Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Προβλήματα με το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων του e ΕΦΚΑ


 Προς: 1. Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Δουφεξή 

2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ 

 Κοιν.: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ 

Θέμα : Προβλήματα με το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων του e ΕΦΚΑ. 

Κύριε Διοικητή 

Απευθυνόμαστε σε εσάς εκπροσωπώντας τους 8000 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας με το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων του e ΕΦΚΑ. 

Α. Όπως είχαμε επισημάνει και στις περσινές αιτήσεις, μερίδα συναδέλφων μας – αν και μισθωτοί μηχανικοί με εξοφλημένες τις εισφορές τους από τον εργοδότη τους Δημόσιο κανονικά – εμφανίζονται να μη διαθέτουν «Ασφαλιστική Ικανότητα», οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων. Για το λόγο αυτό ζητάμε ολιγοήμερη παράταση των αιτήσεων, ώστε να επιλυθούν από τα τοπικά καταστήματα του ΕΦΚΑ αντίστοιχα προβλήματα και να μπορέσουν να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις εμπρόθεσμα. 

Β. Οι συνάδελφοι/σες μας που σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» - με την οποία θεσπίστηκε η δυνατότητα στους «παλαιούς» ασφαλισμένους που υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, να επιλέξουν ως φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης για Κύρια Σύνταξη, ενταχθέντα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορέα – επέλεξαν το Δημόσιο ως φορέα αυνταξιοδότησης, βλέπουν την Αίτηση τους εκκρεμή με την επισήμανση "Εκκρεμεί έλεγχος Φορέα Συμμετοχής". Η κατηγορία αυτή Μηχανικών ουδέποτε έως σήμερα (και έως πέρυσι) δεν είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη συμμετοχή της στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. 

Γ. Ενώ πριν τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, οι Μηχανικοί συμμετείχαν στο Κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΤΣΜΕΔΕ, χωρίς κριτήρια, πλέον έχουν εισαχθεί ασαφή εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα τον άδικο αποκλεισμό δεκάδων συναδέλφων μας. Όπως αναφέρει το πρόγραμμα: "∆εν υπάρχει κάποιο ύψος εισοδήµατος το οποίο να αποκλείει τη συµµετοχή στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ. Όµως οι αιτήσεις µοριοδοτούνται µε βάση το ετήσιο εισόδηµα και το πλήθος των ανήλικων παιδιών της οικογένειας και αυτές που συγκεντρώνουν περισσότερα µόρια επιλέγονται κατά προτεραιότητα έναντι εκείνων µε λιγότερα µόρια". Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες με δύο μισθωτούς στο Δημόσιο Γονείς να αποκλείονται λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Αφήνουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι δύο μισθοί των περίπου 1000 € το μήνα μας κατατάσσουν στους «πλούσιους» αυτής της χώρας και σας καλούμε να αναζητηθεί κάθε δυνατός τρόπος, ώστε να μην αποκλειστούν εργαζόμενοι γονείς από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα που τόσο χρειάζονται για τα παιδιά τους και είναι αδύνατο να το επωμισθούν μόνοι τους. Ενδεικτικά προτείνουμε την αποδοχή όλων των σχετικών αιτήσεων με διεύρυνση του προγράμματος ή τη συμπερίληψη όλων των αιτήσεων όπου με Βεβαίωση Εργοδότη δεν παρέχεται αντίστοιχη παροχή. 

Παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

ΨΗΦΙΣΜΑ του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο των Μηχανικών / Τεχνικών

ΑΠ 4087 Αθήνα 6 Ιουνίου 2023
Προς
• ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΚΕ)
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ)
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ)
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΓΜ)
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ)

ΨΗΦΙΣΜΑ του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο των Μηχανικών / Τεχνικών
Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, υποστηρίζοντας τα μέλη του που είναι μισθωτοί ή «οιονεί μισθωτοί» με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, σε συνέχεια της απόφασης που είχε πάρει παλαιότερα η Γενική Συνέλευσή του, στηρίζει τον αγώνα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ) για την κατοχύρωση κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ). Στο χώρο των μηχανικών ήταν και παραμένει το μόνο πρωτοβάθμιο σωματείο που έχει ενεργά μέλη του μηχανικούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Σε ένα εργασιακό τοπίο όπου η απορρύθμιση συνολικά των εργασιακών σχέσεων με αποτέλεσμα τις χαμηλές αμοιβές, την ελαστικοποίηση της εργασίας (ΔΠΥ, ωρομίσθια αμοιβή, μηνιαίες συμβάσεις, κ.λπ.) και το κακό εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Η υπογραφή και η τήρηση συλλογικής σύμβασης για την αντικειμενικά εξαρτημένη εργασία σε ολόκληρο τον τεχνικό κλάδο, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, αποτελεί τον βασικό τρόπο διασφάλισης των αναγκών και των δικαιωμάτων των μισθωτών τεχνικών. Το καθεστώς «γαλέρας» που οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία τόσα χρόνια έχουν επιβάλει πρέπει να σταματήσει. Η ΣΣΕ των μισθωτών τεχνικών μπορεί να επηρεάσει επίσης θετικά και τις αμοιβές και τους όρους εργασίας των αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων μας που συμπιέζονται αντίστοιχα απ’ τον ανταγωνισμό με τις μεγάλες εταιρείες που εκμεταλλεύονται φθηνή ευέλικτη μισθωτή εργασία.

Μετά από μία ολόκληρη περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης και περικοπών στους μισθούς και στα δικαιώματα των εργαζομένων αρχιτεκτόνων, μηχανικών, τεχνικών, είναι αναγκαία:

• η ανάκτηση των μισθολογικών απωλειών, με ριζικές αυξήσεις στους μισθούς σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνέλευσης του ΣΜΤ

• η κατοχύρωση των δικαιωμάτων για τις εγκύους και μητέρες εργαζόμενες, μια αναγκαιότητα που έχουν αναδείξει πολλές κινητοποιήσεις του σωματείου

• η κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων
• η διασφάλιση απέναντι στην καταπάτηση θεμελιωδών θεσμικών δικαιωμάτων όπως ο χρόνος εργασίας (8ωρο), οι άδειες, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

• η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών

Στο πλαίσιο αυτό το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ:
• Καλεί τις εργοδοτικές ενώσεις του τεχνικού κλάδου (ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΕΓΜ, ΕΚΚΕ), να προσέλθουν άμεσα σε διαπραγματεύσεις με το αναγνωρισμένο από τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών για την σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

• Καλεί να μέλη του, μισθωτούς και «οιονεί μισθωτούς» αρχιτέκτονες, να απευθύνονται στον Σύλλογο και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο.

• Στηρίζει με κάθε τρόπο τις πρωτοβουλίες του ΣΜΤ στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

• Ζητάει την κατάργηση της αμοιβής με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών που υποκρύπτει εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Απόφαση του ΔΣ του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΣτΕ: απόφαση συνταξιοδότησης μηχανικών ανεξαρτήτως οφειλών

Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δίνει μισή λύση στην συνταξιοδότηση μηχανικών, ιδίως ελεύθερων επαγγελματιών, κατασκευαστών, μελετητών και εργοληπτών που χτυπήθηκαν από την κρίση να πάρουν από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) το 50% της σύνταξης που δικαιούνται ανεξαρτήτως οφειλών.


Η απόφαση του ΣτΕ, που εν μέρει δικαιώνει μεγάλο πλήθος μηχανικών, οι οποίοι βρίσκονται σε συνταξιοδοτική ομηρεία λόγω οφειλών που δημιουργήθηκαν προς το Ταμείο τους «από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ασφαλιστικές εισφορές», ιδίως την περίοδο της κρίσης κατά την άσκηση της επαγγελματικής και παράλληλης επιχειρηματικής δραστηριότητας τους, αναγνωρίζει ως λόγους «οικονομικής αδυναμίας», «ένδειας» και «πραγματικής αδυναμίας να επιμεληθούν των οικονομικών υποθέσεων τους για λόγους υγείας» για τους οποίους «δύναται να ζητήσει από το Ταμείο να του χορηγήσει το 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης με παρακράτηση του υπόλοιπου 50% προς συμψηφιστική απόσβεση των οφειλών του αυτών».

Ταυτοχρόνως σ την ίδια απόφαση υπογραμμίζεται ότι για τους παραπάνω λόγους, «το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα έχει δεσμία αρμοδιότητα να αποφασίσει τη χορήγηση στον συνταξιούχο ποσοστού 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του», σημειώνοντας ότι σε αυτή την περίπτωση «δεν συντρέχει παραβίαση της αρχής της ισότητας».

Η απόφαση του ΣτΕ για τη συνταξιοδότηση μηχανικών

Η απόφαση (ΣτΕ Α΄ 771/2023 Πρόεδρος: Τ. Κόμβου Εισηγητής: Μ. Δρίβα) αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αποδεδειγμένη πραγματική ένδεια συνταξιούχου μηχανικού ή εργολήπτη δημοσίων έργων με οφειλές πλην ασφαλιστικών εισφορών. Χορήγηση του 50% της δικαιούμενης σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του. Αρχή της ισότητας.

Κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 11 του αν.ν. 2326/1940, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 915/1979 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 805/1981, ο δικαιωθείς συντάξεως από το πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (E.T.A.A., ήδη e – Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος έχει ταυτόχρονα και οφειλές προς το Ταμείο από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ασφαλιστικές εισφορές και ο οποίος βρίσκεται αποδεδειγμένως σε κατάσταση πραγματικής ένδειας για λόγους ιδίως οικονομικούς ή σε ουσιαστική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεών του ιδίως για λόγους υγείας, δύναται να ζητήσει από το Ταμείο να του χορηγήσει το 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης με παρακράτηση του υπόλοιπου 50% προς συμψηφιστική απόσβεση των οφειλών του αυτών.

Εφόσον δε συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις του νόμου (υποβολή αίτησης, πραγματική ένδεια ή λόγοι υγείας του συνταξιούχου), το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα έχει δεσμία αρμοδιότητα να αποφασίσει τη χορήγηση στον συνταξιούχο ποσοστού 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του.

Δεν συντρέχει παραβίαση της αρχής της ισότητας, αφού τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 11 του αν.ν. 2326/1940 τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, δεδομένου ότι γενικό και αντικειμενικό κριτήριο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι αυτοί να βρίσκονται αποδεδειγμένως σε κατάσταση πραγματικής ένδειας για λόγους ιδίως οικονομικούς ή σε ουσιαστική αδυναμία να επιμεληθούν των υποθέσεών τους ιδίως για λόγους υγείας».

Απόφαση-ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων-Τμήμα Αττικής για το Πεδίο του Άρεως και την πλατεία Πρωτομαγιάς


Απόφαση-ανακοίνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων-Τμήμα Αττικής για το Πεδίο του Άρεως και την πλατεία ΠρωτομαγιάςΨήφισμα του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ για το Πεδίο του Άρεως και την

Πλατεία Πρωτομαγιάς

Το Πεδίον του Άρεως αποτελεί έναν ελεύθερο χώρο πρασίνου και αναψυχής με τοπική και μητροπολιτική σημασία. Πρόκειται για έναν δημόσιο χώρο τον οποίο οικειοποιούνται σε καθημερινή βάση οι κάτοικοι των όμορων στο πάρκο γειτονιών, διαμορφώνοντας μέσα από καθημερινές πρακτικές κατοίκησης ένα πραγματικά προνομιακό πεδίο συνύπαρξης, συνάντησης και στάσης για τους κατοίκους της Κυψέλης, του Γκύζη, του Πολυγώνου, της Βικτώριας και των Εξαρχείων. Παράλληλα, σε μητροπολιτική κλίμακα ανάγνωσης, το Πεδίον του Άρεως συνιστά σημαντικό θύλακα πρασίνου για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, λαμβάνοντας ως δεδομένη και την ασφυκτική κατάσταση που διαμορφώνει η απουσία μεγάλων ελεύθερων χώρων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Το γεγονός μάλιστα ότι αποτελεί το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων, προσδίδει στο Πεδίον του Άρεως έναν κομβικό, υπερτοπικό χαρακτήρα, ως μια πραγματική «ανάσα πρασίνου» που συμβάλλει στη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών στον αστικό ιστό της πόλης. Η συμβολή του στη συγκρότηση του αστικού χώρου δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση του ως χώρου αστικού πρασίνου, αλλά έγκειται και στη λειτουργία του ως χώρου αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού. Ωστόσο, αυτός ο δημόσιος πολυλειτουργικός χαρακτήρας τίθεται υπό διαρκή διακύβευση, σε διάφορα τμήματα του Πεδίου του Άρεως. Η πλήρης παραχώρηση χρήσεων εντός του πάρκου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι πιθανές καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων και η «ανάδυση» αυθαίρετων κατασκευών, αποτελούν βασικούς άξονες στις κατά καιρούς κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες κατοίκων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η σταδιακή διεύρυνση και εν τέλει η κυριαρχία οχλουσών δραστηριοτήτων και χρήσεων στάθμευσης αυτοκινήτων εντός του πάρκου φαίνεται να ενισχύει τις επιφυλάξεις και τους φόβους των κατοίκων για μια τάση διαρκούς μείωσης των ελεύθερων προσβάσιμων χώρων εντός του πάρκου. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ένας σχεδιασμός κατακερματισμού των χρήσεων του πάρκου, με κριτήριο την επιχειρηματική ανταποδοτικότητα, που έχει οδηγήσει μεγάλα τμήματα να είναι έμμεσα αποκομμένα από τη δυνατότητα ουσιαστικής δημόσιας χρήσης τους.

Από τις αρχές Μαΐου οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από την πλατεία Πρωτομαγιάς ήρθαν αντιμέτωποι με την αιφνιδιαστική περίφραξη του μεγαλύτερου τμήματος της με μπετονένιες βάσεις και προσωρινό πλαστικό πλέγμα. Η περίφραξη αφορά την «κατάληψη χώρων της πλατείας Πρωτομαγιάς από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για το έργο επέκταση της Γραμμής 4, Σταθμός «ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ΦΕΚ Δ’306/2021), οι οποίοι προβλέπεται να αξιοποιηθούν για την τοποθέτηση γραφείων και αποθηκών που θα εξυπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ο εκτιμώμενος χρόνος της εργοταξιακής περίφραξης ταυτίζεται με την τελική αποπεράτωση του έργου, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, με τις μέχρι στιγμής προβλέψεις από τους αρμόδιους φορείς να μιλάνε για παράδοση της γραμμής το 2030.

Παρότι ιδιοκτήτης της πλατείας Πρωτομαγιάς φέρεται να είναι ο Δήμος Αθηναίων, αρμόδια για τη διαχείρισή της, όπως αντίστοιχα και για το γειτονικό Πεδίο του Άρεως, είναι η Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής. Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής φαίνεται πως δεν είχαν καν ενημερωθεί για την έναρξη των εργασιών και την τοποθέτηση της περίφραξης. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είχαν ήδη παραχωρήσει το χώρο για εκδηλώσεις μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. σχεδίαζε να έχει τοποθετήσει μόνιμη περίφραξη από λαμαρίνες.

Όπως το Πεδίο του Άρεως, έτσι και η πλατεία Πρωτομαγιάς αποτελεί μέχρι και σήμερα έναν ζωτικό δημόσιο χώρο για τους κατοίκους των ασφυκτικά πυκνοδομημένων γύρω περιοχών. Την επισκέπτονται εντατικά και σε καθημερινή βάση, ενώ αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης ειδικά για τους μετανάστες, οι οποίοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς τμήμα της έχει καθιερωθεί και ως ένας αυτοσχέδιος χώρος παιχνιδιού κρίκετ. Την περίοδο της πανδημίας, η πλατεία αποτέλεσε σημαντική ανάσα και σημείο συνεύρεσης, γεγονός που έδωσε νέα ζωή σε μια πλατεία που για χρόνια οι αρμόδιοι φορείς είχαν παραμελήσει επιδεικτικά. Χαρακτηριστικό στοιχείο, άλλωστε, της απόλυτης αδιαφορίας των αρμόδιων φορέων για την κατάσταση της πλατείας είναι το γεγονός πως τμήμα της επιτρέπεται να μετατρέπεται παράνομα σε πάρκινγκ για τις ανάγκες καταστηματαρχών της περιοχής, παρά τις επίμονες καταγγελίες των κατοίκων. Σήμερα, μετά και την πρόβλεψη κατάληψης της πλατείας για τις ανάγκες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η πλατεία Πρωτομαγιάς κινδυνεύει να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά για ένα «προσωρινό» αλλά αόριστα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής ενάντια στην συγκεκριμένη πρόβλεψη χωροθέτησης και στην μετατροπή της πλατείας σε χώρο αποθηκών και γραφείων. Θεωρεί ζωτικής σημασίας την προσπάθεια διασφάλισης του κοινόχρηστου και κοινωφελούς χαρακτήρα της. Εκτιμά πως η γενικότερη καταστρατήγηση ενός συνολικού σχεδιασμού για την πλατεία και για το γειτονικό της Πεδίο του Άρεως, καθώς και η συνεχής συρρίκνωση των δημόσιων ελεύθερων χώρων εντός του πάρκου διαμορφώνουν ένα δυσμενές πλαίσιο. Προτάσσει την ανάγκη διατήρησης της πλατείας και του χαρακτήρα της και προτείνει την αναζήτηση εναλλακτικής χωροθέτησης των προβλεπόμενων χώρων αποθήκευσης και γραφείων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και σε κάθε περίπτωση την μείωση της επιφάνειας της κατάληψης. Στην κατεύθυνση αυτή θα αναζητήσει από τους αρμόδιους φορείς τις μελέτες για τις εργασίες και χρήσεις που προβλέπονται, καθώς και το σκεπτικό που οδήγησε στην απόφαση για την αδειοδότηση της κατάληψης του χώρου, θέτοντας επιπλέον τα ερωτήματα: Υπάρχει μελέτη για την αναγκαιότητα κατάληψης των χώρων αλλά και της λειτουργίας των χώρων της κατάληψης; Εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις και ποιες; Υπάρχει μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων;

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Η χώρα ως εργοτάξιο των ιδιοκτητών της

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 02.06.2023, 16:45
Η χώρα ως εργοτάξιο των ιδιοκτητών της

Η καθημερινή όψη των πόλεων και των γειτονιών, ειδικά στην Αθήνα, μου θυμίζει λίγο κινηματογραφικά επίκαιρα της χούντας. Και γενικώς εικόνες δεκαετίας του 1960. Ως γενιά της αντιπαροχής, που μετέτρεψε την Αθήνα και τις άλλες μεγαλουπόλεις σε ατέλειωτες κοιλάδες σκυροδέματος, ανακαλώ τα στερεότυπα και σύμβολα της εργολαβικής εποποιίας: την μπετονιέρα με τον εκκωφαντικό θόρυβό της, το κομπρεσέρ, το καρότσια, τα πτυοσκάπανα, να αναβατόρια, τα φορτηγά, τους εκσκαφείς, τις ξύλινες σκαλωσιές, τους ανθρώπους που σκαρφάλωναν πάνω τους με ακροβατική δεξιότητα. Και, φυσικά, το μυστρί. Α, ναι, το μυστρί, που στα χέρια των υπουργών της χούντας γινόταν πανίσχυρο όπλο προπαγάνδας. «Η Ελλάδα απ’ άκρου εις άκρον αποσκάπτεται», έλεγε ο αφηγητής των κινηματογραφικών επικαίρων, που τα βλέπαμε λίγο πριν από το αμερικανικό γουέστερν, τον Ξανθόπουλο ή το τουρκικό μελό, που τότε έκανε σουξέ στα συνοικιακά σινεμά. «Αποσκάπτεται», «ανασκάπτεται» ή «εκσκάπτεται», έλεγε ο εκφωνητής; Δεν είμαι σίγουρος, αλλά η λέξη απέπνεε την εικόνα μας Ελλάδας απέραντου εργοταξίου ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Και στην κατακλείδα, ένας Παττακός ή ένας Μακαρέζος με το μυστρί στο χέρι να ρίχνει δυο-τρεις δόσεις τσιμέντο και να τοποθετεί τη μαρμάρινη πλάκα με τα απαραίτητα credits: «Ενεκαινιάσθη επί εθνικής κυβερνήσεως…».

Η προπαγανδιστική βιτρίνα των χουντικών επικαίρων δεν ήταν εντελώς ψευδής. Η χώρα ήδη από τα τέλη του εμφυλίου, αλλά κυρίως από τις αρχές της δεκαετία του ’60, βρίσκεται σε οικοδομικό οργασμό, με παράλληλη ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων που υπηρετούσαν άναρχα και χωρίς σχέδιο την ατελή εκβιομηχάνιση και μαζική αστικοποίηση-προλεταριοποίηση του πληθυσμού της υπαίθρου. Ολοι έπρεπε να κάνουν κάτι: οι εργολάβοι να βρουν οικόπεδα και να σηκώσουν πολυκατοικίες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι να στήσουν μεγάλες μονάδες διύλισης πετρελαίου ή παραγωγής εσωρούχων, το εμπορικό κεφάλαιο να χτίσει μικρά ή μεγάλα καταστήματα λιανικής, η ΔΕΗ να επεκτείνει το δίκτυο και τις συνδέσεις της, η ΕΥΔΑΠ να διευρύνει την αποχέτευση και την ύδρευση όπου πήγαινε το κεφάλαιο και ο πληθυσμός, ο ΟΤΕ να κάνει τις τηλεφωνικές συνδέσεις, το κράτος να φτιάξει δρόμους, σχολεία, στοιχειώδεις υποδομές, οι δήμοι να δώσουν μορφή στις άμορφες οικιστικές μάζες που αναπτύσσονταν εκτός σχεδίου, με τη διάσωση κάποιων ελάχιστων δημόσιων χώρων.

Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Δελτίο Τύπου - Ψηφιακή Ελλάδα 2.0 ή κυβερνητικό Denial of Service;


Δελτίο Τύπου - Ψηφιακή Ελλάδα 2.0 ή κυβερνητικό Denial of Service;

02/06/2023


Τις τελευταίες ημέρες η ελληνική ειδησεογραφία πραγματικά κατακλύστηκε από δημοσιεύματα όπως τα παρακάτω: 26/5/2023: “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης(ΟΠΣΥΔ) Ακούει κανείς; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των λαθών; Είναι δυνατόν τόσοι εκπαιδευτικοί να έκαναν το ίδιο λάθος;” 29/5/2023: “Άνω κάτω τα σχολεία: “Έπεσε" η Τράπεζα Θεμάτων! Μπλόκαραν οι εξετάσεις στα Λύκεια” 29/5/2023: “Νέο "χάος" με την Τράπεζα Θεμάτων: Κληρώνει "λειψά" θέματα στα Λύκεια και "κλειδώνει" η πλατφόρμα” 30/5/2023: “Τράπεζα Θεμάτων: "Κατέρρευσε" και σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα” 30/5/2023: “ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ:«Έπεσε» η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού”

Δελτίο Τύπου - Ψηφιακή Ελλάδα 2.0 ή κυβερνητικό Denial of Service;
Αθήνα, 2-6-2023

Τις τελευταίες ημέρες η ελληνική ειδησεογραφία πραγματικά κατακλύστηκε από δημοσιεύματα όπως τα παρακάτω:

26/5/2023: “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης(ΟΠΣΥΔ) Ακούει κανείς; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των λαθών; Είναι δυνατόν τόσοι εκπαιδευτικοί να έκαναν το ίδιο λάθος;” (https://is.gd/TU1Abu)

29/5/2023: “Άνω κάτω τα σχολεία: “Έπεσε" η Τράπεζα Θεμάτων! Μπλόκαραν οι εξετάσεις στα Λύκεια” (https://is.gd/KRXDeb)

29/5/2023: “Νέο "χάος" με την Τράπεζα Θεμάτων: Κληρώνει "λειψά" θέματα στα Λύκεια και "κλειδώνει" η πλατφόρμα” (https://is.gd/MVHBu7)

30/5/2023: “Τράπεζα Θεμάτων: "Κατέρρευσε" και σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα” (https://is.gd/bK6Lwz)

30/5/2023: “ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ:«Έπεσε» η πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού” (https://is.gd/824EdT)

Και μόνο το πρώτο από τα παραπάνω προβλήματα, αυτό της κατάρρευσης επί δύο ημέρες της Τράπεζας Θεμάτων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://trapeza.iep.edu.gr), ταλαιπώρησε χιλιάδες μαθητές Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, αρκετοί εκ των οποίων θα καλούνταν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις της Γ’ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ελάχιστες ημέρες μετά. Αυτό που ανακοινώθηκε επισήμως από τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν ότι οι αντίστοιχοι servers φιλοξενίας είχαν γίνει στόχος πρωτοφανούς μαζικότατης επίθεσης τύπου άρνησης υπηρεσίας (Distributed Denial of Service attack - DDoS) από άγνωστους hackers του εξωτερικού, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της πλατφόρμας για πολλές ώρες επί δύο συνεχόμενες ημέρες.

Ως Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) παρακολουθούμε διαρκώς τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των βασικών υποδομών σε πληροφοριακά συστήματα, ειδικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δυστυχώς, το φαινόμενο της επισφαλούς, πολύ κακής ως και εντελώς καταστροφικής τους λειτουργίας είναι συχνό και έχουμε αναγκαστεί να παρέμβουμε δημόσια πολλές φορές. Ενδεικτικά, μερικά παραδείγματα:

8/3/2023: “Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα τρένων στα Τέμπη” (https://is.gd/R2Pkjk)