Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Error 404 - Democracy not Found

Res, non verba: επιστροφή στις μάζες

Αναδημοσιεύουμε άρθρο του Ηλ. Ιωακείμογλου από την προσωπική του σελίδα.
Η σχέση των οργανωμένων δυνάμεων της Αριστεράς με τους εργαζόμενους είναι σχέση εξωτερική, δεν είναι σχέση οργανική. Σχέση εξωτερική επειδή οι πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς φαντάζονται πως η εργατική τάξη είναι ήδη συγκροτημένη και ότι η απουσία της από την πολιτική σκηνή, όπως εξάλλου και η ιδεολογική της απάθεια, οφείλονται σε ένα «έλλειμμα συνείδησης». Στην φαντασία των οργανωμένων δυνάμεων της Αριστεράς, η εργατική τάξη είναι ένας «κοιμώμενος γίγαντας» του οποίου η αφύπνιση εκκρεμεί. Αναλαμβάνουν λοιπόν, οι οργανώσεις της Αριστεράς, να μεταγγίσουν στις εργαζόμενες μάζες την ταξική συνείδηση που τους λείπει. Να εκφέρουν, επομένως, το «σωστό σύνθημα», να εκπονήσουν το «σωστό πρόγραμμα», να εφεύρουν το κατάλληλο «έναυσμα» που θα αφυπνίσει το ταξικό ένστικτο και θα το μετατρέψει σε ταξική συνείδηση. Από την ίδια αντίληψη των πραγμάτων απορρέει με φυσικό τρόπο και το σύνολο των δράσεων που αναλαμβάνουν οι εν λόγω οργανώσεις: τηλεοπτικές εμφανίσεις, διαφώτιση, αφισοκόλληση, έκδοση αμέτρητων εφημερίδων και περιοδικών, εξόρμηση για πώληση εντύπων και διανομή προκηρύξεων, διαλέξεις και λόγοι στη Βουλή. Κι’ έτσι, η ιστορία συνεχίζεται από ήττα σε ήττα όταν οι αντικειμενικές συνθήκες είναι δυσμενείς και με ισχνές νίκες όταν οι αντικειμενικές συνθήκες θα δικαιολογούσαν την εκθετική άνοδο των κινημάτων.
Η εργατική τάξη, όμως, δεν είναι ένας «κοιμώμενος γίγαντας» με «έλλειμμα συνείδησης». Υπάρχουν επαγγελματικές κατηγορίες, κοινωνικές ομάδες, υπάρχουν οι μάζες των εργαζομένων, υπάρχει η ατομική δυσαρέσκεια και το ταξικό ένστικτο που οδηγεί σε ατομικές πράξεις αντίστασης στις αδικίες και στις βαρβαρότητες του καπιταλισμού. Συνιστούν όμως όλα αυτά την εργατική τάξη; H εργατική τάξη καθεαυτή δεν υπάρχει –διότι όπως και ο Θεός, δεν αφήνει πίσω της κανένα ίχνος. Η εργατική τάξη υπάρχει μόνον όταν αφήνει τα ίχνη της εκεί που την περιμένουμε, δηλαδή μέσα στην Ιστορία, μέσα στην αντίθεσή της με το Κεφάλαιο, όταν οργανώνεται σε συλλογικές ταυτότητες, σε συλλογικότητες που μάχονται ενάντια στο Κεφάλαιο και το Κράτος του. Η αστική τάξη και η εργατική τάξη δεν υπάρχουν σαν δύο ποδοσφαιρικές ομάδες ήδη πριν να αρχίσει ο αγώνας. Υπάρχουν μόνον μέσα στον ανταγωνισμό τους. Οι ταξικοί αγώνες συνιστούν την διαίρεση σε τάξεις, αυτοί συγκροτούν τις τάξεις, αυτοί και τις αποδιαρθρώνουν στα συστατικά τους μέρη, δηλαδή σε μεμονωμένα άτομα, σε κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές κατηγορίες. Οι κοινωνικοί αγώνες όμως δεν υπάρχουν χωρίς το παιχνίδι της ηγεμονίας.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Απολύσεις μέσω γαλλικής "αξιολόγησης"

Αξιολόγηση όλων των δομών του κράτους και των υπαλλήλων με τη συνδρομή της Γαλλίας και συγκεκριμένα του Υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης και σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί το 2012, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το προαναφερθέν γαλλικό υπουργείο. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, η διοικητική μεταρρύθμιση θα υλοποιηθεί "εντός του πλαισίου των συστάσεων του ΟΟΣΑ και με βάση τις απαιτήσεις του Μνημονίου", δηλαδή τις 150.000 "απομακρύνσεις" δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015.

Μνημόνιο Συνεργασίας
Μεταξύ
αφενός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
και αφετέρου του Υπουργείου Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης του Κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, 135 Rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό Προϋπολογισμού, Δημόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθμισης του Κράτους, και κυβερνητικό εκπρόσωπο, 
και σε συνεργασία, ως τρίτο μέρος, με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force For Greece) εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας TFGR, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον επικεφαλής της ΤFGR.
Λαμβανομένων υπόψη:
Ότι στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της 12ης Οκτωβρίου 2011, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στις Ελληνικές Αρχές, την TFGR, τις αρχές των κρατών-μελών και διεθνείς οργανισμούς, η Γαλλία προσφέρθηκε επίσημα να παράσχει στην Ελλάδα κρατική βοήθεια ως Υπεύθυνος Τομέα (Domain Leader) για τη διοικητική μεταρρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο.
Ότι ο κύριος ρόλος και αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Τομέα είναι να παράσχει κρατική βοήθεια στις Ελληνικές Αρχές στη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης ώστε να προετοιμαστεί η συνολική αρχιτεκτονική και στρατηγική για να υλοποιηθεί η διοικητική μεταρρύθμιση, ιδίως εντός του πλαισίου των συστάσεων του ΟΟΣΑ και με βάση τις απαιτήσεις του Μνημονίου.
Ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ πρότεινε την υλοποίηση συγκεκριμένων πράξεων με σκοπό τη μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ως πρώτη άμεση συνέπεια, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προετοίμασε το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, συμπληρωματικά προς το νομοθετικό πλαίσιο του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011, που περιγράφει τις αρχές αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης.
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι επίσημα επιβεβαιώνουν τα εξής:

Χαρίζουν 28.000 στρέμματα στον Μυτιληναίο στην Ικαρία για να τοποθετήσει Ανεμογεννήτριες!

Εγκρίθηκε άδεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 877/11/15-7-2011 στην εταιρεία “ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.”, (συμφερόντων του ομίλου Μυτιληναίου) για την εγκατάσταση σε 28.000 στρέμματα στον Αθέρα 110 ανεμογεννητριών. Αντί οι ανεμογεννήτριες να μπουν η μία δίπλα στην άλλη σε χώρο 28 στρεμμάτων (16x16x110) μπαίνουν σε 28 χιλιάδες στρέμματα σε...
όλη την κορυφογραμμή της Ικαρίας!

Η άδεια προβλέπεται να έχει ισχύ για 25 χρόνια με επιπλέον πρόβλεψη ανανέωσής της για άλλο τόσο χρόνο δηλαδή για 50 χρόνια!

Στην άδεια αναφέρεται ότι οι ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν στις θέσεις «Βίγλα- Καψάλη- Ποδήλια- Υψώνας- Κασμιάνος- Προβατοκεφάλας- Ρούκουνας-Σαραντάδων- Ερίφη- Κουταλόπετρα- Βάρκα- Παπουλογάρι- Σελλάδια- Μεγάλοφος- Σαμάκι- Κλιράτια- Στάσουσα- Παπουτσοκρύφτης- Αναβάθρες- Ράντι- Σταυρί- Πούντα- Πρ. Ηλίας- Κακό Καταβασίδι-Αιθέρας όρος» του Δήμου Ικαρίας.


Οι ανεμογεννήτριες μαμούθ, θα έχουν ισχύ 3 MW η καθεμία, το ύψος τους θα φτάνει τα 150 μέτρα και το άνοιγμα των φτερών 90 μέτρα.


Μ
ετά την έκδοση της άδειας από τη ΡΑΕ κατατέθηκαν δύο προσφυγές:
1. ο Δήμος Ικαρίας, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-7-2011, προσέφυγε κατά της απόφασης της ΡΑΕ.
2. Ο Ηλίας Γιαννίρης επίσης κατέθεσε προσφυγή (Α.Π. 5590/2-8-2011 γρ. υπουργού).

Ανακοινώσεις κατά των ανεμογεννητριών εξέδωσαν:


Η "Αρχιπέλαγος Ι.Θ.Π."

Η δημοτική παράταξη "Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας"-ΛΑΣ Ικαρίας
Η δημοτική παράταξη "Αυτόνομη Συσπείρωση ΠΟλιτών Ικαρίας"-ΑΣΠΙ
Η "Κίνηση Πολιτών Ευδήλου"
Η περιφερειακή παράταξη "Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο"

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

Σχέδιο Ήλιος: Μυστικές συνεννοήσεις για το χρώμα του χρήματος

Αναδημοσίευση από το Αριστερό Βήμα.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές και από εκείνες που ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Μπορεί να είναι η απάντηση τόσο στην πυρηνική ενέργεια και το πετρέλαιο, αλλά και μια πολύ καλή βάση για την περίφημη «πράσινη ανάπτυξη».
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εδώ και δύο χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα ο Γ. Παπακωνσταντίνου, προηγουμένως ως ΥπΟιΟ και τώρα ως Υπουργός Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε συνεννοήσεις με τη γερμανική κυβέρνηση, με στόχο την προώθηση και υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος, του «σχεδίου Ήλιος», το οποίο συνίσταται ουσιαστικά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) σε έκταση 200 τετρ. χλμ. στην ελληνική επικράτεια, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και την εξαγωγή της σε χώρες της βόρειας Ευρώπης (κυρίως τη Γερμανία). Το σχέδιο είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά και αρκετά αμφιλεγόμενο. 

Είναι αλήθεια πως η βιομηχανία των ΦΒ βρίσκεται σε ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ευρώπη, που καλύπτει το 70% της παγκόσμιας αγοράς (πηγή ΕΡΙΑ), ειδικότερα κατόπιν της ψήφισης και εφαρμογής σχετικής κοινοτικής οδηγίας για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Τα σχετικά λόμπι που προωθούν τις ΑΠΕ και ειδικά τα ΦΒ δηλώνουν ικανοποιημένα, χωρίς βέβαια να κρύβουν την ανάγκη τους για περισσότερη πολιτική στήριξη, ώστε οι ΑΠΕ να αναπτυχθούν περισσότερο και το κόστος να κατέβει (ανεβάζοντας φυσικά τα σχετικά κέρδη).


Η επίσημη ρητορική δεν φείδεται επιχειρηματολογίας: πρόκειται για εργαλείο που μπορεί να συμβάλει τόσο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εκπομπών CO2, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και μάλιστα πράσινων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Όπως ο ίδιος ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου συχνά αναφέρει, «η ανάπτυξη σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι πράσινη».

Πόσο πράσινο είναι όμως στην πραγματικότητα το «σχέδιο Ήλιος»; Οι λέξεις που συχνά συνοδεύουν τις αναφορές σε αυτό (ανταγωνιστικότητα, ρυθμοί ανάπτυξης κ.λπ.) προέρχονται μάλλον από οικονομικά περιβάλλοντα, παρά από πράσινα. Και είναι γνωστό πως τα οικονομικά περιβάλλοντα ενδιαφέρονται κυρίως για τα οικονομικά οφέλη.

Υπογράφουμε ενάντια στην ληστρική αύξηση εισφορών

ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ εδώ και χρόνια είναι γνωστά. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων και της τρόϊκας (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) έρχονται να τα επιτείνουν, καθώς με το «κούρεμα», τα αποθεματικά των ταμείων κινδυνεύουν κυριολεκτικά να μετατραπούν σε αντικείμενο λεηλασίας από το κεφαλαίο και τις τράπεζες, σε βαθμό κατάρρευσης.

Σε ότι αφορά το ΤΣΜΕΔΕ τα ταμειακά του διαθέσιμα, που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (άνω των 3 δις), έχουν μετατραπεί σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και τη νέα δανειακή σύμβαση της 26ης Οκτωβρίου, μετά το «κούρεμα» το ΤΣΜΕΔΕ θα μείνει με το 50% της αξίας των διαθεσίμων του, που προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές μας. Οι απώλειες για το ταμείο ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο €, χωρίς να συνυπολογιστούν η μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης (άλλα 500 εκατ. €), οι τεράστιες απώλειες από τα Τραπεζικά παιχνίδια που διαχρονικά κάνουν, τα θαλασσοδάνεια σε ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Ακόμα η υπαγωγή της Attica Bank σε διαδικασία «κουρέματος», θα σηματοδοτήσει κι άλλες απώλειες για το ταμείο.


Όλες αυτές τις απώλειες, κυβέρνηση και Τρόικα, επιχειρούν να «αντισταθμίσουν» με νέα χαράτσια υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών μας, ειδικά για τους "ελεύθερους επαγγελματίες", δηλαδή τους ανέργους, τους μισθωτούς με δελτίο, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισοαπασχολούμενους κλπ. Άμεσα ξεκινούν από 50 € το μήνα για τους προ 93 ασφαλισμένους (από 330 σε 380), φτάνουν τα 90 € το μήνα για τους μετά το 93 (από 330 σε 420 στους άνω πενταετίας) και προοπτικά θα ξεπεράσουν το 90% (μέσα από την υποχρεωτική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας). Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπονται από το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, μετακυλούν τις απώλειες στους ίδιους τους ασφαλισμένους, οδηγώντας στον αφανισμό και στην έξοδο μας από το επάγγελμα, χιλιάδες συνάδελφους. Αυτές οι εξοντωτικές εισφορές θα υπολογίζονται πλέον ως φορολογητέο εισόδημα.


Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, που χωρίς ποτέ να ενημερώσουν τους μηχανικούς, συναινούν και συνδιαμορφώνουν τις κατευθύνσεις αυτές.
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ, ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ!

Ούτε ένα ευρώ αύξηση εισφορών καμίας κατηγορίας ασφαλισμένου, άμεση μείωση τους στα προ του 1992 επίπεδα.


Όχι στη νέα κλοπή των αποθεματικών με το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Άμεση απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας στο Ταμείο.


Επίδομα ανεργίας ίσο με τον βασικό μισθό για όλο το διάστημα ανεργίας για τους άνεργους και υποαπασχολούμενους συναδέλφους, χωρίς νέα χαράτσια. Άμεση αναγνώριση από το ΤΣΜΕΔΕ και τον ΟΑΕΔ όλων των άνεργων μηχανικών με «μπλοκάκι».


Πραγματικές διευκολύνσεις στους συναδέλφους που δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τις εισφορές τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Κατάργηση των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων στις καθυστερούμενες εισφορές.


Αποδέσμευση από την Τράπεζα Αττικής και τα χρηματιστηριακά παιχνίδια. Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ανέργους και υποαπασχολούμενους μηχανικούς. Πλήρης, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με ανανέωση των βιβλιαρίων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους συναδέλφους.


Καμία περικοπή σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής παροχής. Αύξηση των παροχών και των καλύψεων. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νομών. Να σταματήσει ο απαράδεκτος διαχωρισμός «παλιών» και «νέων» συναδέλφων.

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Άπιαστο όνειρο η σύνταξη με φόντο την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος

Αναδημοσιεύουμε από το ΙΣΚΡΑ. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για το ΤΣΜΕΔΕ έχουν ήδη αναρτηθεί σε παλαιότερη ανάρτηση.


Κατακόρυφες θα είναι οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τις 1-1-2012, καθώς οι ρυθμίσεις του αντιασφαλιστικού και αντεργατικού νόμου 3863/2010 προβλέπουν την αύξηση των ορίων ηλικίας έως και 3 χρόνια το νέο έτος σε σχέση με το 2011.
Συγκεκριμένα, τα νέα αυξημένα όρια θα ισχύσουν για όλους τους ασφαλισμένους, (πλην εκείνων που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά πριν το 1983) και θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι και το 2015!

Αναλυτικότερα, στο Δημόσιο η απαράδεκτη αύξηση των ορίων θα ολοκληρωθεί το 2013 και στον ιδιωτικό τομέα το 2015, ώστε να θεσμοθετηθεί η συνταξιοδότηση με 40 χρόνια δουλειάς σε ηλικία 60 ετών (αν και προφανώς είναι απίθανο να έχει συμπληρώσει κάποιος 40 χρόνια εργασίας έως την ηλικία των 60 ετών) ή διαφορετικά σε ηλικία 65 ετών για όποιον έχει τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Ας δούμε τώρα τι θα συμβεί το 2012:
Στον δημόσιο τομέα, για τις γυναίκες, το 2012, αυξάνεται κατά 2 χρόνια το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για σύνταξη με 15ετία και απαιτείται πλέον η συμπλήρωση του 63ου έτους.

Σταμάτησε το ΤΕΕ τις κινητοποιήσεις

Ήδη από την προηγούμενη βδομάδα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αποφάσισε από μόνος του να μην κλείσει το σύστημα "τακτοποίησης" αυθαιρέτων, ενώ σήμερα ανακοινώνει - μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου προβολής του ιδίου και των κυβερνητικών πολιτικών - ότι επαναφέρει στη λειτουργία και το σύστημα αμοιβών το οποίο είχε διακόψει την προηγούμενη βδομάδα. Τη φορά αυτή την απόφαση την έλαβε η Διοικούσα του ΤΕΕ στέλνοντας ηχηρό μύνημα συμμόρφωσης και πειθαρχίας στην κυβέρνηση του μαύρου μετώπου. Φαίνεται ότι η διοίκηση του ΤΕΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει κάποια από τα προνόμια της που απειλούνται (όπως τον έλεγχο των αμοιβών, την ύπαρξεη του ΤΕΕ) και ποσώς ενδιαφέρεται για το φλέγον θέμα της εξοντωτικής και ληστρικής αύξησης εισφορών που απειλεί όλους τους μηχανικούς. Την απόφαση αυτή τη στηρίζουν σε "συνάντηση σε θετικό κλίμα" που έγινε μεταξύ Προέδρου ΤΕΕ και Υπουργού ΠΟΜΕΔΙ τσεκουράτου Βορίδη. Νομιμοποιούμε και τους ακροδεξιούς δηλαδή ότι δήθεν ενδιαφέρονται για τα ζητήματα των μηχανικών. Υπέροχη ατμόσφαιρα, δε νομίζετε? (Οι συναγωνιστές της Συνεργασίας Αριστερών Μηχανικών τι λένε άραγε για την κατάσταση που στηρίζουν στο ΤΕΕ - και αλλού?)

"Σε θετικό κλίμα έγινε χθες το βράδυ η συνάντηση του πρόεδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη με τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μάκη Βορίδη. Εν συνεχεία ενημερώθηκε και εκτίμησε τα αποτελέσματα της συνάντησης η ΔΕ ΤΕΕ.
Αρμοδίως έγινε γνωστό ότι μετά τη συνάντηση και έπειτα από τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που ανέλαβε ο υπουργός Υποδομών προς το ΤΕΕ, δίνοντας διαβεβαιώσεις για τη στήριξη των θέσεων του ΤΕΕ σχετικά με το 3919/2011 αλλά και γενικότερα για την επίλυση θεμάτων των μηχανικών αποφασίστηκε το ΤΕΕ να διαφοροποιήσει τη στάση του. Σε ένδειξη καλής θέλησης επαναλειτουργεί από σήμερα το ηλεκτρονικό σύστημα των αμοιβών μηχανικών, για διάστημα περίπου δέκα ημερών, δηλαδή μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ ΤΕΕ στις αρχές του νέου χρόνου, όπου θα επανακαθοριστεί η στάση του ΤΕΕ, με βάση συγκεκριμένες ενέργειες που στο μεταξύ θα γίνουν από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Στη συνάντηση του με τον πρόεδρο του ΤΕΕ ο υπουργός Υποδομών τοποθετήθηκε
θετικά για θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς, όπως την σύσταση του μητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, την έκδοση προεδρικού διατάγματος και υπουργικής απόφασης για την υλοποίηση του νόμου 3919/2011 κ.α"

Συμφωνία χρεοκοπίας το PSI

Αναδημοσίευση από το Ποντίκι.
thumb
Στην πιο κρίσιμη φάση της μπαίνει και επισήμως όχι μόνο η ελληνική οικονομία, αλλά η χώρα ολόκληρη. Τα Χριστούγεννα, παραδοσιακά, δεν είναι κατάλληλη εποχή για κακές ειδήσεις, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει για όσους σχεδιάζουν την τύχη της Ελλάδας όλο το τελευταίο διάστημα. Ιδιαιτέρως για όσους τώρα καθορίζουν τους όρους της αναδιάρθρωσης μεγάλου μέρους των ελληνικών χρεών. Δηλαδή τους όρους μιας μορφής χρεοκοπίας που... απλώς επιχειρείται να παραμείνει «ελεγχόμενη».
Οι ειδήσεις για την πορεία του PSI (της ανταλλαγής ομολόγων μεταξύ Ελλάδας και δανειστών με στόχο την καταρχήν ονομαστική μείωση του χρέους) δεν είναι ευνοϊκές για την Ελλάδα.
Τις τελευταίες μέρες όλα δείχνουν πως η «διαπραγμάτευση» (αν υπήρξε ποτέ με την κυριολεκτική έννοια του όρου) για τους όρους που θα διέπουν τα νέα ομόλογα, τα οποία θα εκδώσει η Ελλάδα ως «αντάλλαγμα» για τη διαγραφή του 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατέχουν σήμερα ιδιώτες επενδυτές, καταλήγει με ολοκληρωτική νίκη των ομολογιούχων.
Τα δίνουμε... όλα
Σύμφωνα με τις έως τώρα - εν πολλοίς δημοσιευμένες - πληροφορίες:
1. Τα νέα ομόλογα θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με το αναμενόμενο δάνειο - που θα δοθεί στο πλαίσιο του PSI - των 130 δισ. ευρώ συνολικά από το προσωρινό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης (EFSF). Δηλαδή θα τους δώσουμε ομόλογα «πρώτης εξασφάλισης», κάτι που σημαίνει ότι οι κάτοχοί τους, στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο μιας ελληνικής κατάρρευσης, εγγυημένα θα έχουν λαμβάνειν.
Και όχι μόνο θα έχουν λαμβάνειν, αλλά, εφόσον αληθεύουν - και... γιατί να μην αληθεύουν; - οι πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί, τα νέα ομόλογα θα έχουν «ρήτρες υπεραπόδοσης» (GDP warrants) σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από την ύφεση και αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ πάνω από ένα ποσοστό. Κοινώς, αν υποτεθεί ότι η χώρα μας καταφέρει να βγει από την ύφεση, θα πληρώσει επιπλέον «μίζα» στους δανειστές της. Συνεπώς, η όποια «ονομαστική» συμφωνία σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι η τελική.
2. Ως εκκρεμότητα φέρεται να παραμένουν στο τραπέζι δύο σημαντικές παράμετροι: το επιτόκιο των νέων ομολόγων και η διάρκεια. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της οικονομικής ιστοσελίδας Euro2day την Τρίτη:

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

«Κολατσιό» για τους τροϊκανούς

Αναδημοσίευση από το Ποντίκι.
thumb
Στον πάγκο του... χασάπη έχουν αποθέσει τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης 150.000 δημόσιους υπαλλήλους, προκειμένου να τους ξαποστείλουν στην ανεργία. Τα υπουργεία, με τη βοήθεια ειδικών ιδιωτικών εταιρειών, ετοιμάζονται να ξαποστείλουν, μέχρι το τέλος του χρόνου, 30.000 δημοσίους υπαλλήλους προκειμένου να εξευμενίσουν την... οργή της τρόικας. Τα δύο υπουργεία έχουν διορία σχεδόν έναν μήνα για να ετοιμάσουν την εφεδρεία Νο 2, και ειδικότερα πριν το κλιμάκιο των τροϊκανών επιστρέψει στη χώρα, στα μέσα του Ιανουαρίου.
Αυτές τις μέρες τα υπουργεία περιμένουν να δουν την απόδοση του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας στους δημόσιους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο υπουργεία προσανατολίζονται σε πρώτη φάση να επεκτείνουν το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας το 2012 και στους τομείς που εξαιρέθηκαν, όπως η Υγεία και η Παιδεία, ενώ υπάρχουν και βάσιμες... υποψίες ότι το μέτρο θα επεκταθεί και στις ένοπλες δυνάμεις.
Ταυτόχρονα, Ρέππας και Βενιζέλος βολιδοσκοπούν το ενδεχόμενο να κλείσουν σε μια νύχτα με πρωθυπουργική απόφαση έναν μεγάλο ζημιογόνο φορέα του Δημοσίου προκειμένου να... περάσουν τις εξετάσεις της τρόικας εν όψει του νέου δανείου.
Από εκεί και μετά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας αναμένεται να επεκταθεί και στους εργαζόμενους που είναι κάτω των 53 ετών και τους υπολείπονται μερικά χρόνια (5 με 8) μέχρι να συνταξιοδοτηθούν.
Η διαδικασία που προκρίνεται για αυτήν την περίπτωση, προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, είναι η απόδοση πλασματικών συντάξιμων χρόνων. Δηλαδή θα απολυθούν, αλλά, όταν φτάσουν στην ηλικία  των 55 ετών, θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πλήρως.

Να ξεσκεπάσουμε τη μαφία του χρηματιστικού κεφαλαίου και τα όργανα της

Αναρτούμε κείμενο του συναδέλφου (μέλους της συσπείρωσης και νυν συνταξιούχου) Νίκου Κ. το οποίο συνιστούμε να τυπωθεί για να διαβαστεί μια και έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Να ξεσκεπάσουμε τη μαφία του χρηματιστικού κεφαλαίου και τα όργανα της

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

Michel Foucault, Η κοινωνία – τιμωρός

Σε συνέχεια των αναρτήσεων πολιτικών βιβλίων από το blog, αναδημοσιεύουμε από το EAgainst
Ο Μισέλ Φουκώ, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους "μεταμοντέρνους" φιλοσόφους. Γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1926 στο Πουατιέ και πέθανε στις 26 Ιουνίου του 1984 στο Παρίσι. Από το 1970 έως το 1984 κατείχε έδρα στο Collège de France στην οποία έδωσε το όνομα «Ιστορία των συστημάτων σκέψης». Απεβίωσε από AIDS τον Ιούνιο του 1984.
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί εναρκτήριο μάθημα του στο College de France της ακαδημαϊκής χρονιάς 72-73 αφιερωμένο στην υπόθεση Πιερ Ριβιέρ. Πρόκειται για μια σύντομη ιστορία της φυλακής…
Φουκώ, κοινωνία- τιμωρός

ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος: 44 χρόνια της οργάνωσης που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο

Αναδημοσιεύουμε από το Τζέκυλ & Χάϊντ.

Ο Ρήγας Φεραίος ήταν η οργάνωση νεολαίας του ΚΚΕ εσωτερικού. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1967, ως Πανελλήνια Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών (ΠΑΟΣ) "Ρήγας Φεραίος", κυρίως από πρώην μέλη της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη και μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, τοποθετήθηκε υπέρ του ΚΚΕ εσωτερικού. Κατά την διάρκεια της δικτατορίας ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση και δεκάδες μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν, ενώ οι καταδίκες των μελών του αθροίζονται σε… πολλούς αιώνες.


Παράλληλα η συμβολή του "Ρήγα Φεραίου" στην ανάπτυξη του μαζικού αντιδικτατορικού κινήματος ήταν ιδιαιτέρως σημαντική, ενώ επίσης παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην δημιουργία των Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα. Οι πλατιές αυτές συλλογικότητες, που αποτελούνται από φοιτητές που αναζητούν τρόπους συλλογικής αντιδικτατορικής δράσης, θα δράσουν δημόσια στις σχόλες τους και μέσα στα αμφιθέατρα διεκδικώντας τη δυνατότητα για δημόσιες συγκεντρώσεις και συζήτησης, ενώ προφυλάσσουν τον παράνομο οργανωτικό τους ιστό. Το 1972 θα συγκροτηθεί το Διασχολικό των ΦΕΑ που συντονίζει όλες τις σχολές. Το σχήμα αυτό θα αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό και θα αποτελέσει τον βασικό ιστό ανάπτυξης του φοιτητικού αντιδικτατορικού κινήματος. Παράλληλα εκατοντάδες μέλη του Ρήγα θα συμμετάσχουν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και η οργάνωση θα έχει την πλειοψηφία στην συντονιστική επιτροπή κατάληψης.


Τον Ιούνιο 1974 μετονομάστηκε σε Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΠΟΝ) "Ρήγας Φεραίος" και αυτοαναγνωρίστηκε ως νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού. Στη μεταπολίτευση συνέχισε τη δράση του, έχοντας ιδιαίτερη ανάπτυξη στο φοιτητικό κίνημα. Στην Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του 1976, μετονομάστηκε σε Ελληνική Κομμουνιστική Νεολαία (ΕΚΟΝ) "Ρήγας Φεραίος", παρά τη διαφωνία ισχυρής τάσης, που επέμενε στη διατήρηση του ευρύτερου πολιτικού χαρακτήρα της οργάνωσης.

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Η νικηφόρα απεργία των χαλυβουργών το 1962

Αναδημοσίευση από το Erodotos

«Πώς δενότανε τ’ ατσάλι»
«Στο εργοστάσιο της Ελληνικής Χαλυβουργίας το ατσάλι που παράγεται έχει μέσα του κάτι από τη δύναμη του εργάτη. Το κακό είναι πως αυτή τη δύναμη τη χάνει για πάντα ο εργάτης.
Μπροστά στην άγρια λάμψη του φούρνου ή του αναλυωτού ατσαλιού βλέπεις την ένταση που βάζει ο μεταλλουργός, να σκληραίνει το πρόσωπό του, να στεγνώνει το κορμί του. Οι φούρνοι τήξεως μετάλλου που καίνε σε 2.000 βαθμούς βγάζουν μια ζεματιστή ακτινοβολία που κόβει την ανάσα…Οι εργάτες ζουν μέσα σ’ αυτή την κόλαση» (Ρεπορτάζ της «Αυγής» – όργανο τότε της ΕΔΑ – στις 21/2/1953).
Φωτ. του 1962, από την 1η μέρα της απεργίας πείνας των χαλυβουργών
Με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών έδενε στην κυριολεξία το ατσάλι στα εργοστάσια χαλυβουργίας της Ελευσίνας, που, μόνο στο διάστημα 1956 – 1963, μέτρησαν 15 νεκρούς και πολλαπλάσιους τραυματίες από εργατικά «ατυχήματα» (εργοδοτικά εγκλήματα):1
«Κανονισμός μέτρων ασφαλείας, εσωτερικός κανονισμός συνθέσεως του προσωπικού, όροι υγιεινής, εφαρμογή κλαδικών συμβάσεων, εφαρμογή εργατικών νόμων είναι άγνωστα για τους εργοδότες των χαλυβουργικών εργοστασίων, ενώ οι πόρτες των βιομηχανικών αυτών συγκροτημάτων ανοίγουν συνέχεια για να εξέλθουν με φορεία ή καμιόνια οι τραυματίες ή οι νεκροί της μάχης με τις μηχανές για το τριπλασίασμα της παραγωγής».2
Πέρα από τις «εκπτώσεις» στα μέτρα ασφαλείας, βασική αιτία των ατυχημάτων υπήρξε η εντατικοποίηση της δουλειάς. Προκειμένου να λάβουν το βασικό μισθό εντός του 8ώρου οι εργάτες υποχρεώνονταν να πιάσουν μια συγκεκριμένη παραγωγή. Αν ο μισθός ή ο χρόνος δεν έφτανε (και σπάνια έφτανε) οι χαλυβουργοί αναγκάζονταν να δουλέψουν παραπάνω αμειβόμενοι με το κομμάτι. Ετσι πολύ συχνά οι εργάτες κατέληγαν να κάνουν σχεδόν δύο μεροκάματα σε μια μέρα (από άποψη παραγωγής), αλλά να αμείβονται μόλις το ενάμισι.
Την εργοδοτική εκμετάλλευση συμπλήρωνε η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς: ομαδικές απολύσεις, λοκ-άουτ, παύσεις συνδικαλιστών, κ.ο.κ. Μόνο την περίοδο 1956 – 1963 απολύθηκαν περισσότερα από 100 συνδικαλιστικά στελέχη στη χαλυβουργία της Ελευσίνας, μεταξύ αυτών, πέντε πρόεδροι και γραμματείς συνδικάτων.
Η απεργία του 1957: Η πρώτη μάχη

Ματαιώνονται για φέτος τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα


Έκτακτο ανακοινωθέν: Ματαιώνονται για φέτος τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα καθώς...
«Ο Ιωσήφ πρέπει να πληρώσει περαίωση, η Φάτνη να τακτοποιηθεί ως ημιυπαίθριος, η Παναγία δεν παίρνει επίδομα τοκετού , οι άγγελοι δεν πετάνε λόγω απεργίας και οι 3 μάγοι φοβούνται οτι θα απελαθούν ως λαθρομετανάστες».
*Η γελοιογραφία είναι του Σατιρικού για την εφημερίδα Ποντίκι.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα. Δημήτρης Μπάτσης

tvxs

Ότι ο Δημήτρης Μπάτσης εκτελέστηκε πλάι στο Νίκο Μπελογιάννη δεν ήταν τυχαίο. Ότι μια γενιά Ελλήνων αγνόησε την ύπαρξη του βιβλίου και του συγγραφέα του, κι αυτό δεν ήταν τυχαίο: Το "Κατεστημένο" [...] είχε πολλές και μεγάλες ενοχές για να μπορέσει να σταθεί στο έργο του Μπάτση και να αντλήσει απ' αυτό έστω και λίγα διδάγματα. [...] Ο αναγνώστης [...] δεν θα δυσκολευτεί να αναγνωρίσει πως σ' αυτή τη μελέτη του 1947 έχουν τεθεί τα βασικά προβλήματα ανάπτυξης μιας χώρας εξαρτημένης και υπανάπτυκτης, χώρας περιφερειακής, όπως θα λέγαμε σήμερα, και προτείνονται λύσεις επιστημονικά θεμελιωμένες και, μαζί, συγκεκριμένες" σημειώνει η Έλλη Παππά στην εισαγωγή του βιβλίου Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα του Δημήτρη Μπάτση, στην έκδοση του 1977, μια μελέτη επίκαιρη το 2011.
Ο Νίκος Μπελογιάννης στις 30 Μαρτίου 1952, στις 4.12 π.μ, μαζί με τρεις συντρόφους του, τον Δημήτρη Μπάτση, τον Ηλία Αργυριάδη και τον Νίκο Καλούμενο στήνονται απέναντι από το εκτελεστικό απόσπασμα στο Γουδί και εκτελούνται δια τυφεκισμού.
Ακολουθεί ο πρόλογος του Δημήτρη Μπάτση από το βιβλίο του Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, εκδ. Κέδρος, όπου -εκτός των άλλων- αποκαλύπτεται για πρώτη φορά η λεγόμενη "Σύμβαση Cooper" η οποία υπογράφτηκε το 1940 κι έληξε τον Δεκέμβρη του 2010. Επίσης, ένα  αυτοβιογραφικό κείμενο της συζύγου του, από το βιβλίο της Βαρύτατο τίμημα (1941-1952), Εκδ. Δωδώνη.
«Η εργασία μου αυτή γράφτηκε με την βέβαιη προοπτική, πως παρ' όλα τα εμπόδια και παρ' όλες τις πολύμορφες επεμβάσεις, ο Ελληνικός Λαός, που πάντα αγωνίζεται ηρωικά, θα ανοίξει και πάλι με τον αγώνα του διάπλατα τον δρόμο, για μια ελεύθερη δημοκρατική ανοδική πορεία, και θα αρχίσει, με τον ίδιο ενθουσιασμό, με την ίδια ορμή και αυτοθυσία, να χτίσει την ερειπωμένη από την ναζιστοφασιστικη κατοχή και τον οικτρό εμφύλιο, πατρίδα.
Η Ελλάδα θα γίνει οικονομικά και εθνικά πραγματικά ελεύθερη μόνον τότε που η ανοικοδόμηση αυτή γίνει από το Λαό και για το Λαό.
Θα σπάσουν τα δεσμά και θα αλλάξει ριζικά η διάρθρωση της σημερινής οικονομίας μας, θα ανοίξει ο δρόμος για να λυτρωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της νεοελληνικής κοινωνίας.
Και ο δρόμος αυτός μας οδηγεί στην ορθολογιστική οργάνωση και στη σχεδιασμένη ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας, στη δημιουργία ανώτερης τεχνικής βάσης, στη γοργή συσσώρευση των οικονομικών μέσων για ν' ανθήσει και σ' εμάς γερή, προοδεμένη κοινωνική ζωή. Μόνον τότε θα δημιουργηθούν και θα εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για μια ακόμα πιο ψηλή κοινωνική επιδίωξη: τη σοσιαλιστική κοινωνία.
Για το χτίσιμο αυτής της νέας Ελλάδας δουλεύουν σήμερα, μέσα σε τραγικές πραγματικά συνθήκες και αψηφώντας κάθε κίνδυνο, όλοι οι επιστήμονες που βλέπουν μπροστά, όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι των επιστημών, πλάι και μαζί με τον αδάμαστο Ελληνικό Λαό, προσφέροντας ακόμη και την ζωή τους, ότι πολυτιμότερο δηλαδή έχουν, προσπαθώντας έτσι να στεριώσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την νίκη του.
Σε όλους αυτούς τους πραγματικούς ηρωικούς αγωνιστές, προσφέρω και εγώ την μικρότατη αυτή συμβολή.
Δημήτρης Μπάτσης

Αθήνα, ΕΜΠ , Ιούνιος 1947»

Τα αποτελέσματα εκλογών σε 62 ΕΛΜΕ: Μεγάλη άνοδος της αριστεράς

Αναδημοσιεύουμε από το Alfavita

Ψήφισμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας


Αναρτούμε δύο πρόσφατα ψηφίσματα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Το πρώτο αφορά στον ηρωϊκό απεργιακό αγώνα των χαλυβουργών και το δεύτερο την τραμπούκικη επίθεση που δέχθηκε συνάδελφος στην Ήπειρο.
 Αθήνα, 19/ 12 / 2011

Αρ. Πρωτ. : 6313
Ψήφισμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης
στους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας

Εμείς οι Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου, παρακολουθούμε τον ηρωικό αγώνα σας ενάντια στην εργοδοσία που ήδη διαρκεί πάνω από 46 μέρες. Χαιρετίζουμε αυτόν τον αγώνα διάρκειας που δίνει το αγωνιστικό παράδειγμα σε όλους τους εργαζόμενους, για να μην περάσουν απολύσεις, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, μειώσεις μισθών και κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Οι μαζικές απολύσεις και οι ανάλγητες απαιτήσεις της εργοδοσίας, που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση κατ΄ επιταγή της Τρόϊκας, είναι τα ίδια μέτρα που συνολικά η άρχουσα τάξη θέλει να εφαρμόσει σε όλους τους εργασιακούς χώρους και βέβαια μας βρίσκει και εμάς απέναντι.
Ξέρουμε καλά ότι δεν είσαστε μόνο εσείς στο στόχαστρο αλλά όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας.
Στο Δημόσιο Τομέα αυτές οι προσπάθειες εκφράζονται με τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση στα πλαίσια των αλλεπάλληλων Μνημονίων, όπως η κατάργηση και συγχώνευση Φορέων του Δημοσίου, η κατάργηση οργανικών θέσεων και Υπηρεσιών, οι μαζικές απολύσεις εργαζομένων μέσω της εφεδρείας, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, το ξεπούλημα των Τεχνικών Υπηρεσιών στον ιδιωτικό Τομέα, μειώσεις αποδοχών, διάλυση ασφαλιστικών Ταμείων, μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφορών στα ασφαλιστικά Ταμεία, παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας κλπ.
Έχουμε συνεπώς όλοι χρέος απέναντι στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας, που είναι οι επόμενες βάρδιες εργαζομένων, να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και όχι σαν δούλοι για να παράγουν περισσότερα κέρδη για τα μονοπώλια, τους βιομηχάνους, εφοπλιστές, τραπεζίτες, μεγαλοκατασκευαστές και γενικά της άρχουσας τάξης της χώρας μας.
Εμείς λοιπόν οι Διπλ. Μηχανικοί του Δημοσίου, σαν ελάχιστο δείγμα αλληλεγγύης απέναντι στον αγώνα σας και παίρνοντας δύναμη από εσάς, καταθέτουμε στο Ταμείο του Σωματείου σας το ποσό των 500 €.
Όλοι μαζί στον αγώνα για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Η Νίκη θα είναι δύσκολη αλλά θα είναι δική μας.
Αθήνα, 19 / 12 / 2011

Αρ. Πρωτ. : 6310
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

«Ελευθεροτυπία» είναι η ψυχή των εργαζομένων της!

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της Ελευθεροτυπίας και στον αγώνα τους. Οι εργαζόμενοι στη συνέλευση τους αποφάσισαν επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες, ως απάντηση στην επαναλαμβανόμενη μη καταβολή δεδουλευμένων, καθώς και στα περί προσφυγής στο άρθρο 99. Αναρτούμε την απόφαση τους αυτή και προτείνουμε και το τελευταίο(;) σημείωμα του Στάθη.

Έκπληκτοι οι εργαζόμενοι στην «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», άκουγαν χθες, φθάνοντας στο γραφείο, το νέο: Η επιχείρηση προτίθεται να προσφύγει στο άρθρο 99. Ουσιαστικά, να κηρύξει πλήρως στάση πληρωμών, διαλύοντας και τις τελευταίες ελπίδες των εργαζομένων ότι θα στεκόταν στο ύψος των περιστάσεων και θα έκανε αυτό που όφειλε: Την καταβολή τουλάχιστον του δώρου των Χριστουγέννων και ενός μέρους των οφειλών, ενόψει των απεργιακών κινητοποιήσεων που είχαν ήδη εξαγγείλει οι εργαζόμενοι, απαιτώντας τα δεδουλευμένα τους.
Η άλλοτε εφημερίδα των συντακτών, η εφημερίδα που πρωτοστατεί δημοσιογραφικά στην αμφισβήτηση του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου, κρατά απλήρωτους τους εργαζόμενους της από τον περασμένο Αύγουστο. Από τότε που άρχισε ο κύκλος των πρόσφατων περιπετειών της, όταν ήδη από τα μέσα Ιουλίου η επιχείρηση, ανακοίνωνε ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην εξόφληση του μήνα. Και μάλιστα, με μια ανακοίνωση στην πόρτα του ασανσέρ, Παρασκευή απόγευμα και υπογραφή "εκ της διοικήσεως".
Με το μυαλό στις καλοκαιρινές διακοπές οι εργαζόμενοι πληροφορούνταν ότι δεν θα πληρωθούν, εν αναμονή της υπογραφής κάποιου τραπεζικού δανείου το οποίο θα δινόταν έναντι κάποιου "μπίζνες πλαν" εξυγίανσης.
Το δάνειο αρχικά θα "έκλεινε", υποτίθεται, στα τέλη Ιουλίου, ο Ιούλιος έγινε Αύγουστος, ο Αύγουστος έγινε Σεπτέμβριος και οι διαβεβαιώσεις ότι το δάνειο "όπου να’ναι κλείνει", συνεχίζονταν. "Έκλεισε κατά 98%" έλεγαν οι συνεχείς διαβεβαιώσεις του γενικού διευθυντή κ. Πολυκανδριώτη, με τους εργαζόμενους να βάζουν συνεχώς πλάτη, αποφεύγοντας τις απεργιακές κινητοποιήσεις, φοβούμενοι ότι οι απεργίες μπορεί να δυναμίτιζαν τη συμφωνία και να έπλητταν την εφημερίδα.

Δικαστική απόφαση «παγώνει» την εφεδρεία δημοσίου υπαλλήλου

Αναδημοσιεύουμε από το TVXS.
«Πάγωσε» προσωρινή απόφαση του Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την υπαγωγή υπαλλήλου του υπουργείου Οικονομικών σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, ανοίγοντας ανοίγει το δρόμο σε άλλους εργαζόμενους στο δημόσιο να διεκδικήσουν δικαστικά την εξαίρεσή τους από το καθεστώς της εφεδρείας.
Ο δημόσιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών στην αίτησή του υποστηρίζει ότι ο Ν. 4024/2011, που προβλέπει την εργασιακή εφεδρεία, είναι παράνομος και αντισυνταγματικός.

Επίσης, υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε η συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος), καθώς δεν διασφαλίστηκε η ίση μεταχείρισή του σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους της υπηρεσίας όπου απασχολείται, αφού δεν υπήρξε προηγούμενη συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων τους με αντικειμενικά κριτήρια.

Ακόμη, επισημαίνει ότι κανονικά ήταν να συνταξιοδοτηθεί το 2013, αλλά με την υπαγωγή του στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας παραβιάστηκε το δικαίωμά του να εξελιχθεί μισθολογικά έως τον χρόνο της συνταξιοδότησής του.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αιφνίδια απόφαση της Πολιτείας να τον θέσει σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ανέτρεψε τον οικογενειακό του προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει στις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

Σημειώνεται ότι μετά την προσωρινή διαταγή θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης του Εφετείου επί της αίτησης αναστολής, που έχει καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος. Εν συνεχεία θα εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της κυρίας προσφυγής (αίτησης), που έχει κατατεθεί από τον υπάλληλο του υπουργείου Οικονομικών.

Ξεβράκωμα στο Ελληνικό...

Αναδημοσίευση από το Ποντίκι.
thumb
Αυτό δεν είναι σχέδιο, αυ­τό είναι κανονικό στριπτίζ – και επί το ελληνικότερον, κανονικό ξεβράκωμα» σχολίαζε εν εξάλλω στο «Π» άνθρωπος που γνωρί­ζει πρόσωπα και πράγματα, αναφερό­μενος στην πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ξεπού­λημα του Ελληνικού.
Η αντίδρασή του δεν ήταν υπερβολι­κή, αλλά εναρμονισμένη με την κοινή λογική, αφού δεν είναι δυνατόν για την αξιοποίηση της μεγαλύτερης ελεύθερης δημόσιας γης στην Ευρώπη η πρό­σκληση προς τους επενδυτές να είναι σε στυλ ό,τι θέλετε, όπου θέλετε, όπως θέλετε, εκφράζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη λογική Παπακωνσταντίνου.
Εάν διαβάσει κάποιος με προσοχή τις 52 σελίδες της πρόσκλησης εκδήλω­σης ενδιαφέροντος, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για ένα κείμενο που διαπνέεται από ραγιάδικη νοοτροπία και δίνει τη δυνατότητα σε όποιον έχει μονέδα να «αξιοποιήσει» όπως γουστάρει τα 6.200.000 τετραγωνικά μέτρα του πρώ­ην αεροδρομίου του Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά.

Έκθεση ιδεών
Και όταν λέμε ραγιάδικη νοοτροπία εννοούμε ότι στην πρόσκληση ενδι­αφέροντος αναφέρονται γενικώς και αορίστως – κάτι σαν έκθεση ιδεών – η στρατηγική για την αξιοποίηση του χώρου, οι αρχές και ο στόχος. Εν ολίγοις, στην προσπάθειά τους να μαζέψουν ζεστό χρήμα για τη μαύρη τρύπα και τους τόκους των δανείων, προσφέρουν γην και ύδωρ στους επίδοξους επενδυ­τές και δεν κρατούν για τον εαυτό τους ούτε καν το δικαίωμα του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως θα γινόταν σε κάθε σοβαρή και σύγχρονη πόλη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο που αναφέρουν είναι ότι επιτρέπονται όλα εκτός από την εγκατάσταση βιομηχανι­κών μονάδων! Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το σχέδιο Σουφλιά για την αξιοποίηση του Ελληνικού, που είχε προκαλέσει την έκρηξη οργής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατήγγειλε άθλιες μεθοδεύσεις και ξεπούλημα, μοιάζει... αθώα περιστερά μπροστά στην τερα­τώδη έμπνευση του σημερινού ΠΑΣΟΚ.
Ας δούμε, όμως, τα «μαργαριτάρια» της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και τα ορθάνοιχτα παράθυρα που αφήνει στους επενδυτές για να κάνουν ό,τι τους βολεύει, αφού ο «διάβολος» κρύ­βεται πάντα στις λεπτομέρειες και στη διατύπωση...

Ό,τι έχετε ευχαρίστηση

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

Ασύμβατες χρήσεις και υπερβάσεις δόμησης

Γεμάτο αλλοπρόσαλλες αλλαγές, προσαρμοσμένο στη μνημονιακή λογική και με στόχο «την προσέλκυση νέων επενδυτών», το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γης βρίσκεται ήδη στον «αέρα» της «Διαύγειας».
Αν και η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ισχυρίζεται πως επιδιώκει τον «εκσυγχρονισμό» του θεσμικού πλαισίου του Π.Δ., που είχε θεσμοθετηθεί το 1987, εν τούτοις προβαίνει σε ακατανόητες αλλαγές, αφήνοντας παραθυράκια για υπερβάσεις δόμησης, προσθέτοντας πλειάδα ανεπιθύμητων χρήσεων σε περιοχές γενικής κατοικίας και επιτρέποντας την εγκατάσταση ασύμβατων μέχρι πρότινος χρήσεων σε διάφορες περιοχές - προβλέπει ακόμα και τοποθετήσεις χωματερών και νεκροταφείων μέσα σε χώρους πρασίνου!
Στο σχέδιο του Π.Δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», που θα μείνει «ανοιχτό» προς... χριστουγεννιάτικη δεκαήμερη διαβούλευση, προστίθενται νέες γενικές κατηγορίες περιοχών χρήσεων, όπως είναι -μεταξύ άλλων- οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας, που αφορούν περιοχές που προστατεύονται με ειδικές διατάξεις (δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, Natura κ.λπ.) και η Αποκλειστική Κατοικία (όπου επιτρέπονται μόνο κτίσματα κοινωνικής πρόνοιας, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία και θρησκευτικοί χώροι). Στις περιοχές Αποκλειστικής Κατοικίας, μάλιστα, εντάσσονται πλέον και περιοχές που έχουν αναπτυχθεί ως «κηπουπόλεις» (π.χ. Ψυχικό, Φιλοθέη), ενώ στις περιοχές αμιγούς κατοικίας παρατηρείται αυστηροποίηση του πλαισίου των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, με τον καθορισμό μέγιστης επιφάνειας καταστημάτων ανά οικόπεδο τα 100 τ.μ. και 400 τ.μ. για τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
Σημεία τριβής
Δύο σημεία του σχεδίου του Π.Δ., έτσι όπως το παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σηφουνάκης, είναι εκείνα που αναμένεται να «τραβήξουν» τις περισσότερες αντιδράσεις: Στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι «σε πλατείες, άλση, πράσινο, πεζοδρόμους και παιδικές χαρές» δύναται να δημιουργηθούν «χώροι εστίασης και αναψυχής», καθώς και «υπόγειοι χώροι». Παράλληλα, σε περιοχές αστικού και περιαστικού πρασίνου («πνεύμονες πρασίνου και αναψυχής», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται), δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης αστικών υποδομών· όπως ορίζεται στο ίδιο το σχέδιο του Π.Δ., βέβαια, ως «εγκαταστάσεις αστικών υποδομών» ορίζονται από χωματερές, ΧΥΤΑ και βιολογικούς καθαρισμούς, έως μονάδες ΑΠΕ και σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων!

Ανακοίνωση της συσπείρωσης των γιατρών για το Λοβέρδο


ΛΟΒΕΡΔΟΣ: ΟΠΟΤΕ ΘΥΜΑΤΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΓΕΛΑΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΖΟΥΜΕ ...

Από Α.Ρ.Σ.Ι. 17-12-11
«Είναι ανάγκη να απελαθούν οι ιερόδουλες φορείς του AIDS, προκειμένου να πάψουν να συνιστούν απειλή για την ελληνική οικογένεια», επεσήμανε χθες ο υπουργός Υγείας και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Α. Λοβέρδος, σε ημερίδα με θέμα την προαγωγή της δημόσιας υγείας. 
Οπως εξήγησε αποτελεί πλέον πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας, καθώς η μετάδοση γίνεται «από την παράνομη μετανάστρια στον Ελληνα πελάτη, στην ελληνική οικογένεια».
"Από τους 620 οίκους ανοχής, μόνο οι 7 είναι νόμιμοι, ενώ από τα 20.000 εκδιδόμενα άτομα τα 1.200 είναι δηλωμένα", τόνισε. Σε συνεργασία με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσή, όπως είπε, δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας τα στοιχεία για την παράνομη εκπόρνευση καθώς «εγείρεται θέμα δημόσιας υγείας».
«Να φύγουν από τη χώρα οι γυναίκες φορείς».
Από την άλλη πλευρά, επεσήμανε ότι έχει σημειωθεί σχετική βελτίωση στο πρόβλημα των χρηστών ναρκωτικών σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, παρόλο που στην Αθήνα το πρόβλημα παραμένει μεγάλο και άλυτο.
(Ημερησία ηλεκτρονική, 16-12-11)

Συγχαρητήρια ! Ο συνταγματολόγος (!!) υπουργός υγείας και υποψήφιος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ με κάθε ευκαιρία φροντίζει να κολακεύει τις πιο χαμερπείς και επικίνδυνες ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις ! Τέτοια “αβάντα” στο “αυγό του φιδιού” δεν κάνει ούτε η ... χρυσή αυγή ! Θαυμάστε λογική :

Συνελεύσεις Μηχανικών σε Αθήνα και Θεσαλλονίκη


Αναρτούμε τις αποφάσεις της χθεσινής συνέλευσης στο Πολυτεχνείο, καθώς και κάλεσμα για αντίστοιχη συνέλευση στη Θεσσαλονίκη. Να πάρουμε τον αγώνα στα χέρια μας.

Αποφάσεις 1ης Ανοικτής Παντεχνικής Συνέλευσης στις 19.12.2011
  1. Ορισμός ημερομηνίας επόμενης (2ης) Ανοικτής Παντεχνικής Συνέλευσης στις 10/1/2012
  2. Σχεδιασμός για κινητοποίηση μηχανικών στις 17/1/2012 (θα συζητηθεί αναλυτικότερα στη συνέλευση στις 10.1.2012, ήδη η ΕΜΔΥΔΑΣ προσανατολίζεται σε απεργία)
  3. Πρόγραμμα εξορμήσεων σε ΤΣΜΕΔΕ, χώρους δουλειάς με ενημερωτικό υλικό
  4. Υλικό εξόρμησης το φλαϊερ (Α5) με τροποποιημένη την ημερομηνία τις σχεδιαζόμενης 2ης συνέλευσης
  5. Συντονισμός με άλλους φορείς, σωματεία, συλλόγους (φοιτητές, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΣΜΤ, άλλα σωματεία, επιστημονικοί σύλλογοι)
  6. Στήσιμο σελίδας ή blog της συνέλευσης, όπου θα περιληφθεί και το κείμενο συλλογής υπογραφών και θα υπάρχει ενημέρωση και σχετικά με τη δυνατότητα σφραγίσματος των βιβλιαρίων.


Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας καλεί σε παντεχνική Συνέλευση όλους τους συναδέλφους μηχανικούς, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημ. Υπάλληλοι, άνεργοι), τους επιστημονικούς συλλόγους και τη διοικούσα επιτροπή ΤΕΕ/ΤΚΜ, για να συζητήσουμε – αποφασίσουμε τις κινητοποιήσεις μας:

Αυξήσεις εισφορών ΤΣΜΕΔΕ
Κλοπή αποθεματικών
Ανεργία
Όλοι και όλες την Τετάρτη 21/12, 6μμ, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Θεσσαλονίκης
(νέα παραλία)


Προωθούμε το μέιλ σε όσους συναδέλφους γνωρίζουμε!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
somtechnik.thes@gmail.com
τηλ. επικοινωνίας:6974544651, 6947371407,6977000149

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Η Κοινωνία του θεάματος - Γκυ Ντεμπόρ

Πάλι αναδημοσιεύουμε από το blog "για την κοινωνική αριστερά" την "Κοινωνία του Θεάματος" του Γκυ Ντεμπόρ σε μορφή pdf.

Από τον “Πρόλογο” του παρόντος βιβλίου.

“…Για να πούμε την αλήθεια δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας στον κόσμο που να μπορεί να ενδιαφερθεί για το βιβλίο μου, εκτός από κείνους που είναι εχθροί της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης πραγμάτων και που δρουν έμπρακτα με βάση αυτή την τοποθέτηση. Η βεβαιότητα μου ως προς αυτό, καλά θεμελιωμένη στη θεωρία, επικυρώθηκε από την εμπειρική παρατήρηση των σπάνιων και φτωχών κριτικών ή υπαινιγμών που προκάλεσε, ανάμεσα σ’ αυτούς που κατέχουν, ή προσπαθούν ακόμα να αποκτήσουν την εξουσία, να μιλούν δημόσια μέσα στο θέαμα, ενώπιον άλλων που σιωπούν. Aυτοί οι διάφοροι ειδικοί των φαινομενικών συζητήσεων που αποκαλούμε ακόμη, καταχρηστικά πάντως, πολιτιστικές ή πολιτικές, έχουν ευθυγραμμίσει αναγκαστικά τη λογική και την κουλτούρα τους με τη λογική και την κουλτούρα του συστήματος που τους χρησιμοποιεί κι αυτό όχι μόνο γιατί έχουν επιλεγεί απ’ αυτό αλλά κυρίως γιατί ποτέ δεν διαπαιδαγωγήθηκαν από κάτι άλλο.”... 


...“ Το 1967, θέλησα ν' αποκτήσει η Internationale Situationniste ένα θεωρητικό βιβλίο. Η I.S. ήταν τότε εκείνη η εξτρεμιστική ομάδα που προσπάθησε περισσότερο να επαναφέρει την επαναστατική αμφισβήτηση στη σύγχρονη κοινωνία. Εύκολα μπορούσε να δεί κανείς ότι η ομάδα αυτή, έχοντας ήδη επιβάλλει τη νίκη της στο πεδίο της θεωρητικής κριτικής κι έχοντας επιδιώξει αυτή τη νίκη στο πεδίο της πρακτικής κινητοποίησης, προσέγγιζε τότε το αποκορύφωμα της ιστορικής της δράσης. Χρειαζόταν λοιπόν η παρουσία ενός τέτοιου βιβλίου μέσα στις ταραχές που θα έκαναν σε λίγο την εμφάνισή τους κι οι οποίες θα το κληροδοτούσαν κατόπιν στην τεράστια ανατρεπτική συνέχεια που δε θ' αργούσαν να γεννήσουν.
    Είναι γνωστή η έντονη τάση των ανθρώπων να επαναλαμβάνουν ανώφελα απλοποιημένα αποσπάσματα παλιών επαναστατικών θεωριών, η φθορά των οποίων παραμένει αθέατη σ' αυτούς, εξαιτίας του απλού γεγονότος ότι δεν προσπαθούν να τις εφαρμόσουν σε κάποιον αποτελεσματικό αγώνα, προκειμένου να μεταβάλλουν τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται πραγματικά. Έτσι καταλήγουν να μην καταλαβαίνουν καθόλου πώς αυτές οι θεωρίες μπόρεσαν, με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας, να εφαρμοστούν σε συγκρούσεις άλλων εποχών. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, για όποιον εξετάζει ψυχρά το ζήτημα, ότι εκείνοι που θέλουν πραγματικά ν' ανατρέψουν μια κατεστημένη κοινωνία, οφείλουν να διατυπώσουν μια θεωρία που να εξηγεί σε βάθος αυτή την κοινωνία, ή τουλάχιστον να δίνει την εντύπωση οτι προσφέρει μια ικανοποιητική ερμηνεία. Απ' τη στιγμή που αυτή η θεωρία θα διαδωθεί κάπως, με την προϋπόθεση οτι αυτό θα συμβεί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που θα ταράζουν τη δημόσια γαλήνη και πρίν ακόμα κατανοηθεί επακριβώς, η δυσαρέσκεια που υπάρχει παντού διάχυτη θ' αυξηθεί και θα οξυνθεί εξαιτίας και μόνο της αόριστης γνώσης ύπαρξης μιας θεωρητικής καταδίκης της τάξης πραγμάτων. Στη συνέχεια, όλοι οι προλετάριοι μπορούν να γίνουν στρατηγοί, αρχίζοντας να διεξάγουν οργισμένα τον πόλεμο για την ελευθερία.
   Χωρίς αμφιβολία, μια γενική θεωρία προορισμένη για το σκοπό αυτό, πρέπει αρχικά να αποφύγει να εμφανιστεί σαν θεωρία ολοφάνερα ψεύτικη. Επομένως δεν πρέπει να διακινδυνεύσει να αναιρεθεί απ' τη συνέχεια των γεγονότων. Πρέπει επίσης να είναι μια εντελώς αναφομοίωτη θεωρία. Πρέπει να μπορεί να διακηρύξει ότι το ίδιο το κέντρο του υπάρχοντος κόσμου είναι κακό, αποκαλύπτοντας την ακριβή του φύση, προς μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση όλων εκείνων που το βρίσκουν καλό. Η θεωρία του θεάματος πληρεί και τις δυο αυτές προϋποθέσεις.”

Guy Debord

Παραθέσαμε εδώ ένα εκτενές απόσπασμα του "προλόγου", ένα απόσπασμα  "Μακιαβελικού Πνεύματος" γραμμένο από τον ίδιο τον Γκυ Ντεμπόρ, για να  επισημάνουμε την αντίφαση που συχνά εμπεριέχει η κριτική στον αστικό κόσμο όταν διεξάγεται με τα μέσα του ίδιου του αστικού κόσμου. Το βιβλίο ας διαβαστεί όπως ο ίδιος ο Γκυ Ντεμπόρ προτρέπει να μελετώνται όλες οι προγενέστερες θεωρητικές προσεγγίσεις. Με κριτική σκέψη.
Η Κοινωνία του θεάματος – Γκυ Ντεμπόρ, 1967

Πρόταση (Μομφής) Κατά του Προέδρου της Αντιπροσωπείας (Α) ΤΕΕ

Άλλη μια παρωδία συνεδρίασης αντιπροσωπείας είχαμε το προηγούμενο Σ/Κ. Μετά από τις τεχνητές ελλείψεις απαρτίας το καλοκαίρι, τα ψηφίσματα που κανείς δε λογαριάζει και δε δημοσιοποιούνται πριν δυό μήνες, φτάσαμε σε μια συνεδρίαση όπου από τη μια δεν υπήρχε ως θέμα προς συζήτηση το ασφαλιστικό, από την άλλη επιχειρήθηκε πραξικοπηματικά στο "παρά πέντε" να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ.

Πρόταση (Μομφής) Κατά του Προέδρου της Αντιπροσωπείας (Α) ΤΕΕ Γιάννη Θεοδωράκη

Υποβλήθηκε από 21 Αντιπροσώπους, από τις παρατάξεις:

Αδέσμευτοι Μηχανικοί και Ανεξάρτητοι Νέοι
Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία – Εργαζόμενοι Μηχανικοί
Αριστερός Χώρος Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών
Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών
Συνεργασία Αριστερών Μηχανικών
Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών

(Συνεδρίαση Α 10-11/12/2011)

1. Επειδή ο Πρόεδρος της Α, ως μόνος αρμόδιος σύμφωνα με το Άρθρο 3.1 του Εσωτερικού Κανονισμού (Ε.Κ.) της Α, απέφυγε να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη (Η.Δ.) το θέμα «Ασφαλιστικό

2. Επειδή κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, [έλαβε και]* ανακοίνωσε πρόταση, να εισαχθεί κατά προτεραιότητα στην Η.Δ. το θέμα «Ασφαλιστικό»

3. Επειδή δεσμεύτηκε να θέση την [προηγούμενη] πρόταση στο σώμα, με απαιτούμενη [για την έγκρισή της, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του Ε.Κ] την υπερψήφισή της με πλειοψηφία 3/5 [των παρόντων, ως υποβληθείσα κατά την έναρξη της συνεδρίασης], προτάσσοντας όμως τη συζήτηση και τη διασφάλιση της ψήφισης του προϋπολογισμού [χωρίς να διατυπωθεί αντίρρηση για το τελευταίο]

4. Επειδή στη συνέχεια αθέτησε τη δέσμευσή του, αποφασίζοντας να αντιμετωπίσει την πρόταση της αυτοτελούς συζήτησης για το Ασφαλιστικό ως «πρόταση μεταξύ δυο θεμάτων» και να απαιτήσει «ομόφωνη απόφαση της Α, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 του Ε.Κ.»

5. Επειδή φρόντισε, με μόνη [αρνητική] την ψήφο του, να αποτρέψει την ομοφωνία που ο ίδιος μεθόδευσε [ως διαδικαστική απαίτηση], αποφασίζοντας έτσι την απόρριψη της αυτοτελούς συζήτησης για το «Ασφαλιστικό»

6. Επειδή αυτή η συμπεριφορά:

Είναι ξεκάθαρα εχθρική προς κάθε λογική προς κάθε λογική αγωνιστικής διεκδίκησης

Συνιστά και αποβλέπει σε:

Προφανή [μεθόδευση] εξαπάτηση[ς] του Σώματος, ώστε να αποφευχθεί η περίπου ομόφωνη αποδοχή της αυτοτελούς συζήτησης για το ασφαλιστικό

Υποβάθμιση του εκρηκτικού προβλήματος του Ασφαλιστικού

Υποβάλλουμε πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Αντιπροσωπείας Γιάννη Θεοδωράκη

*Τα σημεία μέσα σε [ ] αποτελούν επεξηγηματικές προσθήκες και συντακτικές διορθώσεις