Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Εκδήλωση – κινητοποίηση μηχανικών για την απόδοση του κτήματος Αξελού


Εκδήλωση – κινητοποίηση μηχανικών για την απόδοση του κτήματος Αξελού
09-09-2020 - Πηγή: atexnos.gr

1. Συνοπτική παρουσίαση του προβλήματος «Κληροδότημα Αξελού»

Η χήρα του αρχιτέκτονα Ιωάννη Αξελού άφησε με τη διαθήκη της 26-2-1962 στο ΤΣΜΕΔΕ για τους συνταξιούχους του, ένα κληροδότημα, που, χωρίς έξοδα από το κράτος, μπορούσε να γίνει ένα κέντρο γηροκομικής και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας επιφάνειας περίπου 1100 τμ.
Το κληροδότημα περιέχει μια οικία με το οικόπεδό της, όπου κτίστηκε μετέπειτα κι ένα διώροφο κτίσμα, ένα δεύτερο οικόπεδο μπροστά από την οικία, κατω από την παραλιακή λεωφόρο Αλ. Παπαναστασίου στην Ακτή Δηλαβέρη Πειραιά, κινητά αξίας, μετρητά κλπ.

Η διαθήκη αναφέρει στην ουσία:
Ο κληρονόμος να ανεγείρη ει δυνατόν εν καιρώ νοσοκομείο για μηχανικούς κι εργολήπτες του ΤΣΜΕΔΕ
Αν δεν καταστεί δυνατόν, να συντηρή την οικία και να εισπράττει τα εισοδήματά της. Πάντως επιθυμώ όπως ο κάτω όροφος (ισόγειος) της εν Καστέλα οικίας μου μη μισθωθή ούτε να συμπεριληφθή εις το τυχόν ως ανωτέρω ανεγερθησόμενον θεραπευτήριον, αλλά να παραμείνη και να δημιουργηθή αυτοτελές ίδρυμα υπό τον τίτλον «Οίκος Ευγηρίας Ιωάννου και Βασιλικής Αξελού».
Σ΄ αυτό οι χρήστες θα εκχωρούν τις συντάξεις τους και την περιουσία τους.
Στον οίκο ευγηρίας θα περιέρχονται τα μισά υπόλοιπα εισοδήματα της οικίας μου και του θεραπευτηρίου αν γίνει.
Αν πουληθεί το κάτω οικόπεδο τα μισά θα πάνε στον οίκο ευγηρίας και τα μισά στο θεραπευτήριο ή στη συντήρησή της υπόλοιπης οικίας.
Εκτελεστές της διαθήκης ορίζονται ο «Διευθυντής» του ΤΣΜΕΔΕ, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ κι ο δικηγόρος Αριστείδης Χατζής.


Σύντομη χρονολογική παράθεση των βασικών γεγονότων από το 1962:
1966 |> Αίτημα ΤΣΜΕΔΕ και απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά ότι το ΤΣΜΕΔΕ είναι μοναδικός κληρονόμος
1978 |> Πιστοποιητικό κληρονομητηρίου και μεταγραφή του
8-7-1978 |> Ο υπουργός Κοιν. Υπηρεσιών δεν συναινεί για νοσοκομείο και λέει όλη η περιουσία να διατεθεί για το γηροκομείο.
30-11-1980 |> σταμάτησε το νοίκιασμα και ο ως τότε θετικός οικονομικός απολογισμός.
28-5-1982 |> Έκθεση επιθεωρητή εθν. κληροδοτημάτων Δημητριάδη. Διαπιστώνει αμέλεια και προτείνει να καταλογισθεί ζημιά σε υπευθύνους ΤΣΜΕΔΕ. Μόνο ο Μαρινάκης δικαιολογήθηκε για το διάστημα 1/64 – 7 /71 και δεν παρουσιάσθηκαν στοιχεία από το ΤΣΜΕΔΕ ότι υπήρξε κάποια συνέχεια.
12-3-1991 |> απόφαση ΤΣΜΕΔΕ για αντιπαροχή.
11-6-1992 |> απόφαση Εφετείου για αντιπαροχή.
Φεβ-1995 |> Έκθεση πραγματογνωμοσύνης ΤΕΕ, Γρατσία, Μπανιά, Ζέρβα για αξιοποίηση ακίνητων. Έγκρισή της από ΔΣ ΤΣΜΕΔΕ 586/συν.4338/16-3-1995
(Στοιχεία της πραγματογνωμοσύνης:
Oικόπεδο Α – «Κάτω» O.Τ. 1863 Επιφάνεια κατά την απόφαση του Εφετείου 713 τ.μ. και κατά πρόσφατη μέτρηση ως αναφέρεται στην πραγματογνωμοσύνη 439,50 τ.μ. -μεσολάβησε ρυμοτόμηση- …
Oικόπεδο Β – «Άνω» O.Τ. 127 Επιφάνεια κατά τους τίτλους 837 τ.μ., και κατά τη μέτρηση 812,80 τ.μ. Υπάρχει παλαιό τριώροφο περίπου 560 τ.μ. (υπόγειο, ισόγειο, όροφος, δώμα) και διώροφο νεότερο περίπου 190 τ.μ. σε δύο επίπεδα.
Το παλαιό χαρακτηρίστηκε διατηρητέο …
Συμπεράσματα – Πρόταση πραγματογνωμόνων:
Α) Το άνω οικόπεδο και το επ΄ αυτού διατηρητέο να παραμείνει στην ιδιοκτησία του ΤΣΜΕΔΕ
Β) Το κάτω οικόπεδο να δοθεί αντιπαροχή σε ανάδοχο… )
14-Ιουν-2000 |> ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ σε ΕΣΤΑΜΕΔΕ και ΤΣΜΕΔΕ:
Το κτίριο απροσπέλαστο από μπάζα κλπ.
Στο κάτω οικόπεδο καταπατήσεις με κτίσμα και χρήση ιδιωτικού πάρκινγκ.
Η δημόσια πρόσβαση από τη Β. Παύλου στην ακτή Δηλαβέρη κλεισμένη από ιδιώτη.
Να αρθούν οι αυθαιρεσίες και το κάτω οικόπεδο να γίνει κήπος του από πάνω.
Στις 14-Μάη-2001 η ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ κοινοποιεί εμπεριστατωμένο υπόμνημα, με προτάσεις για εκμετάλλευση από το ΤΣΜΕΔΕ, αλλά πουθενά δεν λέει για γηροκομείο και θεραπευτήριο.
Αρχές 2002–2008 |> Διάφορες προτάσεις…
Επιτροπή προκήρυξης μελέτης αξιοποίησης και παραλαβή της 8-2-2008.
Οι προδιαγραφές του 2007 αναφέρονται σε σενάρια αξιοποίησης κι όχι για εκτέλεση των όρων της διαθήκης.
2011 |> Πυρκαγιά στα κτίρια του πάνω οικοπέδου και επικίνδυνος βράχος στο κάτω
2-Αυγ-2013 |> Απόφαση ανάθεσης σε εταιρεία μέτρων προστασίας κατά της επικινδυνότητας, προϋπολογισμού 13.000€.
Το θέμα ανακινήθηκε δημόσια από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ από το Γενάρη 2014.
Είχαν προηγηθεί επικριτικές δημοσιεύσεις.
Τέλος 2014 – τέλος 2015 οι αρμόδιες υπηρεσίες ειδοποιούν για διαχειριστικό έλεγχο και τον προωθούν.
11-Δεκ-2015 το ΤΣΜΕΔΕ ειδοποιεί την ΕΣΤΑΜΕΔΕ ότι πρέπει να ορίσει εκτελεστή.
Το έγγραφο δεν πρωτοκολλείται και αποκρύβεται από το ΔΣ.
17-Φεβ-2016 |> Πόρισμα για κληροδότημα Αξελού ομάδας εργασίας υπηρεσιών ΕΤΑΑ με πολλά στοιχεία. Το πιο εμπεριστατωμένο.
Στις 3-Μαρτ-2016 στέλνεται ενημερωτικό δημοσίευμα του διαδικτύου στα μέλη του ΔΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
22-Απρ-2016 |> Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξελού ΕΣΤΑΜΕΔΕ και υιοθέτηση από ΔΣ 12-5-16.
Απόφαση για ορισμό Καραπιστόλη σαν εκτελεστή και συνθήκες ορισμού.
Προϋπολογισμός, από 2 πεπειραμένους μηχανικούς, 4 εκατομμυρίων.
13-Οκτ-2016 |> ΤΣΜΕΔΕ προς ΕΣΤΑΜΕΔΕ: Ορίστε εκτελεστή, σας ζητήθηκε και πέρυσι στις 11 12 15.
26-Οκτ-2016 |> ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε Υπουργό Εργασίας, Υφυπουργό Κοιν.Ασφάλ., Υπουργό ΥΜΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ, ΤΕΕ: Τι σκοπεύετε να κάνετε για την υλοποίηση της διαθήκης;
31-Οκτ-2016 |> Ορισμός εκτελεστή από ΕΣΤΑΜΕΔΕ του αντιπροέδρου της και αναγραφή όρων λειτουργίας του σε σχέση με το ΔΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
25-Νοε-2016 |> Απόφαση ΓΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ για Αξελό.
Να εκτελεστεί η διαθήκη και να χρηματοδοτήσει το ΤΣΜΕΔΕ.
5-Δεκ-2016 |> Εκτίμηση προϋπολογισμού 4 εκατομ. ευρώ για την κατασκευή γηροκομείου-θεραπευτηρίου, από τους Γρηγοριάδη Βασίλη Αρχιτέκτονα και Τελειώνει Χρήστο Π.Μ.
Κοινοποίησή της σε πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ κ. Μακέδο με αίτημα να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του σκοπού της διαθήκης.
6 | 7-Δεκ-2016 |> Κοινοποίηση σε πρόεδρο ΤΕΕ και συναίνεση προέδρου ΕΣΤΑΜΕΔΕ Δούκα (για εκτελεστή και για χρηματοδότηση).
23-Δεκ-2016 |> Άρνηση προέδρου και ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ να πάρουν θέση για την υποχρέωση του ΤΣΜΕΔΕ να υλοποιήσει το σκοπό της διαθήκης με τα 4 εκ.
Έκθεση Νομ. Υπηρεσίας (κ. Δημητρακοπουλου) με ενδιαφέροντα στοιχεία και ουσιαστική αποσιώπηση αιτήματος ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Ουσιαστική αποσιώπηση θέματος αποζημιωσης ασφάλειας για πυρκαγιά.
1-Μαρτ-2017 |> Σε συνέντευξη τύπου η ΕΣΤΑΜΕΔΕ ζητά από όλους τους αρμόδιους να υλοποιήσουν το σκοπό του κληροδοτήματος.
13-Μαρτ-2017 |> ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε Μπακαλέξη, Διοικητή ΕΦΚΑ.
Οφείλετε να υλοποιήσετε το σκοπό του κληροδοτήματος
27-Μαρτ-2017 |> Παράσταση ηγεσίας ΕΣΤΑΜΕΔΕ σε ΕΦΚΑ: Οφείλετε να υλοποιήσετε το σκοπό του κληροδοτήματος.
5-Απρ-2017 |> Αποστολή κ. Μακέδου σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση για αποδοχή ρόλου εκτελεστή.
25-Απρ-2017 |> Απόφαση Επιτροπής Αξελού που επαναλαμβάνει το αίτημα ΕΣΤΑΜΕΔΕ και εναντιώνεται σε επέμβαση ΤΜΕΔΕ που δεν έχει αρμοδιότητα για τον εκτελεστή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ
5-Μάη-2017 |> Αποστολή της θέσης αυτής σε όλους τους αρμόδιους από τη μειοψηφία των 4 στους 9 του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
22-Μάη-2017 |> Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε ΕΣΤΑΜΕΔΕ: Ορίστε εκτελεστή σε 15 μέρες.
3-Αυγ-2017 |> Αποστολή Δούκα για αποδοχή ρόλου εκτελεστή, αφού η Πανεπιστημονική προτείνει εκτελεστή τον πρόεδρο της Επιτροπής Αξελού.
12-Οκτ-2017 |> Άρνηση αποδοχής προτάσεων της Πανεπιστημονικής σε ΔΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ για να εκτελέσουμε τις προηγούμενες αποφάσεις ΔΣ και ΓΣ, καθώς και τις κοινές θέσεις (προπαρασκευή «διαβούλευσης»).
Αόριστη και οπωσδήποτε ανερμάτιστη και βλαβερή απόφαση για διεκδίκηση κυριότητας από ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
24-Οκτ-2017 |> Εκδήλωση στο κτήμα από την Επιτροπή Αγώνα και συλλογή υπογραφών.
16-Νοε- 2017 |> Έκθεση νομικής υπηρεσίας ΕΦΚΑ (Δημητρακόπουλος) για τις τελευταίες εξελίξεις και θέσεις αρμοδίων, για εκτελεστές κλπ.
2-Φεβ-2018 |> Απόφαση της ΓΣ ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ για Αξελό.
Υιοθέτηση της επίσημης θεώρησης και του αιτήματος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ για άμεση χρηματοδότηση και ανέργερση του γηροκομείου.
6 & 12-Μαρτ-2018. Πρόταση Δούκα και θέσεις εκτελεστών αντίθετες με τις αποφάσεις ΔΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
23-Μαρτ & 16-Απρ-2018 |> Αποστολή σε όλους τους αρμόδιους του ογκώδους ταξινομημένου φακέλου Αξελού που κατέχει η ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ και η Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ (μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ).
28-Απρ-2018 |> Αποστολή στοιχείων σε όλους τους αρμόδιους και στους επιστημονικούς συλλόγους τεχνικών για παρουσίαση θέσης τους σε εκδήλωση στο κτήμα που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μάη.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται πως από το 1962 μέχρι σήμερα, με σειρά ενεργειών και κυρίως με σειρά παραλείψεων, το ΤΣΜΕΔΕ, μη φροντίζοντας να υπάρχει εκτελεστής, έχει την ευθύνη της διαρκούς φθοράς και απαξίωσης του κτήματος, της εξαφάνισης κινητών πραγμάτων που είχαν αξία και μάλλον και της «εξαφάνισης» των αναφερομένων στη διαθήκη σημαντικών χρηματικών ποσών.
Το 1980 σταματά η εκμίσθωση (σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο), η όποια συντήρηση της οικίας και ο θετικός ως τότε οικονομικός απολογισμός.
Επιθεωρητής εθνικών κληροδοτημάτων διαπιστώνει το 1982 παραλείψεις και κάνει καταλογισμό στους υπευθύνους του ΤΣΜΕΔΕ. Ένας μόνον απολογείται και δεν παρουσίασε ως τώρα το ΤΣΜΕΔΕ στοιχεία για καμιά συνέχεια.
Το 1992 το ΤΣΜΕΔΕ πετυχαίνει να αλλάξει ο σκοπός της διαθήκης με απόφαση του Εφετείου Πειραιά για να δοθεί το κτήμα αντιπαροχή, αλλά δεν υπάρχει επίσης καμιά συνέχεια. Το 2011 πιάνει φωτιά και καταστρέφεται ολοσχερώς η οικία.
Μάλλον «δεν φρόντισε κανείς» να δώσει η ασφαλιστική εταιρεία που το ασφάλιζε την αποζημίωση που όφειλε.


Πραγματογνωμοσύνες, μελέτες, προτάσεις και επιτροπές υπάρχουν αρκετές όλο αυτό το διάστημα, χωρίς καμιά συνέχεια.
Το 2013 γίνονται εργασίες άρσης της επικινδυνότητας, επιπέδου 13.000€.
Από το 2014 σηκώνει σποραδικά το θέμα η ΕΣΤΑΜΕΔΕ και από το Φλεβάρη του 2016 με συνέπεια.
Τον ίδιο μήνα κάνει σοβαρή εμπεριστατωμένη έκθεση το ΕΤΑΑ.
Από τότε περίπου εγκαθίσταται διαχειριστικός έλεγχος από αρμόδιο εισαγγελέα, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε κανένα πόρισμα, με την αιτιολογία ότι ήταν ποινική διερεύνηση που είναι μη δημοσιεύσιμη και βέβαια δεν υπήρξε καμία συνέχεια, παρά την πίεση της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και στη συνέχεια της Επιτροπής Αγώνα Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ (μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ) που ηγούνταν τα τέσσερα μέλη της μειοψηφίας του 9μελους ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ.
Με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ΤΣΜΕΔΕ δεν υλοποιείται ο ορισμός εκτελεστή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ παρα το καλοκαιρι 2017.
Οι υπενθυμίσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για ορισμό εκτελεστών από ΤΣΜΕΔΕ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ αρχίζουν το Δεκέμβρη 2015.
Πρώτη συνεδρίαση των τριών εκτελεστών γίνεται στις 12-3-18 με αποφάσεις που συμβάλλουν στην παράταση της 60χρονης εγκατάλειψης και απαξίωσης.
Ο εκτελεστής από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ προτείνει πράγματα αντίθετα από τις εντολές του ΔΣ της, και τις αποφάσεις των Γ.Συνελεύσεων ΕΣΤΑΜΕΔΕ και ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, ο σεβασμός στις οποίες αποτελεί προϋπόθεση της λειτουργίας του, κατά τον ορισμό του.
Από το Φλεβάρη του 2018, ασχολείται με συνεχή πίεση και η ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ (Πανελλήνια Ένωση Ομοτίμων μελών του ΤΕΕ) που οργανώνει εκδήλωση στο κτήμα, επανάληψη παρόμοιας εκδήλωσης τον Οκτώβρη 2017 από την Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ (μελών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ) -οι εκδηλώσεις αυτές σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν τους αρμόδιους.


Από το καλοκαίρι 2016 οι αρμόδιοι βομβαρδίζονται με συνεχείς ενημερώσεις, ανταποκρίσεις και αντιδράσεις σε ενέργειες, θέσεις και αιτήματα, αρχικά της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και στη συνέχεια της Επιτροπής Αγώνα και της ΠΕΤΟΜ ΤΕΕ. Εφοδιάστηκαν όλοι με τον ταξινομημένο ογκώδη φάκελο που διέθετε τότε η ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ κι η Επιτροπή Αγώνα.
Το σύνολο των αρμοδίων τυπικά και κυρίως ουσιαστικά όλη αυτή την περίοδο κώφευαν διαρκώς. Ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ στις 13 6 2017 είπε ότι μελετούν το θέμα και ο Υφυπουργός Κ.Α. το Φλεβάρη 2018 είπε ότι δεν άρχισαν ακόμα τη μελέτη του θέματος.
Υπάρχουν στα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ΕΦΚΑ -εκφράσεις υπηρεσιών που παραπέμπουν σε «εκκαθάριση» της κληρονομιάς.
Δεν υπάρχει καμιά έκφραση που να αναφέρεται στην πραγματοποίηση του σκοπού της διαθήκης.
Αυτός έχει μετατραπεί με την εφετειακή απόφαση του 1992 στην αντιπαροχή, της οποίας το προϊόν δεν συσχετίζεται με το σκοπό της διαθήκης, το γηροκομείο και θεραπευτήριο.

Παρόλο που θέλει μελέτη, την οποία δυστυχώς δεν έκανε όπως όφειλε η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μην νιώσουμε αρνητικές σκέψεις για την πρόταση-άποψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι αρμόδιο είναι το Εφετείο.
Αυτό, που πριν 25 χρόνια αποφάσισε, κατά τη γνώμη μας κατευθυνόμενα και παράνομα, να ξεπουλήσει το κληροδότημα με την αντιπαροχή σε κάποιον εργολάβο.
Στις συνεδριάσεις των εκτελεστών, για τους οποίους υπάρχουν σημαντικά κενά στο διορισμό και τη νομιμότητά τους παρουσιάζονται αποφάσεις που είναι αντίθετες με τον σκοπό της διαθήκης, για εκμετάλλευση με Airbnb, για υπηρεσίες σε εύπορους υπερήλικες, για αντιπαροχή, για μελέτες εκατομμυρίων ευρώ, για δωρεές μεγαλοεργολάβων κλπ.
Χαρακτηρίζουν υπερβολικό το χαρακτηρισμό διατηρητέου (ενός κτίσματος φτιαγμένου από δυο ονομαστούς μηχανικούς, το Μιλτιάδη και το Γιάννη Αξελό, με πασίγνωστο έργο, ανάμεσα στο οποίο και ο σταθμός του Ηλεκτρικού στον Πειραιά).


Στις 16-Απρ-2018 επισημάνθηκε στο ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ αλλά και στους άλλους αρμόδιους, ακόμα μια φορά, ότι δεν υπήρχαν στοιχεία στο φάκελο των «71» εγγράφων του ΤΣΜΕΔΕ, αν εκπλήρωσε η Ασφαλιστική Εταιρεία (που συνέχισε επί χρόνια να καλύπτει το κτήμα), τις υποχρεώσεις της -αποζημίωσης από την πυρκαγιά.
Δεν απάντησαν. Το μυαλό πάει σε συνεργία ΤΣΜΕΔΕ- ασφαλιστικής, να μη καταβληθεί η αποζημίωση (!).

Μετά την εκδήλωση που έγινε στο κτήμα στις 10 Μαΐου 2018 καταγγέλθηκαν από την ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ σε όλους τους αρμόδιους πράξεις καταπάτησης και η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν με επερχόμενη πώληση του κτήματος του καταπατητή. Κανείς δεν έκανε τίποτα. Από τότε συνεχίστηκαν οι καταγγελίες, ενώ στην εκδήλωση που έγινε το 2019 διαπιστώθηκε επέκταση της καταπάτησης κατά δεκάδες τετραγωνικά μέτρα. Καμία ουσιαστική απάντηση και ενέργεια δεν ήρθε από κανένα από τους αρμόδιους, διοικητή ΕΦΚΑ και συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην εκδήλωση που έγινε στο κτήμα τον Σεπτέμβριο του 2019 είχαν ήδη συνταχθεί στην πρόταση για υλοποίηση του σκοπού του κληροδοτήματος το ΤΕΕ, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και το Τμήμα του Αττικής, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και η ΕΜΔΥΔΑΣ.

Σε επτά αλλεπάλληλες γενικές συνελεύσεις των δυο σωματείων συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ, της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και της ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, πάρθηκαν αποφάσεις για εκτέλεση του σκοπού της διαθήκης με τη χρησιμοποίηση των 4 εκατομμυρίων από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ (ΕΣΤΑΜΕΔΕ 2016, 18, 19 και 20, ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ 2018, 19 και 20).

Η ΕΣΤΑΜΕΔΕ με τις πράξεις της μέχρι σήμερα και η ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ μέχρι το Φλεβάρη 2020, που άλλαξε διοίκηση, και την ουσία της διεκδικητικής της δουλειάς σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης εκτελούν τα τρία μέλη της μειοψηφίας του επταμελούς Δ.Σ. κοινοποιούν διαρκώς σε όλες τις κατευθύνσεις ότι οι μηχανικοί που κινητοποιούνται δεν θα επιτρέψουν, να συνεχίσει η απαξίωση και αδράνεια των έξη δεκαετιών. Οι μηχανικοί και συνεργάτες τους απαιτούν το δικαίωμά τους και υποχρέωση του ΤΣΜΕΔΕ και του διαδόχου του ΕΦΚΑ, να εκτελεστεί ο σκοπός της διαθήκης. Προειδοποιούν ότι θα χτυπήσουν με όλα τα μέσα οποιαδήποτε απόφαση παρθεί, που να είναι αντίθετη από το σκοπό της διαθήκης.

Διακηρύσσουν ότι οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ έχουν δικαίωμα σε σύγχρονη γηροκομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

(ΣΣ |> Σεβόμενοι τα συλλογικά όργανα παραθέτουμε τα παραπάνω στοιχεία, όπως ακριβώς παρουσιάζονται από την ΕΣΤΑΜΕΔΕ – Κώστας Τζατζάνης πρόεδρος | Σταύρος Βαρουτσής Γενικός Γραμματέας)
2.  

[28-Αυγ-2020] – Προς τους
Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Tσακλόγλου Παναγιώτη -socinsur@yeka.gr
Διοικητή ΕΦΚΑ Χρήστο Χάλαρη dioikitis@efka.gov.gr
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Σπυρ. Κοκκινάκη cord_ada@attica.gr – protokollo@attica.gr
Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργ. Στασινό president@central.tee.gr
Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ κ. Κ. Μακέδο proedros@tmede.gr info@tmede.gr
Φορείς των μηχανικών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση

Αξιότιμοι κύριοι

Στο κληροδότημα Αξελού, για το οποίο σας έχουμε ενημερώσει αρκετές φορές, συνεχίζεται η πολιτική εγκατάλειψης και απαξίωσης των έξη σχεδόν δεκαετιών.
Καμιά ουσιαστική τοποθέτηση από τους υπεύθυνους για το κληροδότημα, σχετικά με τις προτάσεις της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και των βασικότερων φορέων των μηχανικών, του ΤΕΕ, των Αρχιτεκτόνων του ΣΑΔΑΣ, των Πολιτικών Μηχανικών του ΣΠΜΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ.
Στην συνεχή προσπάθεια απαξίωσης προστέθηκε και η συνεχιζόμενη και επεκτεινόμενη καταπάτηση που στερεί από το κτήμα τεράστια αξία από την όψη του οικόπεδου στη Λεωφόρο Δηλαβέρη. Ο κύριος υπεύθυνος, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ δεν αντιδρά καν.

Η κατάσταση αυτή μας υποχρεώνει, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη συγκυρία, να επιμείνουμε στις ενέργειες που διατηρούν ζωντανή αυτή τη βασική κοινωνική μας διεκδίκηση.

Θα συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις κάθε χρόνο, στο ίδιο το κτήμα, όπου θα παρουσιάζουμε την κατάσταση και θα καταγγέλλουμε τους αρμόδιους για το αίσχος που συνεχίζεται, την σχεδόν εξηκονταετή εγκατάλειψη ενός κληροδοτήματος, που από μόνο του, όταν δόθηκε, θα μπορούσε να καλύψει, χωρίς καθόλου έξοδα από το κράτος, τη δημιουργία μιας πλήρως εξοπλισμένης γηροκομικής και ιατροφαρμακευτικής μονάδας, μιας από τις αρκετές τέτοιες που έχουν ανάγκη οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν αποτελεσματικά πολλές από τις σπάταλες ποικίλες σχετικές καταβολές σε ιδιώτες. Να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του σκοπού του κληροδοτήματος απαιτεί ένα ελάχιστο ποσοστό από τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ (4 εκ. στα 2,5 δις), που συνεχίζουν να κατασπαταλώνται σε επενδύσεις τύπου Τράπεζας Αττικής.


Στην φετινή εκδήλωσή μας στο κτήμα Αξελού στις 15 Σεπτεμβρίου, 11.30 πμ θα παρουσιαστούν οι θέσεις όσων φορέων και εκπροσώπων τους ευαισθητοποιηθούν γι αυτό το πρόβλημα και η εκκωφαντική αδιαφορία όσων από τους υπευθύνους την θεωρούν χρήσιμη. Για την λεπτομερέστερη υπενθύμιση του προβλήματος Αξελού σας στέλνουμε μια επικαιροποιημένη συνοπτική παρουσίαση.


Σας επισυνάπτουμε την «πρόσκληση» ενσωματωμένη με το οδοιπορικό προσέγγισης στο κτήμα.

Με εκτίμηση – Για την ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Κώστας Τζατζάνης πρόεδρος
Σταύρος Βαρουτσής γενικός γραμματέας

Το παρόν απευθύνεται και στις διοικήσεις των παρακάτω Σωματείων
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών · Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) info@sadas-pea.grsadas-pea@tee.gr xynomilakis@gmail.com
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Τμήμα Αττικής sadas-pea@tee.gr tmattikissp@tee.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων · Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η) tasos.efstathiou@yahoo.gr ,
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλ. Υπολογιστών και Πληροφορικής secretariat@computer-engineers.gr, info@computer-engineers.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) psxm@gmail.com Αρης Γκορογιας πρόεδρος gorogias@suschem.gr
Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. info@pedmede.gr
Ελληνικό ICOMOS icomoshellenic@gmail.com
Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.Δ.ΜΗ.Δ.Ε. pedmide@gmail.com
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.info@pesede.gr
Σύλλογος εργαζομένων στο ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ στην Κλαυθμώνος etaaggs@yahoo.com

Κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο για το σοβαρό αυτό ζήτημα τα παραπάνω με δυσκολία θα τα βρει κανείς και –σε κάθε περίπτωση στα «ψιλά γράμματα»
Αντίθετα βρίθει από αναρτήσεις «ειδικών», που περιορίζονται σε ασήμαντες «ιστορικές» αναδρομές και κάποιες φωτογραφίες με παντοειδή «απαγορεύεται η ανατύπωση», «προσωπική ιδιοκτησία» ©® …με logos (;;) που τις καλύπτουν οριζοντίως-καθέτως και πλαγίως, αλλά τίποτε για την ταμπακιέρα!

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

Κάλεσμα ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τη ΔΕΘ

 

 Αρ. Πρωτ.: 8286 Αθήνα, 9-9-2020 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ 

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 6.00 μ.μ., στο Άγαλμα Ε. Βενιζέλου 

Φέτος, η συγκέντρωση για τη ΔΕΘ θα είναι υπό ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε με την πανδημία. Τα αντιλαϊκά μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το οικονομικό φόρουμ της ΔΕΘ θα σηματοδοτήσουν την αρχή μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Τα μέτρα και τα νομοθετήματα της κυβέρνησης, υποβαθμίζουν την υγεία, την παιδεία, τις εργασιακές σχέσεις, τις πολιτικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των εργαζομένων και της κοινωνίας. Επιχειρείται δέκα χρόνια μετά τα μνημόνια να φορτωθούν τα βάρη ξανά στους εργαζόμενους. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΜΔΥΔΑΣ και η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας καλούν όλους τους συναδέλφους, να συμμετέχουν στην συγκέντρωση-διαδήλωση το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 18.00 μπροστά στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Η μάσκα και οι αποστάσεις ασφαλείας, είναι απαραίτητες για την ατομική και συλλογική μας προστασία. Συνεχίζουμε με τα διαχρονικά μας αιτήματα:  Προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε επικαιροποιημένα Οργανογράμματα Υπηρεσιών.  Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, όχι στην ιδιωτικοποίηση  Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των Διπλωματούχων Μηχανικών

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικά με τη συνταξιοδότηση Γυναικών και Μητέρων Ανηλίκων από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ

 

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, 9/9/2020


Προς: A’ Βάθμιες Ενώσεις (για ενημέρωση των μελών)

Θέμα : Σχετικά με τη συνταξιοδότηση Γυναικών και Μητέρων Ανηλίκων από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Συνάδελφοι/σες


Κατόπιν ερωτημάτων και αιτημάτων από πολλές συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς γυναίκες ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ, ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Όσον αφορά τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης τους, αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργή μόνο η παρακάτω δυνατότητα:

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες για πρώτη φορά πριν τη 01/01/1993 υπάρχει η εξής προϋπόθεση:

1. Εφόσον έχει συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης έως 31/12/2010 δικαιούται σύνταξη όταν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας. Εάν το 60ο συμπληρώνεται μετά την 19/08/2015 η ηλικία συνταξιοδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με το νόμο 4336/15. Για παράδειγμα αν συμπληρώνει το 60ο μεταξύ 19/08/2015 και 31/12/2015 δικαιούται σύνταξη όταν συμπληρώσει ηλικία 60 και 11 μηνών. Αν συμπληρώνει το 60ο από 01/01/2016 έως 31/12/2016 η απαιτούμενη ηλικία είναι 61 και 09 μηνών κ.ο.κ. για να καταλήξει στο 67ο.

2. Εάν συμπληρώνει τα 25 έτη ασφάλισης μετά την 01/01/2011 και εάν συμπληρώνει τα 60 εντός του 2011 δικαιούται σύνταξη όταν γίνει 61 ετών (όπως το 61ο διαμορφώνεται με το ν. 4336/15).

3. Εάν συμπληρώνει τα 25 έτη μετά τη 01/01/2011 και εάν συμπληρώνει τα 60 εντός του 2012 δικαιούται σύνταξη όταν γίνει 62 ετών (όπως το 62ο διαμορφώνεται με το ν. 4336/15).

4. Εάν συμπληρώνει τα 25 έτη ασφάλισης μετά την 01/01/2011 και το 60ο έτος μετά την 01/01/2013 δικαιούται σύνταξη στα 67.

Για να αποκτήσει κάποια συνάδελφος μονοασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ δυνατότητα σύνταξης με ανήλικο πρέπει υποχρεωτικά να διαγραφεί από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (πακέτο ασφάλισης 045 στον ΕΦΚΑ πλέον) και να ασφαλισθεί στο ΕΦΚΑ ΙΚΑ, πράγμα αδύνατο για τους μισθωτούς που ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού (βλέπε παράδειγμα 3 εδώ)

Η Ομοσπονδία μας είχε προτείνει πολλές φορές να ενταχθούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αντίστοιχες με αυτές και άλλων Ταμείων (Δημόσιο, ΙΚΑ) και οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΣΜΕΔΕ. Πιο πρόσφατη αυτή της 20/11/2019:

«Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα των εργαζόμενων μητέρων Διπλωματούχων Μηχανικών με Μισθωτή Εργασία. Η ευαίσθητη αυτή κατηγορία εργαζομένων είχε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερα ηλικιακά όρια, έστω με μεταβατικές διατάξεις. Μοναδικές εξαιρέσεις στον ανωτέρω κανόνα, ήταν οι γυναίκες μηχανικοί οι οποίες ήταν υποχρεωμένες λόγω ιδιότητας να είναι ασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. Αντιθέτως οι εργαζόμενες με τις συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες παράλληλα ασφαλισμένες στο Δημόσιο ή σε Ειδικά Ταμεία, είχαν –και έχουν με μεταβατικές διατάξεις- τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με το καθεστώς των μητέρων ανηλίκων.

Μετά και τη σύσταση του ΕΦΚΑ, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος μιας μικρής ομάδας ασφαλισμένων γυναικών, οι οποίες εργάζονται με τους ίδιους ακριβώς όρους και συνθήκες με άλλες εργαζόμενες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις που αφορούν στις μητέρες ανηλίκων. Για λόγους λοιπόν ίσης μεταχείρισης, προτείνουμε να υπάρξει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση η οποία ακολουθεί.

«Οι διατάξεις του άρθρου 144 του νόμου 3655/2008 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 10 του νόμου 3863/2010 , του άρθρου 61 του νόμου 3996/2011 και της Υποπαραγράφου Ε3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, εφαρμόζονται ανάλογα και στις ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τους τομείς του πρώην ΕΤΑΑ , οι οποίες απασχολούνται με μισθωτή εργασία και εξαρτημένη σχέση στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.»

Επειδή δεν υπάρχει κάποια πρόθεση σχετικής νομοθέτησης από πλευράς κυβέρνησης, διερευνούμε κατόπιν αιτήματος συναδέλφων το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης με συμμετοχή των ίδιων των εμπλεκομένων. Για το λόγο αυτό και καλούμε τις συναδέλφους που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ (emdydas@tee.gr) με την ένδειξη «Μητέρες Ανηλίκων ΤΣΜΕΔΕ», αναφέροντας περιοχή και ημερομηνία πρώτης ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ.


ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Η καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων και η αναγκαία αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης


Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.:                                                            Αθήνα,   8/9/2020
Προς :   1.Υπουργό Οικονομικών Κο Χρήστο Σταϊκούρα
2.Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κο Ιωάννη Βρούτση
                                                 Κοιν.:   1.  Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
                                                              2.  Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Η καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων και η αναγκαία αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης 


Κύριοι Υπουργοί, 


Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α και Β βαθμού). Απευθυνόμαστε σε εσάς ακόμη μια φορά σχετικά με την απαράδεκτη καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων. Όπως είχαμε ενημερώσει και την Γεν. Γραμματέα του Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων για την κατηγορία ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση ξεπεράστηκαν ήδη τα τέσσερα χρόνια καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων τα οποία είναι ήδη αδιανόητα πολλά και φοβόμαστε ότι νέες εμπλοκές θα καθυστερήσουν περαιτέρω την καταβολή τους. Κανένα φως δε φαίνεται - παρά τις δεσμεύσεις ότι το Μάρτιο θα ξεκινούσε μέσω του κατάλληλου λογισμικού η καταβολή τους. 
Εκτός της παράλληλης ασφάλισης υπάρχει, πέρα από κάθε λογική, καθυστέρηση και στην απονομή των συντάξεων από ένα μόνο Ταμείο. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τις παρακάτω περιπτώσεις: 
· Οι συντάξεις του Δημοσίου χορηγούνται από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους με καθυστέρηση 2,5 έως 3 ετών (βρίσκονται εδώ και μήνες παγωμένες στο Φθινόπωρο του 2017) 
· Οι συντάξεις του πρώην ΤΣΜΕΔΕ (μονοασφαλισμένοι μηχανικοί), παρά την πρόσφατη (λόγω πανδημίας) επιτάχυνση, βρίσκονται στην αρχή του 2018 
· Το Τμήμα του ΕΦΚΑ για τα ΝΠΔΔ (Γερανίου) είναι επίσης κολλημένο στο 2017 με τριετή καθυστέρηση στην απονομή τους. Οι συνάδελφοι μας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναγκάζονται να φτάσουν στα όρια της επιβίωσης, ζώντας τις οικογένειες τους με τις πενιχρές αποδοχές των προσωρινών συντάξεων. 
Οι εξαγγελίες που έγιναν για τις «ψηφιακές» συντάξεις αφορούν μόνο σε συντάξεις χηρείας και σε συντάξεις με χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά στον ΟΓΑ. 
Το ύψος των προσωρινών συντάξεων για τους εργαζόμενους του Δημοσίου αντιστοιχεί στο 40% περίπου των εν ενεργεία αποδοχών τους. 
Με βάση τα παραπάνω, επαναφέρουμε το αίτημα μας για την πρόσληψη με μόνιμες σχέσεις εργασίας όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στη Δ/νση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. και στη Διεύθυνση Συντάξεων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. 

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.: Για τη στελέχωση ΥΔΟΜ στο Σ/Ν του Υπ. Εσωτερικών

08-09-2020 - Πηγή: emdydas.gr

ΘΕΜΑ: Στελέχωση ΥΔΟΜ στο Σχέδιο Νόμου για «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον Δημόσιο Τομέα, ρύθμιση
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκο
2. Υπουργό Ενέργειας, κ. Χατζηδάκη
3. Υφυπουργό Ενέργειας, κ. Οικονόμου
4. Γεν. Γραμ. Υπ. Ενέργειας, κ. Ε. Μπακογιάννη

ΚΟΙΝ.:
1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2. ΑΔΕΔΥ
3. ΠΟΕ ΟΤΑ

ΘΕΜΑ: Στελέχωση ΥΔΟΜ στο Σχέδιο Νόμου για «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον Δημόσιο Τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Κύριοι Υπουργοί

Στο άρθρο 32 του υπό διαβούλευση Ν/Σ περιγράφεται η κατ’ ελάχιστον στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης στους ΟΤΑ Α’ βαθμού σε επίπεδο Τμήματος και Διεύθυνσης ως εξής:

«4. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου. Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).»

Σύμφωνα με το παραπάνω 5 μηχανικοί (χωρίς σαφή αναφορά σε Κλάδο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικά Δικαιώματα) στα Τμήματα και 40% της προβλεπόμενης από τον ΟΕΥ στελέχωσης στις Διευθύνσεις, είναι η εκτίμηση του ΥΠΕΣ ότι είναι αρκετοί ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία των ΥΔΟΜ σε κάθε δήμο της χώρας.

Θα γνωρίζετε πως οι εναπομένουσες αρμοδιότητες που περιγράφονται στην πολεοδομική νομοθεσία (ν.1337/83, ΓΟΚ ’85, ΓΟΚ ’00, ΝΟΚ, ν.4030/11, ν.3862/10, ν.4014/11, ν.4178/13, ν.4495/17, κλπ) κι εξακολουθούν ν’ ασκούνται από τις ΥΔΟΜ, απαιτούν κατ’ ελάχιστον τ’ ακόλουθα τμήματα σε επίπεδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:
Τμήμα Πολεοδομικών και τοπογραφικών εφαρμογών – απαλλοτριώσεις, όροι δόμησης
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (αυθαίρετα), Γραφείο επικινδύνων (Π.Δ. 23-4-29, ΦΕΚ 153Α/29), αρμοδιότητες που περιγράφονται στο ν.4495/17, άρ. 2, 5 & 6 (ως Τοπικά και Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δόμησης), καθώς και εξέταση προσφυγών για υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν.4495/17(άρ. 60 του ν.4643/19)
Τμήμα Έκδοσης οικοδομικών αδειών
Γραμματειακή Υποστήριξη – Αρχείο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, η εκτίμηση πως το στελεχιακό δυναμικό των 5 μηχανικών (ΠΕ ή ΤΕ) σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την ανάλυση των τμημάτων παραπάνω, δεν επαρκεί ούτε κατ΄ ελάχιστον. Εξάλλου, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, για να είναι εύρυθμη η λειτουργία των ΥΔΟΜ, θα πρέπει για την επάρκειά της να εισαχθούν προς εξέταση κι άλλα κριτήρια, όπως έκταση χωρικής αρμοδιότητας της ΥΔΟΜ, γεωγραφία, πληθυσμός, νησιωτικότητα. Η ελάχιστη στελέχωση συνεπώς κάθε ΥΔΟΜ (Διεύθυνσης ή και Τμήματος) οφείλει να είναι συνάρτηση και των παραπάνω παραγόντων.

e-ΕΦΚΑ: Ενιαία ειδοποιητήρια εισφορών σε μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους κλπ


Σχόλιο: Την αύξηση και την ενοποίηση των εισφορών την υλοποίησαν άμεσα, την απονομή συντάξεων των καθυστερούν άνω τρων 3 ετών και την εγγραφή των νέων συναδέλφων 2.

Στην έκδοση ενιαίων ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους προχωρά ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας σήμερα αναρτώνται από τον e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) μηνός Ιουλίου του 2020 των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 15η Σεπτεμβρίου.

Οπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης, «μετά από την υλοποίηση της δέσμευσής μας για ενιαία πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων στην ίδια ημερομηνία, σήμερα προχωράμε σε κάτι εξίσου σημαντικό. Ακόμα ένα βήμα απλούστευσης και εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος πραγματοποιείται στον e-ΕΦΚΑ ως αποτέλεσμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020 που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020».

«Η νέα απλουστευμένη και εκσυγχρονισμένη διαδικασία ειδοποίησης των ασφαλισμένων θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα βελτιώνει αισθητά την αποτελεσματικότητα του φορέα, θα μειώνει την γραφειοκρατία και θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι οι περιπτώσεις υπόχρεων ασφάλισης για επικούρηση και πρόνοια µη µισθωτοί φθάνουν τις 200.000 και ειδικότερα είναι:
Μηχανικοί του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.
Γιατροί – υγειονομικοί του πρ. ΤΣΑΥ (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται μόνο για εφάπαξ.
Δικηγόροι Αθηνών του πρ. ΤΑΝ πρ. (ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.
Δικηγόροι υπόλοιπης Ελλάδας (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Rosa Nera: οι επενδυτές του Διγαλάκη ήρθαν με τα ΜΑΤ

Ο λόφος Καστέλι των Χανίων ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 07.09.2020, 14:24
Rosa Nera: οι επενδυτές του Διγαλάκη ήρθαν με τα ΜΑΤ
Εισβολή της αστυνομίας, μετά από αίτημα ιδιωτικής εταιρείας, σε μία από τις καταλήψεις με τη μεγαλύτερη αποδοχή από την τοπική κοινωνία στα Χανιά ● Εταιρεία-φάντασμα, χωρίς ισολογισμούς, η «Belvedere», στην οποία έχει παραχωρήσει τα κτίρια προς 6 ευρώ το τετραγωνικό ο σημερινός υφυπουργός Παιδείας ● Πανηγυρίζει ο Αδωνις ● Σαφώς αντίθετος με την ξενοδοχοποίηση δηλώνει ο δήμαρχος Χανίων.

Στην υπηρεσία μιας... θολής εταιρείας επενδυτών έθεσε τις δυνάμεις καταστολής η κυβέρνηση εκκενώνοντας τα ξημερώματα του Σαββάτου το κτίριο της κατάληψης Rosa Nera, στον λόφο Καστέλι των Χανίων, κάνοντας επίθεση σε έναν από τους σημαντικότερους και πιο καλά «γειωμένους» με την τοπική κοινωνία χώρους κοινωνικής και κινηματικής δράσης σε όλη την Ελλάδα.

Η εισβολή της αστυνομίας έγινε στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο διατηρητέο κτίριο της πρώην 5ης Μεραρχίας. Εντός του κτιρίου βρίσκονταν 16 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά μνημείου, ενώ στο κενό έπεσε η προσπάθεια της αστυνομίας να βρει ενοχοποιητικά στοιχεία έκνομης δράσης, παρουσιάζοντας σε φωτογραφίες ως... «πειστήρια» μόνο τα κοντάρια από τις μαυροκόκκινες σημαίες που βρήκαν στο κτίριο. Κατά την επέμβαση σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η δημοσιογράφος της ΕΡΑ Χανίων, Σοφία Θεοδωράκη, από βομβίδα κρότου-λάμψης που πέταξαν οι αστυνομικοί.


Από την εισβολή των ΜΑΤ στο κτίριο της κατάληψης.
Έργο Διγαλάκη

Με αφορμή την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς «Ήτανε στραβό το κλήμα, τόφαγε κι ο …κορονοϊός»

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Φαβιέρου 30 - Τ. Κ. 10438 Α Θ Η Ν Α – Τηλέφωνα : 210.5272443 – 210.5272299

6977 674562, 6978 900537- FAX: 210.5272489 e-mail: somateio@ktyp.gr

Αθήνα 2/9/2020

Αρ. πρωτ. 1374

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με αφορμή την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς

«Ήτανε στραβό το κλήμα, τόφαγε κι ο …κορονοϊός»


Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και οι σημαντικότατες ανάγκες στη Σχολική στέγη γίνονται πιο φανερές και πιεστικές παρά ποτέ, λόγω της πανδημίας. Γερασμένα και καταπονημένα πάνω από τα μισά σχολικά κτίρια της χώρας, με ελλιπείς ή καθόλου ελέγχους, επισκευές και συντηρήσεις. Διάσπαρτες προκάτ αίθουσες, διαχωριστικά σε αίθουσες και χρήση ακατάλληλων αιθουσών για διδασκαλία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να κάνουν μάθημα και να ζήσουν το ένα τρίτο και παραπάνω της ημέρας τους στριμωγμένοι σε περιορισμένους και ακατάλληλους χώρους, που δεν πληρούν βασικούς όρους για την υγεία και την ασφάλεια τους. Θα περίμενε κανείς ότι στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 21
ου αιώνα και μετά το «μάθημα» της πανδημίας, οι κυβερνώντες θα φρόντιζαν τουλάχιστον να εκπονήσουν ένα «γενναίο» πρόγραμμα κατασκευής δημόσιων σύγχρονων και ασφαλών σχολικών κτιρίων που θα καλύψει τις ανάγκες για νέες σχολικές μονάδες, αλλά και για τη σταδιακή αντικατάσταση εκατοντάδων παλιών, καταπονημένων και ακατάλληλων σχολικών κτιρίων. Αντί αυτού όμως, με έκπληξη και αγανάκτηση βλέπουμε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας ένα ακόμα «έγκλημα». Με αφορμή την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής, θεσμοθέτησαν και υλοποιούν ένα πρόγραμμα εγκατάστασης εκατοντάδων προκατ αιθουσών σε όλη τη χώρα, πολλές από αυτές σε αυλές υπαρχόντων σχολείων, στις οποίες θα κάνουν τα πρώτα τους σχολικά βήματα χιλιάδες νήπια στην πιο ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους. Όπως έχουμε καταγγείλει κατ΄επανάληψη, είναι η πρώτη φορά που το κράτος χρησιμοποιεί προκατ αίθουσες για τρέχουσες ανάγκες στη σχολική στέγη, καθώς μέχρι τώρα αυτές χρησιμοποιούνταν για έκτακτες ανάγκες κυρίως μετά από σεισμούς ή για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των μεταναστευτικών ροών. Μάλιστα δεν θα μας εκπλήξει καθόλου αν το επόμενο διάστημα, με αφορμή την πανδημία, προχωρήσουν σε εγκατάσταση προκατ αιθουσών για δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Αντί η πανδημία να γίνει «μάθημα» στους κυβερνώντες, αφού έβγαλε στην επιφάνεια τα σημαντικότατα προβλήματα που προαναφέραμε και να βάλουν μπροστά ένα γενναίο πρόγραμμα κατασκευής σύγχρονων και ασφαλών δημόσιων σχολείων, χρησιμοποιείται για να γυρίσουμε χρόνια πίσω, ενώ φτάνουν στο σημείο να δικαιολογούν το αίσχος των 25 μαθητών ανά τμήμα και τα προκατ νηπιαγωγεία. Αυτή την απάνθρωπη και αντιεκπαιδευτική πολιτική υπηρετεί και η συνεχής αποδυνάμωση του μόνου κρατικού φορέα για την κατασκευή σχολείων, αλλά και νοσοκομείων, δικαστηρίων και άλλων σημαντικών δημοσίων κτιρίων, με τη μείωση κατά 60% και πλέον του τεχνικού προσωπικού την τελευταία τριετία και ανάλογη μείωση των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και να αναλογιστεί κανείς ότι, οι εναπομείναντες εργαζόμενοι του φορέα έχουμε επιφορτιστεί και προσπαθούμε με αυταπάρνηση να φέρουμε σε πέρας εκατοντάδες σημαντικά έργα, μεταξύ των οποίων και κρίσιμα έργα αντιμετώπισης της πανδημίας όπως οι 50 αίθουσες ΜΕΘ στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» !

Όπως έχουμε τονίσει κατ΄επανάληψη και με ατράνταχτα στοιχεία, τα Προκάτ και οι Σ.Δ.Ι.Τ. δεν είναι λύση ούτε πανάκεια. Τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια και άλλα σημαντικά δημόσια κτίρια, αποτελούν ευθύνη του κράτους και αυτή η ευθύνη δεν πρέπει να διαχέεται σε Περιφέρειες και Δήμους και να παραχωρείται για κερδοσκοπία και εκμετάλλευση σε επιχειρηματικούς, κατασκευαστικούς και τραπεζικούς ομίλους. Δυστυχώς το εποπτεύον υπουργείο Υποδομών, αντί να ακούσει τα δίκαια και απόλυτα τεκμηριωμένα αιτήματά μας και να ενισχύσει τον φορέα, συνεχίζει να τον αποδυναμώνει, ενώ παίρνει από αυτόν αντικείμενο όπως σχολικά κτίρια στην Θεσσαλονίκη και δικαστικά μέγαρα ανά τη χώρα, για να το δώσει «βορά» στα επιχειρηματικά συμφέροντα μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ από την κυβέρνηση, το εποπτεύον υπουργείο Υποδομών και τη διοίκηση των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: 1. Την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου φορέα που εργαζόμαστε σε τεχνικό προσωπικό, χρηματοδότηση και έργα με βάση τις σημαντικότατες ανάγκες, 2. Τη θεσμική κατοχύρωση του ρόλου και της λειτουργίας του με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα ώστε να παίξει με επάρκεια το ρόλο του ως ο κατεξοχήν αρμόδιος κρατικός φορέας για την κατασκευή δημόσιων δωρεάν σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, νοσοκομείων και άλλων σημαντικών δημοσίων κτιρίων. 3. Την ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών και των άλλων όρων εργασίας των εργαζομένων.


ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ -ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ- ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ

ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ


Για το Δ.Σ. του Σωματείου

Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας

Μ. Δανδουλάκης Σ. Παπαδόπουλος

(6977-674562) (6971-900537)

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

David Graeber – Γιατί ο καπιταλισμός παράγει άχρηστες δουλειές

David Graeber – Γιατί ο καπιταλισμός παράγει άχρηστες δουλειές

Εισαγωγικό σημείωμα της μετάφρασης
David Graeber, “Preface: On the Phenomenon of Bullshit Jobs”, Bullshit Jobs: A Theory, Μεγάλη Βρετανία, Allen Lane, 2018, σσ. xiii-xxv. Πρόκειται για τον πρόλογο του βιβλίου που αποτέλεσε την επεξεργασμένη μετεξέλιξη του άρθρου “Why capitalism creates pointless jobs” [Γιατί ο καπιταλισμός παράγει άχρηστες δουλειές] (άρθρο-έναυσμα για μια συνολικότερη θεωρία την οποία πραγματεύεται το ομώνυμο βιβλίο). Παρά την εκ των υστέρων τροποποίηση, για λόγους ιστορικότητας διατηρήθηκε ο τίτλος του αρχικού άρθρου (που, άλλωστε, υπάρχει αυτούσιο εντός του αποσπάσματος-προλόγου που μεταφράζουμε εδώ). On the Phenomenon of Bullshit Jobs: ανάμεσα από μια σειρά από όρους («σκατοδουλειές», «κωλοδουλειές», «άχρηστες δουλειές»), επιλέχθηκε η -οικεία στην ελληνική γλώσσα- έκφραση «δουλειές του κώλου» για την απόδοση του φαινομένου που ο Graeber περιγράφει ως “bullshit jobs”. Καθόλου τυχαία, στον κόσμο μας υπάρχει μια παράδοξη αντιστροφή της πραγματικότητας βάσει της οποίας οι δουλειές που προσφέρουν κοινωνικό έργο, αμειβόμενες, ωστόσο, πενιχρά, χαρακτηρίζονται ως «δουλειές του κώλου» (δεν θα μπορούσε, πιθανώς, να υπάρχει τυπικότερο παράδειγμα από αυτό των οδοκαθαριστών). Επιλέγουμε, υπό αυτή την έννοια, την εν λόγω απόδοση με τη βαθιά πεποίθηση ότι συμβάλλουμε, έστω μερικώς, σε μια διαυγέστερη κατανόηση της πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας όπου ως δουλειές του κώλου θα έπρεπε να νοούνται μια σειρά από σύγχρονες μορφές απασχόλησης (τις οποίες το κείμενο πραγματεύεται εν εκτάσει): managers, γραφειοκράτες, δημοσιοσχεσίτες και ούτω καθεξής (με την αμέριστη συμπάθειά μας σε όλες και όλους όσους, δυστυχώς, αναγκάζονται να τις ασκούν).

Μετάφραση: Σταύρος Πασχαλάκης – Επιμέλεια: Νίκος Μάλλιαρης
Την άνοιξη του 2013, άθελά μου, ξεκίνησα μια μικρή διεθνή αναταραχή.
Όλα ξεκίνησαν όταν μου ζητήθηκε να γράψω ένα κείμενο για ένα νέο ριζοσπαστικό περιοδικό ονόματι “Strike!”. Ο εκδότης του με ρώτησε αν είχα κάτι προκλητικό, το οποίο κανείς άλλος δεν προσφέρεται να δημοσιεύσει. Συνήθως, έχω μία ή δύο τέτοιες ιδέες πρόχειρες οπότε έφτιαξα ένα προσχέδιο και του το παρουσίασα με τον τίτλο «Γιατί ο καπιταλισμός παράγει άχρηστες δουλειές».
Το κείμενο βασιζόταν σε ένα προαίσθημα. Όλοι μας γνωρίζουμε το είδος εκείνο των εργασιών οι οποίες δεν μοιάζουν, στους τρίτους, να προσφέρουν επί της ουσίας το παραμικρό: σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, υπεύθυνοι επικοινωνίας, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, οικονομικοί σύμβουλοι, εταιρικοί δικηγόροι ή το είδος εκείνο των (εξαιρετικά γνώριμων στο ακαδημαϊκό περιβάλλον) ανθρώπων που περνούν τον χρόνο τους στελεχώνοντας επιτροπές που διαβουλεύονται πάνω στο πρόβλημα της ύπαρξης περιττών επιτροπών. Η λίστα φαινόταν ατελείωτη. Κι αν -αναρωτήθηκα- αυτές οι δουλειές είναι πράγματι άχρηστες, και εκείνοι που τις ασκούν έχουν επίγνωση αυτού του πράγματος; Όλοι μας, που και που, συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να αισθάνονται πως η δουλειά τους είναι άχρηστη και περιττή. Θα μπορούσε να υπάρξει τίποτα πιο αποθαρρυντικό από το να έχεις να ξυπνήσεις τις πέντε από τις επτά ημέρες κάθε βδομάδας της ενήλικης ζωής σου προκειμένου να εκτελέσεις ένα καθήκον που σιωπηρά κάποιος θα πίστευε ότι είναι περιττό – ότι απλούστατα είναι χάσιμο χρόνου ή πόρων, ή ακόμη και ότι κάνει τον κόσμο μας χειρότερο; Δεν θα ήταν ένα φρικτό ψυχικό τραύμα που θα διαπερνούσε την κοινωνία μας; Ακόμη κι έτσι, ωστόσο, ήταν κάτι για το οποίο κανένας δεν φαινόταν να μιλάει. Υπήρχαν δεκάδες έρευνες γύρω από το αν οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι στη δουλειά τους. Δεν υπήρχε καμία, απ’ όσο ήμουν σε θέση να γνωρίζω, έρευνα σχετικά με το αν ένιωθαν ότι η δουλειά τους είχε οποιονδήποτε πραγματικό λόγο να υπάρχει.

Δέκα ερωτήσεις στους βουλευτές Ηρακλείου για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Μακέτα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου04.09.2020, 10:07

Δέκα ερωτήσεις στους βουλευτές Ηρακλείου για το αεροδρόμιο στο Καστέλλι
efsyn.gr

Κείμενο 10 ερωτήσεων σε σχέση με τις εξελίξεις για το αεροδρόμιο Καστελλίου απευθύνει στους βουλευτές Ηρακλείου η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδας, δια του προέδρου της Γιώργου Μαυραντωνάκη. Μεταξύ άλλων οι βουλευτές ερωτώνται για την άφαντη ως τώρα μελέτη σκοπιμότητας του νέου αεροδρομίου, για τις δυσχερείς εξελίξεις σχετικά με την εκποίηση και του υπάρχοντος αεροδρομίου Καζαντζάκης αλλά και για το υπέρογκο κόστος για τους Ηρακλειώτες από τη μεταφορά του αεροδρομίου.

Επίσης στο κείμενο γίνεται αναφορά στην τεράστια περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω των αέριων ρύπων που θα υποστεί όλη η περιοχή και οι καλλιέργειες της Πεδιάδας αλλά και στην παραβίαση των αυστηρών προϋποθέσεων που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές όπως τα Αστερούσια. 

Αναλυτικά το κείμενο: 

10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές του νομού Ηρακλείου (τέως και νυν), 

Πριν 17 χρόνια ανακοινώθηκε επίσημα από τους κ.κ. Χρήστο Βερελή και Μανώλη Στρατάκη η πρόταση για Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι αντί της αναβάθμισης του αερολιμένα Ν. Καζαντζάκης. Τότε αναγκάστηκαν οι εμπνευστές της ιδέας να επινοήσουν ‘’πειστικά’’ επιχειρήματα ώστε να δικαιολογήσουν γιατί πέταξαν 1.6 δις δραχμές, που στοίχισαν οι μελέτες της αναβάθμισης του Ν. Καζαντζάκης, στα σκουπίδια για να σπαταλάτε εσείς σήμερα μισό δις Ευρώ (170 δις δρχ.) για νέο αεροδρόμιο. Μετά τους αρχικούς εμπνευστές της ιδέας, τη σκυτάλη πήραν κατά σειρά ‘’εμφανίσεως’’, οι κ.κ. Μιχάλης Λιάπης, Κωστής Χατζηδάκης, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Δημήτρης Ρέππας, Γιάννης Ραγκούσης, Μάκης Βορίδης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος, μετά από τις αποτυχημένες, προσπάθειες των προκατόχων του να δημοπρατήσουν ένα μη βιώσιμο έργο, κατάφερε τελικά το 2015 να το δρομολογήσει με σωρεία παρακάμψεων και μεθοδεύσεων προκατασκευάζοντας, σε συνεργασία με τον ‘’προεπιλεγμένο’’ μοναδικό μειοδότη, μια επονείδιστη σύμβαση παραχώρησης εις βάρος των κατοίκων της περιοχής και του Ελληνικού λαού και να την κυρώσει στη Βουλή με μια απαράδεκτη και πρόχειρη Αιτιολογική Έκθεση γεμάτη ψεύδη, ανακρίβειες και άστοχα επιχειρήματα. Σήμερα τη σκυτάλη κρατεί επάξια ο κ. Κων/νος Αχιλλέα Καραμανλής 

κ.κ. Βουλευτές του νομού Ηρακλείου, με εντελώς αβάσιμα επιχειρήματα, διαχρονικά και διακομματικά, καταφέρνετε να υποβάλλετε στα πλήθη, ότι το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι είναι απαραίτητο αφού θα λύσει τα προβλήματα του ‘’Ν. Καζαντζάκης’’ και θα φέρει ανάπτυξη. Όταν υπόσχεστε δουλειές και ανάπτυξη δημαγωγώντας για ένα πολύπλοκο θέμα, που δεν έχετε την παραμικρή ιδέα ούτε εσείς ούτε η πλειονότητα του κόσμου, είναι αναμενόμενο να πείθετε και να δημιουργείτε στερεότυπα. Αλήθεια, όλους αυτούς τους ισχυρισμούς, που χρησιμοποιείτε ως επιχειρηματολογία, τους πιστεύετε ή αποτελούν μέρος της ψηφοθηρικής δημαγωγίας, που απαιτεί το επάγγελμα; Άσχετα από την πραγματικότητα και για του λόγου το αληθές ας υποθέσουμε ότι πράγματι πιστεύετε ότι το νέο αεροδρόμιο θα φέρει ανάπτυξη και θα είναι καλό για τον τόπο, τους δημότες και τη χώρα! Είτε το πιστεύεται είτε προσποιείστε, ήρθε η ώρα να σταματήσετε τις ποιοτικές αοριστίες στις οποίες επιδίδεστε τόσα χρόνια και να αρχίσετε να επιχειρηματολογείτε με πραγματικά στοιχεία και να ποσοτικοποιείτε τις υποσχέσεις σας, ειδικά όσον αφορά στην ανάπτυξη. Συγκεκριμένα:

1. ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.

Δημόσια έργα: Οι ιδιώτες εργολάβοι θα εποπτεύουν τους ιδιώτες εργολάβους

Δημόσια έργα: Οι ιδιώτες εργολάβοι θα εποπτεύουν τους ιδιώτες εργολάβους

Η φοβερή ιδέα ανήκει στον Κωνσταντίνο Αχ.Καραμανλή που ετοιμάζει και ιδιωτικοποίηση στα λεωφορεία

Την …καλύτερη ιδέα βρήκε φαίνεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των μεγάλων δημοσίων έργων. Αυτή συνίσταται στο ότι ιδιώτες εργολάβοι θα εποπτεύουν τους ιδιώτες εργολάβους!

Την ιδέα αυτή ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος Α.Καραμνλής, ο αρμόδιος υπουργός δηλάδή, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου παραβρέθηκε λόγω της υποχρέωσης του να ενημερώνει το κοινοβούλιο για συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν αυτό του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και συγκεκριμένα το τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα.

Με αφορμή το έργο ο Κ.Καραμανλής ανακοίνωσε πως «θα δρομολογήσουμε διαδικασίες όπως η ιδιωτική επίβλεψη» υποστηρίζοντας ότι «καλό είναι να βλέπουμε τι γίνεται έξω από το μικρό μας χωριό, δηλαδή στην Ευρώπη». Επισήμανε επίσης ότι «πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στα ΣΔΙΤ, θέλουμε να βάλουμε τους ιδιώτες στην επίβλεψη των έργων, γιατί ουσιαστικά με το κράτος δεν γίνεται επίβλεψη». Μάλιστα απαντώντας στην κριτική που του ασκήθηκε από το ΚΚΕ είπε ότι «δεν ζούμε στην εποχή του Σοβιέτ, ζούμε στον 21ο Αιώνα».

Για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης ο υπουργός Μεταφορών – Υποδομών επικαλέστηκε τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα έργα. Τόνισε πως «προσπαθούμε να κάνουμε τομές για να μειωθεί ο χρόνος» επισημαίνοντας ότι από τις βασικές αιτίες των καθυστερήσεων είναι οι «προσφυγές που γίνονται για ψύλλου πήδημα» ενώ υπάρχουν «τεράστιες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων. Φυσικά ουδεμία αναφορά δεν έκανε για τις ειδικές ρήτρες στα έργα που προβλέπουν αποζημιώσεις για τον ανάδοχο σε περίπτωση καθυστερήσεων από εξωγενή αιτία (π.χ άναμονή έκθεσης αρχαιολογικής υπηρεσίας), ούτε και στα λεγόμενα «πανωπροίκια» δηλαδή της μετέπειτα αυξημένες κοστολογήσεις των έργων που αποτελούν τον …κανόνα στα ελληνικά δεδομένα. Αυτές τις συνθήκες κατά την γνώμη του υπουργείου Μεταφορών – Υποδομών θα τα ελέγξουν καλύτερα από το δημόσιο εταιρίες που θα αναλάβουν την εποπτεία του έργου. Δηλαδή προφανώς τεχνικές εταιρίες που θα εποπτεύουν …άλλες τεχνικές εταιρίες, εκείνες δηλαδή που θα αναλάβουν την εκτέλεση. Ο Κ.Καραμανλής ανέφερε παράλληλα ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων είναι «μια κακοδαιμονία που ταλαιπωρεί την χώρα» αναφέροντας επίσης ότι «η καθυστέρηση των έργων είναι η διπλή συγκριτικά με την Ευρώπη».

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Για το Δημήτρη Δαράκη


ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΡΑΚΗ

Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων

6.9.2020

Χθες έφυγε απροσδόκητα από κοντά μας ο αγαπημένος μας φίλος και σύντροφος, αρχιτέκτονας Δημήτρης Δαράκης.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, ώρα 17:00, στο κοιμητήριο στα Τρία Μοναστήρια περιοχής Ρεθύμνου

Στο πρόσωπο του Δημήτρη όσοι τον γνωρίσαμε βρήκαμε έναν σπάνιο άνθρωπο, που προσέφερε ακούραστα μιαν ιδιαίτερη διάσταση σοβαρότητας, ευαισθησίας και εύστοχης αντίληψης στους αγώνες για μιαν άλλη κοινωνία και μιαν άλλη αριστερά.

Συμμετείχε στους αγώνες τοπικών και επιστημονικών φορέων για την διατήρηση της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και στην προσπάθεια για τον χωροταξικό σχεδιασμό στο Ρέθυμνο, σύμφωνο με τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και τις δυνατότητες της περιοχής.

Στους αγώνες του με γνώμονα την κοινωνική διάσταση της άσκησης της αρχιτεκτονικής και του επαγγέλματος του μηχανικού, υπήρξε ένα από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη και μέλος ΔΣ του Τμήματος Ρεθύμνου του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, καθώς και Αντιπρόσωπος στο Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, στο οποίο υπήρξε μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του.

Τα μέλη της Συσπείρωσης Αριστερών Αρχιτεκτόνων εκφράζουμε στους συγγενείς του Δημήτρη τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Μοιραζόμαστε τον πόνο τους.

,,,

Για τον ξαφνικό χαμό του Δημήτρη Δαράκη, ο σύντροφος Γιώργος Οικονόμου, τοπογράφος, μας έστειλε και δημοσιεύουμε τις γραμμές που ακολουθούν.

ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΓΓΈΛΗ ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ

Κάθε φορά που μου την κάνετε χωρίς προειδοποίηση, μεγαλώνετε την τρέλα και τη μοναξιά μου. Όμως τρείς σ’ ένα μήνα, είναι δύσκολο ρε σύντροφοι.

Μ’ εσένα Δημήτρη έχουν μείνει κάποιες εκκρεμότητες. Στο υπόσχομαι ότι θα τις παλεύω όσο αντέχω. Για τη συσπείρωση και γι αυτή τη ρημάδα την αριστερά σου μιλώ. Αντίο φίλε. 

Γ. Ο. (Μπελατσάος)

Ρέθυμνο