καμπάνια για το Ασυλο


efsyn.gr

Την ανησυχία τους για την κατάργηση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και την υπαγωγή του χαρτοφυλακίου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκφράζουν δέκα οργανώσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο Καμπάνια για το Άσυλο.

Οι οργανώσεις κάνουν λόγο για «θεσμική οπισθοδρόμηση» και ζητούν από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει, ενώ υπογραμμίζουν την «την αποτυχία όλων τυπουργέιοων κατά καιρούς κατασταλτικών πολιτικών, που μόνο αποτέλεσμα έχουν την αύξηση ξενοφοβικών αντιλήψεων στην κοινωνία και την προσβολή των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου».

«Τα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης δεν είναι ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα οποία αποτελούν τα κατεξοχήν ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά ζητήματα διεθνούς προστασίας, υποδοχής κοινωνικής ένταξης και κράτους δικαίου, όπως έχει επισημανθεί, μεταξύ άλλων, και από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Η αντίληψη αυτή άλλωστε καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την υπαγωγή των ζητημάτων αυτών στην αρμοδιότητα είτε ειδικού χαρτοφυλακίου μεταναστευτικής πολιτικής σε Υπουργεία Εσωτερικών είτε σε Ανεξάρτητες Αρχές. Οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Η αναγωγή τους σε ζήτημα δημόσιας τάξης στιγματίζει τις κατηγορίες αυτές και τις εκθέτει, καλλιεργώντας και ενισχύοντας ρατσιστικές και βίαιες συμπεριφορές εναντίον τους», σημειώνουν οι οργανώσεις.
Η ανακοίνωση της Καμπάνιας για το Ασυλο

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Φουντώνουν οι αντιδράσεις για το άσυλο: Πορεία στις 23 Ιουλίου


Φουντώνουν οι αντιδράσεις για το άσυλο: Πορεία στις 23 Ιουλίου
Ισχυρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κυβερνητική απόφαση να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλό. Πιο συγκεκριμένα η νέα υπουργός Παιδείας Ν.Κεραμέως, δήλωσε σήμερα ότι η αστυνομία θα μπαίνει στα Πανεπιστήμια «με τηλεφώνημα πολίτη». Φοιτητικές και πολιτικές οργανώσεις καλούν προς υπεράσπισή του πανεπιστημιακού ασύλου ως ιστορικού συμβόλου διακίνησης των ιδεών και ελεύθερης πολιτικής δράσης στους πανεπιστημιακούς χώρους.

The Press Project


Σάλος έχει προκληθεί από την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να ψηφίσει νέο νομοσχέδιο για την παιδεία στις 23 Ιουλίου το οποίο, μεταξύ άλλων, καταργεί και το πανεπιστημιακό άσυλο. Η νέα υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, έχει δηλώσει επανειλημμένα την πρόθεση τής ίδιας αλλά και της κυβέρνησης να καταργήσει το «άσυλο εγκληματιών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

«Και τώρα, όπως και πάντα θα μας βρουν απέναντι» ξεκαθαρίζουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των ΕΑΑΚ και διοργανώνουν πορεία στις 23 Ιουλίου με κάλεσμα στα Προπύλαια στις 18:00.

Ολόκληρο το δελτίο Τύπου των σχημάτων της ΕΑΑΚ:

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Η καύση αποβλήτων προ των πυλών της ΘεσσαλονίκηςΗ καύση αποβλήτων προ των πυλών της Θεσσαλονίκης

Με συνοπτικές διαδικασίες και μέσα στο καλοκαίρι περνάει τη Δευτέρα 22/7 απο την Επιτροπή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), του Ανατολικού Τομέα ΠΕ Θεσ/νίκης.

Η μονάδα θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Δήμου Θέρμης, κοντά στον Αγ. Αντώνιο και θα δέχεται 150.000 τν απορρίμματα. Αυτά θα αποτελούν το 36% των απορριμμάτων της ΠΕ Θεσ/νίκης και το σύνολο της ΠΕ Χαλκιδικής.

Ως προϋπόθεση για την λειτουργία της μονάδας θεωρείται η εφαρμογή απο τους Δήμους της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, όπως και η χωριστή συλλογή βιοαπόβλητων, σε ποσοστό 50%. Αυτό το ποσοστό δεν είναι τυχαίο αφού η Ε.Ε. αρνείται την χρηματοδότηση μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων.

Η συγκεκριμένη ΜΠΕ αποδέχεται ότι βασικό προϊόν της ΜΕΑ θα είναι το απορριμματογενές καύσιμο (περίπου 30000-40000 τν ετησίως), για το οποίο μάλιστα όπως λέγεται στην ΜΠΕ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απορρόφησή του οι τσιμεντοβιομηχανίες ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΨ.

Ερώτημα αποτελεί πώς θεωρείται δεδομένο οτι οι Δήμοι θα επιτύχουν 50% ποσοστό ανακύκλωσης, όταν σήμερα δεν ξεπερνούν το 10% και ακόμη περισσότερο δεν σχεδιάζουν τίποτα σ' αυτή την κατεύθυνση; Δεδομένου ότι ακόμη και στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης (ΠΕΣΔΑ) η καύση θεωρείται μία απο τις τελευταίες επιλογές (αφού έχουν εφαρμοσθεί τα προηγούμενα στάδια, ανακύκλωση, επανάχρηση κλπ), πως λοιπόν ξαφνικά περνάει σε πρώτο πλάνο; Επιπλέον δεν εξηγείται πως θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή της ΜΕΑ, ποιο θα είναι δηλαδή το καθεστώς λειτουργίας της. Είναι όμως, γνωστό απο την ΜΕΑ Σερρών και Δυτ. Μακεδονίας ότι το μοντέλο που επικρατεί είναι τα ΣΔΙΤ και η λειτουργία με ιδιώτη για 25 χρόνια, με εξασφαλισμένα κέρδη απο τα ανταποδοτικά των Δήμων, τα οποία συνήθως παίρνουν την ανιούσα. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας επί της ΜΠΕ, η περιοχή της ΜΕΑ καταλαμβάνει έκταση 102 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 30 στρέμματα αφορούν σε εν γένει δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη.

Να σημειωθεί πως δεν γίνεται καμιά αναφορά για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία απο τους ρύπους που εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά την καύση στις τσιμεντοβιομηχανίες, όταν οι πολίτες του Βόλου και οι αντιστάσεις που έχουν αναπτυχθεί εκεί ενάντια στην καύση απορριμμάτων απο την ΑΓΕΤ, αποδεικνύουν με μελέτες οτι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά θνησιμότητας εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

Τελικά, γιατί μέσα στο καλοκαίρι χωρίς να φαίνεται οτι έγινε οποιαδήποτε διαβούλευση ή ακόμα και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμοι κλπ), βιάζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να κλείσει ενα τόσο σημαντικό θέμα;

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Η «Επένδυση στο Ελληνικό» αλλάζει «περιτύλιγμα»

Περιβάλλον: Το διάβασες; Ο νέος Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ήταν πρώην σύμβουλος της «Lamda» για το Ελληνικό.
Αρχιτέκτονας: Το διάβασα.
Περιβάλλον: Και τι έχεις να πεις;
Αρχιτέκτονας: Τίποτε.
Περιβάλλον: Πως τίποτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την άμεση αποπομπή του.
Αρχιτέκτονας: Και ο λαός του Μαρουσιού και του Χαλανδρίου ζήτησε την «άμεση αποπομπή» της «μετεγκατάστασης του Καζίνο της Πάρνηθας» στην περιοχή του, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τον έγραψε στα «παλιά του τα παπούτσια» και υπέγραψε την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) στις 4 του Ιούλη, 3 μέρες πριν τις εκλογές. 
Περιβάλλον: Τι θέλεις να πεις;
Αρχιτέκτονας: Κοίταξε στο έχω πει και άλλη φορά. Η «Επένδυση στο Ελληνικό» όταν και όποτε πραγματοποιηθεί θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Επενδυτή» γιατί η κυρίαρχη τάξη επεμβαίνει στην Πόλη μόνο και όταν εξυπηρετούνται τα δικά της συμφέροντα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορική πραγματικότητα. Η διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα είναι στο «περιτύλιγμα» της «αγοραίας μορφής με την οποία ικανοποιούνται τα συμφέροντα του «επενδυτή»». Το «περιτύλιγμα» αλλάζει. Θυμάσαι τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κ. Τσίπρα για την σύμβαση, «Μια εμβληματική επένδυση ξεκινάει και δε θα μείνει μόνη». Το είχαμε συζητήσει τότε. https://angelmois.blogspot.com/2018/01/blog-post.html Θυμάσαι την διαφήμιση της «επένδυσης»; Ήταν το τότε «περιτύλιγμα». Δεν περιείχε καμιά δόση της πραγματικής αλήθειας για το «Ελληνικό», αλλά εξυπηρετούσε την Κυβέρνηση στην «επικοινωνιακή λαϊκή παραπλάνηση». Σήμερα άλλαξε η Κυβέρνηση και αλλάζει και το «περιτύλιγμα».
Περιβάλλον: Βγήκε και η απόφαση του ΣτΕ για το «Ελληνικό.. «Οι σύμβουλοι Επικρατείας». γράφουν τα ΜΜΕ « ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις, έκριναν πως ο αριθμός των έξι ειδικών κτιρίων είναι εύλογος προκειμένου αυτά να επιτελούν την αρχιτεκτονική τους λειτουργία ως τοποσήμων». Τι θέλει να πει μ’ αυτό;
Αρχιτέκτονας: Θέλει να πει ότι τα έξι αυτά κτίρια, για έξι κτίρια με ύψος έως 200,00μ μιλάμε, τα έχει επιλέξει η κυρίαρχη τάξη, τα «επενδυτικά συμφέροντα» όπως αρέσκονται κάποιοι να τα λένε σήμερα, σαν «σύμβολα της κυριαρχίας της» στον χώρο της Πόλης, και το ΣτΕ επέλεξε να «επιτελέσει» την «επιλογή» της αυτή. Αυτή την αλήθεια θέλει να κρύψει πίσω από το «αρχιτεκτονική λειτουργία ως τοποσήμων». Είναι το «περιτύλιγμα» που επινόησε για να κρύψει την αλήθεια.
Θυμήσου αυτό: Στο «περιτύλιγμα» περιορίστηκαν οι διαφορές ανάμεσα στην πρώην Κυβέρνηση και την τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση, στο «περιτύλιγμα» θα περιοριστούν οι διαφορές ανάμεσα στη σημερινή Κυβέρνηση και τη σημερινή Αξιωματική Αντιπολίτευση.