Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Πουλιά στο βάλτο - Δημητρίου Αλίντα

ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΒΑΛΤΟ BIRDS IN THE MIRE της Αλίντας Δημητρίου
H συμμετοχή της γυναίκας σε όλες τις ιστορικές διαδικασίες, ακόμα και στις πιο ακραίες, συμμετοχή που παραμένει αφανής, είναι το θέμα της ταινίας Πουλιά στο βάλτο. Πιο συγκεκριμένα, η ταινία αναφέρεται στη συμμετοχή και προσφορά της γυναίκας στην Aντίσταση κατά την περίοδο της Kατοχής 1941-44, καθώς και στις συνέπειες που υπέστη. Στηρίζεται στις προφορικές μαρτυρίες των γυναικών που επέζησαν, με άξονα την ιστορική διαδρομή. Εκείνο, όμως, στο οποίο εστιάζει δεν είναι η ιστορική περιγραφή αλλά η, μέσα από τις μνήμες, τα βιώματα ή και τα ψυχολογικά τραύματα, αποκάλυψη μιας στάσης ζωής των γυναικών σε πράξεις που θεωρούμε ότι αναφέρονται μόνο στους άνδρες.

Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

Τα κορίτσια της βροχής - Άλιντα Δημητρίου

Η τελευταία ταινία της Αλίντας Δημητρίου που κλείνει την τριλογία για τις γυναίκες στους πολιτικούς αγώνες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.