Σάββατο 7 Ιουλίου 2018

Στη Μάνδρα και στη Φυλή «βούλιαξαν» κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής


BY ΘΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ON Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 21:01ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ

Οι απαράδεκτες σκηνές που κατέγραψαν οι κάμερες και οι φωτογραφικοί φακοί στη Μάνδρα Αττικής, μετά την πρόσφατη νεροποντή, και μάλιστα για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις επτά μήνες, αποδεικνύουν ότι η χώρα εξακολουθεί -και υπό την παρούσα κυβέρνηση- να βαδίζει «στον αυτόματο πιλότο».

Ούτε τα θύματα της προηγούμενης τραγωδίας στο συγκεκριμένο σημείο της Αττικής, ούτε οι τεράστιες καταστροφές της περιουσίας των πολιτών, κατάφεραν να «συγκινήσουν» τον κρατικό και περιφερειακό μηχανισμό και να «ξεμπλοκάρουν» την απάνθρωπη ελληνική γραφειοκρατία. Από την άλλη, για πολλοστή φορά διαπιστώσαμε την έλλειψη πολιτικής αξιοπρέπειας (ουδείς παραιτήθηκε) και πολιτικής ευθύνης (το «παιχνίδι της κολοκυθιάς» για το ποιος όφειλε να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα καλά κρατεί).

Αλλά το… έργο το είδαμε να ξαναπαίζεται πρόσφατα και στη Φυλή, με τον «τελειωμένο» Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που περιμένει την κατάργησή(!) του από μια Περιφέρεια Αττικής από την οποία ακόμη αναμένουμε να υλοποιήσει το «σωτήριο» σχέδιό της για μια ολοκληρωμένη πολιτική στη διαχείριση απορριμμάτων.

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αίτημα Συνάντησης (Προσωπική Διαφορά – Νεοδιορισμένοι Μηχανικοί)

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 3/7/2018
Αρ. Πρωτ. : 7418
Προς:   Αναπλ. Υπ. Οικον. κ. Χουλιαράκη Γ.

Κοιν.:   Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα :  Αίτημα Συνάντησης (Προσωπική Διαφορά – Νεοδιορισμένοι Μηχανικοί)

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια του από 19/3/2018 εγγράφου μας επανερχόμαστε ζητώντας συνάντηση μαζί σας κυρίως για τα παρακάτω επείγοντα  θέματα:
Α. Περικοπή Προσωπικής Διαφοράς
Στον περσινό Νόμο 4483/2017 του Υπ. Εσωτερικών και στο άρθρο 99 αυτού, επαναχορηγείται αναδρομικά η προσωπική διαφορά σε κατηγορίες υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και σε όσους Μηχανικούς μετατάχθηκαν με τη διαδικασία της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθ. 30 του ν. 4223/2013.
Αφορά τους συναδέλφους που έκαναν χρήση της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287), καθώς και των νόμων 4093/2012 (Α΄ 222), 4172/2013 (Α΄ 167), 4199/2013 (Α΄216), 4316/2014 (Α΄270) και 4257/2014 (Α΄ 93),. Επίσης εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας  και διορθώνει την αδικία που υπήρχε σε βάρος τους.
Παρατηρούμε όμως ότι Υπηρεσίες σας (Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών -  2/27420 /ΔΕΠ/26-4-2018 απαντητικό έγγραφο) δε συμφωνούν με τη διάταξη αυτή και ενημερώνουν ότι παύει η καταβολή της. Η αντίφαση αυτή οφείλει να επιλυθεί άμεσα.
Επανερχόμαστε επίσης γιατί κρίνουμε ότι είναι πλέον επιτακτική η καθολική ρύθμιση του θέματος για το σύνολο των υπαλλήλων που μετακινήθηκαν (πχ από και προς Υπουργεία, ΝΠΔΔ). Η έλλειψη πρόβλεψης για τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπαλλήλων δημιουργεί ανισότητα και απόλυτα δικαιολογημένη αίσθηση αδικίας, μια και παραμένουν οι μοναδικοί μηχανικοί που δε θα τους επαναχορηγηθεί (και αναδρομικά) η προσωπική διαφορά. Επιπρόσθετα το Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την με αριθμό 122/2015 πράξη του, έκρινε ότι είναι παράνομη η περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης στους μεταταχθέντες υπαλλήλους και ότι συνεπώς και το ποσό αυτό αποτελεί μέρος των δικαιούμενων αποδοχών των εν λόγω υπαλλήλων. Η αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης και ισονομίας κατά τις μετακινήσεις προσωπικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σύστημα κινητικότητας.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να αποκαταστήσετε την αναδρομική επαναφορά της προσωπικής διαφοράς για το σύνολο των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από τον τρόπο και το φορέα μετάταξης.

Β. Μισθολόγιο Νεοδιόριστων Μηχανικών
Το σταδιακό «ξεπάγωμα» των προσλήψεων έχει οδηγήσει σε κάποιες ελάχιστες νέες προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες το 2017 και το 2018. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από διάφορους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι οποίοι λόγω της μνημονιακής αναστολής των προσλήψεων δεν ολοκληρώθηκαν με την προβλεπόμενη διαδικασία, αλλά ανεστάλησαν για 6-8 χρόνια.
Το αποτέλεσμα είναι συνάδελφοι με μεγάλη πείρα και επαγγελματική ηλικία, να διορίζονται με τεράστιες καθυστερήσεις και αποδοχές πλήρους υποτίμησης (680-750 € καθαρά το μήνα). Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, αυτή των επιλαχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ έτους 1995, στους οποίους σύμφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4440/2016 τους αναγνωρίστηκε ο χρόνος της αναμονής από το 1997 έως το σημερινό διορισμό τους, ως χρόνος υπηρεσίας για την βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη τους. Η πρόβλεψη αυτή για λόγους ισότιμης μεταχείρισης θα όφειλε να επεκταθεί στο σύνολο των νεοπρασλαμβανόμενων υπαλλήλων που καθυστέρησε λόγω μνημονίων η διαδικασία πρόσληψης.
Γ. Κλαδικό Μισθολόγιο που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετής σπουδές κλπ).
Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει.
Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ.69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται.
Να μην συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά με τα μισθολογικά κλιμάκια, όταν αυτά αλλάζουν. Ειδικά στις περιπτώσεις που η αλλαγή αυτή οφείλεται σε αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός Δημοσίου (με το άρθρο 7 του Ν.4354/15) που αποκτήθηκε προγενέστερα ή σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Με τον τρόπο αυτό οι αποδοχές όσων έχουν προσωπική διαφορά θα παραμείνουν παγωμένες για πάρα πολλά έτη.
Να αποδοθούν σε όλους του Διπλωματούχους Μηχανικούς τα 2 Μισθολογικά Κλιμάκια που προβλέπονται (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15) στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου λόγω των ενιαίων και αδιαίρετων πενταετών σπουδών μας. Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 46 του Ν.4485/17 “ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου”
Να επαναποδοθούν ο 13ος και 14ος μισθός στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Να μη συνδέεται ο μισθός με την λεγόμενη αποδοτικότητα και την “αξιολόγηση”.
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους περίπου 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς  αιτούμενοι ξανά συνάντησης μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε συνολικά τα θέματα που αφορούν τους Διπλ. Μηχανικούς.


Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής του πόρου 6ο/οο στους δικαιούχους.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 2/7/2018

Αρ. Πρωτ. : 7416
Προς:  Πρόεδρο ΔΕ ΤΕΕ κ. Στασινό Γ.

Κοιν:  1. Επιτροπή Διαχείρισης Πόρου
2. Α’ Βάθμιες Ενώσεις.


Θέμα :  Σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής του πόρου 6ο/οο στους δικαιούχους.

Κύριε Πρόεδρε
Με το παρόν έγγραφο ζητάμε ενημέρωση, σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής του πόρου 6ο/οο του άρθρου 53 του Ν.4412/16 στους δικαιούχους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς, μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ. Όπως θα γνωρίζετε η Επιτροπή Διαχείρισης του πόρου, σε συνεδρίαση της στις 8/3/2018 αποφάσισε: “Για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 την καταβολή συνολικού ποσού τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000 €) στους δικαιούχους του πόρου 6‰, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα δικαιούχων.”
Στη συνέχεια και αφού σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες σας ολοκληρώθηκε το Μητρώο των 7899 Δικαιούχων και αντιμετωπίστηκαν πολλές περιπτώσεις εσφαλμένων καταχωρήσεων σε Αριθμούς Μητρώου ΤΕΕ, IBAN και ΑΦΜ συναδέλφων αποστείλατε ερώτημα στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το αν θα υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές στον πόρο. Σύμφωνα με την απάντηση του στις 4/5/2018, «τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους διπλωματούχους μηχανικούς, από τον πόρο 6 ο/οο, δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη των δικαιούχων…αλλά από τρίτους (εργοληπτικές ενώσεις) ως αποτέλεσμα της σύμβασης μεταξύ εργοληπτικών ενώσεων και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ…συνεπώς δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις».

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστικά μας θέματα.

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αρ. Πρωτ.: 7417                        Αθήνα,   3/7/2018

           Προς:     Α' Βάθμιες Ενώσεις
                     

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με ασφαλιστικά μας θέματα.

Συνάδελφοι
Σε συνέχεια προηγούμενών μας ενημερώσεων σχετικά με τα πολλαπλά εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα που υπάρχουν (και λόγω της εφαρμογής του Ν.4387/16) καταφέραμε πρόσφατα να συναντηθούμε με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κο Τσακίρη και με τον αρμόδιο Υφυπουργό κο Πετρόπουλο καθώς και συμβούλους του. Ο κλάδος μας λόγω της ασφάλισης ιδιότητας (διπλή ασφάλιση), είχε μια σειρά από ιδιαιτερότητες στην ασφάλιση του και η μετάβαση από το ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ και από εκεί στον ΕΦΚΑ έχει δημιουργήσει μια σειρά από πρόσθετες επιπλοκές. Παρουσιάζουμε εν συντομία τα εκκρεμή θέματα:
Καταρχάς θέσαμε την πέρα από κάθε λογική καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/16. Έχουν ήδη παρέλθει δύο ολόκληρα χρόνια και ουδεμία οριστική σύνταξη δεν έχει απονεμηθεί σε καμία κατηγορία ασφαλισμένων. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα χρονοδιάγραμμα οριστικής καταβολής μιας και “αναβαθμίζονται οι εφαρμογές πληροφορικής του ΕΦΚΑ”, πέρα από τη γενική μνημονιακή υποχρέωση ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2018 θα έχουν εκδοθεί οι συντάξεις του 2016.
Όσον αφορά τις αναδρομικές αυξήσεις εισφορών στο σκέλος της Ειδικής Προσαύξησης, όπως έχουμε ενημερώσει αυτές δεν είναι πια απαιτητές (κατόπιν πολλαπλών παρεμβάσεων μας), το Υπουργείο όμως δεν εξετάζει κάποιο τρόπο επιστροφής όσων τυχόν έχουν ήδη πληρωθεί.
Όσον αφορά τη συμμετοχή των κοινωνικών πόρων στον τρόπο υπολογισμού του ασφαλιστέου μισθού των μισθωτών ενημερωθήκαμε ότι το θέμα έχει επιλυθεί και θα συνυπολογισθούν κανονικά.
Συνεχίζει να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις διαδικασίες εφαρμογής των ρυθμίσεων της διαδοχικής ασφάλισης για τους διπλοσυνταξιούχους συναδέλφους. Τόσο το Υπουργείο, όσο και ο ΕΦΚΑ συμφωνούν ότι μπορεί να συνυπολογισθεί ο μη παράλληλος χρόνος του ΤΣΜΕΔΕ ως διαδοχική ασφάλιση με αυτόν του Δημοσίου, οι Υπηρεσίες όμως του πρώην ΓΛΚ (νυν Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου) του ΕΦΚΑ, αρνούνται να το υλοποιήσουν. Υπήρχε δέσμευση ότι θα επιλυθεί, όπως και το θέμα των Ιδιωτικού Δικαίου πριν τη μονιμοποίηση στο Δημόσιο.
Αναμένουμε τις οριστικές συντάξεις, ώστε  να σιγουρευτούμε σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Ανταποδοτικής Σύνταξης και της Προσαύξησης αυτής που εμείς έχουμε ήδη δημοσιεύσει, αν και μας ειπώθηκε ότι είναι σε ορθή κατεύθυνση.
Σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει με τις χρωστούμενες εργοδοτικές εισφορές του πρώην ΟΕΚ μας μεταφέρθηκε ότι το θέμα θα επιλυθεί σύμφωνα με το πνεύμα του εγγράφου μας.
Επίσης πρόκειται να εκδοθεί εγκύκλιος που να δίνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (αιτήσεις θεραπείας) στην οποία έχουμε εκπροσώπηση ως ΕΜΔΥΔΑΣ, αλλά αυτή τη στιγμή δε λειτουργεί λόγω έλλειψης αρμοδιοτήτων.
Πρόσθετη Εγκύκλιος επίσης θα εκδοθεί για τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν από το Δημόσιο πριν το Ν.4387/16, αλλά εκκρεμεί η καταβολή της προσαύξησης σύνταξης λόγω ΤΣΜΕΔΕ.
Τέλος αναδείξαμε το μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του Εφάπαξ του ΤΣΜΕΔΕ από το ΕΤΕΑΕΠ, όπου παρουσιάσαμε τις αντιφάσεις της υπάρχουσας εγκυκλίου και ζητήσαμε τη διόρθωση της, ώστε να μην αδικούνται οι μισθωτοί μηχανικοί.

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

Η κληρονομιά του Ναι

Από μια αντιπαράθεση απόψεων με τον Στάθη Καλύβα σχετικά με το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. 

Τα κείμενα δημοσιεύθηκαν στην Καθημερινή της Κυριακής 1/7/2018.
Το δημοψήφισμα του 2015 ήταν το κορυφαίο κοινωνικό και πολιτικό γεγονός της μακράς ελληνικής κρίσης. Καθόρισε την πορεία που τελικά ακολούθησε η χώρα. Τρία χρόνια μετά μπορεί κανείς να το εξετάσει ψύχραιμα, χωρίς να παραβλέπει το βαρύ συναισθηματικό του φορτίο.

Στο δημοψήφισμα εμφανίστηκαν δύο κοινωνικά στρατόπεδα σε οξεία αντιπαράθεση μεταξύ τους. Η πλευρά του Όχι κυριαρχήθηκε από τα λαϊκά στρώματα, τη μισθωτή εργασία και τη μικρομεσαία θάλασσα της ελληνικής κοινωνίας. Η πλευρά του Ναι σφραγίστηκε από τους έχοντες και κατέχοντες, αλλά και από την ανώτερη μεσαία τάξη. Η αντιπαράθεσή τους αποκρυσταλλώθηκε στα συγκεκριμένα επίδικα του ευρώ και του χρέους.
Η ταξική διαφορά ήταν εύκολα ορατή. Το Όχι άντλησε στήριξη από το πληβειακό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως τις λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας. Ήταν απτός ο ενθουσιασμός και η προσδοκία του ότι κάτι επιτέλους θα αλλάξει πραγματικά στη χώρα. Το Ναι στηρίχτηκε στο αστικό στοιχείο, όπως ήταν φανερό από την πλευρά των «Μένουμε Ευρώπη». Εξίσου απτός ήταν ο θυμός και η επιθετικότητά του, δηλαδή η κλασική αντίδραση ανθρώπων που νιώθουν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΑΟ

  • Κάλεσμα σε Παρέμβαση της ΑΣΜ στην Δ.Ε. ΤΕΕ, την Τετάρτη 4/7/2018, στις 6:00 μ.μ. (Νίκης 4)
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην παρέμβαση της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών στην Δ.Ε. του ΤΕΕ την Τετάρτη 4/7/2018, στις 6:00 μ.μ., προκειμένου να θέσουμε τα εξής:
- Το θέμα των υπ’ αριθμ. 58039/3275 και 29715/2410 υπουργικών αποφάσεων, βάσει των οποίων θα διαβιβάζονται πλέον στο Κ.Ε.Α.Ο. «…όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης...». Κατά την αντίληψη της ΑΣΜ οι εν λόγω αποφάσεις είναι παράνομες καθώς αντιβαίνουν πλήρως στο νόμο Ν.4172/13 και συγκεκριμένα στα προβλεπόμενα των παραγράφων 9.β, 10 και 11, του άρθρου 101. Ως εκ τούτου, θα ασκηθεί πίεση για να υποβληθεί Αίτηση Ακύρωσης της τελευταίας υπουργικής απόφασης (29715/2410) από το ΤΕΕ – δυνατότητα που προσφέρεται καθώς δεν έχει λήξει το χρονικό περιθώριο των 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης (δηλαδή, 8/6/2018)

- Την αναγκαιότητα της συνδρομής του ΤΕΕ στην αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργούν τα διαρκώς αυξανόμενα ραβασάκια του ΚΕΑΟ που απειλούν πλήθος συναδέλφων με ‘λήψη αναγκαστικώνμέτρων είσπραξης’ σε βάρος τους. Μέσω της νομικής του υπηρεσίας, το ΤΕΕ, θα μπορούσε να αναλάβει την διαχείριση ενστάσεων / αιτήσεων ανακοπής των άδικα πληττόμενων μηχανικών, νυν και πρώην μελών του.

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 5/7 ΣΥΣΚΕΨΗ || ΤΡΙΤΗ 10/7, 9.00ΠΜ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕΑΤ
Παλεύουμε για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς

Πέμπτη 5 Ιουλίου, σύσκεψηεργασίας για την Συλλογική Σύμβαση, 7.30μμ στο TEE (8ος όροφος) Νίκης 4, Σύνταγμα

Τρίτη 10 Ιούλη, 9.00πμ Κινητοποίηση στο ΣΤΕΑΤ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ)- Πινδάρου 4, Αθήνα – Στάση εργασίας έως 11πμ

Με την ψήφιση των δεκάδων αντιλαϊκών προαπαιτούμενων για την 4η αξιολόγηση και την συμφωνία για το χρέος η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μόνο για «καθαρή έξοδο» από τα μνημόνια δεν μπορεί να μας πείσει. Η επίθεση κυβέρνησης – Κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ – Εργοδοσίας απέναντι στον κόσμο της εργασίας δεν πρόκειται να σταματήσει. Το νέο τσεκούρωμα στις συντάξεις, η νέα μείωση του αφορολόγητου, τα ματωμένα και διαρκώς αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί, η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας που υποθηκεύεται και ξεπουλιέται και τα υπόλοιπα αντιλαϊκά μέτρα αποδεικνύουν την κοροϊδία της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων, περί «τέλους των μνημονίων», «αντίμετρων», «ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας» κλπ. Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται συνολικά για βάρβαρη συνέχιση του μνημονιακού μεσαίωνα σε βάθος δεκαετιών! Οι διακηρύξεις για μια καλύτερη «μεταμνημονιακή» περίοδο από τον Αύγουστο του 2018, η απόλυτη σύμπλευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις απαιτήσεις του ΣΕΒ, των «επενδυτών» και της ΕΕ, επιβεβαιώνει ότι η «δίκαιη ανάπτυξη» όχι μόνο δεν φέρνει ανάκτηση απωλειών για τους εργαζόμενους, αλλά προϋποθέτει ένταση της επίθεσης.

Κατέρρευσε και η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση -Το 61% δε συμμετείχε

Επρόσωποι Παρεμβάσεων στην ΑΔΕΔΥ: Κατέρρευσε και η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση -Το 61% δε συμμετείχε


Ανακοίνωση

Πλήρης είναι η αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να επιβάλει στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, την αξιολόγηση του προσωπικού, την οποία φέτος αποφάσισε να την κάνει ηλεκτρονικά, μήπως και γλιτώσει από την επανάληψη του περσινού φιάσκου!

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην «Έκθεση συμμόρφωσης - Πρόγραμμα Υποστήριξης Σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα», που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 20 Ιουνίου, για την 4η αξιολόγηση του προγράμματος, (θυμίζουμε ότι η προθεσμία για τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων τυπικά εξέπνευσε στις 14/6 και άτυπα στις 18/6), στην φάση της ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης συμμετείχαν μόλις 90.808 από τους 161,252 υπαλλήλους που καταγράφηκαν στην σχετική διαδικτυακή βάση δεδομένων (ποσοστό 56%).

Στην ίδια έκθεση διαπιστώνεται πως περίπου 70.000 υπάλληλοι ούτε καν εγγράφηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα... (Θυμίζουμε ότι η απεργία αποχή κάλυπτε και τους υπαλλήλους ώστε να μην διαμορφώσουν την πλατφόρμα). Έτσι, από το σύνολο των περίπου 230.000 υπαλλήλων που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου Βερναρδάκη, συμμετείχε στην ηλεκτρονική αξιολόγηση μόλις το 39,4%!

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν κόλαφο για την κυβέρνηση και όσους, φανερά ή κρυφά, έδωσαν μαζί της τη μάχη ενάντια στην απεργία/αποχή.

Αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, πως ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος, στην συντριπτική του πλειονότητα

· κατανόησε πλήρως πως η αξιολόγηση όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών ή με την υποστήριξη των υπαλλήλων για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, αλλά αντίθετα είναι ένα εργαλείο πειθάρχησης και υποταγής, κατηγοριοποίησης και διάσπασης των εργαζομένων, ένα όπλο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να στραφεί εναντίον τους,

· αγνόησε τις αυταρχικές μεθοδεύσεις της Γεροβασίλη, που επανέφερε άρον - άρον την αντιδημοκρατική, εκφοβιστική και αντιαπεργιακή ρύθμιση για αποκλεισμό των προϊσταμένων που δε θα αξιολογήσουν,

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Ο Μίχαλος έγινε ΣΥΡΙΖΑ, ή ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε Μίχαλος;Νέο σοκ υπέστη ο κόσμος του αφελούς φιλελευθερισμού: ο Μίχαλος διαγράφτηκε από τη ΝΔ με καταγγελίες ότι στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ορκισμένος νεοφιλελεύθερος, ο αρχιερέας της ελεύθερης αγοράς, ο υπέρμαχος της ασυδοσίας των εργοδοτών, έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Και η ΝΔ τον διαγράφει. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί αλλάζουν στρατόπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ζωντανή απόδειξη επ’ αυτού. Άλλαξε όμως ο Μίχαλος απόψεις και στρατόπεδο και έγινε ΣΥΡΙΖΑ; Ή ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε τόσο δεξιός που ο Μίχαλος τον στηρίζει; Δυστυχώς για τη ΝΔ, ισχύει το δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο αποτελεσματικός στο να υλοποιεί την αστική πολιτική, που η ΝΔ του Μητσοτάκη κινδυνεύει να μείνει μπουκάλα, στυμμένη λεμονόκουπα, απατημένη και παρατημένη θεραπαινίδα της άρχουσας τάξης που διάλεξε καλύτερη εκπρόσωπο: την κυβέρνηση Τσίπρα.

Τι λέει ο Μίχαλος που δεν το λένε όλα τα δυναμικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Απολύτως τίποτα διαφορετικό:

Χαιρετίζει τη συμφωνία για το Μακεδονικό καθώς η λύση στα Νατοϊκά πλαίσια είναι η αναφανδόν επιλογή του ελληνικού αστισμού στα πλαίσια του στρατηγικού δόγματος της πλήρους προσκόλλησης στον άξονα ΗΠΑ – Ισραήλ – Αίγυπτος που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Χαιρετίζει την «έξοδο από τα μνημόνια», καθώς κατοχυρώνονται σε βάθος δεκαετιών τα αιματηρά πλεονάσματα που σφαγιάζουν το κοινωνικό κράτος και παγιώνονται οι μαύρες ρυθμίσεις του μνημονιακού καθεστώτος, η κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, το ξεσάλωμα του κεφαλαίου.

Ξορκίζει τις πρόωρες εκλογές καθώς ουδείς από τα κέντρα εξουσίας, ούτε του εσωτερικού, ούτε του εξωτερικού, έχει λόγο να αμφισβητήσει σε αυτή τη φάση τον Τσίπρα. Από αστικής απόψεως είναι άψογος. Έχει βγάλει τεράστιο έργο, χωρίς κοινωνικές αντιδράσεις και χωρίς κομματικό κόστος. Εγγυάται τη σταθερότητα για τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα των δανειστών. Οι διεθνείς θεσμοί και οι εκπρόσωποι της πάλαι ποτέ τρόικας, οι ίδιοι που πριν τρία χρόνια τον αμφισβητούσαν, σήμερα τον αποθεώνουν. Γιατί να βιάζονται να φέρουν τον Μητσοτάκη;

Τα ίδια που λέει ο Μίχαλος τα έλεγε χθες και ο Μαραντζίδης, το γκόλντεν μπόι του ακραίου κέντρου. Αφού χρημάτισε στον αντικομμουνισμό και στον ιστορικό αναθεωρητισμό και επί μακρόν ήταν ο βασικός δημοσκόπος του ΣΚΑΙ, σήμερα, παραδέχεται, ανοικτά και παστρικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προσχώρησε απλά στο στρατόπεδο των αστών, αλλά λύνει και προβλήματα προς όφελός τους. Προβλήματα που η ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Μπορεί η μετατόπιση Μαραντζίδη να σκόρπισε απλόχερα εγκεφαλικά στους καθυστερημένους νεοφιλελεύθερους, αλλά το προφανές είναι προφανές, άσχετα αν ο Μητσοτάκης δεν θέλει να το δει:

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 28/6/2018Αρ. Πρωτ. :7314
Προς: Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ


Θέμα : Απόψεις σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)


Συνάδελφοι
Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας σχετικά με το Μη. Μ.Ε.Δ. (7335/29-3-2018 και 7312/6-3-2018) και δεδομένων διαφόρων προβλημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του, σας καλούμε να μας αποστείλετε (μέχρι την Παρασκευή 5/7) απόψεις δικές σας ή και των μελών σας τόσο για την ουσία, όσο και για τις διαδικασίες στελέχωσης, κληρώσεων κλπ του Μητρώου.
Οι απόψεις θα χρησιμοποιηθούν σε νέα παρέμβαση που σκοπεύουμε να κάνουμε, ώστε να εξασφαλισθεί η ισότιμη αντιμετώπιση των μελών μας, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών δημοπράτησης των έργων.
Υπενθυμίζουμε τις προτάσεις μας οι οποίες κατατέθηκαν αλλά ακόμα δεν έχουν εισακουσθεί:
  1. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της κάθε υπηρεσίας να στείλει σε προγράμματα επιμόρφωσης τους υπόχρεους που δεν έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα. Τα προγράμματα πρέπει να αφορούν τόσο στη νομοθεσία (διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης έργων σύμφωνα με το Ν.4412/16) όσο και στη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και να συνοδεύονται με ανάλογη πρακτική εξάσκηση και πιστοποίηση. Μόνο μετά την απαιτούμενη επιμόρφωση οι υπάλληλοι να εισάγονται στο σχετικό Μητρώο. Για διευκόλυνση, ο κάθε Φορέας να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους του στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔ.
  2. Προτάσεις Βελτίωσης: α) Να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία και εμπειρία σε ανάλογους Διαγωνισμούς. β) Να δοθεί προτεραιότητα σε συμμετοχή των εμπλεκομένων σε Διαγωνισμούς που κάνει ο φορέας στον οποίο εργάζονται (για παράδειγμα ο πρόεδρος ή ένα μέλος της επιτροπής να είναι υποχρεωτικά από την Αναθέτουσα αρχή). γ) Να υπάρχει σαφής διάκριση στο είδος των διαγωνισμών που θα κληθεί να συμμετέχει κάθε υπόχρεος ανάλογα με την ειδικότητά του (μηχανικός, πληροφορικής, περιβάλλοντος, γεωτεχνικός). δ) Να εξαιρεθούν από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 ευρώ (συνοπτικών διαγωνισμών που δεν γίνονται ηλεκτρονικά). ε) Να ξεκαθαριστεί η έννοια της ”εργασιακής εμπειρίας σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών” και να τηρηθεί κοινή διαδικασία για το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. στ) Να επανακαθορισθεί ο χρόνος αποκλεισμού από τις κληρώσεις των υπαλλήλων που έχουν ήδη κληρωθεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπερφόρτωσης κάποιων υπαλλήλων με συνέπεια την αδυναμία ανταπόκρισής τους στα θέματα που χειρίζονται.

Κυριακή 1 Ιουλίου 2018

Έπεσε και το τελευταίο «φύλλο συκής» της Ρ. Δούρου

 ανακοίνωση Δυτικού Μετώπου

Τον αθώο τίτλο «Ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών στο ΧΥΤΑ Δυικής Αττικής και λήψη απόφασης» είχε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, την Τετάρτη 27/6/2018. Από πίσω κρύβονταν ένα τερατούργημα: η επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής -στην εξαντλημένη α΄ φάση-, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί 1.600.000 κ.μ. σκουπιδιών και να παρατείνει για λίγους μήνες ακόμη τη ζωή του προβληματικού ΧΥΤΑ. Χωρίς καμιά εισήγηση ή τεχνική μελέτη και με σταθερά απούσα από τις συνεδριάσεις την Ρ. Δούρου, πάρθηκε μια εγκληματική απόφαση, που κάνει «σκόνη και θρύψαλα» τις υποσχέσεις της για κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.

Οι λεκτικοί ακροβατισμοί και ο ισχυρισμός ότι δεν πρόκειται για επέκταση στην γ΄ φάση, αλλά για μια «προσωρινή» λύση αντιμετώπισης της επερχόμενης κρίσης είναι επιεικώς αστείοι. Αφενός, επειδή δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά επέκτασης από επέκταση και, αφετέρου, επειδή δε φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα η «μόνιμη» λύση, που θα διασφαλίσει δια παντός τη μη προσφυγή σε μια ακόμη «προσωρινή» λύση, στο χώρο της γ΄ φάσης. Οι υπολογισμοί ότι η χωρητικότητα του αδειοδοτημένου ΧΥΤΑ θα επαρκούσε μέχρι το τέλος του 2019 διαψεύστηκαν με πάταγο. Οι προειδοποιήσεις μας, εδώ και δύο χρόνια, δεν εισακούστηκαν. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και αυτές του περασμένου Νοέμβρη επέτειναν το πρόβλημα, με αποτέλεσμα η Ρ. Δούρου και η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ να καταφεύγουν σε τυχοδιωκτισμούς, για να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους, προτού σκάσει μια περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα στα χέρια τους. Μπροστά στην οποία, τα φαινόμενα των τελευταίων ημερών θα φαντάζουν ανάξια λόγου.

Έτσι εξηγείται γιατί η Ρ. Δούρου δεν ανησυχούσε μήπως μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους και γίνει η Αττική Νάπολη. Ήταν γιατί είχε δρομολογήσει τη νέα επέκταση στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Νέες Προκλήσεις στο έδαφος της σύγχρονης ενεργειακής φρενίτιδας


Το κείμενο αποτελεί είσήγηση του συγγραφέα στην εκδήλωση «Πετρέλαια, εξορύξεις, φράγματα: ενέργεια για τι & για ποιον;» στο πλαίσιο του B-FEST στις 26 Μαΐου 2018

Α. Από ποια σκοπιά;
Δεν πρόκειται για μια τεχνοκρατική-ακαδημαϊκή ή επαγγελματική προσέγγιση, παρά για μια εμπειρική και κινηματική (αναγκαστικά περιορισμένη) αφήγηση, με αρκετή δόση υποκειμενισμού.
Μια ακόμη συζήτηση για τα ζητήματα της ενέργειας ενεργοποιεί -αναγκαστικά- προβληματισμούς και για τη σκοπιμότητα και για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Μιλάω, στην ουσία, για το ξεπέρασμα κάποιων κλισέ που χαρακτηρίζουν -πολύ συχνά- συζητήσεις αυτού του είδους, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των κινημάτων. Δεν ξέρω αν είναι κάποια δική μου εμμονή ή αν απηχεί και δικές σας απόψεις, πάντως έχω την αίσθηση ότι στήνουμε ένα «σκηνικό», όπου κάποιοι μιλούν για κάποιο σημαντικό ζήτημα και κάποιοι άλλοι, σαν να τους το επιβάλλει μια ακαθόριστη ηθική υποχρέωση, αισθάνονται την ανάγκη να δηλώσουν παντοιοτρόπως την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους, ακόμη κι αν ο λόγος τους είναι αποκλίνων ή και αντιθετικός, κάποιες φορές. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται επίπλαστες συναινέσεις και συμμαχίες, κάτι σαν κινηματική μόδα, που εστιάζει –περισσότερο- στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των αγώνων και λιγότερο -έως καθόλου- στο βαθύτερο περιεχόμενό τους. Αν ανατρέξουμε στην πρόσφατη, αλλά και στην παλιότερη εμπειρία των κινημάτων, θα δούμε, εξαιτίας και αυτής της αντίληψης, περισσεύουν οι παροδικές και επιφανειακές εξάρσεις και σπανίζουν οι περιπτώσεις, γύρω από τις οποίες αναπτύχθηκαν διεκδικήσεις με ευρύτερη στόχευση. Στην πρώτη κατηγορία θα μπορούσαμε να κατατάξουμε περιπτώσεις, όπως αυτές στις Σκουριές, στον Αχελώο, στην Κερατέα κ.α.. Στη δεύτερη περίπτωση τους λιγότερο θορυβώδεις και προβεβλημένους αγώνες κατά του λιθάνθρακα και υπέρ της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.
Μήπως, αυτά είναι τα όρια των κινημάτων; Μήπως η προσπάθεια να εμβαθύνουμε στις αιτίες των προβλημάτων οδηγεί τα κινήματα σε απομαζικοποίηση και διάσπαση; Διαφωνώ κατηγορηματικά σε μια τέτοια προσέγγιση, που αποτελεί συστατικό της κλισέ αντίληψης στην οποία προαναφέρθηκα. Αν θέλουμε κινήματα αυτόνομα και χειραφετημένα, θα πρέπει να απορρίψουμε τις λογικές της ανάθεσης, να καλλιεργήσουμε την αναζήτηση σε βάθος, να ενδιαφερθούμε για εναλλακτικές, να μη φοβηθούμε τη διαφορετικότητα, να μην απεμπολούμε μορφές πάλης, να διεκδικούμε ζωτικό χώρο από το κράτος, τα κόμματα και τη «δικτατορία» των ειδικών κλπ.

Β. Από τα λόγια στην πράξη

Με αφορμή κάποια κορυφαία περιβαλλοντικά – κοινωνικά κινήματα, σχετιζόμενα με την παραγωγή ενέργειας, κάνουμε μια απόπειρα να διερευνήσουμε αν υπάρχει η δυνατότητα να εκφέρουμε ένα πιο συγκροτημένο και πιο ουσιαστικό λόγο για τα ζητήματα της ενέργειας. Προτείνω να ακολουθήσουμε την εξής διαδρομή:
Να δούμε τις βασικές πτυχές των επιμέρους προβλημάτων
Να καταλάβουμε τις επιδιώξεις που εξυπηρετούν
Να περιγράψουμε το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί
Να ανακαλύψουμε τους δρόμους διαφυγής, τους στόχους που θα βάλουμε και την κλιμάκωσή τους.

Η κρίσιμη δεκαετία του ’80