Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αίτημα συνάντησης για τα προβλήματα των ΥΔΟΜ και των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ

 

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 18-6-2021

Αρ. Πρωτ. : 8524


Προς:
1. Υπουργό Ενέργειας, κ. K. Σκρέκα

2. Υφυπουργό Χωροταξίας & 


Αστικού Περιβάλλοντος,

κ. Ν. Ταγάρα

Κοιν: 1. Γεν. Γραμ. Χωρ. Σχεδιασμού &

Αστικού Περιβ. κ. Ε. Μπακογιάννη

2. Υπηρεσιακό Γραμματέα κο Μιχαλόπουλο

3. Πρόεδρο & Δ.Ε. ΤΕΕ

4. Α' Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ


Θέμα : Αίτημα συνάντησης για τα προβλήματα των ΥΔΟΜ και των Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ

Κύριοι Υπουργοί

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους πάνω από 8.200 Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).

Απευθυνόμαστε σε εσάς αιτούμενοι συνάντησης για πλήθος θεμάτων που αφορούν τα μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς οι οποίοι κατεξοχήν υλοποιούν, εφαρμόζουν και ελέγχουν την περιβαλλοντική, χωροταξική και πολεοδομική πολιτική.

Θέματα της συνάντησης μας είναι:

Α. Η στελέχωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης πανελλαδικά. Τα απαιτούμενα μέσα και το προσωπικό που απαιτείται. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τους 332 Δήμους της Χώρας (μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.), οι 168 μόλις Δήμοι (51%) διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης ενώ οι 164 (49%) όχι. Από τις 168 ΥΔΟΜ, οι 16 (10%) λειτουργούν μερικώς, λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλες ΥΔΟΜ. Από αυτές (168) 4 δε διαθέτουν καθόλου προσωπικό, 22 δεν έχουν καθόλου Μηχανικό ΠΕ, 28 απασχολούν μόνο 1 μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, άλλες 28 μονάχα 2 και 16 απασχολούν 3. Οι 96 από τις 168 (ποσοστό μεγαλύτερο του 57%) δηλαδή λειτουργούν με ελλιπέστατο προσωπικό πολύ κάτω ακόμη και από τα ελάχιστα κριτήρια του Νόμου. Επιπρόσθετα απουσιάζουν και οι απαιτούμενες ειδικότητες καθώς 20 από αυτές δεν διαθέτουν Πολιτικό Μηχανικό, 76 δεν διαθέτουν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 74 δεν διαθέτουν Τοπογράφο Μηχανικό και 94 δεν διαθέτουν Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό. Τέλος σημαντικό ζήτημα είναι τα Παρατηρητήρια Δόμησης, των οποίων η τύχη αγνοείται από το 2017 που νομοθετήθηκαν.

ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση: «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»


ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση: «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»
17-06-2021 - Πηγή: ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
Α.Π. 66667 Αθήνα 04 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση: «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»

ΦΕΚ 2239/Β/31 Μαΐου 2021

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, υπερασπιζόμενο τη διαχρονική επιστημονική αρχή ότι:

«Ο σχεδιασμός του ευρύτερου δημόσιου χώρου, οι κοινόχρηστοι χώροι και τα κτήρια, έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής και αποτελούν δημόσιο αγαθό», θεωρεί ότι ως δημόσιο αγαθό πρέπει να προκύπτει από διαδικασίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Στο επίπεδο του αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, η μόνη διαδικασία αποδεκτή σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα και με την UIA – UNESCO, είναι αυτή των «Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» και η εφαρμογή τους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Το μέχρι σήμερα ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με πολλές ασάφειες και δυνατότητα παρεκκλίσεων, είχε αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι περιπτώσεις πραγματοποίησης Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Φορείς, Οργανισμοί και Διοίκηση, κάνουν έργα παρακάμπτοντας τη διαδικασία των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, προβάλλοντας ως επιχείρημα τη γραφειοκρατική διαδικασία και τις όποιες καθυστερήσεις ως προς την ολοκλήρωση του έργου, όμως συχνά η αποφυγή της θεσμοθετημένης διαδικασίας γινόταν με σκοπό την αυτοπροβολή ή την εξυπηρέτηση ιδιωτών-μελετητών-δωρητών, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Για τον λόγο αυτό θεωρούν τη διαδικασία αυτή «προς αποφυγή» με τη δικαιολογία του επείγοντος.

Πολλά έργα (Μεγάλος Περίπατος, Ομόνοια, Ελληνικό, Πανεπιστημίου, Ακρόπολη κλπ), πραγματοποιούνται χωρίς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς. Φυσικό επακόλουθο είναι αυτά τα έργα να βρίσκονται υπό συνεχή επιστημονική αμφισβήτηση και συχνά κοινωνική απόρριψη. Αυτό όμως επιφέρει πολιτιστική ζημιά με την αμφισβήτηση της σημασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Διαχρονικά ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ προσπαθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες UIA – UNESCO και την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οδηγιών.

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Το παλίμψηστο των Χανίων ανήκει στα Χανιά


Το παλίμψηστο των Χανίων ανήκει στα Χανιά

Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι το 1978, με την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης, απαλλοτριώθηκε μια έκταση παραπάνω από 3.000 στρέμματα στο Ακρωτήρι Χανίων για να καλύψει μακροπρόθεσμα τις κτηριακές του ανάγκες. Στη συνέχεια, εξαιτίας της έλλειψης κτηριακής υποδομής και με παρεμβάσεις της τοπικής κοινωνίας, γενναιόδωρα του παραχωρήθηκαν ιστορικά μνημεία της σύγχρονης αλλά και παλιότερης Ιστορίας του τόπου. Στον λόφο που δεσπόζει στο Ενετικό Λιμάνι, ‘Μπαλκόνι των Χανιών’ τον αποκάλεσαν, βρίσκεται το ανεξαργύρωτης ιστορικής μνήμης κτηριακό συγκρότημα με το οποίο το 1985 ‘προικίστηκε’ από την πόλη το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Όμως, η προηγούμενη διοίκηση του Πολυτεχνείου, ο Πρύτανης και μετέπειτα βουλευτής της Ν.Δ και υπουργός, έκρινε ότι δε το χρειάζεται πια, και το μίσθωσε με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες σε ιδιωτική εταιρεία έναντι του ποσού των 360.000 ευρώ τον χρόνο, με σκοπό να μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο. Τότε, η απόφαση αυτή θεωρήθηκε από το κόμμα της Ν.Δ και προσωπικά τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ως φάρος που θα σηματοδοτεί το τρόπο αξιοποίησης της λιμνάζουσας περιουσίας των Πανεπιστημίων.

Αρκετά χρόνια μετά, φαινεται η υπόθεση να αποτελεί το πολιτικό Βατερλό των εμπνευστων της, παρά την ισχυρή πολιτική στήριξη από την οικογένεια Μητσοτάκη και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Παρά την απομάκρυνση της κατάληψης “Rosa Nera” από το χώρο, με την επέμβαση της αστυνομίας, πριν ένα χρόνο περίπου, η υπόθεση έχει βαλτώσει, σε πλήθος δικονομικών, χωροταξικών και αρχαιολογικών προβλημάτων – παραβάσεων, ενώ ο ενοικιαστής δεν είναι συνεπής στις συμβατικές υποχρεώσεις του, απέναντι στο Πολυτεχνείο. Παράλληλα έχει αναπτυχτεί ένα πολύ ισχυρό κίνημα στη πόλη των Χανίων ενάντια στη ξενοδοχοποιηση του χώρου, καθώς τα δημόσια αγαθά δεν μπορεί να στερούνται από την πόλη και τους πολίτες της. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, τρία γεγονότα:
Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει λάβει, σημαντικές αποφάσεις παραχώρησης δικής του έκτασης για να στεγάσει το Κολυμβητήριο που χρειάζονται τα Χανιά

· Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε δική του έκταση και με δικό του κόστος καλύπτει τις ανάγκες του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας

· Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, παραχωρεί δωρεάν την απαραίτητη έκταση για να στεγαστεί το νέο Νοσοκομείο Ρεθύμνης

Πριν λίγες μέρες, μετά από προτροπή και του επενδύτη, η αστυνομία απεχώρησε από το χώρο και η «Rosa Nera» κατέλαβε εκ νέου το χώρο.

Πολύ φοβάμαι, ότι μακροπρόθεσμα οδηγούμαστε σε:
Πληρωμή παχυλών αποζημιώσεων στον ενοικιαστή, ενώ
Τα κτήρια θα παραμείνουν σε χρήσεις που δεν τους αρμόζουν

Οφείλουμε, ως πολίτες και κοινωνία, να απαιτήσουμε από το Πολυτεχνείο Κρήτης:
Να αποστασιοποιηθεί από την απόφαση της προηγουμενης πρυτανείας,
Να βρει άμεσα μια συμβιβαστική λύση με τον ενοικιαστή για τη κατάργηση της σύμβασης,
Να έρθει σε επαφή με τους φορείς των Χανίων για την παραχώρηση των μνημείων στη πολη

Συνιστά μέγιστο ατόπημα ενός δημόσιου πνευματικού ιδρύματος να διαχειρίζεται την ιδιοκτησία του, που είναι δημόσιος χώρος, ως προϊόν και όχι ως αγαθό. Η υπόθεση δεν αφορά μόνο ακόμα ένα κληροδότημα που πρέπει να αξιοποιηθεί με επιχειρηματικά κριτήρια, αλλά την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Το παλίμψηστο των Χανίων ανήκει δικαιωματικά στα Χανιά, όπου και πρέπει να επιστραφεί.

Μανόλης Ντουντουνάκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ M.Sc. – Υπ. Δρ. Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Πολυτεχνείου Κρήτης

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Παγκόσμια κατακραυγή για την απαξίωση του αρχιτεκτονικού πολιτισμούΠαγκόσμια κατακραυγή για την απαξίωση του αρχιτεκτονικού πολιτισμού
15-06-2021 - Πηγή: efsyn.gr

Η Διεθνής Ενωση Αρχιτεκτόνων στηλιτεύει την κατάργηση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για όλα τα έργα του Δημοσίου.

Λύπη για την ελληνική νομοθεσία που καταργεί ουσιαστικά τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για όλα τα έργα του Δημοσίου εκφράζει η Διεθνής Ενωση Αρχιτεκτόνων (UIA), μιλώντας για απαράδεκτη τροπή που δεν ευνοεί τη διαφάνεια και την ανάδειξη νέων ταλέντων και ιδεών. Η UIA απάντησε στην ομόφωνη ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) που διαμαρτυρήθηκε για την πρόσφατη απόφαση (31/5/21) του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Με την απόφαση εξαιρούνται από την υποχρέωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού τα έργα και οι μελέτες, εφόσον στην υλοποίησή τους εμπλέκονται ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ. Εξαιρούνται επίσης οι «αναπλάσεις πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, κεντρικών ή ιστορικής σημασίας πλατειών, επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου, δικτύων οδών και πεζοδρόμων, παραλιακών μετώπων μεγάλου αναπτύγματος κ.λπ.», εφόσον «οι μελέτες εκπονούνται από τεχνικές υπηρεσίες δημόσιας αρχής, φέρουν υπογραφή αρχιτέκτονα και έχει γνωμοδοτήσει επ’ αυτών το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής».

Και υπογραμμίζει: «Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να καταργήσει πρακτικά τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς είναι εντελώς αντίθετη με τους τρέχοντες πολιτικούς στόχους και την αρχιτεκτονική πρακτική σε διεθνές επίπεδο, που αναγνωρίζει ότι η υψηλή ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαιότητα δημοσίου συμφέροντος»«Στο όνομα μιας ‘‘ανάπτυξης’’ που μόνο ιδιωτικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες εξυπηρετεί, απαξιώνουν τον αρχιτεκτονικό πολιτισμό, αγνοούν το δημόσιο συμφέρον και την ποιότητα της ζωής μας», ανέφερε ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Η UIA θυμίζει ότι, τον περασμένο Απρίλιο, η ICC ασχολήθηκε με τις παρεμβάσεις στην Ακρόπολη, ζητώντας και τότε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τη συμμετοχή αρχαιολόγων. Οπως αναφέρει, οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί εγγυώνται το βέλτιστο σχέδιο για τον κύριο του έργου, τους χρήστες και την κοινωνία, ενώ οι κανόνες διεξαγωγής «είναι τα καλύτερα όπλα κατά της διαφθοράς».


Βουλή: Έκθεση - καταπέλτης για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη

Βουλή: Έκθεση - καταπέλτης για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Καίριο χτύπημα στην επιχειρηματολογία του Κωστή Χατζηδάκη για την διευθέτηση του ωραρίου εργασίας με ατομική σύμβαση η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής. 

Όχι στην ατομική σύμβαση για διευθέτηση του χρόνου εργασίας με 10ωρο, λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, αμφισβητώντας την «καρδιά» του νομοσχεδίου. Ξεκινά σήμερα, ολοκληρώνεται την Τετάρτη η συζήτηση του.

Γεράσιμος Λιβιτσάνος
14 Ιουνίου 2021 06:03

Κόλαφο για το εργασιακό νομοσχέδιο του Κωστή Χατζηδάκη, η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής αφού θεωρεί ασύμβατη με το εργατικό δίκαιο την πιο βασική διάταξή του: Αυτή που προβλέπει την διευθέτηση του ωραρίου εργασίας, ακόμη και με 10ωρη απασχόληση ημερησίως, μέσω ατομικής σύμβασης εργοδότη-εργαζόμενου. Αυτά ενώ σήμερα ξεκινά η συζήτηση του νομοθετήματος στην Βουλή, προκειμένου να ψηφιστεί μεθαύριο Τετάρτη.

Η έκθεση που υπογράφουν 2 νομικοί εισηγητές 3 πανεπιστημιακοι καθηγητές δικαίου αλλά και ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Μαυριάς, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιοποήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Η επιστημονική επιτροπή ασκεί κριτική στο άρθρο 59 που είναι η «καρδιά» του νομοσχεδίου μια και ορίζει την δυνατότητα να ορίζεται με ατομική σύμβαση ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο εργασία έως και 10 ημερών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επιτροπή τονίζει χαρακτηριστικά πως αυτού του είδους οι συμβάσεις δεν θεωρούνται γενικά στο εργατικο δίκαιο αποδεκτές λόγω της ανισοτιμίας της σχέσης εργοδότη και εργαζόμενου. Δηλαδή η επιστημονική επιτροπή θέτει την ίδια ένσταση που έχει εγείρει και η αντιπολίτευση αμφισβητώντας την διάταξη για διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Θυμίζουμε ότι η διάταξη που βρέθηκε ευθέως στο στόχαστρο της επιστημονικής επιτροπής ειναι αυτή την οποία υπερασπίστηκε ο Κωστής Χατζηδάκης λέγοντας πως αποτελεί συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η αναφέροντας ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πάνε να μαζέψουν ελιές. Επίσης ο βουλευτής της Ν.Δ Κώστας Κυρανάκης εκτίμησε ότι με την διάταξη αυτή οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πηγαίνουν στον γιατρό!

Τι λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Σκιές πάνω από το «Ελληνικό»

Αποδεικνύεται ότι τελικά οι μπουλντόζες ήταν το μικρότερο εμπόδιο για να ξεκινήσει η επένδυση στο ΕλληνικόEUROKINISSI ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 14.06.2021, 13:08


Ενώ κυβέρνηση και «εθνικός επενδυτής» βεβαιώνουν ότι η οριστική μεταβίβαση είναι θέμα ημερών, τις εσωτερικές δυστοκίες της επένδυσης αποκαλύπτουν η παράκαμψη της αναβλητικής αίρεσης για το καζίνο, το εσωτερικό παζάρι στην κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ, αλλά και η επαναδιαπραγμάτευση Lamda-τραπεζών για τη χρηματοδότηση του έργου.

Από χίλιες δυο άκρες ξηλώνεται το πουλόβερ του project «Ελληνικό», αποκαλύπτοντας ότι τα βασικά εμπόδια στην πολυδιαφημισμένη και αμφιλεγόμενη επένδυση δεν ήταν τα πολιτικά ή διοικητικά, όπως ισχυρίστηκε η κυβέρνηση της Ν.Δ. από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης, υποσχόμενη ότι σε λίγες εβδομάδες θα «έμπαιναν οι μπουλντόζες», αλλά εμπόδια που σχετίζονταν με την πραγματική ικανότητα του αγοραστή του Ελληνικού και όλων των συντελεστών της επένδυσης να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση του έργου. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη παράλληλες διεργασίες που αποκαλύπτουν δυστοκίες, σκιές και προσπάθεια να επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές τόσο στους όρους της επένδυσης όσο και στους όρους χρηματοδότησής της.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, η Lamda Development έχει συναινέσει στην παράκαμψη της αναβλητικής αίρεσης της άδειας του καζίνου για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε., με όλα τα εμπράγματα δικαιώματα –κυριότητας και επιφανείας– στο ακίνητο των 6.000 στρεμμάτων και πλέον. Την αίρεση της άδειας καζίνου την είχε επιβάλει η ίδια η Lamda στη σύμβαση, η οποία προβλέπει και τη δυνατότητα παραίτησης απ’ αυτή με ρητή συναίνεση Δημοσίου-επενδυτή.
Τι έχει τροφοδοτήσει αυτή την ανάγκη; Εκτός από τη σπουδή κυβέρνησης και «εθνικού επενδυτή» να προχωρήσουν στην οριστική μεταβίβαση του Ελληνικού το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς εκκρεμεί πλέον μόνο μία δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ για την οποία αναμένεται απόφαση από μέρα σε μέρα, η υπόθεση του καζίνου φαίνεται ότι συναντά εμπόδια, «εσωτερικά» και «εξωτερικά»: τα εσωτερικά αφορούν την κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό. Τα εξωτερικά αφορούν την έγκριση της σύμβασης παραχώρησης της άδειας, οι όροι της οποίας εκκρεμούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο η ολοκλήρωση της σύμβασης για την άδεια του καζίνου, για την οποία η κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τον Φεβρουάριο έχει αναδειχθεί νικήτρια του διαγωνισμού από την Επιτροπή Παιγνίων; Τι ακριβώς διαπραγματεύτηκε όλο αυτό το διάστημα η κοινοπραξία με το Δημόσιο, πέρα από το εκτός παζαριού τίμημα των 150 εκατ. που πρόσφερε; Σαφής απάντηση δεν υπάρχει σε αυτό, αλλά υπάρχουν ποικίλες ενδείξεις ότι το παζάρι επηρεάστηκε από το παράλληλο που έκανε η κοινοπραξία με τη Lamda για το μίσθωμα που θα καταβάλει για την έκταση εντός της οποίας θα αναπτύξει το συγκρότημα του καζίνου, ύψους άνω του 1 δισ.
Κατά τα φαινόμενα, μετά και την αλλαγή ηγεσίας στη Mohegan Entertainment και με δεδομένη τη συσσώρευση τεράστιων ζημιών στις αλυσίδες καζίνου που προκάλεσαν η πανδημία και η άνοδος του διαδικτυακού τζόγου, ο αμερικανικός όμιλος –παρά τη ρητορική δέσμευσή του στο Ελληνικό, που είναι και η βασική επένδυση που προβάλλει διεθνώς– επανεξετάζει τον βαθμό εμπλοκής του. Κι ένα μέσο μερικής απεμπλοκής είναι η μείωση του ποσοστού του στην κοινοπραξία με τη ΓΕΚ, αρκετά κάτω από το 65% που είναι σήμερα.
Τα παζάρια μεταξύ Mohegan και ΓΕΚ για να αυξήσει ο κατασκευαστικός όμιλος το μερίδιό του στην κοινοπραξία του καζίνου σε σημαντικό βαθμό έχουν διευκολυνθεί από την είσοδο της Μ. Λάτση και του Β. Μαρινάκη στη ΓΕΚ. Ο ελληνικός όμιλος φαίνεται να αντέχει να πάρει το μεγαλύτερο βάρος διεκπεραίωσης του καζίνου μέχρι το 2025. Δεν πρέπει να θεωρηθεί άσχετο με την εξέλιξη το σενάριο «συγχώνευσης» των καζίνων της Αττικής, δηλαδή και αυτού της Πάρνηθας που πήρε μεν το πράσινο φως της μετεγκατάστασης στο Μαρούσι, αλλά με μια περίεργη νομοθετική option (τον περασμένο Μάρτιο) να μην πραγματοποιηθεί ποτέ.
Η οριστική μεταβίβαση του Ελληνικού στη Lamda σημαίνει και την καταβολή της πρώτης δόσης του τιμήματος ύψους 300 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο. Αν υποθέσουμε ότι ο όμιλος Λάτση έχει «καβάτζα» από την αύξηση κεφαλαίου και το ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε για να καταβάλει τη δόση, ισχύει το ίδιο και για το κατασκευαστικό έργο που θέλει επίσης να ξεκινήσει; Τι θα γίνει αν η υπόθεση των καζίνων, από το οποία ο όμιλος Λάτση ανέμενε πολύτιμα έσοδα, καθυστερήσει κι άλλο ή βαλτώσει εντελώς; Εδώ έρχονται οι δύο τράπεζες, Πειραιώς και Eurobank, που έχουν συμφωνήσει από αρχές του 2020 κοινοπρακτικό δάνειο 1,1 δισ. προς τη Lamda, να αλλάξουν, όπως φαίνεται, για τρίτη φορά τους όρους του δανεισμού, υπό το φως της παραίτησης της Lamda από την αίρεση της άδειας καζίνου. Και το «βάρος της απόδειξης» ότι διαθέτει πειστικές εναλλακτικές πηγές εσόδων πέφτει στη Lamda.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Απεργία 16 Ιουνίου 2021 – Όχι στην ψήφιση του αντεργατικού Νομοσχεδίου

 Απεργία 16 Ιουνίου 2021 – Όχι στην ψήφιση του αντεργατικού Νομοσχεδίου 

Συνάδελφοι/σες 

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ευχαριστεί τους συναδέλφους/σες που συμμετείχαν στην απεργία της 10ης Ιούνη. Μαζί με χιλιάδες άλλους εργαζόμενους όλων των κλάδων δώσαμε μήνυμα ότι, παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, το Νομοσχέδιο “για την Προστασία της Εργασίας” δεν έχει τη συναίνεση των εργαζομένων. 

Όπως γράψαμε και σε άλλες ανακοινώσεις μας: διευρύνει την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και ανατρέπει την ουσία του προοδευτικού για την εποχή του συνδικαλιστικού νόμου 1264/82. Οδηγεί στην κατάργηση της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης με ατομική πλέον συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου και με απλήρωτη την προσαύξηση των ωρών της επιπρόσθετης απασχόλησης, καταργεί το δικαίωμα της Κυριακάτικης αργίας για πολλές κατηγορίες εργαζομένων, αυξάνει τον αριθμό των υπερωριών σε 150 κατ’ έτος από 120, ενώ θέτει ακόμα περισσότερα βάρη και νομοθετικούς περιορισμούς στο συνταγματικό δικαίωμα στην απεργία. 

Έχουμε χρέος να μη σιωπήσουμε, αλλά να αντισταθούμε. Κληρονομήσαμε από τους αγώνες των προηγούμενων γενιών το 8ωρο και τη δυνατότητα ύπαρξης των Σωματείων. Δε θα παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν κόσμο πλήρους υποτίμησης και εκμετάλλευσης της εργασίας. Μαζί με δεκάδες Ομοσπονδίες και Σωματεία προκηρύσσουμε Απεργία για την Τετάρτη 16 Ιούνη, ημέρα ψήφισης του αντεργατικού Νόμου από τη Βουλή και καλούμε στις κατά τόπους συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα στις 11:00πμ στην πλ. Κλαυθμώνος αλλά και στις 5μμ στο Σύνταγμα στη Βουλή.

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Αποζημίωση 308 εκατ. ευρώ σε Fraport και «Ελ. Βενιζέλος» δίνει το Δημόσιο


Αποζημίωση 308 εκατ. ευρώ σε Fraport και «Ελ. Βενιζέλος» δίνει το Δημόσιο
13-06-2021 - Πηγή: euro2day.gr

Νομοσχέδιο που προβλέπει οικονομική αποζημίωση της Fraport (14 περιφερειακά αεροδρόμια) και του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος κατέθεσε η κυβέρνηση.

Σε ότι αφορά τη Fraport, σύμφωνα με την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέπεται:

* Καθορίζεται στο ύψος των 177,9 εκατ. ευρώ περίπου το ποσό της αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου για το έτος 2020, λόγω των ληφθέντων μέτρων του Ελληνικού Δημοσίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά κατά την οποία υπολείπονται τα πραγματοποιηθέντα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Παραχωρησιούχου για το έτος 2020 σε σχέση με το εφαρμοζόμενο Οικονομικό Μοντέλο σύμφωνα με την από 14.12.2015 Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ) (ν. 4389/2016). Για την ανωτέρω αποζημίωση, ορίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο κρίνει ότι συντρέχει «Γεγονός Ευθύνης: Δημοσίου» κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική ΣΠ και ο Παραχωρησιούχος: αποδέχεται τον συμψηφισμό πληρωμών προς το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της ίδιας ΣΠ.

Συμφωνείται ότι η καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης για το έτος 2020, λαμβάνει χώρα με συμψηφισμό και ειδικότερα ότι, ο Παραχωρησιούχος δεν θα καταβάλλει την Ετήσια Αμοιβή Παραχώρησης για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Για το έτος 2021, συμφωνείται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το ενδεχόμενο μη καταβολής της ανωτέρω Αμοιβής και για το έτος 2022.

Επίσης, για το έτος 2020, συμφωνείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης με τη Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης, η οποία θα οφείλεται εκ νέου για το έτος 2022 και μετά. Για το έτος 2021, συμφωνείται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το ενδεχόμενο της εκ νέου καταβολής της ανωτέρω Αμοιβής για το έτος 2023 και μετά.

Συμφωνείται ότι για την χρήση 2021, σε περίπτωση που τα οικονομικά αποτελέσματα του Παραχωρησιούχου υπολείπονται και πάλι των: προβλεπομένων στο εφαρμοζόμενο Οικονομικό Μοντέλο, τα συμβαλλόμενα; μέρη θα εξετάσουν την ικανοποίηση τυχόν δικαιωμάτων και την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών τους σύμφωνα με την ΣΠ, ενώ τυχόν αποζημίωση του Παραχωρησιούχου δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε Ετήσια ή Μεταβλητή Αμοιβή Παραχώρησης και μετά το έτος 2022, σύμφωνα με τον θεσπιζόμενο Μηχανισμό Ελέγχου.

Η ανωτέρω συμφωνία απαλλάσσεται από την καταβολή τελών χαρτοσήμου αλλά και από οποιοδήποτε τέλος και φόρο.

Για την Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προβλέπεται:

Χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οικονομική ενίσχυση, στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) για την αποκατάσταση, άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ζημίας, που υπέστη κατά το έτος 2020, έως του ποσού των 130 εκατ. ευρώ, ως εξής:

άμεση επιχορήγηση έως του ποσού των 51,6 εκ. ευρώ περίπου, δια συμψηφισμού υποχρεώσεων καταβολής αμοιβής για τη χορήγηση δικαιωμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ) (ν. 2338/1995), συνολικού ύψους έως 78,4 εκ. ευρω) περίπου καταβλητέων τα έτη 2020, 2021 και 2022, κατά την ακόλουθη σειρά:
έως 48,4 εκατ. ευρώ περίπου καταβλητέα το έτος 2020,
έως 15 εκατ. ευρώ καταβλητέα το 2021 και
έως 15 εκατ. ευρώ καταβλητέα το 2022.

Ο συμψηφισμός ανά έτος και στο σύνολο, δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά και σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού για το αντίστοιχο έτος.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Απαντήσεις μελών μας σε ερωτηματολόγιο, που εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δράση και τις διεκδικήσεις μας


Συνάδελφοι/σες

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ευχαριστεί τους 2.103 συναδέλφους/σες που απάντησαν το ερωτηματολόγιο που αναρτήσαμε. Αποτελούν ένα πολύ ικανοποιητικό δείγμα (άνω του 25% των μελών μας) και βοηθούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη δράση και τις διεκδικήσεις μας.

Προχωράμε σε μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μια και η πιο σοβαρή επεξεργασία τους απαιτεί χρόνο.

1. Στην έρευνα συμμετείχαν συνάδελφοι και από τις 19 Α’ βάθμιες Ενώσεις μας με κυ￾μαινόμενη συμμετοχή. Ενδεικτικά από Αττικής 31,7%, Κεντρικής Μακεδονίας 21,8%,Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας 6%, Ανατολικής Κρήτης 4,2%, Δυτικής Ελλάδας 4,8%, Στερεάς Ελλάδος 3%, Εύβοιας 2,6% κλπ. Εδώ είχαμε αναρτήσει τα στοιχεία όπως προκύπ￾τουν από το Μητρώο μελών μας:

2. Όσον αφορά την ειδικότητα προηγούνται οι Πολιτικοί Μηχανικοί 34,2% και ακολου￾θούν Αρχιτέκτων Μηχανικός 15%, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός 13,8%, Μηχανο￾λόγος Μηχανικός 11,6%, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 10,9%, Μηχανικός Η/Υ 3,2%, Χημικός Μηχανικός 6%, Μεταλλειολόγος Μηχανικός 11,6%

3. Όσον αφορά το φύλο απάντησαν Άνδρας 54,4%, Γυναίκα 45,4% Άλλο %. Υπάρχει συνεπώς στον κλάδο μια ισορροπημένη παρουσία Γυναικών, γεγονός που αποτυπώνεται και στη σύνθεση των Οργάνων μας (7 στις 15 γυναίκες μέλη του Δ.Σ.)

4. Στο ερώτημα ποια η ηλικία σας, η κατανομή των απαντήσεων είναι…

.

Κυριακή 13 Ιουνίου 2021

Η ιστορία της θεραπαινίδας: Φόβος, μίσος και προκατάληψη στη λίμνη των Ιωαννίνων

Η ιστορία της θεραπαινίδας: Φόβος, μίσος και προκατάληψη στη λίμνη των Ιωαννίνων


«Κάγκελα παντού, φυλακή το σχολείο, δύσκολα όσα μ’ έκαναν να πω αντίο, lifestyle, σύγχρονοι αιχμάλωτοι, αφομοιώνει η μάζα παρασιτικό στοιχείο. Ω ναι! Χάνεται η ιδιαιτερότητα, όμοιοι στην ποσότητα και σκάρτοι στην ποιότητα, μετά λες για προσωπικότητα… Ιδού νεοέλληνα η διαμελισμένη σου αθωότητα. Ποια είναι τελικά αυτή η πραγματικότητα, αμφίβολο, Ζώντας στον ελλαδικό περίβολο, ζιγκολό πολιτικοί δηλητήριο στο σύνολο κι έκφραση ποσοτική, η μάρκα, η ράτσα, η δουλειά, το φαΐ».

Η ιστορία της θεραπαινίδας (a handmaid’s tale) είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο έχει μεταφερθεί στην μικρή οθόνη και αφορά μια δυστοπική (μην παίρνετε και όρκο βέβαια) κοινωνία όπου μετά από μια υγειονομική κρίση, οι γυναίκες που μπορούν να κυοφορήσουν σπανίζουν και αποτελούν κρατούμενες ενός αυταρχικού καθεστώτος, οι οποίες παραχωρούνται σε ζευγάρια υψηλών ιστάμενων ώστε να αποτελέσουν, χωρίς τη θέληση τους, το όχημα για την αναπαραγωγή.

Επιστημονική φαντασία; Είστε σίγουροι; Η παραπάνω περιγραφή δε σας αγχώνει λίγο; Δε σας θυμίζει κάτι; Αν όχι παρατηρήστε τον πυρήνα της παραπάνω κατάστασης: τι δικαιολογεί την καταπίεση, τον βιασμό, τον αυταρχισμό; Το γεγονός ότι η γυναίκα δε χρειάζεται να θέλει να τεκνοποιήσει, δεν είναι ζήτημα επιλογής της, αλλά καθήκοντός της. Η φύση της επιβάλει να είναι ένα όχημα τεκνοποίησης και οποιαδήποτε ξεστρατίσει από αυτό είναι παραφύσιν, είναι μη φυσιολογικό, και πρέπει να καταστέλλεται με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος.

«Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα!», θα μας πείτε! Και όμως! Είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα αυτή η λογική; Όχι αν αναλογιστούμε το συνέδριο, που το βάφτισαν «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Παραγωγικής Αυτονομίας», το οποίο θα γίνει υπό την αιγίδα της προεδρίας της Δημοκρατίας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στα Ιωάννινα στις 2 με 4 Ιουλίου, σε ένα ξενοδοχείο κοντά στη λίμνη. Βέβαια τιμά την παράδοση καθώς στη λίμνη έπνιξαν την κυρά Φροσύνη, μη δεχόμενες οι τότε αρχές, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα της το να διαλέξει τι θα κάνει με το σώμα της. Το ίδιο πάνω κάτω που κάνουν πλέον και οι διοργανωτές του συνεδρίου. Θα μπορούσε όντως να είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση η πρωτοβουλία ενός τέτοιου συνεδρίου, αλλά η θεματολογία του συγκεκριμένου, μέσα από αυτά που μέχρι στιγμής έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι αυτή που μας ανησυχεί και μάλιστα πολύ!