Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Άπιαστο όνειρο η σύνταξη με φόντο την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος

Αναδημοσιεύουμε από το ΙΣΚΡΑ. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για το ΤΣΜΕΔΕ έχουν ήδη αναρτηθεί σε παλαιότερη ανάρτηση.


Κατακόρυφες θα είναι οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τις 1-1-2012, καθώς οι ρυθμίσεις του αντιασφαλιστικού και αντεργατικού νόμου 3863/2010 προβλέπουν την αύξηση των ορίων ηλικίας έως και 3 χρόνια το νέο έτος σε σχέση με το 2011.
Συγκεκριμένα, τα νέα αυξημένα όρια θα ισχύσουν για όλους τους ασφαλισμένους, (πλην εκείνων που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά πριν το 1983) και θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι και το 2015!

Αναλυτικότερα, στο Δημόσιο η απαράδεκτη αύξηση των ορίων θα ολοκληρωθεί το 2013 και στον ιδιωτικό τομέα το 2015, ώστε να θεσμοθετηθεί η συνταξιοδότηση με 40 χρόνια δουλειάς σε ηλικία 60 ετών (αν και προφανώς είναι απίθανο να έχει συμπληρώσει κάποιος 40 χρόνια εργασίας έως την ηλικία των 60 ετών) ή διαφορετικά σε ηλικία 65 ετών για όποιον έχει τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Ας δούμε τώρα τι θα συμβεί το 2012:
Στον δημόσιο τομέα, για τις γυναίκες, το 2012, αυξάνεται κατά 2 χρόνια το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για σύνταξη με 15ετία και απαιτείται πλέον η συμπλήρωση του 63ου έτους.
Για πλήρη σύνταξη, άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης (αύξηση ορίου κατά 1 έτος) και ηλικία των 59 ετών (από 58).

Για τους γονείς με ανήλικο τέκνο που μπορούν να θεμελιώσουν το 2012 σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης, το όριο ηλικίας ανεβαίνει από 52 στα 55 έτη.

Για πρόωρη συνταξιοδότηση (με 25ετία) στο Δημόσιο, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, από 56 που είναι για φέτος, αυξάνεται κατά δύο έτη το 2012, κι έτσι θα απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους.

Σε ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ θα γίνουν οι εξής αλλαγές:

- Άντρες με 10.500 ημέρες ασφάλισης 35ετία
Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται κατά 300 ημέρες και έτσι από 10.800 που απαιτούνται μέχρι 31/12/2011, από 1/1/2012 θα απαιτούνται 11.100 ημέρες. Η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί κατά 300 μέρες κάθε χρόνο μέχρι και το 2015 οπότε και θα απαιτούνται 12.000 μέρες.
Ο ασφαλισμένος μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης, συνεπώς ασφαλισμένος που θα θεμελιώσει τη νέα χρονιά δικαίωμα θα αποχωρήσει όποτε συμπληρώσει 11.100 ημέρες ασφάλισης και το 59ο έτος.
- Άντρες με 10.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά
Από 1/1/2012 θα απαιτείται ηλικία 56 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη και 54 ετών και 6 μηνών με μειωμένη.
Εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τη θεμελίωση η προϋπόθεση που προβλέπει ότι από τις 10.500 ημέρες εργασίας οι 7.500 τουλάχιστον πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Έτσι, ο ασφαλισμένος που το 2012 θα συμπληρώσει 10.500 ημέρες από τις οποίες 7.500 στο καθεστώς των βαρέων, θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που θα ισχύει τότε.
- Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 3.600 στα ΒΑΕ
Τη νέα χρονιά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών συνεχίζει να αυξάνεται πλησιάζοντας το αντίστοιχο των ανδρών. Δηλαδή, οι γυναίκες ασφαλισμένες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4.500 ημέρες συνολικά, εκ των οποίων οι 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα.
Μάλιστα, 1.000 ημέρες εργασίας πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια για να δικαιούνται οι γυναίκες σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του χρόνου αυτού.
- Γυναίκες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης
Συνεχίζεται η σταδιακή εξομοίωση του ορίου ηλικίας ανδρών και γυναικών για την πλήρη σύνταξη κατά το 65ο έτος της ηλικίας.
Ειδικότερα, το 2012 το όριο ηλικίας για τις γυναίκες που έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης θα πάει στο 62ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 57ο για μειωμένη, με την προϋπόθεση όμως (για μειωμένη σύνταξη) να έχει πραγματοποιήσει κατ' έτος 100 τουλάχιστον μέρες ασφάλισης κατά την τελευταία 5ετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης.

- Γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης
Από 1η Ιανουαρίου 2012 οι απαιτούμενες μέρες ασφάλισης αυξάνονται κατά 400, φτάνοντας τις 10.800. Η αύξηση θα συνεχιστεί κατά 400 μέρες κάθε χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης το 2015.
Για πλήρη σύνταξη θα απαιτείται η συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας και του 57ου για μειωμένη με την προϋπόθεση των 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης κατ έτος την τελευταία 5ετία πριν από τον χρόνο υποβολής της αίτησης για σύνταξη.
Και σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες δικαιούνται είτε πλήρη είτε μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας και με τον χρόνο ασφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης.
- Άντρες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης
Τη νέα χρονιά πλήρης σύνταξη προβλέπεται σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις της θεμελίωσης, ο ασφαλισμένος θα δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και με τον χρόνο ασφάλισης, που διαμορφώνεται το 2012. Αναγκαία προϋπόθεση είναι κατά το έτος αυτό να συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση παραμένει ίδιος.
- Συνταξιούχοι που παίρνουν δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ
Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που δικαιούνται δεύτερη πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ αυτή πλέον θα χορηγείται με την πραγματοποίηση 6.000 ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Ωστόσο, αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2012 το όριο ηλικίας μειωμένης, κατά 50%, σύνταξης των γυναικών ασφαλισμένων με 4.800 ημέρες κατά ένα έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
- Μητέρες ανηλίκων τέκνων με 5.500 ημέρες ασφάλισης
Από 1/1/2012 προβλέπεται εκτός από την συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης και την ανηλικότητα του παιδιού, και η συμπλήρωση του 60ού έτους για πλήρη σύνταξη και του 55ου για μειωμένη.
- Ελεύθεροι επαγγελματίες
Αυξήσεις προβλέπονται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ. Από την 1η Ιανουαρίου και για όλο το 2012, για τη συνταξιοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών και αυτοκινητιστών, θα απαιτείται η συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης, από 36 εφέτος, καθώς και η συμπλήρωση του 60 έτους ηλικίας.
Αντίστοιχες αλλαγές ισχύουν και για τους επιστήμονες του ΕΤΑΑ, μηχανικούς, εργολήπτες, νομικούς, συμβολαιογράφους, γιατρούς και φαρμακοποιούς.
Συγκεκριμένα, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα χρόνο, στα 37 (από 36 φέτος) και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει να είναι 60 για τους άνδρες (από 59 φέτος) και 59 για τις γυναίκες (από 58 φέτος).
Ειδικά για τις γυναίκες, στην περίπτωση συμπλήρωσης 25 ετών ασφάλισης στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμεία Νομικών) το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2012 θα διαμορφωθεί στα 62, από 61 που ισχύει φέτος.
Για τις γυναίκες δικηγόρους, μητέρες ανηλίκων καθώς και για τους άνδρες δικηγόρους χήρους, πατέρες ανηλίκων, απαιτούνται αντί 25 έτη, φέτος 22 και του χρόνου, 22,5 έτη ασφάλισης, με όριο ηλικίας τα 58, από 55 που ισχύει για το τρέχον έτος.
- Αναγνωριζόμενοι χρόνοι ασφάλισης. Προκειμένου να «χρυσωθεί» το χάπι των ανατροπών αλλάζει προς το ευνοϊκότερο η αναγνώριση πλασματικού χρόνου με το νόμο 3863. Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μέχρι 5 χρόνια το 2012 (από 4 χρόνια το 2011), 6 το 2013 και 7 από το 2014. Ο χρόνος αυτός αφορά το στρατό, τις σπουδές (για ανώτερη, ανώτατη ή μέση επαγγελματική σχολή η φοίτηση στην οποία έγινε μετά το 17ο έτος), το χρόνο μαθητείας μέχρι ένα έτος, το χρόνο άδειας ανατροφής των παιδιών (προϋπήρχε), την εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 2 χρόνια (προϋπήρχε), το χρόνο ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση, τις ημέρες απεργίας με εξαγορά και το χρόνο άσκησης αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ μέχρι πέντε χρόνια. Επίσης αφορά το χρόνο επιδότησης ασθένειας μέχρι 300 ημέρες (ήταν 200 ημέρες), το χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (ήταν 200 ημέρες), την άδεια λοχείας και τον πλασματικό χρόνο που χορηγείται στις μητέρες χωρίς εξαγορά.
Οι προαναφερθείσες πάντως αυξήσεις των ορίων ηλικίας μετατρέπουν την προοπτική συνταξιοδότησης των σημερινών εργαζομένων – και ιδιαίτερα των νέων- σε «άπιαστο» όνειρο. Αν μάλιστα οι αυξήσεις αυτές ενταχθούν στο συνολικότερο πλαίσιο των ακραία νεοφιλελεύθερων κυβερνητικών παρεμβάσεων στο ασφαλιστικό και εργασιακό πεδίο, τότε καθίσταται προφανές ότι κυβέρνηση και τρόϊκα έχουν ως στρατηγικό στόχο την πλήρη κατεδάφιση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος και των παροχών του. Άλλωστε ο νόμος 3863/2010 - ο οποίος προβλέπει την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης- οδηγεί σε συνολική «μετάλλαξη» το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας από δημόσιο-κοινωνικό σε ατομικό-ιδιωτικό με το πέρασμα στο σύστημα των τριών πυλώνων ( βασική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη και ιδιωτική ασφάλιση) και τη σταδιακή αποχώρηση του κράτους από τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με όρια ηλικίας, χρόνια υπηρεσίας, «πετσόκομμα» επικουρικών συντάξεων κ. α.
Αν συνεπώς δεν ανατρέψουμε σήμερα αυτήν την κοινωνικά βάρβαρη επίθεση ενάντια στον κόσμο της εργασίας τότε αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Προοδευτική ανατροπή λοιπόν εδώ και τώρα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου