Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης του Τμ. Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ


ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ

58 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΛΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας (Κ.Λ.) του, την Δευτέρα, 30/5/2022, ώρα 9:00, στα γραφεία του Συλλόγου. Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία σύμφωνα με τον Κ.Λ.,

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, ανεξαρτήτως αριθμού προσέλευσης μελών, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 1/6/2022, ώρες 18:30-21:00, στην αίθουσα ΟΟ3, κτήριο Αβέρωφ, ΕΜΠ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (28ης Οκτωβρίου 42).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

3. ΝΟΚ και οι τελευταίες τυποποιήσεις του.

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρατηρήσεις επί Νομοσχεδίου ΥΠΕΣ “Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής

 https://emdydas.gr/images/stories/news/26.5.2022_ns_esoterikon_8791.pdf

Προς: 1. Υπουργό Εσωτερικών κο Βορίδη Μ.

Κοιν.: 1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

3. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

Θέμα : Παρατηρήσεις επί Νομοσχεδίου ΥΠΕΣ “Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα”

Κύριε Υπουργέ

Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα” το οποίο έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/ypes/?p=8286.

Α. Όσον αφορά τη διαδικασία της Στοχοθεσίας, Αξιολόγησης έχουμε να σημειώσουμε ότι δυστυχώς επαναλαμβάνονται τα αντίστοιχα σφάλματα των προηγούμενων διαδικασιών αξιολόγησης. Δηλαδή ατομικές αξολογήσεις σε αντίθεση με την αναγκαία συλλογική αποτίμηση των Φορέων και των Υπηρεσιών, ατομική ευθύνη επίτευξης στόχων που λόγω υποστελέχωσης είναι αδύνατο να πιαστούν, αξιολογικές κρίσης από μη αξιολογημένους προϊσταμένους και διευθυντές κοκ. Η στοχοθεσία στην ουσία είναι ανεφάρμοστη καθώς δεν μπορεί να εξειδικευτεί σε συγκεκριμένα πλαίσια. Σε πολλές υπηρεσίες όπως πχ οι Τεχνικές Υπηρεσίες που μας ενδιαφέρουν, δεν μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά με στόχους αφού η επίτευξη τους δεν εξαρτάται κυρίως από τους εργαζόμενους ή προισταμένους αλλά και από εξωγενείς παράγοντες όπως τα διατιθέμενενα κονδύλια, οι ανάδοιχοι, φυσικές κλαταστροφές, η οικονομική συγκυρία κλπ.

Β. Όσον αφορά το “Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων” αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα επιλύσει. Είναι αδιανόητο να εφαρμόζεται σε μια μικρή μερίδα υπαλλήλων κυρίων στις οικονομικές διευθύνσης υπουργείων και σε τεχνικές υπηρεσίες οτους ΟΤΑ Α βαθμού (δηλαδή μόνο Δήμων και όχι Περιφερειών ή και Υπουργείων) οι οποίοι ασχολούνται με συγκεκριμένα προγράμματα (ανασυγκρότησης, ΕΣΠΑ κλπ). Αυτή η λογική της επιλεκτικής ανταμοιβής θα δημιουργήσει διαιρέσεις και δυσαρέσκεια τόσο ανάμεσα στους υπαλλήλους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, όσο και ανάμεσα στις Υπηρεσίες, σε βάρος της συλλογικής τους λειτουργίας. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι ελάχιστοι υπάλληλοι σε κάποιες υπηρεσίες να έχουν την δυνατότητα να δουν προσαύξηση έως και 15 % στο μισθό τους και η συντριπτική πλειοψηφία να μην έχει καν την παραπάνω δυνατότητα. Και ποιος θα επιλέξει ποιες είναι οι υπηρεσίες και ποιοί οι υπάλληλοι; Και γιατί να εξαιρεθούν οι υπόλοιπες Τεχνικές Υπηρεσίες των Υπουργείων, των ΝΠΔΔΔ, ή οι ΥΔΟΜ, ή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί; Δε συνεισφέρουν όλοι στις αναπτυξιακές προοπτικές παρά τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης, κακής νομοθέτησης και απαξιωτικού μισθολογίου;

Γ. Όσον αφορά Παρέμβαση στο Άρθρο 28 με την οποία «αίρεται η αντίφαση που θα προκαλούσε το ενδεχόμενο να λαμβάνει ο υπάλληλος χαμηλότερες αποδοχές, μολονότι εξελίσσεται υπηρεσιακά και ανέρχεται μισθολογικό κλιμάκιο». Την αντίφαση αυτή την αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, κάθε φορά που αλλάζουμε μισθολογικό κλιμάκιο λαμβάνουμεμικρότερες καθαρές αποδοχές, λόγω αύξησης της βάσης υπολογισμού των κρατήσεων, αφού σε αυτή δεν συμμετέχει η προσωπική διαφορά. Δυστυχώς όμως η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο τους υπαλλήλους που διατηρούν προσωπική διαφορά και μάλιστα με στρεβλώσεις και αδικίες.

(α) οι νεότεροι υπάλληλοι δεν έχουν προσωπική διαφορά και αυτό εντείνει το αίσθημα αδικίας και υποβάθμισης σε σχέση με τους παλαιότερους ειδικά σε Υπουργεία όπως το Οικονομικών και Ανάπτυξης, όπου το 2018 επαναχορηγήθηκε σε όσους υπηρετούσαν μέχρι τότε

(β) πάρα πολλοί συνάδελφοι μας μέσα στη δεκαετία αυτί είδαν την προσωπική τους διαφορά να μηδενίζεται διότι προέρχονταν από μη καλά αμοιβόμενους φορείς σε αντίθεση με άλλους με ακριβώς τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και προσόντα που συνεχίζουν και λαμβάνουν

(γ) όσοι άλλαξαν κλιμάκιο το τελευταίο εξάμηνο θα δουν μια μικρή αύξηση για λίγους μόλις μήνες, ενώ όσοι αλλάζουν κλιμάκιο από την 1/7 και μετά θα δουν αύξηση για πολύ περισσότερους. Οπότε η ρύθμιση αυτή πρέπει να τρέξει αναδρομικά από 1/1/2022 τουλάχιστον.

Γνώμη μας είναι ότι οι αναγκαίες αυξήσεις μισθών, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 10%, δε μπορούν να κινούνται από διχαστικές λογικές αλλά από καθολικές ρυθμίσεις, κλαδικού χαρακτήρα, ανάλογα με την παραγωγικότητα της εργασίας κάθε κλάδου και τη συνεισφορά του στο αναπτυξιακό αποτύπωμα της οικονομίας.

Θα μπορούσε ενδεικτικά καθολικά να επανέλθει το κλεμμένο μισθολογικό κλιμάκιο του Ν.4354/16 για τα έτη 2016-2017 ή να αναπροσαρμοστεί ο εισαγωγικός μισθός για το Δημόσιο τουλάχιστον κατά 15-20%, ώστε να συμπαρασσύρει προς τα πάνω όλα τα μισθολογικά κλιμάκια.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στις 24/5/2022

Αναρτούμε τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στις 24/5/2022.

Άλλη μια πρωτιά για την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου.

458 ψήφοι, 4 έδρες στο ΔΣ ξανά, 19 αντιπρόσωποι για το συνέδριο της ΠΟ. Άνοδος 40 ψήφων και 3%.

Μία έδρα λιγότερη για τη ΔΚΜ, μία έδρα παραπάνω για τη Δημοσιουπαλληλική Ενότητα.

Ευχαριστούμε πολύ όσους και όσες μας στήριξαν.Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Δικαίωση για τους κατοίκους, διάσωση για τη φύση στην Ιο

Η περιοχή Κουμπάρα-Διακοφτό της Ιου πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής τουριστικού χωριού ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 23.05.2022, 13:57

Δικαίωση για τους κατοίκους, διάσωση για τη φύση στην Ιο

Το ΣτΕ ακύρωσε τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και για την παραχώρηση αιγιαλού για τουριστική μονάδα-μαμούθ ● Τη φέρουσα ικανότητα του νησιού και την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού επικαλείται το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Δεν μπορεί ένα ολόκληρο νησί να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, πόσο μάλλον εάν τα επενδυτικά έργα στερούνται χωροταξικού σχεδίου. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από την ανάγνωση του πλήρους κειμένου και του σκεπτικού της απόφασης (υπ’ αριθμόν 1037/2022) του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή κατοίκων και φορέων της Ιου –μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Ιητών- κατά της ανέγερσης σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή Κουμπάρα-Διακοφτό, στη δυτική πλευρά του νησιού. Δικαιώνοντας τους προσφεύγοντες, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας ακύρωσε τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και παραχώρησης αιγιαλού για την ανέγερση του πεντάστερου τουριστικού χωριού της εταιρείας «105 Α.Ε.», συμφερόντων του επιχειρηματία Αγγ. Μιχαλόπουλου, σε ένα από τα πιο άθικτα τοπία στο Αιγαίο που μέχρι πρότινος δεν είχε γνωρίσει ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

Ανεπανόρθωτη βλάβη

Το απορριπτέο από το ΣτΕ έργο περιελάμβανε μεγάλης κλίμακας δομικές παρεμβάσεις. Στην αναγνωρισμένου φυσικού κάλλους περιοχή –η οποία μάλιστα αποτελεί σήμα κατατεθέν για την Ιο και προβάλλεται σε καρτ-ποστάλ του νησιού- προβλεπόταν η κατασκευή ενός τουριστικού χωριού με 249 κλίνες, κέντρο spa, κρηπίδωμα εξυπηρέτησης σκαφών –για τη μεταφορά επισκεπτών-πελατών του ξενοδοχείου- έως και τεχνητές παραλίες, μεταξύ άλλων. Περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις και φορείς είχαν εξαρχής προειδοποιήσει ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις αναπόφευκτα συνεπάγονται την ανεπανόρθωτη βλάβη ενός ανεπανάληπτου φυσικού μνημείου. Και το ΣτΕ τούς δικαίωσε πλήρως απορρίπτοντας τη «βίαιη επέμβαση στη φυσική μορφή του παράκτιου τοπίου», όπως γίνεται λόγος στην απόφαση του Ε΄ Τμήματος, το πλήρες περιεχόμενο της οποίας είναι σε γνώση της «Εφ.Συν.» και αναμένεται προσεχώς να δημοσιοποιηθεί επισήμως.

Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων / Ένα Σιλό με ιστορία και προϊστορία

Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων / Ένα Σιλό με ιστορία και προϊστορία

Βλαζάκη: Υπογράφεται θριαμβευτικά σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Κίνας και Ελλάδας για τη χρήση του Σιλό, ως εάν η Κίνα να είναι ο ιδιοκτήτης

Το κτήριο του Σιλό και οι όμοροι χώροι του, συνολικής έκτασης 13,761 τ.μ., εκεί που δρομολογείται η δημιουργία του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, παραχωρήθηκαν στο υπουργείο Πολιτισμού από την ΟΛΠ με συμβολικό αντάλλαγμα μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου του 2052. Μέχρι τη λήξη δηλαδή της σύμβασης παραχώρησης του λιμανιού από το Ελληνικό Δημόσιο στην COSCO. Οι υπογραφές μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού και ΟΛΠ μπήκαν χθες διά χειρός του γενικού γραματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και του Zhang Anming που εκτελεί χέρη CEO της ΟΛΠ και οι ανακοινώσεις έγιναν με κάθε τυμπανοκρουσία στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά.

Στις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς υπουργείου Πολιτισμού επισημαίνεται ότι οι εργασίες για τη δημιουργία του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, προϋπολογισμού 77.563.212 ευρώ, θα ολοκληρωθούν το 2025 με χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης. Ωστόσο δεν γίνεται καμία νύξη για τους ακριβείς όρους της σύμβασης παραχώρησης ούτε τι περιλαμβάνει το «συμβολικό αντάλλαγμα». Κυρίως δεν γίνεται λόγος για το γεγονός ότι οι αποφάσεις για την ίδρυση δημόσιου Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων και τη στέγασή του στο Σιλό είχαν παρθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Από το 2015

Τις ενέργειες στις οποίες είχε προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού θυμίζει η τότε γενική γραμματέας του, επίτιμη γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μαρία Βλαζάκη. «Ήδη από το 2015 ο τότε υπουργός Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς και εγώ ως γενική γραμματέας ΥΠΠΟΑ είχαμε ζητήσει την εξαίρεση από την σύμβαση παραχώρησης, επειδή δεν είναι επιτρεπτή ούτε και νοείται η μόνιμη στέγαση των ενάλιων πολιτιστικών αγαθών και θησαυρών του δημόσιου μουσείου της χώρας, που αποτελούν την εθνική κληρονομιά, σε κτήριο του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί σε τρίτον.

Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Τρίτη 24/5/2022: Ενισχύουμε την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου

Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Τρίτη 24/5/2022


Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (στ. Μετρό Εθνική Άμυνα), 8πμ-7μμ.
Ψηφίζουμε με την επίδειξη Ταυτότητας.

Για μια ΕΜΔΥΔΑΣ αυτόνομη και μαχητική, που θα συνεχίσει αγωνιστικά τις διεκδικήσεις του κλάδου μας.

Στηρίζουμε το Σωματείο και τις διεκδικήσεις μας για Αξιοπρέπεια στο επάγγελμα, στο μισθό, στην ασφάλιση μας.

Ενισχύουμε την Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου

Διαβάστε:το Δισέλιδο μας


ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ:Τροποποίηση Νομοθετικής ρύθμισης για την Νομική κάλυψηΤροποποίηση Νομοθετικής ρύθμισης για την Νομική κάλυψη

Κύριε Υπουργέ

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των 
Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα.

Απευθυνόμαστε και πάλι σε εσάς για το θέμα της Νομικής κάλυψης των διπλωματούχων Μηχανικών που εκτελούν καθήκοντα στο Δημόσιο καθώς με την σημερινή νομοθετική ρύθμιση εντοπίζονται αδυναμίες στην ερμηνεία και διαφορετική νομοθετική μεταχείριση μεταξύ των αιρετών έναντι των εργαζομένων. Για αυτό το λόγο παρακαλούμε για τα παρακάτω:

1. Να μας γνωρίσετε εάν οι διατάξεις του άρθρου 52 "Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης" του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α/2020) ισχύουν στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος είναι συνταξιούχος ενώ εκκρεμούν ποινικές διώξεις εναντίον του, που ασκήθηκαν κατά την διάρκεια της υπαλληλικής του σχέσης, δηλαδή κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του. Συγκεκριμένα προτείνουμε να υπάρχει διευκρίνηση η οποία θα αναγράφεται ως εξής: "Η νομική υποστήριξη προς τους υπαλλήλους παρέχεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης, για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι διέπραξαν κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους."

2. Να τροποποιηθεί το άρθρο 52 του Ν.4674/2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4915/2022, ώστε να ισχύει και για τους υπαλλήλους η δυνατότητα να μπορούν με αποφάσεις, εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ της Οικονομικής Επιτροπής, διαφορετικά με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα καλύπτουν τα έξοδα της νομικής τους κάλυψης ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ τα έξοδα να καταβάλλονται αμέσως, μετά την υποβολή των νόμιμων παραστατικών για την νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από δικηγόρο. Σε περίπτωση που υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη του υπαλλήλου, η σχετική δαπάνη για τη νομική εκπροσώπησή του, θα επιστρέφεται από τον υπάλληλο στην υπηρεσία του. 

3. Υπενθυμίζουμε ότι με προηγούμενα έγγραφά μας έχουμε ζητήσει την επέκταση της Νομικής Κάλυψης και στο σύνολο των προδικαστικών ερωτημάτων, τα οποία απασχολούν τους συναδέλφους μας και δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη ρύθμιση. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται μνεία για την ελεύθερη επιλογή νομικού εκπροσώπου από τον εγκαλούμενο. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και σας ζητούμε να εξετάσετε το παρόν αίτημα άμεσα, διότι απασχολεί το συντριπτικό σύνολο των συναδέλφων μας. Εξάλλου και σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και η διαφορετική νομική μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων και αιρετών από το Κράτος δεν υπηρετεί την ΑΡΧΗ της ισότητας.