Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

ΑΡΑΓΕΣ: κείμενο προς την Α/ΤΕΕ για τα κολέγια


Με το άρθρο 168 του Νόμου "Επενδύω στην Ελλάδα" νομοθετήθηκαν νέες ευέλικτες διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων μέσω του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του Υπ. Παιδείας. Πτυχία δηλαδή, μη αναγνωρισμένων ακαδημαϊκά από το Σύνταγμα της χώρας μας, ιδιωτικών ιδρυμάτων σε σύμπραξη με ξένα ιδρύματα, αποκτούν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των εγχώριων Πολυτεχνείων, αλλά και με όσους έχουν πράξεις ισοτίμησης και αντιστοίχισης του ΔΟΑΤΑΠ (ή του ΔΙΚΑΤΣΑ). Η διάταξη αυτή συνιστά καινοφανή ισοπέδωση Διπλωμάτων και πτυχίων και ανοίγει νέους δρόμους κερδοφορίας για τα κεφάλαια που θα επενδυθούν στην ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά και θα μεταφέρει πιέσεις πειθάρχησης και ιδιωτικοποίησης και στη δημόσια εκπαίδευση, η οποία με τον τρόπο αυτό δέχεται ένα ακόμα καίριο πλήγμα.  
Το παραπάνω έρχεται ως αποτέλεσμα της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ και σε συνέχεια του Π.Δ. 99/2018. Είναι δε σε συνάφεια και με όλη την πολιτική κατακερματισμού του επαγγέλματος μέσω Μητρώων, Πιστοποιήσεων, του ΠΔ99/2018 κλπ. Είναι προφανές ότι θα πλήξει τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα όλων όσων προσπαθούν να ζήσουν από την δουλειά τους στον κλάδο των μηχανικών/τεχνικών και απλά θα προσφέρει στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες τον φθηνότερο εργαζόμενο με τα χαρακτηριστικά που θέλουν για το επιμέρους έργο που θέλουν, σε μια ελαστικοποιημένη και συγκεντροποιημένη αγορά εργασίας.
Η δυνατότητα αυτή θεσμοθετήθηκε πλήρως με το  πρόσφατο άρθρο 50 του Ν.4653/20 του Υπουργείου Παιδείας: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.»
Γνωρίζουμε ότι ήδη το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αντιστοίχισε πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο με διάρκεια φοίτησης πέντε εξαμήνων με πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης πέντε ετών και προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία της αντιστοίχισης, βασίστηκε στην απλή, γραφειοκρατική σύγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών των δυο σχολών. 
Απαιτούμε την απόσυρση όλων των νομοθετημάτων εξίσωσης των κολεγίων με τα διπλώματα των μηχανικών. Απαραίτητος όρος αντίστασης είναι η απειθαρχία στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι κινητοποιήσεις μηχανικών, τεχνικών, φοιτητών, μαθητών,    στην κατεύθυνση μιας ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποκλειστικά ενιαία 5ετή προγράμματα σπουδών χωρίς διασπάσεις σε κύκλους, τα οποία θα οδηγούν σε πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς επιμέρους πιστοποιήσεις και καταρτίσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Α/ΤΕΕ αποφασίζει την προσφυγή στο ΣτΕ απέναντι στις  απαφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) και στις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη διοργάνωση μεγάλης Πανελλαδικής Κινητοποίησης από κοινού με σωματεία, Επιστημονικούς Συλλόγους, Πολυτεχνεία 

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Τι εννοούμε όταν μιλάμε για «προοδευτική» λύση στα προβλήματα της Πόλης;


Τι εννοούμε όταν μιλάμε για «προοδευτική» λύση στα προβλήματα της Πόλης;Περιβάλλον: Πολλές συζητήσεις οργανώνονται σήμερα, και είναι έντονη η συμμετοχή των «προοδευτικών» Αρχιτεκτόνων γύρω από θέματα που αφορούν την κατοικία, το μεγάλο πρόβλημα των «αστέγων» των «κόκκινων δανείων», τον «δημόσιο χώρο της πόλης», την «καταστολή» στην πόλη, κ.α., αλλά οι αναλύσεις που κάνουν και οι λύσεις που βλέπω να δίνουν, έχουν κάτι που δεν με πείθει.

Αρχιτέκτονας: Τα βασικό και κυρίαρχο θέμα είναι η Πόλη. Όλα τα παραπάνω είναι επί μέρους θέματα που αφορούν προβλήματα της λειτουργίας της πόλης. Η Πόλη όμως δεν είναι ομοιόμορφη και μονότονη χωρικά, είναι χωρισμένη σε ταξικές περιοχές. Και είναι ταξική γιατί η κοινωνία δεν είναι ομοιόμορφη και μονότονη, είναι χωρισμένη σε τάξεις όπως λέμε. Στην Πόλη λοιπόν κυρίαρχη και κυριαρχούμενες τάξεις καταλαμβάνουν διαφορετικές περιοχές της πόλης, συγκεκριμένες και οριοθετημένες, που καθορίζονται κάθε φορά από την κυρίαρχη τάξη, και η πραγματοποίησή τους εξαρτάται από την αποδοχή ή την αντίσταση των κυριαρχούμενων τάξεων. 

Όταν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για κάποιο πρόβλημα που δημιουργείται σε συγκεκριμένη περιοχή της πόλης, πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι επιδιώκει η κυρίαρχη τάξη στην περιοχή –πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά-, ποια μέσα χρησιμοποιεί για να το πετύχει, ποιες είναι οι επιπτώσεις στους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, ποιες είναι οι επιπτώσεις στις γύρω περιοχές και γενικά στην πόλη.
Μη ξεχνάμε ότι η κυρίαρχη τάξη επεμβαίνει στην πόλη για να ικανοποιήσει δικά της συμφέροντα, που πάντα όμως τα συνδέει με «δήθεν» συμφέροντα των κατώτερων τάξεων. Ο «άστεγος» είναι δημιούργημά της, δεν ξεφύτρωσε από το πουθενά, στερήθηκε το δικαίωμα της εργασίας, το δικαίωμα του ελάχιστου εισοδήματος, το δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία. Και όλα τα παραπάνω τα επέβαλλε η κυρίαρχη τήξη με την πολιτική που εφάρμοσε. Τα «κόκκινα δάνεια» είναι αποτέλεσμα πάλι της πολιτικής που εφάρμοσε. Γίνανε «κόκκινα» γιατί έγινε «κόκκινο» το ελάχιστο εισόδημα, έγινε «κόκκινη» η ποιότητα της διαβίωσης, η ποιότητα της αξιοπρέπειας, η ποιότητα της ζωής.

Τι βλέπουν οι έλληνες στο Internet

Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα...τσόντες, αμάξια, κίτρινη δημοσιογραφία,  Στοίχημα και Social Media

https://www.similarweb.com/top-websites/greece

Η απόφαση του ΣτΕ που απορρίπτει το έργο τσιμεντοποίησης του Ποδονίφτη
Πλήρης δικαίωση των επιχειρημάτων που πρόβαλλε ο Δήμος μας κατά τη συζήτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδιαζόμενου έργου διευθέτησης του Ποδονίφτη αποτελεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία δημοσιεύει σήμερα ο Πολίτης. Η απόφαση του ΣτΕ ακυρώνει την απόφαση (106787/5871/8.11.2018) με την οποία ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους της μελέτης του έργου που φέρει τον τίτλο «Διευθέτηση του Ρέματος Ποδονίφτη από την γέφυρα της οδού Χαλκίδος, έως τη γέφυρα της οδού Εράτωνος» και αποδέχεται την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας στις 4/1/2019. Στην ουσία σταματά οριστικά ένα καταστροφικό για την περιοχή μας έργο, το οποίο θα πρόσθετε τόνους τσιμέντου σε μια ήδη κορεσμένη περιοχή, αλλοιώνοντας το τοπικό περιβάλλον που είναι πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα και δημιουργώντας ακόμη και πλημμυρικούς κινδύνους, τους οποίους υποτίθεται ότι θα αντιμετώπιζε.

Το σκεπτικό της απόφασης είναι καταπέλτης για όσους ενέκριναν ή έβλεπαν θετικά αυτό το έργο, αφού επισημαίνει ότι επιλέχθηκε μια τεχνική λύση, αυτή της ανοικτής ορθογωνικής διατομής με διαχωριστικό τοίχωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, την οποία τόσο η Διεύθυνση Υδάτων, όσο και η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής επεσήμαιναν ότι δεν ενδείκνυται. Κι αυτό γιατί «η διαμόρφωση με αυτό τον τρόπο της κοίτης θα επηρεάσει σημαντικά την ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων εφόσν θα εμποδίζεται η κατείσδυση και τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων» και επιπλέον «η σκυροδέτηση της κοίτης του ρέματος θα έχει σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής της κοίτης».

Προχωρώντας παραπέρα το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών αναφέρει ότι «δεν αιτιολογείται επαρκώς» η απόρριψη άλλων λύσεων, όπως αυτή της τραπεζοειδούς διατομής με χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ή η διατήρηση της ανοικτής κοίτης και της φυσικής διατομής. Το σκεπτικό της μελέτης ήταν ότι θα απαιτούνταν απαλλοτριώσεις και αύξηση του όγκου των εκσκαφών. Όμως το δικαστήριο ορθώς επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν διερευνήθηκε, αφού μάλιστα μιλάμε για περιορισμένο μήκος του έργου.

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Τι δουλειά έχει το ΤΕΕ στο παζάρι των ιδιωτικών γιγάντων που διεκδικούν τα έργα της Ψυττάλειας?Τι δουλειά έχει το ΤΕΕ στο παζάρι των ιδιωτικών γιγάντων που διεκδικούν τα έργα της Ψυττάλειας?

Μπίζνες Μαξίμου στην ΕΥΔΑΠ
11:59 | 18 Φεβ. 2020Τελευταία ανανέωση 13:20 | 18 Φεβ. 2020

Σε δίνη δικαστικών περιπετειών με φόντο το έργο της διαχείρισης των λυμάτων της Ψυττάλειας μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, η ΕΥΔΑΠ. Στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεταξύ τριών κοινοπραξιών που από την πρώτη στιγμή διεκδίκησαν το έργο η δημόσια Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης καλείται να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον. Οπως λένε όμως οι κακές γλώσσες, βρίσκει εμπόδιο την ίδια την κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται να έχει παρέμβει και σε αυτόν.

Γεννά ερωτήματα το αλαλούμ που έχει προκύψει σε συνδυασμό με την περίεργη, όπως λέγεται, άρνηση της ΕΥΔΑΠ να παραδώσει έγγραφα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό τα οποία της έχουν ζητηθεί κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας. Ολα αυτά ενώ είναι ορατός πια ο κίνδυνος αν δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τον προσεχή Μάρτιο, οπότε λήγει η υφιστάμενη σύμβαση για την Ψυττάλεια, να απαιτηθεί παράταση η οποία θα αυξήσει το κόστος για τον Ελληνα φορολογούμενο κατά περίπου 2,5 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Ο διαγωνισμός με προϋπολογισμό άνω των 320 εκατ. ευρώ προκηρύχθηκε στα τέλη του περασμένου Μαΐου και σχεδόν αμέσως –με αφορμή δημοσιεύματα που ήθελαν διατάξεις της προκήρυξης να είναι φωτογραφικές– εταιρείες-μέλη των δύο εκ των τριών κοινοπραξιών κατέθεσαν προσφυγές στην αρμόδια αρχή εξέτασης και κατόπιν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), οι οποίες απορρίφθηκαν. Ετσι, τον Αύγουστο του 2019 ανακοινώθηκε η συμμετοχή τριών σχημάτων στον διαγωνισμό. Πρόκειται για τις κοινοπραξίες Ακτωρ – Αβαξ – Εργοτέμ, Ιντρακάτ – Suez – ΤΕΡΝΑ και Μυτιληναίος – Κωνσταντινίδης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αρχικά θα ελεγχόταν η τεχνική επάρκεια των διαγωνιζoμένων και κατόπιν θα ανοίγονταν οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές μόνο όσων είχαν καταφέρει να προκριθούν στη δεύτερη φάση.

Mεθοδεύσεις και πιέσεις

Πληροφορίες που άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά ήθελαν δύο από τα σχήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό στο οποίο συμμετείχε η γαλλική Suez, να έχουν αποκλειστεί από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Διαγωνισμού της ΕΥΔΑΠ για τυπικούς λόγους, προκειμένου πιθανόν να ευνοηθεί η τρίτη κοινοπραξία, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να πληθαίνουν οι φωνές σύμφωνα με τις οποίες ο Γάλλος πρεσβευτής στην Αθήνα ήταν ενοχλημένος από τον τρόπο που διεξαγόταν ο διαγωνισμός, για το οποίο επρόκειτο να ενημερώσει ακόμη και τον πρωθυπουργό. Μάλιστα ο γαλλικός όμιλος Suez (και όχι συνολικά το σχήμα στο οποίο συμμετέχει) απέστειλε επιστολή στο πρωθυπουργικό γραφείο προκαλώντας την παρέμβαση του Μεγάρου Μαξίμου στον διαγωνισμό. Μεταξύ άλλων, ο γαλλικός κολοσσός κατήγγειλε μεθοδεύσεις προκειμένου να αποκλειστεί και εμφανιζόταν σφοδρά δυσαρεστημένος, δείχνοντας αυτήν τη δυσφορία με απευθείας παρέμβαση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ενώ οι καταγγελίες που ήθελαν πίσω από τον αποκλεισμό των δύο κοινοπραξιών να κρύβεται δάκτυλος υπέρ του σχήματος στο οποίο συμμετέχει ο Ακτωρ, ο οποίος διαχειρίζεται την Ψυττάλεια εδώ και περίπου 15 χρόνια, τα πράγματα φαίνεται ότι άλλαξαν μετά τις γαλλικές παρεμβάσεις, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το ζήτημα συζητήθηκε και στην πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος άλλωστε εμφανίζεται να έχει μεσολαβήσει και υπέρ της γαλλικής Idemia που συμμετέχει στον διαγωνισμό για τις ταυτότητες.

Σε κάθε περίπτωση, στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χαράλαμπος Σαχίνης –οι ετήσιες αποδοχές του οποίου υπερδιπλασιάστηκαν χάρη σε νόμο της νέας κυβέρνησης και πλέον αγγίζουν τις 128.000 ευρώ ετησίως– εισηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο την εκ νέου αξιολόγηση των τελικών προσφορών από το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ), πράγμα που τελικώς έγινε αποδεκτό δύο ημέρες μετά. Με άλλα λόγια, ενώ η αρμόδια επιτροπή της ΕΥΔΑΠ είχε αξιολογήσει την τεχνική επάρκεια των διαγωνιζομένων και ζητούσε από τη διοίκηση το πράσινο φως ώστε να προχωρήσει η διαδικασία στο άνοιγμα του φακέλου με την οικονομική προσφορά της μοναδικής κοινοπραξίας που είχε απομείνει, της Ακτωρ – Αβαξ – Εργοτέμ, η διοίκηση της εταιρείας ύδρευσης αποφάσισε την ανάθεση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων σε κάποιον τρίτο φορέα.

Νομικοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι η απόφαση αυτή είναι παράνομη αφού κάτι τέτοιο δεν περιλαμβανόταν ως πρόβλεψη στα τεύχη του διαγωνισμού. Από την άλλη, πολλοί υποστηρίζουν πως καλώς ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία δεδομένου ότι υπήρξαν εξαρχής υπόνοιες για παρεμβάσεις που οδήγησαν στον αποκλεισμό δύο σχημάτων ώστε να ευνοηθεί η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Ακτωρ. Και η ΕΥΔΑΠ άλλωστε επιμένει ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαμόρφωση γνώμης είναι δυσχερής οφείλει να καταφεύγει σε κάθε παραδεκτή μέθοδο ώστε να εδραιωθεί η πεποίθηση για τη λήψη ορθών αποφάσεων.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ επιχειρηματολόγησε υπέρ της ανάγκης για εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων των τριών κοινοπραξιών, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας η ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού, ο οποίος θα περιοριζόταν από τη στιγμή που κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας δεν θα γνωστοποιούνταν οι οικονομικές προσφορές των δύο αποκλεισμένων. Οπως λένε ωστόσο άνθρωποι της αγοράς, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε δύο φάσεις και εξαρχής προβλεπόταν ότι στη δεύτερη, δηλαδή αυτήν του ανοίγματος των φακέλων των οικονομικών προσφορών, θα περνούσαν μόνο όσοι διαγωνιζόμενοι είχαν κριθεί τεχνικά κατάλληλοι. Ως τέτοια είχε κριθεί εν προκειμένω μόνο μία κοινοπραξία: αυτή στην οποία μετέχουν Ακτωρ, Αβαξ και Εργοτέμ.

Ευνοημένοι και αδικημένοι

Αν και οι σχέσεις του ομίλου με τη ΝΔ είναι διαχρονικά κάτι παραπάνω από καλές, οι κακές γλώσσες λένε ότι τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση αξιολογήθηκε ως σημαντικότερη η γκρίνια των Γάλλων. Κατά τους παροικούντες την κυβερνητική Ιερουσαλήμ αλλά και τους γνωρίζοντες καλύτερα όσα διακυβεύονται στην Ψυττάλεια, η σπουδή να επανελεγχθούν οι φάκελοι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαγωνιζόμενων σχετίζεται με την προσπάθεια της κυβέρνησης να χτίσει κατά το δυνατόν καλύτερες σχέσεις με το Παρίσι και με το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι πεπεισμένος από τους συμβούλους του ότι τον ενισχύει μια ισχυρή συμμαχία με τον Μακρόν. Την ίδια στιγμή δεν είναι λίγοι εκείνοι που υπονοούν ότι δεν είναι απίθανο η Suez, εταιρεία με τεράστιο κύκλο εργασιών διεθνώς αλλά πολύ μικρή συμμετοχή (μόλις 10%) στο σχήμα που διεκδικεί το έργο της Ψυττάλειας, να θέλει απλώς να βάλει πόδι στην ΕΥΔΑΠ, αφού από τη διαχείριση του εν λόγω έργου και βάσει του ποσοστού της στην κοινοπραξία δεν θα έχει να λαμβάνει ιδιαίτερα οικονομικά οφέλη.

Στο μεταξύ, κι ενώ οι φήμες για όσα ομολογουμένως περίεργα συμβαίνουν στην ΕΥΔΑΠ δίνουν και παίρνουν, το σχήμα Ακτωρ – Αβαξ – Εργοτέμ έχει προχωρήσει σε εξώδικες διαμαρτυρίες σε βάρος τόσο της αναθέτουσας εταιρείας όσο και του ΤΕΕ. Η κοινοπραξία ισχυρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η παρεμβολή του ΤΕΕ είναι προδήλως παράνομη και αντιτίθεται τόσο στη νομολογία του ΣτΕ όσο και σε αυτήν της Ευρωπαϊκής Ενωσης «η οποία απαγορεύει τη μεταβολή ή τροποποίηση των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού μετά την έκδοσή του». Σύμφωνα με τα εξώδικα, τυχόν γνωμοδότηση του ΤΕΕ θα συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή των όρων της προκήρυξης εν μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού ναι μεν γενικώς ο νόμος παρέχει αυτήν τη δυνατότητα, δεν είχε ωστόσο προβλεφθεί κάτι τέτοιο στην προκήρυξη βάσει της οποίας οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν φακέλους.

Μάλιστα το σχήμα Ακτωρ – Αβαξ – Εργοτέμ αναφέρει ανοικτά ότι «η παρέμβαση του ΤΕΕ προκαλείται από τις ανταγωνίστριες εταιρείες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν λάβει γνώση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, δεν ικανοποιούνται από το περιεχόμενό του και με αίτημα στον πρωθυπουργό επιχειρούν να πετύχουν μια παρανόμως ευνοϊκή μεταχείριση προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες των πλημμελειών που εντοπίζονται στις προσφορές τους». Χρησιμοποιώντας μάλιστα βαρείς χαρακτηρισμούς, η κοινοπραξία σχολιάζει διά του νόμιμου εκπροσώπου της ότι «επιχειρείται να μετατραπεί το Τεχνικό Επιμελητήριο σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ προκειμένου να νομιμοποιηθούν όχι μόνο εξωθεσμικές παρεμβάσεις αλλά και πλημμέλειες των προσφορών που εφόσον εφαρμοστούν ο νόμος και η διακήρυξη πρέπει να απορριφθούν».

Ερωτήματα πάντως για τη στάση της ΕΥΔΑΠ προκαλεί και η άρνησή της, όπως πληροφορείται το Documento, να παραδώσει στην κοινοπραξία σειρά εγγράφων, όπως είναι η εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου για εκ νέου αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από το ΤΕΕ, το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, πρακτικά συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου κ.ά. παρότι υπάρχει σχετική εισαγγελική παραγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, πρόκειται σύντομα να κατατεθεί σε βάρος της εταιρείας μήνυση για απείθεια λόγω της άρνησής της να υπακούσει στην εισαγγελική εντολή.

Ολόκληρη η έκθεση του Ελεγκτικού για το ασφαλιστικό Βρούτση. Εντοπίζει… προβλήματα αντισυνταγματικότητας


Ολόκληρη η έκθεση του Ελεγκτικού για το ασφαλιστικό Βρούτση. Εντοπίζει… προβλήματα αντισυνταγματικότητας


Την ώρα που το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο βρίσκεται και συζητείται στις Επιτροπές της Βουλής, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη γνωμοδότησή της εντοπίζει προβλήματα αντισυνταγματικότητας.

Όπως αναφέρεται σχετικά, εντάσσει και αυτό τους δημόσιους υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ, γεγονός για το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκφράσει την πάγια αντίθεση του, ενώ αντιθέτως το ΣτΕ, προσφάτως, το είχε κρίνει συνταγματικό.

«Με το επίμαχο νομοσχέδιο υιοθετούνται σε γενικό πλαίσιο οι ρυθμίσεις του ν. 4387/2016 και επέρχονται επουσιώδεις τροποποιήσεις αυτού σε συγκεκριμένες διατάξεις που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Στις παρατηρήσεις της γνωμοδότησης εντάσσεται και ο κίνδυνος έγερσης αξιώσεων από συνταξιούχους που εργάζονται από το 2016 και θεωρείται κρίσιμο να διευκρινιστεί από ποτέ θα ισχύει ο «κόφτης» του 30%.

Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου εχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εάν θέλει η Κυβέρνηση το λαμβάνει υπόψή της το περιεχόμενό του. Τα άρθρα του νομοσχεδίου που αντιμετωπίζουν τα βασικά νομικά προβλήματα, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ε.Σ. και τον κ. Νικητάκη είναι τα 20-21, 24-25 και 27. Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατυπώνουν παρατηρήσεις και σε άλλα άρθρα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου:

Όλο το κείμενο των 38 σελίδων της γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Ακολουθεί μέρος από την έκθεση, ενώ στο τέλος της ανάρτησης θα βρείτε συνημμένη το πλήρες κείμενο.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝΜε αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, σχετικά με την προετοιμασία ενός νέου νόμου-πλαισίου για το περιβάλλον με αντικείμενο νέες ρυθμίσεις που θα αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τις προστατευόμενες περιοχές, τις οικιστικές πυκνώσεις και τους δασικούς χάρτες, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που υπογράφουν την κοινή ανακοίνωση είναι: ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Μεσόγειος SOS, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET και WWF Ελλάς.

Η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις σημειώνουν ότι μετά τη συνάντηση, για την οποία ευχαριστούμε τον Υπουργό, κυκλοφόρησε ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Ανεπαρκής η δράση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». Αναφορικά με το μονομερές αυτό κείμενο, οι οργανώσεις δηλώνουν τα παρακάτω:
Το σύστημα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που βασίζεται στους Φορείς Διαχείρισης έχει προσφέρει αξιοσημείωτο έργο στην προστασία των πυρήνων βιοποικιλότητας της χώρας και αυτό παρά την έλλειψη σταθερής χρηματοδότησης και κεντρικού συντονισμού εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου.
Τα προβλήματα που αντιμετώπισε το υπάρχον σύστημα ήταν, σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα της διαχρονικής απαξίωσης των Φορέων Διαχείρισης και της απροθυμίας για ουσιαστική προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών από διαδοχικές κυβερνήσεις της χώρας και εν πολλοίς καθρεφτίζουν ανεπάρκειες της Διοίκησης.
Το σημείωμα που διακινήθηκε από το ΥΠΕΝ στις 13 Φεβρουαρίου αδικεί ένα σύστημα και πολλούς ανθρώπους, ανάμεσά τους και τις Διοικήσεις των Φορέων Διαχείρισης, όπως και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που στελέχωσαν πολλά από τους Διοικητικά Συμβούλια, που έδωσαν διαχρονικό αγώνα για την αποτελεσματική προστασία και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση του οικολογικού πλούτου της Ελλάδας, σε εποχές που η Διοίκηση έδειχνε ολιγωρία για έναν τόσο σημαντικό για την Ελληνική φύση θεσμό.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επιφυλάσσονται για ειδικότερα σχόλια επί του νέου συστήματος, όταν τεθεί το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση και γίνουν γνωστές οι αναλυτικές αλλαγές που φαίνεται να προωθούνται.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του υπουργού σχετικά με το επερχόμενο νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις οικιστικές πυκνώσεις, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν τα παρακάτω:
Το νομικό εφεύρημα των «οικιστικών πυκνώσεων» -των άτυπων και αυθαίρετων οικισμών, που σημειώνονται με μωβ περίγραμμα και εξαιρούνται από τους δασικούς χάρτες- το οποίο επί της ουσίας επιβραβεύει την αυθαίρετη δόμηση σε δάση και δασικές εκτάσεις, έχει δικαστικά καταρρεύσει καθώς με σαφέστατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει κριθεί αντισυνταγματικό. Καλούμε τον Υπουργό να μην επαναφέρει την απαράδεκτη αυτή ρύθμιση αλλά να επιταχύνει την κύρωση των δασικών χαρτών και την ολοκλήρωση του δασολογίου, βάζοντας τέλος σε κάθε αυθαίρετη επιβουλή επί της δασικής γης.
Σε σχέση με το επερχόμενο νομοσχέδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση που ανακοίνωσε ο Υπουργός, οι οργανώσεις θεωρούν απαραίτητο να μην υποβαθμιστούν σε κανένα σημείο οι δικλείδες περιβαλλοντικής ασφάλειας για τη βιοποικιλότητα και τις προστατευόμενες περιοχές. Ειδικά υπό τη σκιά της κλιματικής κρίσης, η φύση προσφέρει τις πλέον αποτελεσματικές και χαμηλού κόστους υπηρεσίες θωράκισης από σημαντικές καταστροφές (nature-based solutions). Ως εκ τούτου, θεωρούμε επιβεβλημένη όχι μόνο την επιτάχυνση, αλλά και την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου μέσω μελετών εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ουσιαστικής διαδικασίας αδειοδότησης και βεβαίως της δημόσιας διαβούλευσης. Αυτό πρέπει να ισχύει ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες που σχεδιάζεται να γίνουν εντός του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, φυσικής ή πολιτισμικής αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιθυμώντας να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των συναφών μέτρων πολιτικής και γόνιμα στον εξελισσόμενο κοινωνικό διάλογο, τονίζουν την ανάγκη η Πολιτεία -επιτέλους- να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως επιβάλλει η κλιματική κρίση και η δραματική απώλεια της βιοποικιλότητας, και να εκπληρώσει τάχιστα την εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων χαρακτηρισμού και οριοθέτησης και την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 -δέσμευση της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκκρεμεί από το 2006. Στη διαδικασία αυτή είναι όμως απαραίτητο να διασφαλιστεί η πιο ουσιαστική κοινωνική διαβούλευση και συμμετοχή στα σχήματα διαχείρισης -η ανάγκη για επιτάχυνση του έργου δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για καμία έκπτωση στην ανάγκη για ουσιαστική κοινωνική συμμετοχή.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επιφυλάσσονται για ειδικότερη τοποθέτηση επί των νέων ρυθμίσεων που ανακοίνωσε ο υπουργός για τους δασικούς χάρτες και την περιβαλλοντική αδειοδότηση, όταν τεθούν τα σχετικά νομοσχέδια σε δημόσια διαβούλευση.

Τέλος, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τον υπουργό σε αυτές τις διμηνιαίες συναντήσεις για έγκαιρη δημοσιοποίηση της θεματολογίας, ώστε να είναι δυνατή η ουσιαστική συμβολή και η διατύπωση λεπτομερέστερων τοποθετήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή προς δημοσιογράφους μη δημοσιεύσιμων σημειωμάτων που απαξιώνουν σημαντική δουλειά που έχει γίνει για την προστασία της φύσης δεν συμβάλλει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας, στο χτίσιμο της απαραίτητης εμπιστοσύνης και στην αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

«Ο αιώνιος έφηβος»


Φωτ: Χριστίνα Φοίβη Θωμοπούλου ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 16.02.2020, 12:55
«Ο αιώνιος έφηβος»

Διακονεί μια τέχνη που έρχεται από τα βάθη των αιώνων: δίνει μορφή στα λιθάρια, σμιλεύει την πέτρα, αυτό το αρχέγονο υλικό της φύσης μαζί με τον αέρα και το νερό. Είναι ο αρχιτέκτονας που στέκεται με ταπεινότητα στα έργα των μαστόρων: μονοπάτια, γεφύρια, ροοκρήνες, τζαμιά, εκκλησίες, μύλοι, νερόμυλοι, σκεπαστές αυλές, πέτρινα αρχοντικά.

Ο μαστρ' Αργύρης -όπως θέλει να τον αποκαλούμε-, ο Αργύρης Πετρονώτης, πιστεύει ακράδαντα πως «οι μαστόροι έχτισαν τον κόσμο». Με μια βαθιά λαϊκή ψυχή αφουγκράστηκε τον λαϊκό πολιτισμό. Είναι ο ιστορικός ερευνητής που αποκατέστησε την έννοια της ιστορικής συνέχειας στον κόσμο του καθημερινού μόχθου, καθώς ανέδειξε και μελέτησε το έργο –των μέχρι προ ολίγων ετών– «καταφρονεμένων χτιστών και μαστόρων».

Είναι ο δάσκαλος που διδάσκει κάθε καλοκαίρι το πελέκημα της πέτρας στα εργαστήρια αρχιτεκτονικής και μορφολογίας των Ανθέων της Πέτρας, σ’ ένα από τα σπουδαιότερα μαστοροχώρια, τα Λαγκάδια Γορτυνίας, στην Αρκαδία. Ο Πετρονώτης ευλαβικά υπηρέτησε στο έργο της αναστήλωσης του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος, του Ικτίνου. Ομως αξίζει να σταθούμε στο συγγραφικό του έργο στο πεδίο της αρχιτεκτονικής.


Με το τελευταίο βιβλίο του «Η μνήμη του νερού. Οι ροοκρήνες της Αρκαδίας», (2019), σε επιμέλεια Ζιζής Σαλίμπα, από τις εκδόσεις Θίνες, παρουσιάζεται μια εμπεριστατωμένη ερευνητική εργασία για τα κοινόχρηστα κρηναία κτίσματα της Αρκαδίας, που καταγράφονται, ταξινομούνται και τεκμηριώνονται με επιστημονική ακρίβεια. Συγχρόνως όμως η προσέγγισή τους είναι κοινωνιολογική, συνοδευόμενη και από ποιητική ευαισθησία.

Σε συσχέτιση με τα πρώτα ιστορικά αρχέτυπα και με όμοια κτίσματα στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αναδεικνύεται η συμμετοχή των κρηνών στη μορφολογική και οικοδομική εξέλιξη. Σύμφωνα με τον σχολιασμό του Χρήστου Φλώρου, αρχιτέκτονα: «Το βιβλίο αυτό μας βοηθάει να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε αυτό το είδος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους να συμβάλουν θετικότερα».
Μνημείο πεσόντων

Σχετικά με την "Κίνηση μηχανικών για την επιστροφή εισφορών ειδικής προσαύξησης"

Σχετικά με την "Κίνηση μηχανικών για την επιστροφή εισφορών ειδικής προσαύξησης".

Κείμενο Υπογραφών για τη διεκδίκηση επιστροφής εισφορών της Ειδικής ΠροσαύξησηςΤο σύνολο σχεδόν των ιστοσελίδων που ασχολούνται με θέματα μηχανικών τις τελευταίες ημέρες, αναπαρήγαγε δημοσίευση που αφορούσε "Κίνηση μηχανικών για την επιστροφή εισφορών ειδικής προσαύξησης".
Ενδεικτικά:

Δε μπορούμε να γνωρίζουμε πως ανακινήθηκε ξανά το θέμα, αλλά η αλήθεια είναι η παρακάτω:

Περίπου 3,5 χρόνια πριν και αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος και κατήργησε την Ειδική Προσαύξηση τόσο στην Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών, όσο και στην ΕΜΔΥΔΑΣ είχε μπει από την παράταξη μας το θέμα της Επιστροφής των Εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης στους μετά το 1993 ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν είχαν κλείσει δεκαετή χρόνο ασφάλισης στον κλάδο. Δημιουργήθηκε το σχετικό ψήφισμα, διακινήθηκε μαζικά τότε και συγκέντρωσε κάποιες χιλιάδες υπογραφών συναδέλφων (4-5.000).

Για του λόγου το αληθές, υπάρχει ακόμη αναρτημένο ως ψήφισμα στο δεξί τμήμα του Blog μας.

Είχαμε μάλιστα από τότε δημοσιεύσει πλήθος άρθρων για το θέμα, ενδεικτικά:

Το Υπουργείο Εργασίας τότε απάντησε αρνητικά, εκδίδοντας μάλιστα και σχετική Εγκύκλιο:

Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε ως ΕΜΔΥΔΑΣ στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ το οποίο με απόφαση του στήριξε το δίκαιο αίτημα μας:

Επιστροφή ή συμψηφισμός εισφορών ειδικής προσαύξησης για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους.

 
Το μόνο που έγινε κατορθωτό σε θεσμικό επίπεδο, είναι να αφαιρεθούν οι οφειλόμενες εισφορές της ειδικής προσαύξησης από τον επενυπολογισμό των οφειλών σύμφωνα με τις 120 δόσεις:

Βέβαια από όποια θέση βρεθήκαμε συνεχίσαμε να στηρίζουμε το δίκαιο αυτό τόσο συνδικαλιστικά (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, Ανοικτή Συνέλευση):

 
και άλλες Εγκύκλιοι εκδόθηκαν που δημιούργησαν πρόσθετα ζητήματα:

Με τη στήριξη της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ που κυρίως ανέλαβε το θέμα, προχωρήσαμε στην κατάθεση δεκάδων αγωγών (άνω των 700) κατά του ΕΦΚΑ, διεκδικώντας την έντοκη επιστροφή των εισφορών στον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης το 2017, οι οποίες και εκδικάστηκαν το 2018 και η πρώτη απόφαση εκδόθηκε το 2019.

Ως συσπείρωση παλαιότερα και ως ΑΡΑΓΕΣ σήμερα, επίσης το συμπεριλαμβάναμε πάντα στις διεκδικήσεις μας:


Ελπίζουμε όσοι το ξαναθυμήθηκαν σήμερα, να κινητοποιηθούν αντίστοιχα μήπως και επιτέλους επιλυθεί κάτι για το οποίο, ούτε το ΤΕΕ, ούτε ο ΕΦΚΑ, ούτε καμία από τις κυβερνήσεις από το 2016 και μετά έχουν στηρίξει και δεχθεί.

Πετρόπουλος Δημήτρης

Απεργία - Αποχή από το ΜηΜΕΔ και άλλες Επιτροπές

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2, 11523 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282  FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr


Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ. :4915


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ


Συνάδελφοι/ισσες

Σας καλούμε, σε συνέχεια της από 10/02/2020 εξώδικης γνωστοποίησης του Διοικητικού Συμβούλιου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, να συμμετάσχουμε όλοι στις: 

Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από τη Συμμετοχή: τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) καθώς και από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου (Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, Επιτροπές εξέτασης ενστάσεων του Ν4412/16, Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών, Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων) από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020 καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση. 

Πανελλαδική Στάση Εργασίας για την Πέμπτη 19 Μάρτη από την Έναρξη του ωραρίου έως τις 12μμ 

Διεκδικούμε: 
  • Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες 
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους 
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών 
  • Τη Νομική Κάλυψη των Διπλωματούχων Μηχανικών


Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8094 Αθήνα, 14/2/2020
Προς: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για ενημέρωση των μελών)
Θέμα: Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την Απεργία – Αποχή από το ΜηΜΕΔ και άλλες Επιτροπές από Δευτέρα 17/2.

Συνάδελφοι/σες

Συνημμένο με το παρόν, αναρτούμε Δήλωση Εξαίρεσης από Επιτροπή λόγω συμμετοχής μας στην Απεργία – Αποχή, ώστε οι συνάδελφοι/σες να ενημερώνουν την εμπλεκόμενη Υπηρεσία. Η Απεργία – Αποχή που ξεκινά τη Δευτέρα 17/02, αφορά Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία Δημοπράτησης (ή επόμενα στάδια προηγούμενων διαγωνισμών που θα γίνουν), από αυτή την ημερομηνία και μετά. 

Τώρα είναι η ώρα της συμμετοχής και του αγώνα. Δε σκοπεύουμε να μετατραπούμε σε απλούς παρατηρητές αναθέσεων των πάντων σε ιδιώτες, ανήμποροι να υπερασπιστούμε την ποιότητα των υποδομών για το καλό της κοινωνίας, περιμένοντας και επισήμως την απόσυρσή μας από κάθε παραγωγική διαδικασία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών και των γνώσεών μας. 

Η επιτυχία μας κρίνεται από τη συμμετοχή μας.


Δήλωση Εξαίρεσης από Επιτροπή λόγω Συμμετοχής σε Απεργία - Αποχή .doc

Εξώδικη Γνωστοποίηση Απεργίας - Αποχής από ΜηΜΕΔ και Επιτροπές. .doc

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της δημόσιας υγείας

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8097 Αθήνα, 17/2/2020
Προς: Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια
Κοιν: Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της δημόσιας υγείας

Κύριε Υπουργέ
Σε συνέχεια της πρωτοφανούς στα χρονικά ψηφισθείσας μετατροπής του Νοσοκομείου Κομοτηνής σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και της ακύρωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας 4 μηχανημάτων cyclotron για την παραγωγή ραδιοφαρμάκου για τα PET-CT, ενέργειες που ανοίγουν το δρόμο για την πλήρη εκχώρηση της δημόσιας υγείας στον ιδιώτη υποβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας μετακυλώντας το κόστος στον ασφαλιζόμενο, ζητούμε άμεσα συνάντηση.
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, εκπροσωπώντας το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων δομών υγείας, η οποία δρομολογεί την καθολική παραχώρηση της δημόσιας υγείας σε ιδιώτες. Είμαστε πάγια και καθολικά αντίθετοι με τις Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ) στο ΕΣΥ, στον τομέα της διαχείρισης Βιοϊατρικού εξοπλισμού, και της προαναγγελθείσας ανάληψης εκ μέρους των ιδιωτών ακόμη της κατασκευής κλινικών, χωρίς να προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ποιότητα των μελετών και των εκτελούμενων εργολαβιών.
Η σχεδιαζόμενη πολιτική εκτιμούμε ότι απαξιώνει τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων στερώντας τους βασικά εργαλεία δουλείας, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους, με σκοπό τη δημιουργία προσχημάτων για την ιδιωτικοποίησή τους και τη μετακύλιση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χρήστη υπηρεσιών υγείας.
Μας προβλημάτισε η πρόσφατη δήλωσή σας, κατά την οποία «τελειόφοιτοι των αρχιτεκτονικών και πολυτεχνικών σχολών, οι οποίοι […] θα κληθούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το νέο οικολογικό “πράσινο” και ενεργειακό Ελληνικό νοσοκομείο του μέλλοντος». Προφανώς θα γνωρίζετε την απαιτούμενη εξιδανίκευση που απαιτείται να έχει ένας μελετητής προκειμένου να εκπονήσει μελέτες σε νοσηλευτικά ιδρύματα, λόγω των κρίσιμων ιδιαιτεροτήτων (απαίτηση αδιάλειπτης λειτουργίας, ύπαρξη δικτύων ιατρικών αερίων, πολλαπλές εφεδρείες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ειδική κανονισμοί σχεδιασμού και απαιτήσεων κλπ).
Απαιτούμε την ενίσχυση του ρόλου των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών με μόνιμες προσλήψεις, για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος στο νευραλγικό χώρο της Υγείας. Η ύπαρξη αυτοδύναμων και επαρκώς στελεχωμένων Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελεί αναγκαιότητα για να προφυλαχθεί η ασφαλής, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών των Μονάδων Υγείας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή δωρεάν και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Είμαστε απέναντι στη σχεδιαζόμενη εκχώρηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών στους ιδιώτες και στην ιδιωτικοποίηση και την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Πρόσφατη προκήρυξη ΑΣΕΠ – Προσλήψεις Αποφοίτων Κολεγίων και αντίδραση των Διπλωματούχων Μηχανικών

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 8096 Αθήνα, 17/2/2020

Προς: Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
Κοιν: Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Πρόσφατη προκήρυξη ΑΣΕΠ – Προσλήψεις Αποφοίτων Κολεγίων και αντίδραση των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Συνάδελφε Πρόεδρε

Απευθυνόμαστε σε εσένα και στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, ώστε να αιτηθούμε συνάντηση μαζί σας σχετικά με την από κοινού αντιμετώπιση των ραγδαίων και δυσμενών εξελίξεων που έχουν προκύψει στην ανώτατη Εκπαίδευση. Όπως θα γνωρίζετε με βάση το πρόσφατο άρθρο 50 του Ν.4653/20 του Υπουργείου Παιδείας: «5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.»

Σε εφαρμογή του Νόμου αυτού στην εν εξελίξει προκήρυξη πρόσληψης Εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ 2ΓΣ/2019) γίνονται πλέον δεκτά και μη αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ πτυχία. Όπως μάλιστα προέκυψε από ερώτηση στη Βουλή : «Πρόσφατα το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αντιστοίχισε πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο με διάρκεια φοίτησης πέντε εξαμήνων με πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης πέντε ετών! Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία της αντιστοίχισης, βασίστηκε στην απλή, γραφειοκρατική σύγκριση των Προγραμμάτων Σπουδών των δυο σχολών. Είναι αυτή επιστημονικά τεκμηριωμένη και δίκαιη διαδικασία; Όπως είναι κατανοητό ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν ιδιωτικά κολέγια τα οποία δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.»

Επειδή στον εν λόγω Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (καθώς και σε πολλούς επόμενους που θα ακολουθήσουν) υπάρχει η πρόβλεψη διορισμού Διπλωματούχων Μηχανικών (ΠΕ81 Πολιτικών - Αρχιτεκτόνων, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ΠΕ86 Πληροφορικής κλπ) και σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής ότι: «Τουναντίον, το ΤΕΕ θα ασκήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της Παιδείας και Νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής Γνώσης να καταργηθεί στην πράξη.» ζητάμε από κοινού συνάντηση, ώστε να δρομολογηθούν ενέργειες Νομικές, αλλά και όποιες άλλες προκύψουν για τη σαφέστατη αυτή υποβάθμιση που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για το Δημόσιο Συμφέρον και τη Δημόσια Ασφάλεια. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.