Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Κατοικία και κοινωνικό σύστημα


Κατοικία και κοινωνικό σύστημα

Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης - 02/09/2020ΘΕΩΡΙΑ

Μύθοι και πραγματικότητα για την Ιδιοκτησία και την Ενσωμάτωση, και μερικά θέματα σχέσης χώρου, κοινωνικών σχέσεων και ταξικής συνείδησης

Γ. Μ. Σαρηγιάννης, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ

Το κείμενο αυτό γράφτηκε ειδικά για το Archetype, μικρά τμήματά του προέρχονται από Εισήγηση του γράφοντος στην Ημερίδα των ΕΚΑ-Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας-Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας «η κατοικία είναι δικαίωμα» (8 Αυγ. 1987) Εκδ. Αθήνα 1987, δεύτερη επεξεργασία στο συνέδριο του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (18-19 Μαρτίου 1988, Περισσός), με θέμα την Κατοικία (δεν δημοσιεύθηκαν Πρακτικά). Είναι συμπληρωμένο (2020) με νεότερα στοιχεία, με αναλυτικότερες εμβαθύνσεις σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία και με προσθήκη ενδεικτικής εικονογράφησης.


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Η έννοια της κατοικίας
Κατοικία είναι, γενικά, ο χώρος που επιτελεί ο άνθρωπος, ως κοινωνικό ον, μια σειρά από λειτουργίες που προκύπτουν από την όλη βιολογική και κοινωνική του πραγματικότητα, και συγκεκριμένα: ύπνος, εστίαση, μέρος του ελεύθερου χρόνου, μέρος της μόρφωσης, μέρος της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις, και μερικά ακόμη. Είναι γενικά το μέρος που διαβιεί τουλάχιστον τον μισό από τον χρόνο ενός εικοσιτετραώρου¹. Άλλωστε, από την εποχή του Μαρξ είχε αναλυθεί η «εργασία στο σπίτι»², η οποία στις τελευταίες δεκαετίες ξαναπήρε μεγάλη έκταση, μια και μέσω της «εργασίας φασόν στο σπίτι» καταστρατηγείται όλη η εργατική Νομοθεσία, και όλες οι κατακτήσεις των τελευταίων 150 ετών, οκτάωρο, παιδική εργασία, ανασφάλιστη εργασία κ.α. γνωστά³. 
Στα πλαίσια αυτά, μπορούμε να θεωρήσουμε την κατοικία σαν ένα από τα μέσα παραγωγής, στον βαθμό που χρησιμοποιείται για αυτήν⁴, αλλά και ως μέσο αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, μια και αναφέρεται στον ελεύθερο χρόνο και στον χώρο και χρόνο διαβίωσης και ανάπαυσης των εργαζομένων.
Από την άλλη πλευρά όμως, η κατοικία, στη διαδικασία παραγωγής της, αποτελεί εμπόρευμα στην καπιταλιστική κοινωνία, με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται μια τέτοια ιδιότητα⁵.

Η κατοικία σαν κοινωνικό αγαθό, που θα όφειλε να έχει μόνο «αξία χρήσης», όπως λειτουργούσε σε όλα τα κοινωνικά συστήματα, σε κάποια φάση μπορούσε να λειτουργήσει και σαν εμπόρευμα, μπορούσε να πωληθεί, να ενοικιαστεί, να αποτελέσει αντικείμενο προίκας, δωρεάς, κλπ. ή να κληρονομηθεί. Αυτές όμως οι οικονομικές δραστηριότητες, όχι μόνο ήταν περιορισμένες, αλλά δεν ήταν και συνεχείς, με απλά λόγια ευκαιριακά η κατοικία είχε εμπορευματική αξία, και ίσως γι' αυτόν τον λόγο οι συναλλαγές γίνονταν πλησιέστερα σε αξίες χρήσης παρά σε εμπορευματικές αξίες⁶.

Εξαίρεση -που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον κανόνα- έχουμε για τα προκαπιταλιστικά καθεστώτα, σε εποχές που η αποσύνθεση του καθεστώτος επέφερε μια εκρηκτική εμπορευματοποίηση των πάντων, όπως περίπου στην αποσύνθεση της δουλοκτησίας στα ύστερα Ρωμαϊκά χρόνια (1ος-3ος μ.Χ. αι.)⁷.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρατηρήσεις στο «Σχέδιο Νόμου για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και πολεοδομικής Νομοθεσίας»

 

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                                                            

Αρ. Πρωτ.: 8275                                                            Αθήνα,   4/9/2020

                                                Προς :   1. Υπουργό Ενέργειας,   κ. Χατζηδάκη

                                                              2. Υφυπουργό Ενέργειας,   κ. Οικονόμου

    3. Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ενέργειας,    κ. Ε. Μπακογιάννη

                                                 Κοιν.:   1.  Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

                                                              2.  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις στο «Σχέδιο Νόμου για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και πολεοδομικής Νομοθεσίας»

 

Κύριοι,

Το παρόν ν/σ επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο νόμο που θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις και αλλαγές τριών βασικών προγενέστερων αυτού νόμων, που αναφέρονται στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό (ν.4447/16), τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ν.4546/18) και το δομημένο περιβάλλον (ν.4495/17), οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ. Παράλληλα επιχειρεί να τροποποιήσει σημαντικά Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) , όπως αυτό της εκτός σχεδίου δόμησης και αυτό των χρήσεων γης που έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει εν τέλει το χώρο της Ελλάδας τα τελευταία 100 χρόνια. Δύσκολο εγχείρημα, το οποίο δε μας πείθει όλους εμάς τους Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου για την αποτελεσματικότητά του.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν σε όλες τις δομές του Δημοσίου. Ειδικότερα με την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας ασχολείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός Διπλωματούχων Μηχανικών σε όλες τις βαθμίδες της Διοίκησης (ΥΠΕΝ, ΔΙΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΔΙΠΕΧΩΣΧ Περιφερειών, ΥΔΟΜ Δήμων). Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε θεσμικά να συμμετέχουμε στην διαδικασία διαβούλευσης, να κληθούμε, να παραστούμε στην συζήτηση και να καταθέσουμε τις απόψεις μας, που είναι βασισμένες στην τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουμε συσσωρεύσει επάνω στα πολεοδομικά ζητήματα ως καθ’ ύλην αρμόδιοι. Εκτιμούμε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο θα πρόσφερε και στην αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος ώστε να μην αποτελέσει ένα ακόμα ευχολόγιο χωρίς εφαρμοσιμότητα.

Μια γενική παρατήρηση, είναι η παντελής αναφορά για στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες, το οποίο έχουμε επισημάνει επανειλημμένα σε έγγραφά μας προς το Υπουργείο σας. Τουναντίον επιχειρείται τόσο στο παρόν νομοσχέδιο, όσο και στο προτεινόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ενίσχυση των Υπηρεσιών σε όλες τις δομές του Δημοσίου που ασχολούνται με θέματα πολεοδομικά-χωροταξικά-δόμησης με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων, κυρίως των Υπηρεσιών Δόμησης. Η δημιουργία  Μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών, που προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε φαινόμενα «περιστρεφόμενης πόρτας», όπου «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά μελέτη. Η πρόσφατη εμπειρία της ανάθεσης της έκδοσης και του Ελέγχου Δόμησης σε ιδιώτες μηχανικούς εκτιμούμε ότι έχει οδηγήσει σε πληθώρα έκδοσης λανθασμένων αδειών, που θα δημιουργήσουν πολλαπλά προβλήματα στο μέλλον, τα οποία τελικά θα κληθούν να διαχειριστούν οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες.

 

Αναλυτικότερα οι προτάσεις μας αφορούν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Απλούστευση, επιτάχυνση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

Τα Ειδικά (Άρθρο 7), Περιφερειακά (άρθρο 8) Χωρικά Σχέδια καθώς και τα Τοπικά Πολεοδομικά (Άρθρο 10) πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Αυτοδιοίκησης. Ομοίως και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Άρθρο 11) και τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ –Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς-

ΔΤ ΑΜΑΚ: Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» ή απαξίωση περιουσιών με τη μέθοδο του ‘’ξαφνικού θανάτου’’.

ΔΤ ΑΜΑΚ: Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» ή απαξίωση περιουσιών με τη μέθοδο του ‘’ξαφνικού θανάτου’’.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31 Αυγούστου 2020

Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» ή απαξίωση περιουσιών με τη μέθοδο του ‘’ξαφνικού θανάτου’’.

Οι εξαγγελίες που συνοδεύουν το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» είναι, μεταξύ άλλων, η υποτιθέμενη προστασία της ιδιοκτησίας και η υποτιθέμενη προστασία του περιβάλλοντος.

Ωστόσο αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι το νομοσχέδιο –παρά τον παραπλανητικό τίτλο του- επικεντρώνεται στην τροποποίηση του Π.Δ. του 1985 για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Ο υποτιθέμενος μη αιφνιδιασμός των ιδιοκτητών των εκτός σχεδίου γηπέδων που το υπουργείο ισχυρίζεται και που το νομοσχέδιο καθιστά από άρτια και οικοδομήσιμα που είναι σήμερα, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, δεν εκπληρώνεται, και η επίκληση του ότι ''δεν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση σε άλλες προηγμένες χώρες'' είναι παραπλανητική, αφού η κυβέρνηση για μια ακόμα φορά νομοθετεί συγκρίνοντας ανόμοιες καταστάσεις και ταυτότητες που διαμορφώθηκαν ιστορικά με πολύ διαφορετικό τρόπο.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 «Μεταβατικές διατάξεις», προβλέπεται διετής προθεσμία διατήρησης της οικοδομησιμότητας μιας κατηγορίας γηπέδων που σήμερα είναι άρτια και οικοδομήσιμα, όχι όμως όλων. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται της ρύθμισης:

α) τα γήπεδα χωρίς πρόσωπο προϋφιστάμενα της 24-4-1977 άρτια και οικοδομήσιμα (σήμερα) εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών, με ελάχιστο εμβαδόν δύο (2) στρέμματα

β) τα γήπεδα που είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών και έχουν εμβαδό κάτω από 2 στρέμματα (750 ή 1200 κλπ)

και δεν είναι ξεκάθαρο εάν εξαιρούνται της ρύθμισης :

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Απαιτούμε την παραδειγματική καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής Αυγής!

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ

Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί μόλις γίνει γνωστή

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ!

Απαιτούμε την παραδειγματική καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής Αυγής!


Η ώρα της απόφασης του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή έχει πλέον φτάσει!

- Θα καταδικαστούν, επιτέλους, οι νεοναζί, κάτω από το βάρος του συντριπτικού αποδεικτού υλικού, ως εγκληματική οργάνωση ή θα πάρουν συγχωροχάρτι με μια απόφαση που θα τους ρίχνει στα μαλακά, όπως προκλητικά εισηγήθηκε η εισαγγελέας της έδρας;

- Θα πάνε φυλακή όλοι οι νεοναζί για τα απεχθή εγκλήματα που σχεδίασαν κεντρικά και εκτέλεσαν με εντολές του ιεραρχικού παραστρατιωτικού μηχανισμού τους ή θα τους δοθεί μια νέα περίοδος ασυλίας από τους μηχανισμούς του κράτους για να συνεχίσουν τη δολοφονική δράση τους;

- Θα διαλυθεί επιτέλους η ναζιστική εγκληματική οργάνωση που παρίστανε το πολιτικό κόμμα ή θα της αποδοθεί επιπλέον και η κρατική χρηματοδότηση που αποφάσισε να παρακρατήσει η Βουλή, δίνοντας ξανά στη φασιστική συμμορία τη δυνατότητα ν’ ανασυγκροτηθεί και ν’ ανοίξει νέα γραφεία-ορμητήρια;

Παρά την απόπειρα τρομοκράτησης από τους νεοναζί ακόμα και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, δεκάδες μάρτυρες κατέθεσαν με θάρρος, έχοντας τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας του δημοκρατικού κόσμου, των συνδικάτων και των μαζικών φορέων του λαϊκού κινήματος και της νεολαίας, των ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών.

Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής θα είναι χτύπημα στη νέα επιχείρηση ανασυγκρότησης των φασιστικών μηχανισμών, τους οποίους αξιοποιεί η κυβέρνηση παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού.

Ζητάμε την παραδειγματική καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής Αυγής με μια απόφαση σταθμό! Η θέση των φασιστών δολοφόνων είναι μόνο στη φυλακή!

Καλούμε σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο και την απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα της απόφασης του δικαστηρίου.

Υπογραφές συγκεντρώνονται: Πορτάλιου Ελένη, portel@central.ntua.gr

τηλέφωνα επικοινωνίας 210 7512560 – 6937178060Στοιχεία της υπογραφής

Ονοματεπώνυμο, Περιοχή, Ιδιότητα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: Περί «Διαβούλευσης» του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»


Περί «Διαβούλευσης» του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
02-09-2020 - Πηγή: sadas-pea.gr

Α.Π. 66104 / Αθήνα 1η Σεπτεμβρίου 2020

Προς:

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κωστή Χατζηδάκη
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ,
κο Δημήτριο Οικονόμου
Υφυπουργό Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Ταγαρά
Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη
Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΕΝ, κο Νικόλαο Μιχαλόπουλο
Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ΥΠΕΝ, κο Κωνσταντίνο Αραβώση

Θέμα: Περί «Διαβούλευσης» του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 4 Αυγούστου αναρτήθηκε προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» με καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης στις 28/8ου και πρόσφατη «επικαιροποίηση» με ημερομηνία λήξης στις 04/9ου!

Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται δέκα κεφάλαια με 107 άρθρα σε 160 σελίδες τα οποία κινούνται σε όλες τις κλίμακες Σχεδιασμού, από τον Εθνικό Χωροταξικό μέχρι τις Τοπικού επιπέδου εφαρμογές και παράλληλα τροποποιείται μεγάλος αριθμός προηγούμενων σχετικών Νόμων, χωρίς καμία κωδικοποίηση και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και συμβολή των αρμόδιων για τα θέματα αυτά, θεσμικών φορέων.

Δεδομένων των παρακάτω πραγματικών γεγονότων:
Το Ν/Σ αφορά σε πλείστα θέματα και νόμους με σημειακές αλλά και συνολικότερες παρεμβάσεις που δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες ως προς τις διακηρυσσόμενες και μη στοχεύσεις τους.
Η αποφυγή της συμβολής στη σύνταξη και την επεξεργασία του των καθ’ ύλην αρμόδιων συλλογικών και επιστημονικών φορέων, δημιουργεί θεσμικό και ουσιαστικό κενό και επιτείνει την ήδη βιωμένη ανασφάλεια δικαίου που πλήττει τις δημοκρατικές αρχές μιας ευνομούμενης πολιτείας
Η επιλογή της χρονικής στιγμής και, κυρίως, η διάρκεια της διαβούλευσης οδηγούν στην πεποίθηση ότι πρόκειται για ad hoc επιβολή διατάξεων και όρων που «μελετήθηκαν» και κατατίθενται με όρους αδιαφάνειας αποκλείοντας, πρακτικά, οποιαδήποτε συστηματική επεξεργασία και εγκαθιστώντας την «αφ’ υψηλού» θεσμοθέτηση όσων μια / όποια επιτροπή «σοφών» οραματίζεται για το μέλλον όλων μας, επιστημόνων, φορέων, πολιτών.
Η απαξίωση του ρόλου του κοινωνικού συνόλου στο οποίο αφορά και στο οποίο απευθύνεται το συγκεκριμένο Ν/Σ, δημιουργεί πολύ αρνητικό ιστορικό προηγούμενο σε μια εποχή μάλιστα που όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας πλήττονται πολλαπλά βιώνοντας, πέρα από την υγειονομική και αυξανόμενη οικονομική κρίση.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Μπήκες καραντίνα; Κάνε απλήρωτες υπερωρίες


Μπήκες καραντίνα; Κάνε απλήρωτες υπερωρίες
efsyn.gr

Δωρεάν υπερωρίες-δώρο στους εργοδότες ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη τα μέτρα υποχρεωτικής καραντίνας για τους εργαζομένους.

Πρώτα τα έριξαν όλα στην ατομική ευθύνη, μετά ήρθαν οι «νουθεσίες» προς τους νέους και οι απειλές για αποβολές προς τους μαθητές. Τώρα η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την κατάσταση με τον κορονοϊό και ετοιμάζεται να φορτώσει τα υποχρεωτικά υγειονομικά μέτρα στις πλάτες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να περάσει από τη βουλή αύριο, δίνει στους εργοδότες «δωράκι» υπερωρίες, αναγκάζοντας ορισμένους εργαζομένους να δουλέψουν επιπλέον ώρες δωρεάν.

Οι διατάξεις προβλέπουν πως όσοι εργαζόμενοι μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα επτά ή δεκατεσσάρων ημερών, εφόσον δε μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους μέσω τηλεργασίας, θα κληθούν να… αναπληρώσουν με απλήρωτες υπερωρίες τις εργατοώρες τις οποίες το ίδιο το κράτος τους ανάγκασε να χάσουν. Αυτό αφορά όσους νοσήσουν ή βρεθούν θετικοί στον ιό, ή έλθουν σε επαφή με άτομα που έχουν βγει θετικά στον ιό.

Η αναπλήρωση των χαμένων ωρών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ενώ, με το μέτρο αυτό, αρκετοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα κληθούν να εργαστούν έως και έντεκα ώρες, δηλαδή έως και τρεις ώρες παραπάνω καθημερινά για να καλύψουν τις ώρες που… χρωστούν. Μάλιστα για τις ημέρες της υπερωρίας ο εργαζόμενος δεν δικαιούται προσαύξησης ή αμοιβής για πρόσθετη εργασία.

Μπορεί από την κυβέρνηση να ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να… προστατεύσει τους εργαζόμενους από περιπτώσεις αυθαιρεσίας, όπως υποχρεωτικές άδειες αναψυχής ή άδειες άνευ αποδοχών, όμως το μέτρο αυτό δεν παύει να αποτελεί κατάφωρη παραβίαση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Κρίσιμη καμπή στα ελληνοτουρκικά

Κρίσιμη καμπή στα ελληνοτουρκικά

Του Πέτρου Παπακωνσταντίνου

Η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας λόγω των ερευνών του OrucReis έχει ήδη ξεπεράσει σε διάρκεια την κρίση του Χόρα, το 1976. Ο κίνδυνος θερμού επεισοδίου έστω από ατύχημα δεν είναι καθόλου αμελητέος, όπως έδειξε το περιστατικό με την ελληνική φρεγάτα Λήμνος και την τουρκική KemalReis. Εύλογα η κοινή γνώμη αναρωτιέται γιατί φτάσαμε ως εδώ και τι πρέπει να περιμένουμε στο εγγύς μέλλον.Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε τροχιά κλιμακούμενων εντάσεων τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας σειράς παραγόντων.

Τρεις από αυτούς παίζουν προεξάρχοντες ρόλους. Ο πρώτος σχετίζεται με την ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο την προηγούμενη δεκαετία- το ισραηλινό Λεβιάθαν το 2010, το κυπριακό Αφροδίτη το 2011 και το αιγυπτιακό Ζορ το 2015. Οι ανακαλύψεις δημιούργησαν προσδοκίες για ανάλογα κοιτάσματα στο χώρο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και τράβηξαν το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών όπως η αμερικανική Exxon, η γαλλική Total, η ιταλική ENI και η ρωσική Novatek.

Ο πιο κοντινός και εύκολος δρόμος διοχέτευσης του φυσικού αερίου από αυτά τα κοιτάσματα στην Ευρώπη θα ήταν μέσω Τουρκίας. Ωστόσο η κυβέρνηση Ερντογάν είχε ήδη προκαλέσει την οργή του Ισραήλ από την υπόθεση του Μαβί Μαρμαρά (2010) και της Αιγύπτου λόγω της υποστήριξης των Αδελφών Μουσουλμάνων στην «Αραβική Άνοιξη» (2011), ενώ οι Αμερικανοί δεν έβλεπαν με καλό μάτι τη διευρυνόμενη συνεργασία της με τη Μόσχα (S-400 κ.α.) μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.

Σ’ αυτή την ατμόσφαιρα κερδίζει έδαφος το ριψοκίνδυνο, οικονομικά και γεωπολιτικά, σχέδιο κατασκευής του αγωγού EastMed, μήκους 1.900 χιλιομέτρων και σε βάθος τριών, ο οποίος, αν κάποτε γίνει πραγματικότητα (πράγμα αμφίβολο) θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Ιταλίας. Η πίεση στην Τουρκία έγινε πιο έντονη τον περασμένο Ιανουάριο, όταν συγκροτήθηκε το EastMedForum από Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Αίγυπτο, Ιορδανία και Παλαιστίνη, δίνοντας τροφή σε υπερφίαλες προσδοκίες περί του «νέου ΟΠΕΚ της ανατολικής Μεσογείου».

Νοιώθοντας ότι απειλείται με αποκλεισμό και περιθωριοποίηση από μια ανίερη συμμαχία, η Τουρκία του Ερντογάν επέλεξε να απαντήσει πλήττοντας αυτήν που, στα μάτια της, αντιπροσωπεύει τον πιο αδύναμο κρίκο, την Ελλάδα. Η συμφωνία με την κυβέρνηση της Τρίπολης υπό τον Σαράζ για τη χάραξη ΑΟΖ εξυπηρετούσε, πέραν των άλλων, και αυτή τη στόχευση.

Παρέμβαση της ''Διαδημοτικής Επιτροπής για την προστασία του Υμηττού'' για τη ΣΜΠΕ του Υμηττού

“Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού”

Η αλήθεια για το σχέδιο Χατζηδάκη για το νέο Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του Υμηττού


Μετά από επτά χρόνια σκανδαλωδών καθυστερήσεων όλων των κυβερνήσεων (από το 2013 που κατατέθηκαν οι προσφυγές ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) του 2011 στο ΣτΕ μέχρι σήμερα) για την εκπόνηση ενός νέου Π.Δ. ουσιαστικής προστασίας για τον Υμηττό, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το νέο Π.Δ., που δημοσιεύτηκε στις 16/07/2020, προκειμένου να «τεκμηριώσει» το θετικό των προτάσεων της, καταφεύγει στη «δημιουργική λογιστική» και τη «δημιουργική ασάφεια» παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία με το Π.Δ. του 1978, δηλαδή πριν από 42 χρόνια, και παραβλέποντας τα θετικά στοιχεία του Π.Δ. του 2011. 

Αναλυτικά :

Ζώνες «προστασίας»

Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε στις 16/07/2020 : «Εξασφαλίζουμε περισσότερο πράσινο για τους Αθηναίους σε σχέση με το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα, με τον ορισμό νέων ζωνών προστασίας για τον Υμηττό. Συγκεκριμένα, αυξάνουμε τη ζώνη υψηλής προστασίας κατά 1.240 στρέμματα».

Προκειμένου να εμφανίσει αύξηση της έκτασης της «ζώνης υψηλής προστασίας» - εκεί που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοια - απέφυγε να πει ότι κάνει τη σύγκριση με το Π.Δ. του 1978.

Η πραγματικότητα είναι ότι η συνολική έκταση της Α’ ζώνης υψηλής προστασίας του νέου Π.Δ. είναι 91.500 στρέμματα, και είναι μικρότερη κατά 1.500 στρέμματα σε σχέση με το Π.Δ. του 2011 (93.000 στρέμματα).

Προτείνεται από τη μελέτη η μετονομασία της «Α’ ζώνης απόλυτης προστασίας της φύσης και των μνημείων» σε «Ζώνη υψηλής προστασίας της φύσης και των μνημείων» επειδή δημιουργείται «σύγχυση…!!!» με την περιβαλλοντική νομοθεσία…!!! 

Καταρχήν, ο προτεινόμενος όρος «Ζώνη υψηλής προστασίας της φύσης και των μνημείων» δεν υφίσταται ούτε στο Π.Δ. 59 / 2018 – «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», ούτε στο άρθρο 46 – «Χαρακτηρισμοί και ζώνες προστασίας περιοχών» στον πρόσφατο νόμο 4685 / 2020. Είναι προφανές ότι με την επίκληση της δήθεν «σύγχυσης…!!!» επιχειρείται η χρήση του ασαφούς όρου «ζώνη υψηλής προστασίας», που δεν υπάρχει στα δύο νομικά κείμενα, προκειμένου να θολώσουν τα νερά προστασίας της Α’ Ζώνης και να παρακαμφθούν οι αποφάσεις του ΣτΕ, παλαιότερες και μελλοντικές.

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Oμερτά Covid-19: Η ανατομία της καταστροφής στην Πάρο

Oμερτά Covid-19: Η ανατομία της καταστροφής στην Πάρο


Γιώργος Παπανικολάου

Την πελατειακή κουλτούρα, τα ελλείμματα του συστήματος δημόσιας υγείας, την ανευθυνότητα της πολικής προστασίας καθώς και εγκληματικά λάθη, καταγράφει στο αποκαλυπτικό κείμενο για το Tvxs.gr, ο Γιώργος Παπανικολάου, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, διευθυντής του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου Olga Spizer στο Παρίσι.

«Πηγαινοέρχομαι στην Πάρο, τόπο καταγωγής μου, από το 1964. Έχω βιωματική εμπειρία της εξέλιξης του νησιού σε έναν από τους πιο δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας και μέσω του “Συλλόγου Φίλων της Πάρου” έχω προσπαθήσει να συμβάλω στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού με ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα δημόσιας υγείας που παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν τραυματικό για όλους όσοι συνδέονται με την Πάρο. Η αγωνία για τα τουριστικά κέρδη πυροδότησε μια αλλοπρόσσαλλη διαχείριση της υγεινονομικής κρίσης, με περισσότερο κεντρική και λιγότερο τοπική εύθύνη, με καταστροφικά αποτελέσματα ακόμη και για την οικονομία του νησιού, στο όνομα της οποίας θυσιάστηκε η πρόληψη.

Το χρονικό της καταστροφής:

Από την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου, η Πάρος παρουσιαζόταν ως νησί “Covid free” με σκοπό την διαφήμισή του και την προσέλκυση τουριστών. Υπερτονίζονταν οι δωρεές για την προμήθεια σύγχρονων τεστ ανίχνευσης του Covid-19, ο εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας κοκ, χωρίς καμία απολύτως νύξη για τα μέτρα ατομικής προστασίας και για την αναγκαστική διαφοροποίηση του τρόπου διασκέδασης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν υπήρξε κανένας έλεγχος (διαγνωστικό τεστ) στις αφίξεις, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά, ούτε λόγος για ιχνηλάτηση των επαφών όταν άρχισαν να παρουσιάζονται κρούσματα, και φυσικά κανένας έλεγχος της τήρησης της καραντίνας όπου επιβλήθηκε. Εστίες υπερμετάδοσης, όπως κλειστά μπαρ και κλαμπ άνοιξαν κανονικά και έκλεισαν όταν η μόλυνση του νησιού είχε επεκταθεί.
Από τα μέσα Ιουλίου και μετά, καθημερινά, όλοι έβλεπαν εικόνες μεγάλου συνωστισμού και χαλάρωσης. Αυτό έγινε κατά τη γνώμη μου με σκοπό να μειωθεί ο φόβος των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού ώστε αυτοί να καταναλώνουν χωρίς αναστολές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες
Συγχρόνως ο κόσμος είχε μεγάλη αγωνία για το αν υπήρχαν κρούσματα,διατυπώθηκαν μάλιστα και κατηγορίες ότι κρύβονταν (όταν πράγματι δεν υπήρχαν)
Εκείνο που πραγματικά συνέβαινε, είναι ότι κόσμος περίμενε πρώτα να ακουστεί ότι υπάρχουν κρούσματα και μετά να πάρει κάποια μέτρα προστασίας. Αυτό φυσικά γινόταν με την απόλυτη ανοχή των ελεγκτικών αρχών και του Δήμου.

Το πρώτο κρούσμα ανακοινώθηκε στις 14 Ιουλίου από τον ιατρικό διευθυντή του κέντρου υγείας Γ. Τζανίδη στο Facebook. Επρόκειτο για μία ασθενή που κυκλοφορούσε επί ημέρες στην Πάρο και είχε έρθει σε επαφή με πολύ κόσμο. Η ανακοίνωση διαβάστηκε και αναπαράχθηκε πολύ. Ακολούθησε mail προς όλες τις μονάδες της Διοικησης Υγειονονικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) με το εξής περιεχόμενο

«Προς:

Προέδρους Δ.Ε.
Υπεύθυνους για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ. 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου

Με αφορμή τα Δελτία Τύπου που εξέδωσαν τις τελευταίες μέρες Κ.Υ. και αφορούσαν ενημέρωση του κοινού για κρούσματα COVID-19, σας επισημαίνουμε ότι κανένα Δελτίο Τύπου δε θα εκδίδεται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συνεννόηση με τη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την ενημέρωση για επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 ανήκει αποκλειστικά στον ΕΟΔΥ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Ακολούθησε συνέντευξη του Δημάρχου που προσπάθησε να μειώσει τη σοβαρότητα της κατάστασης αναφέροντας ψευδώς ότι η γυναίκα ήταν ασυμπτωματική (αντιθέτως ήταν βαρέως πάσχουσα, είχε δύσπνοια και διακομίστηκε αμέσως) και ότι ήταν «από την Αθήνα» περνώντας και πάλι την εικόνα ότιτο νησί είναι καθαρό και τον ιό τον έφερε ένας «ξένος».
Στο εξής ακολούθησε «ομερτά» για τα κρούσματα, Ο Δήμαρχος αλλά και η επιτροπή κρίσης ενημερώνονταν για την αύξηση αλλά δεν έπαιρναν καμία πρωτοβουλία για μέτρα προστασίας ή για την ενημέρωση του πληθυσμού. Χαρακτηριστικά όταν η ιστοσελίδα parianos typos ανακοίνωσε και άλλο κρούσμα (με άγνωστη πηγή πληροφόρησης) όλοι έσπευσαν να την καταγγείλουν.
Η συνέχεια από εκεί και πέρα είναι γνωστή. Mini lockdown, έκτακτα μέτρα με τα οποία στοχοποιήθηκε το νησί και τραυματίστηκε η φήμη του, ακυρώσεις αφίξεων, άρον-άρον αναχωρήσεις, απολύσεις και μειώσεις μισθών σε εποχικούς εργαζόμενους λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τα μεσάνυχτα . Ενας ξαφνικός οικονομικός θάνατος σε συνθήκες υγειονομικής ανασφάλειας και πλήρους αβεβαιότητας για το τι θα συμβεί το επόμενο καλοκαίρι.

Συμπερασματικά: Όλα έγιναν λάθος στην Πάρο. Ο λαϊκισμός και η πελατειακή κουλτούρα της αυτοδιοικητικής αρχής συνδυάστηκαν δραματικά με τα ελλείμματα του συστήματος δημόσιας υγείας και την ανευθυνότητα της πολικής προστασίας.

Για να σωθεί ο τουρισμός δεν υπήρξε σχέδιο πρόληψης αλλά, αντίθετα, συσκοτίστηκε η υγειονομική πραγματικότητα και εκ των υστέρων θανατώθηκε ο τουρισμός, πάλι χωρίς σχέδιο, με ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις και ένα βαθύ τραύμα στον συλλογικό ψυχισμό της τοπικής κοινωνίας. Η οποία βρέθηκε στην αρχή απροστάτευτη και στο τέλος τιμωρήθηκε για μια ευθύνη που, κατά το μεγαλύτερο μέρος, δεν ήταν δική της