Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

ΣΕΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 368706/1-8-2023 επιστολή της Υπουργού Πολιτισμού

Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 368706/1-8-2023 επιστολή της Υπουργού Πολιτισμού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214,
E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr


Αθήνα, 4/8/2023
Αρ. Πρωτ.: 120

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Σε απάντηση της επιστολής σας με αρ. πρωτ. 368706/1-8-2023, την οποία παραλάβαμε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τόσο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου), όσο και με επίδοση από κλητήρα του Γραφείου σας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, σύμφωνα με το καταστατικό του (http://sea.org.gr/details.php?id=498), αποτελεί συνδικαλιστικό και επιστημονικό σωματείο των αρχαιολόγων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1264/82 και το άρθρο 23 του Συντάγματος, που θεσμοθετούν ως απόλυτο και προστατευόμενο δικαίωμα την ελευθερία της συνδικαλιστικής δράσης των εργαζόμενων. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά αντιπροσωπευτικά όργανα του Συλλόγου, που προβλέπονται από το καταστατικό (άρθρα 17, 35, 36), λογοδοτούν για τη συνδικαλιστική τους δράση αποκλειστικά στα μέλη του Συλλόγου, τα οποία τους εκλέγουν. Συνεπώς, το να αναζητάτε «εξηγήσεις» για θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΔΣ ή άλλων οργάνων του Συλλόγου δεν είναι μόνον άκομψο και αντιθεσμικό, αλλά και εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 1264, ο οποίος ρητά αναφέρει: «Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα: (…) ε) να επεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση». (άρθρο 14, παρ.2)

Ομοίως, η προσπάθεια ερμηνείας του καταστατικού του Συλλόγου από εσάς, με διατύπωση μάλιστα κρίσεων για το ποιες δράσεις κείνται «εκτός των σκοπών» του είναι, κατά τα ανωτέρω, όχι μόνο εκτός πεδίου αρμοδιοτήτων σας αλλά εμπίπτει στις ίδιες ως άνω απαγορευτικές διατάξεις. Κατά τούτο, κάθε παροχή εξηγήσεων ενώπιόν σας σε σχέση με τη λειτουργία και τη δράση του συλλόγου μας παρέλκει.

Τρίτη 15 Αυγούστου 2023

Οι ελεύθερες παραλίες ως ύστατες ετεροτοπίες

ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ
Οι ελεύθερες παραλίες ως ύστατες ετεροτοπίες
ΑΠΟΨΕΙΣ 11.08.23 16:21Παναγιώτης Τριτσιμπίδας*

Είναι πιθανό —βέβαιο θα ήθελα να μπορώ να γράψω— σε μια μελλοντική εποχή οι άνθρωποι να βλέπουν τις «οργανωμένες» παραλίες όπως βλέπουμε εμείς σήμερα τα τσίρκο με ζώα: ως κάτι απαράδεκτο, ξεπερασμένο και ευλόγως απαγορευμένο. Θα είναι αυτονόητο ότι οι παραλίες —όπως και το σύνολο του φυσικού περιβάλλοντος— πρέπει να είναι ελεύθερες ως κοινά αγαθά και όχι οργανωμένες ως εμπορεύματα. Άλλωστε, το συγκεκριμένο πρόβλημα (όπως και το γενικότερο) από εκεί ξεκινάει και όχι από το ότι οι ξαπλώστρες είναι υπερβολικά πολλές, ακριβές ή ακαλαίσθητες. Από τη στιγμή που οι παραλίες προσφέρονται κάθε χρόνο από το Δημόσιο για «αξιοποίηση» μέσω δημοπρασιών, και μετατρέπονται έτσι σε τόπους παραγωγής και κυκλοφορίας ανταλλακτικής αξίας (κοντολογίς, χρήματος), επόμενο είναι: α) να καταλαμβάνονται από τον αντίστοιχο εξοπλισμό (ξαπλώστρες, ομπρέλες, πολυθρόνες, κρεβάτια με ουρανούς και κουρτίνες, πουφ, ηχεία), β) την αντίστοιχη κοινωνική σχέση (πελάτες που καταναλώνουν, εργαζόμενους που υπηρετούν, ιδιοκτήτες που πλουτίζουν), γ) και να περιφράσσονται από όσους και όσες, επειδή δεν πληρώνουν, δε χωρούν σε αυτές.

Ωραία αυτά τα μαρξιστικά, θα πει κανείς: το γεγονός όμως ότι η έκταση αυτής της κατάληψης/αξιοποίησης, ή ακόμα και η ίδια η ύπαρξη της, είναι στο 99% των περιπτώσεων παράνομη, δε σημαίνει άραγε ότι το πρόβλημα καθ' αυτό βρίσκεται στην παρανομία και την ασυδοσία των επιχειρηματιών σε σχέση με τα όσα προβλέπουν οι νόμοι και οι συμβάσεις τους, καθώς και στην αδράνεια των δημοτικών αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών που κάνουν τα στραβά μάτια; Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν το πρόβλημα είναι η εμπορευματοποίηση (ο καπιταλισμός!), δεν επαρκεί η νομιμότητα για να το λύσει ή έστω να το περιορίσει σημαντικά; Στο μέτρο που οι πράξεις των επιχειρηματιών και οι παραλήψεις των κρατικών αρχών είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον νόμο της κερδοφορίας και της ανάπτυξης (της), όχι, η νομιμότητα από μόνη της δεν αρκεί. Όπως μας έδειξε το φετινό καλοκαίρι, σε σύγκριση πχ. με το περσινό που ίσχυε η ίδια κατάσταση, για να μπει κάποιο όριο στην παράνομη αξιοποίηση των παραλιών από τις επιχειρήσεις χρειάζεται να αναδυθεί ένα κίνημα που αποφασίζει να της αντιταχθεί και να τις επανοικειοποιηθεί επικαλούμενο αυτή τη νομιμότητα, διεκδικώντας την εφαρμογή της από τις κρατικές αρχές, αλλά και πραγματώνοντάς τη στο εδώ και το τώρα με τον δικό του τρόπο και τις δικές του δυνάμεις (μέσα από συλλογικό μπάνιο στις κατειλημμένες παραλίες που περιλαμβάνει εκτόπιση ξαπλωστρών και κατάληψη χώρου μπροστά και ανάμεσα τους).

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023

Συνεχίζεται η πολεοδομική… καραντίνα

Συνεχίζεται η πολεοδομική… καραντίνα

13 Αυγούστου, 2023


Μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών, αδυναμία δειγματοληπτικών ελέγχων σε αυθαίρετα και δυσκολίες στον χειρισμό υποθέσεων επικίνδυνων κατασκευών προκαλεί η δυσλειτουργία των πολεοδομιών ανά τη χώρα. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις παράνομες οικοδομικές δραστηριότητες και ξεκινά το «lifting» στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) έχουν αφεθεί στην τύχη τους και εξακολουθούν να δουλεύουν στο… ρελαντί, με ελάχιστους υπαλλήλους ή δανεικούς από άλλες υπηρεσίες.

Επιπλέον, περίπου οι μισοί δήμοι της χώρας δεν έχουν δικές τους ΥΔΟΜ και επιβαρύνουν τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των γειτονικών ΟΤΑ. Ετσι, με τις πολεοδομίες να αργοπεθαίνουν, όπως αναφέρει στο «Βήμα» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ-ΕΜΔΥΔΑΣ) κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, οι αυθαιρετούχοι κάνουν «πάρτι». Παράλληλα, μηχανικοί, πολίτες και επενδυτές που επιχειρούν να εκδώσουν οικοδομικές άδειες καλούνται να ανέβουν έναν μικρό Γολγοθά. Παρότι με το σύστημα έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών η κατάσταση βελτιώθηκε κατά τι, η ανταπόκριση των υπηρεσιών, εξαιτίας της υποστελέχωσης, παραμένει χαμηλή. Και αυτό τη στιγμή που οι ΥΔΟΜ είναι επιφορτισμένες με σύνθετα, ειδικά και μεγάλα έργα, για τα οποία απαιτείται ασφάλεια στον έλεγχο των πολεοδομικών μεγεθών, όπως ακίνητα σε επαφή με ρεύματα ή αιγιαλό, οικοδομές εκτός σχεδίου, διατηρητέα κτίρια κ.ά.

Τεράστιος όγκος εκκρεμοτήτων