Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

«Κόλλησαν» οι οικοδομικές άδειες σε όλες τις Πολεοδομίες της χώρας


Του Αργύρη Δεμερτζή/

Οι ρυθμίσεις του νέου πολεοδομικού νόμου 4759/2020, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ψηφιακού συστήματος «e-Άδειες», που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 20 Μαΐου 2021, ώστε όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ «οι οικοδομικές άδειες να εκδίδονται πιο γρήγορα και πιο απλά, χωρίς ταλαιπωρία για πολίτες, μηχανικούς και επενδυτές» στην πράξη δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί διαπιστώνουν ότι τους περιμένει ένας νέος «πολεοδομικός Γολγοθάς», τα στελέχη των πολεοδομιών εκπέμπουν μηνύματα απόγνωσης, αποδίδοντας το νέο κύκλο προβλημάτων σε τραγική υποστελέχωση των ΥΔΟΜ αλλά και στις ασάφειες της καταιγιστικής πολεοδομικής νομοθεσίας, που καλούνται να εφαρμόσουν. Στο ΥΠΕΝ άνοιξε η συζήτηση για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Aποκλειστικές προθεσμίες

Οι αποκλειστικές προθεσμίες ολίγων ημερών, που προβλέπει κατά περίπτωση ο νέος πολεοδομικός νόμος 4759/2020, αποδεικνύονται ανεφάρμοστες και ανεδαφικές. Προβλέπεται σχετικά ότι η προέγκριση της οικοδομικής άδειας ή άδειας αναθεώρησης, ως προς την πληρότητα υποβολής των δικαιολογητικών, ότι πρέπει να γίνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας, και ο έλεγχος διαγράμματος κάλυψης και των αποδεικτικών στοιχείων εξαγοράς θέσεων στάθμευσης εντός έξι εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία έγκρισης του τοπογραφικού διαγράμματος.

Επίσης ότι η «η προέγκριση εκδίδεται ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ, ότι γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, συνοδευόμενη με τις απαιτούμενες μελέτες και τα αναγκαία στοιχεία, σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τον έλεγχο». Και ότι «τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις ελλείψεων ή λαθών στο διάγραμμα κάλυψης γίνονται από την Υ.ΔΟΜ. άπαξ και μετά τις συμπληρώσεις ή διορθώσεις αυτών από τον μηχανικό και την ενημέρωση από τον διαχειριστή της υποβληθείσας αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα, η Υ.ΔΟΜ. εγκρίνει το διάγραμμα κάλυψης εντός τεσσάρων ημερών».

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων: Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 – FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 10-6-2021

Αρ. Πρωτ.:194


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά που εισήχθη στη Βουλή φαίνεται να κανονικοποιεί την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και να ανατρέπει την ουσία του προοδευτικού για την εποχή του συνδικαλιστικού νόμου 1264/82. Κυρίως όμως κλονίζει τη Συνταγματική ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και στην υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την «ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου πληθυσμού» και να διασφαλίζει την ανεμπόδιστη άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ιδιαίτερα το δικαίωμα στην απεργία (άρθρα 22 και 23 Σ).

Στα βασικά του σημεία το νομοσχέδιο: α) επιτρέπει την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που οδηγεί στην κατάργηση της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης με ατομική πλέον συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου και με απλήρωτη την προσαύξηση των ωρών της επιπρόσθετης απασχόλησης (άρθρο 59),

β) καταργεί το δικαίωμα της Κυριακάτικης αργίας για πολλές κατηγορίες εργαζομένων (άρθρο 63),

γ) αυξάνει τον αριθμό των υπερωριών σε 150 κατ’ έτος από 96 που ίσχυαν μέχρι σήμερα στη βιομηχανία και 120 στους λοιπούς κλάδους (άρθρο 58),

ενώ δ) τα άρθρα 91, 93 και 95 θέτουν ακόμα περισσότερα βάρη και νομοθετικούς περιορισμούς στο συνταγματικό δικαίωμα στην απεργία, το οποίο πλέον καθίσταται κενό περιεχομένου, αφού με τους ήδη υπάρχοντες περιορισμούς το 90% των απεργιών δεν πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου.

Θεωρούμε ότι η ψήφιση του Νομοσχεδίου συνιστά σημαντική θεσμική οπισθοδρόμηση και θα διευρύνει την ήδη υφιστάμενη νομική και πραγματική ανισότητα στις εργασιακές σχέσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κεφαλαιοποιώντας…. την επικουρική κοινωνική ασφάλιση

Ρομπόλης, Μπέτσης: Κεφαλαιοποιώντας…. την επικουρική κοινωνική ασφάλιση


Η κυβερνητική πρόθεση της κεφαλαιοποίησης της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης αυξάνει, μεταξύ των άλλων, τη πυκνότητα της σχετικής αρθρογραφίας στην χώρα μας, με την διατύπωση κριτικών ή ευνοϊκών επιχειρημάτων του συγκεκριμένου εγχειρήματος, είτε τεχνικο-επιστημονικού και τεκμηριωμένου ποσοτικά χαρακτήρα, είτε αξιωματικού βολονταριστικού πολιτικού χαρακτήρα.

Στις συνθήκες αυτές αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις ελλιπούς κατανόησης της έρευνας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και των άλλων κριτικού χαρακτήρα μελετών, οι οποίες αναδεικνύουν, μεταξύ των άλλων, την αποτυχία της κεφαλαιοποίησης μέρους της κοινωνικής ασφάλισης σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνεται ως αντεπιχείρημα η επιτυχής λειτουργία του κεφαλαιοποιητικού συνταξιοδοτικού συστήματος της Αυστραλίας, των Αγγλοσαξωνικών χωρών καθώς και χωρών της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Όμως, στα δημοσιεύματα αυτά αλλά και σε άλλα, παρατηρείται ένα έλλειμμα κατανόησης, με την έννοια ότι η έρευνα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και όσων άλλων μελετών την μνημονεύουν βιβλιογραφικά, δεν αναφέρονται στα κεφαλαιοποιητικά συστήματα (π.χ. τα επαγγελματικά ταμεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της βορειοδυτικής Ευρώπης και των Αγγλοσαξωνικών χωρών) τα οποία άρχισαν να λειτουργούν από μηδενική βάση.

Αντίθετα, αναφέρονται με τον πιο εύληπτο και τεκμηριωμένο τρόπο στην αποτυχία του πολύπλοκου και υψηλού οικονομικού, δημοσιονομικού και κοινωνικού κινδύνου εγχειρήματος της μετατροπής ενός διανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε κεφαλαιοποιητικό, όπως αυτό ακριβώς που προτείνεται από την κυβέρνηση για την επικουρική κοινωνική ασφάλιση στην χώρα μας.

Στην προοπτική αυτή η βασική αιτία, μεταξύ των άλλων, της αποτυχίας της μετατροπής του υπάρχοντος διανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε κεφαλαιοποιητικό είναι, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το κόστος μετάβασης (62 δις ευρώ εκτιμάται στην περίπτωση της χώρας μας).

Το κόστος αυτό δημιουργείται από το γεγονός ότι αφού οι νέες γενιές και οι κάτω των 35 ετών θα αποταμιεύουν για την δική τους σύνταξη με κάποιον τρόπο θα πρέπει να πληρωθούν οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων (των παππούδων και γιαγιάδων της νέας γενιάς) και των εργαζομένων άνω των 35 ετών (των γονέων της νέας γενιάς).

Αυτό το κόστος είναι αναπόφευκτο στην περίπτωση που επιχειρείται μια τέτοια μετάβαση από ένα διανεμητικό σύστημα της αλληλεγγύης των γενεών στο ατομικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Ειδικότερα στην Ελλάδα, αυτό το κόστος μετάβασης των 62 δις ευρώ, θα προστεθεί στο ήδη υψηλό δημόσιο χρέος των 340 δις ευρώ (206% του ΑΕΠ), το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το επίπεδο του χρέους(129,5% του ΑΕΠ) που στην ελληνική οικονομία στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας(2009-2019) οι δανειστές επέβαλαν και οι ελληνικές κυβερνήσεις υλοποίησαν, διαμέσου των τριών Μνημονίων, τις πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης και λιτότητας.

Ιδιαίτερα σήμερα, που μετά την πανδημία, « η Ελλάδα βρίσκεται σε μία ειδική συνθήκη, επειδή το χρέος της είναι το μεγαλύτερο, από 200% σε όρους ΑΕΠ, στην Ευρώπη. Αυτό καθιστά την ελληνική οικονομία ευάλωτη και είναι κάτι που η κυβέρνηση πρέπει να προσέξει, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εποπτείας, την διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της. Αυτή είναι η κυρίαρχη ανησυχία και η βιωσιμότητα του χρέους θα είναι το κύριο ζήτημα» (Κ. Ρέγκλινγκ, Το Βήμα, 23/5/2021).

Επιπλέον, είναι ένα κόστος μετάβασης αχρείαστο για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι η επικουρική σύνταξη, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του Ν. 4670/2020, είναι βιώσιμη μέχρι το 2070 και χωρίς να επιβαρύνει καθόλου τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα προσδοκώμενα οφέλη της προτεινόμενης μετατροπής είναι εντελώς αβέβαια και στηρίζονται σε εικασίες οι οποίες έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να επιβεβαιωθούν σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά ακόμα και στη περίπτωση που θα υπάρξουν οφέλη, όπως η αύξηση των μισθών που υποστηρίζεται, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ταυτόχρονα θα αυξηθούν και οι μισθοί των σημερινών εργαζομένων (άνω των 35 ετών).

Έτσι, η αύξηση των μισθών θα προκαλέσει και αύξηση των συντάξεων, την οποία θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το κράτος, αφού υποστηρίζεται ότι οι συντάξεις δεν πρόκειται να μειωθούν, άρα θα αυξηθεί και το κόστος μετάβασης πάνω από 62 δις ευρώ. Επίσης, η αύξηση των φόρων που θα χρηματοδοτήσει το κόστος μετάβασης, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες, θα επέλθει εφόσον οι φόροι παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, γεγονός που βρίσκεται σε αντίφαση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες μείωσης της φορολογίας των πολιτών.

Όμως, το ερώτημα που προκύπτει είναι: Για ποιο λόγο να διοχετεύονται οι φόροι των πολιτών για την χρηματοδότηση ενός αχρείαστου κόστους, ενώ θα μπορούσαν να διοχετεύονται σε επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν στην βελτίωση των υποδομών της χώρας.

Το ίδιο, οι οποιεσδήποτε απώλειες και αρνητικές αποδόσεις που θα δημιουργούνται από τις κεφαλαιαγορές, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, θα καλύπτονται από το κράτος, με αποτέλεσμα την πρόκληση μιας πρόσθετης επιβάρυνσης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όταν με το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν επιβαρυνθεί καθόλου.

Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ο κίνδυνος του πληθωρισμού και των αρνητικών αποδόσεων (κίνδυνος των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών) μεταφέρεται στους πολίτες, αφού θα τους πληρώνουν με τους φόρους τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Τέλος, ο δημογραφικός κίνδυνος, όπου για ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής (longevity risk, βλ. EIOPA), μεταφέρεται εξ’ ολοκλήρου στον κάθε ασφαλισμένο ατομικά.

Κι’ αυτό γιατί με τον δημογραφικό κίνδυνο στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ο νέος μελλοντικός εργαζόμενος απαιτείται, προκειμένου να λάβει την ίδια σύνταξη με τη σημερινή, είτε να εισφέρει κατά 35% υψηλότερες εισφορές, είτε να λάβει κατά 35% μικρότερη σύνταξη, είτε να εργαστεί περισσότερα χρόνια, κατά μέσο όρο 6 έτη περισσότερα.

Κατά συνέπεια αποδεικνύεται με τον πιο εύληπτο και τεκμηριωμένο τρόπο ότι δεν εμπεριέχει βεβαιότητα το επιχείρημα κυβερνητικών παραγόντων ότι οι μελλοντικές συντάξεις του κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα είναι υψηλότερες από τις σημερινές, όταν μάλιστα αυτό αποδίδεται στις αποδόσεις των αγορών, οι οποίες, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα.

▬ Ο Σάββας Γ. Ρομπόλης είναι Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

▬ Ο Βασίλειος είναι Γ. Μπέτσης είναι Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου

Πηγή: libre.gr

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Παράλληλη Κρίση

Παράλληλη Κρίση

Πᾶν ἑρπετόν πληγῆ νέμεται

Ηράκλειτος, 6ος αιώνας πχ
Από το 2010 μία καταστροφική οικονομική κρίση χτύπησε την Ελλάδα, αποσταθεροποιώντας οριστικά έναν ήδη προβληματικό κοινωνικό ιστό. Έκτοτε η χώρα περιήλθε σε ένα καθεστώς ακινησίας. Το έργο Παράλληλη Κρίση είναι ένα δημιουργικό ντοκουμέντο που διερευνά τους τρόπους όπου η φωτογραφία μπορεί να περιγράψει ένα τέτοιο θέμα. Μία ιδιόμορφη σύναψη φαίνεται να αναπτύσσεται μεταξύ του ακινητοποιημένου κοινωνικού χρόνου της κρίσης και του ακινητοποιημένου χρόνου που σχηματίζει η φωτογραφία. Τα θέματα που αντιμετώπισε το φωτογραφικό μέσο κατά τη διάρκεια των μνημονίων είναι καταστάσεις σε αναστολή, αορίστου χρόνου: εργαζόμενοι χωρίς επαγγελματικό μέλλον, πλήθη ανέργων, εγκλωβισμένοι μετανάστες, χρέη στο διηνεκές, γειτονιές γεμάτες φόβο, κλεμμένα μεροκάματα, ψυχολογική κατάρρευση, φτώχεια. Σε αυτές τις συνθήκες το φωτογραφικό μέσο ακινητοποιεί χρόνο που είναι εκ των προτέρων ξοδεμένος και φυλακίζει θέματα τα οποία δεν έχουν πού να πάνε ή πώς να εξελιχθούν. Στην Παράλληλη Κρίση, η ίδια η φωτογραφία αντιμετωπίζεται ως μεταφορά/μετωνυμία της κρίσης και ο χρόνος των φωτογραφιών τέμνεται με τον χρόνο των αναφόρων τους. Τελικά η Παράλληλη Κρίση είναι ένα έργο που εξερευνά μία σχέση. Τη σχέση ανάμεσα σε μία κοινωνική κρίση και τον τρόπο που, η κρίση αυτή, γίνεται εικόνα (φωτογραφία).

Συντελεστές

Φωτογραφίες: Γιάννης Καρπούζης

Κείμενα: Moritz Neumuller και Γιάννης Καρπούζης

Σχεδιασμός βιβλίου: Γιάννης Μαρκάκης

Τυπογραφείο: Γ. Κωστόπουλος

Εκδόσεις: Empty Square

Το βιβλίο διατίθεται:

Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Πλειάδες

Θεσσαλονίκη: Μουσείο Φωτογραφίας

Μαδρίτη: Φωτογραφικό βιβλιοπωλείο La Fabrica

Ρέυκιαβικ: Prent & Vinir

ή μέσω επικοινωνίας με τον Γιάννη Καρπούζη (johnykarpou@gmail.com)

Ανοιγμα περιβάλλοντος χώρου Κτήματος Ιόλα στους κατοίκους
Δημιουργός ψηφίσματος:
Στέκι Α. - Παραλήπτες:
Δήμος Αγίας Παρασκευής
ΨΗΦΙΣΜΑ κατοίκων και Φορέων της πόλης μας για το άνοιγμα του ΚΗΠΟΥ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ στο ΚΤΗΜΑ ΙΟΛΑ

Γιατί ΣΤΗΡΙΖΩ? Επτά λόγοι για να στηρίξουμε το Αίτημα:

Α. Γιατί,
οι κάτοικοι και οι οικογένειες στις γειτονιές Παραδείσου-Κοντοπεύκου-Πευκακίων, νιώθουμε έντονα την έλλειψη ανοικτών Δημόσιων Χώρων:

- Άθλησης & Πολιτισμού
- Παιχνιδιού για τα μικρά παιδιά,
- Συναναστροφής και κοινωνικοποίησης για τους νέους
- εν γένει Χώρων επαφής με τη φύση.

Β. Γιατί,
ο μόνος ανοικτός χώρος στη γειτονιά μας είναι η Πλατεία Δημοκρατίας (Ιόλα) που έχει κληθεί να υποστηρίξει όλες τις παραπάνω ανάγκες.

Γ. Γιατί,
το Κτήμα Ιόλα είναι πλέον Δημοτικός Χώρος, σημαντικός και μοναδικός για την πόλη. Τόσο λόγω του ιστορικού στίγματος του κτιρίου (που σύντομα θα αποκατασταθεί και θα παραλάβει πολιτιστικές χρήσεις) όσο και λόγω της συμβολής του περιβάλλοντος χώρου του στην Αναζωογόνηση της Γειτονιάς μας, ως ανοικτός χώρος πρασίνου, αναψυχής, περιπάτου, πολιτισμού.

Δ. Γιατί,
το παράδειγμα του Κήπου του Μεγάρου Μουσικής, της Τεχνόπολης Αθηνών, του Κήπου του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος, της Βίλλας Ζωγράφου, ακόμα και το πρόσφατο άνοιγμα του Κήπου του Προεδρικού Μεγάρου, μας δείχνουν το δρόμο για άνοιγμα του χώρου και φιλοξενία υπαίθριων εκδηλώσεων (ομιλίες, συναυλίες, εκθέσεις, θερινές προβολές, κ.ά.)

Ε. Γιατί,
ο σύλλογος Πευκακίων «Η Αναγέννηση», κατάφερε με τις δράσεις του (δενδροφύτευση, καθαρισμός κ.ά.) στον επίσης δημοτικό ανοικτό χώρο στα Πευκάκια και με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων, να αποδείξει ότι ένας πράσινος χώρος μπορεί να υιοθετηθεί από τους κατοίκους και να παραμείνει ανοιχτός, καθαρός, περιποιημένος και γεμάτος ζωή καθημερινά, μια πραγματική όαση στην πόλη μας.

Στ. Γιατί,
αυτή τη δύσκολη χρονιά που ακόμη και τα προαύλια των σχολείων, οι υπαίθριοι αθλητικοί χώροι, οι παιδικές χαρές έμειναν κλειστά -παρά τις αντίθετες φωνές των ειδικών για αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους- το άνοιγμα του κήπου στο Κτήμα Ιόλα είναι επιτακτική ανάγκη για όλους μας.

Η. Γιατί,
κατοικώ, εργάζομαι, ζω στην Αγία Παρασκευή και ενδιαφέρομαι για την πόλη μου.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ είναι να ανοίξει ο περιβάλλων χώρος στο ΚΤΗΜΑ ΙΟΛΑ για τους κατοίκους, με τη μέριμνα του ΔΗΜΟΥ και τη φροντίδα ΟΛΩΝ ΜΑΣ .

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Κλειστό λόγω Απεργίας

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, στην τελευταία της συνεδρίαση, κατέληξε στο ακόλουθο ψήφισμα για το υπό συζήτηση στη Βουλή εργασιακό νομοσχέδιο και τις επερχόμενες κινητοποιήσεις:

«Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ εκφράζει την αντίθεσή της στο Νομοσχέδιο “για την Προστασία της Εργασίας” και ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να το αποσύρει καθώς αναμένεται να επηρεάσει ανεπανόρθωτα χιλιάδες μέλη του Επιμελητηρίου που εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε διάφορους τομείς του Τεχνικού Κλάδου, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος και να λάβει χώρα διάλογος με σωματεία και φορείς συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΕ.

Η προστασία της εργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα όπως η κατάργηση του οκταώρου, η διευκόλυνση των απολύσεων, η επέκταση της ελαστικής εργασίας, ο περιορισμός του δικαιώματος στην απεργία, η κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας σε ακόμα περισσότερους τομείς, μέτρα που περιλαμβάνονται στο επίμαχο Νομοσχέδιο.
Η Διοικούσα Επιτροπή συμπαρίσταται στις κινητοποιήσεις των Συνδικαλιστικών Ενώσεων και Σωματείων και καλεί τα μέλη του ΤΕΕ να συμμετέχουν στην απεργία την Πέμπτη 10/6 και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο αυτό.»

Περιβαλλοντική εκδήλωση από τους κατοίκους της Πειραϊκής

 

ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ

 Στην Πειραϊκή όπου οι κάτοικοι αντιστέκονται στο νέο λιμάνι κρουαζιέρας που καταστρέφει τη θάλασσα, ρυπαίνει τον αέρα, εξαφανίζει το ηλιοβασίλεμα.

Στον Πειραιά που έχει πέσει θύμα της πιο άγριας οικονομικής ανάπτυξης, των αδηφάγων συμφερόντων της COSCO.

Μαζί με τους κατοίκους 76 εικαστικοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ύψωσαν τα μπαϊράκια τους εμπνευσμένα από την Επανάσταση του 1821 στα βράχια της Πειραϊκής και στο καΐκι που έπλεε με μουσική μπροστά στο θαλάσσιο εργοτάξιο της COSCO, μπροστά στους γερανούς, τα τσιμεντοκιβώτια, τις βαρυτικές  σφύρες, και τις φορτηγίδες  με τα ρυπασμένα μπάζα.

Οι μικροί μας φίλοι έφεραν τις ζωγραφιές τους, τα δικά τους μπαϊράκια, για να ξαναζωντανέψουν το δέντρο της αντίστασης που πριν ένα χρόνο εγκαινίασαν με ζωγραφιές τους.

Πλήθος Πειραιωτών παρακολούθησε την εκδήλωση κατά μήκος της ακτής  Θεμιστοκλέους και από τα βράχια της Πειραϊκής καθώς η τροχαία δεν επέτρεψε το κλείσιμο του δρόμου, ούτε επετράπη  η ζωντανή μουσική ενώ πολλοί Πειραιώτες μουσικοί  είχαν προσφερθεί να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους.

Αντιθέτως επετράπη στη Δημοτική αρχή να κλείσει το Μικρολίμανο όλη τη νύχτα και να γίνει μουσικό πάρτυ προσφορά του Δήμου Πειραιά.

Δεν μας εκπλήσσει καθόλου. Γνωρίζουμε την άποψη της δημοτικής αρχής ότι ως πλειοψηφία  έχει παραπάνω δικαιώματα .

Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης, ότι φοβούνται το κίνημα μας.                                      

Το πρώτο κίνημα στον Πειραιά με περιβαλλοντικές διεκδικήσεις, το πρώτο κίνημα στον Πειραιά με συνεχή και αποτελεσματική αντίσταση.

Την εκδήλωση παρουσίασαν εκ μέρους  της ανεξάρτητης κοινοτικής παράταξης ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Α’ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ –ΟΧΙ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ οι κοινοτικοί σύμβουλοι Δήμητρα Βήνη και Αναστασία Γεωργοπούλου, ο δημοτικός σύμβουλος Θανάσης Διαβολάκης και εκ μέρους των καλλιτεχνών ο καθηγητής της σχολής καλών τεχνών Τζίμης Ευθυμίου.

 

.


.

Συλλογή υπογραφών για την υπεράσπιση του ΣΕΠΕ. Κάτω τα χέρια!

Αντί-Λογος: Συλλογή υπογραφών για την υπεράσπιση του ΣΕΠΕ. Κάτω τα χέρια!

Συλλογικότητα εργαζομένων στο υπουργείο Εργασίας


Ο Αντί-Λογος δημιούργησε και διακινεί το παρακάτω ψήφισμα για την υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του ΣΕΠΕ. Σκοπός να υπογραφεί από όσο περισσότερους συναδέλφους,-ισσες αλλά και εκπροσώπους Φορέων, Ενώσεων κ.λπ. Η πρωτοβουλία έχει προταθεί και στα συλλογικά μας όργανα (Σύλλογο, Ομοσπονδία) ώστε να δημοσιοποιηθεί ευρύτερα και να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια να αποτραπεί η ψήφιση του αντεργατικού νομοσχεδίου και η υποβάθμιση του ΣΕΠΕ.

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

«Τα κοινωνικά κινήματα έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν το δημόσιο χώρο» απαντά η Rosa Nera στην απαίτηση της Μπακογιάννη για νέα εκκένωσή της

«Τα κοινωνικά κινήματα έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν το δημόσιο χώρο» απαντά η Rosa Nera στην απαίτηση της Μπακογιάννη για νέα εκκένωσή της


Την έντονη δυσφορία της για την ανακατάληψη του λόφου Καστέλι και την απόδοση της 5ης Μεραρχίας ξανά στον κόσμο των Χανίων εξέφρασε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ντόρα Μπακογιάννη, κάνοντας όψιμα λόγο για «δημόσια περιουσία», παρά τις μεθοδεύσεις της ίδιας και της παράταξής της για την ξενοδοχοποίησης του ιστορικού κτιρίου, και καλώντας εμμέσως σε νέα αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης. Η αδελφή του πρωθυπουργού έλαβε άμεσα την απάντησή της από την Ομάδα Επικοινωνίας Αλληλεγγύης στη Rosa Nera, η οποία κατήγγειλε τις απόπειρες ιδιωτικοποίησης του δημόσιου αυτού πλούτου, καλώντας στη σημερινή συνέλευση στον λόφο Καστέλι, στις 19.00 το απόγευμα.

«Η ανακατάληψη της Ρόζα Νέρα είναι απαράδεκτη» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί της Δευτέρας, αντιδρώντας έτσι στην ανακατάληψη του λόφου Καστέλι και της Rosa Nera, με το πέρασμα του δημοσίου χώρου ξανά στους ανθρώπους του, έπειτα από την πάροδο σχεδόν δέκα μηνών που η αστυνομία είχε εκκενώσει την κατάληψη.

Το περασμένο Σάββατο, πλήθος κόσμου βρέθηκε στο λόφο Καστέλι, αναγκάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν, με την Rosa Nera να ανοίγει ξανά τις πόρτες της για τον κόσμο. «Αν έχει φτάσει αυτό το κείμενο στα χέρια σας σημαίνει πως η αυλή στον Λόφο Καστέλι άνοιξε και πάλι. Σήμερα στις 5μμ η πρώτη ανοιχτή συνέλευση για να οργανώσουμε, συλλογικά και χωρίς αρχηγούς, ειδικούς και εμπόρους φρούδων ελπίδων, το πώς θέλουμε να ζούμε» υπογραμμίζεται σε κείμενο που συνόδευσε την εξέλιξη του Σαββάτου, προχωρώντας σε ανοιχτό κάλεσμα για την στήριξη της κατάληψης, και στην προστασία του λόφου Καστέλι από την ξενοδοχοποίηση που επιχειρείται εδώ και χρόνια, με αποκορύφωμα την εκκένωση της κατάληψης τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν με την απόφαση του Πολυτεχνείου και να έχουν διαφορετικές απόψεις για την ανάπτυξη του λόφου Καστέλι που βρίσκεται στο δημόσιο διάλογο. Όμως η κατάληψη του δημόσιου χώρου από οποιεσδήποτε συλλογικότητες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από ένα σύγχρονο κράτος δικαίου» αναφέρει ακόμα η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και αδελφή του πρωθυπουργού, η οποία επίσης επικρίνεται για μεθοδεύσεις του κόμματός της αλλά και της ίδιας για την παράδοση του χώρου στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Εναλλακτική Παρέμβαση: Συναγερμός για να μη γίνει νόμος η εργασιακή ζούγκλα

ΕΠ-ΔΑ: Συναγερμός για να μη γίνει νόμος η εργασιακή ζούγκλα | Γενική Απεργία, Πέμπτη 10 Ιούνη

9 Ιουνίου: Έκτακτη δράση της Πρωτοβουλίας Δικηγόρων και Νομικών στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα: Τετάρτη 9/6, στις 14:00, στο Υπ. Εργασίας (Σταδίου 29) ▬ 10 Ιουνίου: Κατεβάζουμε τα μολύβια, σβήνουμε τις οθόνες, κατεβαίνουμε στο δρόμο! Στην Αθήνα: Πέμπτη 10/6, στις 11:00, στην πλατεία Κοραή, στην έξοδο του μετρό

Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση για τα εργασιακά είναι ένα νομοθέτημα χαλκευμένο στα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, του οποίου η κυβέρνηση Μητσοτάκη δρα ως μεσίτης. Πρόκειται για τις πάγιες απαιτήσεις των εργοδοτών για ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, απελευθέρωση απολύσεων και ασφυκτικό έλεγχο στα σωματεία και τη δυνατότητά τους να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

Ως «Εναλλακτική Παρέμβαση» έχουμε ήδη εκδώσει ανακοίνωση (την επιμέλεια του κειμένου είχαν οι συνάδελφοι Γρηγόρης Μισκεδάκης και Παναγιώτης Κολοβός) στην οποία αναλύουμε συνολικά το αντεργατικό νομοθέτημα, απέναντι στην προκλητική προσπάθεια του Υπουργού Εργασίας Χατζηδάκη να το εμφανίσει έως και «φιλεργατικό»! Ανακοίνωση καταδίκης του νομοσχεδίου εξέδωσε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συμμετέχουμε περαιτέρω στις δράσεις της «Πρωτοβουλίας Δικηγόρων και Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα» ενάντια στο νομοσχέδιο: Παρουσίαση του αντεργατικού ν/σ Χατζηδάκη από την Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή

▬ 9 Ιουνίου: Έκτακτη δράση της Πρωτοβουλίας Δικηγόρων και Νομικών στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα: Τετάρτη 9/6, στις 14:00, στο Υπ. Εργασίας (Σταδίου 29).

▬ 10 Ιουνίου: Κατεβάζουμε τα μολύβια, σβήνουμε τις οθόνες, κατεβαίνουμε στο δρόμο! Στην Αθήνα: Πέμπτη 10/6, στις 11:00, στην πλατεία Κοραή, στην έξοδο του μετρό.

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

«Μην μας ξεχάσετε»: Τα συντρίμμια μιας ολόκληρης ζωής στον δρόμο για την ανοικοδόμηση

«Μην μας ξεχάσετε»: Τα συντρίμμια μιας ολόκληρης ζωής στον δρόμο για την ανοικοδόμηση

Κατά την ελληνική μυθολογία ο Εγκέλαδος αποτελούσε έναν εκ των τιτάνων και βασικό πρόσωπο της Τιτανομαχίας. Σύμφωνα με τον επικρατέστερο μύθο, η θεά Αθηνά αφού τον πολέμησε, έριξε πάνω του το όρος Αίτνα της Σικελίας. Έτσι, από τον αιώνιο τάφο του, ο Εγκέλαδος, γιος του Ουρανού και της Γαίας, κινούμενος σείει τη Γη. Οι άνθρωποι ανά τους αιώνες έδωσαν στον σεισμό μυθική και θεϊκή προέλευση, για αυτό που σήμερα ξέρουμε ότι αποτελεί ένα εκ των φυσικών φαινομένων. Στην Ελλάδα πιο πρόσφατα, ο σεισμός του 1999 παραμένει χαραγμένος στη μνήμη όσων τον έζησαν, το ίδιο και στα βλέμματα όσων έχασαν δικούς τους ανθρώπους ή τα σπίτια τους, με πολλούς ακόμα και σήμερα, να βιώνουν τις συνέπειες. Συνέπειες οι οποίες δεν εσωκλείονται, μόνο, μέσα στην οικονομική βιωσιμότητα μίας οικογένειας, αλλά ενίοτε το να χάνει κάποιος το σπίτι του, έτσι, ακαριαία, συνεπάγεται και τη ρήξη με το παρελθόν του. Τη ρήξη με όλες τις ελπίδες, τα καλά και τα κακά, τις ιδέες και τις αφηγήσεις που γεννήθηκαν μέσα στα σημερινά ερείπια. Αυτή τη ρήξη με το παρελθόν, αλλά και την ελπίδα της ζύμωσης για το μέλλον, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε λίγες γραμμές, μερικά φωτογραφικά κλικ αλλά και τις κουβέντες με τους πληγέντες του Δαμασίου. Άνθρωποι που καθημερινά παλεύουν με τα έξοδα και τα αδιέξοδά τους αλλά και με την ανάγκη να ανοικοδομήσουν όσα υλικά και άυλα χάθηκαν από τον σεισμό.


Για τους κατοίκους της κοιλάδας του Τιταρήσιου ποταμού κοντά στην Ελασσόνα, το χτύπημα ήρθε στις 12:16 το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου του 2021. Ο σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είχε μέγιστη αντιληπτή ένταση που ανήλθε στο επίπεδο 8 της κλίμακας Μερκάλι, ήταν δηλαδή «καταστροφικός». Ο σεισμός δεν προήλθε από το γνωστό ρήγμα του Τυρνάβου αλλά από ένα νέο και αχαρτογράφητο. «Νόμιζα ότι γκρεμίστηκε το σπίτι μου και έτρεξα έξω κλαίγοντας», λέει η κ. Σούλα από το Κουτσόχερο με ένα πλατύ χαμόγελο σαν να ξορκίζει τις σκέψεις εκείνης της ημέρας, αφού στάθηκε τυχερή και οι ζημιές στο σπίτι της κρίνονται ανασκευάσιμες. Πράγματι, χωριά από τον Τύρναβο σε ολόκληρη την κοιλάδα του Τιταρήσιου ποταμού υφίστανται εκτεταμένες ζημιές. Ο σεισμός εκτός από τις υποδομές έκανε αισθητό το πέρασμά του και στη φύση. Στις όχθες του ποταμού Πηνειού, ένας κορμός δέντρου είναι σκισμένος στα δύο, ενώ στο έδαφος είναι ορατή μια ενιαία ρωγμή με κατεύθυνση προς το χωριό Κουτσόχερο.Κορμός δέντρου στις όχθες του Πηνειού, κομμένος στα δύο από το πέρασμα του σεισμού.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Το 8ωρο και τα Σωματεία μας είναι κατακτήσεις αγώνων - Όλοι στην Απεργία

 


Εργασία και χαρά

Η Ανασκόπηση ασχολείται με το νομοσχέδιο για τα Εργασιακά. Εκτός από τη λεπτομερή και ενδελεχή ανάλυση του νομοσχεδίου, θα βρείτε και μια μαντινάδα για τον υπουργό Εργασίας, που ανήκει στο είδος "μαντινάδες για υπουργούς Εργασίας". Θα μάθετε επίσης αρκετές πληροφορίες για τον Σούπερμαν, που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού.

Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

5 Ιούνη 2021: «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος»

5 Ιούνη 2021: «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος»


Περιβάλλον: Σήμερα είναι η «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» και θυμήθηκα τη συζήτηση που κάναμε πριν δέκα χρόνια, τον Ιούνη του 2011. Να την θυμηθούμε, νομίζω ότι είναι ακόμη επίκαιρη.

Αρχιτέκτονας: Αν το λες εσύ, ας την θυμηθούμε: «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» 5 Ιουνίου 2011

Περιβάλλον: Διάβασα ότι η 5 Ιουνίου, έχει οριστεί «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος». Τι πάει να πει αυτό; δεν το καταλαβαίνω.

Αρχιτέκτονας: Είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Περιβάλλον: Και τον υπόλοιπο χρόνο τι κάνουν;

Αρχιτέκτονας: Οι πολίτες παραμένουν ευαισθητοποιημένοι και όταν θίγεται το περιβάλλον οργανώνονται, διαμαρτύρονται και διεκδικούν.

Περιβάλλον: Και το Κράτος τι κάνει;

Αρχιτέκτονας: Στέλνει τα ΜΑΤ.

Περιβάλλον: Γιατί;

Αρχιτέκτονας: Γιατί το ο πολίτης πρέπει να ευαισθητοποιείται όπως ορίζει το «πρόγραμμα ευαισθησίας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτή είναι η άποψη του Υπουργείου. Κάθε ευαισθητοποίηση εκτός προγράμματος δεν είναι αποδεκτή, και γι αυτό στέλνει τα ΜΑΤ, που είναι ευαισθητοποιημένα στην καταστολή, να ρυθμίσουν την κατάσταση.

Κλιματική αλλαγή: η απειλή και η απάντηση των πολιτών

Κλιματική αλλαγή: η απειλή και η απάντηση των πολιτών


Το Σάββατο η «Εφ.Συν.», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που έχει οριστεί στις 5 Ιουνίου από τον ΟΗΕ, κυκλοφορεί με μία σημαντική προσφορά. Ενα ένθετο με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή. Η σύγχρονη μέγιστη απειλή για την επιβίωση του πλανήτη». Πρόκειται για μια συλλογική δουλειά που φέρει τη σφραγίδα της Ελένης Πορτάλιου (ομ. καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, μέλος της Πρωτοβουλίας ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή), η οποία συντόνισε τη συλλογική αυτή προσπάθεια, και του Ευτύχη Μπιτσάκη (πανεπιστημιακός, φυσικός, χημικός, συγγραφέας και φιλόσοφος) που την προλογίζει.

Στον τόμο περιλαμβάνονται 23 κείμενα ειδικών επιστημόνων, πολιτικών στελεχών, ακτιβιστών και εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων, πλαισιωμένα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και επεξηγηματικούς πίνακες. Οπως σημειώνει στο εισαγωγικό κείμενό της η Ελένη Πορτάλιου, «παρά την ύπαρξη αντιστάσεων και κινημάτων που θέτουν το πρόβλημα, η χώρα μας παραμένει αδιάφορη, ενώ οι εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές για τις επενδύσεις οδηγούν σε περαιτέρω κλιματική καταστροφή».

Στο πρώτο μέρος του τόμου αναπτύσσονται τα γενικά ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.