Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Υπόμνημα στο Υπουργείο για το Ασφαλιστικό, της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών

Είναι κοινός τόπος ότι εδώ και πολλά χρόνια, στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, το ασφαλιστικό σύστημα έχει μετατραπεί από σύστημα προστασίας των εργαζόμενων τάξεων σε σύστημα αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος τους μέσω μιας ιδιότυπης πρόσθετης άγριας φορολόγησης. Ενώ οι ασφαλιστικές παροχές εξανεμίζονται, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων απαλλοτριώνονται για άλλες σκοπιμότητες (χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του PSI) και οι κρατικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις αίρονται, την ίδια στιγμή οι “ασφαλιστικές εισφορές” εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων και άνεργων έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα στα οποία αποδεδειγμένα αυτοί δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Έτσι, διαπιστώνουμε ότι υπό το πρόσχημα της “ασφάλισης”:
 • έχει στηθεί ένας μηχανισμός χρέωσης των εργαζόμενων τάξεων, μηχανισμός που οργανώνεται με τοκογλυφικές προσαυξήσεις οφειλών (άσχετες με τα τρέχοντα επιτόκια), απαγόρευση εργασίας οφειλετών (άρα τελικά και κάθε δυνατότητας αποπληρωμής των οφειλών τους), άρνηση ασφαλιστικών υπηρεσιών που έχουν πληρωθεί και δρομολόγηση κατασχέσεων περιουσιών και τραπεζικών λογαριασμών.
 • ο μηχανισμός αυτός καμία σχέση δεν έχει με την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και των συντάξεων, αφού οι πόροι που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό δεν εισπράττονται, ενώ υπάρχοντες πόροι κατευθύνονται αλλού.
Η μετατροπή των κατασκευασμένων ασφαλιστικών οφειλών σε οφειλές προς το δημόσιο (που είναι εκτεθειμένο πρακτικά με το σύνολο της περιουσίας του στον χρηματοπιστωτικό τομέα) και η συνακόλουθη επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, είναι ενδεικτική της πολιτικής σκοπιμότητας της αλλαγής χαρακτήρα του ασφαλιστικού.

Αν και τα παραπάνω αφορούν διακλαδικά τον κόσμο της εργασίας, η εφαρμογή τους στον κλάδο μας έχει ιδιαίτερα ακραία μορφή, καθώς η κατάρρευση του κατασκευαστικού τομέα έχει επεκτείνει εδώ και χρόνια την ανεργία και την υποαπασχόληση στην μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Επιπλέον:
 • Η υποχρέωση των χειμαζόμενων αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων να πληρώνουν σχεδόν το 38% των υπαρκτών ή ανύπαρκτων (τεκμαρτών) εισοδημάτων τους σε ασφαλιστικές εισφορές, συν τα αναδρομικά του Ν. 3986/2011, συν τέλος επιτηδεύματος 650€ ανά έτος, συν τουλάχιστον 22% φόρο από το πρώτο (υπαρκτό ή ανύπαρκτο) ευρώ, συν τον ίδιο φόρο ως προκαταβολή του επόμενου, καθιστούν γελοιογραφική την υποτιθέμενη “ελάφρυνση” των ασφαλιστικών υποχρεώσεων άνεργων και υποαπασχολούμενων, ενώ αποτελούν σαρωτικό αντικίνητρο για οποιονδήποτε θα μπορούσε να έχει μια κανονική δουλειά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι για καθαρόφορολογητέο εισόδημα 5.000€, οι συνάδελφοι θα χρεωθούν τουλάχιστον με 5.229€ (συμπεριλαμβανομένων της προκαταβολής φόρου και των αναδρομικών του Ν.3986/2011) για το 2017.
 • Ενώ οι παραπάνω συνάδελφοι εγκαταλείπουν κατά χιλιάδες την επαγγελματική δραστηριότητα ή ακόμα και τη χώρα προκειμένου να αποφύγουν τις συγκεκριμένες οικονομικές διώξεις, διατηρείται ακόμη μετά την ασφαλιστική ενοποίησή τους με άλλους κλάδους στον ΕΦΚΑ η “ασφάλιση ιδιότητας του μηχανικού” (αντίθετα με ότι ισχύει για τους άλλους κλάδους) που τους “ασφαλίζει” μόνο ως προς την συνέχεια της οικονομικής δίωξης, ακόμη και αφού κλείσουν τα βιβλία τους.
 • Οι χιλιάδες συνάδελφοι που έχουν αδίκως χρεωθεί, λόγω των παραπάνω εξωπραγματικών απαιτήσεων, είναι από 1/1/17 εκτεθειμένοι στην κατάσχεση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών τους μέσω του ΚΕΑΟ, το οποίο έχει ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ και αποτελεί πλέον το δημευτικό τμήμα του, ακόμη και για μικρές οφειλές. Τα χρέη που διεκδικούνται μέσω του ΚΕΑΟ, όπως και οι οφειλές λόγω των τρεχουσών εισφορών, βεβαιώνονται αυτόματα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), που πλέον με την πρόσφατη νομοθεσία έχει μετατραπεί σε «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ), υπό τον απόλυτο έλεγχο και τη διαχείριση των δανειστών και στην οποία δεν μπορεί να παρέμβει πλέον καμία ελληνική κυβέρνηση.
 • Τα αποθεματικά του (πρώην) ασφαλιστικού ταμείου ΤΣΜΕΔΕ, πέραν του “κουρέματος” που υπέστησαν μέσω του PSI , κατευθύνθηκαν αρχικά με αδιαφανείς διαδικασίες σε συνεχείς “ανακεφαλαιοποιήσεις” της πρακτικά χρεοκοπημένης Τράπεζας Αττικής και από εκεί σε σκανδαλώδη δάνεια και εγγυητικές επιστολές μεγαλοεργολάβων. Με την πρόσφατη ενσωμάτωση του ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ, οι τελευταίοι αποκτούν μέσω ΤΜΕΔΕ προνομιακή πρόσβαση στα εναπομείναντα αποθεματικά, σε βάρος των υπόλοιπων ασφαλισμένων.
 • Πέραν της απαγόρευσης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των οφειλετών “ασφαλιστικών” εισφορών, καθώς για αυτήν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα, όλοι οι συνάδελφοι βρίσκονταιεν μέσω δεινής κρίσης μπροστά σε νέα προσκόμματα, καθώς για κάθε τέτοια δραστηριότητα απαιτείται πλέον ειδική σεμιναριακή πιστοποίηση για την οποία μάλιστα πρέπει να καταβάλλουν δίδακτρα και εξέταστρα, ενώ για τους νέους συναδέλφους το δικαίωμα στην εργασία αποσυνδέεται από το δικαίωμα στην αμοιβή.

Κατανοούμε ότι η σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία επιβάλλει την συγκεκριμένη κατάσταση, αποσκοπεί στην απαλλοτρίωση περιουσιών του κόσμου της εργασίας και στη διάλυση της αυτοαπασχόλησης και των μικρών γραφείων, προκειμένου το αντίστοιχο μερίδιο της αγοράς να παραδοθεί ακέραιο σε επερχόμενες μεγάλες εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα, μαζί με το εξαθλιωμένο και γι’ αυτό το λόγο χαμηλών οικονομικών απαιτήσεων ανθρώπινο παραγωγικό δυναμικό. Το ερώτημα που αφορά την κυβέρνησή σας, η οποία φέρεται ως πολιτικά αντίθετη στις νεοφιλελεύθερες επιλογές, είναι σε τι βαθμό τις εφαρμόζει λόγω έξωθεν εξαναγκασμού (“Θεσμοί”, ΔΝΤ, “αξιολόγηση” κλπ), σε τι βαθμό θεωρεί ότι μπορεί να τις αποτρέψει και σε τι βαθμό τις ενστερνίζεται ως “κοινωνικά δίκαιες”. Συγκεκριμένα, και στην βάση αυτού του ερωτήματος, θα θέλαμε την τοποθέτησή σας ως προς τα ακόλουθα:

 1. Διαγραφή υποχρεώσεων που έχουν χρεωθεί ή καταβάλλει άδικα και σε προφανή αναντιστοιχία με το εισόδημά τους άνεργοι, υποαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι συνάδελφοι. Σε ότι αφορά στα αδίκως καταβληθέντα αναγνώρισή τους ως τέτοιων, ώστε να δρομολογηθεί η επιστροφή ή ο συμψηφισμός τους με άλλες υποχρεώσεις.
 2. Επαναφορά των πόρων, που με διάφορους τρόπους έχουν αποσπαστεί και εξακολουθούν να αποσπώνται από τα ασφαλιστικά ταμεία, στον αρχικό τους προορισμό δηλαδή την χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων.
 3. Άρση όλων των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος άνεργων, υποαπασχολούμενων και εργαζόμενων συναδέλφων.
 4. Άρση της κακόβουλης και προσχηματικής “ασφάλισης ιδιότητας”.
 5. Άρση της μέσω απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας απαγόρευσης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων και άνεργων οφειλετών.
 6. Αναγνώριση των προϋποθέσεων εργασίας μηχανικού αποκλειστικά με βάση την ανά ειδικότητα προαπαιτούμενη ανώτατη εκπαίδευση. Άρση κάθε περιορισμού άσκησης επαγγέλματος μέσω οποιονδήποτε διαφορετικών προϋποθέσεων “πιστοποίησης”.
 7. Άρση των προϋποθέσεων “δωρεάν εργασίας” των νέων μηχανικών.
Η εκρηκτική κατάσταση που περιγράψαμε έχει κάνει ακόμη και επίσημους φορείς του κλάδου (ΤΕΕ), και της ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ), που μέχρι τώρα ελάχιστη ευαισθησία έχουν επιδείξει ως προς τα προβλήματα εργαζόμενων, υποαπασχολούμενων και άνεργων συναδέλφων, να σας εκθέσουν την ανάγκη άμεσων επιμέρους μέτρων ανακούφισης, όπως αυτά της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών σε 100 δόσεις, της διαγραφής οφειλών υπό όρους, της αύξησης του ορίου οφειλών που στερεί το δικαίωμα στην σύνταξη, της παράτασης προθεσμίας εξόφλησης εισφορών Β’ εξαμήνου 2016, της παράτασης ασφαλιστικής ικανότητας οφειλετών και της μη αποστολής στοιχείων μικρο-οφειλετών στο ΚΕΑΟ.

Οι ίδιοι φορείς σας έχουν υποβάλλει μελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν την υπονόμευση του ασφαλιστικού συστήματος από την ασκούμενη πολιτική, επιβεβαιώνοντας έτσι τις εκτιμήσεις μας για τον προσχηματικό χαρακτήρα του και την στράτευσή του σε άλλους σκοπούς.

Θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε την τοποθέτησή σας ως προς όλα τα παραπάνω.

Τέλος θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι τα προβλήματα που εντοπίζουμε στον κλάδο μας τα θεωρούμε μέρος των προβλημάτων των εργαζόμενων, άνεργων και υποαπασχολούμενων όλων των κλάδων με τους οποίους αισθανόμαστε απόλυτα αλληλέγγυοι. Θα επιδιώξουμε μαζί τους την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, απέναντι σε εξωτερικούς παράγοντες που τις επιβάλλουν και σε κάθε εγχώρια κυβέρνηση που τις υιοθετεί.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου