Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Κείμενο Υπογραφών για τη διεκδίκηση επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 17-6-2016
Αρ. Πρωτ. : 6970

Προς : Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (να διακινηθεί στους εμπλεκόμενους συναδέλφους) 

Θέμα : Κείμενο Υπογραφών για τη διεκδίκηση επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης


Οι μετά το 1993 διπλωματούχοι μηχανικοί, ασφαλισμένοι υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006 από την 1-1-2007 έγιναν υπόχρεοι του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης ο οποίος με το Ν.4387/16 καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016.

Δεδομένου ότι με το άρθρο 8 του Ν.3518/16 πρέπει να έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον κλάδο που με την κατάργηση του δεν έχει συμπληρωθεί, διεκδικούμε να μας επιστραφούν οι εισφορές που έχουμε ήδη καταβάλλει ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες”, μια και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας τους. 

Συμπληρωματικά να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού τους με τυχόν οφειλές ή τυχόν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Υπογράφουμε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση ή στον ακόλουθο πίνακα :ΑΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΜ ΤΕΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
email


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου