Σάββατο 7 Μαρτίου 2020

Απελευθέρωση της σπατάλης στην αγορά ενέργειας

Απελευθέρωση της σπατάλης στην αγορά ενέργειαςΕπιμέλεια: Βάννα Σφακιανάκη

Στις 17 Δεκεμβρίου 1994 υπογράφηκε στη Λισσαβόνα η Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας. Την υπέγραψαν πενήντα χώρες και μεταξύ αυτών, η χώρα μας. (1)

Έτσι, η ενέργεια αποσπάστηκε από την κατηγορία των κοινωνικών αγαθών και κατατάχθηκε επίσημα στην κατηγορία των εμπορευμάτων. Τέθηκε στην υπηρεσία της ανάπτυξης των λίγων, που αποδεδειγμένα δεν είχαν κατορθώσει να εξασφαλίσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, το αναγκαίο αγαθό της ενέργειας στους πολλούς.


Με μια Συνθήκη, μια ακόμα αξία χρήσης, πέρασε στις ανταλλακτικές αξίες.

Η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η παραγωγή, μετατροπή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούσε επί δεκαετίες υπηρεσία ελεγχόμενη ολοκληρωτικά από τα κράτη και χρηματοδοτούμενη απ’ αυτά.

Ακόμα και στις ΗΠΑ, οι ιδιωτικές εταιρείες ελέγχονταν αυστηρά για τις τιμές πώλησης και τα κέρδη τους, ενώ οι εσωτερικές τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων διατηρούνταν σ’ ένα τεχνητά χαμηλό επίπεδο.


Μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας η παραγωγή και η προμήθεια/εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τις λεγόμενες «ανταγωνιστικές δραστηριότητες».

Ανατροπές στην εκτός σχεδίου δόμηση, μέσω του «καταδυτικού τουρισμού»!


Του Αργύρη Δεμερτζή/

Ανατροπές στους κανόνες δόμησης και στις αρτιότητες των οικοπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές για τις ιδιοκτησίες των πολιτών και παράλληλα γενναία πολεοδομικά «μπόνους» για τουριστικές επενδύσεις προβλέπει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, για τον «καταδυτικό τουρισμό», το οποίο περιλαμβάνει πλήθος πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων.


Το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, που έχει αναρτηθεί σε δημόσια ανοιχτή διαβούλευση μεταξύ πλήθους τροποποιήσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας υπέρ των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων προβλέπει ότι:

-Τα οδικά δίκτυα που διατρέχουν εκτάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, και δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών. Δηλαδή για αυτές τις ιδιοκτησίες δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης των 4 στρεμμάτων έως 750 τετραγωνικών μέτρων, ανάλογα με την χρονολογία της κατάτμησης.

-Γύρω από περιοχές οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων προβλέπει επίσης το νέο νομοσχέδιο μπορεί να τίθενται πολεοδομικοί περιορισμοί σε εκτάσεις τρίτων, επισφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο την απαγόρευση δόμησης σε περιοχές στις οποίες προορίζονται να δεσπόσουν τουριστικές επενδύσεις.

-Τα δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις, που συμπεριλαμβάνονται στα όρια μεγάλων τουριστικών αναπτύξεων συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση της αρτιότητας των εκτάσεων τους ώστε να είναι μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων. Δηλαδή αν σε μια περιοχή το ιδιωτικό οικόπεδο είναι πολύ μικρό για να χτιστεί σε ποσοστό έως 10% της έκτασης μπορεί να «προσθέσει» δημόσια δάση, παρότι δεν του ανήκουν, για να γίνει το οικόπεδο οικοδομήσιμο.

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Να μην περάσει η επαναφορά του χουντικού συντάγματος για την απαγόρευση των διαδηλώσεων!

Να μην περάσει η επαναφορά του χουντικού συντάγματος για την απαγόρευση των διαδηλώσεων!


Κρυφή συνταγματική «αναθεώρηση» διά νόμου | Άρθρο στο ErgasiaNET από το Δημήτρη Σαραφιανό, δικηγόρο, πρώην μέλος ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και την Αναστασία Σταυροπούλου, δικηγόρο

Με το πρόσφατο νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιχειρείται μια αντιδραστική τομή στην κοινωνική και πολιτική συγκρότηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού που, όμως, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη συνταγματική και ευρύτερη έννομη τάξη. Στην ουσία πρόκειται για κατάλυση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι με το εύρος και τους συγκεκριμένους περιορισμούς που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 11 Σ), η οποία δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με νόμο.

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο αφορούν τα άρθρα 2, 3 και 9 που εισάγουν τις εξής «καινοτομίες»:
Υποχρεωτική γνωστοποίηση εκ των προτέρων και εγκαίρως προς την αστυνομία, εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας για τη σκοπούμενη πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, τον ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης, τον σκοπό καθώς και το προτεινόμενο δρομολόγιο της συνάθροισης. Αυτή η υποχρέωση αφορά το σύνολο των υπαίθριων συναθροίσεων, σταθερών (συγκεντρώσεων) ή κινούμενων (πορειών), με την εξαίρεση των διαδηλώσεων της Πρωτομαγιάς και της 17ης Νοεμβρίου.
Καταρχήν απαγόρευση των αυθόρμητων υπαίθριων συναθροίσεων, ενώ δύνανται κατ’ εξαίρεση να επιτραπούν από την αστυνομική αρχή εφόσον δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής, με την επιβολή των ειδικά προβλεπόμενων περιορισμών (περιορισμός σε συγκεκριμένο τμήμα του οδοστρώματος, αλλαγή δρομολογίου κ.ά.).
Υποχρεωτικός ορισμός Οργανωτή, δηλαδή υπεύθυνου προσώπου για την πραγματοποίηση εκάστης διαδήλωσης ο οποίος φέρει τις υποχρεώσεις της προσήκουσας γνωστοποίησης και αποτελεί το πρόσωπο στο οποίο γνωστοποιούνται οι αποφάσεις της αστυνομίας για απαγόρευση ή εισαγωγή περιορισμών σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση.
Πρόβλεψη για αστική ευθύνη στο πρόσωπο του οργανωτή για πράξεις τρίτων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της συνάθροισης.

1) Επαναφορά της χουντικής διάταξης για διαδήλωση κατόπιν αδείας

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: 8 ΜΑΡΤΗ 2020 Τιμούμε την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr 
Αρ. Πρωτ.: 8112 
Αθήνα, 5/3/2020 

8 ΜΑΡΤΗ 2020 Τιμούμε την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. 

Η 8η Μάρτη είναι επέτειος αγώνων των γυναικών! Από το 1857 μέχρι τις μέρες μας… Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ τιμάει έμπρακτα τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του γυναικείου κινήματος για τα δικαιώματα τους ενάντια στις διακρίσεις, για προστασία της μητρότητας, την υπεράσπιση του κράτους πρόνοιας, την οικονομική ανισότητα. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που απολύουν εργαζόμενους, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και χτυπούν το ασφαλιστικό, στρέφονται πολύ περισσότερο ενάντια στις εργαζόμενες γυναίκες. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε τα αιτήματα του «μισού του ουρανού», των γυναικών, να γίνουν αιτήματα πάλης όλου του κόσμου της εργασίας. Το 2020 κλείνουν 110 χρόνια από το Συνέδριο Γυναικών στην Κοπεγχάγη που πήρε την απόφαση, ύστερα από πρόταση της Λουίζε Τσιτς και υποστήριξη της Κλάρα Τσέτκιν, να καθιερωθεί η Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών που γιορτάστηκε στις 8 Μάρτη πρώτη φορά το 1914. Είναι μια μεγάλη επέτειος που αξίζει να γιορταστεί με μαζικές διαδηλώσεις στις 8 Μάρτη. Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία ενημέρωσης, διεκδίκησης και αγώνα καθώς και το Συλλαλητήριο την Κυριακή 8 Μάρτη στις 12μμ. Στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Μετριούνται όλα εκτός από τον πόλεμο και το διεθνές εμπόριο

Μετριούνται όλα εκτός από τον πόλεμο και το διεθνές εμπόριο


Το 2017, ο στρατός των ΗΠΑ αγόραζε περίπου 269.230 βαρέλια πετρελαίου τη μέρα και εξέπεμπε περισσότερους από 25.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, καίγοντας αυτά τα καύσιμα. Όμως το μέγεθος αυτών των εκπομπών δεν περιλαμβάνεται στις μελέτες για την κλιματική αλλαγή, εξ αιτίας της άρνησης των ΗΠΑ να δώσουν στοιχεία, αλλά και να συμμετέχουν στο Πρωτόκολλο του Κιότο.

Η Αγγλική Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία (Royal Geographical Society) απέκτησε τα στοιχεία μετά από συνεχή αιτήματα στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, βάσει του Νόμου για την Ελευθερία της Πληροφόρησης (FOIA) και απέδειξε ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στρατού των ΗΠΑ ξεπερνά συνολικά το αποτύπωμα 140 χωρών μαζί! Αν ο στρατός των ΗΠΑ ήταν κράτος, η χρήση ορυκτών καυσίμων θα τον κατέτασσε στον αριθμό 47 των χωρών που εκπέμπουν τα περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου στον κόσμο – ανάμεσα στο Περού και τη Πορτογαλία.


Ανεξάρτητα όμως από το αν μετρήθηκε σε ρύπους η πολεμική μηχανή τους, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα πάψουν να προβάλλουν το «δικαίωμά» τους να διατηρούν τόσο τις ισορροπίες ισχύος που τις ευνοούν, όσο και την επιλεκτική συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς.


Ο «παραλογισμός» του διεθνούς εμπορίου

Οι ρύποι που παράγονται από το διεθνές εμπόριο δεν εμφανίζονται στη λογιστική του συστήματος εμπορίου ρύπων οποιουδήποτε κράτους. Το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διενεργείται μέσω θαλάσσης, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία του.

Οι διαπραγματεύσεις γα το ποιος θα έπρεπε να χρεωθεί τις εκπομπές της διεθνούς ναυτιλίας ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ’90 και μέχρι σήμερα έχουν καταλήξει μόνο σε τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, ενώ και η Συμφωνία του Παρισιού δεν αναφέρεται στις εκπομπές από τη διεθνή ναυτιλία.


Καλά είναι τα κέρδη από το εμπόριο ρύπων, καλές και οι διακηρύξεις για δημοκρατία, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο έλεγχος και τα κέρδη που εξασφαλίζονται με τους πολέμους και με το εμπόριο της παγκοσμιοποίησης

Οι συμφωνίες του «ελεύθερου εμπορίου» δίνουν τη δυνατότητα στους πολυεθνικούς ομίλους να έχουν πρόσβαση σε εργασία και πόρους σχεδόν οπουδήποτε, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από τις εθνικές διαφορές στη φορολογία και στην εργασιακή και περιβαλλοντική νομοθεσία. Ενσωματώνουν το κόστος των μεταφορών στις τελικές τιμές, ενώ συχνά αυτό δεν αφορά μόνο μία αλλά πολλαπλές μεταφορές. Έτσι εξάγονται προϊόντα από κάποιες χώρες σε άλλες, προκειμένου να γίνει κάποια επεξεργασία και στη συνέχεια να επανεισαχθούν στις ίδιες χώρες.

Για παράδειγμα, οι αγελάδες από το Μεξικό που τρέφονται με καλαμπόκι που εισάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξάγονται στη συνέχεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για σφαγή και το κρέας τους μεταφέρεται πίσω στο Μεξικό όπου τελικά, πωλείται. Οι μπακαλιάροι που ψαρεύονται στη Νορβηγία αποστέλλονται στην Κίνα για να γίνουν φιλέτα και επιστρέφουν στα σουπερμάρκετ της Σκανδιναβίας. Τα περισσότερα από τα μισά αλιεύματα της Αλάσκας μεταποιούνται στην Κίνα και πολλά στέλνονται στη συνέχεια στα ράφια των αμερικανικών σουπερμάρκετ.

Ο «παραλογισμός» επεκτείνεται και σε εισαγωγές και εξαγωγές όμοιων προϊόντων από την ίδια χώρα. Η Βρετανία το 2007 εισήγαγε 15.000 τόνους σοκολάτας ενώ παράλληλα εξήγαγε 14.000 τόνους. Το 2016 εισήγαγε 213.000 τόνους γάλακτος αλλά κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους 545.000 τόνοι γάλακτος έφυγαν από τη χώρα. Το 2017 οι ΗΠΑ εισήγαγαν και εξήγαγαν περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους βοδινού και σχεδόν μισό εκατομμύριο τόνους πατάτας.

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Το διεθνές εμπόριο αναγκάζει τους αγρότες να εξάγουν τα τρόφιμά τους αντί να τα πουλούν τοπικά και τις κοινωνίες να τρέφονται με εισαγόμενα τρόφιμα που οι τιμές τους καθορίζονται στα διεθνή χρηματιστήρια, ενώ τα κράτη εμποδίζονται να ασκήσουν επισιτιστική πολιτική.

Τον Απρίλιο του 2008, μετά από έκθεση της Διεθνούς Αξιολόγησης της Γεωργικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (IAASTD), μια διακυβερνητική επιτροπή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έδωσε τον ορισμό: «Ως επισιτιστική κυριαρχία ορίζεται το δικαίωμα των λαών και κυρίαρχων κρατών να καθορίσουν με δημοκρατικές διαδικασίες τη δική τους γεωργική και επισιτιστική πολιτική.»

Καλά είναι βέβαια τα κέρδη από το εμπόριο ρύπων, καλές και οι διακηρύξεις για δημοκρατία, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο έλεγχος και τα κέρδη που εξασφαλίζονται με τους πολέμους και με το εμπόριο της παγκοσμιοποίησης.Με στοιχεία από: info-war.gr και efsyn.gr

Ιδρύουν αιφνιδιαστικά Ανώνυμη Εταιρεία για τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου!


Posted by eakyppo

Με εκπρόθεσμη τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στις 4/3 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίζεται μια μέρα μετά(!), η κυβέρνηση της ΝΔ προχωρά στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) με την επωνυμία «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.»…

Σύμφωνα με την τροπολογία-προσθήκη η συνιστώμενη εταιρεία θα λειτουργεί «σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» και σκοπός της θα «είναι η διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου»! Τη διαχείριση αυτή θα ασκεί με σύμβαση που θα υπογράψει με το Δήμο Αθηναίων, όπου θα καθορίζεται και η αμοιβή της εταιρείας! Έσοδα η εταιρεία θα έχει και από την «εκμίσθωση των χώρων που διαχειρίζεται», δηλαδή του Εθνικού κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου. Προφανώς θα ξαναδούμε γάμους και βαφτήσια στο περίπτερο του Πικιώνη, αλλά και ποιος ξέρει τι άλλες ιδιωτικές φιέστες εταιρειών κι επιχειρήσεων, που θα ψάχνουν για μια… εσάνς ιστορικότητας, γραφικότητας και πράσινου ως φόντο για τις εκδηλώσεις τους. Φυσικά, στο μέλλον, με ένα απλό Προεδρικό Διάταγμα «η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση και άλλων συναφών με τους σκοπούς της χώρων»…

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν: «Μετανάστες»

Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν:
«Μετανάστες».

Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους.
Εμείς, ωστόσο, δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη.
Ούτε και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε
να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν.

Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε.
Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία.

Έτσι, απομένουμε δω πέρα, ασύχαστοι,
όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα,
προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα,
καραδοκώντας το παραμικρό σημάδι αλλαγής στην άλλην όχθη, πνίγοντας μ’ ερωτήσεις κάθε νεοφερμένο,
χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα ν’ απαρνιόμαστε, χωρίς να συχωράμε τίποτ’ απ’ όσα έγιναν, τίποτα δε συχωράμε.

Α, δε μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή!
Ακούμε ίσαμ’ εδώ τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν απ’ τα στρατόπεδά τους.
Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόηχος, που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει.
Ο καθένας μας, περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει.

Όμως κανένας μας δε θα μείνει εδώ.
Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε ακόμα.

Μπέρτολτ Μπρεχτ, Για τον όρο «μετανάστες» (1937), Ποιήματα, μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης, Εκδόσεις Θεμέλιο, σ.67.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:                                                         Αθήνα,   4/3/2020

Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12μμ

          Συνάδελφοι/σες

              
     Λόγω επίσπευσης της διαδικασίας ψήφισης του Ν/Σ Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, καλούμε σε Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη 5/3/2020 και σε Συγκέντρωση στις 10:30 πμ έξω από το Υπ. Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα).
Στο εν λόγω Νομοσχέδιο όπως αναλυτικά έχουμε περιγράψει με την από 25/2/2020 ανακοίνωση μας, αλλά και παρουσιάσαμε στη Βουλή εισάγεται εκ νέου και αναβαθμίζεται ο θεσμός των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι Ανώνυμες Εταιρείες και  πρακτικά  θα αντικαταστήσουν  τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων. Θα αναλάβουν την σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων των ΟΤΑ, καθώς και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη θεμάτων που άπτονται αρμοδιοτήτων τεχνικών έργων και υπηρεσιών δόμησης. Η στελέχωση των ανωτέρω Α.Ε. θα γίνεται αφ’ ενός με την μετάταξη ή απόσπαση ολίγων αρεστών Δημοσίων Υπαλλήλων, διαλύοντας τις ήδη υποστελεχωμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων  και αφ’ ετέρου με προσλήψεις προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς τον έλεγχο του Δημοσίου, εδραιώνοντας με αυτό τον τρόπο το πελατειακό κράτος και την απόλυτη κυριαρχία των τοπικών αιρετών αρχόντων και των τοπικών παραγόντων. Επίσης, θα ανατίθεται σε εξωγενείς παράγοντες με προγραμματική σύμβαση (ΕΕΤΑΑ) η  Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που αφορούν τις τεχνικές υπηρεσίες και τις ΥΔΟΜ των ΟΤΑ. Η  ανάθεση αυτή διαδικασιών και αρμοδιοτήτων στις υπό ίδρυση Αναπτυξιακές Α.Ε., λόγω του ότι λειτουργούν με πιο ελαστικά κριτήρια σε σχέση με εκείνα του Δημοσίου, αποτελούν εκ των πραγμάτων  μια μορφή έμμεσης ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών των ΟΤΑ. Οι νέες Αναπτυξιακές ΑΕ θα αποτελέσουν και αυτές παραδείγματα χρεωκοπίας, όπως εκείνες του πρόσφατου παρελθόντος, που διασπάθισαν δημόσιο χρήμα και στη συνέχεια τέθηκαν σε καθεστώς  εκκαθάρισης, φορτώνοντας  με χρέη Δήμους και Περιφέρειες και κατ’ επέκταση τους πολίτες. Αυτό αποδεικνύεται άμεσα με το άρθρο 23 του παρόντος Ν/Σ, όπου φορτώνει στους Δήμους, αναδρομικά τα βάρη των προηγούμενων «πτωχευμένων»  Νομικών τους Προσώπων! Ο ορισμός ανεξέλεγκτων Αναπτυξιακών Οργανισμών ως Αναθετουσών Αρχών έχει εκτός των άλλων και σοβαρά ζητήματα Νομιμότητας, τη στιγμή που με μικρότερο κόστος θα μπορούσαν να προσληφθούν Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί, να συγκροτηθούν Διαδημοτικές Συνεργασίες, να επανασυγκροτηθούν οι πρώην ΤΥΔΚ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, να μεταφερθούν έργα σε ανώτερο επίπεδο (Περιφέρειες, Υπουργεία κλπ).
Η παραπάνω διαδικασία είναι έωλη και θα επιφέρει το χάος στις τοπικές κοινωνίες. Στο βωμό του κέρδους, στο όνομα της επιτάχυνσης των διαφόρων αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων, θα προκαλέσουν  ζημιά στο δομημένο, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στη δομή του κοινωνικού ιστού, στη πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα στο Δημόσιο Συμφέρον.                
Διεκδικούμε:
  • Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι ιδιωτικοποίηση τους
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών
·         Νομική Κάλυψη των Διπλωματούχων Μηχανικών
Παράλληλα συνεχίζουμε έως 20/3/2020 την Απεργία – Αποχή από Επιτροπές

Καμία ανοχή στην καταπάτηση και την αυθαιρεσία στον Πρ. Ηλία

https://issuu.com/panostotsikas/docs/profitis-ilias


«Επιτροπή πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό»
ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, που έφτιαξαν γύρω στο 1930 οι πρώτοι κάτοικοι της Ηλιούπολης στον λόφο πάνω από την πόλη, στον δημόσιο δασικό χώρο του Υμηττού και το ονόμασαν «Προφήτη Ηλία». Εκεί ανέβαιναν και αγνάντευαν τη θάλασσα του Σαρωνικού, την δύση του ηλίου, εκεί συνήθιζαν να κάνουν τα κούλουμα και το πανηγύρι του προφήτη Ηλία.
Όλα αυτά κράτησαν μέχρι την δεκαετία του ’80, οπότε η κατάσταση άλλαξε ραγδαία. Στην αρχή, πολύ κοντά στον Προφήτη Ηλία φτιάξανε ένα μικρό πέτρινο δημοτικό αναψυκτήριο το οποίο μερικά χρόνια αργότερα επεκτάθηκε αυθαίρετα και μετατράπηκε σε ένα κανονικό «μεζεδοπωλείο», που εντάχθηκε στην λεγόμενη «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού». Αυτό οδήγησε στην αύξηση της επισκεψιμότητας στον λόφο του Προφήτη Ηλία αλλά και στο ίδιο το εκκλησάκι, το οποίο άρχισε να επεκτείνεται κι αυτό, αυθαίρετα βέβαια, στον δασικό χώρο.
Και φτάσαμε στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα, όπου το μεν δημοτικό «αναψυκτήριο –μεζεδοπωλείο» έκλεισε, το δε εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές λόγω της πανοραμικής θέας που διαθέτει και της προτίμησης να γίνονται εκεί γάμοι και βαφτίσια. Έτσι, εμφανίστηκε ένας φιλόδοξος ιερέας, ο παπα-Στυλιανός, ο οποίος ανέλαβε αυτοβούλως και χωρίς καμμιά έγκριση από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, να «εκσυγχρονίσει» και να επεκτείνει τον Προφήτη Ηλία, με την προοπτική να δημιουργηθεί μια νέα ενορία. Κάτι βέβαια που δεν ήταν δυνατό, δεδομένου ότι πολύ κοντά, υπήρχαν ήδη δυο μεγάλες εκκλησίες οι Άγιοι Ανάργυροι και η Αγία Μαύρα.
Ωστόσο ο παπα - Στυλιανός δεν το έβαλε κάτω. Το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε μόνος του να χτίσει μια νέα εκκλησία που να περικλείει το παλιό εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, γκρεμίζοντας αργότερα τον υπάρχοντα ναό. Κι όλα αυτά, χωρίς να έχει καμμιά νόμιμη άδεια γι' αυτό από την πολεοδομία, χωρίς καμμιά έγκριση από την αρμόδια δασική υπηρεσία και το κυριότερο, χωρίς να του ανήκει ο τόπος πάνω στον οποίο έχτισε αυθαίρετα. Δηλαδή, ιδιοποιήθηκε αυθαίρετα ένα δημόσιο δασικό χώρο, έγινε καταπατητής της δημόσιας δασικής γης. Με αυτήν την αυθαιρεσία εκτός από την υποβάθμιση του φυσικού πλούτου αλλοιώνεται και η συλλογική μας μνήμη καθώς οι μνήμες μας είναι συνυφασμένες με το ταπεινό παραδοσιακό ξωκλήσι και όχι με τον νέο ναό που έρχεται σε δυσαρμονία με το υπόλοιπο τοπίο.
Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες : Οι πολίτες που αντελήφθηκαν την αυθαιρεσία και την καταπάτηση, έσπευσαν να τα καταγγείλουν στο δασαρχείο και στην συνέχεια στον Δήμο Ηλιούπολης, οι οποίοι, έστω και καθυστερημένα, επενέβησαν και σταμάτησαν την ολοκλήρωση του ναού. Στη συνέχεια, επενέβη και η Πολεοδομία, η οποία διαπίστωσε την παρανομία και επέβαλε τσουχτερό πρόστιμο στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη.
Σήμερα, ο Στυλιανος δεν φαίνεται να δείχνει καμμία μετάνοια για την ενέργειά του, αλλά εξακολουθεί να παραμένει προκλητικός απέναντι στην δημοτική αρχή της Ηλιουπολης και τους πολίτες που διαμαρτύρονται για την αυθαιρεσία του. Όχι μόνο δεν φαίνεται διατεθειμένος να γκρεμίσει το αυθαίρετο και παράνομο κτίσμα του, αλλά επιδιώκει με κάθε τρόπο να βρεθεί κάποιο «παραθυράκι» για να το «νομιμοποιήσει». Έχουν ήδη κατατεθεί διάφορες προτάσεις «ρύθμισης»…
Το συμπέρασμα όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι πως μέσω όλων αυτών των μεθοδεύσεων το πιο απλό πράγμα, που είναι να μπορούμε να ανέβουμε στο βουνό και να απολαύσουμε τη φύση , να ξαποστάσουμε, να ανάψουμε ένα κερί σε ένα εξωκλήσι που σέβεται το τοπίο και την φύση, τίθεται σε αμφιβολία. Εάν δεν είμαστε σε επαγρύπνηση, η τσιμεντοποίηση του βουνού δεν θα σταματήσει. Όχι μόνο στο χώρο του ναού , αλλά και στην παρακείμενη δασική έκταση όπως είδαμε να συμβαίνει και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν. Το να μπορούμε λοιπόν και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνουμε στο βουνό και να απολαμβάνουμε τη φύση, εξαρτάται από εμάς. Το δάσος εμάς προστατεύει και επιβάλλεται με την φροντίδα μας να του το ανταποδώσουμε .

Η «Επιτροπή πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό», από τον περασμένο Νοέμβριο που λειτουργεί, επιδιώκει την δημιουργία ενός ευρέως μετώπου αντίστασης στα σχέδια του παπα-Στυλιανού και όσων τον στηρίζουν σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο. Ιδιαίτερα σήμερα που ο Υμηττός διατρέχει τεράστιο κίνδυνο καθώς τα σενάρια για την επέκταση του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και της περιφερειακής λεωφόρου του Υμηττού, της δημιουργίας πάρκων και άλλων εγκαταστάσεων εντός του ορεινού όγκου, κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση του συγκεκριμένου ζητήματος με το συνολικότερο ζήτημα της προστασίας του Υμηττού από καταπατητές και αυθαιρετούντες, από πυρκαγιές και εμπρησμούς που απειλούν με αφανισμό το δασικό οικοσύστημα αλλά και από όποιον φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που θέλει να βάλει τσιμέντο εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν μόνο δέντρα .
2 Μαρτίου 2020
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ, 11π.μ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙA

Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις

Νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις


Πλήθος τροποποιήσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας υπέρ των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων περιλαμβάνει σχέδιο νόμου που έδωσε προς διαβούλευση το υπουργείο Τουρισμού. Ανάμεσα σε αυτές, προβλέπεται ότι γύρω από περιοχές οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων μπορεί να τίθενται πολεοδομικοί περιορισμοί σε εκτάσεις τρίτων, ενώ δημόσιες δασικές εκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται και για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ. Επίσης μπορούν κατ’ εξαίρεση να πωληθούν δημόσιες εκτάσεις στον παλαιό αιγιαλό, που πριν από ένα έτος χαρακτηρίστηκαν κοινόχρηστες.

Οι διατάξεις περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου με κύριο θέμα την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Μαρτίου. Ένα σημαντικό μέρος των διατάξεων ουσιαστικά επεκτείνει τις ευεργετικές ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί από το 2013 έως σήμερα για διάφορες μορφές μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα:

-Δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στα όρια μεγάλων τουριστικών αναπτύξεων συνυπολογίζονται ως προς την αρτιότητα ενός γηπέδου (η συνολική έκταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50 στρέμματα). Δηλαδή αν σε μια περιοχή το ιδιωτικό οικόπεδο είναι πολύ μικρό για να χτιστεί, μπορεί να «προσθέσει» δημόσια δάση, παρότι δεν του ανήκουν, για να γίνει το οικόπεδο οικοδομήσιμο. Για να γίνει όμως επέμβαση σε αυτά (μέχρι ποσοστού 10%) χρειάζεται απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

-Τροποποιείται η δασική νομοθεσία ώστε να επιτρέπεται μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και η δημιουργία γηπέδων γκολφ και των υποστηρικτικών τους κτιρίων (με συντελεστή δόμησης 0,05).

-Επιτρέπεται στο προεδρικό διάταγμα για την έγκριση μιας ΠΟΤΑ (Περιοχές Οργανωμένων Τουριστικών Αναπτύξεων) να περιλαμβάνεται εκτός των ρυθμίσεων που αφορούν την ίδια την επένδυση, να προβλεφθεί μια «ειδική ζώνη προστασίας» περιμετρικά (δηλαδή εκτός των ορίων της επένδυσης). Στη ζώνη αυτή, δηλαδή σε γειτονικά ακίνητα τρίτων, μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και εν γένει στην άσκηση δραστηριοτήτων. Παρότι η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι κατανοητή (να προστατευτεί μια μεγάλη τουριστική επένδυση), οι περιορισμοί στην εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας ιδιωτών (τρίτων) υπέρ ενός άλλου ιδιώτη πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά προκειμένου να μην εγείρονται ζητήματα αντισυνταγματικότητας.

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Εκδήλωση ΑΡΑΓΕΣ: Αντιστάσεις και στρατηγικές στο νέο τοπίο της ενέργειας, στις 6.30, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ

Εκδήλωση της ΑΡΑΓΕΣ: Αντιστάσεις και στρατηγικές στο νέο τοπίο της ενέργειας, στις 6.30, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ

https://www.facebook.com/events/556072368587719/


Σε μία περίοδο που το ενεργειακό ζήτημα γίνεται ξανά φλέγον, οι επιδράσεις στο κλίμα του πλανήτη συζητιούνται σε παγκόσμια κλίμακα, οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις “επενδύουν” στην ενέργεια από τις εξορύξεις μέχρι τις ΒΑΠΕ σε όλη την Ελλάδα, παράλληλα με το προχώρημα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και συνολικότερα του τομέα της ενέργειας, τα τοπικά κινήματα αντίστασης αναζωπυρώνονται…

…συζητάμε με εισηγήσεις και παρεμβάσεις συναδέλφων μηχανικών για το ζήτημα, τις αντιστάσεις, και τις στρατηγικές τόσο των απέναντι, όσο και τις δικές μας.

Παρασκευή 6 Μαρτίου, στις 6.30, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ, Νίκης 4 στο ΣύνταγμαΔευτέρα 2 Μαρτίου 2020

Άμεση αθώωση του συναδέλφου μας Γ.Χ.

Άμεση αθώωση του συναδέλφου μας Γ.Χ.

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου μετά το τέλος της πολύ μαζικής, ειρηνικής διαδήλωσης των φοιτητικών συλλόγων, πολιτικών και κοινωνικών φορέων και σωματείων απέναντι στην ολοένα και πιο οξεία κατασταλτική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, δυνάμεις των ΜΑΤ και της ομάδας ΔΡΑΣΗ επιτέθηκαν αναίτια στο πλήθος, το οποίο κατευθυνόταν στο μετρό, με ξύλο, χημικά, κρότου λάμψης και συλλήψεις στο σωρό.

Ο συνάδελφος ηλεκτρολόγος μηχανικός Γ.Χ. δέχτηκε αναίτια και απρόκλητη επίθεση από την αστυνομία ενώ κατευθυνόταν προς το σταθμό, χτυπήθηκε βίαια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και οι δυνάμεις καταστολής προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατηγορείται με ένα απολύτως σαθρό και κατασκευασμένο κατηγορητήριο για αντίσταση κατά της αρχής, επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία. Ενώ βρισκόταν κρατούμενος στη ΓΑΔΑ, παρά τον εμφανή τραυματισμό του, οι αστυνομικές αρχές αρνούνταν να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, πράγμα που τελικά έγινε τα ξημερώματα της 27ης Φεβρουαρίου, μετά από πιέσεις του ίδιου και των συνηγόρων του.

Ο Γ.Χ. είναι χρόνια τώρα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τα δικαιώματα των εργαζόμενων, των νέων, στους αγώνες για το περιβάλλον, για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είναι μέλος της ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. και υποψήφιος με αυτήν στις προηγούμενες εκλογές του ΤΕΕ για την Κεντρική Αντιπροσωπεία.

Το προτεταμένο όπλο του Ειδικού Φρουρού απέναντι στους φοιτητές στην ΑΣΟΕΕ και η εισβολή των ΜΑΤ στο ίδρυμα εν ώρα μαθημάτων, συμπληρώνουν την εικόνα της κυβέρνησης που προσπαθεί να επιβάλλει με κάθε κόστος την πολιτική καταστολής. Την ίδια εικόνα που είδαμε στη Λέσβο και στη Χίο, όπου, μετά την απόβασή τους που θύμιζε κατοχικό στρατό, οι αστυνομικές δυνάμεις έδρασαν απροκάλυπτα παράνομα και τρομοκρατικά, χτυπώντας βάναυσα τους κατοίκους, κάνοντας χρήση όπλων, αλλά και φτάνοντας στο σημείο να επιτίθενται χωρίς πλήρη εξάρτυση και διακριτικά και να σπάνε σταθμευμένα αυτοκίνητα!

Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Τετάρτη 4/3/2020, 8:30 μ μ: Εκδήλωση - Συζήτηση για την Violeta Parra

Τετάρτη 4/3/2020, 8:30 μ μ: Εκδήλωση - Συζήτηση για την Violeta Parra


Το Κοινωνικό - Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα σας προσκαλεί στην εκδήλωση – συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, 8:30 μ.μ. στη Λαμπηδόνα με θέμα τη ζωή και το έργο της Violeta Parra.
Λίγα λόγια για την Violeta Parra:

Μουσικός, εικαστικός, ποιήτρια, αγωνίστρια και εργάτρια της Χιλιάνικης λαϊκής παράδοσης που ακόμη και σήμερα, 53 χρόνια μετά τον θάνατό της, θεωρείται ως η αδιαμφισβήτητη πολιτιστική εκπρόσωπος της χώρας της. Θα γνωρίσουμε την τέχνη της και τα τραγούδια της, καθώς και την ανάδυση ενός ολόκληρου πολιτισμού που βασίστηκε στην λαϊκή παράδοση θεμελίωσε την συλλογική αυτοσυνείδηση ενός αγωνιζόμενου λαού, υποστηρίχθηκε από πολλούς καλλιτέχνες και αναπτύχθηκε σε άρρηκτη σχέση με ένα από τα ισχυρότερα εργατικά κινήματα της σύγχρονης ιστορίας, εκφράζοντάς το και αντλώντας έμπνευση από αυτό.

Θα παρουσιαστούν:


το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, καθώς και βιογραφικά στοιχεία, με σχετικό φωτογραφικό υλικό
τραγούδια της Violeta Parra με περιγραφή των γεγονότων στα οποία αναφέρονται και με ελληνικό υποτιτλισμό
εικαστικά και κεντήματα (arpilleras) της Violeta Parra
Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα: "κοινωνικοί αγώνες και λαϊκός πολιτισμός: μια γόνιμη σχέση"

Κίνδυνοι και συνέπειες του κορωνοϊού

Κίνδυνοι και συνέπειες του κορωνοϊού


Η εμφάνιση του κορωνοϊού στη χώρα μας και η συζήτηση για την εξάπλωσή του φέρνει στο προσκήνιο τις βαθιές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας μετά από δέκα χρόνια μνημονιακών πολιτικών. Ο κορωνοϊός θα δημιουργήσει τεράστιες πιέσεις στο βαριά τραυματισμένο υγειονομικό μας σύστημα, και πιθανόν να ωθήσει την οικονομία σε νέα ύφεση, επιδεινώνοντας δραματικά τις συνθήκες κοινωνικής διαβίωσης. Η ανάγκη για αποφασιστικά οικονομικά μέτρα, που θα συναρθρώνονται με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, είναι άμεση.

Παγκόσμιες επιπτώσεις

Οι υφεσιακές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην Κίνα, την Ιαπωνία, το Χονγκ-Κονγκ, την Κορέα, αλλά και σταδιακά στην Ευρώπη, είναι πλέον αδιαμφισβήτητες. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Αμερικής (Bank of America) αναμένει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη το 2020 θα πέσει από 3,1% στο 2,8%, η Κίνα θα αναπτυχθεί με 5,6%, που είναι ο χαμηλότερος ρυθμός από το 1990 και, ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης θα πέσει από το αναιμικό 1% στο σχεδόν ανύπαρκτο 0,6%. Στην πράξη η Ευρωζώνη οδηγείται σε ύφεση, με την Ιταλία στην πρώτη γραμμή.

Οι άμεσοι λόγοι είναι προφανείς. Ο αποκλεισμός ολόκληρων πόλεων, το κλείσιμο των σχολείων και περιορισμός των μετακινήσεων πλήττουν την κατανάλωση. Η αποδιάρθρωση των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής, όπου η Κίνα παίζει καίριο ρόλο, χτυπάει ευθέως την παγκόσμια παραγωγή και περιορίζει τις επενδύσεις. Το διεθνές εμπόριο δέχεται μεγάλες πιέσεις και οι εξαγωγές περιορίζονται. 

Τέλος, υπάρχει παγκόσμια αναστάτωση στα χρηματιστήρια. Ο Ντάου Τζόουνς στην Αμερική - που έχει πληγεί σχετικά λιγότερο από τον ιό – έχει κάνει κυριολεκτικά βουτιά από τις 29551 μονάδες στις 12 Φεβρουαρίου στις 25766 μονάδες στις 27 Φεβρουαρίου. Πραγματική κατάρρευση.

Οι βαθύτεροι λόγοι του οικονομικού κλονισμού είναι επίσης ξεκάθαροι. Μετά την κρίση του 2007-9, δεν υπήρξαν δομικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Μέσα στο πλαίσιο της γενικευμένης χρηματιστικοποίησης, κυριάρχησε η αργή ανάπτυξη και η στασιμότητα, ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχασε την επεκτατική δυναμική που είχε πριν τη μεγάλη κρίση. Χαρακτηριστικά στάσιμη ήταν η Ευρωζώνη, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 1%.

Αλλά ακόμη και αυτή η πολύ χαμηλή ανάπτυξη δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη γιγαντιαία επέκταση της προσφοράς χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες, με παράλληλη αύξηση του κρατικού δανεισμού. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ είναι σήμερα στα επίπεδα του τέλους της δεκαετίας του 1940, λες και αντιμετώπισαν παγκόσμιο πόλεμο οι ΗΠΑ. Από την άλλη, το πάμφθηνο χρήμα έφερε εναγώνια αναζήτηση τόκων και κέρδους, εκτοξεύοντας τον δανεισμό των αναπτυσσομένων χωρών και δημιουργώντας φούσκες στα χρηματιστήρια.