Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Error 404 - Democracy not Found

Res, non verba: επιστροφή στις μάζες

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του Ηλ. Ιωακείμογλου από την προσωπική του σελίδα.
Η σχέση των οργανωμένων δυνάμεων της Αριστεράς με τους εργαζόμενους είναι σχέση εξωτερική, δεν είναι σχέση οργανική. Σχέση εξωτερική επειδή οι πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς φαντάζονται πως η εργατική τάξη είναι ήδη συγκροτημένη και ότι η απουσία της από την πολιτική σκηνή, όπως εξάλλου και η ιδεολογική της απάθεια, οφείλονται σε ένα «έλλειμμα συνείδησης». Στην φαντασία των οργανωμένων δυνάμεων της Αριστεράς, η εργατική τάξη είναι ένας «κοιμώμενος γίγαντας» του οποίου η αφύπνιση εκκρεμεί. Αναλαμβάνουν λοιπόν, οι οργανώσεις της Αριστεράς, να μεταγγίσουν στις εργαζόμενες μάζες την ταξική συνείδηση που τους λείπει. Να εκφέρουν, επομένως, το «σωστό σύνθημα», να εκπονήσουν το «σωστό πρόγραμμα», να εφεύρουν το κατάλληλο «έναυσμα» που θα αφυπνίσει το ταξικό ένστικτο και θα το μετατρέψει σε ταξική συνείδηση. Από την ίδια αντίληψη των πραγμάτων απορρέει με φυσικό τρόπο και το σύνολο των δράσεων που αναλαμβάνουν οι εν λόγω οργανώσεις: τηλεοπτικές εμφανίσεις, διαφώτιση, αφισοκόλληση, έκδοση αμέτρητων εφημερίδων και περιοδικών, εξόρμηση για πώληση εντύπων και διανομή προκηρύξεων, διαλέξεις και λόγοι στη Βουλή. Κι’ έτσι, η ιστορία συνεχίζεται από ήττα σε ήττα όταν οι αντικειμενικές συνθήκες είναι δυσμενείς και με ισχνές νίκες όταν οι αντικειμενικές συνθήκες θα δικαιολογούσαν την εκθετική άνοδο των κινημάτων.
Η εργατική τάξη, όμως, δεν είναι ένας «κοιμώμενος γίγαντας» με «έλλειμμα συνείδησης». Υπάρχουν επαγγελματικές κατηγορίες, κοινωνικές ομάδες, υπάρχουν οι μάζες των εργαζομένων, υπάρχει η ατομική δυσαρέσκεια και το ταξικό ένστικτο που οδηγεί σε ατομικές πράξεις αντίστασης στις αδικίες και στις βαρβαρότητες του καπιταλισμού. Συνιστούν όμως όλα αυτά την εργατική τάξη; H εργατική τάξη καθεαυτή δεν υπάρχει –διότι όπως και ο Θεός, δεν αφήνει πίσω της κανένα ίχνος. Η εργατική τάξη υπάρχει μόνον όταν αφήνει τα ίχνη της εκεί που την περιμένουμε, δηλαδή μέσα στην Ιστορία, μέσα στην αντίθεσή της με το Κεφάλαιο, όταν οργανώνεται σε συλλογικές ταυτότητες, σε συλλογικότητες που μάχονται ενάντια στο Κεφάλαιο και το Κράτος του. Η αστική τάξη και η εργατική τάξη δεν υπάρχουν σαν δύο ποδοσφαιρικές ομάδες ήδη πριν να αρχίσει ο αγώνας. Υπάρχουν μόνον μέσα στον ανταγωνισμό τους. Οι ταξικοί αγώνες συνιστούν την διαίρεση σε τάξεις, αυτοί συγκροτούν τις τάξεις, αυτοί και τις αποδιαρθρώνουν στα συστατικά τους μέρη, δηλαδή σε μεμονωμένα άτομα, σε κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές κατηγορίες. Οι κοινωνικοί αγώνες όμως δεν υπάρχουν χωρίς το παιχνίδι της ηγεμονίας.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Απολύσεις μέσω γαλλικής "αξιολόγησης"

Αξιολόγηση όλων των δομών του κράτους και των υπαλλήλων με τη συνδρομή της Γαλλίας και συγκεκριμένα του Υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης και σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί το 2012, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το προαναφερθέν γαλλικό υπουργείο. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, η διοικητική μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί "εντός του πλαισίου των συστάσεων του ΟΟΣΑ και με βάση τις απαιτήσεις του Μνημονίου", δηλαδή τις 150.000 "απομακρύνσεις" δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015.

Μνημόνιο Συνεργασίας
Μεταξύ
αφενός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
και αφετέρου του Υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης του Κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, 135 Rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης του Κράτους, και κυβερνητικό εκπρόσωπο, 
και σε συνεργασία, ως τρίτο μέρος, με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force For Greece) εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας TFGR, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον επικεφαλής της ΤFGR.
Λαμβανομένων υπόψη:
Ότι στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της 12ης Οκτωβρίου 2011, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στις Ελληνικές Αρχές, την TFGR, τις αρχές των κρατών-μελών και διεθνείς οργανισμούς, η Γαλλία προσφέρθηκε επίσημα να παράσχει στην Ελλάδα κρατική βοήθεια ως Υπεύθυνος Τομέα (Domain Leader) για τη διοικητική μεταρρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο.
Ότι ο κύριος ρόλος και αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Τομέα είναι να παράσχει κρατική βοήθεια στις Ελληνικές Αρχές στη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης ώστε να προετοιμαστεί η συνολική αρχιτεκτονική και στρατηγική για να υλοποιηθεί η διοικητική μεταρρύθμιση, ιδίως εντός του πλαισίου των συστάσεων του ΟΟΣΑ και με βάση τις απαιτήσεις του Μνημονίου.
Ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ πρότεινε την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων με σκοπό τη μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ως πρώτη άμεση συνέπεια, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προετοίμασε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, συμπληρωματικά προς το νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011, που περιγράφει τις αρχές αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι επίσημα επιβεβαιώνουν τα εξής:

Χαρίζουν 28.000 στρέμματα στον Μυτιληναίο στην Ικαρία για να τοποθετήσει Ανεμογεννήτριες!

Εγκρίθηκε άδεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 877/11/15-7-2011 στην εταιρεία “ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.”, (συμφερόντων του ομίλου Μυτιληναίου) για την εγκατάσταση σε 28.000 στρέμματα στον Αθέρα 110 ανεμογεννητριών. Αντί οι ανεμογεννήτριες να μπουν η μία δίπλα στην άλλη σε χώρο 28 στρεμμάτων (16x16x110) μπαίνουν σε 28 χιλιάδες στρέμματα σε...
όλη την κορυφογραμμή της Ικαρίας!

Η άδεια προβλέπεται να έχει ισχύ για 25 χρόνια με επιπλέον πρόβλεψη ανανέωσής της για άλλο τόσο χρόνο δηλαδή για 50 χρόνια!

Στην άδεια αναφέρεται ότι οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν στις θέσεις «Βίγλα- Καψάλη- Ποδήλια- Υψώνας- Κασμιάνος- Προβατοκεφάλας- Ρούκουνας-Σαραντάδων- Ερίφη- Κουταλόπετρα- Βάρκα- Παπουλογάρι- Σελλάδια- Μεγάλοφος- Σαμάκι- Κλιράτια- Στάσουσα- Παπουτσοκρύφτης- Αναβάθρες- Ράντι- Σταυρί- Πούντα- Πρ. Ηλίας- Κακό Καταβασίδι-Αιθέρας όρος» του Δήμου Ικαρίας.


Οι ανεμογεννήτριες μαμούθ, θα έχουν ισχύ 3 MW η καθεμία, το ύψος τους θα φτάνει τα 150 μέτρα και το άνοιγμα των φτερών 90 μέτρα.


Μ
ετά την έκδοση της άδειας από τη ΡΑΕ κατατέθηκαν δύο προσφυγές:
1. ο Δήμος Ικαρίας, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-7-2011, προσέφυγε κατά της απόφασης της ΡΑΕ.
2. Ο Ηλίας Γιαννίρης επίσης κατέθεσε προσφυγή (Α.Π. 5590/2-8-2011 γρ. υπουργού).

Ανακοινώσεις κατά των ανεμογεννητριών εξέδωσαν:


Η "Αρχιπέλαγος Ι.Θ.Π."

Η δημοτική παράταξη "Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας"-ΛΑΣ Ικαρίας
Η δημοτική παράταξη "Αυτόνομη Συσπείρωση ΠΟλιτών Ικαρίας"-ΑΣΠΙ
Η "Κίνηση Πολιτών Ευδήλου"
Η περιφερειακή παράταξη "Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο"

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

Σχέδιο Ήλιος: Μυστικές συνεννοήσεις για το χρώμα του χρήματος

Αναδημοσίευση από το Αριστερό Βήμα.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές και από εκείνες που ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Μπορεί να είναι η απάντηση τόσο στην πυρηνική ενέργεια και το πετρέλαιο, αλλά και μια πολύ καλή βάση για την περίφημη «πράσινη ανάπτυξη».
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εδώ και δύο χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα ο Γ. Παπακωνσταντίνου, προηγουμένως ως ΥπΟιΟ και τώρα ως Υπουργός Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε συνεννοήσεις με τη γερμανική κυβέρνηση, με στόχο την προώθηση και υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος, του «σχεδίου Ήλιος», το οποίο συνίσταται ουσιαστικά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) σε έκταση 200 τετρ. χλμ. στην ελληνική επικράτεια, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και την εξαγωγή της σε χώρες της βόρειας Ευρώπης (κυρίως τη Γερμανία). Το σχέδιο είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά και αρκετά αμφιλεγόμενο. 

Είναι αλήθεια πως η βιομηχανία των ΦΒ βρίσκεται σε ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ευρώπη, που καλύπτει το 70% της παγκόσμιας αγοράς (πηγή ΕΡΙΑ), ειδικότερα κατόπιν της ψήφισης και εφαρμογής σχετικής κοινοτικής οδηγίας για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Τα σχετικά λόμπι που προωθούν τις ΑΠΕ και ειδικά τα ΦΒ δηλώνουν ικανοποιημένα, χωρίς βέβαια να κρύβουν την ανάγκη τους για περισσότερη πολιτική στήριξη, ώστε οι ΑΠΕ να αναπτυχθούν περισσότερο και το κόστος να κατέβει (ανεβάζοντας φυσικά τα σχετικά κέρδη).


Η επίσημη ρητορική δεν φείδεται επιχειρηματολογίας: πρόκειται για εργαλείο που μπορεί να συμβάλει τόσο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εκπομπών CO2, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μάλιστα πράσινων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Όπως ο ίδιος ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου συχνά αναφέρει, «η ανάπτυξη σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι πράσινη».

Πόσο πράσινο είναι όμως στην πραγματικότητα το «σχέδιο Ήλιος»; Οι λέξεις που συχνά συνοδεύουν τις αναφορές σε αυτό (ανταγωνιστικότητα, ρυθμοί ανάπτυξης κ.λπ.) προέρχονται μάλλον από οικονομικά περιβάλλοντα, παρά από πράσινα. Και είναι γνωστό πως τα οικονομικά περιβάλλοντα ενδιαφέρονται κυρίως για τα οικονομικά οφέλη.

Υπογράφουμε ενάντια στην ληστρική αύξηση εισφορών

ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ εδώ και χρόνια είναι γνωστά. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων και της τρόϊκας (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) έρχονται να τα επιτείνουν, καθώς με το «κούρεμα», τα αποθεματικά των ταμείων κινδυνεύουν κυριολεκτικά να μετατραπούν σε αντικείμενο λεηλασίας από το κεφαλαίο και τις τράπεζες, σε βαθμό κατάρρευσης.

Σε ότι αφορά το ΤΣΜΕΔΕ τα ταμειακά του διαθέσιμα, που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (άνω των 3 δις), έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και τη νέα δανειακή σύμβαση της 26ης Οκτωβρίου, μετά το «κούρεμα» το ΤΣΜΕΔΕ θα μείνει με το 50% της αξίας των διαθεσίμων του, που προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές μας. Οι απώλειες για το ταμείο ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο €, χωρίς να συνυπολογιστούν η μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης (άλλα 500 εκατ. €), οι τεράστιες απώλειες από τα Τραπεζικά παιχνίδια που διαχρονικά κάνουν, τα θαλασσοδάνεια σε ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Ακόμα η υπαγωγή της Attica Bank σε διαδικασία «κουρέματος», θα σηματοδοτήσει κι άλλες απώλειες για το ταμείο.


Όλες αυτές τις απώλειες, κυβέρνηση και Τρόικα, επιχειρούν να «αντισταθμίσουν» με νέα χαράτσια υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών μας, ειδικά για τους "ελεύθερους επαγγελματίες", δηλαδή τους ανέργους, τους μισθωτούς με δελτίο, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισοαπασχολούμενους κλπ. Άμεσα ξεκινούν από 50 € το μήνα για τους προ 93 ασφαλισμένους (από 330 σε 380), φτάνουν τα 90 € το μήνα για τους μετά το 93 (από 330 σε 420 στους άνω πενταετίας) και προοπτικά θα ξεπεράσουν το 90% (μέσα από την υποχρεωτική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας). Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπονται από το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, μετακυλούν τις απώλειες στους ίδιους τους ασφαλισμένους, οδηγώντας στον αφανισμό και στην έξοδο μας από το επάγγελμα, χιλιάδες συνάδελφους. Αυτές οι εξοντωτικές εισφορές θα υπολογίζονται πλέον ως φορολογητέο εισόδημα.


Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, που χωρίς ποτέ να ενημερώσουν τους μηχανικούς, συναινούν και συνδιαμορφώνουν τις κατευθύνσεις αυτές.
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ!

Ούτε ένα ευρώ αύξηση εισφορών καμίας κατηγορίας ασφαλισμένου, άμεση μείωση τους στα προ του 1992 επίπεδα.


Όχι στη νέα κλοπή των αποθεματικών με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Άμεση απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας στο Ταμείο.


Επίδομα ανεργίας ίσο με τον βασικό μισθό για όλο το διάστημα ανεργίας για τους άνεργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους, χωρίς νέα χαράτσια. Άμεση αναγνώριση από το ΤΣΜΕΔΕ και τον ΟΑΕΔ όλων των άνεργων μηχανικών με «μπλοκάκι».


Πραγματικές διευκολύνσεις στους συναδέλφους που δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις εισφορές τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες εισφορές.


Αποδέσμευση από την Τράπεζα Αττικής και τα χρηματιστηριακά παιχνίδια. Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ανέργους και υποαπασχολούμενους μηχανικούς. Πλήρης, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με ανανέωση των βιβλιαρίων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους συναδέλφους.


Καμία περικοπή σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής παροχής. Αύξηση των παροχών και των καλύψεων. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νομών. Να σταματήσει ο απαράδεκτος διαχωρισμός «παλιών» και «νέων» συναδέλφων.

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Άπιαστο όνειρο η σύνταξη με φόντο την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος

Αναδημοσιεύουμε από το ΙΣΚΡΑ. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για το ΤΣΜΕΔΕ έχουν ήδη αναρτηθεί σε παλαιότερη ανάρτηση.


Κατακόρυφες θα είναι οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τις 1-1-2012, καθώς οι ρυθμίσεις του αντιασφαλιστικού και αντεργατικού νόμου 3863/2010 προβλέπουν την αύξηση των ορίων ηλικίας έως και 3 χρόνια το νέο έτος σε σχέση με το 2011.
Συγκεκριμένα, τα νέα αυξημένα όρια θα ισχύσουν για όλους τους ασφαλισμένους, (πλην εκείνων που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά πριν το 1983) και θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι και το 2015!

Αναλυτικότερα, στο Δημόσιο η απαράδεκτη αύξηση των ορίων θα ολοκληρωθεί το 2013 και στον ιδιωτικό τομέα το 2015, ώστε να θεσμοθετηθεί η συνταξιοδότηση με 40 χρόνια δουλειάς σε ηλικία 60 ετών (αν και προφανώς είναι απίθανο να έχει συμπληρώσει κάποιος 40 χρόνια εργασίας έως την ηλικία των 60 ετών) ή διαφορετικά σε ηλικία 65 ετών για όποιον έχει τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Ας δούμε τώρα τι θα συμβεί το 2012:
Στον δημόσιο τομέα, για τις γυναίκες, το 2012, αυξάνεται κατά 2 χρόνια το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για σύνταξη με 15ετία και απαιτείται πλέον η συμπλήρωση του 63ου έτους.

Σταμάτησε το ΤΕΕ τις κινητοποιήσεις

Ήδη από την προηγούμενη βδομάδα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αποφάσισε από μόνος του να μην κλείσει το σύστημα "τακτοποίησης" αυθαιρέτων, ενώ σήμερα ανακοινώνει - μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου προβολής του ιδίου και των κυβερνητικών πολιτικών - ότι επαναφέρει στη λειτουργία και το σύστημα αμοιβών το οποίο είχε διακόψει την προηγούμενη βδομάδα. Τη φορά αυτή την απόφαση την έλαβε η Διοικούσα του ΤΕΕ στέλνοντας ηχηρό μύνημα συμμόρφωσης και πειθαρχίας στην κυβέρνηση του μαύρου μετώπου. Φαίνεται ότι η διοίκηση του ΤΕΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει κάποια από τα προνόμια της που απειλούνται (όπως τον έλεγχο των αμοιβών, την ύπαρξεη του ΤΕΕ) και ποσώς ενδιαφέρεται για το φλέγον θέμα της εξοντωτικής και ληστρικής αύξησης εισφορών που απειλεί όλους τους μηχανικούς. Την απόφαση αυτή τη στηρίζουν σε "συνάντηση σε θετικό κλίμα" που έγινε μεταξύ Προέδρου ΤΕΕ και Υπουργού ΠΟΜΕΔΙ τσεκουράτου Βορίδη. Νομιμοποιούμε και τους ακροδεξιούς δηλαδή ότι δήθεν ενδιαφέρονται για τα ζητήματα των μηχανικών. Υπέροχη ατμόσφαιρα, δε νομίζετε? (Οι συναγωνιστές της Συνεργασίας Αριστερών Μηχανικών τι λένε άραγε για την κατάσταση που στηρίζουν στο ΤΕΕ - και αλλού?)

"Σε θετικό κλίμα έγινε χθες το βράδυ η συνάντηση του πρόεδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη με τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μάκη Βορίδη. Εν συνεχεία ενημερώθηκε και εκτίμησε τα αποτελέσματα της συνάντησης η ΔΕ ΤΕΕ.
Αρμοδίως έγινε γνωστό ότι μετά τη συνάντηση και έπειτα από τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που ανέλαβε ο υπουργός Υποδομών προς το ΤΕΕ, δίνοντας διαβεβαιώσεις για τη στήριξη των θέσεων του ΤΕΕ σχετικά με το 3919/2011 αλλά και γενικότερα για την επίλυση θεμάτων των μηχανικών αποφασίστηκε το ΤΕΕ να διαφοροποιήσει τη στάση του. Σε ένδειξη καλής θέλησης επαναλειτουργεί από σήμερα το ηλεκτρονικό σύστημα των αμοιβών μηχανικών, για διάστημα περίπου δέκα ημερών, δηλαδή μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ ΤΕΕ στις αρχές του νέου χρόνου, όπου θα επανακαθοριστεί η στάση του ΤΕΕ, με βάση συγκεκριμένες ενέργειες που στο μεταξύ θα γίνουν από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Στη συνάντηση του με τον πρόεδρο του ΤΕΕ ο υπουργός Υποδομών τοποθετήθηκε
θετικά για θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς, όπως την σύσταση του μητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, την έκδοση προεδρικού διατάγματος και υπουργικής απόφασης για την υλοποίηση του νόμου 3919/2011 κ.α"

Συμφωνία χρεοκοπίας το PSI

Αναδημοσίευση από το Ποντίκι.
thumb
Στην πιο κρίσιμη φάση της μπαίνει και επισήμως όχι μόνο η ελληνική οικονομία, αλλά η χώρα ολόκληρη. Τα Χριστούγεννα, παραδοσιακά, δεν είναι κατάλληλη εποχή για κακές ειδήσεις, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει για όσους σχεδιάζουν την τύχη της Ελλάδας όλο το τελευταίο διάστημα. Ιδιαιτέρως για όσους τώρα καθορίζουν τους όρους της αναδιάρθρωσης μεγάλου μέρους των ελληνικών χρεών. Δηλαδή τους όρους μιας μορφής χρεοκοπίας που... απλώς επιχειρείται να παραμείνει «ελεγχόμενη».
Οι ειδήσεις για την πορεία του PSI (της ανταλλαγής ομολόγων μεταξύ Ελλάδας και δανειστών με στόχο την καταρχήν ονομαστική μείωση του χρέους) δεν είναι ευνοϊκές για την Ελλάδα.
Τις τελευταίες μέρες όλα δείχνουν πως η «διαπραγμάτευση» (αν υπήρξε ποτέ με την κυριολεκτική έννοια του όρου) για τους όρους που θα διέπουν τα νέα ομόλογα, τα οποία θα εκδώσει η Ελλάδα ως «αντάλλαγμα» για τη διαγραφή του 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατέχουν σήμερα ιδιώτες επενδυτές, καταλήγει με ολοκληρωτική νίκη των ομολογιούχων.
Τα δίνουμε... όλα
Σύμφωνα με τις έως τώρα - εν πολλοίς δημοσιευμένες - πληροφορίες:
1. Τα νέα ομόλογα θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με το αναμενόμενο δάνειο - που θα δοθεί στο πλαίσιο του PSI - των 130 δισ. ευρώ συνολικά από το προσωρινό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης (EFSF). Δηλαδή θα τους δώσουμε ομόλογα «πρώτης εξασφάλισης», κάτι που σημαίνει ότι οι κάτοχοί τους, στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο μιας ελληνικής κατάρρευσης, εγγυημένα θα έχουν λαμβάνειν.
Και όχι μόνο θα έχουν λαμβάνειν, αλλά, εφόσον αληθεύουν - και... γιατί να μην αληθεύουν; - οι πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί, τα νέα ομόλογα θα έχουν «ρήτρες υπεραπόδοσης» (GDP warrants) σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την ύφεση και αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ πάνω από ένα ποσοστό. Κοινώς, αν υποτεθεί ότι η χώρα μας καταφέρει να βγει από την ύφεση, θα πληρώσει επιπλέον «μίζα» στους δανειστές της. Συνεπώς, η όποια «ονομαστική» συμφωνία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι η τελική.
2. Ως εκκρεμότητα φέρεται να παραμένουν στο τραπέζι δύο σημαντικές παράμετροι: το επιτόκιο των νέων ομολόγων και η διάρκεια. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της οικονομικής ιστοσελίδας Euro2day την Τρίτη:

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

«Κολατσιό» για τους τροϊκανούς

Αναδημοσίευση από το Ποντίκι.
thumb
Στον πάγκο του... χασάπη έχουν αποθέσει τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 150.000 δημόσιους υπαλλήλους, προκειμένου να τους ξαποστείλουν στην ανεργία. Τα υπουργεία, με τη βοήθεια ειδικών ιδιωτικών εταιρειών, ετοιμάζονται να ξαποστείλουν, μέχρι το τέλος του χρόνου, 30.000 δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να εξευμενίσουν την... οργή της τρόικας. Τα δύο υπουργεία έχουν διορία σχεδόν έναν μήνα για να ετοιμάσουν την εφεδρεία Νο 2, και ειδικότερα πριν το κλιμάκιο των τροϊκανών επιστρέψει στη χώρα, στα μέσα του Ιανουαρίου.
Αυτές τις μέρες τα υπουργεία περιμένουν να δουν την απόδοση του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας στους δημόσιους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο υπουργεία προσανατολίζονται σε πρώτη φάση να επεκτείνουν το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας το 2012 και στους τομείς που εξαιρέθηκαν, όπως η Υγεία και η Παιδεία, ενώ υπάρχουν και βάσιμες... υποψίες ότι το μέτρο θα επεκταθεί και στις ένοπλες δυνάμεις.
Ταυτόχρονα, Ρέππας και Βενιζέλος βολιδοσκοπούν το ενδεχόμενο να κλείσουν σε μια νύχτα με πρωθυπουργική απόφαση έναν μεγάλο ζημιογόνο φορέα του Δημοσίου προκειμένου να... περάσουν τις εξετάσεις της τρόικας εν όψει του νέου δανείου.
Από εκεί και μετά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας αναμένεται να επεκταθεί και στους εργαζόμενους που είναι κάτω των 53 ετών και τους υπολείπονται μερικά χρόνια (5 με 8) μέχρι να συνταξιοδοτηθούν.
Η διαδικασία που προκρίνεται για αυτήν την περίπτωση, προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, είναι η απόδοση πλασματικών συντάξιμων χρόνων. Δηλαδή θα απολυθούν, αλλά, όταν φτάσουν στην ηλικία  των 55 ετών, θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πλήρως.

Να ξεσκεπάσουμε τη μαφία του χρηματιστικού κεφαλαίου και τα όργανα της

Αναρτούμε κείμενο του συναδέλφου (μέλους της συσπείρωσης και νυν συνταξιούχου) Νίκου Κ. το οποίο συνιστούμε να τυπωθεί για να διαβαστεί μια και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Να ξεσκεπάσουμε τη μαφία του χρηματιστικού κεφαλαίου και τα όργανα της

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

Michel Foucault, Η κοινωνία – τιμωρός

Σε συνέχεια των αναρτήσεων πολιτικών βιβλίων από το blog, αναδημοσιεύουμε από το EAgainst
Ο Μισέλ Φουκώ, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους "μεταμοντέρνους" φιλοσόφους. Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1926 στο Πουατιέ και πέθανε στις 26 Ιουνίου του 1984 στο Παρίσι. Από το 1970 έως το 1984 κατείχε έδρα στο Collège de France στην οποία έδωσε το όνομα «Ιστορία των συστημάτων σκέψης». Απεβίωσε από AIDS τον Ιούνιο του 1984.
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί εναρκτήριο μάθημα του στο College de France της ακαδημαϊκής χρονιάς 72-73 αφιερωμένο στην υπόθεση Πιερ Ριβιέρ. Πρόκειται για μια σύντομη ιστορία της φυλακής…
Φουκώ, κοινωνία- τιμωρός

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος: 44 χρόνια της οργάνωσης που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο

Αναδημοσιεύουμε από το Τζέκυλ & Χάϊντ.

Ο Ρήγας Φεραίος ήταν η οργάνωση νεολαίας του ΚΚΕ εσωτερικού. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1967, ως Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών (ΠΑΟΣ) "Ρήγας Φεραίος", κυρίως από πρώην μέλη της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη και μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, τοποθετήθηκε υπέρ του ΚΚΕ εσωτερικού. Κατά την διάρκεια της δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση και δεκάδες μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν, ενώ οι καταδίκες των μελών του αθροίζονται σε… πολλούς αιώνες.


Παράλληλα η συμβολή του "Ρήγα Φεραίου" στην ανάπτυξη του μαζικού αντιδικτατορικού κινήματος ήταν ιδιαιτέρως σημαντική, ενώ επίσης παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην δημιουργία των Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα. Οι πλατιές αυτές συλλογικότητες, που αποτελούνται από φοιτητές που αναζητούν τρόπους συλλογικής αντιδικτατορικής δράσης, θα δράσουν δημόσια στις σχόλες τους και μέσα στα αμφιθέατρα διεκδικώντας τη δυνατότητα για δημόσιες συγκεντρώσεις και συζήτησης, ενώ προφυλάσσουν τον παράνομο οργανωτικό τους ιστό. Το 1972 θα συγκροτηθεί το Διασχολικό των ΦΕΑ που συντονίζει όλες τις σχολές. Το σχήμα αυτό θα αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό και θα αποτελέσει τον βασικό ιστό ανάπτυξης του φοιτητικού αντιδικτατορικού κινήματος. Παράλληλα εκατοντάδες μέλη του Ρήγα θα συμμετάσχουν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και η οργάνωση θα έχει την πλειοψηφία στην συντονιστική επιτροπή κατάληψης.


Τον Ιούνιο 1974 μετονομάστηκε σε Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΠΟΝ) "Ρήγας Φεραίος" και αυτοαναγνωρίστηκε ως νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού. Στη μεταπολίτευση συνέχισε τη δράση του, έχοντας ιδιαίτερη ανάπτυξη στο φοιτητικό κίνημα. Στην Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του 1976, μετονομάστηκε σε Ελληνική Κομμουνιστική Νεολαία (ΕΚΟΝ) "Ρήγας Φεραίος", παρά τη διαφωνία ισχυρής τάσης, που επέμενε στη διατήρηση του ευρύτερου πολιτικού χαρακτήρα της οργάνωσης.