Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Διαβούλευση εξπρές για περιβαλλοντικό νομοσχέδιο 143 άρθρων!

Διαβούλευση εξπρές για περιβαλλοντικό νομοσχέδιο 143 άρθρων!

Μέσα στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ημερών, συμπεριλαμβάνεται Σαββατοκύριακο, καθώς και μία ημέρα επίσημης αργίας • Έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις.

Παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σήμερα νωρίς το πρωί (στις 07:30) σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος», με προθεσμία υποβολής σχολίων από το ενδιαφερόμενο κοινό μόλις τεσσάρων (4) ημερών!

Αυτή η απαράδεκτη ενέργεια, που έγινε παραμονή του τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, λόγος για τον οποίο ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης.

ADVERTISING


Πρόκειται για ένα εκτενέστατο σχέδιο νόμου, με 16 επιμέρους μέρη / κεφάλαια και 143 άρθρα αναφορικά με μία πληθώρα κρίσιμων ενεργειακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων που δεν επηρεάζουν άμεσα μόνο το περιβάλλον, αλλά συνολικά την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας. Θα περίμενε κανείς πως μια τέτοια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία θα προέβλεπε ένα επαρκές χρονικό διάστημα διαβούλευσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος και ουσιαστικός διάλογος με την κοινωνία.

Αντίθετα, το Υπουργείο δίνει στο κοινό το διάστημα τεσσάρων ημερών, με καταληκτική προθεσμία την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Σαββατοκύριακο, καθώς και μία ημέρα επίσημης αργίας. Είναι εμφανές πως δεν τηρούνται καν οι δεσμεύεις που έχουν τεθεί από το ίδιο το κράτος, αφού στη νομοθεσία προβλέπεται η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων να διαρκεί δύο (2) εβδομάδες, με προβλεπόμενη σύντμηση του ως άνω διαστήματος «για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση» - κάτι που δεν συμβαίνει σ’ αυτή την περίπτωση, αφού δεν παρέχεται καμία τεκμηρίωση στις συνοδευτικές αναλύσεις συνεπειών ρύθμισης για την ανάγκη σύντμησης της προθεσμίας αυτής, καταγγέλλουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να παρατείνει άμεσα την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης, παρέχοντας επαρκή χρόνο τουλάχιστον ενός μήνα στους ενδιαφερόμενους πολίτες, προκειμένου να επεξεργαστούν και να σχολιάσουν ένα τόσο σημαντικό σχέδιο νόμου.

Την καταγγελία υπογράφουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET και WWF Ελλάς.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Να αποσυρθεί η ρύθμιση της κυβέρνησης που δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό να στέλνει στα δικαστήρια μια απεργία εργαζομένων
Την απόσυρση του άρθρου 29 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» το οποίο δίνει τη δυνατότητα και σε υπουργούς να προσφεύγουν στο δικαστήριο ενάντια σε κινητοποιήσεις εργαζομένων στους ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου παρόλο ακόμα και όταν έχουν εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές αρμοδιότητες σε αυτούς απαιτούν οι Ομοσπονδίες του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, σε κοινή τους ανακοίνωση η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών (ΠΟ ΕΜΥΔΑΣ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΜΗΤΕΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) σημειώνουν:

«Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο "Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών" ,περιλαμβάνεται στο Άρθρο 29 προσθήκη στο Νόμο 1264/82, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον αντεργατικό Νόμο Χατζηδάκη, που αναφέρει ότι: "Το Ελληνικό Δημόσιο νομιμοποιείται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22, και διά του Υπουργού που ασκεί τη σχετική εποπτεία, και όταν έχει εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές 17 αρμοδιότητες σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ, ακόμη και με μεταφορά προς αυτούς των κατ΄ αντικείμενο αρμόδιων υπαλλήλων".“

Με λίγα λόγια μετατρέποντας σε κενό γράμμα το "αυτοδιοίκητο" των ΟΤΑ, επεκτείνει νομοθετικά στον υπουργό Εσωτερικών το "Έννομο Συμφέρον" να καταθέτει αγωγές σε βάρος απεργιακών κινητοποιήσεων εργαζομένων σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, με στόχο να τις απαγορεύει μέσω της κήρυξής τους από τα Δικαστήρια ως "παράνομες και καταχρηστικές".

Η εκδικητική αυτή ρύθμιση έρχεται σε απάντηση της δικαστικής ήττας που είχαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, τόσο πρωτόδικα, όσο και εφετειακά, απέναντι στην απεργία-αποχή που προκήρυξαν οι τρεις Ομοσπονδίες (ΠΟΕ ΟΤΑ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ) για τα προβλήματα λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης. Κινητοποίηση η οποία ήταν απόλυτα δικαιολογημένη (στη λήξη της μάλιστα τα συναρμόδια υπουργεία έσπευσαν να παρατείνουν τη διοικητική υποστήριξη για άλλη μια φορά και να μειώσουν την απαιτούμενη στελέχωση), με πολύ μεγάλη συμμετοχή, θετική ανταπόκριση και από πλήθος φορέων και επιτυχή αναμέτρηση με το αυταρχικό πλαίσιο του Νόμου Χατζηδάκη.

Πρόκειται περί νομοθέτησης σε βάρος συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σε συνέχεια όλων των απεργοκτόνων νόμων (Χατζηδάκη/ΝΔ, Αχτσιόγλου/ΣΥΡΙΖΑ κλπ.). Αποτυπώνει τις προθέσεις για ουσιαστική απαγόρευση κάθε κινητοποίησης που αναδεικνύει προβλήματα και δημιουργεί πίεση για την επίλυσή τους. Γιατί δεν αρκεί οι υπάλληλοι να είναι φτωχοί, πρέπει να είναι και υποταγμένοι και να μην αντιδρούν. Δεν τους αρκεί το 98% των κινητοποιήσεων που βγαίνουν από τα Δικαστήρια "παράνομες" ή και "καταχρηστικές", θέλουν να μην ξεφεύγει καμία.

Η ταχύτητα με την οποία η Κυβέρνηση νομοθετεί εναντίον των εργαζομένων και των Σωματείων τους είναι ανάλογη με τη σκληρότητα του περιεχομένου της πολιτικής της και αντιστρόφως ανάλογη με τη διάθεση διαλόγου και εξεύρεσης λύσεων.

Η ρύθμιση πρέπει να αποσυρθεί και σε αυτό πρέπει να συνδράμουν το σύνολο των οργανώσεων του εργατικού κινήματος. Όπως έχει δείξει και το παρελθόν, ο ενωτικός αγώνας των εργαζόμενων μπορεί να ανατρέψει αντιδημοκρατικούς σχεδιασμούς και νόμους».

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Τουρκία: Πόλη-φάντασμα η Αντιόχεια - Διευρύνεται η έρευνα για εγκληματικές παραλήψεις στα κτήρια

Τουρκία: Πόλη-φάντασμα η Αντιόχεια - Διευρύνεται η έρευνα για εγκληματικές παραλήψεις στα κτήρια

Η Τουρκία θα διευρύνει την έρευνα σε εργολάβους κτηρίων που είναι ύποπτοι για παραβίαση των προτύπων ασφαλείας μετά τον καταστροφικό σεισμό, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, καθώς η χώρα εντείνει τα σχέδια στέγασης για τα θύματα. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 564 ύποπτοι, με 160 άτομα να έχουν συλληφθεί επίσημα και πολλά ακόμη να βρίσκονται υπό έρευνα. "Οι πόλεις μας θα χτιστούν στα σωστά μέρη, τα παιδιά μας θα ζουν σε πιο δυνατές πόλεις. Ξέρουμε τι είδους δοκιμασία αντιμετωπίζουμε και θα βγούμε από αυτό πιο δυνατοί", είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τρεις άνδρες που συνδέονται με το ξενοδοχείο στο οποίο πέθανε η τουρκοκυπριακή παιδική ομάδα βόλεϊ για αδιευκρίνιστες κατηγορίες, ως μέρος ενός ευρέος δικτύου που στοχεύει εκατοντάδες εργολάβους και ιδιοκτήτες κτηρίων, μεταξύ άλλων, ύποπτους για εγκληματική αμέλεια που συνέβαλε σε θανατηφόρες καταρρεύσεις κτηρίων. Οι ύποπτοι έχουν γίνει το επίκεντρο της οργής του κοινού, με πολλούς να αναρωτιούνται τώρα εάν έκαναν τα κέρδη τους παραβιάζοντας τους κώδικες που τέθηκαν σε ισχύ τις τελευταίες δύο δεκαετίες με στόχο να κάνουν τα κτήρια πιο ανθεκτικά στους σεισμούς. Οι ειδικοί της κατασκευαστικής βιομηχανίας λένε ότι οι εργολάβοι που ευθύνονται για ελαττωματικά κτήρια πρέπει να τιμωρηθούν. Ωστόσο, προειδοποιούν επίσης ότι το να στοχεύονται μόνο αυτοί αποκρύπτει το τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την αμέλεια σε όλο το σύστημα, και πρωτίστως στους δημάρχους και τους επάρχους που χορήγησαν τις άδειες των κτηρίων. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης δεκαετίας, οι εργολάβοι μπορούσαν ελεύθερα να επιλέξουν ποιες ιδιωτικές εταιρείες θα προσλάβουν για να επιθεωρήσουν τα κτήριά τους, μια συμφωνία που η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε οδηγήσει σε "παράνομους εμπορικούς δεσμούς".

ΔΤ ΑΜΑΚ: Φονικός σεισμός στην Τουρκία και Συρία. Η επόμενη μέρα στη χώρα μας.

ΔΤ ΑΜΑΚ: Φονικός σεισμός στην Τουρκία και Συρία. Η επόμενη μέρα στη χώρα μας.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23 Φεβρουαρίου 2023

Φονικός σεισμός στην Τουρκία και Συρία. Η επόμενη μέρα στη χώρα μας.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2023, δύο ισχυροί σεισμοί 7,8 και 7,5 Ρίχτερ έπληξαν τη νότια Τουρκία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δέκα επαρχίες της Τουρκίας και στη βόρεια Συρία και τουλάχιστον 47.000 θανάτους, έως σήμερα.

Ο Μιχαήλ Φαρδής, Πολιτικός Μηχανικός, ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος, αναφέρει μεταξύ άλλων για τον παραπάνω σεισμό:

«Ορισμένες πολυκατοικίες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, έχουν χτιστεί παράνομα, νύχτα σε καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις. Γινόταν συστηματική καταπάτηση δημόσιας γης, για την ανέγερση πολυκατοικιών που στέγαζαν κόσμο χαμηλών εισοδημάτων. Μετά, σε κάθε εκλογικό κύκλο, η κυβέρνηση νομιμοποιούσε τις πολυκατοικίες αυτές, που είχαν χτιστεί νύχτα, για να μπορέσουν να χτιστούν, και ήταν εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας. Οι κατασκευές αυτές έχουν λιγότερα σίδερα και επειδή το σκυρόδεμα με το υψηλό πορώδες δεν τα προστατεύει καλά από τη διάβρωση, τα σίδερα σκουριάζουν πολύ γρήγορα και ουσιαστικώς δεν έχουν καμία σχεδόν αντοχή στο σεισμό.».

Ο Πολιτικός Μηχανικός, ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου , αρθρογράφος και συγγραφέας Θεοδόσης Τάσιος,σημειώνει μεταξύ άλλων:

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Ενέργεια: οι εξελίξεις του 2022 σηματοδοτούν τις απειλές του 2023 | Μέρος Γ’

Ενέργεια: οι εξελίξεις του 2022 σηματοδοτούν τις απειλές του 2023 | Μέρος Γ’

Η χαμένη τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία του περιβάλλοντος


Επιμέλεια: Βάννα Σφακιανάκη

Διαβάστε τα προηγούμενα: Μέρος Α΄, Μέρος Β’

Δεν πέσαμε από τα σύννεφα! Φαινόταν άλλωστε, εδώ και πολλά χρόνια η απροθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει αποτελεσματικά το περιβάλλον, ειδικά όταν από την προστασία δεν είναι ορατά τα κέρδη. Η απροθυμία αυτή αποδείχτηκε στη δυστοκία για την έκδοση της Οδηγίας για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και στις «περίτεχνες» διατυπώσεις στην ίδια Οδηγία και στις Οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πουλιά, που ακόμα ερμηνεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αποδείχτηκε στο χειρισμό της σχέσης «ανάπτυξη» – περιβάλλον» σε όφελος της «ανάπτυξης» και βέβαια, στην υιοθέτηση της στρατηγικής ότι στο διακύβευμα για την προστασία του περιβάλλοντος υπέρτατος στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της «πράσινης» ανάπτυξης που οδηγεί σε ανάπτυξη των ενεργειακών επενδύσεων έστω και αν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα τελικά δεν μειώνονται! Η όποια μείωση προβάλλεται αποτελεί τελικά, αποτέλεσμα των κάθε λογής κρίσεων που οδηγούν σε φτωχοποίηση των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων των ευρωπαίων πολιτών.

Η έλλειψη προστασίας του περιβάλλοντος σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης συγκαλύφθηκε με πολλούς τρόπους όπως με «μεγαλειώδη» και «καινοτόμα» έργα υποδομής, με προσχηματικές διαβουλεύσεις που σε πολλές περιπτώσεις κατέληγαν σε συγκρούσεις, με την πολιτική θεώρηση των αντισταθμίσεων –δηλαδή ότι είναι λογικό να καταστρέφεις ένα τόπο όταν «σώζεις» ένα τόπο που βρίσκεται κάπου αλλού– και οικοδομήθηκε πάνω στην ύφεση του ριζοσπαστικού περιβαλλοντικού κινήματος. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η πολιτική της παγκοσμιοποίησης, όταν προβάλλονταν πρωτοβουλίες προστασίας περιοχών σε άλλες χώρες και ηπείρους που στην πραγματικότητα συνιστούσαν αρπαγή γης των γηγενών, ενώ παράλληλα, κρυβόταν η εξαγωγή περιβαλλοντικής ζημιάς [επικίνδυνα απόβλητα, εξορύξεις κλπ.] σε άλλες ή και στις ίδιες χώρες.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΓΛΚ για τις μετακινήσεις
Δημόσιοι υπάλληλοι: Προχωρούν σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΓΛΚ

Σε κοινές κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, οι Ομοσπονδίες ΟΣΥΑΠΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, και ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ, διεκδικώντας άμεσα λύση για την αποζημίωση των μετακινήσεων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική εργασία.


Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους:

Οι παραπάνω συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες, προχωράμε σε κοινές κινητοποιήσεις, ώστε να αναδείξουμε το τεράστιο πρόβλημα με τις Μετακινήσεις Υπαλλήλων για Υπηρεσιακούς λόγους:


1. Από Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 έως και Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023, οι υπάλληλοι θα εκτελούν εξωτερική υπηρεσία είτε «εντός έδρας» είτε «εκτός έδρας», μόνο με υπηρεσιακά αυτοκίνητα και οδηγό, σταματώντας κάθε χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου ή άλλου μέσου μετακίνησης και κάθε προπληρωμή από την τσέπη τους των εξόδων κίνησης (εισιτήρια, ξενοδοχεία, βενζίνες κλπ).

2. Πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας και Παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 10.00 π.μ. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37).


3. Πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου, για την παρουσίαση της συνολικής κατάστασης και του διεκδικητικού πλαισίου, για την οποία θα υπάρξει σχετική πρόσκληση.

Στη συνέχεια και μετά από συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων θα επανεξεταστεί η κατάσταση για τυχόν κλιμάκωση (αποχή από τις Εκτός & εντός Έδρας Μετακινήσεις όλων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία, απεργιακή κινητοποίηση κλπ).

Διεκδικούμε να δοθεί άμεσα λύση για την πλήρη αποζημίωση των μετακινήσεων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική εργασία.