Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Η ομιλία της Άντζελα Ντέιβις στην Πορεία Γυναικών( από το OmniaTV )

Δελτίο Τύπου της Πρωτοβουλίας Πολιτών "Όχι στην έκδοση των 8 Τούρκων Αξιωματικών"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 8 ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Δελτίο Τύπου 27/1/2017

Η απόφαση του Αρείου Πάγου να μην εκδοθούν οι 8 ικέτες Τούρκοι αξιωματικοί στην Τουρκία δημιούργησε μεγάλη ικανοποίηση στην ελληνική κοινωνία, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για μια κορυφαία απόφαση που εδραιώνει το κράτος δικαίου και τιμά τον αρχαιότερο ελληνικό θεσμό του ικέτη, ο οποίος στη σύγχρονη κοινωνία θεσμοθετήθηκε ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. 
Οι Έλληνες δικαστές εξέφρασαν με την αμερόληπτη απόφασή τους το δημοκρατικό κίνημα κατά της έκδοσης το οποίο αναπτύχθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ευρώπης, θέτοντας υπεράνω οποιασδήποτε διπλωματικής σκοπιμότητας το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που κατακτήθηκαν με επαναστάσεις και μεγάλους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Η δικαστική απόφαση θυμίζει τη θέση του Αρείου Πάγου στην ηθική διαπαιδαγώγηση των πολιτών, όπως ακριβώς αναφέρεται στον Αρεοπαγιτικό του Ισοκράτη.

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα για το 2016. Ενδεικτικά παραδείγματα

Από το http://ergasianet.gr/
Σύμφωνα με τη γενική αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι δαπάνες στην πλειονότητά τους αναγνωρίζονται στη χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμο τους ή όχι. Όμως, αναφορικά με την έκπτωση των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών υπάρχει ρητή αναφορά στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 σχετικά με την έκπτωσή τους [1].
Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω άρθρο αναφέρονται τα ακόλουθα:
Στην ερμηνευτική εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου του έτους 2015 (ΠΟΛ.1113/2.6.2015) αναφέρονται τα εξής αναφορικά με το εν λόγω θέμα:
«…γ) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.
»Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.
»Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 και όσον αφορά στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τους ίδιους τους ασφαλισμένους (ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.), εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 έγγραφό μας, δηλαδή για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών τους που αφορούν στην περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο 2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να τα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014. Από 01.01.2015 θα ισχύει ο γενικός κανόνας που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, ανακαλουμένων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του αριθ. Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του αριθ. Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 εγγράφων μας [2]».

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Εκκρεμή ζητήματα ανανέωσης της πολιτικής
Η πρόταση από τη Δικτύωση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς «μιας συνδιάσκεψης για τις εναλλακτικές»1, την οποία ο Αντώνης Νταβανέλος ορίζει ως «ανοιχτή πολιτική συζήτηση με θέμα την ανάγκη για ένα κοινό μεταβατικό πρόγραμμα»2, επιχειρεί να θέσει τη μακροχρονίως επιδιωκόμενη συνάντηση/σύγκλιση των περίκλειστων σήμερα αριστερών μικρόκοσμων στο έδαφος των αναγκών της συγκυρίας, που επικαθορίζουν δραματικές εθνικές και παγκόσμιες πραγματικότητες.

Η ιδέα είναι, σε γενικές γραμμές, η εξής: υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός οργανώσεων της αυτοαποκαλούμενης επαναστατικής, αντικαπιταλιστικής, ριζοσπαστικής και πάντως αντιμνημονιακής αριστεράς. Ο κατακερματισμός αυτός τις καθιστά πολιτικώς ανυπόστατες σε μια περίοδο που τα κόμματα του κοινοβουλευτικού τόξου δεν εκπροσωπούν τις λαϊκές τάξεις, τις οποίες καταστρέφουν οι μνημονιακές πολιτικές. Επομένως, υπάρχει κενό αριστεράς στον πολιτικό χάρτη και το κοινοβούλιο. Οι επικείμενες εκλογές συνηγορούν στο θέμα της συνεργασίας επί ποινή αφανισμού. Τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί αυτή η συνάντηση/σύγκλιση; Πολιτική βούληση συνδιαμόρφωσης ενός κοινού εναλλακτικού, μεταβατικού ή όπως αλλιώς ονομάζεται προγράμματος, που πάντως θα συνδέεται με στρατηγικούς στόχους για να μη χαθούμε στη θεωρία των σταδίων και σε στενές εθνικές ατραπούς, και το οποίο θα δώσει πολιτική διέξοδο στους αριστερούς αντιμνημονιακούς ψηφοφόρους.

Δεν θέλω ν’ αντιπαρατεθώ στην ειλικρινή προσπάθεια διαχείρισης της συγκυρίας και κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης από όσες οργανώσεις το εννοούν. Γιατί κάποιες άλλες έχουν αναγάγει την ύπαρξή τους σε επαναστατικό ιδρυματισμό που οδηγεί σε αλλεπάλληλες αρνήσεις ακόμα και για τα αυτονόητα. Θα μιλήσω όμως διαφορετικά γι’ αυτά τα οποία νομίζω ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να μας απασχολήσουν, ώστε ν’ ανοίξουμε, περπατώντας, δρόμους υπέρβασης της κρίσης, που σήμερα παραμένουν κλειστοί. Δρόμους υπέρβασης της κρίσης της υπαρκτής αριστεράς, η οποία έχει συρρικνωθεί δραματικά παγκόσμια, αλλά πρωτίστως της κρίσης των σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ιδεών, που έχουν καταστεί κοινωνικά ανενεργές και πολιτικά ανυπόστατες.

Για να κερδίσουμε όμως μια συνθήκη ελευθερίας στη σκέψη και τη δράση χρειάζεται να συμφιλιωθούμε με την ανολοκλήρωτη εμπειρία της Ιστορίας που αναλογεί στη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και της αντίστοιχης συλλογικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η αδημονία να παραστήσουμε αυτό που δεν είμαστε μας ακυρώνει στα ουσιαστικά που μπορούμε να κάνουμε και μας μετατρέπει σε μέρος της κρίσης στην οποία, εκόντες άκοντες, μετέχουμε. Ο ιστορικός χρόνος κατακλύζεται από γεγονότα και ρηγματώνεται από «συμβάντα», όπως αυτά ορίζονται με παρεμφερείς νοηματοδοτήσεις από σύγχρονους φιλοσόφους και πολιτικούς στοχαστές. Πρέπει να σκεφτόμαστε και να πράττουμε ριζικά, προετοιμάζοντας, αν θέλετε, την απροσδιόριστη έλευση των θεμελιακών εκείνων –απελευθερωτικών από την εκμετάλλευση και την κυριαρχία– ανατροπών, που θα προέλθουν από το «ανεξάρτητο κίνημα της τεράστιας πλειονότητας προς όφελος της τεράστιας πλειονότητας»3.

Σάββατο 28/1- 4μμ – Αντιφασιστική Συγκέντρωση στην πλατεία ΡηγίλληςΗ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ προσπαθεί λόγω μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων να ξεπλύνει την ναζιστική, φασιστική οργάνωση των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής προκείμενου να κερδίσει μερικούς πόντους στο παιχνίδι εντός του κοινοβουλίου. Οι υπουργοί της ποζάρουν μαζί με υπόδικους βουλευτές της Χ.Α στο Καστελόριζο νομιμοποιώντας την ναζιστική οργάνωση και δίνοντάς της τη δυνατότητα να χύσει το εθνικιστικό της δηλητήριο, την ώρα που η δίκη της είναι σε εξέλιξη και η ηγετική της ομάδα αντιμετωπίζει κατηγορίες για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης, μίλησε για μια προσπάθεια επανατοποθέτησης της Χρυσής Αυγής στο τόξο της «δημοκρατικής νομιμότητας». Μόλις μια μέρα μετά, οι Χρυσαυγίτες εισέβαλαν με θράσος στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ σε προγραμματισμένη εκδήλωση για τις μειονότητες ώστε να την διαλύσουν.

Επ’ αφορμής των Ιμίων η Χρυσή Αυγή διοργανώνει τα τελευταία χρόνια μια φασιστοσύναξη εμπνευσμένη από τις καλύτερες παραδόσεις του δωσιλογικού και αργότερα του χουντικού κινήματος σε μια προσπάθεια να καπηλευθεί τα γεγονότα και την συναισθηματική φόρτιση που είχε προκαλέσει τότε ο χαμός των τριών πιλότων.

Μετά από επιτυχημένη κινητοποίηση αντιφασιστικών οργανώσεων, συλλογικοτήτων της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, η χρυσαυγίτικη εθνικιστική φιέστα για τα γεγονότα των Ιμίων, στην πλατεία Ρηγίλλης, ματαιώθηκε.

Αναρμοδιότητα Δημάρχων επί θεμάτων αρμοδιότητας Υπηρεσιών Δόμησης

Σύμφωνα με την Απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής "οι Δήμαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να επεμβαίνουν στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονατι απευθείας εκ του Νόμου στις Υπηρεσίες Δόμησης".
Αυτονόητα μεν, έλα όμως που συστηματικά δεν ισχύουν...

Χρωστάς εισφορές; Μπλοκάρονται οι πωλήσεις ακινήτων

Γιορτάζοντας τα δύο χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ...

«Μπλόκο» στις πωλήσεις ακινήτων βάζει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) όχι μόνο σε όσους δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, αλλά, και σε εκείνους που πωλούν και δεν εξασφαλίζουν την αποπληρωμή του χρέους τους από την πώληση.

Με εγκύκλιο που εστάλη στον ΕΦΚΑ και στους Συλλόγους των συμβολαιογράφων όλης της χώρας, το ΚΕΑΟ επιβάλλει τον προηγούμενο έλεγχο για την ύπαρξη ή μη «επαρκούς διασφάλισης» της οφειλής και την υποχρεωτική χορήγηση βεβαίωσης για να λαμβάνει γνώση ο συμβολαιογράφος και να προβαίνει στη μεταβίβαση ή μη καθώς και στην παρακράτηση μέρους του χρέους από το τίμημα. Με βάση την εγκύκλιο: «Αν υπάρχει οφειλή μη ρυθμισμένη, η μεταβίβαση του ακινήτου δεν είναι δυνατή και δεν δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα».

Αν υπάρχει ρύθμιση ο μεταβιβάζων οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση χορήγησης «διασφάλισης της οφειλής» προσκομίζοντας βεβαίωση Οφειλής ή Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας και από το συμβολαιογράφο στοιχεία για την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και το συμφωνηθέν τίμημα. Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία, θα δίνονται βεβαιώσεις διάρκειας 1 μηνός, αλλά, στην περίπτωση που το τίμημα είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία, θα παρακρατείται μέρος του τιμήματος. Δηλαδή για να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση, θα πρέπει να διασφαλίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος χωρίς τίμημα (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά) και η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.

Παραδείγματα

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες Μηχανικούς (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) από 1/1/2017

Το κείμενο που ακολουθεί  έχει ως βάση το Ν. 4387 και την εγκύκλιο για τον καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών. Αφορά τους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ.
Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών: Το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος από την άσκηση της δραστηριότητας που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
Κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών
Ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 586,08 ευρώ.
Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών
Η ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ (€586,08 x 10).
Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους κάτω 5ετίας – ΟΑΕΕ
Για τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου ανέρχεται σε 14%, σε ποσοστό 17% για τα τρία επόμενα έτη και διαμορφώνεται στο 20% από το 6ο έτος υπαγωγής τους και εφεξής.
Επιπλέον, για τα πρώτα 5 έτη από την υπαγωγή τους για πρώτη φορά στην ασφάλιση οι ως άνω μειωμένες εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού των €586,08 μειωμένου κατά 30% δηλαδή επί του ποσού των €410,26.
Σημειώνουμε ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις (καταβολή χαμηλότερου ασφαλίστρου, μειωμένο κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 234 παρ. 2 του ν.4389/2016) η διαφορά που προκύπτει αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και εξοφλείται, αφού προηγουμένως αναπροσαρμοστεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ’ έτος, για τα έτη κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των €18.000 και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης.
Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από το ΕΤΑΑ

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παύλου Μελά: ΤΟΠΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ


Τις τελευταίες εβδομάδες με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και τη βοήθεια της διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά γίνεται προσπάθεια τελικής έγκρισης της σύμβασης διευθέτησης της χρήσης του Στρατοπέδου Παύλου Μελά που είχε δρομολογηθεί επί Δημαρχίας Διαμαντή Παπαδόπουλου μετά από συμφωνία του με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Με τη σύμβαση αυτή η πολυπόθητη μετατροπή του Στρατοπέδου Παύλου Μελά σε κοινόχρηστο αστικό πάρκο υψηλού πρασίνου με πολιτιστικές λειτουργίες θάβεται κάτω από την πολεοδόμηση περίπου του 30% της έκτασης υπέρ των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και της νομοτελειακής μετατροπής του υπόλοιπου σε προαύλιο εμπορικών δραστηριοτήτων και ιδιωτικών πάρκων ψυχαγωγίας. Η σημερινή δημοτική πλειοψηφία εκλέχθηκε με πρόγραμμα υπεράσπισης των στρατοπέδων Παύλου Μελά και Καρατάσσιου. Ο σημερινός δήμαρχος κ. Δεμουρτζίδης είχε ψηφίσει λευκό σε παρόμοια σύμβαση του πρώην δημάρχου Παπαδόπουλου, ενώ στην παράταξή του μετέχουν πρόσωπα προβεβλημένα στο κίνημα κατά της οικοπεδοποίησης των στρατοπέδων, που συμμετέχουν σήμερα σε θέσεις ευθύνης στη διοίκηση του Δήμου, απεμπολώντας τις κινηματικές τους απόψεις.
 • Επειδή το Στρατόπεδο Παύλου Μελά αποτελεί δημόσια περιουσία,
 • Επειδή η σημερινή δημοτική αρχή εκλέχθηκε με άλλο πρόγραμμα και δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση για τέτοιου είδους συμφωνία με το ΤΕΘΑ,
 • Επειδή η υπόθεση του Στρατοπέδου Παύλου Μελά είναι πολύ σημαντική για τους πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και για τους γύρω δήμους,
 • Επειδή η ποιότητα ζωής και η υγεία των πολιτών είναι πάνω από μικροπολιτικούς σχεδιασμούς και συμφέροντα εργολάβων, 
 • Επειδή οι πολίτες πρέπει να έχουν λόγο σε τόσο σοβαρά θέματα που επηρεάζουν και τις επόμενες γενιές,
ΖΗΤΑΜΕ Τοπικό Δημοψήφισμα 

όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και όπως πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας το 2014 για τηνιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.
Η δημοτική αρχή του Δήμου Παύλου Μελά να εμπιστευθεί τη δύναμη των πολιτών και να ζητήσει μέσω δημοψηφίσματος: 
 • την απόρριψη της συμφωνίας με το ΤΕΘΑ και 
 • την απόδοση κατά κυριότητα του συνόλου του στρατοπέδου χωρίς κανένα τίμημα στο Δήμο για να το μετατρέψει σε έναν μητροπολιτικής σημασίας κοινόχρηστο δημόσιο χώρο υψηλού πρασίνου, με ανάδειξη της ιστορίας του χώρου και με χρήσεις πολιτισμού.
«Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση του πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά»

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 23-1-2017
Αρ. Πρωτ.: 7048
Προς : Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κα Ολγα Γεροβασίλη

Κοιν.: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016

Κα Υπουργέ,
Όπως έχουμε ενημερωθεί από δεκάδες συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς ή διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016, προχωρά με πολλά εμπόδια τα οποία δημιουργούν κυρίως οι Διευθύνσεις Προσωπικού ή τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Συγκεκριμένα ζητούν πληθώρα βεβαιώσεων – αποδεικτικών τα οποία από πουθενά δε συνάγεται ότι απαιτούνται.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 69/2016 εφόσον απαιτείται η εγγραφή σε επαγγελματικό επιμελητήριο – όπως συμβαίνει με όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς – απαιτούνται:
«2. Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή είναι τα ακόλουθα:

α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.

δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.

3. Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας.

β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου.

ΕΦΚΑ: Σε δόσεις οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές

ΦΕΚ 4486Β/30-12-16 – ΑΔΑ: Ω2ΜΖ465Θ1Ω-ΟΑΣ: «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης»
Με απόφαση του ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) παρέχεται η ευχέρεια της εξόφλησης σε μηνιαίες δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, με τα πρόσθετα τέλη και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις που ισχύουν κάθε φορά. Αυτό ορίζεται, μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ, τον οποίο ενέκρινε με απόφασή της, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.
Συγκεκριμένα, στον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ προβλέπεται ότι:
– Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ πρέπει να είναι εξειδικευμένες και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αντιμετώπιση των δαπανών για τις οποίες προβλέφθηκαν.
– Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται σε περίπτωση ανεπάρκειας κάποιων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα αποθεματικά του, να αυξάνονται οι πιστώσεις αυτές, με απόφαση των αρμοδίων  οργάνων που εγκρίνουν τον προϋπολογισμό, με ταυτόχρονη ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων. Οι πιστώσεις για αποδοχές τακτικού προσωπικού, συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα, δεν είναι δεκτικές μείωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από νόμο ή άλλη διάταξη.
– Δεν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας για την εκτέλεση έργου, εργασίας, καθώς και για τη διενέργεια προμήθειας, αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση.
Είσπραξη καθυστερούμενων εισφορών
– Οι υπέρ του ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές, σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τους πέραν της προθεσμίας λήξης, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Υπόμνημα στο Υπουργείο για το Ασφαλιστικό, της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών

Είναι κοινός τόπος ότι εδώ και πολλά χρόνια, στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, το ασφαλιστικό σύστημα έχει μετατραπεί από σύστημα προστασίας των εργαζόμενων τάξεων σε σύστημα αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος τους μέσω μιας ιδιότυπης πρόσθετης άγριας φορολόγησης. Ενώ οι ασφαλιστικές παροχές εξανεμίζονται, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων απαλλοτριώνονται για άλλες σκοπιμότητες (χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του PSI) και οι κρατικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις αίρονται, την ίδια στιγμή οι “ασφαλιστικές εισφορές” εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων και άνεργων έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα στα οποία αποδεδειγμένα αυτοί δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι υπό το πρόσχημα της “ασφάλισης”:
 • έχει στηθεί ένας μηχανισμός χρέωσης των εργαζόμενων τάξεων, μηχανισμός που οργανώνεται με τοκογλυφικές προσαυξήσεις οφειλών (άσχετες με τα τρέχοντα επιτόκια), απαγόρευση εργασίας οφειλετών (άρα τελικά και κάθε δυνατότητας αποπληρωμής των οφειλών τους), άρνηση ασφαλιστικών υπηρεσιών που έχουν πληρωθεί και δρομολόγηση κατασχέσεων περιουσιών και τραπεζικών λογαριασμών.
 • ο μηχανισμός αυτός καμία σχέση δεν έχει με την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και των συντάξεων, αφού οι πόροι που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό δεν εισπράττονται, ενώ υπάρχοντες πόροι κατευθύνονται αλλού.
Η μετατροπή των κατασκευασμένων ασφαλιστικών οφειλών σε οφειλές προς το δημόσιο (που είναι εκτεθειμένο πρακτικά με το σύνολο της περιουσίας του στον χρηματοπιστωτικό τομέα) και η συνακόλουθη επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, είναι ενδεικτική της πολιτικής σκοπιμότητας της αλλαγής χαρακτήρα του ασφαλιστικού.

Αν και τα παραπάνω αφορούν διακλαδικά τον κόσμο της εργασίας, η εφαρμογή τους στον κλάδο μας έχει ιδιαίτερα ακραία μορφή, καθώς η κατάρρευση του κατασκευαστικού τομέα έχει επεκτείνει εδώ και χρόνια την ανεργία και την υποαπασχόληση στην μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Επιπλέον:
 • Η υποχρέωση των χειμαζόμενων αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων να πληρώνουν σχεδόν το 38% των υπαρκτών ή ανύπαρκτων (τεκμαρτών) εισοδημάτων τους σε ασφαλιστικές εισφορές, συν τα αναδρομικά του Ν. 3986/2011, συν τέλος επιτηδεύματος 650€ ανά έτος, συν τουλάχιστον 22% φόρο από το πρώτο (υπαρκτό ή ανύπαρκτο) ευρώ, συν τον ίδιο φόρο ως προκαταβολή του επόμενου, καθιστούν γελοιογραφική την υποτιθέμενη “ελάφρυνση” των ασφαλιστικών υποχρεώσεων άνεργων και υποαπασχολούμενων, ενώ αποτελούν σαρωτικό αντικίνητρο για οποιονδήποτε θα μπορούσε να έχει μια κανονική δουλειά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι για καθαρόφορολογητέο εισόδημα 5.000€, οι συνάδελφοι θα χρεωθούν τουλάχιστον με 5.229€ (συμπεριλαμβανομένων της προκαταβολής φόρου και των αναδρομικών του Ν.3986/2011) για το 2017.

ΣΜΤ: Ανακοίνωση για την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας για «μπλοκάκια»
Εκδήλωση-συζήτηση Παρασκευή 27/1/ 2017, 6μμ, ΕΚΑ (3ης Σεπτεμβρίου 48 Β και Μάρνης, 2ος όροφος) για την εφαρμογή του νέου αντιασφαλιστικού νόμου και τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών
Εκδόθηκε τις προηγούμενες μέρες του η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για «μπλοκάκια» (εδώ).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο επιμερισμός των εισφορών μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη ισχύει για όλους τους κλάδους ασφάλισης. Για τους μηχανικούς: κύρια σύνταξη: 6,67% ο εργαζόμενος – 13,33% ο εργοδότης, επικουρικό 3,5% ο εργαζόμενος – 3,5% ο εργοδότης, κλάδος υγείας 2,55% ο εργαζόμενος – 4,55% ο εργοδότης, εφάπαξ 4% ο εργαζόμενος μόνο, συνολικά 16,72% ο εργαζόμενος και 21,38% ο εργοδότης. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ: κύρια σύνταξη: 6,67% ο εργαζόμενος – 13,33% ο εργοδότης, 2,55% ο εργαζόμενος – 4,55% ο εργοδότης – συνολικά 9,22% ο εργαζόμενος και 17,88% ο εργοδότης]
Η εγκύκλιος βάζει δύο προϋποθέσεις προκειμένου ο ασφαλισμένος να διεκδικήσει τον επιμερισμό των εισφορών με τον εργοδότη (διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39, Ν 4387): το εισόδημά του να προέρχεται α) από την απασχόληση σε ένα ή δύο εργοδότες σε ένα ημερολογιακό έτος και β) από διαρκή και όχι ευκαιριακή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να διευκρινίζεται πώς γίνεται αυτή η διάκριση!
Το βασικό χαρακτηριστικό της εγκυκλίου είναι πως η κυβέρνηση και το υπουργείο εργασίας πετάει την ευθύνη στον εργαζόμενο, προκειμένου να αποδείξει την σχέση εργασίας που έχει με τον εργοδότη του. Όμως η διαδικασία «απόδειξης» μόνο εύκολη δεν είναι. Ο εργαζόμενος οφείλει να αναγράψει πάνω σε κάθε δελτίο που κόβει ανά μήνα ότι υπάγεται στην ρύθμιση για τα μπλοκάκια. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς πρέπει και ο εργοδότης να αποδεχτεί την σχέση εργασίας και να την δηλώσει μέσω αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης που θα υποβάλλει στον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί να «αναγνωρίσει» τον εργαζόμενο, τότε ο ίδιος ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την σχέση εργασίας. Ωστόσο σε περίπτωση που ο εργοδότης εξακολουθήσει να μην αναγνωρίζει την υποχρέωση του να πληρώσει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ο εργαζόμενος επωμίζεται όλη την ασφαλιστική επιβάρυνση μέχρι την εκδίκαση του θέματος από τα δικαστήρια!
Η εγκύκλιος προβλέπει πως εάν κατά την διάρκεια του έτους ο εργαζόμενος αποκτήσει και τρίτο εργοδότη, οφείλει να το γνωστοποιήσει στον ΕΦΚΑ και να βγει από την ρύθμιση, ενώ οι προηγούμενοι εργοδότες του θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής εισφορών!

Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δε βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισηςΦΕΚ 4504Β/30-12-16. Η μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών έχει αρρύθμιστες οφειλές, συνεπώς θα αποσταλούν οι οφειλές αυτές στο ΚΕΑΟ (για πρώτη φορά μια και μέχρι σήμερα είχαμε μπλοκάρει την εξέλιξη αυτή). Αν υπολογιστούν και οι αναδρομικές αυξήσεις τότε πραγματικά δεν ξεφεύγει κανείς από το ΚΕΑΟ. Θα το αφήσουμε και αυτό έτσι?
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Πετρόπουλου, 58039/3275/28.12.2016, διαβιβάζονται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της απόφασης δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.
Η απόφαση του 2014 με αριθμό οικ.13822/1089/2.5.2014 «Κριτήρια προσδιορισμού των “εισπράξιμων” ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ», καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 58039/3275/28.12.2016.

ΕΔΩ το ΦΕΚ 4504Β/30-12-16 με την υπουργική απόφαση Πετρόπουλου.

Παρατηρήσεις στο κείμενο του προσχέδιου Νόμου: «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 23/ 01 / 2017
Αρ. Πρωτ. : 7047
Προς : Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παν. Σκουρλέτη

Κοιν.: 1. Υπουργό Υγείας
κ. Αν. Ξανθό
2. Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκ. Τσακαλώτο
3. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Παρατηρήσεις στο κείμενο του προσχέδιου Νόμου:
«ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Κύριε Υπουργέ,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είναι Πανελλήνια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση που καλύπτει το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών (περίπου 10.000) εργαζομένων στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, Αυτοδιοίκησης και στα ΝΠΔΔ.
Το σχέδιο Νόμου όπως τροποποιήθηκε από την ΚΕΔΕ: «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που έχει δημοσιοποιηθεί, επιχειρεί να ρυθμίσει πολλά «κακώς κείμενα» στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς όμως αποτελεί απλώς ένα σύνολο αποσπασματικών αλλαγών σε διάφορα σημεία της νομοθεσίας χωρίς να αποτυπώνει μια συνολική γενικότερη φιλοσοφία προς την κατεύθυνση της ανατροπής των δυσμενών συνεπειών του «Καλλικράτη». Δημιουργεί συνθήκες αποποίησης των ευθυνών των αιρετών και αδιαφάνειας, με την ενίσχυση των ΑΕ και τη θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, που χρόνια τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά το «ρόλο» τους.
Παρά το γεγονός ότι δε συμφωνούμε με το γενικό πνεύμα του παραπάνω νομοσχεδίου και επειδή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και της αποστολής μας είμαστε δέκτες διαμαρτυριών από τα μέλη μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων, οι οποίες στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, έτσι ώστε να αποκατασταθεί μια άδικη και άνιση μεταχείριση εις βάρος των συναδέλφων μας Διπλ. Μηχανικών μελών μας.

Παρατηρήσεις

 1. Άρθρο 18: Πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης. Δημιουργεί συνθήκες αποποίησης των ευθυνών των αιρετών.
 2. Άρθρο 21: Νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ.
Ενώ είναι θετικό κατ’ αρχήν, περιορίζει όμως την ελεύθερη επιλογή συνηγόρου στις περιπτώσεις που υπηρετούν δικηγόροι με πάγια αντιμισθία στους εν λόγω ΟΤΑ.
 1. Άρθρο 34: Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε Ο.Τ.Α.
Με έμμεσο τρόπο δίνει την δυνατότητα αδιαφανών προσλήψεων προσωπικού για μια τριετία.
 1. Άρθρο 41: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Σας καλούμε να μην προχωρήσετε στις περικοπές στην Ειδική Αγωγή


Η κυβέρνηση έβαλε μέσα στις πρόσφατες γιορτές των Χριστουγέννων την Ειδική Αγωγή και τα παιδιά μας στο στόχαστρο! Τα παιδιά που χρήζουν Ειδικής Αγωγής είναι μία από τις πλέον ιερές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που θα έπρεπε μόνο να στηρίζονται και όχι να πλήττονται. Όλα τα παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες, διαταραχές έως αναπηρίες και οι οικογένειές τους έχουν ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ: Δωρεάν πρόσβαση σε ΟΛΕΣ τις αναγκαίες θεραπείες που θα τα καταστήσουν ικανά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία. Έχουν ανάγκη να διατηρήσουν τον ίδιο θεραπευτή που με τόση δυσκολία κατάφεραν να ανακαλύψουν οι γονείς τους που να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις θεραπευτικές τους ιδιαιτερότητες. Έχουν ανάγκη ολόκληρες κι όχι πετσοκομμένες 30λεπτες συνεδρίες, τις οποίες κι αυτές θα κινδυνεύουν να χάσουν από τον κόφτη τους για να εξοικονομήσουν 40 εκ. ευρώ. Και σε καμία περίπτωση δεν έχουν δικαίωμα να εξαιρέσουν ολόκληρες κατηγορίες παιδιών με προβλήματα που απαιτούν θεραπεία! Υψώστε τη φωνή σας μαζί μας: Περικοπές αλλού! όχι στην υγεία, την παιδεία και την αναπηρία! Δώστε στα παιδιά μας το Δικαίωμα να σταθούν στα πόδια τους!


https://avaazdo.s3.amazonaws.com/148512295758852d8d4f8e10.61323790original_58852b244663b_600x315.jpeg

Παράταση καταβολής εισφορών Β εξαμήνου του 2016

Αφού πρώτα μας έβγαλαν την ψυχή εκβιάζοντας λίγο πριν την πρωτοχρονιά, χιλιάδες συναδέλφους να πληρώσουμε -από το υστέρημα μας- τις εισφορές του Β2016 και τα αναδρομικά, ώστε να μη χάσουμε τις ρυθμίσεις, έρχονται ένα μήνα μετά να δώσουν τρίμηνη παράταση...


Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 11 της συνεδρίασης του ΕΦΚΑ στις 20/01/2017 αποφασίστηκε παράταση της καταβολής εισφορών για το Β εξάμηνο του 2016 μέχρι 31/03/2017.

Δείτε την απόφαση: EFKA_paratasi B2016

Ακίνητη περιουσία ΤΣΜΕΔΕ - η μοιρασιά ξεκίνησε...

Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΗΔΙΚΑ και στην εφαρμογή Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ»
καταγράφονται τα στοιχεία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων φορέων του.

Επιλέγοντας τον φορέα ΕΤΑΑ βρίσκουμε τα παρακάτω ιδιόκτητα ακίνητα για τα οποία ο προηγούμενος φορέας είναι το ΤΣΜΕΔΕ.
Στα περισσότερα από αυτά αναγράφεται η αντικειμενική τους αξία, ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησής τους από το ταμείο.
Ορισμένα από τα ακίνητα είναι μισθωμένα και εισπράττονται από αυτά αντίστοιχα μισθώματα.
Με απόφαση Υπουργού Εργασίας στις 30-12-16, το 8όροφο κτίριο στην οδό Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα με αντικειμενική αξία 10.901.466,04 €
έχει ήδη μεταβιβαστεί στο ΝΠΙΔ ΤΜΕΔΕ το οποίο έχει τους κλάδους εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

Με πρόσφατες τοποθετήσεις τους οι εργοληπτικές ενώσεις, ο πρόεδρος ΤΜΕΔΕ και αρκετοί εντός ΤΕΕ επιθυμούν να περάσουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ στο ΝΠΙΔ ΤΜΕΔΕ.
Επίσης με απόφαση του ΔΣ ΕΦΚΑ στις 13-01-17, μέρος του 5όροφου κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα έχει εκμισθωθεί στο Υπουργείο Εργασίας.

Η διοίκηση του ΤΕΕ θα ασχοληθεί με το θέμα ή θα παρακολουθεί παθητικά και ενδεχομένως να ενθαρρύνει την σταδιακή αφαίμαξη της περιουσίας των ασφαλισμένων μηχανικών σε κατευθύνσεις που καμία σχέση δεν έχουν με το χαρακτήρα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης?

ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ ΗΔΙΚΑ (ενδεχομένως να μην είναι πλήρης η λίστα)

Με 8% η προσαύξηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017

Τοκογλύφοι.... 
Επιτόκιο για υπολογισμό προσαυξήσεων και τόκων ασφαλιστικών οφειλών
Για τον υπολογισμό των προστίμων των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 11* της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. Ν.4152/2013 το ετήσιο επιτόκιο ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλ. 8%) υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1/1/2013, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στην αναπροσαρμογή αυτού.

Δεδομένου ότι, με την 13.6.2016 απόφαση της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης έχει οριστεί σε 0,00% , οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,00, ή με 0,667% μηνιαίως.


Επιτόκια Αναφοράς ΕΚΤ τελευταίων τριών ετών

MROπερ. 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. Ν.4152/2013Αναγωγή σε μηνιαία βάση
1/1/20140,258,008,250,687%
11/6/20140,158,008,150,679%
10/9/20140,058,008,050,67%
09/12/20150,058,008,050,67%
16/03/20160,008,008,000,667%
 
----

*11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4075/2012 (Α' 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές , υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του NAT, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33238

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

Ράνια Αικατερινάρη: Διώκεται (δις) για κακουργήματα, διορίστηκε διευθύνουσα σύμβουλος στο Υπερταμείο

Του Πέτρου Κουσουλού
Μείζον ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο ηθικόπροκύπτει από την τοποθέτηση της Ράνιας (Ουρανίας) Αικατερινάρη στην θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, δηλαδή το γνωστό Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων.
Η κα Ράνια Αικατερινάρη
Η 46χρονη Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός με σπουδές και στο Ηνωμένο Βασίλειο που ως γνωστόν είναι κόρη της πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ, Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρηκαι σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών επιλέχθηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τις γνωστές εταιρείες Stanton Chase & KPMG, διώκεται για κακουργηματικής φύσεως αδικήματα σε δυο διαφορετικές υποθέσεις και μάλιστα αυτές τις ημέρες κάθεται στο εδωλιο για το σκάνδαλο της ΓΕΝΟΠ-ΤΟΥΡΣ που είχε αποκαλύψει το ereportaz.
Υπόδικη για απιστία θα προασπίσει το δημόσιο συμφέρον
Η περίπτωση της κας Αικατερινάρη είναι πρωτοφανής.
Στο τιμόνι του Υπερταμείου που θα κληθεί να αξιοποιήσει την δημόσια περιουσία τοποθετήθηκε ένα στέλεχος που πέραν όλων των άλλων προσώπων τυγχάνει αυτή την στιγμή να είναι υπόδικο για κακουργήματα τα οποία σύμφωνα με τα κατηγορητήρια αφορούν το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου! Έβαλαν δηλαδή «τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», όπως αναφέρουν νομικές πηγές.
Η πρώην αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ την περίοδο 2010-2015εμπλέκεται όχι μόνο στην υπόθεση της Γενοπ Τουρς αλλά και σε εκείνη του εργοστασίου-φαντάσματος της ΔΕΗ στην Ρόδο για την οποία επίσης ασκήθηκαν διώξεις.
 Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 1148/2015 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών η κα Αικατερινάρη διώκεται για το αδίκημα (κακούργημα) της άμεσης συνέργιας σε απιστία σχετική με την υπηρεσία. Μάλιστα αυτές τις ημέρες κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην δίκη για τα διαβόητα ΓΕΝΟΠ-ΤΟΥΡΣ που διεξάγεται χωρίς την παρουσία της ΔΕΗ η οποία αρνήθηκε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής.
Δείτε τα έγγραφα-ντοκουμέντα